Hillerød 2 – kommende møder

Program forår 2023

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 9.30 – 12.00

De gemte børn v/Anette Drucker

De har i mange år været glemt, men nu er der en af de gemte, Anette Drucker, der vil komme og fortælle om sine egne oplevelser. Hun vil vise billeder og yderligere fortælle om nogle af de andre skæbner. Anette Drucker har først nu villet fortælle. Hun siger selv:

”Jeg har besluttet, at min historie er en del af en historie, som må fortælles så længe der en mulighed for det! Bogen, hvor min historie er med i, er” De gemte børn” skrevet af Kirsten Nielsson. Da nazisterne indledte forfølgelsen af jøderne i Danmark flygtede hovedparten af de danske jøder til Sverige. Man har fundet ud af, at mange af børnene ikke kom med, men blev skjult i Danmark. I bogen fortæller 11 af disse børn for første gang deres historie, næsten 70 år senere!

I mit foredrag fortæller jeg om, hvordan jeg blev en del af bogen. Derefter fortæller jeg min jødiske historie:om huset Drucker gennem 100 år og min farfars dagbog om flugten og eksilet i Sverige. Derefter fortæller jeg min egen historie. Jeg blev i 1943 gemt hos min morfar. Jeg fortæller, hvordan adskillelsen fra mine forældre kom til at påvirke især min barndom og ungdom, men også mit voksenliv. Det er selvfølgelig en meget personlig historie.

Til sidst fortæller jeg kort om enkelte af de andre børns historier”.


Tirsdag den 4. april 2023 kl. 9.30 – 12.00

Retsmediciner i verdens brændpunkter v/Hans Petter Hougen, professor emeritus i retsmedicin.

 

Hans Petter Hougen har over 30 års erfaring fra Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet og Medical Examiner Office i Miami, Florida, hvor han fik sin specialistuddannelse. Han har også arbejdet i mange af verdens brændpunkter og har i sit arbejde haft fokus på skud- og eksplosionsskader, torturdokumentation, og internationalt menneskerettighedsarbejde. Han har i de senere år publiceret flere bøger om sit arbejde og holdt talrige foredrag, lavet podcasts og deltaget i mange radio- og Tv-programmer om retsmedicinske emner.

 


Tirsdag den 18. april 2023 kl 10.00 – 11.30 + frokost

Byvandring i Hillerød ved Charlotte Mortensen, kulturformidler v. Museum Nordsjælland

OBS: Turen starter ved Frederiksborg Apotek i Slotsgade 26 og slutter ved Markedsstræde

Byvandring og frokost tilmeldes uafhængigt af hinanden. Se nedenfor.

Det bliver en vandring omkring det område som engang var fabrikken Nordsten, en stor fabrik, som bestemt har en plads i byens historie. Efter slottet brændte og genopstod som museum og ikke som kongebolig, så er det ikke længere kongerne, der har æren for byens vokseværk, men derimod de fabrikker, der i nyere tid har gjort byen til, hvad den er. I over 100 år skabte Nordsten arbejdspladser til Hillerøds borgere og mange kom rejsende til byen for at få arbejde på Nordsten. Derfor skal vi høre om Nordstens fabrik på denne vandring.

PS, Alle deltagere får efterfølgende en fribillet til Hillerød Bymuseum

Tirsdag den 18. april 2023 kl. 12.00 -?

Frokost på Restaurant København, Café og Bistro.

Pris for 2 stk. smørrebrød 125 kr. Drikkevarer købes på stedet, individuelt.

Deltagelse i frokostarrangementet kan ske uafhængigt af deltagelse i byvandringen.


Tirsdag den 2. maj 2023 kl. 9.30 – 12.00

Efterforskningens udfordringer v/ Bent Isager tidligere chef for Rejseholdet

Tidligere kriminalinspektør Bent Isager-Nielsen vil berette om sin vej ind i og lange kariere i politiet, hvor han bl.a. som chef for Rigspolitiets Rejsehold har deltaget i efterforskningen og opklaringen af en lang række spektakulære forbrydelser. Bent vil i denne forbindelse bl.a. perspektivere politiarbejdet gennem sine erfaringer om gerningsmændenes motiver og karakter, som han også har behandlet i flere bøger, bl.a. “Man jager et bæst og fanger et menneske”. Kom og mød et indsigtsfuldt menneske med en bred  samfundsmæssig interesse og forståelse for de mekanismer, der får interaktionen mellem mennesker til at gå galt.


Tirsdag den 16. maj 2023 kl. ?

Udflugt til rensningsanlægget på Solhavegaard


Tirsdag den 30. maj 2023 kl. 9.30 – 12.00

Guld & bedrag /v Henrik Denta, Journalist og forfatter. Tidl. ansat ved DR, Politiken og Børsen

Det lyder som plottet i en Alistair MacLean-roman, men er et stykke overset Danmarkshistorie.

I foråret 1939 besluttede den danske regering og Nationalbanken i dybeste hemmelighed at føre de samlede danske guldreserver, mere end 20 ton, ud af landet, så det ikke faldt i tyskernes hænder. Det var en ualmindeligt risikabel operation, og hvis den var slået fejl, kunne der var tale om helt uoverskuelige følger for Danmark.

Men planen lykkedes. Guldet blev bragt i sikkerhed; og da tyskerne i juni 1941 bankede på Nationalbankens døre for at spørge efter det danske guld, kunne direktør Bramsnæs høfligt oplyse tyskerne om, at der desværre ikke var noget!

”Guld & bedrag” er historien om de dramatiske dage, da beslutningen blev truffe. Henrik Denta fortæller om, hvem der vidste hvad, og hvordan selve den hemmelige operation fandt sted; hvordan guldet i nattens mulm og mørke blev hentet op fra Nationalbankens kældre, kørt med tog til Stockholm og Oslo for siden at blive udskibet fra Bergen til USA –  og det videre spil om guldet i USA.

Bedrag havde været en velbevaret hemmelighed indtil bogen udkom og også blev sendt som dokumentar på DR TV. Hemmeligheden skyldtes ikke mindst, at det var forbudt – også for en nationalbank – at føre guld ud af Danmark.


Tirsdag den 13. juni 2023 kl. ?

Vi arbejder på en udflugt 


 

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne