Fredensborg

Velkommen til et inspirerende netværk for mænd på 60+

Mødested: Byens Hus Egedal – Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal
Mødetidspunkt: Kl. 09.30 til ca. 11.45
Billede af mødestedet

En klub for voksne mænd i alderen 60+ som bygger på frivillighed og fællesskab.

Vi mødes på onsdage til hygge, morgenkaffe, basse og en lille bitter
incl. interessante foredrag samt fælles udflugter ca. 1 gang månedligt.

Kommende møder

Praktisk information:

Medmindre andet er anført, så gælder følgende:
MØDESTED: Byens Hus Egedal, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal.
TIDSPUNKT: 09.30 – ca. 11.45
PRIS: 30 kr. til Søren Bek, MobilePay 2049 2054
TILMELDING: Du er tilmeldt, når du har betalt med MobilePay. Sidste frist for betaling og dermed  tilmelding er mandag kl. 18 til mødet den efterfølgende onsdag. I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ.

Ønsker du at blive medlem af Hemingway Club Fredensborg , så send en mail
med dit navn og den mailadresse du vil bruge til at modtage info på til:
info.fredensborg@hemingwayclub.dk

 

17. august 2022 – foredrag: Ringsted -Femern, Landforbindelsen, Elektrificeret bane

Ved Joana Rasmussen

Joanna er ingeniør, ansat som projektleder i Banedanmark og har i 25 år arbejdet med transport og energiinfrastruktur i både Danmark og i udlandet. Joana er bosat i Fredensborg Kommune nærmere betegnet i Kokkedal.

Joana har givet os følgende teaser til selve foredraget:

“Ringsted- Femern Banen: Landforbindelsen og elektrificering af banen”

Ringsted- Femern er en grøn ERTMS korridor mellem Tyskland (Europa) og Danmark (Skandinavien), hvor jernbanen udbygges af Banedanmark og Femern A/S. Vi er i gang med elektrificering samt fornyelse af banen med bl.a. nye spor, broer og nye signaler.  Når vi elektrificerer 115 km jernbane i projektet er det til gavn for både miljøet og togdriften. El-tog giver mulighed for at køre med højere hastigheder f.eks. op til 250 km/h , udleder mindre CO2 til atmosfæren (reduktion på 170.000 tons årligt ift. dieseltog), støjer mindre og giver et bedre nærmiljø ved stationer og langs banen.

Endvidere vil der blive fortalt om elektrificering af det danske jernbanenet og Bane Danmarks energibesparelser.

Betaling/tilmelding senest mandag den 15. august kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

24. august 2022 – foredrag: Fredensborg kommunes landskab

Ved Niels Hald

Niels Hald vil fortælle om den  geologiske historie i vores del af Nordsjælland fra de ældste tider og helt op til nutiden. Niels Hald er uddannet geolog og har været ansat på Geologisk Museum i København. I mange år frem til 2015 har han været formand for Naturfredningsforeningens lokale afdeling, først i Karlebo Kommune og siden i Fredensborg Kommune. Sidste år tog han sammen med bl.a. Carl Holten-Andersen initiativ til dannelse af Fredensborg Folkeuniversitet.

Betaling/tilmelding senest mandag den 22. august kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

31. august 2022 – foredrag: Brødremenigheden og Christiansfeld

Ved Keld Nicolaisen

Foredrag om Brødremenigheden og Christiansfeld ved Keld Nicolaisen

”Fra Jan Hus’ martyrdød på et bål i Konstanz i 1415 til en mark i Sønderjylland i 1773”

Keld Nicolaisen, der har haft sin barndom i Christiansfeld, og som er døbt og konfirmeret i Brødremenigheden, vil fortælle om

Brødremenigheden, der blev stiftet i 1457 i Böhmen og blev en del af den tidligste reformationsbevægelse med Luther som en efterfølgende vigtig samarbejdspartner
Brødremenigheden, der under religionskrigene i 1. halvdel af 1600-tallet næsten blev udslettet, men 100 år senere blev fornyet i Herrnhut og siden ofte benævnes som herrnhutere
Brødremenigheden, der er en evangelisk-luthersk frimenighed med samme bekendelsesgrundlag som den danske folkekirke – tilsluttet et verdensomspændende fællesskab  
Christiansfeld, der blev grundlagt i 1773 af Brødremenigheden som en kristen idealby med snorlige gader og ensartede bygninger og i 2015 blev optaget på UNESCO’s verdens kulturarvliste

Betaling/tilmelding senest mandag den 29. august kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

7. september 2022 – udflugt: Spadseretur i Fredensborg slotspark 

Ved Bent Skov Larsen og Peter Aarby

Som de fleste af Jer er bekendt med, fejres i år 300-året for Fredensborg Slots indvielse. I den anledning vil tidligere formand for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening Bent Skov Larsen føre os rundt i Fredensborg Slotspark, hvor han fortæller om slottet og om parken herunder Normansdalen med dens enestående mandshøje figurer. Også Skipperhuset, som ligger for enden af alleen ned til Esrum Sø, vil Bent Skov Larsen fortælle om.

Bent Skov Larsen er en af vores kommunes mest vidende lokalhistorikere og har gennem en menneskealder været med til at udbrede kendskabet til vores lokalhistorie som foredragsholder, forfatter og virke i Fredensborg-Humlebæks lokalhistoriske forening.

Vi mødes ved slotspladsen onsdag den 7. september kl. 10 og efter en introduktion går vi rundt i parken.

Turen afsluttes med frokost i Skipperhuset. Oplysninger om pris for frokost og tilmelding bringes senere.

Desværre må vi sætte en begrænsning på dette arrangementet på 25 personer. Det gælder både spadseretur og frokost.

 

14. september 2022 – foredrag: Enevældens københavnske byplan. 

Ved Bjørn Westerbeek Dahl

Det vi i dag kender som Frederiksstaden i København, er kun en bleg afglans af de planer enevælden havde for Københavns udbygning. Med enevælden kom samtidigt barokken, der som virkemidler understregede symmetri, sigtelinjer, regelmæssighed og orden. Hele samfundsopbygningen skulle afspejles i hovedstadens huse og ikke mindst i gadenettet. Virkeligheden blev ikke helt som man havde forestillet sig, og selv da lejligheden bød sig til en ændring i den retning efter branden i 1728 veg man tilbage for de helt store revolutioner, for det kostede penge, mange penge. Selv enevælden kunne ikke gennemføre de største planer. men hvor det lykkedes og hvor man fik begyndt, ses stadigvæk sporene af det, der skulle være blevet til “Kongens København” i barokkens ånd.

Bjørn Westerbeek Dahl, bibliotek- og fhv. museumsinspektør med ansættelse ved Københavns Rådhusbilbliotek og bogværket Danmarks Kirker, Nationalmuseet. Forfatter til flere monografier om danske fæstninger i 16- og 1700-tallet samt adskillige artikler om københavnsk lokal- og kulturhistorie.

Betaling/tilmelding senest mandag den 12. september kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

28. september 2022 – foredrag: Den grønne omstilling

Ved Thomas Dalgaard, Andel, Koncernudvikling

Jeg vil forsøge at give et indblik i de teknologier, vi arbejder med, hvordan vi vil tilpasse infrastrukturen til den grønne omstilling og ikke mindst hvilke udfordringer, vi står overfor.
Nøgleord for indlægget vil være Power to X (PtX), Vind, Sol og andre rene energi former, Grøn gas, Grøn strøm, Energi lagre, CCS/CCU (Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization).
Jeg vil opfordre til spørgsmål fra forsamlingen under indlægget, så vi kan få brugt tiden på det mest interessante indenfor dette meget store emne.

Kort om mig selv:
Sidder i dag hos ANDEL (Koncern udvikling) og arbejder på fremtidens energiforsynings teknologier.
Har en Msc Mech Eng fra AUC (1994) og har arbejdet i vindmølleudviklingsafdelinger ved danske, spanske og kinesiske vindmølleproducenter.
Har arbejdet en del år hos Det Norske Veritas som er verdens største indenfor vindmølle og projektcertificering.
Har drevet egen konsulentvirksomhed i 13 år.
Kommer fra en stilling som Projekt Direktør i COWI og har bla. været med til at sætte rammerne for fremtidens Energiøer og havmølleparker i Danmark.

Betaling/tilmelding senest mandag den 26. september kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

16. november 2022 – foredrag: 30 års arbejde i NASAs kontrolrum

Ved Mariann Albjerg

Mariann Albjerg har i 30 år arbejdet i NASA’s Space Shuttle-program og er den hidtil højest placerede dansker i NASA. Mariann Albjerg kom med sin daværende mand til Houston i 1979. Med en uddannelse som kemotekniker og en fortid hos Haldor Topsøe, Radiometer og Danmarks Tekniske Højskole og med en enorm interesse for rumfart var det nærliggende at forsøge sig hos NASA. Hun fik et job, og fra 1979 til 2010 var hun en del af holdet. Hun har været involveret i omkring 50 af de tilsammen 133 succesfulde flyvninger med Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis og Endeavour. I 1999 flyttede hun til NASA’s hovedkvarter i Washington DC, hvor hun var Flight Integration Manager; nu var det hende, der havde det overordnede ansvar for og udvalgte de videnskabelige forsøg på rumfærgerne. Shuttle-programmet blev endeligt indstillet i 2011, og NASA har ikke siden stået for bemandet rumfart. Men Mariann Albjerg følger stadig rumforskningen fra sit hus i Rungsted. Lige nu arbejder hun på DTU Space som konsulent.

Betaling/tilmelding senest mandag den 14. november kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

Afholdte møder

Gå på opdagelse og bliv inspireret af vores tidligere afholdte møder.