Afholdte møder – Fredensborg

Her ser du Hemingway Club Fredensborg´s seneste møder og arrangementer:


16.10.2019 – uge 42 – Foredrag

Min vej til skipper på Slotssøen
ved Finn Sylvest Jensen som fortæller om en fattig men god barndom i Hillerød og Hørsholm – Caddie i Rungsted Golfklub i 9 år. Har været caddie for Dronning Alexandrine og Prins Bertil fra Sverige.
18 år gammel bliver jeg pilot i flyvevåbnet og er her i 10 år, de sidste 5 som instruktør for nye piloter.
Har været pilot i det civile liv ca. 32 år og heraf de 25 i Sterling Airways ejet af Tjæreborg præsten.
Sluttede mit flyverliv med 4 år i Taiwan som chefinstruktør i EVA AIR.
Har de sidste 19 år sejlet som skipper på ”Den Lille Færge” på Slotssøen i Hillerød.

09.10.2019 – uge 41 – Foredrag

Nedslag i fødevareteknologiens historie og fremtidens udfordringer
ved Jens Adler-Nissen som er civilingeniør i kemi og dr. techn. Har været ansat i Novos enzymforskning 1974-86, hvorefter han tiltrådte som professor i fødevareteknologi på DTU. Gik på pension i 2016 er nu professor emeritus på sin gamle afdeling.

Gennem næsten hele menneskehedens historie har det at skaffe nok mad og opbevare den været en kæmpe udfordring for samfundenes overlevelse. Megen menneskelig snilde er lagt i at udvikle klassiske konserveringsmetoder, som tørring, saltning og senere varmekonservering. Først gennem de sidste halvandet hundrede år har man fået en mere videnskabelig forståelse af principperne bag disse teknikker og deres brug i industriel praksis. I dag er udfordringerne for fødevareteknologi imidlertid meget mere komplekse, idet det ikke manglen på mad, men tilgængeligheden af sunde og lækre måltidsløsninger, som efterspørges. Bæredygtighed – miljømæssigt, socialt og økonomisk – er  morgendagens største udfordring til fødevareteknologien, også globalt.

02.10.2019 – uge 40 – Foredrag

Livet set med hvid-vinkel
ved Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot

Foredraget tager udgangspunkt i hans eget liv, Kurt Flemming fortæller om en fantastisk barndom. Om en meget svær skoletid. Om at træffe nogle svære valg. Om en lang idrætskarriere på højt niveau. Om drømmen om at blive artist, på trods af en lille talent, men en stor vilje. Om at bevare det positive, selv når døden kommer meget tæt på.
Om at lave 900 – 1000 forestillinger hvert år og alligevel glæde sig til den næste. 
Ud over jobbe som Bakkens Pjerrot skriver Kurt Flemming også teaterstykker, skriver revynumre, er mimer, skuespiller, instruktør og spiller også dukketeater. Han underviser også unge talenter, producere forestillinger til andre artister, underviser i mime og sceneoptræden.
Han er også ved at skrive en bog om livet som artist og en novellesamling.
Desuden holder han mange foredrag med så forskellige emner som, børneopdragelse, døden, Caminoen, arbejdsglæde og livet som artist.
Han er også ambassadør for UNICEF og protektor for Albinoforeningen.
Hans mål med foredragene er, at tilhørerne kan omsætte nogle af hans valg i livet til noget de selv kan bruge i deres eget liv.

25.09.2019 uge 39 – Foredrag

Erik Tingsøe vil fortælle om Mellemøsten.
Erik Tingsøe har rejst meget i Mellemøsten. Sammenlagt 11⁄2 år. Erik vil i den første halvdel af sit foredrag fortælle og forklare om den politiske situation i området.
Hvorfor er der disse konflikter.

 • Hvordan spiller religionen ind?
 • Er der mulighed for at skabe fredelige forhold?
 • Hvordan vil en fredsløsning se ud.

Der vil være specielt fokus på Israel / Palæstina konflikten.
I anden halvdel af foredraget vil Erik fortælle om rejser i området og dermed personlige
erfaringer med hvad der sker i området – krydret med billeder.
Erik er en alsidig herre med en fortid på Københavns Universitet, job i Arbejdsministeriet og i fritiden halv maraton og deltagelse i Go aften Danmark.

18.09.2019 uge 38 – Musik & debatmøde

Mødet indledes med, at vores medlem og harmonikaspiller, Ivan Kemnitz og hans Bjørnekvartetten spiller kendte melodier (ca. 1 time).

Herefter vil vi følge op på den drøftelse af form og indholdet af klubbens aktiviteter, som vi startede på mødet inden sommerferien.
Her er det vigtigt, at så mange som muligt giver deres mening til kende. Vi bestemmer jo selv, hvad vi vil beskæftige os med.

11.09.2019 uge 37 – Tur

Besøg på Krogerup Højskole
Forstander Rasmus Meyer vil fortælle om højskolen og i forlængelse heraf lidt om meningen med livet.
Under besøget vil vi få serveret kaffe/te/kage og frugt.
Deltagerbetalingen er kr. 40, som bedes betalt på sædvanlig vis (se praktiske oplysninger)
LOKATION: Krogerup Højskole, Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk TID: 09.50

Efter besøget er der reserveret bord på Gl Humlebæk Kro, som tilbyder 3 stk. smørrebrød for kr. 130 + drikkevarer. Dette afregnes direkte med kroen.

04.09.2019 uge 36 – Foredrag

Slum, sammenhold og sæbe
Fotofortælling fra Røde Kors i Kenya
Søs Stadil er frivillig i Røde Kors og har været på studietur til Kenyas slumkvarterer for ved selvsyn at opleve Røde Kors’ arbejde for de fattigste. Hjælpeprojekterne har især fokus på kvinder og børn. Hendes fotofortælling viser ikke kun nød og elendighed, men også sammenhold, virkelyst og livsglæde.

28.08.2019 uge 35 – Foredrag

Vinsmagning
Bo Andersen er tidligere vinhandler og vil fortælle om: ”Mit liv med vin”
Han vil skænke 6-7 forskellige vine op og fortælle om produktion, kvalitet mv.
Deltagelse koster kr. 50, som dækker kaffe, en basse samt vinsmagning.
Der bliver ikke serveret Gammel Dansk den dag.

21.08.2019 uge 34 – Foredrag

Kulturforskelle som landstræner for fodboldhold
i  Singapore, Armenien, Tanzania og Jordan
af Jan Poulsen

Mit udgangspunkt er selvfølgelig fodbold, men jeg taler som sådan ikke om selve spillet, med mindre der er nogen der ønsker det – går aldrig af vejen for en god fodboldfaglig diskussion.
Det er fortællingen om de oplevelser jeg har haft som spiller og træner i så forskellige lande som Danmark, USA, Singapore, Jordan, Armenien og Tanzania – min livshistorie!
Jeg vil undervejs komme ind på, hvordan mine oplevelser har påvirket mit syn på den verden vi lever i.

14.08.2019 uge 33 – Foredrag

Forfatteren der så rødt……
af Preben Etwil

Nexø var bl.a. forfatter til romanværkerne Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn.
Preben Etwil vil i ord og billeder fortælle om almuens og arbejdsklassens leve- og
livsvilkår omkring slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet med
baggrund i Martin Andersen Nexøs romaner og fortællinger.
Det der kendetegnede Martin Andersen Nexø mest, var, at han var rasende over den
store fattigdom, og det slavesind, der fulgte i kølvandet på denne nedværdigelse. Han
var ligefrem fortørnet og indigneret over, at store dele af den fattige almuebefolkning
i deres slavesind indordnede sig lydigt under, at de kun var sat i verden for at slide i
deres eget ansigts sved for andre, og at de hverken kunne eller ville sætte sig op mod
tingenes sande tilstand, der var indstiftet af Gud.

Preben Etwil har bl.a. undervist som ekstern lektor på SAXO-Instituttet i modernitet
og kulturkonflikter. Preben Etwil er udlært kleinsmed og cand.polit. og var før sin
pensionering kontorchef i Danmarks Statistik.
Se mere på hans hjemmeside: www.etwil.co

Juli 2019:


Fik du ikke set Hemingway Club Fredensborg i Senior Magasinet på DR2,
så kan du se det HER

21. juni 2019 – Uge 25: GOLF TUR – Hemingway Club mesterskab

19. juni 2019 – Uge 25 – Tur

09.30 – 11.30:
Besøg hos Eriksholm Research Centre, Rørtangsvej 20, Snekkersten,
hvor vi vil høre om deres forskning samt præsentation af høreapparatets historie.
Der vil blive serveret en kop kaffe samt en croissant i løbet af besøget.
Besøget er uden beregning.
Se endvidere https://www.eriksholm.com/

12.30 – ??
Efter besøget vil der være frokost i Helsingør – Sted bliver oplyst på et senere tidspunkt.
Frokosten er for egen regning.

12. juni 2019 – Uge 24: Debatmøde

 1. Styregruppemedlem Reinhard Preuss aflægger 2. del af beretningen om hans tilværelse i fotobranchen.
  (Første del blev aflagt under julefrokosten 2018 og var meget underholdende).
 2. Debat ved bordene over emnerne
  Hvem er vi? (Indbyrdes præsentation)
  Hvad har vi ud af at deltage i Hemingway Club’s møder?
  Hvad kan gøres bedre?
  Forslag til foredrag og andet indhold af fremtidige møder, herunder udflugter

29. maj 2019 – Uge 22: FOREDRAG

James Bond’s Univers II
Ved Finn Orbe og Jan Haugvik

Foredraget er en forsættelse og færdiggørelse af foredraget den 22. maj 2019.

22. maj 2019 – Uge 21: FOREDRAG

James Bond’s Univers I
Ved Finn Orbe og Jan Haugvik

Der er indledningsvis en beretning om forfatteren Ian Flemming og hans baggrund/familiehistorie, dernæst om selve James Bond figuren og endelig en gennemgang med karakteristiske klip fra alle 24 film, med fokus på specielle sekvenser, idet vi skal se kvinder, tricks, actions samt udvalgte klip med hans omfattende viden.

NB! DR2 kommer denne dag og laver en TV optagelse til udsendelsen “Senior Magasinet” som er et livsstilsmagasin for og om ældre, der har livsmod – og med overraskende og finurlige vinkler/indslag på det gode seniorliv.
Magasinet skal sendes 4 gange om ugen, og der vil både være indslag og gæster i studiet, som kærligt styres af tidligere nyhedsoplæser – Ole Thisted.

15. maj 2019 – Uge 20: FOREDRAG

Arveret
Ved: Advokat Jane Heller

Arveloven er sidst ændret i 2008, hvor ægtefælle blev stillet stærkere. Jane Heller redegør for hvem, der er er arving, beskriver forhold ved at sidde i uskiftet bo samt testamente, tvangsarv, friarv og regler for samlever. Endvidere vil de nye regler om fremtidsfuldmagter blive omtalt.

08. maj 2019 – Uge 19: TUR

Besøg på Teknisk Museum
Denne dag har vi igen en tur ud af vore sædvanlige mødelokaler.
Denne gang går turen til Teknisk Museum, Fabriksvej 25, Helsingør
Vi mødes ved indgangen kl. 9.50
Dørene åbnes kl. 10.00, hvor vi har bestilt guidet rundvisning.
Entre er 80 kr.
Info om museet: Teknisk museum

Efter et par timer der, vil vi, for dem der måtte være interesseret, arrangere en frokost kl. 12.30 på Cafe Hyacint på Axeltorv i Helsingør.
Der kan man få 3 stk. smørrebrød, 1 øl og 1 snaps for 119 kr. – afregnes individuelt på stedet.

01. maj 2019 – Uge 18: FOREDRAG

Kampen for liv – fem danske forebyggelsessucceser
Et foredrag af Lars Iversen, sociolog, dr. med, prof. Emeritus.

Forebyggelse kommer ikke af sig selv. Faktisk er det en kamp at skabe de forandringer i vores adfærd, miljø og samfund, som gør, at vi lever længere og bedre. Det viser historien om forebyggelse i Danmark. I Lars Iversens bog ‘KAMPEN FOR LIV – fem danske forebyggelsessucceser’ præsenteres fem cases fra 1850 og frem til i dag om de emner, som også præsenteres  i foredraget. De har været en succes på den måde, at der er blevet reddet rigtig mange liv – omend økonomiske og politiske interesser ofte har kæmpet imod. I foredraget præsenteres  fem eksempler på forebyggelse, der har sparet tusindvis af liv – kloakering og rent vand, trafiksikkerhed, alkohol, rygning og vuggedød. Hvad kan vi lære af disse eksempler i forhold til  forebyggelse i dag?           

Lars Iversen er dr med i 1990 på en disputats om helbredsmæssige følger af lukningen af Helsingør Værft. I 1990 forlod han universitetet for at blive kontorchef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme. Han vendte tilbage til universitetet i 1997 som professor i forebyggelse ved Institut for Folkesundhedsvidenskab. Trangen til at arbejde med forebyggelse i praksis gjorde dog, at han i 2001 blev afdelingschef i det tidligere Ribe Amts sundhedsforvaltning og senere seniorspecialist inden for sundhedsområdet i COWI. Han har endvidere været formand for sundhedsudvalget i Hørsholm Kommunes kommunalbestyrelse fra 2010-2013, hvor han blandt andet var med til at få etableret kommunens sundhedscenter på Louiselund. I 2013 gik han på pension og er nu professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed.

24. april 2019 – Uge 17

Sangeren John Mogensen
ved Leif Jürgensen

John Mogensen blev født 5. maj 1928 og døbt John Louis Hansen. Efternavnet blev ændret i 1936, da moderen giftede sig.
Gennembruddet kom med kvartetten Four Jacks og hittet ”Når lygterne tændes”.
Gruppen, der også bestod af Bent Werther, Poul Rudi og Otto Brandenburg, der efter et par år blev skiftet ud med James Rasmussen, stod også bag kæmpehit som “Mandalay”, “Personality” og “Åh, Marie jeg vil hjem til dig”.
107 produktioner blev det til med Four Jacks.

10. april 2019 – Uge 15

Marie Uldall Thomsen

Fødevarebanken
ved Marie Uldall Thomsen

Marie Uldall Thomsen fra FødevareBanken vil fortælle om denne non-profit organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark. 
Læs mere om Fødevarebanken HER

03. april 2019 – Uge 14

Besøg på Politimuseet
Læs mere HER

LOKATION: Fælledvej 20, 2200 Kbh. N

 

27. marts 2019 – Uge 13

Foredrag om den aldrende hjerne
ved Ellen Garde, læge, phd

Med moderne teknikker som MR-skanning bliver vi bedre og bedre til at se de spor alder, livsstil og sygdom efterlader.
Ved foredraget tages du med på en rejse ind i hjernen, får indblik i hvordan livet sætter spor i hjernen og den nyeste viden om hvordan du selv kan styrke din hjerne

 

20. marts 2019 – Uge 12

Tryg i en terrortid
ved Lotte Lund.

Lotte Lund

Lotte Lund er journalist og selvstændig med kommunikationsvirksomheden Lotte Lund Media Lab. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus og har en mastergrad i international politik og økonomi fra Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS). 

Hun startede sin karriere på Dagbladet Politiken, hvor hun blandt andet sammen med sammen med journalist og redaktør Ambro Kragh afdækkede den organiserede kriminalitet i det danske rockermiljø. Makkerparret modtog for denne journalistiske indsats som de første Politikens ærespris, Hørup-Prisen. Lotte modtog desuden “ en lille Cavlingpris”, Kristian Dahls Mindelegat. Lotte har også en årrække dækket dansk politik på avisens Christiansborg-redaktion.

Efter sin mastergrad fra SAIS arbejdede Lotte Lund i en årrække som redaktør i Verdensbanken i Washington DC og boede ligesom Anja Dalgaard-Nielsen i den amerikanske hovedstad i september 2001. Efterfølgende har hun arbejdet som 1. sekretær og Congressional Liaison på Den Kongelige Danske Ambassade i Washington DC. 

Som leder af netværket Humanity in Action i årene 1999-2004 var Lotte Lund med til at arbejde for et inkluderende samfund baseret på menneskerettigheder og respekt for minoriteter gennem udviklingen af et transatlantisk uddannelsesprogram målrettet studerende. Lotte Lun er i dag tilknyttet tænketanken Ret & Sikkerhed som projektleder for et undervisningsprojekt støttet af Trygfonden. Projektet er målrettet gymnasier og erhvervsuddannelser med fokus på at forebygge terrorisme. 
Hun bor i dag i Hornbæk med sin familie.

13. marts 2019 – Uge 11

Fra jægerkorps til prædikestol – en skæbnehistorie
ved Stephen Egede Glahn.

Stephen Egede Glahn

Stephen Egede Glahn var 24 år i Forsvaret som soldat og officer i kamptropperne og
Jægerkorpset med særlig uddannelse i USA, Tyskland og England og FN-tjeneste i Gaza og på Cypern. Senest var han, som major, 7 år i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) med kontraefterretningstjeneste og sikkerhed som speciale.
Efterfølgende var Stephen sognepræst i 26 år i Munke Bjergby og Kirke Flinterup pastorat nord for Sorø, fordi det nu engang var meningen med hans liv.
Hvor er sammenhængen og den røde tråd i et sådant liv?
Få svaret i en spændende og livsbekræftende beretning af manden selv.
Den 3. november 2016 blev Stephen Egede Glahn vinder af Valbymesterskaberne (VM) i foredrag 2016, og han har – af gode grunde – et og andet at sige om krig og fred.
Siden 2005 har han boet i Humlebæk, hvor han i særlig grad føler sig hjemme.

06. marts 2019 – Uge 10

Ernest Hemingway – mennesket, manden og myten.
ved Bo Tao Michaelis.

Man kan diskutere om Hemingway er USA’s største forfatter, men ikke om at han er den mest skelsættende og epokegørende. Hans berømte skrivestil, minimalisme med det hårdkogte, nøgterne og nøgne sprog skabte skole med hans romaner og noveller fra 1920erne og frem. Romanerne om The Lost Generation, ’Solen går gang’ og ’Farvel til våbnene’ samt hans mange noveller om sønner med fædre og mødre, mænd uden og med kvinder. Om at finde sig selv i konfrontation med døden. Enten engageret i den spanske borgerkrig, ’Hvem ringer klokkerne for’ eller kampen

 med sit livs fisk, ’Den gamle m

and og havet’. Alt dette handler foredraget om.

Bo Tao Michaelis

 

27. februar 2019 – Uge 09

Rundvisning på TV2 News fra kl. 18.00 til 20.00
Rundvisningen på TV2 begynder i lokalet Højlund Forsamlingshus, hvor rundviseren fortæller om husets historie, organisation, public service-forpligtelse, finansiering, programplanlægning, seertal, reklamer m.v. Derefter går turen rundt i huset, og her ser man bl.a. NEWS-studiet og får et indblik i, hvordan TV 2 arbejder døgnet rundt. Turen går også forbi WEB-studiet.
En rundvisning på TV 2 er et besøg på en virksomhed, der konstant påvirkes af begivenheder på nyheds- og sportsområdet, hvorfor der kan forekomme ændringer i programmet.

20. februar 2019 – Uge 08

Hvor går Afrika hen i en ny politisk og økonomisk verdensorden
ved Holger Bernt Hansen.

Holger Bernt Hansen er professor i Afrikastudier og tidl. leder af Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet.
Han har gennem flere år været tilknyttet Ugandas universitet og har skrevet doktordisputats om forholdet mellem religion og politik. Gennem en årrække har han deltaget aktivt i den danske ulandshjælp til Afrika, og han var gennem 12 år formand for Danidas Styrelse. Han har besøgt de fleste lande i Afrika og har gennem de senere år som ekspert deltaget i talrige radio-og tv-programmer.

13. februar 2019 – Uge 07

Fremtidsforskning: Videnskab eller fantasi?

Niels Bøttger-Rasmussen vil fortælle om sit arbejde på Instituttet for fremtidsforskning, hvor han var fremtidsforsker fra 1996 til 2013. Han er uddannet cand.polit. og har endvidere arbejdet for Danmarks Apotekerforening, F.L. Smidth og Privatbanken.
Niels vil give en introduktion til fremtidsforskning og de vigtigste drivkræfter for forandring, de såkaldte megatrends. Vi skal i plenum diskutere, hvorvidt disse megatrends fortsat holder, eller om der er afgørende modtrends eller egentlige trendbrud.
Niels vil vise eksempler på scenarier, som benyttes, når fremtiden er meget usikker. Scenarier er billeder af alternative mulige og sandsynlige fremtider. Scenarier kan benyttes til at ”vælge fremtid” eller til at inspirere til at ”skabe” en ønsket fremtid.

06. februar 2019 – Uge 06

Havarirapport under lup – et voldsomt havari med et AIR France fly i Stillehavet
ved Wagn Langebek.

Hvad forårsagede, at Air France 447 (en Airbus 330 , jumbo) styrtede i Atlanterhavet på en flyvning fra Rio til Paris? Flyet, med 228 mennesker ombord, forsvandt uden varsel efter ca. 4 timers flyvning.
En omfattende eftersøgning blev sat i gang og fortsatte de efterfølgende år, indtil man fandt de “sorte box’e” på 3,5 km dybde.
Eftersøgningen kostede ca. 125 mill. kr, og havariudredningen afslørede utallige årsager, der hver for sig kunne have forårsaget styrtet.

Mit navn er Wagn Langebek. Jeg har fløjet som pilot i 60 år. De første 35 år som pilot i flyvevåbnet på 4 forskellige typer jagerfly plus diverse træningsfly som instruktør.
Jeg har været Eskadrillechef 2 gange. Den ene gang i Eskadrille 729 på Karup. Den anden gang i 89 Sqn på NATO’s flyveskole i Texas.
Efter afgang fra flyvevåbnet var jeg i nogle år sektionschef i luftfartsdirektoratet. Herefter fløj jeg div. civile fly, afsluttende med at flyve en kopi af en Ellehammer fra 1909.
Det hurtigste fly jeg fløj var F-104, Starfighter, der kunne flyve 2 gange lyden.
Det langsomste var Ellehammeren, der på gode dage kunne presses op på 65 km/t.

30. januar 2019 – Uge 05

Med kikkerten for det andet øje
ved Professor emeritus, dr. scient. Johannes Krüger
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet

Læs mere HER

23. januar 2019 – Uge 04

Besøg i Od Fellow Logen i Helsingør
Vært Thomas Larsen, overmester i Odd Fellow Helsingør & Styrgruppemedlem i Fredensborg Hemingway Club.
Besøget indbefattede rundvisning i Logen og en frokost som bestod af 3 stk. luksus smørrebrød incl. kaffe og småkager.

16. januar 2019 – Uge 03

TV, øl og EU
ved journalist Ole Andreasen – Læs mere HER

09. januar 2019 – Uge 02

Det danske sundhedsvæsen og det forbistrede IT
v/ Niels Rossing, fhv. overlæge,
fhv. IT direktør i Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS).
Læs mere HER

12. december 2018 – Uge 50

Her spiste vi julefrokost og ønskede hinanden glædelig jul  😀

Reinhard Preuss underholdt os om sin læretid inden for fotobranchen.
Vi fik dejlig smørrebrød, snaps samt kaffe og småkager og medbragte selv anden form for drikkevare.

05. december 2018 – Uge 49

Lars Valbjørn holdt et foredrag med titlen:
Det er IKKE herrens vilje !
Det drejede sig om at vi selv, som mennesker, træffer vore egne beslutninger. Gode som dårlige.
Vi selv styrer vort liv. Selv tager ansvar for vor handlinger osv.
Han kom også ind på emnet om diabetes, for det brænder han meget for.

 

28. november 2018 – Uge 48

Hans Otto Kristensen viste rundt på Force Technology (Skibsteknisk Laboratorium)

Simulator

21. november 2018 – Uge 47

Niels Erik Hougaard kom og fortalte om frivilligt arbejde, specielt med flygtninge.

12. november 2018 – Uge 46

Spændende rundvisning i Frimurerordenens Stamhus efterfuldt af en lækker og hyggelig frokost.

07. november 2018 – Uge 45

”Mit liv med ASK og URD og mange andre danske færger” ved Hans Otto Kristensen.

31. oktober 2018 – Uge 44

Vi havde besøg af borgmester Thomas Lykke Pedersen, som gjorde rede for Fredensborg Kommune nu og i fremtiden.

Thomas lagde dog ud med at fortælle lidt om sin personlige baggrund og tilgang til politik. Han er uddannet som civilingeniør og var ansat i energisektoren inden han som mangeårigt socialdemokratisk byrådsmedlem blev valgt til borgmester.

Herefter fortalte Thomas om den politiske proces omkring de igangværende projekter i kommunens 4 bysamfund. Han lytter meget til input fra såvel borgere som politikere og foretrækker beslutninger, der tiltrædes af væsentligt mere end 50% af byrådet.

Kommunens økonomi blev også berørt. Der er pt en kassebeholdning på ca. 300 mio. kr. – den største i mange år. Størrelsen skyldes bl.a., at regeringen har lagt meget stramme regler for, hvad kommunen må bruge penge til.

Thomas kunne med stolthed fortælle, at kommunens budget for 2019 netop er vedtaget i enighed blandt de 27 medlemmer af byrådet.

Dette blev et meget levende foredrag suppleret med anekdoter fra den politiske hverdag.

24. oktober 2018 – Uge 43

Der var på denne herlige solskinsdag rundvisning på Nordisk Film i Valby, over emnet “Dansk Film Skat”, efterfulgt af en frokost på Cafe Phenix.

17. oktober 2018 – Uge 42

Niels Kofoed Hansen kom og fortalte om sine 40 spændende år ved Politiet.

10. oktober 2018

Sven Kolstrup kom og fortalte om kunstig intelligens.
Sven har været direktør i IBM og er nu selvstændig som ledelsesrådgiver inden for IT.
Han fortalte  bl.a. om følgende:
Kunstig intelligens – hvad er det, hvad betyder det for os og hvordan styrer vi det?
IT teknologien er nu så langt fremme, at vi allerede i dag har systemer, der er i stand til at lære komplekse ting, finde løsninger på spørgsmål, vi har svært ved at overskue, overtage mange typer ensformigt, tidskrævende arbejde og tage beslutninger på samme niveau som et menneske.
Denne teknologi kaldes kunstig intelligens. Den giver os store muligheder for at forbedringer i hele verden og af det enkelte menneskes liv.
Sven gjorde os også opmærksom på, at vi ved søgninger på nettet samt anvendelse af apps udstiller os selv med store datamængder, som kan anvendes til målrettede reklamer og det, der er værre.

3. oktober 2018

Overlæge Ebbe Taudorf fortalte om sin tid som overlæge  på bl.a. Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland.
Ebbe kom ind på nogle af de store udfordringer, som det moderne Grønland står over for inden for sundhedsvæsenet, socialvæsenet samt sprogpolitik og det politiske system.
Der skal meget snart træffes nogle store politiske beslutninger, hvis ikke Grønlænderne skal ende som en etnisk minoritet.

