Fredensborg – kommende møder

Praktisk information:

INDMELDELSE I HEMINGWAY CLUB FREDENSBORG:

Ønsker du at blive medlem af Hemingway Club Fredensborg, så send en mail med dit navn og den mailadresse du vil bruge til at modtage info på til:
info.fredensborg@hemingwayclub.dk.

Som følge af den seneste tids stigende tilgang til klubben har vi lukket for tilgang til den eksisterende klub.

Nye indmeldelser vil blive registreret på en venteliste med henblik på at starte en klub 2. Når der er ca. 20 på ventelisten, vil alle på denne liste blive indkaldt til et opstartsmøde for den nye klub.

MØDESTED:

Medmindre andet er anført, så gælder følgende: Byens Hus Egedal, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal.
TIDSPUNKT: 09.30 – ca. 11.45

TILMELDING TIL MØDER MV.:

Du er tilmeldt, når du har betalt 30 kr. til Søren Bek, MobilePay 2049 2054. Sidste frist for betaling og dermed tilmelding er mandag kl. 18 til mødet den efterfølgende onsdag. I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ.

 

29. marts 2023  kl. 10  til kl. 14 står  i Generalforsamlingens og Påskefrokostens tegn

Bemærk starttidspunktet

Genbesøg af adjudant og orlogskaptajn Christian G. H. Meinertz

Vi starter kl. 10:00 med et kort foredrag af Christian G. H. Meinertz, som den 8. februar i år fortalte om livet på Dannebrog – i ”Dronningens klæder”. Denne gang vil han holde følgende foredrag for os:

”Kutymer og traditioner i Søværnet”

Søværnet er det ældste værn i Danmark, og oprettelsen dateres tilbage til den. 10. august 1510, hvor Kong Hans udnævnte Henrik Krummedige til ”øverste kaptajn og høvedsmand for alle vore kaptajner, folk og tjenere, som vi nu skikket og forskrevet har at være i søen. Os og vort rige og land til tjeneste mod vore og rigens fjender og uvenner”.

Søværnet (eller Marinen som det også traditionelt kaldes) har dermed en lang og stolt tradition, som ikke mindst har været formet af, at Danmark igennem århundreder har været en af verdens største søfartsnationer – de seneste 200 år dog ”kun” handelsmæssigt.

Adjudant for H.M. Dronningen, orlogskaptajn Christian G. H. Meinertz (som i øvrigt er født og opvokset i Kokkedal), fortæller om livet og traditionerne til søs, både på de mindre fortøjer, på krigsskibene og på Kongeskibet, krydret med lidt af den historiske baggrund for disse traditioner.

 

Generalforsamling

Derefter skal vi til en helt ny formalitet i klubbens historie.

Der er de senere år komme mange nye regler om forebyggelse af svindel og hvidvask samt for betingelser for at klubber kan modtage offentlige tilskud (såsom Fredensborgreglerne).

Det betyder, at vi skal formalisere os som en egentlig klub med bestyrelse, CVR-nummer, bankkonto og budget samt regnskaber.

Morten vil lede os trygt igennem disse formaliteter og denne jungle af bestemmelser og krav.

Det er bare noget vi skal have på plads!

 

Påskefrokost med indlagt brainstorming

Ovenpå disse formaliteter vil vi gå til noget mere behageligt, idet Hemingwayklubben arrangerer den årlige PÅSKEFROKOST.

Menuen i år vil bestå af 3 stykker højt belagt smørrebrød samt 1 påskeøl til hver deltager, hvortil kommer snaps, kaffe osv.

Hemingwayklubben har velvilligt doneret snaps til frokosten.

Hvis der er nogle, der vil have mere end 1 påskeøl (eller noget andet at drikke end påskeøl), så skal de selv medbringe det, da der ikke sælges nogen form for vin, øl eller vand på Egedal.

Under frokosten vil vi på de enkelte borde organisere en brainstorming med en fælles afrapportering til sidst. Temaet vil være: Kommentarer til hidtidige aktiviteter samt forslag til nye aktiviteter og udflugter i Hemingwayklubbens regi.

Pris og tilmelding

Prisen for foredrag, generalforsamling og påskefrokost incl. 3 stk. smørrebrød og 1 påskeøl er kr. 110.

(Hvis der er nogen, der vil være med til foredrag og generalforsamling, men ikke påskefrokost, er prisen kun kr. 30.)

Betaling/tilmelding senest torsdag den 23. marts kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

12. april 2023 – foredrag: Højttaleren – en danskers opfindelse

Ved Birger Schneider

Højttaleren er i dag en væsentlig, velintegreret del af et moderne samfund. Uden højttalere kunne vi ikke bruge mobiltelefoner, høre radio, se TV, anvende mange af computerens meddelelser, overvære koncerter, ja næppe høre megen information i møder, på offentlige steder, osv. Mange af vores hjælpemidler, tænk på navigationsstøtte i biler, advarsler og info fra udstyr i hjemmet, maskiner i produktionsvirksomheder ville være stærkt udfordrede.

Sådan var det ikke for godt 100 år siden, da Peter Laurits Jensen, fisker- og lodssøn fra Falster, og hans amerikanske kollega, Edwin Pridham, i 1915 præsenterede verden for deres revolutionerende innovation, den dynamiske højttaler – den højttalertype, som i dag findes i måske 50-10 eksemplarer i mange hjem. Selv om omkring 100.000 mennesker overværede præsentationen Juledag 1915 på Union Square i San Francisco, og var dybt imponeret over ”Den store Stemme”, ’Magnavox’, forstod ingen, hvilken enorm betydning denne innovation ville få for samfundet i de kommende år – ja på væsentlige punkter ændre vores samfund radikalt.

