Gentofte tirsdag – kommende møder

Vi mødes tirsdage fra 10.00 til 12.00 i Frivilligcentret, Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup.

På grund af Corona-krisen er møderne aflyst indtil videre

NY DATO FØLGER

Liv i antikken

Henrik Højgaard

Vores medlem, Henrik Højgaard (cand. mag.), holder oplæg om dagligt liv i oldtidens romerske imperium. Mange har hørt om – og sikkert besøgt – steder, som har været en del af det store Romerrige, og er blevet betaget af datidens formåen. Hvad man umiddelbart ser i dag er ofte store bygningsværker som fx Colosseum, mens det kan være vanskeligere at finde spor af betingelserne for det daglige liv. Der fokuseres også på, hvad civilisationer er, og hvorledes de kan gå til grunde – med tråde til vores egen tid. Foredraget understøttes af forskelligartede slides.

NY DATO FØLGER

Lars Werge

Den fjerde statsmagt

Vi får besøg af Lars Werge – journalist ved Ekstrabladet og tidligere formand for Journalistforbundet.

Lars vil bl. a. fortælle om “gravende journalistik”, og hvordan det kan påvirke den politiske mening og holdningerne i samfundet. Vi hører også om det at arbejde på en nyhedsavis som EKSTRABLADET med den placering i nyhedsmedierne, som avisen nu engang har (En avis med kant, der tør sige det som ingen andre rigtig vil og som har dybdegravende journalistik som et af sine varemærker)

 

NY DATO FØLGER

Dialogmøde i  grupper

 

Denne gang får vi nye emner på bordet til indbyrdes dialog og debat. Hvert bord sætter sin egen dagsorden og kurs – og melder tilbage i plenum sidst på mødet. Temaerne bliver afsløret på selve dagen.

07.04.2020 og 14.04.2020
Ingen møder som følge af påsken

21.04.2020

 

Besøg på Hotel- og Restaurantskolen med efterfølgende frokost

 

Hotel- og Restaurantskolen uddanner fremtidens håndværkere inden for mad, måltider og værtskab til at gøre en meningsfuld forskel, både i deres egne arbejdsliv og for samfundet. Med afsæt i stolte fagtraditioner skal skolens elever flytte gastronomien, hverdagsmaden og gæstgiveriet til nye højder. Til gavn og glæde for os alle.
Det er skolens mål at berige og glæde verden med talent og håndværk, der skaber fremtidens bæredygtige gastronomi, hospitality og værtskab.
Vi bliver vist rundt og hører om skolen, hvorefter vi får frokost i skolens restaurant tilberedt af eleverne.
På grund af frokosten er prisen for dette møde kr. 120,-

Hotel- og Restaurantskolen
Vigerslev Allé 18
2500 Valby

28.04.2020

 

Bjørn Asser Hansen

Demokrati – et alternativ

 

Vores medlem Bjørn Asser Hansen giver os sine synspunkter om demokrati. Bjørn mener ikke, at det kræver ret megen undersøgelse at konstatere, at borgerne i de demokratiske stater lever det bedst mulige liv, medens vilkårene i diktaturerne er elendige. Demokratiet er nok også en ret solid konstruktion.

Internationale opinionsundersøgelser viser imidlertid, at mere end halvdelen af borgerne i de demokratiske lande nærer mistillid til deres regeringer, fordi de oplever, at deres nationale demokratier ikke kan løse de problemer, som globaliseringen bringer med sig. Der skrives også mange kronikker og bøger om ”Demokratiet i Krise”.

Bjørn vil indledningsvis skøjte gennem de menneskelige vilkår under 5.000 års totalitære styrer fra København til Kina. Dernæst et lige så kort kig på de sidste 300 års tanker om demokrati. Til sidst – i knapt så højt et tempo – en sammenligning af de 2 styreformer med Danmark som model for det gode demokrati.

05.05.2020

Vandforurening
– hvordan Danmark bliver renere igen

Poul Erik Sørensen

Poul Erik Sørensen vil fortælle om, hvordan vi fra højdepunktet i vandforureningen i 1970 til i dag har fået et meget renere Danmark, hvor man stort set kan bade i rent vand ved alle strande og endog i Københavns havn.

Foredraget vil tage udgangspunkt i oprettelsen af Ministeriet for Forureningsbekæmpelse i 1971, det senere Miljøministerium. Fortælle om forureningsproblemerne dengang fra kommuner, industri og landbrug. Om kemikalieaffald og hvordan Vandmiljøplanen i 1987 var et gennembrud i forureningsbekæmpelsen.

Hvordan vi politisk, administrativt og teknisk har fået taklet de fleste af problemerne.

