Hørsholm tirsdag – afholdte møder

 

Hvis man klikker på foredragets overskrift kommer der i nogle tilfælde en uddybende beskrivelse frem om emnet og foredragsholderen.

9. marts 2020

“Ugebladet i lokalsamfundet”                                                                                                                         Ugebladet er lidt af en institution i Hørsholm. Kan man som beboer i kommunen tænke sig Hørsholm uden Ugebladet? Måske. For Ugebladet er som så mange andre trykte medier under pres. Det er de voksne (ældre) der læser os, mens de unge søger mod andre kilder, hvor de kan finde deres nyheder.

Ugebladet sætter en ære i at være den kilde, hvor Hørsholms borgere finder de oplysninger, der gør dem i stand til at fungere som aktive borgere i et nærdemokrati.          Og vi sætter en ære i fortælle læserne, hvad de kan foretage sig. Ud over – selvfølgelig – at præsentere dem for annoncørernes mange tilbud.                                                                    Ugebladet vil gerne præsentere verden set fra din hoveddør. Eller sagt på en anden måde: Hemingway ville kun være interessant for os, hvis han dukkede op i Hørsholm.

Lokalredaktør Fred Jacobsen gav os et levende billede af Ugebladets situation i dag, hvor Ugebladet fylder i år 89 år. Spørgelysten var stor gennem hele foredraget, og Fred Jacobsens konklusion var, at der også om 10 år var et “Ugeblad” i Hørsholm.

3. marts 2020

“En embedsmands bekendelser”                                                                                                                 Jørgen Jørgensen ( f. 1950) berettede om godt 40 år i offentlig tjeneste. 10 år i centraladministrationen fulgt af 25 år i sundhedsvæsenet, heraf 13 år som direktør for Rigshospitalet. Herefter 5 år som direktør for Aarhus Universitet og afsluttende som rektor for et hviderussisk universitet i eksil i Vilnius, Litauen. Oplevelser og erkendelser vedrørende offentlig styring og bureaukrati. 

25. februar 2020

“Flyindustrien før og nu”                                                                                                                            Jørgen Lindegaard, tidligere adm. direktør for SAS gav os et spændende indblik i situationen omkring flyindustrien og specielt den historiske situationen i SAS. Jørgen Lindegaard holdt et tilsvarende foredrag i mandagsklubben den 1. april 2019, så der kan I se en nærmere beskrivelse af foredraget. 

18. februar 2020

“Bombardementet af Dresden den 13. februar 1945”                                                                 Det er 75 år siden, at en af verdens smukkeste byer sank i grus og aske under et meget voldsomt bombardement af de allierede luftstyrker. Mellem 25.000 til 40.000 mennesker omkom og endnu flere blev hjemløse.

Klaus-Eckard Riess var seks år gammel dengang og har en tydelig erindring om rædselsnatten, som han oplevede i en af byens forstæder. Indledningsvis vil han fortælle os, hvordan han husker begivenheden, og hvad der skete med slægtninge og bekendte. Derefter hørte vi om angrebets planlægning, udførelse og følgerne. Klaus viste bl.a. billeder af anvendte flytyper og af de skrækkelige følger. Han afsluttede dog med nogle optimistiske fotos af byen i dag. Et meget spændende foredrag og med efterfølgende stor spørgelyst.

11. februar 2020

“Netværksdag”                                                                                                                             Netværksdag omkring de fremtidige interessegrupper.

 

4. februar 2020

“Flådens sænkning den 23. august 1943”                                                                                            Da de tyske besættelsestropper om morgenen 29. august
1943 rykkede ind på Holmen, blev der fra dansk side givet signal til at
iværksætte en planlagt sænkning af flådens skibe for at de ikke skulle
falde i tyske hænder. Det lykkedes for flåden at sænke 32 skibe,
medens 1 bevogtningsfartøj, 3 minestrygere og 9 kuttere nåede i
sikkerhed inden for neutralt svensk farvand.

Hans Christian Bjerg er cand. mag. I historie og indianske sprog og tidligere overarkivar i Rigsarkivet og chef for Forsvarets Arkiver.
Han har udgivet en lang række bøger, bl.a.”Ligaen. Den militære danske efterretningstjeneste 1940-45, bd. 1.2” (1985).

28. januar 2020

Lewis & Clark ekspeditionen 1803-1806                                                                                         Birger Schneider berettede om den storpolitiske baggrund for ekspeditionen og en række af dens højdepunkter og udfordringer. Ekspeditionen er veldokumenteret i Lewis & Clarks journaler, ca. 5.000 sider optegnelser og beskrivelser undervejs, samt flere af deltagerne dagbøger. Birger Schneider har i et par somre fulgt i fodsporet af Lewis og Clark over den dramatiske del af rejsen gennem Rocky Mountains. Læs Birgers udførlige beskrivelse ved at klikke på overskriften.

21. januar 2020

“Historien om Værløse Tårn og meget mere”                                                                                            Mogens Houman fortalte om sit lange spændende liv. Han er en dygtig formidler, der med en fortid som sanger, skuespiller og musiker, er i stand til at videre-bringe et budskab. Dette suppleret med en baggrund i en bank, som civil pilot, militær fly-veleder, linjeofficer indenfor flyvekontrol, og en international baggrund, der rækker langt og bredt, samt tjeneste som lærer og skoleleder. Desuden uddannelse i psykologi, pædagogik, økonomiforvaltning, statsvidenskab og virksomhedsledelse.

 

14. januar 2020

“Besøg på flyteknisk museum i Kastrup”                                                                              Tirsdagsklubben besøgte flyteknisk museum i Kastrup med efterfølgende frokost. En spændende dag med en rigtig god frokost.

 

7. januar 2020

“Borgmester Morten Slotved”                                                                                                                       44 personer var mødt op for at høre borgmester Morten Slotved berette om den aktuelle situation i Hørsholm samt planerne for fremtiden. Det var en stolt og glad borgmester, der kunne fortælle om den svære økonomiske situation i 2019 som kommunen havde været i og om, hvordan kommunen havde justeret budgetterne, så resultatet balancerede indtægter og udgifter.

Slotved var også rigtig glad for at se, hvordan Hemingwayklubberne havde udviklet sig og imponeret over det høje aktivitetsniveau. Slotved gennemgik alle kommunens byggeplaner for bl. andet PH grunden, som han ventede sig meget af. Resultatet ser vi om ca. 4 år. Rådhuset flytter i februar til en bygning bag Rosendahl på en 3-årig lejekontrakt. I løbet af denne periode forventer han, at der kan træffes beslutning om rådhusets fremtidige placering.

Han ønsker at det nuværende rådhus rives ned og at grunden bruges til boligformål. Slotved ønsker ligeledes at der opføres flere ungdomsboliger samt et privat plejehjem. Desuden skal idrætsfaciliteterne forbedres med endnu en ”boldhal” eller ”trægulvshal”, som borgmesteren kaldte hallen. Og kommunen arbejder hårdt for at få gennemført en række lokalplaner. Af et budget på ca. 2.100 millioner kr sender Hørsholm ca. 600 millioner kr til kommuneudligning. Der arbejdes i øjeblikket på, at dette ikke bliver endnu værre !

Hørsholm er den kommune, der procentuelt har flest ældre medborgere. Slotved er også glad for udviklingen i Kulturhus Trommen, der nu er fyldt op med spændende aktiviteter samt med en god restaurant, og han anbefalede os alle at gøre brug af de mange tilbud. Og spørgelysten var stor, inden mødeleder Per Olsen kunne afslutte dagens møde.

Et helt igennem levende og inspirerende foredrag med masser af fakta. Og flot gennemført til trods for at Slotved kom direkte fra tandlægestolen med en ”bedøvet” mund.             

17. december 2019

“Julefrokost”                                                                                                                                                         24 personer deltog i julefrokosten på Rungsted Kro med rigtig god stemning, god mad, gode historier, spændende pakkeleg samt musikalsk underholdning. Vi glæder os allerede til den kommende Hemingway frokost.

10. december 2019

“Netværksdag”                                                                                                                                          Henrik Landwehr ledede os gennem dagen og fik os til med god pædagogik og leg at lære hinanden bedre at kende samt få os til at bygge de mest fantastiske og kreative tårne, som Hemingway klubben nogensinde har set, og så var det i den gamle byrådsal.

03. december 2019

“Grundlovsændringen 1953”                                                                                                                          Knud Bjørn Eriksen fortalte om, hvordan det i 1953 lykkedes for daværende statsminister Erik Eriksen at ændre grundloven med en dybt splittet rigsdag og opnå fornøden tilslutning ved folkeafstemningen. Han kom også ind på indførelsen af kvindelig arveret til tronen. Knud Bjørn Eriksen (f 1940) er søn af Erik Eriksen og voksede op i det politiske miljø på faderes gård ved Ringe. Han er cand. jur. og arbejdede som advokat i København med egen virksomhed 1975-2010.

Bo%20Bojesen%20tilrettet.jpg?dl=0

26. november 2019

“Danmark i EU og Brexit”                                                                                                                             EU er i krise – stor eller lille. TV2s mangeårige EU-korrespondent med næsten 100 topmøder på bagen tog os med bag kulisserne. Om at bo i Bruxelles med Boris Johnson som kollega – en kollega, som allerede dengang havde en let omgang med sandheden.      Vi kom bag kulisserne i forhandlingerne om Danmarks fire forbehold efter afstemningen i 1992 – en afstemning, hvor kun 46.847 adskilte ja og nej.

Thorkild Dahl mener, at populismen i politik er på vej fremad både i USA og Europa med det, der kan blive et demokratisk problem. Alt for få følger med på tv, radio og i aviser. Hvordan kan de så være forberedt på at lægge retningen for demokrati og samfund? Det bør alle diskutere ikke bare i fremtiden, men nu. 

19. november 2019

“Tilbageblik”                                                                                                                                              Torben Rechendorff  gav os et spændende foredrag om slægtens tilknytning til Hørsholm tilbage til midten af 1800-tallet og frem til i dag. Vi hørte om et spændende liv, som “den heldige kartoffel” Torben have haft med indflydelse på udvikling på Hørsholm Skole, hvor han var skoleinspektør, i Hørsholm kommune, hvor han repræsenterede de konservative over jobbet som generalsekretær for Det Konservative Folkeparti og som kirke- og kommunikationsminister i Poul Schlüter-regeringen.                                                                                 Han fortalte os om Mother Teresa besøg på Hørsholm Skole samt da han som kirkeminister besøgte Mother Teresa i Calcutta i Indien. Vi hørte ligeledes om arbejdet med Det Kongelige Teater og med at få bygget den nye opera og det nye skuespilhus.                        En helt igennem spændende formiddag.

12. november 2019

“Vinterbadning, samfundsskred og dens digitale nutid”                                                      Erling Madsen har de sidste 47 år arbejdet som pressefotograf, journalist, redaktør og kommunikationsrådgiver. På TV, radio, dagblade, ugeaviser og magasiner. han har også skrevet bøger.

Den digitale verden har han fulgt tæt de seneste 20 år, bl.a. som informationschef for Philips, kommunikationschef for brancheforeningen ”Branchen Forbruger Elektronik” og nordisk pressekontakt for den amerikanske brancheforening ”Consumer Technology Association, som står bag verdens største fagmesse for forbrugerelektronik, ”CES” i Las Vegas. Via sit firma ”Ajour Pressebureau” arbejder han i dag for Philips TV og audio og holder foredrag om den digitale udvikling.

Dagens emne:

Droner, big data, føreløse køretøjer, kunstig intelligens, sensorer, smartphone, inteligente byer, 3D-print og internet er begreber de fleste kender eller har hørt om. Men det handler i høj grad om, at det er ting som spiller sammen.

Vikingerne er forbilledet for mange vinterbadere – og dem bliver der flere og flere af. det er en tendens i samfundet – og foredraget vil føre dig fra vikingernes runer til Harald Blåtands bluetooth. Vi tager et tilbageblik over den teknologiske udvikling gennem 170 år via en status i dag til et kig fremad.

Fællesnævneren er, at den teknologiske udvikling er gået stærkt og vil gå endnu stærkere. Og vi vil alle blive inddraget og påvirket; uanset om vi arbejder eller holder fri.

5. november 2019

“En strømers uransagelige veje”    v/ Jørgen Hedegaard                                                           Jørgen Hedegaard holdt et ualmindeligt morsomt foredrag om sin tid som aktiv i Rigspolitiets Færdselsafdeling. Det hele begyndte på en gård i Thy, og vi fulgte karrieren i søværnet og videre til politiet, hvor Jørgen Hedegaard på en spændende måde via anekdoter og egne oplevelser gav os et godt indtryk af arbejdet i politiet.                     

En af Jørgen Hedegaards opgaver var sammen med Proof Digital Systemer at udvikle et “In-Car video System”, der skulle monteres i Rigspolitiets umærkede biler. ProVida systemet blev udviklet og godkendt i 1981 her I Danmark og i 1983 I Tyskland. Systemet var det første video system for montering i politibiler og udviklingen skete i tæt samarbejde mellem firmaet og Jørgen Hedegaard.

29. oktober 2019

Mine 113 dage som Saddam’s gidsel – oplevelser fra Mellemøsten efteråret 1990″      v/ Niels Mogensen

 Indledningsvist fortalte Niels om sit arbejdsliv for Nilfisk i Mellemøsten i årene 1985-90, hvor Niels og familien havde bopæl i Kuwait City.

Vi hørte om den politiske situation, som gav afsæt for Iraks invasion af Kuwait d. 2. august 1990 – og om oplevelserne på selve invasionsdagen og de efterfølgende uger i Kuwait. Om hvordan landet ”blev lukket ned” og de derboende danske familier, der blev tilbageholdt i landet, kom i situationer, som ingen af dem havde kunnet forestille sig.

Efter tre uger i Kuwait rejste Niels i en bilkonvoj med andre danskere gennem ørkenen til Bagdad i håb om hurtigt at kunne rejse videre til Danmark. Det ufrivillige ophold for danskere og andre vesterlændinge i Bagdad blev dog langt længere end forventet – og først efter tre lange måneders tilbageholdelse, lykkedes det Niels at komme tilbage til Danmark. Opholdet i Bagdad var præget af svingende humør, godt kammeratskab, kedsomhed, organisatoriske udfordringer og ikke mindst Anker Jørgensens besøg for at få de danske gidsler frigivet.

Afslutningsvist vurderede Niels situationen i 1990 i lyset af det Mellemøsten, som vi via medierne kender i dag.

22. oktober 2019

“Kosmos & klima”                                                                                                                                          Erik Both talte om de fænomener fra Kosmos, som har indflydelse på klimaet. Og så gav han et par løsningsforslag, der batter mere end de mange “feel good ideer” der præger dagens debat. Et spændende foredrag med stor spørgelyst fra mødedeltagerne.

15. oktober 2019

Kriminalforsogen                                                                                                                                  Christian Trønning (som er medlem af tirsdagsklubben) fortalte om sine oplevelser som leder af Kriminalforsorgen i en meget urolig periode fra 1993 til 1998. Christian kom blandt andet ind på ting som overfyldte fængsler, problemerne med narko og mobiltelefoner, rockerkrigen og hvordan den også påvirkede livet inden for murene, spektakulære undvigelser som f.eks. gummigeden, der i 1995 væltede muren omkring Vridsløselille med en massiv fangeflugt til følge, og meget andet.

8. oktober 2019

Højtaleren og dens opfinder, dansk-amerikaneren Peter Laurits Jensen                      Birger Schneider, som er medlem af tirsdagsklubben og som med en baggrund som elektroingeniør og en lang professionel karriere inden for den elektro-tekniske branche fortalte en fængende beretning om nogle af de opfindere, som for 100 år siden var med til at skabe de tekniske hjælpemidler, som vi i dag betragter som selvfølgelige, men som dengang var banebrydende. Det var bl.a. opfinderen Valdemar Poulsen, som stod bag udviklingen af magnetisk lyd og for buesenderen, og hans assistent Peter Laurits Jensen.    
   Fortællingen fulgte P.L. Jensen fra hans opvækst under fattige kår på Falster, til han fik ansættelse hos Valdemar Poulsen, som senere sendte ham til USA, hvor han blev. I 1915 lykkedes det ham og en amerikansk ingeniør at udvikle højttaleren – uden at man egentlig vidste, hvad man kunne bruge den til. I dag har de fleste hjem et sted mellem 50 og 100 højttalere, og Jensen-højttalere anses stadig som nogle af de bedste på verdensmarkedet. Jensen døde i 1961 og havde forinden fået tildelt Dannebrogsordenen af den danske konge.

