Gentofte mandag – kommende møder

Forårets program 2023 med forbehold for ændringer

27/3 skal vi høre om REGIONALE KONSEKVENSER AF URBANISERINGEN ved Forskningschef Hans Thor Andersen fra Aalborg Universitet, Sektion for By,Bolig og Ejendom
Urbaniseringen har præget den vestlige verden gennem hele historien; de første tegn var udviklingen af en arbejdsdeling mellem landbrugere og købmænd, håndværkere mm. I Danmark fandt de første bydannelser sted omkring år 700 (Ribe/ Hedeby). Gennem middelalderen udvikledes et bymønster med købstæder omgivet af hver deres opland. Staten (kongemagten) så købstæderne som strategiske elementer i rigets forsvar og omgav udvalgte byer med fæstningsværker, der først blev sprængt med industrialiseringen i midten af det 19. århundrede. Herefter er det gået stærkt med byudviklingen: På mindre end 50 år oplever de danske købstæder en kraftig vækst og bliver centre for produktion, handel og bosætning. Befolkningen flytter i stort omfang fra land til by og i 1960 bor omkring hver fjerde dansker på landet mod 77 % hundrede år tidligere. I dag udgør bybefolkningen godt 88 %. Men udviklingen er selvklart ikke ophørt af den grund og det har konsekvenser!

3/4 holder vi PÅSKEFROKOST i Bistro 28:

TILMELDING
Mandag d. 3. april 2023 afholdes PÅSKEFROKOST med mulighed for gåtur i Nymosen forinden. Frokosten finder sted på BISTRO 28, Mosebuen 28  kl 12, og vi får vores eget lokale. Det er godt smørrebrød med en fast menu: æg og rejer, fiskefilet med sauce tatar og flæskesteg. Der er flere muligheder som de der tilmelder sig får mere besked om:

  1. Møde kl 11 og gå en tur i Nymosen i baghaven til Bistro28. GRATIS men tilmelding nødvendig
  2. Møde kl 11 til gåtur og forsætte med frokost kl 12
  3. Møde til frokost kl 12

Der er tilmeldingsfrist søndag d. 26. marts kl 18. Tilmelding er bindende. For frokosten skal I hver betale 120 kr + drikkevarer i Bistro28 – kontant, kort eller Mobilepay. ”No show” betyder, at de 120 kr i stedet skal betales til Hemingway kassen – for klubben hæfter for det bestilte antal kuverter.

Tilmelding på til-gentofte-mandag@hemingwayclub.dk

HUSK: Vi er gået over til kvartalsvis betaling, så I skal blot krydse af for fremmøde. Vores konto er: reg. 2861 konto 629 734 3090. HUSK NAVN på indbetalingerne. Næste gang, der skal betales er 31. marts, så hvis ikke du allerede har oprettet en fast bankoverførsel, så gør det nu!

 

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne