Afholdte møder – Køge

Medlemsmøde d. 4. marts 2020 i Rådhusstræde med Generalforsamling og aktivitetsplanlægning


55 medlemmer var mødt op til årets Generalforsamling, hvilket var rekord for antal deltagere til et møde.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægterne.

Formanden Hans Birk, som var på valg, blev genvalgt og kunne i sin beretning se tilbage på et fantastisk år for Hemingway Club Køge, hvor medlemskabet var steget fra ca. 20 til 70. – og hvor nye medlemmer nu vil blive skrevet op på venteliste.

Efter Generalforsamlingen blev der lavet gruppearbejde, hvor formålet var at komme med ideer til efterårets aktiviteter. Resultatet var overvældende, og de mange ideer vil nu blive evalueret af Styregruppen.

 

Medlemsmøde d. 26. februar 2020 i Rådhusstræde med besøg af operasanger og Voice Coach Dorthe Elsebet


Dorthe Elsebet er uddannet som solist fra Operaen/Det kgl. Teater, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, samt Mozarteum i Salzburg – og har optrådt i over 4.000 forestillinger.

Hun er desuden uddannet Life og Businesscoach: Hun underviser og coacher sangere, samt ledere og medarbejdere i motivation, personlig gennemslagskraft, stemmetræning, udtryk og performance.

Foredraget tog udgangspunkt i, at Dorthe Elsebet hørte klubbens medlemmer synge ”Herren som skabte alt på jord” – En sang som vi selv havde udvalgt som startsang på dette møde, uden at hun havde kendskab til valget.

Herefter fik vi et godt indblik i hvad det kræver at blive en god sanger og kunne yde en toppræstation.

Dorthe Elsebet fortalte, at det tager ca. 10 år at opbygge muskulaturen for at blive operasanger, og at opvarmning er helt afgørende før alle forestillinger.

Vi fik en gennemgang af teorien om det fysiologiske grundlag for at synge, hvor rigtig vejrtrækning er vigtig. Undervejs øvede vi forskellige åndedrætsøvelser, som ud over at påvirke sang – også virker positivt på nervøsitet og stress da ”det løser op”.

Dorthe Elsebet fortalte, at alder ikke har nogen betydning for sangstemmen, hvis den trænes og vedligeholdes. Stemmen ændres dog med tiden, og det betyder at en operasanger får ændrede roller med alderen. En operasanger topper typisk mellem 38 – 50 år.

Undervejs i foredraget gensang vi ”Herren som skabte alt på Jord” og kvaliteten og styrken blev forbedret gang på gang.

Foredraget var yders underholdende. Dorthe Elsebeth var meget levende i sin præsentation, hvor hun med sin meget direkte form, energi og temperament aktiverede alle medlemmerne, som måtte overgive sig. Slutningen var en overraskende oplevelse, hvor den fælles energi løftede taget da dagen sang blev sunget en sidste gang – og den enkelte med stolthed konstaterede at han kunne synge.

Alt i alt en fantastisk oplevelse for de 43 medlemmer som deltog.

 

Medlemsmøde d. 19. februar 2020 i Rådhusstræde med foredrag af Jan B. Poulsen.

Jan B. Poulsen, som tidligere har besøgt klubben og holdt foredrag om sit liv med fodbold, holdt denne gang foredraget Boldens magi – med fodbold som rejsekammerat.

Jan fortalte om sin opvækst i St.Heddinge, hvor han startede med at spille fodbold. Herefter var han udvekslingsstudent i USA – det eneste år i hans liv hvor han ikke spillede fodbold.

Hjemme igen startede Jan på Køge Gymnasium, som var helt nyt på det tidspunkt. Herefter gik turen til Rønne på Bornholm, hvor han var soldat, og blev medlem af Rønne IK, som spillede i Danmarksserien.

Senere fugte 8 sæsoner i Frem, som spillede i 1. division. Samtidig begyndte han at læse på Københavns Universitet, med Idræt som hovedfag. I 1975 blev han færdig, og herefter fulgte 15 år som gymnasielærer på Greve Gymnasium.

Som 30 årig startede trænergerningen med jobs i bl.a. Køge og Frem.

Jan fortalte om det at være træner – et job som han som udgangspunkt betegner som verdens bedste job. Men også et job som er ensomt og usikkert – og indebærer, at man bliver en offentlig person som både skal forklare og forsvare sig over for bl.a. medier og fans. Jobbet kan også medføre misundelse (specielt i udlandet) samt udfordringer med familielivet.

Jan fremhævede betydningen i at bevare sin integritet. Samtidig nævnte han, at han altid selv forhandlede sine kontrakter, og at han er modstander af bonusaftaler.

Efter stop i DBU efter 9 år startede en international karriere, hvor det første job var som Teknisk Direktør i Singapore i 1999. Målet var at få Singapore kvalificeret til VM i Sydafrika i 2010.

Udgangspunktet var næsten håbløst: Kinesiske børn må ikke spille fodbold og skolerne er autonome. Der er ingen frivillige foreninger, ingen træneruddannelse og 2 års værnepligt.

Jan fik godkendt sin udviklingsplan, men blev udfordret på betydningen af befolkningssammensætningens forskellige religioner og kulturer. Samt manglende disciplin omkring bl.a. mødetid. Han betegnede tiden i Singapore som rigtig god. Den sluttede, efter at han som landstræner tabte til Malaycia.

Næste trænerjob blev Jordan, hvor han i 2007 blev tilbudt et job som træner for U20 holdet. Målet var at kvalificere sig til VM i Canada.

I 2008 blev han Landsholdstræner/Teknisk Direktør i Armenien i en periode på 1½ år.

I en alder af 62-63 år overvejede han sin fremtid. Men de internationale jobs var ikke slut. Næste job var i Tanzania. (Pga. tidsnød nåede vi desværre ikke at høre om oplevelserne der).

Foredraget var meget spændende. Vi fik et rigtig godt billede af livet som træner i de forskelligartede lande, hvor kultur og religion er forskellige fra Danmark – og som skal kunne håndteres, for at få succes i jobbet. Udfordringerne for at få familielivet til at fungere fik vi også et indblik i – Og de barske vilkår, som generelt hersker i fodboldmiljøet, hvor penge spiller en større og større rolle.

49 medlemmer hørte Jan fascinerende beretning.

 

Medlemsmøde d. 12. februar 2020 i Rådhusstræde med foredrag af Tonny Espensen

Vores Tonny Espensen, som tidligere har beskæftiget sig med hesteopdræt i 28 år, holdt foredraget: Hestestutteri og -opdræt.

Tonny og hans familie købte i 1982 et landsted i Bjæverskov, som blev rammen om deres interesse for hesteopdræt. Han startede med at købe 2 travhopper – og så var han i gang.

Tonny startede med at gennemgå de forskellige udviklingsstadier i opdrætningen af heste. Fra folingen af det lille føl, som man sjældent får mulighed for at opleve – til opbygningen af tillid i de forskellige stadier: Fra at de får grime på, kommer ud af boksen uden mor – til at stå i spiltov og blive striglet og vasket. Inden for 30 dage skal føllet også lære at blive læsset på en hestetrailer.

Tonny fremhævede endvidere en god kost og motion som vigtige for føllets udvikling.

Herefter fortalte han om træningen af travheste og økonomien i avlen.

Udgangspunktet for betaling af 3 strå til befugtningen er, at en dyrlæge godkender levedygtigheden af føllet. Hingstemanden som leverer stråene får i gennemsnit 35-40.000 kr. Efter 1½ år har man mulighed for at tage hesten på auktion og sælge den. Sker det vil opdrætteren fremover modtage en andel af den vindersum, som travhesten indbringer.

En travhest skal godkendes til start. Det er kun ca. halvdelen af en årgang som gør det.

Præmiesummerne for en førsteplads i Lunden er ca.7.000 kr. – svarende til omkostningerne ved at have hesten opstaldet og trænet ude. Der findes pt.6 travbaner i landet. Publikumsinteressen for sporten er faldende.

Tonny fortalte også om hans gode erfaringer med en såkaldt hestehvisker i forbindelse med problemer med læsning af en hest, og om de virkemidler som i dag bruges i stedet for pisk til at få hestene til at løbe hurtigt. Hans erfaring er, at de «gale» heste er de bedste!

43 medlemmer deltog i foredraget, som var meget spændende og udbytterigt. Undervejs blev der vist videoer fra nogle de forskellige situationer, som blev gennemgået, og der var rigtig mange spørgsmål undervejs. Det var tydeligt, at Tonny stadig har stor passion for travheste på trods af, at han sluttede med at have heste for 8 år siden – og han glæde smittede af på tilhørerne.

 

 

Medlemsmøde d. 7. februar 2020 i Rådhusstræde med foredrag af Wagn Langebek

Vores Wagn Langebek, som tidligere har været pilot i Flyvevåbenet holdt foredraget: Fra Ellehammer til Starfighter F-104.

Foredraget var baseret på Wagns egne oplevelser fra en lang karriere med flyvning, og havde fokus på pilotuddannelsen og de forskellige flytyper, han havde fløjet.

Wagn startede sin uddannelse på Flyvestation Avnø i 1955, hvor han var 18 år gammel. Han startede med at lære at flyve en Chipmunk.

I 1956 blev han udtaget sammen med et hold på 10 mand, som skulle afslutte pilotuddannelsen og få de eftertragte «vinger». Træningen foregik i Havard T-6 og senere i Minnesota, i en Silver Star T33 – jettrainer. Alle former for flyvning blev trænet. Herunder navigationsflyvning, formationsflyvning etc.

Herefter gik turen hjem til Danmark for at blive omskolet.

I 50´erne fik flyvevåbenet foræret 240 F-84G Thunder jet af USA, hvilet er utroligt mange sammenlignet med de få fly som indkøbes i dag. Omskolingen fandt sted i disse fly.

I perioden 1950 til 1955 var der 79 totalhaverier med 62 omkomne. På den såkaldte Sorte lørdag d. 25. januar 1958 havarerede 4 fly på 20 minutter. Wagn var pilot i et af flyvene og blev kvæstet. En hændelse som for nylig har været vist på TV.

Som led i jagerberedskab 24/7, fløj Wagn i 1958-1959 F86 D, hvor skydeøvelserne foregik i Nordsøen og senere i Libyen. Herefter fløj han F104-6 med 5 minutters beredskab i Karup. – Og samme sted blev han eskadrillechef for ekskadrille 729, som bestod af Draken fly.

Wagn afrundede foredraget med at fortælle lidt om flyveteori . Herunder Climb/Drive /accel, princippet og om den teknologiske udvikling fra 1950 til 1990 med udgangspunkt i de forskellige flytyper,

På pilotuddannelsen konkluderede han, at det eneste som stort set er ændret gennem tiden, er de teknologiske fremskridt.

51 medlemmer var mødt op for at høre foredraget. De fik et godt indblik i flyvningens historiske udvikling – fortalt gennem Wagns egne erfaringer – fra en periode, som stadig fylder meget i hans spændende liv.

 

Medlemsmøde d. 29. januar 2020 i Rådhusstræde med foredrag af Lene Brysting Renault

Lene Brysting Renault, som er afdelings- og arkivleder ved Køge Museum holdt foredraget Køge bys historie – fra vikingetiden og frem til i dag

Lene Brystings udgangspunkt for historie-gennemgangen var betydningen af Beliggenhed – Vision – Strategi.

VI startede med at høre om vikingeborgen Borgring ved Lellinge, som er en af 5 identisk opbyggede borge i Danmark. De blev bygget under Harald Blåtand år 970 – 990 og har det til fælles, at deres placering har været helt afgørende – med en beliggenhed, som var mere defensiv, end offensiv.

Jellingestenens runer bekræfter eksistensen af Borgring, og oplandsundersøgelser i 2017 med store fund ved Ågård i Bjæverskov og Toftegård i Strøby kan relateres til borgen.

Herefter havde foredraget fokus på Køge, hvor vi startede med at høre om middelalderbyen omkring 1100, hvor byens placering var i området omkring Gl. Køgegård.

Omkring 1250 blev der anlagt en by, med samme placering som i dag med centrum omkring Torvet og kirken. Vi hørte om kirkens udvikling og betydning som fyr for skibene i bugten.

Herefter fortalte Lene om købstadsprivilegier, som byen fik i 1288 og den strategiske placering byen havde i forhold til Hansestæderne. Og om årene omkring 1500 med bygningen af Skt. Gertruds kapel, Gråbrødre Kloster og Køge Rådhus.

Omkring 1600 havde Køge sin storhedstid og mange af husene fra dengang kan stadig opleves i byen. Befolkningstallet var på det tidspunkt ca. 2.500 (mod i dag 60.000). Omkring 1880 slog den teknologiske udvikling igennem med togforbindelser, samt opfinderen Jens Hansen etablering at telefonforbindelse i byen samt oprettelsen af det første elværk i Danmark.

I slutningen af foredraget fortalte Lene om 1950érne hvor det politisk blev besluttet at renovere bykernens gamle huse, i stedet for at rive dem ned, som ellers var det normale i mange andre byområder. Hun berettede om jordsalg fra Gl. Køgegård, Kommunalreformen og perioden frem til udviklingsprojekterne i Køge Nord og Køge Kyst – projekter hvor Beliggenhed, Vision og Strategi endnu engang var drivkraften i beslutningerne.

53 medlemmer deltog, hvilket var rekord. Lene Brysting s foredrag var en succes, grundet hendes store historiske viden og formidlingsevne, som bedrog til, at alle medlemmer kunne gå hjem med endnu mere viden om Køge bys historie. – fra vikingetidens Borgring til Køge nuværende byudviklingsprojekter.

 

 

Medlemsmøde d. 22. januar 2020 i Rådhusstræde med foredrag af Svend Erik Bodin

Svend Erik Bodin, som er formand for Propa – Midtsjælland (prostataforeningen) holdt foredraget Kunsten at leve et godt liv trods følgerne af Prostatakræft.

fotograf_haslefotodk1

Svend Erik Bodin startede med at fortælle om sin baggrund. Han er oprindelig landmand, og blev efter forskellige jobs ansat som indkøber hos Simonsen og Wedel, der sælgerhospitalsudstyr.

Hans personlige livssyn er åbenhed og en positiv holdning til livet.

Herefter fortalte Svend Erik Bodin om prostatakræft med udgangspunkt i sine egne erfaringer, efter selv at være blevet ramt af sygdommen i 2014.

Han gennemgik sit sygdomsforløb,  fra symtomer og diagnose til operationen og specielt følgerne af denne. Herunder uddybende om inkontinens og impotens. Han talte også om de psykiske påvirkning af sig selv og sine nærmeste efter at være ramt af en kræftsygdom.

Hovedbudskabet fra Svend Erik Bodin var at bevare en positiv holdning til livet, hvis man rammes af sygdommen – og her er han selv et fantastisk eksempel med et meget aktivt liv.

Han dyrker masser af forskellige sportsgrene, er veteran spejder, går på jagt og er Natteravn i Køge. Ud over at være dybt engageret i Prostataforeningen.

Foredraget var meget personligt, og han positive, smittende livssyn var en stor oplevelse for medlemmer uanset egne erfaringer med denne sygdom, som rammer 4500 mænd hvert år.

47 medlemmer deltog i mødet.

 

Medlemsmøde d. 15. januar 2020 i Rådhusstræde 10C med foredrag af Niels Chr.Larsen

48 medlemmer deltog i mødet.

Efter afsyngning af sangen “Jylland mellem tvende have”, præsenterede formanden dagens emne og foredragsholderen.

Titel: Forfatterdebut – hvor svært kan det være?

 Niels Chr. Larsen har skrevet bogen “Egne rækker”, der er et muntert tidsbillede af en opdigtet vestjysk stationsby i 60erne.

NCL er opvokset i Jylland og har i mange år arbejdet som direktør i større virksomheder, men er nu selvstændig og forfatter.

NCL begyndte sin forfatterkarriere med at skrive sange og revytekster, og foranlediget af 10 historier i Tarm-Skjern Ugeblad var grunden lagt for at skrive sin første bog.

For at komme i gang har NCL deltaget i 9-10 skrivekurser, dels for at få dækket behovet for læring som forfatter og dels for at få struktur på skriveriet.

Bogen “Egne rækker” er opdelt i 35 kapitler som fylder 312 sider, og opleves som meget humoristisk – især for den målgruppe som Hemingway repræsenterer.

NCL oplæste 2 kapitler i sit foredrag og dette afstedkom megen latter fra salen.

NCL præsenterede strukturen for “hvordan man skriver en bog”:

* Man skal have noget på hjerte, og man henvender sig til “målgruppen”

* NCL valgte en opdigtet tekst, men med inspiration fra hverdagen

* Rammer for skriveriet – der skal være tid, ro, redskaber og accept fra de nærmeste.

* Overordnet struktur i bogen – hvad er start og hvad er slut, og hvor lang skal bogen være?

* Skab entydighed og ikke ændre på fakta. Selvom bogens indhold er opdigtet, er det     vigtigt at holde styr på bla. tidslinjen – at du fx ikke skriver om begivenheder som ikke fandt sted i perioden.

* Vær opmærksom på sætningsopbygning – pas på lange sætninger som gør det svært for læserne.

Bogudgivelse er en svær øvelse når man er ukendt, men efter mange markedsføringstiltag er bogen nu tilgængelig på 34 biblioteker og vil snart blive udsendt som lydbog.

Bogen var til salg efter foredraget, men NCL pointerede kraftigt at der ikke var tale om salgstaler.

Hvis man er interesseret i bogen, kan forfatteren kontaktes på ncl@stimulator-consult.dk

Afslutning:

Formanden orienterede om at vi afholder generalforsamling den 4. marts og sommer afslutningen bliver den 1. juli.

 

Medlemsmøde d. 8. januar 2020 i Rådhusstræde 10C

48 medlemmer, heraf 3 nye, var mødt op til dette første møde i 2020.

Hans Birk bød velkommen tilbage efter en kort juleferie.- og vi sang «Vær velkommen herrens år» og «Kong Christian stod ved højen mast».

Herefter mindedes vi vort medlem Kurt Petersen, som døde 31.dec.2019.- (Hans Birk afbrød senere sin deltagelse i mødet for at repræsentere HCK ved hans bisættelse).

Senere var der nytårskur med champagne og kransekage, hvor der var mulighed for at alle kunne gå rundt og snakke med de øvrige deltagere.

Efter en pause blev aktivitetsplanerne for det kommende halvår gennemgået af Nils Thyssen, og der blev i den forbindelse tilføjet ny ideer fra medlemmerne.

Lars Dannerup præsenterede herefter den nye «Blå bog». Der mangler pt. nogle få billeder på nogle medlemmer. Om en uges tid vil den være klar – og blive distribueret via mail med et link til alle medlemmer, som giver adgang til et lukket forum, hvor den løbende vil blive opdateret.

Hans Jørn Lindeskov havde som sidste punkt en gennemgang af Klubbens nye GPDR løsning, som om kort tid vil fremgå HC´s hjemmeside.

 

 

Medlemsmøde d.18. december 2019 i Rådhusstræde 10C med foredrag af Lis Linderød

45 medlemmer deltog.

Lis Linderød fortalte kort om sine første leveår i Sønderborg, og hvordan hun så efterfølgende kom til Sjælland i 1970.

Blev uddannet som fotograf og arbejdede kort tid som så, derefter 4 år på Holbæk Kunsthøjskole.

Fremstillede teaterplakater til forskellige københavnske teatre, og kom så til Det Kgl. Teater i 1983, og det var starten til 30 års arbejde på teatret. Stoppede i 2014.

Var med til at lave det nye Akropolis bagtæppe til Gl. Scene (1985).

Viste processen ved hjælp af videoklip mm.

Typisk foregik det ved at scenografen kommer med opgaven som beskriver modellen og farver mm og det er så teatermalerens opgave at varetage processen til det færdige produkt, hvor konstruktion, opbygning og robusthed skal tilgodeses i det færdige produkt.

Lis arbejdede meget med modeller som fx ansigter, heste og rekvisitter på scenen og basisproduktet “flamingo” blev flittigt brugt.

En speciel opgave var fremstilling af en kongekrone til Himmelsengen i grev Moltkes Palæ på Amalienborg.

Arbejdede også tæt sammen med dronningen som var scenograf på balletten “Et folkesagn”.

Arbejdede også tæt sammen med Per Arnoldi som havde til opgave at lave bagtæppet til Operaen.

En meget spændende præsentation af hvad der foregår på scenen, når vi er i teatret, men der er en helt ny verden bag scenen, som få kender til.

 

 

Julefrokost d.11.december på Restaurant Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2 i Køge.

43 medlemmer deltog i julefrokosten.

Køge borgmester, Marie Stærke var indbudt til julefrokosten og sang for til den første fællessang: På loftet sidder nissen med sin julegrød.

Som et supplement til den velsmagende juleplatte var der indlagt diverse sange, ligesom et af medlemmerne fortalte en sandfærdig historie om Moster Anna, som havde en glubende appetit.

Ellers var der fri og løssluppen snak på bordene og afslutningsvis var der “eftermøde” på Hugo´s for i alt 12 deltagere.

Alt i alt en fin afslutning på årets aktiviteter, dog således at der også den 18. december er møde i klubben.

 

 

Medlemsmøde d. 4. december 2019 hos CP Kelco.

I alt 43 medlemmer deltog.

CP Kelco i Lille Skensved er med 370 arbejdspladser en af de største produktionsvirksomheder på Sjælland inden for fødevare ingredienser.

På verdensplan er beskæftiget ca. 4.000 medarbejdere.

CP Kelco har tjent 1.1 milliarder på fem år – iflg. “Erhverv Finans”.

CP Kelco sælger i mere end 100 lande.

Virksomhedens produkter indgår som ingredienser til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet i fødevarer samt i farmaceutiske og industrielle produkter.

I Lille Skensved produceres primært ingredienserne pektin og carrageenan på basis af citrusskaller og havtang – og til brug i eksempelvis marmelade, frugt- og mælkedrikke, slik og bageri.

Fx skal der anvendes 3 gram pektin i 1,5 kg marmelade.

Der er til stadighed aktuelle målsætninger på alle væsentlige parametre indenfor produktion, genbrug og energiforbrug – og energibesparelse.

Husstande i Køge-området opvarmes af overskudsvarme – pt omkring 3.000 husstande.

Virksomheden har egne vandboringer.

Ud over produktion, råder virksomheden over teams der arbejder med innovation, forskning og udvikling til gavn for produktion, teknik og energi mm.

Kvaliteten styres via ISO 9000 og tilsvarende ledelsessystemer indenfor fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Firmamottoet er: “Safety starts with me”.

I tilslutning til en fin gennemgang af virksomheden var der også indlagt en rundvisning på området, hvor vi indledningsvis blev udrustet med sikkerhedssko, hårnet, sikkerhedshjelm og -sko samt hvid kittel, gul sikkerhedsvest og sikkerhedsbriller.

Vi sluttede af i auditoriet med spørgsmål og svar, ligesom CP Kelco diskede op med kaffe, vand og fint hjemmebag.

Alt i alt et meget fint arrangement. Tak til CP Kelco.

 

 

 

Medlemsmøde d.27. november 2019 i Rådhusstræde 10C

37 medlemmer, heraf 3 nye, var mødt op til dette interne Hjemmemøde.

Hans Birk startede med at gennemgå Hemingway klubbernes historiske udvikling fra starten i 2013 og frem til i dag. Der er pt.19 klubber i DK med et anslået medlemstal på 1600 medlemmer – og flere er på vej.

Herefter fortalte Hans om HC DK’s visioner om at udbrede konceptet til hele landet. Der er oprettet en projektorganisation med økonomisk støtte fra Velux Fonden, som skal koordinere dette arbejde, samt supportere de enkelte klubber.

Herefter var der fokus på HC Køge.

Det charter som vi har tilsluttet os blev gennemgået punkt for punkt og indholdet blev diskuteret blandt medlemmerne.

Herefter blev klubbens fokusområder gennemgået. Nøglepunkterne er:

 • Vi vil skabe et fællesskab og sociale relationer – hvor vi trives, og som vi ønsker at deltage i.
 • Vi skal alle bidrage til fællesskabet – kun derved opnår vi den sammenhængningskraft, der er nødvendig.
 • Vi skal lære noget nyt hver gang vi mødes.
 • Interessante møder og aktiviteter = engagerede medlemmer.
 • Fremme etablering og understøtning af Interessegrupper.

Herefter var der status på de enkelte interessegrupper, som pt. tæller 5 grupper.

Til sidst blev planen for møderne i 1. kvartal gennemgået.

 

 

Møde d.20. november 2019 med besøg på Køge Rådhus

Borgmester Marie Stærke var vært for vores besøg på rådhuset.

40 medlemmer blev modtaget i sekretariatet af Marie Stærke, hvorefter vi blev samlet på hendes kontor. Her fortalte hun lidt om hendes daglige arbejde og om kontorets funktion.

Herefter gik vi op i byrådssalen, hvor vi startede med at høre om rådhusets historie, som kan føres helt tilbage til 1552, hvor det blev opført af sten fra Sct. Gertruds Kloster. Bygningen har gennem historien tjent mange formål. Under Træskoslaget tjente det som lazaret og i et afsnit af bygningen har der været fangehul.

Senere fortalte Marie Stærke om byrådsarbejdet. Der er pt. 27 medlemmer, som mødes en gang hver måned. Hun fortalte også om arbejdet i de forskellige udvalg og hele processen med at vælge borgmester – med udgangspunkt i konkrete hændelser efter seneste Kommunalvalg.

Herefter gik vi op i et stort mødelokale, hvor Marie Stærke fortalte om sin politiske karriere. Hun er lige fyldt 40 år og har været engageret i politik i 20 år. Hun har bl.a. været DSU formand og blev borgmester første gang i forbindelse med Torben Hansens død i 2006.

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål, og det benyttede flere sig af. Der blev drøftet parkering, biogasanlæg, vejføring til Stevns og visioner for fremtiden.

40 medlemmer var mødt op til besøget, som var et spændende møde med borgmesteren og et kig ind bag rådhusets mure. – Vi følte os meget velkommen hos Marie Stærke.

 

Møde d.13. november 2019 med rundtur til Køge Havn, Jorddepotet og Skandinavisk transportcenter (STC)

Kaj Elm Kampmann, som er direktør for de  3 områder, var rundviser på denne busrundtur.

Vi samledes i Rådhusstræde, hvorefter vi kørte til Baltic Kaj, hvor Kaj Kampmann kom med.

Køge Havn er under stor udvikling. Målet er at fremstå som en aktiv og dynamisk havn med masser af trafik og aktivitet. Mens vi kørte rundt på arealerne fortalte K.K. om udviklingsplanerene, som omfatter 2300 kajmeter, 475.000 m2 areal og en multiterminal på 225.000 m2. En udvidelse for omkring 950 mio.kr. På turen så vi en masse af aktiviteterne: Fra losning af affald fra udlandet til forbrænding, Stenos skrotafdeling, biomassebehandling og en række virksomheder som er placeret på havneområdet.

Kaj Kampmann fortalte også om Køge Jorddepots aktiviteter, som er medvirkende til ændringerne af store dele af havneområdet.Jorddepotet ender med at have modtaget ca. 4 mio. ton jord og en stor mængde byggeaffald i form af beton og brokker, som er blevet knust og anvendt til fyld. En aktivitet som forbedrer økonomien i det samlede projekt.

Fra Køge havn kørte vi af Værft vej og KK fortalte om udviklingen af Den Hvide by og infrastrukturen fra havneområdet til Skandinavisk Transport Center (STC) og tilslutning til EU´s overordnede mål om hovedtransportveje i Europa.

Herefter gik turen til STC, hvor vi først kørte gennem kørte gennem Public service området, som omfatter  virksomheder som servicerer biler over 3500 kg. incl. spisemuligheder. I logistikområdet i etape 1 og 2 kom vi forbi logistikvirksomheder som Postnord, Netto, Lidl, Lemvig-Mûller, Nomeco, DBK (som den ældste) og en række andre.

Herefter kørte vi gennem det område, som er etape 3, der foruden logistik virksomheder også bliver til et område med boligbebyggelse. K.K. fortale at erhvervsområdet allerede er udsolgt.

Efter STC kørte vi forbi 3 andre udviklingsområder i Køge: Campus, Sjællands Universitets hospital og Køge Idrætspark.

Herefter kørte vi retur til Køge Havn, hvor der i bussen var mulighed for at stille spørgsmål til Thomas Kampmann.

Turen var meget informativ og gav en unik mulighed for, på et par timer at se den rivende udvikling som Køge er inde i.

Der har været skrevet meget om de forskellige udviklingsområder i pressen, men det var et helt anden oplevelse, at se det hele (incl. områder, som er lukket for private) og få forklaret sammenhængen i projekterne og økonomien. Thomas Kampmann var inde i alle detaljer og god til at formidle sin viden undervejs på turen.

43 medlemmer deltog i den spændende tur – som gjorde en helt stolt over at bo i Køgeområdet.

 

 

 

Møde d.6. november 2019 i Rådhusstræde med foredrag af Ole Svensson

Ole Svensson (OS) som er medlem i Hemingway Club, Greve holdt foredrag over emnet:

Den gang jeg drog afsted – om de slesvigske krige og lidt om den amerikanske borgerkrig.

OS indledte ved at komme marcherende ind akkompagneret af sin egen trommesolo.

OS ledsagede dagens sang “Den gang jeg drog afsted” med klingende spil på sit signalhorn.

Dagens emne vedrørte ikke så meget krigene og hvad det indebar, men i høj grad om de uniformer, våben og blæseinstrumenter som var en del af hærenes udrustning.

OS har spillet hele sit liv og er medlem af diverse soldaterforeninger der beskæftiger sig med de gamle slag og træfninger.

Indtil 1848 var danske uniformer meget farvestrålende og var som sådan glimrende skydeskiver for fjendens kugler. Efter 1848 mere diskrete modeller og den røde uniformsjakke blev udfaset i 1849.

Helt nye uniformsmodeller kom til i 1855, og de viske modeller er kopier af originale uniformer fra Tøjhus Museet mm.

Signalhorn blev løbende udviklet fra 1810 og fremefter, og modellerne kunne variere om de kom fra fx hæren eller gardehusarerne.

OS demonstrerede musketter, bajonet og sabler.

De gamle musketter havde en nogenlunde træfsikkerhed på 50 m, men efter udviklingen af riflede løb i musketten, blev træfsikkerheden øget til 150-200 m.

OS afsluttede den danske del med at demonstrere 2 trommer.

Afslutningsvis berettede OS om ganske mange steder i USA, hvor han har besøgt slagmarker og berømte steder.

40 medlemmer deltog i et fint møde med god stemning.

 

 

Møde d.30. oktober 2019 i Rådhusstræde og efterfølgende besøg i Hugos Vinkælder

 Mogens Hugo, søn af Hugo Jørgensen som for 50 år siden startede Hugos Vinkælder i Brogade, var foredragsholder og senere rundviser ved vores besøg i kælderen.

Mogens Hugo, som i dag er 76 år har haft imponerende erhvervskarriere i USA, England og i Danmark. Han er uddannet Civilingeniør og MBA, og sidder i dag som bestyrelsesformand i en række store danske fonde og i kulturlivet.

De seneste 40 år har han været ejer Brogade 19, som foruden vinkælderen omfatter en række erhvervslejemål og lejligheder som alle ligger i det historiske gårdmiljø.

Mogens H. startede med at gennemgå den historiske udvikling fra etableringen af købmandsgården i 1592 og de forskellige udbygninger og lejere, om har været en del af gården gennem tiden: B.la. røgeri, bryggeri, parfumeproduktion og renseri.

Han fortalte også om ejerforholdene, hvor hans far i 1938 overtog købmandsforretningen. Den blev i 1960 omdannet til specialforretning, for at kunne klare sig i konkurrencen mod supermarkederne.

I 60érne begynder udgravningen af kælderen af to kendte køgefolk, Kalmar Larsen og Ejemose sammen med lokale museumsfolk og Nationalmuseet. Den blev åbnet i 1966 og ejet af Hugo Jørgensen frem til sin død i 1973.

Mogens H. fortalte om det kendte fund af en stor sølvskat fra 1600-tallet, som man gravede efter i gården, og som til sidst blev fundet i 1987 hos Langkilde i nabogården.

Herefter fulgte nogle festlige anekdoter om Suomi Badets aktiviteter i byen, hvis medlemmer bestod af 30 prominente køgeborgere, heriblandt Hugo Jørgensen.

Efter en times foredrag gik vi fra Rådhusstræde til Hugo gård, hvor Mogens H. fortalte videre on de forskellige bygninger, og stedets mange musikarrangementer. Herefter i gik ned i kælderen og smagte på husets øl, som der var nok at vælge imellem: 20 fra hane og 200 på flasker.

Dagens program var en spændende fortælling om et af Køges mest velkendte og besøgte steder. For kendere af stedet siden starten var det ren nostalgi at genopfriske anekdoterne og opleve stemningen i kælderen – som stadig er præcis, som man kunne huske den fra ungdommen.

Mogens Hugo var en god fortæller. Han var meget vidende om stedets historie, som han formidlede levende og humoristisk.

 

Møde d.23. oktober 2019 i Rådhusstræde med foredrag af Henning Falk

 Vores medlem, Henning Falk (HF) fortalte sin personlige livshistorie ”Mit liv som skilsmissebarn” for 32 fremmødte medlemmer.

HF er født i 1931 og blev skilsmissebarn i 1934.

Datidens holdning til skilsmisser var meget anderledes end i dag, og HF var det eneste skilsmissebarn i skolens 1. og 2, klasse og blev mødt med spørgsmål som: Hvor bor du henne, og hvorfor er det gamle mennesker der følger dig i skole?

Gamle mennesker er her bedsteforældre.

De første år var meget turbulente og HF boede på 24 adresser i 25 år, primært fordi familien tog sig af ham.

HF kom på Bogø Kostskole i 1943-48 og her oplevede han en periode som var stabil og der var styr på hverdagen.

2. verdenskrig på Bogø var fjern og det var primært de allieredes bombetogter (fly over Bogø) som gav et afbræk i hverdagen.

HF kom i lære som tekniske handelselev, blev i virksomheden i 39 år og blev siden hen eksportchef i nogle år, indtil han startede egen virksomhed, hvor HF solgte sin andel i 1997.

 

 

Møde d.16. oktober 2019 i Rådhusstræde med foredrag af biavler Torben Petersen

 Vores medlem, Torben Petersen holdt foredraget ”Biernes forunderlige verden”.

Torbens kendskab til bier startede helt tilbage fra 1991. I 2000 blev han selv biavler, og han har tidligere undervist i Biavl i Østsjællands Biavler Forening. Samme forening kårede ham i 2008 til årets biavler. I 2017 stoppede han som aktiv biavler.

Torben startede med at fortælle detaljeret om biernes hierarki. – Fra Dronningen til Arbejder bier og Dronerne (hanbier). – Deres indbyrdes roller og funktioner i bistadet. Deres udviklingsstadier, flyveradius og levetid mv.

Herefter fortalte Torben om de forskellige arter af bier i Danmark, hvor de 3 mest anvendte er Buckfast, som i dag er fredet på Læssøe. – Carnica, som er den mest anvendte pga. dens produktivitet, og Ligusta som er gule, ”dovne” bier. Vi hørte også Dræberbier, som fortsat er årsag til dødsfald rundt om i verden.

Torben fortalte også om, hvordan der produceres dronninger og foderets betydning for resultatet.

Vi så også forskellige stade typer. Fælles for alle bistader er, at temperaturen i staderne altid er konstant 33 grader. Der produceres årligt 2-3000 ton honning i DK, primært af fritids biavlere. En tilsvarende mængde honning importeres fra udlandet. For at producere 25 kg. honning skal der inddampes 50 til 100 kg. Nektar.

Herefter hørte vi om biernes vigtige bestøvning, som har betydning for den globale fødevareproduktion. FAO anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90% af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

Vi fik også viden om honningens helbredende virkning.

Foredraget gav et indblik i en verden af viden omkring bier, som var ukendt for deltagerne. Bierne rolle for fødevareproduktionen var også overraskende.

Torbens dybe indsigt og praktiske erfaringer med biavl var imponerende og gav de 38 fremmødte medlemmer helt ny viden om et område, som var ukendt for de fleste.

 

Møde d.9. oktober 2019 i Rådhusstræde med foredrag af Jacob Panton

Det var 2. gang at Jacob Panton besøgte HC Køge, og det blev igen en stor oplevelse at høre hans beretning ”Såret soldat – før, under og efter”

Jacob har været udstationeret i Kosovo i 2001 og senere i Helmand provinsen i Afghanistan i 2011 til 2012- hvor hans beretningen stammer fra. J.P. fortalte om de vilkår man lever under i en kampvogn, om arbejdsdelingen og de forskellige ammunitionstyper. – Og om det pres som hviler på soldaterne kombineret med høje temperaturer og støv.

Jacob er blevet såret flere gange, og vi fik den dramatiske beretning om hans sidste mission i Helman, hvor han blev ramt af skud 4 gange. Desuden blev han ramt af granatsplinter og strejfet af kugler. Han var efterfølgende død i over 3 minutter efter forblødning, og han var indlagt i et halvt år.

Mens han var indlagt, blev han fyret fra Forsvaret med den begrundelse at han Ikke længere kunne udstationeres. Jacob fortalte om det politiske spil, som i første omgang betød, at han Ikke blev anerkendt for sin indsats. En amerikansk støtte betød imidlertid, at dette billede ændrede sig radikalt. I USA er han under besøg blevet hædret i Pentagon, Kongressen og Det Hvide hus.

Jacobs mål som soldat var at gøre en forskel, og han fik det derfor meget svært, da militæret ikke længere kunne bruge ham eller anerkendte hans indsats. Efter at have fundet sig selv, satte han sig for at hjælpe veteranerne og deres pårørende, og han oprettede ”Veteranskytterne. Desuden kastede han sig over politik.

Jacobs foredrag var utrolig spændende. Man blev opslugt af hans beretninger, som kom hele vejen rundt om ham som professionel soldat, familiefar og iværksætter.

En beretning om en sand helt, som gjorde et stort indtryk på de 32 medlemmer som hørte det. Heraf mange for 2. gang.

 

 

Møde d.2. oktober 2019 med rundvisning på Junckers Savværk

Junckers Savværk, som er kendt af alle i Køge, blev grundlagt i 1930 og beskæftiger i dag 330 medarbejdere.

Virksomheden er Europas førende producent af massive trægulve, som omfatter træsorterne, bøg, eg, ask og ahorn.

Medlemmerne blev budt velkommen af vores rundviser, som var Claes Andersen, som er chef på virksomheden.

Rundvisningen omfattede alle produktionsprocesser fra modtagelse af rå kævler til færdigt gulv.

Der forarbejdes dagligt 700 tons træ, hvor ca.90 % bliver til færdige produkter. Træet kommer primært fra Polen Sydsverige, Tyskland og bliver leveret med skib via Køge Havn samt med tog og lastbil.

Rundvisningen startede i savværket, hvor plankerne efter modtagelse får rettet alle sider op og sorteret. Senere dampes træsorterne bøg og ahorn og efterfølgende presses. Herefter sker der en tørring et par uger hvorefter stavene presses igen.

Herefter gik turen til Bræddeafdelingen, hvor man i treholdsdrift høvler top og sider og via et stregkodesystem vurderer vægt og kvalitet samt tap og not.

Senere besøgte vi Sorteringsanlægget og Parketafdelingen og endte i salgs-udstillingslokale hvor alle produktvarianter er udstillet.

Junckers Savværk var som afslutning på rundvisningen vært for kaffe og kage, og der var mulighed for at stile spørgsmål.

Besøget var spændende og gav os alle ny viden. Mange kender Junckers brandet, og er kørt forbi virksomheden, men det er de færreste, som har fået mulighed for at se, og lære om de forskellige produktionsprocesser, som indgår i fremstillingen af trægulve.

Denne rundvisning var den første af 2 med begrænset deltagerantal på 20 personer.

 

 

Møde d.25. september 2019 i Rådhusstræde, med foredrag af tidl. Brigadegeneral Bjarne Hesselberg

Bjarne Hesselberg (BH) var inviteret til at holde foredraget ” Det danske forsvar og krigene på Balkan.

BH´s udgangspunkt var hans egne oplevelser som Brigadegeneral for 4.500 FN-soldater i EX Jugoslavien i 1993/94 og efterfølgende tjeneste som Forsvarsattache i Tyskland og Holland – og senere som chef for Danske Livregiment/Danmarks Internationale Logistik center i perioden 1997 – 2003. Her havde han ansvar for den samlede logistiske støtte til alle danske enheder udsendt i internationale missioner overalt i verden.

HB gennemgik kronologisk den involvering som danske soldater havde fra 1992, hvor opgaven var at sikre stabilitet mellem de stridende partnere efter Tito´s fald. – Til egentlige kamphandlinger efter et nyt FN-mandat og senere Dayton aftalen, som betød at Nato overtog ansvaret. – og at der oprettes en Engelsk-, Fransk- og amerikansk zone.

HB talte også om oprettelsen af den danske internationale brigade og DK´s deltagelse i fredsstøttende operationer internationalt. Som konsekvens af beslutningen har det betydet opgradering af teknologi, logistik og informatik til Nato standard – og reelt en situation hvor DK for første gang siden 1864 er i krig igen.

I alt 30.000 danske soldater har været involveret i Balkankrigene gennem årene. – og mange af disse har fået varige men.

Bjarne Hesselberg er tidligere Landsformand for de blå Baretter og leder af og han gennemgik hele udviklingen fra Kammerat støtteordningen i 2001 til egentlige Veteranaktiviteter med udstedelse af Veterankort og emblemer i 2003.

Først i 2010 blev der efter 3 års forhandling besluttet en Veteranpolitik i de nordiske lande med oprettelse af Veterancentre.

Der var 38 deltagere i mødet, som både var meget informativt. Spørgelysten var stor og vidnede om stor interesse om emnet.

 

Medlemsmøde den 18. september 2019 på Lille Syd v/Peter Aalbæk

 38 medlemmer var tilmeldt arrangementet.

Indledningsvis orienterede vores formand om HC Køges nye initiativer omkring netværksgrupper og ideer til 2020.

Peter Aalbæk (PA)begyndte allerede for 15 år siden at beskæftige sig med CO2 udledning, og for 10 år siden begyndte han at opdyrke egen jord for at minimere transport og styrke eget lokalområde.

AP’s ide er at vende tilbage til landsbytanken hvor erhverv og bolig er i samme område – så vi bedre kan snakke sammen dag og aften.

De ældre med deres livserfaring skal ikke længere parkeres i pensionistsiloer, men skal bruges til at lave mad, passe børn, passe køkkenhave og bruge erfaringer til en række løsninger/problemer.

Lille Syd får om 3-4 år hurtigtog til Kbh., og dermed bliver Lille Syd en “forstad” til Kbh., hvor kombinationen med 3-4 generationer i samme område bliver en mulighed i Lille Syd.

Vi starter med 80 boliger i rækkehuse.

Man køber en parcel/fundament på f.eks. 80 m2 og bestemmer selv design og udformning af egen bolig.

Der etableres et køkkenhaveområde hvor man selv bestemmer simple boligløsninger som fx telt eller campingvogn.

Der skal være skole, børneinstitution, ældreområder og kirkeområde som alle trosretninger kan anvende.

Vi skal etablere storkøb af fx mad, forsikringer og toiletpapir!

Visionen er at en familie skal kunne bo i Lille Syd for ca. kr. 10.000, – /md inkl. alle udgifter.

Vi forventer at få skovlen i jorden om 3 år.

Lille Syd må gerne fremstå som visionær på landsplan, og fællesskabet skal give mulighed for aflønning når man arbejder for fællesskabet – måske med egen valuta som man gør 400 steder i verden bl.a. i Bristol/England.

På hjemmesiden “Lillesyd” kan man læse om arrangementer i lokalerne, hvor der med stor succes har været afholdt private fester, folkekøkken hver fredag, grisefest og oktoberfest.

Alt i alt et godt og informativt møde.

 

 

Møde d.11. september 2019 i Rådhusstræde. – HC Club dag med besøg af Bjørn Nakskov Petersen

Bjørn Nakskov Petersen (Bjørn) er personen, som var med til at starte Hemingway Club i DK. tilbage i 2012/2013.

Bjørn startede mødet med en morgensang. Herefter berettede han om sin egen baggrund: Han har gået i Mellemskole på Tøxens Skole i Køge. Senere blev han uddannet hoteladministrator fra Hotelskole i Lausanne, Schweiz og herfra udstationeret i en række lande verden over. Han er fortsat medlem af HC Gentofte og er i dag Formand for HC DK.

Bjørn berettede om starten af klubben i 2012 – om udviklingen af konceptet og navnet. 6. november 2013 havde klubben sit første møde i det regi, vi kender i dag. Og antallet af klubber er nu 17.

HC DK har ansøgt Velux fonden om midler til udbredelse af klubberne til at dække hele landet – og har fået bevilliget det. I den forbindelse er der etableret en paraplyorganisation: Hemingway Club Danmark S/I, som bl.a. skal yde erfaringsmæssig støtte til nyetableringer, udvikle fælles IT-platforme og indgå aftale med sponsorer. Desuden tager organisationen initiativ til fælles informationsarbejde.

Bjørn orienterede om organiseringen af projektet og nævnte de fordele, vi vil få af det lokalt.

Senere var Bjørn facilitator for at starte interessegrupper i vores Club.

Det resulterede i, at der etableres følgende grupper, som alle styres af en tovholder og selv planlægger sine aktiviteter:

Madklub

Rejseklub

PC og informatik

Motionsgruppe

Samtalegruppe

Til slut fortalte Bjørn om det fællesarkiv, som er etableret med inspiration til aktiviteter, sange etc. som vi kan trække på.

Der var 33 deltagere i mødet, som både var informativt og inspirerende. Det man tog med herfra, var en følelse af at være med i noget, som ikke alene udvikler sig i Køge HC, men nu rækker ud i hele landet

 

 

Møde d.4. september 2019 på Landbomuseet Lundekrog

Vi blev budt velkommen på Lundekrog af Niels Ove Pedersen der er leder af museet. Han fortalte om gårdens historie og etableringen af museet, som fandt sted 1993. I dag er stedet ejet af en museumsforening.

I 1998 opstod der brand på museet, som resulterede i at ca. 60 % af samlingen gik tabt. Stor opbakning fra andre museer og private betød dog, at man året efter kunne genåbne.

Vi startede herefter en rundvisning, hvor vi blev præsenteret for de imponerende samlinger af landbrugsredskaber, som stammer fra perioden 1830 til 1950. – Startende med køkken- og spiseområdets redskaber og indretning.  Niels Ove Pedersen supplerede gennemgangen med beskrivelser af kønsrollemønsteret på den tid. Herefter så vi en stor samling af save gennem tiden og redskaber til brændsels fremstilling og senere plove, så- og høstredskaber – inden vi sluttede af med at se en imponerende udstilling af gamle hestetrukne vogne – Og så var det tid til en kaffepause.

Efter pausen fik vi en fremvisning af første sal som blandt andet rummer små værksteder, som børstenbinder, karetmager, sadelmager og en købmandsbutik årgang 1940 og en skolestue fra samme årgang.

Niels Ove Pedersen havde stor viden om alle de mange effekter, som museet indeholder. Undervejs supplerede han med sjove anekdoter og en fortælling om hans eget helt utrolige liv.

24 medlemmer var taget til Lundekrog, hvor vi lærte om det hårde liv på landet i gamle dage. For mange medlemmer var det også nostalgisk at gense effekter fra en svunden tid. – Og så gav stedet rig mulighed for at dyrke de sociale relationer mellem medlemmerne.

 

Møde d.28. august 2019 på Bryggeriet Braunstein

Vi blev budt velkommen uden for Braunsteins bygning på Køge havn af en morgenfrisk rundviser, som indledte vores besøg med at fortælle om Braunsteins historie fra starten i 2005, hvor brødrene Claus & Michael Braunstein Poulsen etablerede det – til i dag, hvor der foruden øl produceres spiritus. Herunder whisky i verdensklasse.

Bryggeriet startede med, at brødrene i 2005 købte produktionsanlæg og recepter fra det amerikanske mikrobryggeri Baltimore Brewing Company. Braunstein brygger således videre på en lang tradition og på recepter, som er tilrettet efter egne smagsløg. 

Der beskæftiges 11 medarbejdere i Køge inklusive 2 brygmestre – og produkterne sælges i 22 lande.

Der samarbejdes med 5 Gårde og Fuglsang

I DK er Coop største kunde, og der satses desuden på store events, hvor der f.eks. inden længe skal leveres fustager til 4.000 deltagere af DHL.

Herefter fik vi en rundvisning, hvor hele ølproduktionens stadiet blev gennemgået. Det tager 14 dage at brygge øl.

Efter rundvisningen var alle blevet tørstige, og vi fortsatte herefter til butikken/udskænkningsområdet, hvor vi fik mulighed for at smage de øl vi ønskede, samt diverse spiritus produkter – imens rundviseren fortalte anekdoter og mere om Braunstein. Der var stor spørgelyst blandt deltagerne og stemningen gav stor mulighed for at dyrke de sociale relationer blandt medlemmerne – godt styrket undervejs af de ædle dråbers virkning.

24 medlemmer var mødt op til dette fine arrangement, hvor alle fik lærte en masse om øl og spiritus fremstilling, og fik mulighed for at hygge sig i nogle spændende rammer.

 

 

Møde d.21. august 2019 i Rådhusstræde. – Foredrag om Martin Andersen Nexøs liv og forfatterskab ved Preben Etwil.

Preben Etwil, som har en fortid som kontorchef i Danmarks Statistik og ekstern lektor på SAXO-instituttet har en stor interesse og viden om Martin Andersen Nexø, som han præsenterede i et billedforedrag.

Juni i år var 150 året for forfatterens fødselsdag og Preben fortalte kronologisk om de steder forfatteren havde haft sin opvækst, fra Sant Annæ Gade, til Brumleby og videre til Nexø på Bornholm. Vi så fotografier af stederne og fik et godt indblik i de sociale forhold forfatteren havde levet under – og som senere prægede hans bøger.

Preben fortalte også om forfatterens unge år: Hans ophold på Askov Højskole og senere hans udlandsrejser og tiden under 2.verdens krig, hvor han blev arresteret. Vi hørte også om hans skiftende politiske tilhørsforhold på venstrefløjen og anekdoter fra han 3 ægteskaber.

Parallelt gennemgik Preben hans forfatterskab og de relationer de havde til hans liv og politiske holdning.

Undervejs refererede Preben til Henrik Yde, som er ekspert i Martin Andersen Nexø.

Foredraget var både spændende og stærkt underholdende, på grund af Prebens store viden om forfatteren og hans måde at kommunikere på. Mange af medlemmerne er helt sikket gået hjem med en ny viden om forfatterens inspiration og baggrunden for handlingen i eksempelvis Pelle Erobreren og Ditte menneskebarn og øvrige bøger.

35 medlemmer var mødt op for at høre det spændende foredrag.

 

Møde d.14. august 2019 i Rådhusstræde med Gunnar Christensen

Gunnar Christensen havde i april et foredrag om Grønlands historie. Det nye foredrag var en fortsættelse af dette.

Foredraget blev indledt med oplysninger om betydningen af den drastiske afsmeltning som finder sted af Grønland, samt landets strategiske betydning qua landets placering mod nord, hvor Polarhavet grænser til stormagterne. Efter Gunnars opfattelse handler præsident Trumf kommende besøg i september i år alene om at få amerikansk indflydelse på Grønland.

Gunnar Christensen startede herefter med at fortælle om Martin Luther og Reformationens betydning for religionen i DK og Christian d.4. prioritering af uddannelse via etablering af Rytterskoler – og fokus på forpligtelserne over for Grønland.

Hans Egedes rolle i Grønland blev gennemgået, fra hans ønske om at tage til Grønland og omvende katolikker til protestanter. – Til det lykkedes i 1721, hvor 34 mand sejlede fra Bergen til Godthåbsfjorden og installerede sig i et 84 m2 stort præfabrikeret hus. – Og senere hans virke og betydning for landets udvikling.

Gunner Christensen fortalte også om de tyske herrnhutere betydning for religionen i Grønland og om H.J. Rink, den danske embedsmand og Grønlandsforsker samt Samuel Kleinschmidt, den berømte sprogforsker.

For interesserede i denne tidsperiode anbefalede Gunnar at læse Kim Leines 2 romaner, Profeterne i Evighedsfjorden Og Rød mand/Sort mand.

28 medlemmer var mødt op for at høre det spændende foredrag, som endnu engang gjorde os alle klogere på landet.  

 

 

 

Møde d. 7. august 2019 i Rådhusstræde

med ekstraordinær generalforsamling, efterårets aktiviteter og Nem tilmelding.

 Mødet var det første efter sommerferien, og det blev indledt med afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling på baggrund af et medlem havde forladt bestyrelsen samt formandsskifte.

Hans Jørn Lindeskov bød velkommen og refererede til indkaldelsen, dateret 19 juli 2019.

Nils Thyssen blev valgt til dirigent og Carsten Håkan til referent.

Til Bestyrelsen blev følgende valgt:

Formand: Hans Birk Nielsen

Sekretær: Carsten Håkan

Suppleanter:

Nils Thyssen.

Lars Dannerup

Herudover består bestyrelsen af kasserer Hans Jørn Lindeskov, der ikke var på valg.

Bestyrelsen og suppleanter udgør samtidig Styregruppen, der suppleres af Henning Hjalholt.

 

Valget af alle nye personer til bestyrelsen skete uden modkandidater.

Den nye formand takkede for valget og sendte en stor tak til den afgående formand, Wagn Langebek for sin store indsats med at starte HC Køge og drive klubben frem til den succes, den er i dag.

Der var også en tak til det afgående bestyrelsesmedlem Michael Dehn.

 

Herefter præsenterede Nils Thyssen efterårets spændende aktivitetsplan som var blevet udarbejdet på baggrund af planlægningsmødet i juni. Der blev samtidig udpeget ansvarlige for de enkelte arrangementer.

 

Senere gennemgik Lars Dannerup’ det nye Nem tilmeldingssystem, hvor medlemmerne elektronisk tilmelder/afmelder de enkelte møder og arrangementer samt betaler for deltagelsen.

Målet er at opnå administrative fordele og spare tid.,

Systemet er allerede testet over sommeren og fungerer til medlemmernes tilfredshed.

 

Til slut blev det besluttet at etablere Kaffehold, således, at klubben fremover selv står for kaffebrygning og brød.

7 personer meldte sig til aktiviteten, hvor de deltager på skift efter en plan som laves af Hans Jørn Lindeskov.

Der deltog 30 medlemmer til dette møde heraf 2 nye, som blev budt velkommen af den nye formand.

 

 

Sommerferieafslutning 19. juni 2019 på Jenners Dockside

På denne herlige sommerdag mødtes 32 medlemmer til frokost på Jenners Dockside, havnen, Køge. For at hygge sig sammen og ønske hinanden en god ferie.

Køges borgmester, Marie Stærke mødte op for at ønske klubbens medlemmer en god sommer.

 

Planlægningsmøde d.12. juni 2019 i Rådhusstræde.

 Mødet omhandlede primært en planlægning af møder i 2. halvår 2019.

Indledningsvis fik vi en orientering om Hemingway klubbernes fremtidige aktiviteter (på landsplan).

Planlægning af fremtidige møder:

Deltagerne blev opdelt i 6 grupper.

Alle grupper fik til formål at foreslå 1 udemøde og derefter at prioritere 4 hjemmemøder.

Gruppernes forslag blev indsamlet, og der vil blive udsendt lister for, hvordan møderne skal tilrettelægges.

32 medlemmer deltog i mødet.

 

Møde d.5. juni 2019 – I fodsporet på Gunnar Christensens daglige gåtur

 Turen på denne Grundlovsdag og valgdag foregik med Gunnar Christensen som naturguide på hans daglige vandretur i Strandskoven og langs kysten.

Vandreturen var en opfølgning på en tidligere tur, som blev gennemført i efteråret.

 

 

Møde d.29. maj 2019 i Rådhusstræde om sundhedsvæsenet i Danmark

ved tidl. hospitalsdirektør på Hvidovre Hospital Torben Mogensen

Torben Mogensen har stor erfaring inden for sundhedsvæsenet. Han er uddannet narkoselæge og har været hospitalsdirektør, medlem af diverse udvalg, rådgiver, underviser og et kendt ansigt i debatten om sundhedssektoren.

Torben startede sit foredrag med at fortælle om den historiske udvikling. Fra 12 sengs stuer til behandlingstider hvor 14 dages indlæggelser i nogle tilfælde i dag er reduceret fra 14 dage til 1 dag.

Han gennemgik også udviklingen fra små til store (og færre) sygehuse. Specialiseringen inden for operationer og de opnåede løbende besparelser, som nu er blevet svære at realisere.

Torben talte også om Regionsetableringen og de nye Supersygehuse og det politiske spil om økonomien som præger hele udviklingen – og om rekrutteringsproblemerne for sygeplejersker generelt og lægemangelen i yderområderne.

Henvendt til HC klubben informerede han om at nye analyser viser, at sociale netværk betyder mere end f.eks. motion i forhold til et sundt helbred og langt liv

 

Fremtidens sundhedsvæsen blev gennemgået, hvor det nære sundhedsvæsen nu er målet for at afhjælpe kroniske sygdomme – og hvor styringen i fremtiden vil blive præget af prioritets spørgsmål qua højere levetidsalder og stigende priser på medicin og behandlingsformer til speciel kræftbehandling. Personlig medicinering på baggrund af gener bliver også en del af fremtiden

Torbens konklusion på udviklingen i det danske sundhedsvæsen er, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, men at hospitalerne kan blive endnu bedre ved at samarbejde med udenlandske hospitaler – specielt de amerikanske.

 

Torbens ligefremme kommunikation og store viden på området betød, at foredraget var meget givende. Alle medlemmer er gået hjem med større viden og nuanceret indsigt på området. Den store spørgelyst bekræftede medlemmernes personlige arrangement i foredraget

28 medlemmer deltog.

 

 

 

 

 

 

 

Møde d.23. maj 2019 i Rådhusstræde med foredrag om Tibet af Nils Thyssen.

 

Foredraget omhandlede en togtur fra Lanzhou i Kina til Lhasa i Tibet, som Niels havde deltaget i.

Turen kendes som “Tibet Ekspressen” eller “Himmelekspressen”.

Denne del af ruten var på cirka 2.000 km og næsten 1.000 km foregik i over 4.000 m.o.h.

Den højst placerede station vi var på, var i en højde af 5.028 m.o.h.

På turen krydsede vi 3 floders udspring: Brahmaputra, Mekong og Indus.

Toget er forsynet med ilt og er som sådan forseglet for at holde på ilten.

Togets 3 kategorier (pladser) rummer i alt over 900 passagerer.

I Lhasa – som har været Tibets hovedstad i mere end 1.200 år, fik vi indblik i klosterlivet, ligesom et besøg i Dalai Lamas palads (Portala) var på programmet.

Vi besøgte 2 klostre (Sera og Jokhang), ligesom en tur op til “Snake Lake” som ligger i 5.200 m.o.h.

Turen fortsatte med et besøg i byen Xian, hvor vi b.la. så Terrakotta hæren og den unikke ringmur omkring byen. Turens afslutning var i Beijing med den traditionelle “Peking-and” på menuen.

 

Efter kaffepausen havde Carsten Håkan et kort foredrag om en rundtur på Cuba, som han deltog i 1 2015.

Ud over et stemningsbillede fra turen fokuserede han på besøget af Hemingways tidligere hus, som nu er museum samt hans stamværtshus El Frodita i Havana.

24 medlemmer deltog i mødet som bragte os til fjerne og spændende egne af verden.

.

 

Møde d.15. maj 2019 i Rådhusstræde med Asbjørn Jensen

 

Asbjørn Jensen, som er med i HC Greve var inviteret for at holde foredraget “Kulturforskelle – en personlig fortælling om mennesker, lande og firmaer”

Asbjørn, som er uddannet ingeniør har været ansat i bl.a. Novo Nordisk i over 20 år. Han har rejst overalt i verden og boet i Brasilien og Kina i flere år.

Asbjørn startede med at præsentere sin konklusion på de overordnede kulturforskelle han har oplevet. Hans synspunkt er, at man kan opdele befolkningen i dele efter om de bor nord eller syd for München.

Kulturen mod nord karakteriserede han som ”Protestantisk Nordeuropæisk arbejdsmoral ” som er kendetegnet ved personligt ansvar, initiativ og professionalisme. Hvor medarbejdsmoralen mod syd blev karakteriseret som ”Manjana mentalitet” der er kendetegnet ved at chefer foregiver at vide alt, og at de ikke ønsker at have fingrene nede i det operationelle arbejde.

Asbjørn talte herefter om sin tid i Kina. Om overvågning fra Styrets side, forurening og kuller, som medførte at danske medarbejdere tog hjem. Han fortalte også om sin tid i Brasilien – om kriminalitet, skønheds kirurgiens betydning, og om sensuelle kvinders forsøg på erobringer af danske medarbejdere.

Asbjørn talte om udfordringerne omkring mad og spisevaner de forskellige steder i verden og om helbredsproblemer blandt udsendte medarbejdere som kulde, højdesyge, dengue feber, og madforgiftning.

Foredraget var meget personligt. Asbjørn har qua de mange rejser fået stor erfaring med de kulturforskelle som der findes i verden, og som er vigtige at tage bestik af, når man skal arbejde langt fra Danmark.

25 medlemmer var mødt op for at høre det spændende foredrag.

 

 

Møde d.8. maj 2019 i Rådhusstræde med foredrag om Værløse Tårnet mm af Mogens Houman.

Mogens Houman indledte med at forklare at flykontrol kan sidestilles med den funktion trafiklys udgør på landjorden. Dog foregår flytrafikken i flere niveauer.

Optagelsesbetingelserne til flyvelederuddannelsen:

Adgangskrav.

Studentereksamen med gode karakterer i dansk, matematik og engelsk

Helbredskrav.

Ud over Forsvarets basis helbredskrav, Skal du også kunne honorere uddannelsens særlige helbredskrav.

Øvrige krav.

 

Du er fyldt 18 år ved uddannelsesstart.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Mogens Houman fortalte endvidere at 91% af kandiddaterne dumper.

De første kvindelige kandidater til civile flyveledere bestod eksamen i 72 og de første militære i 83.

Kontroltårnets historie.

 

 • Hangar 5 blev bygget af Hærens flyvertropper 1935-38
 • Udvidet af tyskerne i 1940 med operationscenter, faldskærmstørringstårn og senere kontroltårnet i 1942.
 • Moderniseret af flyvevåbnet i 1953 med brandstation og faldskærmspakkeri.
 • Lukket for flyvekontrol 1979.
 • Nuværende tårn overtager flyvekontrollen 1979.
 • Nuværende tårn lukker for flyvekontrollen 2004.

 

Europæisk luftrum en dag i 2018.

Et luftfartøj startede eller fløj ind i europæisk luftrum i gennemsnit hvert 3. sekund. Dette betyder, at 29.000 flyvninger gennemføres hver dag.

Der har været civil flyvekontrol siden 1936 og militær flyvekontrol siden 1950. Den civile flyvekontrol financieres af en ruteafgift.

Mogens Houman kiggede afslutningsvis i krystalkuglen:

Førerløse fly kan være en realitet fra omkring år 2030.

Førerløse fly kan spare flyselskaberne for omkring 220 milliarder hvert år.

 

 

Møde d.1. maj 2019 i Rådhusstræde med John Bern Nielsen

John Bern Nielsen var inviteret for at holde et foredrag med titlen At lykkes som pensionist.

John, som er med i HC i Greve, driver egen rådgivningsvirksomhed for større danske virksomheder omkring udvikling af mennesker. Han er medlem af forretningsudvalget i Selskabet for Fremtidsforskning og står bag lederkurset Timeout og er bestyrelsesmedlem i www.haengoddag.dk.

John startede med at fortælle om faserne i vor livscyclus, (sinuskurve, som alt menneskeskabt følger) – og den modsatrettede kurve, Lykkekurven.

Herefter fortalte han om tidsbegreber, og konstaterede at mennesket som udgangspunkt er i nuet 20% af tiden, og at fokus på åndedrætsøvelser var godt for at styrke det, at være mere tilstede i nuet. – og få mere ud af livet.

Fremtiden (og begrænsningerne i at forudsige denne) blev også diskuteret. Johns teori er, at den kan defineres som en vifte af muligheder man har – og som man selv skaber og har ansvar for. Virkeligheden har vi også selv ansvar for, da den dannes i vores eget hoved.

John foreslog at man som øvelse, prøvede at lave en liste over, hvad vi hver især var taknemmelig over.

Efter en kort pause gennemgik alle medlemmer en praktisk øvelse, som gik ud på dels at stille (forberedte) spørgsmål om tilværelsen til andre deltagere og selv svare på spørgsmål.

Til sidst blev vi opfordret til at lave en langsigtet plan for vores liv, med os selv i centrum. – En 6 trins model, bygget op med Analysefase, Livsværdier, Interessenter, Ledestjerne, At sætte mål og Udførelsesfasen. Modellen blev udleveret i en lille brochure til interesserede.

