Rudersdal 2 – kommende møder

 

Ud-af-huset-arrangement torsdag den 30. marts 2023

Besøg i Ledøje kirke med forudgående frokost, golf eller vandretur

Vi skal på besøg i Ledøje kirke på denne udflugt, hvor vi har byttet lidt om på tingene i forhold til, hvad vi plejer, men husk på ”plejer er død!”

Vi skal, forinden vi begynder vor kulturrejse med besøg i Ledøje kirke, give deltagerne mulighed for enten at udfordre hinanden med 9 huller på Smørum Golfbane under tilsyn af Carsten Jensen, eller spadsere en lille tur på ca. 5 kilometer ved Smørum under kyndigt førerskab af Lars Max Nielsen. Der er naturligvis også den 3. udvej blot at tilslutte sig selskabet ved den efterfølgende frokost, der foregår kl. 12.00 på Smørum Golfklubs restaurant ”Eagle”, som af Bjørn Christau beskrives som ”et venligtsindet sted med en glimrende servering”. Serveringen består af 2 stk. smørrebrød (en luksusudgave af den populære fiskefilet samt en hønsesalat). Dertil 1 øl/vand.

Besøget i Ledøje kirke efter frokost tager sin begyndelse kl. 14, hvor vi mødes foran kirken. Rundvisning på ca. 1 ½ time ved kirkens præst og organist.

Ledøje kirke er en af de mærkeligste middelalderkirker. Kirken er rejst som privatkapel for en stormand og bygget op i to næsten ens etager, der hver for sig udgør en komplet kirke med særlige alterrum. Dette er helt enestående i Danmark og sjældent uden for landets grænser.

Selve kirken er bygget omkring år 1225, mens tårnet er kommet til omkring år 1500.

Arrangementet er åben for deltagelse af indtil 30 personer. Man tilmelder sig turen ved at indbetale kr. 200 til klubbens MobilePay nr. 613868, så beløbet står på klubbens konto senest den 14. marts 2023. Behøver jeg at tilføje, at ”først-til-mølle-princippet” også gælder her?

For en god ordens skyld, så anfør lige i teksten på jeres betaling om I ønsker at deltage i 1) golf, 2) vandretur eller 3) blot møder til frokosten.

Vi arrangerer fælles transport for vandrefuglene fra Havarthigaarden med afgang kl. 10.00. De deltagere, der måtte lægge bil til, modtager kr. 30 for hver passager.

Golfspillerne må på grund af golfudstyr finde andre transportmuligheder, men mødes på golfbanen kl. 9.45.

 

Foredrag den 13. april 2023

“Hvad gulduret gemte”

ved forfatter Carl Jochimsen

Carl Jochimsen fortæller om glæden ved at bruge pensionisttilværelsen til at finde historien om det guldur han arvede som ung.
Det er der kommet bogen ”Hvad gulduret gemte” ud af. Den handler om grandonklen Achton Jochimsen, der i Amerika blev en kendt ishavsskipper i begyndelsen af 1900-tallet.

Vi møder også Achton på arbejde langs Alaskas og Sibiriens kyster og under redningen af de skibbrudne fra ”Karluk” i 1914.

 

Foredrag den 20. april 2023

Demokrati og Udenrigspolitik

ved Jørgen Ørstrøm Møller

Jørgen Ørstrøm Møller (JØM) er fhv departementchef i Udenrigsministeriet og ambassadør i Asien.  Herefter professor ved universitet i Singapore i 20 år. JØM har skrevet en række bøger om globale økonomiske problemer. En ny bog er på trapperne med titlen: “The Global Crisis – The American global system is collapsing. What comes next?”

Målet med et demokratisk samfund er iflg. JØM at skabe størst muligt råderum til at skabe det samfund vi ønsker. Imidlertid er magtforhold en meget vigtig og styrende faktor for et lands råderum. Vi står overfor et skifte i magt, hvor bl.a. de asiatiske lande (Kina, Indien, Indonesien) vokser frem økonomisk mens USA og Vesteuropa efter ca 500 års dominans er vigende.  Det afspejles bl.a. i landenes holdning til krigen i Ukraine, hvor ca. 50% af verdens befolkning ikke vil ”fordømme” Ruslands indtrængning. FN´s resolution udtrykker derfor kun ”beklagelse”.

Vort demokrati giver staten monopol på at udøve magt og vold ligesom staten har afgørende regulerende indflydelse på de økonomiske forhold.  Derimod har staten ikke synderlig indflydelse på sociale medier ligesom pressen har tendens til at være næsten ”overkritisk” overfor statsmagten.

Vi har en god balance mellem borger og stat præget af tillid.  Det er betinget af erfaringer fra interaktionen borger-stat og vor høje grad af fælles kultur.  Vort demokrati er opbygget gennem de sidste ca 350 år. Det er tilpasset dansk kultur herunder folkelige bevægelser såsom arbejder – og andelsbevægelsen.  I et velfungerende demokrati beskytter staten minoriteterne.

International sikkerhed er betinget af en stabil magtbalance mellem landene.  Typisk vil små lande indgå alliancer med større lande for at opnå beskyttelse et såkaldt patron/klient forhold.

Den økonomiske globalisering nødvendiggør internationale regelsæt. Her kan EU få en stor rolle pga dets økonomiske kapacitet jf. Margrethe Vestagers arbejde med internationale firmaers skattebetaling og Tech firmaernes ansvar for databeskyttelse og dataanvendelse.

