Alle indlæg af Steen Rasmussen

Hørsholm tirsdag – afholdte møder

Hvis man klikker på foredragets overskrift kommer der i nogle tilfælde en uddybende beskrivelse frem om emnet og foredragsholderen.

15. oktober 2019

Kriminalforsogen                                                                                                                                  Christian Trønning (som er medlem af tirsdagsklubben) fortalte om sine oplevelser som leder af Kriminalforsorgen i en meget urolig periode fra 1993 til 1998. Christian kom blandt andet ind på ting som overfyldte fængsler, problemerne med narko og mobiltelefoner, rockerkrigen og hvordan den også påvirkede livet inden for murene, spektakulære undvigelser som f.eks. gummigeden, der i 1995 væltede muren omkring Vridsløselille med en massiv fangeflugt til følge, og meget andet.

8. oktober 2019

Højtaleren og dens opfinder, dansk-amerikaneren Peter Laurits Jensen                      Birger Schneider, som er medlem af tirsdagsklubben og som med en baggrund som elektroingeniør og en lang professionel karriere inden for den elektro-tekniske branche fortalte en fængende beretning om nogle af de opfindere, som for 100 år siden var med til at skabe de tekniske hjælpemidler, som vi i dag betragter som selvfølgelige, men som dengang var banebrydende. Det var bl.a. opfinderen Valdemar Poulsen, som stod bag udviklingen af magnetisk lyd og for buesenderen, og hans assistent Peter Laurits Jensen.    
   Fortællingen fulgte P.L. Jensen fra hans opvækst under fattige kår på Falster, til han fik ansættelse hos Valdemar Poulsen, som senere sendte ham til USA, hvor han blev. I 1915 lykkedes det ham og en amerikansk ingeniør at udvikle højttaleren – uden at man egentlig vidste, hvad man kunne bruge den til. I dag har de fleste hjem et sted mellem 50 og 100 højttalere, og Jensen-højttalere anses stadig som nogle af de bedste på verdensmarkedet. Jensen døde i 1961 og havde forinden fået tildelt Dannebrogsordenen af den danske konge.

1. oktober 2019

Hvad der kan tænkes kan tegnes
Klubben havde fornøjelsen af et muntert møde med en livskraftig kunstner, nemlig tegneren Jens Hage, som tilmed er et af klubbens egne medlemmer. Mange kender Jens Hages streg fra Berlingskes spalter, hvor han har tumlet sig siden 1980. Det har været og er karikaturer af vore politikere, visuelle kommentarer til dagens debat, men også de mere følsomme fortolkninger af livets tildragelser flyder fra hans pen. Jens fortalte i sit foredrag om fire forskellige discipliner: Karikatur, illustration, graphic facilitation og satire, som udgør det væsentlige i hans virke med hovedvægten på den politiske satire.
   Herudover causerede Jens over  det at træne sin hjerne til at få ideer, og han fortalte om forskellen på at tænke vandret og at tænke lodret. Endvidere kom han ind på anvendelsen af hjernen som billedgenerator, samt det at tale med sin hjerne i et sprog, den forstår.
   Jens blev student fra Herlufsholm i 1967 og forsvarede landet som værnepligtig i Den Kgl. Livgarde 1967-69. Han blev uddannet på den Grafiske Højskole 1970-72 og siden tilknyttet og avanceret til freelancetegner i Det Berlingske Hus. Jens har dog også drevet egen virksomhed siden 1985.

Se nærmere omtale under afholdte møder, Hørsholm-Rungsted mandag, den 11 marts 2019.

24. september 2019

Danmark i rummet: Fra Hubble-rumteleskopet til nutidens nanosatellitter
Se nærmere omtale under afholdte møder, Hørsholm-Rungsted mandag, den 23. september 2019.

17. september 2019

Hvad rummer Hørsholm Lokalarkiv?
Klubben havde besøg af museumsinspektør Hans Jørgen Winter Jensen, som siden 1996 har været leder af Hørsholm Lokalarkiv. Hans Jørgen indledte mødet i den gamle byrådssal, hvor han fortalte om arkivets forskning og samlinger, og derefter gik forsamlingen i samlet flok den korte spadseretur til Lokalarkivet på Søndre Jagtvej 2, hvor han fortalte lidt om, hvad man kan finde i arkivet..

10. september 2019

Bag kulisserne med Thorkild Dahl
Journalist Thorkild Dahl, som er et af tirsdagsklubbens egne medlemmer, tog tilhørerne med bag kulisserne i både det politiske liv og i medierne, som han har fået et godt indblik i som journalist og mangeårig udenrigskorrespondent på TV2. Han fortalte en række anekdoter fra mødet med politikere og celebriteter og om, hvordan han i 80’erne var med i det team, der  med Jørgen Schleimann i spidsen fik til opgave at etablere TV2 og dermed bryde DR’s monopol.

3. september 2019

Min vej til skipper på Slotssøen
Klubbens medlemmer kunne nyde et fornøjeligt foredrag, hvor den humørfyldte tidligere jagerpilot og luftkaptajn Finn Sylvest Jensen fortalte om sin pensionistaktivitet som skipper på den lille udflugtsbåd på Slotssøen i Hillerød. Finn er lokal Hørsholm-dreng, opvokset under beskedne kår, men som voksen har han haft haft en spændende karriere, som han delte med tilhørerne.

27. august 2019

Ole Olsen, Nordisk Film, Elleore og Løvejagten
Mogens Buch-Larsen gennemgik i sit foredrag vigtige nedslagspunkter i gøgleren og filmmageren Ole Olsens eventyrlige liv. Han blev født den 5. maj 1863 i yderste fattigdom i Nordvestsjælland og døde som en af Danmarks rigeste mænd, og var bl.a. kendt som verdens første ”filmkonge” og stifter af Nordisk Film. Mogens Buch-Larsen inddrog i sit foredrag vigtige begivenheder, steder og personer, der formede Ole Olsens liv og karriere. 

20. august 2019

Multiopfinderen J.C.H Ellehammer
Multiopfinderen Jacob Christian Hansen-Ellehammer (1871-1946) var grandonkel til dagens foredragsholder, Poul Ellehammer, som gav et indblik i grandonkelens familiemæssige baggrund og i hans tekniske univers fra han etablerede sig som selvstændig i 1896.
    J.C.H. Ellehammer stod i starten af det 20. århundrede bag opfindelsen af en lang række apparater og tekniske hjælpemidler – forlystelsesautomater, Tivolibåde, æggeåbnere, motorer, motorcykler, biler og brandslukningsudstyr m.m.m. Mest kendt i eftertiden var nok forsøgene med flykonstruktioner, som førte til, at det lykkedes at foretage en kort flyvetur på øen Lindhom i 1906.

13. august 2019

Hvorfor Hemingway?
 Vi begyndte møderækken efter sommerferien med et foredrag af tidligere overlæge Svend Juul Jørgensen, som han havde kaldt “Hvorfor Hemingway?”. Svend gav en dybere indsigt i Ernest Hemingways skæbne, som viser, at han som person måske ikke er egnet som rollemodel for ældre mænd i deres søgen efter vejen til det gode liv.

18. juni 2019

De otte intelligenser
Dagens foredragsholder, Leif Jürgensen, var med til at starte Hemingway Club i Gentofte i 2013. Efter først at have akkompagneret forsamlingen på flygelet under afsyngelse af dagens morgensang, ’Den signede dag’, fortalte Leif Jürgensen de 37 fremmødte medlemmer om ’De otte intelligenser’ og hvordan de kan bruges i hverdagen: Sproglig-verbal intelligens; Logisk-matematisk intelligens; Rumlig-visuel intelligens; Musikalsk intelligens; Kropslig-kinæstetisk intelligens (bevægelse); Interpersonel (social) intelligens; Intrapersonel intelligens; Natur intelligens. 
     Begrebet ’De otte Intelligenser’ blev oprindelig introduceret som en læringsteori af den amerikanske psykolog Howard Gardner og har vundet genklang over hele verden. Leif Jürgensen har arbejdet som gymnasielærer i dansk og samfundsfag og tog teorien i brug, da han underviste elever på Niels Brock, hvor han ved at veksle mellem de forskellige intelligenser – f.eks ved at blande bevægelse ind i de mere ’boglige’ fag – fik eleverne til bedre at tage læringen til sig.
     Som et eksempel på brugen af teorien i dagligdagen sang vi Benny Andersens smukke sang ’Svantes lykkelige dag’ (også kendt som ’Om lidt er kaffen klar’), som er meget sanselig og fyldt med poetiske beskrivelser af naturen: fugle, blomster, snerleduft, etc. Bagefter skulle tilhørerne bruge lidt tid på hver for sig at visualisere indtrykkene ved at tegne en scene fra sangen på et stykke papir. Og bagefter skulle vi bruge den sociale intelligens ved at drøfte Benny Andersen som forfatter med sidemanden.
     Alle gik hjem fra dette sidste møde inden sommerferien med større bevidsthed om, at ’intelligens’ kan være mange ting.

11. juni 2019

Kick-off møde
Så fik vi skudt tirsdagsklubben i gang med et velbesøgt møde i den gamle rådhussal på Rungstedvej 1B. Styregruppen præsenterede de forskellige udvalg af aktive klubmedlemmer, der har meldt sig til at tage sig af henholdsvis aktiviteter, forplejning, administration og medlemskommunikation.
     Efter at styregruppen havde delt sine planer for klubben med medlemmerne, var det medlemmernes tur til at drøfte deres forventninger til klubben og nedfælde deres ønsker og forslag på et spørgeskema. Styregruppen vil bearbejde spørgeskemaerne hen over sommeren og følge op på et møde i august.

Hørsholm tirsdag – kommende møder

 

Praktiske anvisninger
Vi har samlet nogle praktiske anvisninger vedrørende foredrag i Hørsholm-Rungsted tirsdag, hvor vi bl.a. beskriver mødelokalet, parkeringsmulighederne og de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed for foredragsholderen. Tryk her

Tips til foredragsholderen
Vi har også samlet nogle enkle tips til foredragsholdere om brugen af PowerPoint til at understøtte et foredrag, så det bliver mere inspirerende forpublikum. Ved at følge nogle enkle regler kan PowerPoint bidrage fint til formidlingen. Tryk her

Næste møder   

Ved at klikke på foredragets titel kan du læse mere om de næste møder, og har også mulighed for at printe beskrivelsen ud.

Ikke i brug

                                                        

Mødekalenderen

Alle møder i tirsdagssklubben offentliggøres i mødekalenderen nedenfor. Indtil videre vises kun foreningens fællesmøder (rød tekst), men interessegrupper har også mulighed for at lægge arrangementer ind (blå tekst), når de er etableret.