Information til medlemmerne

Charter for Rudersdal Club 2 Rudersdal

Som en del af Hemingway Club Danmark er vi forpligtet til at følge de formål, som ligger til grund for etableringen af Hemingway-klubber i hele landet. Vi har derfor underskrevet og tilsluttet os dette charter, som du kan stifte bekendtskab med ved at klikke på nedenstående link:

Charter for Rudersdal 2

 

Koncept for Hemingway klubberne i Danmark

Har du lyst til at læse lidt mere om, hvorledes klubbernes fungerer, kan du klikke på nedenstående link:  

HCKoncept 09.06.2019

 

 

Potentielle foredrag

Ved netværksmøde den 7. marts 2019 blev der gruppevis drøftet, hvilke mulige foredragsemner, der kunne have medlemmernes interesse. Nedenfor en sammendrag af resultatet af dette gruppearbejde:

SCAN0008

 

 

 

Skabelon for PPP-præsentationer (Personlig Profil Præsentation):

En PPP-præsentation kan have en varighed på mellem 5 og 10 min (max. 15 min inkl. spørgsmål) og kan være en fortælling uden manuskript, en fremlæggelse baseret på et udarbejdet notat, en mundtlig præsentation understøttet af fotos, en fremlæggelse ved hjælp af PowerPoint i stikordsform eller en fuld PowerPoint fremvisning inkl. fotos. Formålet med en PPP er, at vi kommer lidt ind bag personen og derved lærer hinanden bedre at kende og opdage berøringsflader og fælles interesser mm. Dette kræver åbenhed og fortrolighed. Det er frivilligt at udarbejde en PPP. Indholdet af en PPP foreslås struktureret efter følgende indholdsliste:

1. Persondata og familie, herunder fødselsår og sted, bopæl gennem årene, familieforhold

2. Opvækst, herunder skolegang, uddannelse og militærtjeneste

3. Erhvervsdata (kort)

4. Interesser og hobbies

5. Hvorfor Hemingway Club?

6. Enestående hændelser i dit liv?

 

Der er nu oprettet en lukket gruppe på Facebook under navnet “Hemingway Rudersdal Club 2” 

 

Formålet med denne side er at annoncere kommende begivenheder i Club 2 og i øvrigt at give informationer til medlemmerne. Endvidere kan medlemmer sprede informationer, som man skønner kan være af interesse for andre medlemmer.

Du er meget velkommen til at anmode om medlemskab af gruppen via gruppens Facebook-side eller sende en anmodning herom til sidens administrator på mail-adressen henningtoft@hotmail.com.

https://www.facebook.com/groups/169873757295008/

 

 

Kontingent for 2019/20

Kontingentet for perioden frem til generalforsamlingen i februar 2020 er nu fastsat til kr. 100.

Betales ved overførsel til konto 9570-12665733.

Husk at anføre indbetalerens navn i tekstfeltet

 

Hemingway Club Rudersdal klub 2

27. september 2018
Der er nu 26 på ventelisten.
Der er nu dannet en styregruppe til Klub 2, og der afholdes det første ordinære møde 
den 27. september 2018. kl. 12.00-1400 på Havarthigården,  Havarthivej 6 i HolteAlle voksne mænd over 60+ er velkomne.

17. september 2018
Annonce i Rudersdal Avis – “Klik her”

12. juli 2018
Der blev afholdt et møde i Hemingway Club Rudersdal – klub 2, hvor der blev sammensat en ny foreløbig arbejdsgruppe med 5 medlemmer.

Den nye arbejdsgruppe konstituerede sig selv.

Det blev vedtaget, at man deler Hemingway Club Rudersdal op i 2 Klubber, Klub 1 og Klub 2.  Den nye klub 2 respekterer vedtagne vedtægter og retningslinier som vedtaget under klub 1, men tilrettelægger iøvrigt sit arbejde med gruppen selvstændigt.

Se: https://hemingwayclub.dk/rudersdal-2-kommende-moeder/

28.juni 2018
Hemingway Club Rudersdal – Gruppe 2

Tilslutningen til Hemingway Club Rudersdal var ved årsskiftet så stor, så vi måtte overveje mulighederne for en parallelklub på grund af pladsmangel.

Ved generalforsamlingen den 25. februar 2018 blev det besluttet, at stoppe for tilgang af nye medlemmer og oprette en venteliste.

Dette bevirkede, at ventelisten blev opgraderet i foråret, og nu er så stor, at der blev indkaldt til det første møde den 28. juni for oprettelse af paralellklubben under navnet Rudersdal Klub 2.

Bent Høgsberg