Gentofte tirsdag Medlemskab

Er du mand over 60 år og bosat i Gentofte Kommune, kan du blive medlem af Hemingway Club Gentofte Tirsdag.

NB: Klubben er pt. fuldtegnet, men du kan udfylde og indsende indmeldelsesskemaet (se nedenfor) og blive sat på venteliste.

Vi mødes hver tirsdag fra 10.00 – 12.00 til hyggeligt samvær, hvor der serveres kaffe, ostemad og en dram. Der udveksles nye og gamle oplevelser, der synges og jokes. Der holdes kortere eller længere indlæg af såvel interne som eksterne foredragsholdere.
Du kan se en oversigt over gennemførte mødeaktiviteter her: Afholdte møder Hemingway Club Gentofte Tirsdag

Møderne finder sted i Frivilligcentret, Byens Hus, Hellerupvej 24. 2900 Hellerup.

Du kan se oversigt over kommende møder her: Kommende møder i Hemingway Club Gentofte Tirsdag

Optagelse som medlem
Er du interesseret i medlemskab bedes du udfylde dette indmeldelsesskema Indmeldelsesskema Hemingway Club Gentofte Tirsdag

Det udfyldte indmeldelsesskema fremsendes til info.gentoftetirsdag@hemingwayclub.dk.

Vi kommer så tilbage til dig i løbet af få dage med yderligere informationer.

Klubbens ledelse
Hemingway Club Gentofte Tirsdag ledes af en styregruppe bestående af

Ulrik Friis Jensen, Donald Nekman, Hans Rasmussen, Henrik Højgaard og Poul Schlichting suppleret af aktive medlemmer, som bidrager med praktisk hjælp, ideer og indlæg på møderne.

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne