Kommende møder i Hillerød


Møder afholdes onsdage i ulige uger.

Mødested: Frivilligcenter Hillerød – Fredensvej 12B,  Kedelhuset

Siden vores første møde den 8. maj har vi oplevet meget stor tilslutning og så mange tilmeldinger, at vi er på grænsen af vores kapacitet. Vi kan maksimalt være 65 personer i Kedelhuset. Lige nu har vi godt 80 tilmeldte til klubben, og når vi når 100, må vi desværre lukke for yderligere tilgang, men du kan skrive dig på en venteliste.
Det enkelte arrangement styrer vi på den måde, at vi udsender en mail med et link, hvor du kan tilmelde dig. Når du har gjort det, får du en bekræftelsesmail tilbage.
Erfaringer fra andre Hemingway klubber viser, at fremmødeprocenten er omkring 65-75 for det enkelte møde. Skulle der være flere end 65 interesserede i et enkelt møde, vil først til mølle princippet gælde.
Vi er rigtig glade for, at så mange bakker op om Hemingway Club Hillerød. Har du forslag, spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Praktiske ting:

  • Tilmelding sker via link nederst under det enkelte arrangement. Der åbnes for tilmelding to uger før afholdelse.
  • Det koster 25kr at deltage i et arrangement. Betal helst før mødet via MobilePay: box94430 (“box” skal også med) . Alternativt kan du betale kontant ved indgangen.
  • Har du spørgsmål vedr. HemingwayClub i Hillerød, er du velkommen til at kontakte en af følgende:
    • Søren H Sørensen     shs@kamp.dk     Mobil: 20145505 
    • Søren Budtz     sorenbudtz@gmail.com     Mobil: 30954462
22.05.2019 9:30-11:30

Hvordan skal Hillerød udvikle sig de kommende år?

ved Dan Riise (V) formand for arkitektur, byplan og trafikudvalget.
Hen over de næste 10 år forventes en stor befolkningstilvækst på næsten 10.000 nye borgere i kommunen. Det vil betyde udfordringer på en række områder.

Der er mange initiativer i gang. Ullerødbyen, Møllebro, Favrholm, Supersygehus, Hillerød Station + mange ejendomsprojekter i selve bymidten. De trafikale forhold og bevaring af eksisterende bygninger hører også med i billedet.

Er der hjælp at hente i ny teknologi – kommunen arbejder med projektet “Smart City”, som vi også vil komme til at høre om.

Alt i alt en række spændende områder, som vil komme til at præge vores hverdag i de kommende år.

Tilmeld dig her

05.06.2019 9:30-11:30

Løst og fast om Rusland og Putin

ved Henrik Iversen

Henrik har været ambassadør i en lang række lande, herunder i Rusland,
og har beskæftiget sig med multilateralt arbejde i FN og EU.
Henrik kommer med en opdateret og detaljeret fortælling om Ruslands (læs Putins) politik, økonomi, samfundsforhold og relationer til resten af verden.
Mange aktuelle emner (militær balance, hacking, krigen i Syrien) vil blive berørt.

19.06.2019 9:30-12:00

Med kikkerten for det andet øje
ved Professor emeritus, dr. scient. Johannes Krüger, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

“Spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer og de mange følge-virkningerer mere kontroversielt, end det fremstilles af FN ́s klimapanel IPCC og nyhedsmedierne, for naturen selv viser noget andet end de computer-producerede klimamodeller. Men det er vore politikere ude af stand til at opfange og reagere rationelt på, for de lukker sig selv ude fra relevant og korrekt information. Det skyldes først og fremmest, at det politiske miljø er stærkt præget af meningspres og selvcensur.”

  •