Hemingway Club

Hemingway Club® er et socialt netværk for voksne mænd i alderen fra 60 år og opefter. Netværket bygger på frivillighed og fællesskab.

Alle nuværende og kommende klubber bygger på den samme vision og kerneværdier:

     Vejen til det gode liv – for voksne mænd, dvs.

  • Socialt samvær, engagerende foredrag og samtaler.
  • Gensidig inspiration til et aktivt seniorliv.
  • Opbygning af nye netværk og venskaber med jævnaldrende mænd.
  • Hemingway Club er uafhængig af partipolitik, religion og sociale grupperinger.

Hemingway Club® modtog i 2016 Gentofte Kommunalbestyrelses Ældrepris

Se mere om vore klubber i menuen “Klubber”