Kommende møder i Hillerød


Møder afholdes onsdage i ulige uger.

Mødested: Frivilligcenter Hillerød – Fredensvej 12B,  Kedelhuset

Siden vores første møde den 8. maj har vi oplevet meget stor tilslutning og så mange tilmeldinger, at vi er på grænsen af vores kapacitet. Vi kan maksimalt være 65 personer i Kedelhuset. Der er nu 100 tilmeldte til klubben og vi må desværre lukke for yderligere tilgang. Men vi skriver dig gerne på vores venteliste.
Det enkelte arrangement styrer vi på den måde, at vi udsender en mail med et link, hvor du kan tilmelde dig. Når du har gjort det, får du en bekræftelsesmail tilbage.
Erfaringer fra andre Hemingway klubber viser, at fremmødeprocenten er omkring 65-75 for det enkelte møde. Skulle der være flere end 65 interesserede i et enkelt møde, vil først til mølle princippet gælde.
Vi er rigtig glade for, at så mange bakker op om Hemingway Club Hillerød. Har du forslag, spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Praktiske ting:

  • Tilmelding sker  ved at besvare en invitation, som vi udsender to uger før arrangementet
  • Det koster 35kr at deltage i et arrangement. Betal helst før mødet via MobilePay: box94430 (“box” skal også med) . Alternativt kan du betale kontant ved indgangen.
  • Har du spørgsmål vedr. HemingwayClub i Hillerød, er du velkommen til at kontakte en af følgende:
    • Søren H Sørensen     shs@kamp.dk     Mobil: 20145505 
    • Søren Budtz     sorenbudtz@gmail.com     Mobil: 30954462

25.09.2019 9:30-12:00

Overklassen her og nu

V/ journalist Søren Jakobsen

”Vi skal bekæmpe den stigende ulighed” fastslår Mette Frederiksen i regeringens forståelsespapir, hun som statsminister arbejder ud fra. Hvad var nu lige det? For ude i verden opfattes Danmark som et af de mest lige samfund i verden. Dette spænd mellem virkelighedsopfattelser taler forfatteren Søren Jakobsen om i Hemingwayklubben 25. september. Søren Jakobsen har skrevet to bøger om den danske overklasse, og den bog, der vakte mest opsigt og måske også får nogle politiske sidevirkninger, når Folketinget genoptager arbejdet, er ” Overklassemagt – på strejftog i de øverste danske magtcirkler”.  I Søren Jakobsens bog kortlægges den danske overklasses magt i detaljer, og det er dem, du får indblik i under foredraget og efterfølgende spørgetid.

09.10.2019 9:30-12:00

Hillerøds Supersygehus

I 2022 får Hillerød et nyt hospital – bygget fra bunden og udformet som et firekløver. Allerede nu kan man se den øgede aktivitet på byggepladsen ved Favrholm, hvor NCC, der er hovedentreprenør for alvor er begyndt at rumstere.

De mange overvejelser, hvor det ikke kun handler om at lægge mursten oven på hinanden får vi indsigt i, når vi får besøg af projektdirektør Henrik Schødts – direktøren for det hele og ansvarlig for et byggeprojekt til 4,6 mia. kr.

Ud over de fysiske rammer følger der også en kæmpe organisationsændring med. Der skal tages højde for de kommende patienters forventninger og de trends, der påvirker vores samfund og dermed hospitaler.

23.10.2019 9:30-12:00

”Danmarks smukkeste sømil”

Finn Sylvest Jensen – mangeårig skipper kommer og fortæller om sejlads på Slotssøen igennem tiderne. Men det er også et historisk foredrag bl.a. om Birgitte Gøye og Herluf Trolle, der byggede det første slot. Frederik 2., der byttede med Trolle og om Chr.4,  der blev født på det gamle slot og byggede det nye 1601 – 1623.

Andre historiske nedslagspunkter er  Frederik 7. og Grevinde Danner og branden 1859. Og turen går selvfølgelig også til Barokhaven, der er anlagt af Frederik den 4. i 1723. Der fortælles om Barokhaven lavet af Frederik 4. i 1723.

Ved hjælp af 80 billeder kommer I med på sejlturen, hvor I kommer til at høre om det, den lille båd sejler forbi. Selve færgen og rederiet skal vi selvfølgelig vide mere om.

I vil på turen blive klogere på færgen, Slotssøen, og Hillerøds historie. Et must for enhver Hillerød borger, der vil lære sin by at kende. Og har du ikke allerede været på sejlturen, vil du med garanti blive inspireret til det.

06.11.2019 9:30-12:00

Ernest Hemingway – mennesket, manden og myten

V/journalist Bo Thao Michaälis

Man kan diskutere om Hemingway er USA’s største forfatter, men ikke om at han er den mest skelsættende og epokegørende. Hans berømte skrivestil, minimalisme med det hårdkogte, nøgterne og nøgne sprog skabte skole med hans romaner og noveller fra 1920erne og frem. Romanerne om The Lost Generation, ’Solen går gang’ og ’Farvel til våbnene’ samt hans mange noveller om sønner med fædre og mødre, mænd uden og med kvinder. Om at finde sig selv i konfrontation med døden. Enten engageret i den spanske borgerkrig, ’Hvem ringer klokkerne for’ eller kampen med sit livs fisk, ’Den gamle mand og havet’. Alt dette handler foredraget om.

20.11.2019 9:30-12:00

Vand i Hillerød og omegn

V/professor Arne Villumsen

Danmark er et af de eneste lande i verden, hvor drikkevandet udelukkende kommer fra grundvandet. Andre steder bruger man søvand , vand fra floder eller sågar afsaltet havvand.
I Hillerødområdet hentes vandet fra sand-og kalklag på dybder fra 20-30 til 100 meters dybde. Vandværkerne pumper vandet op og renser det, før det sendes ud til forbrugerne som drikkevand.
I foredraget vil Arne Villumsen fortælle om hvordan grundvandet dannes og præges af de jordlag vi har i Hillerød og omegn. Nogle steder bliver vandet hårdt ved reaktion med jordlagene. Andre steder saltholdigt og dermed udrikkeligt. Der er gasser (metan og svovlbrinte) i det naturlige grundvand mange steder i vores område – sammen med jern og mangan , så vandværkerne har nok at se til når vandet  skal blive drikkeklart.
 
Der er andre kunder til grundvandet i Hillerødområdet end kommunens egne borgere og virksomheder. Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) henter meget vand fra  deres boringer i Slangerupområdet og ved Æbelholt. Risikoen for at der i fremtiden ikke vil være nok grundvand i Nordsjælland  vil vi tale om – og herunder om mulighederne for at vi  kan bruge vand fra Arresø til at producere mere grundvand.
 
Vil du læse lidt om emnet – før eller efter foredraget –  kan du hente Arne Villumsens undervisningsbog (gratis) på denne adresse:
 

04.12.2019 9:30-12:00

 Kampen for liv – fem danske forebyggelsessucceser

Hvad skal en pakke smøger koste? 50 – 60 eller måske 100 kr. Det blev der debatteret en del om i valgkampen i forsommeren. Forebyggelse af rygning er et af de 5 emner Lars Iversen kommer ind på. Og hvad betyder prisen egentlig?

Der er lagt op en spændende formiddag i selskab med:
Lars Iversen, sociolog, dr. med, prof. Emeritus.

Forebyggelse kommer ikke af sig selv. Faktisk er det en kamp at skabe de forandringer i vores adfærd, miljø og samfund, som gør, at vi lever længere og bedre. Det viser historien om forebyggelse i Danmark. I Lars Iversens bog ‘KAMPEN FOR LIV – fem danske forebyggelsessucceser’ præsenteres fem cases fra 1850 og frem til i dag om de emner, som også præsenteres  i foredraget. De har været en succes på den måde, at der er blevet reddet rigtig mange liv – omend økonomiske og politiske interesser ofte har kæmpet imod. I foredraget præsenteres  fem eksempler på forebyggelse, der har sparet tusindvis af liv – kloakering og rent vand, trafiksikkerhed, alkohol, rygning og vuggedød. Hvad kan vi lære af disse eksempler i forhold til  forebyggelse i dag?           

18.12.2019

Julefrokost/inkl. foredrag

<Beskrivelse er på vej>