26. september 2018

Grønlands geologi. Forhenværende statsgeolog Niels Henriksen har været leder af kortlægningen af den geologiske kortlægning af Grønland. Han fortalte om fire milliarder års geologisk historie baseret på 35 sæsoners geologisk feltarbejde til store dele af både beboede og ubeboede dele af Grønland.

19. september 2018

Vi besøgte det smukt indrettede Fredensborg Museum, tidligere kaldet Lokalhistorisk Museum. Vi fik en meget spændende rundvisning af vores medlem og kustode på museet, Reinhard Preuss samt formanden for Karlebo Lokalhistoriske Forening, Niels Storgaard Simonsen.
Besøget blev rundet af med en herlig frokost på Karlebo Kro.

12. september 2018

Henrik Iversen holdt sit foredrag ”Løst og fast om Rusland og Putin”.
Henrik har været ambassadør i en lang række lande, herunder i Rusland,
og har beskæftiget sig med multilateralt arbejde i FN og EU.
Det var en meget opdateret og detaljeret fortælling om Ruslands (læs Putins) politik, økonomi, samfundsforhold og relationer til resten af verden.
Mange aktuelle emner (militær balance, hacking, krigen i Syrien) blev berørt, og de fleste af os fik nuanceret vores syn på dette store land.

5. September 2018

John Bern Nielsen holdt sit foredrag om ”At lykkes som senior”.
På en underholdende måde fik John os til at tænke på de muligheder vi har
og fravælge det, som vi ikke har brug for.

29. August 2018

“Nydelse gennem hele livet – sexolog, par-/krops-/psykoterapeut Lene Alexander kom og fortalte, hvordan du kan holde dig sund, rask og fuld af vitalitet livet igennem.

22. August 2018

Vores medlem, cand. mag. Jørgen Sevaldsen fortalte om ”Store briter i dansk perspektiv”’Churchill. Statsmand og Myte’ (2004), ‘Montgomery: Danmarks befrier’ (2007) og ´Thatcher’ (2010).

20.06.2018 (sidste møde inden sommerferien)

Vi var på Christiania og fik en guidet tur af en christianit, der havde boet på Christiania i 38 år – altså lige fra etableringen af Fristaden.
Det blev en spændende rejse i facts, visioner, natur og fællesskab. De fordomme, vi havde med, blev lidt mere nuancerede.
Der var masser af politi og livlig hashhandel i Pusher Street.

06.06.2018

Vi havde besøg af tidligere beredskabschef Jesper Djurhuus, der kaldte sit foredrag ”Sårbarhed i det moderne samfund”.
Jesper fortalte om sårbarhed i samfundet, herunder pludselige hændelser og varslede hændelser samt afhjælpningen af disse.
Han berørte beredskabets ansvar og kompetencer samt uddannelse af   indsatsledere til såvel indsats ved dagligdags opgaver som ved terrorsituationer.
Sluttelig fortalte han om indsatsen ved togulykken i Holte, busulykken på isterødvej med 41 børn, samt tagbranden i Flintemarken i Vedbæk.
Jesper fortalte til sidst om en hændelse fra dengang, han havde vagt på redningshelikopteren i Skrydstrup.
Et meget indsigtsfuldt og engagerende foredrag.

 

23.05.2018

Mødet indeholdt bl.a. et foredrag af Helge Dissing, som han kalder ”Frimureri”.
Helge er selv en dybt engageret frimurer både på det åndelige og organisatoriske plan, og han vil give os en grundig indsigt i Frimureriet, der nok ikke er helt så hemmeligt, som mange tror.

09.05.2018
 
Vi fik besøg af Finn Orbe fra Gentofte onsdags klubben. Han fortalte os ”Om at finde og producere olie – primært offshore”. Finn er maskiningeniør og jurist. Han har haft lederstillinger i Mærsk Drilling, Lauritzen Offshore og NKT Flexibles.