25 medlemmer var mødt op for at høre det meget inspirerende foredrag, hvor John med stor viden og erfaring gjorde os alle klogere på mulighederne for at skabe et godt liv i den 3. alder. Den praktiske øvelse, var samtidig en god anledning til at lære hinanden bedre at kende, og få alle til at tænke lidt mere over livets store spørgsmål.

 

 

Møde d.24. april 2019 i Rådhusstræde med Gunnar Christensen

Michael havde arrangeret et foredrag med titlen Grønlands historie med Gunnar Christensen.

Gunnar Christensen har i mange år været lærer i biologi og historie på Grønland, og har senere arrangeret ture med danske skoleelever til landet.

Foredraget blev indledt med oplysninger om betydningen af den afsmeltning som finder sted af Grønland, samt landets størrelse og strategiske betydning qua landets placering mod nord, hvor Polarhavet grænser til stormagterne.

Gunnar Christensen gennemgik herefter Grønlands historie fra 4.500 år før vor tidsregning frem til år 986, hvor Erik den Røde navngav Grønland.

Gunner Christensen fortalte om de forskellige bosætningers placering og levevilkår gennem årene.

Vi hørte om de store forskere, som har haft betydning for at forstå landet og befolkningen. Blandt andet Eske Villerslev, som har forsket i hvor de første beboere kom fra. Om Willy Damgaard som afdækkede udviklingen i vejret med hjælp af is boringer. – og om Minik Rosing, geolog og kunstner.

Gunner er en god fortæller, som har stor viden og indsigt, som han serverer med anekdoter og humor.

28 medlemmer var mødt op for at høre det spændende foredrag, som gjorde os alle klogere på landet.

 

 

Møde d.17. april 2019 med byvandring i Køge

Anders Hansen havde arrangeret en guidet byvandring med John Danielsen.

Vi mødtes på hjørnet af Ågade og Vestergade ved den gamle Gråbrødreklosters Kirkegård.

John Danielsen fortalte om byens oprindelse og åens store betydning gennem historien. Herefter gik turen af Vestergade med besøg i de gamle gårde, som strækker sig helt ud til åen.

Vi besøgte blandt andet. Jernstøberigården fra begyndelsen af 1830´erne, Garvergården og Kong Hans gård, hvorefter turen gik til den imponerende kælder under Køge Apotek, hvor vi foruden en historiske beretning fik en Apotekerdram.

Senere gik turen til Richters Gård i Vestergade, hvor vi fik flere Køgehistorier og sammen sluttede med en øl.

Under turen berettede John Danielsen om Køge industri gennem historien og han fortalte en masse anekdoter om byens personligheder gennem tiderne. – og hans personlige utilfredshed med mange af de ændringer som byen har gennemgået.

Turen som var begrænset til 25 personer, som alle fik en informativ formiddag som samtidig var meget fornøjelig pga., Johns viden og humoristiske fortællinger. Blandt medlemmerne var der var interesse for en opfølgende tur til andre områder i den historiske by.

 

 

Møde d.10. april 2019 i Rådhusstræde med Jan B. Poulsen.

Hans Birk havde arrangeret dette møde, hvor tidligere assisterende landsholdstræner Jan B. Poulsen præsenterede sit foredrag: EM 92 og lidt mere..

Jan Poulsen startede med at fortælle om sit liv og ikke mindst hans fodboldkarriere fra skoletiden og frem til sommeren 92.

Han stammer fra St. Heddinge, hvor han startede med at spille fodbold. Spillede senere i Rønne, samtidig med at han var soldat. Som sergent lærte han vigtigheden af disciplin. En lære han tog med sig i han som 30-årig startede som fodboldtræner i bl.a. Frem og Køge.

Jan fortalte herefter om tiden som assisterende landsholdstræner under Richard Møller Nielsen og ikke mindst anekdoter fra EM 92. – om træningen, de enkelte spillere og forholdet til pressen. Afsluttende med oplevelserne fra modtagelsen i København efter sejren.

Herefter fortalte Jan om et aktivt liv fra perioden efter EM 92, som landstræner i mange forskellige lande. Herunder Singapore og forskellige afrikanske lande. Samt hans arbejde i DBU.

Han har nået at besøge 125 lande.

Jan var en rigtig god fortæller. Han fortalte meget personligt om sine oplevelser, og var utrolig vidende om fodboldsporten. Både på banen og alt det vi som tilskuere ikke ser og hører.

23 medlemmer hørte det spændende foredrag. 

 

 

Møde d.3. april 2019 i Rådhusstræde med borgmester Marie Stærke.

Michael havde arrangeret dette møde med besøg af Køges borgmester.

Marie Stærke startede mødet med at tale om Frivillige-aktiviteten i Køge, herunder Senior klubbernes betydning.

Da det offentliges betydning bliver stadig mindre i kommunen pga. blandt andet stram økonomi, fylder det frivilligt arbejde mere og mere. – Og for seniorklubberne vedkommende er de vigtige, da de har de stor positiv effekt på helbredet blandt de ældre.

Hun talte også generelt om medborgerskab/fællesskab, som hun finder meget vigtig.

Et Foreningernes hus har været diskuteret i byrådet, men bliver ikke realiseret, da der ikke er penge til det. I stedet for satses på deling af lokaler.

Marie Stærkes andet punkt havde fokus på byudviklingen. – Fra de oprindelige planer, som blev lagt i 1993 til i dag, samt visionerne for fremtiden. Af helt centrale faktorer for den positive udvikling nævnte hun Transportcenteret, Universitetshospitalet og den kommende togforbindelse fra Køge nord. Og ikke mindst strategiske jordopkøbs betydning gennem årene.

Efter en kort pause var der mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren. Et udpluk af spørgsmålene handlede om:

 • Udviklingen i antallet af butikker (nye og lukkede)
 • Parkeringsforhold
 • Lystbådehavnens placering
 • Den udbredte brug af rustfarven i det nye bybillede
 • Det gamle Posthus fremtid

Mødet var meget positivt, grundet Marie Stærkes klare kommunikation og konkrete svar på de mange spørgsmål. – En unik mulighed for de 32 fremmødte medlemmer, for uformelt at komme direkte i kontakt med borgmesteren.

 

Møde d.27. marts 2019 i Vilhelm Lauritzen terminalen, Københavns Lufthavn

 

 

Jens havde arrangeret besøget i Vilhelm Lauritzens gamle terminal, hvor Flemming Jørgensen var rundviser.

Flemming Jørgensen har frem til 2016 været ansat i Københavns Lufthavn i 60 år, og arbejder der nu som pensionist. Han har gennem årene samlet historiske effekter, og hans viden om stedet er helt unik.

Vi startede besøget med at se en film om bygningens historie – fra starten i 1939 til i dag. Fokus var på flytningen i 1999 af terminalen til lufthavnens vestlige område. En strækning på 3,8 km, hvor 4.000 kvadratmeter, svarende til 2600 tons blev flyttet, hvorefter bygningen blev genopført sin oprindelige størrelse og arkitektur.

 

 

Terminalen bruges i dag til kontor og uddannelsescenter for personalet i Lufthavnen og til særlige arrangementer som f.eks. modtagelse af statsoverhoveder.

Senere var vi på rundvisning i terminalen og kontroltårnet.

Bygningen, som er tegnet af den berømte arkitekt, Wilhelm Lauritsen er imponerende og fremstår som et helt unikt stykke arkitektur.

Flemming Jørgen underholdt under rundvisningen med en masse sjove anekdoter fra de mange år, han havde arbejder i Lufthavnen.

Efter afslutning på besøget fortsatte hovedparten af med medlemmerne til Flyvergrillen for at spise frokost.

Deltagerantallet var begrænset til 25. Alle som var med, fik en rigtig god oplevelse. Bygningen er  spændende og opleve – og rundviseren tryllebandt alle med sin viden, humor og veloplagte måde at præsentere stedet på.

Møde d.20. marts 2019 på Gammel Køgegård

Lars Steen havde arrangeret besøget hos Gammel Køgegård, hvor P.F. Collet var vært.

P.F. Collet bød velkommen i hovedbygningen, som han selv bor i sammen med sin hustru.

I det gamle bibliotek fortalte han om Gammel Køgegård historie, om familien Carlsen, og om virksomheden Carlsen Langes Legatstiftelse.

Gammel Køgegårds historie går helt tilbage til 1200-tallet, hvor det nævnes første gang. Stedet har   igennem tiderne har været ejet af flere danske adelsslægter b.la. Krumpen, Basse, Bille og Skeel.

I 1776 blev det overtaget af familien Carlsen og i 1912 overgik hele godset til Carlsen-Langes Legatstiftelse – og det blev i 1964 fredet.

P.F. Collet fortalte herefter om udfordringerne med at opnå et positivt afkast på driften af de i alt 1100 hektarer land-og skovbrug sammen med de forpligtelser der samtidig skal opfyldes for at bevare stedet i god stand for eftertiden.

Selve Åsen, det område som gammel Køgegård ligger i besøges nu af ca.800.000 personer om året.

 

 

 

 

Herefter var det rundvisning i de historiske lokaler.

Senere besøgte vi Claras Kirkegård – også kaldet Grundtvigs Grav, som er et familiegravsted for Carlsen familien (inkl. Grundtvig). Vi fik i forbindelse med besøget mulighed for at komme ind i krypten.

 

Som afslutning besøgte nogle af medlemmerne den store Rododendronpark tæt på hovedbygningen.

Deltagerantallet, som var begrænset til 30, havde en indholdsrig formiddag. Mange som har gået forbi hovedbygningen gennem årene, fik via besøget mulighed for at se, hvad der gemte sig bag døre og vinduer – og historien bag stedet.

 

Møde d.13. marts 2019 i Rådhusstræde 10, Køge.

 

Temaet for dette møde var Samtalecafe, og det var det første møde klubben havde i de nye lokaler i Rådhuset 10.

Flytningen til nye, større lokalet var timet godt, idet 40 medlemmer deltog.

Wagn bød velkommen og fortalte lidt om klubbens knap et årige historie i Køge – og foranlediget af at mange af medlemmerne var helt nye, orienterede han også om klubbens oprindelige start, om idegrundlaget og udbredelse. Der er nu 11 klubber i alt – og 3 nye er ved at blive startet.

Michael orienterede om det praktiske omkring krav om tilmelding og afbud til hvert enkelt møde. Om planlægningsproceduren for nye arrangementer og om kørsel i forbindelse med eksterne ture.

Herefter blev medlemmerne bedt om at præsentere sig selv inkl. deres interesser. Grundet tidsnød nåede kun en del af de fremmødte at præsentere sig. Resten vil blive samlet op ved en senere lejlighed.

Under pausen blev alle fremmødte fotograferet således, at der kan udarbejdes en intern liste over alle medlemmer, så det bliver lettere for den enkelte at huske medlemmernes navne.

 

Møde d.7. marts 2019 hos IBM Kundecenter, Holte.

Innovationsdirektør Anders Quitzau var vært for dette møde hos IBM.
Kundecenteret indeholder præsentationer af de mange udviklingsprojekter som IBM arbejder med på
verdensplan.
Anders Quitzau gav os en rundvisning i centeret og præsenterede en række af de spændende områder, der
arbejdes med. Herunder:
 Blockchain, hvor der i dag er 500 projekter i gang, hvoraf Mærsk og Walmart er nogle af de
største brugere
 Internet of things, hvor data overføres fra censorer og registrerer hændelser, som der kan
handles på. En stor bruger er ISS. – Bruges også i blandt andet sport, hvor statistik kan danne
grundlag for strategi eller bruges af journalister
 Watson, som er kunstig intelligens. – Vi fik en oversigt over udviklingen på området og
eksempler på brugen inden for sygdomsbehandling som sker på 200 hospitaler i udlandet, hvor
systemet kan foreslå behandlingsløsninger.
 The Weather Company, som er verdens største vejrtjeneste – og er ejet af IBM.
 Kvantecomputere, som er klar inden for 5-6 år.
Besøget sluttede med en frokost, som IBM også var vært for.
Uanset hvilken IT viden/forudsætninger man måtte have , var det et udbytterigt besøg, der gav et unikt
billede af hvor meget IT/data fylder nu og i fremtiden.
26 medlemmer deltog.

 

Møde i det Grønne Hus 27.02.2019

Hemingway Club Køge
Referat

Generalforsamling – 2019.02.27.

Dagsorden i følge vedtægterne – §8
Til stede var 28 medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Dirigent blev Hans Birk Nielsen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
2. Valg af referent.
Referent blev Nils Thyssen
3. Formandens beretning.
Beretningen var kort, men godt orienterende.
Kort fordi Hemingway Club Køge er "næsten" nystartet.
Beretningen indeholdt bla økonomi og lokaler, hvor vi mht lokaler kan se frem til et fast
tilholdssted i Rehabiliteringscentret ved Irma i Køge.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Regnskab var udsendt til medlemmerne – og pengene står i banken!
Regnskab blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Det ene forslag der var indsendt, blev taget af bordet, idet forslaget vedrørte den tidligere situation i
december, hvor mødested var ukendt hvad angår 2019.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Budget var udsendt til medlemmerne.
Størrelse af kontingent blev godkendt, og vil blive taget op på de kommende generalforsamlinger.
Klubben skal ikke udvise store overskud, og derfor følges økonomien nøje fremover.
7. Valg til bestyrelsen.
Formand: Wagn Langebek
Kasserer: Hans Jørn Lindeskov
Sekretær: Michael Dehn
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Ad frivillighedens vej valgtes Henning Hjalholt og Anton Pedersen

9. Valg af revisor.
Til revisor blev John Nybo genvalgt.
10. Eventuelt.
Potentielle nye medlemmer er altid velkomne til at overvære vores møder.
Det eneste krav er aldersmæssigt: +60 år, og man behøver ikke at være Køge borger.

 

Møde d.20. februar 2019 hos Bevaring Sjælland, Køge.

 

Nils havde arrangeret besøget, som havde lederen af Bevaring Sjælland, Simon Libbert Botfeldt som vært.

Bevaring Sjælland – Videncenter for Bevaring af Kulturarven er fondsejet og servicerer alle museer på Sjælland og Lolland Falster med konserveringsarbejde og rådgivning. – Foruden museer er kunderne også store erhvervsvirksomheder, kirker, Folketinget og private.

Lars L.B. fortale om de forskellige opgaver centeret varetager og vi fik en rundvisning i de forskellige afdelinger, som hver er specialiseret i et fagområde. Der er 5 fastansatte på centeret.

Vi så arbejdet med konservering af 2 rustninger fra 1500 hundrede tallet, som har tilhørt Herluf Trolle og hans bror Børge Trolle.

Besøget sluttede med en rundvisning af helt nye lokaler som er ved at stå klar til ibrugtagning.

25 medlemmer deltog i det interessante besøg, som gav indblik i en verden/område, som man normalt ikke har adgang til.

Møde d.13. februar 2019 hos Biogas i Solrød.

 

Hans Kirk havde arrangeret besøget, som havde Steen Danielsen som vært hos Biogas.

Ideen om et biogasanlæg opstod i 2008, da lugten fra tang generede beboerne omkring Køge Bugt. Da Solrød Kommune samtidig havde et ønske om at styrke den grønne omstilling opstod ideen om at etablere et biogasanlæg, som dels kunne anvende det opskyllede tang, men også  udnytte organiske restprodukter og husdyrgødning til at producere grøn energi.

I forbindelse med implementering af Solrød Kommunes Klimaplan for Solrød Kommune 2010-2025, hvor målsætningen var at reducere CO2 udslippet med 55%, gik man i gang med etableringen af anlægget.

Steen Danielsen startede med at gennemgå de store globale omstillinger, vi står over for i forhold til bl.a. befolkningsvæksten, teknologi og miljøet.

Herefter fortalte han om etableringen af Biogas, visionerne for fremtiden hvor det er målet at biogas kan udnyttes i naturgasanlæg. Han gennemgik også udnyttelsesgraden af de forskellige affaldsstoffer som indgår i produktionen.

De største samarbejdspartnere er i dag KP Kelco som producere pektin og ligger tæt på – samt Chr. Hansen. (Fødevareingredienser).

Anlægget beskæftiger 4 medarbejdere. Pga. af automatisering er anlægget i drift 24 timer i døgnet.

Steen Danielsen sluttede besøget med en rundvisning for de 27 medlemmer (heraf 4 nye).

Besøget var udbytterigt og levede fuldt op til klubbens målsætning om, at vi alle skal være klogere når vi går hjem end da vi kom.

 

Møde d.6. februar 2019 i Det Grønne Hus.

 

Nils havde arrangeret et foredrag af Jacob Panton Kristiansen med emnet

Såret soldat – før under og efter

Jacob Panton Kristensen som i dag er veteran, har en mangeårig karriere i Hæren som oversergent, kampvogns kommandør og underviser ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter. Han har været udsendt til operationer i henholdsvis Kosovo, Irak og senest i Helmanprovinsen i Afghanistan (2012).

Jacob fortalte om de vilkår man under udstationering lever under i en kampvogn, om arbejdsdelingen og de forskellige ammunitionstyper. – Og om det pres som hviler på soldaterne kombineret med høje temperaturer og støv.

Jacob er blevet såret flere gange, og vi fik den dramatiske beretning om hans sidste mission i Helman, hvor han blev ramt af skud 4 gange. Desuden blev han ramt af granatsplinter og strejfet af kugler. Han var efterfølgende død i over 3 minutter efter forblødning, og han var indlagt i et halvt år.

Jacobs mål som soldat var at gøre en forskel, og han fik det derfor meget svært, da militæret ikke længere kunne bruge ham eller anerkendte hans indsats. Efter at have fundet sig selv satte han sig for at hjælpe veteranerne og han oprettede ”Veteranskytterne”. Desuden kastede han sig over politik og stiller nu op som Folketingskandidat.

Jacobs foredrag var utrolig spændende. Man blev opslugt af hans beretninger, som kom hele vejen rundt om ham som professionel soldat, familiefar og iværksætter.

En beretning om en sand helt, som gjorde et stort indtryk på de 28 medlemmer som hørte det.

 

 

Møde d.30. januar 2019 os HB Køge.

John havde arrangeret et besøg hos HB Køge, hvor adm. direktør og sportsdirektør Per Rud var vært for
Hemingway Klubben med præsentation af klubben samt det store byggeprojekt. – Et udviklingsprojekt som
skal resultere i et helt nyt stadion, Køge Idrætspark, som skal stå klar i 2021. Det bliver et lukket stadion
med plads til 6.000 tilskuere og 200 virksomheder.
Per Rud gav et billede af klubben økonomiske situation og strategi: Der omsættes for 16 mio.kr om året og
lønningerne udgør 10 mio. kr. For at dække driftsunderskuddet skal der hvert år sælges spillere for 3.
mio.kr. Klubben køber ikke selv spillere, da strategien er selv at udvikle dem blandt de ca. 4000
medlemmer. Ca.50 % af klubbens udgifter går til trænere som bl.a. tæller 6 fuldtidsansatte og 6
deltidstrænere. Klubben har rigtig mange frivillige tilknyttet.
Målet for HB Køge er at komme i Superligaen, og ifølge Per Rud skal ved hjælp af det at det store bygge-
udviklingsprojekt som skal mange doble sponsorindtægterne kombineret med fortsat talentpleje.
Strategien eller klubbens DNA er fortsat ”hellere at være fattig end sælge sin sjæl til en rig ejer”.
Per Rud viste tegningerne af det kommende stadium og fortalte om de forskellige faser i byggeplanerne og
økonomien.
Om få uger indvies en tribune med 1026 siddepladser og selve banen, som bliver en opvarmet
kunststofbage efter gældende FIFA-regler. Omkostninger til tribune og bane løber op i over 30 mio.kr.
Per Rud fortalte også om samarbejdet med 31 sjællandske klubber og det internationale samarbejde med
Capelli Sport, som har en mindre ejerandel af klubben.
Vi sluttede besøget med at se byggepladsen – og vi fik lov til at gå på den nye bane.
Besøget har meget udbytterigt, uanset man er fodboldinteresseret elle ej.
Arrangementet havde deltagerrekord med 26 medlemmer. – Heraf mange nye, efter en god omtale af
Hemingway Klubben i Lørdagsavisen.

Møde d.23. januar 2019 i ”Det Grønne Hus”, Køge.

Dette møde, var det første som fandt sted i Det Grønne Hus i Vestergade i Køge. Stedet bliver fremover ramme for klubbens møder.
Klubbens formand Wagn Langebek som er fhv. pilot, præsenterede opklaringsarbejdet af et voldsomt flystyrt, som fandt sted for 10 år siden.
Flyet, AF 447 med 228 passagerer og besætningsmedlemmer styrtede ned på sin rute mellem Rio de Janeiro og Paris, ca.4 timer efter start, hvor man tabte signalet fra flyet.
Wagn startede sin præsentation med at gennemgå basisviden omkring flyvning. Herunder Venturirør,
Pitotrør og Bernaulli Ligningen, så vi forstod baggrunden for et flys opdrift, hastighed og årsag til evt. Stall.
Det var udfordrende stof, men meget afgørende for at forstå den efterfølgende gennemgang af årsager til styrtet. (og om flyvning i det hele taget)
Efter den teoretiske del anvendte Wagn videoen ”Final Report of AF 447” Følg dette link:
https://youtu.be/sBzTjuRFCao
Opklaringsarbejdet stod på i flere år. Vragdele blev fundet efter få dage, men de sorte boxe blev først fundet et par år efter styrtet.
Hovedårsagerne til flystyrtet var følgende:
AF 447 kom ind et voldsomt uvejr og Pitotrørene (som skulle have været udskiftet) frøs til, hvorefter alle flyets automatiske systemer et efter et satte ud. Piloten greb for sent ind med manuel flyvning – og manglende træning og over load af information medførte kaos på flydækket inden det styrtede.
Wagn præciserede de mulige negative konsekvenser af en udviklig hvor automatikken tager mere og mere over. (og det kan jo godt overføres til andet end flyvning).
17 medlemmer var mødt op til den spændende præsentation.

 

Møde d.16. januar 2019 på Sjællands Universitetshospital, Køge.

 

Årets første møde fandt sted på Sjællands Universitetshospital, Køge hvor Teknisk driftsdirektør Johnny Petersen var vært for en præsentation af sygehuset med fokus på det store 4 mia.kr. store udviklingsprojekt: Projekt Universitetshospital, Køge om skal stå klar i 2024.

Hospitalet, som dækker 820.000 borgere i 17 kommuner, skal udbygges til 190.00 kvadratmeter i 7 etager, hvoraf 110.000 er nybyggeri – således, at antal sengepladser 3 dobles og antallet af medarbejdere øges fra 1.600 til ca. 5.000.

Johnny Petersen gennemgik hospitalets nuværende værdisæt og den transformation de nuværende strukturer og processer skal igennem i forbindelse med byggeriet. Patienterne vil fremover få enestuer og al undersøgelser og behandling foregår på stuerne. Ingen afdelinger ”ejer” fremover en fysisk placering og alt udstyr rekvireres i forhold til den aktuelle behandling af patienten.

 Et gigantisk Change management projekt, da ændringer forplanter sig i helt ud i de forskellige kommuner.

Johnny informerede også om start af en læge uddannelse som starter 1.februar, om samarbejdet med Københavns Universitet, om professorater der forventes udvidet fra 20 til 50.

Det var en meget spændende gennemgang af et imponerende projekt.

15 medlemmer var mødt op til mødet.

 

Møde d.28. november 2018 på Sandmarksbo  – Selskabslokalet

 

Mødets emne var slægtsforskning , og blev præsenteret af vores medlem Jens Dehn.

Jens har arbejdet med programmet MyHerritage.dk som blev gennemgået.

Der findes en gratis version, men hvis man ønsker at benytte alle faciliteter, er prisen ca. 3.000 kr./år.

Baseret på de oplysninger brugeren lægger ind på sit stamtræ, modtager brugeren automatisk nye eller supplerende oplysninger, så det løbende udbygges.

Jens gennemgik hans eget stamtræ, som starter tilbage til hans tipoldefar. Han har pt.ca. 2000 navne i træet. Vi fik desuden eksempler på fejl, som man som bruger bør være opmærksom på, når nye oplysninger uploades.

Afledt at oplysninger fra stamtræet om et familiemedlems død i et skibsforlis i 1969, gennemgik Jens forløbet med at finde oplysninger om ulykken. Dette skete gennem kontakt til Biblioteksvagten.dk og det lokale bibliotek, som fremskaffede kopier af blandt andet avisartikler.

15 medlemmer var mødt op for at høre om dette spændende emne.

Jens har suppleret præsentationen med disse links:

https://www.myheritage.dk

https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/

https://www.danishfamilysearch.dk/

https://odensedatabasen.dk/avanceret

https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/politiets-registerblade

https://www.slaegtogdata.dk/aktuelt

https://www.biblioteksvagten.dk/

 

 

Møde 21. november 2018

Grønland v/Gunnar Christensen

Sandmarksbo, den 21. november 2018.

14 deltagere.

GC gav en interessant og humoristisk skildring af sin tid som lærer i Grønland.

GC var lærer deroppe i perioden 1970-1982.

Først 2 år i Aasiaat, derefter 4 år i udstedet Kangaamiut og sidst igen i Aasiaat i 6 år.

Skildringerne kan bedst karakteriseres som oplevelser og skrøner primært fra Kangaamiut, og berørte vigtige begivenheder som fødsel, død og præsentation af musik og moderne malerkunst for indbyggerne.

Alt i alt en meget fin præsentation af livet i et udsted.

Kangaamiut havde på det tidspunkt ca 700 indbyggere.

Møde 14. november 2018

EU mærkningsordninger

v/Nils Thyssen

En gennemgang af en række typiske og meget brugte mærkninger.

Emnet blev opdelt i kategorier:

 1. Mærker som er af oplysende og informerende karakter, og
 2. Mærker, hvor brugen er omfattet af lovgivning.

I kategori 1 var der speciel fokus på mærker som anvendes i DK og derfor vil være synlige på produkter indenfor bl.a. trafik, fødevarer og forbrugersikkerhed.

I kategori 2 var udgangspunktet CE mærkning af produkter, hvor der i dag er mere end 20 produktområder der kræver denne mærkning for at opnå en lovlig og uproblematisk adgang til det indre marked.

CE mærkning af produkter tog sin begyndelse i starten af 90´erne og har som nævnt  indflydelse på mere end 20 produktområder som fx legetøj, byggevarer, maskiner, medicinsk udstyr og el-artikler.

Mærkningsordningerne er gældende for fabrikanter og deres leverandører world-wide, ligesom også importører skal være opmærksomme på regelsættene inden et givet produkt markedsføres og sælges i EU.

CE mærkning kræver for det meste at fabrikant og/eller importør er i besiddelse af den nødvendige dokumentation i mindst 10 år efter stop af markedsføring og salg.

Er produktet omfattet af CE mærknings reglerne, vil undladelse af mærkning være lig med et produkt som det er ulovligt at sælge og anvende.

Vil du vide mere – så prøv disse hjemmesider:

* www.ds.dk (Dansk Standard) som har kortfattede beskrivelser

* Søg på Google: eur-lex som er en af kommissionens hjemmesider.

* www.nilsthyssen.dk

 

Møde d.7.november 2018 på Sandmarksbo  – Selskabslokalet

 

Mødets emne var ”Hvilke bøger læser modne mænd”, og blev præsenteret af Carsten.

Med mere end 35 års erfaring i bogbranchen, kom han med sit bud på følgende temaer:

 • Hvorfor læse bøger?
 • Hvor meget læser vi?
 • Hvilke genrer læser mænd?
 • Præsentation af række forfatterskaber og titler inden for forskellige genrer
 • En gennemgang af hvor bøgerne findes

Målet med præsentationen var at give et overblik og tips til læsning. Samt at motivere medlemmerne til at genoptage eller starte med at læse bøger.

!3 medlemmer ar mødt op til mødet.

Møde d.31.oktober i Kjøge Mini-By

 

Formanden for Lauget i Kjøge Mini-By, Claus Philipsen bød 11 medlemmer af Hemingway klubben velkommen kl.13.00.

Vi startede med en rundvisning i værkstederne, som totalt beskæftiger ca.140 frivillige medarbejdere og som færdiggør ca. 25 nye huse på årsbasis. Vi fik en gennemgang af teglstensproduktionen og så de andre forskellige afdelinger som er fagopdelte.

Herefter fik vi en rundvisning i minibyens gader og stræder, hvor Claus supplerede med fortællinger om projektets historie.

Vi sluttede af i minibyens helt nye Besøgscenter, som blev indviet i uge 42.                                  Her gav Claus os forskellige sjove tal på antallet af Køges indbyggere, værtshuse og købmænd mv. i 1865, som er det årstal hele minibyen arkitektur er baseret på.

Vi sluttede arrangementet efter et par timers spændende besøg.

Møde d.24.oktober 2018 på Kastellet

 

10 mænd tog turen til Kastellet i København.

Vagn havde arrangeret en rundvisning, som blev ledet af Kastellets guide Flemming Seir Eriksen.

Det blev en spændende tur på 1½ time, hvor vi hørte om Kastellets historie. Kom forbi Kastel Kirken. Besøgte Den gamle arrest, hvor vi var inde i Struensees celle. Senere besøgte vi Krudttårn 1, der fungerede som fængsel fra begyndelsen af 1800-tallet.

Besøget sluttede med besøg i en mandskabsstue, hvor vi fik et indtryk, af hvordan officererne var indkvarteret.

Undervejs fik vi fortalt en del historiske anekdoter af den veloplagte guide.

Møde 8 på Sandmarksbo den 6. juni 2018 klokken 09:30 til 12:00.
Det med stor spænding imødesete foredrag foregik i dag, og 7 gæve Hemingway mænd blev underholdt og undervist. Vi drog alle hjem – lidt gladere og lidt klogere.  Vores nestor blev født i 1924 og fortalte stolt, at jo længere jeg lever, desto mere husker jeg !
Erindringerne var dokumenterede i en lille bog, og vi fik læst op fra ende til anden af emner som:
Der står en mand i skabet – juleaften 1929.
Min første cykel.
Skeen med levertran.
Herremiddagen.
Hellerup Strand i 1934.
Jeg reddede en selvmorder i Sortedamssøen.
Gentofte Sø -før og nu!
Om alsang under krigen.
Kongemærket – og Silkeborg roklub
og meget, meget mere,
For os gamle drenge, var det specielt at høre en tidligere frihedskæmper fortælle om,
hvordan det helt præcist foregik, – dengang under Anden Verdenskrig i Danmark  – spændende,
 – særdeles interessant og meget lærerigt.
Normal mødetid 9.30 til 11.30 i Kollektivboligerne Sandmarksbo.
 8.8. besøg på Stevnsfort 
        ÆNDRET mødetid  11.00 ved Sandmarksbo  eller 11.45 ved Stevnsfortet, husk varmt         tøj    til besøg i de underjordiske rum
15.8 Rusland og dets historie
22.8 Naturvandring mødested Comwell Køge
29.8 er aflyst fordi vi skal deltage den 30.8 på Køge festuge, med en stand
30.8 Stand på Køge Torv
5.9 besøg på Arbejdermuseet
 

12.9 Naturvandring                                                                                                        Comwell Hotel Køge 
19.9 Krigen på Sjælland i 1807                                                                                               Sandmarksbo
26.9 Pia Gommesen fra Køge kommune fortæller om ensomheds projekt        Sandmarksbo  3.10 En dansk lærers oplevelser under sin gerning i Øst-grønland i 2010       Sandmarksbo
10.10.Besøg og orientering på Køge byhistoriske Arkiv.                         Køge byhistoriske Arkiv 
17.10 Sundhedsplatformen og Sundhed.dk, Personlige oplysninger               Sandmarksbo

 

Møde 8 på Sandmarksbo den 30. maj 2018 klokken 09.30 til 11.30.
Vi var 8 personer, en ny mand kom til, velkommen.
Vi fik et meget spændende foredrag fra Wagn Langebek, der i fire årtider har været med i den danske flyvehistorie.
Vi hørte om Wagns karriere knyttet sammen med ikke mindst forsvarets udskiftning af materiel.
Et foredrag, der ikke helt kunne nås på de to timer hvorfor der sikkert senere kommer en
part two.
Referatet er måske ikke ligeså velskrevet som de øvrige, men det skyldes fravær af Egon.

 

Møde 7 hos  Køge Maritime Modelbyggerlaug  i Den Gule Hal på Søndre Havn Køge. 23. maj 2018  09:30 til 12:00.
Vores planlagte foredragsholder var desværre blevet syg og vi måtte lynhurtigt ændre program.
Foredraget i Sandmarksbo blev forvandlet til et spændende besøg i sø-krigenes verden,
6 mænd fandt adressen, hvor en herboende pensioneret orlogskaptajn fortalte om sit maritime
liv i søværnet. Det startede da han var 16 år gammel og sluttede da han blev pensioneret.
Det helt usædvanlige i Den Gule Hal på Søndre Havn er modelbyggerværkstedet. Et hold dygtige
modelbyggere genskaber de berømteste danske krigsskibe fra 16 og 17 hundrede tallet, og det
helt overraskende er modellernes størrelse. De er bygget i målestok 1:40 og derfor vældigt store
og imponerende. Det tager modelbyggere op til 12-13 år at bygge de meget nøjagtige kopier.
Modellerne er aldeles ubetalelige. Linieskibet Dannebrogen, der var Ivar Huitfeldts flagskib, 
eksploderede i Køge Bugt 4 oktober 1710. Dette skib har således en særlig relation til Køge 
og modellen skal opstilles i det nye Køge Universitetshospital, – det bliver fantastisk. 
Vi hørte også meget om Niels Juel og hvilken stor helt han var engang og faktisk stadig er. 
 
 
Møde 6 hos Hjemmeværnsflotille 368 Køge Havn 16. maj 2018 10:00 til 12:00.
 
9 mænd var mødt op. Chef og  Kaptajnløjtnant samt hans næstkommanderende og premierløjtnant, der begge var i ulastelig uniform, fortalte os om flotilles mandskab og
skibe. De var hardcore og professionelle og viste os vilde billeder og de fortalte os spændende historier både nye og gamle. De ca. 100 mænd og kvinder i flotillen har til huse i Havnen 43. Det
er Køges gamle gasværk, altså også en bygning med en spændende historie. Efter 1 times tid
i mødelokalet på første sal (kaffe og lækker kage) gik vi uorganiseret over havnepladsen og ombord i flotillens nyeste skib. Det stikker 2,30 meter og kan derfor ikke gå i lystbådehavnen,
hvilket egentlig er et ønske, fordi den ligger tættere på åbent vand. 12 mand kan sejle i 4 døgn, 
om nødvendigt er der plads til 19 ombord. Søhjemmeværnet i Danmark har 29 af denne slags skibe, – samt 50 drengevilde gummibåde. Gummibådene kan sejle 73 km i timen, patruljebådene
 22 km i timen. Når der øves inddæmning af olieforurening anvendes popcorn – det var sjovt.
Alt i alt nogle spændende timer i strålende sol og rekordvarme for maj måned.
 
Møde 5 på Sandmarksbo den 9. maj 2018 klokken 09:30 til 11:30.
 
10 mænd var mødt op. Wagn og Michael instruerede os i at afholde en samtalecafé om personlige interesser og gode idéer til fremtidens møder og udflugter. Lokalet var i dagens anledning pyntet med et par håndlavede plakater.  Den ene beskrev generelle emner og den anden var en kollage med emnerne andre klubber har afviklet. Vi blev delt i tre grupper og udarbejdede hver en liste.
Til slut lavede vi et plenum, hvor de tre lister blev  sat sammen til vores fælles liste . Mødet havde desuden den vidunderlige virkning, – at vi kom til at kende hinanden meget bedre end før. 
Bruttolisten med idéer bliver på en eller anden måde publiceret, og den kan fortsat bearbejdes i al fremtid. Bruttolisten er vist under fanebladet Ideer til fremtidige arrangementer.
 
Møde 4 på Sandmarksbo den 2. maj 2018 klokken 09:30 til 11:30.
8 mænd var mødt op. Nogle var nogle andre end sidste gang. Vovehals og livskunstner Vincent Seremet ( født 1930 ) fortalte om sit helt fantastiske liv.
Vincent er et idé-menneske med hang til faldskærme, ryghelikoptere og mange andre livsfarlige himstregimser. Altsammen noget der kan bringe et 
menneske langt op i atmosfæren og ned igen, mere eller mindre dramatisk. Han fortalte og fortalte i 2 gange 1 time, og vi var målløse. Vincent Seremet
kan let findes på internettet; men du kan helt sikkert også finde ham igen, ved et af den kommende vinters arrangementer i Køge Hemingway Club.
 
 
Møde 3 i Køge Kirke den 25. april 2018 klokken 09:45 til 11:15.
7 kække Hemingway Club medlemmer var mødt op i regnvejret. Sognemedhjælper
Mette Zeb Egemose Nielsen viste os rundt i kirken og fortalte levende om historie, bygning 
og inventar. Perioden 1550 til 1650 var en blomstringstid for Køge. Mægtige købmænd
satte deres præg og det fremgår tydeligt af kirkens indre.  Mindetavler – såkaldte epitafier,
der hver især kostede en bondgård – gravsten i gulvet og specielle pladser i bænkeraderne
kan henføres til navngivne personer og familier fra denne periode. Kirkens imponerende 
altertavle og prædikestol er også fra denne tid.
Efter en times foredrag fik vi frit lejde til at gå rundt på egen hånd, og der var vistnok et
par ungdommelige medlemmer der klatrede de 142 trin op i tårnet !
 
Møde 2 på Sandmarksbo den 18. april 2018 klokken 09:30 til 11:30.
 
11 mænd var mødt op. Jørgen Bager havde meldt afbud, “hjælperen” fra sidst var rejst 
tilbage til Østrig, hvor han bor, og herren der kom meget sent sidste gang dukkede ikke op.
Vi diskuterede antallet og muligheden for vækst, Wagn er utålmodig, og vi andre manede til tålmodighed. Målet er mindst 20 og maksimalt 30 deltagere.
Wagn nævnte muligheden for at deltage som hjælpere til skolernes idrætsdage. Vi lærer
hinanden at kende, og bliver populære i Køge Kommune.
 
Egon holdt et foredrag om – “Overgange – fra arbejdsliv til pensionist” ; det kunne også have heddet “ At skabe sig en ny identitet”. Det gik rimelig godt, med lånt udstyr til ca 38 billeder, der blev projiceret op på den hvide væg. 

 

Møde 1 på Sandmarksbo den 11. april 2018 klokken 09.30 til 11.30.

12 – 14 mænd var mødt op. Den ældste på 94 år var ledsaget af sin søn,
og en deltager kom meget for sent.
Antallet var overraskende stort, andre klubber ( Greve-Solrød) startede med meget
færre.
Wagn fortalte om principperne og historien bag Hemingway klubberne. At kalde klubberne for “Kun for mænd” er for fantasiløst og tiltrækker ingen deltagere; men en etiket som Hemingway har andre steder haft en fin effekt, og nu prøver vi i Køge.
 
Hver enkelt deltager præsenterede sig på ca. 4 minutter til hver.
 
Efter pausen fortalte Wagn om sit liv som pilot. Fascinationen af flyvningen stammer helt fra barndommen og er stadig usvækket og vi fik indblik i et spændende, udfordrende; men også priviligeret liv. Det kommer vi til at høre meget mere om fremover.