Køge 1 – afholdte møder

Medlemsmøde d. 22. marts 2023 med emnet: AFRIKA – Et kontinent med store udfordringer ved Ellen Margrethe Løj, som har haft en lang karriere i udenrigstjenesten for Danmark mange steder i verden. EML har også arbejdet for Danida.

Ellen Margrethe har besøgt os tidligere med foredrag om verdens tilstand.

Hans Birk bød velkommen, og derefter blev sangen ”En skærslippers forårssang” sunget af de 49 tilstedeværende medlemmer – det må da så være forår!

Asbo efterlyste en frivillig tovholder til klubbens udflugt den 24. maj til Boesdal / oplevelsescenter.

EML startede med en konstatering af, at Afrika er et kontinent med store udfordringer. For ca. 30 – 40 år siden så udviklingen i Afrika bedre ud end nu – det går ikke så godt som før, og EML gav udtryk for nogen pessimisme.

Afrika er verdens næststørste kontinent og ville arealmæssigt kunne rumme USA, Kina, Indien og en stor del af Europa tilsammen.

I 1970–erne havde vi i Danmark stort set ikke nogen fokus på Afrika, som allerede på det tidspunkt rummede ca. 16% af jordens befolkning. Et estimat nu forudsiger, at år 2100 vil Afrikas befolkning være 40% af jordens. Det skyldes bl.a., at børnedødeligheden er faldende, og at fødselsraten er større end i Europa. Befolkningen i Afrika udgøres af ca. 60% unge mellem 18 og 24 år.

Blandt flere årsager til den store flygtningemængde fra Afrika er, at de unge søger job (penge) og uddannelse, som de mener, at de kan få i Europa. Mobiltelefoner er meget udbredt sammen med et meget forbedret internet, og ad disse kanaler kan de unge afrikanere se, hvordan der leves andre steder i verden og så søge derhen. De flytter / flygter ud af Afrika, men en del søger andre lande / stater i Afrika, hvor der er muligheder for job og uddannelse. Før Libyens fald arbejdede mange afrikanere der især i olieindustrien og kunne derfor sende mange penge hjem, hvilket var meget nødvendigt for familien. Den udbredte brug af mobiltelefoner og det gode internet har gjort pengeoverførsel nem. De unge afrikanere er meget tæt på os i Danmark mht brug af mobiltelefonens muligheder. Dog er det mest de unge mænd, som har mobiltelefoner, og det bidrager til at fastholde kønsforskellene.

Der er 54 lande / stater på kontinentet, og de fleste af disse har en nødlidende og faldende – nærmest elendig økonomi. Dårlig økonomi er en hæmsko for landenes udvikling. Udviklingen mod den dårligere økonomisk udvikling i flere lande skyldes sandsynligvis flere ting: finanskrisen i 2008 / covid – 19 pandemien (Afrika manglede testsæt og vacciner) / turismen faldt / den klimatiske udvikling – klimakrisen / katastrofal fødevareudvikling (mange fødevarer importeres udefra kontinentet bl.a. fra Ukraine) / stigende inflation / meget høje fødevarepriser / høje energipriser / dårlig infrastruktur / stor gældsætning pga mange optagne lån (især kinesiske) / meget lave interaktiv kommerciel udveksling – manglende forsøg på at etablere samhandel mellem landene, selvom der dog nu forsøges på at etablere samhandel. Afrika ville kunne brødføde sig selv, da der er vældig store landbrugsområder, som kunne opdyrkes. Derudover er kontinentet rigt på mineraler og råstoffer som fx olie.

De sidste områder i Afrika blev opgivet som kolonier i 1960-erne af koloniherrerne (England / Frankrig / Tyskland / Portugal og få andre), som forlod kolonierne på forskellige måder. Det var langt fra ens, hvad de forladende lande efterlod af vigtige ting til en dannelse af en ny selvstændig stat. Der kunne være mangel på uddannede borgere og almindelige statsinstitutioner. I tiden efter frigørelsen og op til nu har flere af landene været hærget af borgerkrige pga af etniske forskelle / tørke eller for meget vand / klimaforandringer, hvilket har været grobund for i mange tilfælde islamistiske terrorgrupper / oprørsgrupper, som nu breder sig sydover ned gennem Sahara til flere stater i Afrika. Der har været flere militærkup (militærregeringer) / flere valgkandidater, som har nægtet at bøje sig for det demokratiske flertal (det er almindeligt i nogle lande, at der klages til højesteret over valgresultatet), hvilket har givet uro i flere lande / blodige krige / arabere, som har set ned på indfødte afrikanere mv.

Nogle afrikanske stater har nydt godt af store lån fra Kina (det har dog øget gældsætningen), til kinesisk udvikling af infrastruktur (jernbaner, havne, motorveje mv.). Desværre har kineserne benyttet sig af kinesisk arbejdskraft til udbygning af infrastrukturen, men nu bruges der i større udstrækning lokal arbejdskraft.

Ruslands indflydelse i Afrika er meget behersket i forhold til Kinas. I nogle lande opererer Wagnergruppen (en privat russisk milits) til fordel for en evt. slået præsidentkandidat / militant regime, men der ydes ikke fra russisk side særlig meget økonomisk hjælp. Ruslands kapacitet i Afrika er meget begrænset.

Fra salen blev der spurgt til korruption: Ja, i stort omfang.

Om kvinder: ja, sats på kvinder – de er flittige og arbejdsomme og er dygtige iværksættere.

Der satses også på at få en uddannet arbejdsstyrke.

Det er godt med nu at have en pragmatisk diplomatisk tilgang til landene – men dog skal  menneskerettighederne ikke glemmes.

Dansk Industri er stigende til stede i Afrika.

EU har nu et syn på Afrika, som indebærer meget mere støtte og tilstedeværelse end tidligere.

At operere i Afrika både økonomisk og diplomatisk er en langvarig proces frem mod resultater – der kræves tålmodighed. Afrika skal have hjælp til udvikling af et dækkende sundhedsvæsen og prøve at mindske Kinas indflydelse.

Ellen Margrethe Løj fortalt indlevende og meget vidende om Afrika, som hun tidligere har sagt, er hendes hjertebarn (dog er hun ikke så optimistisk som førhen) – hun bærer et lille guldhalssmykke formet som kontinentet. Ellen Margrethe Løj gav os en grundig indføring i Afrikas problemer og perspektiver. Det var spændende.

Næste uge / 29. marts 2023: Plantebaseret mælk / DRYK ved Christian Christensen.

 

Medlemsmøde d. 15. marts 2023 med emnet: Generalforsamling og ”Hjemmemøde”.

 Hans Birk bød velkomment til dagens møde, som havde 2 afdelinger som beskrevet i overskriften.

Inden det egentlige møde sang de 50 fremmødte medlemmer ”Den blå anemone” af Kaj Munk – en rigtig forårssang – også med en dybere mening.

Hans meddelte, at der pt er oplistet 72 foredrag i klubbens pipeline – det er et imponerende engagement.

Et særskilt referat fra generalforsamlingen vil findes på klubbens hjemmeside.

Efter generalforsamlingen var det tid til status fra interessegrupperne.

Som første interessegruppe (temaet ”Vejen til den grønne omstilling”) gennemgik Peter Lind nogle af de emner og kompetente foredragsholdere, som foreløbig havde deltaget i temaet. Peter fremhævede i sær den formidable konference afholdt i januar.

Derefter gav Peter en dato- og emneliste for de kommende foredrag, som alle vil blive tydeligt forklaret ved invitationen til at deltage:

 • 03.2023: Direktør Christian Christensen fra DRYK / ”plantebaseret mælk mm”.
 • 04.2023: ”Tur til Risø med frokost” hvor vi skal høre om SYSLAB (undersøgelse af og afprøvning af nye teknologier ifb grøn omstilling) / bæredygtig serverpark / vindtunnel for vindmøllevinger / prøvehal for vindmøllevinger mv.
 • 05.2023: ”Køge Dige”. 11 km kystsikring af Køge Kommune ved Køge Kommunes landskabsarkitekt Ina Jaller.
 • 05.2023: ”Klimarådet” ved analysechef Frederik Silbye.
 • 06.2023: ”Markvandring” hos vores egen Mogens T. Olsen. Optælling af fx salamandre i en mindre sø.
 • 09. + evt. 07.09.2023: ”Besøg hos BAC i Herfølge / arbejde med korrosionskontrol”.

Der kommer flere foredrag fra gruppen – måske helt ind i 2024!

Næste interessegruppe var en nydannet en af slagsen. Det foreløbige navn er ”Referencegruppen”, og denne gruppe består af Hans Sode-Madsen og Søren Wilms. Denne gruppe har som formål / opgave at skrive / samle alt om det, som er kommet frem i ”Vejen til den grønne omstilling” i en eller anden form for publikation til senere udgivelse.

Interessegruppen ”Kystfiskerne” har 5 medlemmer og er åben for flere tilmeldinger. Hovedformålet med denne gruppe er at komme ud i naturen ved vand og nyde vind og vejr samt medbragt kaffe og det gode selskab på forskellige fiskesteder. – og måske fange fisk. Til nu består fangsten vist nok af 2 rejer og ingen fisk!

Næste interessegruppe var den nye ”Vejen til et styrket sundhedsvæsen” præsenteret af Søren Overgaard. De 5 medlemmer af gruppen har afholdt møder og foreløbig fået aftaler om 7 foredrag, som alle vil blive tydeligt forklaret ved invitationen til at deltage:

 

 • 04.2023: ”Hospitalsvæsenets krise” ved Torben Mogensen nu pensioneret overlæge og formand for Lungeforeningen.
 • 05.2023: ”Den tekniske udvikling i sundhedsvæsenet” ved Lars Jørgensen.
 • 06.20.23: ”Den indlysende løsning på sundhedsvæsenets krise” ved Jes Olesen.
 • 08.2023: ”Tanker og ideer til en styrket sektor” ved Bjørn Berking.
 • 09.2023: ”Økonomi i sundhedsvæsenet / personalemangel og supersygehuse” ved Kjeld Møller Pedersen.
 • 11/10.2023: ”Hvad er Region Sjællands overordnede sundhedsplan” ved regionsrådsformand Heino Knudsen.
 • 11.2023: ”Samspil mellem kommune og sygehuse” ved Køge Kommunes ældre- og sundhedschef.

Stian kom med et forslag til en ny interessegruppe (måske kaldt Revlegruppen). Ideen er, at man mødes en mandag en gang i måneden og går tur (ikke i regnvejr) på revlen nord for Køge.

Turen kan være af 2,5 – 3 kilometers længde, og så kan medbragt kaffe nydes undervejs sammen med snak om oplevelserne. Første tur er sat til mandag, den 28. marts kl. 10:00 med mødested ved Ishuset ved vejen ned til revlen.

På grund af mange informationer var der desværre ikke tid til at få de sidste interessegrupper på med deres status – ærgerligt, men Hans Birk beklagede meget og nævnte, at der er mulighed for, at de kan komme på over de næste møder som et punkt for sig.

Næste uges program / 22.03.2023 ”Afrika” ved Ellen Margrethe Løj, som har besøgt os tidligere.

 

 

 

 

Tur til Haaning Collection / bilmuseum d. 8. marts. 2023

Turen var tilrettelagt af vort eget medlem Steen Sørensen.

 37 medlemmer af Hemingway Club 1 mødtes kl. 09:30 ved Køge Station for at tage med lejet bus til Haaning Collection / bilmuseum i Bagsværd. Turen foregik i strålende solskin – og megen snak i bussen – som sædvanlig. Vel ankommet til museet fik vi en kort gennemgang af stedets historie – om den person (Erik Haaning), som igennem det meste af sit voksenliv havde samlet på biler – og helst hverdagsbiler. Der var dog både RollsRoyce og Aston Martin i samlingen, som tidsmæssigt strakte sig over 135 år. Efter denne introduktion var der fri leg / tid til at gå rundt på museet og opleve de udstillede biler, motorcykler og knallerter. En imponerende i samling af modelbiler i alle aldre (11.000 stk.) dannede en glasmontreskillevæg mellem nogle af museets samlinger.

Der var tid til at gense egne biler, biler fra ens barndom og ungdom og fordybe sig i de skinnende og meget flot velholdte biler.

Det var i sandhed en nostalgisk og social vandring.

Der var også arrangeret en fin frokost, som blev indtaget under en samling af privat indlejede og opstaldede biler – ret specielt.

Både under frokosten og i bussen hjem gik snakken livligt – det er en meget social forsamling, som landede i Køge kl. 14:30.

Hans Birk informerede på vejen hjem om næste uges møde, som er årets generalforsamling – 15. marts kl. 09:30.

For at hjælpe de medlemmer, som evt. kommer på venteliste, vil Steen Sørensen arrangere videomøde over Teams.

 

Medlemsmøde d. 1. marts. 2023 med emnet: Det gode liv – Hvordan bevarer man sin sundhed som ”Gråt Guld”?  – ved pensioneret overlæge og tidligere linieofficer Ebbe Christensen.

 Hans Birk bød velkommen til de 50 fremmødte medlemmer og nævnte, at der igen var medlemmer på venteliste. Der er derfor ansøgt Rehabiliteringscenteret om at øge deltagerantallet med 5. Svar er på vej. Antallet af medlemmer på venteliste siger noget om klubbens succes og ligeledes om foredragenes tyngde.  Derefter blev sangen ”Svantes lykkelige dag” afsunget – kraftigt og passende til dagens emne.

Foredragsholderen Ebbe Christensen (EC) fortalte om sig selv, at han oprindelig havde uddannet sig til soldat / linieoffficer, men opgav dette arbejde, da der først i halvfjerdserne bredte sig en samling af ”sovjetvenlige fæhoveder”, som han ikke følte lyst til at forsvare. Hvad så? At blive læge ville være godt og blev en fin uddannelse, som han livslangt var glad for. EC gik på pension for 7 år siden. Specialet havde været karkirurgi og specielt omfattende halspulsåren. EC har opereret mange hundrede personer gennem årene og derved opnået en stor praktisk viden om, hvad der er godt for menneskekroppen, hvis den skal holde længe.

WHO har dannet en definition på, hvad det lykkelige menneske skal have i sig både fysisk og mentalt, men der er relative individuelle forskelle afhængig af hvilke belastninger individet har været udsat for.

Livslængde diskuteres meget i forskerkredse og lægekredse og i offentligheden. Livslængden for mænd og kvinder er uens i gennemsnit – kvinder lever ca. 4 år længere end mænd, og det er ikke helt klart hvorfor. Måske det bl.a. skyldes, at kvinder er meget dygtigere end mænd til at søge lægelig hjælp, når deres krop siger til. Mænd er noget længere om at handle – måske er nogle af de svage mænd siet fra tidligt, og så er der en forskel i almindelighed på kønnene. Opgaven er ikke kun at skabe øget livslængde, men at udsætte døden, som er uafvendelig for os alle. Er øget livslængde et mål i sig selv? Nej, siger EC, det gælder om at have et godt og sjovt liv. Det gælder mest af alt at lægge vægt på livskvalitet.

Kan fysisk og mental sundhed adskilles? Nej, siger EC – det hænger afbalanceret sammen.

Man kan se eksempler på ”Broken Heart Syndrome” – dø af sorg over mistet nærtstående partner – ændringer i hjertet rent fysisk pga sorgen / at man kan få diabetes af sorg efter nærtstående partners død / ægtefæller dør kort tid efter hinanden.

Kan man være sund og samtidig syg? Ja, og som eksempel tales om lungebetændelse / skæv hjerterytme i en ellers sund krop. Sygdomme, som kan helbredes. Er ekstremsport sund? På kort sigt ja, men på længere sigt opstår måske for mange skader, som kan blive kroniske.

EC gik i foredraget ud fra K- R – A – M faktorerne, som vi skal være opmærksomme på, hvis vil have et godt og langt liv.

K står for ”kostindtag”, hvor man skal være opmærksom på, hvordan de indtagne kalorier fordeler sig på proteiner, sukker, fedtstoffer, fiberrig og vitaminrig kost og gerne sukkerfattig kost. At man skal være opmærksom på sunde og usunde fedtstoffer: undgå transfedtsyrer i bestemte olier mv. – smør i rimelige mængder kan accepteres. At en voksen mand har behov for 2000 – 2400 kalorier pr. dag, men ikke ligegyldigt hvilke kalorier. Og i forbifarten nævnte EC, at vores mave- tarmsystem ikke er bygget til kun at modtage grønne spiser. Veganere har et problem med manglende B-vitaminer, og må derfor supplere med kosttilskud!!! Som udmærket kosttilskud nævnte EC fiskeolie, som kan være antiinflammatorisk og gavnligt for led – bindevæv – hjerterytme – gigt. Der skal være balance imellem det, der indtages og det, der forbrændes. Der skal ikkeindtages mere, end kroppen kan forbrænde. Indtages for meget, sker en vægtforøgelse.

R står for ”rygning”, som på alle områder er dybt skadeligt for kroppen. Er rygning skadelig? JA – JA – JA. Er rygning ”rart”? – Ja – Ja, men stadig meget farligt. Visse receptorer i hjernen danner begrebet om den rare rygning og kan være årsag til, at det er svært at stoppe. Det farlige stof i tobakken er nikotin, som nærmest skaber en afhængighed som kan sammenlignes med heroinafhængighed. Rygning kan nærmest sammenlignes med andre former for misbrug. Der er en lang liste af meget skadelige virkninger for kroppen, og disse rammer næsten alle dele af kroppen. Lungerne er de mest udsatte pga røgen.

A står for ”alkohol”. Vores kultur haft alkohol i sig siden vikingetiden, og alkohol i sig selv er i mådelige indtag ikke farligt, men hvis Sundhedsstyrelsen anbefalinger om 10 genstande pr uge for både mænd og kvinder overskrides, kan det medføre slemme skader på kroppen: leverskader – kræft i bygspytkirtlen – kræft i spiserør – kræft i mavesæk / tarmsystemet og kronisk alkoholisme. EC mener, at han gennem sit arbejde har erfaret, at et mådeligt indtag af alkohol kan give en mindre beskyttelse mod åreforkalkning. Som med rygning må det erkendes, at bundlinjen er NEGATIV.

M står for ”motion”, som er den vigtigste faktor for at bevare sundheden – både den fysiske og den mentale. Fordelene ved motion er mange: hjerte og kredsløb styrkes / muskelstyrke og udholdenhed bevares / vægten holdes i ave / sænker blodsukkeret / forebygger diabetes / der dannes endorfiner (en slags morfiner), som giver velvære. Den store Østerbroundersøgelse over flere år har bevist, hvor god motion er for både det fysiske og mentale helbred. Motion er livsforlængende, men for mange timer med hård udøvelse kan have en skadelig virkning eller være uden effekt. Husk at holde pause mindst 1 dag/uge. Alle motionsformer er OK!

Nogle forsøg i nogle sønderjyske kommuner i 6 måneder mellem 2 næsten lige store grupper: 1 gruppe uden motion og 1 gruppe med iværksat motion viste, at motionsgruppen havde meget færre hospitalsindlæggelser (1,5) end gruppen uden motion (18).

Brug kroppen hele tiden!

På grund af tidsnød blev ”søvn” kun nævnt ganske kort, men det blev slået fast, at søvn er vigtig – mindst 7 timer pr. nat. God søvn er med til at opretholde og vedligeholde den psykiske robusthed.

Lyt til K – R – A – M faktorerne.

Medlemmerne fik et virkeligt inspirerende foredrag om de muligheder, de har for at få et godt liv. Ebbe Christensen fortalte livligt og med iblandet humor og personlige holdninger – det var bare godt. Medlemmerne gik oplyste hjem.

Efter foredraget introducerede Steen Sørensen medlemmerne til næste uge begivenhed: Onsdag, den 8. marts er der udflugt til bilmuseet Haaning Collection i Bagsværd (140 biler / 40 MC / 50 knallerter og 12.000 modelbiler). Mødetid og frokostpris vil fremgå af invitationen fredag, den 3.marts.

Onsdag de 15. marts er der generalforsamling i Hemingway Club 1. Dagsorden, regnskab og budget er udsendt.

 

Medlemsmøde onsdag, d. 22. februar 2023 med emnet:

VEKS og den aktuelle energipolitiske situation i Europa ved seniorkonsulent Lars Gulev / VEKS.

 Hans Birk bød velkommen til de 50 medlemmer, som var så heldige at slippe ind til foredraget – 9 personer var på venteliste. Derefter blev sangen ”Skuld gammel venskab rejn forgo” smukt afsunget. Efter kort gennemgang af nogle af undergruppernes aktiviteter (madgruppen – kystfiskergruppen – motionsgruppen) blev ordet givet til Lars Gulev.

Lars Gulev præsenterede sig selv som forhenværende administrerende direktør for VEKS, men efter eget ønske fratrådt i august 2022 og derefter blevet seniorkonsulent i VEKS. Han var oprindelig uddannet som stærkstrømsingeniør, men aldrig arbejdet som sådan. I stedet havde Lars Gulev arbejdet med sin store interesse: energi / energiplanlægning / energi i praksis. Arbejdet havde ført ham ind i forskellige sammenhænge ifb energiplanlægning både i Danmark og globalt (bl.a. noget om fjernvarme i Mongoliet!).

Foredraget havde følgende hovedpunkter:

 • Kort om VEKS
 • Hvornår og hvordan opstod de første tanker om VEKS?
 • Organisation omkring VEKS fra 1986 – 1992
 • Baggrund for projekt ”Fjernvarme i Køge”
 • Struktur omkring projektet
 • Den aktuelle situation på energimarkedet i lyset af krigen i Ukraine – og de mulige konsekvenser for fjernvarmeforsyningen i det område, VEKS dækker.

Lars Gulev var en meget engageret og fantastisk vidende foredragsholder og ved hjælp af adskillige slides førte han os igennem næsten alle punkterne. Der var pæn portion humor iblandet, og foredraget var ikke kun udformet som en salgstale for fjernvarme. Der blev givet indblik i de problemstillinger, der var ifb dannelsen af de kraftvarmeværker, som skulle levere fjernvarmen både i København og ”vestegnskommunerne”, men på sædvanlig dansk fornuftig maner blev problemerne løst ved praktiske foranstaltninger og kompromiser.

Der blev fortalt om samarbejdet mellem Køge Kraftvarmeværk og CP Kelco og Junckers samt Solrød Biogas, som begge parter lever både biomasse til afbrænding og varme til fjernvameanlægget. I det hele taget arbejdes der også på at udnytte den varme, der ikke pt udnyttes – fx den varme, der i spildevand fra renseanlæg.

Organisatorisk er der en bestyrelse, som rummer medlemmer fra de 12 interessentkommuner. En administration er opbygget. Installation og vedligeholdelse af anlægget hos slutbrugeren udføres af lokale VVS – firmaer. Det er vigtigt at have en fin forbindelse til lokale håndværkere.

Spørgsmål fra salen om hele projektet blev hurtigt og klart besvaret.

Foredraget blev ledsaget en stor mængde slides, som ligger på klubbens lokale hjemmeside. Her vil man kunne læse / se foredragets indhold med både billeder og grafer – meget fint visende hele projektet, og det anbefales at se dette power – point show!

Næste uge 01:03.2023: Det sunde liv ved læge Ebbe Christensen

Følgende uge 08.03.2023; Besøg på bilmuseum Haaning Collection / bilmuseum mm. Nærmere invitation følger.

 

Medlemsmøde onsdag, d. 15. februar 2023 med emnet: Køge Bugt Stenrev – naturgenopretning i havet ved Allan Scheller / formand for foreningen Køge Bugt Stenrev.

 Hans Birk bød velkommen til de – igen – 50 fremmødte medlemmer, som startede dagens møde med at afsynge ”Der er et yndigt land”. Hans nævnte nogle af de kommende arrangementer og lagde særlig vægt på et besøg af Per Stig Møller 5. april.

Allan Scheller præsenterede sig som lystfisker med egen båd købt i 2006. Han havde i den forløbne tid oplevet nogle begrænsninger af tilladelser til fiskeri i Østersøen og Øresund – specielt omfattende torskefiskeri. Disse oplevelser havde fået ham i gang med at forske i, hvordan det tabte kunne genoprettes og dannede derfor en forening – Køge Bugt Stenrev. Foreningen, som på trods af få medlemmer (230), nyder stor anseelse, har god kontakt til både Køge Bugts tilstødende kommuner og styrelser samt ministerier. Foreningen drives af en flok frivillige og meget entusiastiske medlemmer – biologer – private – politikere. Foreningens rene formål er at genskabe stenrevene i Køge Bugt til gavn for biodiversiteten i vandet. En god kontakt til fonde er en væsentlig forudsætning for at skaffe penge til det praktiske arbejde med stenrevene – en fond havde bevilget kr. 9 mio. De mindre fangster både i antal og fiskenes størrelser havde animeret Allan Scheller til at gå ind i et arbejde med at genoprette biodiversiteten i Køge Bugt. Det store omfang af stenfiskeri i Køge Bugt – 8 mio. ton sten fjernet gennem en årrække havde ødelagt fiskenes ynglepladser og dermed været med til at reducere antallet af fisk samt plantelivet. De opfiskede sten blev brugt bl.a. til havnebyggeri og andre store projekter ved vand. Mange andre faktorer kunne også være medvirkende til det faldende antal fisk – fx spildevandsudledning og anden form for forurening. AS havde læst om Sønderborgs og Læsøs stenrev, som begge havde opnået fine resultater mht genopretning af biodiversiteten.

Foredrager blev ledsaget af nogle meget illustrative slides.

Nye sten kan hentes i Sverige og Norge, men man kan ikke umiddelbart gå i gang med at etablerer reven. Der skal søges tilladelser hos mange interessenter, som har med havmiljøet at gøre. Staten ejer vandet og giver de nødvendige tilladelser gennem Kystdirektoratet. Der er undertiden lang sagsbehandlingstid hos de offentlige myndigheder, og derfor er det vigtigt med opbakning fra borgere, institutioner, kommuner og fonde.

Man må gøre sig klart, at det har haft / og har konsekvenser at bruge / udnytte havet, men et færdigbygget rev vil i løbet af 8 – 10 år kunne fungere som nyt levested for dyr og planter i havet.

Til nu er der ikke bygget nogle rev i Køge Bugt – man mangler de offentlige tilladelser.

Det har vist sig, at betonfundamenter for broer og havvindmøller egner sig fint næsten som revene især hvis overfladen gøres ru.

Der er mange udfordringer med arbejdet med at gendanne revene, men foreningen har fået en meget fin aftale med Vejdirektoratet, der betyder, at sten, som opgraves ved etablering af Nordhavnstunnelen, gratis vil blive transporteret til byggeri af stenrev – flot arbejde af foreningen. Der er et forslag fremme om at gøre Øresund til en marin nationalpark, og det vil bevirke at sandsugning og stenfiskeri kun vil ske i meget begrænset omfang.

Medlemmerne fik et sagligt godt foredrag af en ildsjæl, som entusiastisk arbejder for os alle med retablering af stenrev i Køge Bugt.

Næste uges (22.02.2023) foredrag: Fjernvarme – Lars Gullev, VEKS

 

 

Medlemsmøde i Hemingway Club onsdag, d. 8. februar 2023

 Hans Birk bød de 50 fremmødte medlemmer velkommen med besked om, at det annoncerede foredrag ”Tryg i en terrortid” var aflyst, da foredragsholderen med familie var blevet ramt af en alvorlig virus og i samråd med sin læge havde opgivet at holde foredraget.

Hans sagde, at han i stedet havde en aftale med en hemmelig gæst – vi ville senere få et vide hvem.

Inden da blev ”I sne står urt og busk i skjul” til trods for manglende sne på denne smukke solskinsdag. Hans Jørn introducerede sangen med nogle historiske noter om baggrunden for den (skrevet i 1831): tabet af flåden – Københavns bombardement – statsbankerot. Sangen skulle udstråle optimisme ud over det tabte.

Så blev den hemmelige gæst introduceret: Vores egen Asbo Holse, som ville ”køre” os igennem teoriprøven til kørekort – en fornem nødløsning i stedet for det aflyste foredrag. Udgangspunktet var, at Asbos barnebarn havde været til køreprøve, og derfor mente Asbo, at det kunne være morsomt for medlemmerne at prøve det samme.

Hvor dygtige vi var, ville den midlertidige motorsagkyndige lade os prøve.

Der blev delt 2 svarskemaer ud til medlemmerne med hver 25 svargrupper med hver 2 – 3 – 4 svarmuligheder (multiple choice): der skulle markeres med ja eller nej.

Der blev vist billeder til hver trafiksituation samtidig med, at en stemme beskrev de svarmuligheder, der var til hver svargruppe / situation.

Der blev afkrydset på livet løs, og der var en høj fornøjelig stemning i lokalet: har du svaret ja eller nej? Har du bestået eller er du dumpet?

Asbos indslag var både morsomt og alvorligt og gav givet stof til eftertanke.

Flot af Asbo at træde til med denne gode nødløsning.

Næste uge: 15. februar 2023: Køge Stenrev ved Allan Scheller.

 

 

Konference på Braunstein onsdag, d. 25. januar 2023 – Vejen til den grønne omstilling.

 Hans Birk bød velkommen til de ca. 60 fremmødte medlemmer af Hemingway Club1, som havde ønsket at deltage i konferencen samt en særlig velkomst til de deltagende gæster fra forskellige virksomheder og interesseorganisationer. Gæsterne blev præsenteret med billede på storskærm og deres tilknytning til dagens konference. Hans Birk udtrykte stolthed med den gruppe, som havde arbejdet med temaet ”Vejen til den grønne omstilling” – et arbejde, som havde været med til at udvikle vores klub og få klubmedlemmerne til at tænke ud af boksen. Køges borgmester Marie Stærke blev præsenteret som moderator, som skulle styre paneldiskussionen efter de enkelte ”gæsters” indlæg. I forbindelse med formålet med konferencen nævnte Hans Birk spørgsmålene: Er vejen realistisk? Er der nogle stopklodser ved at nå målene? Lave en slags status / Hvor langt er vi? Konferencen blev planlagt tidligt i forløbet med temaet for at samle op på alle ideer og indlæg. Der har været 14 arrangementer ifb ”Vejen til den grønne omstilling”, og de har alle trukket fulde huse. Dagens invitation med navne på deltagere vil blive lagt på klubbens hjemmeside sammen med dette referat og i øvrigt henvises der til de referater, som er udarbejdet efter hvert af foredragene.

Dagen var delt ind i 2 hovedpunkter: Først oplæg fra ”gæsterne” og efter en pause en paneldiskussion mellem ”gæster” indbyrdes og salen. Hver indlægsholder havde 10 minutter til en videreførelse af det foredrag, som de tidligere havde holdt for klubmedlemmerne. Alle indlægsholdere ledsagede deres foredrag med illustrerende slides.

Frederik R. Sandby fra Klimabevægelsen var første indlægsholder, og han prøvede at lave en status på, hvor langt vi i Danmark er på at opfylde de opsatte klimamål. Desværre måtte han konstatere, at vi ikke er helt i nærheden af de opsatte mål. Klimarådet har konstateret, at der er en stigende udledning af klimagasser i Danmark, og at Danmark ikke helt er det grønne foregangsland, vi troede. For at hindre den truende temperaturstigning, skal klimamålene sættes op i procenter, hvis Danmark skal nå det ønskede. Vi har en tendens til at love en masse ting, men det er ikke altid, at handling følger trop. Vi nærmer os et ”tipping point”, hvor vi er over en stigning på 1,5 grader.

Jakob S. Nielsen, som er Køge kommunes grønne ambassadør, præsenterede Køge Kommunes klimaplan fra 2020. Klimaplanen er allerede på nogle punkter forældet – Køge er en vækstkommune, og udviklingen går lynende hurtigt. Kommunen har en stor CO2 udledning, og der en meget stor andel af gasfyrsopvarmede huse og virksomheder. Dette gasforbrug skal nedbringes bl.a. ved udrulning af fjernvarme, opmærksomhed på fødevarer, opmærksomhed på tekstilforbrug, klimavenligt byggeri, elbiler, samkørsel, genanvendelse mest muligt af alle materialer. Småbyer skal kunne oprette fjernvarmeværker, som drives af store varmepumper.

Vigtigt er det, at løsninger ikke må skabe nye problemer. Kommunens klimaplan i forkortet udgave kan hentes i kommunens borgerservice.

Ole Alm – udviklingschef i Andel Energi introducerede Andel Energi, som en meget stor energivirksomhed dækkende en stor der del af Sjælland, noget af Østjylland og en stor del af det sydvestlige Sverige. Andel søger at fremstille og optimere udviklingen af elenerig ved at bygge store havvindmølleparker. Man søger udbud til dette byggeri helst i Danmark og Europa  for at undgå nærmest intervention fra Kina mv. Vindmøllerne bliver større og større – nu ca. 300 meter høje – og man nærmer sig nu balancepunktet for rentabilitet. Andel arbejder på at bygge en stor havvindmøllepark i Nordsøen – Thor – men fra ide over ansøgningsfase til virkelighed kan der gå 7 – 8 år. Det skal gå hurtigere, og staten har nu åbnet for åben dør / ”open door” løsninger – nemmere adgang til godkendelse og dermed konstruktionstidspunkt.  Det er ligesom om den ældre generation er sværere at give tilladelse til vindmøller for tæt på deres bopæl (NIMBYeffekten = not in my back yard”. De unge er mere progressive, så dem skal der satses på.  El fra vindmøller kan bruges til Power-to-X og til fremstilling af brint frem for at eksportere. Vi skal helst bruge al energien selv. Meget af det samme gør sig gældende ved solcelleparker, men Andel sørger for, at får græsser mellem panelerne, at er ikke gødes og at man sørger for biodiversitet.

Bruno Sander Nielsen fra Dansk Biogas gennemgik meget grundigt hele fremstillingsprocessen ved produktion af biogas. Interessen for biogas er stor, og der er en hurtig rejse mhp at fremstille mere biogas. Husdyrgødning og alle organiske restprodukter kan bruges ved fremstillingen af biogas. I øjeblikket bliver vores naturgas suppleret med 35% biogas, og allerede i 2027 kan al gas til gasfyr erstattes af biogas. Vi har hele ledningsnettet, og det vil være smart at udfase afhængigheden af naturgas og udelukkende bruge biogas. Vi behøver derfor ikke sløjfe gasledningerne, de vil virke som en kæmpefordel. Biogasanlæggene producerer også gødning, som via vækst på markerne vender tilbage til biogasanlægget og udvikles til ny biogas. Der er i alt grundmaterialer nok til at fremstille al denne biogas, og samfundets restprodukter er rigeligt til biogasproduktion. Som bibemærkning har den hjemlige biogasproduktion også gavnet betalingsbalancen.

Kjeld Hansen, økologisk landmand, forfatter og journalist talte om den voldsomt store svineproduktion, som er i Danmark – ca. 40 mio. svin/år, hvoraf ca. 10 mio. dør inden slagtningsalderen. Kjeld Hansens hovedpointe er, at vi skal spise mindre kød og producere færre dyr. Svineproduktionen skal reduceres radikalt til 5 – 6 mio. svin / år. Kjeld Hansen sammenlignede Danmarks produktion med Hollands og fremførte, at Hollands udbytte – 7 gange større end Danmarks altså var bedre. Ret kritisk blev det også bemærket, at mange virksomheders klimaplaner er varme luft.

At landbruget er Danmarks største udleder af klimagasser, får lov at fortsætte noget uantastet. Det skal ændres. Der er nye EU forordninger på vej ifb landbruget – dyrkning – braklægning mv.

Trine Holmberg, direktør for ARGO, definerede ARGO, som et grønt selskab, og som vil fremme grøn omstilling: genbrug – genbrugspladser – genbrugsbutikker – deponi – genanvendeligt affald – læring (skoleklasser).  Sortering i husholdningerne er nødvendig i de vedtagne fraktioner. ARGO vil gerne bygge anlæg til indfangning af CO”, hvilket er meget dyrt (trecifrede mio. belø). ARGO satser på at være CO” neutral i 2030. Danmark ligger fint i Europa mht afbrænding af affald og importerer fra andre lande i Europa – en fin ordning, som landende skal betale for, og som medvirker til fremstilling af fjernvarme og el til mange borgere i Roskilde og omliggende kommuner.

Efter en kort pause startede paneldiskussionen med de indbudte gæster og salen.

Borgmester Marie Stærke virkede som moderator og havde nogle startspørgsmål til hver af ”gæsterne”. Marie Stærke havde nogle gode kommentarer, som var med til at sætte gang i samtalen og virkede som en fremragende moderator.

Nogle hovedpunkter i paneldiskussionen gik på, at mådehold på alle områder i vort liv ville være godt, at klimasolidaritet skal være fremherskende, at ”Vejen til den grønne omstilling” skal gå hurtigere, at regler og lovgivning desværre ikke følger med udviklingen, at myndighederne skal arbejde hurtigere og være mere fleksibelt, at hvis Køges energibehov skal dækkes, skal der opføres 24 vindmøller, at der på det nærmeste skal skrives et ”Nyt Testamente” klimamæssigt gældende fra nu, at skovbrug helt havde været fraværende i temaet, at dagen i dag var sandhedens dag mht mange aspekter i klimaudviklingen, at de nuværende problemer med Pfas kan være dødsstødet til den store gødningsspredning i landbruget, at der er komplekse problemstillinger, som kun kan løses ved at alle samarbejder, at der var modsætningsfyldte tanker, men at alle ønskede det samme, nemlig en bedre udvikling for klimaet, at klima er ikke kun et dansk problem, men globalt. Gør vi ikke nok globalt, risikerer vi en folkevandring syd og øst fra, for alle ønsker det samme som os mht livsvilkår. Vi kan vise vejen ved eksempler for andre lande og gøre visioner til missioner. Det handler også om omlægning af vaner og den kultur, vi lever i og med. Det kan lade sig gøre, især i et demokratisk samfund som det danske.

Hans Birk sluttede af med at takke panelet, som havde vist stort engagement samt Marie Stærke og alle de fremmødte medlemmer.

Formålet med konferencen var at afdække og besvare spørgsmålene:

Hvor langt er vi?

Holder klimamålene for 2030 (Nej).

Vil man implementere nye ting / ideer og innovation?

Forventningerne til dagen blev i høj grad indfriet – det var en fantastisk dag, som både rejste problemer og besvarede nogle.

 

Medlemsmøde onsdag, d. 18. januar 2023 med emnet: Takt og Tone ved Karl Peter Andersen / Traktørstedet Højeruplund.

Hans Birk bød velkommen til de 50 fremmødte medlemmer (igen fuldt hus) og præsenterede dagens sang ”Jeg sætter min hat som jeg vil”, som passede fint til dagens foredrag. Hans roste de tilstedeværende for at huske at melde afbud, så medlemmer på venteliste kunne møde – afbudsordningen virker. Derefter lidt om konferencen på onsdag, den 25. januar, hvor Hans opfordrede medlemmerne til at møde i god tid og være parate præcis.

Karl Peter Andersen (KPA) delte sit foredrag op i 2 dele: første del omhandlede hans uddannelses- og karriereforløb, og anden del gik tæt på takt og tone i forbindelse med at holde selskab. Medlemmerne fik besøg af en fantastisk underholdende fortæller, som meget humoristisk og undertiden med selvironi serverede anekdoter fra sine ansættelsesforhold.

KPA startede sin læretid som tjener på Hotel Hvide Hus (nu Comwell) og havde samtidig ekstra job på Vallø Slotskro, hvor han lærte alt ”det fine”. Videre med værnepligt som messegast på kongeskibet ”Dannebrog”, Vinhuset i Næstved, Hushovmester på Gavnø Slot med et meget stort ansvar (her følte KPA sig hjemme!) – selvom KPA ikke længere har sit arbejde på Gavnø, deltager han stadig ved store selskaber.

KPA krydrede sit foredrag med humoristiske anekdoter om de arbejdsgivere, han havde været hos. Disse omfattede både virksomhedsejere og adelige. Medlemmerne fik et meget fint indblik i, hvordan KPAs arbejdsopgaver var: lige fra rengøring over chaufførjob til servering og at fungere som butler. Da KPA på et tidspunkt bad om en arbejdsbeskrivelse, fik han svaret: ”Alt de, De ikke gør, bliver ikke gjort” – ansættelsen gjaldt ofte 24/7. KPA arbejdede for en grevinde og ved hendes død arvede han hendes hund – nærmest en æresbevisning. Ved ansættelse hos en milliardær fulgte en høj løn, og som KPA sagde, smittede det af: at bruge de tjente penge hurtigt – der blev et andet forhold til penge. Ligeledes kunne det mærkes, om man arbejdede for gamle penge (adelige) eller nye (virksomhedsejere). Arbejdet som ansat betød også, at der undertiden skulle balanceres på en knivsæg. Var man nu ansat, var man ven, var man personlig assistent, var man gæst ved middage eller serverede man? Var man rejseven på de mange udlandsrejser?

Ved seneste ansættelse, startede arbejdsgiveren – en erhvervsmand – et forretnings-eventyr i USA, og derefter var dette ansættelsesforhold forbi, så KPA måtte se sig om efter andre muligheder. Privatliv var der for det meste ikke noget af.

Et opslag fortalte KPA, at der søgtes en forpagter til traktørstedet ”Højeruplund” Ved Stevns Klint. Starten var fin, og med tiden er åbningstiden blevet udvidet til af være hele året. Det er meningen, at stedet sammen med Højerup Kirke og Besøgscenteret skal være en helårsdestination. KPA har aldrig fortrudt sit valg: at blive forpagter af ”Højeruplund”.

Anden del af foredraget var en gennemgang af takt og tone ved afholdelse af egne selskaber – som det foregik både hos de adelige og hos de erhvervsfolk, hvor KPA havde arbejde og også ved hoffet.

Medlemmerne fik en gennemgang af alt lige fra udsendelse af en invitation (svar inden for 24 timer) – er den til 2 person, er det uden børn – er den til en person, er det uden partner. Invitationen skal derudover angive tid og sted samt påklædning og besvares på samme måde som ved modtagelsen. Er det på hotel / restaurant, kommer man til tiden – er det privat, kommer man til tiden + evt. 10 minutter. Som bordherre er der naturligvis en del regler, som skal iagttages mht borddamen, som man har ført til bords. Der er regler for brug af serviet, placering af bestik, når man holder pause, og / eller når man er færdig med at spise. Det er tilladt at hjælpe borddamen med hendes serviet, som altid ligger med åbningen ud af og placeres på stolen efter brug / efter middagen. En gennemgang af placering af glas og bestik åbenbarede, at vandglasset ikke har nogen fast placering – det kan placeres enten til højre eller venstre for alle de andre glas – til højre er en god ide, da man drikker med højre hånd. En ½ cm vinrest i glasset er en fin gestus til ærten – der var vin og mad nok. Brød brydes i små bidder og smør placeres på en smørtallerken, og der tales ikke med mad i munden. Salat spises af samme tallerken, som brødet ligger på – skal ikke blandes med sovs og kød og kartofler. Man bør også vide, hvordan salt og peber skal placeres ved bordet. Ligeledes vigtigt er det at gøre sig overvejelser over, hvordan værtindegaven skal være. Det er ikke ligegyldigt, hvordan blomster og lysestager tilpasses bordet – man skal meget gerne kunne se dem, som sidder overfor. Suppe spises ved at føre skeen indefra (nærmest sig selv) og ud af. Generelt skal bestik bruges ved måltidet, men ”det, der kan flyve og svømme” må gerne spises med fingrene. Der holdes på stilken, når der drikkes vin og grunden til, at der skåles med et klir på de 2 glas, skyldes en rest fra vikingetiden, hvor man skålede med drikkehorn og med et stort klask, så der skvulpedes mjød over fra horn til horn – derved blandedes indholdet i begge horn og vist dermed, at der ikke var gift i! At bruge højre hånd indikerer også, at man ikke har våben i hånd. Talerækken under middagen indledes med værtens velkomst, og den næstsidste, som taler, er værtindens bordherre – den med højst charge. Han takker for den eminente middag og de fine vine på alle gæsters vegne. Slutteligt er det værtinden, som siger velbekomme og byder på kaffe i de tilstødende gemakker.  En tale må ikke indeholde noget indforstået – alle skal kunne følge med. Bordherren sørger på mange måde for sin borddame.

Det var både lærerigt og stærkt underholdende at lytte til karl Peter Andersen. Medlemmerne lærte igen meget.

Næste uge (onsdag, den 25. januar) afholdes en konference på Braunstein ved Køge havn om temaet ”den grønne omstilling”. Der er udsendt dagsorden for konferencen i et nyhedsbrev, men fredag, den 20. januar udsendes invitation til konferencen – der er ingen deltagerbegrænsning.

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøde onsdag, d. 11. januar 2023 med emnet: En gentænkning af atomkraft ved Stefan Vilner, Head of People & Culture Partnering i Seaborg Technologies.

 Hans Birk startede med at ønske de 50 fremmødte medlemmer velkommen til dagens foredrag. Sædvanen tro skulle der startes med en sang, men sange om atomkraft findes kun som protestsange, så derfor var valget for sang landet på ”Blot slentre gennem regn” – et meget passende valg til den silende regn på denne dag.

Hans informerede om, at der var et interview i ”Dagbladet og ”Ugeavisen” på vej om klubbens konference 25. januar på Braunstein. TV2 Lorry er inviteret ligesom aviserne til at overvære konferencen, men havde endnu ikke afgivet svar. Borgmester Marie Stærke skal fungere som moderator og havde ved et møde med hans Birk vist stor begejstring for vores 2 temaer ”Vejen til den grønne omstilling” og ”Vejen til et styrket sundhedsvæsen” – der var måske nogle resultater fra de 2 temaer, som hun kunne bruge i kommunens planlægning.

Søren Taarnhøj introducerede dagens foredragsholder – Stefan Vilner, som er Head of People & Culture Partnering i Seaborg Technologies (Seaborg er opkaldt efter den amerikanske forsker Glenn Seaborg, som allerede i 1954 gjorde forsøg med saltreaktorer), og som er et af 2 firmaer i Danmark, som arbejder med og forsker i udviklingen af saltreaktorer. Stefan Vilner har en meget blandet uddannelsesmæssig og praktisk baggrund for sit job: uddannet på CBS som økonom – arbejdet med ledelse i Irland – cand. psyk – uddannet i ledelse – arbejdet i Vestas og nu i Seaborg.

Seaborg arbejder med et projekt, som kan blive stærkt inden for den grønne omstilling: Saltreaktorer – små og mellemstore reaktorer til at give ”ufarligt” produceret energi til mange formål. Man må forudse en enorm vækst i energibehovet globalt set og især i Sydøstasien og Afrika, hvor der er en voksende middelklasse, som stiller de samme krav til levevilkår som os i Vesten.

Gennem flere slides præsenterede Stefan Vilner baggrunden for det forskningsmæssige (og forhåbentlig senere økonomiske givende) for arbejdet med saltreaktorer. Til brug for denne forskning er der brug for veluddannede og erfarne atomfysikere, og dog har firmaet nu ansat flere kemikere end fysikere, som der desværre ikke findes så mange af i Danmark (en af dem har endda startet et mikrobryggeri!). Firmaet har pt 130 ansatte fra 26 lande lige fra Iran til Danmark. Hovedkvarteret findes på Østerbro / Titangade, hvor der også forskes i 2 laboratorier. Seaborg er grundlagt i 2014 og har kontorer i Sydkorea og Singapore. Det er meget svært at skaffe egnede atomfysikere, idet krav fra USA forbyder brug af uddannede fra Indien, Iran og Rusland. Derfor går man på strandhugst hos andre firmaer for at få medarbejdere.

Når der fokuseres på Sydøstasien og Afrika, er det fordi man der ser de store muligheder i saltreaktorer. I Sydøstasien planlægges der at bygge 240 kulkraftværker, og disse kunne erstattes med 600 – 1000 saltreaktorer (hvor man i Danmark kunne nøjes med 4 til at dække det danske energibehov).

Stefan Vilner formulerer det således: ”Vi er her for at redde verden”. Desværre er det sådan, at en del forskning må foregå simuleret på computere, da dansk lovgivning forbyder forsøg i virkeligheden med atomkraft – man savner Risø kraftigt. Muligheden for at lave forsøg i Sverige undersøges, da man der er mere åbne for forsøg – der er atomkraftværker i forvejen.

Det er ikke meningen, at saltreaktorer skal erstatte sol og vind og vand, men solen skinner ikke om natten og det blæser ikke meget ved Ækvator. Saltreaktoren kan ”tændes” og ”slukkes” efter behov, når de andre energikilder er i stilstand helt i modsætning til de nuværende ”konventionelle” atomkraftværker. Saltreaktoren skal fungere som supplement og støttemulighed for sol, vind og vand. På kortest muligt sigt skal saltreaktoren sammen med sol, vind og vand udkonkurrere de fossile energikilder.

En saltreaktor arbejder med små mængder af beriget uran (i stedet for uran ville man gerne bruge thorium, men teknologien er ikke til det endnu), som ved at blive tilført salt i et helt lukket system gennem fission / spaltning igangsætter en smeltningsproces, hvor saltet ved en temperatur mellem 600 og 700 grader C smelter og varmer vand op til temperaturer, hvor damp driver turbiner, som igen udvikler elektricitet. Der er ved denne proces ikke de samme risici som ved de ”gamle” akraftværker. Reaktoren kan ikke eksplodere / der kan ikke ske en dampeksplosion. Hvis der ved et uheld skulle komme ilt til processen, vil saltet blive ført ud gennem en bundprop og derefter i et opsamlingskar størkne til sten. Der er bastante sikkerhedsregler, og der udledes ikke urandampe til den omgivende luft og vand – det er et helt lukket system. Den berigede uran er så svag, at den ikke kan bruges til atomvåben eller anden militær brug, og de rør og beholdere, der anvendes, kan ikke smelte. En saltreaktor kan i teorien arbejde i 25 år, men Seaborg satser på 12 år, hvor så den anvendte uran skal udskiftes. Den brugte uran kan beriges 2- 3 gange og tilføres saltet igen. Som affald har den forbrugte uran en meget kort halveringstid og er ufarligt efter ca. 200 år og nemt kan deponeres, hvor konventionelt anvendt uran skal bruge ca.300.000 år – meget lang halveringstid. Det fremhæves, at saltreaktoren ikke skal erstatte sol, vind og vand, men være et støttelement også på den måde, at den overskydende energi skal oplagres til senere brug, og dertil har Seaborg oprettet et søsterselskab – Hyme – som arbejder med at oplagre overskydende energi i flydende salt.

Man satser på at have den første prototype på plads i 2028, og derfor er det nødvendigt med en stor kapitaltilførsel, som søges hentet gennem fonde og private investorer – der ønskes lige nu mellem 50 og 70 mio. euro, hvilket virker lidt svært, da evt. profit kan ligge 10-15 år ude i fremtiden. Prisen på et enkelt eksemplar af en saltreaktor er endnu ukendt, men kan formentligt sammenlignes med en havvindemøllepark – og er så nemmere at bygge, da hele fremstillingen kan foregå på landjorden.

Seaborg arbejde hele tiden med samarbejde med andre interessenter i flere lande, og som kan være medvirkende til at fremme udbredelsen af saltreaktorer. Der er etableret et stærkt samarbejde med Samsung, som har store skibsværfter i Sydkorea. Ideen med dette er, at Samsung kan / skal bygge nogle pramme, som kan rumme 1 eller flere saltreaktorer, og disse pramme kan så flyttes rundt efter behov, da saltreaktoren er nem at tilslutte de ønskede steder.

Mange elementer skal tages i betragtning ved fremstilling af saltreaktorer, idet man skal bruge materialer, som ikke korroderer eller udleder krom eller andre skadelige metaller. Under arbejdet i laboratorierne ”opfindes” muligheder, som patenteres. Derudover søges der certificering genem ABS – en verdensinstitution på området.

Seaborgs ambition er på sigt at bygge 200 pramme om året – at udviklingen foregår i Danmark – at prammene bygges i Sydkorea (Samsung) – at skaffe energi til verden – at udfase fossile brændstoffer – at producere el til produktion af Power to X – at supplere sol, vind og vand – at lagre overskudsenergi – at skaffe el til de mange elbiler – at afsalte havvand – at skabe kraft til batterier – at skaffe el til fremstilling af gødning og mange andre måske nu ukendte områder.

De kommende år kræver enorme mængder af energi, og her er saltreaktoren et seriøst element i dette krav.

Stefan Vilner forstod med sine slides (en med en uforståelig fysisk formel) at få forklaret både saltreaktorens opbygning og med sin spændende, oplysende og forklarende facon at give forsamlingen stor viden med hjem – at der også var humor i foredraget var godt.

Næste onsdag, 18. januar 2023 får vi besøg af værten fra Traktørstedet Højeruplund, som vil fortælle om sit arbejdsliv fra tjenerlærling over job som butler til drift af Højeruplund.

 

 

Nytårskur onsdag, d.4. januar 2023

50 medlemmer var mødt op til dette første møde i det nye år.

Hans bød velkommen,  og herefter sang vi ”Vær velkommen” og  ”Kong Kristian”.

I forlængelse heraf samledes vi til Champagne og kransekage – og en god snak medlemmerne imellem om det netop overståede nytår.

Hans præsenterede senere dages program, hvor første punkt var en status over det forgangne år.

2022 var på alle områder gået godt med rigtig gode og varierede arrangementer – og rekorddeltagelse ved både møder og ture.

Det blev også konstateret, at de mål som blev sat for klubben tilbage i 2019 for længst var opnået herunder:

 • Vi vil skabe et fælleskab og sociale relationer – hvor vi trives, og som vi ønsker at deltage i.
 • Vi skal alle bidrage til fællesskabet – kun derved opnår vi den sammenhængningskraft, der er nødvendig.
 • Vi skal lære noget nyt hver gang vi mødes.
 • Interessante møder og aktiviteter = engagerede medlemmer.
 • Fremme etablering og understøtning af Interessegrupper.

Herefter præsenterede Carsten programmet for 1. halvår 2023. – Frem til sommerfrokosten i juni er der planlagt 22 møder heraf 4 udemøder/ture

Det nye tema for 2023, Vejen til et styrket Sundhedsvæsen blev også gennemgået. Målet er at

 • Give os mulighed for at forstå omfanget og konsekvenserne af de udfordringer vort sundhedsvæsen står med i dag
 • Finde – Vejen til et Styrket Sundhedsvæsen
 • Have nogle spændende og sammenhængende arrangementer med et højaktuelt og komplekst emne
 • Sætte os på landkortet som en aktiv Club, hvor 60+ ikke er en begrænsning

Programmet samt foredragsholdere/paneldeltagere i den planlagte konference for Vejen til den Grønne Omstilling d.25. januar blev gennemgået af Hans.

Præsentationen blev fulgt op af et Summemøder ved bordene, hvor medlemmerne havde mulighed for at formulere spørgsmål til foredragsholdere og panel.

Nytårskuren var startsskudet til endnu et lovende år i Hemingway Club 1 Køge.

 

Julefrokost onsdag, d. 14. december 2022

Så blev det atter jul og tid til en julefrokost, som i år blev afholdt på Rib House på Køge havn.

50 medlemmer af Hemingway Club1 mødte op til nogle timers meget hyggeligt samvær over god dansk julefrokostmad serveret ved bordene.

Klubben var vært ved den første øl, som blev brugt til opvarmning af det gode sociale samvær, som i høj grad tegner vores klub.

Efter indledende snak og goddag til hinanden gik medlemmerne til bords for at spise og nyde den gode mad skyllet ned med velsmagende juleøl og måske et eller to glas snaps.

Køges borgmester – Marie Stærke – havde modtaget en invitation til at deltage og til trods for spændende politiske forhandlinger på Christiansborg mødte hun op. Det ser ud til, at hver gang, der er spændende emner på Christiansborg, møder Marie Stærke op hurtigt efter store politiske beslutninger – ikke mindst efter folketingsvalget 1. november 2022.

Hans Birk – vores formand – bød velkommen til alle og gav et kort rids over det forløbne halvår med de mange spændende aktiviteter, der var gennemført. Der var en tydelig stolthed at spore hos formanden, og det var der god grund til. Samtidig oplyste Hans Birk, at der allerede nu var 82 ideer på tegnebrættet for det kommende år 2023 – det er imponerende. Hans sluttede af med at ønske alle velbekomme samt en Glædelig Jul og et godt Nytår samt på gensyn onsdag, den 4. januar til nytårskur.

Undervejs i spisningen holdt vores klubmedlem Hans Sode-Madsen en lille meget fin og alvorligt ment tale – dog uden stille humor.

Hans benyttede orden til at nævne ”Styregruppen”, som er en utrolig effektiv forsamling af mænd, som åbenbart elsker at yde en indsats for fællesskabet og gør det fast og med kærlighed. Tak til ”Styregruppen”.

Gruppen, som står for temaet ”Vejen til den grønne omstilling” roste Hans for at have givet medlemmerne en imponerende oplevelse med flotte og relevante foredrag og spændende virksomhedsbesøg. Hans mente, at et besøg hos ARGO i Roskilde havde fået ham til sætte sine egne kartoffelskræller i et nyt perspektiv. Det er bare så flot.

Stor tak til Eigil – ”leder” af gåtursgruppen var der også for hans tilrettelæggelse af de mange spændende gåture, som ydermere har bidraget til det stærke sociale sammenhold i klubben.

Klubbens mødereferent (som skriver dette), fik også smukke ord med på vejen specielt møntet på en aktiv klæbehjerne, som kunne gøre selv beskrivelsen af et besøg på Køge Renseanlæg og syn på de ”interessante” bassiner til at fremstå spændende. Tak for ordene.

Hans selv er medlem at Baristagruppen, som servicerer de ca. 50 morgenglade medlemmer, som møder op hver onsdag for at høre foredrag. Det er spændende, om der nu er handlet ost, brød, smør, kaffe, te mælk og marmelade nok ind til en formiddags session. Hans takker sin medbaristaer for at være nogle vidende og hyggelige kammerater og er glad for ”arbejdet”.

Det var en rigtig god eftermiddag præget af megen munter snak, god mad, godt øl, gode ord og den fantastisk sociale måde, medlemmerne er sammen på.

Næste møde er onsdag, den 4. januar 2023 med emnet Nytårskur.

Til slut: Glædelig Jul og Godt Nytår til alle 🎅🏻

 

Medlemsmøde onsdag, d. 7. december 2022  

Hans Birk bød de 49 fremmødte medlemmer velkommen og havde nogle tanker om mødet i sidste uge om Tivolis energibesparende planer. Derefter blev sangen ”En lille nisse rejste” afsunget – passende til årstiden. Vi holder en flot mødestatistik med en hjemmemødedeltagelse på 44 medlemmer pr. møde og en deltagelse på 36 medlemmer ved udemøder – det er godt gået.

Et nyt medlem blev præsenteret: Ole Refsbæk.

Derefter gav HB besked om ændringer i dagens program, idet dagens foredragsholder havde meldt afbud på grund af sygdom.

Heldigvis handlede vores dygtige styregruppe hurtigt og fik aftalt med vores egen Søren Taarnhøj, at han gav en introduktion til de forhåbentligt kommende små atomkraftværker / saltreaktorer. Søren T. ridsede nogle historiske fakta op om de ”gammeldags” atomkraftværker og kom i den forbindelse ind på, at de nuværende politiske og krigsmæssige forhold begrunder, at der skal sættes yderligere fart på den grønne omstilling – det går for langsomt! Energiøer tager for lang tid at bygge (laver de så strøm nok?), sol og vind, bølgeenergi og biogas er foreløbig variable faktorer. Skal meget af den producerede strøm bruges til PtX (Power to X).

Der ledes hele tiden efter alternative energiformer, som totalt kan afløse de fossile brændstoffer, og et af de emner / teknikker, der forskes meget i nu (er gjort gennem mange år, men nu sættes farten op både i Danmark og i udlandet) er de såkaldte saltreaktorer, som er helt anderledes end de ”gammeldags” atomkraftværker, fordi

 • De er små og transportable – kan være i en 40 fods container, og kan leveres, hvor der er brug for dem – så de ikke belaster elnettet.
 • De kan masseproduceres på fabrikker
 • 1 container kan opfylde en mindre bys totale energibehov (15.000 – 20.000 mennesker)
 • De leverer energi, der er billigere end fossilt brændstof
 • De er CO2 fri
 • Den del af det radioaktive spildstof, som skal deponeres, skal kun opbevares i 300 år (IKKE i 100.000 år)
 • Det radioaktive stof kan ikke beriges – kan altså ikke bruges til atomvåben
 • Det radioaktive stof er thorium, som finder overalt på jorden meget store mængder – næsten utømmeligt.
 • En kugle thorium på størrelse med en golfkugle kan dække et menneskes energibehov hele livet
 • Og frem for alt er de meget sikrere. De kan ikke – modsat de ”gammeldags” reaktorer ”løbe løbsk”. Opstår der en fejl – jordskælv, terror e.l., størkner saltet til sten, hvorved det radioaktive stof indkapsles, og processen stopper.
 • Der vil på hjemmesiden blive lagt en video med en teknisk gennemgang af saltreaktorerne.
 • januar 2023 kommer direktøren for firmaet Seaborg og holder foredrag om saltreaktorer og firmaets planer.

 

Efter Sørens gode og instruktive foredrag havde vi besøg af Riinette Askgaard (som tidligere har besøgt os med et foredrag om tegnsprog). Riinette ville tale om ”Vigtigheden af overgangsritualer”. Riinette Askgaard er uddannet sociolog og tilknyttet Humanistisk Samfund bl.a. med en funktion som foredragsholder og ceremonimester.

Der tænkes på 4 store overgangsritualer i et menneskes liv: dåb/navngivning – konfirmation – bryllup – begravelse.

Ritualer formuleres som begivenheder, der gentages i tid og rum – giver tryghed – vi ved, hvad der skal ske. Ceremoni er / kirkelige handlinger er særlige ritualer lidt modsat traditioner, som fx en julefrokost.

Navngivning er det ritual, hvor barnet navngives enten ved en religiøs handling eller anden form. Afhængigt af land og religion er der mange muligheder / ritualer for navngivning. En navngivning er ofte en taknemmelig handling, hvorved man samtidig gør barnets navn offentligt.

Konfirmation er i den kristne forståelse at bekræfte den kirkelige dåb. Humanistisk Samfund udøver ikke en kirkelig handling, men inviterer de kommende ”konfirmander” på kursus, hvor mange emner tages bredt op: egne oplevelser – indsigt – refleksion – kritiske spørgsmål – bevidsthed om livssyn – omtanke – respekt – tolerance ansvar – etik – FN’s verdensmål og menneskerettigheder. Kurset afsluttes med, at den unge får overrakt et eksemplar af menneskerettighederne. Også ritualet om ”at blive voksen” er forskelligt fra land til land og kultur til kultur.

Bryllup er også et overgangsritual, som ligesom de andre 3 er forskellige fra land og kultur til land og kultur. En kirkelig vielse i Danmark tager sin tid, medens en borgerlig vielse kan gøres på 3 minutter. Der er mange ritualer og traditioner forbundet med bryllupper.

Af de 4 overgangsritualer er begravelsen vel nok den sværeste / hårdeste.  Det, der nærmer sig som døden, kan som en forfatter gjorde, siges således: ”Vi er alle førstegangsdøende…”.

Riinette læst 2 digte op af Halfdan Rasmussen, det ene fra 1949 ”Lev i dag, så du kan dø i morgen….! Og det andet fra 1985 ”Alder Dom”. Digtene er noget forskellige i deres opfattelse af livet.

Spørgsmålet om, hvorfor vi er så bange for døden, hænger nok en del sammen med vores kristne / protestantiske tankesæt / samfund. Hvad enten vi er troende eller ej, er vi i vores samfund præget af det kristne tankesæt.

Mange tanker rører sig, når livets afslutning nærmer sig: Hvad sker? – om noget. Er der en dommens dag? Har man / jeg gjort noget godt i livet? Har jeg efterladt varige spor? Er der et eftermæle? Har det været et godt liv? Alt kan gælde i den forbindelse – sæt ikke barrieren for højt.

Tankevækkende var det, at Riinette benævnte ”de ukendtes” gravplads som ”de unævntes” – de er jo ikke ukendte.

Det er klogt at planlægge, hvad der skal ske efter ens død – at planlægge en fest, som man ikke er levende deltager i. Man vil gøre det for de efterladte – af hensyn til ens pårørende – ens ægtefælle – og tænke på, at det er en markant ændring af de efterladtes liv – det er vigtigt for de nærmeste.

Husk: De efterladte sørger!

Riinette gjorde opmærksom på en hjemmeside / YouTube, hvor en fotograf har været verden rundt og filmet / fotograferet forskellige ritualer i forbindelse med død og begravelse ”Dead or Alive”.

Det var en god oplevelse at have Riinette til at fortælle om de 4 store overgangsritualer i livet – det blev fortalt med smil og varme – lige til at forstå.

Næste uge – 14. december 2022 er der julefrokost på Rib House på Havnen 27 i Køge. Vi mødes kl. 12:15.

Det første møde i det nye år er 4. januar, hvor der afholdes nytårstaffel med boblevand og kransekage.

 

Medlemsmøde d.30. november 2022 med foredraget ”Tivolis grønne omstilling” ved Palle Petersen

Vi startede mødet med at synge ” Blå ballon” og ”Nu er det jul igen”

Herefter introducerede Peter Lind dagens foredragsholder, Palle Petersen, som er ansvarlig for Drift og byggeri i Tivoli. Palle, som bla. er uddannet installatør har haft jobbet i 7  år, og han har 60 medarbejder i denne funktion.

Han indledte med at fortælle om udfordringerne med at nedrive og efterfølgende genopføre den kendte Færgekro. Et arbejde som pt. foregår.

Palle nævnte som indledning til dagens emne, at Tivolis mål er at give en god oplevelse og underholde med lys, varme, scenografi mv. som ikke er energibesparende – og derfor er udfordrende i forhold til at arbejde med bæredygtighed,

Palle viste herefter et organisationsdiagram over sin afdeling, og vi fik en række facts om Tivoli, som er den mest populære turistattraktion i DK, med 4,6 mio. gæster, og 1700 medarbejdere(2019).

Parken, som blev grundlagt i 1843, har udviklet sig fra en egentlig sommerpark til at have åbent det meste af året, efter at der er tilføjet Halloween, Jul og Vinteraktiviteter.

Aktivitetsmæssigt er der 4 søjler: Haven, forlystelser, restauranter/mad samt kultur.

Ejerne er Skandinavisk Holding, Augustinus Fonden samt private aktionærer.

I 2019 var overskuddet 200 mio., ud af en omsætning på over en mia.kr.

Bæredygtighed:

For 3  år siden blev der ansat en medarbejder med ansvar for SCR – målsætningen er at afsætte et solidt aftryk.

Tivoli bruger rigtig meget energi på det store antal faciliteter (83.000m2), herunder mere end 10.663.000 kwh el til ca. 100.000 lyskilder (1 mio. til jul) – trods det forhold, at alle næsten alle lyskilder er LED.

Vand, varme og gas bruges der også meget store mængder af.

Målsætningen er, at en stor del af Tivolis overskud fremadrettet skal investeres i bæredygtighed. – En udfordring er imidlertid, at mange bygninger er fredede. F.eks. Glashuset.

Aktuelle tiltag:

Af aktuelle tiltag er genbrugsbægre, som sparer 10 tons plastikaffald pr. år.

Der er indgået en el købsaftale med Better Energy med grøn strøm fra en ny solcellepark, som opføres ved Hoby på Lolland.

Bæredygtighedsafdelingens organisation udbygges til 20 medarbejdere (ambassadører), og der startes en uddannelse for medarbejderne.

El målestruktur og analyseværktøjer skal udvikles for at få mere præcise oplysninger om forbruget.

Tivoli her initieret en miljøcertificering ”Green Attractions” sammen med en række danske virksomheder. 

Ambitionerne er at opnå 100% reduktion i CO2 udledning over en årrække, men der er ikke fastsat specifikke mål på de enkelte områder.

Alt i alt var det en spændende gennemgang af Tivolis udfoldninger med bæredygtighed – kombineret med de udfordringer, der er samtidig at give gæsterne en god oplevelse – og leve op til de forventninger gæsterne har til en forlystelsespark.

Efterfølgende introducerede Peter Lind forårets program i temarækken ”Vejen til den grønne omstilling”

50 medlemmer deltog i mødet.

 

 

Medlemsmøde d. 23. november 2022 med emnet:

Den sikkerhedspolitiske situation ved forhenværende ambassadør og udenrigsråd Ellen Margrethe Løj.

De 50 tilmeldte medlemmer af Hemingway Club1 blev budt velkommen af hans Birk og startede derefter mødet med at afsynge ”Sneflokke kommer vrimlende”.

Ellen Margrethe Løj har arbejdet i dansk udenrigstjeneste både som ambassadør i forskellige lande, som missionschef i FN, som dansk FN-ambassadør i 6 år, som siddende for Danmark i FN’s sikkerhedsråd i 2 år, da Danmark var medlem af sikkerhedsrådet – samt en del andre udenrigsopgaver for Danmark gennem mange år  i Udenrigsministeriet. Interessen har særligt været om sikkerhed, udvikling og bistand.

Ellen Margrethe Løj (EML) havde afbrudt et ugelangt møde i Stockholm for at flyve ”ned” til os på grund af vores invitation og ville flyve retur senere i dag – det var flot gjort.

EML spurgte, om vi var i godt humør, for foredragets indhold kunne godt gøre os lettere deprimerede, men hun ville gøre sit bedste for, at vi forlod hende i rimeligt godt humør.

Danskerne har i mange år efter slutningen af den kolde krig levet i bevidstheden om en fredelig verden, men som en nylig udgivet sikkerheds- og forsvarsrapport nævner, ser fremtiden noget dyster ud (ikke helt de samme fremtidsmuligheder både for os og vores børn og børnebørn). Det drejer sig både om den verdensbestemte økonomi og politik.

Foredraget var delt op i flere hovedemner, hvor EMJ delte ud af sin meget store viden og erfaring fra sit arbejde med Danmarks arbejde ude i verden. Som centrum i foredraget var forholdene omkring krigen i Ukraine / Ruslands invasion. Igennem foredraget knyttede EMJ sine kommentarer.

 

Russisk erobring?

Nyt jerntæppe.

Svækket Rusland.

Store flygtningestrømme.

Guerillaopstand?

Russisk nederlag?

 Nyt jerntæppe

 Svækket Rusland

 Regimeskifte

Våbenhvile eller fastfrossen konflikt?

Nyt jerntæppe

Svækket Rusland

Behov for massiv støtte til Ukraine både økonomisk og militært.

 

Tilsyneladende er der ikke meget optimisme at hente i de nævnte scenarier.

Det faktum, at Sverige og Finland søger optagelse i NATO, vil styrke NATO meget pga af de 2 landes stærke militære opbygning. NATO får i det hele taget en meget stor opgave i fremtiden.

USA’s fremtidige rolle og prioriteter som verdens stærkeste militærmagt: vil USA fortsat støtte NATO landene i samme omfang som hidtil? Der er tegn på, at USA’s udenrigspolitik vil rette sig mere mod Asien end mod Europa. Europa må begynde at tænke mere på sig selv – ikke køre på frihjul. En fortsat ydelse til NATO kan meget nemt komme til at udgøre mere end 2% af BNP – det vil blive diskuteret, når der skal dannes et nyt forsvarsforlig i Danmark – og sikkert også i de andre medlemslande.

Kinas fremtidige rolle og prioriteter:

 • Ønsker respekt for staters ret til selvbestemmelse uden indblanding fra andre stater
 • Være økonomisk supermagt      
 • Lægge vægt på adgang til og fra markeder i verden
 • Ønsker et stabilt nærområde.

Det forudses, at udviklingen i BNP vil være stærkt stigende set i en analyse helt frem til 2035.

Der er oprettet en organisation blandt østlige lande, som stort set er ukendt i Danmark – den nævnes ikke i medierne. Navnet er Shanghai Cooperation Organisation – denne omfatter en del lande i østen, nogle af -stanlandende syd- og sydøst for Rusland, Kina og også FN. Der har været afholdt et møde i september i denne organisation, hvor de indbyrdes problemer og forholdet til omverdenen drøftedes – måske specielt til vesten. Specielt betød det meget for Kina at have adgang til ”Silkevejen”, som fører fra Kina gennem hele den sydlige del af Asien og Lilleasien med varer til disse lande samt Europa.

I den før nævnte sikkerhedsrapport er der intet nævnt om Afrika, hvilket synes at være en stor fejl. Specielt kunne man have set på forholdet mellem Kina og staterne i Afrika. Der burde have været blik på de store flygtningestrømme (økonomiske flygtninge) fra Afrika, som vil opstå i fremtiden.

Alt, hvad der sker i verden både økonomisk, militært og politisk, vil have en betydning for os i Danmark – vi vil desværre gå en mere usikker fremtid i møde – måske skal vi forestille os muligheden for en ny kold krig?

Danmark kandiderer nu til en ny toårig plads i FN-s sikkerhedsråd i 2025-26. Et plads gældende som et af de valgte medlemmer. Der er i forvejen 5 faste medlemmer af sikkerhedsrådet, som alle har en vetoret mod beslutninger og resolutioner. Det er dog besluttet, at hvis et fast medlem af sikkerhedsrådet nedlægger veto, kan det faste medlem inden for 10 dage indkaldes til møde i  FN-s generalforsamling og der redegøre for årsagerne til det afgivne veto. Det kan nævnes, at en resolution om krigen i Ukraine blev vedtaget af 143 medlemsstater mod 5 imod og resten, som ikke stemte.

Der er ofte kritiske røster fremme om FN: Gør FN nok, når vi ser på alle de konflikter, der er i verden? – mange uløste, men hvor FN alligevel er hjælpsom til stede. Man må sige, at hvis ikke FN fandtes, måtte vi opfinde FN.

Anden del af foredraget gav adgang til spørgsmål fra salen. Spørgsmålene kom ind på krigen i Ukraine – Palæstinakonflikten – brug af A-våben i Ukraine – Israel – Nordkorea – kunne man forestille sig, at Rusland ønsker krig med NATO? –  det fejlslagne missil i Polen – kunne NATO komme i krig?

Ellen Margrethe Løj svarede dybt og beredvilligt på de stillede spørgsmål ud fra sin store viden og erfaring og med stor vægt. I mange af svarene kunne man ane flere scenarier. At Kina og USA talte sammen (høfligt) på det nylig afholdte G 20 møde på Bali kan ses som et positivt fremskridt.

Meget har ændret sig i verden efter coronapandemien og krigens start i Ukraine. Verden hænger sammen på godt og ondt, og vi må vænne os til ændrede tankegange og i øvrigt hele tiden følge med i udviklingen globalt.

Måske vil Ellen Margrethe Løj besøge os senere mhp et foredrag om Afrika – hendes meget store interesseområde.

 

Næste uges møde: 30. november 2022 får vi besøg af Tivolis drifts- og udviklingschef, som vil fortælle om de udfordringer og ambitioner Tivoli har mht bæredygtighed og energi.

Det aflyste møde i Solrød Biogas erstattes af et nyt møde 6. december 2022. Invitation udsendes. Til dette møde er der en erstatningsdato: 13. december 2022

 

Medlemsmøde onsdag, d. 16. november 2022 med Besøg på Supersygehuset i Køge.

 

Godt 52 medlemmer af Hemingway Club 1 mødtes kl. 09:30 ved sygehusets hovedindgang og blev derfra ledt ned i kælderen til sygehusets auditorium.

4 af sygehusets medarbejdere, som er med til at udvikle det kommende Supersygehus, gav med slides og ord en meget grundig gennemgang af de nye ting, som bliver implementeret i det nye sygehus.

Logistikområdet er en stor knast at forholde sig til, og den syntes løst ved i stort omfang at bruge robotter til fordeling af materialer, mad, medicin mv. til hospitalets afdelinger fra modtagelsen i kælderen, hvor det pakkes i specielt fremstillede skabe med hjul. Nogle vareelementer er allerede pakket i skabe ved ankomsten, fx mad og renvasket tøj. Der er ikke køkken og vaskeri på sygehuset.

Fra rulleskabene er parat til afgang fra modtagelsen fra lastbiler ved ramper i kælderen sker fordelingen. I kælderen modtages også returskabe fra afdelingerne med bl.a. affald, snavset tøj mv.

Det er automatisk styret via programmet STYR, som centralt afgør, hvilke skabe der skal fyldes op / udskiftes på afdelingerne og sørger for, at det bliver gjort.

Gennemgangen var teoretisk og fyldt med tal og teknik, men for bedre at forstå det hele blev klubben inviteret med ned i kælderen, hvor det fysisk kunne ses, hvordan det hele fungerede. Det er et imponerende anlæg, som vi så.

Efter besøg i kælderen blev klubmedlemmerne ledt til den bageste ende af vandrehallen i stueetagen for gennem vinduer at kigge ud på byggeriet af de nye afdelinger. Da det var fungerende byggepladser, kunne medlemmerne ikke komme ud – arbejdsmiljøregler og arbejderbeskyttelse stiller store krav.

Det blev gentaget flere gange undervejs i præsentationen, at man lægger meget stor vægt på at frigøre læger og øvrigt sundhedspersonale, så de mest muligt er frigjort fra opgaver, der kan løses maskinelt og dermed give meget mere tid for dem til at være hos og med patienterne.

Sygehusets forventes færdigt ultimo 2025, og det menes, at tidsplanen holder.

Det var en meget spændende dag – godt formidlet af de 4 medarbejdere – og dagen sluttede i auditoriet med spørgsmål og tak til afsked.

 

I øvrigt vil hele dagens præsentation ligge som pdf – fil på vores lokale hjemmeside.

 

Næste uge: 23. november 2022 får vi besøg af Ellen Magrethe Løj – tidligere FN – ambassadør for Danmark gennem 6 år og derudover haft andre topposter i udenrigstjenesten for Danmark.

Foredraget vil omfatte den sikkerhedspolitiske situation globalt og med afsæt i Ukraine.

Medlemsmøde I Hemingway Club 1 onsdag, d. 9. november 2022 med emnet: Køge under besættelsen – og de danske jøders flugt fra Lund på Stevns ved tidligere kriminalchef / foredragsholder Bruno Juul.

 

De 46 fremmødte deltagere blev budt velkommen af Hans Birk i de lånte lokaler i Fællesbyg på Sdr. Havn. Tekniske problemer mht fællessangen bevirkede, at der blev lyttet til Otto Brandenburg, som sang ”Så længe skuden kan gå” – meget passende til dagens emne.

Bruno Juul var Køges sidste kriminalchef gennem14 år og gik på pension i 2000, men ud fra stærk interesse i det annoncerede emne, har han forsket i mange arkiver både herhjemme i Danmark og Sverige for at belyse noget om danskernes / Køgensernes adfærd under VK2 – specielt hjælpen med at fragte jøder til Sverige efter tyskernes beslutning om at ”fange” jøder og deportere dem til KZ – lejre i Tyskland. Bruno Juul har været projektleder på monumentet ”Varme hænder”, som står ved Åhavnen i Køge. Vi fik formidlet en masse viden om emnet på en kontant måde

Foredraget blev indledt med afspilning af frihedsbudskabet (4. maj 1945) kl. 20:00 om aftenen. I forbindelse med afspilningen blev der givet nogle detaljer om Frihedsrådets arbejde. Bruno Juul beskrev livet i Køge under besættelsen. Livet foregik nogenlunde fredeligt til at begynde med – folk fandt sig til rette i dagligdagen og fortsatte deres dont. Der var allerede i 1939 indført rationering på bestemte varer- nogen måtte have forudset, hvad der kunne ske.  9. april 1942 vågnede køgeborgerne op ved lyden af tyske fly på himlen med kurs mod København. Blandt de mange fotos, som Bruno Juul viste, sås også tyskernes plan ”Weserübung”, som var planen over besættelsen af bl.a. Danmark. Brochmans skole blev lukket for elever og indtaget af tyske sanitetstropper, så eleverne måtte modtage undervisning andre steder i byen og endda i nogle tilfælde i 2 – holdskift.

Den danske regering indgik en aftale med tyskerne: ”samarbejdspolitikken” – hvilket bevirkede, at livet i stort omfang kunne gå fredelig videre i hele landet Al sejlads ud og ind af Køge havn blev kontrolleret af tyskerne og det senere oprettede kystpoliti. Gl. Køgegård blev indkvarteringssted for medlemmer af Hitlerjugend – drenge i 16 / 17 – årsalderen. Køge blev lige som resten af landet beordret til mørklægning, og hvis man begav sig ud i mørket, skulle man bære hvide armbind eller have hvidt på hovedbeklædningen. Allerede i 1938 havde regeringen udstedt en anordning om mørklægning med gode råd til hvordan. Der fulgte yderligere rationering sted bl.a på benzin, så mange biler måtte køre på gasgenerator. Der blev indrettet beskyttelsesrum, og på Køge Torv blev der af 1000 gamle jernbanesveller bygget et beskyttelsesfort: ”Onkel Toms Hytte”. Køge Sendte et telegram til Kong Chr. X for at meddele, at man fulgte anvisningerne. I Lovparken blev der holdt alsangsstævne. Undertiden opstod der slagsmål mellem unge tyske soldater og unge danske mænd – særligt ifb piger på ”Landsbyen” – et danseetablissement i Køge. Der var ikke helt fri for modstand i Køge – nogle borgere holdt hemmelige skydeøvelser i Ølby. 22. juni 1941 blev der givet ordre til, at de danske kommunister skulle tilbageholdes og interneres i Horserødlejren, hvilket også skete i Køge. Nogle af de tilbageholdte kom senere til KZ – lejre i Tyskland, og ikke alle kom levende hjem. Som kuriosum kan nævnes, at det dansk forsvar fik lov til at anlægge en svæveflyverlejr (der hvor parkeringspladsen til Køge Gymnasium nu er) – den strakte sig helt til rundkørslen ved Marksvinget. Al dansk militær aktivitet blev indstillet / forbudt i 1943, og så lukkede svæveflyvelejren også. Der var stadig fredeligt i Køge, men langsomt startede sabotageaktioner: et mødehus for en ungdomsorganisation blev brændt ned og Ørum Hansen maskinfabrik blev sprængt i luften.

I juli 1943 fik Køge en ny borgmester: Vagn Bro. Vagn Bro blev sammen med Køges borgmester beordret til møde hos den tyske kommandant for at underskrive en loyalitetserklæring til Hitler, men Vagn Bro nægtede, da han i forvejen havde aflagt ed til den danske konge. Da man ikke kunne have to loyalitetserklæringer, slap de for at underskrive. Vagn Bro var på alle måder en ret speciel politimester – han deltog livligt i byens karnevaller.

 1. september 1944 blev det danske politi interneret – det omfattede 2000 politifolk i København, og i resten af landet blev politifolk afvæbnet. Kun 5 politifolk fra Køge blev interneret, da de var elever på Politiskolen i København. De internerede politifolk blev først indsat i Horserødlejren og senere overført til KZ – lejre i Tyskland – specielt Buchenwald. Ikke alle slap levende hjem. Bruno Juul har i Rigsarkivet læst nogle beretninger fra nogle af disse internerede politifolk: det er meget slem læsning.

 Hitler beordrede, at alle danske jøder 1. oktober 1943 skulle interneres for at deportere dem til udryddelseslejre i Tyskland. En ganske umenneskelig beslutning. Mange danskere fandt, at dette ikke kunne tillades. Derfor blev der lagt planer for at hjælpe jøderne væk fra Danmark til Sverige – det nærmeste frie land. Det lykkedes at redde 7000 jøder til Sverige op til 1. oktober 1943 – 500 nåede det ikke og blev deporteret til KZ – lejre i Tyskland.

Mange køgensere hjalp til med denne flugtaktion, og Danmarks største enkeltredning med 400 (måske 500) jøder udgik fra Lund på Stevns. Inden udskibning blev mange jøder gemt mange forskellige steder i Køge: Køge kirke – Sømandshjemmet – Køge Sygehus som falsk indlagte – i private hjem – på Teaterbygningen (20 personer i en meget lille kælder under køkkenet).

På Emilievej 16 i Køge var der et pensionat, hvor en ung 22 – årig kontorist (Mogens) fra Køge Svineslagteri boede.

Til pensionatet ankom under flugt en jødisk familie (familien Alterman) på 5 medlemmer – denne familie søgte en flugtmulighed. I familien var en 22 – årig søn (Sammy / nyudklækket tandlæge), som blev venner med Knud. Familien Altermans ældste (far og mor) troede først ikke på de rygter, som lød fra København om tyskernes planer, men de måtte bøje sig. De to unge mænd havde fået opsporet (fra en politibetjent i Køge), at der kunne være gode flugtmuligheder fra Lund. Lund er en lille flække syd for Rødvig på Stevns. De cyklede til Lund og fik fat i en fisker (Ingemand). Denne var først ikke meget for at deltage i at hjælpe med flugten og krævede kr. 500,00 for hver person for flugtoverfarten.  Familien gik til politiet for at få slettet deres hotelregistreringer (fra Vallø Kro), så tyskerne ikke ad den vej kunne finde dem. Det lykkedes ikke.

De 2 unge mænd troede på, at de havde fået en aftale med fiskeren, som nu forlangte kr. 15.000,00 for at sejle dem over – hvilket han i virkeligheden ikke turde. Han havde dog en ”fiskerlærling” – Bent Hove på 18 år, som erklærede sig villig til at sejle jøderne til Sverige. Nu forlangte fiskeren, at de skulle købe båden / en bundgarnsjolle. I mellemtiden var en anden familie (Steinbock) på 5 medlemmer kommet med i flugtplanen. Sammy havde købt et kompas, hvis han blev nødt til at sejle alene (han havde sejlerkendskab fra søerne i København!!!)

 Den unge politibetjent, som havde anvist flugtmulighed fra Lund, den unge kontorist samt fiskerlærling Bent Hove og de 5 + 5 familiemedlemmer udgjorde flokken, som skulle fragtes over. Det først planlagte tidspunkt (30. september 1943 om dagen) blev aflyst og flyttet til om natten. Den ene familie måtte gemme sig i et sommerhus (som de var brudt ind i) og den anden under nogle buske – de var ret forkomne. Da fisker Ingemand ikke ville sejle, sagde Bent Hove, at han ville foretage sejladsen, hvis Knud (politibetjent) ville sejle med. Det ville han. Så 13 mennesker bordede bundgarnsjollen og startede sejladsen mod Sverige – dog skulle det iagttages at starte inden vagtskifte på kystpolitistationen (et enmandsskur), hvor der ville komme en afløser med nazistiske sympatier. Båden, de skulle sejle i, hed ”Ternen” og den står i dag som restaureret båd på Frihedsmuseet i København – et stort klenodie. Ejerskabet af båden blev endeligt, da de flygtende kunne få lov at ”stjæle” båden for kr. 2000,00.

Man stagede sig ud af havnen, for at tyskerne med deres 3 patruljebåde i Rødvig ikke skulle blive alarmeret. Derefter blev der sat sejl. Efter ca. 1 time derefter skulle bådens glødemotor startes ved hjælp af en blæselampe, som desværre var defekt – en membran var bristet, men til alt held havde politibetjenten et cykellappesæt i sin lomme, og det kunne bruges til reparation af lampen i ly af et regnslag for ikke at sprede lys. Motoren blev startet, og nu kunne kursen sættes mod Sverige. Kort tid efter motorstart blev der observeret nogle tyske patruljebåde, som med søgelys afsøgte havet. De chokerede, våde og angste ombordværende i jollen lagde sig fladt ned, og søgelyset strøg hen over båden uden at opdage den. Havde der stadig været sat sejl, var de blevet opdaget. Inden ankomst til svensk farvand skulle båden passere et tysk minefelt. Til alt held stak jollen ikke så dybt, og da minerne lå i en dybde på ca. 11/2 meter, slap man levende forbi.

Båden landede i Falsterbo, men af ukendte årsager fortsattes der mod Skanør Havn mere nordligt. Da man var overbevist om, at man var i svensk farvand, brød de flygtende ud i sang – både den svenske og danske nationalsang. 13 stærkt forkomne og svækkede flygtninge blev modtaget af svensk politi og blev afhørt og derefter frit interneret i Sverige. Disse afhøringsrapporter eksisterer stadig. De 3 besætningsmedlemmer fik job som skovarbejdere i Skåne. Bent Hove tog senere hyre på en svensk motorskonnert, som på en tur fra Lübeck til Gøteborg blev minesprængt – Bent Hove omkom. Knud blev soldat. De flygtede jøder kom senere til Danmark og klarede sig sidenhen godt.

Befrielsen blev i Køge markeret ved at Sct. Nicolai Kirke ringede med klokkerne.

Der har været en del diskussion om, hvorvidt overfarten var betalt eller gratis. En del jøder kom gratis over – troede de, men flere danskere havde doneret store beløb (bl.a. Flemming Juncker / Junckers savværk). Andre måtte betale som den rige familie Atteman. Der blev modtaget penge for overfarten.

Det var et meget spændende foredrag om en farlig tid i dansk historie.

 

Der vil blive udsendt invitation til besøg på Solrød Biogas tirsdag, den 15.11.22 senere i dag – 09.11.2022. Tilmelding inden fredag, den 11.11.22. kl. 12:00.

 

Næste uge – onsdag, den 16.11.2022: Besøg på Køge Supersygehus. Der vil være rundvisning og fortælling ved en medarbejder på byggeriet. Invitation udsendes fredag, den 11.11.2022. Vi mødes ved hovedindgangen.

 

Næste – næste uge: onsdag, den 23.11.2022 får vi besøg af Ellen Margrethe Løi, som vil tage fat på storpolitiske problemer i verden – herunder Ukraine.  Ellen Margrethe har stor international erfaring bl.a. fra sit arbejde som dansk FN-ambassadør og dermed på et tidspunkt også med sæde i FN’s sikkerhedsråd.

Medlemsmøde I Hemingway Club 1 onsdag, d. 2. november 2022 med emnet: Borgmester Marie Stærke besøger vores Club: Om ”Rigets tilstand (Køges)” / udvikling og udfordringer.

Efter afsyngning af ”Regnvejrsdag i november bød Hans Birk klubmedlemmerne velkommen til mødet med borgmester Marie Stærke, som ankom noget træt efter en lang valgdag- og nat på Christiansborg.

Hans Birk efterlyste medlemmer til at indgå i temagruppen ”Vejen til et styrket sundhedsvæsen”. Husk at melde fra, hvis du efter tilmelding alligevel ikke kan komme – til i dag var der medlemmer på venteliste.

Marie Stærkes udgangspunkt for at møde de 50 fremmødte deltagere er, at Hemingway Club 1 er hendes yndlingsmandegruppe! Og hun oplever det som en dejlig tradition at komme på besøg hos os hvert halve år.

Marie Stærke, som er en humoristisk og meget vidende fortæller, gav et rids over hendes egne oplevelser i forbindelse med valg fra hendes egen første stemmeafgivelse i 1998 til det folketingsvalg, som blev afholdt i går (1. november 2022). Medlemmerne fik en solid, grundig og humoristisk fortælling om begivenhederne på Christiansborg natten til i dag (2. november 2022). Hun beskrev både aftenen og natten som fantastiske og magiske. Stemningen på Christiansborg var helt sin egen – der var jo både tabere og vindere både for partier og personer. Marie Stærke gav udtryk for, at hun lige nu ikke vidste noget om en regeringsdannelse, men fortalte, at Mette Frederiksen benyttede sig af et specielt træk: hun gav udtryk for sin mening – ”tabte ” mikrofonen og mente, at andre skulle samle den op og levere, som hun selv lige havde gjort. De kommende dage og uger bliver spændende ifb regeringsdannelse.

Kl13:00 i dag skal Marie Stærke til møde i valgkredsens bestyrelse (valgbestyrelsen) – den lokale valgkreds for Lejre og Køge kommuner med medlemmer for flere partier. Formålet er her at gennemgå tvivlsomme stemmesedler – kan de godkendes eller ej og i sidste ende godkende valget. Alle beslutninger bliver indført i valgbogen sammen med indberettede hændelser fra valgstederne. Ligeledes evalueres også praktiske forhold ved valgstederne mhp evt. ændring / forbedring.

Et spørgsmål fra salen fik Marie Stærke til at give sin personlige mening mht. embedsværkets rolle både i ministerierne og i kommunerne. Embedsværket skal i vid udstrækning være rådgivende og kontrollerende med, at politikerne udøver deres magt juridisk korrekt og ikke tiltager sig / får for stor magt. Der skal være ”afstand” mellem embedsværk og politikere. Det er utrygt, hvis det ikke er tilfældet.

Derefter gik Marie Stærke over til at tale om Køge Kommunes tilstand (”rigets tilstand”).

Det væsentligste i denne rapport var gennemgang af forholdene omkring budgetlægning. Udefra kommende hændelser / forandringer i verden spiller også ind på kommunens kommende økonomi, når der skal lægges budget. Krigen i Ukraine har betydet, at meget byggeri er blevet dyrere / forsinket / og givet årsag til manglende arbejdskraft.

Et specielt budgetpunkt, som MS fremhævede, var øgede udgifter til ”specialiseret socialområde” – dette omhandler en stærkt stigende andel af børn med diagnoser. Man har måttet regulere budgettallet for denne indsats op med 12 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede, og det er måske ikke nok.

Budgetlægning er hele tiden en balancegang mellem indtægter og udgifter. Nye borger giver både skatteindtægter og udgifter til institutioner og infrastruktur mv. Køge er i vækst og er attraktiv og tiltrækker mange nye borgere (”Vi har det godt i Køge”). Indtægtsmæssigt ligger Køge kommune nu over landsgennemsnittet (en klar forbedring i forhold til tidligere). På grund af fingerplanens stramme regulering må der i Køge blot bygges maksimalt 400 boliger om året. Alt mht. til tilflytning, institutioner mv kræver styring af væksten. Allerede nu er kommunen ved at spare op til en kommende skole (en ny skole vil koste ca. 150 mio. kr.).

Den statslige udligningsordning er en gevinst for Køge Kommune, da der er mange enlige forsørgere og borgere over 80 år. Det betyder, at der måske også skal bygges flere plejehjem, da der er en vækst på ca. 300 borgere over 80 år om året. Kommunen er klemt pga. der statslige anlægsloft, da der ud over nybyggeri også er store udgifter til vedligeholdelse af bestående bygninger. Det samlede beløb under anlægslofter bliver brugt hvert år. Der skal prioriteres kraftigt og sorteres ved hvert års budgetlægning, og det skal i den forbindelse tages i betragtning, at de tal, budgetterne udarbejdes efter, er 3 år forsinkede / 3 år bagud. For at få budgettet for 2023 til at holde, er der både blevet sparet og gennemført en skatteforhøjelse på ca. 0,3 % – alligevel er kommunen stadig skattemæssigt under landsgennemsnittet.

I budgettet skal der tages hensyn til kan – opgaver (ældrerengøring – antal skoler og deres størrelse – gratis ungepsykolog – væresteder for psykisk syge) – punkter, som er uden definition. Alt dette kan blive til skal – opgaver og bliver dermed dyrere i budgettet. Der er bl.a. blevet sparet på åbnings- og lukketider i daginstitutioner og klippekort til plejehjemsbeboere. De nævnte eksempler på budgetpunkter var kun et udpluk.

Marie Stærke talte en del om, at der skulle etableres flere frivillighedsordninger. Vi skal genopbygge et medborgerskab. Vi skal have private og virksomheder til at tage ansvar i stedet for altid at tænke, at det skal kommunen gøre. Vi skal tage ejerskab til flere former for ansvar og ikke kun tænke i rettigheder, men også i pligter – forældre skal tage større ansvar for deres skolesøgende børn – pårørende til plejehjemsbeboere skal være mere aktive med deres familie på plejehjemmet. Kommunen og politikerne skal ikke løse alt. MS ved, at dette kræver en kulturforandring (men oplever det som noget fundamentalt i samfundet) blandt borgere og virksomheder – fx kunne virksomheder gå sammen om at skabe bedre forhold for undervisningen på tekniske skoler – evt. finansiere nye skoler. Undertiden er det dog således, at love og regler sætter en stopper for denne udvikling – er hindrende.

MS mener også, at både embedsværket og politikerne skal tage sig tid til at besøge de forskellige institutioner jævnligt, så de ved, hvad deres beslutninger handler om – fjerne sig fra rådhuset og besøge borgerne. Og på den måde kan dialog fremme udviklingen – og måske være med til at spare penge. Vi har ikke kun rettigheder, men i høj grad også pligter.

Det var på mange måder et enormt givende besøg af borgmester Marie Stærke.  Heldigvis har vi en aftale om et halvårligt besøg, som begge parter ser frem til.

Næste uges: onsdag den 9. november får vi besøg af Køges sidste kriminalchef, Bruno Juul, som vil fortælle om Redningsaktion Lund (på Stevns) – hjælp med jødernes flugt til Sverige under besættelsen.

 

Medlemsmøde I Hemingway Club 1 onsdag, d. 26. oktober 2022 med emnet: Byudviklingsområde Ravnsborg Enge, Køge / foredrag ved byplanlægger Rikke Sø Andersen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Køge Kommune.

Efter velkomst ved Hans Birk sang de 50 fremmødte medlemmer ”Hist hvor vejen slår en bugt” – meget passende til et meget varmt, aktuelt og jordnært emne.

Rikke Sø Andersen er byplanlægger i Køge Kommune og i den forbindelse projektleder på udviklingen af det ca. 30 ha store område, som efter nogen diskussion og forskellige forslag har fået navnet Ravnsborg Enge. Det er et nyt byudviklingsemne, som ligger syd for Køge med kant til Egøjevej – nærmere beliggende efter bydelen med musikinstrumentnavne. Bydelen skal være en grøn bydel.

Rikke Sø Andersen søgte job i Køge, for som hun siger: ”Det er her det sker” – byen er i kraftig vækst på alle udviklingsområder. Foredraget blev ledsaget af en stor mængde billeder og animationer, som man lige nu ønsker det hele skal se ud. En meget grundig og visionær gennemgang holdt forsamlingen i ånde. Det var dygtigt gjort.

Der er udviklet en helhedsplan for området, – som så sent som i går aftes (25.10.2022) blev vedtaget af byrådet. Senere – dvs. med start januar 2023 skal der udarbejdes lokalplaner for området. Disse skulle gerne være færdig slut 2023, således at byggeri (byggemodning mv) i området kan starte i 2024. En vigtig forudsætning for at gennemføre hele projekter er, at på alle måder skal være bæredygtigt. Om det så holder, vil nok først kunne ses efter færdiggørelse. Der opstår nogle gange problemer i hele udviklings- og byggefasen, fordi der hele tiden laves nye love og ændres i gamle – det er noget af en udfordring.

Som nye byudviklingsområder blev nævnt. Køge Kyst – Køge Nord – Ravnsborg Enge – Herfølge Vest (”Ålen”) – Sun (den gamle Sun Chemical grund, som bliver ”tømt” og derpå følgende rensning af den forurenede jord.

Køge er en del af den i 1947 vedtagne fingerplan, som nu er forlænget til Herfølge. Den følger S-togslinjerne (kollektiv transport) og forudsætter, at der langs de enkelte fingre etableres både byggerier med forskellige formål og grønne og blå kiler.

Køge Kommune udarbejdede i 2020 en planstrategi, som rummer, at alt byggeri skal være bæredygtigt. Den vedtagne helhedsplan har været problematisk at udarbejde og er blevet udformet i samarbejde med ejerne (området er privatejet af 2 brødre boende på en gård i området) af grunden, borgermøder, kommunens embedsværk og byplan-afdelingen.

Der er en politisk følgegruppe, der er kigget på infrastruktur (herunder veje til og fra området / 4 skitseforslag), der har været markvandring, der skal sikres bæredygtighed, og så skal der være adgang til dræt og kulturelle arrangementer / faste etableringer.

Kommunen har søgt Banedanmark om at opføre en ny station i Herfølge – der er endnu ikke noget resultat (træg sagsbehandling hos Banedanmark). På arealet eller på den anden side af Egøjevej på Køge Fællesjorder vil nogle ildsjæle opføre Tiny houses (Tiny Varigheden) i størrelsen 10 – 40 m2 – som en luksusindrettet campingvogn. Husene bygges, så de kan pilles ned, når de 12 års leje udløber – medmindre denne klausul ændres undervejs.

For at få sådan et projekt til at lykkes, har der været mange forhandlinger mellem kommunen og ejerne af arealet – der har været etableret 2 workshops, hvor mange ideer og forslag kom frem. Der har fra begge parter været mange visioner og ambitioner, og bygherrerne har mellem de 2 workshops vist stor vilje til at indgå i nye ideer og forslag.

I processen har fokus været på bæredygtighed, landskabets udseende med blå og grønne kiler og øvrige udseende og bebyggelsen og dennes udseende og form. I forløbet blev der nævnt fredskovs, fredet dige, alléer, læhegn, søer og vandløb og at bruge det eksisterende terræn. Opsamling af regnvand og brug af dette (toiletter mv. samt bortledning) blev også drøftet. Regnvand enten som hverdagsregn eller skybrud skal kunne håndteres inden for området – der skal etableres lavninger til at modtage vandet – vandet skal holdes væk fra boliger – og overskydende vand skal ledes til Tangmoseåen. I forbindelse med det kommende byggeri skal der etableres ca. 500 boliger af mange forskellig slag: parcelhuse – rækkehuse – seniorboliger – 2-planshuse – bofællesskaber – dobbelthuse – forskellige ejerformer – og prislejer og et forsamlingshus til fælles arrangementer, og alt byggeri skal være i høj kvalitet. I bebyggelsen skal der være arealer til idræt, leg, bevægelse og til kultur. Selv områder til at aflevere affald er tænkt ind som steder, hvor beboerne kan mødes og lære hinanden at kende, når affald bortskaffes (byttebørs) – der kan være basis for megen snak.

I området kan der opføres fire småbyer rummende i alt 500 boliger med ca. 1200 beboere udformet med de største og højeste huse i midten af bebyggelsen og faldende i højde ud mod omgivelserne.

Et vigtigt emne i hele processen er infrastrukturen: Hvordan vil den være inde i bebyggelsen og hvordan kommer man til og fra? Hvor mange p-pladser skal der være? – skal der etableres pladser med hovedvægt på elbiler og deres ladestandere – skal der være flest muligt cykelstier og gangstier?

Bygherrerne har haft flere forskellige specialister ind over for at belyse de forskellige aspekter og rådgive i forbindelse med at etablere en helt ny bydel, som stort set på alle områder vil være forskellig fra det traditionelle byggeri, vi kender. Der skal også medtænkes behovet for nye skoler og andre institutioner – der kan blive pres på ønsket om den slags byggeri – er det billigere fx at udvide Søndre skole? Vil byggeriet / boligerne / beboerne blive generet af den stor trafik sydfra ad Egøjevej og Vordingborgvej? Der skal indtænkes mange forhold ved byggeri af en ny by.

Der er fra begge sider kommet en mængde ideer og forslag, men derudover er der udformet en del ufravigelige krav og alt skal være i overensstemmelse med landslovgivningen.

Bæredygtigheden i Ravnsborg Enge kan deles op i 3 delemner: det sociale – det økonomiske – det miljømæssige. Økonomien deles mellem bygherren og Køge Kommune. Projektets sociale del skal præges af bæredygtighed – fællesskab / forsamlingshus) – demografi – byliv – grønne og blå kiler – sundhed (idræt og leg).

Inden for miljø for det hele ”fuld skrue” som nævnt tidligere i foredraget, og undervejs vil man tage FN’s verdensmål med i betragtning sammen med Køge Kommunes klimapolitik.

En stor del af planlægningen omfatter også varmeforsyningen. Bygherren stiller som krav, at alle bygninger skal opvarmes med fjernvarme. Det betyder, at fjernvarme skal indføres ifb byggemodningen.

Der sker hele tiden forandringer i planlægningen, fordi nye og mere ambitiøse målsætninger ændrer tankegangen i det, man startede med- det kan være både fra kommunen og fra Folketinget.

Jordhåndtering har også været drøftet og delvist vedtaget – skal der tilkøres jord? – skal jord bortkøres? – skal der etableres jorddepoter? – skal der være volde i området?

Bygningerne skal være certificerede og overholde alle landsbyggeregler samt i udpræget grad være bæredygtige – helst være mere ambitiøse end lovkravene. Der opstilles krav om, at husene skal have ”indbyggede” solceller i tagfladen til at producere strøm eller varme til de enkelte huse.

Der er som nævnt vedtaget en helhedsplan for området, men derpå følger udarbejdelse af lokalplaner, hvilke betyder, at man skal ned i detaljen. Derfor kan der i nogle tilfælde opstå problemer og uoverensstemmelser, så der kan forudses nogle måske undertiden svære forhandlinger mellem kommune og bygherrer.

Hele foredraget blev akkompagneret af mange spørgsmål fra salen – både kritiske og undersøgende og undertiden oplevedes nærmest en mindre diskussion. Rikke Sø Andersen gav gode og uddybende svar på alle spørgsmål og fik også knyttet nogle personlige meninger til.

Det er et meget spændende projekt

Og så er spørgsmålet til sidst: Når det hele er færdigt: Er det så bæredygtigt, når man tager alle forhold i betragtning ifb projektets livscyklus?

Næste uge program (onsdag, den 2. november 2022) er besøg af borgmester Marie Stærke, som på sit halvårlige besøg o Vores klub vil give en status om Køge kommune.

Julefrokost afholdes onsdag, den 14. december på Rib House på Køge Havn. Der kommer invitation senere og der skal påregnes en pris på ca. kr. 200,00 / kuvert.

 

Medlemsmøde I Hemingway Club1 onsdag, d. 19. oktober 2022 med emnet: Blå Danmarkshistorier ved Claus Lasse Frederiksen, som formidler historien om Danmark som søfartsnation.

Hans Birk bød velkommen til de 45 fremmødte medlemmer, og han fik meget aktuelt forsamlingen til at synge sangen ”En sømand han må lide”. Derefter gav han et kort referat af styregruppens arbejde med de forslag, som var indkommet på vores hjemmemøde den 5. oktober. Der er enighed om at fortsætte temaet ”Vejen til den grønne omstilling” 5 -6 måneder ind i 2023. Som nyt tema derefter er der forslag om ”Vejen til et forbedret sundhedsvæsen”, hvortil Hans efterlyste interessenter – ingen meldte sig på mødet. Et ønske om emner om sikkerhedspolitik vil være en del af den almindelige foredragsvirksomhed.

Foredragsholderen Claus Lasse Frederiksen er uddannet historiker og underviser som gymnasielærer. Han ønsker, at emnet skal fylde meget hos de unge og har derfor skrevet en bog sammen med en anden historiker om Det blå Danmark og underviser tillige i emnet på gymnasiet.

En interesse for Blå Danmarkshistorier stammer bl.a. fra, at hans mor var den første kvindelige radiotelegrafist i Danmark, og at hans far ligeledes var telegrafist.

Foredraget spændte over 400 års blå danmarkshistorie startende i 1600 – tallet og sluttende i vor tid.

1600 – tallets søfart var præget af to modsatrettede retninger: stilstand og forandring. De trivedes godt sammen, da den meste sejlads foregik i de indre danske farvande. Sejladsen var gennemreguleret af gilder og laug , som også havde en social funktion, sikkerhed for skibene og søfolkene og tilmed en form for velfærd), som bestemte antal skibe, laster og destinationer. Senere udviklede disse sig til handelskompagnier.

Christian IV (en sammensat person med stor interesse for druk og kvinder) kan også betegnes som søkongen, idet al handel med skibe havde hans store interesse. Han var en visionær konge, som bl.a. selv deltog i en skibsekspedition til Nordnorge – vi hørte 2 dagbogsreferater fra denne ekspedition, som de blev oplevet af kongen. Han ønskede, at Danmark skulle være en stor søfartsnation og sejle globalt. Merkantilismen var kongens motor, og han var drivkraft mht at drive handel med skibe. I hans tid var der 2 store opdagelsesrejsende.  Den ene, Ove Gjede sejlede så langt som til Trankebar på den indiske vestkyst og søgte i samarbejde med den lokale fyrste, Naichen – at etablere en koloni med stor handel på Danmark med de efteragtede varer, som fandtes der.

Den anden var Jens Munk (uddannet søofficer), som i sin søgen efter en Nordvestpassage (hurtigere vej til Asien), isede inde med sine skibe og mandskab og kun 3 overlevende vinteren og kom tilbage til Danmark gennem en næsten umulig hjemrejse.

Vi hørte dagbogsreferater fra begge opdagelsesrejsende, og begge beskrev nogle uhyrlige oplevelser – skørbug, forfrysninger mm. Som søkongen var Chr. IV fremsynet med alt det, han satte i gang.

I 1700 – tallet havde vi den florissante (blomstrende) periode, hvor København var det Nordeuropæiske markedscentrum. Herfra udgik ruter til Kina, Indien, Vestindien Island og Grønland. Varerne, som skulle hentes, var te – porcelæn – silke – lægeurter – bomuld – sukker – rom – skind – spæk. Mange af købmændene gjorde store handler og blev deraf meget rige og stod for bygning af nogle af palæerne i Frederiksstaden i København. Årsagerne til den voldsomme handelsfremgang var politisk støtte – økonomisk støtte – teknologiske forbedringer og kulturelle interesser. Skibene havde funktionsnavne, som viste, hvor de sejlede hen og hvad de lastede. Der blev vist en liste over de varer i antal, som blev hentet hjem til Danmark. Det blev også nævnt, at danske skibe fragtede ca. 100.000 slaver fra Afrika til Vestindien / Amerika – en beskrivelse af forholdene og et oprør på et slaveskib var meget ubehagelig. Danmark var det første land i verden, som forbød slavehandel, men med en tidsfrist på 10 år pga, at slavehandelsøkonomien skulle omstilles til andre handelsformer. Handel med Kina var svær – kineserne var venlige, men meget svære at handle med.

Den gode handel var også årsag til en voksende og rigere borgerklasse, som gerne anvendte de importerede varer ved selskaber.

I begyndelsen af 1800 – tallet var der krige i Europa, men Danmark prøvede at forholde sig neutralt. Magne købmænd var meget grådige gennem deres handel med de krigsførende nationer, der var smugleri og delvis fordækte laster. Nogle europæiske nationer udnyttede Danmarks neutralitet og udflagede deres skibe til at sejle under dansk flag. Det irriterede englænderne, som i 1801 angreb København (Slaget på Rheden), hvilket efter 7 timers kamp fik danskerne til at overgive sig og indrette sig under de engelske krav. Den danske stat gik bankerot i 1807, hvilket betød meget svære tider for landet. Da kongen var meget indfedtet i søhandelen og dermed havde sammenflettede interesser med købmændene, fik det englænderne til i 1814 at angribe Danmark igen, hvor englænderne ”stjal” hele den danske orlgogsflåde. Derefter opstod der en underskov af kapere og kanonbåde, som angreb engelske skibe. Ved fredsslutningen måtte Danmark afstå Norge.

Blandt søens folk blev der nævnte et eksempel på en dreng (Hans Peter Thomsen), som startede som skibsdreng og endte som kaptajn – det var overhovedet muligt.  Han sejlede i 40 år på alle slags skibe og med alle mulige slags last og endte som reder for nogle få skibe – han oplevede ”alt” på havet.

Nogle kaptajner havde medrejsende hustruer og børn – undertiden blev børn født eller døde på skibet. Der nævnes Anne Nielsen, som sejlede med på 3 rejser fra 1891 til 1898. Der blev læst op af dagbogsreferater fra disse rejser og de forbundne oplevelser.

I midt og slutningen af 1800 – tallet skete en revolution på havet: dampskibene gjorde deres indtog. De voksede hurtigt i antal fra at være bygget i træ videre over jern til stål. De var meget mere sikre i navigation end sejlskibe, de var hurtigere og mere præcise. De nye skibstyper krævede ombygning af havne – der blev anlagt jernbaner – der skulle rejses kraner og anlægges kuldepoter. At gå fra sejl til damp blev også fremskyndet af opfindelsen af skibsskruen. Nogle betegner sejlskibsperioden som den sidste ”romantiske periode” på havet.

Den nye udvikling gjorde også, at nye store rederier opstod. Der blev på skibene en øget faglig organisering af de forskellige faggrupper på skibet. Man stiftede nu bekendtskab med strejker og lockouter i kampen for at forbedre forholdene på skibene. En sømand beskriver leveforholdene og maden på hans skib: de var rædsomme. De første overenskomster blev også indgået mellem de arbejdende på skibet og rederne.

Den sidste del af 1800 – tallet var også imperialismens tidsalder. Flere europæiske nationer ønskede kolonier specielt i Afrika: England, Frankrig, Belgien og i lille omfang Tyskland. Congo blev nærmest den daværende kong Leopolds private ejendom. Mange danske ledige søfolk havde en stor andel i kongens økonomiske udbytte, idet de arbejdede på bådene, som via de store floder (bl.a. Congofloden) hentede varer dybt inde i landet. En dansk sømand beskriver et angreb på en congolesisk landsby – modbydelig beskrivelse. Ligeledes i slutningen af 1800 – tallet var der en øget trafik af emigranter på de store dampskibe over Atlanterhavet til USA.

Under VK 1 var Danmark også neutral. Det betød, at foretagsomme mennesker i Danmark kunne lave store handler med begge sider af de krigsførende nationer. Af den grund opstod begrebet ”Gullaschbaroner”. Selv om Danmark var neutralt blev en del skibe sænket af tyske ubåde, da tyskerne indrammede et kæmpearel vest og nord og øst for Irland og England som et område, hvor man kunne sænke skibe: den uindskrænkede ubådskrig. Der mistede en del danske søfolk livet. Et dansk skib – Lars Kruse I – blev sænket i under VK1, og dets efterfølger- Lars Kruse II – blev sænket under VK2. Flere andre danske skibe blev sænket under VK1, selvom vi var neutrale. En barsk beskrivelse fra en dansk sømand fortæller, hvordan det gik til, da hans skib blev torpederet: der gik 3-4 minutter, så var skibet væk.

Både digteren Jeppe Aakjær og en anden digter skrev malende digte om den tid, og det var ikke positivt beskrevet.

En planche af de danske tab – både af skibe og søfolk – viste en tydelig stigning af antal tab af både skibe og mandskab fra 1914 til 1918. Mange omkom og mange skibe gik tabt.

Da Danmark blev besat af tyskerne 9. april1940 var mange danske skibe i sejlads omkring på verdenshavene.

Ca. 6000 danske søfolk skulle nu tage stilling til, om de skulle søge allieret havn og dermed deltage i krigen mod tyskerne eller, om de skulle søge dansk havn. De allerfleste valgte at søge allieret tjeneste og blandt andet deltage i konvojer fra USA / England nord om Norge til Rusland med fødevarer og krigsmateriel. Disse søfolk kan vel egentlig betegnes som de første danske modstandsfolk. Til at begynde med havde englænderne svært ved at acceptere de danske søfolk pga samarbejdspolitikken i Danmark, men senere ændrede det sig, og de danske søfolk kom til at deltage aktivt i krigen.  Vi hørte en beskrivelse af en konvoj, som blev angrebet af tyske ubåde – tilmed i en storm. Mange skibe og søfolk gik tabt.

De danske søfolk, som gik i allieret tjeneste var væk fra Danmark og deres familier i 6 – 7 år, og mange af dem vendte hjem med store traumer og var måske blevet drikfældige og på anden måde psykologisk skadet. Deres oplevelser og liv er gået videre gennem deres efterfølgende generationer. Der var ingen officiel støtte til disse traumatiserede mennesker, som havde gjort en stor indsats for Danmark. Først i 2017 blev der i Mindelunden rejst en mindesten for disse idealistiske søfolk.

Flere store rederier er etableret og vokset sig store i Danmark, herunder Mærsk, som vi alle kender for mundheldet ”rettidig omhu”.

Disse rederier har oplevet en meget væsentlig stigning i mængden af gods, som transporteres på skibe. Fra 1950 til 2018 har der været en gennemsnitlig årlig vækst på 6,5% – det er bemærkelsesværdigt. Medvirkende til den stigning har indtil nu været billigt brændstof og megen godstrafik omlagt til containere og containerskibe. Containertrafikken klan betegnes som en transportrevolution.

De mange skibsværfter i Danmark kunne i midt og slutningen af 1900 – tallet ikke klare sig i konkurrencen med kinesiske og andre store værfter i Sydøstasien og gik derfor konkurs.

Danmark er den 5. største søfartsnation i verden – vi er en stolt søfartsnation. Men er det nu den danske sømand eller de mange søfolk fra andre nationer som gør os til den stolte søfartsnation?

Tilhørerne fik en hurtig og meget grundig gennemgang af 400 års dansk søfartshistorie – det var meget spændende og blev godt formidlet både med ord og slides. Næste uges (26.10.2022) emne er en del af temaet ”Vejen til den grønne omstilling”. En repræsentant fra Køge Kommune vil fortælle om den nye bydel Ravnsborghuse

 

Hemingway Club 1 Køge

Referat ordinært medlemsmøde 12. oktober 2022

Biogas Danmark v/Faglig direktør Bruno Sander Nielsen

Mødet startede med medlemmernes entusiastiske afsyngning af de sidste vers af Nu falmer skoven trist om land.

Formanden Hans Birk indledte, hvorefter IG v/ Peter Lind introducerede dagens foredragsholders indlæg, der relaterede sig til klubbens tema “Vejen til den grønne omstilling”.

Biogas Danmark er en lobbyorganisation for danske biogasaktører.

Interessen for biogas er i rivende udvikling – ikke mindst drevet af behovet for vedvarende energi i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine og de deraf afledte energiforsyningsproblemer.

Det totale gasforbrug/behov i Danmark er omkring 90 PJ (petajoule, 90 med 15 nuller bagefter). Heraf afgassede biogasanlæggene 25% af net forbruget i 2021 og i den proces indgik 28% af husdyrgødningen.

Biogas produceres af restprodukter som husdyrgødning samt andre restprodukter fra landbruget, husholdninger, industri samt servicesektoren og medvirker til recirkulation af specielt NPK-gødning og kulstof samtidig med elproduktion og varmeforsyning i egne anlæg og til fjernvarmeanlæg.

Biogasanlæg oprettes ved kommunale renseanlæg, af industrien (f.eks. C P Kelco), ved lossepladser, (hvor metan indfanges) samt ved landbruget. Slutprodukter er typisk gas til gasnettet samt biogødning til landbruget.

I forbindelse med stigende energiforbrug frem mod 2050 har biogas alene potentiale til at producere mere end 120 PJ årligt – herunder bidrage til Power to X produktion og dermed dække Danmarks gas-energibehov.

Det skal bemærkes, at biogas produktion ikke p.t. er rentabel uden statslige støtteordninger. Til gengæld er produktionen med til at sikre dansk energi forsyningssikkerhed idet vores gasnet alene udgør en kæmpe lagerkapacitet.

Ved politisk vilje kan der blive 100% biogas i nettet fra 2027 og dermed gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer og russisk gas. Dette inkluderer en væsentlig produktion i transportsektoren, der vil være ustøttet.

I dag udnyttes ca. 1/4 af husdyrgødning og ca. 3-4% af halmproduktionen i biogasproduktion. Fremover vil over af 70% af husdyrgødning samt over 35% af halmproduktion kunne indgå i biogasproduktion frem mod 2035 og dermed være medvirkende til et større reduceret kvælstoftab til vandmiljøet og ikke mindst til recirkulering/genbrug af fosfor i en situation, hvor den energitunge gødningsindustris produktion er stærkt reduceret.

Effektiv produktion af biogas er bl.a. afhængig af optimale tilførsler af frisk gylle fra landmændene gennem hyppig “udslusning”, hvorved klimabelastning i form af CO2 udledning reduceres.

Foreløbig er afsat 768 mio. kr. frem mod 2030 til støtte til fremme af biogas produktion. Indlægget viste forskelle mellem dansk og svensk tilgang til biogasmarkedet, hvor Sverige præmierer via grøn bonus, medens Danmark ikke anerkender oprindelses-garantier for biogas, men alene for “natur ”-gas.

Referent :Asbo Holse

 

Medlemsmøde I Hemingway Club 1 onsdag, d. 5. oktober 2022 med emnet:

Hjemmemøde med punkterne 1) Status og evaluering af temaet ”Vejen til den grønne omstilling / 2) Gennemgang af klubbens hjemmeside / 3) Information om planlagte møder resten af 2022 / 4) forslag til tema for 2023 samt ideer til nye aktiviteter og møder i 2023.

Efter at Hans B. havde budt velkommen, afsang de 44 fremmødte medlemmer de 5 første vers af sangen ”Nu falmer skoven trindt om land.” – de resterende 5 afsynges senere!

Søren T. gennemgik grundigt klubbens hjemmeside, som barslede ifb de videomøder, som blev afholdt under coronakrisen. Søren T. viste ”bjælken” med de forskellige menupunkter og åbnede dem alle på skift og demonstrerede på den måde, hvad hjemmesiden rummer. Eksempler på undermenuer blev vist, så alle nu skulle kunne vandre rundt på siden.

Søren T. nævnte i forbifarten, at vi har afholdt 163 møder, og dagens møde var nr. 164.

På hjemmesiden finder man klubbens ”Blå bog” og en medlemsliste. Søren indskærpede, at log-in koden er hemmelig skal holdes tæt ind til kroppen, så ikke uautoriserede personer kunne studere ”Blå bog” og medlemslisten. Ligeledes opfordrede Søren T. kraftigt til at bruge sidens chatfunktion og viste, hvordan den skal bruges.

3 interessegrupper fortalte om deres virksomhed: landevejscykling – kystfiskerne – madklubben – motionsgruppen – baristagruppen, og Søren nævnte, at man er velkommen til at kontakte ham, hvis man oplever dagligdags problemer med sin computer – han kan i et vist omfang yde hjælp. Der er åbent i alle grupper for tilmelding – kontakt evt. formanden i hver gruppe.

Tak til Søren T. for den instruktive gennemgang.

Asbo gav en status over de kommende møder – resten af kalenderåret sluttende med julefrokost 14. december – tid og sted meddeles senere.

En oversigt over de kommende møder kan findes på hjemmesiden.

Interessegruppen på 4 dedikerede medlemmer fortalt om deres arbejde med at skabe sammenhæng i temaet.

Der var gode råd til evt. kommende temabyggere: byg først et skelet / søg hos sig selv og i egen kreds efter egnede foredragsholdere og udebesøg / tænk kreativt på personer – organisationer – foreninger, som vil stille op for 2 flasker rødvin. Det har været lidt svært at få nogle offentlige eller halvoffentlige organisationer til at stille op (fx tænketanken Concito). Nogle offentlige myndighedspersoner har også vægret sig. Fortæl evt. kommende foredragsholdere om Hemingway Club / om temaet / og en liste over afholdte møder. Fokuser også på den synergi, som kan være mellem foredragsholderne. Selv har medlemmerne af gruppen fået et indgående kendskab til emnet og også profiteret af et godt venskab. Det var et solidt emne og godt gennemarbejdet. Tak til gruppen

Gruppen tilbyder at videregive erfaringer og ideer til arbejdet med et bygge et tema.

Alle ser forventningsfuldt frem til konferencen om temaet i januar 2023.

Efter den herligt lange pause med megen snak blev bordene sat i gang med summemøde om nogle opgaver: evalueringer af temaet / forslag til nyt tema / forslag til møder og arrangementer i 2023. Der var livlig snak ved bordene og en del gode forslag fra grupperne. Styregruppen vil nu se på forslagene – og forbeholder sig den suveræne ret til at sortere og vælge blandt forsalgene.

Næste uge: onsdag, den 12. oktober: Biogas ved Bruno Sander Nielsen

 

Medlemsmøde I Hemingway Club 1 onsdag, d. 28.  september 2022 med emnet:
Energiøer, Power-to-X samt teknik i stenlager. Udviklingschef Ole Alm / andel holdt foredrag om udviklingen inden for nye energiformer.

Efter vores sang, ”I skovens dybe stille ro” og velkomst ved Hans Birk, som præsenterede vores nye medlem Antony, bød Peter Lind foredragsholderen velkommen.

Udviklingschef Ole Alm fra Andel holdt foredrag for 47 fremmødte medlemmer af Hemingway Club1 på denne onsdags møde. Ole Alm fortalte om andels ejerforhold og kundeforhold samt den underskov af firmaer, som andel er involveret i (Clever / Fibia / Ørsted / Cerius / Radius / Havvindemølleparker mv.). Andel leverer strøm til ca. 400.000 kunder – både private og virksomheder fra Gedser til Gilleleje og endda også i Sydvestsverige.

Foredraget var delt op i flere fraktioner, og det blev ledsaget af en del slides med mange grafer og kurver til illustration af de data, som foredraget var bygget på.

Under emnet energiproduktion blev der fortalt om de planlagte energiøer, som skal placeres i Vesterhavet / Nordsøen. Foreløbig er øerne på tegnebrættet, men der tegner sig mange visioner til øerne. Udover at producere strøm, er der tanker om, at der på øerne kan produceres brint til Power-to-X og evt. andre energiformer.

Før energiøerne kan blive til virkelighed, skal der udføres grundige analyser af havbundsforhold og flora og fauna i vandet ved øerne, ligesom der skal ved placering af de store vindmøller. PowerPoint er taknemmelig til at lave skitser, men beslutningsprocessen for bl.a. politikere og udbydere er langsommelig. Dvs., at udbyderne står på spring, efter at man har indført ”åben dør” – princippet i stedet for ren statsstyring.

Udviklingen blev illustreret ved 2 fotos fra 5th Avenue i New York: et billede fra år 1900 med kun hestevogne og en bil og et billede fra 1913 med kun biler og en hestevogn. Disse billeder viste meget tydeligt, hvor hurtigt udviklingen gik og stadig går. I 1900 blev der produceret 1 – 12 kWh, og i 2025 regner man med 13-15 mw i Danmark. Det er store krav, der stilles til energiproducenterne. Fremtidens energiformer som de kendes nu, er strøm, som produceres på forskellige måder.

Spørgsmålet rejser sig: ”Hvad sker der i fremtiden”? Vil man finde på andre energiformer til afløsning for dem, som vi kender nu?

Det handler i vid udstrækning om at forbedre og måske forandre for at få større udnyttelse af energikilderne.

Før energikrisen i 1973 var der ingen, som tænkte i andre former for energi end olie og kul og gas – der var jo nok af det. Oliekrisen blev et wake-up call til at sætte gang i udviklingen af især vindmølleenergi, for før da havde man næsten betegnet vindenergi som ”åndssvag”.

Vindmøller er kendt som energikilder allerede fra 1900 – tallet og har med tiden vokset sig meget stort i Danmark, som på grund af visionære personer og skaberkraft har udviklet sig til at være verdensførende på vindenergi.

Måske vil vi i Danmark også kunne være ”first mover” på Power-to-X – hvem ved. Der forskes på fuld kraft i flere danske firmaer og nogle af dem i samarbejde med DTU. Ved produktionen af strøm vil der ofte blive produceret mere end der ”lige nu” er brug for. Noget af denne strøm kan eksporteres og / eller blive brugt til Power-to-X.

Alle former for ny energi skal op i stor skala. Der vil blive forøget efterspørgsel på strøm – bl.a pga den store vækst i elbilsalget.

Der er nogle steder stor modstand mod vindmølleparker på land (ligesom der er med de enormt store vindmøller, som skal placeres med 1,5 – 2 km fra hinanden for ikke at skygge for vinden – de må helst ikke kunne ses fra land) – tænk på NIMBY = ”not in my back yard”. Det er dog ved at vende mht til placering af møllerne – med den nuværende krise pga af krigen i Ukraine og de stærkt stigende el- og gaspriser, er der begyndende positivitet over for vindmøller også på land. I Gedser fx er der dannet en borgerforening på Facebook, som støtter tanken om flere vindmøller. 

Power-to-X er en teknologi, hvor der ved elektrolyse og syntese skabes brint. Denne brint kan bruges til direkte anvendelse i fx biler, ammoniak til gødning til landbruget og metanol, som kan bruges til udvikling af brændstof til brug i fly og tung biltransport samt skibsfart (når motorer til dette er udviklet!). Ved færdigudvikling af disse Power-to-X processer vil der via Power-to-X kunne dannes mere energi, end hvad vindmøllerne producerer nu. Power-to-X kan kører 24/7, hvor vind- og solenergi kan have store pausetidspunkter bl.a. om natten = ingen sol / ingen vind. Brint kan via særlige processer være med til at øge mængden af biogasser, som måske kan være med til at udskyde tidspunktet skrotning vore gasfyr.

For tiden laves der forsøg med lagring af den overskydende el, som ikke umiddelbart kan bruges i de førnævnte processer eller til opvarmning af huse eller direkte brug i industrien. Overskudsstrøm kan måske betragtes som et problem, men muligvis vil man kunne eksportere en del af det. Nogle firmaer har prøvet med meget store batterier (Tesla) men det er ikke en farbar vej, da det er enormt dyrt.

Andel har eksperimenteret med at lagre overskydende strøm i stenlagre gravet ned i jorden. Man bruger den overskydende strøm til at opvarme stenene til ca. 600º, og når varmen i stenene skal bruges til at lave strøm, koges vand til damp, som gennem en dampturbine producerer strøm. Ideen med et hul i jorden er delvis forladt til fordel for store tanke med sten, som opvarmes og genbruges på samme måde som ”hullet i jorden”.

Mange af de opståede ideer ifb udviklingen af bestående energi og fremtidige energiformer arbejdes der med overalt både i Danmark og hele verden. ”Alt har en begyndelse” – og her er mange begyndelser.

Ole Alm gav ved hjælp af ord (og med lejlighedsvis humor) tilhørerne en grundig gennemgang af både bestående og fremtidig energi. Det var meget kompliceret stof formidlet på en forståelig måde, og vi gik nok alle hjem noget klogere, end da vi kom.

Næste uge (onsdag, den 05.10.2022) er der hjemmemøde med bl.a. summemøde om planlægning af kommende møder, gennemgang og præsentation af vor hjemmeside ved Søren Taarnhøj, noget om nuværende temagruppes arbejde og evt. kommende tema.

Udførlig invitation med dagsorden kommer ud på fredag (07.10.2022).

 

Medlemsmøde I Hemingway Club 1 onsdag, d. 21.  september 2022 med
Tur til ”Skovtårnet” med opfølgning af den præsentation, der blev givet af hovedentrepenør Levi Jensen i et tidligere foredrag.

39 medlemmer af Hemingway Club1 startede fra Køge Station med bus i det mest pragtfulde solbeskinnede septembervejr med kurs mod ”Skovtårnet” ved Gisselfeld på Sydsjælland.

Som sædvanlig var der god gensyns- og taleaktivitet i bussen sydover.

Vel ankommet til ”Skovtårnet” mødtes deltagerne af den tidligere hovedentrepenør Levi Jensen, som på stedet gentog omfanget af nogle af de processer, som byggeriet af tårnet havde været igennem. Derudover viste han også 2 eksempler på elementer af byggeriet: en fundamentblok og en fuldskala model af sammensvejsningen mellem rørkrydsene.

Det var meget interessant både at høre nogle emner gentaget fra foredraget og så se dem på klos hold – det gjorde det tidligere foredrag mere forståeligt. Teori og praksis mødtes.

Derefter vandrede medlemsflokken ad boardwalks gennem skoven til ”Skovtårnet”. Det stod enhver frit for at gå op i tårnet, og stort set alle tog turen op – også nogle af dem med højdeskræk.

Fra toppen af tårnet var der i det klare solskin en fantastisk og betagende udsigt hen over trætoppene over hele Sydsjælland, og på det øverste rækværk var der små skilte, som angav afstande til destinationer både i Danmark, Norden og den øvrige verden (fx Sydney og Shanghai – de kunne dog ikke ses!). Det var en stor oplevelse at være på toppen.

Efter besøget på ”Skovtårnet” kørte bussen til Højeruplund Traktørsted, hvor der var dækket op til fin buffet og en øl til hvert medlem. I forbindelse med maden fortalte værten for Højeruplund om dele af sit liv som butler. Oprindeligt var han udlært tjener, men gik videre i systemet og blev hushovmester og senere butler hos nogle adelige og verdslige familier her i Danmark. På en fornøjelig og  meget humoristisk måde fortalte han om sit liv og sine opgaver som butler – et job, som var umådeligt mangeartet hos de forskellige arbejdsgivere. Nogle intime detaljer om familierne fik vi ikke, men det var spændende nok at høre om hans arbejde. Det var noget af en oplevelse at få indblik i en levende butlers arbejdsopgaver – her i Danmark.

Som kuriosum kan nævnes, at han arvede noget fra en grevinde, han havde tjenstgjort hos: Hendes hund, som så nåede at blive 16 år. Det har været et meget specielt job.

Det var igen en formidabel dag i klubben.

 

 

Medlemsmøde I Hemingway Club 1 onsdag d. 14. september 2022 med besøg hos ARGO kraftvarmeværk i Roskilde.

45 medlemmer af Hemingway Club1 Køge steg om bord på bussen kl. 09:30 for at tage til argo kraftvarmeværk / affaldsafbrændingsanlæg i Roskilde. Med i bussen var 2 nye medlemmer, som vil blive præsenteret yderligere på vores næste møde i multirummet.

Ved ankomst til argo (affald – resurser – genbrug – overskud) blev vi modtaget af en ledende medarbejder, som via slides og mundtlig gennemgang fortalte om argo, om argos tilbliven – kommunal rækkevidde – og ejerkommunerne. Argo spænder i et bælte tværs over Midtsjælland fra Køge til Kalundborg (og Sejerø). Der er 9 ejerkommuner involveret. Argo behandler affald fra både borgere og virksomheder i de berørte kommuner. Visionen er, at mest muligt affald skal genbruges og genanvendes, og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme. 500 medarbejdere er ansat hos argo. Som et meget vigtigt punkt indgår, at der skal spares mest muligt CO2 i hele forarbejdningsprocessen. Det er lykkedes at få nedbragt CO2 udledningen med knap 7000 ton kontra nyproducerede varer.

Efter foredragsgennemgangen blev medlemmerne iført beskyttelseshjelme og signalfarvede veste for at starte en gennemgang på værket.  Det tårn – Energitårnet, som kan ses på lang afstand fra Roskilde er 98 meter højt – rustfarven hjælper med til at se tårnet, og om aftenen og i mørket er der gang i en farvet lysinstallation. Dertil er der flere meget store bygninger på området – det er imponerende.

Argo tilføres hvert år 350.000 ton restaffald og ud af den mængde er der 90.000 ton importeret affald. Denne import er nødvendig for at kunne opretholde produktionen af el til 64.400 husstande og fjernvarme til 50.300 husstande – det er stort.

En vandring rundt i anlægget afslørede en mængde store maskiner, ovne, generatorer, affaldssiloer og et kontrolrum, hvorfra alle processerne blev overvåget – der var mange skærme at forholde sig til.

Der var imponerende rent på værket og meget lidt lugt – specielt når man kunne se affaldshåndteringen med en stor grab i affaldssiloen. Det var et besøg på et imponerende kraftværk. Yderligere viden kan findes på argos hjemmeside.

Efter besøget stævnede bussen mod Restaurant Birdie på Roskilde Golfklub, hvor der blev serveret velsmagende smørrebrød og et glas øl pr. medlem – meget tilfredsstillende.

Lydniveauet i bussen både ud og hjem var på det sædvanlige høje niveau – der snakkes og grines: fantastisk sammenhængskraft.

Næste uges program onsdag, den 21. september 2022: Besøg på Skovtårnet ved Gisselfeld og med besøg af Levi Jensen, som har holdt et teknisk foredrag for os. Efter klatring i Skovtårnet er der frokost på Højeruplund. Invitation med detaljer udsendes.

 

Medlemsmøde I Hemingway Club 1 onsdag, den 7. september 2022 med
besøg på Køgeegnens Spildevandsrenseanlæg.

35 medlemmer mødtes i dag kl. 09:30 på Køgeegnens Spildevandsrenseanlæg for ved en rundvisning at få forklaret de processer, som spildevandet fra Køge og omegn gennemløber på anlægget. Vært for rundvisningen var spildevandsoperatør Steffen Jensen, som gav en meget grundig og interessant gennemgang.

Medlemmerne blev ført rundt på det meget store areal, som anlægget optager og så de enormt store forskellige ”kar” / ”bassiner”, som spildevandet løber igennem under rensningsprocessen.

Spildevandet gennemgår 3 processer i forløbet: en mekanisk – en biologisk og en kemisk.

”Overskudsprodukterne” efter rensningen – slam – bliver anvendt på forskellig vis. En del af slammet bliver sendt til anlæggets eget biogasanlæg, som kan producere tilstrækkeligt biogas til el og varme til hele renseanlægget.

En del af ”overskudsproduktionen” vil efter en tørring som tørstof blive anvendt som landbrugsgødning.

Lugtgener i mindre grad blev oplevet, men generelt er det ikke et problem.

Næste uge: Besøg på ARGO i Roskilde og frokost på Restaurant ”Birdie” ved golfbanen i Hedeland. Afgang med bus fra det sædvanlige sted ved Køge station kl. 09:30 / sharp.

 

 

Medlemsmøde I Hemingway Club 1 onsdag, den 31. august 2022. med emnet:
CP Kelco – udfasning af fossile brændstoffer ved fabriksdirektør Jørn Stryger.

Emnet er en del af vores tema: ”Vejen til den grønne omstilling”.

45 medlemmer var mødt op til at høre et levende, underholdende og meget engageret foredrag om virksomheden CP Kelco.

Hans birk gav først nogle oplysninger om vores klub. 2 medlemmer fratræder af personlige årsager og 3 – 4 er langtidssygemeldte. Der er blevet plads til at optage 3 nye medlemmer, hvoraf det ene var til stede i dag. Der afholdes fredag i næste uge årsmøde i Hemingway Club Danmark. Der er nu 34 – 35 klubber i landet og som noget nyt nogle af dem vest for Storebælt.

Fabriksdirektør Jørn Stryger er uddannet som maskinmester og har siden 1983 være ansat i virksomheden. Gennem tiden er han avanceret som medlem af ledelsen til at være fabriksdirektør og har drevet virksomheden siden 2000. CP Kelco har gennem mange år haft flere amerikanske ejere og er senest overtaget af den amerikanske familiedrevne virksomhed – Huber (som har mange interesser herunder  skov). De er meget åbne over for ideer og tiltag fra deres danske ”ben”.

Vigtige indsatsområder er sikkerhed, etisk adfærd (følge love), teamwork og dygtige medarbejdere. Virksomheden startede i København af en fremsynet producent og flyttede i 1947 til Ll. Skensved.

Virksomheden fremstiller pektin og carageenan – produkter, som anvendes i utallige af de midler vi anvender i hverdagen og også industrielt. Ud fra de behov, som kunderne kommer med, fremstilles der ingredienser til fødevarer, husholdning (opvask – vask mv.), orale mediciner (så det ikke skylles væk i mundhulen), farmaceutisk produktion, stomiplader, olieboringsrør, konstruktionsarbejder (cement og mørtel, der ikke glider af arbejdsredskaberne). CP Kelco styrer kvaliteten ned til mindste detalje.

Pektin og carageenan er overalt: Tænk fx på tilsætning til marmelade og fx tandpasta.

Fabrikken, som er beliggende i Ll. Skensved (Køge kommune) og beskæftiger små 400 medarbejdereog med eksterne ca. 500, får råvarer til produktionen fra Brasilien og Argentina: citrusskaller (appelsiner, lime, grape, citroner) til fremstilling af pektin og fra Chileog andre varme lande tang til fremstilling af carageenan. 100 gram citrussskaller bliver til 13 gram tørrede skaller, som bliver til 3 gram pektin, som er nok til 1500 gram marmelade! CP Kelco kunne være blevet flyttet til Brasilien, men Huberfamilien besluttede, at den skulle forblive i Danmark.

Der er i CP Kelco i alt 7 fabrikker i verden, og CP Kelco er markedsledende På pektin.

Via ord og slides blev fremstillingen af pektin grundigt gennemgået fra citrusskal til det færdige produkt pektin – meget spændende. 4 glas med forskelligt indhold cirkulerede rundt og viste forskellige faser i produktionen. Processen med at fremstille pektin er meget energitung, og virksomheden arbejder ihærdigt på at formindske energiforbruget. Restproduktet fra pektinfremstillingen og resttang går til Solrød Biogasanlæg mange 1000 ton / år – mange lastbiler!), hvoraf noget vender tilbage til CP Kelco som biogas. CP Kelco er storleverandør til Solrød Biogas, og Solrød biogas og sammen med svinegylle udvinde biogas – også sammen med andre landbrugsprodukter. Noget biogas går til VEKS (fjernvarmeleverandør – 25% af Køges fjernvarmenet opvarmes af spildvarme fra CP Kelco.

CP Kelco arbejder enormt hårdt på at nedbringe CO2 udslip og minimere brugen af naturgas. Virksomheden er blandt de 10 – 12 virksomheder, som bruger mest gas i Danmark og er blevet varslet om, at hvis gasleverancerne svigter, vil der statsligt blive lukket for gassen. Derfor arbejdes der hårdt på at omstille energien til elektricitet. 2 specialeskrivende ingeniørstuderende fra DTU har peget på nogle – nemme – løsninger, som kan hjælpe virksomheden med hurtigt at nærme sig målet med at være CO2 neutrale i 2032 – at skifte til elektrisk energi. Fra at udlede 74.000 ton CO2 nu, kan det lykkes at gå til at være 0% i 2032. Målet er at gå fra 85% gas til 100% elektricitet. Forsvinder eller reduceres gassen, er der etableret et olieberedskab, som kan dække 60% af virksomhedens energibehov i en kort periode.

Alle omstillinger til at forbedre energien og formindske CO2udslippet er meget omkostningstungt. En del er omkostningerne er afgifter til staten og til EU. Virksomheden søger hjælp til omstillingen gennem bevillinger fra offentlige styrelser og EU. Gennem slides med grafer blev det illustreret, hvordan udviklingen skal gå ved hele tiden at indføre tekniske forbedringer bl.a. gennem ombygninger af bestående anlæg. Man forventer at nå målet med 0% CO2udledning i 2032.

Med henblik på at få uge (skoleelever mv.) til at interessere sig for fremstillingsvirksomheder – alle områder – har CP Kelco i samarbejde med Connect Køge, Køge Kommune og med donation fra Huberfamilien oprettet CP Kelco Bio Tech Education Center, Her kan udskolingselever fra klasser i Køge Kommune 1 gang om ugen i 3 timer gennemgå et vidtspændende undervisningsforløb om virksomheden fra en lærer. Dette kan måske være en inspiration for de unge. Skolen er beliggende i en pavillon uden for hegnet og er dermed faktuelt uafhængig. Køge Gymnasium har nu også meldt sig som interessent – hvilket hilses med stor glæde. Skolen startet projektet / undervisningen i efteråret 2002. Nogle ansatte (en kemiingeniør og en kvindelig procesingeniør) på virksomheden fortalte gennem video, hvordan de gennem uddannelse var nået frem til deres gode stillinger på CP Kelco. CP Kelco ser det som en udfordring at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og som en styrke at have veluddannede medarbejdere.

CP Kelco deltager i et stærkt og meget givende netværk bestående af Novo Nordisk, Xeliia, Novozymes Chr. Hansen.

Det var et indholdsrigt og stærkt foredrag

Næste programmer omfatter udedag:

1)       7. september er der besøg på Køge Renseanlæg.

2).   14. september er der besøg på ARGO i Roskilde med bus og bestilt frokost.

3).    21. september er der besøg på / ved / i Skovtårnet guidet af Levi Jensen, som holdt      foredrag om Skovtårnet. Bus og bestilt frokost.

Nærmere detailler om de 3 udedage vil fremgå af de invitationer som udsendes til de enkelte dage.

 

 

Medlemsmøde d. 24. august 2022 med emnet:
”Krigen i Ukraine” ved Senioranalytiker ved Tænketanken Europa Jacob Kaarsbo.

48 deltagere havde meldt sig til at høre foredraget med ovenstående emne. Jacob Kaarsbo præsenterede sig selv som medarbejder og senioranalytiker i Tænketanken Europa efter 15 år i FE. Samtidig også kommentator ved TV2 og Altinget.dk. I FE var han analysechef specielt med områder i Mellemøsten og Afrika (og andre ”banditstater”). Han er uddannet som cand.scient.pol. fra KU. JK skrev speciale om lange linjer i russisk udenrigspolitik.

Medlemmerne fik en dybt grundig gennemgang af krigen i Ukraine og en masse forhold i den forbindelse her på Ukraines uafhængighedsdag og på 6 – månedersdagen for Ruslands umotiverede angreb på landet.

Slides med kort over Ukraine med de nu russiskbesatte områder samt kort, som illustrerede Ruslands interesseområder (”det er jo Rusland og ikke selvstændige stater”). Russernes selvforståelse går meget på at tilbagetage gamle områder i Østeuropa.

Putins og russernes ønskedrømme kan sammenlignes med Hitlers tanker, adfærd og retorik under VK2. Det kan undre, at der vendes tilbage til denne tankegang efter 30 års globalisering. Metoden til analyse byggede på data – information – viden – indblik.

På spørgsmålet om, hvor krigen går hen, var JK tæt på overbevist om, at Ukraine vinder krigen. Det skyldes mange forhold, herunder at Vesten forsyner Ukraine med helt nye raket- og missilsystemer (bl.a. HIMAR fra USA.), bedre våben, finansiel støtte og træning af soldater. Disse raketsystemer styres af en GPS og kan på en afstand af ca. 80 km ramme med en præcision på 5 meter! Ukraine er meget dygtig til at udnytte både store og små droner i kampen mod russerne.

Ukraine har været formidabel dygtig til at knuse Ruslands forsyningslinjer ved bl.a. at bombe ammunitionsdepoter langt bag frontlinjen, så russerne nu må rykke længere væk fra frontlinjen, og med russernes ringe lastbilkapacitet bliver det vanskeligt at få forsyninger frem. Det ser også ud til, at våben og ammunition om lastes med håndkraft, hvilket er en meget langsommelig affære. Russerne er generelt dygtige til at udnytte jernbanernes kapacitet, men disse bliver også bombet af Ukraine. Ukraine fører helt tydeligt en strategi, som skal gøre russerne møre.

Broerne over floden Dnepr er ligeledes ”taget ud” og vanskeliggør også manøvrer for russerne. Den russiske hærs opbygning er meget topstyret, og beslutninger har lang oppefra vej til de operative afdelinger, hvilket forsinker krigsførelsen, selvom noget tyder på, at russerne er ved at lære det og laver om på proceduren.

Russerne har ligeledes undervurderet Ukraines luftvåben og luftforsvar og har selv undladt at bruge eget luftvåben i tilstrækkelig grad til stor undren i Vesten. Den russiske kampmoral anses for at være ringe. Soldater rekrutteres helt langt østpå i Sibirien og fattige områder (også fra fængsler) og loves høj løn men ved egentlig ikke, hvad de kæmper for, hvorimod ukrainske soldater kæmper for deres land. Det betyder, at de ukrainske soldater har en høj kampmoral.

Rusland benytter ”den brændte jords taktik”, som så vidt muligt ”knuser” både store og små byer – også i Donbas med mange mennesketomme kilometer.

Det har overrasket, at Ukraine (mener man) har ramt mål på Krim – en flyvebase og andre vigtige installationer. Det igen har ødelagt Ruslands tanker om at have en ”helle” på Krim, og derfor må forsyninger trækkes længere væk fra frontlinjen. Det menes, at russerne har et tabstal på ca. 30.000 soldater + 3 gange så mange sårede, og Ukraines tab ligger på ca. 9.000 + 3 gange så mange sårede – begge tal skal tages med et gran salt, og det vides jo ikke, hvor mange af de sårede soldater, der er sendt tilbage efter ”helbredelse”. Det hele kan forværres i den kommende vinter med ekstrem kulde, og for de russiske soldater endnu værre på grund af meget dårlig beklædning.

En forventning om, at Ukrainerne i øst ville vende deres ønsker mod Kreml, har ikke helt svaret til det forventede. Efter Ruslands annektering af Krimhalvøen (hvor russerne har foretaget en etnisk omfordeling: Ukrainere til Sibirien og russere til Krim), har man ikke ønsket det samme andre steder i Østukraine – man vender sig mere mod Vesten, kigger ikke mod Kreml – væk fra Kreml. Der er en konflikt mellem Øst- og Vestukraine om hvilken vej, man skal vende sig, men det ser ud til at være Vesten, som vinder.

Et spørgsmål om Wagnergruppen (en flok hjernevaskede og højreekstremistiske lejesoldater) blev besvaret med, at deres hovedkvarter i Donbas er smadret, og at gruppen er svækket. Man mener også, at der er ved at opstå modstandsgrupper i de besatte områder, og flere gange om ugen meldes om attentater på bl.a. de russisk indsatte administrationer i de besatte områder.

Sanktionerne mod Rusland ser nu ud til at have en effekt. Især bemærker man, at eliten i Moskva, Skt. Petersborg og andre store byer oplever en faldende levestandard. Dette fald for eliten samt almindelig viden om en i virkeligheden uønsket krig kan være med til en ændring i Kreml = ud med Putin og putinismen. Måske gøres dette lettere ved at Rusland kan opleve et overvældende nederlag i krigen mod Ukraine. Der tegner sig noget, som kan stoppe både Putin og krigen. Ukraine har helt opgivet at lave aftale om fred med Rusland – der stoles ikke på Rusland.

Europas sikkerhed afhænger meget af, hvordan krigens udfald bliver. Det er Europas stabilitet, det handler om. Den verdensorden, som er etableret efter VK2 er måske på vej til at blive ændret. Ukraine kæmper egentlig for Europa.

I Danmark tror vi, at vi støtter Ukraine på allerbedste vis, men i virkeligheden er vores støtte til militæret, træning af soldater, finansielt, hjælp til flygtninge mv.  på en 15. plads i rækken af bidragsydere (det svarer til 0,15% af BNP). Andre lande (de baltiske lande, Polen, Tjekkiet mv.) er helt oppe på 1%, og vi burde øge vores andel. Det er dyrt på kort sigt (hvor skal pengene komme fra?), men på langt sigt kan vi vinde, og så er det klogeste at gøre at øge støtten

Det var nærmest et vanvittigt interessant og meget fængende – for ikke at tale om meget aktuelt foredrag. Dei blev lyttet intenst i salen. Det var fremragende og oplysende.

Næste uge – onsdag, den 31. august – får klubben det næste foredrag i vores temarække ”Vejen til den grønne omstilling”. Vi får besøg af direktør Jørn Stryger fra CP Kelco, der vil fortælle om virksomhedens arbejde med at udfase fossile brændstoffer og indfase grønne energikilder.

 

Medlemsmøde d.17. august 2022 med emnet:
”Skovtårnets opførelse” ved Levi Jensen / hovedentreprenør på opførelsen af Skovtårnet.

47 medlemmer var tilmeldt en meget spændende og meget teknisk gennemgang af ”Skovtårnet” og dets tilblivelse fulgt op af en tydelig beskrivelse og mange gode illustrative slides og billeder.

Peter Lind præsenterede Levi Jensen, som med sin uddannelse som konstruktionsingeniør og arbejde inden for dette felt i mange år blev hyret til at være hovedentrepenør og byggeleder på ”Skovtårnets” opførelse. Levi Jensen arbejdede hovedsageligt med konstruktioner i stål, men havde også arbejdet med beton og træ. Hans arbejdsopgaver spændte over det meste af Europa til Skotland og så langt væk til Singapore. En vældig erfaren entrepenør.

Ideen til ”Skovtårnet” opstod i 2012, og den kommende bygherre mente, at tårnet skulle stå ved Camp Adventure med den store klatrepark i skoven ved Gisselfeld. Der blev derfor oprettet et konglomerat af interessenter, som skulle deltage i hele den tekniske og designmæssige opbygning.

Fra ide til det færdige projekt gik 7 år, og ”Skovtårnet” blev indviet 30. marts 2019 (samme dag, som Eiffeltårnet fyldte 100 år!).

Til udformningen af tårnet rejst man rundt i Europa for at besigtige lignende konstruktioner som inspiration både mht udseende og bygningskonstruktion. Det var vigtigt, at tårnet skulle virke i forbindelse med den omgivende natur, og især var det vigtigt, at de 3 træer, som stod på det sted, hvor tårnet skulle bygges, blev stående inde i tårnets midte også efter færdiggørelse – og det lykkedes både under byggeriet og bagefter.

Tårnets facon kan sammenlignes med, at man holder en portion på 10 – 20 mikadopinde i hånden og lader dem løsne sig, mens man stadig holder på dem – og sådan ser det færdige resultat faktisk også ud.

Tårnet form udgøres af en særlig geometrisk / matematisk figur: hyberbolsk paraboloid! – og på den måde opnås den færdige timeglasform, som efterstræbtes.

Designet blev udført af den danske arkitektstue Effekt / Ove Arup (dansk – engelsk) Et rådgivende ingeniørfirma lavede de tekniske beregninger i samarbejde med Levi Jensen. Det er et meget stift tårn, og det er meget stærkt over for vandrette kræfter. Søjlerne / ”pindene” til tårnet er skabt af materialet Cortenstål, som menes at have en levetid på ca. 100 år uden tæring – medmindre det kommer til at soppe i vand – og det er der ikke fare for her. Søjlerne har en materialetykkelse på 12,5 mm, og udgør i virkeligheden en meget simpel og stabil konstruktion. Det er nemt at besigtige og vedligeholde – meget økonomisk i længden. Gangbroen, som snor sig ca. 640 m op i tårnet er udført i lokalt egetræ.

En meget vigtig del i det forberedende arbejde var at tilrettelægge en udførelsesmetode, som kunne anvendes – det lykkedes til punkt og prikke.

Selve arbejdet med bærende søjler blev udført på et danskejet værksted i Stettin / Polen. Det er meget dygtigt og præcist arbejde. Udførelsesmetoden omfattede en konstruktion på 3 ”tårne” á 15 meters højde, som skulle stables oven på hinanden til den færdige højde på 45 meter. For at kunne gøre dette arbejde blev der opført et indertårn, hvorfra arbejdet kunne udføres. De polske svejsere (som sammensvejsede de 3 tårne og udførte alt andet svejsearbejde i tårnet hang i nogle ”fulgekasser” på ydersiden af tårnet beskyttet mod vejrlig. Det tog ca. 7 måneder at opføre tårnet. Bygherren stod for at montere gangbroen med egetræsplanker.

Fra ”Skovtårnets” top er er der med god sigtbarhed ca. 25 km syn ud mod horisonten – det er en unik oplevelse.

Der er til konstruktionen, arbejdstegninger, alle beregninger, arbejdet med at støbe bærende beton, betonplinter, svejsning mv. gået et væld af mandskabstimer. Selve arbejdet blev i hele opførelsesperioden skånet for uheld. Der medgik ca. 650 tons stål og dertil vægten af gangbroens egetræ – gangbroen har en stigning på 4º.

Tårnet vakte opsigt både i udlandet og i her i Danmark, og tårnet er blevet tildelt Den Danske Stålpris, Den Europæiske Stålpris og en del andre priser. De involverede samarbejdspartnere – både de private og offentlige myndigheder er stolte af det færdige resultat.

Den samlede pris på tårnet er ikke kendt – der gættes på 50 mio.

Tilhørerne fik indblik i de mange tekniske beregninger, målinger og undertiden besværlige dele i byggefasen. Vi fik set billeder af modeller forud for byggeriet og en hel del flotte billeder taget under byggeriet fra start med udgravning til betonstøberi til det 45 m høje tårn stod færdigt.

Det var en meget givende og oplysende gang teknik mhp på både oplevelse og eventyr, vi fik indblik i – og det hele følges op af et besøg ved og på ”Skovtårnet” onsdag, den 21. september.

Næste uge/ onsdag, den 24. september får vi besøge af Jakob Kaarsbo fra tænketanken Europa, som vil os et dybt indblik i krige i Ukraine (hvad foregår der? Vi vil komme om bag de bageste linjer ifb både Ukraine og andre krige.

 

Medlemsmøde d.10. august 2022 med tur til Karrebæksminde – via turbåd fra Næstved.

Turen var blevet udskudt flere gange på grund af Corona, men nu skulle det lykkes.

36 medlemmer mødtes i herligt vejr kl. 9.00 på Køge Station for sammen at køre til Næstved som første stop.

I Næstved kørte vi til havnen og ventede sammen med en større gruppe fra Vallensbæk, før vi gik ombord på M/S Friheden kl.11.00.

Herefter fulgte en halvanden times sejlads, hvor vi fra båden kunne nyde naturen undervejs.

Vi sejlede først mod Gavnø, hvorefter vi satte kursen mod Karrebæksminde.

Det var en hyggelig sejlads, hvor der var mulighed for at snakke sammen og nyde lidt at drikke fra skibets bar. Der var fyldt godt op på båden: 112 personer til 120 pladser.

I Karrebæksminde gik vi i land i det meget charmerende havnemiljø, hvorefter vi satte kursen mod Fiskehuset Enø, hvor der var reserveret borde i en separat sektion for os.

Vi fik serveret en god fiskeplatte, med alt hvad man kunne ønske sig af god kvalitet og mængde.

Kl.14.00 var alle mætte og satte sig til rette i bussen for at køre til Køge igen.

Det var hyggelig tur, hvor man ikke kunne ønske sig bedre vejr. – En god oplevelse.

 

 

Medlemsmøde d.3.august 2022

39 medlemmer deltog i dette møde, som var et egentligt opstartsmøde for 2. halvår 2022

Efter en velkomst sang vi ”Jeg er havren – jeg har bjælder på”.

Hans Birk gav derefter et tilbageblik på 1. halvår, hvor det blev konstateret, at vi havde haft mange gode og varierede arrangementer – og et stort engagement fra medlemmerne.

Desuden fremhævede han vores Tema projekt, som var kommet godt fra start, samt etableringen af Club 2 og Blixen klubben.

Hans gennemgik vores Charter og målsætningerne vores Club. Følgende blev fremhævet:

Fællesskab og sociale relationer

At alle bidrager til fællesskabet

Vi skal lære noget nyt hver gang

Interessante møder og arrangementer

Understøtning af interessegrupperne

Desuden blev fokusområderne lige nu gennemgået. Herunder: Sammenhængningskraften, Nye Interessegrupper, fornyelse generelt, nye temaer, interne foredragsholdere, søgning af tilskudsmidler og relationerne til kommunen.

Asbo gennemgik efterfølgende aktivitetsplanen for efteråret. Bortset fra 3 mødedatoer ligger programmet nu fast. Møderne vil løbende blive nævnt på hjemmesiden.

Hans Jørn introducerede vores tur til Karrebæksminde d. 10. august, hvor der er deadline for tilmelding d.4. august.

Interessegruppen for ”Vejen til den grønne omstilling” gav en status over afholdte aktiviteter – samt en oversigt om planerne for 2. halvår. Dette blev suppleret af en liste over emner, som evt. kan planlægges i 2023. Projektet er ubetinget en succes.

De enkelte interessegrupper gav herefter en kort status over afholdte aktiviteter, samt et kig ind i efteråret.

Der var herefter planlagt summemøder, men pga. tidsnød diskuterede vi samlet en problemstilling omkring fremmødet til udemøderne, som markant er lavere end hjemmemøderne.

Der var generelt stor tilfredshed men turene, men der kom forskellige forslag og kommentarer, som Styregruppen noterede sig og vil drøfte.

Det var et meget positivt opstartsmøde med stor gensynsglæde. Undervejs blev det krydret med ferieoplevelser af blandt andet Eigil, som vil blive husket.

 

Medlemsmøde I Hemingway Club 1 Køge onsdag, d. 15. juni 2022 kl.
12:30 med emnet:
”Sommerfrokost” på Hotel Hvide Hus / Comwell Strand.

Så blev det sommer for medlemmerne af Hemingway Club 1 Køge.
Sommeren blev sat i gang af 39 medlemmer, som mødtes på Hotel Hvide hus / Comwell
Strand i Køge for sammen at markere starten.
Vanen tro mødtes medlemmerne til en forfriskning (1 glas fadøl budt af klubben) og
hyggesnakkede inden der blev kaldt til frokost. Denne bestod af nogle nye og
velsmagende varianter over dansk frokost tilsat snedige salater og hummus. Gode oste
afsluttede måltidet.
Hans Birk havde budt velkommen og senere tog han ordet igen og afrundede det
forgangne halvår med bemærkninger om, hvor godt det havde været især med vægt på
vores tema ”Vejen til den grønne omstilling” uden at forklejne alle de andre foredrag og
indlæg. Hans Birk nævnte og understregede den konference, som vi alle kan deltage i
sammen med temaets foredragsholdere og andre indbudte gæster, og hvor Marie Stærke
vil være moderator. Konferencen finder sted i bryghuset Braunsteins store sal onsdag, den
25. januar 2023 – nærmere om denne konference senere. Et medlem takkede
styregruppen for dens store arbejde for sammen med medlemmerne at fastholde
sammenhængskraften i vores klub.
Derefter tog vores eneste kvindelige ”medlem” Marie Stærke ordet og sagde bl.a., at hun
var glad for denne hendes bedste mandegruppe at være i: 1 kvinde og 39 mænd. Hun var
glad for at mødes med klubben for selv at kunne opleve, hvor godt de fra kommunen
bevilgede penge blev brugt, hvilket hun med glæde ville lade gå videre til de andre
politikere. Hun sendte bøn til os om at gå ind på en særlig hjemmeside og stemme på
hende ifb nominering til dialogprisen 2022, som ville blive afgjort på Folkemødet på
Bornholm.
Hans Birk udsender senere mail med adressen på denne hjemmeside.
Der blev spist, der blev snakket i store mængder og en enlig fadøl gled også ned hist og
her
Det var en dejlig afslutning på dette halvår, og vi kan så alle glæde os til starten på næste
halvår, der starter onsdag, den 3. august 2022.


Medlemsmøde I Hemingway Club 1 onsdag, d. 8. juni 2022 med
emnet:  ”Tur til Holmegaards Museum og Glasværk”

23 medlemmer mødte kl. 09:30 op ved bussen for at drage mod Holmegaard
Glasværk.
Vedlemmerne blev ved ankomsten modtaget af en formidabel rundviser,
Henrik, som allerede ved introduktionen demonstrerede en stor og dyb viden
om glasværket, dets historie, dets udvikling og besværligheder gennem
tiderne siden starten. Derudover blev fortællingen krydret med tilhørende
anekdoter.
Fra forpladsen førtes medlemmerne ind i glasværkets reception til yderligere
fortælling og derfra ind i et showroom med arbejdende glaspustere /
glasmagere. Disse var i gang med at producere nogle meget store vaser
designet af en dansk kunstner. En færdig vase kunne ses, så det var muligt
at følge arbejdet fra glødende glas til det færdige resultat. Det var dybt
fascinerende at se glasset skifte form og farve i hænderne på de dygtige
glasmagere.
Et besøg i glasværkets prøvesamling med ca. 39.000 glasemner var
nærmest ved at vælte de besøgende omkuld. Emnerne var placeret på høje
reoler med mange hylder.
Efterfølgende gik medlemmerne gennem en sal med et langt bord, som var
delt på langs i midten. Den ene side viste glasprodukter fra glasværkets start
og op til nutid, og den anden side viste produkter fra keramikfabrikken Kähler
fra start til nutid – i alt ca. 6000 keramikemner.
Fascinerende.
I et stort udstillingslokale kunne ses forskellige eksempler på stor glaskunst af
bl.a Per Kirkeby, Arne Haugen Sørensen og Bjørn Nørgaard samt Per
Kirkeby m.fl.
I et tilstødende lokale var udstillet 42 keramiske værker af Picasso.
Efter rundvisningen blev der spist i glasværkets tilstødende cafe – en ganske
glimrende og veltilberedt platte, hvor HC1 beværtede med et glas
velsmagende fadøl.
Både på udturen, på hjemturen og i cafeen blev der snakket og grint på
fornem vis. Det viser, at vi socialt klinger super godt sammen.
En fin dag, som sluttede på Køge Station kl. 15:00.

 

 

Medlemsmøde d.1. juni 2022 med emnet:
”Verden rundt og lidt til” / ved journalist Michael Rastrup Smith.

Hans Birk bød velkommen, hvorefter sangen ”Mandalay” blev sunget som en fin forsmag på dagens foredrag. HB nævnte markvandringen hos Kjeld Hansen 13. juni og den afsluttende konference på vores tema ”Vejen til den grønne omstilling”. Konferencen finder sted i den store sal hos bryggeriet Braunstein 23. januar 2023 med borgmester Marie Stærke som moderator.

Vi blev gjort opmærksom på et program på DR2 ved navn ”Hitlers danske soldater” lavet af en af vore tidligere foredragsholdere.

De 45 medlemmer fik besøg af journalist mm Michael Rastrup Smith (MRS), som førte forsamlingen på en eventyrlig rejse på en meget underholdende måde og med stor og humoristisk fortællelyst over flere årtier fra sin barndom og i sin ungdom som sømand til slutstationen som udenrigsreporter i Bangkok.

Interessen for søen skyldtes, at der i familien var mange søfolk, fyrmestre mm med tilknytning til arbejde på havet.

Efter mellemskoleeksamen fik MRS udstedt sin søfartsbog og fik første hyre på skibet Hans Broge (DFDS), som sejlede mellem København og Aarhus / Aalborg. Det var en meget populær rute med afgang kl. 23:00 fra København med et stort folkeliv ifb afgangen. Skibet kunne rumme 1500 passagerer og flere havde kahytter ombord, som de først skulle forlade næste morgen senest kl. 09:00 efter en solid morgenmad – der var en del kahytsjomfruer ombordog som populært gik under navnet ”de falske jomfruer”. MRS fik arbejde i kabyssen, og en af de store oplevelser ved en af turene var besøg af det første menneske i rummet – russeren Alexei Leonov, som hilste på alle dæksfolk.

I isvinteren 1963 blev Hans Broge lagt op, hvorefter MRS tog hyre som på ØK’s skib ”Marocco” – et ældre engelsk skib som havde fungeret som troppetransport- og hospitalsskib under VK2. Skibet var lastet med danske landbrugsprodukter, som skulle losses i London ved anløb på Themsen. På et tidspunkt anløb skibet Tower Bridge, men det var lodsens skyld!

I London fik besætningen besøg af ”Donkeyman” – assisterende sømandspræst, som arrangerede et væld af oplevelser for besætningen. MRS var i London på den tid, hvor The Beatles begyndte karrieren, og hvor byen var hærget af smog og nærmest ugennemsigtig.

Efter hyre i ØK’s skibe tog MRS på Svendborg Navigationsskole og udannede sig til radiotelegrafist. Byen var yderst livlig med mange uddannelsessteder og et broget aften- og natteliv. Arbejdet som telegrafist var absolut bedre end at arbejde i kabyssen.

I 1967 påmønstrede MRS ØK’s skib MS Boribana, hvis kaptajn var en lidt speciel type, som ikke yndede MRSs skæg: ”Det ligner en negerkusse – barber det af” – og lånte MRS en skraber. Derudover blev der holdt rettergang for besætningsmedlemmer, som kom blot 5 minutter for sent til tjeneste.

Skibet skulle sejle gennem Suezkanalen og nåede igennem blot 2 dage før 6-dageskrigen mellem Israel på den ene side og Syrien, Jordan og Egypten på den anden side. Israel vandt og Egypten blokerede kanalen fra 1968 til 1975. En del skibe, som ikke slap igennem, måtte ligge oplagt i Bitter Lake i de år.

Målet med denne tur var Bangkok, hvor der var den meget fine oplevelse med Søndagsskolen, som kom på besøg i deres små både. Skibet skulle ligge i Bangkok i ca. 10 dage mhp losning og lastning. Søndagsskolen var i virkeligheden en flok meget glade kvinder, som tog ophold på skibet, medens det var i Bangkok. Derudover var der fest og glade dage i byen med en del druk – helt anderledes end i dag. Turen gik videre gennem Det Røde Hav, over Det Indiske Ocean til Malaysia, Hongkong og Japan og forskellige destinationer i Østen. Turen hjem skulle gå syd om Afrika pga af blokaden af Suezkanalen, hvorved rejsen blev forlænget med 1 uge. Turen syd om Afrika foregik i et af verdens mest stormhærgede havområder (Roaring Fourties) med vild storm og enorme bølger. Det menes at skoleskibet ”København” sank i området – måske efter sammenstød med et isbjerg – syd for Afrika på vej mod Australien. Vragrester blev aldrig fundet.

Det var nu tid til aftjening af værnepligten, som blev i Søværnets uddannelsessted Auderød. Som en del af værnepligten gjorde MRS tjeneste på kongeskibet ”Dannebrog” og kunne ifb dette ophold fortælle fine historier / anekdoter om kong Frederik d. IX.

Tjenesten gik videre til inspektionsskibet ”Hvidbjørn” som telegrafist, hvis arbejde sammen med de såkaldte 0-både var at kortlægge havene rundt om Danmark. MRS har også gjort tjeneste på nogle af de nu oplagte isbrydere (til salg!). MRS beskriver tiden i søværnet som en tid, han aldrig ville have været foruden pga venskab og gode oplevelser.

Tiden derefter gik med tjeneste som telegrafist på station Prins Christian Sund i det sydligste Grønland. Et øde sted med 600 km til nærmeste nabo for de 12 – 14 mand, som gjorde tjeneste der. Udeliv var kombineret med stor opmærksomhed pga af meget farlige og glubske isbjørne, hvorfor mandskabet var bevæbnet med håndvåben. MRS nævnte det forlis, som overgik skibet ”Hans Hedtoft”, fordi man på stationen opfangede nødsignaler fra skibet: ”Vi synker”. Formodentlig var et isbjerg årsag til forliset, og man fandt aldrig vragrester.

MRS blev uddannet som flyvemeteorolog, da flyruter fra København og Norden passerede over Sydgrønland til fx New York. Stationen betjente både skibe og fly med vejrrapporter. Stationen fik besøg 1 gang om året med forsyninger, som skulle holde frem til næste besøg året efter. Der var både en kok, en bager og nærmest en restauration på stationen. Maden var langtidsholdbar, da noget af den var bestrålet på Risø. MRS var så uheldig at få blindtarmsbetændelse under opholdet, og det var virkelig en logistisk øvelse at få ham bragt til hospital med helikopter. Operation kunne ikke foretages på Grønland, så turen gik til Rigshospitalet dækket af penicillin og morfin.

I 70-erne havde MRS tjeneste på Lyngby Radio, som han beskriver som et meget spændende sted at arbejde. En olieborerig (Sedco-709) trak også som arbejdssted – en specielt konstrueret rig uden forbindelse til havbunden, men som blev stabiliseret af 18 skruer, der på den måde kunne fastholde positionen for borerøret. MRS blev der længe, da der var en vanvittig høj aflønning. Turen til riggen forløb med et supplyskib og derefter med hejs 50-60 meter or til riggens dæk. MRS husker et besøg på riggen af Anker Jørgensen.

Næste etape i MRSs liv foregik på DJH (Danmarks Journalist Højskole) i Aarhus. Praktiktiden foregik på ”Berlingske”, hvor han lavede en fin artikel om et nærmest ukendt olieselskab, som siden 1930-erne havde koncession på olieeftersøgning på Grønland. Efter uddannelse var der job på DR / TVA og derefter i 1988 på TV2.

Efter aftale med nyhedschef Ulla Terkelsen fik han midler og løn til at være stationeret i Bangkok for som udenrigskorrespondent at dække stort set hele Østen fra Indien til Japan og Kina samt Fjernøsten med Cambodia, Burma og Thailand. Centrum for arbejdet var Bangkok, hvor MRS boede og opererede fra i 25 år.

En af de værste minder fra tiden i Bangkok, var viden om det skrækkelige Pol Pot (”den modbydelige satan”) regime i Cambodia, som kostede vel nok 2 mio. mennesker livet. Tortur var udbredt, og der fandtes en ”fin” bog med et regelsæt for tortur: du må ikke skrige, når du får elektrisk stød eller bliver pisket, du skal kun svare på mine spørgsmål eller regler for andre former for vanvittig tortur. MRS nævner en fangelejr, hvor der oprindeligt var 18.000 mennesker, og kun 7 slap levende ud. Hele denne oplevelse og viden gik MRS meget på. I nabolandet Thailand oprettedes flygtningelejre med en meget fin struktur bl.a. med et dansk drevet hospital (Røde Kors), skoler for alle aldre og også voksne, således at når der blev ro i Cambodia, kunne folk vende tilbage og være til gavn og nytte ved landets genopbygning.

MRS fortæller også om oplevelser, reportager og interview med folk med forbindelser både til Al Qaeda, ISIS og den pakistanske forsvarsminister. Hvor farligt og nervepirrende det var at begive sig ud til de områder, som Taleban og Al Qaeda beherskede. Hvordan man kunne risikere, at det hotel, men boede på, kunne blive sprængt i luften (hvilket også skete for hotel Marriott 2 gange med terrorbomber), at det var klogt at vælge et værelse bort fra gaden – og bomber. Det kunne være svært at arrangere interview med de herskende personer, og der var en stor del besværlighed forbundet med dette. Det var farligt, også fordi det var meget svært at aflæse de mennesker, man kom i forbindelse med: var de ven eller fjende? MRS havde den oplevelse i Jalalabad at bo i et guesthouse sammen med nogle muhajedinere. Derfra blev der arrangeret ”tur” til Kabul sammen med 200 andre journalister, men MRS var snedig og kom af sted i god tid før de – dog med en meget nervøs chauffør. Næste dag kom resten af journalisterne i 70 biler, men der manglede en bil, som rummede nogle korrespondenter. De var taget til fange og ført op i bjergene, hvor de blev stenet og fik halsen skåret over.

Det var ejendommeligt efter Talebans fald at kunne møde utildækkede kvinder på gaden og kunne købe lurmærket smør i basaren! MRS oplevede, at Hotel Interkontinental blev delvis smadret med bomber 2 gange (2011 0g 2018). MRT beskriver Afghanistan som det farligste sted at være og udtrykker samtidig stor beundring for de danske soldater, som var i Afghanistan pga af deres dygtighed, deres tålmodighed og lyst til at hjælpe civilbefolkningen – der var en del håndværkere iblandt soldaterne.

En amerikansk officer udtrykker, at ”for hver uskyldig du slår ihjel, får du 10 nye fjender”.

Under opholdet i Kabul løb MRS tør for penge – amerikanske dollars var den bedste gangbare mønt: At få penge / dollars (10.000$) bragt ud til Kabul lykkedes ved at TV2 entrerede med nogle danske hjælpefly (FN og Røde Kors), hvis danske piloter bragte pengene via Bahrain til Bagram Air base i Afghanistan. Pga af frygt for at blive berøvet de mange penge, måtte MRS gå ombord i flyet og lade som om, at en af piloterne var hans slægtning og omfavnede ham og fik dermed pengene overdraget.

Det lykkedes også MRS at komme ombord på det amerikanske hangarskib – ”Carl Vinson” – som lå i det Arabiske Hav. Inden da opdagede han, at hans pressekort var udløbet, men han kendte nogle pasforfalskere i en gade i Kabul og fik ”fornyet” sit pressekort lynhurtigt. Det skulle være i orden for at komme ombord på hangarskibet – og det skete uden problemer med pressekortet. MRS kom ombord via Bahrain og specialfly og blev meget imponeret over skibets samfund bestående af 7000 mand og alle daglige fornødenheder fx en 7/11 butik. Der var meget travlt om bord. Det var fra dette skib, at liget af Osama bin Laden blev sænket i havet efter at amerikanerne havde dræbt ham ved en specialoperation i den landsby, hvor han levede – dette, for at der ikke skulle opstå en martyr- og tilbedelseskult omkring Osama bin Laden.

Iblandt de mange farlige og eventyrlige oplevelser stiftede MRS også bekendtskab med nogle farverige danskere i Bangkok – herunder en storsvindler – en vinforhandler og en ejer af en kæmpemæssig kokosplan-tage, hvor der arbejdede en stor stab af laboranter, som fremelskede en kokospalme med et afkast på 7 gange det normale (et billede viste kokosnødderne, og palmen blev kaldt Dolly Parton!). Vi hørte mange morsomme og lærerige anekdoter om danskere i Bangkok. MRS er ven med forfatteren Jørn Riel på 92 år, som bor i Kuala Lumpur, og som er på vej med en ny bog. Venskabet stammer fra begges ophold på Grønland.

Foredraget blev ledsaget af en masse gode billeder var lavet specielt til Hemingway Club1 – og det var et vidtfavnende foredrag – eventyrligt.

MRS sluttede af med at nævne en dansker, som han har lavet en reportage om – en dansker, som havde levet et eventyrligt liv bl.a. med ophold i en sovjetisk gangelejr – en gulag.

Hvis man er interesseret i denne fortælling / reportage, kan man sende en blank mail til rastrup@gamil.com – så vil man få den tilsendt.

Næste uges planlagte foredrag er pga af afbud aflyst og SG arbejder på et alternativ.

Hans Birk mindede afslutningsvist om vores afslutningsfrokost onsdag, den 15. juni kl. 12:30 på Comwell / Hvide Hus.

 

Medlemsmøde d. 25. maj 2022 med emnet:

Er elnettet godt nok til den grønne omstilling? Dette er 5. foredrag i vores tema ”Vejen til den grønne omstilling” Foredrag af projektleder hos ANDEL Lars Elmegaard.

Mødet startede med afsyngning af ”Jeg elsker de grønne lunde” – passende til vort tema.

Hans Birk bød velkommen til de 50 fremmødte medlemmer (fuldt hus igen), hvilket er en meget høj mødeprocent også sammenlignet med andre Hemingway klubber. Sidste uges besøg på Frihedsmuseet med 23 deltagere var et fint arrangement og tak til Eigil for det. Blixenklubben nærmer sig de 100 interesserede – flot.

Lars Elmegaard fra ANDEL (førhen SESA-NVE) lagde ud som en veloplagt og meget vidende foredragsholder, og som dertil var en super formidler af emnet. Foredraget var specielt opbygget til Hemingway Club1.

LE startede med en gennemgang af ANDELs opbygning – fusionerede selskaber og navnet ANDEL, som er skabt, da der er ca. 400.000 andelshavere. Navnet dækker over det fællesskab (andelstanken), som vi er bekendt med her i Danmark. LE lovede os, at vi som kompetente tilhørere ville have et meget vidende perspektiv til brug inden nytår.

ANDEL dækker og forsyner Sjælland og tilhørende øer samt en del af det vestlige Sverige – et meget stort dækningsområde, hvor der leveres ca. 40% af strømmen i Østdanmark. På Djursland er ANDEL involveret i selskabet Fibia med levering af fiberkabler til både private og erhverv – fiberetablering er en meget dyr proces. ANDEL har ca. 2,8 mio. kundeforhold – både private og erhverv. Der beskæftiges ca. 1700 medarbejdere. Med til produktionen af el ejer ANDEL havvindmølleparken Rødsand 2, som forsyner ca. 200.000 husstande med el. Den producerede el distribueres gennem 44.000 km elnet og dertil også elforsyning til 285.000 gadelamper.

Foredraget omhandlede 1) energiproduktion / 2) energidistribution / 3) Fiber / 4) energisalg.

Der er en selskabsstruktur omfattende en del selskaber, da ANDEL lovpligtigt ikke må være monopol og så samtidig eje distributionskanaler og andre kommercielle selskaber. Der skal være en adskillelse. ANDEL ejer aktier i Ørsted, hvilket er en god forretning.

Cerius og Radius ejer ledningsnettet og står for distribution og vedligeholdelse – ANDEL må ikke eje ledningsnettet. ANDEL står for salg og energiløsninger. EnergiDanmark står for finansielle kontrakter.  ANDEL er medejer af nordens største e-mobilitetsselskab CLEVER (ladestandere). Efter en langsom start med ladestandere (ligesom fiberudrulning) går det nu meget stærkt med at opsætte nye ladestandere overalt i Danmark.

Når ANDEL er med i grøn omstilling, tænkes på Fleksibilitet – Power to X (grøn gas) – elbiler og opladning.

Energisystemet er i kraftig forandring – der lukkes og neddrosles kraftvarme-værker til fordel for vind- og solenergi. Der skal regnes med stigende elforbrug alle steder både hos private og i erhverv. Under Corona med meget hjemmearbejde fik eldistributionen større betydning i hjemmene.

Det kan være svært for en elproducent at styre den naturlige el (sol og vind), så det handler meget om at skabe balance mellem produktionsmængde og forbrug – helst ikke overproduktion. ANDELs kerneopgaver er tilslutning til elnettet / transport af el til kunderne og at måle kundens forbrug.

Meget ofte ses i medier forskellige tiltag til grøn omstilling, som af politikere og medierne anses for den store løsning på problemerne. Det er ikke altid, at elnettet og virkeligheden kan bære de politiske ambitioner. Der er store krav til, at elnettet udvides, og det sker for tiden med stor hast. Vi må som borgere undertiden bære gener, der rammer enkeltmand for samfundets skyld – fx vindmøller i baghaven – solcellemarker.

Der er megen politik i alt omkring elproduktion og andre tiltag vedrørende den grønne omstilling. I virkeligheden har kerneopgaven (nævnt tidligere) ikke ændret sig de sidste 100 år, og vi kan være yderst tilfredse med en eldækning på 99,996%.

Fremtiden byder på en stærkt stigende elektrificering bl.a. pga af det stigende antal elbiler, som politikerne forudser, vil være ca. 1. mio. i år 2030, men dog samtidig med, at prognosen lover 67% fossilbiler til den tid.

Kan elnettet til det stigende elbiler – til det stigende antal varmepumper holde?

Der skal udbygges i stor takt – hvis man altså kan skaffe håndværkere nok til opgaven. Den almindelige forbruger er støt blevet mere vidende om de forskellige muligheder, og det øger elforbruget.

Fra et elselskabs perspektiv er det vigtigt med fleksibilitet både i produktion og forbrug. At skabe balance på de forskellige tidspunkter af døgnet og at optimere kapaciteten, så den passer til forbruget på de givne tidspunkter. Muligheder for at skrue op og ned for produktionen – evt. tidsforskyde eller gå ned på halv kraft hos virksomheder, som har indgået aftale (mod kompensation) med ANDEL om ved et evt. kabelbrud eller anden fejlsituation. Der undersøges muligheder for lagring af el. I virkeligheden er det kunderne, som bestemmer elnettets kapacitet og med en stigende andel af elbiler og varmepumper er det beregnet, at en udvidelse af elnettet vil koste i omegnen af 30 – 45 mia. kroner. Man kunne evt. gå sammen med vandforsyningsselskaber mv om at grave samtidig – det ville være økonomisk ansvarligt.

Fleksibiliteten skal være til at regne med – den skal være forudsigelig, og el skal være der, når den skal bruges og er ønsket. Der udnyttes ca. 70% af den samlede kapacitet i gennemsnit, og det giver plads til store udsving i forbruget og ligeledes måske ifb fejlsituationer.

Et andet vigtigt forsknings- og investeringsobjekt er Power to X (at spalte vand til brint og ilt), som kan bruges som grøn energi og til at skabe yderligere grøn energi (biogas). Denne energi kan bruges til tunge emner (lastbiler – tog – skibe), hvor almindelige elbilsbatterier ikke slår til. Brint kan forøge biogasproduktionen med 50 – 90 % (afhængig af metode). Foreløbig er udviklingen af Power to X voldsomt dyr, men påregnes at blive meget billigt i takt med forskningsresultater.

Den grønne gas (biogas) vil formentlig omkring 2031/32 kunne fuldstændig erstatte naturgas – store perspektiver. Fossilgas er grimt – grøn gas er godt!

Den kommende tids store problem er at skaffe ladestandere nok til alle elbiler. Det påregnes, at det mest almindelige til opladning af elbiler vil være hjemmeladere, som også er billigst for den enkelte elbilejer. Vejdirektoratet står for etablering af offentlige ladestandere fx langs motorvejene. De enkelte kommuner har ved lov af 1. april 2022 (AFI) fået mulighed for at lave udbud ifb ladestandere og bestemme, hvor i kommunen, de skal opsættes. Det går stærkt pt med opsætning af ladestandere og udbygning af elnettet.

’Vi blev gennem dette dette foredrag meget ”oplyst” om el.

Alle de slides, som foredragsholderen viste forsamlingen, vil blive lagt på hjemmesiden sammen med referatet.

Peter Lind takkede for indlægget og gav følgende datoliste for aktiviteter ifb ”Vejen til den grønne omstilling”:

Mandag, den 13. juni Kl. 13:30 Markvandring hos Kjeld Hansen / bålpølse og koldt øl. Invitation udsendes.
Onsdag, den 31. august Kl. 09:30 – 11:30 CP Kelco Udfasning af fossile brændstoffer / fabriksdirektør Jørn Stryger
Onsdag, den 14. september ? Tur til ARGO / Roskilde. / foredrag og besigtigelse. Invitation udsendes.
Onsdag, den 28. september ? Tur til Rødby. ANDELs stenlager / udviklingschef Ole Alm
Onsdag, den 12. oktober 09:30 – 11:30 Biogas Danmark / faglig direktør Bruno S. Nielsen
Onsdag, den 26. oktober 09:30 – 11.30 Ny grøn bydel Køge Nord / grøn ambassadør Jacob S. Nielsen, Køge Kommune
???/ ikke onsdag ? Besøg på Solrød Biogas. Invitation senere – 25 medlemmer
Onsdag, den 30. november 09:30 – 11:30 Tivolis grønne omstilling / chef for drift og byggeri Palle Petersen. Afsluttende Kahoot.
Onsdag, den 25. januar 2023 ?? Seminar / konference hos Braunstein med deltagelse af vore foredragsholdere og indbudte gæster Der afsluttes med langbordsspisning med plantebaseret og genmodificeret mad. Invitation senere.

Næste uges foredrag: Journalist Michael Rasmus Schmidt: emner fra et bredt favnende liv. Indhold lidt hemmeligsfuldt.

 

 

 

Tur til Frihedsmuseet den 18. maj 2022

24 glade og forventningsfulde Hemingway medlemmer mødtes i forårsblæsten foran det
nye Frihedsmuseet på Esplanaden under ledelse af Eigil.
Efter instruktion og uddeling af “Ørebøffer” begyndte vores søde guide sin gennemgang af
museets aktuelle udstilling.
Udstillingen er opdelt i tableau’er, der hver fortæller en historie fra den tyske besættelse af
Danmark 1940-43.
Vi fik den uddybende version af bombning af Shellhuset og det tragiske resultat for Den
franske skole, hvor 103 børn samt 18 lærere omkom.
Den spontane strejke i -43, der opstod i Odense og senere bredte sig til Esbjerg, Aalborg
og Odense og som senere førte til regeringens opløsning og den tyske hårde reaktion med
internering af politiet og deportering af jøderne.
Ligeledes beretningen om de 6000 danske, der meldte sig til tysk tjeneste, oprettelse af
Schalburgkorpset og de tilfældige “gengældelseslikvideringer”.
Et specielt tableau var fiskebåden Ternen fra Lund på sydsiden af Stevns med fortællingen
om 2 jødiske familier fra København, der endte op med at måtte købe båden og ved hjælp
af en politimand og en fiskerdreng lykkedes at sejle båden til Sverige.
Vores medlemmer havde mange kommentarer og supplerende oplysning. F.eks. fra
Tønning, der havde medbragt familiens Frihedsarmbånd. Armbånd der ved befrielsen
indikerede tilhørsforholdet til modstandsbevægelsen.
Dagen sluttede i museets cafe med hyggelig frokost og et glas koldt fadøl

 

 

Medlemsmøde d.11. maj 2022 med emnet:
”Stormfloden 1872 ved Køge/ generelle klimaforandringer på jorden” ved foredragsholder Svend Röttig.

Hans Birk bød velkommen til 49 medlemmer og efter afsyngning af ”Det haver så nyeligen regnet” informerede Hans om, at styregruppen havde været til møde med den nystartede Blixenklub (som nu har 70 tilmeldte medlemmer). Råd blev givet til den 8 kvinder store bestyrelse, som var meget glade for vor styregruppens hjælp.

Foredragsholderen, som er uddannet bygningsingeniør havde gennem 40 års fritidssejlererfaring fået en meget stor interesse for klima og klimaudvikling. Sejlerinteressen var startet allerede som barn med små hjemmebyggede både. Han havde arbejdet i 45 år, men nu opgivet sejleriet og i stedet som fritidsinteresse taget fat på at undersøge alt om klima og klimaudvikling.

Foredraget ville være delt ind i 3 dele omfattende langsigtet meteorologi, stormflod og fremtid ifb stormflodshændelser.

Foredraget startede helt fra ”The Big Bang” for 13,6 mia år siden og så op til vor tid, og gennem forsøg på CERN (partikelacceleratoren i Schweitz – 26 km lang cirkeltunnel) kunne påstande om universets og jordens udvikling bevises eller modbevises.

Spørgsmålet om klimaets udvikling kan stilles som: Er mennesket årsag til de nuværende klimaforandringer eller er det noget, som har været her før og har udviklet sig gennem tiderne? Fx har der været mange istider gennem tiderne og den sidste – ”Den lille Istid – sluttede for ca. 10.000 – 11.000 år siden.

De helt klare årsager til klimaforandringerne findes ikke – der er megen uvished om klimaforandringerne.

Mange faktorer spiller ind på klimaet: temperaturudvikling – istiderne – jordens afstand til solen – jordens aksehældning i forhold til solen – jordens svingende rotationsmønster – varierende stråling fra solen mv.

Derudover spiller det også en væsentlig rolle, at der er så kraftig en befolkningstilvækst på jorden. Mange mennesker og de kommende udleder mere CO2. Danmarks befolknings udledning svarer som 1:1200 af jordens befolkning. Skader det? Hjælper det noget, at vi skærer ned på CO2 i den store sammenhæng? Kan vi nå den politiske erklæring om at reducere vor CO2 emission til nul ved år 2050?

Yderligere faktorer som vindsystemer – havstrømme – Grøndlandspumpen (Golfstrømmen) – termodynamisk udligning (lavtryk søger højtryk og omvendt (Coriolisefftekten) og lave temperaturer søger udligning mod højere og omvendt). Det har også betydning, at den varme luft fra ækvator søger mod de koldere egne, og i hvor stort omfang, det sker. Drivhuseffekten kan beskrives som den ”vintermåtte” af CO2, som ligger over os i atmosfæren og hindrer, at al varme udstråler fra jorden, men er ”vintermåtten” for tyk, bliver for meget CO2 tilbage på jorden, og det er skadeligt. Hvis ikke vi havde ”vintermåtten”, er det udregnet, at så ville jordens gennemsnits-temperatur være -19 grader celsius.

For at skabe en valid vejrudsigt kræves mange data, og alligevel kan det være med en stor fejlmargen. I begrænset omfang kan vi forudse vejrudviklingen. Og så er der ikke taget højde for betydningen af smeltet havis og afsmeltning af polerne og Grønland.

Foredragsholderen blev ikke helt færdig med første del af sit foredrag, men måtte skyde genvej til at beskrive fænomenerne omkring stormfloden 11. og 12. november 1872 i Danmark og Nordeuropa.

11. november kom en stormende kuling fra vest, som drev vand ind i de indre danske farvande og medførte vandstigninger. 11. november drejede vinden om i nordøst og fik nærmest orkanstyrke. Dette medførte voldsomme havstigninger – Østersøen blev fyldt op – i de indre danske farvande helt op til næsten 3 m over daglig vande – til sammenligning steg vandet op til ca. 1,60 meter i ved stormen i 2017! 80 mennesker i Danmark omkom – 427 sejlskibe i de nære have forliste – heraf 15 danske samt 23 dampskibe.

Begivenhederne ifb stormfloden gav anledning til starten på vores meteorologiske institut – til at begynde med 4 ansatte. Skibe lastet med træ fra Sverige forliste og meget træ drev ind på danske strande = meget værdifuldt strandingsgods.

Fra 1872 til 1888 søgte en embedsmand – Colding – at finde forklaringer på den voldsomme stormflod. Resultaterne gav anledning til at udarbejde former for kystsikring.

Staten har beordret kommunerne til at udarbejde beredskabsplaner for kystsikring fx i form af regnvandsbassiner (vand – overfladevand – kommer også inde fra land) og diger, som skal bygges til en højde af 2,80 meter. Flere lokaliteter er udråbt som katastrofeområder.

Et citat fra Greves borgmester: ”Vejret bliver varmere, vådere og vildere”, og det må være konklusionen på dagens foredrag.

Næste uge 18.05.2022 – er der udflugt til Frihedsmuseet med rundvisning og selvtransport. S-tog afgår fra Køge Station kl. 08:54 lander på Østerport Station kl. 09:41, hvorefter der er 15 minutters gang til museet. Prisen bliver kr. 160,00 for frokost – HC1 betaler indgang og rundvisning samt den første øl – traditionen tro.

24.05.2022 følger det sidste foredrag inden sommerlukningen i vort tema ”Den grønne omstilling” ved en medarbejder fra Andel (førhen SEAS-NVE). Programmet vil omfatte noget om elnettet (infrastruktur) – el til detail (elbiler / varmepumper / husstrøm) – solceller – vindmøller – varmepumper – Power-to-X mv.

Medlemsmøde d. 4. maj 2022 med emnet:
”De hvide busser og redningen” ved vores eget medlem Hans Sode-Madsen.

 

Hans Birk bød velkommen med en kort gennemgang af de tidligere foredrag i serien om ”Vejen til den grønne omstilling”.  Ros til Søren Taarnhøj for en fornem hjemmeside. Hans Birk skal til møde med den nyetablerede Blixenklub mhp på gode råd. Endvidere oplystes, at HC2 har modtaget kr. 50.000,00 i støtte fra Køge Kommune. I alt 48 personer havde tilmeldt sig dagens emne.

 

Hans Sode-Madsens meget personlige indgang til foredraget om de hvide busser skyldes, at hans far kom hjem med en af de hvide busser 4. maj 1945, efter som politimand at have været interneret i kz-lejren Neuengamme sammen med en stor del af den danske politistyrke fra august 1943 til 4. maj 1945– ca. 2000 betjente. Årsagen til interneringen var, at tyskerne frygtede, at politiet (ca. 8000 mand) ville vende deres våben mod tyskerne, da krigslykken nu var aftagende.

Et kort tilbageblik til det forrige foredrag i september 2021 fik vi opfrisket, at der var ca. 18.000 skandinaviske fanger i de tyske kz-lejre omfattende alle personkategorier (politi – modstandsfolk – alm. kriminelle).

Hans modtog opfordringer til at skrive bøger om de hvide busser, men var først ikke interesseret – det var for tæt på pga af faderen (som ikke var verdens bedste far efter opholdet).

Nogle opdukkede personlige notater fra forskellige embedsmænd i det danske embedsværk under besættelsen fik dog vakt interessen for at forske i emnet og skrive bøger.

Undervejs blev det oplyst, at den helteglorie, som omkransede Folke Bernadotte var noget mat og ligeledes Dansk Røde Kors (hvis leder havde nazistiske sympatier). Der skulle gås varsomt i forhold til Folke Bernadotte, som var i familie med Dronning Ingrid og havde mange gode venner i Tyskland bl.a. i den tysk adel. Nogle af embedsmændene stod for den holdning, at meget skulle glemmes efter besættelsen, og der skulle skabes en ny fremtid.

En erindringsbog, som tilskrives Folke Bernadotte, blev i virkeligheden skrevet af hans forlægger (FB var ordblind), og i den bog nævnes stort set ikke noget om danske og norske kz-fanger og den indsats, der blev gjort for at få dem ud af lejrene i slutningen af 1944 og starten af 1945.

I august 1943 trak den danske regering sig og samarbejdspolitikken ophørte. Dette medførte bla.a., at ca. 500 jøder og 1500 kommunister og 2000 politifolk blev interneret i Neuengamme kz-lejr, som blev betegnet som en af de meget slemme. En fælles indsats fra det danske Socialministerium og Udenrigsministerium sørgede for pakker med mad, tøj og andre fornødenheder til de internerede. Intet kunne godkendes i Danmark, men skulle godkendes af Gestapo i Berlin – meget langsommeligt. Til trods for, at Danmark var et rationerings- og mangelsamfund lykkedes det alligevel at sende 10.0000- 20.000 pakker af sted hver måned. En stor del af arbejdet med pakkerne foregik med frivillig hjælp. Danske departementschefer prøvede at overbevise den tyske besættelsesmagt om, at det var ulovligt at sende folk i kz-lejre, men det var en mission op ad bakke. Der regnes med, at ca. 6000 danskere var interneret i kz-lejre.

Mange har den opfattelse, at Røde Kors stod for pakkearbejdet både indsamling og transport og fordeling, men i virkeligheden ønskede Dansk Røde Kors ikke at deltage i den slags. Et frivilligt hjælpekorps ”Jyllandskorpset” var den største faktor i arbejdet med pakker og transportorganisering. Fisketransportbiler var aktive deltagere. Pakkerne var finansieret af Socialministeriet.

En dansk embedsmand (kontreadmiral Hammerich) rejste i februar 1944 til Stockholm for at forsøge at etablere et samarbejde mellem danske og svenske hjælpeorganisationer. Svaret fra svenskerne var nej – man ønskede ikke dette samarbejde – dette specielt formuleret af Folke Bernadotte.

Det lykkedes de danske ministerier at få tilladelse til at transportere pakkerne til de tyske kz-lejre. Der oprettedes kolonner med mindst 100 køretøjer (lastbiler – busser DSB – busser – varevogne ambulancer – motorcykler og en lastbil med bøgebrænde til generatorbilerne). De fleste biler kørte på diesel, hvilket var en fordel, da en generatordrevet bil skulle ”fødes” for hver 30 km.

Det lykkedes i december 1944 at få frigivet 220 danske syge politifolk fra kz-lejren Buchenwald. En medvirkende årsag til tysk blødsødenhed var bestikkelse i form af tobak – mad, snaps og især tobak både på højt og lavt niveau.

For at få tingene til at glide lettere blev Jyllandskorpset omdøbt til ”Det danske Hjælpekorps”. Dermed blev det som hjælpeorganisation mere officielt.

Når de frigivne internerede ankom til Danmark, blev de anbragt i en karantænestation (aflusning og lægeundersøgelser samt mad). Hele hjælpearbejdet krævede en større indsats end forventet, men alle deltagere sagde ja til flere ture for at hente frigivne internerede.

Inden turene ned i det krigshærgede Tyskland samledes køretøjerne og mandskabet i Padborg for at klargøre alt (dæk – brændstof – medicin – reservedele og mandskab).

På et tidspunkt forsøgtes det igen at etablere et samarbejde med svenskerne, men svaret var stadig nej, til trods for at danske præster og Det danske Konsulat i Hamborg havde oparbejdet både et netværk og etableret et kartotek over indsatte fra Skandinavien. Folke Bernadotte sagde stadig nej. Det svenske Røde overlod til privat initiativ at lave hjælpearbejdet. Det svenske udenrigsministerium kørte et dobbeltspil: Nej til at samarbejde, men forsøgte samtidig at få blødgjort Himmler (med snaps og frokost) at frigive intenderede. En svensk kolonne blev startet med en stor del frivillige værnepligtige (de fik 1 måneds orlov), og alt blev gjort parat i Hässleholm i Sverige inden turen til Tyskland. 7 svenske transporter kom i gang, og den første kom afsted 15. marts 1945 – dog stadig uden dansk deltagelse. Svenskerne hentede skandinaviske internerede i forskellige kz-lejre i Tyskland og fragtede dem til Neuengamme som opsamlingslejr. Det danske Hjælpekorps transporterede så de frigivne til Frøslevlejren i Danmark, hvor de gennemgik både aflusning og lægehjælp samt fik mad (havregrød). Transporterne havde store problemer både af psykisk karakter og sygdom: dysenteri – der skulle gøres mange opholde undervejs. Efter nogle søvnløse nætter måtte Folke Bernadotte bøje sig og bede danskerne om hjælp: der blev sendt mange nødklosetter til Tyskland – til transporterne. Når danske og svenske transporter mødtes, holdt de på hver sin parkeringsplads.

At få frigivet både jøder fra Theresienstadt, kvinder fra Ravensbrück og ”almindelige” internerede blev hjulpet godt på vej af de førnævnte bestikkelsesprodukter – selv Himmler var interesseret.

Fra december 1944 til maj 1945 lykkedes det at hente ca. 17.500 internerede og fragte dem til Kruså med videre afgang til Danmark og Norge. Det var en enestående indsats.

Det danske Socialministerium gjorde en fremragende indsats både med diplomatisk og økonomisk hjælp.

Hans Sode-Madsen gav på en stærkt personlig baggrund og med formidabel viden en rørende og dramatisk gennemgang af forløbet med de hvide busser, som oprindeligt ikke var hvide, men efter ordre fra London skulle males hvide. Nogle blev malet i sidst øjeblik på færgen til Tyskland. En del af det diplomatiske arbejde kørte efter devisen: ”Ting kan gøres uden at spørge først”. Hans kunne også berette, at han i flere tilfælde har prøvet at få de frigivne til at fortælle om deres oplevelser, men ingen har ønsket at åbne sig – herunder hans egen far.

Næste uges program (11.04.2022) har emnet ”Stormfloden i Køge” – stormfloder generelt og klima i den forbindelse.

 

 

Medlemsmøde d. 27. april 2022 med emnet:
”Landbrugets grønne omstilling” ved foredragsholder Kjeld Hansen. Dette er det 4. foredrag i temaet Vejen til den grønne omstilling”.

 Efter velkomst ved Hans Birk blev sangen ”Jeg elsker de grønne lunde” afsunget – meget velvalgt.  2 foregående møder var ”udendørs”, nemlig Vestre Kirkegaard og Vallø Stift. Dagen i dag var næsten fødselsdag for starten af Hemingway Club for 4 år siden (11. april 2018).

4 medlemmer er slettet af medlemslisten dels pga af udeblivelse, dels pga manglende betaling af kontingent.

Foredragsholderen Kjeld Hansen blev introduceret af Mogens T. Olsen. Selv præsenterede Kjeld Hansen sig som uddannet biolog og journalist, bonde og forfatter samt foredragsholder.

Foredraget var ledsaget af en del meget illustrerende slides, som tydeligt underbyggede det talte indhold.

Som start blev der historisk fortalt meget overraskende, at dansk landbrugs nuværende udseende startede omkring 1880 med en kornkrise startet af korneksport fra USA. Det foranledigede dansk landbrug til at sadle om og ændre til animalsk produktion i stedet for vegetabilsk – især korn og her startede også svineproduktionen. Man var tvunget af nød og samtidig kom der gang i andelsbevægelsen.

Påstanden er, at der ikke har været innovation i dansk landbrug de seneste 140 år: det drejer sig om flæsk og mælk. Betegnelsen, at Danmark er en svinesti, dækker over, at der produceres mere end 40 mio. svin (nu grise) / år – Danmark er det mest produktive griseland i verden. Alene lugten fortæller det. Danmark er det hårdest dyrkede landbrugsland i Europa med 62% jord under plov. Størstedelen af planteproduktionen (hvede) går til svine (-grise) foder.

Vi producerer mange grise, men indtjeningen pr. gris / hektar er lavere end fx i Holland, hvor der kan afregnes 7 gange mere for produktionen / mindre landbrugsareal, hvilket skyldes, at hollænderne har specialiseret sig i forskellige nicheproduktioner (fx blomsterløg).

Vi i DK har en tro på, at mandskabet i vores slagterier og kødforbedringsindustrier er danske, men virkeligheden er, at mere end halvdelen af folkene kommer fra Østeuropa. Prøv at studere produktinformationen på bagsiden af en pakke Tulip bacon = produceret i Tyskland. Der er 7 meget store danske slagterier i Tyskland – flere end herhjemme. Det betyder, at mange arbejdspladser på slagterier mv er forsvundet ud af landet.

I landbruget er der et problem med generationsskifte – der er færre og færre unge landmænd.

Dyrevelfærd kan diskuteres for grisenes vedkommende, når der er fremavlet søer, som kan fare 20 – 24 smågrise pr. år, men kun har 14 – 16 patter. Ca. hver 4. smågris dør = 25.000 om dagen = 10 mio. pr. år. Det er det rene spild. En so kan gøres drægtig 2,1 gang pr år og efter 11/2 er det slut for den.

Der er planer for CO2 udledning, hvor landbruget er den næststørste udleder (efter transport). Der sker dog ikke rigtig noget på det felt. Organisationen ”Landbrug og Fødevarer” har ca. 1100 lobbyister, som meget kraftigt påvirker politikerne, og derfor sker der ingen udvikling i retning af reduktion af animalske produkter.

Sprøjtning af markerne (planteproduktion til grisefoder) er også et problem, som er svært at stoppe. Megen sprøjtning går ud over biodiversiteten på markerne – fugle– og insektliv. Der er tvivl om, at målsætningerne for at reducere sprøjtning af markerne kan nås inden 2029.

Historisk kan det fremhæves, at i 3. kvartal 1961 skiftede Danmark fra sat være et landbrugsland til at være et industriland. Der spises mindre og mindre grise kød – dog ikke i stort omfang – så man prøver at lave kampagner rettet mod de unge for at få dem til at spise mere grisekød.

Produktionen af animalske produkter bør reduceres, og planteproduktion fremmes. Jorden giver langt større udbytte ved planteproduktion end ved dyreproduktion (en ko er dyr i drift = den udnytter kun 4% af foderet – det kunne gøres bedre i tanke med 40 – 80 & udnyttelse = præcisions-fermentering).

Måske vores børn er mere indstillet på at skære ned på kødforbruget – meget tyder på det.

Tilhørerne fik et meget tydeligt og holdningsmæssigt præcist foredrag, hvor konklusionen af mange grunde må være: mindre kød – mere plante.

Mange spørgsmål fra tilhørerne udvirkede svar, som øgede foredragets indhold.

Kjeld Hansen inviterede på markvandring på sin gård med efterfølgende gril og en øl i haven.

Næste uge: onsdag, den 4. maj vil vores egen Hans Sode-Madsen fortælle om ”De hvide busser”, som hentede danske kz-fanger ud af kz-lejren Neuengamme sidst i april 1945 med ankomst til Danmark 4. maj 1945. Ombord på en af busserne var faderen til Hans Sode-Madsen.

48 medlemmer deltog i mødet.

 

Medlemsmøde d.20. april med virksomhedsbesøg i Vallø

47 medlemmer deltog i virksomhedsbesøg i Vallø, hvor der også var mulighed for at nyde et helt fantastisk forårsvejr. 

 

Medlemsmøde d. 13. april 2022 med emnet: ”Besøg med rundvisning på Vestre Kirkegaard”

 Dagen i dag var på alle måder venlig for de 21 medlemmer, som deltog i besøget på Vestre Kirkegaard: vejret var imødekommende, kirkegården var spændende og interessant, og rundviseren var en yderst kompetent og meget vidende fortæller. At hans forklaringer blev krydret med anekdoter om nogle af de begravede, som fik både smil og latter til at komme frem, gjorde hele besøget så meget finere.

Rundvisningen startede ved Sjælør Station kl. 10:00 med at gå ind på kirkegården. Undervejs blev vi præsenteret for nogle af de skæbner, som rummes på kirkegården, herunder 15.000 tyskergrave / flygtninge efter VK2, og et monument for engelske krigsfanger fra VK1.

Undervejs blev der gjort holdt ved kendte personers gravsteder – bl.a. Tove Ditlevsens – samt andre gravsteder, som havde en eller enden kulturel betydning for Danmark.

Den største ”samling” af kendtes gravsteder lå ved ”Det røde Hav” – en lille sø, hvorom der var gravsteder for nogle socialdemokratiske statsministre og andre kendte socialdemokrater. Kirkegården er så stor og omfatter så mange elementer af ritualer, at vi ikke fik set det hele. Der er muslimske, katolske, jødiske, færøske og grønlandske gravsteder.

Turen var dog tilrettelagt på en sådan måde, at væsentlige ting blev berørt, og faktisk kunne vi ikke rumme mere, end det rundviseren indviede os i.

Det var en meget fin rundvisning.

På vej til spisestedet – ”Bjælkehuset” i Søndermarken blev vi ført igennem et meget spektakulært villakvarter, som rummede huse i meget forskellige byggestilarter – både 100 og 150 år gamle huse, hvoraf nogle var bygget af brygger Jakobsen – Carlsbergs grundlægger.

Dagens afsluttende punkt var frokost i ”Bjælkehuset” med en rigtig god dansk frokost, hvorefter turen gik sydover med Køge som slutdestination.

 

Næste onsdags arrangement er ”Virksomhedsbesøg i Vallø”.

 

 

Medlemsmøde d. 6. april 2022 med emnet: ”USA på tværs” ved foredragsholder, forfatter, tidligere journalist og udenrigskorrespondent for TV2 Lars Toft Rasmussen.

 50 fremmødte medlemmer fik en levende, humoristisk og meget personlig oplevelse ved at høre om en cykeltur på tværs af USA. Et foredrag, som også   viste Lars Toft Rasmussens store kærlighed til USA. Foredraget blev ledsaget af smukke billeder og videoklip.

Før foredraget blev sangen (meget aktuelt) ”Jeg er så glad for min cykel ” afsunget med dyb basgang.

Hans Birk ønskede alle velkommen og gennemgik resultaterne af nogle af de punkter fra generalforsamlingen, som vi som medlemmer skulle forholde os til: tilfredshed og ønsker samt udvikling. Alle bemærkninger og forslag vil blive taget op i Styregruppen. Endvidere oplyste Hans, at vi har modtaget kr. 1.000,00 i tilskud fra Carlsen-Langes legat.

Eigil introducerede Lars T. R., som er bosiddende i Kerteminde og cykelentusiast – dog ikke på cykel i dag.

Lars T.R. har arbejdet i 25 år som journalist og udenrigskorrespondent med speciale i USA for TV2. Han har boet i USA som udvekslingsstudent og taget en journalistuddannelse der.

Lars betegner USA som et stærkt splittet land med næsten 2 parallelsamfund: demokrater i storbyerne og republikanere i landområderne – 2 parter, som har meget svært ved at tale med hinanden. Trumptilhængere, som sværger til FOX og demokrater, som sværger til CNN med store forskelle af opfattelser.

Lar har foretaget 2 store cykelture på tværs af USA: 1 i 2012 og igen i 2016.

Den ene tur gik fra San Fransisco til Washington DC – en tur på 5000 km på 6 uger!

Undervejs gik turen gennem flere stater i både vest og midten af USA til øst gennem flere uddøende byer. Undervejs interviewede Lars tilfældigt mødte mennesker bl.a. på cafeer om, hvorfor de stemte på Trump og ikke på Hillary Clinton. Svaret var mestendels, at man bedre kunne lide Trumps værdier: ærlighed, tro, loyalitet mv.

Et stridsspørgsmål mellem demokrater (Obama / Biden tilhængere) og republikanere (Trumptilhængere) var, om man var tilhænger eller modstander af abort. I flere stater i USA kan abort foretages helt op til 30 uge, hvor grænsen i Danmark er 12 uger.

Undervejs på turen mødte Lars en meget stor hjælpsomhed og venlighed fx, da hans cykel havarerede med et nedslidt dæk og 3-4 ødelagte eger. En bil med 2 mountainbikeryttere standsede, samlede ham op og fragtede ham til den nærmeste by med en cykelreparatør, og hvor han skulle vente i nogle dage på reservedele. Det blev til en invitation til at bo og overnatte hos mountainbikerytterne i nogle dage, et venskab var skabt, og som holder endnu. Lignende venlighed, åbenhed og hjælpsomhed oplevede Lars overalt, hvor han kom frem.

Lars prøvede at køre gennem Nevada, Ohio, Kansas, Arizona og flere andre stater og oplevede at køre på motorvej (i nødsporet), ad berømte Route 66 og ad endeløse ensomme strækninger gennem ørkener, hvor der var langt mellem mulighederne for at tanke vand.

Samtalerne med de mennesker, som Lars boede hos eller interviewede gav ham en grundig indføring i de bevæggrunde folk har for at vælge side ved valgene. Når der er præsidentvalg i USA, vælges der også lokal sherif, retsskrivere, senatorer og andre i offentlige hverv. Der kan på en stemmeseddel være op til 20 navne og måske også en folkeafstemning.

Lars har interesseret sig for cykling siden han fik sin første cykel som 5 – årig, og når han er på tur, er det med et minimum af bagage (plasticskraber i stedet for elektrisk skægtrimmer o.l.). Turene planlægges ikke i detaljer, men med meget stor mulighed for improvisation undervejs.

Som et kuriosum fik Lars overrakt en lille kuvert med asken fra en afdød ven; dermed kunne denne ven komme med på turen gennem flere stater og så af Lars blive ”begravet” i Odense Fjord, når han kom hjem til Danmark, hvilket skete.

En tur gennem ørkenen kunne være meget strabadserende med 28 gr. om morgenen og 44 gr. ved middagstid. Vi så mange smukke billeder af landskaberne, som Lars passerede gennem de forskellige stater. Billeder af ørken, af vilde æsler, af lige vejstrækninger som Lonely Road i Nevada – Highway 50, som var en 650 km lang øde strækning med enlige huse og oliepumper til siderne. Lars blev ej heller skånet for et uvejr med al slags nedbør og vind på sin tur gennem USA.

Når en vælger i USA stemmer, er det ofte på det mindste af 2 onder – derfor vandt Trump mod Hilary Clinton.

Der er mange latinoer (traditionelt demokrater) i USA, især i de sydvestlige stater – i New Mexico er 48% af befolkningen spansktalende, og man regner med, at i 2040 vil ”den hvide mand” være i mindretal i USA. Mange latinoer har dog det problem, at de opholder sig illegalt i USA og er bange for udvisning, de kan dog ikke undværes, da de er billig arbejdskraft. Vejskilte og anden oplysning er 2 – sproget: engelsk og spansk (som tales af 60 mio. indbyggere). Indtil 1. VK var der frit slag med hensyn til brug af sprog, men pga af krigen søgte man at skabe et sammenhængende sprog, hvilket var nødvendigt ved en krig. Valget faldt på engelsk, selv om det ikke optræder som et officielt sprog. Der er ikke et officielt sprog, selvom engelsk bruges som dette.

På sin tur klatrede / cyklede Lars over et bjergpas i 2400 meters højde og viste os en video med en nedkørsel fra Rocky Mountain ad en landevej i voldsom fart, og hvor han overhalede nogle biler indenom.

Turen gik også gennem nogle indianerreservater, som gav en eftertanke om, hvor mange indianere der var, da den hvide mand kom: Man mener 10 mio. og midt i 1900 – tallet ca. 250.000 (folkedrab?).  Indianerne bor stadig i reservater og beskæftiger sig mest med turisme og casinodrift.

Et besøg på et ”Billy The Kid” museum var med samt et besøg i den by, hvor Daltonbrødrene levede.

Lars var i Kirke hver søndag for at opleve de forskellige kristne samfund. Kirke og stat i USA er adskilt, så prædikanter i kirkerne må ikke prædike valg af bestemte kandidater, men nævne nogle holdninger (fx for eller imod abort), som menigheden kan gå hjem og tænke over og så stemme. Prædikes der for en kandidat, vil kirken miste sin skattefrihed.

Mange amerikaneres holdninger er præget af dyb religiøsitet (bl.a. abortmodstand og klimaforandringer eksisterer ikke: Gud lovede efter syndfloden, at han aldrig ville gøre det mere!!!). Gud spiller en stor rolle også i synet på Trump, og nogle mener, at han er Guds talsmand på jorden

Overvejende er de amerikanske holdninger præget af protestantisk tankegang – selv katolikkerne låner lidt derfra. USA’s forhold til Israel er med rod i bibelen.

Man erkender i nogle stater dog, at det er nødvendigt med vindenergi, og derfor skabes der store vindmølleparker.

 

Et valg af Obama / Biden ville skabe et rødt USA med bl.a. stigende skatter, så det er også et argument for at stemme på Trump. Velfærd, som vi kender det i Danmark, ønskes ikke: folk skal arbejde.

Besøg i nogle småbyer i områder med skandinaviske indvandrede viste en forskel: Danskere integrerede sig hurtigt / nordmænd holdt sig for sig selv og svenskere sådan midt i mellem. En dansk by med forskellig trosretning blev kaldt: ”Holy Danes” / en anden: ”Happy Danes”.

Foredraget sluttede på hyggelig vis med billeder af Lars bryllup med hans danske kæreste. Ringene blev leveret af en af hans amerikanske venner – nogle smukke ringe.

Lars cykler stadig meget, men nu pga. af synsbesvær på en ladcykel, som lige kan rumme 2 kasser øl! Et levende menneske fortalte.

På næste uges med onsdag, den 13. april, går turen til Vestre Kirkegaard med mødetid på Sjælør S-togsstation kl. 09:50 – der går et linje E – S tog fra Køge kl. 09:14.

Der kommer en dobbeltinvitation til turen: 1 til Vestre Kirkegaard og 1 til frokost i ”Bjælkehuset” i Søndermarken.

Onsdag den 20. april er der virksomhedsbesøg i Vallø.

 

Medlemsmøde d.30. marts 2022 med emnet: Køge Kommune Klimaplan 2020 ved Køge kommunes grøn ambassadør Jacob Skjødt Nielsen.

Foredraget er det andet i klubbens tema: ”Vejen til den grønne omstilling”

 

Hans Birk bød velkommen til de 50 fremmødte deltagere, hvorefter Povl A. Lund introducerede dagens foredragsholder efterfulgt af dagens sang: ”Jeg elsker de grønne lunde”.

 

JSN startede med en overordnet præsentation af klimaplanen. Egentlig skulle Køge kommune ikke udvikle en klimaplan efter samme opskrift som megapolerne (kæmpebyerne) gjorde med 40 indsatspunkter. Men Realdania og tænketanken Concito mente, at selv mindre byer i Danmark kunne være med, hvorfor disse 2 instanser gik ind i et pilotprojekt med Køge kommune ud fra de 40 indsatsområder.

Overordnet går klimaplanen ud på at finde fokuspunkter, som kan være med til at formindske / standse CO2 udslippet til 0 / og være klimaneutral i 2050 i Køge Kommune.

Indsatsområderne blev præsenteret som:

 • CO2 reduktion
 • Varmeforsyning
 • El systemer
 • Landbrug
 • Mobilitet
 • Og som noget senere optaget i planen: Klimavenligt forbrug.

Køge kommune vil gerne gå foran med alle de tiltag, som er nævnt i planen, hvor det handler om at samarbejde med alle instanser / parter både private og offentlige, handle efter planen og inspirere både kommunen og alle parter både i og uden for kommunen. Det hele handler om klimatilpasning.

Køge Kommune har en meget høj udledning af CO2 (alt for høj) pr. indbygger (og stigning pga befolkningstilvækst), og det kan forklares med, at kommunen er en vækstkommune, at der er mange industrivirksomheder, gennemgående motorveje (”uindbudt” / ustoppelig belastning) og mange private huse og virksomheder, som anvender naturgas.

CO2-reduktionstiltag: helhedstænkning / indtænke alle områder / alt for

klimaets skyld / FNs klimaverdensmål. En dias viste, hvordan udslip med og uden biomasse påvirkede CO2udledningen. Der var forskellige beregninger – tallene kan diskuteres, men dårlige ting kan ændres. Køge udleder mere end en gennemsnitskommune, og når man sammenligner 1990 med et udslip på 4,4 mio. tons CO2 med 2018 med et udslip på 19,2 mio. tons, ses det, at det er en voldsom stigning.

Der skal tænkes nyt alle vegne: byggerier i træ, byggematerialer i al almindelighed/ CO2 lager. Halm som foder, strøelse, nedmuldning, omdannelse til flybrændstof, emballage, tekstiler, afbrænding, biochar (bio kul, som på landbrugsjorder kan holde på vand).

Varmeforsyning: Der kan spares 70% udledning ved følgende tiltag: udledning af CO kan reduceres ganske betydeligt ved at få omdannet naturgasforbrug (privat og i virksomheder) til fjernvarme / varmepumper / fortynde naturgas med biogas / solvarme / geotermi / samarbejde i regionen / energirenovering i bygninger / overskudsvarme fra store virksomheder.

El system: vindmøller / havvindmøller / solfangere på relevante tagflader / udnytte flest mulige tagarealer / solcelleanlæg / samarbejde om el fordeling ved overskudsproduktion / øge dialog på alle områder.

Landbrug: samarbejde med landbrugsorganisationer / omlægning af magre jorder til evt. skov / bruge biochar / plantebaseret fødevareproduktion.

Mobilitet: Prøve at reducere transportbehov / samkørsel / delebiler / hjemmearbejde / planlægge attraktive cykelstianlæg / gangstier / samarbejde med virksomheder om transport af medarbejdere / styrke og øge den kollektive transport / bedre lade infrastruktur / eldrevet transport i Køge kommune / den tunge transport (renovationsbiler) køre som elbiler / optimering af varetransport (læsse af uden for byen og køre ind i små elbiler) samarbejde med omliggende kommuner (50% af Køge Kommunes udledning kommer udefra fx motorveje).

Klimavenligt forbrug:  Indtænke fødevarer overalt / undgå madspild / følge klimakostråd / spise lokalt og efter årstiden.

Tekstiler skal have forlænget levetid / udgøre større genbrugsandel / fremstille bæredygtigt tøj / undgå masseproduktion og i stedet satse på kvalitet.

Elektronik: Øge minimumslevetid / genanvende i meget større omfang (sjældne jordarter) / kun ca. 45% elektronik genbruges – det tal skal forøges.

Byggeri: Indtænke CO2 i alle byggerier både ved nybyggeri og ved renovering. Syd for Køge opføres et byggelaboratorium med ”tiny houses” – stærkt klimavenligt byggeri.

Vi fik en meget sober gennemgang ledsaget af slides med Køge Kommunes klimaplan og tydelige anvisninger af fokuspunkter. For at få alle ender til at mødes med de positive tanker må der satses meget på dialog og samarbejde mellem alle involverede parter – også på tværs af kommunerne. Kommunen er på rette vej / alle vil gerne det samme. Tak for et meget givende og oplysende foredrag – vi blev meget klogere.

Næste uges program: ”En cykeltur tværs over USA ved forfatter og journalist Lars T. Rasmussen. Langt CV herunder journalist ved TV2, som også vil komme ind på, hvad der fik folk i USA til at stemme på D. Trump.

 

Medlemsmøde d. 23. marts 2022 med besøg hos Klar Forsyning.

43 medlemmer havde tilmeldt sig besøget på Klar Forsyning, hvor dagen startede med velkomst og rundvisning i ”hallerne” på Køge Vandværk. Der var anledning til at se de enormt store vandtanke med både rent vand og vand under rensning / filtrering. Et virvar af store rør / ledninger forbandt de forskellige tanke, som blev fyldt fra boringerne i terrænet både nær og fjern i forhold til vandværkets beliggenhed.

En sammenligning med et ølbryggeri var ikke fjern.

Det var meget fascinerende at se disse store ”haller”, som er under streng hygiejnisk kontrol.

Undervejs var der mulighed for både at røre ved installationerne og stille spørgsmål til de 2 rundvisere.

De stillede spørgsmål gik meget på mængder af vand, renhed, kompleksitet, det gamle vandtårn, det ”nye” vandtårn, den samlede teknik, er der vand nok i grundvandsmagasinerne? mv.

 

Efter rundvisningen var der stillet op til teknisk foredrag med illustrative slides (og kage og kaffe). Også her blev der undervejs stillet spørgsmål, som udvidede de første stillede.

Det fremgik tydeligt i besvarelserne, at hele driften, økonomien og fremtidsperspektiverne var politisk bestemte – man udførte de politisk bestemte beslutninger.

Klar Forsyning arbejdsområde er sammensat af både vandboringer (frisk vand) og spildevandsanlæg. Vand ind – vand ud. Dertil en del tekniske problemer i forbindelse med at holde friskvandet frisk ind og spildevandet den rigtige vej ud – alt kunne løses.

4 kommuner er gået sammen i Klar Forsyning: Greve, Solrød, Køge og Stevns og er helt politisk styrede.

Et af de kommende projekter for Klar Forsyning ud over vedligeholdelse af bestående anlæg og søgning efter nye kilder / grundvandsmagasiner og evt. udbygning af bestående anlæg i takt med bolig- og virksomhedsudvidelser blev det også nævnt, at Køge Byråd har vedtaget, at vandet gennem Køge Vandværk skal gennem et blødgøringsanlæg ud til forbrugerne formodentlig med virkning fra 2024. Man anslår, at det vil betyde en merpris for forbrugeren på ca. kr. 2,80 – 3,40 / m3 + moms. Om blødgøringen af vandet vil have den helt store virkning er et åbentstående spørgsmål.

Hvis man ønsker oplysninger fra Køge vandværk om evt. nyheder og driftsforstyrrelser, kan man gå ind på Vandværket hjemmeside og der tilmelde sig en sms-ordning.

Det var en meget indholdsrig dag.

Medlemsmøde d.16. marts 2022 i Rådhusstræde

Cykeltur fra Fredericia til Amsterdam og retur i 1951

Just Christensens indlæg onsdag den 16. marts 2022 i Hemingway Club Køge startede med fællessangen ”Jeg er så glad for min cykel” og Just fortsatte beretningen om to drenge (Just og Ove) på 14 og 15 år der i 1951 planlagde at cykle til Amsterdam og retur”.

Just var lidt i tvivl om hvordan han og skole- og spejderkammeraten Ove fik lov, men gav os indledningsvis forklaringen. Lige før og under 2. verdenskrig boede en hollandsk tandlæge med sin familie i Berlin. Tandlægen og hans kone havde to drenge, Pieter på 9 år og Hans på 11 år som de valgte at sende til ”bekendte” i Danmark, hvor de kunne få mad og tag over hovedet. Det var i slutningen af 1945.

Disse ”bekendte” var en sognepræst og hans kone, samt præstens søster i Fredericia.

Just kom til at gå i klasse med Pieter, og det blev til et godt venskab, også med store broderen, Hans, som han gik i FDF sammen med. I 1951 rejste Pieter tilbage til sine forældre, der nu var flyttet tilbage til Amsterdam, mens Hans blev i Fredericia og færdiggjorde gymnasiet.

I forbindelse med Pieters hjemrejse var der 4 drenge, venner til Pieter og Hans, der blev inviteret på ferie hos deres forældre i Amsterdam i 14 dage.

Da de havde fået lov, var det største spørgsmål, hvordan de fik penge og hvordan de skulle komme derned?

To af drengene havde forældre, der kunne betale togrejsen, der kostede kr. 200 for en returbillet.

Just og Ove havde ikke samme mulighed, da Just’s mor var alene med 4 børn. Just og Ove startede med at hakke roer for en bonde udenfor Fredericia, men de fik kun hakket en enkelt række hver og forlod herefter jobbet. De blev bybude, Just hos et ismejeri og Ove hos en bager, hvor de tjente de kr. 200, der var budgettet for en ferie på 3 uger fra Fredericia, gennem Tyskland til Amsterdam og retur.

Opholdet i Amsterdam var en gave fra tandlægen. Men på dette tidspunkt skulle betales 20 % i valutaafgift til staten. Altså var opsparingen på kr. 200 skrumpet ind til kr. 160. Derudover søge og betale visum (gyldigt i max 3 døgn hver vej) for at få lov til at køre gennem Tyskland.

Den 28. juni 1951 kl. 07.00 startede Just og Ove fra Fredericia med Flensborg som første mål. Vandrehjem var bestilt hjemmefra og blev fundet uden større besvær. Men efter en kort rundtur, aftensmad i Flensborg og godt trætte betød kælderrummet med mug på vægge og i hjørner ikke noget.

Næste dag gik cykelturen gennem Schleswig, Rendsborg og Izehoe til Üetersen, der ligger 34 km syd for Izehoe. Brostensbelægningen mellem Flensborg og Schleswig resulterede for Just i en knækket bagagebærer, men frem kom de. Ca. 5 km uden for byen mødte de en dansk soldat, der holdt i vejsiden på sin motorcykel. Endnu en dansker kom på cykel og skulle til Izehoe for at besøge en ven, der var soldat der. Just og Ove fulgtes med ham til Izehoe.

Ca. kl. 17 ankom de til Üetersen. Næste dag fandt de et kombineret cykel- og bilværksted, hvor chefen var meget venlig og Just fik løs problemet med bagagebæreren uden betaling. Ydermere fik Just en håndfuld flødekarameller og chefen oplyste, at det var kortere (50 km) at sejle over Elben ved byen Weddel til Lühe. Efter aftensmad på vandrehjemmet, klædte de sig i deres FDF-uniformer og tog ud for at se på byen, der var meget idyllisk kun 6 år efter krigen. Mødte to lokale spejderdrenge (hilste med venstre hånd- honnør med højre, som spejdere gør) der viste dem byen. Fandt en skøn sø, lejede en båd og roede ud på søen. De nye venner betalte. En tur forbi et gammelt kloster blev det også til inden turen gik tilbage til vandrehjemmet og i seng.

Næste dag kørte de til Wedel, for at sejle over Elben, men kom for sent og måtte vente en time til næste afgang. Ankomst til Lühe, cyklede videre på brolagt vej, ikke det bedste, men en smuk strækning. Her smagte de for første gang Coca cola. Brostenene resulterede i, at Just’s forgaffel knækkede på vejen til Bremen. Men med forsigtig kørsel gik det dog.

Vandrehjemmet i Bremen, et gammelt tysk skoleskib, blev fundet og de tog ud i byen for at få forgaflen svejset. Men det var lørdag og værksteder og forretninger lukkede. Fortsatte mod Holland næste dag søndag.

I Bremen var der stadig mange ruiner og man var ikke kommet længere med oprydningen, end at der flere steder var folk der stadig boede i kældrene, 6 år efter krigen.

På skoleskibet bestod aftensmaden af spaghetti i tomatsovs, det smagte rigtig godt. Da de skulle ”til køjs” fik de udleveret en hængekøje og instruktion i, hvordan de skulle hænges op. Der var 30 til 40 mennesker på ”banjerdækket”. Spændende oplevelse.

Næste dag stadig mod Amsterdam gennem et tidligere flot villakvarter, der var bombet totalt, og endnu ikke påbegyndt oprydning. Fin vejbelægning hele vejen til Nordhorn, men Ove punkterede, første og eneste punktering på hele turen.

På en del af strækningen mellem Bremen og Nordhorn slog de følge med andre cyklister. Nåede grænseovergangen til Holland og ingen problemer med at komme ind.  

Just og Ove havde ikke forudbestilt vandrehjem i Holland så tanken var, at finde en bondegård at overnatte på, eller i værste fald en høstak. Men fandt vandrehjem i grænsebyen Denekamp. Mødte en flok børn på Just og Oves egen alder, der viste sig at være danskere og kom hurtigt i snak med dem. De kendte vejen til vandrehjemmet, som var en gammel borg. Det var et dejligt vandrehjem, og her var det muligt at købe en fortegnelse over de hollandske vandrehjem. Det viste sig, at der var et vandrehjem i Amersfoort, hvor de havde planlagt at overnatte inden de kom til Amsterdam.

Mandag den 2. juli måtte Just trække cyklen til den nærmeste cykelsmed for at købe en ny forgaffel, da den gamle var så ødelagt, at den ikke kunne svejses. Den ødelagte forgaffel blev bundet på styret da der måtte være garanti på den.

I Holland var der gode cykelstier, adskilt fra selve vejen, så nu gik det hurtigt mod Amersfoort. Lidt anderledes i Holland, hvor de kunne se ”et skib sejle inde på en mark”, eller sådan blev det oplevet. Der var selvfølgelig en kanal.

Ved 6 -tiden ankom de til Amersfoort. Vanskeligt at finde vandrehjemmet, men en flink mand viste dem vejen ved at cykle foran. Ankom til det smukkeste vandrehjem, et hvidkalket hus med stråtag og en dejlig terrasse.

Just og Ove havde aftalt med deres to danske venner som skulle med toget, at hilse på dem på Amerfoort station kl. 22.10 denne aften, Men det lod sig ikke gøre da de skulle være i seng på vandrehjemmet kl. 22.00.       

Næste morgen påbegyndtes de sidste ca. 50 km til Amsterdam. Det var aftalt med de danske kammerater, at de ville cykle dem i møde fra Amsterdam. Men ved byen Mjeuden, var der lavet en omfartsvej, og usikkerheden for ikke  at møde dem gjorde at Just og Ove kørte hver sin vej for ikke at køre forbi de andre. Også her blev de mødt af nyt og overraskende syn, en stor flodpram, hvor der over hele dækket var bygget et træhus med blomster og gardiner i vinduerne.    

Endnu engang blev de mødt af venlighed, da de spurgte om vej. Manden var straks villig til at følge dem til bestemmelsesstedet, hvor de godt modtaget af Hans og Pieter og de danske kammeraterne

 

Mange oplevelser i Amsterdam, hvor deres værtspar viste dem rundt i Amsterdam, zoologisk have, zoologisk museum, Amsterdams lufthavn (Schiphol) som ligger 10 meter under havets overflade, flodpram med en jagermaskine, som blev transporteret ned til flyvepladsen, store (2-3 mands betjente) lirekasser med lyd af et stort orkester og meget andet.

Gamle kvarter med meget skæve huse (”Dancing houses”-red.), meget smarte både med turister sejlede i kanalerne, torvedage to gange om ugen med fødevarer, tøj, legetøj, urmagere mv.

Cyklede til Zandvoort (29 km fra Amsterdam) for at bade. Spiste den medbragte madpakke på dejlig strand uden sten.

En dag gik cykelturen ud den lille ø ”Marken”, der ligger i Ijsselmeer sø. Ved siden af vejen gik en lilleputjernbane fra Amsterdam til Monnikedam.

På øen Marken var de fleste huse er af træ og beboerne gik i nationaldragter for turisternes skyld.

 

Fredag den 13. juli påbegyndte de hjemturen om eftermiddagen mod Amersfoort, da de to danske kammerater var fulgt til toget. Hans fulgte med, da han ville besøge noget familie. Gennem Muiden, for at se en gammel borg fra det 16. århundrede, I Amersfoort skiltes de fra Hans, fandt vandrehjemmet og spillede fodbold med en hel masse drenge, der også var på vandrehjemmet. Om aftenen ude at se på byen og tænkte på deres danske kammerater der kørte i tog og næsten var hjemme igen.

Endnu et uheld med Just’ cykel da den væltede i cykelstativet og eksede forhjulet. Blev rettet op og kunne køre rundt. 

På turen mødte de to danskere der havde ”tomlet” (blaffet) til Belgien / Holland. Senere så de lastbil der holdt i vejkant for at tage en ”blaffer” op og de var heldige at kunne komme med dem og sparede derved 60 km. Da de stod af, havde de kun 29 km til Denekamp. Mange på vandrehjemmet, gik tur til den tyske grænse, men begyndte at regne ved grænsen og var gennemblødte ind til skindet, da de kom tilbage til vandrehjemmet.

Næste dag, iklædte spejderuniformer, krydsede de grænsen til Tyskland uden problemer. Stadig dårligt vejr og igen gennemblødte og Just opdagede at han havde glem sit fotografiapparat på vandrehjemmet i Denekamp. Trods ihærdige forsøg forblev det væk. Ærgerligt med billederne, der sad i apparatet.    

Havde ikke bestilt plads på ”vandrehjemmet” (skoleskibet) i Bremen, men fik alligevel en hængekøje at sove i.

Næste dag kørte de over Hamborg til Izehoe. Det var turens længste strækning – 188 km på en dag og ca. 2 timer at køre igennem Hamborg. I Hamborg var ruinerne fjernet og store åbne pladser kunne ses, hvor husene havde stået. Banegården stod stadig, men meget beskadiget.

Ca. 20 km. syd for Izehoe kom endnu en kørelejlighed med en lastbil og helt til Izehoe, ellers var dagsturen blevet over 200 km.

Dejligt vandrehjem, hvor de kom i kontakt med to tyske drenge, der også skulle cykle nordpå næste dag. Enige om at følges ad og ved middagstid kørte de ind på et mejeri for at købe noget mælk. Det havde de ikke, men den ene af tyskerne købte 4 pakker ”et eller andet” og kørte videre til det næste mejeri. Her købte han 4 liter mælk til alle fire. Da de pakkede op, viste det sig at være rygeost, og at der var et helt pund til hver. De to tyskere begyndte at spise osten med skeer og rugbrød til, foruden al den mælk de kunne drikke. Det måtte Just og Ove også, men selv om de var nok så sultne, havde de problemer med at få det ned. Men ned skulle det, og ned kom det, og for Oves vedkommende kom det også op igen. Efter et stykke tid, fortsatte turen mod Flensborg.

Ankommet til Flensborg var det ved at være lukketid, Just nåede at få de sidste mark brugt. Ved 19-tiden fortsatte de mod Åbenrå, hvor de ankom ved 22-tiden. Fik heldigvis plads på vandrehjemmet (lukker kl. 21), dejligt at være hjemme i Danmark igen og allerede i Åbenrå, føltes det, som var det Fredericia.

Fra Åbenrå ved 9.30-tiden og ved 14-tiden tilbage i Fredericia.

 

Selv om det havde været en stor oplevelse at være i Holland og Tyskland, var de endnu mere glade for at være hjemme igen. Og de var begge enige om, at det havde været en rigtig god tur og uden for store uheld.

NB! Just oplyste, at han havde den knækkede forgaffel med på hele turen til Amsterdam og retur til Fredericia for at få den erstattet, hvilket han fik!

 

 

Medlemsmøde d. 9. marts 2022 med ”Generalforsamling”, evaluering og planlægning.

 48 medlemmer deltog i Generalforsamlingen, hvorfra der vil komme et særskilt referat.

Efter Generalforsamlingen var der summemøder ved bordene, hvor der skulle evalueres og gives karakter for den forløbne periode (8 borde / grupper af 7 gav karakteren ”fremragende” – den syvende ”meget godt”). Der var fuld enighed om, at klubben er overordentlig god både på det faglige og det sociale område.

Efter evalueringen skulle bordene / grupperne komme med forslag til kommende møder. Disse forslag blev opsamlet på lister, som sammen med evalueringslisterne tilgik Styregruppen til videre behandling.

Der var under hele mødet en særdeles god stemning med friske bemærkninger og megen latter.

Et godt og rart møde, som viser, at der er en stærk social sammenhængskraft i klubben.

 

Næste uges møde den 15. marts 2022 er med emnet ”En cykeltur til Amsterdam fra Fredericia i 1951” ved vort eget medlem Just Christensen.

 

 

Medlemsmøde d. 2. marts 2022 med emnet ”De danske varulve” ved pensioneret kriminalassistent Erland Leth Pedersen.

 

50 medlemmer af Hemingway Club 1 var mødt op for at høre foredraget, som blev ledsaget med slides.

Hans Birk bød velkommen og meddelte, at SG har søgt om, at flere end 50 medlemmer kunne være til stede i rehabiliteringscenteret, men fået nej til ønsket. Flere af medlemmerne kommer således måske til at gå forgæves til møderne.

Foredragsholderen er nu pensioneret kriminalassistent af 1. grad efter 44 års tjeneste i politiet. Gennem de 44 år har Erland Leth Pedersen (ELP) været i forskellige afdelinger i politiet lige fra gadebetjent til kriminalpolitiet.

En meget dygtig historielærer på Skt. Annæ Gymnasium startede hans store passion for besættelsestiden. ELP arbejder som frivillig på Politihistorisk Museum, og ved et besøg i kælderen der faldt han over nogle uregistrerede arkiver med nogle rapporter dateret 6. december 1949 (4 ½ år efter besættelsens ophør) om danske personer, som var gået sammen i en slags modstandsbevægelse, som skulle operere mod den danske modstandsbevægelse – forhindre sabotage og likvidere danske modstandsfolk og danne grupper, som kunne overtage magten i Danmark mod russerne og kommunisterne.

Flere papirer / arkiver fortæller om oprettelsen af HIPO – korpset og Schalburgkorpset, hvis leder var Erik Viktor Petersen (som udførte schalburgtage mod bl.a. Tivoli o.l. bygninger). Rapporten havde ingen bemærkninger om, hvad der var sket med nogle af sympatisørerne efter krigen, selvom der var vedtaget et tillæg til straffeloven, der med tilbagevirkende kraft oprettede dødstraf for landsskadelig virksomhed. Rapporten havde navne på danske politifolk, som var med i de nazistiske grupperinger.  

Flere navne er nævnt i rapporten: Den tyske oberst Horst Issel (leder af ”Petergruppen” hvoraf 7 medlemmer blev henrettet 9. maj 1945, og som var den største nazistisk gruppe), Kaj Bothildsen Nielsen (som efter krigen og før udført henrettelse ved forhør med en vis stolthed fortalte om alle sine ugerninger – 58 drab og forsøg på drab- ligesom nogle af hans ”kolleger” gjorde), Peter Lund, som var med i en af grupperne. En betjent, Poul Otto Ditlev Nielsen dannede ”Svend Staal” – gruppen, som bestod af betjente med nazisympatier og hvis opgave det var at efterforske mod modstandsbevægelsen.

Med udspring i HIPO – korpset blev der i flere danske byer oprettet flere såkaldte Varulvegrupper, som skulle træde til, hvis Hitler tabte VK2 og forsvare Danmark mod russerne og kommunisterne – koste, hvad det ville. Medlemmer af Varulvegrupperne var på varulvekursus i Berlin meget sent oppe under den tyske kapitulation og tog hjem for at forstærke grupperne og gøre parat til at være Hitlers terrornetværk i Danmark. Deres virke var præget af en meget bestialsk og voldsom fremgangsmåde.

Ved et tilfælde finder ELP i 2012 på et møgbeskidt loftsrum på Politigården nogle meget bemærkelsesværdige papirer fra besættelsestiden. Blandt disse papirer, som enten var stjålne på offentlige kontorer eller dygtigt forfalsket i koncentrationslejren Sachsenhausen, var der købekort, legitimationskort, vielsesattester, lægdsrullebeviser, rationeringskort, soldaterbøger og originale stempler. Disse papirer skulle bruges til at give gruppemedlemmerne en falsk identitet, så de efter Tysklands sammenbrud kunne arbejde videre i det skjulte. Blandt papirerne var der også beskrivelser og kortskitser over 15 depoter (2 tønder i hvert) med sprængstoffer, håndgranater og våben med tilhørende patroner i området omkring Kolding. Ved nærmere granskning viste det sig, at 12 af disse depoter var blevet ”udgravet” og tømt ifølge en politirapport.  Måske findes der stadig i Danmark opdagede depoter fra Varulvegrupperne. Nogle papirer og arkiver blev under besættelsen skjult i Stockholm (Stockholms arkivet) i 2 forskellige arkiver – A og B – hvor B – arkivet er lukket til 2025. Fra A – arkivet har ELP kunnet finde skrifter, som udvidede hans forskning og underbyggede de beviser, han havde fundet tidligere.

ELP sammenholdt de fundne papirer i kælder og på loft (som var fundet med 9 års mellemrum) og fra A – arkivet med hinanden, og der dukkede en masse oplysninger op, som han i sin efterforskning kunne bruge til at skrive bogen ”De danske Varulve”.

Ikke alle medlemmer af de forskellige grupper blev fundet efter besættelsen og stillet til regnskab for deres ugerninger som landsskadelige personer.

Som efterforsker har ELP haft de bedste forudsætninger for at arbejde med de fundne arkiver og sammensætte de hidtil ukendte oplysninger til værdifulde historiske fakta. Nogle fakta, som måske kunne være med til at omskrive Danmarks besættelseshistorie på nogle områder.

Vi fik via foredraget med tilhørende slides af en meget vidende og passioneret person en fantastisk gennemgang af nogle for os ukendte områder af besættelsestiden.

 

Han Birk mindede os om, at mødet i næste uge består af årets generalforsamling og opfordrede alle til at møde op.

 

 

Medlemsmøde d. 23. februar 2022 med emnet ”Hvor alvorlig er klimakrisen?” ved sekretariatschef Frederik R. Sandby, Klimabevægelsen.

 Hans Birk bød velkommen til foredragsholderen og de 50 fremmødte medlemmer (8-10 medlemmer kom for sent til tilmelding) – altså et emne, som interesserer meget. Den nye HC2 er nu oppe på 40 medlemmer / flot gået.

Turen til Thorsvang i sidste var en succes. HC1 har fået et tilskud fra Køge Kommune på kr. 50.000,00 for indeværende år, og der søges om at overføre ”overskud” kr. 36.00,00 fra sidste år til indeværende år.

Foredraget i dag var det indledende foredrag til temaet ”Vejen til den grønne omstilling”. Foredragsholderen er uddannet ved Københavns Universitet som cand.scient. i klimaforandringer og sideløbende uddannelse som geograf, og han arbejder nu som sekretariatsleder i Klimabevægelsen. Klimabevægelsen er en privat organisation, som modtager støtte fra medlemmer samt Carlsbergfonden og Veluxfonden. Der omsættes årlig for kr. 6 mio., og der serviceres medlemmer og organisationer, som arbejder med klimamål.

Foredraget blev ledsaget af en del meget illustrerende slides, som på glimrende vis demonstrerede, hvad der ville ske ved stigende temperaturer på kloden. Klima betegnes som et gennemsnit af vejret både lokalt og globalt i 30 år. Tallene viser tydeligt, at temperaturen er steget i den senest klimanormal. Klimaforandringerne sker hurtigt nu, og handling for at standse temperaturerne skal ske hurtigt – hurtighed er et nøgleord. Det er målt, at temperaturstigningen i den seneste klimanormal er steget med 1,1 grad.

Der kan være forskellige årsager til disse klimaforandringer:

 1. Variationer i solens udstråling
 2. Vulkanudbrud med røg og aske i atmosfæren som blokerer solens stråling         (Fimbulvinter i Norden)
 3. Jordens cyklus rundt om solen med varierende afstand  for hver 100000 år
 4. Menneskabte forureninger med drivhusgasser
 5. Drivhusgaseffekten (svært at blive af med CO2). Udstrålingsbalancen ændrer sig i takt med refleks af solens stråler.

Der er forskellige gasser, som påvirker ændringerne: CO2 – metangas (som omdannes til CO2) – lattergas – HFC gasser – vanddampe. CO2 er den tungeste faktor i klimaforandringerne.

Mange forskellige videnskabeligt funderede forskningsresultater viser tydeligt, at de nuværende forandringer er menneskeskabte.

Iskerneprøver viser, at jorden gennem 800000 år med stigende og faldende temperaturer (istider / mellemistider) har haft en gennemsnitstemperatur på 21 grader, som er den gode temperatur for alt liv. Den ”gode” effekt ved drivhusgasseren er, at jordens atmosfære isoleres således, at der opretholdes en temperatur på ca. 21 grader. Hvis det ikke var tilfældet, ville der være en temperatur på ca. -21 grader. –  Ikke nemt at leve under. Klimaforandringerne er ikke lineære, hvorfor det er svært at forudsige tydeligt, hvordan udviklingen vil forløbe.

Klimaforandringerne skaber en dominoeffekt – skubber til de forskellige elementer – som er tæt forbundne, og det udløser stigende temperaturer, som igen kan overgå de menneskeskabte.

Afsmeltningen af Grønlands indlandsis, Arktis og Antarktis vil give havstigninger, som igen vil påvirke klodens økosystemer. Forestiller man sig, at al is vil smelte, vil havene stige med ca. 65 meter globalt. Med en temperaturstigning på 2 grader, vil havene ved Danmark stige med 4 meter.

De påvirkede økosystemer: Alperne – ødelagte koralrev (syreholdigt vand) – regnskove bliver til savanner (der opsuges ikke så meget CO2) – permafrostområder smelter og de ældgamle planterester vil frigive CO2. Dertil kommer, at havstrømmene vil ændre sig, og det igen vil påvirke økosystemerne via temperaturforandringerne.

Med en øget global befolkningstilvækst vil der være en voksende middelklasse, som ønsker de samme livsbetingelser, som vi fx kender i Vesten / Danmark. Det kan bare ikke lade sig gøre – der er ikke resurser til det. ”Det gode liv”, som vi med 6,7 mio. mennesker lever og udleder af CO2 i Danmark, svarer til 120 mio. inderes udledning. At forestille sig, at Kina og Indien skal op vores niveau, er ikke muligt.

Parisaftalen fra 2016 fastsatte nogle klimamål, herunder, at man skulle holde temperaturstigningerne på højst 1,5 grader og reducere CO2 udledningen med 70% med 1990 som målepunkt. Fra 1960 har der været en stærkt stigende udledning af drivhusgasser, og der er lige nu ingen tydelige tegn på en faldende udledning. Det viser nærmest, at det er uopnåeligt at opnå de aftalte klimamål, som det er nu. For hvert år, der går, bliver det sværere at redde klimaet.

Hvad kan vi gøre?: Vi kan standse brugen af fossile brændstoffer (olie mv.) – standse med at bruge gas – ophøre med kulkraftværker – holde færre husdyr – ophøre med at fælde træer.

Den bedste vej ud over nye teknologier er adfærdsændringer, nye og bedre teknologier (måske atomkraftværker i lommeformat) og energieffektivisering.

Der er ildevarslende perspektiver i vor behandling af klimaet nu, men det kan ændres ved at bruge de 3 nævnte metoder, vi kender, mere effektivt.

Det var et meget indholdsrigt og spændende foredrag, der virkelig blev formidlet godt af Frederik Sandby. Medlemmene var dybt involveret. Det var et super foredrag og en god indledning på vort tema ”Den grønne omstilling”

 

Næste uge: Politimand vil fortælle om nogle fundne dokumenter på loftet af politigården i København, som beretter om nazistiske grupper under VK 2.

 

 

Medlemsmøde d. 16. februar 2022 med tur til Thorsvang Samlermuseum i Stege

39 medlemmer mødtes på Køge Station kl.9.30, hvorefter vi i bus kørte mod Stege.

Vejret viste sig ikke fra sin bedste side, men heldigvis foregik besøget på museet hovedsagelig indendørs.

Efter ankomst til museet var der mulighed for på egen hånd at udforske den kæmpe samling af spændende ting fra de gode gamle dage.

Der var mulighed for at gå en tur gennem museets gader og opleve de gamle butikker og værksteder –

som eksempelvis købmand, bager, tobaksbutik, barbersalon, pølsevogn, slagter, legetøjsforretning og telefonboks.

Desuden kunne vi se en gammel skolestue med pulte, skolebøger, plancher og spanskrør.

Af andre spændende lokaler var en byrådssal med en  imponerende bogsamling – og et lokale med gamle biler og motorcykler.

Vi fik også mulighed for at besøge en bunker fra krigen.

Museet fylder næsten 9.000 m2 og er drevet af frivillige.

Kl.12.30 samledes vi til frokost i ”Pakhuset”. Hvor vi nød et stort tag selv bord, som var fyldt med meget lækker mad, der blev skyllet ned med øl fra Møns Bryghus.

Frokosten gav mulighed for at dele dagens oplevelser og hygge sig medlemmerne i mellem,

Kl.14.00 var vi mætte af både indtryk og mad og satte kursen mod Køge igen.

Det var en meget vellykket tur med masser af nostalgi, god mad og hyggelig samvær.

Se billeder fra turen i billedarkivet.

 

Medlemsmøde d. 9. februar 2022 med emnet ”James Bond” del II ved Finn Orbe og Jan Haugvik.

 36 medlemmer blev budt velkommen af Hans Birk til dagens emne. Et emne, som blev dygtigt, dedikeret og meget personligt leveret af de 2 foredragsholdere – et flot sammenstykket foredrag – nærmest en fortælling. Foredraget blev ledsaget af en mængde slides og filmklip fra de forskellige film, som vi i dag skulle høre om. Som sidebemærkning kunne man i dag – humoristisk sagt – ikke lave filmene uden samtykkeerklæring (James Bond når at gå i seng med 53 kvinder gennem filmene!).

Filmen strakte sig fra film nr.15 til film nr. 25.

Det blev klargjort, at en del af handlingen i de forskellige film – mest de første 14 (som Ian Fleming skrev manuskript til) var taget fra Ian Flemings eget liv bl.a. som efterretningsagent og hans interesse som ornitolog!

De første film blev af de bedre kredse betragtet som 2. klasses film, men det synspunkt har bestemt senere ændret sig. At filmene samtidig blev betragtet som promoverende brand for England og engelsk sprog og humor betragtedes som en stor fordel.

Filmene indeholdt et væld af action (og skønne kvinder) spredt ud over de forskellige film: 2 personer i kamp efter et fly i luften hængende i et net / introduktion af Miss Moneypenny / Besøg i Hemingway House på Jamaica / formidabel timing i begivenhederne (sidste øjeblik!) / begyndelsen på nogle af filmene, hvor der bygges spændende op til handlingen / James Bond, som uden problemer styrer en kampvogn eller flyver et jagerfly / en undervandsbåd, som søges sænket med et kæmpebor / slipset, som rettes selv i kamp / ægte fægtescener i en engelsk fægteklub / Aston Martin som ruller 9 gange og smadres (Bond overlever – naturligvis) / introduktion af tyske biler (VW og Audi) / et par giftermål med senere dræbte koner / pokerspil som startsekvenser / ibrugtagen af nyere teknologi – også den digitale / bombesprængninger / vilde bil- og motorcykeljagter / mobiltelefoner med kamera / slagsmål på et togtag (en gravemaskine indtager en rolle) og mange flere gennemførte special effects.

 

Film 15 / 1987 / ”The Living Daylight” /  Timothy Dalton

Film 16 / 1989 / “License to Kill” / Timothy Dalton

Film 17 / 1995 / “Goldeneye” / Pierce Brosnan

Film 18 / 1997 / “Tomorrow Never Dies” / Pierce Brosnan

Film 19 / 1999 / “The World Is Not Enough” / Pierce Brosnan

Film 20 / 2002 / “Die Another Day” / Pierce Brosnan

Film 21 / 2006 / “Casino Royale” / Daniel Craig

Film 22 / 2008 / Quantum of Solace” / Daniel Craig

Film 23 / 2012 / “Skyfall” / Daniel Craig

Film 24 / 2015 / “Spectre” /Daniel Craig

Film 25 / 2021 / “No time to Die” / Daniel Craig.

Undervejs blev de berømte James Bond–citater nævnt: My name is Bond – James Bond” / ”Shaken – not stirred”.

Der blev produceret 2 James Bond filmparodier: en 1954 og en i 1967. Flere meget berømte engelske skuespillere deltog i disse film: John Cleese / David Niven / Peter Sellers / Ursula Andress / Orson Welles – der var kamp om at være med, som der nu er kamp om at komme med i de rigtige James Bond film.

Der blev givet info om nogle af filmene, fx tog det et halvt år, 600 mennesker, utallige overnatninger at optage en sekvens på 11 minutter.

Der var også agenterne 002 – 003 – 004 – 005 – 006 008 – 009, men de er kun perifere i filmene. ”Skyfall” er navnet på det gods, hvortil Ian Fleming blev adopteret som barn.

Den nye Q, som i de seneste film træder i stedet for Judi Dench er vist nok homoseksuel – filmen trækker emner ind fra den almindelige verden.

Filmen har været en stor succes og en enorm økonomisk indtægtskilde – der indtjenes store summer. En af filmene har vundet 2 oscars. De nyeste film har også taget afsæt i virkelige begivenheder – fx et stjålet maleri  – der er ikke flere bøget at hente emner fra, selvom der i vid udstrækning stadig hentes fragmenter fra Ian Flemings bøger.

Det er 60 år siden, man startede på filmatisering af James Bond figuren, og vores foredragsholdere håber, at der bliver produceret flere film med James Bond.

Virkelig et spændende foredrag – flot sammensat.

 

Næste uges begivenhed (onsdag, den 16. februar 2022) er et besøg på ”Thorsvang Samlermuseum” i Stege. Afgang fra Køge Station kl. 09:30 og hjemkomst ca. kl. 15:00. Invitation udsendes på fredag.

 

 

Medlemsmøde den 2. februar 2022 med emnet ”James Bond” del I ved Finn Orbe og Jan Haugvik. 

Hans Birk bød velkommen til de 34 fremødte og præsenterede de 2 foredragsholdere, som er medlemmer i Hemingway Club Gentofte. Det blev bemærket, at synet på James Bond sikkert ville være anderledes, hvis det var politiet eller MeToo-bevægelsen, som skulle stå inde for figuren James Bond – det var foredragsholdernes egen personlige opfattelse, vi skulle høre.

Det var 2 dedikerede foredragsholdere, som ved hjælp af fortælling og filmklip illustrerede dels en biografi over Ian Fleming (forfatter til bøgerne om James Bond), og som også var manuskriptforfatter på nogle af de første film, dels bevæggrunden for figuren.

Ian Fleming havde selv nogle forudsætninger for at skabe figuren James Bond, idet han kunne trække på oplevelser fra sit eget liv. Han var i 1933 reporter i Moskva, var personlig assistent for lederen af Royal Navy under VK 2, havde gået på Eton (var af fin afstamning, men blev smidt ud pga pigesjov) / var en overgang journalist / havde en bred viden om både fisk, fugle, sommerfugle, våbenskjold, kemi, vin og især kvinder! I en periode var Ian Fleming ansat i MI6 (britisk efterretningsvæsen). Disse egenskaber blev i delvist brugt i filmene til at udvikle figuren James Bond.

 

Derefter blev der givet en gennemgang af de første 14 film illustreret med originale filmklip. Disse filmklip viste i stor udstrækning en del af de virkemidler, som blev brugt i filmene bl.a. en del vilde stunts.

Der blev vist speedbådsjagt / præsentation af James Bond set gennem et pistolløbs riffelgang / særlig musik og sang komponeret til hver film / biljagter / sammenklappelig helikopter / / Miss Moneypenny (var med i 14 film) / brug af Aston Martin DB5 (senere brugtes Lotus) / Sumobrydere som baggrund for en scene med en kvinde / besøg i spillekasinoer / spektakulær redning til søs / giftermål (heldigvis bliver konen skudt!) / amerikansk tumpet sherif / møde i Sovjets politbureau / Margaret Thatcher (og Denis) / stort skib, som kunne ”sluge” en Ubåd / mange kvinder og mange flere special effects.

3 forskellige skuespillere har spillet James Bond: George Lazenby, Roger Moore og Sean Connery. Hvem der er bedst, er op til den enkelte tilskuer og tilhænger.

 

Ved at bruge Roger Moore som James Bond, blev der tilført de ellers noget kølige film en del fin engelsk humor.

Fortsættelse – del II af foredraget – følger næste onsdag, den 9. februar 2022 med de samme 2 foredragsholdere.

 

 

Medlemsmøde d. 26. januar 2022 i Rehabiliteringscenteret med introduktion til emnet / temaet ”Vejen til den grønne omstilling” ved vor interessegruppefor dette tema. 

Hans Birk bød velkommen til 42 deltagere ved det første fysiske møde i 2022.  Selv om det ser ud til, at restriktionerne bortfalder meget snart, skal vi stadig passe på hinanden.

Den nye Hemingway Club (2) havde sit første møde tirsdag, den 25. januar med 20 fremmødte (og i alt nu ca. 30 medlemmer) til første foredrag med vores Palle Maag / Afghanistan. Alle henvendelser til vores egen klub (om medlemskab sendes videre til den nye klub, til den har opnået et medlemstal på 50. Hans takkede Eigil for det gode initiativ med vores motionsgruppe og Hans Sode-Madsen for den gode tur til Vallø sidste fredag – med efterfølgende evaluering på Braunstein.

Peter Lind fra temagruppen (der er 4 i gruppen: Mogens, Peter, Povl, Søren) introducerede dagens program, og understregede, at hvert møde om temaet ville foregå sidste onsdag i måneden i de kommende 8 måneder (ikke i sommerpausen). Datoer følger. På temagruppens første møde dannedes forløbet / skelettet for indholdet, og de første 8 endelige aftaler med foredragsholdere blev fastlagt derefter.

For at dagens 42 tilstedeværende medlemmer kunne blive sporet ind på emnet (Vejen til den grønne omstilling) skulle deltagerne deltage i en ”spørgeleg” på Kahoot. En ”leg”, som skulle vække vores interesse og vise vore egne holdninger gennem 51 spørgsmål. Spørgsmålene var dels taget fra tænketanken Concitos klimabarometer (gennemføres hvert 2. år, og som måler danskernes holdninger til klimaspørgsmål) og dels egne dannede spørgsmål.

Der var ingen forkerte svar og alt var anonymt.  At komme i gang med Kahoot voldte lidt tekniske problemer, men var et vældig godt redskab til at gøre interessen for emnet nærværende.

Efter pausen gennemgik Peter Lind de 8 foredragsdatoer med indhold. Datoerne følger her og efter sidste dato vil der her være et link til det Power Point Show foredrag, som gruppen brugte til at præsentere de 8 foredrag med videolinks. I dette Power Point Show vil der være udvidede beskrivelser af de enkelte dages indhold og links til videoer.

 

 1. Onsdag, den 23. februar: Hvor alvorlig er klimakrisen? / Frederik Sandby fra ”Klimabevægelsen”.
 2. Onsdag, den 30. marts: ”Køges kommunale klimaplan” (”Køgekrammerklimaet”) / Køge kommunes grønne ambassadør / Det grønne hus / Jacob S. Nielsen.
 3. Onsdag, den 27. april: ”Landbrugets grønne omstilling” / journalist Kjeld Hansen, som selv har et økologisk landbrug.
 4. Onsdag, den 25. maj: Tur til Rødby – Besigtigelse af Andels stenlager + foredrag Energi øer + Power-to-X ved udviklingschef Ole Alm, Andel
  eller
  Er elnettet godt nok til den grønne omstilling – hovedforsyning til detail, herunder varmepumper og elbiler ved udviklingschef Ole Alm, Andel eller anden medarbejder.
 5. Onsdag, den 31. august: Besøg af CP Kelco fabrikschef Jørn Stryger om CP Kelcos bestræbelser på at udfase fossile brændstoffer.
 6. Onsdag, den 28. september: Rødby. Besigtigelse af Andels stenlager + foredrag om Energi øer + Power-to-X ved udviklingschef Ole Alm,
 7. Onsdag, den 26. oktober: Ny grøn bydel i Køge Nord (bæredygtig). Hvad betyder det? ved grøn ambassadør Jacob S. Nielsen, Køge Kommune.
 8. Onsdag, den 30. november: Tivolis grønne omstilling, ved chef for drift og byggeri Palle Petersen, Tivoli.

Power Point Show:https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2022/01/Vejen-til-den-groenne-omstilling-til-ref.-og-evt.-udsendelse2-1.odp

Der vil på sidste foredragsdag blive kørt en omgang Kahoot med de samme spørgsmål som i dag. Er der forskel i resultaterne?

Stort bifald til gruppen (som syntes, at det havde været sjovt og spændende at arbejde med emnet) for et fremragende arbejde.

Næste uges foredrag onsdag, den 2. februar ved Finn Orbe og Jan Haugvik: ”James Bond” I. Der er stof til 2 foredragsdage, så anden del ”James Bond II” kommer onsdag, den 9. februar.

 

Medlemsmøde / videomøde onsdag d. 19. januar 2022 med emnet ”Italiens svang – Basilicata Regionen og Matera Grottebyen” ved Cecilie Marie Meyer.

 

Cecilie Marie Høyer lagde et PowerPoint program op på vores videomøde i dag som underlag for et igen levende og meget vidende foredrag om hendes elskede Syditalien – hun er på mange måder ekspert i den del af Italien. 31 deltagere var med til foredraget.

Danskere kender en del til Italien, når der tænkes på vin, mad, biler og kulturminder, men regionen Basilicata længst mod syd i Italien er ukendt for de fleste danskere. Regionen rummer et stort potentiale, når det drejer sig om mennesker, kultur, familie og historiske fixpunkter. Til forskel fra de delvis overfyldte destinationer i Italien (Rom, Venedig, Firenze m.fl.) er der ikke meget turistmæssig trængsel i Basilicataregionen.

Hovedbyen i regionen – Matera – har været europæisk kulturby og er optaget på UNESCOs Verdensarvliste i 1993 på grund af de mange grotter, som helt fra stenalderen er udhugget i kalkklipperne og blevet anvendt som boliger. Helt op til 1950-erne blev byen og regionen betragtet som Italiens skam på grund af de overordentligt fattige levevilkår, folk i grotterne havde.

Cecilie – forfatter til bogen ”Turen går til Napoli og Syditalien” – var i Matera på researchophold. Over en kop kaffe på en Piazza i byen observerede hun en forbipasserende særdeles velklædt ældre herre med stok. Hendes nysgerrighed fik hende til at følge efter ham til en udkant af byen – det albanske kvarter – hvor hun blev inviteret ind i en grotte, som af Francesco var blevet indrettet til et privat grottemuseum. Over et glas vin med småkage til fik hun historien om det lille museum, og besøget gav hende et stort kendskab til byen og grottebebyggelserne. Nogle af grotterne rummer kirker med kalkmalerier og andre fungerer som vinkældre. Der findes et meget sofistikeret system til opsamling af vand.

Der skete dog det i 1950, at den daværende italienske premierminister besøgte byen og blev forfærdet over de usunde, kolde og mugne boliger. Det blev besluttet at opføre et helt nyt kvarter i byen, hvortil grottebeboerne blev flyttet.

Efter tiden som kulturby er Materas status ændret fra skam til stor seværdighed. Folk fra Italien og hele verden søger dertil for at blive gift, og flere af grotterne er nu indrettet som hoteller og andre igen til renoverede boliger med vand, varme og el. Byen og regionen har nu ændret status til en egn med stort potentiale, og flere turister søger nu dertil. De mange turister har foranlediget (efterlader meget affald), at der er blevet gjort meget ud af renovationssystemet og opdragelse af borgerne til at sortere affald.

Basilicaregionen i Italiens svang består blandt andet af nogle ret øde sletter (calanchi), som er eroderede og hårdt hærdede jordbunker. En gennemgang af den geografiske og historiske tid i regionen forklarede, at der har været flere folkefærd i regionen startende med grækerne, der i en ukoordineret indsats kolonialiserede kystområderne for ca. 2500 år siden. Senere kom araber, romere, normanner, franskmænd og spaniere (som sad på magten fra ca. 1400 til 1850) til. Spanierne og rigmænd fra Norditalien styrede området feudalt og med fjernstyring af ejendommene ved hjælp af håndlangere / stedfortrædere (dette kunne måske være starten på en mafiaopbygning), hvis opgave bl.a. var at opkræve husleje og skatter.

På grund af den vulkanske jordbund er det et meget frugtbart område, og især vin, korn og olie var værdifulde afgrøder, som i Spanienstiden blev eksporteret nordpå og til Spanien. Der kørte rent faktisk et økonomisk parallelsystem.

2 gange under det spanske styre forsøgte lavadelen og bønderne oprør mod Spanien, hvilket dog ikke lykkedes. Da Garibaldi søgte at danne et forenet Italien, var folk i Basilicataregionen ikke tilhængere af ideen og generede ham i forsøget. Der opføres hvert år i Matera et teaterstykke til minde om disse oprør og modstandsbevægelsen.

Der er store resurser i regionen og det skal nævnes, at der i regionen blev anlagt den første jernbane ca. 10 år før andre steder i Italien.

Efter dannelse af den Italienske stat konfiskerede staten store ejendomme – herunder kirkens. Folk mistede erhvervsmuligheder, og den medførte affolkning af området. Mange emigrerede til USA eller andre lande i Europa.

Efter 2. VK boomede Italiens økonomi, men regionen fulgte ikke med.  Der var meget fattigt, men efter besøget af premierministeren i 1950 steg interessen for regionen voldsomt, og i dag er den på mange måder en stor seværdighed.

De unge er på vej tilbage. De køber gårde op og investerer i økologi. Flere unge tager universitetsuddannelser, og på alle fronter er der fremgang. Dog er regionen det område med den laveste gennemsnitsindkomst i Italien.

Cecilie nævner en roman af Carlo Levi skrevet i 1945: ”Kristus standsede i Eboli”. Det anbefales at læse denne roman, da den dybt skildrer livsvilkårene for befolkningen på den tid. Carlo Levi blev meget stærkt påvirket af området og har bla.a. malet flere billeder der.

Til trods for den moderne udvikling er folketro, overtro, naturmedicin og lidt hedensk tro stærkere end den katolske kirke. Som anekdote kan det nævnes, at i tiden under Mussolini blev der bygget et toilet i beton lidt uden for Matera. Man vidste ikke rigtig, hvad det skulle bruges til, så i stedet kom det til at danne skygge for solen for folk på meget varme dage!!!

Kulturbytiden har skabt stor interesse for Matera fra turister fra både Italien og andre lande, og Cecilie anbefaler stærkt at besøge området, også fordi det for turister (både indkøb og hoteller) er billigere end det øvrige Italien. Som kuriosum kan det nævnes, at Mel Gibson optog dele af filmen ”Passion of Christ” i Basilicaregionen.

Byen rummer også et musikkonservatorium, og på varme dage strømmer musik fra øvende musikerelever ud ad byens åbne vinduer. Mange falke er i luften, og der er megen lyd af fugle i luften.

Mange kunstnere og håndværkere er søgt til Matera.

Vi fik en grundig geografisk, menneskelig og historisk gennemgang af regionenes historie (Pythagoras (Ham med trekanterne) oprettede en skole i byen Metoponta, hvor der blev undervist i matematik og filosofi).

Nogle spørgsmål fra tilhørerne klargjorde, at dele af det historiske forløb kunne være forløber for mafiaen (fattigdom, manglende arbejdspladser, dårlige uddannelsesbetingelser, ”brain-drain”, en manglende lufthavn. Området er dog i god vækst nu.

Som turist især fra Danmark vil man føles sig meget velkommen – der er gener i befolkningen helt tilbage fra normannertiden, og det er man meget stolt af. Det er en meget venlig, hjælpsom og imødekommende befolkning. Derudover skal det ikke glemmes, at maden er særdeles god og sund og vinene er kraftige og fremragende. Engelsk tales ikke af mange ældre mennesker, men flere og flere unge kommer efter det.

Cecilie beskriver byen Matera og Basilica som det hele værd som turist. Cecilie arrangeres hvert år rejser til Syditalien / Sicilien – se hendes hjemmeside.

Det var en oplevelse at høre denne fortælling.

 

Før foredraget informerede Hans Birk om, at Hemingway Club 2 i går (tirsdag, den 18. januar 2022) blevet dannet med stiftende generalforsamling. 24 personer har meldt interesse for klubben, og 16 deltog i det stiftende møde. Der er allerede program for de næste 3 tirsdage i den nye klub bl.a. ved vores Palle Maag (Afghanistan) og Le Chef (bier). Den nye klub bor også i Rehabiliteringscentret med møde hver tirsdag formiddag.

 

Som gennemgående emne i dette kalenderår har vi vedtaget ”Den grønne omstilling”. Peter Lind oplyste, at første møde med emnet vil være en introduktion, og derefter er der aftalt 8 mødedage med emnet.

 

Julefrokost d. 15. december 2021 på Hotel Comwell Køge.  

De 33 tilmeldte medlemmer mødtes mellem kl. 12:00 og kl. 13.00 og fik serveret et godt velskænket glas fadøl (givet af klubben) i havestuen ud mod eng og vand.

Samtalen i rummet gik hurtigt i gang, og Hans Birk bød alle velkommen og sendte derefter medlemmerne til bords i et lokale beregnet kun for dem – det var godt tænkt i forbindelse med den nuværende coronasituationen.

I spiselokalet var en buffet dækket op med gode danske julefrokostspecialiteter. Det var en veltilberedt og velsmagende frokost. Selv måtte man sørge for drikkelse til maden herunder en snaps eller flere til at sende silden den rigtige vej.

Undervejs summede Hans Birk ganske kort op, at det havde været et godt og givende år – at det kunne mærkes, at vi i klubben blev mere og mere sammentømrede.

Hans tænkte også – nej var sikker på, at det kommende første halvår i 2022 ville blive lige så godt som det gamle.

At maden var god, at drikkevarerne var gode og i særdeleshed de fremmødte medlemmer gav anledning til en rigtig hyggelig julefrokost.

De fleste medlemmer gik hjem ved 15:00 tiden efter et rigtigt godt samvær og med ønsker til alle om en God Jul og et Godt Nytår.

 

 

 

Medlemsmøde d. 8.  december 2021 i Rådhusstræde med emnet: ”Hvad ved Google om os?” ved Anders Kragh Sørensen / KøgeBibliotekerne.

 

40 klubmedlemmer var mødt op for at få svar på spørgsmålet: ”Hvad ved Google om os?”.

Inden selve foredraget mindedes Hans Birk vores nyligt afdøde medlem Benny Christiansen med ord og 1 minuts stilhed. Benny bisættes i morgen torsdag fra Køge kirke kl. 12:30 / Hans repræsenterer Hemingway Club Køge.

Der var en gæst i dag: Torben, som er medinitiativtager til Hemingway Club 2 Køge. Han deltog som observatør.

Hans informerede kort om et møde ”face to face” med Marie Stærke, som desværre pga manglende tid endnu ikke havde fundet svar på de spørgsmål, som blev stillet ved hendes seneste møde i klubben. Hun gav også udtryk for, at Hemingway Club Køge er hendes ”yndlingsmandegruppe”.

Anders Kragh Sørensen (AKS) blev introduceret af Søren Taarnhøj og han gik derefter i gang med slides og kommentarer for at give os svar på foredragets emnespørgsmål.

En tidslinje illustrerede udviklingen med den digitale udvikling fra den første pc 1949 over udviklingen af internettet og alle de devices, som er fulgt efter lige til de smartphones, som stort set alle bruger i dag.  

Mobiltelefonerne er små computere som via vores / deres besøg på nettet og de forskellige sociale medier lader disse indsamle data om os, om vores adfærd, om vores besøg på hjemmesider. Alle techgiganterne bruger disse data til at målrette annoncerer og budskaber til os og som vare, der sælges til tredjemand- / virksomhed.

Hvis din GPS er slået til, vil Google arbejde med at finde forretninger på din vej – og sende dig annoncer.

Alle hjemmesider spørger om cookies – ja eller nej. Din pc kan renses for cookies efter dine besøg på hjemmesider.

De indsamlede data er lig med penge – vanvittig store summer, som genereres hos techgiganterne = salg af annoncer og øvrige data. De høstede data kan bruges meget mere, end vi forestiller os. Det er uhyre svært at finde sine egne data og få dem slettet. Du kan slette dem på din egen mobil / tablet / pc, men de ligger hos techgiganterne og slettes ikke der.

Vi må forberede os på, at åbne netværk kan være farlige (hackere), hackere, stjålne passwords, ansigtsgenkendelse = det er en usikker digital verden, vi lever i.

Der er ikke kun tale om økonomi i de store medier – de kan også bruges politisk – til at præge – til at hindre – til at fremme forskelige holdninger. Det betyder faktisk, at de høstede data giver megen magt. Det kan være en fare for demokratiet.

AKS kom også rundt om, at både Kina og USA høster data – hvem vil vi helst have vore data høstet af?

Som udgangspunkt må man gå ud fra, at Google og de andre techgiganter ved alt om os: vores hjemadresse, vores arbejdsadresse, vores ture rundt i verden, vores interesser, vores adfærd. mv.

AKS delte et skema ud, som deltagerne skulle bruges til at finde oplysninger om sig selv på nettet (Google) – nogle fandt noget og andre intet. Hvorfor mon?

AKS fik gennem sit gode foredrag og den meget livlige dialog i salen med spørgsmål til emnet givet svaret på dagens emne.

Konklusionen må være, at vi skal bruge vores / den sunde fornuft, når vi færdes digitalt.

 

Næste uges møde den 15. december er julefrokost på Hotel Comwell (det forhenværende Hvide Hus) kl. 12:30. Gennemførelsen af frokosten er afhængig af de evt. senest pålagte restriktioner ifb. coronasituationen – i dag onsdag, d. 8. december kl. 18:30 afholdes pressemøde. Styregruppen følger med og melder ud, hvad der vil ske mht. gennemførelse, evt. aflysning eller personbegrænsning mv.

 

Medlemsmøde d. 1. december 2021 med tur til Søfartsmuseet i Helsingør og Bryggeriet Skovlyst i Hareskovby.

 

33 medlemmer mødte op ved bussen på Køge Station med afgang derfra kl. 09:30.

Nogle besværligheder i denne opblussende coronatid kunne forudses, fordi der kunne være krav om mundbind i bussen, men chaufføren mente, at vi kunne friholdes, da vi var et lukket selskab. Det kunne også forudses, at der skulle vises coronapas og bæres mundbind på Søfartsmuseet.

Kursen blev sat mod Helsingør, hvor der var arrangeret besøg med rundvisning på Søfartsmuseet af en kyndig rundviser. Det var uhyre interessant at se de forskellige tidsperioder spændende over ca. 400 år illustreret både med billeder, filmklip, sømændenes hjemtagne effekter, private breve og dagbøger, modeller af skibe (hvoraf nogle gik ned under VK1 og VK 2), modeller af et nutidigt containerskib med plads til 18000 containere – imponerende – samt utallige andre genstande og henvisninger til dansk søfart.

Interessant var det også, at ved besættelsen af Danmark 9. april 1940 befandt mange danske fragtskibe sig ude i verden. Skibene fik af rederierne valget mellem at blive ude eller vende hjem til Danmark. De fleste fartøjer valgte at blive ude med ca. 6000 søfolk ombord, og disse deltog gennem krigen i allieret krigstjeneste. Ulykkeligvis omkom ca. 1800 danske søfolk i denne krigstjeneste.

Efter det meget oplysende besøg på Søfartsmuseet kørte bussen medlemmerne til Bryggeriet Skovlyst, hvor dagens frokost skulle indtages. Lidt forsinket blev gode danske frokostretter serveret sammen med bryggeriets eget pilsner- og julebryg – julebryggen var ganske fortrinlig.

Endnu en gang viste medlemmerne, at der er et stærkt socialt sammenhold også på en sådan udflugt. Der blev talt og grint både under frokosten og i bussen frem og tilbage. Det er en fornøjelse at deltage i – også at medlemmerne trodsede mundbind, coronapas, sne og sjap på årets første snevejrsdag.

Efter en – igen – meget fin dag landede bussen på Køge Station kl. 16:15.

Næste uges program: 08.12.21021 kl.09:30 i Rådhusstræde har emnet: ”Hvad ved Google om os?”

 

 

Medlemsmøde d. 24. november 2021 i Rådhusstræde med emnet ”Afghanistan under Taleban” ved vores eget klubmedlem Palle Maag.

 

Hans Birk bød de 50 + 1 (Palle) medlemmer velkommen til dagens foredrag

og meddelte, at klub nr. 2 kan være på vej med 17 tilmeldte, som mødes 11. januar 2022. Samtidig opfordrede Hans til, at man huskede at melde fra til et møde, hvis man blev forhindret i at deltage – det kunne give plads til medlemmer på mødeventeliste.

Palle Maag var på en vandretur blevet opfordret til at fortsætte sit meget engagerede foredrag om Afghanistan (forårets videomøde).

Palle var i Afghanistan som frivillig i en NGO (DAC = Danish Afghanistan Comittee) i en periode på ca. 18 måneder.

Palle var stationeret i Herat (nordvestlige del af A.) og var administrativ leder af stationen. Opgaven var meget forskelligartet: opførelse af sundhedsklinikker – uddannelse af sygeplejersker – uddannelse af jordemødre – opførelse af et hospital og minsandten også som motorsagkyndig ved køreprøver ved siden af det administrative arbejde. Medarbejderne var enten ”barfodede”, kørte på cykel, på motorcykel eller i bil.

Palle krydrede sin fortælling med anekdoter om sit møde med afghanerne bl. a. ved køb af en cykel (de tog mange kopper te!), sit møde med en gedeflokejer på vej til en anden by Jaffa Beg for at købe tæpper (Palle er vildt glad for afghanske tæpper). Denne mand kunne forklare vejen til byen, men inden da skulle der fortæres et måltid bestående af et nyslagtet lam. Palle betegner afghanerne som umådeligt gæstfrie og venlige. Afghanistan = Gæstfrihedens land – det ligger i afghanernes DNA at være gæstfri. Denne mand fungerede som vejviser til Jaffa Beg (Palle købte et tæppe), og det var bedre end en GPS.

En gennemgang af Afghanistans geografi med grænser til tilstødende lande var meget instruktiv. Gennemgangen belyste også de tilstødende staters interesser i Afghanistan – herunder Iran med shiamuslimer og Pakistan, som ønsker fred med Taliban for at undgå en tofronstproblematik (Indien på den anden side). Afghanistans befolkning er overvejende sunnimuslimer. Kina viser pt stor interesse for Afghanistan på grund af store forekomster af visse metaller: jern – kobber – guld og især lithium til batterier.

En historisk gennemgang ca. 170 år tilbage i tid viste også, at Afghanistan har gennemløbet flere forskellige statsformer (bl.a. som kongedømme 1933 – 1973 – en lykkelig tid med fremgang og vestlig tankegang), flere besættelser: englændere – Sovjet – USA (2001) og allierede samt de mange forskellige krigsherrer i de mange dale og måske ikke mindst Taliban. Mange afghanere deler holdninger med Taliban.

Hver besættelse har kostet dyrt for den jævne afghaner, men afghanerne er et ekstremt stærkt folkefærd og viser det ved at komme på fode hver gang, det har være ”slået” ned.

Taliban mener, at deres opfattelse af Islam er den rigtige. Talibans soldater (unge religiøse krigere med AK-47 Kalashnikov) er for det meste unge mænd uden særlig gode fremtidsudsigter, som har gennemført en ”uddannelse” (blevet indoktrineret til en ”sort” opfattelse af Islam) på koranskoler i Pakistan.

Under Talibans første styre dukkede Al-Queda op sammen med lederen Osama Bin Laden, som kunne betragtes som en konkurrent til Taleban, som dog gav husly til Al-Queda.

USA havde det formål med invasionen at nedkæmpe Al-Qaeda og foretage ”Nation Building”= omforme Afghanistan til et vestligt lignende demokrati. Tiden har vist, at det ikke lykkedes med denne ”Nation Building”, at det ikke kunne lade sig gøre. Et sådant projekt kræver tilstedeværelse i landet i 50 – 70 måske 100 år.

Efter vestens (USA og allierede – vesten har spillet fallit) kollaps sidst i august 2021 mener Palle, at Danmark skal fortsætte sin tilstedeværelse i Afghanistan både med statslig støtte og ved at støtte den jævne afghaner ved at lade de forskellige NGOer genoptage og fortsætte deres arbejde. Især kan det være en nødvendighed nu, hvor landets økonomi er væltet og en hungersnød truer.

På den lange bane ville det være en god ide at etablere en dialog med Taleban mhp at genopbygge landet – det kunne sandsynligvis være med til at standse flygtningestrømmen, hvis Afghanistan og lignende lande fik opbygget samfund, som det er værd at leve i.

Palle viste tydeligt, at han har haft en tid i Afghanistan og hele hans fortælling bar præg af en kærlighed til landet og den jævne afghaner. Det var en meget fin fortælling.

 

Han Birk afsluttede med en opfordring til medlemmerne om at læse referaterne og evt. gennem hjemmesidens chatfunktion komme med yderligere kommentarer eller spørgsmål og måske selv krydre med en oplevelse. BRUG CHATTEN!

Næste onsdag er der udflugt til Søfartsmuseet i Helsingør med efterfølgende frokost på bryggeriet ”Skovly” i Hareskoven. Afgang fra Køge Station kl. 09:30 og forventet hjemkomst kl. ca. 15:30. Fra fredag, den 26. november kl.16:00   kan man tilmelde sig, og sidste frist er efterfølgende søndag.

Året afsluttes med julefrokost på Cromwell 15. december.

 

 

Medlemsmøde d. 17. november 2021 i Rådhusstræde
med emnet ”Jagerpilot under den kolde krig” ved tidligere jagerpilot Gorm Christensen.
 


Hans Birk bød velkommen med en kort opsummering af beslutningen fra foregående møde om oprettelsen af en 5 personers arbejdsgruppe: ”Vejen til grøn omstilling” – vores kommende tema.
Søren Taarnhøj bød velkommen til vores foredragsholder tidligere jagerpilot Gorm Christensen (GC).
Interessen for flyvning startede med et besøg som 6-årig på Flyvestation Aalborg: ”Jeg skal være pilot”.  Som det næste fik GC svæveflyvercertifikat som 15-årig og søgte som 17-årig ind i flyvevåbnet, hvor han tjenstgjorde fra 1972 til 1987. Pilotuddannelsen startede på Flyvestation Avnø med flyvning i små øvelsespropelfly – megen teori og flyvning – halvt af hvert. Derefter 18 måneder i USA på forskellige flybaser for at blive uddannet jetjager- og kamppilot i forskellige fly.
GC kom retur til Danmark i 1975 (og frem til 1983) for at flyve kampfly – Starfigther F-104 (bygget på Lockheedfabrikkerne). Flyet var del af det danske luftforsvar.
Under Koreakrigen sendte Lockheed en ”flybygger” til Korea for at få piloternes anbefalinger af, hvad der kunne være det bedste kampfly (især for at kunne overgå den russiske jager MIG15). Ønskerne var, at et nyt fly skulle kunne flyve højere og hurtigere end MIG15.
Det resulterede i F-104 Starfighter, hvor det første fly blev bygget i 1954.
Med teknisk detaillerede slides gennemgik GC forskellige dele af flyet:
Den meget robuste motor med efterbrænder (225 liter brændstof / minuttet / landingsudstyr / dækslid / brændstof i flykrop og droptanke / lidt primitivt computerudstyr / katapultsæde / cockpittet (”Kontoret”) med de mange instrumenter. Vingerne var så små (vingespand 7 meter og tykkelse ved vingeroden på 10,5 cm og yderst på 7 cm), at de ikke kunne rumme brændstof.
En hurtig gennemgang af instrumenterne viste, at der var radio, radar og andre styreinstrumenter både foran piloten og på sidepaneler til højre og venstre for katapultsædet.
Den indbyggede kanon kunne skyde 4000 skud / minuttet, men der var kun 720 granater med ombord, hvilket svarede til 10 sekunders uafbrudt skydning – man skød dog små serier på ca. 30 skud. Flyet kunne bære 4 varmesøgende missiler.
Flyet kunne opnå en hastighed på 2 mach (2 gange lydens hastighed) eller måske mere, men måtte ikke flyve hurtigere pga stærk varmeudvikling (ikke komme over 120 gr. på flykroppen).
Ved indflyvning / landing var hastigheden ca. 342 km/t med fulde flaps og  455 uden flaps – der brugtes bremseskærm ved hver landing – høj hastighed.
Et Starfighterfly satte højderekord med 120800 fod = 36,8 km – det er en vild præstation. Flyet havde en formidabel stigningsevne.
Flyet kom i dansk tjeneste via våbenhjælp, hvor Danmark i 1964 modtog 29 fly og senere (1972) købtes 22 fly fra Det Canadiske Luftvåben. Flyene ankom til Aalborg Flyvestation og blev der klargjort til tjeneste. Undervisning i det nye fly foregik dels med teori, dels i simulator og dels med træning i luften med 2 sædede fly. Derefter træning i 1 sædet fly i 1 år inden man var operativ.
Det daglige liv på Flyvestation Aalborg bestod af øvelser – øvelser med andre NATO landes luftvåben. Øvelser med / mod hær og flåde / jordmål / luftmål (slæbemål) / missilskydning / natflyvning / formationsflyvning og konstant 4 fly med piloter i beredskab (jagerberedskab). Mange togter bestod i rekognosceringsflyvning / luftfotografering og overvågning. Hver pilot skulle hvert år gennemgå og bestå et træningsprogram for at kunne være fuldt operativ.
F-104 Starfighter må betragtes som et meget sikkert fly: på 22 år mistede Flyvevåbnet 12 fly. 6 piloter omkom, men kun 1 af dem pga fejl på flyet. Sammenligneligt med andre flytyper var det små tal.
Gorm Christensen fortalte levende med mange instruktive slides om både fly, træning, uddannelse og egen karriere. Det var spændende og blev undertiden formidlet med sjove ”pilotanekdoter”.
Efter tjeneste i Det danske Flyvevåben blev GC instruktør i USA og senere pilot i SAS, hvorfra han blev pensioneret.
46 medlemmer deltog i mødet.

Næste ugers programmer:

 • november: Vores egen Palle Maag om Afghanistan.
 • december: Besøg på Søfartsmuseet i Helsingør og frokost på bryggeriet ”Skovlyst” i Værløse.
 • december: Hvad ved Google om os.
 • december: julefrokost på Hotel Comwell (”Hvide Hus”). Tidspunkt oplyses senere.

 

Medlemsmøde d. 10. november 2021 i Rådhusstræde med flere emner på dagsordenen.

 

Hovedemnet i dagsordenen for de 43 – 45 fremmødte deltagere var ”Vejen til grøn omstilling” / se i øvrigt det nyligt udsendte nyhedsbrev.

Hans Birk introducerede emnet som et gennemgående tema med det formål, at emnet behandles på 1 møde pr. måned i klubben.

Hvorfor dette tema? Vi skal forny os / udvikle os / arbejde med noget komplekst / et emne, som dukker op i mange sammenhænge / indeholder til- og fravalg / finansiering / og arbejde med noget, som driver os frem.

 

Hvordan? Tage udgangspunkt i praktiske eksempler både fjernt og i nærområdet. Prøve at søge støttemidler til temaet.

Løsningseksempler kunne være vind (SEAS-NVE) / sol (Bregentved) / Biometanol (Mærsk) / nye (og endnu ukendte) teknologier.

Forholde os til Køge og omegn / landbrug og industrier og den politiske dimension.

Fra salen kom mange forskellige indlæg / ideer / forslag / input. De er noteret og vil blive lagt på hjemmesiden.

Emnet sluttede med, at der blev oprettet en interessegruppe på 5 – 7 medlemmer, som skal arbejde videre med temaet.

 

Som næste punkt gennemgik Steen Sørensen forhold ifb opdatering af Windows11 på en Windows pc. Hvis man har en Windows pc skal visse omstændigheder være opfyldt for at kunne installere Windows 11. Din pc vil selv fortælle dig, om det er muligt, når du vælger opdatering. Der er ikke stor forskel på Window11 og Windows 10, så konklusionen er: Behold Windows10. Opdatering af Windows 7 ophørte januar 2020. Hjælp til opdatering lægges på hjemmesiden.

Næste punkt var rapporter fra interessegrupperne.

Som den første meldte Søren Taarnhøj, at IT – gruppen var noget på stand-by pga af manglende mødefaciliteter. Det eneste sted, som kommunen kunne tilbyde, var Ølby Bibliotek, og det findes at være ret besværligt for medlemmerne. Gruppens arbejde vil nu bestå af ad hoc  support for medlemmerne  . Overgang og problemer fra NemId til MitId blev berørt. Konklusion: gør intet, før der kommer en melding fra din bank. Se i øvrigt Søren vejledning på vores hjemmeside.

Peter Lind fortalte om Kystfiskerne. Alle er velkomne, når blot udstyret er i orden. Man fisker mest fra Stevnsområdet, og årets 3-4 ture har ikke givet nogen fangst, men meget godt samvær og fantastiske naturoplevelser.

Eigil fortalte om motionsgruppen, som mødes hver anden fredag (ulige uger) ved statuen på Køge Torv, og derfra begiver sig ud på en vandretur på ca. 6 – 8 km sluttende med ”evaluering” på Braunstein bryggeri. Eigil nævnte vores skønne oplevelser på en dagskur til Røsnæs med bl.a. besøg hos Palle Maag og Peter Lind og en masse vidunderlig natur. Et besøg på Stevns fyr med påfølgende frokost var også et godt eksempel på gruppens aktiviteter.

Madgruppens kok (le Chef) var fraværende, (og gruppen har været delvist suspenderet pga corona, men er nu i gang igen), men det blev oplyst, at der er ”møde” i gruppen den 3.mandag i hver måned kl.13.00. Meget hyggeligt samvær og god stemning. ”Møderne” foregår i køkkenet ved vores mødelokale.

Hans Jørn efterlyste flere hjælpere (2 – 3 personer) til baristagruppen (morgenkaffe med brød til vore møder).

Hans Birk takkede enmandsinteressegruppen (referenten) for indsatsen med referaterne. Selv tak.

Fredag i sidste uge var der møde med nye interessenter med henblik på at starte en Hemingway Club 2 / Køge. Konceptet omkring Hemingway Club blev gennemgået.15 nye personer har vist interesse for en Club og 9 var mødt op. En styregruppe er ved at blive nedsat, og vores styregruppe vil stå bi med råd og dåd i starten. Det er meningen, at Club 2 skal være selvstyrende og uafhængig af Club1. Den nye klub har fået reserveret lokale til møde tirsdag formiddag. Vores styregruppe afventer respons fra den nye styregruppe.

 

Under punktet ordet er frit rejst et medlem ideen om en pårørendeliste. SG vil arbejde videre med en evt. problematik.

Næste uge får vi besøg af en meget historieinteresseret tidligere pilot fra Flyvevåbnet, som vil fortælle om Starfighter – den kolde krig mv.

 

 

Medlemsmøde d. 3. november 2021 i Rådhusstræde, hvor vi har besøg af Køges borgmester Marie Stærke.

 Efter velkomst til Maris Stærke (MS) ved Hans Birk fik de 50 fremmødte medlemmer en gennemgang af Køge kommune, som den ser ud nu, og de visioner, som MS og byrådet har for kommunens fremtid. Der er valgkamp nu, og de emner, som toner mest frem ved vælgermøderne er ikke kun ældreområdet, børneområdet og klima – derimod vægtes infrastruktur, sikkerhed, støj og møg og trafiktrængsel som de vigtigste områder.

Hvert 12. år udarbejdes der en kommuneplan for kommunen med planer og visioner (den revideres hvert 4. år), og den kommende plan gældende fra 2022 og 12 år frem forventes vedtaget december 2021.

Kommuneplanen (som er et vigtigt arbejdsredskab for byrådet) må i nogen udstrækning afstemmes med nabokommunerne.

Køge kommune vokser i øjeblikket med ca. 800 borgere om året, hvilket stiller store krav til infrastruktur, skoler, børnehaver og finansiering af disse områder.

På opfordring fra erhvervslivet i kommunen har man for en tid friholdt dette mht at være med i planlægningen af kommuneplanen. Der er arbejde nok for virksomhederne med at komme ovenpå efter corona og med at skaffe arbejdskraft nok – arbejdsløsheden i Køge er meget lav – det er svært at finde arbejdskraft.

Køge Kommune har mange virksomheder, som er meget dygtige inden for transport og logistik, men nu, hvor Transportcenteret er fuldt udbygget (og der ikke kan skaffes jord til udvidelse), må man finde andre veje. En fornyelse kunne være at tiltrække vidensvirksomheder og virksomheder, som arbejder med grøn omstilling – måske endda uddannelser, der er med til at styrke den grønne omstilling.

Som nye byudviklingsområder arbejdes der med Hastrup Øst og Herfølge vest – det skal sammen afstemmes med den ”gamle” fingerplan, som blev revideret i 2018.

Det er vigtigt for MS at være opmærksom på, at udviklingen ikke går for hastigt – der må lidt ro på. Der lyttes meget til borgerne og det er bedre med dialog end højtråbende demonstrationer.

I forbindelse med budgettet (ca. 4 mia. kr.) for 2022 har det været nødvendigt at omprioritere beløb på 33 mio. kr., da udgifter til specialiserede områder (handicappede / flere ældre / flere børn med diagnoser) vokser hastigt.

Budgettet for Køge Kommune rummer to i det væsentlige meget store enkeltposter: drift og anlæg. Anlæg er begrænset af lovgivning, og drift er dyr pga de mange lønkroner – her er det svært at spare.

Køge kommune vil gerne være ambitiøs, men begrænses i nogen grad af økonomi. En skattestigning anses ikke som en farbar vej.

Et pågående kæmpeproblem handler om rekruttering af medarbejdere til plejeområder/ pædagoger o.l. samt fastholdelse af nuværende medarbejdere (mange går på pension). Skal der hyres udenlandsk arbejdskraft?

Det er også svært at få de unge til at søge ind på uddannelser, som både af medier og fagforeningerne tales ned. Et problem er det også, at det at være ansat i det offentlige ikke har helt samme værdi som at være privat ansat.

 

Efter indlægget fra MS var der spørgsmål fra medlemmerne:

 • Hastrup Øst / jernbane blokerer / tunnel / bro?
 • Hellere skattestigning end besparelser.
 • Afhentning af haveaffald kun 2 gange om året. Bør udvides.
 • På grund af stram styring fra staten vil en ”ulovlig” skattestigning give et meget lavt provenu.
 • Har kommunen fået dispensation?
 • Slam og spildevand.
 • Starter formentlig i 2023 med diger. Skal afstemmes med nabokommunerne.
 • Lille syd jernbane til København. Underføringen fra by til havn / måske 2023 – 2024.
 • P-hus ved havnebebyggelserne. Finansiel fordel for kommunen.
 • Fjernvarmeplaner for midtbyen og Gudekvarteret. Ingen fastsatte datoer.
 • Anlæg giver driftsudgifter fremover.
 • MS nævnte en vis fare for en genopblussen af salg af narkotika i kommunen. Der sættes ind fra både kommune og politi.

Vi havde besøg af en meget vidende og engageret borgmester. Et menneske / en politiker, som tydeligt viste sin harme ved det, hun opfattede som for stram lovstyring eller beslutninger uden at blive hørt. Det var en fornøjelse at have besøg af Marie Stærke, at få viden om kommunen og får svar på spørgsmål.

Hans Birk sluttede af med at oplyse, at der holdes møde på fredag med 8 ventelistemedlemmer om dannelse Hemingway Club 2 i Køge.

Næste uge er der hjemmemøde, hvor temaet ”Grøn Omstilling” vil blive det væsentlige indhold.

Der vil komme et nyhedsbrev om emnet og mødet snarligt.

 

 

Medlemsmøde d. 27. oktober 2021 med besøg på Egholm Museum.

 Denne onsdags møde i Hemingway Club var anderledes end et møde i Rådhusstræde på den måde, at 41 medlemmer steg ombord i en bus på Køge Station med afgang kl. 09:30 og sammen satte kursen mod Odsherred, hvor slot og museum befinder sig. Carsten Håkan bød velkommen og gav os en kort introduktion til turen.

Både på udturen og hjemturen gik snakken lystigt i bussen mellem medlemmerne og viste på den måde endnu engang Hemingway Clubs store sociale værdi.

Ved ankomsten til museet blev vi modtaget af datteren til Ole Falck, som på helt privat basis gennem et langt liv har samlet et overvældende antal effekter til museet.

Datteren fungerede som rundviser sammen med en tidligere soldat / nu veteran, og begge førte os gennem museets umådeligt store indhold af effekter. Der blev fortalt fakta og anekdoter og måske en enkelt løgnehistorie under rundvisningen. Det var en meget fin måde at få belyst museets indhold.

Vi fik hørt om og set både krigs- og jagtvåben gennem flere århundreder, men den største interesse samlede sig om den samling, som illustrerede tiden op til 2. Verdenskrig, men især effekter fra selve krigen både fra dansk, tysk og allieret side.

Flere medlemmer hang nærmest fast i denne del af udstillingen, fordi mange kunne huske tilbage til tiden lige efter 2. VK.

Klubbens styregruppe havde ved Asbo sørget for en god portion smørrebrød med tilhørende øl (og tak for det) under et ægte Draken fly, som har fungeret i Det Danske Flyvevåben. Det var en spøjs oplevelse at sidde under flyets skrog og vinger og indtage en frokost – det er ikke prøvet før.

Efter frokost var der ”fri leg” i en times tid, hvorefter vi startede mod Køge, hvor vi landede kl. ca. 15:30 efter endnu en meget begivenhedsrig og oplysende dag.

 

Næste uges program er besøg af borgmester Marie Stærke, som vil opdatere os på kommunen samt besvare spørgsmål.

 

 

 

Medlemsmøde d. 20. oktober 2021 i Rådhusstræde, (med 2 programpunkter) hvor denne dags foredrag havde titlen: ”Biernes kulturhistorie” ved vores eget medlem Torben Petersen. 

Meget relevant begyndte de 40 deltagende medlemmer med at synge ”Sur, sur, sur lille bi omkring” – fuldtonet.

Torben Petersen har 2 gange tidligere holdt foredrag for os om bier og om det at være biavler.

I dag fortsatte Torben med at give en grundig og meget omfattende gennemgang af biernes kulturhistorie.

Foredraget blev ledsaget med meget fortællende slides, som glimrende udvidede det talte.

Torbens foredrag byggede i høj grad på egen store viden samt bogen ”Biernes kulturhistorie” af Peter Bavnhøj.

Bierne er kendt som en del af menneskets levevilkår startende for ca. 8000 år siden, hvilket illustreres af hulemalerier i spanske klippehuler samt billeder i egyptiske fortidsgrave.

Torben gennemgik brugen af honning og bivoks fra vores oldtid til ca. år 2000.

Undervejs fik vi indblik i brugen af honning som både levnedsmiddel, sødemiddel i mad (bliver nævnt i kogebøger fra 1600-tallet), afgift til konge og herremand samt eksportemne i store mængder og med en høj økonomisk værdi.

Bivoks kunne bruges både som lys, i støbeforme til fx våben og poleremiddel, medens selve honningen blev brugt i mad, til fremstilling af mjød og andre alkoholiske drikke.

I Jordebøger (en slags inventarliste for hver bedrift) fra år 1230 nævnes bistader og bifamillier.

Oprindeligt høstede man honning fra vilde biers boer i hule træer, men senere overgik man til at have kuber / stader, hvor man kunne have bifamilierne tæt på egen boplads.

De første metoder til at høste honningen var ret barske og primitive, indtil man opfandt slyngen og lærte at bruge den. På den måde høstedes der mere honning end førhen og bifamillerne skånedes.

Fra 1850-erne findes der store mængder af litteratur om bier, da biavl på den tid var meget populær og derfra voksede i omfang.

Torben gennemgik også, hvilke befolkningsgrupper, der mest tog del i biavl. Ejendommeligt nok var der flest biavlere i Jylland (de store hedestræknin-ger?). Mænd som biavlere var ofte håndværkere, husmænd, lærere og andre jobs, medens kvindelige biavlere blev opgivet som husmødre.

Efter høst i bistadet, hvor honningen bliver ”stjålet” fra bierne, fodres de med store mængder sukkervand. Bivoks produceres af unge bier (18 – 22 dage gamle), hvor de fra 6 kirtler udsveder bivoks.

Honning anses for at være helende ved småsår o.l. Nogle af os vil opleve stærkt fastsiddende pletter på biler og evt. vasketøj: det er lort fra bier, som ”skider af” efter vinteren i bikuben.

Torben sluttede sit foredrag af med at rette en meget stor og velfortjent tak til Styregruppen for dens arbejde for os medlemmer i Hemingway Club / Køge.

 

Del 2:

 Søren Taarnhøj gav os kort nogle gode råd om browseradfærd på internettet og derefter en kort og præcis gennemgang af overgangen fra NemID til MitID, som vil ske i den kommende tid.

Man skal ikke foretage sig noget ifb overgangen før, man hører fra sin netbank eller modtager et fysisk brev. Alle andre henvendelse om at foretage en overgang kan være falske / henvendelser fra hackere: slet dem med det samme.

Søren har lagt en grundig vejledning i 18 punkter på klubbens hjemmeside.

Den findes ved at logge sig ind på hjemmesiden / fanen interessegrupper / IT-hjælp / guide til MitID.

Man kan her ved gennemlæsning øve sig i den noget besværlige overgang fra det gamle system til det nye: Men gør intet, før der kommer besked i netbank eller via brev fra offentlig myndighed!

 Onsdag i næste uge (onsdag, den 27.10.2021) er der busudflugt til Egholm slot / Falck museum / Privat museum med afgang fra Køge Station kl. 09:30 og hjemkomst kl. ca. 16:00.

Der vil være tilmelding med deadline på søndag (24.10.2021) kl. 16:00.

 

 

 

Medlemsmøde d.13. oktober 2021 i Rådhusstræde, hvor denne dags foredrag havde titlen: ”Tegnsprogstolkning” ved tegnsprogstolk Riinette Askgård.

 31 medlemmer var til stede for at høre foredraget om Tegnsprogstolkning.

Foredraget blev på en fantastisk levende, sprudlende og meget kommunikativt videregivet til forsamlingen af en meget dedikeret Riinette Askgård. Det var en fornøjelse at blive klogere på den måde og gå klogere hjem.

RA har gennemgået flere uddannelser for at blive topuddannet som tegnsprogstolk, hvilket hendes formidling og eksemplificering i høj grad bar præg af – samtidig med en meget livlig og gestikulerende måde illustrativt fulgt op af rigtig gode slides og videoklip. Humor og anekdoter fra mange af hendes tolkeopgaver fremmede i høj grad forståelsen.

Det er vigtigt at forstå, at Tegnsprog blev anerkendt som et selvstændigt sprog 13. maj 2014 på lige fod med dansk og alle andre sprog. Tegnsprog er ikke internationalt – hvert sprog har sine tegn, selvom der kan være ligheder mellem sprogene.

Tegnene er meget kulturelt bestemt, så man skal i nogle tilfælde være varsom med at bruge visse tegn, hvis man ikke kender deres betydning på samtalepartnerens sprog.

 

Foredraget startede med en stor del fakta bl.a. antal af døve, døvblevne og døvblinde og hørehæmmede i Danmark. Ca. 1 promille af befolkningen er døve, medens ca. 900.000 er hørehæmmede.

Før foredraget blev salmen ”I østen stiger solen op” valgt af RA og sunget af forsamlingen. Salmen var valgt af RA, fordi den er fyldt med billeder, der ikke kræver så meget tegnsprogstolkning. Tegnsprog er et visuelt sprog, og med billede beskrivelser bliver det nemmer forstået.

For en døv vil det absolut være godt, hvis der er eller har været en rest hørelse, således at hørenerven er blevet trænet, når hørelsen senere evt. falder mere eller mindre bort

Nu til dags afhjælpes høreproblemer hos mange døve ved indoperering af et teknisk avanceret høreapparat, som med 27 elektroder forbindes til hjernens hørecenter – cochlear implantat. Oprindeligt var der meget modstand mod dette apparat, men nu står døve i alle aldre næsten i kø for at få det indopereret.

Tegnsprogets håndalfabet blev oprindeligt udviklet af en fransk munk / præst, og en tilrejsende dansk præst fik det oversat til dansk i 1800 – tallet.

Håndalfabetet sammen med gestik, kropssprog og mundaflæsning er vigtige ”hjælpemidler” for en døv.

Den ene hånd valgt af den døve er aktiv ved at ”tale”, og den anden er støtte ved brug af tegnsprog.

Der kan være mange meget krævende opgaver for en tegnsprogstolk: Retstolkning / Tolkning for trossamfund / fremmedsprogstolkning / performancetolkning (teater mv.) / pressemøder / taktil – haptisk tolkning (berøring – vibration). 

Der findes en særlig tegnsprogsgrammatik, og det er vigtigt at forstå, at alt ”tales” i nutid. Hvis der skal beskrives datid og fremtid bruges særlige tegn til at understøtte ”fortællingen” samt at kunne forstå konteksten.

Der bliver mindre og mindre brug for tegnsprogstolke, da der findes mange gode computerprogrammer og ikke mindst en del fine app til mobiltelefoner især har Apples produkter gode apps.

Hvorfor dette foredrag? Vi kan alle komme ud for hørenedsættelse og evt. møde hørehæmmede / døve.  Derfor er det godt at vide alt det, vi i dag fik at høre.

Både DR og TV2 har en opgave med at sørge for, at døve og hørehæmmede kan opleve programmerne forståeligt gennem tolkning.

Der findes en tegnsprogsordbog på tegnsprog.dk – godt at vide.

 

Tur til Dodekalitten og Frederiksdal Slot d. 6. oktober 2021 kl. 08:30 til kl. 16:15.

Dagens arrangement startede med, at 33 medlemmer bordede en bus ved Køge Station – i let regn – og satte kursen sydover mod Lolland.

Turens første mål var et besøg på Frederiksdal Slot med tilhørende kirsebær-vineri.

Et omfattende og grundigt foredrag af en medarbejder ved vineriet satte medlemmerne ind i ideen bag den særlig produktion af vineriets produkter.

Det meget spændende foredrag afslørede, at produktionsmetoden for de fremragende kirsebærvine var fuldstændig som ved vinproduktion med druer.

En rundvisning omfattede en af kirsebærplantagerne og selve produktionshuset / vineriet med de store tanke og fade – overvældende stort.

Ved hvert stop / pause undervejs blev der budt på en smagsprøve af en af vintyperne – der blev budt 4 forskellige prøver, som hver især havde deres egen karakteristik – de smagte overraskende godt og lang fra vor barndoms ”Kijafa”.

En stor oplevelse rigere kørte bussen til Nakskov, hvor restaurant ”Fjorden” lå naturskønt ved Hestehoved. Der blev serveret en bordomdelt platte med almindelig, dansk velsmagende kromad fulgt af en øl / vand.

Næste stop på turen var de imponerende ”statuer” Dodekalitten i nærheden af Kragenæs havn. Vejret var nu skiftet til dejlig sol og dermed bedre end morgenens lette regn. Dodekalitten er en samling i rundkreds på lige nu 10 granitsteler med et udhugget hoved i toppen. Med tiden og færdiggørelsen skal der være 12 steler i rundkredsen og dermed udgøre en slags vartegn for området. Ved stelerne lød elektronisk musik afstemt efter vejr og vind og årstid.

Således beriget med både kirsebærvinprøver, kromad, stelekultur og godt socialt samvær drog bussen mod Køge.

Vi landede kl.16:15 ved Køge Station efter en meget fin og velarrangeret dag.

 

 

 

Medlemsmøde d. 29. september 2021 i Rådhusstræde, hvor denne dags foredrag havde titlen: ”Med Catalina over Grønland – 1960” ved Stig Sandvang.

 

Stig Sandvang, som er født 1939 og senere uddannet som flymekaniker i flyvevåbnet gav et livligt og levende foredrag om sin tid som flymekaniker om bord på Flyvevåbnets Catalinafly / vandflyvemaskine (som også kunne lande på land).

Ved hjælp af en formidabel PowerPoint præsentation fik vi indsigt i de omgivelser, som flyene og besætningerne måtte operere i under deres ophold på Grønland.

Basis for foredraget var en bog skrevet af Stig S., efter at han i dødsboet efter sin mor fandt alle de breve, som han havde sendt hjem fra sin tid på Grønland. Brevene indeholdt et væld af delvist glemte detailler, som kunne bruges i en bog: ”Med Catalina over Grønland 1960”.

Catalinaflyene blev bygget fra 1935 i San Diego / Californien og kunne operere som patruljefly, antiubådsfly, maritim patruljering samt natangreb og mineudlægning. Et tomotorersfly med op til 1200 hk ved spidsbelastning og 550 hk ved cruiseflyvning, hvor flyet kunne holde sig i luften i op til 27 timer. Flyet havde et vingefang på 30 meter, en længde på 15 meter og plads til 6 besætningsmedlemmer

Bemærkelsesværdigt for flyet var det med til at opspore den tyske flådes stolthed ”Bismarck” og senere være med ved amerikanernes angreb på Midway øerne / krigen mod Japan i Stillehavet.

En tekniske gennemgang af flyet afslørede, at navigationsapparaterne var temmelig primitive i forhold til dem, vi kender i dag. Nogle af midlerne ville vi i dag betegne som noget ”gammeldags”.

Flyet blev trukket frem af 2 stjernemotorer med hver 18 cylindre og havde en marchhastighed på 200 km/t.

Stig S. startede i Flyvevåbnet 1958 og blev uddannet flymekaniker september 1959 og valgte derefter at komme på Catalinafly.

Da han blev tilbudt at komme til Grønland og være med i operationer fra Catalinafly (2 ex var stationeret på Grønland), sagde han som 20–årig tak, og så begyndte eventyret som yngste mand om bord på flyene.

Foredraget / fortællingen var fyldt med spændende og til tider sindsoprivende beretninger om de forhold, fly og besætning blev udsat for undervejs.

Stig S. var med i første luftgruppe Vest på Grønland vestkyst og senere luftgruppe Øst og så igen tilbage.

Operationerne bestod i alle mulige opgaver, hvor et Catalinafly kunne deltage: isrekognoscering (”dødkedeligt) / forsyninger til baser langs vestkysten af Grønland / modtagelse af ”gæster” / depotforsyninger til Siriuspatruljen (”slædefolket”) og deres hytter på østkysten / sprøjtning mod myg / og flere andre opgaver.

Flere af landingsbanerne / flyvepladserne var ret primitive / af meget forskellig kvalitet, og da det grønlandske vejr kan skifte meget hurtigt (især med lavthængende tåge og ofte meget dårlig sigt kunne der under landing og start opstå farlige situationer undertiden med fare for nødlanding. Der krævedes både ved flyvning og reparation af flyene en stor evne til at improvisere.

Det var i det hele taget barske forhold (meget lave temperaturer -17 gr. og derunder) at arbejde under – barske livsforhold. Et vist samarbejde med Søværnet var nogle gange nødvendigt, men forløb ikke altid lige glat.

En afsluttende krølle på foredraget var et citat fra et brev, som Stig S. havde modtaget fra en eneste overlevende fra tiden på Grønland (Siriuspatruljen)i 1960: ”I må være sindssyge for at udføre det, I gør!”

De 50 tilstedeværende klubmedlemmer fik en beretning af meget stærkt personlig karakter. Der var mange oplevelser og anekdoter fra en lang tid / på Grønland krydret med humor. Stig S. var en meget levende fortæller, som fik medlemmerne til at opleve perioden på nært hold.

 

Medlemsmøde d.23. september med foredraget, Nordisk Fjer Koncernens spektakulære sammenbrud

Foredragsholderen Anders Wejrup var ansat i Nordisk Fjer Koncernen i 5 år, heraf som adm. direktør fra 1988 -1990. AW har beskæftiget sig med sagen i 36 år. Herunder 12 år med den efterfølgende retssag og 13 år med tilblivelsen af bogen ” Bedraget” Gennem årene er det blevet til 500-600 foredrag om den spektakulære sag.

AW tog udgangspunkt i Johannes Petersen karriere fra hans ansættelse i Fyns Fjerfabrik til hans selvmord i 1990.

Johannes Petersen manipulerede med alle omkring sig og løj om sin baggrund for at opnå magt. Han CV som blev brugt i Blå bog var pustet op, og ingen stillede spørgsmål ved oplysningerne. I 1959 mødte han Inga Lydia Rasmussen, som blev hans sekretær og elskerinde – og samtidig den mest magtfulde person i koncernen efter ham selv.

Johannes Peter formåede at få sammensat en bestyrelse af prominente personer, Formanden var Kammeradvokat Poul Smith som gennem årene blev tilgodeset med betalinger af et stort luksusforbrug, som på et tidspunkt omfattede et hus i London. Concorde rejser etc.

Lånene i koncernen voksede stødt gennem årene og involverede 60 banker. Økonomiafdelingen bestod kun af 2 personer. Der var 5.000 ansatte i koncernen.

Et tilknyttet revisionsfirma, City Revision udarbejder efter 7 måneders tilknytning et notat til bestyrelse, hvor de gør opmærksomhed på store uregelmæssigheder og samtidig ophæver samarbejdet. Via manipulering når notatet aldrig frem til bestyrelsen.

Johannes Petersen søn tilknyttes og han gennemfører en såkaldt containermodel, hvor varelagre flyttes rundt og indholdet undervejs ændres fra hønsefjer til edderdun via falske fakturaer. Det samme sker med leasede maskiner.

I 1975 oprettes en klubkasse med 50 mio.kr. til finansiering af bestikkelse og andre ulovligheder.

AW nævner perioden 25. sept. til 18. nov. som 7 dage med en kamp på liv og død.

NF mangler kapital og i desperation annoncerer Johannes Petersen et salg af NF til en amerikansk virksomhed. Hvilket er et stort blufnummer.

Børsens Nyhedsmagasin er på sporet af problemerne i NF og skriver en kritisk artikel, som blot afvises af Johannes Petersen som pure opspind.

AW beslutter i løbet af ugen at gå under jorden og blive whistleblower. – Han tager kontakt til Unibank og fortæller om NF svindel.

D.18. november begår Johannes Petersen selvmord i sit sommerhus på Møn.

AW gennemgik herefter det lange retsopgør og hans eget liv efter koncernens sammenbrud.

AW blev hårdest straffet og afsonede 2 år i Horserød.

Sammenbruddet gav genlyd internationalt og medførte ændringer i selskabslovgivningen herhjemme.

Foredraget var meget medrivende og fængslende. AW store viden qua hans ansættelse og arbejde med NF var helt unik. Det gav samtidig et billede af de menneskelige konsekvenser af at være underlagt en psykopats manipulationer, drømme og magtbegær.

48 medlemmer deltog i foredraget.

 

Medlemsmøde d. 15. september 2021 i Rådhusstræde med foredrag af vores medlem Hans Sode-Madsen: ”Den livreddende hjælp 1943 – 1945”.

Mødet blev åbnet med praktiske bemærkninger fra Hans birk – herunder, at der er optaget 6 nye medlemmer i klubben, hvoraf de 5 var til stede og som hver især præsenterede sig for de tilstedeværende.

Søren Taarnhøj gennemgik hjemmesiden for de nye – og os andre – hvilket var vældig godt, da alle undermenuer blev forklaret.

Hans Sode-Madsen startede sit foredrag med at klargøre, hvorfra han havde sin store interesse for tiden 1943 – 1945.

Han egen far havde været i Kz-lejr, og som så mange andre løsladte Kz-fanger blev der ikke talt om det i hjemmet. Mange af de løsladte var dybt sårede på sjæl og krop, men lukkede ikke op for det hjemme. Der var tavshed, ingen krisehjælp og flere begik selvmord efter fangenskabet.

Hans S.-M havde egentlig ikke villet beskæftige sig med besættelsen, men hans fars fravær og et møde med en ældre jødisk rabbiner (”Jeg taler med Gud hver dag”) satte ham i gang med forskning og forfatterskab om periodens begivenheder.

Gennem ansættelsen på Rigsarkivet og opfordring derfra skrev Hans S.-M. sine bøger.

Politi, jøder, modstandsfolk blev arresteret og sendt til forskellige kz-lejre ud over hele Tyskland – ca. 6000 danskere i alt.

Officielt kunne man herhjemme ikke udøve hjælp til fangerne, men via pengemidler fra Socialministeriet og udenrigsministeriet blev der kanaliseret penge til Det Danske Hjælpekorps, som havde fået tyskernes tilladelse til at bringe tøj og andre fornødenheder til fangerne. Korpset bestod af en enestående mængde hjælpere: læger – chauffører – sygeplejersker og andre civile, som sørgede for transport (bl.a. i fiskeeksportbiler) og fordeling til fangerne.

Røde Kors vægrede sig ved at deltage (havde ikke mandat!), men hjælpekorpset fik de fornødne tilladelser og udførte hjælpeprogrammerne.

Man prøvede at sende den materielle hjælp som almindelig anbefalede pakker (ofte i overtal, for at være sikker på, at nogle nåede frem).

Mad måtte ikke sendes, men specielt 2 danske præster – Fritz Lerche og den danske sømandspræst – Sophus Boas – i Hamburg fandt snedige omveje til at få mad bragt ind i lejrende til de danske fanger, hvoraf mange var anbragt i almindelige fængsler og tugthuse. Fangevogtere og fængselsinspektører var modtagelige for bestikkelse (danske cigaretter, snus m.v.) og lukkede derfor ofte det ene øje, så mad kunne bringes ind i lejre og fængsler. Den bedste måde at få bragt fornødenheder ind i fængslerne var at pakke varerne i almindelige kufferter (alle i Tyskland bevægede sig rundt med en kuffert med deres bedste ejendele) – derfor blev kufferter ikke undersøgt ved præstens besøg.

I 1944 ca. 3 måneder før ”De Hvide Busser” lykkedes det for Det Danske Hjælpekorps ved hjælp af bl.a. 4 røde DSB – busser fra ruten København Køge samt andre busser at fragte en del fanger hjem til Danmark.

Den danske samarbejdspolitik har givet åbnet mange porte for mulighederne for at bringe danske fanger hjem – herunder jøder, modstandsfolk, kommunister og politibetjente blev også reddet ud.

En af de lejre, som danskerne (og nogle nordmænd) var anbragt i, var Theresienstadt – en propagandistisk ”mønsterlejr – ”se, hvor godt vi behandler de indsatte”.

Det var en stor logistisk opgave at finde og hjemtransportere alle danskere, men i samarbejde mellem den danske sømandspræst og den norske sømandspræst og Hjælpekorpset lykkedes det.

Folke Bernadotte, som via diplomati fik tilladelse til at køre ”De Hvide Busser” til lejrene for at hente fangerne ud, ville først ikke arbejde sammen med danskerne, men nødtvungent gjorde han det alligevel, da han måtte erkende, at Hjælpekorpset havde et stærkt forgrenet netværk i Tyskland, som han kunne støtte sig til.

Da regeringen gik af, overtog departementscheferne styringen af Danmark, og de var meget villige til samarbejde med alle de frivillige, som stillede op i forbindelse med at hjælpe fangne danskere – bl.a. overførsel af store pengebeløb.

Der er ikke gjort mange optegnelser om disse menneskers hjælp, men samtaler og papirbrudstykker har været med til at vise den store offervilje.

 

Der var 45 medlemmer til stede, og de fik en dyb og gennemgribende fortælling, som løftede sløret for den manglende samarbejdsvilje fra Røde Kors side – som det var dengang. Der var formidabel viden bag dette foredrag, som blev glimrende formidlet af Hans Sode – Madsen, som er parat senere med et foredrag om ”De hvide Busser”.

 

 

Medlemsmøde d. 8. september 2021 i Rådhusstræde med foredrag af Bo Tao Michaelis: ”Hemingway – manden og myten”.

Vi havde besøg af Bo Tao Michaelis (BTM / journalist, forfatter, litteraturkritiker og boganmelder ved Politiken), forfatter til bogen ”Hemingway – En mand og en myte”, brugte denne som grundlag for det meget dybe, livlige og levendegørende foredrag om Ernest Hemingway, som vi hørte i dag.

Foredraget gav os i store træk Hemingways (H) livsforløb fra fødsel til død.

Undervejs hørte vi – illustreret med mange anekdoter – om manden og myterne – myterne, som i noget omfang var skabt af H selv samt omgivelserne (andre forfattere / venner / fjender / hustruer / journalister).

Hemingway blev født i 1899 og døde ved selvmord (jagtgevær) i 1961 (selv om hans sidste hustru prøvede at gøre selvmordet til et vådeskud for omverdenen).

Vi fulgte hans vej fra fødslen i et stærkt religiøst hjem (protestantisk / afsky for enhver form for spiritus / vin), som han forlod som meget ung / stor teenager. Hans far var læge og moderen operasanger / musiklærer.

En mand, som via besøg i Europa (Italien / Frankrig / Spanien) og senere Cuba var med til at forme ham som den store forfatter og nobelpristager han var.

Deltagelse i 1. Verdenskrig, Den Spanske Borgerkrig, 2. Verdenskrig (ville være den første amerikaner i Paris) gav grundlaget for de fleste af H´s romaner. Hans egne oplevelser undervejs i livet er alle på en eller anden måde med i hans romaner / noveller.

4 giftermål blev det til med følgende skilsmisse i de tre første tilfælde, og myterne om hans store kvindeforbrug må siges at være sand.

H var meget begejstret for Paris og tilbragte mange år der, hvor han stiftede bekendtskab med og blev venner med nogle af den tids store forfattere, herunder en del amerikanske.

BTM gav os titlerne på nogle af H´s bøger: ”Den gamle mand og havet” / ”Hvem ringer klokkerene for” / ”Afrikas dronning” / ”Solen går sin gang ” / ”Novellesamlinger” og mange flere.

Den sidste tid i sit liv tilbragte H på Cuba (med nogle afstikkere til Paris). Han opfattedes som mere og mere ”underlig” i den sidste tid / var i en periode indlagt på psykiatrisk hospital og fik måske elektrochok / skidt for en forfatter, som bruger sine egne oplevelser og erindringer som grundlag for forfatterskabet.

Vi blev af Bo Tao Michaelis på en fantastisk livfuld måde ført dybt ind i Ernest Hemingways liv og død.

42 medlemmer deltog.

Tur til Femern Bælt Projekt og Hesnæs Havn d.1. september 2021.

Turen startede kl. Ca. 09:00 fra Køge station med Herfølge Turistfarts bus mod Lolland og Falster.

Deltagerne var begunstiget af et fantastisk varmt og solrigt vejr på årets første efterårsdag – og det varede ved hele dagen.

Rigtig god bus med høj stemning af snak gennem hele karossen på turen både sydover og senere hjemover.

Kl. 10:30 landede vi i Rødbyhallen til et veldækket kaffe- / morgenbord og foredrag af en medarbejder fra Femern / Sund & Bælt. Foredraget blev ledsaget af en fin mængde meget instruktive billeder og afsluttet med en video – alt dette tilsammen illustrerede tydeligt, hvad det var, der foregik i vandet syd for Lolland ved Rødby: Bygning af tunnelforbindelsen mellem Danmark og Tyskland til åbning om estimeret 8,5 år.

Efter foredraget besøgte klubben udsigtsplatformen ved byggeriret. Der kunne ses en imponerende mængde gravemaskiner og specialfartøjer både tæt på og langt fra land. Overvældende var det at se, at arbejdet allerede var i fuld gang ude på og i vandet.

Bussen blev derefter fyldt igen med retning mod Hesnæs Havn, hvor der var gjort parat til frokost, som bestod af 2 stykker meget velsmurte og velsmagende smørrebrød ledsaget af en lokalt brygget øl. En fin kage afsluttede frokosten.

Igen op i bussen med retning Køge, hvor vi landede kl. 16:10 efter en utrolig fin dag med mange input til hovedet øverste del og den nedre del med den gode mad.

Vejr, indhold og selskab var uforligneligt for de ca. 45 deltagende medlemmer.

 

Næste uge får vi besøg af Bo Tao Michaelis, der som specialist i Hemingway (forfattet bog om Hemingway) vil fortælle om Hemingway.

 

 

Medlemsmøde d. 25. august 2021 i Rådhusstræde med foredrag af Carsten Egø Nielsen: ”Pigerne på Sprogø”

 

Carsten Håkan introducerede historiker Carsten Egø Nielsen (CEN), som har forsket i ”pigerne” / kvinderne på Sprogø fra kvindehjemmets oprettelse i 1923 til lukningen i 1961.

Vi fik et levende, grundigt og meget inspireret foredrag om kvindehjemmet krydret med anekdoter / historier om ”ægte” skæbner fra Sprogø. Humor fra foredragsholderen lettede lidt på det tunge emne.

CEN understregede, at både Jussi Adler-Olsens bog ”Journal 64” samt filmen af samme navne var ren fiktion mht. kvindeskæbnerne og leveforholdene. CEN har virket som konsulent på filmoptagelserne.

CENs forskning har vist, at hovedformålet med at anbringe kvinderne på Sprogø var, at forhindre deres ”letfærdige og løsagtige levevis” – at isolere dem fra det øvrige samfund. De var jo ”slemme og uartige” piger pga af deres voldsomme seksuelle appetit.

Ved gennemlæsning af fundne journaler kan det godtgøres, at ca. 500 kvinder har været anbragt på Sprogø i hjemmets levetid. Af dem er der kun 2 i live i dag. Det viser sig, at der er forskel på kvindernes oplevelser og dem, som bliver beskrevet af forstanderinden.

Nogenlunde samtidig med Kvindehjemmet på Sprogø var der en anbringelse- institution på Livø for mænd – mænd, som havde begået meget voldsomme forbrydelser = vold / mord, forbryderiske åndssvage mænd / utilpassede, drankere mv.

Ideen om anbringelsen blev skabt af overlæge Christian Keller (De Kellerske Åndssvageanstalter). Christian Keller havde en ide om, at det var nødvendigt med arvehygiejne / racehygiejne / socialhygiejne. Mange kvinder med en tydelig seksuel adfærd skulle isoleres fra samfundet bl.a. for at forhindre, at deres adfærd kunne gå i arv til evt. børn. Befolkningens kvalitet skulle opretholdes ved at afholde disse ”minusindivider” i at få børn / skabe nedarvet degeneration. Der var flere argumenter for anbringelse, herunder at undgå spredning af kønssygdomme (mænd!!!?).

Sprogø blev valgt, fordi der var stor afstand til fastlandet – man kunne holde kvinderne isoleret. Sprogø blev oprindeligt ejet af Statsbanerne, og på øen var både et fyr og nogle familier, som drev landbrug – de måtte rejse. Øen ejes nu af Sund & Bælt.

Var kvindehjemmet et fængsel? / hospital? / forbedringsanstalt? Stedet skulle løse problemer med at genopdrage skæve individer. Nogle af kvinderne blev betegnet som seksuelt vildfarne, bl.a. fordi de ikke kunne holde sig fra mænd!

Diagnoserne var i virkeligheden ret ejendommelige.

Alderen på kvinderne kunne spænde fra 17 til 42 år, og anbringelsesgrunde kunne være rapseri, tyveri, vagabonderen, utugt, uægte børn, svag begavelse. Kvinderne blev intelligenstestet og på et tidspunkt var 152 testet og 126 blev erklæret åndssvage med en IQ under 75.

Hjemmet brændte i 1925, men det lykkedes Christian Keller at skaffe midler til genopbygning, og hjemmet blev genindviet i 1927 og nu med både eneværelser og dobbeltværelser. Fordelingen af disse er stort set ukendt, men blandt kvinderne var der et udtalt hierarki.

Behandlingen bestod i disciplinering / moralsk belæring / dagligt arbejde / og at lære at forbedre sig.

I1924 blev der vedtaget en lov, som omhandlede degenerative personer, minusindivider, hvorfor loven skule give adgang til tvangssterilisation. I loven omtaltes argumenter som legemlige handicaps / sindssygdom / psykotiske lidelser / epilepsi / alkoholisme / åndsvaghed.

Det var i virkeligheden Europas første racehygiejne (og den blev nærlæst af nazisterne, da de skulle udforme en racelov). Loven blev ophævet i 1967.

Hverdagen på Sprogø gik med arbejde i køkken, mark, sy- og vævestue, husholdning og stald i forskellige perioder.

Hverdagen var struktureret med arbejde, fritid, regler og forbud (fx ingen rygning, ingen mænd).

Foredraget blev fulgt op af skæbnehistorier om nogle af kvinderne (Carla, Caroline, Elvira m.fl.). Det var meget barske beretninger om årsag til anbringelse og senere evt. udskrivning / løsladelse. Vi hørte om flere kvinder, som gennemgik nogle hårde livsbetingelser.

Foredraget blev fulgt op af en stor mængde autentiske billeder fra livet på Sprogø – billeder, som meget tydeligt illustrerede kvindernes liv i vævestue, marken, køkken, værelser, tøjdepot, billeder af vaskekummer, baderum, pløjning, græsslåning, møgkørsel o.l.

Der var jævnligt overlægetilsyn på øen, og disse blev konfereret af med forstanderinden. Forstanderinden fungerede både som ”plejemor” og faglig person / rådgiver over for kvinderne.

Kvinderne kunne leve et liv, som mindede om det, som mange andre unge kunne leve på den tid: en årlig bådudflugt – dilettantkomedie, ferie i huset ”Friheden” (på øen, som ikke måtte forlades). Der var naturligvis også straffe / sanktioner for forseelser. Det kunne være træk i løn, særlig slem anbringelse i ”muffen” (spændetrøje), og det værste at komme i ”betænkningsrummet” (isolationscelle), men dog i højst 8 dage.

Kvinderne, som kunne ses på billederne, så velklædte, renlige, velernærede og glade ud. Det tyder på, at livet i hjemmet ikke har været helt så hårdt, som eftertiden har vurderet. Breve, som kvinder, der har forladt øen, har sendt til ”plejemor” vidner om, at meget godt også er foregået.

Kvinderne var i gennemsnit før 2. VK på øen i 7 år og efter krigen i 3 år. Kvinderne blev evakueret fra øen under besættelsen, da tyskerne befæstede øen, og der var mange soldater. En kvinde (Pouline) valgte frivilligt at blive på øen i 38 år. I alt ca. 500 kvinder nåede i hjemmets levetid at gennemgå en tilværelse på øen. Nogle kvinder oplevede genindlæggelser. I hjemmets levetid var der flere kvindelige forstandere og på et tidspunkt et forstanderpar (1 mand!).

I slutningen af 1950–erne blev der luftet tanker om at lukke hjemmet på Sprogø.

Da det i 160 blev besluttet at lukke hjemmet, var der 3 kvinder tilbage.

Hjemmet lukkede 1. april 1961.

Man kan tænke meget om Kvindehjemmet på Sprogø, men det vigtige må være, at vi ikke dømmer eftertiden med nutidens præmisser.

Et fantastisk foredrag med stor menneskelig indsigt.

40 medlemmer deltog.

 

 

Medlemsmøde d. 18. august 2021 i Rådhusstræde med ”besøg” af Torben Mogensen: ”Refleksioner over coronapandemien – og hvor skal vi hen?”

 Torben Mogensen startede med at give en historisk gennemgang af epidemier, som har ramt menneskeheden op gennem tiderne. Som eksempler nævntes kolera, spedalskhed, pest, den spanske syge, polio, mm..

Man vidste ikke, hvorfra smitten kom, men havde dog en viden om, at isolation ville være gavnlig for at forhindre smitte fra person til person.

Med opfindelsen af mikroskopet opdagede man bakterier og mente, at disse kunne være årsag til epidemierne. Virus var faktisk ukendt og derfor ikke kendt som epidemiskabere.

Hvordan opstod en evt. epidemi? Som eksempel mente man, at den spanske syge (1918) stammede fra USA, hvor smittede soldater bragte influenzaen til Europa ifb Første Verdenskrig.

Når virus kommer ind i kroppen, går immunforsvaret til angreb, men hvis ikke immunforsvaret kan genkende den indtrængende virus og nedkæmpe den, kan virus forårsage smitte og sygdom.

En overgang troede man, at den meget dårlige luft i byerne var årsag til sygdommene, men den dårlige luft var ikke specielt sygdomsfremkaldende – kun blot dårlig.

Med de erfaringer, der er nu, ved man, at virus og evt. mutationer spredes gennem udåndingsluft / dråber. Derfor blev der iværksat en del forholdsregler for at modvirke smitte: Håndvask (stærk hygiejne) / håndsprit / isolation / mundbind (selvom der ikke er videnskabeligt bevis for nytten af disse, men en stærk formodning, om at de hjælper).

Der er en formodning om, at virus opstår hos dyr og derfra ved uheld kan brede sig til mennesker. Vores måde at holde dyr på (fx svin, som lever tæt) kan være grobund for, at virus opstår og spredes.

Opstod corona i Wuhan / Kina fra et laboratorium, hvor man arbejdede med virus? Eller er det fra flagermus, at smitten er kommet fra? Det vides ikke med sikkerhed.

Med de historiske og nylige erfaringer, man har gjort, ved man nu en masse om, hvordan man kan bekæmpe corona /covid19.

Vi bærer alle mange slags coronavirus i os, men når først en ukendt form invaderer os, kan vi blive syge, som det er sket nu.

Umiddelbart har vi ingen modstandskraft mod corona, som den er nu.

Vaccination er de eneste løsning mod smitteproblemet. Flokimmunitet vil være det bedste, men denne opnås bedst gennem vaccination og ikke gennem tilfældig smittesprednning. Det er den strategi, som Danmark valgte for at vi kunne beskytte os selv og hinanden og især med henblik på ikke at overbelaste sundhedsvæsenet som vi så det fx i Italien.

De nye vacciner (Rna) arbejder med døde virusproteiner, som sætter immunforsvaret i stand til at genkende de ”rigtige”, hvis man disse trænger ind i kroppen. Pfizer og Moderna vaccinetyperne (deres teknik) må anses for at være de bedst virkende. Hvis bivirkninger / komplikationer opstår, vil det være inden for den første måned, men på langt sigt (10 / 15 år) ved man ikke noget.

Et tredje stik for de sårbare i befolkningen vil kunne komme på tale.

Det diskuteres nu, om børn skal vaccineres, selvom de ikke fanger smitte så nemt som ældre, men Torben Mogensen mener, at alle bør vaccineres – total flokimmunitet. Hygiejne er alfa og omega i at holde smitten væk.

Corona er ikke slut, men vi må lære at leve med den som fx influenza. Torben Mogensen tror ikke på, at der vil blive tale om en nedlukning i efteråret / tror på et normalt år uden nedlukning. Også selvom vi kan frygte en mutation / variant af virus, som ikke slås ihjel af vaccinen.

Torben Mogensen går stærkt ind for, at vi bevarer coronapasset.

Vi fik en kompetent og dybtgående gennemgang af en veltalende foredragsholder, som krydrede sit foredrag med anekdoter om corona i forbindelse med at besvare spørgsmål fra forsamlingen.

 

Medlemsmøde d. 11. august 2021 i Rådhusstræde med foredrag om ”Blekingegadebanden” ved Finn Orbe, medlem af HC Gentofte.

Foredraget var i vid udstrækning baseret på Peter Øvig Knudsens bog ”Blekingegadebanden”.

Optakten til bandens aktiviteter var en afhandling i 1946 af Gotfred Appel ved Københavns universitet omhandlende emner med tilknytning til kommunismen og Shakespeare!

Gotfred Appel var glødende kommunist og lagde dermed grunden til nogle af de tanker og ideologier, som Blekingegadebanden arbejdede ud fra ved dens ”etablering” – i 1968 i forbindelse med etablering af en kommunistisk ungdomsorganisation.

Hovedformålet med bandens virke var at skaffe penge til den palæstinensiske organisation / terrororganisation PFLP/ ”frihedskamporganisation”. – I det hele taget at støtte den kamp, som PFLP var i gang med i Mellemøsten specielt rettet mod Israel.

Der blev samarbejdet med lignende grupperinger andre steder i Europa bl.a. til en PFLP-koordinator i Paris, som skulle videreformidle pengene til PFLP i Palæstina.

Bandens medlemmer var meget dygtige til at opretholde et lovligt engagement udadtil som privatpersoner (arbejde – familieliv), medens der indadtil blev planlagt ulovligheder med det formål at skaffe flest mulige pengebeløb til PFLP – det handlede om at støtte en større sag.

Banden havde en kerne af personer, som kunne flere ting i forbindelse med de kommende ulovligheder – bl.a. var en af dem ansat i Statens IT-Central, hvor der ikke var væsentlig clearing af personers adgang. Han kunne finde cpr-numre til brug ved forfalskninger mv.

Der blev planlagt og udført flere røverier og endda var der en plan om en kidnapning af et familiemedlem fra den svenske, rige ejer af Tetrapak. Det gik i vasken.

Der var flere dækadresser / dæknavne / og et sommerhus i Sverige.

Alt blev planlagt minutiøst ned i mindste detalje, og der blev ført arkiv over de udførte og de aflyste aktiviteter samt planlægning af kommende.

1974: indbrud i vandtårn (hjemmeværnsdepot) i Gentofte: våben og granater.

1975: røveri mod A-kasse / stort pengebeløb.

1975: postrøveri / stort pengebeløb.

1976: forfalskninger til udbetaling af overskydende skat = 1,4 mio.

1980: forsøg på at få åbnet bankboksen i filial for Forstædernes bank ved at bortføre direktøren. Gik i vasken – krævede 2 sæt nøgler.

1980: forsøg på røveri mod BILKA / gik også i vasken.

I samtlige sager var politiet på bar bund, og selvom PET (på det tidspunkt 5-6 mand) kom indover kunne der ikke samarbejdes om at finde spor og beviser.

1985: Privatbanken i Herlev / Kørestolsrøveri.

1986: Røveri mod Daells Varehus / 6,1 mio. i kontanter og lige så mange i checks, som ikke blev indløst, men blot forsvandt.

1986 / december: Røveri på Købmagergades Postkontor, hvor en ung betjent ulykkeligvis blev dræbt. Banden slap af sted med en stor sum penge (14 mio.) – aldrig fundet.

Oprindelig var banden ikkevoldelig, men det udartede sig senere til overfald og drab.

Tilfældigheder var med til at føre politiet på sporet af banden: 3 fundne nøgler til en lejlighed i Blekingegade / notesbog fundet i Paris med adresser i Danmark / rygsæk med fældende indhold (regning fra KTAS med ardesse) i forulykket bil på Kongevejen (føreren blev blind). Ransagninger i lejligheden, som bragte fældende beviser frem mod banden: navne, arkiver og våben.

 1. maj 1989 afholdtes det første retsmøde i sagen og 2. maj 1992 blev dommene afsagt. De spændte mellem 1 og 10 års fængsel. Alle var dog løsladt senest i 1995.

Vi fik en levende og meget vidende fortælling af Finn Orbe om denne barske episode i Danmarkshistorien. Der henvises til Peter Øvig Knudsens bog: ”Blekingegadebanden”.

39 medlemmer deltog i mødet.

 

 

 

Medlemsmøde i Rådhusstræde d.4. august 2021

Dette møde var et opstartsmøde efter sommerferien i juli.

Hans Birk bød velkommen og gennemgik dagens program.

Herefter gennemgik han HC-klubberne udvikling og organisation. Der er nu 23 klubber i alt, og der forventes flere startet i løbet af indeværende år. Århus er det seneste nye projekt.

Der afholdes et årsmøde med repræsentanter for alle klubber i september med hovedtemaet: ”Fremtiden for Hemingway Club”

I forlængelse af denne gennemgang blev hovedfokus vores egen klub. HB gennemgik det Charter, vi har tilsluttet os samt målsætningen for klubben.

Der var ikke ændringer til den tidligere formulerede målsætning, hvor hovedelementerne er

 • At skabe et fællesskab og sociale relationer – hvor vi trives, og som vi ønsker at deltage i.
 • At alle bidrage til fællesskabet – Kun derved opnås den sammenhængningskraft, der er nødvendig.
 • Vi skal lære noget nyt hver gang vi mødes.
 • Interessante møder og aktiviteter = engagerede medlemmer.
 • Fremme etablering og understøtning af Interessegrupper.

Fokus i efteråret er endvidere at styrke Interessegrupperne og planlægge start af en club2 i Køge.

Herefter gennemgik tovholderne for de 6 Interessegrupper status for de enkelte grupper. Et fællestræk er, at der er plads til flere medlemmer, om der blev opfordret til at interesserede kunne rette henvendelse til tovholderne. – Behovet for nye grupper blev diskuteret uden at der truffet beslutning om nye.

Asbo gennemgik herefter aktivitetskalenderen for 2. halvår. – Planlægningen rækker frem til medio november.

Efterfølgende blev vor pipeline gennemgået, og der kom en kraftig opfordring til alle medlemmer om at melde sig som tovholdere.

39 medlemmer deltog i dette opstartsmøde, som også blev overværet af en journalist fra Dagbladet.

 

Sommerferiefrokost d.16. juni 2021 på Hotel Hvide Hus/ Comwell

Dette arrangement var det sidste inden sommerferien.

41 medlemmer deltog i en meget stemningsfuld frokost, som også havde deltagelse af Køges borgmester Marie Stærke.

Efter en velkomsttale af Hans Birk nød vi køkkenchefens gode mad og hygge nogle timer.

Næste møde efter sommerferien er planlagt til d.4. august.

Se billeder fra arrangementet: 2021 – HEMINGWAY CLUB KØGE (weebly.com)

 

Generalforsamling mm d. 9.juni 2021 i Rådhusstræde.

40 medlemmer deltog i den årlige generalforsamling, som normalt er planlagt til at finde sted i marts.- men denne gang udsat pga. Corona restrektioner.

Separat referat er udarbejdet .

Efter generalforsamlingen blev der gennemført en workshop med det mål at få listet ideer til efterårets arrangementer. 

5 grupper arbejde med opgaven og præsenterede hver især deres forslag.

Ideerne vil blive sammenskrevet og brugt i detailplanlægningen.

Grupperne arbejdede entusiastisk med opgaven, og der kom utrolig mange ideer frem. 

 

Svæveflyvning del 2 ved Søren Taarnhøj onsdag, den 2. juni 2021.

For nogle uger siden holdt Søren T. et foredrag om svæveflyvningens lyksaligheder og teknikaliteter som et online videomøde.

Til foredraget hørte en del 2, som skulle være den praktiske del af foredraget – altså op og flyve.

Denne del 2 blev så gennemført onsdag, den 2. juni 2021 med mødestart på Kongsted Svæveflyveplads kl.10:00. Derpå fulgte en rundvisning på pladsen med besigtigelse af hangarer og fly. Efter rundvisningen var der fælles frokost for deltagerne, inden der skulle flyves fra kl. 12:00.

For de fleste af os var det en luftdåb i svævefly.

Vi fik godt smørrebrød og hyggeligt samvær over frokosten, som i øvrigt var den første fælles begivenhed efter lettelse af Corona restriktionerne – det var første gang, at vi var så mange samlede uden for de virtuelle skærmmøder / og foredrag – det var meget, meget rart.

Kl. 12:00 startede flyvningen for de 25 medlemmer, som havde tilmeldt sig en svæveflyvetur. Der var beregnet 4 personer i luften i timen, og det blev overholdt på bedste vis, således at flyvedelen blev afsluttet kl. ca. 15:00.

Vi var tilsmilet af et fantastisk vejr, høj sol og ganske få skyer – vindretningen var rigtig og tilpas i styrke, så alle flyvninger blev gennemført på smukkeste måde.

At høre medlemmerne tale om oplevelsen efter landing var rigeligt til at fortælle, at det havde været en superoplevelse.

Kort efter vores mødetid kl. 10:00 landede 3 veteranfly – 2 eksemplarer af Chipmunk og 1 KZ-fly (dansk bygget fra Kramme & Zeuthen).

Flyene blev besigtiget og klappet, og piloterne fortalte anekdoter om flyene og deres egne oplevelser med flyene.

Da veteranflyene lettede for at flyve hjem, gennemførte de 2 Chipmunks en længere gang luftakrobatik, som på fornemste måde demonstrerede flyenes og piloternes dygtighed i luften. – Det var en fantastisk oplevelse.

Besøget sluttede kl. ca. 15:30 efter en dag, som var ganske eventyrlig.

Tak til Søren Taarnhøj og de frivillige i svæveklubben, som var med til at få alt til at fungere.

Vi var ca. 40 medlemmer, som deltog.

Se billeder fra arrangementet: 2021 – HEMINGWAY CLUB KØGE (weebly.com)

 

Medlemsmøde d.26. maj i Rådhusstræde med foredraget:

Krigskirurg i historisk tilbageblik – Desert Storm 1991, Bosnien 1993 og Afghanistan 2004 af Ebbe Dag Christensen.

Hans Birk bød velkommen til dette første fysiske møde i Rehabiliteringscenteret efter den lange nedlukning.

Ebbe Christensen der de seneste 5 år har været medlem af HC Greve, fortalte herefter om sig selv og sin baggrund.

Han er oprindelig uddannet som officer og blev senere lægeuddannet.

1965 til 1972 var han Linie officer i Kamptropperne og fra 1972 til 1988 Reserve officer.

1979 til 1987 Speciallæge uddannelse og 1987 til 1991 Overlæge i Sverige og Tyskland

Fra 1991 til 2004 deltagelse Desert Storm, Bosnien og Afghanistan som kirurg/officer.

EC fortalte herefter om sin deltagelse i Dessert Storm, som startede i januar 91 med træning i England i bl.a. gaskrig – og senere omfattede 3 måneders arbejde på et Britisk felthospital i Saudi Arabien. Hospitalet, som kunne håndtere 700 indlagte, var indrettet i en tidligere lagerhal. – Vi så en del billeder fra stedet og operationsbilleder af skader, som hospitalet behandlede.

EC konkluderede at Koalitionen var godt forberedt på operationen og at man havde overvurderet fjenden.

Herefter hørte vi om hans deltagelse i Bosnien i 1993, hvor han funktion var kirurgisk overlæge.

EC viste et kort over de berørte lande og han gav et historisk overblik over baggrunden for krigen.

Hovedkvarteret for den danske mission var placeret i tidligere Vintersport hotel i Sarajevo, som vi så en række billeder fra. – Samt fra områdets byer, felthospitaler, Sniper Alley.mv. EC fortalte også en gribende hændelse om et børnehjem, som var blevet forladt af personalet – og børnene overladt til deres egen skæbne.

EC’s oplevelser i Bosnien karakteriserede han som en ubehagelig konfrontation, hvor idealismen forsvandt. Mange danske soldater som deltog, er i dag ramt af PTSP.

3.brændpunkt, som EC havde deltaget i, var i Afghanistan i 2004.

Vi hørte om den historiske udvikling i landet fra det Britiske nederlag i 1842, statskuppene i 1973 og 1979 frem til borgerkrigen – og den USA´s ledede koalition i 2001 til 2012, hvor DK deltog – og i 2006 til 2012 var i Helman og kostede mange danske soldaters liv.

EC viste en del billeder hospitalet hvor EC arbejdede inkl. en del billeder fra de skader, som blev behandlet.

EC’s refleksion fra udstationeringen var at indsatsen gav mening, og at han ville gøre det igen. Dog vil han have foretrukket, at man havde banket de slemme drenge først og derefter hjulpet befolkningen (som han havde stor respekt for).

Foredraget var yderst spændende og præget af hans personlige mod og holdninger – også politiske.

40 medlemmer deltog i mødet.

 

Videomøde onsdag den 12. maj – KØS Museum for kunst i det offentlige rum – ved museumsdirektør Ulrikke Neergaard.

For første gang i Hemingway Køges 3-årige historie blev et aftalt videomøde ikke gennemført. Årsagen var, at Ulrikke Neergaard måtte melde afbud, fordi der i nat havde været en hændelse på museet, der krævede hendes tilstedeværelse.

Ulrikke Neergaard vil vende tilbage på et senere tidspunkt med sit foredrag.

Tiden blev i stedet brugt til forskellige informationer om klubbens kommende arrangementer.

Hans Birk meddelte, at vi har fået lov til at vende tilbage til Rehabiliteringscenteret fra og med 26. maj – hvis der ikke sker ændringer i restriktionerne. Det er faktisk en glædelig begivenhed, og det markerer samtidig, at der dermed er gået 1 år med videomøder i klubben. Der er derfor en stor tak til Steen og Michael, som med et stort arbejde har sørget for, at teknikken har virket både for os deltagere og foredragsholderne.

Carsten Langes legat har delt ud af legater og har i år ramt klubben med et beløb på kr. 3.000,00 (2020 = kr. 5.000,00). Beløbet indgår i de øvrige tildelinger og vil blive brugt til aktiviteter fremover.

Kommende arrangementer:

 • Generalforsamling afholdes 9. juni i Rehabiliteringscenteret. Forslag til dagsordenen skal fremsendes senest 3 uger før og mødeindkaldelse vil være senest 2 uger før. Nærmere info følger.
 • Søren Tårnhøj informerede om 2. juni med svæveflyvning. Søren har kontakt med flere piloter i svæveflyveklubben; disse vil være behjælpelige på flyvedagen. Søren gjorde opmærksom på, at deltagere i flyvningen vil være ulykkesforsikret (passagerulykkesforsikring) gennem Dansk Svæve Flyver Union. Trafikstyrelsen godkender et sådant arrangement. Der udsendes udførligt program   for dagen, hvor der gives tider for ankomst, rundvisning, frokost og flyvning.  Der er styr på alt – undtagen vejret! Søren efterlyser hjælp til opstilling i forbindelse med frokosten.
 • Eigil informerede om de 2 næste vandreture. Fredag, den 14. maj mødes vi på p-pladsen bag Lellinge Kirke og vandrer derfra på en spændende tur på åsen langs med åen først på nordsiden og retur ad sydsiden. Afslutningsvis køres der til Braunstein til den sædvanlige evaluering / 19. maj er der fælles vandring på åsen ad 3 forskellige ruter: a) direkte til Café Åsen / b) kortere tur til Grundtvigs grav og derefter til Café Åsen / 3) en længere tur til afslutningen af åsen og derefter retur til Café Åsen. Vi mødes på Køge Torv kl. 10:00 og samles alle på Café Åsen kl. 11:15 .
 • Før sommerferien slutter vi med en frokost den 16. juni. Sted og tid oplyses senere.
 • Status på vacciner. De flest deltagere i mødet (vi var 27 i alt) havde fået 1. eller 2. stik. Der var ideer og råd til den nemmeste måde at opbevare sit Corona pas på sin smartphone til hurtig fremvisning på værtshuse o.l. Alternativt kan passet printes. Der er 14 dages karenstid efter 2. stik mht adgang mv. En dansk app skulle lande sidst i maj – senere kommer et EU-pas.
 • Gode råd om steder for kviktest og PCR-test – hurtighed og fremkommelighed.
 • Hans birk takkede for i dag – en dag med en god dialog om forskellige emner, da vores foredrageholder var forhindret.
 •  

Videomøde onsdag d. 5. maj 2021 – med foredraget Mezzogiorno. “Mennesker og mirakler under Syditaliens sol” – ved Cecilie Marie Meyer.

Hans Birk bød velkommen, og derefter introducerede Asbo Cecilie Maria Meyer.

Cecilie fortalte om baggrunden for sin store interesse for Syditalien – en interesse, som opstod i forbindelse med en gymnasiestudierejse med tog til Rom i 1997.

Efterfølgende blev det fulgt op med et studium på Københavns Universitet, hvor Cecilie blev cand.mag. 2006 som historiker / humanist. Hun har senere etableret sig som selvstændig forfatter, foredragsholder og journalist med et enormt kendskab til Italien og særligt til Syditalien.

Cecilie fortalte levende, begejstret og fascinerende om sin store forelskelse i Syditalien – det var tydeligt, at det kom fra hjertet.

Formålet med dagens møde var at øge kendskabet til Syditalien med det store potentiale – som vi i Danmark måske kunne lære noget af.

Hvem er syditalienerne? – hvad er Syditalien?

Cecilies store interesse for Syditalien blev også båret af at være sammen med sin kæreste og svigerfamilie.

Turen ned over Posletten var vidunderlig – besøg i Firenze, som fascinerede dybt med sin kunst, arkitektur og kirker, hvilket fik Cecilie til at mene, at ”Italien skulle fylde resten af mit liv”.

Forløbet kom videre med sprogskole i Firenze – cykeltur sydpå til regionerne Lazio og Campania sammen med en ven fra sprogskolen.

Cecilie læste et afsnit op fra sin bog (”Mezzogiorno”), som meget varmt illustrerede oplevelserne ved at være i Italien. Det blev også tydeliggjort, at der er en forskel på syd og nord i mentalitet, kultur og økonomi.

Syditalien udøver en stor tiltrækningskraft for norditalienerne – syden rummer alt det gode i livet.

Et ophold på sprogskole i Salerno øgede kendskabet til det italienske sprog og kulturen.

Der hersker mange fordomme mellem nord og syd og også blandt danskere, som mest har rejst i Norditalien.

Historisk ved vi, at grækerne allerede for ca. 2800 år siden kolonialiserede Syditalien, Sicilien og Sardinen. Megen kultur, arkitektur, tempelruiner og folketro spores tilbage til den græske periode.

Efter grækerne kom en byzantinsk periode med arabisk kultur som fremherskende (moskeer – viden om hydraulik – ingeniørkunst – matematik). Palermo var i denne tid den anden vigtigste kulturby.

Romerriget satte også sit præg på hele Italien på alle områder af kultur mv.

Omkring 1000 – tallet kom normannerne til Syditalien og satte ligeledes store aftryk i kulturen.

1300 – 1800 – tallet var domineret af spaniere og franskmænd, som på sin vis var med til at denne grundlaget for en samlet og mere moderne stat. Dog var der store landområder, som blev styret feudalt af vicekonger og storbønder, og der ses måske starten på den omfattende korruption for at opnå noget og måske også starten på mafiaen.

I 1700 – tallet var Napoli en stærkt industrialiseret by bl.a. med den første italienske jernbane (7 km lang) – også i forhold til andre steder i Europa.

Der bor ca. 20 mio. mennesker i Syditalien – den officielle arbejdsløshed er på 18% (der er store mørketal = 40 – 45%).

Vi har Europas ældste gennemsnitsalder for mennesker = 83 år.

Der satses på turisme (der er god plads) – servicefag, landbrug og industri. Generelt er det billigere at bo i Syditalien.

Syditalienerne har stor bevidsthed om krop og måden at leve livet godt på. Fordøjelsen spiller en stor rolle i livet – mad skal spises i den rigtige rækkefølge – fordøjelsen er et vigtigt samtaleemne. Den sociale intelligens er meget stor, hvilket illustreres af fænomenet at der bliver promeneret 2- 3 gange hver dag. Promenaden er stedet, hvor man i stiveste puds udveksler begivenheder og knytter kontakter – evt. med henblik på job. Man styrker familien og det lokale fællesskab. I øvrigt sørger man for rent socialt aldrig at være alene – selv ikke ved frisørbesøg og tur i bus.

Der holdes også siesta i Syditalien (bruger helst ikke ordet – har deres eget ord), og den varer fra ca. 13.30 til 17:00.

Bag de lukkede døre og vinduer skærmes man mod sol og dæmoner, spiser sin frokost, hviler på sin seng, tager en lur eller ser TV. Tiden står nærmest stille – går måske endda baglæns.

Mange af de ritualer, som man lever med, stammer helt tilbage fra de tidligere folkefærd i Syditalien – måske har grækerne givet det største aftryk på folketroen (overtro og tro på det overnaturlige).

Danske kunstnere blev fascineret af Syditalien – H.C. Andersens eventyr ”Skyggen” er inspireret af en rejse til Syditalien.

Et ledemotiv i Syditalien er, at mange ting ikke bliver færdiggjort (”det ufærdiges kunst”) fx bygninger og veje mm. At det fungerer således, stammer måske også fra den græske periode, hvor fx templer ikke blev færdiggjort og ved senere erobringskrige fik de lov at tå – der var ikke noget at plyndre. Ofte ses stilladser i byerne ved ikke færdiggjorte huse efter jordskælv (mafiaøkonomi?).

Liv og især død spiller en stor rolle. Man bruger aktivt folketroen ”for en sikkerheds skyld”. Opklæbede dødsannoncer på plakatsøjler i gaden – åbne sakse i skuffer (ikke klippe livets snor over) – amuletter med en lille mand med bukkehorn som underkrop (fertilitet) – ikke gå med vådt hår udendørs – passe på trækvinde.

Familien er en fæstning mod det onde og en stor del af livets sammenhold.

Cecilie læste på filmstudie i Salerno, og der viste familiekendskab udseende (gennemgående lidt mørkere i huden)”styrke”: du behøver ikke at komme til forelæsninger – du behøver ikke at komme til eksamen – du får alligevel højeste karakter”. Man bruger alle kontakter. Stor forskel fra Danmark til Syditalien!!

Der er fordomme både fra nord til syd og omvendt. Der er stor forskel på nord og syd – nord ser nok en del ned på dem i syd (”bor i huler” og er dovne). En del mennesker fra syd søger arbejde i nord, men kan ikke helt blive frigjort fra deres sydlige oprindelse. Der er en forskel i kultur, i klima, i udseende (mørkere hud).

Cecilies fortælling var en stor kærlighedserklæring til Syditalien – det skinnede nærmest ud gennem skærmen.

Cecilie arrangerer rejser til Syditalien, men de er i år udsolgt. Man kan blive skrevet på venteliste. Turene arrangeres mere med henblik på at møde mennesker mere end ruiner. At opfatte miraklet med de migranter, som har skabt sig en levevej og mødet med menneskene i almindelighed.

Vi 39 deltagere i mødet lærte om og hørte en på en varm og kærlig omtale af et område i Italien, som vi måske ikke kendte så godt. Cecilie vidste meget og gav meget af det til os.

Cecilies blog og hendes mailadresse (hvor man kan bestille hendes bog).findes på hendes præsentation på vores hjemmeside.

Tilmeldte til svæveflyvning er nu på 25 personer – der vil evt. blive oprettet en venteliste. Der vil komme nærmere info om arrangementet.

Næste uge program er KØS – museet for kunst i det offentlige rum – nærmere info følger.

 

Videomøde Onsdag den 28. april 2021 – “mine erfaringer og oplevelser med at arbejde med Sovjetunionen/Rusland som marked i perioden 1978-1986 og igen i perioden 1992-2001” – ved Povl Knudsen.

 Indledningsvist til dette referat skal det anføres, at lydforbindelsen fra Povl Knudsen var præget af udfald og hakken i gengivelsen, hvorfor dele af foredraget kan mangle i referatet.

Povl Knudsen arbejdede som salgsingeniør for forskellige telekommunikationsfirmaer og rejste i den forbindelse i 35-40 år rundt i verden. Sovjetunionen skulle afprøves som salg-/købsled, og derfor blev der i 1975 arrangeret en rejse i lejet bil fyldt med dyrt udstyr med henblik på at deltage i nogle symposier i Polen, Tjekkoslovakiet, Ukraine og Sovjetunionen.

Billrejsen blev præget af en del vanskeligheder såsom problemer ved grænseovergange (total splitning af bil og udstyr), benzinkuponer, elendige og hullede u afmærkede veje, svært at finde spisesteder mv.

Alle forbindelser i Sovjet skulle arrangeres med det sovjetiske indenrigsministerium, som krævede alle aftaler overholdt på det strengeste.  Foredrag på symposierne blev holdt på engelsk, og PK undrede sig over, at der på et symposium var ca. 25 strikkedamer til stede, men sagen var, at betaling til Ministeriet var efter antal deltagere!!!.

Turen i bil til Moskva foregik af kilometerlange ensomme veje gennem et stort slettelandskab – trist.

Der skulle til rejsen til Sovjet veksles et antal dollars til rubler – disse blev der ført streng kontrol med.

Den ”sorte” vekselkurs i Moskva var langt bedre.

Ved alle møder både ved symposier og ved samtaler / forhandlinger efterfølgende var der altid en repræsentant fra KGB til stede.

I det hele taget var rejsen gennem Sovjetunionen præget af en del restriktioner og plager: kontrol af bilen og personer – politistop – ukendskab til benzinkuponer – grænseovergangsproblemer – forhandlinger uden gode tolke – ingen beslutninger fra de sovjetisk mødedeltagere – indtagelse af megen vodka både ved møder og de mere private sammenkomster bagefter – bestikkelse og korruption.

Alt skulle godkendes af det sovjetiske telekommunikationsministerium, og det tog tid.

At skabe handelsforbindelser i Østeuropa havde sine store vanskeligheder, men det lykkedes at skabe gode forbindelser til Ungarn, hvor der blev etableret en millionomsætning. Ungarere var i Østeuropa de bedste at handle med.

Det eneste virkelige salg i sovjettiden blev foretaget af KGB, som jo var interesseret i enhver form for telekommunikationsudstyr, måske specielt det, der kunne anvendes til aflytning.

I 1992 oprettede PK et telefirma i Skt. Petersborg, som skulle handle med betalingskorttelefoner, og hvor der skulle betales med kort (som vi også kendte herhjemmefra). I 1994 blev der oprettet et joint venture selskab med både bl.a. danske investorer og en bestyrelse, som bestod også af sovjetiske personer (som forstod at skumme fløden til sig selv med procenter af alle handler): ”betonrussere” med gammeldags økonomisk tankegang.

Senere støtte unge meget veluddannede russiske unge mennesker til – de var ekstremt dygtige til noget med IT.

Efter 5 år blev direktøren udskiftet til en mere vestligt orienteret person, som også talt flydende engelsk.

I 1998 vandt firmaet en licitation på betalingskorttelefoner byen Ufa i en størrelse af 35 mio. kroner. Det gik dog ikke så godt, for samme år væltede den russiske økonomi, og rublen blev kraftigt devalueret.

I 2001 blev selskabet overtaget af et stort russisk teleselskab, og det var samtidig med, at mobiltelefoner bredte sig også i Rusland. Dermed mindskedes interessen for kortbetalingstelefoner. Kortene til telefonerne er senere blevet et samlerobjekt.

Povl Knudsen anskueliggjorde i sit levende foredrag med mange anekdoter om de oplevelser han og hans fæller kom ud for, og at der både med handel og privat er / var en stor mentalitetsforskel fra Danmark til Rusland.

Man kunne næsten tale om et vodkahandelsdiplomati.

Da vi var flest til foredraget, var vi 30 personer.

Hans Birk meddelte, at der i forbindelse med næste nyhedsbrev lørdag, den 1. maj vil være en invitation til tilmelding til en svæveflyvetur.

Næste uges program vil være et besøg i Syditalien.

 

Videomøde onsdag den 21. april 2021 – en pilgrimsvandring på Caminoen – ved Jens Nyborg

Jens Nyborg har før besøgt os for at fortælle om Ældresagens virke. Besøget denne gang skulle være en fortælling om Jens Nyborgs oplevelser ved at gennemføre pilgrimsrejsen også kaldet Caminoen.

Oplægget til ideen om at gennemføre Caminoen skyldtes oprindeligt en svær sygdom med efterfølgende knæoperation og en artikel i dagbladet ”Børsen” om Caminoen.  Udover artiklen i ”Børsen” læste JN en del bøger om emnet og følte sig inspireret, styrket og parat til at gennemføre Caminoen.

Oprindelsen til pilgrimsrejsen (Caminoen) stammer fra legenden om apostlen Jakob som få år efter Jesus blev halshugget som martyr. Legenden fortæller videre, at Jakobs afsjælede legeme blev ført til Spanien og ligger i katedralen i Santiago di Compostella.

Allerede fra 800 – tallet startede de første pilgrimsrejser til Jakobs kiste og havde det religiøse formål at søge tilgivelse for synder. Man kunne vandre selv eller betale andre for at tage turen. Oprindelig blev kisten sat i et kapel i en skov og næsten glemt, men omkring år 800 blev den genopdaget og ført til katedralen, og dermed startede den store katolske propagandamaskine. Rejserne var veltilrettelagte allerede dengang og der var undertiden tale om næsten arrangerede pakkerejser. Det kan undre, at man ikke valgte Rom eller Jerusalem som mål for en pilgrimsrejse, da Caminoen var berygtet for overfald fra røvere, ulve og andre grimme ting.

Selv fra Danmark med afskibning fra Ribe var der deltagere i pilgrimsrejsen.

Antallet af rejsende er steget voldsomt med årene med deltagelse af nationaliteter fra hele verden. Den sidste optælling viser, at der i 2020 deltog 347.578 personer.

JN øvede i et par måneder før turen med flere ugentlige vandreture herhjemme, men glemte at gå med rygsæk!

JN gennemførte turen i 2011 fra 26.09 til 18.10, og målet var at gå ca. 20 km om dagen. Hele ruten er på 700 km. JN startede i Pamplona og havde regnet med forholdsvis lave temperaturer, men blev overrasket af dagtemperaturer undertiden op til 35-40 grader, men til gengæld var nætterne meget kolde – måske helt ned til frysepunktet.

JN fik vandret 550 km, da han ”snød” ved et par gange at tage bus eller være med i en taxa.

Mad og drikke skulle man selv sørge for, og det kunne være en blandet oplevelse afhængig af nærværende kroer eller indkøbsmuligheder.

Overnatninger foregik i private eller kommunale herberger af meget varierende kvalitet og priser.

Undervejs var der rig lejlighed til at møde mennesker fra andre nationaliteter – flere fra Europa – fra Korea til Canada. Det var en meget spændende del af turen.

JN viste en del billeder fra turen, og de viste nogle landskaber, hvoraf de fleste var meget tørre – JN krævedes meget vand til turen.  Der var billeder af meget fattige landsbyer – større og mere velholdte byer.

Før pilgrimsturen indhentes et caminopas, som stemples i de herberger, hvor man overnatter. Ved fremvisning af det stemplede pas ved turens afslutning, får deltageren et Caminobevis.

Ved sin levende fortælling med en del anekdoter fik Jens Nyborg formidlet, at det havde været en dybt fascinerende oplevelse både med hensyn til mennesker og natur og landskaber at gennemføre Caminoen.

31 af medlemmerne deltog i mødet.

Hans Birk takkede Jens Nyborg.

Styregruppen har indhentet tilladelse fra Køge Kommune til at anvende det en del af det tildelte kommunale beløb til vores svæveflyningsdag.

Næste uges foredrag vil omhandle tiden før Sovjets opløsning og tiden derefter.

Nærmere info i det kommende nyhedsbrev.

 

Videomøde onsdag den 14. april 2021 – ved formand for Folketingets Ældreudvalg – Jane Heitmann (V) MF

Hans Birk bød velkommen og fortalte Jane Heitmann om Hemingway Club, som var ukendt for hende. Positiv modtagelse.

Michel Dehn introducerede Jane Heitmann og begrundede hendes besøg med ønsker om reformer / ændringer på ældreområdet – der skal være en ordentlig kvalitet.

Ud over at være formand for Folketingets Ældreudvalg er JH Venstres psykiatriordfører, ældreordfører og med til at udpege medlemmer af Etisk Råd.

Set fra et helikopterperspektiv bliver vi flere og flere ældre, hvoraf en stor del vil være fysisk og mentalt sunde langt op i årene og have et længere erhvervsaktivt liv. Dog forudses det, at der vil tilstøde flere og flere diagnoser specielt mht. demens, kræftsygdom og livstilssygdomme.

JH tog udgangspunkt i sin egen mor, som er 75 år og dermed aldersmæssigt (boomere) ligesom de fleste medlemmer i Hemingway Club. Moderen er stadig erhvervsaktiv i reduceret form som mange af tilsvarende i aldersklassen. Hun har dog en stor bekymring: ”Hvad vil der ske, når jeg ikke selv kan mere?” Vil der være tilstrækkelig omsorg / plejemulighed / hjælp.

Flere gange blev dokumentaren fra TV2 nævnt: de skrækkelige eksempler på elendig tilgang til ældre borgere.

På sin vis har borgerne en velfærdskontrakt med det offentlige system / staten: borgeren har arbejdet i mange år – staten betaler tilbage med pleje og omsorg. Kontrakten bygger på tillid mellem parterne.

Dokumentaren udstillede i høj grad manglende på værdig optræden – omsorg og en forrået kultur nogle steder i ældreplejen.

Coronaepidemien har sat fokus på pårørendes indflydelse på plejehjemmene – pårørende ønsker at blive lyttet til og taget alvorligt ifb deres ældre familiemedlemmer.

Der arbejdes med planer om at etablere plejehjemsbestyrelser / pårørenderåd på alle plejehjem.  Meningen er, at rådene skal være med til at forbedre kulturen på plejehjemmene / have indflydelse på bl.a. ansættelser af medarbejdere.

Der arbejdes også med forslag om at give frit valg til plejehjem. Nu findes der 2 slags: private eller kommunale plejehjem / det er forskelligt fra kommune til kommune. Frit valg, fordi vi som borgere har forskellige præferencer til pensionistlivet.

Der skal være et opgør med kassetækning – væk fra systemtænkning – det er mennesker, det handler om. Det er ikke altid, at den ene hånd ved, hvad den anden gør.

Tilgangen til pleje for borgere med plejebehov kan være meget forskellig. Der er 3 hjørner i tilgangen: statslig – regional – kommunal, og det er ikke altid at kommunikationen mellem de 3 parter fungerer. JH nævnte et eksempel med en mere end 80 – årig kvinde, som fik sin ægtefælle hjem i privaten efter en hjerneblødning – han havde ble på, men ingen havde informeret hende, og kommunen havde ikke fået besked fra hospitalet. Det skal ændres: de 3 parter skal tale sammen. IT – systemer skal ændres, så alle plejeinstanser / hospitaler / regioner / kommune og praktiserende læger kan trække på de samme data.

Til efteråret 2021 skal regeringen fremlægge et forslag til en sundhedsreform. Der vil her være forslag om etablering af sundhedshuse i de enkelte kommuner – huse, som varetaget alle former for efterbehandling af en borger efter fx sygehusophold.

Det vil være en god ide, hvis der på plejehjemmene blev arbejdet med sundhedsfaglige kompetencer / større mangfoldighed hos den enkelte medarbejder / tværfaglige kompetencer og åbne for en anden organisering end det er tilfældet i dag på mange plejehjem. At oprette små teams kunne være vejen frem.

Der føres tilsyn med de enkelte plejehjem, og der en nu åbnet mulighed for, at pårørende kan klage over / anke en afgørelse fra tilsynet, hvis der ikke sker ændringer på plejehjemmet.

Det svirrer med mange gode ord på området, men der skal handling til. Det betyder ikke kun økonomisk forstærkning, men også kulturændring på hele området: holdninger / tale dansk / værdighed / skabe et værdisæt for ældre menneskers liv og ophold på plejehjem.

Indslag fra medlemmer gav JH gode ideer til sit arbejde på området – bl.a. kunne der ude i Europa være problemer med det blå Sygesikringskort – der er nogle steder ukendskab til det. At etablere en svømmehal ifb sundhedshuset.

Vi skal tænke, at et plejehjem er et hjem for borgeren / et privat bosted, og at den ældre borger også er et menneske med samme rettigheder som alle andre.

Hans Birk takkede for indlægget, og Jane Heitmann var yderst tilfreds med oplevelsen – specielt, at der blev klappet af hende.

Det var et meget fint videomøde med en meget fin foredragsholder og da vi var flest, var vi 31 deltagere.

Mere info i næste nyhedsbrev om mulighed for at vende tilbage til Rehabiliteringscentret og kort info om næste møde: Pilgrimsrejse / Caminoen..

Eigil gjorde opmærksom på næste vandretur på fredag, den 16.04. kl. 10:00 ved rytterstatuen (uden hest) på Køge Torv.

 

VIDEOMØDE onsdag den 7. april 2021 – foredrag om Kurderne og Kurdistan – ved journalist og forfatter Deniz Serinci.

Deniz Serinci har besøgt os før med et foredrag om Tyrkiet. DS er dansk – kurder med opvækst og skolegang i Esbjerg (både dansk og tyrkisk skole). DS er uddannet journalist. DS er også forfatter og inviteres af både de trykte medier og synlige medier til at kommentere forhold i Tyrkiet og ”Kurdistan”.

Et egentligt ”Kurdistan” eksisterer ikke. Kurderne lever i områder i det sydøstlige Tyrkiet, i det nordøstlige Syrien og den nordlige del af Iran og Irak. Det anslås, at der findes ca. 35 mio. kurdere i de forskellige områder. Det er undertiden svært for kurderne i deres forsøg på at få dannet en stat, da der mangler opbakning fra Vesten. De implicerede stater er ej heller interesseret i, at der dannes en selvstændig kurdisk stat – det vil give problemer med andre folkeslag i staterne.

Helt enighed blandt kurderne er der heller ikke – der er fx 4 forskellige flag, som ved deres farver angiver forskelligheden. Sæt 2 kurdere sammen, og der opstår et skænderi! Enighed i de forskellige kurdiske politiske partier er heller ikke på plads.

Gennem de seneste 70 – 80 år har der flere gange været forsøg på at danne en selvstændig kurdisk stat – der har været oprør, som er slået ned – der har skiftevis været støtte fra Vesten og det modsatte (alt efter interesser / olie).

I de forskellige kurdiske områder er der delvist selvstyre af varierende grad -styret / overvåget af den egentlige stat.

Israel anerkender ”Kurdistan” som en selvstændig stat, og på sin vis gør Danmark også, da vi anerkender Irak som selvstændig stat, og Irak giver kurderne udstrakt selvstyre – bl.a. også med stor økonomisk støtte.

På grund af de mange forsøg på etablering af en selvstændig stat med støtte fra forskellige lande i verden og disses landes tilbagetrækning af støtten, føler kurderne sig svigtede og forrådt.

Kurderne er sunnimuslimer (80 – 85%) og betragter religion som et privat anliggende (er sekulære).

Forskellige magthavere (Sovjetunionen / ayatollah Khomeini mv) har lovet selvstændighed, men trukket løfterne tilbage i forhold til interesser.

Hvad binder kurderne sammen?: Sprog / samme hudfarve (mellemøstligt udseende) / religion (sunnimuslimer) / følelser (patriarkalske normer (æresdrab – tvangsægteskaber) – stærkt familiesammenhold.

DS viste 2 videoer med interview af en dansk mandlig konvertit og IS – kriger samt en dansk-marokkansk kvinde (uddannet i Danmark), som sad i fængsel / fangelejr bevogtet af kurdere.- Et højaktuelt emne, ifb de nuværende problemer med hjemtagning af dansker i fangenskab. De ønskede begge at komme ud af fængsel/fangelejr med deres børn, som er danske statsborgere med deres børn. Manden er dansk statsborger – hun er ikke.

Økonomi: oliefelter – støtte til flygtningelejre fra FN og USA – handel – Irak og penge fra de andre centralregeringer – skatteopkrævning.

Mht. Fremtiden for en kurdisk stat: DS anser det som meget vanskeligt at danne en kurdisk stat pga. af de kaotiske tilstande på tværs af landene og den manglende støtte / interesse fra Vesten.

Hans Birk takkede og afrundede og orienterede om de næste datoer, som vil fremgå af kommende nyhedsbreve.

Michael Dehn introducerede næste uges program: Formand for Folketingets sundhedsudvalg: Jane Heitmann.

25 medlemmer deltog.

 

Videomøde onsdag d. 24. marts 2020 med foredrag af Søren Taarnhøj om svæveflyvning.

Søren Taarnhøj som er medlem af Hemingway Club Køge blev introduceret af Asbo Holse, som fortalte, at Søren har fløjet jagerfly, charterfly, rutefly og svævefly. Der blev gengivet en nærmest poetisk oplevelse ved at se nordlys og solopstigning højt over skyerne. Søren har fløjet siden 15-årsalderen.

Som pensionist dyrkes svæveflyvning intensivt efter 55 år i luften.

Sørens medlemskab af Øst Sjællands Svæveflyveklub kan give medlemmer af HC Køge mulighed for at komme op at flyve / prøve en tur. Foredraget var en introduktion til en udflugt til klubben, som planlægges senere på året.

Svæveflyvningens tiltrækningskraft ligger i det fascinerende i at opleve den fantastiske udsigt og altomsluttende stilhed.

Flyvningen foregår i meget aerodynamisk designede fly, og flyvningen kan sammenlignes med det, som især musvåger og måger kan med deres svævning.

Det handler meget om at aflæse vejret / finde opdrift (termik) / se f.eks. efter fugleflokke.

Øst Sjællands Svæveflyveklub ligger i Kongsted mellem Faxe og Rønde. Oprindeligt fløj man fra forsvarets flyvepladser, men da kontrakten blev opsagt, måtte man selv finde og finansiere købet af egen plads. Det blev så i Kongsted. Pladsen rummer start- / landingsbane / klubhus / værksted og hangar. Alt byggeri udføres ved frivillig arbejdskraft af klubbens medlemmer.

Flyene i klubben er delvist ejet af klubben og delvist privatejede.

De første svævefly i Danmark blev bygget i 1944 i flere forskellige hjem efter tyske tegninger. De blev bygget i træ og lærred. Senere blev der bygget fly med delvis stålkonstruktion og nu bygges de i glasfiber. Der er bygget fly op til en værdi af 2,2 mio kr.

Klubbens ældste fly er 30 år gammelt og har 40.000 starter og 6500 timer bag sig.

Uddannelse til svæveflyverpilot kan klares på ca. 70 timer – først med instruktør og efter bestået fagseksamen (Trafikstyrelsen) og praktisk prøve, må der flyves solo. Det kan ske allerede som 14-årig. Et svæveflycertifikat kan erhverves for ca. kr. 20.000. Det siger noget om, at det er en meget sikker sport.

Klubben har også et motorsvævefly / en hybrid både med motor og svæveegenskaber.

Klubben ejer 6 fly i glasfiber og 1 i træ/lærred. Det ene fly har et vingefang på 25 meter – kun 4 meter mindre end et alm. rutefly.

Klubben er selvfinansierende med lidt støtte fra kommunen.

Svæveflyet trækkes op af et selvbygget dieseltrukket spil monteret på en gammel, ombygget øl lastbil og med en 1000 meter lang nylonwire – det fungerer. Svæveflyet trækkes op til ca. 400 meters højde, hvor linen frigøres og termikken holder flyet oppe.

Flyet kan også trækkes op af et motorfly, men det er en dyr løsning.

Der findes svævefly med en monteret opklappelig motor – de kan selv flyve op til termikhøjde. Termik kan forklares som virkningen af en varmluftballon.

Det perfekte svæveflyvevejr findes med cumulusskyer med opadgående luft (termik) nedenunder. Søren gav en glimrende forklaring på vingens udformning, og at flyet på grund af vingens udformning ”suges op”.

Den længste tur i Danmark er på 750 km.

I flyet er der nogle vigtige sikkerhedsinstrumenter– bl.a. et variometer, som er med til at angive op/ned flyvning.

Søren gav en kort gennemgang af flyvningens udviklingshistorie fra Leonardo da Vinci til og med brødrene Wright., og dermed menneskets trang til at besejre luften.

Et fly karakteriseres ved forskellige glidetal alt efter konstruktion (rutefly betegnes også med glidetal) og med tiden er flyene udviklet med større og større glidetal.

Del 2 af foredraget vil være et tilbud om at melde sig til at prøve en svæveflyvetur.

Program følger senere, men vil nok starte kl. 09:30 og slutte kl. ca. 16:00 den valgte dag.

Der var nogle spørgsmål om lægetjek (hvert 2. år. og praktisk prøve). Søren har svævet til Bornholm i hybridflyet via Sverige.

Hans Birk takkede Søren for det meget spændende foredrag og informerede om næste uges møde, som sandsynligvis bliver udendørs med start kl. 10:00 – mere info senere.

På toppen var vi 34 deltagere i mødet.

Se Sørens præsentation på linket: Svæveflyvning – HEMINGWAY CLUB KØGE (weebly.com)

 

Videomøde onsdag d. 17. marts med fokus på forsikringssvindel – ved skadeinspektør Johnn Esbensen, Alm. Brand.

Johnn Esbensen arbejder som skadesinspektør ved Alm. Brand sammen med 15 andre m/k – er 48 år – bor i København – er uddannet politibetjent og har gjort tjeneste ved flere specialafdelinger i politiet. Lige fra patruljebetjent til PET.

Forsikringssvindel: Kan være opdigtet som iscenesat indbrud / fingerede færdselsuheld / selvpåførte skader (amputation). Eller overdrevne skader ved ægte hændelser / ægte, men gamle skader (biler) / ægte, men overdrevne ménskader.

Forsikring anses som en tillidserklæring mellem selskab og forsikringstager, og selvrisiko er til for at forhindre anmeldelse af mindre skader (sparer administration mv).

På europæisk plan menes, at ca. 10% af anmeldte skader er svindel – dog i Danmark ca. 3-5%. Der udbetaltes i 2020 43 mia. kr. i erstatning, og ca. 810 mio. kr. blev opdaget som svindel

I 2018 blev der behandlet mere end 5000 sager om svindel, og desværre ses et stigende antal.

Det er en god ide med tidligere politibetjente som skadesinspektører. Skadebehandlere sender mistænkelige sager til skadesinspektørerne, som så undersøger og har digitale løsninger – / programmer til hjælp.

Svindelsager kan omfatte tingskader og personskader.

Ved personskader kan der blive tale om personobservation i det offentlige rum ved mistanke om overdrevne mén – aldrig privat.  

Ved tingskader kan der være tale om løsøre / biler / rejser, hvor der er opdigtede og fiktive overdrivelser / urigtige oplysninger og evt. falske bilag.

Den typiske svindler er for 2/3 vedkommende mænd og de unge svindlere fylder mest – Københavnerne er de værste og bornholmerne de mindst svindlende!

Danskerne er generelt ikke så svindlende, og befolkningen forventer, at forsikringsselskaberne gør en indsats for at forhindre svindel.

Vær opmærksom på bilforsikring i forbindelse med børn og brug af bil. Tjek police.

Der blev givet en del eksempler på forsøg på forsikringssvindel, hvor falske bilag / overdreven opgørelse af stjålne effekter / manglende samarbejde – datoforfalskning / billedforfalskning / tyverier fra varebiler (der skal være tegn på voldeligt opbrud – tyve kan være digitalt dygtige (startspærre mv.) / fingerede biluheld – færdselsuheld.

Skadesinspektørerne arbejder på mange felter og søger ofte på de sociale medier, hvor mange afslører sig selv. Nogle sager bliver afvist og nogle bliver politianmeldt.

Domstolene ser strengt på forsøg på forsikringssvindel, og der blev nævnt både strenge betingede og ubetingede domme.

Ved personskader blev nævnt en hestepiges uheld ved fald fra hest og påfølgende krav om stor erstatning. Billeder på sociale medier viste en pige i fuld vigør både på hest og motorcykel.

Nytegnet forsikring i forbindelse med uheld på rejse blev afvist.

Selvamputation af 2 fingre og del af håndryg ved brændekløvning (påstand) blev efterforsket og personen var forsikret i flere selskaber. Dom: 1 år og 6 måneder og ingen erstatning.

Det er strafbart at indgive falsk anmeldelse til politi / lave dokumentfalsk / begå assurandørsvig (påsat brand) / bedrageri.

Der florerer på nettet firmaer, som hjælper ved forsikringsanmeldelser – både solide og sobre – og så de andre.

Ved enhver mistanke fra skadesbehandlerne skal der foretages en objektiv vurdering – der er skærpede regler for overvågning – mavefornemmelser kan være en hjælp.

Hans Birk afrundede med tak til foredragsholderen og Søren Tårnhøj informerede kort om næste uges møde: svæveflyvning – nærmere info følger.

Der deltog 36 medlemmer i mødet. Det er flot.

 

Videomøde onsdag, d. 10. marts 2021 med foredrag om Stevns Erhvervsråd (SE) ved erhvervschef Thomas Christensen.

Tomas Christensen, 47 år, er uddannet cand. Oecon., og har siden 2005 arbejdet med erhvervsservice og erhvervsfremme: vækst – netværk – udvikling.

Stevns Ervhvervsråd er et privat foretagende med et meget stærkt og profileret samarbejde med Stevns kommune.

SE har udarbejdet et værdigrundlag – er med i Danmarks erhvervsfremmesystem – strategier for erhvervsudvikling- og politik – har udarbejdet Stevns Evolution / nye strategier fremadrettet.

Værdigrundlaget er at hjælpe med at skabe lokale private arbejdspladser / grundlag for vores velfærd / hjælpe ejerledere med at skabe den ønskede virksomhed / inspirere / til glæde for Stevns.

Der arbejder i høj grad med at danne klynger, som kan gå tæt på fokusområderne / skabe bæredygtige virksomheder / skabe arbejdspladser på Stevns. SE opretter målrettede erhvervsnetværk / er meget opmærksom på UNESCOs verdensarv og FN’s verdensmål / øge turisme (arbejdspladser) og oprette udviklings- og vækstforløb for ejerledere.

Det sker gennem et samarbejde med Stevns kommune / skabe godt erhvervsfremmemiljø / skabe synlighed på alle felter og være stærkt udviklingsorienteret.

SE er med i Danmarks Erhvervsfremmesystem med tilhørende fokuspunkter (se slide).

 

I region Sjælland er fokuspunkter (også i SE): øget produktivitet / øget konkurrence / forbedret og ændret erhvervsstuktur / skabe store virksomheder med evt. eksportmuligheder.

SE er startet i 2011 efter flere forhandlingerne mellem kommune og erhverv. Der er nu økonomisk støtte fra EU til SE.

Det vigtigste formål er at skabe netværk og samarbejde mellem virksomheder med interesse i erhvervsudviklingen i Stevns kommune.

SE har 4 fastansatte medarbejdere og undertiden hyres freelancere og projektansatte.

De meget vigtige indsatsområder er forretningsudvikling / erhvervsvenlighed / udvikling af Stevns.

Indsatsen nytter – set over en 2-årig periode: omsætningen i virksomhederne er steget / beskæftigelsen er steget / økonomisk vækst er steget og evaluering viser, at virksomhederne føler sig styrket.

En erhvervsanalyse viser 10 observationer (se slide) mht. Stevns udvikling – især skal der satses meget på turisme. Faktisk er Stevns erhvervsområder blevet skånet under Coronaperioden – få konkurser (har klaret sig forbavsende smertefrit), men der er også mange virksomheder i bygge-anlæg.

 

Strategier for 2019 – 2022: information – arrangementer – viden – sparring – øget kommunal service og rammevilkår – iværksætteri – synlighed – udvikling.

Der er flere prioriterings- og fokusområder for 2019 – 2022 (se slide).

Evolution: bygge oven på den nuværende base – udnytte de mange aktører (ca. 120) på flere områder (også kreative) – samarbejde med Verdensarv Stevns og Stevns kommune – nye samarbejdsmuligheder – udnytte den stærke faglighed.

Fremtidens globale lokalsamfund: samarbejde om UNESCO (verdensarv) og FN’s verdensmål: oplevelsesøkonomi / fødevare & landbrug / outdoor, events, sport / hotel, shelter, B&B / Industri og produktion / musik, teater mv.

Særligt arbejde med klyngetilgang: netværk / innovation / markedsføring / udvikling og forretning.

Der er stor aktørbegejstring og også fra Stens kommune til arbejdet i SE.

Der satses især på holdindsats – synergi – tydelighed.

 

Der var spørgsmål om havne, og man tror, at Bøgeskoven (havn) vil udvikle sig.

Der var ros til klyngetankegangen – der arbejdes på at skabe et visionsnetværk. Et besøgscenter nævntes også = tiltrækning af turister.

Stevnsfortet stilles der også skarpt på.

Hans Birk rundede af med tak og bemærkninger om hjemmesiden og ønsker gerne mere trafik på den.

Der var i alt 29 deltagere.

Næste møde: onsdag den 17. marts: Forsikringssvindel – nærmere info følger.

 

Videomøde onsdag, den 3. marts 2021 indeholdt emnet Køge Kommunes arbejde med ældreområdet – herunder Ældrerådet – ved ældre- og sundhedschef Maiken Ruders.

Dagens foredrag var en genoptagelse af Maiken Ruders besøg i januar, hvor spørgsmålet om Corona situationen kom til at skubbe emnet ud.

Derfor fik vi det oprindelige foredrag i dag, men inden da en kort opsummering af situationen i Køge kommune: Smitten er svagt stigende fordelt bredt på alle samfundsgrupper.

Vaccination af grupperne 1 og 2 er stort set færdiggjort, men der opfordres stærkt til at holde øje med sin e-Boks med meldinger fra Regionen om vaccinationstilbud.

 

Foredraget i dag indeholdt en stor mængde data og statistikker som fx, at der pt er 12.000 borgere 65+, hvoraf ca. 14% har behov for hjemmehjælp.

Prognoser viser, at i 2032 vil der være så stort et behov for hjælp til ældre (ca. 21.000 60+), at det vil svare til, at 80% af en skoleklasse skal uddannes til og beskæftiges med ældrepleje. Jo ældre – jo mere hjælp ønskes / kræves.

Der er en stigende tendens i opgaver, da en del er udfaset fra sygehusene.

Man forsøger i kommunen at rekruttere personale til ældreområdet, og det er succesfyldt og nødvendigt, da det stigende antal borger over 65+ skaber behovet.

Andelen af faste medarbejdere øges, således at der undgås vikarer i størst muligt omfang.

Velfærdsforvaltningen arbejder på, at kommune og borger skal være sammen om løsninger: ”Det skal være enkelt at være borger – så det er nemt at være menneske”.

Der arbejdes med 4 søjler: Borgernes ønsker – løsninger i fællesskab – lade personalet slippe fagligheden fri – finde enkle, smidige og effektfulde løsninger.

Velfærdsområdet dækker: Hjemme- og sygepleje (personlig pleje / medicindosering mv) – muligheder for hjælpemidler vurderes – plejeboligheder – sundhed (træning / rehabilitering mv.).

Ældre- og sundhedsudvalget er det bestemmende politiske udvalg.

Seniorrådet er på valg til i efteråret 2021. Deltag i afstemningen. Seniorrådet er en vigtig sparringspartner for Ældreudvalget, rådgiver og kan selv tage opgaver op.

Som sundhedstilbud kan nævnes: seniorfitness 50+ / motionsfodbold (bevæg dig for livet) / Kurser for pårørende med henblik på at klare sig i hverdagen med en kronisk syg, dement fælle / lær at tackle kronisk sygdom – smerter / rehabiliteringsforløb til borger med kroniske sygdomme / rygestopkurser (meget populære).

Den overordnede målsætning for forvaltning og politikere: ”Flere gode leveår i eget hjem”.

Der er formuleret en Værdighedspolitik (for borgeren): livskvalitet / selvbestemmelse / kvalitet (tværfaglighed og sammen hæng i plejen (samarbejde med FOA og KL) / Mad og ernæring / værdighed i plejen / pårørende / ensomhed / samarbejde med frivillige (vågekoner, demenshjælp, idræt mv) / aflastning af pårørende.

 

Fokusområde for 2021:

Covid19 / Fremfærd (slip fagligheden fri – brug borgeren)

Øget rehabiliterende indsats / selvstændigt liv

Fremme anvendelse af sygeplejeklinikker med sårpleje, blodtryksmåling, medicindosering mv. (resurser er bedre anvendt der, end med plejere i biler på landevejen). Klinikbesøg anses som bedre end hjemmebesøg.

Tidlig opsporing ved hjælp af kunstig intelligens.

Formålet med kunstig intelligens er ved hjælp af algoritmer og statistik fra læger og sygehuse at opspore borgere i højrisiko.

Målgruppen er 65+ / borger med hjemmepleje.

Gevinst: øget livskvalitet.

Løsning: indbygges i det kommende omsorgssystem.

Der satses også på øget brug af velfærdsteknologi: skærmbesøg / teknoteket på biblioteket / digital medicinhusker / træning via app / sensor på krop / robotstøvsuger / vakse-tørretoiletter.

Resurserne skal bruges bedst / alt vil ikke være, som det plejer – der vil være en udvikling. Stadig varme hænder, men mere velfærdsteknologi.

Der er ernærningsteam (diætister, demensteam mv.) Der er fokus på pårørende. Kommunen har pt ikke samarbejde med private udbydere mht. plejehjemspladser.

 

Det højeste antal deltagere i foredraget var 34 personer.

Næste uges foredrag vil være ”besøg” af Stevns Kommunes Erhvervschef – noget om Stens kommune.

Hans B. opfordrede igen til øget besøg på vores hjemmeside.

Motionsgruppen og kystfiskergruppen er i gang med nye tiltag efter restriktionslettelserne.

 

Videomøde onsdag, den 24. februar 2021 / del 2 – ”Fake News” ved Freddy Christiansen.

 Det vil være en fordel at læse referatet af 10.02.2021 af første del af dagens foredrag.

Dagens foredrag vil dog indeholde lidt resume af foredragets del 1.

 

Freddy Christiansens interesse for ”Fake News” begyndte i forbindelse med Donald Trumps informationer, som ofte var stærkt fejlbehæftede / løgnagtige.

Der blev rokket ved barnetroen / tilliden til de kendte medier som radioavisen / aviser / TV – nyheder.

Studier af Trump og Putin satte gang i undersøgelser = hvad er det, der sker?

”Fake News” er båret af falske og løgnagtige oplysninger. Hvis du tror på det du læser / ser / hører, kan alt formidles til dig.

Eksempler: Bill Gates med chips i covid19 -vacciner / HPV – vaccinen meget farlig / GMO – produkter livsfarlige m.m.

Filmen ”Jagten” illustrerede tydeligt, hvor svært det er at ændre påstande / frembragte postulater.

