Afholdte møder

 

Hvis man klikker på foredragets overskrift kommer der ( i de fleste tilfælde) en uddybende beskrivelse frem om emnet og foredragsholderen.

9. marts 2020

En rejse til fortidens Østturkestan i nutidens Kina
Mødet den 9. marts blev afholdt i skyggen af de omsiggribende foranstaltninger for at undgå spredning af coronavirus. To-tredjedele af medlemmerne havde valgt et forsigtighedsprincip og var blevet hjemme, mens 52 var mødt frem. På mødet fortalte klubbens eget medlem, Gert Hemmingsen, om Kina før coronavirus, med tre hovedelementer:

 • På arbejde i Beijing i 1988 med efterfølgende togrejse i 3 ½ døgn til Kinas nordvestligste provins, Xinjiang (tidligere kaldet Østturkestan) 
 • Svenske missionærers aktivitet i starten af forrige århundrede i den gamle karavaneby Kashgar (hovedby for den muslimske lokalbefolkning ’Uighor’) 
 • Tråde til nutidens forfølgelse af Uighorbefolkningen for at omdanne dem til ’rigtige’ kinesere

Da Gert skulle på arbejde som ingeniør i Beijing i 1988, var det en kærkommen lejlighed at tage hustruen, som er af svensk herkomst, med til Kina under den ene af rejserne derud, med håb om at finde spor af familiens aktivitet i Kashgar. 
    Kinas økonomiske formåen i 1988 var ikke meget større end en middelstor europæisk nation. Så vi var alle nødt til at skrue vore hjerner tilbage til et, med vore øjne, temmelig tilbagestående samfund, i hvert tilfælde uden for Beijing. Vi fik en livlig introduktion til livet i Beijing dengang med ‘millioner’ af cykler, og til byens mange seværdigheder bl.a. ”Den Forbudte By” med 9000 rum.
    Efter det forretningsmæssige ophold i Beijing tog Gert og hustruen fat på deres lange private togrejse til det endelige mål, Kashgar. Det blev en ualmindelige interessant tur, hvor man oplevede Kinas’ bagland, som ikke havde forandret sig i mange generationer. Først til Xi’an, den gamle hovedstad fra 618-906, som dengang, med 1 mio indbyggere, var verdens største by. Turen inkluderede  også besøg i Xians omegn, bl.a. med de berømte udgravninger af de over 2000 år gamle terrakottakrigere, der fulgte Kinas første kejser i graven.
    Derfra videre til Xinjiangs provinshovedstad Urumqi, en 3 dages togtur i en ’soft sleeper’- (i modsætning til en 3. klasses ’hard sleeper’). Selv i en 1-klasse kupe var rejsen dog undertiden besværlig, med 30o varme (uden aircon) og uhumske toiletter. Tiden gik mest med at kigge på endeløse landskaber gennem Gobi ørkenen og oasebyer. Efter ankomsten til Urumqi var der mulighed for at besøge lokale jadefabrikker, tæppevæverier samt en stor fabrik for lokale musikinstrumenter, hvorfra Gert medbragte en special souvenir, en Rowap ’guitar’. Men det er nu aldrig lykkedes for vor musikkyndige Gert at få høreværdige lyde ud af dette mærkværdige instrument. Der var også mulighed for udenbys udflugter, bl.a. til en sommerlejr for kazakher med deres ’yurt-telte’. Man fik virkelig set ’baghaven’ i det enorme gamle kejserrige.
    Den sidste etape til slutdestinationen Kashgar foregik med fly, hvor de blev indlogeret i det lokale ’Friendship Guesthouse’, et smukkere hotelnavn findes vel ikke uden for Kina. Målsætningen med den næsten 3 uger lange rejse til den vestligste del af Kina var at finde spor efter svenske missionærer, som var aktive i området i et halvt hundrede år omkring århundredeskiftet 1800-1900. Gerts svenske svigermor blev født derude i 1916. Men selv med en god portion velvilje fra de lokale myndigheder var det ikke muligt at lokalisere mange sport, hverken bygninger eller personer hvis familie muligvis havde været kristne.
    Fra fortidens Østturkestan til dagens Xinjiang, hvor den oprindelige befolkning, de muslimske Uighur’er, får en hård behandling fra det kommunistiske regime i Beijing. Gennem en forordning af 2017 skal muslimsk ekstremisme elimineres og Mao-kommunisme skal indoktrineres gennem ophold i ’Centre for forvandling gennem uddannelse’ for at de kan få det rette sindelag. Side om side med ‘genopdragelseslejrene’ fører centralregeringen også en aggressiv kampagne for at gøre Xinjiangs muslimske mindretal til gode, patriotiske tekstilarbejdere.
    Undervejs krydrede Gert sin beretning med et utal af historiske facts, helt fra Han-dynastiet til den nuværende præsident Xi Jinpings ambitiøse plan om at etablere ’Den Nye Silkevej’, der med nye jernbaner, gasledninger, motorveje og transithavne vil forstærke Kinas magt i Asien, Afrika, og det mellemste Østen. Historien gentager sig.
    Tak til Gert for en berigende og anskueliggørende gennemgang af forholdene i ’Riget i Midten’.
/Georges

2. marts 2020

Skibet der forsvandt – Hans Hedtofts forlis 1959
100 medlemmer var mødt op for at høre Niels-Erik Estrup fortælle om et “synkefrit skib” der alligevel sank og forsvandt.. 
    Fhv. sognepræst i Frederikshavn og Nykøbing Sjælland, Niels-Erik Estrup, fortalte indledningsvis om sin personlige interesse for emnet. Niels-Erik har ikke nogen professionel baggrund for at studere den omfattende dokumentation om dette forlis, men var meget indigneret over den politiske brutalitet, som fejede alle indvendinger mod vintersejlads med passagerer til Grønland af vejen, og over den fuldstændige ansvarsfralæggelse, som såvel politikere som embedsmænd udviste efter forliset.
    Det var den daværende socialdemokratiske regerings Grønlandsminister 1955-57, Johannes Kjærbøl (tidligere ambitiøs smedeformand), som havde sat sig et mål, nemlig, at fra nu af, skulle Grønlandske Handel kunne sejle til Grønland hele året igennem og ikke, som hidtil, fra midt-marts til midt-december. Kjærbøl brugte barske midler til at gennemføre sit projekt. I løbet af få måneder fik han godkendelse af folketinget, og allerede i 1956-57 blev skibet påbegyndt på Frederikshavns skibsværft. Søsætningen fandt sted i aug. 1958  og i dec. påbegyndte man en  prøvesejlads til København.
    Lige siden starten af hele projektet var der en stor debat i skibskyndige kredse om kvaliteten af skibet. Skibsreder Knud Lauritzen kritiserede, at skibet blev svejset og nittet på spant, og ikke kun svejset som hans eget arktiske skib. Knud Lauritzen blev afvist med begrundelsen, at det var fuldtud ligeså sikkert, men billigere at reparere. Ligeledes blev der monteret en gammel, billigere type af radar, som senere kan have medvirket til misfortolkningen af isbjergenes position. Knud Lauritzen påpegede også, at han i forvejen havde en flåde, som kunne klare arktiske forhold, og som Grønlandske Handel kunne leje i stedet for selv at bygge skibe. 
    Men Kjærbøl ville have sin vilje igennem og den 7.januar 1959 startede den på sin jomfrusejlads til Grønland. Efter en triumftur langs den Grønlandske vestkyst, startede returrejsen til Danmark den 29. januar 1959 fra Julianehåb med 95 ombord – passagerer og besætning. Dertil en stor last fisk og ikke mindst 1/3 af Grønlands uerstattelige historiske arkiver. Allerede dagen efter, 30.januar, kom det første nødsignal om, at man havde ramt et isbjerg og kl.17.41 sank skibet uden at efterlade noget som helst. Den sidst meddelte position var tilsyneladende forkert, og derfor kunne to skibe, som var i nærheden, den tyske trawler Johannes Krüss og det amerikanske krigsskib Campbell, ikke finde Hans Hedtoft. Det eneste bevis på at HH var forlist var en redningskrans, som blev fundet på Islands kyst 8 måneder senere.
    Det, som ligger foredragsholderen mest på hjerte, er den nonchalante måde, hele søforhøret og de efterfølgende undersøgelser blev sat i værk på. Den socialdemokratiske regering ønskede tilsyneladende at dække over alle fejltagelser. Ingen blev nogensinde formelt pålagt et ansvar eller dømt for noget som helst.
    Også en folkeindsamling, som blev iværksat af en læge her i byen, blev dårligt administreret af en embedsmand, som fortolkede fundatsen på sin egen vilkårlige måde. Det indsamlede beløb, kr.3,7 Mio (2020: ca.40 Mio) kom ikke altid  de rette personer, enker m.v. til gode. Alt i alt en sørgmodig historie helt fra A til Z, som foredragsholderen betegnede som en skamplet på dansk politik og administration.
    En stor tak til Niels-Erik Estrup for en fortælling om det “danske synkefri Titanic” – et emne, som fortsat kan skabe debat blandt mange, med al den mystik som ligger omkring HH.
/Georges

24. februar 2020

113 dage som Saddam Husseins gidsel, og oplevelser i Mellemøsten i efteråret 1990
94 medlemmer og en gæst var samlet for at høre Niels Mogensen fortælle om sine oplevelser som ‘gæste-gidsel’ hos Saddam Hussein i 1990. Som introduktion, gav Niels os et indblik i sin karriere, som stort set uafbrudt har været i eksportforretninger for diverse danske firmaer og myndigheder, bl.a. også for Udenrigsministeriet i Mellemøsten. I 1995 begyndte en 5 årig periode som direktør for Nilfisk i Kuwait, hvor han var udstationeret med hele familien. En interessant beskrivelse af Kuwait og specielt Kuwait City, hvor Utzon har bygget en imponerende parlamentsbygning. Det daglige liv foregik fredfuld i en enklave for udlændinge, med børn i the Kuwait English School og et aktivt liv i den Danske Club i Kuwait, med 150 medlemmer.
    Men dette paradisiske liv blev pludselig ændret i august 1990, netop i den tid, hvor familien Mogensen var begyndt at forberede hjemrejsen efter deres 5 års kontrakt. Irak invaderede Kuwait efter en længere disput om tilbagebetalingen af den enorme gældspost, som Irak havde opbygget i form af lån fra Kuwait. I stedet for en tilbagebetaling var det nemmere at invadere denne lilleputstat og samtidig erobre deres olieressourcer. Den 1. august 1990 invaderede 140.000 Irakiske tropper Kuwait, uden meget kamphandling. Efter nogle dage var situation alvorlig, udlændinge fik ikke lov at forlade landet, mangel på el og vand, etc. En slags ufrivillig husarrest blev til et 3-ugers mareridt som ‘bombeskjold’.
    Endelig kom der en foreløbig løsning, idet en stor del af den danske koloni i Kuwait fik lov til at køre til Bagdad, godt hjulpet af de Danske Ambassader. Det blev en heroisk 850 km lang tur, med utallige forhindringer. Men dermed var problemet ikke løst. Den danske gruppe blev indkvarteret i et mindre hotel i Bagdad med 4 mand per værelse, men var stadig gidsler.
    Flere udenlandske ex-politikere, bl.a. Willy Brandt, havde held med at få et møde med Saddam Hussein og dermed befri nogle af deres landmænd. Dermed opstod også ideen, at Danmark skulle prøve den samme metode. Den 15. nov. 91 fik Anker Jørgensen, efter flere døgns ventetid, endelig foretræde for Saddam Hussein. Dette besøg resulterede i, at 16 danskere fik lov at rejse hjem med Anker J.  Men ikke Niels Mogensen, som i hele denne barske periode, havde optrådt som talsmand for den danske Kuwait-gruppe.
    Undervejs i hele forløbet var den danske gruppe blevet gradvis mere og mere irriterede over, at mange danske  journalister havde frit lejde til at rejse ind og ud af Bagdad. Efterhånden var de ikke velkommen i den danske koloni fordi de rapporterede hjem med sensationelle og meget ofte usande historier om gidsel-livet i Kuwait og Bagdad.
    Efter nye forhandlinger i efteråret 1990 med lederen af Irak fik 90 personer fra mange vesterlandske nationer, inklusive Niels Mogensen, lov til at forlade Bagdad, og efter en længere rejse via Basel og Strasbourg kom de fuldstændig udkørte til København den 22. november. Hvem stod i Kastrup for at sige velkommen tilbage: Anker Jørgensen! En meget flot gestus.
    Niels har genbesøgt Kuwait et antal gange siden gidseldramaet, bl.a. nogle få år senere, hvor han var nede for at genstarte virksomheden, som i mellemtiden var blevet overtaget af den lokale partner. Niels viste en række billeder fra dette første genbesøg, med bombede bygninger og bilvrag alle vegne, og billeder fra hans raserede lejlighed og kontoret.
   Tak til Niels Mogensen for at delagtiggøre os i sin historie, som til tider udviklede sig til nogle meget personlige og bevægende anekdoter.
/Georges

17. februar 2020

Bag DR’s dramadokumentar om Kong Frederik IX
85 medlemmer deltog i mødet. Indledningsvis nævnte mødelederen, Gert Hemmingsen, at vi har mistet 2 kammerater i løbet af de sidste par uger:

 • Villy Nordby Kjeldsen, 72 år  (1948-2020)
 • Povl Kyster, 84 år (1936-2020)

Et minut stilhed blev observeret.

I den første del af mødet gav et af klubbens medlemmer, militærhistoriker Hans Christian Berg, os et indtryk af forholdene omkring hans medvirken som historisk konsulent i DRs dokumentariske tv-serie om Frederik IX.  I fire uger i starten af året har vi set Hans Christian på skærmen, hvor han orienterede os om de rigtige historiske  fakta bagved hver optagelse af serien. Af tekniske og specielt økonomiske grunde er det ikke altid muligt at filme på de rigtige ’location’. Bl.a. havde Dronningen frabedt enhver direkte  optagelse på kongeskibet Dannebrog og ligeledes på balkonen på Amalienborg.
    Hans Christian gav os en ret interessant og personlig gennemgang af Frederik IX’s (1899-1972), liv og gerning. Han blev også kaldt ‘Sømandskongen’. Begge Kong Christian X’s sønner, Frederik og Knud, var meget søfartsinteresserede, væsentligt på baggrund af de mange togter med Dannebrog. Efter Søfarts-officersskole blev Frederiks videre karriere præget af søfart med mange togter med diverse orlogsskibe, hvor han på et togt i Orienten fik sine tatoveringer. I 1945 blev han kontreadmiral indtil han i 1947 blev Konge og admiral
    Hans Christian er en levende og humoristisk fortæller, men  beklagede sig dog over at serien, som var en stor publikumssucces, ikke fik en tilsvarende pæn omtale i aviserne.

Hvem er du? – nye medlemmer fortæller om sig selv
I anden del af mødet gav fem af vore nyere medlemmer et resumé af deres respektive livsforløb:

Rosenø, Finn f.1937 i Hørsholm. Rungsted Skole. Tømrer. Ingeniør. Familievirksomhed i byggebranchen med 50 ansætte. Ændret til engrosvirksomhed som følge af oliekrisen. Indkøbssamarbejde med andre installationsvirksomheder. Pensionist siden 2002.

Bøgeblad, Birger F.1942. Enkemand. 3 børnebørn. Rationaliseringsfirma i Sverige og Svejts. Forsikringsdirektør i 7 år i Norge. 2 perioder i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Nu pensionist men fortsat aktiv i bestyrelsesarbejdet. Hobby: historie. Meget tilfreds med H C.

Borgstrøm, John. F.1938 i København. Sømandsskolen i Esbjerg. Sejltur til Sydpolen. Sergent i ingeniørtropperne.  Flyttet til Hørsholm i 1970.  Derefter 7 år som direktør i byggebranchen i Australien. Nu aktiv pensionist med  formandskaber i idrætsforeninger : tennis, badminton og korsang.

Bendtsen, Knud. F.1952 i Hørsholm. Usserød skole. Ansat i flyvevåbenet. Ansat i bilforretning Bohnstedt-Petersen. Anderstorp Motorbane, Sverige. 1980 : General Electric. Produktion af hjertescannere. Aktiv jæger. Nu pensionist. Gift med Annelise. 2 børn + 4 børnebørn.

Sivertsen, Kjeld. F. 1941 i Næstved. 1968: ingeniør. Soldat i flyvevåbenet. Mange år som rådgivende ingeniør i Hørsholm. 1990: eget rådgivende ingeniørfirma sammen med hustruen. Formand for Aktiv Kunst, Fuglesangshus. 2017, og i den egenskab udpeget af kommunen til at deltage i planlægningen af fremtidig brug af de bygninger, der husede Jagt- og Skovbrugsmuseet, f.eks til mødelokaler for HC og andre foreninger. Nu pensionist

Igen, et af vore meget givende møder.
/Georges

10. februar 2020

Besøg i Sommer’s Automobile Museum i Nærum
Ca 50 medlemmer havde taget imod tilbuddet om at besøge Sommer’s Autobile Museum i Nærum. Imens kunne de medlemmer, der ikke ønskede at deltage i besøget, komme til det sædvanlige mandagsmøde i Sognegården med en afslappet agenda med små gode historier, idéforum osv.
    Christian Carstensen og George Gheysen fra Aktivitetsudvalget havde truffet aftale med automobilmuseet om, at man ekstraordinært lukkede dørene op for et besøg på en mandag, hvor vi fik en guidet tur gennem museet med den store samling af originale veteran- og vintage-køretøjer samt bil-, fly- og skibsmotorer.

Vi fik først en introduktion i det store mødelokale på 1. sal af Jesper, en af de tilknyttede ’kustoder’, som fortalte om museets tilblivelse, skabt af bilentusiasten Ole Sommer (1931-2018). Derefter blev vi i to hold vist rundt i museet af kustoderne Jesper og Peter, som fortalte om de 80 veteranbilers historie. Begge er frivillige guider (20 ialt) på museet med rigtig megen viden om specielt gamle engelske og italienske biler. Ikke en eneste tysk bil – dem ville Ole Sommers ikke have på sit museum. Vi blev guidet igennem bilmodeller som Jaguar, Maserati, Rolls Roys, Lamborghini, Riley, Volvo, Saab, og også en mere ydmyg bil som Ellerten. Flere biler var købt og ejet af fonden efter Ole Sommer. Flere udlånt af ejerne med henblik på salg. Aktuelt var der en særudstilling af MINI’er, som var udlånt af medlemmer af Dansk Veteranbil Club, som i øvrigt har til huse i museets kontorlokaler på 1. sal.
    Tak til Christian og George for et vellykket arrangement.
/Gert

3. februar 2020

Anekdoter fra isen, fortalt ved Det Runde Bord
You name it, I have been there“. Sådan kan man referere dagens taler, Henrik Højmark Thomsen, geolog fra KU. Foran 90 medlemmer fortalte han på en meget vittig måde om sit liv som polarforsker og ekspeditionsleder, helt fra Arktis via næsten alle kontinenter, til Antarktis. Inklusive en tur til Kilimanjaro. En enestående billedreportage hjalp med til at levendegøre de enorme og ofte smukke, isdækkede områder i Nord og Syd.
    I alt 29  is-ekspeditioner blev det til, mange gange med livet som indsats, hvor vi stakkels landrotter var nødt til at holde vejret, mens vi så Henrik forsvinde ned i dybe kløfter på indlandsisen på Grønland.
    Et af de tilbagekommende spørgsmål fra energikommissionen på Christiansborg: hvordan kan vi omdanne den smeltende is på Grønland til en fornuftig energikilde i vandkraftværker til gavn for det Grønlandske samfund og mere. Men foreløbig kan disse planer ikke realiseres på grund af overvældende tekniske problemer + at isen kun smelter i en begrænset periode hvert år.
    Henrik fortalte også om, hvordan han var inviteret til , som repræsentant for Danmark, at deltage i en fælles nordisk ekspedition til Sydpolen. Mange nationer, bl.a. Norge, har videnskabelige stationer der, men ingen stat kan gøre krav på et areal og intet militær er tilladt, kun forskere.
    Til sidst kom Henrik med en meget positiv bemærkning om klimaet: der er is nok i Nord og Syd for ufattelige mange generationer fremover, før vi kan tale om en rigtig nedsmeltning. Det var rart at høre, at man ikke skal købe en overlevelsesbåd i dag!
    I den anden del af Henriks foredrag hørte vi om hans tilværelse som medlem af Eventyrernes Klub, der nu er 80 år gammel og har 110 medlemmer. Stiftet af Polarforsker Peter Freuchen i 1938. De færreste blandt os kan ansøge om medlemskab; det kræver lidt mere end at stå på hovedet på Nordpolen. På de ugentlige møder beretter medlemmer om deres egne bedrifter, og der organiseres ekspeditions-agtige rejser flere gange hver år, kun for medlemmerne, nogle gange til ret ufremkommelige ørkenområder. Og lignende.
    Tak til Is-Henrik for at delagtiggøre os i et  fascinerende liv i videnskabets tjeneste, reduceret til en 2 times munter narration.
/Georges

27. januar 2020

Semiotik, alkymi og erkendelse
73 medlemmer hørte et af klubbens egne medlemmer, Kjeld Jeppesen (læge og psykiater) fortælle om ‘Semiotik, alkymi og erkendelse’. I al beskedenhed kaldte Kjeld Jeppesen sig en “amatør – udi matematik og fysik med tilsætning af en god portion humor og småhistorier for at få det til at glide ned”.
   Kjeld har givet os 1½ år til at fordøje sit første foredrag om “Chaos og Fraktaler”, før han begav sig ud på den utrolige videnskabelige rejse i en verden af semiotik, alkymi, relativitet, atomteorier og meget mere.
    Begrebet Semiotik: specifikt trekanten, Jeg, Mig og De andre, hvor Jeg per definition er dybt subjektivt og Mig-et kan opfattes mere objektivt.
    Alkymi: Mange fysikere har de sidste 2500 år prøvet at lave bly om til guld. Men forgæves, sandsynligvis også i de næste 2500 år.
    I sit spændende foredrag førte Kjeld os hen i et kosmos af matematik, mikrokosmos, makrokosmos og elektromagnetisme,  videre til filosofiske betragtninger af de største europæiske tænkere. Vi kom forbi næsten alle videnskabsfolk fra de sidste 3 århundreder: Newton, Curie, Bohr, Einstein mv. 
    En stor tak til Kjeld for at bringe os højt op på en planet, hvor vi kan tænker på al det input, vi har fået, før vi kommer ned igen til vore daglige betragtninger om diverse øl- og vin-kvaliteter…
/Georges

20. januar 2020

Sejlads fra Rungsted Havn til Ishavet
Dagens foredragsholder, Henrik Wichmann, forlod Rungsted Havn i sit sejlskib S/Y Wichmann sammen med 2 andre sejlskibe i begyndelsen af maj 2019 og kom helskindet tilbage 4 måneder senere, efter en fantastisk odyssé gennem Østersøen, Rusland og Nordsøen. Henrik fortalte om turen for 85 medlemmer og 1 gæst i en medrivende billedfortælling.
    Efter en længere forberedelse med en omfattende række formalia, såsom visa, kontakt til en russisk agent, ruteplan, River Radio og alt hvad der hører med i det fortsat enorme russiske bureaukrati, kunne den danske flotille starte i det milde danske forårsvejr med Gotland som første destination. Den 6 mands store besætning på det 10 m lange sejlskib,  kunne her genopfriske de historiske forbindelser mellem Visby og Danmark i middelalderen. Derfra videre til Tallinn, hvor man samtidig kunne deltage i festlighederne ved fejringen af 700-års dagen for, at det danske flag ifølge sagnet faldt ned fra himlen.
    Efter et obligatorisk turistbesøg i Skt. Petersborg begyndte den egentlige sejltur gennem Neva-floden til Ladoga-søen. Undervejs havde man flere ophold i maleriske landsbyer med de helt enestående løgkuppel-kirker. Videre gennem mange sluser i Belomorsky-Karelia  kanalen, bygget 1931-33 af russiske dissidenter, indtil man kom til den sidste russiske by på denne tur, nemlig Arkhangelsk. Efter en del besværligheder i Rusland begyndte endelig en fredelig hjemsejlads fra Nordkap, via Kirkenes, Bergen og til sidst tilbage i Rungsted havn, efter en tur på 4000 NM  (i menneskesprog : 7408 km).
    Tak til Henrik for en berigende fortælling.
/Georges

13. januar 2020

Lewis & Clark ekspeditionen 1803-1806
96 medlemmer hørte Birger Schneider, som besøgte os for anden gang, denne gang med et foredrag om en speciel del af USA’s historie, nemlig om de opdagelsesrejsende Lewis og Clark, som har kortlagt en stor del af det nordvestlige del af USA. Selv om man kan forbavses over, at man i USA i 1800 ikke havde helt nøjagtig styr på en beskrivelse af midtvesten og den nordvestlige del af USA, var det ikke desto mindre nødvendigt at sende en ekspedition afsted.
    Som indledning gav Birger os et overblik over USA’s historie i perioden omkring 1789, hvor de oprindelige stater i New England købte store dele af det nuværende USA: Louisiana fra Frankrig og Texas mm fra Spanien. På foranledning af præsident Thomas Jefferson blev der, efter en længere forberedelse, iværksat en halvt militær, halvt civil ekspedition i 1803. De brugte Mississippi-floden som farbar vej indtil man, på den anden side af Rocky Mountains, brugte Missouri-floden for at nå frem til Stillehavskysten i 1806.
    Birger fortalte meget detaljeret om alle de eventyrlige og til tider farlige strabadser, som ekspeditionen skulle opleve med deres utallige møder med Indianertammer. De gav kun ekspeditionen lov til at passere deres respektive territorier efter modtagelse af en større gavepakke i form af udstyr fra den vestlige, civiliserede del af staterne (som våben, tobak og whisky).
    Resultatet af denne lange ekspedition blev et værk på 5000 sider med en nøjagtig beskrivelse af alle indianerstammer, præcis kortlægning af floder og en skildring af fauna og flora i disse nyopdagede regioner.
    Alt i alt et meget lærerigt foredrag med en meget vidende foredragsholder.
/Georges

6. januar 2020

Nytårstræf med borgmesteren, med tilbageblik på året, der gik – og et kig lidt frem
Hele 108 medlemmer deltog i det traditionelle nytårsmøde med borgmesteren. Som indledning fremhævede Styregruppen de mange medlemmer, som har gjort en ekstra indsats  i årets løb i klubbens forskellige udvalg, og de blev alle belønnet med et par Hemingway Club manchetknapper for deres store indsats. Herudover løftede styregruppen  sløret for årets planlagte aktiviteter.

Derefter blev 3 nye interessegrupper præsenteret:
    -Erindrings-skrivegruppen v/ Erik Schiering
    -Vingruppen v/Jørn Eriksen
    -Vandregruppen v/Peter Overbeck.

Borgmester Morten Slotveds nytårstale blev indledt med en varm hilsen til os alle fra kommunens side: “Mens vi samles til vore aktiviteter, belaster vi ikke kommunens budgetter!”  2019 har været det vanskeligste år i borgmesterens 10 år som  borgmester, med et underskud i årets start på 50 mio. som nu er blevet til et overskud 50 mio. og når vi når frem til dec. 2020 skulle vi gerne have en likviditet på 100 mio. Blandt de store projekter, som skal behandles i løbet af året, er anvendelsen af grunde ved Rådhuset , Kokkedal station og Politigården. Borgmesteren ser gerne et privat plejehjem på en af de grunde. Og så skal der findes en varig løsning mht. det fremtidige rådhus.
    Slotved var meget stolt over, at Hørsholm fortsat er blandt de bedste folkeskoler i DK og at også børnene trives i alle de kommunale skoler. Til slut nævnte Morten Slotved, at forholdet til alle politiske partier i kommunalbestyrelsen er meget bedre nu, og han ser frem til et positivt samarbejde med alle.
    Efter foredraget var der en del spørgsmål, bl.a. om Hørsholm er for lille som administrationsenhed og hvorvidt en sammenlægning med andre kan komme på tale? : NEJ ALDRIG!  var det klare svar fra kommunens førstemand.

Nytårsmødet blev afsluttet med musikalsk optræden af Sophiekoret, som på en elegant  måde gav os en fin start på det nye år.
/Georges

16. december 2019

Julefrokost i Club Riva på Rungsted Havn
63 medlemmer nød en hyggelig julefrokost i Club Riva på Rungsted Havn, hvor vi havde fået hele første sal med en skøn udsigt over havnen til rådighed.

Efter at have indtaget den store julebuffet var der underholdning med lodtrækning om de medbragte gaver og sponsorgaver inden kaffen. Vanen tro var der også et stort antal medlemmer, der rejste sig og fortalte pæne/mindre pæne vitser og anekdoter.  En skøn eftermiddag, hvor snakken fik frit løb. Tak til Per Balser for at have arrangeret det hele.
/Gert

9. december 2019

Netværksmøde om interessegrupper
80 trofaste medlemmer deltog i vort møde nr. 181, som også var det sidste ordinære møde i 2019. Gert Hemmingsen indledte mødet med at opsummere resultaterne af den ’Forventningsafstemning’, der blev gennemført i oktober for at målrette vores aktiviteter bedst muligt. Medlemmerne kunne her besvare de udleverede spørgeskemaer med spørgsmål inden for to hovedgrupper.

 • Aktiviteter – Hvilke emner har din interesse og hvordan synes du møderne skal afvikles
 • Kommunikation – Hvordan kan vi bedst kommunikere med dig?

Konklusionen af spørgeskemaundersøgelsen var ganske enkelt: de fleste er tilfredse med den nuværende form og indhold af møderne og ønsker ikke nogen væsentlige ændringer. Det samme gælder medlemskommunikationen, hvor majoriteten ønsker at fortsætte med at modtage en ugentlig mail med informationer om næste uges møde.
    Nogle af besvarelserne i Forventningsundersøgelsen gik på, at man generelt gerne ville informeres bedre om interessegruppers aktiviteter. Gert sluttede derfor sin gennemgang af Forventningsundersøgelsen med en opfordring til alle – der har lyst – om at engagere sig i enten de interessegrupper, hvor der er plads, eller danne nye grupper.
    Derefter gav tovholderne for de eksisterende interessegrupper et statusbillede af deres aktiviteter:
    Kultur-historie-arkitektur v Niels Bjerregaard:  formålet er at besøge kulturelle institutioner og lignende på en måde, som man normalt ikke har mulighed for. Arrangementerne afholdes den første fredag i hver måned og har en pæn succes med stort fremmøde. Alle klubbens medlemmer bliver inviteret og kan melde sig til  besøgene. Der er som regel en egenbetaling for entre/guide o.l.
    L’Hombre v Jørgen Fogelstrøm: mødes hver uge i Selmersbo, hvor man  på en meget kammeratlig vis samles om dette vidunderlige kortspil. Der er plads til nye spillere, som tilbydes en introduktion til spillets grundregler.
    Ølbrygning og -smagning v Kurt Hansen: Første bryg blev bestemt i januar 2019, hvor valget faldt på belgisk ‘Trappist-øl’. De 10 medlemmer er mest engageret i ølsmagningen, men ‘Hansen’s Bryghus’ lægger faciliteter  til selve bryggeprocessen. Første brygning blev startet april 2019 og prøvesmagt 14. juni 2019 med stor succes. DetIgangværende projekt ’Juleattrapist’ er næsten færdigbrygget!
    Litteratur v Jørgen Frode Bakka: efter en gennemlæsning af to af Hemingways værker har man været igennem ca 10 andre bøger siden starten, mest romaner af forfattere som Camus, Herman Bang og Halldor Laxness men også samfundslitteratur og historieske bøger. De 6 medlemmer ønsker ikke flere i gruppen, idet de mødtes på skift i deres respektive hjem. Men Jørgen er gerne behjælpelig med at etablere en ny gruppe, hvis nogen skulle have lyst til at være tovholder.
    Slægtsforskning v Flemming Dalhauge : de 9 medlemmer har afhold 21 møder i Trommens bibliotek. Nye medlemmer skal på forhånd have et basiskendskab til slægtsforskning for at få noget ud af møderne.
    Golf v Hans-Erik Kunstmann: arrangerer Hemingway Club’ernes årlige Golfmesterskab, som foreløbig er den eneste aktivitet, der omfatter alle Hemingway klubber. Gruppen er etableret i 2018 og tæller 50 medlemmer. Nye medlemmer og specielt nye sponsorer er meget velkomne.
Naturvandring v Peter Clausen: man lagde ud med en række vandreture i skovene omkring Hørsholm, men gruppen gik i stå, da ingen ønskede at være fast tovholder og arrangere turene. Interessen er der stadig, og man forsøger nu at genetablere gruppen med f.eks. månedlige tovholdere.
    Sejlads v Christian Carstensen: gruppen tæller 3 aktive bådejere, og aktiviteterne består af en årlig sejltur ud fra Rungsted Havn. Der har hidtil været udflugter, til Ven i 2018 og Ålabodarna i 2019. Næste tur bliver til Flakfortet den 12. juni 2020 med plads til 40 raske drenge.
    Ved den efterfølgende diskussion af mulige nye interessegrupper viste det sig, at der var interesserede tovholdere for i hvert fald to nye grupper:

 • Erindrings- og biografi-skrivningErik Schierning vil gerne samle alle, som planlægger eller er ved at skrive deres biografier elle andre bøger.
 • Mad og specielt vin: Jørn Eriksen vil prøve at overbevise en sommelier hos Dalgaard (eller anden leverandør) om at lægge lokaler til en orientering om nye og aktuelle vine.

Fotografen Walther Hahn, Dresden
I den anden del af mødet gav Klaus- Eckard Riess en levende beskrivelse af fotografen Walter Hahn (1889-1969) fra Dresden. Denne enestående fotografs arbejde blev levendegjort gennem nogle stemningsfulde og fantastiske naturbilleder fra Dresden og omegn, fra 1925 også luftfotos fra Dresden. I 1934 meldte han sig ind i Nazistpartiet for fortsat at kunne fotografere. Derefter fulgte en del billeder fra krigstiden, hvor den historiske del af Dresden blev totalt ’ausradiert’ – med alt hvad der hører med af uhyggelige fotos. Tak til Klaus for dette indblik i tysk historie i det 20. århundrede, set gennem  en fotografs linse.
/Georges

6. december 2019

Besøg i Hørsholm Kirke
27 medlemmer fra både mandags- og tirsdagsklubben deltog i et besøg i Hørsholm Kirke arrangeret af mandagsklubbens interessegruppe ‘Kultur Historie Arkitektur’ v. Niels Bjerregaard. Kirkeværge Niels Thiesen holdt ca 1 1/2 times foredrag med mange detaljer om kirkens historie helt tilbage fra dengang, det var Hirscholm Slot, der lå på øen midt i Slotssøen, hvor kirken nu ligger. Hirscholm Slot blev opført 1730 – 1744 for at blive revet ned mindre end 100 år senere. Hørsholm kirke blev opført i årerne 1822/1823 og er tegnet af arkitekten C.F. Hansen, der også står bag bl.a. Københavns domkirke. 
    Vi fik en rundvisning i kirken – herunder et kig oppe under taget, hvorfra kirkens snørklede klokkeværk styres – fascinerende. Også orglet kunne man få at se. Alle fik udleveret et kort over det gamle Hirscholm Slot samt en moderne brochure med mange oplysninger om kirken.
/Jan Gildum

2. december 2019

Glimt fra et boghandlerliv
83 medlemmer og 1 gæst hørte Steffen Krøyer, som på en interessant og morsom måde gav os et indblik i en verden, som måske er ukendt for de fleste af os.
    Steffens ungdom var meget præget af  faderens tilværelse i bog-og forlagsverdenen. Tredivernes depression gav et stort tilbageslag for forlagsbranchen,  og gennem nye tiltag var man nødt til at indhente det tabte. Familien fandt på at udgive et leksikon i små, månedlige hæfter, som alle kunne betale. Så kom anden verdenskrig og dermed en stopper for dette projekt.
    Unge Steffen fik en klassisk opdragelse og uddannelse med både danseskole og intensiv klaverundervisning og skolegang i privat realskole på Frederiksberg. Derefter begyndte det alvorlige liv med en læreplads i et bogtrykkeri, hvor Steffen lærte alt om hierarkiet mellem typografer og trykkere og den enorme politiske magt, som typografernes fagforening havde dengang. De  kunne lamme hele samfundet, fordi bogstaveligt al kommunikation på den tid skulle forbi trykkeribranchen.
    Han stoppede ret hurtigt sin karriere inden for trykkeribranchen og kom i stedet i lære i en boghandel i Herlev, hvor han også blev udlært. Under og efter sin 14 måneders militærtjeneste i Artilleriet på Bornholms udgav han en bog om soldaterlivet på solskinsøen. Derefter fortsatte livet i bogbranchen hos en boghandler i Kgs. Lyngby. En af de faste kunder i forretningen var Arveprinsesse  Caroline Mathilde, og specielt prinsessens hofdame tiltrak Steffens grænseløse opmærksomhed. Dette resulterede i et langvarigt (skjult) ophold hos hofdamen på Sorgenfri Slot, og han fik også lov til at komme med hofdamen og herskabet på et længere sommerophold i arveprinseparrets sommervilla i Skagen. Glorværdige  dage for unge Steffen som beviste, hvad boghandlerlivet kan føre til.
    Efter eventyret i Kgs. Lyngby fortsatte han med at arbejde i en boghandel i Hvidovre. Det var dejlige år, hvor boghandlerne tjente gode penge på grund af deres monopol på salg og udgivelse af alle bøger i hele riget. Det udløste en trang hos Steffen til at blive selvstændig indenfor bogverdenen. En boghandel i Rungsted var  den første mulighed og blev erhvervet i 1975 med hjælp fra Steffens far. Vi fik en fantastisk fortælling om den store kontrast mellem det ’jævne’ folk, som han havde mødt i diverse boglader i Københavns vestegn og så det ’fine’ klientel i Rungsted. Man spurgte aldrig om prisen, men det meste blev købt på konto.  Og regninger blev – for det meste – betalt prompte.
    Steffen læste op af en bog med noveller, som han udgav mens han var boghandler. Den var skrevet af en lokal gymnasielærer og handlede om livet hos det bedre borgerskab i Rungsted. Bogen blev en stor succes, fordi mange historier var temmelig nærgående om mange familier.
    I 2000, efter mange gavnlige år på hjørnet af Rungstedvej og V. Stationsvej, var det slut. Mange veletablerede forretninger i kvarteret blev revet ned og erstattet af et stort supermarked  på Bytorvet. Den gamle detailhandleratmosfære  i kvarteret var forsvundet. Derefter fik Steffen Krøyer en ny tilværelse, som salgschef hos Arnold Busch forlag. Men dette er en anden historie. Måske vil  Steffen genbesøge os ved lejlighed og fortælle os mere om alle de damer, han stiftede bekendtskab med i bogverdenen!
/Georges

25. november 2019

Værløse Tårn og flyvekontrol i Danmark og Europa
Mogens Houman fortalte om sine mangeårige oplevelser som civil pilot, leder af flyvekontrollen i Værløse og arbejdet med den internationale flyvesikkerhed som repræsentant for Danmark. Mogens Houman er en dygtig formidler, der med en fortid som sanger, skuespiller og musiker elsker at optræde og viderebringe sit budskab, hvilket var tydeligt for de 93 medlemmer og 1 gæst, der havde fornøjelsen at opleve Mogens Houman.
/Gert

18. november 2019

Martin Andersen Nexøs liv og forfatterskab/Bruddet mellem Socialdemokratiet og Kommunisterne
87 medlemmer havde fornøjelsen at høre Martin Andersen Nexø-kenderen Preben Etwil gennemgå forfatterens opvækst og baggrund, hans forfatterskab og hans politiske engagement med fokus på mellemkrigstidshistorien og kampen mellem socialdemokraterne og kommunisterne.
    Martin Andersen Nexø (f 1869) var en del af den kunstneriske stilperiode ‘socialrealismen’ og er især kendt for hovedværkerne ’Pelle Erobreren’ og ’Ditte Menneskebarn’. Han var ikke blot forfatter men også politisk aktiv, først som socialdemokrat og siden som kommunist og medlem af DKP’s centralkomité. Hans forbillede var Sovjetunionen, som han så som virkeliggørelsen af den socialistiske drøm. Han blev efter krigen kaldt landsforrædder og vendte til sidst landet ryggen og flyttede til DDR, hvor han døde i Dresden i 1954.
/Gert

11. november 2019

Min vej til skipper på Slotssøen
97 medlemmer var tilstede for at høre den humørfyldte Finn Sylvest Jensen fortælle, og det var ikke kedeligt. Finn er Hørsholmdreng, opvokset under beskedne kår, men har som voksen haft en spændende karriere. Efter et langt liv på vingerne som jagerpilot og luftkaptajn startede han for 20 år siden sin pensionistaktivitet som skipper på udflugtsbåden “Den Lille Færge” på Slotssøen i Hillerød. 
/Per

4. november 2019

Fra gøgler til skibsreder
Det var ikke for barberlærlinge” var et af de udtryk, der ofte kom ud af erhvervsmanden Kaare Vagners mund, da han tryllebandt 98 tilhørere med en fortælling om sit omskiftelige liv. Han var netop kommet hjem fra bestyrelsesmøder i Venezuela og havde nogle friske billeder med fra sit besøg i en børnehave i Caracas’ slumkvarter, som han altid tager sig tid til at besøge, når han er på de kanter.
    Historien om Kaare Vagner er historien om den boksende smed, der endte med at indtage erhvervslivets bonede gulve i ind- og udland. Han fortalte om sin opvækst i Nakskov og ungdomstiden i smedelære og som bokser og senere som sejlende maskinmester. Derefter førte fortællingen os til hans tid i marinen og som ubåds-officer, inden han langsomt steg i graderne i erhvervslivet med stadig stigende indflydelse.
    Han blev også på et tidspunkt optaget som medlem af Eventyrernes Klub og berettede om sine oplevelser i klubben, hvor et af hans ansvarsområder er rengøring af toiletterne, fordi han har den rette tekniske baggrund. I klubben er man forpligtet til at fortælle interessante historier, som helst skal være ’nogenlunde’ sandfærdige, hvis der nu skulle være en af de andre eventyrere om bordet, der tilfældigvis vidste noget om emnet.
    Endnu et formidabelt møde, hvor man havde mulighed for at stifte bekendskab med en spændende personlighed.
/Gert

28. oktober 2019

Fra Jægerkorps til prædikestol – en skæbnehistorie
97 medlemmer var mødt op for at høre den 83-årige tidligere jægersoldat og sognepræst Stephen Egede Glahn fortælle medrivende om sit omskiftelige liv. En skæbnehistorie, som bragte os fra Folehavegård i Rungsted til USA, Tyskland, Gaza, Cypern, til Forsvarets Efterretningstjeste og til et par kirkesogne på Midtsjælland. En historie fortalt stående i 2 timer og kun lidt hjulpet af en stok undervejs.


    Stephen er født i 1936 og har siden 2005 boet i Humlebæk. Han har en særlig relation til Hørsholm-Rungsted, idet han boede de 10 første år af sit liv på Folehavegård, hvor hans forældre var forpagtere. Herfra havde han mange gode historier, og han havde et nært forhold til Karen Blixens ‘moster Bess’, og senere til Thomas Dinesens enke Jonna Dinesen.
    Han gjorde først karriere i Forsvaret i 24 år som soldat og officer i Jægerkorpset. De seneste 7 år af sin militærkarriere var han major i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) med kontra-efterretningstjeneste og sikkerhed som speciale, og med den baggrund kom han på mødet med nogle interessante betragtninger om de egentlige årsager til nogle af de store konflikter og krige, der har udspillet sig i verdens brændpunkter de seneste 50 år.
    Efter sine mange år i forsvaret, som han oprindelig gik ind i efter opfordring fra sin far,  skiftede han livsbane for at blive præst, som han egentlig altid gerne havde villet være. Han tilbragte derefter de næste 26 år som sognepræst i Munke Bjergby og Kirke Flinterup pastorat nord for Sorø. 
/Gert

21. oktober 2019

Nordisk Fjer Koncernens spektakulære sammenbrud
Et rekordstort antal deltagere, i alt 100 heraf 2 gæster, var mødt frem for at høre Anders Wejrup give et særdeles spændende foredrag om en af store erhvervsskandaler, der rystede samfundet i 1990’erne. 
    Natten til den 18. november 1990 begik den navnkundige leder af Nordisk Fjer, Johannes Petersen, selvmord. Dagen efter gik virksomheden i betalingsstandsning, og i de følgende måneder blev danmarkshistoriens største erhvervsskandale oprullet med svindel og gæld for flere milliarder kroner. Historien om Nordisk Fjer handler om en hæderkronet, solid dansk virksomhed, som blev spundet ind i et så kompliceret net af bedrag, at hverken medarbejdere, bestyrelse, revisorer eller medier dengang forstod, hvordan det hang sammen, og også efterforskningen havde efterfølgende svært ved at trænge til bunds i sagen.
   Sagen blev i 2013 grundigt beskrevet af forfatteren Charlotte Langkilde i bogen ‘Bedrag’, som i vid udstrækning blev til på grundlag af samtaler med sagens foredragsholder. ”Læs bogen på 750 sider om tips og tricks for advokater og revisorer”, som Anders startede sit glimrende foredrag med at sige.
   Anders Wejrup tog os med på en til tider uvirkelig tur rundt i Nordisk Fjer Universet, som han kender rigtig godt indefra. Han  blev som 33-årig ansat i Nordisk Fjer som controller, og endte de sidste 2 år som administrerende direktør. Efter sammenbruddet og det retslige efterspil modtog Anders Wejrup en ubetinget fængselsdom på 2 år.
    Anders Wejrup gav os et unikt indblik i, hvad der skete på de bonede gulve op til sammenbruddet i en af dansk erhvervslivs vækstlokomotiver, det efterfølgende 12-årige retslige efterspil, og om de menneskelige konsekvenser af i en længere periode at have været underlagt en psykopats manipulationer, drømme og magtbegær.
/Gert

14. oktober 2019

Dialogmøde – organisation og forventninger
Styregruppen havde inviteret alle medlemmer til et dialogmøde, hvor vi kunne diskutere, hvor klubben er lige nu og hvordan vi i fællesskab kan forme fremtiden. 79 medlemmer samt formanden for tirsdagsklubben havde taget imod opfordringen.
   Ulrik Sort gav først  en grundig orientering både om paraplyorganisationen ‘Hemingway Club Danmark’, som blev stiftet som selvejende institution i begyndelsen af 2019 til at eje varemærket, stå for fælles IT-platforme og hjælpe nye klubber med etablering. Ulrik gav endvidere en orientering om et igangværende udviklingsprojekt, støttet af Velux Fonden, som over en 3-årig periode skal udvikle værktøjer til udbredelse af Hemingway Club konceptet i større dele af Danmark.
   Styregruppen gav derefter en orientering om de seneste organisatoriske ændringer i mandagsklubben, hvor der bl.a. nu er oprettet et nyt udvalg, ‘IT og medlemskommunikation’ til at håndtere de IT-systemer, klubben bruger/ønsker at bruge, herunder medlemssystemer, hjemmeside mm.
   Gert Hemmingsen introducerede derefter en ‘Forventningsundersøgelse’ med henblik på at målrette klubbens aktiviteter og kommunikation med medlemmerne bedst muligt og afdække et eventuelt behov for justeringer.  Forventningsundersøgelsen var udformet som et spørgeskema, som var udsendt på forhånd, og det satte gang i en  diskussion ved bordene af medlemmernes syn på klubbens aktiviteter og måden at kommunikere på. De udfyldte skemaer vil nu blive analyseret for at Aktivitetsudvalget kan blive klogere på medlemmernes forventninger og prioriteringer.
/Gert

7. oktober 2019

Hemingway Club Hørsholm-Rungsted fylder 4 år
89 medlemmer var med til at fejre klubbens 4-års fødselsdag ved en hyggelig dag med tid til samvær ved bordene. Vi startede med Per Balsers udvidede morgenbuffet med ost, marmelade, kødpålæg, diverse brød, smør, kaffe og masser af morgenbitter. I dagens anledning havde klubben også inviteret Tina Holkmann Gerling, Centerleder i FrivilligCenter Hørsholm, til at deltage i fødselsdagen.
   For at festligholde dagen var der musikalsk underholdning ved jazztrioen GentleJazz.dk, som spillede mens morgenmaden blev indtaget og snakken gik.

GentleJazz.dk: Karsten Odd Jensen, Peter Wassard og Gert Hemmingsen

GentleJazz består bl.a. af to af klubbens egne medlemmer, med Peter Wassard (formand for tirsdagsklubben) på saxofon og klarinet, Gert Hemmingsen på kontrabas og Karsten Odd Jensen på guitar./

Undervejs fik klubben besøg af Pernille Halberg Salamon, der tiltrådte som kommunaldirektør i Hørsholm kommune den 1. august. Hun forsøgte at kigge i krystalkuglen og give sit bud på kommunens udvikling både på kort og på langt sigt.
/Per

 

4. oktober 2019

Udflugt til Nordisk Film med udstilling om Olsen-banden
Kulturgruppen, anført af tovholder Niels Bjerregaard, havde arrangeret en formidabel tur til Nordisk Film i Valby for at se udstillingen om Olsen-banden. Niels havde til lejligheden begået det store kup at få assistance af et af klubbens medlemmer, Per Holst, som har haft sin faste gang i studierne i Valby i en årrække, bl.a. som direktøren for det hele fra 1991-2002. Mange havde benyttet sig af muligheden for at invitere fruen med på udflugt, så i alt 44 hængerøve og hysteriske kvindemennesker var mødt op foran studierne på Mosedalsvej i Valby, 37 til første rundvisning kl 11 og 7 til anden tur kl 12.30.
   Under kyndig vejledning af to unge guider fik vi først en introduktion til Nordisk Films historie. Det foregik i det gamle Studio 2, verdens ældste filmstudio, hvor der blev vist udpluk fra nogle af de første stumfilm sammen med eksempler fra 60’ernes danske folkekomedier, som var forløbere for serien af 14 Olsen-banden-film fra 1968.
    Bagefter gik vi til udstillingen i Studio 4, hvor fortællingen om Olsen-banden og de mange kendte scenografier blev rullet ud. Efter Olsen-banden var det tid at indtage en dejlig frokost i Restaurant Bjælkehuset, som ligger i den sydlige ende af Søndermarken, på Valby Langgade 2.

Man har lyst til at sige med Bennys ord: “Skide godt, Niels og Per!”
/Gert
 

30. september 2019

Den faste forbindelse under Femern Bælt
Sammen med menighedsrådets formand, Jens Ring  hørte 82 af klubbens medlemmer et af vore egne var medlemmer, Gregers Jensen, fortælle om den faste forbindelse under Femern Bælt. Med sin baggrund som tidligere økonomidirektør på Femern-projektet gav Gregers os en status på projektet med historisk udvikling, valg af teknisk løsning og dens udførelse, samt status for tilslutnings anlæggene på hver side. Han kom også ind på de mange aspekter af økonomi, kontraktuelle forhold, tidsplan, jobskabelse, passageafgift og forventet trafik.
/Per

23. september 2019

Danmark i rummet: Fra Hubble-rumteleskopet til nutidens nanosatellitter
Dagens to foredragsholdere, Finn Skaaning og Kim Albert Sscmidt har begge haft deres daglige arbejde i forskerparken i Hørsholm. De tog 78 medlemmer med en tur ud i verdensrummet – mellem stjerner og rumaffald – og gav os et indblik i, hvor meget vi i Danmark egentlig er med helt fremme omkring udforskning og brug af rummet.
    Finn Skaaning fortalte om sit arbejde med Hubble rumteleskopet, og Kim Albert Schmidt trak en linje op til nutidens store danske engagement omkring nanosatellitter – både teknisk og kommercielt. I modsætning til Hubble teleskopet, som er en mastodont på omkring 11 tons, vejer nanosatteliterne ikke meget mere end nogle få kilo og kan rummes inden for et standardmodul på 10x10x10 cm.
    Utroligt at vi kunne komme 12 milliarder lysår tilbage ….på så kort tid. Finn har efterfølgende sendt os et par links, hvor vi kan læse mere om dagens emne. Det ene er til ”Hubble Heritage Image Gallery” på http://heritage.stsci.edu/gallery/gallery.html, hvor man selv kan gå på opdagelse i de mange flotte billeder fra verdensrummet, som Hubble teleskopet har leveret til forskningen.
    Det andet link er til en video på Youtube på https://www.youtube.com/watch?v=_Lsj-Hz-NS4&t=149s, hvor man kan få en demonstrations af, hvordan astronauter måler afstanden til stjernerne.
/Gert

16. september 2019

Kriminalforsorgen i en urolig tid 1993-1998
81 medlemmer var mødt op for at høre Christian Trønning (som er medlem af tirsdagsklubben) fortælle om sine oplevelser som leder af Kriminalforsorgen i en meget urolig periode fra 1993 til 1998. Christian kom blandt andet ind på ting som overfyldte fængsler, problemerne med narko og mobiltelefoner, rockerkrigen og hvordan den også påvirkede livet inden for murene, spektakulære undvigelser som f.eks. gummigeden, der i 1995 væltede muren omkring Vridsløselille med en massiv fangeflugt til følge, og meget andet.
/Gert

9. september 2019

Grundlovsændringen i 1953, fortalt af Erik Eriksens søn, Knud Eriksen
85 medlemmer og 1 enkelt gæst nød et meget fængslende foredrag af Knud Bjørn Eriksen, cand. jur og søn af tidligere statsminister Erik Eriksen. Han skrev for nogle år siden en bog om sin far, som var statsminister fra oktober 1950 september 1953. Knud fortalte meget indlevende om at vokse op i det politiske miljø på faderens gård ved Ringe med en far, der brugte det meste af sin tid på politik, og hvor der var jævnlige besøg på gården af udenlandske statsledere – og af kongen.
  Det var en periode, hvor der ligesom nu var interne stridigheder i venstre og samtidig en dybt splittet rigsdag, som indtil grundlovsændringen var et 2-kammersystem med både et folketing og et landsting. Et af Erik Eriksens mesterstykker var at få gennemført en ændring af grundloven og opnå fornøden tilslutning ved den efterfølgende folkeafstemning. Og det var vel at mærke i en tid, hvor det var politikere og ikke spindoktorer, der drev det politiske spil. Han kom også ind på indførelsen af kvindelig arveret til tronen som en del af den politiske kabale omkring grundlovsændringen.  

Erik Eriksen huskes bl.a. fra tegneren Bo Bojesens serie I Politiken om ‘Venstre-vikingernes Saga’. På tegningen (gave til Erik Eriksens 50-års fødselsdag i 1952) ses høvdingen ‘Erik fra Ringe’ med sin hird I vikingesnekken, der viser medlemmerne af ‘Grundlovsministeriet’’.
/Gert

 

2. september 2019

800 km på Caminoen – en rejsefortælling af Lone Røssel
På mødet fik 78 medlemmer chancen for at komme med på en tur på Caminoen sammen med Lone Røssel, en rejse, som blev et vendepunkt i hendes liv. Hun fortalte om, hvad det er, Caminoen kan give, hvis man er åben for det, og om de situationer og personer, der fik afgørende betydning undervejs. Mødet var en stor success, og Lone Røssel holdt med sin ligefremhed de fremmødte ‘ældre mænd’ ud i stiv arm og fik til gengæld masser af spørgsmål og applaus.
/Per

27. august 2019

Et ulige makkerpar i dansk fotohistorie
Klaus-Eckard Riess underholdt 63 medlemmer, da han fortalte om det frugtbare venskab og samarbejde mellem den ambitiøse kongelige hoffotograf Peter Elfelt og den geniale landsbysnedker Jens Poul Andersen i Nellerød. Klaus viste en række billeder fra livet i kongens København for mere end 100 år siden, og vi hørte lidt af historien om Peter Elfelts hæderkronede ateliers noget forsmædelige endeligt for fire årtier siden.
/Per

19. august 2019

Udstationering i Vietnam under socialismen/kommunismen
82 medlemmer var tilstede for at høre et af klubbens egne medlemmer, Erik Schierning, fortalte om sine år som udstationeret i Vietnam 2005-08, da han som 62-årig fravalgte efterløn og udsigten til en pensionisttilværelse i Danmark og tog imod udfordringen om at leve og arbejde i en verdensdel, han ikke kendte i forvejen og under en diktatorisk socialistisk/kommunistisk styreform.
/Per

12. august 2019

Højttaleren og dens opfinder, dansk-amerikaneren Peter Laurits Jensen
76  medlemmer og 1 gæst var tilstede da klubben havde besøg af den lokale Birger Schneider, som med en baggrund som elektroingeniør og en lang professionel karriere inden for den elektro-tekniske branche fortalte en fængende beretning om nogle af de opfindere, som for 100 år siden var med til at skabe de tekniske hjælpemidler, som vi i dag betragter som selvfølgelige, men som dengang var banebrydende. Det var bl.a. opfinderen Valdemar Poulsen, som stod bag udviklingen af magnetisk lyd og for buesenderen, og hans assistent Peter Laurits Jensen.    
   Fortællingen fulgte P.L. Jensen fra hans opvækst under fattige kår på Falster, til han fik ansættelse hos Valdemar Poulsen, som senere sendte ham til USA, hvor han blev. I 1915 lykkedes det ham og en amerikansk ingeniør at udvikle højttaleren – uden at man egentlig vidste, hvad man kunne bruge den til. I dag har de fleste hjem et sted mellem 50 og 100 højttalere, og Jensen-højttalere anses stadig som nogle af de bedste på verdensmarkedet. Jensen døde i 1961 og havde forinden fået tildelt Dannebrogsordenen af den danske konge.
/Gert

7. august 2019

Hemingway Club nu også i luften: Med DC-3 over København og Hørsholm
18 af klubbens medlemmer havde taget imod et tilbud om at deltage i en rundflyvning med den gode gamle DC-3’er, arrangeret af Jesper Djurhuus. Der var afgang fra Roskilde Lufthavn torsdag den 7. august kl. 16.30, og turen gik over Københavns havn og op langs Øresundskysten til Rungsted og Hørsholm, inden man returnerede til Roskilde. For at kunne deltage i en flyvning med DC-3´eren skal man være medlem af foreningen ’DC-3 Vennerne’, så et halvt års medlemskab indgik i pakken. 
/Gert

5. august 2019

Frikvarteret
68 medlemmer var mødt frem da vi begyndte møderækken efter sommerferien den 5. august med et nyt initiativ, som vi har kaldt ”Frikvarteret”. Her kunne medlemmer, der havde lyst, få et kvarter til at fortælle en god historie, dele en spændende oplevelse, fortælle om et fagligt eller et aktuelt emne, etc.

Per Balser lagde ud med at læse op fra bogen ”Jeg skriver til jer fordi…”,som er en veloplagt satire i brevform, hvor den gode Ditlev H. Møller fra Valby søger hjælp til mangeartede problemer hos diverse offentlige instanser. Det var de to spøgefugle, Paul Schiøtt (Svikmølle-redaktør) og Uffe Stenstrop (radiovært), som under en opdigtet identitet sendte breve til en række uskyldige modtagere. Deres stråmand antager forskellige skikkelser: Snart er han en skoleelev fra 8. klasse, der søger om at komme i erhvervspraktik hos Hells Angels, fordi det er mere tjekket end hos den private bager, snart er han en ældre herre, der tilbyder Danmarks Tekniske Museum sin store samling af sex-legetøj. Intet er for småt, privat eller pinligt at belemre andre med. Og ofte fik han entusiastiske svar på sine noget specielle forespørgsler.

Erik Schierning fortalte om en selvoplevet autoulykke for et par måneder siden på motorvejen i nærheden af Ringsted. Han og hustruen var på vej hjem fra et familieophold i Sønderjylland, da bilen pludselig ramte en midlertidig afspærring ved vejarbejde og landede på taget. Årsag til ulykken ? – måske en hurtig passage af en lille blodprop, der gav Erik 15 sekunders black-out. Begge ægtefæller er et par måneder efter ulykken stort set på toppen med en livserfaring mere. 

Jesper Djurhuus causerede over en oplevelse, han havde som 23-årig ved flyvevåbnet. Han havde deltaget i en øvelse under dæknavnet  ‘Blåtårn 1972′ hvor det blev øvet, at man som flybesætning var forulykket bag fjendens linjer og over 4 dage og en distance på 100 km skulle søge hjem. Uden at blive fanget.

Per Olsen fortalte om, hvordan han havde oplevet, at for lavt blodtryk kan være farligt, da han for nogle måneder siden besvimede hjemme og var bevidstløs i et stykke tid, inden han blev fundet. Efter hospitalsindlæggelse og ro hjemme henover sommeren er han nu tilbage og frisk igen.
/Gert

20. juni 2019

Sommerudflugt til Roskilde med spisning på Sagafjord

Klar til afgang fra Ridebanen

Per Balser havde endnu en gang tilrettelagt en fin sommerudflugt, denne gang til Roskilde. Ca. 45 medlemmer tog afsted med bus fra Ridebanen præcis kl. 10.00, og efter en kort introduktion delte Per en flok ’små bittere’ ud til at pleje halsen med under turen til Roskilde. Georges Gheysen, klubbens belgisk-fødte medlem, gav undervejs en introduktion til den fine, 5-fløjede altertavle i Roskilde Domkirke, som var udskåret af billedskærere i Georges’ fødeby Antwerpen o. 1560.

Vores historiekyndige guide, Jørgen Ulriksen

Fremme i Roskilde havde vi allieret os med en dygtig guide, Jørgen Ulriksen, som er tidligere skoleinspektør og historielærer i Skovshoved, men som siden 2001 har været frivillig museumsformidler i Roskilde. Klubben havde fornøjelsen af hans foredrag om ”Historier fra Roskilde” tilbage i oktober 2017.
     Jørgen Ulriksen redegjorde meget detaljeret for de forskellige kapellers indhold af afdøde danske konger og deres lige så døde ægtefæller. Ud over dette gav han forklaringer om de forskellige byggestile og hvad diverse bemalinger i domkirken betød, og hvilken oprindelse de havde.

Efter den fine guidning i domkirken gik turen direkte mod turbåden SAGAFJORD, som fra kl 13.30 til 16.00 sejlede os ud på det “åbne hav” i Roskilde Fjord, som er en del af ”Nationalparken Skjoldungernes Land”. På søen indtog vi en lækker frokostplatte med tilhørende drikkevarer, afsluttende med en kop kaffe. Undervejs sang vi ’Hemingway-sangen’ og der blev fortalt nogle vittighede af de ’sædvanlige’ historiefortællere, Christian Carstensen, Jesper Djurhuus og Jan Gildum.

Derefter gik turen tilbage mod Hørsholm Ridebane, hvor vi landede kl 17.00 efter endnu en god dag med Hørsholm-Rungsted Hemingway Club.
/Gert

Foran domkirken stødte en journalist og en fotograf fra POLITIKEN til gruppen efter forudgående aftale med Styregruppen. Det var planen, at avisen ville lave en sommerserie over temaet ’den nye maskulinitet’, og man ønskede derfor at interviewe nogle af medlemmerne undervejs om, hvordan mænd over 60 bruger en ren mandeklub som Hemingway Club til at skabe netværk. Artiklen blev trykt i Politikens Kultursektion den 24. juli, men var kørt helt af sporet i forhold til den aftale der var indgået med journalisten, som havde valgt at vinkle artiklen på, hvordan rollen som far og fædreorlov havde ændret sig. Du kan læse artiklen her.

17. juni 2019

Bag kulisserne med Thorkild Dahl.  
88 medlemmer hørte Thorkild Dahl, journalist og tidligere mangeårige udenrigskorrespondent på TV2, gå bagom de kendte veje: Hvorfor fik vi TV2 – en tur bag det historiske mediebrud i 1988. Hvad gjorde, at 46.000 danskere rystede EU, og danske politikere måtte have kreative embedsmænd til at lave fire forbehold?
     Thorkild har boet i Rungsted siden 1982 og er med sin højde og sin karakteristiske moustache et let-genkendeligt islæt i lokalsamfundet. Han fortalte om sine mange oplevelser som rejsende journalist, herunder om rejser med tidligere statsminister Poul Schlytter og denne hustru Lisbeth, om arbejdsprocesserne og om ophold på fashionable hoteller rundt omkring – Ritz i Madrid og Villa da Coppola i Rom.
     Han fortalte om, hvordan han i slutningen af 1980’erne var blevet en del af det team, der med Jørgen Schleimann i spidsen blev sat til at etablere TV2 for at bryde DRs monopol på nyhedsområdet, så kanalen kunne gå i luften den 1. oktober 1988 med bl.a. ishockeyspilleren Line Baun Danielsen som en populær studievært.
     Fra sin tid i Bruxelles og på Christiansborg omtalte han et utal af danske ministre/politikere og kom bl.a. ind på EF-kommissær Henning Christoffersen, dansk medlem af Europa-Kommissionen 1985-95, som værende en af de banebrydende i forbindelse med etableringen af EU. Han kom også ind på baggrunden for Mastricht-traktaten og Edingburg-forordningen, og hvordan Helmuth Kohl havde hjulpet til, da de danske forbehold skulle godkendes i EU-systemet.
/Gert

7. juni 2019

Besøg på Hørsholm Kirkegård
Kulturgruppens to ihærdige tovholdere, Benni Schlecter og Niels Bjerregaard, havde fredag  den 7. juni arrangeret en tur på Hørsholm Kirkegård med den allerstedsnærværende og passionerede (også pensionerede) tidligere leder af Hørsholm Egns Museum, Lisbeth Hein. Hun indledte med en kort gennemgang af kirkegårdens historie og tilblivelse.
     Kirkegårde i almindelighed fortæller meget om befolkningen i området, hvilket også gælder for Hørsholm Kirkegård, der ligger en bid vej fra Hørsholm Kirke. Kirkegården hørte oprindelig til Birkerød Sogn, men i 1790 kom kirkegården under Hørsholm Sogn. Befolkningen i Hørsholm bad kongen om egen begravelsesplads, og i 1701 bevilligede kong Frederik IV tilladelse til at inddrage et stykke af Gøgevangen til formålet, betinget af, at menigheden fremadrettet selv skulle afholde alle udgifter forbundet med gravpladsen/kirkegården.
     Lisbeth Hen viste og fortalte sandheder og anekdoter om flere forskellige gravsteder på den gamle del af kirkegården. Man kan ikke altid skue hunden på hårene – forstået sådan, at store fine gravsten/steder ikke altid betød rigdom, og omvendt, at små diskrete gravsteder/sten sagtens kunne være efter rige folk. Simon Spies’s sten skilte sig noget ud.
     Lisbeth Hen fortalte, at hun havde deltaget i et projekt for at finde bevaringsværdige gravsteder på Hørsholm Kirkegård, som sammen med tilsvarende oplysninger fra andre kirkegårde i hele landet skulle registreres under Kirkeministeriet. Det kunne eksempelvis være sten med speciel indskrift, såsom – FabrikørKniplerskeGårdmand fra VallerødGnubberskeFisker mm.  Derudover så vi kirkegårdens ‘Lipidarium’, dvs den gravstenssamling, som kirkegården har fundet bevaringsværdige for fremtiden.
     Lisbeth Heine er en gudsbenådet fortæller, og de 15 mænd fra klubben, der var mødt op til arrangementet, gik en hel del mere vidende……over til Benni der bor på GRAVENS RAND … og fik en øl.
/Jan Gildum

3. juni 2019

Teenager i Hørsholm i 1960’erne
Steen Rasmussen født 1949 – gammel Hørsholm dreng – causerede for de fremmødte 65 medlemmer over det at være “TEENANGER I HØRSHOLM I 1960erne. Han viste billeder fra den gamle hovedgade, nu gågade, hvor busserne kørte igennem, fra Vejlehus, fra Rungsted Søbad og fra Rungsted Bio mm. 
     Som ganske ung blev Steen fanget af musikkens lyksaligheder og var med til at starte Hørsholms første “pigtrådsorkester”. Steen og kompagni spillede til baller, fester og på små beværtninger ofte uden at få en krone for det. Nogle gange sågar i Hit House på Frederiksberg. Musikken tillærte Steen og orkestret sig ved at lytte til Radion Luxemburg samt til den nu hedengangne Radio Merkur. I de yngre dage havde Steen været avisbud, og da der skulle tjenes lommepenge havde Steen også et job som caddie i Rungsted Golfklub, hvor der med tunge slæb af bags kunne tjenes 18,50 kr for en 18 hullers runde.
     Efter en karriere i industrien med mangeårige ophold i bl.a. Frankrig og Tyskland vendte Steen og hans kone hjem til Hørsholm for nogle år siden. Steen har hele tiden dyrket musikken ved siden af på hobbyplan, specielt instrumentalmusik af hans store idoler, The Shadows. Som en del af foredraget spillede Steen nogle af de gamle Shadows-numre på sin røde Fender Stratocaster ledsaget af et digitalt backingband.