Højttalerens opfindelse er den utrolige beretning, om den lille fattige fiskersøn fra Falster, som efter få års skolegang kom i lære i København hos Danmarks store opfinder, Valdemar Poulsen og dennes partner, professor P.O Pedersen (senere rektor på den Polytekniske Læreanstalt). Det er beretningen om, hvordan en række tilfældigheder, men også støtte fra mange solide mennesker, sikrede, at unge Peter Laurids Jensen kom til USA, blev anbragt i en lille træbungalow oppe i Napa Valley, 55 km nord for San Francisco, og her sammen med kollegaen Pridham sat til at opfinde ”et eller andet vigtigt” til telekommunikation. Ved en tilfældighed snublede de over principperne for at lave en højttaler. Den chokerende første oplevelse med effekten af ”Den store Stemme”, er rørende. Jensens lillebror, Karl, blev anbragt på taget af bungalowen med den første højttaler. Mens lyden fra ”den store stemme” bredte sig ud over markerne i Napa, spurtede Jensen og hans mekaniker afsted flere kilometer for høre, hvor langt bort ”stemmen” kunne høres.

I december 1915 blev en undrende offentlighed så ved flere store events præsenteret for vidunderet. Men næppe mange forstod potentialet. Der skulle en verdenskrig og en præsidents sygdom til at vise betydningen af højttaleren. Det skete på Balbo Stadion i San Diego den 19. september 1919. Dagen efter var højttaleren forsidestof på alle større amerikanske aviser. Nu gik det hurtigt fremad, godt understøttet af fremkomsten af radiorøret, som var opfundet af en af Jensens andre kollegaer i den tid, han stadig arbejdede med Valdemar Poulsens trådløse kommunikationsløsninger.

Fra da af, begyndte verden at ændre sig i takt med, at højttalerens mange muligheder dukkede op. Mange hjem fik radioer i 1920’erne. Underholdningsindustrien brugte hurtigt mulighederne, ny musikgenrer dukkede op. Statsmænds og diktatorer benyttede behændigt mulighederne, og i dag står vi med samfund, som næsten vil bryde sammen, hvis ikke vi kunne udnytte højttalerens mange muligheder. Og hvor kedelige ville film ikke være, hvis lyden manglede. I virkeligheden er lyden vigtigere end billedet.

Oplev den fantastiske beretning om fiskersønnen, Peter Laurits Jensen, der ændrede verden, selv skabte betydende virksomheder, blev ven med præsidenter og kongelige, og fik et ridderkors for sin indsats. Birger Schneider, formand for industriklyngen ”Danish Sound Cluster”, www.danishsound.org, vil tage os med på rejsen fra Falster til højttalerens udvikling og gennembrud i USA.

Betaling/tilmelding senest mandag den 10. april kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

26. april 2023 kl. 10:25– udflugt: Panzer Museum East

Ved Peter Aarby

http://www.panzermuseumeast.dk

Besøg på PanzerMuseum East mellem Sorø og Slagelse. Adressen er Fladholtevej 18 4200 Slagelse.

Museet er opbygget af Allan Pedersen, der har restaureret mere end 60 forskellige gamle militærkøretøjer fortrinsvis Sovjetiske. Køretøjerne fremvises i det 4.500m² store museum og fortæller panserkøretøjernes historie. Museets udstilling er desværre blevet ekstra aktuel med krigen i Ukraine, hvor netop disse køretøjer deltager i de voldsomme kampe og får en afgørende indvirkning på krigens udfald.

Vi mødes 10:25 foran museet og går samlet ind, hvor vi guides gennem udstillingen. Efter museumsbesøget kører vi til Sorø og indtager en frokostplatte på Café tre Konger. Adressen er Østergade 3 Sorø. Der kan parkeres på den store parkeringsplads lidt syd for cafeen. Pladsen ligger mellem Storegade og Rolighed. Prisen for arrangementer er 250kr.som skal indbetales til Søren Bek på 2049 2054 senest torsdag den 20.april.

Betaling af 250 kr./tilmelding senest torsdag den 20. april kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

14. juni 2023 kl. 10:00– udflugt: Besøg i Store Dyrehave, sommer- arrangement

Ved Peter Aarby

Besøg i Store Dyrehave. Vi mødes den 14. juni kl. 10:00 på parkeringspladsen ud til KØBENHAVNSVEJ i skovens sydvestside. Koordinaterne er: B: 55° 54.1559’ L: 12° 21.3975’.

Vi går herefter en tur i skoven og ser parforcejagtstierne og deres stjerneformede kryds med hinanden. Parforcejagtlandskabet er på UNESCOS verdensarvsliste og noget ret enestående ligesom jagten, som det understøttede, også var særlig særegen. Vort medlem Peter Aarby, som er lokalhistorisk engageret, vil fortælle om jagtformen under turen. Gennem århundreder var Nordsjælland kronens jagtområde på godt og ondt og Peter Aarby fortæller også lidt herom. Efter turen går turen til Karlebo Kro, hvor vi indtager en kroplatte. Kroen har endnu engang fået en ny forpagter, der har vist sig som en glimrende kok, hvilket han forhåbentlig får lejlighed til at demonstrere ved denne lejlighed. Turen markerer afslutning på forårssæsonen. Prisen for turen er 150kr, som skal indbetales til Søren Bek via Mobilepay på 2049 2054 senest torsdag den 8. juni. Der kan parkeres på kroens parkeringsplads.

Betaling af 150 kr./tilmelding senest torsdag den 8. juni kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne