Aarhus 1 – afholdte møder

Tirsdag den 21. marts 2023
Knap 35 tilmeldte lyttede interesseret til Thomas og Peter fra Marselisborg Lystbådehavn, mens kaffe og brød arrangeret af Adam blev indtaget. Selv om de to indlægsholdere gik lidt over tiden 😁 var der ikke udpræget faneflugt, fordi emnet blev så interessant belyst. Dagens møde levede i sandhed op til, at vi skal være klogere når vi går hjem end vi var da vi kom. Vi blev bl.a. klogere på bådepladser og autocampere, træsorter, vandstigning og nye havneprojekter.
Endnu et godt møde i Hemingway Club Århus 1

Hemingway Club Aarhus 1

Tirsdag den 7. marts 2023

Godt 30 fremmødte deltog aktivt i foredraget om pensioner og økonomi for seniorer da to medarbejdere fra Sydbank besøgte Hemingway Club Aarhus. Spørgelysten viste, at emnet i høj grad er relevant for os alle sammen.

Hemingway Club Aarhus

Foredrag af Sydbank om pensioner og økonomi for seniorer

 

Tirsdag den 21. februar 2023

Næsten 40 medlemmer deltog aktivt i debatten om Hemingway Club Aarhus’ fremtid. Vi er nu 61 medlemmer og Styregruppen foreslår, at vi opretter en tydelig struktur omkring medlemmer, økonomi og logistik. Der var mange gode kommentarer og foreslag der alle viste stor interesse for vores fællesskab. Et rigtigt godt klubmøde.

Onsdag den 8. februar 2023 

Mødet var denne gang en onsdag, selv om et par medlemmer mødte op på mødestedet om tirsdagen. Det er da commitment! Men på den rigtige dag mødte 25 glade mænd op ved skulpturens af havnearbejderne på Aarhus Havn. Jim fortalte om dem og om havnearbejdernes liv før og nu. Så gik vi en dejlig tur langs havnen. Vi sluttede gåturen ved Maskinrummet hvor vores hus-rundviser Rasmus fra Kredsløb gav en del tekniske forklaringer på hvordan havvand bliver til varme på Aarhus Ø. Rigtig mange gik med over på Havnens Perle hvor vi nød en god frokost og masser af snak og grin.

Endnu en dejlig dag i Hemingway Club Aarhus. Tak til Jim for en fin planlægning og udførelse

.

 

Tirsdag den 24. januar 2023

 • Godmorgen og velkommen til foredrag om Frikorps Danmark.

Det er vores hidtil største møde i HCA med over 40 deltagere ud af en medlemsskare på 52.  Efter Velkomst synger vi ”Godmorgen lille land” med klaver-akkompagnement 😊. Lars Larsen fortæller derefter om Frikorps DK afbrudt af en pause med skarpe Nedslag om besættelsestiden.

“Lars Larsen fortalte om et stykke tabu emne i Danmarks historien, nemlig om de danskere der meldte sig til Frikorps Danmark og kæmpede på tysk side under 2. verdenskrig.

Hvad var Frikorps Danmark, hvem var medlemmerne, hvilken uddannelse og indsatser deltog de i ? og hvad skete der med dem da krigen var forbi ?

Disse emner blev vendt og ligeledes blev der fortalt om et vigtigt emne, nemlig danskere og krigsforbrydelser. Endvidere blev der vist billedet og fortalt om tur til Rusland sammen med en tidligere frikorps-mand. 

Fakta: Frikorps Danmark blev oprettet i juni 1941 som en selvstændig enhed under Waffen SS. Korpset deltog på tysk side i hårde kampe på Østfronten i sommeren 1942 og vinteren 1942/43.

I maj 1943 blev Frikorps Danmark nedlagt og overgik til at blive en ren tysk enhed under navnet Regiment Danmark.
I løbet af krigen var mellem 8-10.000 danskere en del af korpset. Ca. 2000 faldt i kamp.
De overlevende blev alle ved retsopgøret efter krigen dømt for at have ladet sig hverve til tysk krigstjeneste”. 

