Greve torsdag – kommende møder

2023

Marts

23. Tur til “Ringovnen” i Nivå og evt. Nivaagaard

30. “Klar dig selv i 3 døgn” v/Beredskabsforbundet

April

06. Skærtorsdag intet møde

13. Anders Levinsen – fodboldskoler ude i Verden

20. Dansk politik – herligt uforudsigeligt ved forstander Christian Schou

27. Grønlands mineraler kan fortælle os hele Jordens historie v/ Kristoffer Szilas, Adjunkt.

Maj

04. “Ud af huset”

11.

18.

25. Torben Haugaard – Et samfund i ubalance – statsfinansieret feminisme og minoritetstyrani

 

Referater fra 2023

 

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne