Afholdte møder – Hillerød

 

06.11.2019 9:30-12:00

Ernest Hemingway – mennesket, manden og myten

Bo Tao Michaelis

V/journalist Bo Tao Michaälis

Man kan diskutere om Hemingway er USA’s største forfatter, men ikke om at han er den mest skelsættende og epokegørende. Hans berømte skrivestil, minimalisme med det hårdkogte, nøgterne og nøgne sprog skabte skole med hans romaner og noveller fra 1920erne og frem. Romanerne om The Lost Generation, ’Solen går gang’ og ’Farvel til våbnene’ samt hans mange noveller om sønner med fædre og mødre, mænd uden og med kvinder. Om at finde sig selv i konfrontation med døden. Enten engageret i den spanske borgerkrig, ’Hvem ringer klokkerne for’ eller kampen med sit livs fisk, ’Den gamle mand og havet’. Alt dette handler foredraget om.

23.10.2019 9:30-12:00


”Danmarks smukkeste sømil”

Finn Sylvest Jensen – mangeårig skipper kommer og fortæller om sejlads på Slotssøen igennem tiderne. Men det er også et historisk foredrag bl.a. om Birgitte Gøye og Herluf Trolle, der byggede det første slot. Frederik 2., der byttede med Trolle og om Chr.4,  der blev født på det gamle slot og byggede det nye 1601 – 1623.

Andre historiske nedslagspunkter er  Frederik 7. og Grevinde Danner og branden 1859. Og turen går selvfølgelig også til Barokhaven, der er anlagt af Frederik den 4. i 1723. Der fortælles om Barokhaven lavet af Frederik 4. i 1723.

Ved hjælp af 80 billeder kommer I med på sejlturen, hvor I kommer til at høre om det, den lille båd sejler forbi. Selve færgen og rederiet skal vi selvfølgelig vide mere om.

I vil på turen blive klogere på færgen, Slotssøen, og Hillerøds historie. Et must for enhver Hillerød borger, der vil lære sin by at kende. Og har du ikke allerede været på sejlturen, vil du med garanti blive inspireret til det.

 

09.10.2019 9:30-12:00

 Hillerøds Supersygehus

I 2022 får Hillerød et nyt hospital – bygget fra bunden og udformet som et firekløver. Allerede nu kan man se den øgede aktivitet på byggepladsen ved Favrholm, hvor NCC, der er hovedentreprenør for alvor er begyndt at rumstere.

De mange overvejelser, hvor det ikke kun handler om at lægge mursten oven på hinanden får vi indsigt i, når vi får besøg af projektdirektør Henrik Schødts – direktøren for det hele og ansvarlig for et byggeprojekt til 4,6 mia. kr.

Ud over de fysiske rammer følger der også en kæmpe organisationsændring med. Der skal tages højde for de kommende patienters forventninger og de trends, der påvirker vores samfund og dermed hospitaler.

25.09.2019 9:30-12:00

 Overklassen her og nu

V/ journalist Søren Jakobsen

”Vi skal bekæmpe den stigende ulighed” fastslår Mette Frederiksen i regeringens forståelsespapir, hun som statsminister arbejder ud fra. Hvad var nu lige det? For ude i verden opfattes Danmark som et af de mest lige samfund i verden. Dette spænd mellem virkelighedsopfattelser taler forfatteren Søren Jakobsen om i Hemingwayklubben 25. september. Søren Jakobsen har skrevet to bøger om den danske overklasse, og den bog, der vakte mest opsigt og måske også får nogle politiske sidevirkninger, når Folketinget genoptager arbejdet, er ” Overklassemagt – på strejftog i de øverste danske magtcirkler”.  I Søren Jakobsens bog kortlægges den danske overklasses magt i detaljer, og det er dem, du får indblik i under foredraget og efterfølgende spørgetid.

11.09.2019 9:30-12:00

 

 ”Der er vist ikke noget jeg er gået glip af”

Ordene kommer fra en særdeles kendt Hillerød borger: Niels Holst-Sørensen, som besøgte Hemingway Club Hillerød d. 11. september.

Der var lagt op til en spændende livshistorie – helt ud over det sædvanlige, der tog sin begyndelse i Sønder Felding den 19. december 1922.

Som atletikudøver har Niels vundet et hav af danske mesterskaber, slået verdensrekorder og deltaget ved OL i London i 1948. Han vandt guld ved EM i 1946 i 400 meter løb og sølv i 800 løb ved samme stævne.

Ud over en karriere som, verdensklasseløber kan Niels Holst-Sørensen føje disse titler til sit CV: jagerpilot, generalmajor, chef for flyvevåbnet og medlem af IOC – Den Internationale Olympiske Komité.

04.09.2019 9:30-11:00

 Opstart af Interessegrupper

På vores sidst møde, hvor turismen i Nordsjælland var i fokus, havde vi efterfølgende en snak om muligheden for at danne forskellige interessegrupper. Og I udfyldte et spørgeskema. Tak for det og for de mange forskellige forslag til interessegrupper.

Vi har nu set på spørgeskemaerne, talt op og det viser sig, at ud af de 62 deltagere svarede 41 ja til, at de gerne vil se på muligheden for at deltage i en interessegruppe, og det svarer til lige godt 66%. Godt og vel 50 af vores medlemmer deltog ikke i mødet i onsdags, men mon ikke tendensen blandt dem er nogenlunde den samme?

Derfor har vi i Initiativgruppen besluttet, at vi vil prøve at danne nogle interessegrupper. Det bliver på et møde med det ene punkt på dagsordenen. Vi forestiller os, at det kan foregå på følgende måde:

Når I kommer, har vi på bordene stillet nogle skilte op med angivelse af de interessegrupper, som vi i første omgang skal prøve at arbejde med. Det bliver følgende:

Gåture-madlavning-biografture- koncertture-kunst-frokostture-litteratur-historie-klassiskmusik-cykelture-frivilligtarbejde-begynder bridge

Man sætter sig så ved det bord, hvor man har den største interesse, og så bytter vi rundt et par gange, så man kan deltage ved flere borde. Ved hvert bord skal der så være en tovholder.

Det er helt afgørende, at interessegrupperne kan fungere selvstyrende. Fra Initiativgruppen hjælper vi gerne med råd og dåd, og vi kan sikkert gennem Frivillig Centret hjælpe med at finde lokaler i det omfang, det er nødvendigt.

Hvis du er interesseret i at være med i en interessegruppe, skal du dukke op den 4. september – og selvfølgelig er du også velkommen, hvis du er lidt nysgerrig efter at, se hvad der kommer ud af det. Vi håber rigtig mange er interesserede – det er en rigtig god lejlighed til at dyrke det sociale og lære andre fra klubben bedre at kende.

Er du forhindret i at deltage er det selvfølgeligt muligt at koble sig på en gruppe senere.

 

28.08.2019 9:30-11:45

Fra ”hul i jorden” til blomstrende Handels- og Industriby

” C4 Foreningen er en paraplyorganisation, der samler byen og kommunen i fire søjler: Erhverv, Handel, Kultur & Turisme samt Uddannelse. C4 Foreningen skal skabe dialog, synergi og branding af Hillerød som Region Hovedstadens bedste bosætningskommune, bedste erhvervskommune og det oplagte rejsemål for turister.” (fra C4’s hjemmeside)

Vi var på besøg hos C4 Videnscenter, hvor direktør Erik Helmer Pedersen fortalte om, hvordan organisationen samler og koordinerer en lang række aktiviteter til gavn for hele Hillerød og for virksomhederne. Hvordan man som iværksætter kan få glæde af C4’ tilbud, hvad betyder C4 for sport, kultur og forretningslivet? 

14.08.2019 9:30-12:00

Turister i Kongernes Nordsjælland

Hvordan står det egentlig til med turismen i Nordsjælland? Er der vækst, hvor kommer turisterne fra, hvor rejser de videre hen? Vi møder alle sammen turister – især om sommeren og i Hillerød fylder de godt op omkring Frederiksborg Slot.

Til at gøre os klogere på det hele havde vi besøg af Annette Sørensen, der er direktør for turistsamarbejdet VisitNordsjælland.

www.visitnordsjaelland.dk

19.06.2019 9:30-12:00

Med kikkerten for det andet øje
ved Professor emeritus, dr. scient. Johannes Krüger, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

“Spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer og de mange følge-virkningerer mere kontroversielt, end det fremstilles af FN ́s klimapanel IPCC og nyhedsmedierne, for naturen selv viser noget andet end de computer-producerede klimamodeller. Men det er vore politikere ude af stand til at opfange og reagere rationelt på, for de lukker sig selv ude fra relevant og korrekt information. Det skyldes først og fremmest, at det politiske miljø er stærkt præget af meningspres og selvcensur.”

Læs mere her

12.06.2019  9:30-12:00

FILMEN OM GØG OG GOKKE – Ekstra arrangement!

Særforestilling for Hemingway Club i Slotsbio

Det er lykkedes os at få arrangeret en særforestilling for medlemmerne af Hemingway Club – Hillerød. Bemærk at det falder på en onsdag, hvor vi normalt ikke ville have et arrangement. Billetten fås til den favorable pris af 50kr og købes i biografen.

Cafeen i Slotsbio vil være åben fra kl.9, så man kan hygge sig med kaffe, the eller andet inden forestillingen.

Filmen er et drama fra 2018 om de to komikere. Det er altså ikke en gammel film med Stan Laurel og Oliver Hardy, men et drama om den sidste del af deres karriere. Se anmeldelse her

05.06.2019 9:30-11:30

Løst og fast om Rusland og Putin

ved Henrik Iversen

Henrik har været ambassadør i en lang række lande, herunder i Rusland,
og har beskæftiget sig med multilateralt arbejde i FN og EU.
Henrik kommer med en opdateret og detaljeret fortælling om Ruslands (læs Putins) politik, økonomi, samfundsforhold og relationer til resten af verden.
Mange aktuelle emner (militær balance, hacking, krigen i Syrien) vil blive berørt.

22.05.2019 9:30-11:30

Hvordan skal Hillerød udvikle sig de kommende år?

ved Dan Riise (V) formand for arkitektur, byplan og trafikudvalget.
Hen over de næste 10 år forventes en stor befolkningstilvækst på næsten 10.000 nye borgere i kommunen. Det vil betyde udfordringer på en række områder.

Der er mange initiativer i gang. Ullerødbyen, Møllebro, Favrholm, Supersygehus, Hillerød Station + mange ejendomsprojekter i selve bymidten. De trafikale forhold og bevaring af eksisterende bygninger hører også med i billedet.

Er der hjælp at hente i ny teknologi – kommunen arbejder med projektet “Smart City”, som vi også vil komme til at høre om.

Alt i alt en række spændende områder, som vil komme til at præge vores hverdag i de kommende år.

8.5.2019 9:30-12:00

Hvor går Afrika hen i en ny politisk og økonomisk verdensorden

ved Holger Bernt Hansen.
Holger Bernt Hansen er professor i Afrikastudier og tidl. leder af Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet.
Han har gennem flere år været tilknyttet Ugandas universitet og har skrevet doktordisputats om forholdet mellem religion og politik. Gennem en årrække har han deltaget aktivt i den danske ulandshjælp til Afrika, og han var gennem 12 år formand for Danidas Styrelse. Han har besøgt de fleste lande i Afrika og har gennem de senere år som ekspert deltaget i talrige radio-og tv-programmer.

Vi vil indlede arrangementet med at fortælle lidt om Hemingway Club.