Rudersdal 2

Velkommen til et inspirerende netværk for mænd på 60+

Mødested: Havarthigaarden, Harvarthivej 6 i Holte.
Mødetidspunkt: Torsdage mellem kl. 12.30 og kl. 14.30
Billede af mødestedet

Vi mødes torsdage fra kl. 12.30 til 14.30 hvor vi hygger os med kaffe og blødt brød og snakker om, hvad der er sket siden sidst.

Som oftest har vi et interessant foredrag eller vi har et aktuelt tema som vi drøfter, og med jævne mellemrum har vi en tur ud af huset.

Kommende møder

 

 

 

 

 

 Foredrag den 18. august 2022
Historien om Ellehammer
ved Lars Gudmand Pedersen

På www.tekniskmuseum.dk og www.ellehammersamling.dk er der en meget grundig gennemgang af historien om Ellehammer.
Se nogle af Ellehammers patenter her: 1899-1920, 1921-1946

Ellehammers historie
J. C. H. Ellehammer er i offentligheden mest kendt for sine tidlige forsøg på at konstruere en flyvemaskine. Anstrengelserne resulterede i, at han den 12. september 1906 gennemførte en cirkel- flyvning på 42 meter i 47 centimeters højde på øen Lindholm i Smålandsfarvandet. Flyet var tøjret til en pæl i midten af cirkelrund beton-startbane for ikke at ryge i vandet. Flyvningen blev i mange kredse i lang tid betragtet som den første i Europa. Men det er i dag almindeligt anerkendt, at æren tilkommer Santos-Dumont for en fri flyvning i Frankrig få måneder efter. Betonstartbanen, som stadig findes overgroet på Lindholm, er verdens første betonstartbane.
Inden da havde Ellehammer i 1904 konstrueret en motorcykel, som blev sat i serieproduktion. Motorcyklen blev drevet af en lille motor, han selv konstruerede på grundlag af en Peugeot-motor. Denne udviklede han bl.a. til en større trecylindret stjernemotor, som blev brugt i flyvemaskinen, i en bil og i 1912 i en helikopter, som er udstillet på Danmarks Tekniske museum. Ellehammer er herudover mest kendt for sit banebrydende arbejde med udvikling og produktion af karburatorer, pumper og brandslukningsudstyr.
Jacob Christian Hansen Ellehammer blev født d. 14. juni 1871 ved Vordingborg. Han blev udlært som urmager og senere ansat i forskellige mekaniske/elektromekaniske virksomheder i København. I en alder af 27 år startede han i 1898 sin egen virksomhed, "Hansen-Ellehammers Mekaniske Etablissement". I mange år lå den i Istedgade 119, men i 1920 flyttede han den til en ejendom bygget til formålet på Kildegårdsvej 20 i Hellerup nord for København. Samtidig skiftede virksomheden navn til "Ellehammers Laboratorium".
Ellehammer blev født i opfindelsernes tid. Og selv bidrog han hele livet med et utal af opfindelser. I tilknytning til disse fik han udstedt 59 patenter. Mange af patenterne blev også udtaget i udlandet. Antallet løb derfor op i 3-400 stykker.
Ellehammer døde den 20. Maj 1946. "Ellehammers Laboratorium" blev videreført af sønnen Hans F. H. Ellehammer, som siden midten af 1930-erne havde deltaget aktivt i virksomheden. Han koncentrerede virksomheden om udvikling og produktion af pumper og brandslukningsudstyr til især marine formål. Hvor faderen først og fremmest var den alsidige opfinder, var Hans Ellehammer også forretningsmand. Laboratoriet voksede og i 1973 var det nødvendigt at flytte produktionen til større lokaler i Glostrup.
Hans Ellehammer og hans hustru Edith oprettede i 1986 "J. C. H. Ellehammers Fond" til minde om J. C. H. Ellehammer og hans indsats inden for udviklingen af ny teknologi, herunder navnlig indsatsen ved flyvemaskinens udvikling".
Fondens stiftere efterlod sig ikke livsarvinger, og da den længstlevende, Hans Ellehammer, døde den 28. april 2004 arvede fonden stifterne, herunder aktierne i virksomheden, der nu hed "Ellehammer A/S".
Fonden har overdraget et stort arkivmateriale og mange genstande repræsenterende J. C. H. Ellehammers virksomhed til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
Fonden solgte i 2017 Ellehammer A/S til Iron Pumps A/S - også ejet af en fond. Iron Pumps er en mangeårig samarbejdspartner, som viderefører produkterne fra Ellehammer A/S under navnet Ellehammer. På www.tekniskmuseum.dk og www.ellehammersamling.dk er der en meget grundig gennemgang af historien om Ellemhammer.

Se nogle af Ellehammers patenter her: 1899-19201921-1946

Foredrag den 1. september 2022

Om Tyskland og tyskerne

ved professor emeritus, dr. phil. Per Øhrgaard

(Foto: Mette Andersen)

Tyskland er i vinden lige nu. Det ellers så velsmurte land kæmper med energiproblemer eller kan i hvert fald komme til det og er udsat for – urimelig – kritik for sin adfærd i Ukraine-krigen. Den nye regering slås på mange fronter – undertiden også med sig selv – men de fleste fronter er tegnet op af de foregående regeringer. Angela Merkel er ikke længere synonym med den rolige hånd, men mere med mangel på rettidig omhu. Sydeuropas ulyst til at være solidarisk med Tyskland i en mulig energikrise er foruden meget andet også en tak for sidst for Tysklands optræden i finans- og gældskrisen omkring 2010.

Og vi ikke-tyskere kan måske være tilbøjelige til at glemme, at vi i almindelighed delte tyskernes syn på sig selv som nærmest usårlige, og at den tyske politik over for Rusland havde bred opbakning i Europa. At den i sidste ende ikke lykkedes, er ikke nødvendigvis det samme som, at den var forkert. Hvad havde alternativet været?

 

 

Foredrag og arrangementer i forårssæsonen:

Uge  Dato     Emne:                                                                                    Foredragsholder

33     18.08      Historien om Ellehammer                                                       Lars Gudmand Pedersen

34     25.08      Netværksmøde

35     01.09      Om Tyskland og tyskerne                                                     Per Øhrgaard

36     08.09       Gibraltars historie, rolle og befolkning                                 Jørgen Fogelstrøm

37     15.09       Fra optimistjolle til kongehus                                              Erik Schnettler

38     22.09       Om 30 år i NASA’s kontrolrum                                            Mariann Albjerg

39     29.09       Grønland rundt på 90 minutter – Sirius                                Erik A. Krage

40     06.10        Om fremtidens energisystem                                             John Ammentorp

41     13.10        Besøg på fregatten “Niels Juel”

44      03.11       Netværksmøde

48     01.12        Mozart – mirakel, mysterium og myte                                 Peter Filtenberg

50     15.12        Julefrokost

Afholdte møder

Gå på opdagelse og bliv inspireret af vores tidligere afholdte møder.