Kommende møder i Hillerød


Møder afholdes onsdage i ulige uger.

Mødested: Frivilligcenter Hillerød – Fredensvej 12B,  Kedelhuset

Siden vores første møde den 8. maj har vi oplevet meget stor tilslutning og så mange tilmeldinger, at vi er på grænsen af vores kapacitet. Vi kan maksimalt være 65 personer i Kedelhuset. Der er nu 100 tilmeldte til klubben og vi må desværre lukke for yderligere tilgang. Men vi skriver dig gerne på vores venteliste.
Det enkelte arrangement styrer vi på den måde, at vi udsender en mail med et link, hvor du kan tilmelde dig. Når du har gjort det, får du en bekræftelsesmail tilbage.
Erfaringer fra andre Hemingway klubber viser, at fremmødeprocenten er omkring 65-75 for det enkelte møde. Skulle der være flere end 65 interesserede i et enkelt møde, vil først til mølle princippet gælde.
Vi er rigtig glade for, at så mange bakker op om Hemingway Club Hillerød. Har du forslag, spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Praktiske ting:

  • Tilmelding sker  ved at besvare en invitation, som vi udsender to uger før arrangementet
  • Det koster 35kr at deltage i et arrangement. Betal helst før mødet via MobilePay: box94430 (“box” skal også med) . Alternativt kan du betale kontant ved indgangen.
  • Har du spørgsmål vedr. HemingwayClub i Hillerød, er du velkommen til at kontakte en af følgende:
    • Søren H Sørensen     shs@kamp.dk     Mobil: 20145505 
    • Søren Budtz     sorenbudtz@gmail.com     Mobil: 30954462

14.08.2019 9:30-12:00

Turister i Kongernes Nordsjælland

Hvordan står det egentlig til med turismen i Nordsjælland? Er der vækst, hvor kommer turisterne fra, hvor rejser de videre hen? Vi møder alle sammen turister – især om sommeren og i Hillerød fylder de godt op omkring Frederiksborg Slot.

Til at gøre os klogere på det hele får vi besøg af Annette Sørensen, der er direktør for turistsamarbejdet VisitNordsjælland.

www.visitnordsjaelland.dk

28.08.2019 9:30-12:00

Fra ”hul i jorden” til blomstrende Handels- og Industriby

” C4 Foreningen er en paraplyorganisation, der samler byen og kommunen i fire søjler: Erhverv, Handel, Kultur & Turisme samt Uddannelse. C4 Foreningen skal skabe dialog, synergi og branding af Hillerød som Region Hovedstadens bedste bosætningskommune, bedste erhvervskommune og det oplagte rejsemål for turister.” (fra C4’s hjemmeside)

Vi skal på besøg hos C4 Videnscenter, hvor direktør Erik Helmer Pedersen vil fortælle om, hvordan organisationen samler og koordinerer en lang række aktiviteter til gavn for hele Hillerød og for virksomhederne. Hvordan man som iværksætter kan få glæde af C4’ tilbud, hvad betyder C4 for sport, kultur og forretningslivet? Mødet starter kl 9.30 – men dørene slås som sædvanlig op kl 9.00 – vel mødt til et spændende besøg.

Bemærk at mødet foregår Krakasvej 17, 3400 Hillerød. Der kan parkeres lige udenfor – gratis. Pris og traktement er som sædvanlig formedelst  kr. 35, –

www.c4.dk

11.09.2019 9:30-12:00

 Kampen for liv – fem danske forebyggelsessucceser

Hvad skal en pakke smøger koste? 50 – 60 eller måske 100 kr. Det blev der debatteret en del om i valgkampen i forsommeren. Forebyggelse af rygning er et af de 5 emner Lars Iversen kommer ind på. Og hvad betyder prisen egentlig?

Der er lagt op en spændende formiddag i selskab med:
Lars Iversen, sociolog, dr. med, prof. Emeritus.

Forebyggelse kommer ikke af sig selv. Faktisk er det en kamp at skabe de forandringer i vores adfærd, miljø og samfund, som gør, at vi lever længere og bedre. Det viser historien om forebyggelse i Danmark. I Lars Iversens bog ‘KAMPEN FOR LIV – fem danske forebyggelsessucceser’ præsenteres fem cases fra 1850 og frem til i dag om de emner, som også præsenteres  i foredraget. De har været en succes på den måde, at der er blevet reddet rigtig mange liv – omend økonomiske og politiske interesser ofte har kæmpet imod. I foredraget præsenteres  fem eksempler på forebyggelse, der har sparet tusindvis af liv – kloakering og rent vand, trafiksikkerhed, alkohol, rygning og vuggedød. Hvad kan vi lære af disse eksempler i forhold til  forebyggelse i dag?