Afholdte møder – Fredensborg

Her ser du Hemingway Club Fredensborg´s seneste møder og arrangementer:


Februar 2019:

13. februar 2019 – Uge 07

Fremtidsforskning: Videnskab eller fantasi?

Niels Bøttger-Rasmussen vil fortælle om sit arbejde på Instituttet for fremtidsforskning, hvor han var fremtidsforsker fra 1996 til 2013. Han er uddannet cand.polit. og har endvidere arbejdet for Danmarks Apotekerforening, F.L. Smidth og Privatbanken.
Niels vil give en introduktion til fremtidsforskning og de vigtigste drivkræfter for forandring, de såkaldte megatrends. Vi skal i plenum diskutere, hvorvidt disse megatrends fortsat holder, eller om der er afgørende modtrends eller egentlige trendbrud.
Niels vil vise eksempler på scenarier, som benyttes, når fremtiden er meget usikker. Scenarier er billeder af alternative mulige og sandsynlige fremtider. Scenarier kan benyttes til at ”vælge fremtid” eller til at inspirere til at ”skabe” en ønsket fremtid.

06. februar 2019 – Uge 06

Havarirapport under lup – et voldsomt havari med et AIR France fly i Stillehavet
ved Wagn Langebek.

Hvad forårsagede, at Air France 447 (en Airbus 330 , jumbo) styrtede i Atlanterhavet på en flyvning fra Rio til Paris? Flyet, med 228 mennesker ombord, forsvandt uden varsel efter ca. 4 timers flyvning.
En omfattende eftersøgning blev sat i gang og fortsatte de efterfølgende år, indtil man fandt de “sorte box’e” på 3,5 km dybde.
Eftersøgningen kostede ca. 125 mill. kr, og havariudredningen afslørede utallige årsager, der hver for sig kunne have forårsaget styrtet.

Mit navn er Wagn Langebek. Jeg har fløjet som pilot i 60 år. De første 35 år som pilot i flyvevåbnet på 4 forskellige typer jagerfly plus diverse træningsfly som instruktør.
Jeg har været Eskadrillechef 2 gange. Den ene gang i Eskadrille 729 på Karup. Den anden gang i 89 Sqn på NATO’s flyveskole i Texas.
Efter afgang fra flyvevåbnet var jeg i nogle år sektionschef i luftfartsdirektoratet. Herefter fløj jeg div. civile fly, afsluttende med at flyve en kopi af en Ellehammer fra 1909.
Det hurtigste fly jeg fløj var F-104, Starfighter, der kunne flyve 2 gange lyden.
Det langsomste var Ellehammeren, der på gode dage kunne presses op på 65 km/t.

Januar 2019:

30. januar 2019 – Uge 05

Med kikkerten for det andet øje
ved Professor emeritus, dr. scient. Johannes Krüger
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet

Læs mere HER

23. januar 2019 – Uge 04

Besøg i Od Fellow Logen i Helsingør
Vært Thomas Larsen, overmester i Odd Fellow Helsingør & Styrgruppemedlem i Fredensborg Hemingway Club.
Besøget indbefattede rundvisning i Logen og en frokost som bestod af 3 stk. luksus smørrebrød incl. kaffe og småkager.

16. januar 2019 – Uge 03

TV, øl og EU
ved journalist Ole Andreasen – Læs mere HER

09. januar 2019 – Uge 02

Det danske sundhedsvæsen og det forbistrede IT
v/ Niels Rossing, fhv. overlæge,
fhv. IT direktør i Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS).
Læs mere HER

02. januar 2019 – Uge 01 – Ferielukket

December 2018:

 
26. december 2018 – Uge 52 – Ferielukket

19. december 2018 – Uge 51 – Ferielukket

12. december 2018 – Uge 50

Her spiste vi julefrokost og ønskede hinanden glædelig jul  😀

Reinhard Preuss underholdt os om sin læretid inden for fotobranchen.
Vi fik dejlig smørrebrød, snaps samt kaffe og småkager og medbragte selv anden form for drikkevare.

05. december 2018 – Uge 49

Lars Valbjørn holdt et foredrag med titlen:
Det er IKKE herrens vilje !
Det drejede sig om at vi selv, som mennesker, træffer vore egne beslutninger. Gode som dårlige.
Vi selv styrer vort liv. Selv tager ansvar for vor handlinger osv.
Han kom også ind på emnet om diabetes, for det brænder han meget for.

 

November 2018:

28. november 2018 – Uge 48

Hans Otto Kristensen viste rundt på Force Technology (Skibsteknisk Laboratorium)

Simulator

21. november 2018 – Uge 47

Niels Erik Hougaard kom og fortalte om frivilligt arbejde, specielt med flygtninge.

12. november 2018 – Uge 46

Spændende rundvisning i Frimurerordenens Stamhus efterfuldt af en lækker og hyggelig frokost.

07. november 2018 – Uge 45

”Mit liv med ASK og URD og mange andre danske færger” ved Hans Otto Kristensen.

Oktober 2018

31. oktober 2018 – Uge 44

Vi havde besøg af borgmester Thomas Lykke Pedersen, som gjorde rede for Fredensborg Kommune nu og i fremtiden.

Thomas lagde dog ud med at fortælle lidt om sin personlige baggrund og tilgang til politik. Han er uddannet som civilingeniør og var ansat i energisektoren inden han som mangeårigt socialdemokratisk byrådsmedlem blev valgt til borgmester.

Herefter fortalte Thomas om den politiske proces omkring de igangværende projekter i kommunens 4 bysamfund. Han lytter meget til input fra såvel borgere som politikere og foretrækker beslutninger, der tiltrædes af væsentligt mere end 50% af byrådet.

Kommunens økonomi blev også berørt. Der er pt en kassebeholdning på ca. 300 mio. kr. – den største i mange år. Størrelsen skyldes bl.a., at regeringen har lagt meget stramme regler for, hvad kommunen må bruge penge til.

Thomas kunne med stolthed fortælle, at kommunens budget for 2019 netop er vedtaget i enighed blandt de 27 medlemmer af byrådet.

Dette blev et meget levende foredrag suppleret med anekdoter fra den politiske hverdag.

24. oktober 2018 – Uge 43

Der var på denne herlige solskinsdag rundvisning på Nordisk Film i Valby, over emnet “Dansk Film Skat”, efterfulgt af en frokost på Cafe Phenix.

17. oktober 2018 – Uge 42

Niels Kofoed Hansen kom og fortalte om sine 40 spændende år ved Politiet.

10. oktober 2018

Sven Kolstrup kom og fortalte om kunstig intelligens.
Sven har været direktør i IBM og er nu selvstændig som ledelsesrådgiver inden for IT.
Han fortalte  bl.a. om følgende:
Kunstig intelligens – hvad er det, hvad betyder det for os og hvordan styrer vi det?
IT teknologien er nu så langt fremme, at vi allerede i dag har systemer, der er i stand til at lære komplekse ting, finde løsninger på spørgsmål, vi har svært ved at overskue, overtage mange typer ensformigt, tidskrævende arbejde og tage beslutninger på samme niveau som et menneske.
Denne teknologi kaldes kunstig intelligens. Den giver os store muligheder for at forbedringer i hele verden og af det enkelte menneskes liv.
Sven gjorde os også opmærksom på, at vi ved søgninger på nettet samt anvendelse af apps udstiller os selv med store datamængder, som kan anvendes til målrettede reklamer og det, der er værre.

3. oktober 2018

Overlæge Ebbe Taudorf fortalte om sin tid som overlæge  på bl.a. Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland.
Ebbe kom ind på nogle af de store udfordringer, som det moderne Grønland står over for inden for sundhedsvæsenet, socialvæsenet samt sprogpolitik og det politiske system.
Der skal meget snart træffes nogle store politiske beslutninger, hvis ikke Grønlænderne skal ende som en etnisk minoritet.

September 2018

26. september 2018

Grønlands geologi. Forhenværende statsgeolog Niels Henriksen har været leder af kortlægningen af den geologiske kortlægning af Grønland. Han fortalte om fire milliarder års geologisk historie baseret på 35 sæsoners geologisk feltarbejde til store dele af både beboede og ubeboede dele af Grønland.

19. september 2018

Vi besøgte det smukt indrettede Fredensborg Museum, tidligere kaldet Lokalhistorisk Museum. Vi fik en meget spændende rundvisning af vores medlem og kustode på museet, Reinhard Preuss samt formanden for Karlebo Lokalhistoriske Forening, Niels Storgaard Simonsen.
Besøget blev rundet af med en herlig frokost på Karlebo Kro.

12. september 2018

Henrik Iversen holdt sit foredrag ”Løst og fast om Rusland og Putin”.
Henrik har været ambassadør i en lang række lande, herunder i Rusland,
og har beskæftiget sig med multilateralt arbejde i FN og EU.
Det var en meget opdateret og detaljeret fortælling om Ruslands (læs Putins) politik, økonomi, samfundsforhold og relationer til resten af verden.
Mange aktuelle emner (militær balance, hacking, krigen i Syrien) blev berørt, og de fleste af os fik nuanceret vores syn på dette store land.

5. September 2018

John Bern Nielsen holdt sit foredrag om ”At lykkes som senior”.
På en underholdende måde fik John os til at tænke på de muligheder vi har
og fravælge det, som vi ikke har brug for.

August 2018

29. August 2018

“Nydelse gennem hele livet – sexolog, par-/krops-/psykoterapeut Lene Alexander kom og fortalte, hvordan du kan holde dig sund, rask og fuld af vitalitet livet igennem.

22. August 2018

Vores medlem, cand. mag. Jørgen Sevaldsen fortalte om ”Store briter i dansk perspektiv”’Churchill. Statsmand og Myte’ (2004), ‘Montgomery: Danmarks befrier’ (2007) og ´Thatcher’ (2010).

Juli 2018

Der var ingen møder i juli måned.

Juni 2018

20.06.2018 (sidste møde inden sommerferien)

Vi var på Christiania og fik en guidet tur af en christianit, der havde boet på Christiania i 38 år – altså lige fra etableringen af Fristaden.
Det blev en spændende rejse i facts, visioner, natur og fællesskab. De fordomme, vi havde med, blev lidt mere nuancerede.
Der var masser af politi og livlig hashhandel i Pusher Street.

06.06.2018

Vi havde besøg af tidligere beredskabschef Jesper Djurhuus, der kaldte sit foredrag ”Sårbarhed i det moderne samfund”.
Jesper fortalte om sårbarhed i samfundet, herunder pludselige hændelser og varslede hændelser samt afhjælpningen af disse.
Han berørte beredskabets ansvar og kompetencer samt uddannelse af   indsatsledere til såvel indsats ved dagligdags opgaver som ved terrorsituationer.
Sluttelig fortalte han om indsatsen ved togulykken i Holte, busulykken på isterødvej med 41 børn, samt tagbranden i Flintemarken i Vedbæk.
Jesper fortalte til sidst om en hændelse fra dengang, han havde vagt på redningshelikopteren i Skrydstrup.
Et meget indsigtsfuldt og engagerende foredrag.

Maj 2018
 

23.05.2018

Mødet indeholdt bl.a. et foredrag af Helge Dissing, som han kalder ”Frimureri”.
Helge er selv en dybt engageret frimurer både på det åndelige og organisatoriske plan, og han vil give os en grundig indsigt i Frimureriet, der nok ikke er helt så hemmeligt, som mange tror.

09.05.2018
 
Vi fik besøg af Finn Orbe fra Gentofte onsdags klubben. Han fortalte os ”Om at finde og producere olie – primært offshore”. Finn er maskiningeniør og jurist. Han har haft lederstillinger i Mærsk Drilling, Lauritzen Offshore og NKT Flexibles.