Nedslag til foredrag om Frikorps DK i HCA d. 24. jan. 2023·

Da det er vigtigt at vi lærer af historien, kan det være relevant at genopfriske hukommelsen. Hvem gav Tyskerne modstand ved besættelsen d. 9. april 1940:

 • Den danske regering bad befolkningen undlade at gøre modstand.
 • Den norske konge drog straks i eksil i England.
 • Den danske konge gik i skjul på Amalienborg og forblev i DK under hele besættelsen.
 • Tysk krigsskib på vej ind i Oslo fjord om morgenen d. 9/4-40.
  • Skal der skydes? Kommandanten: “JA, gu skal der skydes!” Krigsskibet blev gjort ukampdygtigt.
 • Tyske krigsskibe på vej ind i København´s havn d. 9/4-40.
  • Trekroner fortet har fået ordre til at forholde sig i ro, og har for øvrigt heller ingen amo til kanonerne.
  • De tyske krigsskibe lægger til kaj ved Langelinie og indtager Kastellet u/kamp.
 • Hvem kan ændre historiens gang? 
 • Det er ikke organisationer, der forandrer verden, men individer, der gør den store forskel.
  • Negative eksempler:
  • Hitler – Stalin – Mussolini – Franco – Mao
  • Positive eksempler:
  • Prime Minister Churchilll: ”we will fight on the sea, in the air, on the beach, in the streets
  • President Zelensky: I don´t need a ride out of Kiev – I need a lot of weapons and amo ..
 • Samarbejdspolitikens præmis var, at vi ikke havde en chance for at stå imod en tysk invasion.
 • Historien viser dog, at selv et lille land kan forsvare sig og gøre modstand mod overmagten, hvis de har viljen og modet.
  • Holland gjorde modstand i 5 dage før de kapitulerede.
  • DK kæmpede i 5 minutter.
 • Finland har 1.340 km landegrænse mod Rusland. Finnerne har SISU og ved, at de skal kunne klare sig selv. De har været i total krig med Rusland to gange – og har overlevet hver gang og bevaret deres selvstændighed:
  • For som de siger, vi er aldrig blevet dårligere placeret end Nr. 2
 • Dansk modstand tog først fart efter aug. ´43, da det stod klart, at Tyskland ville tabe krigen.
 • DK´s status som et Allieret land hang i en tynd tråd indtil krigens slutning i ´45.
 • Afgørende, for at DK blev anerkendt som Allieret, var nogle relative få enkeltpersoner: De handlede selvstændigt, frivilligt og gik imod odds!
  • Danmarks Ambassadør Kaufmann i Washington tog afstand fra sin regering og gav US lov til at oprette og beholde den strategisk vigtige Thule-base i Grønland.
  • Krigssejlernes indsat blev anerkendt og værdsat
  • Modstandsbevægelsen trådte i karakter i ´44 og ´45 – og ikke mindst
  • Den geopolitiske fordel ved at have DK med på de allieredes side ved fredsslutningen.
 • Minus-faktorerne var:
  • Samarbejdspolitikken og
  • vores pacifistiske politikere
  • og en lidt for passiv afventende dansk befolkning
 • Rusland fører angrebskrig mod Ukraine, hvilket kan ses som en proxi krig mod Vest-Europa og USA.
  • Hermed er 78 års uafbrudt fredsperiode slut.
  • Har vi lært af historiens fejltagelser?
  • Den aktuelle krig har væsentlige træk til fælles med optakten til WW2.
   • Hitler´s territoriale krav eskalerede konstant.
   • Putin bruger en tilsvarende drejebog.
 • Det store fremmøde i dag vidner om, at det er vigtigt at forsvare vores frihed, og at vi alle bærer på dette ansvar.
 • Vi kan jo begynde med at spørge os selv: Hvordan ville jeg selv have handlet under besættelsen af DK.
 • Pga tidsnød fik vi ikke lejlighed til diskutere disse to spørgsmål/dilemmaer med sidemanden:
  • Hvordan ville du have reageret under besættelsen? Ville du være blevet modstandsmand? Ja/nej
  • Var det okay, at vi valgte samarbejdspolitikken i de første 3 år af krigen? Ja/nej

Tirsdag den 10. januar 2023

Knap 30 medlemmer nød Nytårskuren i Hemingway Club Århus ved Marselisborg Slot. Dronningen var godt nok ikke til stede, men slotsforvalteren dukkede nysgerrigt op og fortalte om sig selv og sit job. Vi havde lærerige snakke med hinanden mens vi gik rundt i parken og vi nød et glas bobler med god kransekage til ved monumentet over de faldne danskere i 1. verdenskrig. Tak til alle for en godt arrangement.

 

 

 

 

 

Tirsdag den 13. december 2022

Omkring 25 medlemmer mødte tapre frem kl. 0930 foran det stadig lukkede Salling varehus.Det var isnende koldt, men Mogens holdt et levende foredrag midt på gaden om Ferdinand Salling og hvordan han skabte varehuset. Mogens sammenlignede historien med Matador og pegede på sammenfaldet med perioden og den måde Salling udkonkurrerede andre gamle kendte butikker på. Vi kom endelig ind i varmen, men kun for en kort stund. Der skulle nemlig synges julesange på udsigtsbroen i solskin og frost. Efter den indsats fik vi kaffe og rundstykker i varmen med endnu mere sang, gode snakke om hvem vores far var, og telefonnummer lege med lodtrækning og uddeling af nisser. Husk nu at ringe til hinanden og ønske god jul!

HC Århus på Salling Rooftop

HC Århus på Salling Rooftop

Tirsdag den 29. november 2022

Næsten 30 medlemmer mødte op i Øens Madhus hvor vi nød en god frokost. Snakken gik på kryds og tværs, så tiden frem til påbegyndelsen af rundvisningen i Generationernes Hus gik meget hurtigt. Oksana viste os rundt og forklarede om det meste omkring huset. På godt og ondt som det jo må være. Generationernes Hus er et ambitiøst projekt med fokus på fællesskab på tværs af alder, sted i livet og andre eksistentielle faktorer. Et spændende sted med mange gode tanker.

Hemingway Club Århus på besøg i Generationernes Hus

Hemingway Club Århus på besøg i Generationernes Hus

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 15. november 2022

Demonstration af øvelser der styrker hjernen.

30 medlemmer nøde oplæg og øvelser på gulv styret af Fysioterapeut Hanne Nielsen. Vi gennemgik ‘ur-øvelse’, vi forsøgte at huske kastemønstre med forskelligt farvede bolde og legede med ‘edu’er’. Lærerigt og underholdende. Inden Hanne gik på fik vi rytmeundervisning af Mogens og sang til hans guitarspil to friske sange. Fantastisk formiddag i Hemingway Club Århus!

Tirsdag den 1. november 2022

Kirkens Korshærs sociale arbejde

Præst Stine Lene Hansen skulle have fortalt om Kirkens Korshærs sociale arbejde

Den må vi have til gode for hun strandede tidligt om morgenen i Odense og kunne ikke komme videre på grund af en tog afsporing. Det er hvad der sker. Man kan indtil vi får muligheden igen læse mere om Kirkens Korshær på hjemmesiden.

https://kirkenskorshaer.dk

Møde blev afholdt og det gav os en anden mulighed for at hygge os sammen. Vi sang et par sange til Mogens’ guitarspil og vi drøftede klubbens fremtid efter Finns oplæg. Her efter snakkede vi sammen ved bordene. Det var et hyggeligt møde – trods alt.

18. oktober 2022

FOREDRAG om BLEKINGEGADE BANDEN.

17 medlemmer – heraf 2 fra Hemingway Club Vejle – lyttede til Finn Orbe  (HC Gentofte) der med stor indlevelse fortalte historien om en gruppe unge mænd, der med udgangspunkt i politiske foreninger, mente at du kunne ændre Verdenshistorien i Mellemøsten ved at levere en slags ”alternativ Ulandsbistand” gennem aktioner i primært Danmark, men også i Norden.Finn beskrev gruppen unge mennesker, der med vidt forskellig baggrund bliver Gotfred Appels ”antenner” der samtidig med at de levede et helt almindeligt liv gennemførte røverier og anden kriminel virksomhed.

