Hørsholm mandag – klubledelse

Klubben er organiseret med en række udvalg, som på frivillig basis står for at planlægge og lede foredrag, medlemsmøder og andre aktiviteter, og som sørger for bordopstilling og forplejning ved møderne. Arbejdet koordineres af en styregruppe, som også varetager administrative opgaver, medlemsregistrering og -betalinger, IT-platforme og kommunikation.

Administration

Stig Kuhlmann

Formand

stig.r.kuhlmann@gmail.com

 • Økonomi (budget/regnskab)
 • Lokaleaftale
 • Kontakt med FrivilligCenter
 • Kontakt med HC Danmark
 • Ansøgning om støttemidler
 • Pressekontakt

Aktiviteter

Jørn Eriksen

 

eriksen@pc.dk

 • Kontakt med foredragsholdere
 • Planlægning af mødeprogram
 • Mødeledelse
 • Virksomhedsbesøg
 • Sommerudflugt og julefrokost
 • Andre større arrangementer

 

Forplejning

Gregers Jensen

 

rypevej6@jensen.mail.dk

 • Indkøb af kaffe/brød/dram
 • Opstilling af borde og stole
 • Kaffebrygning
 • Klargøring af forplejning
 • Afrydning efter møder

 

Medlemmer

Peter Clausen

 

hoejdevang2@gmail.com

 • Medlemsregister og venteliste             (MedlemsPortalen)
 • Tlmeldings- og betalingssystem         (NemTilmeld)

 

IT & kommunikation

Gert Hemmingsen

 

g.hemmingsen@mail.dk

 • IT-platforme og AV-udstyr
 • Nyhedsbreve til medlemmerne
 • Redaktør af hjemmeside
 • Admin. af facebook-gruppe
 • I bestyrelsen for HC-Danmark

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne