Interessegrupper

Der er blandt mandagsklubbens medlemmer etableret en række interessegrupper, hvor man uden for de normale mandagsmøder kan mødes omkring specifikke interesser:

Grupperne er kun for medlemmer af Hemingway Club H-R mandag. Det er vigtigt at understrege, at de er født ud af klubben, men at det er helt selvstændige grupper, som drives af medlemmerne selv.

Hver gruppe aftaler selv hvor ofte, hvor og hvor længe man vil mødes om gruppens aktiviteter. Hver af interessegrupperne har valgt en tovholder, som har ansvaret for at holde sammen på gruppen og stå for kommunikationen internt i gruppen samt at holde alle klubbens øvrige medlemmer orienteret. Se oversigt over tovholdere og deres kontaktdetaljer sidst på dette opslag.

Interessegrupperne er ikke ekskluderende. Alle medlemmer i Hemingway Club H-R mandag bliver holdt orienteret om aktiviteterne og kan frit tilmelde sig en aktivitet, med mindre der er adgangsbegrænsning til det pågældende arrangement.

Man kan se billeder fra nogle af interessegruppernes aktiviteter i Fotogalleriet sidst i denne del af hjemmesiden.

Naturvandringer

Vandreture, fortrinsvis på stier i naturligt terræn. Turene foregår i et frisk tempo med tid til pauser og stop undervejs.
Fast mødested: Nordre Strandvej, 3050 Humlebæk. Herfra udgår forskellige ture rundt i området omkring Nivå og Humlebæk. Turene gennemføres uanset vejret. Man medbringer selv egen forplejning, om ønsket.
Tidspunkt (på tirsdage): kl. 10.00 og sluttidspunkt senest kl. 12.00.
Annoncering: Alle arrangementer annonceres i Mødekalenderen på hjemmesiden, hvor man kan se de planlagte ture, efterhånden som de lægges fast
Nye deltagere: Åben for alle. Der er ikke tilmeldingspligt; man møder bare op på mødestedet kl 10.00.

Kultur-historie-arkitektur 

Arrangementer med temaerne kulturhistorie/arkitektur/arkitekturhistorie. Formålet er at besøge kulturelle institutioner og lignende steder, som man måske normalt ikke har adgang til. Der kan evt. være tale om opkrævning af en vis egenbetaling til entre og guide.
Tidspunkt: Den første fredag i hver måned, som hovedregel med start kl 11.00 og med et par timers varighed. Man vil så vidt muligt desuden søge at samle op på oplevelserne ved at drikke en øl sammen efter arrangementerne i nærheden af besøgsstedet.
Annoncering: Alle arrangementer annonceres i Mødekalenderen på hjemmesiden, hvor man kan se de planlagte ture, efterhånden som de lægges fast. Alle mandagsklubbens medlemmer bliver herudover inviteret pr. mail inden hvert møde og kan melde sig til besøgene.
Nye deltagere: Åben for alle mandagsklubbens medlemmer.

L’Hombre

Man mødes hver uge omkring kortspillet l’Hombre i Selmersbo, hvor man på en meget kammeratlig vis samles om dette vidunderlige kortspil.
Tidspunkt: Hver onsdag kl 13.00-15.00
Nye deltagere: Der er plads til nye spillere, som tilbydes en oplæring i spillets grundregler i enetimer, hvis det er nødvendigt.

Ølbrygning og -smagning

Tovholder har brygget øl i 40 år i sit hjemmebryggeri ”Hansens Bryghus”. De 10 medlemmer er mest engageret i ølsmagningen, mens ‘Hansens Bryghus’ lægger faciliteter til selve bryggeprocessen
Første bryg blev bestemt i januar 2019, hvor valget faldt på belgisk ‘Trappistøl’. Første brygning blev startet i april 2019 og prøvesmagt 14. juni 2019 med stor succes. Det igangværende projekt ’Juleattrapist’ er færdigbrygget!
Gruppen forsøger at mødes hver anden eller hver tredje måned. Almindeligvis vil mødestedet gå på omgang, lidt afhængig af mødets indhold. Er der tale om teknik vil det nok være på Hansen Bryghus. De fremtidige møder vil man prøve at basere på forskellig landes øltyper. Man overvejer også ekskursioner i nærområdet.
Annoncering: Direkte rundskrivelse fra tovholder til gruppens medlemmer.
Nye deltagere: Da ikke alle gruppens medlemmer er ”aktive”, vil der være plads til et par nye medlemmer ved henvendelse til tovholder.

Litteratur

Efter en gennemlæsning af to af Hemingways værker har man været igennem ca. 10 andre bøger siden starten, mest romaner men også samfundslitteratur og historiske bøger. De 6 medlemmer mødes på skift hjemme hos hinanden.
Nye deltagere: Gruppen ønsker af pladshensyn ikke at optage flere medlemmer i denne litteraturkreds, men Jørgen er gerne behjælpelig med at etablere en ny gruppe, hvis nogen skulle have lyst til at være tovholder.

Slægtsforskning 

Det er en ERFA-gruppe, hvor vi hjælper hinanden med egen slægtsforskning. De pt. 9 medlemmer har indtil nu afholdt 21 møder i Trommens bibliotek i Caroline-salen. 
Starttidspunkt (alle på torsdage): kl. 12:30 og sluttidspunkt senest kl. 15.00.
Annoncering: Alle arrangementer lægges i Mødekalenderen på hjemmesiden, hvor man kan de se planlagte møder i gruppen.
Nye deltagere: Nye medlemmer er velkomne, men skal på forhånd have et vist basiskendskab til slægtsforskning for at få noget ud af møderne.

Golf 

Golfgruppen tæller ca. 50 medlemmer og arrangerer Hemingway Klubbernes årlige Golfmesterskab, som foreløbig er den eneste aktivitet, der omfatter alle Hemingway klubber. Alle medlemmer inviteres til en 9-hullers ’stablefordmatch’ med holdkonkurrence, hvor den individuelle vinder er Hemingway golfmester.
Turneringen afholdes på sidste års vinders hjemmebane. Der lægges vægt på det sociale samvær efter matchen.
Nye deltagere: Nye medlemmer og specielt nye sponsorer er meget velkomne.

Sejlads 

Gruppen tæller 4 aktive bådejere, og aktiviteterne består af en årlig sejltur fra Rungsted Havn med tilmeldte både og gaster til en destination inden for det, man kan nå på en dagstur fra Rungsted. Arrangementerne omfatter også en frokost på besøgsmålet, efterfulgt af en sightseeing-tur.
Der har hidtil været udflugter til Hven i 2018 og Ålabodarna i 2019. Næste tur i 2020 bliver til Flakfortet, med plads til 40 raske drenge.
Nye deltagere: Sejladserne er åbne for alle og vil blive annonceret via mails og i Mødekalenderen på hjemmesiden.

Erindringsskrivning:

Ny gruppe under etablering. Tovholder vil gerne samle alle, som planlægger eller er ved at skrive deres biografier elle andre bøger, f.eks ved 6 x ½ dages samskabende dialog fordelt med ca. 2-3 timer pr. gang f.eks. i februar, marts, april, september, oktober og november 2020.
I praksis vil man søge at holde dialogerne i privat regi på skift hos hinanden. Man bør være minimum 4 personer pr. møde – maksimum 8 personer.
Nye deltagere: Alle interesserede kan sende en mail til tovholder.
Annoncering: Alle arrangementer lægges i Mødekalenderen på hjemmesiden, hvor man kan se de planlagte møder i gruppen.

Vin

Ny gruppe under etablering. Planen er foreløbig, at gruppen mødes 3-4 gange årligt til vinsmagninger hos importører/grossister/detailhandlere mod betaling af de smagte vine og andre omkostninger. Smagningerne kan f.eks. bygges over et specielt tema såsom (A) vine fra et bestemt land eller region, eller (B) samme drue fra forskellige lande, eller (C) forskellige årgange af samme vin(e) fra én producent, eller andre temaer. Generelt vil sigtet være smagninger af kvalitetsvine på niveauet over hverdagsvine.
Gruppens medlemmer kunne også arrangere fælles indkøb af vine og udveksle forslag til gode køb, og måske arrangere smagninger hjemme hos de enkelte medlemmer (hvis gruppen viser sig at få en begrænset størrelse). Medlemmerne kunne også sammen besøge vinmesser i København og omegn og arrangere besøg på danske vingårde.
Nye deltagere: Interesserede kan sende en mail til tovholder.  Gruppen kan af pladshensyn kun optage 25 medlemmer.  Hvis flere er interesseret oprettes en venteliste, hvorfra man kan inviteres til gruppens arrangementer, hvis der er plads.
Annoncering: Alle arrangementer lægges i Mødekalenderen på hjemmesiden, hvor man kan de se planlagte møder i gruppen.

Tovholdere

Hvis du skulle få lyst til at melde dig ind i en eller flere interessegrupper, skal du kontakte tovholderen for gruppen, som vil sørge for, at du kommer på deltagerlisten og bliver holdt orienteret om kommende aktiviteter.             

Fotogalleri fra arrangementer i interessegrupperne

Kulturgruppens besøg på Fredensborg museum i Auderød .6 marts 2020
15 medlemmer var fredag den 6. marts igennem Interessegruppen ‘Kultur-historie-arkitektur’ på besøg på Fredensborg Museum i den tidligere rytterskole i Auderød. Niels Simonsen, der er historiker og daglig leder af museet, gav en entusiastisk rundvisning – og han kunne sin historie langt tilbage.

 Museets særudstilling hedder “Kvindearbejde – fra ildsted til komfur” som viser, hvad kvindens arbejde på en middelstor gård i 1800-tallet og et godt stykke ind i 1900-tallet kunne bestå i. På museet findes et utal af genstande, herunder redskaber til jordbrug og ikke mindst køkkenbrug. Man kan se datiden renseri i form af vaskebræt, strygerulle og sågar en tørretumbler og masser af andre spændende redskaber. De fleste af deltagerne kunne huske, at man i eget hjem havde haft nogle af effekterne.
    Vi er mange der siger tak til tilrettelæggerne Niels & Benni.
/Jan Gildum

Slægtsforskningsmøde på Hørsholm bibliotek den 5. marts 2020
Slægtsforskningsgruppens 10 medlemmer holdt møde, hvor man blandt andet gennemgik, hvordan man kan lave gamle sorte/hvide billeder om til festlige farvebilleder til brug for ens Slægtsbog. Livlig diskussion om hvilke slægts-forsknings program der kunne anbefales. Tovholder Flemming Dalhauge (dalhauge@mail.dk) gennemgik programmet Legacy DeLuxe’s muligheder for at lave flotte slægtstavler og orienterede, om hvilke spændende databaser man kunne anvende for at søge slægtninge i de nordiske lande, og f.eks. søge på slægtninge, der er udvandret til USA. Afslutningsvis så man på, hvad databasen Family Search,  Danske Slægtsforskeres forening, Rigsarkivet og Arkivalier Online kunne tilbyde  af nye tiltag i denne måned. 
    Kontakt Flemming hvis I er interesseret i at deltage i denne gruppe af  let-øvede / øvede slægtsforskere, på udvalgte torsdage, som angivet i vores kalender.
/Flemming Dalhauge    

Naturvandring i Nivå-bugten den 3. februar 2020

Naturvandringsgruppen er kommet godt i gang igen i det nye år, hvor den nye tovholder Peter Overbeck har arrangeret en række ture rundt i området omkring Nivå og Humlebæk- ca hveranden uge. Alle ture er på tirsdage, starter kl 10 og slutter senest kl 12, og er ikke mere strabadserende, end at alle mobile medlemmer kan være med. Fra april vil Jørn Eriksen overtage stafetten som tovholder.
/Gert Hemmingsen

Kulturgruppens besøg i Unitarernes Hus den 7. februar 2020
14 medlemmer deltog i et besøg i Unitarernes Hus 
på Dag Hammerskjölds Alle 30, Kbh Ø, arrangeret af “Kultur historie arkitektur”. Vagn Plenge fra Unitarisk Kirkesamfund fortalte om huset, opført i 1927, tegnet af arkitekt Carl Brummer og den eneste unitariske kirkebygning i Skandinavien. Han fortalte også om unitarismen, som især adskiller sig fra andre lutherske kirkesamfund ved ikke at tro på ‘treenigheden’ men på én guddommelig kraft. Berømte unitarer var bl.a. Isac newton, Abraham Lincoln, Graham Bell, Albert Einstein og herhjemmefra Mary ‘Bess’ Westenholt, Karen Blixens moster.
    Bagefter var der efterslukning i Cafe Polykrom under Den Frie Udstillingsbygning.

Kulturgruppens besøg i Dansk Arbejdsgiverforenings Domicil 10. januar 2020
16 medlemmer deltog i “Kultur historie arkitektur” gruppens arrangement fredag den 10. januar 2020, hvor man besøgte Dansk Arbejdsgiverforenings domicil i Vester Voldgade 113, Kbh V. Underdirektør Jan Bendtsen gav en orientering om Arbejdsgiverforeningens organisation og opgaver og viste os derefter rundt i lokalerne, herunder også i Grevinde Danners vinterresidens i Ny Vestergade 13, som er en del af Arbejdsgiverforeningens bygningskompleks. Besøget blev efterfulgt af en frokost/øl i Tivolihallen, Vester Voldgade 91.