Foredraget tog udgangspunkt i Peter Øvig Knudsens bøger om Banden, samt Jørgen Moes´s to bøger om det politimæssige arbejde med at få opsporet gruppen, indtil de i 1989 anholdes og to år efter får deres dom for deres aktiviteter. Foredragsholderen har talt med forfatterne og Jørgen Moes har selv været gæst i Hemingway Klub Gentofte for at fortælle om øjeblikket, da de åbnede døren til – Blekingegade 2. 1. th.

4. oktober 2022

En lille café og en by over byen

Hvordan dekorerer man det store varehus midt i Århus Centrum

17 medlemmer lyttede til en meget energisk dekorationschef i Salling. Hun fortalte om det store arbejde og de mange beslutninger der ligger i at dekorere det store varehus midt i Århus Centrum. Hun forklarede i særdeleshed om den meget berømte juleudstilling som der arbejdes på næsten et helt år før vi andre kan nyde den i vinduerne i Søndergade. Vi fik ovenikøbet en fin gave i form af en bog om Sallings historie.

20. september 2022

Besøgte Kredsløb Energipark Lisbjerg

16 videbegærlige medlemmer besøgte Kredsløb Energipark Lisbjerg, hvor vi fik et blændende foredrag om hvordan fjernvarme produceres, distribueres og udvikles. Ufattelige mængder affald af enhver slags håndteres dagligt samtidig med, at der udvikles for at gøre fjernvarmen endnu mere effektiv.

På billedet ses de gæve medlemmer iført passende sikkerhedsudstyr.

6. september 2022

Besøg hos Senior TV

Der var 13 tilmeldte til besøget hos Senior TV i Klostergade. Medlemmer af Senior TV fortalte om deres spændende aktiviteter. De opsøger spændende personer og hændelser og producerer korte TV indslag om det. Indslagene er af høj kvalitet og Hemingway Club havde den ære at blive interviewet til kamera af en erfaren studievært. Interviewet bliver senere lagt her på hjemmesiden. Indtil da kan man se mere om Senior TV her.

23. august 2022

Lidt om den grønne omstilling på energiområdet

Jim fortalte engageret og oplyst om hvad den grønne omstilling på energiområdet betyder. Vi var langt omkring og hørte om vindmølleparker i Mexico og andre brændstofformer til skibe, fly og biler. Meget interessant og stor tak til Jim for oplægget er førte til mange spørgsmål, bemærkninger og debat.

 

 

 

9. august 2022

Da Søfartsmuseet stadig ikke kan lukke besøgende ind i deres lokaler på grund af skimmelsvamp, mødtes vi i Frivilligcentret. Her ‘nørdede’ vores medlem Erik Arent Jensen om beton og jernbeton og hvordan man kan regne ud hvad det kan holde til. Meget interessant at høre om. Herefter blev efterårets program gennemgået, hvorefter vi spillede terningsspil og fortalte hinanden om hvor vi var da vi var 5 – 10 og 16 år gamle. Fornøjeligt møde hvor vi igen så nye ansigter der er meget velkomne.

 

28. juni 2022

10 medlemmer nød de oplysninger og den debat som professor i idehistorie Mikkel Thorup, Århus Universitet lagde op til ved formiddagens møde. Vi begyndte omkring år 800 og endte i fremtiden med dystre forudsigelser om forholdet mellem Vesten og Rusland. Vi hørte om Tartarer, Kosakker og Mongoler. Vi hørte om hungersnød og storpolitik og om den ene krig efter den anden. Stor tak til Ole for at formidle kontakten til Mikkel og tak til Mikkel for at stille sig til rådighed. Det var en meget interessant formiddag.

14. juni 2022

Vi skulle have besøgt Århus Søfarts Museum fra kl. 13 – 16, men få timer før arrangementet skulle starte, fik vi oplyst at der var blevet fundet skimmelsvamp i lokalet, hvorfor museet måtte lukke. Aflysningen kom så sent, at det ikke var muligt at mødes et andet sted. En del af styregruppen sad sammen ved et planlægningsmøde da nyheden om aflysningen tikkede ind. Derfor kunne vi hurtigt sende SMS’er ud til de tilmeldte. Vi besøger museet på et andet tidspunkt.