27. maj 2019

En sælgers liv
75 medlemmer hørte en af klubbens muntre sønner, Christian Carstensen, causere over sit liv og dele nogle af sine oplevelser og skrøner fra sit lange liv i dansk industris tjeneste med os andre. Som titel for sin beretning havde han valgt at bruge en mere livsbekræftende omskrivning af Arthur Millers klassiker ”En sælgers død”.

20. maj 2019

Viden der virker – arbejdsmiljø fra forskning til handling
63 medlemmer hørte Per Malmros give et godt indblik i alle aspekter af arbejdsmiljø i Danmark. Per Malmros er cand.scient i biologi fra Københavns Universitet og har siden 1980 arbejdet inden for stort set alle områder af arbejdsmiljø-systemet som kontorchef, sekretariatsleder, forfatter, forsker, konsulent og foredragsholder. Han kastede med udgangspunkt i sin bog ”Viden der virker – arbejdsmiljø fra forskning til handling” et kritisk blik på dansk arbejdsmiljøs nyere historie og kom bl.a. ind på, hvordan en dosis sund fornuft kan give os et bedre arbejdsmiljø.

13. maj 2019

Slum, sammenhold og sæbe – om Røde Kors’ indsats i Kenya
71 medlemmer hørte Søs Stadil fortælle om sine indtryk fra et besøg i slumkvartererne i Nairobi og Mombassa i Kenya, som hun i sin egenskab af frivillig i Røde Kors fik lejlighed til at besøge i november 2018 sammen med 10 andre frivillige fra hele Danmark.  Søs Stadil formidlede i en flot fotofortælling en indlevende beretning om sine indtryk fra besøget og gav sin personlige vurdering og oplevelse af, hvordan det må være at leve i bydelenenes slumkvarterer. Masser af yngre piger – ofte med egne børn – bliver tidligt prostituerede for at klare livet for sig selv og ikke mindst familien. Søs Stadil fortalte om Røde Kors’ opgaver af humanitær art på mange niveauer…. om prostitution, kondomer, sygdom, renlighed, pleje mm. Gribende at se, hvor fattigt folk bor i slummen, men også opmuntrende at se, hvordan Røde Kors er med til at gøre en stor forskel i de fattiges liv. 

6. maj 2019

Flyvning i Catalina med Luftgruppe Vest i Grønland
Per Søndergård holdt et spændende foredrag for 84 medlemmer og 3 gæster om sin tid med “Flyvning i Catalina med Luftgruppe Vest i Grønland”. Mange spændende detaljer, hændelser og ikke mindst anekdoter af forskellig art med Catalinaen, der nu er et museumstykke. Per talte levende og med god humor – sågar bekræftede han Jesper Djurhuus’ mange “løgnehistorier” idet de havde været kolleger i en periode. Af kollegiale og tidsmæssigt hensyn måtte Jesper stoppe Per’s talestrøm, så han må nok inviteres til at jkomme igen en anden gang med resten af historien.

29. april 2019

Op at stå Hørsholm! – Kan man lære en gammel hund ikke at sidde?
71 medlemmer var mødt op for at høre den lokale kiropraktor Ole Wessung, som mange kender fra virksomheden ”360 grader sundhed”, give en række råd om, hvordan man kan gøre noget ved sin sundhed i det daglige, bl.a. ved at stå meget mere op i stedet for at sidde ned. Det var et spændende foredrag med mange jokes undervejs. Alle blev også undervist i, hvordan man kan komme til at smile, så fremover vil der sikket være flere smil i Hørsholm og omegn.

15. april 2019

Startede på de bonede gulve – havnede i grøften
78 medlemmer og 1 gæst var kommet for at høre tidligere restauratør Poul Eriksen (bror til klubbens medlem Jørn Eriksen) fortælle anekdoter fra sine mange år i restaurationsbranchen, som kok, tjener, og arbejdende restauratør i flere restauranter. Han fortalte om tiden i Palm Springs i Californien via Plaza i København til de mange år som restauratør i Tivoli, først i Restaurant Italia og senest i  Grøften, hvor han igennem mere end tyve år mødte flere kendisser på slap line, end selv Se&Hør og Billedbladet kan prale med.

08. april 2019 – dobbeltprogram:

Fremtidsfuldmagter og andre nye regler for ægtefæller
93 medlemmer var mødt op for at høre dette dobbeltprogram, hvor advokat Lisbeth Egede Andersen før pausen gav en orientering om den nye lovgivning om fremtidsfuldmagt, som giver større frihed til bestemmelser om værgemål og generalfuldmagt. Hun anbefalede alle at få lavet et check af den personlige situation og overveje at oprette en fremtidsfuldmagt. Man kan downloade en skabelon på internettet og så selv tilrette den efter personligt behov. Fremtidsfuldmagten skal tinglyses hos en notar (koster 300 kr) for at være gyldig.

Sådan skriver du dine erindringer
Efter pausen fortalte forfatter og journalist Marie Østergaard Knudsen om “Sådan skriver du dine erindringer”, hvor hun gav praktiske råd og inspiration til at komme i gang med at  skrive læsevenlige tekster. Hun brugte som ledetråd: “Skriv ikke alt, du kan huske, men det du ikke kan glemme“.

01. april 2019

Flyindustrien før og nu
90 medlemmer og 2 gæster var mødt op for at høre den tidligere øverste chef i SAS, Jørgen Lindegaard, fortælle om flyindustrien og om de 6 år fra 2001, hvor han var øverste chef i SAS. Det skete i en turbulent tid, hvor SAS ført blev ramt af den globale nedgang i flymarkeder, som fulgte efter terrorangrebet i New York 9/11 2001, og derefter af et tragisk flystyrt en måned senere i Milano Linata lufthavn, hvor et SAS-fly forulykkede, mens det var ved at lette på vej mod København, og 118 mennesker omkom. 
     Jørgen Lindegaard overtog et SAS med dårlig økonomi, som udsprang af manglende effektivitet. Som eksempel nævnte han, at piloter i andre selskaber fløj 900 timer årligt – SAS-piloterne ca. 300 timer for samme løn. I SAS opererede man i cockpittet med 3 piloter – andre selskaber brugte kun 2 piloter osv. Jørgen Lindegaard satte mange kræfter ind på at ændre tingenes tilstand, og det viste sig, at ved at skære i den samlede personalegruppe med 25% steg produktionen/effektiviteten med 35%.
     Han bemærkede, at luftfartindustrien ikke er nogen pengemaskine, især fordi mange overenskomster for alle personalegrupperne  er meget restriktive og udformet på en måde, så de enkelte faggrupper skal godkende enhver ændring. Specielt er det for piloterne, der kan blokere for næsten hvad som helst. 
     Jørgen Lindegaard forsøgte at skabe et større selskab ved opkøb af Estonia Air, Bråtens, Spanair m.fl. Tanken var at disse selskaber skulle flyve under SAS-logo – hvilket SAS-piloterne satte sig imod.

25. marts 2019

Virksomhedsbesøg på høreapparatfabrikken Widex
2 kørte selv og 53 medlemmer var med i bussen, da den kørte mod Lynge Kro, hvor der blev serveret en  schnitzel m/drenge, inden vi kørte videre til Widex i Lynge. Der fik deltagerne en god introduktion til virksomheden og dens produkter, herunder deres nyudviklede intelligente høreapparat, som vi på den efterfølgende rundvisning fik set produceret. Der var også en orientering om, hvad der sker, når man konstaterer et høretab, og flere medlemmer fik truffet aftale om en tid til høreprøve i den kommende tid.

18. marts 2019

Hemingway Club set med nye øjne – opfølgning
75 medlemmer var mødt op til netværksmødet, hvor der var mulighed for at følge op på nogle af de ideer og forslag, som nogle af klubbens ‘nye’ medlemmer havde haft lejlighed til at fremføre i korte indlæg på et netværksmøde den 11. februar under overskriften ”Hemingway Club set med nye øjne”.  
     Samtidig var der lejlighed til at drøfte nogle af de aktuelle ting, der rører sig i og omkring klubben, såsom digitale medier, interessegrupper, mentorordning for nye medlemme, og ventelistesituationen.

11. marts 2019

Hvad der kan tænkes kan tegnes

“Alt-mulig-tegneren” Jens Hage underholdt 95 medlemmer med et sprudlende morsomt foredrag om sit liv som tegner mm. Forklarede tanken/baggrunden for mange forskellige tegninger og om aktualiteten for emnet. Danske Bank blev på Jens Hages tegning til UDanske Bank – utallige karikeringer – tegning hvor man selv skulle tænke sig til resten. Jens Hage fortalte så underholdende at latteren brød løs adskillige gange. Et fantastisk morsomt foredrag.

10. marts 2019

Besøg på Nyboder
17 medlemmer brugte en del af søndagen på at besøge Nyboder, hvor Forsvarsministeriet, støttet økonomisk af A.P. Møllers Fond, er i gang med at restaurere to af de gamle boligblokke – kaldet ‘stokke’ – og bringe de fugtige og utidssvarende lejligheder op til en nutidig standard. Efter et indledende foredrag af sagsarkitekt og byggepladsleder Per Lundgaard Christensen fik vi en lille rundvisning i projektet. Bagefter var der en god frokost på Toldbod Bodega.

4. marts 2019

Karen Blixen og Rungstedlund
96 medlemmer var mødt op for at høre Lise Ørberg fortælle om Karen Blixen, både som verdensberømt forfatter og som lokal Rungsted-boger. Lise Ørberg er arkitekt og frivillig på Rungstedlund, hvor Karen Blixen boede en stor del af sit liv.
     Lise debuterede som foredragsholder og holdt et spændende og morsomt indlæg med redegørelse for Karen Blixens liv fra barnsben til hun døde, med mange baggrundshistorier om livet i Kenya og på Rungstedlund. Fra sin tid som byplanarkitekt i Hørsholm kommune kom Lise Ørberg også lidt ind på, hvordan Karen Blixens Afrika-eventyr fik indflydelse på byudviklingen i Hørsholm og Rungsted med udstykninger fra familiens jorder.

25. februar 2019

Folkeskolen på vej i 1920’erne i Hørsholm
73 medlemmer hørte Hans Jørgen Winther Jensen, museumsinspektør og arkivleder på Hørsholm Egnsmuseum/Museum Nordsjælland, fortælle om “Folkeskolen på vej i Hørsholm i 1920’erne” og de ændringer, der skete med det kommunale skolevæsen omkring 1920.
     Han opridsede i korte træk den skolepolitiske udvikling frem til i dag, herunder vanskelighederne i starten med at vinde gehør for etablering af ’gratis’ skolegang for alle, som skulle give alle mulighed for at tage en videregående uddannelse. Han kom også ind på, hvordan skolegang var forskellig alt efter om man var fra landet eller byen, rig eller fattig osv.

18. februar 2019

Mit møde med Rusland og russiske familier, Novgorod 1998-99
86 medlemmer var mødt op for at høre Jan Rubin fortælle om sin tid i Rusland – nærmere betegnet Novgorod – som udstationeret konsulent for EU sidst i 90’erne. Det var svært at skaffe en bolig – men det lykkedes til sidst. Jan Rubin lærte en familie i Novgorod at kende. Herigennem lærte han at begå sig i det russiske uden for almindelig arbejdstid. Det lykkedes Jan Rubin at skabe så fin kontakt, at Jan Rubins  hustru og børn også fik indsigt i det noget fattigere liv man levede i forhold til hjemme i Danmark.

11. februar 2019

Hemingway Club set med nye øjne
67 medlemmer var mødt op til mødet, hvor ordet blev givet til nogle af de ”nye” medlemmer, som kom ind fra ventelisten sidste forår:

 • Søren Quist Fog
 • Henning Haahr Sørensen
 • Erik Schierning
 • Gregers Jensen
 • Jan Andersen
 • Claes Bryld
 • Niels Bøttger- Rasmussen
 • Poul Sten Andersen
 • Otto B. Christiansen

De kom med korte indlæg, hvor de fortalte om sig selv og om deres møde med klubben. Ud fra deres fortællinger ser det ud, som om der er et par individuelle foredrag gemt til fremtidige møder.

4. februar 2019

En symfoni af scenisk skønhed
85 medlemmer oplevede reprofotograf Peter Lautrup give en billedreportage om at være med arkæologer fra GEUS på flere ekspeditioner (over 24 somre fra medio juni til september) i det nordligste Grønland – ved området omkring Warmingland – med henblik på at tage geologiske prøver med hjem i plastikposer til nærmere undersøgelse i Danmark på Geologisk Institut.
     Peter viste en masse billeder om forberedelserne i Danmark før en sådan ekspedition. Et HERCULES- fly lastes med proviant og udstyr til sommerens ekspedition, heraf 2 mindre fly af typen SVINAR TWIIN OTTER og alt materiel incl et par små traktorer. Der blev fløjet fra Værløse til Alert i Canada og derfra videre til Warmingland.

Flotte billeder af naturen i det nordlige Grønland og som afslutning en kavalkade af smukke billeder ledsaget af musik: “A Symphoni of Scenic Beaty” – hvilket det også var.

28. januar 2019

Genopbygningen af den danske flåde efter WWII
85 medlemmer var mødt op for at høre pens. orlogskaptajn Ebbe Talleruphus fortælle om ”Genopbygningen af den danske flåde efter 2. verdenskrig” fra et operativt synspunkt. Udover fortællingen havde Ebbe Talleruphus også taget nogle flotte modeller med af flere af fartøjerne

21. januar 2019

Arbejdet som anæstesilæge i Tromsø og på Svalbard
74 medlemmer og 1 gæst var mødt op for at høre Søren Stagelund, overlæge og speciallæge i anæstesi, fortælle om ”Arbejdet som anæstesilæge i Tromsø og på Svalbard” med beretning om det norske sundhedsvæsen og arbejdet på ambulancefly og redningshelikopter i nirdnorge

14. januar 2019

Flådens sænkning den 29. august 1943
100 medlemmer og 3 gæster var til stede, da militærhistorikeren Hans Christian Bjerg fortsatte historieundervisningen med en beretning om baggrunden for, at Flåden besluttede at sænke sine skibe den 29. august 1943.

7. januar 2019

Nytårstræf med et tilbageblik på året der gik – og et kig lidt frem
101 medlemmer var mødt op til Nytårstræf, hvor Stig Kuhlmann, Jesper Djurhuus, Gert Hemmingsen og Per Balser fortalte om årets gang i 2018, og hvad 2019 vil bringe. Så fik borgmester Morten Slotved ordet, og han fortalte om, hvad der rørte sig i Hørsholm og Rungsted. Som afslutning var der musikalsk underholdning af Sophiekoret

17. december 2018

Julefrokost i restaurant Skovhus, Hørsholm
Ca 60 medlemmer deltog i årets julefrokost i hyggelige omgivelser i restaurant Skovhus på Stumpedyssevej lidt uden for Hørsholm. I dagens anledning var der arrangeret et lille julelotteri, hvor en overdådig mængde af donerede gaver blev udloddet. 

10. december 2018

Fundamentet for det gode liv
104 begejstrede tilhørere var i selskab med en veloplagt B.S. Christiansen, som motiverede og inspirerede tilhørerne med eksempler både fra sin tid som jægersoldat og sin senere karriere som mentaltræner, først for Bjarne Riis’ professionelle cykelhold, og siden for bl.a. professionelle fodboldspillere i FC Midtjylland. Efter pausen viste han  eksempler fra sine programmer for TV2, hvor han med små videoklip fra programmer som “Bupper og BS på afveje“, “BS og Basserne” (med 12 kraftige piger i træning til at blive soldater) og “BS og outsiderne” (med 12 handikappede i vildmarken) fortalte om, hvilke udfordringer man er i stand til at klare, hvis man vil det nok. Alle gik hjem fra mødet med masser af guldkorn og stof til eftertanke.

3. december 2018

Fotograferende malere omkring år 1900
På mødet fortalte et af klubbens medlemmer, Klaus-Eckard Riess, for 76 deltagere om nogle af de kunstnere, der også eksperimenterede med fotografiets muligheder omkring år 1900, herunder den kvindelige tyske maler Gabriele Münter, nordmanden Edward Munch og svenskeren August Strindberg.

26. november 2018

Fra mælkedreng til rejsearrangør
På mødet var det atter et af klubbens medlemmer, der fortalte de 88 tilhørere om sit liv, denne gang Jørn Eriksen. Han kom ind på oplevelser og anekdoter fra sine ansættelser og mange rejser i ØK, SAS, Time Manager og Maersk Air, og fra i alt 22 års ophold i USA, Sverige, Japan, Singapore, England og Estland.

Mandag den 19. november

Kaffe-processen fra friske bær til pulverkaffe i supermarkedet
79 medlemmer var mødt op for at få en god kop kaffe. Et af klubbens medlemmer, Sten Warburg, delte sin viden og gennemgå hele processen fra kaffebærrene bliver høstet hos kaffebønderne i troperne til de ligger som frysetørret pulver i supermarkederne.

Mandag den 12. november 2018

Mit lægeliv, herunder min tid i Grønland
77 medlemmer var kommet for at høre et af klubbens medlemmer, læge Hans Lund Thomsen, fortælle om sin første tid som ung hospitalslæge, hvorefter han slog sig ned som praktiserende læge igennem 28 år i et lægehus i provinsen i den sydlige del af Odsherred. Beretningen var krydret med udvalgte sygehistorier. I sidste del af sit foredrag berettede han om sin tid som læge i Grønland i sommeren 2003, illustreret med smukke billeder.

Mandag den 5. november 2018

Besættelsen af Danmark den 9. april 1940 – myter og kendsgerninger
Så var der fuldt hus; 94 medlemmer var kommet for ar høre militærhistoriker Hans Christian Bjerg, et af klubbens egne medlemmer, dele ud af sin viden. På mødet fortalte han om nogle af de myter og kendsgerninger, som omgærder den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940.

Mandag den 29. oktober 2018

Dansk Arbejdsgiverforening – fra magtmonopol på arbejdsmarkedet til koordinator og serviceorganisation
76 medlemmer var tilstede for at høre Kjeld Holm, et af klubbens medlemmer, fortælle historien om Dansk Arbejdsgiverforening, fra oprettelsen i 1896 og udviklingen fra magtmonopol på arbejdsmarkedet til dens rolle i dagens Danmark som koordinator og serviceorganisation. Han kom også ind på nogle af de konflikter på arbejdsmarkedet, der har ført frem til det aftalesystem, som danner grundlaget for hele overenskomstsystemet.

Mandag den 22. oktober 2018

Hørsholm hele livet – Ældrepolitik i Hørsholm kommune
78 medlemmer var mødt op for at høre Peter Orebo Hansen, direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hørsholm Kommune. Han fortalte om, hvordan arbejdet med en ny ældrepolitik i kommunen gribes an og om udfordringerne og perspektiverne. Thorkild Gruelund, formand for Social- og Seniorudvalget, indledte mødet.

Mandag den 15. oktober 2018

Fra orden til kaos – fra geometriske figurer til fraktaler
85 medlemmer var tilstede da et af klubbens medlemmer, Kjeld Jeppesen, fortalte om de matematiske begreber ‘Chaos’, ‘Fraktaler’ og ‘Iterationer’. Kjeld er pensioneret læge og psykiater og ikke matematiker, men har interesseret sig for disse begreber siden de kom frem i 1950-80’erne. 

Mandag den 8. oktober 2018

Dansk landbrugs fremtid
75 medlemmer var mødt op for at høre Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer fortælle om ”Dansk landbrugs fremtid” Hvor er det danske og internationale
fødevaremarked på vej hen? Hvilke udfordringer vil vi risikere at møde?
Og hvad kan vi gøre for at præge udviklingen i en positiv retning?

Mandag den 1. oktober 2018

Hemingway Club Hørsholm-Rungsteds 3 års fødselsdag
95 medlemmer og 3 gæster var med til at fejre Hemingway Hørsholm – Rungsteds 3 års fødselsdag, hvor der var et tilbageblik på året der gik, klubbens udvikling og organisering, digitale platforme, årets foredrag, ‘ud-af-huset’ –arrangementer i årets løb samt status for  interessegrupperne.

Mandag den 24. september 2018

Den undvigende placeboeffekt (eller drømmen om Panacea)
81 medlemmer var til stede da prof. emer. Mogens H. Claesson fortalte om ‘placeboeffekten’, dvs. den virkning patienter får, når de føler sig bedre efter behandlinger, som bevisligt ikke har nogen medicinsk effekt, eksempelvis ved indtagelse af sukker- og melpiller i stedet for den rigtige medicin i blindtest.

Mandag den 17. september 2018

Kampen for liv – fem danske forebyggelsessuccesser
84 medlemmer var mødt op for at høre Lars Iversen, sociolog, dr. med, prof. emeritus, fortælle om sin bog “Kampen for liv – fem danske forebyggelsesucceser”.
I foredraget blev præsenteret fem eksempler på forebyggelse, der har sparet tusindvis af liv – kloakering og rent vand, trafiksikkerhed, alkohol, rygning og vuggedød.

Mandag den 10. september 2018

Hørsholm Seniorråd – hvad er det og hvad kan jeg få ud af det?
65 medlemmer var til stede for at høre Finn Rolf Jacobsen, som har været formand for Hørsholm Seniorråd i en årrække, orientere om Hørsholm Seniorråd, dets baggrund, funktioner, ydelser, etc. Efter orientering om Seniorrådet viste Poul Jacobsen billeder, som han optog under sommerens flotille-sejlads til Hven med indlagt frokost og sight-seeing.

Mandag den 3, september 2018

Barn og ung under krigen
80 medlemmer og 1 gæst var mødt op for at høre fire af klubbens ældre medlemmer, Arne Bjergfelt, Georges Gheysen, Knud Overgaard Hansen og Jens Frølund Refsgaard – for første gang i klubbens historie – fortælle om deres oplevelser som børn og unge under tyskernes besættelse af Danmark og Belgien. 

Mandag den 27. august 2018

Kunstig intelligens
79 medlemmer var til stede for at høre Sven Kolstrup fortælle om kunstig intelligens. På baggrund af mange år i IT-branchen fortalte han om kunstig intelligens – hvad er det, hvad betyder det for os og hvordan styrer vi det?

Mandag den 20. august 2018

Vejen til stjernerne
86 medlemmer var med til at rejse ud i verdensrummet sammen med astrofysiker Michael Quaade fra Wieth-Knudsen Observatoriet i Tisvilde. Han præsenterede et udvalg af de mange fascinerende objekter – planeter, stjernehobe og tåger – vi kan se på himlen.

Mandag den 13. august 2018

Højt at flyve – dybt at falde! Men op igen
84 medlemmer var til stede for at høre Jørgen Petersen fortælle anekdoter om sin erhvervskarriere hos bl.a. Lego, Carmen, hos pastor Krogager i Tjæreborg Rejser og hos NKT. Han var også selvstændig fabriksejer og klubhusbestyrer i Fredericia Sejlklub inden han gik på pension.

Mandag den 6. august 2018

Fra Acapulco til Miami via Panamakanalen
86 medlemmer var mødt op til det første møde efter en god, varm og lang sommerferie for at høre Per Balser fortælle om sin tur fra Acapulco til Miami via Panamakanalen. Per tog os også med på ‘Sloppy Joe’s Bar‘, Hemingway’s stamværtshus i Key West.

Mandag den 18. juni 2018

Sommerudflugt til Tegners Museum
42 medlemmer deltog i årets sommerudflugt som gik til Nordkysten. Efter besøg på Rudolph Tegners Museum og Statuepark. blev en dejlig frokost indtaget på Fyrkroen ved Gilleleje. 

Mandag den 11. juni 2018

Født på Nørrebro
63 medlemmer var mødt op for at høre Finn Nielsen fortælle om sin opvækst på Nørrebro samt hans karriereforløb som skolelærer, skoleinspektør, hotelmand og organisationsmand.

Mandag den 4. juni 2018

Orient Expressen
85 medlemmer var mødt op og fik en fantastisk tur med “Orient Ekspressen” fortalt af Otto Freiesleben. Han førte os tilbage i historien og gav lidt baggrund for Orient Expressen, inden han tog forsamlingen med på en rejse med det legendariske tog.

Mandag den 28. maj 2018

Forårsudflugt på Kastellet
Det var en dag ud-af-huset, hvor 38 medlemmer var mødt op til besøg på Kastellet, guidet af Kastellets Venner og Kommandanten i Kastellet, major Allan Bo Petersen.

Mandag den 14. maj 2018

Besøg på Arboretet i Hørsholm
58 medlemmer var mødt op. Et af klubbens medlemmer, Steffen Syrach-Larsen, indledte i Sognegården med at fortælle om, hvordan Arboretet startede i 1936, hvorefter 40 af de fremmødte gik til Arboretet og fik en rundvisning af Arboretmester Ole Byrgesen. De der ikke gik med på Arboretet blev i Sognegården og hørte Per Balser fortælle om sin tjeneruddannelse m.m.

Mandag den 7. maj 2018

Orientering fra interessegrupperne
I starten af året blev der dannet en række “Interessegrupper” for at udbygge og styrke klubbens netværk. 45 medlemmer og 1 gæst var mødt op for at høre interessegruppernes tovholdere give en kort status om grupperne for at give alle et indblik i, hvad der sker og hvordan man kan tilmelde sig.

Mandag den 30. april 2018

I autocamper fra Chicago til San Francisco ad Route 66,
og
Sårbarhed i det moderne samfund
69 medlemmer var mødt op for at høre  2 foredrag. Først fortalte et af klubbens medlemmer, Kjeld Andersen, om en 4 ugers tur i autocamper fra Chicago til San Francisco ad Route 66.

Efter pausen fortalte et andet af medlemmerne, tidligere beredskabschef Jesper Djurhuus, om sårbarhed i det moderne samfund.

Mandag den 23. april 2018

Vandforurening – hvordan Danmark blev et meget renere land igen
63 medlemmer og 1 gæst deltog i mødet, hvor civilingeniør Poul Erik Sørensen fortalte om, hvordan vi fra højdepunktet i vandforureningen i 1970 til i dag har fået et meget renere land, hvor man stort set kan bade i rent vand ved alle strande og selv i Københavns havn.

Søndag den 22. april 2018

Udflugt til Malmø Opera
En bus fyldt med 50 forventningsfulde medlemmer – nogle ledsaget af hustruer – kørte os til Malmø Opera for at opleve Verdis opera “Rigoletto“, iscenesat af Kasper Holten. Inden forestillingen fortalte teaterchef Michael Bojesen om Operaen og forestillingen.

Mandag den 16. april 2018

I motorbåd over Nordatlanten
77 medlemmer var til stede til en spændende dag, hvor et af klubbens medlemmer, Lars Bjørck Olsen, gav en billedfortælling om sin tur med motorbåd fra Nuuk i Grønland til Cork i Irland.

Mandag den 9. april 2018

Neurokirurgi, rygsygdomme og demens
89 medlemmer og 1 gæst var mødt op for at høre et af klubbens medlemmer, Svend Erik Børgesen, overlæge, dr. med. og speciallæge i neurokirurgi, fortælle om neurokirurgiens udvikling. Han kom også ind på rygsygdomme og hvad der kan gøres, og hvorvidt der er behandlingsmuligheder for demens.

Mandag den 26. marts 2018

Hvorfor er netværk vedkommende for dig?
64 medlemmer var mødt frem for at høre Marianne Ehlers fra Rigét Netværk fortælle om, hvorfor netværk er relevant, livsforlængende og sjovt.

Mandag den 19. marts 2018

Hemingway – stadig en formidabel amerikansk forfatter
90 medlemmer og 1 gæst var mødt op for at høre Christian Planck, cand mag i engelsk og leder/ejer af Sprogskolen, fortælle om Hemingways liv og forfatterskab.

Mandag den 12. marts 2018

Kongeskibet Dannebrog
88 medlemmer og 1 gæst deltog i mødet, hvor en veloplagt orlogskaptajn Sten Bilde Jensen, Kongeskibets næstkommanderende, fortalte om skibet og dets opgaver i rammen af Kongehusets virke og med baggrund i tjenesten som adjudant for HM Dronningen.

Mandag den 5. marts 2018

Moderne klosterbyggeri i Danmark
67 medlemmer og 1 gæst overværede arkitekt Finn Zeuthen give en gennemgang af moderne klosterbyggeri i Danmark. Vi bevægede os i de katolske kredse og hørte om bl.a. Birgitta-klostret i Maribo og Karmeliter-klostret i Hammersholt.

Mandag den 26. februar 2018

En krigskirurgs erindringer
Finn Warburg, tidligere krigskirurg og overlæge ved Ortopædisk Kliniks Traumesektion på Rigshospitalet fortalte 87medlemmer og 2 gæster om sine oplevelser fra de krige og brændpunkter, som han har været udsendt til, samt sit forhold til de sårede og krigsveteranerne.

Mandag den 19. februar 2018

Frivillig i Lesotho med Mellemfolkeligt Samvirke
Et af klubbens medlemmer, Ib Frausing, gav 72 medlemmer og 3 gæster et levende foredrag, hvor han tog os med på en rejse fra Vallø Slotskro og videre frem til Lesotho i det sydlige Afrika hvor han var udsendt som frivillig for Mellemfolkelig Samvirke.

Mandag den 12. februar 2018

Hit med jazzstandarden
66 medlemmer deltog i en musikalsk gætteleg med solister, causeri og fællessang. Musikken blev leveret af et tværkommunalt samarbejde, hvor ‘Rudersdal RytmeCombo’ i dagens anledning var suppleret med et af klubbens egne medlemmer, Gert Hemmingsen, på kontrabas.

Mandag den 5. februar 2018

Opfinderen J.C.H. Ellehammer
87 medlemmer og 1 gæst var mødt op for at høre Lars Gudmand Pedersen, formand for
Ellehammerfonden, fortælle om Ellehammer. Foredraget tog tilhørerne med ind i opfinderens værksted og fulgte ham gennem et halvt århundredes succeser og fiaskoer – ikke mindst i arbejdet med at skaffe penge til at leve for og eksperimentere med.

Mandag den 29. januar 2018

Landboreform eller moderne udbytning og politisk spin? – 1700-tallet set fra Hørsholm
80 medlemmer og 3 gæster var mødt op for at høre lokalhistorie fortalt af Hans Jørgen Winther Jensen, museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, Hørsholm. Han gav os en indblik i baggrunden for Danmarks første landboreform i 1761, som skete på godset ved Hirscholm Slot, og hvilken virkning reformen fik på bøndernes forhold.

Mandag den 22. januar 2018

Nikon 100 år 1917-2017
Et af klubbens medlemmer, Klaus Eckard Riess, fortalte 74 medlemmer om Nikons udvikling fra rustningskoncern til berømt kameraproducent, krydret med egne indtryk og oplevelser fra sine mange år som “Mr Nikon” i Danmark.

Centerleder Birgit Jul Jensen afsluttede dagen med at  fortælle om Aktivitetscentret Sophielund.

Mandag den 15. januar 2018

Netværksmøde
71 medlemmer var mødt op til netværksmøde. Bordene i salen var markeret med skilte med forskellige ’interesser’, hvor medlemmerne så kunne sætte sig ved et bord efter eget valg og drøfte eventuelle fælles interesser. Der var mulighed for at skifte bord undervejs. Debatten var livlig, og der blev dannet flere interessegrupper.

Mandag den 8. januar 2018

Nytårstræf med et tilbageblik på året der gik – og et kig lidt frem
90 medlemmer deltog i  det traditionelle ”Nytårstræf” med udvidet morgenbord,  besøg af borgmester Morten Slotved og underholdning ved “Gadedrengekoret af Lillejuleaften 1977“.

Mandag den 18. december 2017

Julefrokost i Restaurant Søhuset, Hørsholm
Klubben holdt sin julefrokost i Restaurant Søhuset beliggende i forskerparken Scion. Der var i dagens anledning små/store overraskelser under frokosten.

Mandag den 11. december 2017

Netværksmøde
Med henblik på at afsøge interessen for at etablere “netværksgrupper” blandt medlemmerne havde Programudvalget arrangeret et netværksmøde, hvor bordene i salen var markeret med skilte med forskellige “interesser”. Medlemmerne kunne så sætte sig ved et bord efter eget valg og drøfte deres fælles interesser. Der var mulighed for at skifte bord undervejs. 64 medlemmer deltog, og der kom i første omgang en håndfuld interessegrupper ud af mødet, som derefter ville blive konkretiseret.

Mandag den 4. december 2017

Nikon 100 år 1917-2017
Et af klubbens medlemmer, Klaus Eckard-Riess, skulle have holdt foredrag om Nikons historie, men foredraget blev aflyst grundet IT problemer og blev flyttet til 2018. I stedet blev mødet brugt til socialt samvær.

Mandag den 27. november 2017

Frederic de Connick og Næsseslottet
77 medlemmer, 3 gæster fra Fredensborg og 1 gæst var til stede, da tidligere tandlæge Preben Olesen fortalte om Næsseslottet med den romantiske have ved Furesøen og belyste Frederic de Connicks samtid og hans levnedsforløb i den florisante periode, hvor Danmarks besiddelser på De Vestindiske Øer; spillede en stor rolle.

Mandag den 20 november 2017

Fra Oma til Oscar
84 medlemmer var mødt op for at høre et af klubbens medlemmer, filmproducer og instruktør Per Holst, fortælle om de mest interessante momenter i sit filmliv og de personer han har mødt.

Mandag den 13. november 2017

Succes (har ingen alder)
83 medlemmer og 1 gæst var mødt op for høre en veloplagt Carsten Mørch, tidligere jægersoldat og arrangør af kurser i lederuddannelse, teambuilding, og personlig udvikling,                       fortælle om sin tid som “jæger” og om at “success ikke har nogen alder”.

Mandag den 6. november 2017

Himlens mandat – om gudernes genkomst i Kina
88 medlemmer og 2 gæster hørte Ole Olesen berette om den stærke religiøse opblomstring, der er sket i Kina både for de gamle kinesiske religioner og – først og fremmest – for kristendommen, som nu tæller 60-70 millioner mennesker.

Mandag den 30. oktober 2017

En rejse til Tyskland –  i Luthers fodspor med en amatørs interesse
88 medlemmer og 3 gæster var til stede, da et af klubbens medlemmer, John Carlsen, gav et kalejdoskopisk billede af Martin Luthers baggrund, der førte til at han slog sine 95 teser op på Slotskirken i Wittenberg for 500 år siden og reformationens begyndelse.

Mandag den 23. oktober 2017

Karius, Baktus og Krokodillehullet – en fotofortælling om Røde Kors’ indsats på Madagascar
61 medlemmer var til stede da Jerry Ritz med en fotofortælling fortalte om Røde Kors’ indsats på Madagascar.

Mandag 16 oktober 2017

Historier fra Roskilde
67 medlemmer og 1 gæst var til stede da Jørgen Ulriksen, museumsformidler på Roskilde Museum og tidligere skoleinspektør, tog udgangspunkt i Roskildes historie fra tidlig middelalder til 1. verdenskrig til at fortælle om nogle af de spændende begivenheder i byens historie, krydret med underholdende anekdoter.

Mandag den 9 oktober 2017

35 år i sprit -Et karriereforløb med både fjer og sløjfer på i en international branche
Et af klubbens medlemmer, John Dahl Christensen, underholdt 81 medlemmer med at fortælle om sin karriere, som startede hos Nordisk Fjer hos navnkundige Johannes Petersen, og derefter fortsatte i vin- og spiritusbranchen.

Mandag den 2. oktober 2017

Hemingway Club Hørsholm-Rungsted fylder 2 år
Hemingway Club Hørsholm Rungsted fejrede sin 2 års fødselsdag med stor morgenbuffet. Udover 86 medlemmer var borgmester Morten Slotved til stede og fortalte om ‘rigets tilstand’.

Mandag den 25. september 2017

Hvem arver mig?
81 medlemmer var til stede da Lisbeth Egede Andersen fortalte om vigtigheden af at skrive testamente.

Mandag den 18. september 2017

Forhenværende ambassadør
Tidligere ambassadør Lasse Reimann underholdt 81 medlemmer med at fortælle om 43-års virke i udenrigstjenesten, bl.a. som ambassadør i Malaysia og Island.

Mandag den 11. september 2017

Fremtidens teknologier
83 medlemmer var til stede, da Lars Arne Christensen fortalte om moderne teknologi og hvordan den vil påvirke vores fremtid,

Mandag den 4. september 2017

Mandeaften hos Coloplast
Der var arrangeret et eftermiddags/aftenbesøg hos Coloplast fra kl 16. Medlemmerne hørte først om ”Trænger du til at få tjekket bundventilen” ved bevægelsespædagog og forfatter Søren Ekman. Efter en pause med stort pølsebord stillede kontinens-sygeplejerske Heidi Munk Nielsen spørgsmålet ”Kniber det med at knibe”og et af klubbens medlemmer, Hans Rytter, fortalte om at leve med et kateter.

Mandag den 28. august 2017

Feltpræst i Afghanistan
77 medlemmer var til stede for at høre Michael Nissen, sognepræst ved Egebjerg Kirke, fortælle om sin tid, udsendt som feltpræst for de danske styrker i Afghanistan.

Mandag den 21. august 2017

Sensommertur til Dyrehavsbakken
Klubbens sensommertur gik til Bakken. Vi kørte med bus fra Ridebanen i Hørsholm til Klampenborg, hvor fem overdækkede skovtursvogne holdt klar til en tur gennem Dyrehaven forbi Eremitageslottet. Efter køreturen gik vi videre til ”Bondestuen” på Bakken, hvor ”Det Store Kolde” stod klar.

Mandag den 14. august 2017

Siriuspatruljen
74 medlemmer var til stede, da Henning Knudsen fortalte om livet i Siriuspatruljen i 1968-70 under den kolde krig og før GPS og satellit-telefon.

Mandag den 7. august 2017

Interaktiv temadag med drøftelse af klubbens aktiviteter –del 2
Medlemsdiskussionen fortsatte ved det første møde efter sommerferien, hvor 58 medlemmer havde lejlighed til at drøfte emner som:

1. Hvordan sikrer vi bedre udvikling af netværk
2. Er der opgaver, som ikke i øjeblikket løses af de tre arbejdsudvalg
3. Er der medlemmer, som har lyst til at træde ind i et af udvalgene
4. Er der nye ideer til indhold i kommende møder


Mandag den 26. juni 2017

Interaktiv temadag med drøftelse af klubbens aktiviteter –del 1
Ved det sidste møde inden sommerferien var 63 medlemmer mødt op til stort morgenbord, efterfulgt af diskussion faciliteret af Jørgen Fogelstrøm og Gert Hemmingsen:

1. Introduktion til dagens debat
2. Orientering fra de forskellige udvalg med ansvarsområder, medlemmer osv.
3. Opsummering af klubbens tilblivelse og formål
4. Medlemsdiskussion af en række emner vedrørende mødernes formål og indhold
5. Afrapportering fra bordene
6. Hvordan kommer vi videre?
 

Mandag den 19. juni 2017

Fra Kongelig Retræte til moderne SPA
73 medlemmer og 1 gæst var mødt til en en spændende formiddag, hvor et af klubbens medlemmer, initiativtager og første formand, Ulrik Sort, fortalte historien om Skodsborg Badesanatoriums 150 års udvikling til det moderne kurhotel vi ser i dag. Indledningsvis fortalte Ulrik også om sin vej fra Rungsted Statsskole, via Den Kolde Krig i Søværnet, Tuborg øl, Anders And & Co., SAS, til Skodsborg og etableringen af vores Hemingway Club.

Mandag den 12. juni 2017

Fra Tivoligardist til operachef
Den kommende operachef i Malmø, Michael Bojesen, fortalte om sin karriere fra Tivoligarden til chef for Malmø Opera. 71 medliemmer var mødt op.

Mandag den 30. maj 2017

Mærsk line
69 medlemmer hørte Nicolai Frederiksen fortælle om den globale containerindustri med særligt fokus på Maersk Line og give forsamlingen et indblik i den “Nye” Maersk virksomhedsstruktur og de nuværende markedsudfordringer for hvert  selskab.

Mandag den 22. maj 2017

Fra kommunal institution til markedsorienteretservicevirksomhed
og
Austin biler
69 medlemmer var mødt op for først at høre et af klubbens medlemmer Jesper Djurhuus, fortælle “beretningen om en kommunal institution der gennem tværgående ressourceudnyttelse og nytænkning blev udviklet til en markedsorienteret servicevirksomhed.”

Derefter fortalte et andet medlem, Jørgen Frode Bakke om sin fascination af Austin biler, og hvordan han allerede i sin studietid i London blev fascineret af de små Austin. I dag kører han i en åben Austin Seven fra 30-erne” 

Mandag den 15. maj 2017

Stifter af BaressoCoffee –og nu?
78 medlemmer var mødt op for at høre Kennet P Luciani, stifter af BaressoCoffe, fortælle om sin karriere.

Mandag den 8. maj 2017

Lisbeth Dalgård – mit liv som købmand
59 medlemmer var mødt op for at høre direktør Lisbeth Dalgård causere om sin karriere og sine oplevelser som arving og nuværende ejer af Dalgård Supermarked i Kongevejscentret. Derefter gav formanden for senioridræt en orientering om de mange tilbud, som senioridræt tilbyder borgerne i Hørsholm.

Mandag den 1. maj 2017

7 År i Nigeria
60 medlemmer og 1 gæst var mødt op for at høre Erik Aaen, pastor emeritus, fortælle om sin tid som udsendt til Nigeria gennem Sudanmissionen i syv år, fra 1975-79 og 1982-85 

Mandag den 24. april 2017

Det danske sundhedsvæsen- og det forbandede IT
65 medlemmer var mødt op for at høre Niels Rossing fortælle om brugen af IT i det danske sundhedsvæsen.

16-23 april 2017

Forårstur til Dresden 16-23 april 2017
25 medlemmer, mange med ægtefæller, deltog i en fem-dages tur til Dresden fra 16 –23 april. Der var arrangeret forskellige ture i og omkring Dresden under kyndig guidning af Klaus-EckardRiess og Per Balser.

Mandag den 10. april 2017

Novo Nordisk
61 medlemmer og 1 gæst kom og hørte et foredrag om Novo Nordisk.

Mandag den 3. april 2017

Hvordan vil du få passet dit barn, når han er syg?
55 medlemmer og 3 gæster var mødt op for at høre Vibeke Frank fortælle om sin karriere fra juridisk konsulent til HR-ansvarlig i DR og Carlsberg, hvor hun i starten ofte blev mødt med spørgsmålet: ”Hvordan vil du få passet dit barn, når han er syg”, underforstået, at man ikke kunne gøre karriere som kvinde i store organisationer.

Mandag den 27. marts 2017

150 år med lystsejlads i Danmark
63 medlemmer og 1 gæst var mødt op for at høre Peter Nielsen fortælle om 150 år med lystsejlads i Danmark.

Mandag den 20. marts 2017

Fra gøgler til flyselskabsejer
69 medlemmer + 4 gæster var mødt op for at høre Knut Lindau give et fornøjeligt foredrag om sit liv fra gøgler til ejer af MUK Air.

Mandag den 13. marts 2017

Besøg på Nordfors
65 medlemmer deltog i et besøg hos det fælleskommunale affaldsselskab Norfors stiftet i 1965. Kraftvarmeværket i Hørsholm leverer fjernvarme til mere end 6.000 husstande og el til mere end 13.000 husstande.

Mandag den 6. marts 2017

Slægtsforskning via internettet
71 medlemmer og 4 gæster hørte et af klubbens medlemmer, Flemming Dalhauge, fortælle om, hvordan man kommer godt i gang med slægtsforskning, herunder hvordan man indsamler oplysninger om sin familie via internettet. Han præsenterede desuden en række nyttige digitale hjælpemidler og programmer.

Mandag den 27. februar 2017

Fra serigrafi til moderne reklameskilte
58 medlemmer og 8 gæster var på plads for at høre Hans Rytter, et af klubbens medlemmer, fortælle om om sit liv  fra skiltemaler til skiltetekniker.
Inden Hans Rytter kom på, forklarede Peter Clausen om et spørgeskema, der ville blive udsendt til medlemmerne i den kommende tid. 

Mandag den 20. februar 2017

Pludselig død og kranspuls-forkalkning
og
Fiskeriinspektion på Atlanten
67 medlemmer hørte 2 foredrag. Først fortalte Poul Erik Bloch Thomsen, Prof. Emeritus om pludselig død og kranspuls-forkalkning, og bagefter fortalte Arne Bjergfelt om Fiskeriinspektion på Atlanten.

Mandag den 13. februar 2017

Klodens klimaforandringer
81 medlemmer og 4 fra ventelisten var mødt op for at høre Johannes Krüger, Prof. Emeritus ved Københavns Universitet, tage et opgør med tidens CO2 panik.

Mandag den 6. februar 2017

Piet Hein
74 medlemmer var mødt op for at høre om digteren, forfatteren, opfinderen og matematikeren Piet Hein fortalt af hans søn, Lars Hein, som også er et af klubbens medlemmer. Lars, tegnede et kalejdoskopisk portræt af denne Hørsholmborger, hans liv og hans produktion.

Mandag den 30. januar 2017

Hedeselskabet og Orbicon A/S
76 medlemmer var mødt op for høre Jesper Nybo Andersen fra Orbicon A/S fortælle om Hedeselskabets historie gennem 150 år og selskabets nuværende virke.

Mandag den 23. januar 2017

Havvind – hurtigere, højere, stærkere
76 medlemmer var mødt op for høre et af klubbens medlemmer, Gert Hemmingsen, fortælle om havvindmølleparker og ’det danske vindeventyr’. Med en baggrund som projektudvikler hos DONG Energy med ansvar for det britiske offshore-vindmarked og de senere år med en endnu tættere tilknytning til Storbritannien som ansat i London hos en britisk offentlig myndighed involveret i udbygningen af havvind, blev teknikken og økonomien i en havvindmøllepark gennemgået, og nogle af udfordringerne med ’den grønne omstilling’ blev omtalt.

Mandag den 16. januar 2017

Ingeniør og vandhund
66 medlemmer var på plads, da et af klubbens medlemmer, Jørgen Fogelstrøm, fortalte om sit liv som Ingeniør og som aktiv i Dansk Vandpolo.

Mandag den 9. januar 2017

“Nytårskur” med status over 2016
Første dag i det nye år var der ca 90 fremmødte. Jens-Jakob Jakobsen Indledte med at fortælle om succesen med Hemingway Club Hørsholm-Rungsted, og derefter gav klubbens udvalg statusberetninger fra året der gik. Jesper Djurhuus gjorde status over året 2016:

Til sidst fik borgmester Morten Slotved ordet og fortalte om ”rigets tilstand”.

Mandag den 19. december 2016

Julefrokost på Rungsted Kro
Vi mødtes på Rungsted Kro kl 12, hvor 1. sal stod klar med julebuffet.

Mandag den 5. december 2016

Dannebrog – historien om det danske flag
Et af klubbens medlemmer, fhv. overarkivar i Rigsarkivet og orlogshistoriker Hans Christian Bjerg, fortalte Dannebrogs historie gennem næsten 700 år.

Mandag den 28. november 2016

Skolens venner / Nisser og trolde
Thøger Johansen, tidligere rektor ved Frederiksberg Seminarium, holdt et foredrag i to dele. Første del handlede om, hvordan frivilligt arbejde kan styrke den danske skole; anden del handlede om nisser og trolde, hvor forholdet mellem tro og overtro blev koblet ind i en gammel fantasiverden. Thøger Johansen skrev i sin tid oplægget til julekalenderen ”Jul på Kronborg”.

Mandag den 21. november 2016

Beretning fra hospitalsskibet Jutlandia
Den 92-årige Svend Jard fortalte historien om hospitalsskibet Jutlandia, som var Danmarks bidrag til Koreakrigen og var indsat i årene fra 1951 til 1953.

Mandag den 14. november 2016

Rokokohuse i København
Et af klubbens medlemmer, Klaus-Eckard Riess, foralte i et rigt illustreret causeri om rokokotidens København og hvordan det afspejler meget af den fransk-sachsiske bygningskunst, som gjorde det gamle Dresden verdensberømt.

Mandag den 7. november 2016

Dansk ægproduktion – en god historie
Lars Lundin, formand for ”Danske Æg” fortalte en ’æggende’ historie om de forskellige ægtyper på markedet, fra burhøns, fritgående høns, økologiske høns osv.

Mandag den 31. oktober 2016

Om arbejdet med misbrugere
Sognepræst Maria Lee Klint, har været sognepræst ved Hørsholm Kirke siden 2011, men arbejdede inden da med behandling af misbrugere og gav sin personlige beretning om dette arbejde.

Mandag den 24. oktober 2016

Om Hørsholm Mølle og dens historie
Et af klubbens medlemmer, Aksel Olsen, er også medlem af Hørsholm Møllelaug, og han fortalte historien om møllen og om det tilknyttede museum, som Håndværkerforeningen har indrettet i møllen og dens magasinbygning, hvor man bl.a. kan se en samling af gamle håndværktøjer.

Mandag den 17. oktober 2016

Familien de Jonquiéres og Folehavegård
Christian de Jonquiéres, advokat og medlem af kommunalbestyrelsen i Fredensborg, fortalte om hans families spændende vej til Danmark i 1700-tallet, hvor de slog sig ned på godset Folehavegårdi Hørsholm. Derefter fortalte han om Herlufsholm, hvor han var formand for bestyrelsen i en periode.

Mandag den 10. oktober 2016

Ekskursion til Hørsholm Vand
Efter en indledning i Sognegården kørte vi til Hørsholm Vand, hvor vi, opdelt i to hold, fik en teknisk rundvisning i vandbehandlingsanlægget.

Mandag den 3. oktober 2016

Hemingway Club Hørsholm-Rungsted fyldte 1 år
Fødselsdagen blev fejret med stor morgenbuffet, og Jens-Jacob Jakobsen gav en kort fortælling om klubbens første år. Derefter fortalte erhvervsmanden Finn Helmer om opbygningen af virksomheden GIGA, som producerer tv- og telekommunikationsudstyr.

Mandag den 26. september 2016

Et liv med jazzorkester
Jørgen Rassing, tidligere professor og nu aktiv i Rudersdal JazzCombo, kom forbi med et par musikanter og underholdt med jazz, causeri og fællessang.

Mandag den 19. september 2016

Indsats i luftrummet under den kolde krig – del 2
Michael Huusom vendte tilbage til klubben for at gøre sit foredrag fra den 10. maj 2016 færdig om operationer i luftrummet over Danmark under den kolde krig.

Mandag den 12. september 2016

Tegninger og animationer
Tegneren Bob Katzenelson viste eksempler fra sit virke som bladtegner, bl.a. i Berlingske siden 2007, og som illustrator af bøger, børnebøger og leverandør til det satiriske årshæfte ”Svikmøllen”.

Mandag den 5. september 2016

Et nyt liv i Vesten
Et af klubbens medlemmer, Klaus-Eckard Riess, fortalte om sin opvækst i det russisk besatte Dresden i Østtyskland og sin vej til det frie og demokratiske kongerige Danmark og mindedes de mange år, hvor jerntæppet totalt adskilte familierne fra hinanden.

Mandag den 29. august 2016

Mentorarbejde til glæde for iværksættere
Erhvervsmanden Birger Bøgeblad fortalte om sit virke som mentor for iværksættere, hvor han ved at låne sin erhvervskompetence ud var tvunget til at nytænke, hver gang han blev stillet over for iværksætterens problemer.

Mandag den 22. august 2016

Støtte til byggeri og demokratiudvikling i Nepal
Christian Kruse fortalte om sit virke som formand for ”Trianglen”, hvor man giver direkte støtte til udvalgte landsbyer i Nepal for at videreudvikle demokratiet i lokalsamfundet og bekæmpe korruption.

Mandag den 15. august 2016

Tiden som direktør hos Mercedes
Direktør for Aplus Danmark, Per B. Rasmussen Hørsholm, fortalte om sin tid hos Mercedes, fra Bohnstedt-Pedersen til Dubai, hvor han startede Mercedes’ import- og salgsafdeling op under beskedne forhold.

Mandag den 8. august 2016

Story telling – del 2
Vi fortsatte med at lære hinanden bedre at kende ved bordene ved at fortælle om vore oplevelser. Herudover viste Poul Rindom Jakobsen en 35 min. video fra sommerudflugten til Lyngby Sø.

Mandag den 1. august 2016

Story telling – del 1
Menighedsrådet havde meddelt, at det på grund af en øget interesse for at benytte lokalerne i Sognegården var nødvendigt at flytte klubbens ugentlige møde fra tirsdag til tirsdag formiddag fra og med dette møde.

Mødet blev brugt til at lære hinanden bedre at kende ved at dele morsomme, mærkelige og spændende oplevelser ved bordene.

Tirsdag den 28. juni 2016

Kriminalforsorg – radikalisering i og udenfor fængslerne
Johan Reimann, tidligere politidirektør for Nordsjælland og efterfølgende for Københavns Politi, fortalte om, hvor man er på vej hen med kriminalforsorgen, hvad man ved om årsagerne til radikalisering i og udenfor fængslerne, og hvordan man kan modvirke det.

Tirsdag den 21. juni 2016

Sommerudflugt på Lyngby Sø
Med afgang fra Ridebanen kl 10 styrede bussen mod en turbåd på Lyngby Sø, som bagefter satte forsamlingen af ved Hotel Frederiksdal, hvor det store kolde ventede i restauranten. Hjemkomst ved Ridebanen kl. 15.30 efter en herlig dag.

Tirsdag den 14. juni 2016

Arnulf-sagaen
Forfatteren Susanne Clod Pedersen fortalte om jomsvikingen Arnulf, som hun har beskrevet i tre bind (bind 4 undervejs), hvor magtspil og ambitioner oprulles i storladen skønhed og gru i vikingetiden omkring år 1000.

Tirsdag den 7. juni 2016

Dansk Vestindien – en historisk postkortrejse
Skolelærer Jens Bruhn fra Nærum fortalte historier fra de Danske Vestindiske Øer illustreret med mange flotte billeder på lærredet.

Tirsdag den 31. maj 2016

Ledelse i Folkekirken
Per Melhof fortalte om ledelse i Folkekirken, spændt op mellem stat, civilsamfund, markedsplads og individualiserede livsformer.

Tirsdag den 24. maj 2016

Hvem er vi, du og jeg – og hvorfor gør jeg, som jeg gør?
Torben Hædersdal fortalte om de fire grundlæggende psykologiske typer, som vores personligheder er sammensat af, og hvordan vi derfor opfatter og reagerer på forskellige situationer i livet.

Tirsdag den 17. maj 2016

Foredrag og rundvisning i Hørsholm Kirke
Et af klubbens medlemmer, Klaus Thiessen, som også er medlem af Menighedsrådet ved Hørsholm Kirke, indledte i Sognegården med at fortælle om kirkens historie, og derefter blev forsamlingen vist rundt i alle dele af Hørsholm Kirke.

Tirsdag den 10. maj 2016

Indsats i luftrummet under den kolde krig – del 1
Tidligere jagerpilot Michael Huusom fortalte om operationer i luftrummet over Danmark under den kolde krig.

Tirsdag den 3. maj 2016

Dansk ubådstjeneste under den kolde krig
Med baggrund i sin officerstjeneste i ubåde af ”Delfin-klassen” fortalte Jørn Hansen om livet ombord i en ubåd, samt om ubådens opgaver, armering og våbenkontrol under den kolde krig. Han kom også ind på de danske ubådes placering inden for NATO-beredskabet imod truslen fra Warzawa-pagten.

Tirsdag den 26. april 2016

Frøen og skorpionen – at arbejde som fængselspræst
Præst Nina Raunkjær fortalte om sine erfaringer som arresthuspræst; om hvordan hun forudsætningsløst overtog embedet i Ringsted Arrest, og hvordan hun, da hun stoppede 11 år senere, var blevet et del klogere og på en og samme tid mere illusionsløs, mere hårdhudet, mere fortrøstningsfuld og mere blødsøden.

Tirsdag den 19. april 2016

I motorbåd over Atlanten
Et af klubbens medlemmer, Lars Bjørk Olsen, gav en billedfortælling om en tur over Atlanten med tre gode venner i en fantastisk motoryacht.

Tirsdag den 12. april 2016

Hold hjernen i vigør
Læge og aldringsforsker Henning Kirk fortalte om den nyeste forskning i aldring og gav gode råd til, hvordan man holder hjernen skarp og mindsker risikoen for at udvikle demens ved at ’bruge hovedet’ på forskellig vis og holde sig fysisk i form.

Tirsdag den 5. april 2016

Hellere vis end vissen – købmand for livet
Købmand Ole Bentzen fortalte anekdoter fra sit virke.

Tirsdag den 29. marts 2016

Ekskursion til Søhuset i Forskerbyen
Et af klubbens medlemmer, Peter Clausen, gav en introduktion til Forskerparkens historie og udvikling, hvorefter adm. direktør Steen Donner fra Scion DTUfortalte om, hvad de forskellige dele af Forskerparken beskæftiger og kiggede ind i fremtidens teknologier med droner, kunstig intelligens, selvkørende biler osv.

Tirsdag den 22. marts 2016

En avis bliver til
Ugebladets redaktør siden 2014, Fred Jacobsen, fortalte om Ugebladet rolle i lokalsamfundet, hvor man ser sig selv som en central formidler af nyheder, kultur og begivenheder i Hørsholm Kommune. Han omtalte herunder arbejdsgangene for, hvordan den husstandsomdelte gratisavis bliver til i et samspil med læsere og andre interessenter.

Tirsdag den 15. marts 2016

Fra væverdreng til pensionist
Et af klubbens medlemmer, Arne Bjergfelt, fortalte om sin opvækst som krigsbarn på Østerbro, om sin uddannelse som væverdreng som efterhånden førte ham via Wittrups Tæppefabriki Vejle til en direktørstilling i den nystartede Wiltax Tæppefabriki Ballerup i 1972.

Tirsdag den 8. marts 2016

Et liv i politik – og noget mere
Erik Fabrin, tidligere borgmester i Rudersdal og formand for Kommunernes Landsforening, fortalte om sin tid i kommunalpolitik, herunder som medlem af Kommunernes Landsforenings bestyrelse, bl.a. i en periode som formand. Han fortalte også om sin baggrund som landbrugsuddannet og om den erhvervsmæssige karriere, han havde haft ved siden af det kommunalpolitiske virke.

Tirsdag den 1. marts 2016

Et liv i det internationale maskinrum
Et af klubbens medlemmer, jurist Knud Overgård Hansen, fortalte om sin personlige erfaring med som statstjenestemand at arbejde internationalt i International Labour Organizationog i EU. Siden begyndelsen af 1990’erne deltog han i en række projekter i alle de dengang 12 ansøgerlande med at tilpasse deres respektive lovgivninger indenfor arbejdsmiljøområdet til EU-systemet.

Tirsdag den 23. februar 2016

Bombardementet af Dresden
Et af vores medlemmer, Klaus-Echard Riess, gav sin selvoplevede beretning af sin opvækst i Dresden, af bombardementet og den næsten totale ødelæggelse af byen, og af hvordan det var at vokse op bag jerntæppet i efterkrigstidens Østtyskland.

Tirsdag den 16. februar 2016

Grænselandet Sønderjylland
Formanden for Grænseforeningens lokalafdeling i Hørsholm, Ove Nissen, som også er medlem af klubben, fortalte om Sønderjyllands omtumlede historie. Han fortalte også om Grænseforeningen, der har som formål at støtte danskheden i grænselandet, med ca. 60 lokalafdelinger rundt omkring i Danmark.

Tirsdag den 9 februar 2016

Gibraltar på kryds og tværs
Et af klubbens medlemmer, Jørgen Fogelstrøm, fortalte historien om sin og familiens bopæl og arbejdsplads i det sydlige Spanien.

Tirsdag den 2. februar 2016

Fra og med dette møde blev alle klubbens møder afholdt i Sognegården efter aftale med Menighedsrådet ved Hørsholm kirke.

 Perch’s Thehandel
Henning Ravn, indehaver af Kongelig Hofleverandør Perch’s Thehandel, fortalte den spændende historie om Perch’s, som stammer helt tilbage til 1835, og hvor mange af traditionerne stadig  holdes fast i virksomheden, som er gået i arv fra generation til generation. Han kom også ind på the i almindelighed og de nye trends i særdeleshed.

Tirsdag den 26. januar 2016

50’ernes Rock N’ Roll – ‘a blast from the past’
Gorm Clausen gav en spændende og levende introduktion til, hvordan den moderne rockmusik opstod, ganske uformelt men professionelt præsenteret i form af musikeksempler, koncertoptagelser, spændende historier og filmklip. Derudover blev 50’er-tøjstilen, bilerne, dansen og rock-a-billy-kulturen berørt.

Tirsdag den 19. januar 2016

Kan man lære en gammel hund at sidde?
Den lokale kiropraktor Ole Wessung, som mange kender fra virksomheden ”360 grader sundhed”, gav en række råd om, hvordan man kan gøre noget ved sin sundhed i det daglige.

Tirsdag den 12. januar 2016

Godt Nytår eller hvad?
På det første møde i det nye år gav de forskellige medlemmer af ’Initiativgruppen’ en status over årets foredrag, dialogmøder og ud-af-huset arrangementer inden borgmesteren fik ordet.

Borgmester Morten Slotved fortalte om sine erfaringer fra skiftet fra chef i IBM til at blive borgmester i Hørsholm, og han berettede om ’rigets’ aktuelle udfordringer og styrker.

Til slut delte Initiativgruppen deres tanker for 2016 og kiggede ind i krystalkuglen for 2017.

Tirsdag den 5. januar 2016

Godt nytår – hvordan gik 2015 og hvad ønsker vi for det nye år?
Initiativgruppen præsenterede sine forslag til klubbens fremtidige organisering og tilrettelæggelse af arbejdet. Det blev vedtaget, at de 5 initiativtagere fremover skulle lede hver sit udvalg sammensat af de medlemmer, som måtte ønske at deltage, med så lidt bureaukrati, som muligt. Hvad angår tilrettelæggelse og afvikling af klubbens aktiviteter var der enighed om, at møderne så vidt muligt skulle tilrettelægges, så de sociale relationer og muligheder for skabelse af netværk blev øget.

Tirsdag den 22. december 2015

Julefrokost på Restaurant Sneppen
Vi mødtes som sædvanlig kl 09.30 til lidt julehalløj i den gamle byrådssal, hvorefter vi spiste julefrokost på Restaurant Sneppen (Jagt og Skovbrugsmuseet).

Tirsdag den 15. december 2015

Sejlads på Europas floder og kanaler
Et af klubbens medlemmer, Henning Larsen, fortalte om sejlads i sin motorbåd på floder og kanaler i Tyskland og Holland i 2013, 2014 og 2015.

Tirsdag den 8. december 2015

Skipper på Volvo Ocean Race
Hollænderen Bouve Bekking fortalte om sine oplevelser og strabadser som skipper i verdens hårdeste kapsejlads, ”Volvo Ocean Race”, jorden rundt.

Tirsdag den 1 december 2015

Indholdet i EU-folkeafstemningen om ’Tilvalgsordningen’
Finn Orbe fra vores søsterklub i Gentofte gav os en gennemgang af Folkeafstemningen den 3. december 2015 i et forsøg på at give forsamlingen en bedre viden og forståelse af indholdet og forklare kendsgerningerne omkring suverænitetsafgivelse.

Tirsdag den 24 november 2015

Flyvevåbnets Helikoptertjeneste
Ole Andersen gav som næstkommanderende ved Flyvevåbnets Redningshelikopter Eskadrille en beretning om eskadrillen og dens drift og missioner. Ole Andersen havde deltaget i et større antal redningsaktioner i såvel Grønland og Færøerne som i Danmark.

Tirsdag den 17 november 2015

At tænke som en morder
Pensioneret kriminalkommissær Kurt Kragh fortalte om Politiets Rejsehold, hvor han i en årrække primært fungerede som efterforskningsleder af en række tunge drabssager.

Tirsdag den 10 november 2015

Hørsholm gamle rådhus – en bygning med ambitioner
Fhv museumsinspektør Lisbeth Hein fortalte om rådhusets historie og om Hørsholm på den tid, hvor det blev opført i 1916-18, hvor der herskede en vældig optimisme med hensyn til kommunens fremtid og ambitionerne ikke fejlede noget. Målet var at udvikle den lille provinsby til en attraktiv forstadskommune.

Tirsdag den 3 november 2015

Martin Rikli – en schweizisk foto-pioner
Et af klubbens medlemmer, Klaus E. Riess, fortalte om den schweiziske pioner Martin Rikle (1889-1969), som var kendt for videnskabelig udvikling inden for fotokemi og kameraudvikling, og som også arbejdede som filmrapporter på en lang række dokumentarfilm.

Tirsdag den 27 oktober 2015

Lion Club’s indsats i Nepal
Ingeniør og nødhjælpsarbejder Henning Molin fortalte om Lion’s indsats i Nepal med henblik på at hjælpe det nødlidende samfund på stedet.

Tirsdag den 20 oktober 2015

De otte intelligenser
Leif Jürgensen, som var med til at starte Hemingway Club i Gentofte, fortalte om ”De otte intelligenser” og hvordan de bruges i hverdagen: Sproglig intelligens; Logisk-matematiske intelligens; Rumlig-visuel intelligens; Musikalsk intelligens; Krops-kinæstetiske intelligens; Interpersonel intelligens; Intrapersonel intelligens; Natur intelligens.

Tirsdag den 13 oktober 2015

Røde Kors’ værdier og finansiering af aktiviteter
Svend Bak-Jensen, nytiltrådt Præsident for Røde Kors Danmark og bosiddende i Hørsholm, fortalte om sin nye post som organisationens øverste frivillige efter at have været lokalformand i Hørsholm i en årrække. Han omtalte, hvordan Røde Kors finansierer sine aktiviteter rundt om i verdens brændpunkter, herunder betydningen af Røde Kors’ butik i Hørsholm.

Tirsdag den 6 oktober 2015

Veteranernes liv efter Afghanistan
Benjamin O. Yeh fortalte om de hjemvendte krigsveteraners liv. Han blev i 2015 nomineret til ‘Årets Dansker’ for sin kamp for hjemvendte soldaters ret til erstatning for de traumer og skader, som de har pådraget sig i krig.

Tirsdag den 29. september 2015

Introduktionsmøde
Fem initiativtagere, Ulrik Sort, Jens-Jacob Jakobsen, Jesper Djurhuus, Per Balser og Knud Düring inviterede til introduktionsmøde i byrådssalen i Det Gamle Rådhus, hvor ideen med den nye mandeklub, Hemingway Club Hørsholm-Rungsted, blev præsenteret som en klub for +60 mænd efter inspiration fra en tilsvarende klub i Gentofte.