Gladsaxe – kommende møder

2019

December

03. Julefrokost

17. Lewis & Clark Ekspeditionen v/Johan Bech Petersen

2020

Januar

14. Filmforedrag: ‘Genforeningen’ v/ Ole brage

28. Værd at vide om demens v/ Connie Egelund

Februar

11. Gang i interessegrupper!!! Hvad kunne du tænke dig og hvad kan du byde ind med? v/ Stig Tarnow

25. Mit ufrivillige ophold i Bagdad efteråret 1990 v/ Niels Mogensen

Marts

10. Fotoforedrag om Bagsværd Sø v/ Henning Thing

24. AFLYST for at nedbringe smitterisiko af coronavirus

April

7. Uge 7, Påskeuge, intet møde

21. 1 års fødselsdag med generalforsamling og samtalesalon                         v/ PW Jørgensen og Stig Tarnow

Maj

5. Samtalesalon (eller andet, hvor vi kan lære hinanden bedre at kende) v/        Stig Tarnow

19. Et liv i ‘Grøften’ v/ Poul Eriksen

Juni

2. Center for indsats mod senfølger ved sexuelle overgreb i barndommen         (CSM ØST) holder foredrag om indsatsen i Danmark v/ psykolog Morten       Kragh

16. Sommerfrokost med udflugt til Mosede Fort og frokost på Mosede Havn                       (OBS: kl. 12 Udflugt, tilmelding nødvendig)

30. Bestigning af Kilimanjaro v/ Per Köhn

Tovholdere i HC Gladsaxe:
P. W. Jørgensen – 40 25 25 42 – pw_joergensen@get2net.dk

Kim Olav Thomassen – 30 56 69 40 – kimolav@privat.dk

Stig Tarnow – 21 75 95 61 – stig@tarnow.dk

Finn Skov – 21 18 74 21 – ansaconsult.finn@gmail.com

Jørgen Ole Petersen – 25 36 23 40 – tdljop@gmail.com