 

Netværksmøde den 27. april 2023

Efter vor sædvanlige indledning og en til lejligheden valgt sang, spiser vi frokost sammen med smørrebrød og øl/vand.
Netværksmøde med spisning falder ind under kategorien ”særarrangement”, hvorfor der betales et deltagergebyr på kr. 60.
Kræver IKKE tilmelding og/eller forudbetaling, men betales via Mobilepay ved mødets begyndelse. Efter spisningen vil 3 medlemmer påtage sig til at lave en kort præsentation (PPP) af dem selv. De får hver 10-15 minutter til at fortælle om et helt livs fakta.

 

Foredrag den 1. juni 2023

Fjodor Dostojevskijs liv og forfatterskab

ved cand. mag. i litteraturvidenskab Jacob Hou

Fjodor Dostojevskij (1821-1881) var en russisk forfatter, bedst kendt for sine hovedværker “Forbrydelse og straf”, “Idioten” og “Brødrene Karamazov. Sidstnævnte roman regnes ikke uden grund for verdenslitteraturens måske bedste roman. Dostojevskij begyndte på den i 1878, og det blev hans store finale om, hvad det betyder for os mennesker, hvis vi bryder med de store moralske påbud.

Dostojevskij har været inspirator for blandt andre Nietzsche og Satre og anses som en af forgængerne for eksistentialismen.

Dostojevskij levede i zartidens Rusland, hvor radikale ideer blev anset for en trussel mod enevælden. Dostojevskij blev som medlem af en intellektuel gruppe, dømt til døden, men dødsdommen blev dog ændret til fængsel, hvoraf de første fire år blev afsonet i en arbejdslejr i Sibirien.

“Brødrene Karamazov” udkom i en fantastisk nyoversættelse for et par år siden. Den kan i den grad anbefales.

 

Foredrag den 8. juni 2023

Hvor ender Rigsfællesskabet? Grønlands selvstændighedsønske og Danmarks svar

ved Mikaela Engell

Klimaet ændrer Arktis og balancerne mellem stormagterne forskyder sig. Det giver nye muligheder for Grønland og nye udfordringer for Rigsfællesskabet. Formelt holdt Grønland op med at være en koloni i 1953; med hjemmestyret i 1979 blev afkoloniseringen mere substantiel – hvorfor arbejder næsten alle grønlandske politikere så fortsat for selvstændighed? Og hvorfor har Danmark så svært ved at finde svar på, hvordan Rigsfællesskabet bliver ‘ligeværdigt’?”

Mikaela Engell er cand.mag. i dansk og eskimologi, og har været ansat i Grønlands Hjemmestyre og fra 2011-2022 Rigsombudsmand i Grønland.

 

 

 

 

 

Foredrag den           2023

Mit liv som journalist i dansk politik

ved Gunilla Roijer

Gunilla har været journalist siden 1982 og har arbejdet både på avisen Aktuelt og på Radioavisen. Men hovedparten af hendes journalistiske karriere har været næsten 30 år på TV 2, heraf 28 år på den politiske redaktion på Christiansborg.

Ikke uden grund kaldes Christiansborg for magtens højborg, hvor alle de vitale og afgørende beslutninger i vores samfund træffes. Det er her de overordnede love, regler og retningslinjer fastlægges og som forplanter sig helt ud i de lokale samfund.

“Det er drama og spænding med et menneskeligt aspekt, som vedrører alle. Det handler om danskernes vilkår og betingelse i hverdagen, og om at man via de politiske beslutninger kan måle et samfunds kvalitet. Men den politiske hverdag på Christiansborg er også fyldt med intriger, personopgør, magtkampe og ofte benhårdt spil for at komme til tops”.

Gunilla har desuden skrevet bogen “Borgens Dronninger” og i øvrigt medvirket i filmen “Kongekabale”.

 

 

 

 

Foredrag den 7. september 2023

Danmarks rolle i Nato Arktis

ved Henrik Gram Pedersen, sektionschef ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier

 

Efter Ruslands invasion af Ukraine er der berettiget sat ekstra fokus på Nato´s rolle som sikkerhedsgarant for Vesteuropa, ligesom spørgsmålet styrkelse af Danmarks rolle i Nato debatteres bredt og heftigt.
Danmarks betydning for alliancen ligger måske knap så meget i, om vi har et par kanoner eller kampvogne mere eller mindre, men derimod i det faktum, at Danmark har suverænitet over meget store landområder i Nordatlanten og det Arktiske område. Ambassadør Peter Taksøe-Jensen har sågar udtalt, at Danmark/Grønland er en ”arktisk stormagt”.
Arktis er et højprofileret emne, fordi verdens stormagter støder sammen der. Både amerikanske, russiske og kinesiske interesser er i spil. Danmarks politiske kapital i verdenssamfundet spiller en rolle i denne ligning.
 

 

 

Foredrag og arrangementer i forårssæsonen 2023:

13      30.03         Udflugt til Ledøje Kirke med frokost

14                        Påskeferie

15      13.04         “Hvad gulduret gemte”                                                 Carl Jochimsen

16      20.04         Demokrati og Udenrigspolitik                                       Jørgen Ørstrøm Møller

17      27.04         Netværksmøde

18      04.05         St. Bededags-ferie

21      25.05         Udflugt til Aboretet i Hørsholm

22      01.06         Dostojevskij hans liv og forfatterskab                           Jacob Hou

23      08.06         Hvor ender Rigsfællesskabet? Grønland.                    Mikaela Engell

24      15.06         Sommerfrokost

36       07.09        Danmarks rolle i Nato – Arktis                                      Henrik Gram Pedersen

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne