Kommende møder i Hillerød


Møder afholdes onsdage i ulige uger.

Mødested: Frivilligcenter Hillerød – Fredensvej 12B,  Kedelhuset

Siden vores første møde den 8. maj har vi oplevet meget stor tilslutning og så mange tilmeldinger, at vi er på grænsen af vores kapacitet. Vi kan maksimalt være 65 personer i Kedelhuset. Der er nu 100 tilmeldte til klubben og vi må desværre lukke for yderligere tilgang. Men vi skriver dig gerne på vores venteliste.
Det enkelte arrangement styrer vi på den måde, at vi udsender en mail med et link, hvor du kan tilmelde dig. Når du har gjort det, får du en bekræftelsesmail tilbage.
Erfaringer fra andre Hemingway klubber viser, at fremmødeprocenten er omkring 65-75 for det enkelte møde. Skulle der være flere end 65 interesserede i et enkelt møde, vil først til mølle princippet gælde.
Vi er rigtig glade for, at så mange bakker op om Hemingway Club Hillerød. Har du forslag, spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Praktiske ting:

  • Tilmelding sker  ved at besvare en invitation, som vi udsender to uger før arrangementet
  • Det koster 35kr at deltage i et arrangement. Betal helst før mødet via MobilePay: box29864 (“box” skal også med) . Alternativt kan du betale kontant ved indgangen.
  • Har du spørgsmål vedr. HemingwayClub i Hillerød, er du velkommen til at kontakte en af følgende:
    • Søren H Sørensen     shs@kamp.dk     Mobil: 20145505 
    • Søren Budtz     sorenbudtz@gmail.com     Mobil: 30954462

20.11.2019 9:30-12:00

Vand i Hillerød og omegn

V/professor Arne Villumsen

Danmark er et af de eneste lande i verden, hvor drikkevandet udelukkende kommer fra grundvandet. Andre steder bruger man søvand , vand fra floder eller sågar afsaltet havvand.
I Hillerødområdet hentes vandet fra sand-og kalklag på dybder fra 20-30 til 100 meters dybde. Vandværkerne pumper vandet op og renser det, før det sendes ud til forbrugerne som drikkevand.
I foredraget vil Arne Villumsen fortælle om hvordan grundvandet dannes og præges af de jordlag vi har i Hillerød og omegn. Nogle steder bliver vandet hårdt ved reaktion med jordlagene. Andre steder saltholdigt og dermed udrikkeligt. Der er gasser (metan og svovlbrinte) i det naturlige grundvand mange steder i vores område – sammen med jern og mangan , så vandværkerne har nok at se til når vandet  skal blive drikkeklart.
 
Der er andre kunder til grundvandet i Hillerødområdet end kommunens egne borgere og virksomheder. Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) henter meget vand fra  deres boringer i Slangerupområdet og ved Æbelholt. Risikoen for at der i fremtiden ikke vil være nok grundvand i Nordsjælland  vil vi tale om – og herunder om mulighederne for at vi  kan bruge vand fra Arresø til at producere mere grundvand.
 
Vil du læse lidt om emnet – før eller efter foredraget –  kan du hente Arne Villumsens undervisningsbog (gratis) på denne adresse:
 

04.12.2019 9:30-12:00

 Kampen for liv – fem danske forebyggelsessucceser

Hvad skal en pakke smøger koste? 50 – 60 eller måske 100 kr. Det blev der debatteret en del om i valgkampen i forsommeren. Forebyggelse af rygning er et af de 5 emner Lars Iversen kommer ind på. Og hvad betyder prisen egentlig?

Der er lagt op en spændende formiddag i selskab med:
Lars Iversen, sociolog, dr. med, prof. Emeritus.

Forebyggelse kommer ikke af sig selv. Faktisk er det en kamp at skabe de forandringer i vores adfærd, miljø og samfund, som gør, at vi lever længere og bedre. Det viser historien om forebyggelse i Danmark. I Lars Iversens bog ‘KAMPEN FOR LIV – fem danske forebyggelsessucceser’ præsenteres fem cases fra 1850 og frem til i dag om de emner, som også præsenteres  i foredraget. De har været en succes på den måde, at der er blevet reddet rigtig mange liv – omend økonomiske og politiske interesser ofte har kæmpet imod. I foredraget præsenteres  fem eksempler på forebyggelse, der har sparet tusindvis af liv – kloakering og rent vand, trafiksikkerhed, alkohol, rygning og vuggedød. Hvad kan vi lære af disse eksempler i forhold til  forebyggelse i dag?           

18.12.2019 10:00-14:00

Ole Andreasen og Julefrokost

Bemærk det ændrede starttidspunkt! Dørene vil være åbne fra kl 9:30

Fra kl.10-11 vil Ole Andreasen holde et spændende og underholde indlæg

Derefter hjælpes vi ad med at gøre klar til julefrokost, som vi også holder i Kedelhuset. Vi får frokosten ude fra. Vi forventer at kunne klare foredrag, frokost, en øl/vand og en snaps for 200kr pr. mand.

Læs om Ole Andreasen her