Afholdte møder – Herlev

Vejen til det gode liv – for voksne mænd.

Marts 2020

Mødedeltagere d.2/3 2020: 19.
1) Ole-papir fejrede sin fødselsdag med sang, Fernet Branca og wienerbrød.
2) Vi bød velkommen til endnu et medlem: Ole.

3) Doha is located in QatarNiels (Nielsen) holdt et spændende foredrag om sit arbejde gennem 3 mdr. i 1963 med olierørlægning i Den Persiske Havbugt, hvor han stod for røntgenkontrol af svejsningerne på rørledningerne. Vi hørte om oliens vej fra boring til udskibning.
Vi oplystes undervejs om arbejdsforholdene i Doha/Qatar: Transport, bespisning, indkvartering, Doha’s udvikling siden 1963.

4) Annoncetekst til Herlevbladet fremlagdes til kommentarer: Troels sender den endelige tekst til Mogens, som kontakter Herlevbladet.
5) Mogens betaler Frivvilliigcenteret kr 300- (“husleje for 2020”)
6) Mogens betaler paraplyorganisationen HC kontingent kr.500-. efter en diskussion om, hvad beløbet anvendes til. Mogens vil udsende et regnskab fra HC. Det nævntes, at betaling fra lokalafdelingerne burde være afhængig af medlemstallet og at regnskabsaflæggelse fra HC bør være en forudsætning for indbetaling.
7) Næste møde d.16/3: Foredrag ved et medlem af ornitologisk Forening.

Februar 2020

17.02.2020

17 fremmødte! Hans holdt fødselsdag: Gl. dansk og wienerbrød.

Præsentation af ny medlemmer:
1) Jacob: IT og rejser.
2) Niels: Jagt
John var ikke med sidste gang, derfor fortalte han også lidt om sig selv: Matematik, fysik og ornitologi.
——————————————
Erling og Mogens har været til “klyngemøde” i Hellerup. Forslag om, at afdelingerne betaler til HCDK  iflg. medlemstal. Referat fremsendes. 
Troels foreslog ændret annoncetekst i Herlevbladet for HCH, da nuværende tekst intet siger  om klubbens formål eller aktiviteter; han vil fremsende et forslag til fremtidig annonceudformning (se nedenfor). Vedr. betaling for annoncen vil Mogens henvende sig til Herlevbladet, og om nødvendigt til Herlev kommune og frivilligcenteret. Sagen færdiggøres på vort møde d.2/3.  Troels undersøger en eventuel “flyer” om HC på Herlev bibliotek, hvor en sådan siges at befinde sig.
——————————————
Hans holdt foredrag om elementer til en “Herlev mini by” i Hjulmandens Husstørrelsesforholdet 1:10 fra 2002 og fremefter: Hjulmandens hus, som har haft en omflakkende tilværelse og er havnet på Lærkegårdscenteret. Præsteboligen som nu kan beskues på Ll. Birkholm. Kapellet, som står på Kildegaards skolen øst. Det er nogle imponerende “værker” med en utrolig detailrigdom – et spændende og anderledes foredrag.

03.02.2020
Hvert medlem fortalte lidt om sig selv og foreslog aktiviteter og fordrag.
Vi har nu en lang liste af mulige foredrag og aktiviteter, som vi kan bruge til at planlægge møder i fremtiden.

Januar 2020

06.01.2020

Styregruppen blev udvidet med Ole Jensen, Erling Mortensen, Troels Momberg, Dennis E. Hindsgaul. Ole Jensen sørger for sang til vore møder, og Herman Pelzer indkøber brød, smør og ost.

20.01.2020

Bjørn Nakskov Petersen deltog for at svare på spørgsmål om Hemmingway Club’s Vedtægter, Koncept og Charter.
Brainstorming omkring hvad vi vil med klubben og hvordan det skal organiseres.

December 2010

09.12.2019
Julefrokost med minigolf efterfulgt af smørrebrød på Cecilie’s

November 2019

25.11.2019
Herlevs historie fra landsby til moderne forstad fortalt ved Kaj Rasmussen medlem af Herlev Kommunes Lokalarkiv. Hovedvægten var på Eventyrkvarteret

11.11.2019 
Forbrydelsens ansigt foredrag ved forfatteren Gitte Høstbo. I Forbrydelsens ansigt møder vi en række barske og ofte rørende og rystende menneskeskæbner, som på forbryderbilleder er fastholdt i en brøkdel af et sekund. Fotografierne stammer fra forbryderalbums fra perioden 1850-1920, da det danske politi begyndte at anvende tvangsfotografering af lovovertrædere.

Oktober 2019

Foredrag mandag d. 14. og 28. oktober
Gunnar Anker fortalte 2. del af sin barndom og ungdom i Sønderjylland og meget mere. En hel masse historisk – krydret
med små detaljer /special viden – enten af egen oplevelse / overleveret fra familie eller på anden måde erfaret. Indlæggene skal opleves. 
Vi hørte i 1. del om Sønderjylland – og grænsedragningen i 1864, om de 7 sogne der kom med og om Ærø, der ved et ”uheld” også kom med til Danmark.

September

2. september
Stig Tarnow afholdt “Samtalesalon eller en bedre og mere spændende måde at tale sammen på”

16. september
Om mikro byggerier. Niels Hald Danmarks bryggeriforening fortalte om den spændende verden der foregår ved øl brygning. Samt den meget store diversitet der er i nutidens bryggerier. Små som store importerede øl , blandings øl, Bestående af øl og lemonade, og trenden med alkoholfri øl.

30. september
Niels Kofoed fortalte om 40 år i politiet

August

19. august
Kunstig intelligens, Svend Kolstrup fortalte om den fagre nye verden, med alle de glæder og sorger der følger med Vi kan jo alle se fordelene ved al den nye elektronik, han satte også skrækscenarierne i perspektiv og lidt om hvad fremtiden bringer. Pænt fremmøde, ”reklamespot i Herlev Bladet.” 

5. august
Sommerferielukket

Juli

22. juli
Sommerferielukket

8. juli
Sommerferielukket

Juni

24. juni
Freddy Christiansen, Greve, holdt et indlæg om “Fake News”. Et spændende indlæg, der efterfulgtes af en god dialog imellem deltagerne.

Maj

13. maj
Galapagosøerne er nogle helt eventyrlige øer, som ligger næsten 1.000 km vest for Ecuador i Stillehavet. Øerne gemmer på et ubegribeligt og fascinerende dyreliv, som kan være svært at forestille sig eksisterer på denne jord – ved Mogens R. Lindskog
Samtalesalon en sjov og struktureret metode til at tale sammen.

27. maj
Søren Boye, Herlev, fortæller om Balkan og den komplicerede historik der ligger bag de langvarige konflikter.

 

April

29. april
Ytringsfrihed er retten til frit at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse, og står dermed i modsætning til censur. Ytringsfriheden har haft afgørende indflydelse på den samfundsudvikling, som har fundet sted i den vestlige verden – ved Hans J. F. Scheel

Samtalesalon en sjov og struktureret metode til at tale sammen.

15. april
Turen igennem det højest beliggende, motoriserede bjergpas, ved Jesper Weishaupt.

1. april
 Om Tove Ditlevsen ved Kaj Christensen
 og Samtalesalon i sidste time.

Marts

18. marts 
“Kulturforskelle som landstræner for fodboldhold i Singapore, Armenien, Tanzania og Jordan” ved Jan Poulsen, der er medlem af Hemingway Club Greve.

 

4. marts  
Poul Eriksen fortalte om sit liv som restauratør hos Herefore Beefstouw og Grøften i Tivoli. Han er medlem af Hemingway Club Gentofte onsdag.

18. februar  
“Har arbejdet som frivillig i Afrika sat er aftryk?” ved Claudius Jensen som er uddannet seminarielærer. Han har arbejdet i forskellige lande i Afrika med undervisningsrelaterede opgaver. Oplægget vil være et tilbageblik på ca. 7 års arbejde i forskellige sammenhænge i afrikanske lande.

4. februar 
“Mine 22 dage på den spanske pilgrimsrute Caminoen “ved Freddy Christensen, der er medlem af Hemingway Club Greve.

Den 21. januar 2019 holdt vi vores første møde i Hemingway Club Herlev.

14 gæve, unge mænd på +60 dukkede op til mødet til trods for et massivt snefald.Derudover havde vi vores venner fra Greve og Gentofte, henholdsvis John og Bjørn med til at hjælpe os i gang.

Først sang, kaffe, ostemadder og velkomst – derefter fortalte John om baggrunnden for at oprette en klub for mænd +60, der kunne være med til at modvirke ufrivillig ensomhed blandt ældre hjemeboede mænd i Ordrup og omegn.

Med udgangspunkt i Frivilligcenter Gentofte, blev der startet op som en frivillig arbejdsgruppe, senere styregruppe. I november 2013 blev Hemingway Club lanceret via annoncering i lokalaviserne. Det blev en succes. Allerede året efter måtte der oprettes en venteliste i Gentofte. I dag er der klubber i Hørsholm – Rungsted, Greve, klub nummer 2 i Gentofte og en i Rudersdal og en i Lyngby – Taarbæk.

For at løfte stemningen yderligere fik vi, hver især, fik et kort med 2 spørgsmål. Vi skulle så finde en makker at stille det ene spørgsmål til og derefter bytte osv, osv, osv. SÅ steg lydniveauet betragteligt. Efterfølgende udfyldte vi interessekort med navn, mail og interesser.

Du kan se mere om kommende møder her.

Tag en ven med til næste møde!