 

31. Maj 2022

Klubben har nu 20 medlemmer med nestor på 90 år. De fleste blev gjort opmærksom på Hemingway Club Århus ved et indlæg i magasinet Vital. Tusind tak til Allan for det initiativ. Andre havde læst en artikel i Kristeligt Dagblad isat af Gentofte. Ved mødet meldte hele tre medlemmer sig som eventmagere hvilket bringer styregruppen op på 5 medlemmer. Det er gode kræfter der kan sikre et varieret program fremover. Vi drøftede også faste indslag og blev enige om, at der skal være en sommerfrokost som forventes afholdt udendørs i august måned.

 

17. maj 2022

5 medlemmer mødtes på DOKK1 hvor de gjorde sig klog på stedets muligheder. Herefter nød de kaffe o.s.v mens de drøftede videre arrangementer.

 

 

3. maj 2022

Vi var syv deltagere i mødet hvor snakken gik livligt om mange ting. Vi blev enige om at arbejde på fire arrangementer fordelt imellem os. Når vi har bekræftelse fra de steder og personer der bliver involveret, laver vi en lancering de steder vi kan komme til det.

 

 

19. april 2022

Vi var fem medlemmer der nød væksthuset i Botanisk Have. Vi gik igennem flere klimazoner og så mange spændende planter og sommerfugle. Vi nød forfriskninger i den hyggelige cafe hvor snakken gik lystigt. Meget overraskende har Botanisk Have et ‘stå-op-toilet’ i bedste Mellemøstlige stil. Ingen af os havde set sådan et i Danmark! Der er indsat et link på siden der viser sommerfuglene i væksthuset.

 

 

5. april 2022

Vi er nu 12 medlemmer hvoraf en enkelt holder lidt pause men forhåbentlig snart vender retur. Mødet var meget konstruktivt og alle bød flittigt ind med gode ideer til arrangementer af flere slags. Der udsendes en liste til alle hvorefter hver enkelt medlem udpeger de tre bedste . Det skulle gerne føre til en prioriteringsliste på 10 arrangementer som vi kan arbejde videre med. Næste gang mødes vi i Botanisk Have til en gåtur i haven og en sludder om tingene over en kop kaffe.

 

22. marts 2022

Vi er nu 12 medlemmer, men et par af dem trækker sig lidt væk i en periode af forskellige årsager. Mødet blev indledt med en god og spændende snak om byplanlægning og hvordan private investorer arbejder sammen med kommunen. Vi har stadig ingen klar løsning på hvordan vi bliver flere medlemmer, men da hjemmesiden blev vist på lærredet var der gode input til hvordan den kunne friskes op. Det er gjort med et flot billede som Torben har stillet til rådighed og en lidt lettere tekst.

 

8. marts 2022

Vi er nu 11 medlemmer. Mødet blev brugt til en konstruktiv debat om hvordan vi bliver flere. Der var bred enighed om, at vi skal have et attraktivt arrangement for at kunne blive flere medlemmer, men dilemmaet er, at vi skal være flere for at kunne løfte et sådant arrangement. Vi tænker videre.

 

22. Februar 2022

 

16. November 2021

Endnu et godt og hyggeligt møde. Jim holdt et interessant og levende indlæg om prostatakræft – udbredelse og konsekvenser, og som typisk rammer mænd i 50 – 60 års alderen. Carsten gav nogle festlige citater fra Halfdan Rasmussen m.fl. så stemningen var rigtig god og lover godt for de fremtidige møder.

 

30. November 2021

gav Henning – i sin egenskab af Yoga instruktør – et levende og spændende indlæg om emnet.  Vi har fortsat reservation af “vort” lokale for sæsonen 2022 og mht. Nem Tilmeld blev økonomien gennemgået.  Vi har desuden fået henvendelse fra et par journalistelever som gerne vil lave en udsendelse om Hemingway Club, men den har jeg videregivet til København, således at de får det fulde overblik over organisationen og formål hermed. Vel mødt 14. dec. !

 

 

 

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne