Kommende møder – Lyngby

Bemærk mødested for hver enkelt arrangement.
Se her for at finde vej.
Møder afholdes tirsdage i ulige uger.

Næste medlemsmøde er tirsdag
26. februar 2019

Mødet afholdes i Restaurant 1 foran håndboldhallen. Se hvordan du finder vej. Dørene er åbne fra kl. 8:30 for alle medlemmer, der har lyst til at netværke og/eller hjælpe.

Generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes  kl. 9:00 – 9:30 inden det ordinære møde. Stedet er Restaurant 1 foran håndboldhallerne. Se dagsorden lidt længere nede.

Efter generalforsamlingen fortsætter vi med:

Pas på dig selv mand ‐ og din partner!

Prostatakræft: Naturhistorie, udbredelse, opsporing, udredning, behandling, typiske bivirkninger og konsekvenser for parforholdet.
Indlæg ved sexolog Lene Alexander og Jens Ingwersen, der er medlem og tidligere direktør for Prostatakræftforeningen.

Mødekalenderen

Se mødekalenderen nederst. Husk at tilføje møderne til din egen kalender!

Indkaldelse til Generalforsamling

Hent vedtægterne her.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. februar kl. 9:00 – 9:30 inden det ordinære møde. Stedet er Restaurant 1 foran håndboldhallerne.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning v. Poul Hedegaard
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. Anders Lützhøft
 4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent v. Anders Lützhøft
 5. Valg til bestyrelsen.
  På valg er Poul Hedegaard, Bent Elting og Kristian Pedersen. Alle er villige til genvalg.
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
  Svend Duelund foreslås genvalgt
 8. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag fra medlemmerne skal være modtages senest mandag den 4. februar 2019
 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skulle være modtaget af bestyrelsen senest 4. februar.

Mødekalenderen

   
Tirsdag
26‐02‐2019
9:00 – 9:30
9:00 ‐ 9:30 Generalforsamling
Tirsdag
26‐02‐2019
9:30 ‐ 11:30
Pas på dig selv mand ‐ og din partner!
Prostatakræft: Naturhistorie, udbredelse, opsporing, udredning, behandling, typiske bivirkninger og konsekvenser for parforholdet.
Indlæg ved sexolog Lene Alexander og Jens Ingwersen, der er medlem og tidligere direktør for Prostatakræftforeningen.
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
12‐03‐2019
9:30 – 11:30
Lyngby i 50’erne
Stadsarkivar Mette Henriksen vil føre os tilbage til 50’erne og fortælle om den store udvikling, som kommunen gennemgik erhvervsmæssigt, arkitektonisk, kulturelt og politisk.
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
26‐03‐2019
9:30 – 11:30
DR og den nye medievirkelighed
Gustav Lützhøft, radiochef i DR.
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
09‐04‐2019
9:30 – 11:30
Miljøpolitik og affaldshåndtering i kommunen
Sigurd Agersnap, formand for Teknik‐ og Miljøudvalget, fortæller om politik, håndtering og sortering i lyset af …
Sted: Sponsor‐loungen, Lyngby Stadion
Tirsdag
23‐04‐2019
9:30 – 11:30
Hemingway ‐ en mand og en myte
Bo Tao Michaelis fortæller om Ernest Hemingway med baggrund i sin meget roste biografi fra i 2016.
Sted: Sponsor‐loungen, Lyngby Stadion
Tirsdag
07‐05‐2019
9:30 – 11:30
Reserveret.

Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion.

Tirsdag
21‐05‐2019
9:30 – 11:30
“Overmod og afmagt”
Indlæg ved professor Jørgen Grønnegaard Christensen.
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
04‐06‐2019
9:30 – 11:30
Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud i 1990
Hvordan kunne det lade sig gøre, at bestyrelesformanden i mere end 20 år Johs. Petersen kunne holde koncernens katastrofale økonomiske stilling stilling skjult over for alt og alle?
Sted: Restaurant 1 på Lyngby Stadion
Tirsdag
18‐06‐2019
9:30 – 11:30