Vi får oplysninger fra politikere, virksomheder, organisationer, som ofte prøver at skabe mistro hos modtagerne: det kan ofte være spin – falske nyheder – misinformation – propaganda – konspirationsteorier.

Sandt og falsk bliver ofte blandet, og intet er tilfældigt – alt kommer til at hænge sammen og er dermed svært at aflæse.

Det er umådeligt vigtigt at opdyrke sin kritiske sans og viden i forbindelse med ”Fake News”.

Stærke eksempler på ”Fake News” blev skabt af russiske internettrolde (universitetsstuderende) som med statsstøtte frembragte en masse urigtige oplysninger på nettet. De blev modtaget af mange og troet på.

Det er vigtigt at opøve sig i at spotte de falske nyheder – at styrke sin kritiske sans – at være kildekritisk og søge information i flere forskellige medier.

 

At flere og flere tror på falske nyheder, kan skabe stor usikkerhed og på lang sigt være en fare for demokratiet.

Den bedste vej frem mod at modvirke falske nyheder er uddannelse – uddannelse – uddannelse.

Falske nyheder indeholder forskellige grader af løgne – hvad er sandt, hvad er falsk? – hvad er objektivt – hvad er subjektivt? Hvad er misinformation / hvad er forklædt nyhedsinformation?

Undersøgelser har vist, at der i befolkningen er en stigende mistillid til Folketing og politikere. Meget opstår på de sociale medier, hvor alle kan skrive / meddele sig og dermed sprede falske nyheder. Desværre har det vist sig, at de ældre (vores alderssegment) er mest påvirkelig for ”Fake News”

Konklusion: Vær kritisk med hensyn til alt, der høres i medier / læses i aviser og måske specielt på de sociale meder (SOME).

 

Kommentarer:

Kan der lovgives imod ”Fake News” på verdensplan? = en gigantisk opgave.

Vi må søge at gøre det i Danmark og EU.

Vi må erkende, at vi endnu ikke har set det værste / toppen af isbjerget.

Det kan blive en uhyggelig og spændende fremtid, vi går i møde på dette område.

 

Der deltog 24 medlemmer i foredraget.

 

Og så noget helt andet: Freddy Christiansen informerede om, at Greve Hemingway Club snart fylder 5 år. Det fejres med virtuel fællessang og kaffe og kage.

Hans birk vil i løbet af ugen informere mere om den færdige hjemmeside og næste uges videomøde.

 

Videomøde onsdag, den 17. februar 2021 om Tivoli A/S og dets historie ved Lars Adler Petersen, direktør for B2B Sales & marketing i Tivoli.

 Om Lars Adler Petersen: Bor i Køge / 42 år og ansat i Tivoli i 4 år. Læst på OUH bl.a. med spansk og været ansat i hotelbranchen en del år hos de store spillere inden han kom til Tivoli.

De viste slides vil blive lagt på vores hjemmeside.

Tivoli er 178 år gammel og blev startet af Georg Carstensen i 1843. Han var direktør i 5 år, men blev ”fyret” pga. deltagelse i krigen og prøvede så at starte et konkurrerende etablissement på Frederiksberg, som ikke holdt længe.

Tivoligarden blev etableret i 1844, og i dag omfatter den begge køn. Gardisterne får en gratis musikuddannelse, og flere er gået videre i den musiske retning som voksne.

 

Tivoli ændrer sig hele tiden:

Nimb kom til i 1909 og blev i 2008 / 2017 omdannet til hotel med 38 værelser.

Den gamle rutchebane blev bygget og taget i brug i 1914.

1944 blev koncertsalen i Tivoli udsat for schalburgtage, men er senere genopbygget og genindviet i 1956.

1994 startede Tivoli med at åbne ved juletid, hvilket er blevet en stor succes.

Tivoli har nu åbent en stor del af året (10 måneder) med flere nye arrangementer – fx Halloween.

En større udbygning med Tivolihjørnet blev færdig i 2017 med Nimb / Food hall / Illum.

 

Tivoli har ca. 18.000 aktionærer – bl.a. Augustinus Fonden og Scandinavian Tobbacco Group.

I 2019 var omsætningen ca. 1,5 mia. kroner – meget tilfredsstillende og der var ca. 4,7 mio, gæster.

Der var før Corona ca. 850 fuldtidsansatte og ca. 2850 på deltid.

En del af virksomhederne i Tivoli ejes af Tivoli, mens andre har lejet sig ind og betaler fast leje samt en procentdel af omsætningen.

Hotelbranchen i København er meget afhængig af Tivoli, idet mange gæster lejer sig ind for at gå i Tivoli.

 

Tivoli arbejder ud fra 4 søjler:
1) Haven / gæster / blomster / juletræer / der bruges 21 mio. i den store gartnerafdeling (50 personer) på blomster.

2) Forlystelser, som der er 31 af. Her fornyes hele tiden. Noget nedlægges – andet opstår.

3) Restauranter.

4) Kultur: Ballet / Fredagsrock / Copenhagen Phil / Tivoligarden.

Tivoli har samarbejde med forskellige hoteller og virksomheder mht. at bruge Tivolis logo / brand – indtægtskilde.

 

Corona har betydet meget for Tivolis omsætning. Haven var lukket 5 måneder i 2020, og det kostede dyrt på omsætningen. Medarbejdere måtte fyres.

Tivoli har valgt nøje at følge myndighedernes restriktioner og bruger bl.a. ½ mio, kroner på mundbind.

Var ude i god tid med egne restriktioner.

Klarede sig bedre i 2020 end forventet. Fik del i hjælpepakkerne og dermed lønkompensation.

Der forventes et underskud i 2021 på ca. 175 mio. kroner, men der er en stærk pengekasse.

Der har været mange flere danske gæster, da hotellerne er lukket for gæster – bl.a. amerikanske, som bruger Tivoli meget.

Haven har lært meget af restriktionerne og i den forbindelse været meget innovativ og udviklingsparat. Der satses nu på at hive flere gæster ind i ugens løb frem for kun i weekender.

Der kommer en ny burgerrestaurant med navnet GASOLINE GRILL / det gamle Vise Vers Hus (Biergarten) bliver til ANARKIST i samarbejde med ROYAL UNIBREW.

Færgekroen er revet ned, men genopbygges 1:1 til sommeren 2021.

Under H.C. Andersen Slottet skabes en uhyggelig / scary kælder med navnet VILLA VENDETTA. Mange ideer er i støbeskeen, men sagsbehandlingen er langsommelig i Københavns Kommune, og så er der problemer med undergrunden (Metro mm.).

Der budgetteres med underskud i 2012, men sæsonerne 2022 / 2023 påregnes at give overskud.

Der påregnes investeringer på ca. 100 mio. kroner. Der er etableret røgfrie områder, og der satses nu på bæredygtige initiativer.

Tivoli håber på at åbne igen 21. marts 2021.

 

35 deltog i videomødet.

Næste uge fortsættes foredraget om ”Fake News” med en opsummering af det allerede udførte.

Hans Birk omtalte en relancering af hjemmesiden.  Nyhedsbrevet vil komme til at ligge på hjemmesiden, men meddelelse med link udsendes.

Der blev opfordret til at bruge chatten.

 

Videomøde onsdag, den 10. februar 2021 med foredrag af Freddy Christiansen (Hemingway Club Greve) over emnet ”Fake News”.

 Freddy Christiansen har været med i Hemingway Club / Greve siden 2015 og er med i styregruppen der.

Der er i Greve / Karlslunde flere afdelinger af Hemingway Club med tilsammen ca. 200 – 250 medlemmer.

Foredraget i dag var en opdatering af et tidligere foredrag op til nu februar 2021

Fake News er et ”tudsegammelt” begreb – første gang benyttet / kendt / omtalt i forbindelse med den amerikanske borgerkrig (1864).

At vi bemærker det nu, skyldes hovedsageligt den afgåede amerikanske præsident Donald Trump, som var en flittig bruger af begrebet lige til hans afgang – og stadigvæk.

Vi får vore nyheder fra radioavis – tv – nyheder – aviser og må hele tiden vurdere, hvad der er falsk, og hvad der er rigtigt. Tror vi / Tror vi ikke på det?

Hvad kan vi tro på: hvad er fup og svindel, og hvad er rigtigt.

 

Spekulation: Er der en sammensværgelse mellem Donald Trump og Putin?

Var Rusland ind over valget i 2016 af DT.?

Var de russiske internettrolde meget med i skabelsen af Fake News?

Eksempler på Fake News: Bill Gates vil fremme sin forretning – HPV – vaccinen er skadelig / farlig – oplysninger om GMO (fødevarer) – alt florerer på nettet.

Hvad og hvem skal vi tro på? Vi modtager hele tiden informationer fra politikere – virksomheder – organisationer.

Specielt er det amerikanske fænomen Qanon (spreder rygtet om ”Den dybe Stat”). Sammensværgelse af Bill Gates – Hillary Clinton – en pædofiliring – jøder) specialist i Fake News.

I de danske nyheder har der været meget grelle eksempler på Fake News – specielt om kendte personer (politikere mv.).

De mange ”troende” på Fake News vurderes at være ret uuddannede og uoplyste.

Hvordan spotter man de falske nyheder: Vær kritisk – sammenlign i flere medier ved tvivl – spørg omkring – lær at skelne – vær især opmærksom på nyheder i de sociale medier.

Den tiltagende usikkerhed (tro / ikke tro) om fakta kan være undergravende for vort demokrati.

Det kan være svært at skelne, men en vej kan være at sørge for oprustning af uddannelse af alle.

Kommentarer: Får vi alt at vide / udelades noget? Hvilken interesse kan journalister / medier have i at bringe /plante historier? = vær kritisk.

 

På dette tidspunkt måtte foredraget afbrydes pga tekniske problemer.

Fortsættelse forsøges på et senere tidspunkt med afslutning og konklusion.

Der var ca. 45 deltagere i mødet.

Næste uges møde handler om Tivoli – nærmere information senere.

 

Videomøde onsdag d. 3. februar 2021 med foredrag af Palle Maag og Mogens Toftegaard Olsen over emnet: Et projekt i Uganda.

 Vi havde ”besøg” af 2 af vore egne medlemmer som foredragsholdere.

2 meget billedligt gørende og i Afrika engagerede mennesker, som med en del humor fik virkeliggjort projektet for os tilhørere.

Et antal slides illustrererede glimrende forløbet i Kampala. Indholdet af foredraget omhandlede etablering af en virksomhed, som med støtte fra Danida kunne uddanne svejsere i rustfrit stål og producere emner af svejset rustfrit stål.

Palle (med 6 års arbejde i Afrika) og Mogens (ejer af Karise Kleinsmedie) med mange rejser i Afrika fostrede ideen om at etablere en uddannelse af rustfri svejsere i Uganda, med henblik på at få en virksomhed op at køre med egne uddannede svejsere – som så senere kunne fungere andre steder.

Et samarbejde med Danida om et B2B projekt blev igangsat, og hvor der skulle skabes et samarbejde mellem en dansk virksomhed og en kommende i Kampala / Uganda.

I samarbejde med Den danske Ambassade i Kampala skulle der findes en lokal virksomhed, som kunne indgå i projektet – det lykkedes simpelthen ikke – de tilbudte værksteder var meget, meget ringe.

På vej til at opgive fik man kontakt med et japanskstøttet uddannelsessted – Nakawa Institute – og kunne på deres område opføre et værksted, som kunne indrettes til uddannelse af svejsere med speciale i rustfri svejsning. Værkstedet / virksomheden blev døbt Karise Kleinsmedie Uganda Ltd. (KKUL). En fagligt meget dygtig medarbejder fra Danmark (Michael) blev ansat til at varetage både uddannelse, salgstilbud, salg og drift af virksomheden – Michael flyttede til Uganda med sin familie og var super til jobbet.

Danidas støtte løb kun i 3 år og 5 mio. kr., så derefter skulle der gerne være mulighed for profit og overgive / sælge firmaet til lokale kræfter.

Hele projektet kostede meget papirarbejde / bureaukrati både i Uganda og her i DK – især da virksomheden begyndte at give profit ved slutningen af de 3 år. En ansøgning til Udviklingsministeriet om forlængelse af projektet både tidsmæssigt og økonomisk blev afslået, men Slagelse Tekniske skole gik dog ind i et samarbejde om uddannelsen.

Virksomheden søgte at specialisere sig i at producere mælkekøletanke til lokale mejerier mv., og der var stor jubel, da Ugandas første producerede køletank kunne monteres på en lastbil. Den blev købt af en kvindelig mejeriejer. Indvielse og aflevering var virkelig en fest med mange honoratiores.

Som en del af støtten fra Danida forpligtede KKUL sig til at have et socialt ansvar, undervise i ligestilling og reproduktion (kondomer var tilgængelige) samt kulturelle arrangementer.

Ved slutningen af de første 3 år begyndte virksomheden at give profit, men kunne ikke fortsætte uden økonomisk støtte. En opgivelse af det hele kom på tale. Og undervejs var dr mange problemer og udfordringer, som skulle løses – og det gjorde man.

Det gjorde ond at måtte opgive hjertebarnet, og da der var investeret ca. 1 mio kr. af egne midler, var der kun den udvej at sælge. Det lykkedes at finde en lokal aftager, som videreførte arbejdet. Efter et års tid blev det dog videresolgt til et fransk firma mhp svejsning af olieledninger – det blev dog aldrig til noget. KKUL fik gennem en Trade Fair udstilling kontakt med flere aftagere, fik besøg af landets præsident og præmie for bedste display. Det må siges at være succesfyldt.

Projektet fik for de 2 foredagsholdere en anden afslutning end forventet og planlagt, idet det ikke kunne videreføres.

Som resultat af deres erfaringer mener man, at et sådant projekt helst løber over 5-6 år med større økonomisk og faglig støtte.

Der var 33 deltagere i mødet.

Hans Birck informerede kort om næste uges møde: ”Fake News” ved en foredragsholder fra Greve HC.

 

Videomøde onsdag, den 27. januar 2021 med foredrag af direktør for Connect Køge over emnet: Connect Køges arbejde med udvikling af Køges erhvervsliv og turisme.

Allan Munch blev ansat i Connect Køge i august 2019. Uddannet landmand, men har været ansat i Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer samt i kommunalt og regionalt regi.

Bor i Roskilde, men er meget fascineret af Køge og derfor meget dedikeret om Køges muligheder.

Foredraget blev ledsaget af en del meget instruktive slides, som kan ses på den lokale hjemmeside: Connect Køge – HEMINGWAY CLUB KØGE (weebly.com)

Connect Køge er dannet af Køge Kommune og Køge Erhvervsudviklingsråd (Erhvervsfond), som alle skal være aktive medspillere i udviklingen af Køges erhverv, turisme, uddannelsesmuligheder og fremtidsmuligheder.

Udvikle forslag til tiltrækning af de rigtige virksomheder og den rigtige handel i byen. Der skal arbejdes på tværs af kommune og erhvervsliv bl.a. ved at der holdes fyraftensmøder og morgensamlinger (virtuelt) med erhvervsvirksomheder og alle interesserede fra byens virksomhedsliv.

Intet er fredet. Der skal tænkes på stor udvikling af turismen, kulturen, Køge Festuge m.v.

Styrke håndværksfagene ved at tiltrække de rigtige virksomheder og uddanne den nødvendige arbejdskraft. Få lokket folk med Ph.d.-uddannelser til Køge for at styrke virksomhederne. Det er der et stort potentiale i.

Connect Køge  arbejder med at se på de nuværende etablerede tiltag, og undersøge mulighederne for at se ind i fremtiden og øge udviklingsmulighederne.

Køge ligger meget fint og interessant for at tiltrække nye virksomheder ved bane, havn, natur, motorvej, men infrastrukturen (lokale veje) kunne godt behøve et stort løft.

Det gælder om at tiltrække nye borgere ved at sørge for gode boliger og arbejdspladser og kulturtilbud.

Der er utroligt mange ønsker og forslag til en videreudvikling af byen fremover.

Nogle områder i byen er udset til fokuseret udvikling: Køge Nord, Bellingeparken, Køge Idrætspark, Ll. Skensved og der satses på både produktionsvirksomheder, procesvirksomheder og science virksomheder.

Udviklingsfremtiden har stort fokus for Connect Køge og spørgsmål fra deltagerne omhandlede forretninger, cafeer, Bornholmsfærgen, infrastruktur mm.

De på et tidspunkt max 35 deltagere fik en enormt fokuseret og grundig gennemgang af Køges muligheder både her og i fremtiden ved en meget dedikeret og vidende foredragsholder.

Hans Bich takkede og informerede kort om næste uges foredrag ved 2 af vore egne medlemmer.

 

Videomøde onsdag, den 20. januar 2021 med foredrag af journalist og forfattet Deniz Serinci over emnet ”Tyrkiet før og nu”.

 Deniz Serinci er født i Esbjerg, har gået i dansk og tyrkisk skole og har studeret i Aarhus og Odense. Er bachelor i historie og cand.mag. i journalistik. Har skrevet flere bøger om Tyrkiet, tyrkiske og mellemøstlige forhold samt deltaget i debatprogrammer på TV og skrevet artikler i dagspressen, og der bl.a. rejst i Syrien og fået gennemført interview med ”terrorister” – helt usædvanligt overhovedet.

 Efter velkomst af Hans og Carsten gennemgik Deniz Serinci ved hjælp af informative slides Tyrkiets historie fra det tidspunkt, hvor Kemal Atatyrk overtog magten i Tyrkiet. En grundig gennemgang af Atatyrks reformer udviste en tydelig sekularisering af det tyrkiske samfund fra top til bund. En del islamistiske regler og påbud blev afskaffet (herunder påbud for kvinder om at bære tørklæde / adskillelse af politik og religion og en tydelig hældning mod vestlige forhold). Atatyrks motto var: ”Et folk, et sprog”, men hvor jøder og kristne fik ret til egen religion og sprog.

Atatyrk brød med den gamle tankegang om at oprette et nyt Osmannisk rige. Var meget fremskridtsvenlig og reformivrig. Forholdet til kurderne blev ikke forbedret under Atatyrk. Altid store konfliktet mellem kurdere og tyrkere. Tyrkiet består af mange forskellige folkeslag fra mellemøsten og sydøsteuropa – et kludetæppe og dermed et land, som er meget svært at forene.

Havde der været folkeafstemning om Atatyrks reformer, havde den overvejende muslimske befolkning stemt imod.

Efter Atatyrks død i 1936? gik militæret ind for at fastholde reformerne – specielt adskillelsen af politik og religion. Forskellige politikere forsøgte at ”overtage” Tyrkiet, men hvis ikke de overholdt militærets krav, blev de fjernet.

Tiden med Erdogan efterfulgte nogle år med konflikter mellem forskellige politiske opfattelser.

Erdogan havde en tid som semiprofessionel fodboldspiller, men fik interesse fro politik og i tæt samarbejde med Gülen (nu set på som terrorist og i landflygtighed i USA) fik Erdogan banet sig vej frem til magten og nuværende leder af Tyrkiet. Har været borgmester i Istanbul med forbud mod alkohol på kommunale beværtninger o.l.

Forholdet til Gülen blev senere fjendtligt, og Gülen måtte flygte fra Tyrkiet.

Undervejs har Erdogan snoet sig mellem forskellige holdninger (nationalister – religiøse – egne holdninger) frem mod en styrkelse af magten. Ca. halvdelen af tyrkerne stemmer på Erdogan og hans parti (valgsvindel ikke konstateret). Erdogan har ”reformeret” nogle af Atatyrks reformer – kvinder skal nu bære tørklæde.

Erdogan styrer med hård hånd dagspresse og TV -/radiostationer – 95% af de offentlige medier er styret af Erdogan og hans parti AKP.

Kritikere bliver fængslet og i mange tilfælde tortureret.

Erdogans forhold til vesten er meget anstrengt. Medlemskab af EU er ikke fremmest på hans liste, selvom PKK (kurdisk parti) anses af EU som en terrororganisation. Våbenkøb i Rusland kunne være en slags hævn mod USA og NATO.

Efter kuppet i 2016 (anført af nogle militærpersoner samt andre fra det civile samfund) – et kup, som blev forhindret af bl.a. andre folk i militæret, kom en masse arrestationer af ca. 150.000 personer fra dommerstand, lærere, universitetsfolk, journalister og andre såkaldte kritikere af styret. Nogle blev tortureret og fik lange fængselsstraffe og kunne ikke få arbejde efter løsladelse.

Erdogans hemmelige politi menes at have stikkere i europæiske lande – herunder Danmark. De rapporterer til Tyrkisk politi.

Der er også sket gode ting under Erdogan: forbedring af levestandard, infrastruktur, sygehuse. For tiden er den økonomiske situation dog stærkt forværret.

Erdogan har nu siddet på magten i 19 år, og det gør han ganske trygt.

Andre partier i Tyrkiet har svært ved at forenes om at yde samlet modstand mod Erdogan.

EU har brug for Tyrkiet (standsning af immigrantstrømme og eksport / 47% af Tyrkiets import kommer fra EU). Tyrkiet har brug for EU bl.a. pga. de mange turister, som bringer valuta til landet.

En del spørgsmål fra tilhørerne fik svar, som viste, at styret anses for at være stabilt, og at medlemskab af EU ikke står højest på Tyrkiets dagsorden. Der er for mange uenigheder og konfliktmuligheder.

42 deltagere var med på videomødet, herunder et par medlemmer fra Greve, som fik noget med hjem om afholdelse af videomøder.

Vi fik et utroligt, grundigt, vidende, givende og meget oplysende om ”Tyrkiet før og nu” – og meget at tænke over. Vi havde en stærk foredragsholder med en del specialviden – det var supergodt.

Hans Birk sluttede mødet af med information om de modtagne tilskud fra Køge Kommune og en kort intro om næste uges videomøde: ”Connect Køge / Allan Munk”

Et medlem rettede en tak til styregruppen for rigtig gode initiativer.

 

Videomøde onsdag, den 13. januar 2021 med fokus på ældreområdet i Køge kommune ved chef for ældreområdet Maiken Ruders.

 Maiken Ruders har været chef for ældreområdet i Køge i ca. 2 år, og før da været oversygeplejerske på Sjællands Universitetshospital.

Maiken Ruders har det overordnede ansvar for koordinering og udrulning af vaccinationer i Køge kommune.

Mødets indhold skulle have været de nævnte fokusområder, men på grund af den herskende Coronavirus blev indholdet af og emnet for mødet drejet til at handle om vacciner og vaccinationer.

Kommunen får besked fra Region Sjælland, når det er tid til vaccinationer i Køge for de udvalgte grupper i den rækkefølge, som det skønnes nødvendigt.

De nuværende gruppeinddelinger for vaccinationer kan ændres, og det har kommunen ingen indflydelse på. Der er i øjeblikket 2 mulige vacciner, og en tredje fra Astra-Zeneca er på vej til at blive godkendt af Sunhedsagenturet i EU, hvilket så også vil dække Danmark.

Der er en mindre virkningsgrad i vaccinen fra Astra-Zeneca, men den skønnes fuldt ud forsvarlig.

Vaccinationaspiranten har ingen indflydelse på, hvilken vaccine, der tilbydes injiceret. Der gives den vaccine den pågældende dag, som Regionen tildeler, og så må man tage den.

Der skal nemlig vaccineres med den samme vaccine 2 gange med 3 – 4 ugers interval.

På nuværende tidspunkt kan der ikke gives svar på, hvornår og hvor der skal vaccineres.

Der var fra deltagerne i mødte mange spørgsmål om vaccinerne og den påfølgende udrulning.

Der blev også stillet spørgsmål om Smittestopapp-en. Den føles ikke helt forståelig og nem at betjene, og ej heller, om den dækker fuldstændig de kontakter, der skal informeres, hvis man er smittet. Er man overhovedet i tvivl, skal man blive testet, og hvis man er positiv, skal man underrette alle de kontakter, man har været i nærheden af. Giv også besked i app-en.

Det var en rigtig god foredragsholder og spørgsmålsbesvarer, vi havde i Maiken Ruders – smilende og imødekommende.

På grund af, at vaccinationsemnet optog hele mødet, blev det besluttet, at Maiken Ruders vil deltage i et kommende videomøde med fokus på det oprindeligt annoncerede indhold – nærmere om dette senere.

Hans Birk informerede om, at der til næste videomøde vil være gæster fra andre Hemingway klubber, som gerne vil deltage for at ”lære” om videomøder.

31 medlemmer deltog i mødet.

 

Videomøde d.6. januar 2021 med foredrag af Jens Nyborg om Ældre Sagen i Køge

Jens Nyborg blev medlem af Ældre Sagen i 2010 og har været formand siden 2015.

Jens startede med at give et historisk tilbageblik på Ældre Sagen.

Foreningen blev startet i 1986 af Bjarne Hastrup med et mål om at få 10.000 medlemmer og nåede hurtigt 90.000. En egentlig rekruttering startede i 1987 og er nu resulteret i 900.000 medlemmer, fordelt på 205 lokalforeninger.

Grundlaget for foreningen var Ensomme gamles værn (EGV), som var startet i 1910 (og stadig eksisterer som fond) I tresserne blev aktiviteten udviklet via private midler og det offentlige, som gradvist tog over.

Herefter talte Jens om Køgeafdelingen som tæller 7.700 medlemmer og sammen med Borup tæller ca. 10.000. Det er overvejende kvinder som er medlem.

Foreningen har lokaler på Nørre Boulevard i Køge og tilbyder en række aktiviteter og hjælp til medlemmerne. Jens fremhævede specielt Bisidderrollen som vigtig i forbindelse med besøg af visitatorer og besøg hos speciallæger. Desuden blev besøgstjenesten nævnt som vigtig i foreningens arbejde. Sidstnævnte er meget krævende rent organisatorisk.

Der er tilknyttet 110 frivillige i Køge (og 50 i Skovbo).

Udover interesseaktiviteter bliver der afholdt 2 udflugter om året, og senest har ”Danmark spiser sammen” været en stor succes.

 I kontakten til Køge kommune er der nedsat et koordinationsudvalg som repræsenterer både Køge og Borup.

Foreningens økonomi er baseret på en omsætning på 400-450.00 kr. Der modtages forskellige tilskud fra b.la. kommunen og hovedafdelingen samt egenbetaling, og der søges løbende diverse fonde.

Hovedudgiften er omkostninger til husleje på ca. 100.000 kr. pr. år. Jens udtrykte et stort ønske om et samlingssted for alle kommunens foreninger – et frivillighedshus, som findes i en række andre kommuner.

Foredraget gav et godt billede af Ældre sagens rolle, aktiviteter og udfordringer – og dens afhængighed af frivillige.

28 medlemmer deltog i videomødet.

 

Videomøde d.9. december 2020 med foredrag af Palle Maag

Palle Maag holdt foredraget Afghanistan – gæstfrihedens land, med udgangspunkt i hans personlige oplevelser i landet som udstationeret projektmedarbejder i 2000.

Palle startede med at vise en stemningsfyldt video fra Afghanistan, med billeder af befolkningen og naturen – ledsaget af lokal musik.

Palle startede herefter sin præsentation med nogle facts om landet, der nu har været i krig i 40 år. Han fremhævede landets centrale beliggenhed med de omkringliggende lande, som alle (sammen med stormagterne) havde politiske, økonomiske og religiøse grunde til at få indflydelse i landet. – Vi hørte om centrale begivenheder og de skiftende magtstrukturer gennem historien.

Han nævnte også de sociale forhold. Herunder den store børnedødelighed (68 ud af 1000), og at kun 40% af befolkningen på 40 mio. indbyggere kunne læse og skrive.

I februar 2000 blev Palle udsendt af Den Danske Afghanistan Komite som administrator i et sundhedsprojekt i Herat, som b.la. var støttet af Danida. Vi så billeder fra byen, som gav et indtryk af befolkningen og dens levevilkår – og så hørte vi om arbejdet i sundhedscenteret og de praktiske udfordringer med arbejdet. Palle fremhævede den tilfredshed han havde haft med løbende at se frugten af arbejdsindsatsen.

En del af arbejdet omfattede også et mineprojekt som b.la. bestod i at undervise befolkningen – og ikke mindst børnene – i at undgå de russiskplacerede miner, som var kamufleret som legetøj.

Palle var desuden med i en WHO vaccinekampagne mod Polio, vores befolkningen blev opsøgt og vaccineret.

I den sidste del af sit ophold i Afghanistan var Palle leder af en flygtningelejr, Rawza Bagh for 5000 interne flygtninge. – også her hørte vi om udfordringerne og den læring som fulgte med sådan et job.

Palle kom hjem til Danmark igen i juli 2001.

Palles foredrag var meget levende og medrivende. Det var samtidig meget personligt, og viste en stor respekt og hengivenhed over for landet og dens befolkning. Foredraget var fyldt med en masse meget flotte billeder.

29 medlemmer deltag i videomødet, som desværre blev afbrudt af tekniske problemer tæt på afslutningen.

En del af præsentationen kan se på vores hjemmeside: Afganistan – HEMINGWAY CLUB KØGE (weebly.com)

 

Videomøde d.2. december 2020 med foredrag af Kai Jensen

Kai Jensen som er mangeårig partner i Willis holdt foredrag om emnet Arv – ægtepagt – testamente(r) og fuldmagter.

Kai startede med at give en oversigt over de grundlæggende regler for slægtninges arveret, og gennemgik de forskellige arveklasser; børn, forældre, bedsteforældre samt andre.

Han præciserede, at pensioner er særeje efter den nye lovgivning. Og at begunstighedsreglerne betyder, at samlevere kan tilgodeses som nærmeste pårørende. Kai opfordrede til at man kontrollerede policerne for at se om oplysningerne om begunstigede var som ønsket.

Herefter gennemgik han begreberne Tvangsarv og Fri Arv herunder de muligheder der er, via et testamente, at reducere tvangsarven til 16%. –  Reglerne omkring Skiftet og Uskiftet bo blev også gennemgået.

Samlevers arveforhold blev også gennemgået. Samlevere kan arve som ægtefælle, man det kræver et testamente.

I forlængelse heraf blev det vist hvordan man oprettede et testamente, samt 3 typer – og den sikkerhed som knytter sig til hver enkelt. – Kai opfordrede til, at man lavede et testamente, og han rådede samtidig til at erstattede et evt. papirløst forhold til ægteskab baseret på en række ulemper, der knytter sig til et papirløst forhold.

Senere fik vi gennemgået de nye Fremtidsfuldmagter og den sikkerhed som ligger i oprettelsen af disse – i forhold til at gardere sig i en situation, hvor man ikke længere kan tage vare på sig selv.

Boafgift blev også gennemgået, samt de muligheder man har for at påvirke den. Bl.a. med at udnytte de gaveregler som findes.

Hele Kais præsentation kan findes på vores lokale hjemmeside. arv, ægtepagt, testamente og fremtids fuldmagt – HEMINGWAY CLUB KØGE (weebly.com)    Den omfatter en masse gode links.

Præsentationen var rigtig god og kom hele vejen rundt om emnet. Samtidig gav den mulighed for at få belyst individuelle spørgsmål til specifikke dele af dette meget komplekse emne.

21 medlemmer deltog.

 

Videomøde d.25.november 2020 med foredrag af David Heick-Poulsen om Nedsparing

David Holck-Poulsen, som er filialdirektør i Danske Bank, Gentofte startede med at præsentere nedenstående agenda for hans gennemgang:

 • Hvem er målgruppen for nedsparing
 • Tommelfinger regler
 • Hvilke lån
 • Risiko ved nedsparing?
 • Hvad gør jeg med mine kontanter i et miljø med negative renter
 • Herunder pension, investering- og risiko

David nævnte, at der generelt er en stor opsparing i friværdi i ejerboliger hos personer over 50 år, og at nedsparing ikke nødvendigvis handler om at låne ekstra i friværdien, men også kan betyde, at man stopper med at spare op i sine mursten.

Herefter gennemgik han de forskellige lånemuligheder som pt findes – Med og uden afdrag, lånenes løbetider samt belånings grænser.

Der har været en opfattelse af, at man som ældre eller pensionist ikke kunne optage lån, men dette er pt. ikke tilfældet fastslog han. Reglerne er dog forskellige fra normale lån.

En lånoptagning kræver altid en vurdering af huset/lejligheden

Valget af lån tager udgangspunkt i den enkelte persons præferencer. Ønsker man at afdrage på lånet eller ønsker man at være gælds fri.

David gennemgik herefter de forskellige risici som man skulle vurdere i forbindelse med optagning af et nedsparingslån, og han nævnte b.la. påvirkning af sociale ydelser, forventet levealder, om huset skulle sælges, om renteudvikling etc. Han påpegede også, at vedligeholdelse af boligen var meget vigtig for omsætteligheden.

Med udbetalingen af et evt. lån gennemgik han senere de forskellige investeringsmuligheder og han gav råd om vægtning af aktier og obligationer samt tidshorisonten i investeringen.

Omkring kontant indskud i banker fortalte han om indskudsgarantien og negativ rente samt konsekvensen af inflation.

Gennemgangen var rigtig god, da den kom hele vejen rundt om den problemstilling man kan have som pensionist, når målet er at optimere det økonomiske råderum. – Og så gav den et optimistisk bilede af mulighederne for at kunne låne som ældre.

Præsentationen kan findes på vores lokale hjemmeside: Nedsparing – HEMINGWAY CLUB KØGE (weebly.com)

30 medlemmer deltog i videomødet.

 

Videomøde d.18. november 2020 med foredrag af Michael Dehn

Michael, som har deltaget i flere store IT-projekter inden for Sundhedssektoren holdt foredraget Mine Sundhedsdata – hvor finder jeg dem.

Michael indledte med at give et overblik i de forskellige websider, man som borger i Øst Danmark har adgang til med NemID – samt hvilke af disse som kunne tilgås via Apps og/eller PC.

Bortset fra appen Min læge, som kan anvendes til kontakten til ens læge, er de øvrige steder baseret på oplysninger fra hospitalerne.

Michael gennemgik herefter indholdet af de forskellige web-adresser og deres indbyrdes sammenhænge. Herunder:

Min læge (app)

Sundhed.dk

Minsundhedsplatform.dk (inkl. appen SP)

Blodproever.dk

Coronaproever.dk

Medicinkortet (app)

Smittestop (app)

På vores hjemmeside kan du se et slideshow fra foredraget samt alle oplysninger om indholdet i de forskellige apps og websider-

https://hc-koege.weebly.com/sundhedsdata.html

Foredraget var en interessant gennemgang af de mange sundhedsdata, man som borger har adgang til.

Michaels præsentation gav overblik og struktur i de mange oplysninger som foreligger. – og for mange medlemmer var det en øjenåbner om de mange oplysninger, som er lige til af hente og bruge.

Foredraget var velbesøgt. – 26 medlemmer deltog.

 

Videomøde d. 11. november 2020 med indlæg af Torben Mogensen

Torben Mogensen er en meget benyttet ekspert i medierne, når det gælder Covid 19.
Han er tidligere lægelig direktør på Hvidovre hospital, ligesom han har en professortitel. For nærværende er han tillige formand for Lungeforeningen.

I starten af juni måned havde vi Torben Mogensen på besøg på et videomøde – hvor han gav os et dybere indblik omkring Corona. På dagens videomøde gav han os en opdatering på den seneste udvikling.

Torben Mogensen gennemgik de seneste 10 måneders udvikling fra landet blev lukket ned d.11. marts.

Effekten af den hurtige reaktion fra myndighederne resulterede i, at smittetallene faldt over sommeren. En væsentlig årsag hertil, var at superspreder arrangementer (festivaler etc.) blev suspenderet kombineret med, at vi opholdt os mere ude i det fri.

Efter at samfundet delvist blev lukket op igen, blev vi i september ramt af den 2. bølge, som primært ramte yngre mennesker. – Enkeltstående fester og kurser har været hovedårsag til den negative udvikling. Smittetallene er nu stabiliseret omkring 1000 pr. dag og senest med et kontakttal på 0,9. Indlæggelsestiden er blevet reduceret fra 10-10 dage til nu ca.4, som en konsekvens af mindre dosis virus/yngre mennesker samt udvikling af medicin.

Torben Mogensen sammenlignede Danmarks og Sveriges håndtering af krisen, hvor DK på alle parametre er kommet bedst igennem. B.la. med 8-10 gange færre døde.

Herefter hørte vi om mundbindets betydning for smittespredningen. Torben henviste til udenlandske undersøgelser som viser, at det både beskytter en selv og andre for smitte. Ikke alene ved tætte kontakter, men også for aerosoler i luften.

Vi fik også en status på udvikling af de forskellige vacciner, som er under udvikling. Det forventes, at der kan startes på vaccinering i første eller andet kvartal 2021.

Situationen omkring om virusspredningen i minkbesætningerne – om årsagen til udbruddet og konsekvenserne ved ikke at handle hurtigt blev gennemgået. Det er Torben Mogens vurdering, at vi på sigt måske skal ændre måden, vi har dyrehold på. Da helt nye virusarter kan indebære risiko for spredning i f.eks. svine-og kylling besætninger.

Torben Mogensens konklusion på Corona situationen i DK var, at de rigtige og hurtige tiltag var resulteret i at situationen var bragt under kontrol. Et område som dog kunne forbedres, var organiseringen af kommunikationen fra sundhedsmyndighederne.

Målet om såkaldte flokimmunitet er ikke realistisk. Den skal i stedet erstattes af kommende vacciner.

 Krisen har samtidig åbnet øjnene for værdien af god hygiejne, som har reduceret mange andre sygdomme.

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål, som alle blev besvaret meget konkret.

Det var et rigtig interessant foredrag af Torben Mogensen – af en specialist, som er helt opdateret på Covid19 hele vejen rundt. Og som samtidig er en meget dygtig formidler.

30 medlemmer deltog i videomødet.

 

Videomøde d. 4. november 2020 med borgmester Marie Stærke

Marie Stærke havde forberedt en agenda med 4 punkter om udviklingen i Køge, som hun præsenterede:

 • Kommunalplan
 • Økonomi (budget)
 • Midtbyen
 • Corona status

Marie Stærke fortalte om den 4-årige kommunalplan, hvor hun startede med at tale om boligområdet. Planen knytter sig til den statslige Fingerplan, som mod syd nu inkluderer Herfølge. De transportmæssige forbedringer som sker med en forventet transporttid mellem Herfølge og København på 29 minutter med tog betyder, at der er fokus på boligområdet i området. Øvrige områder som der satses på, er Borup, Køge Nord med forventet 2.000 boliger samt Tureby.

På det erhvervsmæssige område, er der nu udsolgt i STC. Som konsekvens satses der nu på at tiltrække forskning og kontorfaciliteter som erstatning af transport og logistik.

Inden for natur og klima satses der b.la. på havmølleparker og såkaldte madskove med et mål om at reducere CO2 udledningen, så kommunen kan leve op til Regeringens mål om en reduktion på 70% i 2030.

Marie Stærke orienterede herefter om kommunens økonomi.

Pga. Udligningsreformens positive påvirkning på budgettet er situationen rigtig god. Andre årsager hertil er en god økonomiaftale med Staten samt det forhold, at budgetter/besparelser overholdes. På driften nævnte hun en række områder, som ville blive prioriteret. Herunder bemanding og udbygning af daginstitutioner, trafiksikkerhed, og støtte til boligbyggeri.

Omkring Midtbyen – området omkring Stationsområdet, fortalte Marie Stærke, at den fremstod som ufærdig, og der blev arbejdet på forbedringer, ligesom projektet omkring en underføring startede nu, men først ville blive færdiggjort omkring 2023.

Herefter hørte vi om Coronasituationen i Køge. Smittetallet er pt. højt. Det er primært børn og unge, som er smittede. Desuden er 2 håndværkerbyer og udsatte boligområder ramt. Indsatsen baserer sig på direkte kontakt til de ramte personer i områderne.

Efter borgmesterens oplæg var der mulighed for at stille spørgsmål, og der er var mange konkrete fra medlemmerne. Herunder om, kystsikring, omfartsvejen fra Stevns, planer for den gamle industrihavn, parkeringsregler, hastighedsbestemmelser i byområdet og parkeringshus i Kystområdet.

Marie Stærke svarede konkret på spørgsmålene, og de områder som hun ikke var helt opdateret på, vil blive undersøgt og besvaret senere.

26 medlemmer deltog i videomødet med borgmesteren – og det var som tidligere et meget positivt ”møde”.

 

Medlemsmøde i Rådhusstræde d. 21. oktober 2020

Sven Kolstrup var foredragsholder om emnet Kunstig Intelligens.

Sven har tidligere været direktør hos IBM og har mere end 30 års erfaring i IT-branchen – og er nu
selvstændig ledelsesrådgiver og foredragsholder.

Sven startede med at vise en kronologisk oversigt over udviklingen inden for kunstig intelligens, herunder nogle milepæle: Alan Turings maskine som under 2. verdenskrig blev brugt til at bryde tyske koder, Deep Blue som i 1997, var en skakmaskine, IBM´s Watson i 2011, som kunne besvare spørgsmål og Alpha Go i 2017, som b.la. kan bruges til spillet Go.

Herefter gennemgik Sven områderne Maskinlæring, Big Data og Computerkraft, som er de 3 bestanddele i udviklingen af kunstig intelligens.

Under Maskinlæring gennemgik han hvordan algoritmer blev opbygget, og vi fik mange eksempler på, hvordan de blev anvendt. Herunder ansigtsgenkaldelse, som er udbredt i Kina. I DK blev nummerpladegenkendelse nævnt som et af eksemplerne. Egentlige nationale DNA-registre, som der er et stort potentiale i at anvende, diskuteres løbende i EU pga. de vidtrækkende konsekvenser.

Sven Fortalte herefter om Big Data. Om den store indsamling, som finder sted ved at lagre alt, som brugerne dagligt søger på, eller anvender i programmer og apps. Værdien af data er enorm og hele ideen med indsamlingen er, at alle budskaber til brugeren (reklamer) kan personaliseres. Amazons brug af data blev gennemgået som eksempel.

Under Computerkraft hørte vi om Cloud Computering (hvor centre nu etableres i DK) og om udviklingen af Kvantecomputere (QBIT) som er på vej. Alt sammen for at kunne håndtere de større og større mængder af data.

Til slut fortalte Sven om de mange områder og løsninger som Kunstig intelligens bruges til i dag. Han nævnte eksempler inden for vejrtjenester, landbruget, produktionen, media, indkøb, offentlig administration, bank, transport, energi, militæret og hospitalerne.

Foredraget var en øjenåbner for deltagerne om mulighederne i anvendelse af kunstig intelligens – og på nogen områder et skæmmende billede af fremtiden.

Men som Sven konkluderede, kan udviklingen ikke stoppes. Vi skal ikke være skræmte, men i stedet forholde os kritiske til udviklingen og tænke os om – og det kræver, at vi tilegner os viden om området.

36 medlemmer hørte det utrolige spændene foredrag,

 

Videomøde d.14. oktober 2020

Temaet for mødet var Alderssum og Ratepension, og det var vores medlem Michael Dehn, som stod for indlægget.

Udgangspunktet for Michaels gennemgang tog udgangspunkt i hans egen situation, hvor han efter at have realiseret sin ejerbolig for at flytte i lejebolig, stod med et millionbeløb i hånden, som skulle placeres.

Efter at have konsulteret banken, viste det sig, at en opsparing i en realkreditinstitution gav den bedste forrentning og fleksibilitet.

 

Michael gennemgik herefter Alderssum, hvor man som pensionist kan opspare 50.200 kr. om året. Fordelen er, at beløbet ikke påvirker et evt. Folkepensionstillæg. Indbetalingen er ikke fradragsberettiget, men til gengæld er udbetalingen skattefri.

Ratepension blev herefter gennemgået. Som pensionist er der mulighed for at opspare 57.200 årligt. Opsparingen er fradragsberettiget, til gengæld beskattes udbetalingerne, og kan på negativ indflydelse på evt. Folkepensionstillæg.                                                                                             

Ratepension kan oprettes indtil man fylder 75 år, og udbetaling kan ske med en løbetid på 10-30 år.

Michael gennemgik herefter et regneeksempel, som viste at en Ratepension, pga. skattefradrag kan betyde en øget opsparing i modsætning til at have pengene stående i banken. Størrelsen af den øgede opsparing er dog påvirket af forrentningen på Ratepensionen, samt muligheden for evt. at påvirke et evt. Folkepensionstillæg.

22 medlemmer deltog i videomødet, som var en øjenåbner for mange af deltagerne, da Michaels gennemgang viste, at der findes muligheder for at påvirke sin økonomiske situation, selvom man allerede er pensionist.

Michaels PowerPoint findes på vores lokale hjemmeside: https://hc-koege.weebly.com/pension.html

 

Vandretur med Gunnar Christensen d.7. september 202

Temaet for denne vandretur var at blive introduceret til ”Verdens vigtigste dyr” og besøge den gamle havn i Køge.

25 medlemmer mødte Gunnar Christensen på Køge Torv, hvor han fortalte os lidt om Rådhusets historie,

Herefter gik vi ad Vestergade til det sted hvor Sct. Gertruds Kloster i sin tid lå, og hvor stenene herfra senere blev brugt til at bygge Rådhuset.

Efter en kort spadseretur ind på Åsen gjorde vi holdt ved en sø, hvis placering tidligere udgjorde Køge Havn.

Gunnar fortalte herefter om verdens vigtigste dyr, som efter hans opfattelse var regnormen, pga. dens betydning for iltningen af jorden og betydning for økosystemet.

Gunner gennemgik regnormens formering, føde, fjender etc.

Senere på turen gav Gunner turforslag til områder at Åsen, som han synes er spændende, og undervejs underholdt han også med anekdoter fra hans oplevelser med forskellige dyrearter.

Som på tidligere ture med Gunnar Christensen, blev man klogere på en række ting i naturen, som man ikke altid lægger mærke til – og så bliver man imponeret over han meget store viden om naturen og historie.

Vi sluttede af med en øl i Richters gårdhave.

Se billeder fra turen på: https://hc-koege.weebly.com/2020.html.

 

Gåtur i Køge d.30. september 2020

Eigil Eierdal havde arrangeret en hyggelig gåtur på 6 km, som igen blev gennemført i perfekt vejr.

15. medlemmer deltog og sluttede af med kolde øl i Richters Gård.

 

Gåtur i Køge d.23. september 2020

Da vore fysiske møder i Rehabiliteringscentret indtil videre er suspenderet pga. det høje smittetal, var der arrangeret en gåtur i Køge af Motionsgruppen.

13 medlemmer deltog og havde en hyggelig tur på 5-6 kilometer, som blev gennemført i perfekt solskinsvejr.

Efter turen nød alle en velfortjent øl på havnen i Køge.

 

Medlemsmøde d.16. september 2020 i Rådhusstræde med foredraget ”De forsvundne nazidokumenter” med Martin Magnussen.

Martin Magnussen, som er politibetjent og forfatter er personen, som i 2012 opdagede rigsarkiv-tyverierne af uerstattelige dokumenter fra 2. verdenskrig.

Martin fortalte om hændelsen på Rigsarkivet, hvor han selv var vidne til dokumenttyverier – Hans efterfølgende møde med Rigsarkivets ledelse og om politianmeldelsen. Sagen blev først taget alvorlig efter at en journalist fra Berlingske Tidende skrev om sagen en måned senere.

Herefter berettede han om anholdelsen at 2 dybt kriminelle personer, om ransagningen hvor mange dokumenter blev fundet og senere retssagen, som var en farce, hvor de anholdte vedgik forbrydelsen.

Myndighederne påstod på det tidspunkt, at alle dokumenter var fundet, hvilket ikke var korrekt.

Martin berettede herefter om sin jagt på sandheden. Om Rigsarkivet, som hindrer agtindsigt og om politianmeldelser mod ham.

Martin dokumenterede hvordan mange stjålne dokumenter fortsat er i omløb. Han gravede i danske og udenlandske arkiver og på internettet. Enkelte samlere kontaktede ham også med viden og beviser.

Foredraget var meget spændende og gav et indblik i det marked og de personer, som samler nazidokumenter, om myndighedernes svigt – og om en helt ukuelig vilje fra Martin, som var drevet af at finde den uerstattelige kulturarv. – Et arbejde som ifølge Martin aldrig er blevet belønnet, og som ikke har været karriere fremmende.

DR2 var tilstede og filmede foredraget i forbindelse med optagelserne til en dokumentarserie om de danske nazisoldater, som bringes i januar 2021.

36 medlemmer deltog i mødet.

 

Medlemsmøde d.9. september i Rådhusstræde med foredraget ”Biernes forunderlige verden 2” af Torben Petersen

Vores eget medlem Torben Petersen, som selv har haft biavl som sin hobby, og tillige har været instruktør i Østsjællands Biavler Forening, gav for et år siden en meget spændende indføring i “Biernes forunderlige verden”. Han blev ved den lejlighed ikke færdig med at fortælle, og dagens foredrag var således en fortsættelse.

Torben startede med at give et resumé af det første foredrag. Her startede han med at gennemgå biernes hierarki: Dronningen, arbejderbien og dronen – Deres udviklingsstadier, indbyrdes roller og udseende.

Herefter gennemgik han de forskellige honningens anvendelsesformer i både fødevarer og som f.eks. til sår behandling.

Torben gennemgik også de forskellige stade typer, samt de forskellige arter af bier i Danmark, hvor de 3 mest kendte er Buckfast, som i dag er fredet på Læssøe. – Carnica, som er den mest anvendte pga. dens produktivitet, og Ligusta som er gule, ”dovne” bier. Vi hørte også Dræberbier.

Der høstes 25 – 100 kg. honning pr. stade. De bedste bigårde findes i de større byer, hvor der ikke sprøjtes. På taget af Frederiksberg Rådhus høster man således mere en 100 kg. Pr. stade.

Torben fortalte herefter om årets gang i bigården, og om opstart af en ny bi familie og om hvordan dronninger produceres – samt hele processen frem til den færdige honning er klar.

Det koster ca. 7-8.000 kr. i opstart omkostninger, hvis man vil forsøge sig som biavler. Planlægning er afgørende og økonomien meget afhængig af biavlerens kreativitet og evne til at spare omkostninger ved f.eks. at kunne lave rammerne til bistadet selv. Torben fortalte om sin egen bigård og konkluderede, at arbejdet med biavl skal betragtes som en hobby, som i sidste ende koster penge.

Torben fortalte også om biavlernes generelle vilkår i DK, hvor der mangler struktur omkring markedsføringen, mærkningsønsker for at imødegå forfalskninger og om et større tilskud fra EU til branchen, som bruges til andre formål end biavl og kun kendes af få i branchen -som selv skal søge om tilskud.

Foredraget sluttede med en fornøjelig beretning om en tur til Madeira, hvor Torben havde mulighed for at sammenligne biavl der og hjemme.

23 medlemmer hørte foredraget, som igen var en succes -Torbens dybe indsigt og praktiske erfaringer med biavl er imponerende og han er en god formidler.

Der blev stillet spørgsmål, og alle gik hjem med indsigt i et område, som for de fleste er ukendt.

 

Medlemsmøde d. 2. september 2020 i Rådhusstræde

Formanden bød velkommen og bad alle respektere centrets Corona tiltag.

Derefter bød han velkommen til Jørgen Hansen som vores nye medlem.

Togturen med veteranbanen til Rødvig må udskydes grundet vedligeholdelse af banelegemet. Vi forsøger at finde en ny dato i begyndelsen af oktober.

Næste mødedag bliver derfor 9. september.

Rehabiliteringscenteret indbyder til nye gymnastikhold for mænd på 60+ om mandagen. Henvendelse til centersekretariatet.

 

Dagens indlæg blev præsenteret af Povl A. Lund under overskriften ”Loss adjustment af forsikringsskader”.

Povl indledte med en kort præsentation af sin uddannelse, baggrund og arbejdsopgaver, herunder udlandsophold, fokus på kvalitetssikring i produktionen og derefter computerbaseret kvalitetsproduktion. Til sidst er det blevet til over 30 år som Loss Adjuster.

Som Loss Adjuster blev Povl ansat ved et dansk/international ingeniørselskab med opgaven at virke som teknisk ekspert ved opgørelse af større forsikringsskader.

Opgaven indebærer uafhængig teknisk rapportering til forsikringsselskabet til brug ved co-assurance og genforsikring i forhold til årsagssammenhæng og policedækning.

Povl orienterede om de forskellige forsikringstyper for både private og virksomheder samt standarder for værdiansættelse ved skader, som f.eks. nyværdi – genanskaffelsesværdi –dagsværdi og for virksomheder tillige ”Going concern value”.

Afslutningsvis gav Povl et spændende indblik i en del af de forsikringsskader, som han har medvirket til, at de blev teknisk korrekt vurderet, således at den rette forsikringssum kunne tildeles skadelidte. Det har indebåret rejser til f.eks. Vancouver i Canada, Mongoliet, Norge, Italien, Nordsøen og talrige andre lokaliteter.

Povl fremførte sin inspirerende præsentation med en god portion humor blandet med lidt positiv sarkasme.

Formanden takkede efterfølgende for et godt indlæg og overrakte foreningens sædvanlige erkendtlighed. Derefter fik Henning Falk overrakt en forsinket tak for sin udmærkede video præsentation om slægtsforskning.

 

Medlemsmøde d. 26. august 2020 i Rådhusstræde

Efter en ufrivillig pause på 6 måneder holdt klubben sit første fysiske møde i Rehabiliteringscenteret i Rådhusstræde. Mødet var samtidig sæsonstart på efterårets aktiviteter.

Hans Birk bød velkommen og gennemgik vores nye husorden, som midlertidig betyder begrænsning af mødedeltagere, ingen fællessang og kaffeservering varetaget af en person – og ikke mindst en opfordring til at holde afstand.

Herefter gjorde han status på de tiltag, som blev gennemført under vores pause i de fysiske møder.

Herunder etablering af lokal hjemmeside og videomøder med op til 32 deltagere. Udsendelse af 16 nyhedsbreve og en aktiv motionsgruppe.

Carsten Håkan gav herefter en kort status på problemerne med NemTilmeld, hvor medlemmer med mailadresse hos Yousee igen ikke modtager invitationer fra klubben. Berørte medlemmer vil modtage invitationer manuelt indtil problemet er løst mellem TDC og NemTilmeld.

Herefter gennemgik Søren Taarnhøj den nye, lokale hjemmeside: hc-koege.weebly.com/, som han selv har stået for udviklingen af. Det blev besluttet at etablere et link fra den ordinære hjemmeside til den lokale side, og der blev opfordret til, at medlemmer bruger siden – Ikke mindst chatfunktionen.

Herefter præsenterede Steen Sørensen vores videoløsning, som han har udviklet sammen med Michael Dehn. Løsningen vil fremadrettet blive brugt til at streame fra møderne til de medlemmer, som er afskåret fra at deltage fysisk. Løsningen blev testet under mødet.

Præsentationen vil blive sendt til alle medlemmer.

Asbo Holse gennemgik herefter de planlagte klubaktiviteter for den kommende tid. – Se oversigt under ”Kommende møder” på hjemmesiden.

I sidste del af mødet gennemgik tovholderne fra de 5 interessegrupper planerne for den kommende tid. De 5 grupper udvides nu med endnu en: Landevejscykling. Kontaktoplysninger til grupperne findes på den lokale hjemmeside.

27 medlemmer deltog i dette første fysiske møde, hvor gensynsglæden var stor.

 

Rundtur på Køge Søndre havn d.19. august 2020

27 medlemmer mødtes på Opdagelsen, hvorfra Hans Jørn Lindeskov skulle lede rundturen.

Hans Jørn startede med at fortælle om ideen med Opdagelsen, der kan benyttes af beboerne i området som samlingssted med f.eks. mulighed for at grille og dyrke urter etc. i Fælleshaven.

Herefter fortalte Hans Jørn om strukturen omkring Køge Kyst, der startede som et byudviklingsprojekt med Realdania og Køge Kommune som partnere.

Han fortalte også om Bydelsforeningens overtagelse af området og dens rolle for driften og aktiviteter i området. F.eks. Havnedagen. Alle beboere er medlem af foreningen.

Inden vi startede rundturen, fortalte Hans Jørn om hovedstrukturen for bebyggelserne på området.

Alle veje gå fra øst til vest og imellem byggerierne er der Almindinger/grønne områder. Der er offentlig adgang til alle gårde i området.

Herefter gik vi rundt i hele området og fik præsenteret de forskellige byggerier. Herunder Fællesbyg, Skibet og Broen, Strandterrasserne, Strandengen etc.

Undervejs blev parkeringsforholdene diskuteret. Overordnet er der planlagt 0,75 plads pr. bolig. Enkelte bebyggelser er dog helt uden pladser, og det nuværende store problem med mangel på parkeringspladser forventes at blive forværret.

Vi sluttede rundturen på Opdagelsen, hvor Hans Birk fortalte lidt om de fysiske møder som startes op næste uge.

Herefter mindedes vi Henning Hjalholt, som vi mistede i maj måned. Coronakrisen betød at få medlemmer kunne deltage i bisættelsen og at en efterfølgende samling ikke var mulig. På den baggrund havde familien doneret et beløb til køb af øl, som anvendt ved denne lejlighed.

Hans takkede herefter Hans Jørn for et godt arrangement.

Rundturen var en god anledning for medlemmerne til at opleve hele området på tætteste hold, – samt at kunne tale sammen undervejs. Hvor et naturligt emne var boligforhold og (manglende) parkeringsforhold på Køge Kyst.

 

Videomøde d.12. august 2020

Tidligere postmester Erling Elberg var inviteret til at holde foredrag om sin karriere i det danske Postvæsen.

Erling Elberg har haft sin karriere i Postvæsenet i perioden fra 1959 til 2004, og har således været med hele vejen, hvor der er sket store og markante ændringer i Postens forretningsgrundlag.

Erling Elberg, som stammer fra Sønderjylland, blev elev i Post- og Telegrafvæsnet i 1959. Han startede sin elevtid i København – 0g som 2. års elev fortsatte elevtiden i Køge. I 1962 bestod han Embedseksamen.

Efter endt militærtjeneste kom han i 1964 tilbage til København som assistent, og året efter blev han tilknyttet Postgiro.

I 1968 bestod han 2. del af Embedseksamen og herefter fulgte arbejdet med forskellige undersøgelser af indførslen af Kildeskat og ændring af Tjenestemandsloven. Hans store interesse for det faglige betød, at han blev headhuntet til løn og pensionsområdet i P&T og senere i en stilling som faglig sekretær i CO2.

I 1981 vendte han tilbage til Post og Telegrafvæsnet som personalechef for alle landets postbude.

I 1985 blev han udnævnt som driftschef for Købmagergades Postkontor. Arbejdet havde mange faglige udfordringer med arbejdsnedlæggelser mv. ikke mindst pga. nedlæggelse af 55 stillinger. Hertil kom Posthus røveriet i Købmagergade i 1988, som involverede Erling Elberg i opklaringsområdet.

I takt med at postdistributionen flyttede sig fra det indre København til omegnskommunerne (i takt med virksomhederne flyttede ud af byen) var han i de følgende 10 år dels projektleder for udflytningen – og med i arbejdet med etablering af Høje Tåstrup Postcenter. Herefter fulgte jobbet som postmester i NV og Nørrebro frem til, at han i 2000 fik sit drømmejob som postmester i Køge. – Det næststørste posthus uden for København.

I 2004 gik han på pension, men rigtig mange tillidshverv fulgte som konsekvens af Erling Elbergs markante baggrund og erfaring inden for organisationsarbejde og ledelse. – Så han lever stadig en meget aktivt liv.

16 medlemmer fulgte den spændende beretning om Erling Elkærs karriere, som er rundet af de store ændringer som er sket med Posten gennem årene. – og som han personligt har været med til at påvirke.

 

Sommerfrokost på Jenners Dockside d.5.august 2020

Frokosten markerede klubbens første fysiske sammenkomst efter 5 måneders pause pga. Coronakrisen.

39 medlemmer deltog og hyggede sig med en god frokost i gårdhaven på Jenners Dockside, Køge havn, hvor opdækningen var tilpasset Sundhedsmyndighedernes krav til afstand etc.

Hans Birk bød velkommen med en kort tale, som ud over praktiske forhold også var en speciel velkomst til Borgmester Marie Stærke, som deltog i starten af frokosten.

Senere informerede Hans Birk om nyt fra et afholdt SG-møde samme dag. Herunder de kommende aktiviteter, som bliver et mix af fysiske møder og videomøder.

Frokosten var meget vellykket. Det var tydeligt at medlemmerne satte stor pris på at kunne samles fysisk igen og fik mulighed for at hygge sig sammen.  

 

Videomøde den 24. juni 2020

17 deltagere.

Tema: Unicef´s arbejde på verdensplan.

Unicef DK har udarbejdet et videomateriale om Unicefs arbejde, og HC Køge fik æren af at være tilhørerne i den første fremstilling (premieren).

Videomødet blev præsenteret af Ida og Emilie fra Unicef DK.

Hans Birk bød velkommen og gjorde os opmærksom på at dette var det 5. videomøde vi afholder og stadigvæk uden tekniske problemer af nogen art.

Efter sin indledning gav Hans Birk ordet til Ida.

Ida takkede indledningsvis for den gode support fra Steen, og fortsatte med at stille spørgsmålet: Kender du Unicef?

FN udpegede i 1946 Unicef til at passe på verdens børn, og nævnte i den forbindelse vigtige indsatsområder som uddannelse, vaccinationer mm.

I 1989 udarbejdede man Børnekonventionen som angiver børns rettigheder, og som nu er underskrevet af 190 lande. Værd at bemærke at lande som USA, Sydsudan og Somalia ikke har underskrevet denne konvention.

Unicef DK bestyrer verdens største logistikcenter der er beliggende på molen i Nordhavn.

Et stort indsatsområde er behovet for rent vand. Man må desværre konstatere at diarré er den største dødsårsag blandt udsatte børn.

Danske aktuelle regler pga. Corona har svære vilkår i de udsatte områder, hvor mange børn ikke har forældre, ingen bolig og bor tæt sammen i flygtningelejre uden de nødvendige muligheder for at opretholde sundheds- og hygiejne krav.

Pt. er 86 mio. børn skubbet ud i fattigdom og Unicef frygter at der i løbet af de næste 6 måneder vil være yderligere 600 mio. vil være ramt pga. Coronaéns konsekvenser.

Unicef opererer indenfor 4 vigtige indsatsområder: Vigtige forsyninger, oplysning, sundhedshjælp og endelig uddannelse og beskyttelse.

Unicef samarbejder med de lokale, ikke bare fordi de kender til forholdene, men også fordi det skaber arbejde som fx at lave toiletforhold og vandrensning mm.

Forestil dig at være 10 år gammel, er alene og mangler vand og el. Områder som for os er helt naturlige.

Unicef anslår at 6.000 børn mister livet pga. Corona og de ovennævnte forhold og man frygter at dette vil fortsætte i mindst 6 måneder frem.

Fx vil køb af vandrensningstabletter baseret på en månedlig donation på kr. 95,- konverteres til 15.800 l rent vand.

Ida afsluttede sit indlæg og opfordrede os til at stille spørgsmål.

Hvorfor skal man støtte Unicef, og ikke SOS Børnebyer eller andre organisationer?

SOS Børnebyer støtter 1 barn og Unicef støtter alle verdens børn, og fx er Unicef dem som vaccinerer 50% af verdens børn.

Hvordan måler I jeres succes?

Ser man fx på underernæring, vurderer vi på områder som hvor meget vand er der til en lejr, forholdene omkring skole og uddannelse og tildeling af ressourcer til et givet område i en lejr.

Men, Unicef DK laver ingen målinger.

Hvor mange % af jeres midler går til administration?

I DK er det 3,7% og på verdensplan må %-satsen ikke overstige 5%.

Unicefs arbejde skal mindst komme tilbage med en faktor 4.

 

Afslutning.

Hans Birk takkede for et godt møde og gjorde opmærksom på at dette møde var det sidste inden sommerferien.

Vi forventer at afholde videomøde i hele august måned og hvad der så sker, må fremtiden vise.

 

Videomøde d.17.juni 2020

Mødets tema var Slægtsforskning, og foredragsholder var vores Henning Falk.

Henning har dyrket slægtsforskning siden 1965, og målet med foredraget var at give en introduktion/appetizer til emnet.

Udgangspunktet for hans egen forskning var en håndskrevet slægtsbog fra en tidligere stationsforstander ved Hellerup station, som i kraft af sit job havde mulighed for at rejse rundt i landet og b.la. besøge de tidligere byarkiver.

Kilderne i dag kan findes i Rigsarkivet, hvor alle arkivalier fra kirkebøger, folketællinger, militæret etc. foreligger online.

Henning viste nogle eksempler b.la. med udgangspunkt i Erik Knudsen, som er stamfader til Pontoppidanfamilien. – En familie som kan spores tilbage til 1500tallet, og hvoraf 4 sønner var præster. Heraf en i Køge i 1665.

Vi hørte også om hovedslægterne i Hennings forskning, som omfatter 5 familienavne, herunder Falk, som stammer fra Sønderjylland. Forskningen afdækker en stor viden om familierne, samt sjove beretninger og mærkværdigheder.

Herefter fortalte Henning om Patronymer og efternavne.

Tidligere var endelsen på efternavnet ofte -sen og -datter, men fødestedet kunne også indgå. I nutidens navne er tendensen, at man ofte navngiver nyfødte med mange navne.

Henning er medlem af Dansk Slægtsforskning www.slaegt.dk ,hvor der findes Forums og Podcasts. – Og hvor man som medlem kan få sparring. Han har tillige  indkøbt et slægtsforskningsprogram, hvor han pt. har registreret over 3.000 navne.

Efter foredraget var der spørgsmål, som viste at udbyttet af at beskæftige sig med slægtsforskning kan resultere i helt nye fysiske kontakter og sammenkomster med overraskende og positive resultater.

Hennings foredrag var meget spændende, og har tvivlsomt været inspirerende for medlemmer, som endnu ikke er kommet i gang med slægtsforskning.

11 medlemmer deltog i mødet.

 

Videomøde d. 10.juni 2020

Formanden bød velkommen og introducerede dagens foredragsholde for 31 medlemmer

Tema: Information om Corona.

Foredragsholder Torben Mogensen (TM).