Træerne vokser dog sjældent helt ind i himlen, så nye problemer er desværre kommet til i nutiden. Det gælder især voldsom regn og oversvømmelser som følge af klimaforandringer, brug af utallige kemikalier i husholdninger, industri og landbrug samt medicinrester, der ikke fjernes i renseanlæggene.

Endelig er der landbruget, hvis udledninger og brug af pesticider er en kilde til evig debat.

12.05.2020

Jesper Nygård

Om Realdania

 

Realdania er en forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.
Realdanias virkefelt er det byggede miljø. Det vil sige både store byer, små byer og landsbyer samt byrum, parker, bygninger og bygningsarv og de tilknyttede aktiviteter og forandringsprocesser – f.eks. byggeri, arkitektur, landskabsarkitektur, restaurering, byudvikling og fysisk planlægning på landet og i byen.
Realdania ønsker at skabe livskvalitet ved at understøtte og have fokus på, hvordan det byggede miljø påvirker vores hverdag, relationer mellem mennesker og menneskers sundhed og liv. 
Jesper Nygård er adm. direktør i Realdania. Han vil fortælle om sin baggrund i AKB, KAB og BL/Landsbyggefonden frem til hans nuværende virke. Vi hører om Realdanias opkøb og udvikling af ejendomme, nybyggeri mv. I Gentofte Kommune har Realdania købt flere enfamiliehuse tegnet af en række kendte arkitekter – arkitekternes egne boliger mv.

DATO FØLGER
Plus-alderen – ældrestyrken i det danske samfund
Monica Krog-Meyer

Monica Krog-Meyer har forladt DR efter mere end 40 års radio på P3, P4 og P5.

I 2010 udkom hendes bog ”Plus-alderen – vi bliver jo bare ved!”. 
Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket.

Monica fortæller om moderne pensionister, der ofte fortsætter et aktivt, nysgerrigt og temmelig privilegeret liv. Hun fokuserer blandt andet på mod på nyt arbejde, at starte egen virksomhed og nærmest opleve en anden ungdom, nu hvor børnene er i gang med deres eget liv og tiden er ens egen.

16.06.2020

Sommersejlads i havnen

med frokost

Styregruppen har arrangeret en afsluttende sommersammenkomst med frokost, inden vi alle holder en ferie i Club-regi til medio august 2020.
Vi har lejet ”Bryllups-båden” fra NETTO Bådene i Københavns Havn,
tirsdag den 16. juni 2020 i tidsrummet fra kl. 10.00 til 13.30.

Afgang og ankomst fra Nyhavn 71 ved Hotellet. Ingen udfordringer med at komme til og fra borde.

Båden har plads til 60 personer (10 stk. 6 mands borde) under et overdække, som kan skydes til side i tilfælde af rigtig godt vejr, og så et agterdæk med plads til 38 personer i det fri.

Da vi aldrig kan føle os helt sikre med hensyn til vejret, har vi besluttet at sætte en max deltager antal til 60 personer, i det tilfælde af at vejret svigter.

Vi har samme med NETTO Bådene, kontaktet Jette Skov og Morten Johansen fra By og Havn, som forhåbentlig kan give en ekstraordinær tilladelse til, at vi sejler ind i de to øvrige bassiner udover Nordhavnsbassinet, nemlig Kronløbsbassinet og Orientbassinet, så vi også kan kigge på den megen nye arkitektur i Nordhavnen.

Som det kan ses af ovenstående 3 planer kommer vi rundt i hele Københavns Havn
Såvel Slotsholmskanal, Frederiksholms Kanal, Inderhavnen, Sydhavnen, Teglværksløbet, Teglværkshavnen, Christians kanaler, Nordhavnsbassinet, Kronløbsbassinet og Orientbassinet.

En sejltur lidt ud over det sædvanlige, som ingen tidligere har kunnet tage med Havnerundfarten.

Der vil være guide på turen, og derudover har vi da også blandt medlemmerne nogle gode arkitekter, historikere og andet godtfolk, som vil kunne fortælle spændende om de mange ting, vi sejler forbi.

Der vil undervejs være lejlighed til at tale med mange af de andre fra Hemingway Club Tirsdag.

Der vil der blive serveret frokost / smørebrød med øl, vand, snaps, vin og som finale, kaffe, alt sammen ledsaget af liflig musik.

Vi håber rigtig mange (60 medlemmer) vil bakke op om arrangementet, da vi allerede har måtte betale for reservationen af båden.

Samlet pris for dagens arrangement bliver kr. 300,-, eller lidt højere end Julefrokostarrangementet. Prisen er kostpris, men vi får også meget for pengene.