Interessegrupper

På to netværksmøder omkring årsskiftet 2017/18 blev en række emner til mulige interessefællesskaber diskuteret ved ’interesseborde’ på grundlag af medlemmernes indmeldte forslag. Der var ved de to møder mulighed for at sætte sig ved i alt 24 forskellige interesseborde, og man kunne skifte bord efter pausen.

Ud af disse diskussioner blev der efterfølgende dannet foreløbig otte interessegrupper:

Naturvandring Kulturvandring l’Hombre Slægtsforskning
Litteratur Sejlads Golf Ølbrygning

Grupperne er kun for medlemmer af Hemingway Club Hørsholm-Rungsted. Det er vigtigt at understrege, at de er født ud af klubben, men at det er helt selvstændige grupper, som drives af medlemmerne selv.

Hver gruppe aftaler selv hvor ofte, hvor og hvor længe man vil mødes om gruppens aktiviteter. Hver af interessegrupperne har valgt en tovholder, som har ansvaret for at holde sammen på gruppen og stå for kommunikationen internt i gruppen og holde alle klubbens øvrige medlemmer orienteret.

Interessegrupperne er ikke ekskluderende. Alle medlemmer i Hemingway Club H-R bliver holdt orienteret om aktiviteterne og kan frit tilmelde sig en aktivitet, med mindre der er adgangsbegrænsning til det pågældende arrangement.

Hvis du skulle få lyst til at melde dig ind i en eller flere interessegrupper, skal du kontakte tovholderen for gruppen, som vil sørge for, at du kommer på deltagerlisten og bliver holdt orienteret om kommende aktiviteter.