Kommende møder i Hillerød


Møder afholdes onsdage i ulige uger.

Første medlemsmøde er onsdag
8. maj 2019

Mødested: Frivilligcenter Hillerød – Fredensvej 12C,  lokale 1.3

Har du spørgsmål vedr. HemingwayClub i Hillerød, er du velkommen til at kontakte en af følgende:

  • Søren H Sørensen     shs@kamp.dk     Mobil: 20145505 
  • Søren Budtz     sorenbudtz@gmail.com     Mobil: 30954462

8.5.2019 9:30-12:00

Hvor går Afrika hen i en ny politisk og økonomisk verdensorden

ved Holger Bernt Hansen.
Holger Bernt Hansen er professor i Afrikastudier og tidl. leder af Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet.
Han har gennem flere år været tilknyttet Ugandas universitet og har skrevet doktordisputats om forholdet mellem religion og politik. Gennem en årrække har han deltaget aktivt i den danske ulandshjælp til Afrika, og han var gennem 12 år formand for Danidas Styrelse. Han har besøgt de fleste lande i Afrika og har gennem de senere år som ekspert deltaget i talrige radio-og tv-programmer.

Vi vil indlede arrangementet med at fortælle lidt om Hemingway Club.

OBS Da det er vores første møde, vil det være en stor hjælp i vores planlægning, hvis du vil tilmelde dig dette arrangement ved at sende en mail til info.hilleroed@hemingwayclub.dk

22.5.2019 9:30-11:30

Hvordan skal Hillerød udvikle sig de kommende år?

ved Dan Riise (V) formand for arkitektur, byplan og trafikudvalget.
Hen over de næste 10 år forventes en stor befolkningstilvækst på næsten 10.000 nye borgere i kommunen. Det vil betyde udfordringer på en række områder.

Der er mange initiativer i gang. Ullerødbyen, Møllebro, Favrholm, Supersygehus, Hillerød Station + mange ejendomsprojekter i selve bymidten. De trafikale forhold og bevaring af eksisterende bygninger hører også med i billedet.

Er der hjælp at hente i ny teknologi – kommunen arbejder med projektet “Smart City”, som vi også vil komme til at høre om.

Alt i alt en række spændende områder, som vil komme til at præge vores hverdag i de kommende år.

5.6.2019 9:30-11:30

Løst og fast om Rusland og Putin

ved Henrik Iversen

Henrik har været ambassadør i en lang række lande, herunder i Rusland,
og har beskæftiget sig med multilateralt arbejde i FN og EU.
Henrik kommer med en opdateret og detaljeret fortælling om Ruslands (læs Putins) politik, økonomi, samfundsforhold og relationer til resten af verden.
Mange aktuelle emner (militær balance, hacking, krigen i Syrien) vil blive berørt.