Alle indlæg af Gert Hemmingsen

Medlemmer og venteliste

De to klubber har fælles medlemsregistrering og en fælles venteliste for optagelse af nye medlemmer. Ventelisten er desværre nødvendig, dels fordi klubberne ikke skal være større, end der nemt kan etableres nye personlige kontakter, dels fordi pladsen i de to klubbers mødelokaler er begrænset.

Hvis du ønsker at komme på ventelisten
Hvis du er bosat i Hørsholm kommune og er en mand der er fyldt 60 år, har du mulighed for at komme på ventelisten ved at udfylde felterne i formularen nedenfor og trykke på ‘Tilmeld’:

eller du kan sende en mail til: Info.horsholm@hemingwayclub.dk.

Du bedes i din ansøgning i feltet ‘Kommentar‘ angive, om du foretrækker medlemskab af mandagsklubben eller af tirsdagsklubben, og så vil vi så vidt muligt tage hensyn til dette ved næste optag af medlemmer fra ventelisten til en af klubberne.
 
Ved din afkrydsning af feltet ’Samtykke datadeling’ tilkendegiver du samtidig, at du giver tilladelse til opbevaring og behandling af dine personlige data i klubbens medlemsregister i henhold til GDPR-forordningen om persondata-beskyttelse som nærmere beskrevet nedenfor.
 
Når du er blevet optaget på klubbens venteliste vil du modtage en mail med adgangskode til klubbens Medlemsportal, hvor du selv kan supplere med yderligere oplysninger om din baggrund og interesser.
 

Hvis du allerede er medlem
Hvis du allerede er medlem og ønsker at komme ind på klubbens fælles Medlemsportal skal du bruge følgende link: http://hemingwayclubhr.klubonline.dk/

Du vil som medlem også tidligere have modtaget et password til Medlemsportalen. Har du glemt dit password kan du via din mailadresse få tilsendt et nyt. Er der problemer, så skriv til  hemingwayclubhr@gmail.com

Persondatapolitik
Som medlem – eller kommende medlem på venteliste – af Hemingway Club Hørsholm Rungsted skal vi have dit samtykke til opbevaring og behandling af dine personlige data i klubbens medlemsregister. Det er jo ikke personfølsomme oplysninger, du har givet, men blot navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt lidt om din baggrund (som du vil dele) og dine interesser – med henblik på dannelse af netværksgrupper, som er vigtige for klubbens liv.

I henhold til den nye GDPR-forordning, om persondata-beskyttelse, der trådte i kraft sidste år, skal vi indhente et såkaldt aktivt og informeret samtykke til, at de data, som du selv har afgivet i forbindelse med indmeldelsen og oprettelsen af din personprofil på vores lukkede medlemsportal, er tilgængelige for de øvrige medlemmer og klubbens administrative udvalg. Din afkrydsning af ’Samtykke datadeling’ betragtes som et sådant aktivt og informeret tilsagn.

Samtidig vil dit samtykke også omfatte din accept af, at vi på klubbens hjemmeside og vores lukkede Facebook-side af og til kan lægge billeder op fra vores arrangementer, som du evt. måtte optræde på.

Hørsholm tirsdag – afholdte møder

Hvis man klikker på foredragets overskrift kommer der en uddybende beskrivelse frem om emnet og foredragsholderen.

18. juni 2019

De otte intelligenser
Dagens foredragsholder, Leif Jürgensen, var med til at starte Hemingway Club i Gentofte i 2013. Efter først at have akkompagneret forsamlingen på flygelet under afsyngelse af dagens morgensang, ’Den signede dag’, fortalte Leif Jürgensen de 37 fremmødte medlemmer om ’De otte intelligenser’ og hvordan de kan bruges i hverdagen: Sproglig-verbal intelligens; Logisk-matematisk intelligens; Rumlig-visuel intelligens; Musikalsk intelligens; Kropslig-kinæstetisk intelligens (bevægelse); Interpersonel (social) intelligens; Intrapersonel intelligens; Natur intelligens. 
     Begrebet ’De otte Intelligenser’ blev oprindelig introduceret som en læringsteori af den amerikanske psykolog Howard Gardner og har vundet genklang over hele verden. Leif Jürgensen har arbejdet som gymnasielærer i dansk og samfundsfag og tog teorien i brug, da han underviste elever på Niels Brock, hvor han ved at veksle mellem de forskellige intelligenser – f.eks ved at blande bevægelse ind i de mere ’boglige’ fag – fik eleverne til bedre at tage læringen til sig.
     Som et eksempel på brugen af teorien i dagligdagen sang vi Benny Andersens smukke sang ’Svantes lykkelige dag’ (også kendt som ’Om lidt er kaffen klar’), som er meget sanselig og fyldt med poetiske beskrivelser af naturen: fugle, blomster, snerleduft, etc. Bagefter skulle tilhørerne bruge lidt tid på hver for sig at visualisere indtrykkene ved at tegne en scene fra sangen på et stykke papir. Og bagefter skulle vi bruge den sociale intelligens ved at drøfte Benny Andersen som forfatter med sidemanden.
     Alle gik hjem fra dette sidste møde inden sommerferien med større bevidsthed om, at ’intelligens’ kan være mange ting.

11. juni 2019

Kick-off møde
Så fik vi skudt tirsdagsklubben i gang med et velbesøgt møde i den gamle rådhussal på Rungstedvej 1B. Styregruppen præsenterede de forskellige udvalg af aktive klubmedlemmer, der har meldt sig til at tage sig af henholdsvis aktiviteter, forplejning, administration og medlemskommunikation.
     Efter at styregruppen havde delt sine planer for klubben med medlemmerne, var det medlemmernes tur til at drøfte deres forventninger til klubben og nedfælde deres ønsker og forslag på et spørgeskema. Styregruppen vil bearbejde spørgeskemaerne hen over sommeren og følge op på et møde i august.

Hørsholm tirsdag – kommende møder

 

Praktiske anvisninger
Vi har samlet nogle praktiske anvisninger vedrørende foredrag i Hørsholm-Rungsted tirsdag, hvor vi bl.a. beskriver mødelokalet, parkeringsmulighederne og de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed for foredragsholderen. Tryk her

Tips til foredragsholderen
Vi har også samlet nogle enkle tips til foredragsholdere om brugen af PowerPoint til at understøtte et foredrag, så det bliver mere inspirerende forpublikum. Ved at følge nogle enkle regler kan PowerPoint bidrage fint til formidlingen. Tryk her

Tirsdagsklubben lagde ud med to møder før sommerferien som omtalt under “Afholdte møder”.

Sommerferie

Efter sommerferien fortsætter vi med de faste møder hver tirsdag formiddag efter nedenstående plan:

13. august Hvorfor Hemingway? v. Svend Juul-Jørgensen. Styregruppen vil som en del af mødet også  give en Evaluering af forventningsafstemningen 11. juni 2019
20. august Mulitopfinderen Ellehammer v. Poul Ellehammer
27. august Elleore, Ole Olsen, Nordisk Film og Løvejagten v. Mogens Buch-Larsen
03. sep Min vej til skipper på Slotssøen v. Finn Sylvest Jensen, som i 20 år har sejlet ‘Den Lille Færge’ på Slotssøen i Hillerød efter en lang karriere  som pilot i Flyvevåbnet og i civil luftfart
10. sep Bag kulisserne med Thorkild Dahl.  Thorkild Dahl, journalist og tidligere mangeårige udenrigskorrespondent på TV2, vil i foredraget gå bagom de kendte veje: Hvorfor fik vi TV2 – en tur bag det historiske mediebrud i 1988. Hvorfor blev en ishockeyspiller populær studievært? Hvadgjorde, at 46.000 danskere rystede EU, og danske politikere måtte have kreative embedsmænd til at lave fire forbehold?
17. sep Hvad der kan tænkes, kan tegnes v. tegneren Jens Hage
24.sep Hubble og astronomi v. Finn Skaaning