Herlev – kommende møder

Kommende møder – Herlev
Vi mødes hver anden mandag kl. 10:00 til 12:00 hos Frivilligcenter Herlev.
Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indkørsel J.E Pitznersvej)
Tag en god ven over 60 år med til næste møde.

Juni 2023

Vi holder sommerferie til uge 34, 21. august

12. juni. Ikke planlagt endnu

Maj 2023

29. maj. Anden Pinsedag – ingen møde

15. maj. Ikke planlagt endnu

1. maj. Et foredrag om anvendelse af varmepumpe i forhold til behov ved Jørn Borup Jensen som er et af vores medlemmer

April 2023

17. april. Advokat Lasse Plambeck og advokatfuldmægtig Rebecca Sørensen fra Assecca Advokater kommer og fortæller om hvad er fremtidsfuldmagter for en størrelse og hvem bør have en fremtidsfuldmagt samt hvordan den oprettes. Lasse og Rebecca kommer også ind på generalfuldmagter og behandlingstestamente. 

3. april. Vi spiser en påskefrokost på Frivilligcenteret ( 2 stykker højtbelagt pr. mand). Bindende tilmelding senere. Vi bliver underholdt af Jens Sølund med musik og fortællinger.

Marts 2023

20. marts. Foredrag om hvordan vi hører og hvad der findes af hjælpemidler

6. marts. Vi fortsætter med at opbygge listen over de emner vi selv kan holde foredrag om

Februar 2023

20. februar. En video med fugle og musik.

6. februar. Evalueringsmøde med planlægning og snak og hygge.

Januar 2023

23. januar. Finn E. Olsen vil komme og fortælle om TINAP (Transdisciplinary Innovation Network Against Prostate cancer) som er en tværfaglig forening, som har til formål at finde årsagssammenhænge som leder til prostatakræft. Derved at bidrage til forebyggelse og helbredelse af prostatakræft.

9. januar. Første møde i det nye år. Bordet rundt og planlægning af de næste møder.

December 2022

12. december. Et planlægnings og evalueringsmøde.

November 2022

Roland vil arrangere et besøg på Politimuseet. 
Troels kontakter Ledernes Hovedorganisation vedr. foredrag om Siriuspatruljen.
Hans kontakter en kunstekspert som kan fortælle om Sigurd Swane’s malerier i klubhuset på Gl.Klausdalsbrovej.

28.november. Julefrokost  Cafe Offside (telf. 31363121) på Tvedvangen OBS: Start 12:00.
Menu: Pande-stegte rødspætte-fileter,  Kamsteg, Æbleflæsk, Mild + stærk ost.
Pris: kr.185- + drikkevarer!   Tilmelding senest 21.11.

14. november. Niels vil holde foredrag om sine “oplevelser med USA”.

Oktober 2022

Mogens sender vor reaktion, til HC-DK inden d.9/10 (se afholdte møder) hvorefter vi afventer HC-DK’s endelige forslag, som vi tager stilling til på nærmeste møde derefter.
PS ved en fejl er vi røget ud af HerlevBladet .

Mandag den 31. oktober. Hermann vil kontakte Finn Olsen vedr. indlæg om film.

Mandag den 17. Oktober. Jørgen vil holde et oplæg om Karlstad, svenskernes befæstede lejr i Brønshøj 1658 – 1660.
Hans fortæller om “Rillestenene” i Hareskoven. Med efterfølgende diskussion.

Mandag den 3. oktober kan bliver afgørende for vores klubs fremtid. Der er lokal modstand mod de bevægelser der er på landsplan hvor mogle medlemmer mener at Hemmingway Club Danmark går imod en alt for bureaukratisk og unødvendig organisation og at det måske er bedre at vi kun fortsætter som en lokalt funderet social klub for mænd der er 60+

September 2022

Mandag den 5. september bliver med emnet dilemmaer. Har du et dilemma du gerne vil dele med gruppen så sig frem.
Vi skal også give vort nye medlem Uffe Due en kort individuel præsentation af os selv max et par minutter om hvem du er, og hvad du har lavet.
Og sidst men ikke mindst. vi skal “klæde” Jørgen og Troels på til årsmødet på fredag den 9 september.
Agendaen for mødet  den 9/9 er udsendt på mail.

August 2022

22. august program afventer udspil fra den nye planlægningsgruppe.

8. august starter vi igen efter sommerferien. Program ikke fastlagt endnu.

Juni 2022

27.Juni.  Afslutning på første halvår. Næste møde bliver 8. august.
Bowling og spisning på Cecilie’s. Giv en bindende tilmelding til Mogens senest mandag den 20. med besked om hvad du ønsker at spise.

13. juni.  Planlægningsmøde

Maj 2022

30. maj Ole Olesen fortæller om økonomen John Maynard Keynes – den radikale optimist
Disposition for foredraget:
1. Introduktion
2. Opvækst og uddannelse – hans liv og indsats efter uddannelsen er indrammet af henholdsvis 1. og 2. verdenskrig
3. Første verdenskrig til og med Versailles-traktaten
4. Mellemkrigstiden – økonomen som frelser
5. Anden verdenskrig og det internationale samarbejde efter krigen

16. maj. Herlev bladet kommer og fortæller

2. Maj Ole Sterndorff kommer og fortæller om Digteren Sigfred Pedersen

April 2022

18. april. 2. påskedag og intet møde.

4. april. Et spændende foredrag om den engelske enklave Gibraltar, holdt af Jørgen Fogelstrøm

Marts 2022

21. marts. Planlægningsmøde.

7. marts. Planlægningsmøde.

Februar 2022

21. februar. Vi vil have en fri og åben snak om, hvilke emner vi skal vælge at få foredrag om indtil sommerferien og hvordan vi organiserer det praktiske arbejde omkring møderne.

  1. Skal vi være en registreret klub med mulighed for tilskud og alt det.der følger med?
  2. Hvem deltager i møder i Hemingway club DK , f.eks årsmøder , IT møder mm.
  3. Vil vi levere materiale til info avisen “Gitar”
  4. Hvem ud over mig deltager i praktiske gøremål som f.eks arrangering af fremtidige møder?2
  5. Hvem vil hjælpe med kaffebrygning indkøb af morgenbrød ?

7. februar. Jan Skov vil fortælle om den amerikanske filosofiprofessor Clare W. Graves og hans arbejde, der senere udvikledes af to af hans elever til modellen Spiral Dynamics. Det er en model, der beskriver, hvorfor vi er forskellige, med hensyn til de værdier der styrer os, og hvordan værdierne kan ændre sig gennem livet.

Januar 2022

24. Januar er et planlægningsmøde hvor en liste over mulige foredragsemner bliver diskuteret.
Listen er prioriteret efter en afstemning blandt medlemmerne.

10. januar bliver første møde i 2022.

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne