Organisation

Hemingway Club i Hørsholm – Rungsted

Udvalgsstruktur.

Over udvalgene er der et Formandsudvalg bestående af udvalgsformændene. Efter behov kan andre medlemmer deltage. Dette udvalg sikrer Hemingway Klubbens overordnede styring, sammenhæng og funktion.

De 3 udvalg har ansvaret for følgende opgaver:

Administrationsudvalget:  Administration, herunder budget- og regnskab, lån af lokaler, medlemskartotek, udarbejdelse af navnelabels, registrering af mødedeltagelse og arkivering af klubbens dokumenter. Opbygning og udvikling af klubbens hjemmeside i samarbejde med Programudvalget.  Opstilling af AV udstyr, højtalere og mikrofon. Kontakt til Frivilligcenteret og andre Hemingway Klubber. Fundraising til fremtidige aktiviteter. Kommunikation og PR indadtil og udadtil, herunder sikring af tilgang af nye medlemmer.

Stig Kuhlmann – stigrkuhlmann@gmail.com,  Flemming Jørgensen, Peter Clausen, Henning Larsen, Henrik Bjørkman, Oluf Ravn, Ulrik Sort og Per Olsen.

Programudvalget:  Planlægning og styring af møder, herunder tilrettelæggelse af  temaer for klubbens møder samt evt. PowerPoint-support til foredragsholdere. Dialog med foredragsholdere om baggrundsinformation om de enkelte foredrag til udarbejdelse af forhåndsorienteringer og udsendelse af disse til medlemmerne.  Udvikling og gennemførelse af  netværksskabende aktiviteter med udgangspunkt i medlemmernes interesser.

Jesper Djurhuus – j.djurhuus49@gmail.com, Klaus-Eckard Riess, Hans Lund Thomsen, Jørgen Fogelstrøm og Gert Hemmingsen – g.hemmingsen@mail.dk

Arrangementsudvalget: Varetager den praktiske afholdelse af møderne, herunder opstilling af borde, forplejning og brugerbetaling samt den nødvendige oprydning etc. Styring og afvikling af eksterne arrangementer i samarbejde med Mødeplanlægningsudvalget.

Per Balser – balser@mail.dk, Otto B. Christiansen, John Carlsen, Henrik Peulicke, Ib Frausing, Niels Møller, Søren Faaberg, Orla Ankersen, Peter Erik Øbell, Kristian Smith, Leif Froberg, Bent Bro, Anders Kjær-Knudsen og Ole Bjørn.

Udvalgene sikrer selv det fornødne antal medlemmer og vælger selv deres formand.