Gladsaxe – kommende møder

2019

September

24. Samtale salon v/ Stig Tarnow

Oktober

08. Vores Sundhedsvæsens styrker og svagheder v/Torben Mogensen

22. Ølsmagning – En humle komsammen dag v/Niels Kobæk

November

05. Omkring The Beatles v/Kai Aabrandt og venner

19. Samtale salon v/ Stig Tarnow

December

03. Julefrokost

17. Lewis & Cl ark Ekspeditionen v/Johan Bech Petersen

 

 

Tovholdere i HC Gladsaxe:
P. W. Jørgensen – 40 25 25 42 – pw_joergensen@get2net.dk

Kim Olav Thomassen – 30 56 69 40 – kimolav@privat.dk

Stig Tarnow – 21 75 95 61 – stig@tarnow.dk

Finn Skov – 21 18 74 21 – ansaconsult.finn@gmail.com