1. oktober 2019

Hvad der kan tænkes kan tegnes
Klubben havde fornøjelsen af et muntert møde med en livskraftig kunstner, nemlig tegneren Jens Hage, som tilmed er et af klubbens egne medlemmer. Mange kender Jens Hages streg fra Berlingskes spalter, hvor han har tumlet sig siden 1980. Det har været og er karikaturer af vore politikere, visuelle kommentarer til dagens debat, men også de mere følsomme fortolkninger af livets tildragelser flyder fra hans pen. Jens fortalte i sit foredrag om fire forskellige discipliner: Karikatur, illustration, graphic facilitation og satire, som udgør det væsentlige i hans virke med hovedvægten på den politiske satire.
   Herudover causerede Jens over  det at træne sin hjerne til at få ideer, og han fortalte om forskellen på at tænke vandret og at tænke lodret. Endvidere kom han ind på anvendelsen af hjernen som billedgenerator, samt det at tale med sin hjerne i et sprog, den forstår.
   Jens blev student fra Herlufsholm i 1967 og forsvarede landet som værnepligtig i Den Kgl. Livgarde 1967-69. Han blev uddannet på den Grafiske Højskole 1970-72 og siden tilknyttet og avanceret til freelancetegner i Det Berlingske Hus. Jens har dog også drevet egen virksomhed siden 1985.

Se nærmere omtale under afholdte møder, Hørsholm-Rungsted mandag, den 11 marts 2019.

24. september 2019

Danmark i rummet: Fra Hubble-rumteleskopet til nutidens nanosatellitter
Se nærmere omtale under afholdte møder, Hørsholm-Rungsted mandag, den 23. september 2019.

17. september 2019

Hvad rummer Hørsholm Lokalarkiv?
Klubben havde besøg af museumsinspektør Hans Jørgen Winter Jensen, som siden 1996 har været leder af Hørsholm Lokalarkiv. Hans Jørgen indledte mødet i den gamle byrådssal, hvor han fortalte om arkivets forskning og samlinger, og derefter gik forsamlingen i samlet flok den korte spadseretur til Lokalarkivet på Søndre Jagtvej 2, hvor han fortalte lidt om, hvad man kan finde i arkivet..

10. september 2019

Bag kulisserne med Thorkild Dahl
Journalist Thorkild Dahl, som er et af tirsdagsklubbens egne medlemmer, tog tilhørerne med bag kulisserne i både det politiske liv og i medierne, som han har fået et godt indblik i som journalist og mangeårig udenrigskorrespondent på TV2. Han fortalte en række anekdoter fra mødet med politikere og celebriteter og om, hvordan han i 80’erne var med i det team, der  med Jørgen Schleimann i spidsen fik til opgave at etablere TV2 og dermed bryde DR’s monopol.

3. september 2019

Min vej til skipper på Slotssøen
Klubbens medlemmer kunne nyde et fornøjeligt foredrag, hvor den humørfyldte tidligere jagerpilot og luftkaptajn Finn Sylvest Jensen fortalte om sin pensionistaktivitet som skipper på den lille udflugtsbåd på Slotssøen i Hillerød. Finn er lokal Hørsholm-dreng, opvokset under beskedne kår, men som voksen har han haft haft en spændende karriere, som han delte med tilhørerne.

27. august 2019

Ole Olsen, Nordisk Film, Elleore og Løvejagten
Mogens Buch-Larsen gennemgik i sit foredrag vigtige nedslagspunkter i gøgleren og filmmageren Ole Olsens eventyrlige liv. Han blev født den 5. maj 1863 i yderste fattigdom i Nordvestsjælland og døde som en af Danmarks rigeste mænd, og var bl.a. kendt som verdens første ”filmkonge” og stifter af Nordisk Film. Mogens Buch-Larsen inddrog i sit foredrag vigtige begivenheder, steder og personer, der formede Ole Olsens liv og karriere. 

20. august 2019

Multiopfinderen J.C.H Ellehammer
Multiopfinderen Jacob Christian Hansen-Ellehammer (1871-1946) var grandonkel til dagens foredragsholder, Poul Ellehammer, som gav et indblik i grandonkelens familiemæssige baggrund og i hans tekniske univers fra han etablerede sig som selvstændig i 1896.
    J.C.H. Ellehammer stod i starten af det 20. århundrede bag opfindelsen af en lang række apparater og tekniske hjælpemidler – forlystelsesautomater, Tivolibåde, æggeåbnere, motorer, motorcykler, biler og brandslukningsudstyr m.m.m. Mest kendt i eftertiden var nok forsøgene med flykonstruktioner, som førte til, at det lykkedes at foretage en kort flyvetur på øen Lindhom i 1906.

13. august 2019

Hvorfor Hemingway?
 Vi begyndte møderækken efter sommerferien med et foredrag af tidligere overlæge Svend Juul Jørgensen, som han havde kaldt “Hvorfor Hemingway?”. Svend gav en dybere indsigt i Ernest Hemingways skæbne, som viser, at han som person måske ikke er egnet som rollemodel for ældre mænd i deres søgen efter vejen til det gode liv.

18. juni 2019

De otte intelligenser
Dagens foredragsholder, Leif Jürgensen, var med til at starte Hemingway Club i Gentofte i 2013. Efter først at have akkompagneret forsamlingen på flygelet under afsyngelse af dagens morgensang, ’Den signede dag’, fortalte Leif Jürgensen de 37 fremmødte medlemmer om ’De otte intelligenser’ og hvordan de kan bruges i hverdagen: Sproglig-verbal intelligens; Logisk-matematisk intelligens; Rumlig-visuel intelligens; Musikalsk intelligens; Kropslig-kinæstetisk intelligens (bevægelse); Interpersonel (social) intelligens; Intrapersonel intelligens; Natur intelligens. 
     Begrebet ’De otte Intelligenser’ blev oprindelig introduceret som en læringsteori af den amerikanske psykolog Howard Gardner og har vundet genklang over hele verden. Leif Jürgensen har arbejdet som gymnasielærer i dansk og samfundsfag og tog teorien i brug, da han underviste elever på Niels Brock, hvor han ved at veksle mellem de forskellige intelligenser – f.eks ved at blande bevægelse ind i de mere ’boglige’ fag – fik eleverne til bedre at tage læringen til sig.
     Som et eksempel på brugen af teorien i dagligdagen sang vi Benny Andersens smukke sang ’Svantes lykkelige dag’ (også kendt som ’Om lidt er kaffen klar’), som er meget sanselig og fyldt med poetiske beskrivelser af naturen: fugle, blomster, snerleduft, etc. Bagefter skulle tilhørerne bruge lidt tid på hver for sig at visualisere indtrykkene ved at tegne en scene fra sangen på et stykke papir. Og bagefter skulle vi bruge den sociale intelligens ved at drøfte Benny Andersen som forfatter med sidemanden.
     Alle gik hjem fra dette sidste møde inden sommerferien med større bevidsthed om, at ’intelligens’ kan være mange ting.

11. juni 2019

Kick-off møde
Så fik vi skudt tirsdagsklubben i gang med et velbesøgt møde i den gamle rådhussal på Rungstedvej 1B. Styregruppen præsenterede de forskellige udvalg af aktive klubmedlemmer, der har meldt sig til at tage sig af henholdsvis aktiviteter, forplejning, administration og medlemskommunikation.
     Efter at styregruppen havde delt sine planer for klubben med medlemmerne, var det medlemmernes tur til at drøfte deres forventninger til klubben og nedfælde deres ønsker og forslag på et spørgeskema. Styregruppen vil bearbejde spørgeskemaerne hen over sommeren og følge op på et møde i august.