Hørsholm tirsdag – afholdte møder

Hvis man klikker på foredragets overskrift kommer der en uddybende beskrivelse frem om emnet og foredragsholderen.

13. august 2019

Hvorfor Hemingway?
 Vi begyndte møderækken efter sommerferien med et foredrag af tidligere overlæge Svend Juul Jørgensen, som han havde kaldt “Hvorfor Hemingway?”. Svend gav en dybere indsigt i Ernest Hemingways skæbne, som viser, at han som person måske ikke er egnet som rollemodel for ældre mænd i deres søgen efter vejen til det gode liv.

18. juni 2019

De otte intelligenser
Dagens foredragsholder, Leif Jürgensen, var med til at starte Hemingway Club i Gentofte i 2013. Efter først at have akkompagneret forsamlingen på flygelet under afsyngelse af dagens morgensang, ’Den signede dag’, fortalte Leif Jürgensen de 37 fremmødte medlemmer om ’De otte intelligenser’ og hvordan de kan bruges i hverdagen: Sproglig-verbal intelligens; Logisk-matematisk intelligens; Rumlig-visuel intelligens; Musikalsk intelligens; Kropslig-kinæstetisk intelligens (bevægelse); Interpersonel (social) intelligens; Intrapersonel intelligens; Natur intelligens. 
     Begrebet ’De otte Intelligenser’ blev oprindelig introduceret som en læringsteori af den amerikanske psykolog Howard Gardner og har vundet genklang over hele verden. Leif Jürgensen har arbejdet som gymnasielærer i dansk og samfundsfag og tog teorien i brug, da han underviste elever på Niels Brock, hvor han ved at veksle mellem de forskellige intelligenser – f.eks ved at blande bevægelse ind i de mere ’boglige’ fag – fik eleverne til bedre at tage læringen til sig.
     Som et eksempel på brugen af teorien i dagligdagen sang vi Benny Andersens smukke sang ’Svantes lykkelige dag’ (også kendt som ’Om lidt er kaffen klar’), som er meget sanselig og fyldt med poetiske beskrivelser af naturen: fugle, blomster, snerleduft, etc. Bagefter skulle tilhørerne bruge lidt tid på hver for sig at visualisere indtrykkene ved at tegne en scene fra sangen på et stykke papir. Og bagefter skulle vi bruge den sociale intelligens ved at drøfte Benny Andersen som forfatter med sidemanden.
     Alle gik hjem fra dette sidste møde inden sommerferien med større bevidsthed om, at ’intelligens’ kan være mange ting.

11. juni 2019

Kick-off møde
Så fik vi skudt tirsdagsklubben i gang med et velbesøgt møde i den gamle rådhussal på Rungstedvej 1B. Styregruppen præsenterede de forskellige udvalg af aktive klubmedlemmer, der har meldt sig til at tage sig af henholdsvis aktiviteter, forplejning, administration og medlemskommunikation.
     Efter at styregruppen havde delt sine planer for klubben med medlemmerne, var det medlemmernes tur til at drøfte deres forventninger til klubben og nedfælde deres ønsker og forslag på et spørgeskema. Styregruppen vil bearbejde spørgeskemaerne hen over sommeren og følge op på et møde i august.