Om klubben

Hemingway Club i Hørsholm – Rungsted

På basis af den succes, som den første Hemingway Club i Gentofte opnåede, besluttede en initiativgruppe fra Hørsholm og Rungsted i 2015 at etablere en lokalafdeling. Allerede ved det første informationsmøde i september 2015 var der stor interesse for at blive medlem og i løbet af kort tid rundede medlemstallet 100 ”voksne” mænd.

Hemingway Club i Hørsholm – Rungsted holder sine ugelige møder hver mandag kl. 09.30 – 11.30 i Sognegården, Barakstien 2, 2970 Hørsholm. Medlemskabet er gratis, man betaler blot 20 kroner for kaffe, ostemad og en morgenbitter. Ud af de nuværende ca. 150 medlemmer mødes ca. 70-90 hver mandag til et inspirerende foredrag med et af klubbens egne medlemmer eller en ekstern foredragsholder. Herudover er der et par ud-af-huset arrangementer i hver sæson.

Udover de organiserede medlemsarrangementer er der dannet en række interessegrupper, hvor medlemmer mødes regelmæssigt i eget regi, hver ledet af en ‘tovholder’.

Klubben er organiseret med en række udvalg, som på frivillig basis står for administration, kommunikation, mødeplanlægning  m.v.

Venteliste:  

Med omkring 150 medlemmer har vi været nødt til at indføre en venteliste for optagelse af nye medlemmer. Dels fordi klubben ikke skal være større, end der nemt kan etableres nye personlige kontakter, dels da pladsen i lokalet er begrænset. Hvis du er interseret i at komme på ventelisten kan du sende en mail til info.horsholm@hemingwayclub.dk