TM har en meget stor viden om Corona og er tit i TV og dagspressen om emnet.

TM er uddannet læge og har arbejdet som narkoselæge på intensivafdelinger i 30 år.

TM har været vicedir. på Hvidovre Hospital og er nu formand for Lungeforeningen.

 

Corona kom angiveligt til DK i december 2019.Corona er en normal virus forkølelse og kommer oprindelig fra Kina, stammer fra flagermus over kæledyr til mennesker.

TM mener ikke at Corona er laboratorieskabt.

Corona er ikke levende, men fremstår som arvemateriale i en proteinkapsel som trænger ind i celler i luftvejene og af den vej mangfoldiggør sig. Nedbrydning af cellerne gør det vanskeligt at bevare iltoptag og i værste fald skal der indlæggelse til for at få ilt nok.

Vi ved at levetiden for Corona afhænger af placeringen. Blanke overflader og tøj giver vidt forskellige muligheder for overlevelsen af virus.

Ca. 80% af de smittede oplever “kun” ubehag som forkølelse og influenza, og de sidste 20% bliver så syge at indlæggelse er nødvendigt og i flere tilfælde er respirator nødvendigt. Erfaringen siger nu at ca. 40% af respirator patienterne afgår ved døden.

TM forventer at der i løbet af 1-1½ år vil være en effektiv vaccine.

Nedlukningen af samfundet har givet en række interessante informationer:

Antallet af for tidligt fødte børn (før 26. uge) er faldet med 95% og børn i øvrigt er ikke blevet indlagt i samme antal som tidligere.

Da mange er smittede uden symptomer, er der tale om et mørketal for, hvor mange der reelt er smittede og erfaringer viser at hvis 60% af befolkningen er smittede, så stopper udbredelsen af Corona. Data fra bloddonorer viser at kun 2% er smittede, men datagrundlaget er spinkelt.

Myndighedernes anbefalinger om hygiejne (håndvask og sprit) håber TM fremover vil bidrage til en bedre hygiejne på sygehusene som er plaget af MRSA (resistente bakterier).

Resultaterne af de nuværende tiltag, hvor alle kan blive testet med mundskrab i de hvide telte skal fremover indgå i en videnbank om danskernes DNA.

Under foredraget indløb dagens tal for smitterykket som nu ligger på 1%, og dermed er der langt op til de 60% som TM omtalte og det bliver interessant om åbningen af samfundet og den store demonstration (15.000 deltagere) vil få tallet til at stige i løbet af 8-12 dage.

Smittetrykket, udtrykt i tal baserer sig bl.a. på antallet af nyindlagte og denne værdi vil indgå i en større beregningsmodel.

TM forventer at ventelisterne på de danske sygehuse vil være afviklet i løbet af 1 år.

Der var en stor spørgelyst blandt tilhørerne og arrangementet var meget informativt og blev afviklet i god ro og orden – vi har efterhånden lært at bruge videomøder på en struktureret facon.

Formanden takkede TM for præsentationen og traditionen tro, blev alle mikrofoner slået til så vil kunne give TM “en hånd”.

Nils T præsenterede næste uges foredragsholder – Henning Falk som vil foredrage om slægtsforskning.

 

Videomøde d.4.juni 2020

Foredraget var om Kirkens Korshær og blev præsenteret af vores medlem, Palle Maag, der arbejder som frivillig i genbrugsafdelingen i Køge.

Palle indledte med at fortælle om Kirkens Korshær på landsplan.

Organisationen blev grundlagt i 1912 og formålet er at hjælpe socialt udsatte i DK. Der er oprettet varmestuer, herberger, forsorgshjem, bofællesskaber etc.

Der findes i alt 250 genbrugsbutikker, som har 900 frivillige ansat og som omsætter 55 mio.kr.

I Køge ligger butikken på Valdermarshaab, hvor der er 2 lejemål på 1200 m2. Butikken har 75 frivillige tilknyttet og omsætter for 3,2 mio.kr.

Palle præsenterede butikken med fotos af de forskellige afdelinger. Et fællestræk i afdelingerne er at varerne præsenteres meget flot og indbydende.

I den ene afdeling så vi afdelingerne for voksen- og børnetøj bøger, elektronik, glas og porcelæn.

Under Coronakrisen har mange ryddet op i hjemmene og resulteret i, at der i denne periode er modtaget mere fra husstandene end normalt.

Herefter blev vi præsenteret for de anden sektion som indeholde møbler, malerier, lamper, kufferter, golfudstyr sat musik og film.

Palle sluttede af med at fortælle om logistikken omkring indsamlingen, sorteringen og klargøring af varerne. Desuden hørte vi om organisationsstrukturen, hvor ledelsen i butikken består af et butiksudvalg på 8 personer, som mødes hver måned. Der lægges stor vægt på det sociale, da den del har stor betydning for de enkelte frivillige og motivationen generelt.

22 medlemmer hørte foredraget, som var spændende viden om det store arbejde, som bliver lagt af frivillige for i dette prisværdige formål. – og god reklame for Kirkens Korshærs aktiviteter.

 

Videomøde den 27. maj 2020.

Efter næsten 3 måneders ufrivillig nedlukning af klubben, var dagens møde samtidig en premiere på vort tiltag mht. at afholde “videomøder”.

Videomøder er kommet i stand ved en meget stor indsats af Michael Dehn og Steen Sørensen, som dels har sat systemet op og dels har introduceret teknikken på det individuelle plan overfor medlemmerne.

I dagens møde deltog i alt 31 medlemmer.

Indledningsvis gav formanden en orientering om de aktiviteter, der har fundet sted i den forløbne periode, og hvor “videomøder” var en væsentlig aktivitet.

Vi mindedes vort medlem Henning Hjalholt som desværre gik bort medio maj.

Emnet var Reersø, og foredragsholder var vort eget medlem hans Jørn Lindeskov, som informerede om Reersøs tilblivelse, geografi og steder, der er værd at besøge.

Historien om dronning Margrete I, landsbyens stråtækte huse, de haleløse katte og Musholm Laks/ørred indgik også i Hans Jørns præsentation.

Underholdningsværdien var høj, og der udspandt sig efterfølgende en del spørgsmål fra medlemmerne, som på professionel vis blev lukket ind og ud af diskussionen.

Premieren var så stor en succes, at vi fortsætter ufortrødent indtil klubbens fysiske rammer kan etableres igen.

 

Medlemsmøde d. 4. marts 2020 i Rådhusstræde med Generalforsamling og aktivitetsplanlægning


55 medlemmer var mødt op til årets Generalforsamling, hvilket var rekord for antal deltagere til et møde.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægterne.

Formanden Hans Birk, som var på valg, blev genvalgt og kunne i sin beretning se tilbage på et fantastisk år for Hemingway Club Køge, hvor medlemskabet var steget fra ca. 20 til 70. – og hvor nye medlemmer nu vil blive skrevet op på venteliste.

Efter Generalforsamlingen blev der lavet gruppearbejde, hvor formålet var at komme med ideer til efterårets aktiviteter. Resultatet var overvældende, og de mange ideer vil nu blive evalueret af Styregruppen.

 

Medlemsmøde d. 26. februar 2020 i Rådhusstræde med besøg af operasanger og Voice Coach Dorthe Elsebet


Dorthe Elsebet er uddannet som solist fra Operaen/Det kgl. Teater, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, samt Mozarteum i Salzburg – og har optrådt i over 4.000 forestillinger.

Hun er desuden uddannet Life og Businesscoach: Hun underviser og coacher sangere, samt ledere og medarbejdere i motivation, personlig gennemslagskraft, stemmetræning, udtryk og performance.

Foredraget tog udgangspunkt i, at Dorthe Elsebet hørte klubbens medlemmer synge ”Herren som skabte alt på jord” – En sang som vi selv havde udvalgt som startsang på dette møde, uden at hun havde kendskab til valget.

Herefter fik vi et godt indblik i hvad det kræver at blive en god sanger og kunne yde en toppræstation.

Dorthe Elsebet fortalte, at det tager ca. 10 år at opbygge muskulaturen for at blive operasanger, og at opvarmning er helt afgørende før alle forestillinger.

Vi fik en gennemgang af teorien om det fysiologiske grundlag for at synge, hvor rigtig vejrtrækning er vigtig. Undervejs øvede vi forskellige åndedrætsøvelser, som ud over at påvirke sang – også virker positivt på nervøsitet og stress da ”det løser op”.

Dorthe Elsebet fortalte, at alder ikke har nogen betydning for sangstemmen, hvis den trænes og vedligeholdes. Stemmen ændres dog med tiden, og det betyder at en operasanger får ændrede roller med alderen. En operasanger topper typisk mellem 38 – 50 år.

Undervejs i foredraget gensang vi ”Herren som skabte alt på Jord” og kvaliteten og styrken blev forbedret gang på gang.

Foredraget var yders underholdende. Dorthe Elsebeth var meget levende i sin præsentation, hvor hun med sin meget direkte form, energi og temperament aktiverede alle medlemmerne, som måtte overgive sig. Slutningen var en overraskende oplevelse, hvor den fælles energi løftede taget da dagen sang blev sunget en sidste gang – og den enkelte med stolthed konstaterede at han kunne synge.

Alt i alt en fantastisk oplevelse for de 43 medlemmer som deltog.

 

Medlemsmøde d. 19. februar 2020 i Rådhusstræde med foredrag af Jan B. Poulsen.

Jan B. Poulsen, som tidligere har besøgt klubben og holdt foredrag om sit liv med fodbold, holdt denne gang foredraget Boldens magi – med fodbold som rejsekammerat.

Jan fortalte om sin opvækst i St.Heddinge, hvor han startede med at spille fodbold. Herefter var han udvekslingsstudent i USA – det eneste år i hans liv hvor han ikke spillede fodbold.

Hjemme igen startede Jan på Køge Gymnasium, som var helt nyt på det tidspunkt. Herefter gik turen til Rønne på Bornholm, hvor han var soldat, og blev medlem af Rønne IK, som spillede i Danmarksserien.

Senere fugte 8 sæsoner i Frem, som spillede i 1. division. Samtidig begyndte han at læse på Københavns Universitet, med Idræt som hovedfag. I 1975 blev han færdig, og herefter fulgte 15 år som gymnasielærer på Greve Gymnasium.

Som 30 årig startede trænergerningen med jobs i bl.a. Køge og Frem.

Jan fortalte om det at være træner – et job som han som udgangspunkt betegner som verdens bedste job. Men også et job som er ensomt og usikkert – og indebærer, at man bliver en offentlig person som både skal forklare og forsvare sig over for bl.a. medier og fans. Jobbet kan også medføre misundelse (specielt i udlandet) samt udfordringer med familielivet.

Jan fremhævede betydningen i at bevare sin integritet. Samtidig nævnte han, at han altid selv forhandlede sine kontrakter, og at han er modstander af bonusaftaler.

Efter stop i DBU efter 9 år startede en international karriere, hvor det første job var som Teknisk Direktør i Singapore i 1999. Målet var at få Singapore kvalificeret til VM i Sydafrika i 2010.

Udgangspunktet var næsten håbløst: Kinesiske børn må ikke spille fodbold og skolerne er autonome. Der er ingen frivillige foreninger, ingen træneruddannelse og 2 års værnepligt.

Jan fik godkendt sin udviklingsplan, men blev udfordret på betydningen af befolkningssammensætningens forskellige religioner og kulturer. Samt manglende disciplin omkring bl.a. mødetid. Han betegnede tiden i Singapore som rigtig god. Den sluttede, efter at han som landstræner tabte til Malaycia.

Næste trænerjob blev Jordan, hvor han i 2007 blev tilbudt et job som træner for U20 holdet. Målet var at kvalificere sig til VM i Canada.

I 2008 blev han Landsholdstræner/Teknisk Direktør i Armenien i en periode på 1½ år.

I en alder af 62-63 år overvejede han sin fremtid. Men de internationale jobs var ikke slut. Næste job var i Tanzania. (Pga. tidsnød nåede vi desværre ikke at høre om oplevelserne der).

Foredraget var meget spændende. Vi fik et rigtig godt billede af livet som træner i de forskelligartede lande, hvor kultur og religion er forskellige fra Danmark – og som skal kunne håndteres, for at få succes i jobbet. Udfordringerne for at få familielivet til at fungere fik vi også et indblik i – Og de barske vilkår, som generelt hersker i fodboldmiljøet, hvor penge spiller en større og større rolle.

49 medlemmer hørte Jan fascinerende beretning.

 

Medlemsmøde d. 12. februar 2020 i Rådhusstræde med foredrag af Tonny Espensen

Vores Tonny Espensen, som tidligere har beskæftiget sig med hesteopdræt i 28 år, holdt foredraget: Hestestutteri og -opdræt.

Tonny og hans familie købte i 1982 et landsted i Bjæverskov, som blev rammen om deres interesse for hesteopdræt. Han startede med at købe 2 travhopper – og så var han i gang.

Tonny startede med at gennemgå de forskellige udviklingsstadier i opdrætningen af heste. Fra folingen af det lille føl, som man sjældent får mulighed for at opleve – til opbygningen af tillid i de forskellige stadier: Fra at de får grime på, kommer ud af boksen uden mor – til at stå i spiltov og blive striglet og vasket. Inden for 30 dage skal føllet også lære at blive læsset på en hestetrailer.

Tonny fremhævede endvidere en god kost og motion som vigtige for føllets udvikling.

Herefter fortalte han om træningen af travheste og økonomien i avlen.

Udgangspunktet for betaling af 3 strå til befugtningen er, at en dyrlæge godkender levedygtigheden af føllet. Hingstemanden som leverer stråene får i gennemsnit 35-40.000 kr. Efter 1½ år har man mulighed for at tage hesten på auktion og sælge den. Sker det vil opdrætteren fremover modtage en andel af den vindersum, som travhesten indbringer.

En travhest skal godkendes til start. Det er kun ca. halvdelen af en årgang som gør det.

Præmiesummerne for en førsteplads i Lunden er ca.7.000 kr. – svarende til omkostningerne ved at have hesten opstaldet og trænet ude. Der findes pt.6 travbaner i landet. Publikumsinteressen for sporten er faldende.

Tonny fortalte også om hans gode erfaringer med en såkaldt hestehvisker i forbindelse med problemer med læsning af en hest, og om de virkemidler som i dag bruges i stedet for pisk til at få hestene til at løbe hurtigt. Hans erfaring er, at de «gale» heste er de bedste!

43 medlemmer deltog i foredraget, som var meget spændende og udbytterigt. Undervejs blev der vist videoer fra nogle de forskellige situationer, som blev gennemgået, og der var rigtig mange spørgsmål undervejs. Det var tydeligt, at Tonny stadig har stor passion for travheste på trods af, at han sluttede med at have heste for 8 år siden – og han glæde smittede af på tilhørerne.

 

Medlemsmøde d. 7. februar 2020 i Rådhusstræde med foredrag af Wagn Langebek

Vores Wagn Langebek, som tidligere har været pilot i Flyvevåbenet holdt foredraget: Fra Ellehammer til Starfighter F-104.

Foredraget var baseret på Wagns egne oplevelser fra en lang karriere med flyvning, og havde fokus på pilotuddannelsen og de forskellige flytyper, han havde fløjet.

Wagn startede sin uddannelse på Flyvestation Avnø i 1955, hvor han var 18 år gammel. Han startede med at lære at flyve en Chipmunk.

I 1956 blev han udtaget sammen med et hold på 10 mand, som skulle afslutte pilotuddannelsen og få de eftertragte «vinger». Træningen foregik i Havard T-6 og senere i Minnesota, i en Silver Star T33 – jettrainer. Alle former for flyvning blev trænet. Herunder navigationsflyvning, formationsflyvning etc.

Herefter gik turen hjem til Danmark for at blive omskolet.

I 50´erne fik flyvevåbenet foræret 240 F-84G Thunder jet af USA, hvilet er utroligt mange sammenlignet med de få fly som indkøbes i dag. Omskolingen fandt sted i disse fly.

I perioden 1950 til 1955 var der 79 totalhaverier med 62 omkomne. På den såkaldte Sorte lørdag d. 25. januar 1958 havarerede 4 fly på 20 minutter. Wagn var pilot i et af flyvene og blev kvæstet. En hændelse som for nylig har været vist på TV.

Som led i jagerberedskab 24/7, fløj Wagn i 1958-1959 F86 D, hvor skydeøvelserne foregik i Nordsøen og senere i Libyen. Herefter fløj han F104-6 med 5 minutters beredskab i Karup. – Og samme sted blev han eskadrillechef for ekskadrille 729, som bestod af Draken fly.

Wagn afrundede foredraget med at fortælle lidt om flyveteori . Herunder Climb/Drive /accel, princippet og om den teknologiske udvikling fra 1950 til 1990 med udgangspunkt i de forskellige flytyper,

På pilotuddannelsen konkluderede han, at det eneste som stort set er ændret gennem tiden, er de teknologiske fremskridt.

51 medlemmer var mødt op for at høre foredraget. De fik et godt indblik i flyvningens historiske udvikling – fortalt gennem Wagns egne erfaringer – fra en periode, som stadig fylder meget i hans spændende liv.

 

Medlemsmøde d. 29. januar 2020 i Rådhusstræde med foredrag af Lene Brysting Renault

Lene Brysting Renault, som er afdelings- og arkivleder ved Køge Museum holdt foredraget Køge bys historie – fra vikingetiden og frem til i dag

Lene Brystings udgangspunkt for historie-gennemgangen var betydningen af Beliggenhed – Vision – Strategi.

VI startede med at høre om vikingeborgen Borgring ved Lellinge, som er en af 5 identisk opbyggede borge i Danmark. De blev bygget under Harald Blåtand år 970 – 990 og har det til fælles, at deres placering har været helt afgørende – med en beliggenhed, som var mere defensiv, end offensiv.

Jellingestenens runer bekræfter eksistensen af Borgring, og oplandsundersøgelser i 2017 med store fund ved Ågård i Bjæverskov og Toftegård i Strøby kan relateres til borgen.

Herefter havde foredraget fokus på Køge, hvor vi startede med at høre om middelalderbyen omkring 1100, hvor byens placering var i området omkring Gl. Køgegård.

Omkring 1250 blev der anlagt en by, med samme placering som i dag med centrum omkring Torvet og kirken. Vi hørte om kirkens udvikling og betydning som fyr for skibene i bugten.

Herefter fortalte Lene om købstadsprivilegier, som byen fik i 1288 og den strategiske placering byen havde i forhold til Hansestæderne. Og om årene omkring 1500 med bygningen af Skt. Gertruds kapel, Gråbrødre Kloster og Køge Rådhus.

Omkring 1600 havde Køge sin storhedstid og mange af husene fra dengang kan stadig opleves i byen. Befolkningstallet var på det tidspunkt ca. 2.500 (mod i dag 60.000). Omkring 1880 slog den teknologiske udvikling igennem med togforbindelser, samt opfinderen Jens Hansen etablering at telefonforbindelse i byen samt oprettelsen af det første elværk i Danmark.

I slutningen af foredraget fortalte Lene om 1950érne hvor det politisk blev besluttet at renovere bykernens gamle huse, i stedet for at rive dem ned, som ellers var det normale i mange andre byområder. Hun berettede om jordsalg fra Gl. Køgegård, Kommunalreformen og perioden frem til udviklingsprojekterne i Køge Nord og Køge Kyst – projekter hvor Beliggenhed, Vision og Strategi endnu engang var drivkraften i beslutningerne.

53 medlemmer deltog, hvilket var rekord. Lene Brysting s foredrag var en succes, grundet hendes store historiske viden og formidlingsevne, som bedrog til, at alle medlemmer kunne gå hjem med endnu mere viden om Køge bys historie. – fra vikingetidens Borgring til Køge nuværende byudviklingsprojekter.

 

Medlemsmøde d. 22. januar 2020 i Rådhusstræde med foredrag af Svend Erik Bodin

Svend Erik Bodin, som er formand for Propa – Midtsjælland (prostataforeningen) holdt foredraget Kunsten at leve et godt liv trods følgerne af Prostatakræft.

 

Svend Erik Bodin startede med at fortælle om sin baggrund. Han er oprindelig landmand, og blev efter forskellige jobs ansat som indkøber hos Simonsen og Wedel, der sælgerhospitalsudstyr.

Hans personlige livssyn er åbenhed og en positiv holdning til livet.

Herefter fortalte Svend Erik Bodin om prostatakræft med udgangspunkt i sine egne erfaringer, efter selv at være blevet ramt af sygdommen i 2014.

Han gennemgik sit sygdomsforløb,  fra symtomer og diagnose til operationen og specielt følgerne af denne. Herunder uddybende om inkontinens og impotens. Han talte også om de psykiske påvirkning af sig selv og sine nærmeste efter at være ramt af en kræftsygdom.

Hovedbudskabet fra Svend Erik Bodin var at bevare en positiv holdning til livet, hvis man rammes af sygdommen – og her er han selv et fantastisk eksempel med et meget aktivt liv.

Han dyrker masser af forskellige sportsgrene, er veteran spejder, går på jagt og er Natteravn i Køge. Ud over at være dybt engageret i Prostataforeningen.

Foredraget var meget personligt, og han positive, smittende livssyn var en stor oplevelse for medlemmer uanset egne erfaringer med denne sygdom, som rammer 4500 mænd hvert år.

47 medlemmer deltog i mødet.

 

Medlemsmøde d. 15. januar 2020 i Rådhusstræde 10C med foredrag af Niels Chr.Larsen

48 medlemmer deltog i mødet.

Efter afsyngning af sangen “Jylland mellem tvende have”, præsenterede formanden dagens emne og foredragsholderen.

Titel: Forfatterdebut – hvor svært kan det være?

 Niels Chr. Larsen har skrevet bogen “Egne rækker”, der er et muntert tidsbillede af en opdigtet vestjysk stationsby i 60erne.

NCL er opvokset i Jylland og har i mange år arbejdet som direktør i større virksomheder, men er nu selvstændig og forfatter.

NCL begyndte sin forfatterkarriere med at skrive sange og revytekster, og foranlediget af 10 historier i Tarm-Skjern Ugeblad var grunden lagt for at skrive sin første bog.

For at komme i gang har NCL deltaget i 9-10 skrivekurser, dels for at få dækket behovet for læring som forfatter og dels for at få struktur på skriveriet.

Bogen “Egne rækker” er opdelt i 35 kapitler som fylder 312 sider, og opleves som meget humoristisk – især for den målgruppe som Hemingway repræsenterer.

NCL oplæste 2 kapitler i sit foredrag og dette afstedkom megen latter fra salen.

NCL præsenterede strukturen for “hvordan man skriver en bog”:

* Man skal have noget på hjerte, og man henvender sig til “målgruppen”

* NCL valgte en opdigtet tekst, men med inspiration fra hverdagen

* Rammer for skriveriet – der skal være tid, ro, redskaber og accept fra de nærmeste.

* Overordnet struktur i bogen – hvad er start og hvad er slut, og hvor lang skal bogen være?

* Skab entydighed og ikke ændre på fakta. Selvom bogens indhold er opdigtet, er det     vigtigt at holde styr på bla. tidslinjen – at du fx ikke skriver om begivenheder som ikke fandt sted i perioden.

* Vær opmærksom på sætningsopbygning – pas på lange sætninger som gør det svært for læserne.

Bogudgivelse er en svær øvelse når man er ukendt, men efter mange markedsføringstiltag er bogen nu tilgængelig på 34 biblioteker og vil snart blive udsendt som lydbog.

Bogen var til salg efter foredraget, men NCL pointerede kraftigt at der ikke var tale om salgstaler.

Hvis man er interesseret i bogen, kan forfatteren kontaktes på ncl@stimulator-consult.dk

Afslutning:

Formanden orienterede om at vi afholder generalforsamling den 4. marts og sommer afslutningen bliver den 1. juli.

 

Medlemsmøde d. 8. januar 2020 i Rådhusstræde 10C

48 medlemmer, heraf 3 nye, var mødt op til dette første møde i 2020.

Hans Birk bød velkommen tilbage efter en kort juleferie.- og vi sang «Vær velkommen herrens år» og «Kong Christian stod ved højen mast».

Herefter mindedes vi vort medlem Kurt Petersen, som døde 31.dec.2019.- (Hans Birk afbrød senere sin deltagelse i mødet for at repræsentere HCK ved hans bisættelse).

Senere var der nytårskur med champagne og kransekage, hvor der var mulighed for at alle kunne gå rundt og snakke med de øvrige deltagere.

Efter en pause blev aktivitetsplanerne for det kommende halvår gennemgået af Nils Thyssen, og der blev i den forbindelse tilføjet ny ideer fra medlemmerne.

Lars Dannerup præsenterede herefter den nye «Blå bog». Der mangler pt. nogle få billeder på nogle medlemmer. Om en uges tid vil den være klar – og blive distribueret via mail med et link til alle medlemmer, som giver adgang til et lukket forum, hvor den løbende vil blive opdateret.

Hans Jørn Lindeskov havde som sidste punkt en gennemgang af Klubbens nye GPDR løsning, som om kort tid vil fremgå HC´s hjemmeside.

 

Medlemsmøde d.18. december 2019 i Rådhusstræde 10C med foredrag af Lis Linderød

45 medlemmer deltog.

Lis Linderød fortalte kort om sine første leveår i Sønderborg, og hvordan hun så efterfølgende kom til Sjælland i 1970.

Blev uddannet som fotograf og arbejdede kort tid som så, derefter 4 år på Holbæk Kunsthøjskole.

Fremstillede teaterplakater til forskellige københavnske teatre, og kom så til Det Kgl. Teater i 1983, og det var starten til 30 års arbejde på teatret. Stoppede i 2014.

Var med til at lave det nye Akropolis bagtæppe til Gl. Scene (1985).

Viste processen ved hjælp af videoklip mm.

Typisk foregik det ved at scenografen kommer med opgaven som beskriver modellen og farver mm og det er så teatermalerens opgave at varetage processen til det færdige produkt, hvor konstruktion, opbygning og robusthed skal tilgodeses i det færdige produkt.

Lis arbejdede meget med modeller som fx ansigter, heste og rekvisitter på scenen og basisproduktet “flamingo” blev flittigt brugt.

En speciel opgave var fremstilling af en kongekrone til Himmelsengen i grev Moltkes Palæ på Amalienborg.

Arbejdede også tæt sammen med dronningen som var scenograf på balletten “Et folkesagn”.

Arbejdede også tæt sammen med Per Arnoldi som havde til opgave at lave bagtæppet til Operaen.

En meget spændende præsentation af hvad der foregår på scenen, når vi er i teatret, men der er en helt ny verden bag scenen, som få kender til.

 

Julefrokost d.11.december på Restaurant Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2 i Køge.

43 medlemmer deltog i julefrokosten.

Køge borgmester, Marie Stærke var indbudt til julefrokosten og sang for til den første fællessang: På loftet sidder nissen med sin julegrød.

Som et supplement til den velsmagende juleplatte var der indlagt diverse sange, ligesom et af medlemmerne fortalte en sandfærdig historie om Moster Anna, som havde en glubende appetit.

Ellers var der fri og løssluppen snak på bordene og afslutningsvis var der “eftermøde” på Hugo´s for i alt 12 deltagere.

Alt i alt en fin afslutning på årets aktiviteter, dog således at der også den 18. december er møde i klubben.

 

Medlemsmøde d. 4. december 2019 hos CP Kelco.

I alt 43 medlemmer deltog.

CP Kelco i Lille Skensved er med 370 arbejdspladser en af de største produktionsvirksomheder på Sjælland inden for fødevare ingredienser.

På verdensplan er beskæftiget ca. 4.000 medarbejdere.

CP Kelco har tjent 1.1 milliarder på fem år – iflg. “Erhverv Finans”.

CP Kelco sælger i mere end 100 lande.

Virksomhedens produkter indgår som ingredienser til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet i fødevarer samt i farmaceutiske og industrielle produkter.

I Lille Skensved produceres primært ingredienserne pektin og carrageenan på basis af citrusskaller og havtang – og til brug i eksempelvis marmelade, frugt- og mælkedrikke, slik og bageri.

Fx skal der anvendes 3 gram pektin i 1,5 kg marmelade.

Der er til stadighed aktuelle målsætninger på alle væsentlige parametre indenfor produktion, genbrug og energiforbrug – og energibesparelse.

Husstande i Køge-området opvarmes af overskudsvarme – pt omkring 3.000 husstande.

Virksomheden har egne vandboringer.

Ud over produktion, råder virksomheden over teams der arbejder med innovation, forskning og udvikling til gavn for produktion, teknik og energi mm.

Kvaliteten styres via ISO 9000 og tilsvarende ledelsessystemer indenfor fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Firmamottoet er: “Safety starts with me”.

I tilslutning til en fin gennemgang af virksomheden var der også indlagt en rundvisning på området, hvor vi indledningsvis blev udrustet med sikkerhedssko, hårnet, sikkerhedshjelm og -sko samt hvid kittel, gul sikkerhedsvest og sikkerhedsbriller.

Vi sluttede af i auditoriet med spørgsmål og svar, ligesom CP Kelco diskede op med kaffe, vand og fint hjemmebag.

Alt i alt et meget fint arrangement. Tak til CP Kelco.

 

Medlemsmøde d.27. november 2019 i Rådhusstræde 10C

37 medlemmer, heraf 3 nye, var mødt op til dette interne Hjemmemøde.

Hans Birk startede med at gennemgå Hemingway klubbernes historiske udvikling fra starten i 2013 og frem til i dag. Der er pt.19 klubber i DK med et anslået medlemstal på 1600 medlemmer – og flere er på vej.

Herefter fortalte Hans om HC DK’s visioner om at udbrede konceptet til hele landet. Der er oprettet en projektorganisation med økonomisk støtte fra Velux Fonden, som skal koordinere dette arbejde, samt supportere de enkelte klubber.

Herefter var der fokus på HC Køge.

Det charter som vi har tilsluttet os blev gennemgået punkt for punkt og indholdet blev diskuteret blandt medlemmerne.

Herefter blev klubbens fokusområder gennemgået. Nøglepunkterne er:

 • Vi vil skabe et fællesskab og sociale relationer – hvor vi trives, og som vi ønsker at deltage i.
 • Vi skal alle bidrage til fællesskabet – kun derved opnår vi den sammenhængningskraft, der er nødvendig.
 • Vi skal lære noget nyt hver gang vi mødes.
 • Interessante møder og aktiviteter = engagerede medlemmer.
 • Fremme etablering og understøtning af Interessegrupper.

Herefter var der status på de enkelte interessegrupper, som pt. tæller 5 grupper.

Til sidst blev planen for møderne i 1. kvartal gennemgået.

 

Møde d.20. november 2019 med besøg på Køge Rådhus

Borgmester Marie Stærke var vært for vores besøg på rådhuset.

40 medlemmer blev modtaget i sekretariatet af Marie Stærke, hvorefter vi blev samlet på hendes kontor. Her fortalte hun lidt om hendes daglige arbejde og om kontorets funktion.

Herefter gik vi op i byrådssalen, hvor vi startede med at høre om rådhusets historie, som kan føres helt tilbage til 1552, hvor det blev opført af sten fra Sct. Gertruds Kloster. Bygningen har gennem historien tjent mange formål. Under Træskoslaget tjente det som lazaret og i et afsnit af bygningen har der været fangehul.

Senere fortalte Marie Stærke om byrådsarbejdet. Der er pt. 27 medlemmer, som mødes en gang hver måned. Hun fortalte også om arbejdet i de forskellige udvalg og hele processen med at vælge borgmester – med udgangspunkt i konkrete hændelser efter seneste Kommunalvalg.

Herefter gik vi op i et stort mødelokale, hvor Marie Stærke fortalte om sin politiske karriere. Hun er lige fyldt 40 år og har været engageret i politik i 20 år. Hun har bl.a. været DSU formand og blev borgmester første gang i forbindelse med Torben Hansens død i 2006.

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål, og det benyttede flere sig af. Der blev drøftet parkering, biogasanlæg, vejføring til Stevns og visioner for fremtiden.

40 medlemmer var mødt op til besøget, som var et spændende møde med borgmesteren og et kig ind bag rådhusets mure. – Vi følte os meget velkommen hos Marie Stærke.

 

Møde d.13. november 2019 med rundtur til Køge Havn, Jorddepotet og Skandinavisk transportcenter (STC)

Kaj Elm Kampmann, som er direktør for de  3 områder, var rundviser på denne busrundtur.

 

Vi samledes i Rådhusstræde, hvorefter vi kørte til Baltic Kaj, hvor Kaj Kampmann kom med.

Køge Havn er under stor udvikling. Målet er at fremstå som en aktiv og dynamisk havn med masser af trafik og aktivitet. Mens vi kørte rundt på arealerne fortalte K.K. om udviklingsplanerene, som omfatter 2300 kajmeter, 475.000 m2 areal og en multiterminal på 225.000 m2. En udvidelse for omkring 950 mio.kr. På turen så vi en masse af aktiviteterne: Fra losning af affald fra udlandet til forbrænding, Stenos skrotafdeling, biomassebehandling og en række virksomheder som er placeret på havneområdet.

Kaj Kampmann fortalte også om Køge Jorddepots aktiviteter, som er medvirkende til ændringerne af store dele af havneområdet.Jorddepotet ender med at have modtaget ca. 4 mio. ton jord og en stor mængde byggeaffald i form af beton og brokker, som er blevet knust og anvendt til fyld. En aktivitet som forbedrer økonomien i det samlede projekt.

Fra Køge havn kørte vi af Værft vej og KK fortalte om udviklingen af Den Hvide by og infrastrukturen fra havneområdet til Skandinavisk Transport Center (STC) og tilslutning til EU´s overordnede mål om hovedtransportveje i Europa.

Herefter gik turen til STC, hvor vi først kørte gennem kørte gennem Public service området, som omfatter  virksomheder som servicerer biler over 3500 kg. incl. spisemuligheder. I logistikområdet i etape 1 og 2 kom vi forbi logistikvirksomheder som Postnord, Netto, Lidl, Lemvig-Mûller, Nomeco, DBK (som den ældste) og en række andre.

Herefter kørte vi gennem det område, som er etape 3, der foruden logistik virksomheder også bliver til et område med boligbebyggelse. K.K. fortale at erhvervsområdet allerede er udsolgt.

Efter STC kørte vi forbi 3 andre udviklingsområder i Køge: Campus, Sjællands Universitets hospital og Køge Idrætspark.

Herefter kørte vi retur til Køge Havn, hvor der i bussen var mulighed for at stille spørgsmål til Thomas Kampmann.

Turen var meget informativ og gav en unik mulighed for, på et par timer at se den rivende udvikling som Køge er inde i.

Der har været skrevet meget om de forskellige udviklingsområder i pressen, men det var et helt anden oplevelse, at se det hele (incl. områder, som er lukket for private) og få forklaret sammenhængen i projekterne og økonomien. Thomas Kampmann var inde i alle detaljer og god til at formidle sin viden undervejs på turen.

43 medlemmer deltog i den spændende tur – som gjorde en helt stolt over at bo i Køgeområdet.

 

Møde d.6. november 2019 i Rådhusstræde med foredrag af Ole Svensson

Ole Svensson (OS) som er medlem i Hemingway Club, Greve holdt foredrag over emnet:

Den gang jeg drog afsted – om de slesvigske krige og lidt om den amerikanske borgerkrig.

OS indledte ved at komme marcherende ind akkompagneret af sin egen trommesolo.

OS ledsagede dagens sang “Den gang jeg drog afsted” med klingende spil på sit signalhorn.

Dagens emne vedrørte ikke så meget krigene og hvad det indebar, men i høj grad om de uniformer, våben og blæseinstrumenter som var en del af hærenes udrustning.

OS har spillet hele sit liv og er medlem af diverse soldaterforeninger der beskæftiger sig med de gamle slag og træfninger.

Indtil 1848 var danske uniformer meget farvestrålende og var som sådan glimrende skydeskiver for fjendens kugler. Efter 1848 mere diskrete modeller og den røde uniformsjakke blev udfaset i 1849.

Helt nye uniformsmodeller kom til i 1855, og de viske modeller er kopier af originale uniformer fra Tøjhus Museet mm.

Signalhorn blev løbende udviklet fra 1810 og fremefter, og modellerne kunne variere om de kom fra fx hæren eller gardehusarerne.

OS demonstrerede musketter, bajonet og sabler.

De gamle musketter havde en nogenlunde træfsikkerhed på 50 m, men efter udviklingen af riflede løb i musketten, blev træfsikkerheden øget til 150-200 m.

OS afsluttede den danske del med at demonstrere 2 trommer.

Afslutningsvis berettede OS om ganske mange steder i USA, hvor han har besøgt slagmarker og berømte steder.

40 medlemmer deltog i et fint møde med god stemning.

 

Møde d.30. oktober 2019 i Rådhusstræde og efterfølgende besøg i Hugos Vinkælder

 Mogens Hugo, søn af Hugo Jørgensen som for 50 år siden startede Hugos Vinkælder i Brogade, var foredragsholder og senere rundviser ved vores besøg i kælderen.

Mogens Hugo, som i dag er 76 år har haft imponerende erhvervskarriere i USA, England og i Danmark. Han er uddannet Civilingeniør og MBA, og sidder i dag som bestyrelsesformand i en række store danske fonde og i kulturlivet.

De seneste 40 år har han været ejer Brogade 19, som foruden vinkælderen omfatter en række erhvervslejemål og lejligheder som alle ligger i det historiske gårdmiljø.

Mogens H. startede med at gennemgå den historiske udvikling fra etableringen af købmandsgården i 1592 og de forskellige udbygninger og lejere, om har været en del af gården gennem tiden: B.la. røgeri, bryggeri, parfumeproduktion og renseri.

Han fortalte også om ejerforholdene, hvor hans far i 1938 overtog købmandsforretningen. Den blev i 1960 omdannet til specialforretning, for at kunne klare sig i konkurrencen mod supermarkederne.

I 60érne begynder udgravningen af kælderen af to kendte køgefolk, Kalmar Larsen og Ejemose sammen med lokale museumsfolk og Nationalmuseet. Den blev åbnet i 1966 og ejet af Hugo Jørgensen frem til sin død i 1973.

Mogens H. fortalte om det kendte fund af en stor sølvskat fra 1600-tallet, som man gravede efter i gården, og som til sidst blev fundet i 1987 hos Langkilde i nabogården.

Herefter fulgte nogle festlige anekdoter om Suomi Badets aktiviteter i byen, hvis medlemmer bestod af 30 prominente køgeborgere, heriblandt Hugo Jørgensen.

Efter en times foredrag gik vi fra Rådhusstræde til Hugo gård, hvor Mogens H. fortalte videre on de forskellige bygninger, og stedets mange musikarrangementer. Herefter i gik ned i kælderen og smagte på husets øl, som der var nok at vælge imellem: 20 fra hane og 200 på flasker.

Dagens program var en spændende fortælling om et af Køges mest velkendte og besøgte steder. For kendere af stedet siden starten var det ren nostalgi at genopfriske anekdoterne og opleve stemningen i kælderen – som stadig er præcis, som man kunne huske den fra ungdommen.

Mogens Hugo var en god fortæller. Han var meget vidende om stedets historie, som han formidlede levende og humoristisk.

 

Møde d.23. oktober 2019 i Rådhusstræde med foredrag af Henning Falk

 Vores medlem, Henning Falk (HF) fortalte sin personlige livshistorie ”Mit liv som skilsmissebarn” for 32 fremmødte medlemmer.

HF er født i 1931 og blev skilsmissebarn i 1934.

Datidens holdning til skilsmisser var meget anderledes end i dag, og HF var det eneste skilsmissebarn i skolens 1. og 2, klasse og blev mødt med spørgsmål som: Hvor bor du henne, og hvorfor er det gamle mennesker der følger dig i skole?

Gamle mennesker er her bedsteforældre.

De første år var meget turbulente og HF boede på 24 adresser i 25 år, primært fordi familien tog sig af ham.

HF kom på Bogø Kostskole i 1943-48 og her oplevede han en periode som var stabil og der var styr på hverdagen.

2. verdenskrig på Bogø var fjern og det var primært de allieredes bombetogter (fly over Bogø) som gav et afbræk i hverdagen.

HF kom i lære som tekniske handelselev, blev i virksomheden i 39 år og blev siden hen eksportchef i nogle år, indtil han startede egen virksomhed, hvor HF solgte sin andel i 1997.

 

Møde d.16. oktober 2019 i Rådhusstræde med foredrag af biavler Torben Petersen

 Vores medlem, Torben Petersen holdt foredraget ”Biernes forunderlige verden”.

Torbens kendskab til bier startede helt tilbage fra 1991. I 2000 blev han selv biavler, og han har tidligere undervist i Biavl i Østsjællands Biavler Forening. Samme forening kårede ham i 2008 til årets biavler. I 2017 stoppede han som aktiv biavler.

Torben startede med at fortælle detaljeret om biernes hierarki. – Fra Dronningen til Arbejder bier og Dronerne (hanbier). – Deres indbyrdes roller og funktioner i bistadet. Deres udviklingsstadier, flyveradius og levetid mv.

Herefter fortalte Torben om de forskellige arter af bier i Danmark, hvor de 3 mest anvendte er Buckfast, som i dag er fredet på Læssøe. – Carnica, som er den mest anvendte pga. dens produktivitet, og Ligusta som er gule, ”dovne” bier. Vi hørte også Dræberbier, som fortsat er årsag til dødsfald rundt om i verden.

Torben fortalte også om, hvordan der produceres dronninger og foderets betydning for resultatet.

Vi så også forskellige stade typer. Fælles for alle bistader er, at temperaturen i staderne altid er konstant 33 grader. Der produceres årligt 2-3000 ton honning i DK, primært af fritids biavlere. En tilsvarende mængde honning importeres fra udlandet. For at producere 25 kg. honning skal der inddampes 50 til 100 kg. Nektar.

Herefter hørte vi om biernes vigtige bestøvning, som har betydning for den globale fødevareproduktion. FAO anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90% af verdens fødevarer – af disse er 71 bi-bestøvede.

Vi fik også viden om honningens helbredende virkning.

Foredraget gav et indblik i en verden af viden omkring bier, som var ukendt for deltagerne. Bierne rolle for fødevareproduktionen var også overraskende.

Torbens dybe indsigt og praktiske erfaringer med biavl var imponerende og gav de 38 fremmødte medlemmer helt ny viden om et område, som var ukendt for de fleste.

 

Møde d.9. oktober 2019 i Rådhusstræde med foredrag af Jacob Panton

Det var 2. gang at Jacob Panton besøgte HC Køge, og det blev igen en stor oplevelse at høre hans beretning ”Såret soldat – før, under og efter”

Jacob har været udstationeret i Kosovo i 2001 og senere i Helmand provinsen i Afghanistan i 2011 til 2012- hvor hans beretningen stammer fra. J.P. fortalte om de vilkår man lever under i en kampvogn, om arbejdsdelingen og de forskellige ammunitionstyper. – Og om det pres som hviler på soldaterne kombineret med høje temperaturer og støv.

Jacob er blevet såret flere gange, og vi fik den dramatiske beretning om hans sidste mission i Helman, hvor han blev ramt af skud 4 gange. Desuden blev han ramt af granatsplinter og strejfet af kugler. Han var efterfølgende død i over 3 minutter efter forblødning, og han var indlagt i et halvt år.

Mens han var indlagt, blev han fyret fra Forsvaret med den begrundelse at han Ikke længere kunne udstationeres. Jacob fortalte om det politiske spil, som i første omgang betød, at han Ikke blev anerkendt for sin indsats. En amerikansk støtte betød imidlertid, at dette billede ændrede sig radikalt. I USA er han under besøg blevet hædret i Pentagon, Kongressen og Det Hvide hus.

Jacobs mål som soldat var at gøre en forskel, og han fik det derfor meget svært, da militæret ikke længere kunne bruge ham eller anerkendte hans indsats. Efter at have fundet sig selv, satte han sig for at hjælpe veteranerne og deres pårørende, og han oprettede ”Veteranskytterne. Desuden kastede han sig over politik.

Jacobs foredrag var utrolig spændende. Man blev opslugt af hans beretninger, som kom hele vejen rundt om ham som professionel soldat, familiefar og iværksætter.

En beretning om en sand helt, som gjorde et stort indtryk på de 32 medlemmer som hørte det. Heraf mange for 2. gang.

 

Møde d.2. oktober 2019 med rundvisning på Junckers Savværk

Junckers Savværk, som er kendt af alle i Køge, blev grundlagt i 1930 og beskæftiger i dag 330 medarbejdere.

Virksomheden er Europas førende producent af massive trægulve, som omfatter træsorterne, bøg, eg, ask og ahorn.

Medlemmerne blev budt velkommen af vores rundviser, som var Claes Andersen, som er chef på virksomheden.

Rundvisningen omfattede alle produktionsprocesser fra modtagelse af rå kævler til færdigt gulv.

Der forarbejdes dagligt 700 tons træ, hvor ca.90 % bliver til færdige produkter. Træet kommer primært fra Polen Sydsverige, Tyskland og bliver leveret med skib via Køge Havn samt med tog og lastbil.

Rundvisningen startede i savværket, hvor plankerne efter modtagelse får rettet alle sider op og sorteret. Senere dampes træsorterne bøg og ahorn og efterfølgende presses. Herefter sker der en tørring et par uger hvorefter stavene presses igen.

Herefter gik turen til Bræddeafdelingen, hvor man i treholdsdrift høvler top og sider og via et stregkodesystem vurderer vægt og kvalitet samt tap og not.

Senere besøgte vi Sorteringsanlægget og Parketafdelingen og endte i salgs-udstillingslokale hvor alle produktvarianter er udstillet.

Junckers Savværk var som afslutning på rundvisningen vært for kaffe og kage, og der var mulighed for at stile spørgsmål.

Besøget var spændende og gav os alle ny viden. Mange kender Junckers brandet, og er kørt forbi virksomheden, men det er de færreste, som har fået mulighed for at se, og lære om de forskellige produktionsprocesser, som indgår i fremstillingen af trægulve.

Denne rundvisning var den første af 2 med begrænset deltagerantal på 20 personer.

 

Møde d.25. september 2019 i Rådhusstræde, med foredrag af tidl. Brigadegeneral Bjarne Hesselberg

Bjarne Hesselberg (BH) var inviteret til at holde foredraget ” Det danske forsvar og krigene på Balkan.

BH´s udgangspunkt var hans egne oplevelser som Brigadegeneral for 4.500 FN-soldater i EX Jugoslavien i 1993/94 og efterfølgende tjeneste som Forsvarsattache i Tyskland og Holland – og senere som chef for Danske Livregiment/Danmarks Internationale Logistik center i perioden 1997 – 2003. Her havde han ansvar for den samlede logistiske støtte til alle danske enheder udsendt i internationale missioner overalt i verden.

HB gennemgik kronologisk den involvering som danske soldater havde fra 1992, hvor opgaven var at sikre stabilitet mellem de stridende partnere efter Tito´s fald. – Til egentlige kamphandlinger efter et nyt FN-mandat og senere Dayton aftalen, som betød at Nato overtog ansvaret. – og at der oprettes en Engelsk-, Fransk- og amerikansk zone.

HB talte også om oprettelsen af den danske internationale brigade og DK´s deltagelse i fredsstøttende operationer internationalt. Som konsekvens af beslutningen har det betydet opgradering af teknologi, logistik og informatik til Nato standard – og reelt en situation hvor DK for første gang siden 1864 er i krig igen.

I alt 30.000 danske soldater har været involveret i Balkankrigene gennem årene. – og mange af disse har fået varige men.

Bjarne Hesselberg er tidligere Landsformand for de blå Baretter og leder af og han gennemgik hele udviklingen fra Kammerat støtteordningen i 2001 til egentlige Veteranaktiviteter med udstedelse af Veterankort og emblemer i 2003.

Først i 2010 blev der efter 3 års forhandling besluttet en Veteranpolitik i de nordiske lande med oprettelse af Veterancentre.

Der var 38 deltagere i mødet, som både var meget informativt. Spørgelysten var stor og vidnede om stor interesse om emnet.

 

Medlemsmøde den 18. september 2019 på Lille Syd v/Peter Aalbæk

 38 medlemmer var tilmeldt arrangementet.

Indledningsvis orienterede vores formand om HC Køges nye initiativer omkring netværksgrupper og ideer til 2020.

Peter Aalbæk (PA)begyndte allerede for 15 år siden at beskæftige sig med CO2 udledning, og for 10 år siden begyndte han at opdyrke egen jord for at minimere transport og styrke eget lokalområde.

AP’s ide er at vende tilbage til landsbytanken hvor erhverv og bolig er i samme område – så vi bedre kan snakke sammen dag og aften.

De ældre med deres livserfaring skal ikke længere parkeres i pensionistsiloer, men skal bruges til at lave mad, passe børn, passe køkkenhave og bruge erfaringer til en række løsninger/problemer.

Lille Syd får om 3-4 år hurtigtog til Kbh., og dermed bliver Lille Syd en “forstad” til Kbh., hvor kombinationen med 3-4 generationer i samme område bliver en mulighed i Lille Syd.

Vi starter med 80 boliger i rækkehuse.

Man køber en parcel/fundament på f.eks. 80 m2 og bestemmer selv design og udformning af egen bolig.

Der etableres et køkkenhaveområde hvor man selv bestemmer simple boligløsninger som fx telt eller campingvogn.

Der skal være skole, børneinstitution, ældreområder og kirkeområde som alle trosretninger kan anvende.

Vi skal etablere storkøb af fx mad, forsikringer og toiletpapir!

Visionen er at en familie skal kunne bo i Lille Syd for ca. kr. 10.000, – /md inkl. alle udgifter.

Vi forventer at få skovlen i jorden om 3 år.

Lille Syd må gerne fremstå som visionær på landsplan, og fællesskabet skal give mulighed for aflønning når man arbejder for fællesskabet – måske med egen valuta som man gør 400 steder i verden bl.a. i Bristol/England.

På hjemmesiden “Lillesyd” kan man læse om arrangementer i lokalerne, hvor der med stor succes har været afholdt private fester, folkekøkken hver fredag, grisefest og oktoberfest.

Alt i alt et godt og informativt møde.

 

Møde d.11. september 2019 i Rådhusstræde. – HC Club dag med besøg af Bjørn Nakskov Petersen

Bjørn Nakskov Petersen (Bjørn) er personen, som var med til at starte Hemingway Club i DK. tilbage i 2012/2013.

Bjørn startede mødet med en morgensang. Herefter berettede han om sin egen baggrund: Han har gået i Mellemskole på Tøxens Skole i Køge. Senere blev han uddannet hoteladministrator fra Hotelskole i Lausanne, Schweiz og herfra udstationeret i en række lande verden over. Han er fortsat medlem af HC Gentofte og er i dag Formand for HC DK.

Bjørn berettede om starten af klubben i 2012 – om udviklingen af konceptet og navnet. 6. november 2013 havde klubben sit første møde i det regi, vi kender i dag. Og antallet af klubber er nu 17.

HC DK har ansøgt Velux fonden om midler til udbredelse af klubberne til at dække hele landet – og har fået bevilliget det. I den forbindelse er der etableret en paraplyorganisation: Hemingway Club Danmark S/I, som bl.a. skal yde erfaringsmæssig støtte til nyetableringer, udvikle fælles IT-platforme og indgå aftale med sponsorer. Desuden tager organisationen initiativ til fælles informationsarbejde.

Bjørn orienterede om organiseringen af projektet og nævnte de fordele, vi vil få af det lokalt.

Senere var Bjørn facilitator for at starte interessegrupper i vores Club.

Det resulterede i, at der etableres følgende grupper, som alle styres af en tovholder og selv planlægger sine aktiviteter:

Madklub

Rejseklub

PC og informatik

Motionsgruppe

Samtalegruppe

Til slut fortalte Bjørn om det fællesarkiv, som er etableret med inspiration til aktiviteter, sange etc. som vi kan trække på.

Der var 33 deltagere i mødet, som både var informativt og inspirerende. Det man tog med herfra, var en følelse af at være med i noget, som ikke alene udvikler sig i Køge HC, men nu rækker ud i hele landet

 

Møde d.4. september 2019 på Landbomuseet Lundekrog

Vi blev budt velkommen på Lundekrog af Niels Ove Pedersen der er leder af museet. Han fortalte om gårdens historie og etableringen af museet, som fandt sted 1993. I dag er stedet ejet af en museumsforening.

I 1998 opstod der brand på museet, som resulterede i at ca. 60 % af samlingen gik tabt. Stor opbakning fra andre museer og private betød dog, at man året efter kunne genåbne.

Vi startede herefter en rundvisning, hvor vi blev præsenteret for de imponerende samlinger af landbrugsredskaber, som stammer fra perioden 1830 til 1950. – Startende med køkken- og spiseområdets redskaber og indretning.  Niels Ove Pedersen supplerede gennemgangen med beskrivelser af kønsrollemønsteret på den tid. Herefter så vi en stor samling af save gennem tiden og redskaber til brændsels fremstilling og senere plove, så- og høstredskaber – inden vi sluttede af med at se en imponerende udstilling af gamle hestetrukne vogne – Og så var det tid til en kaffepause.

Efter pausen fik vi en fremvisning af første sal som blandt andet rummer små værksteder, som børstenbinder, karetmager, sadelmager og en købmandsbutik årgang 1940 og en skolestue fra samme årgang.

Niels Ove Pedersen havde stor viden om alle de mange effekter, som museet indeholder. Undervejs supplerede han med sjove anekdoter og en fortælling om hans eget helt utrolige liv.

24 medlemmer var taget til Lundekrog, hvor vi lærte om det hårde liv på landet i gamle dage. For mange medlemmer var det også nostalgisk at gense effekter fra en svunden tid. – Og så gav stedet rig mulighed for at dyrke de sociale relationer mellem medlemmerne.

 

Møde d.28. august 2019 på Bryggeriet Braunstein

Vi blev budt velkommen uden for Braunsteins bygning på Køge havn af en morgenfrisk rundviser, som indledte vores besøg med at fortælle om Braunsteins historie fra starten i 2005, hvor brødrene Claus & Michael Braunstein Poulsen etablerede det – til i dag, hvor der foruden øl produceres spiritus. Herunder whisky i verdensklasse.

Bryggeriet startede med, at brødrene i 2005 købte produktionsanlæg og recepter fra det amerikanske mikrobryggeri Baltimore Brewing Company. Braunstein brygger således videre på en lang tradition og på recepter, som er tilrettet efter egne smagsløg. 

Der beskæftiges 11 medarbejdere i Køge inklusive 2 brygmestre – og produkterne sælges i 22 lande.

Der samarbejdes med 5 Gårde og Fuglsang

I DK er Coop største kunde, og der satses desuden på store events, hvor der f.eks. inden længe skal leveres fustager til 4.000 deltagere af DHL.

Herefter fik vi en rundvisning, hvor hele ølproduktionens stadiet blev gennemgået. Det tager 14 dage at brygge øl.

Efter rundvisningen var alle blevet tørstige, og vi fortsatte herefter til butikken/udskænkningsområdet, hvor vi fik mulighed for at smage de øl vi ønskede, samt diverse spiritus produkter – imens rundviseren fortalte anekdoter og mere om Braunstein. Der var stor spørgelyst blandt deltagerne og stemningen gav stor mulighed for at dyrke de sociale relationer blandt medlemmerne – godt styrket undervejs af de ædle dråbers virkning.

24 medlemmer var mødt op til dette fine arrangement, hvor alle fik lærte en masse om øl og spiritus fremstilling, og fik mulighed for at hygge sig i nogle spændende rammer.

 

Møde d.21. august 2019 i Rådhusstræde. – Foredrag om Martin Andersen Nexøs liv og forfatterskab ved Preben Etwil.

Preben Etwil, som har en fortid som kontorchef i Danmarks Statistik og ekstern lektor på SAXO-instituttet har en stor interesse og viden om Martin Andersen Nexø, som han præsenterede i et billedforedrag.

Juni i år var 150 året for forfatterens fødselsdag og Preben fortalte kronologisk om de steder forfatteren havde haft sin opvækst, fra Sant Annæ Gade, til Brumleby og videre til Nexø på Bornholm. Vi så fotografier af stederne og fik et godt indblik i de sociale forhold forfatteren havde levet under – og som senere prægede hans bøger.

Preben fortalte også om forfatterens unge år: Hans ophold på Askov Højskole og senere hans udlandsrejser og tiden under 2.verdens krig, hvor han blev arresteret. Vi hørte også om hans skiftende politiske tilhørsforhold på venstrefløjen og anekdoter fra han 3 ægteskaber.

Parallelt gennemgik Preben hans forfatterskab og de relationer de havde til hans liv og politiske holdning.

Undervejs refererede Preben til Henrik Yde, som er ekspert i Martin Andersen Nexø.

Foredraget var både spændende og stærkt underholdende, på grund af Prebens store viden om forfatteren og hans måde at kommunikere på. Mange af medlemmerne er helt sikket gået hjem med en ny viden om forfatterens inspiration og baggrunden for handlingen i eksempelvis Pelle Erobreren og Ditte menneskebarn og øvrige bøger.

35 medlemmer var mødt op for at høre det spændende foredrag.

 

Møde d.14. august 2019 i Rådhusstræde med Gunnar Christensen

Gunnar Christensen havde i april et foredrag om Grønlands historie. Det nye foredrag var en fortsættelse af dette.

Foredraget blev indledt med oplysninger om betydningen af den drastiske afsmeltning som finder sted af Grønland, samt landets strategiske betydning qua landets placering mod nord, hvor Polarhavet grænser til stormagterne. Efter Gunnars opfattelse handler præsident Trumf kommende besøg i september i år alene om at få amerikansk indflydelse på Grønland.

Gunnar Christensen startede herefter med at fortælle om Martin Luther og Reformationens betydning for religionen i DK og Christian d.4. prioritering af uddannelse via etablering af Rytterskoler – og fokus på forpligtelserne over for Grønland.

Hans Egedes rolle i Grønland blev gennemgået, fra hans ønske om at tage til Grønland og omvende katolikker til protestanter. – Til det lykkedes i 1721, hvor 34 mand sejlede fra Bergen til Godthåbsfjorden og installerede sig i et 84 m2 stort præfabrikeret hus. – Og senere hans virke og betydning for landets udvikling.

Gunner Christensen fortalte også om de tyske herrnhutere betydning for religionen i Grønland og om H.J. Rink, den danske embedsmand og Grønlandsforsker samt Samuel Kleinschmidt, den berømte sprogforsker.

For interesserede i denne tidsperiode anbefalede Gunnar at læse Kim Leines 2 romaner, Profeterne i Evighedsfjorden Og Rød mand/Sort mand.

28 medlemmer var mødt op for at høre det spændende foredrag, som endnu engang gjorde os alle klogere på landet.  

 

Møde d. 7. august 2019 i Rådhusstræde

med ekstraordinær generalforsamling, efterårets aktiviteter og Nem tilmelding.

 Mødet var det første efter sommerferien, og det blev indledt med afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling på baggrund af et medlem havde forladt bestyrelsen samt formandsskifte.

Hans Jørn Lindeskov bød velkommen og refererede til indkaldelsen, dateret 19 juli 2019.

Nils Thyssen blev valgt til dirigent og Carsten Håkan til referent.

Til Bestyrelsen blev følgende valgt:

Formand: Hans Birk Nielsen

Sekretær: Carsten Håkan

Suppleanter:

Nils Thyssen.

Lars Dannerup

Herudover består bestyrelsen af kasserer Hans Jørn Lindeskov, der ikke var på valg.

Bestyrelsen og suppleanter udgør samtidig Styregruppen, der suppleres af Henning Hjalholt.

 

Valget af alle nye personer til bestyrelsen skete uden modkandidater.

Den nye formand takkede for valget og sendte en stor tak til den afgående formand, Wagn Langebek for sin store indsats med at starte HC Køge og drive klubben frem til den succes, den er i dag.

Der var også en tak til det afgående bestyrelsesmedlem Michael Dehn.

 

Herefter præsenterede Nils Thyssen efterårets spændende aktivitetsplan som var blevet udarbejdet på baggrund af planlægningsmødet i juni. Der blev samtidig udpeget ansvarlige for de enkelte arrangementer.

 

Senere gennemgik Lars Dannerup’ det nye Nem tilmeldingssystem, hvor medlemmerne elektronisk tilmelder/afmelder de enkelte møder og arrangementer samt betaler for deltagelsen.

Målet er at opnå administrative fordele og spare tid.,

Systemet er allerede testet over sommeren og fungerer til medlemmernes tilfredshed.

 

Til slut blev det besluttet at etablere Kaffehold, således, at klubben fremover selv står for kaffebrygning og brød.

7 personer meldte sig til aktiviteten, hvor de deltager på skift efter en plan som laves af Hans Jørn Lindeskov.

Der deltog 30 medlemmer til dette møde heraf 2 nye, som blev budt velkommen af den nye formand.

 

Sommerferieafslutning 19. juni 2019 på Jenners Dockside

På denne herlige sommerdag mødtes 32 medlemmer til frokost på Jenners Dockside, havnen, Køge. For at hygge sig sammen og ønske hinanden en god ferie.

Køges borgmester, Marie Stærke mødte op for at ønske klubbens medlemmer en god sommer.

 

Planlægningsmøde d.12. juni 2019 i Rådhusstræde.

 Mødet omhandlede primært en planlægning af møder i 2. halvår 2019.

Indledningsvis fik vi en orientering om Hemingway klubbernes fremtidige aktiviteter (på landsplan).

Planlægning af fremtidige møder:

Deltagerne blev opdelt i 6 grupper.

Alle grupper fik til formål at foreslå 1 udemøde og derefter at prioritere 4 hjemmemøder.

Gruppernes forslag blev indsamlet, og der vil blive udsendt lister for, hvordan møderne skal tilrettelægges.

32 medlemmer deltog i mødet.

 

Møde d.5. juni 2019 – I fodsporet på Gunnar Christensens daglige gåtur

 Turen på denne Grundlovsdag og valgdag foregik med Gunnar Christensen som naturguide på hans daglige vandretur i Strandskoven og langs kysten.

Vandreturen var en opfølgning på en tidligere tur, som blev gennemført i efteråret.

 

Møde d.29. maj 2019 i Rådhusstræde om sundhedsvæsenet i Danmark

ved tidl. hospitalsdirektør på Hvidovre Hospital Torben Mogensen

Torben Mogensen har stor erfaring inden for sundhedsvæsenet. Han er uddannet narkoselæge og har været hospitalsdirektør, medlem af diverse udvalg, rådgiver, underviser og et kendt ansigt i debatten om sundhedssektoren.

Torben startede sit foredrag med at fortælle om den historiske udvikling. Fra 12 sengs stuer til behandlingstider hvor 14 dages indlæggelser i nogle tilfælde i dag er reduceret fra 14 dage til 1 dag.

Han gennemgik også udviklingen fra små til store (og færre) sygehuse. Specialiseringen inden for operationer og de opnåede løbende besparelser, som nu er blevet svære at realisere.

Torben talte også om Regionsetableringen og de nye Supersygehuse og det politiske spil om økonomien som præger hele udviklingen – og om rekrutteringsproblemerne for sygeplejersker generelt og lægemangelen i yderområderne.

Henvendt til HC klubben informerede han om at nye analyser viser, at sociale netværk betyder mere end f.eks. motion i forhold til et sundt helbred og langt liv

 

Fremtidens sundhedsvæsen blev gennemgået, hvor det nære sundhedsvæsen nu er målet for at afhjælpe kroniske sygdomme – og hvor styringen i fremtiden vil blive præget af prioritets spørgsmål qua højere levetidsalder og stigende priser på medicin og behandlingsformer til speciel kræftbehandling. Personlig medicinering på baggrund af gener bliver også en del af fremtiden

Torbens konklusion på udviklingen i det danske sundhedsvæsen er, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, men at hospitalerne kan blive endnu bedre ved at samarbejde med udenlandske hospitaler – specielt de amerikanske.

 

Torbens ligefremme kommunikation og store viden på området betød, at foredraget var meget givende. Alle medlemmer er gået hjem med større viden og nuanceret indsigt på området. Den store spørgelyst bekræftede medlemmernes personlige arrangement i foredraget

28 medlemmer deltog.

 

Møde d.23. maj 2019 i Rådhusstræde med foredrag om Tibet af Nils Thyssen.

 

Foredraget omhandlede en togtur fra Lanzhou i Kina til Lhasa i Tibet, som Niels havde deltaget i.

Turen kendes som “Tibet Ekspressen” eller “Himmelekspressen”.

Denne del af ruten var på cirka 2.000 km og næsten 1.000 km foregik i over 4.000 m.o.h.

Den højst placerede station vi var på, var i en højde af 5.028 m.o.h.

På turen krydsede vi 3 floders udspring: Brahmaputra, Mekong og Indus.

Toget er forsynet med ilt og er som sådan forseglet for at holde på ilten.

Togets 3 kategorier (pladser) rummer i alt over 900 passagerer.

I Lhasa – som har været Tibets hovedstad i mere end 1.200 år, fik vi indblik i klosterlivet, ligesom et besøg i Dalai Lamas palads (Portala) var på programmet.

Vi besøgte 2 klostre (Sera og Jokhang), ligesom en tur op til “Snake Lake” som ligger i 5.200 m.o.h.

Turen fortsatte med et besøg i byen Xian, hvor vi b.la. så Terrakotta hæren og den unikke ringmur omkring byen. Turens afslutning var i Beijing med den traditionelle “Peking-and” på menuen.

 

Efter kaffepausen havde Carsten Håkan et kort foredrag om en rundtur på Cuba, som han deltog i 1 2015.

Ud over et stemningsbillede fra turen fokuserede han på besøget af Hemingways tidligere hus, som nu er museum samt hans stamværtshus El Frodita i Havana.

24 medlemmer deltog i mødet som bragte os til fjerne og spændende egne af verden.

.

 

Møde d.15. maj 2019 i Rådhusstræde med Asbjørn Jensen

 

Asbjørn Jensen, som er med i HC Greve var inviteret for at holde foredraget “Kulturforskelle – en personlig fortælling om mennesker, lande og firmaer”

Asbjørn, som er uddannet ingeniør har været ansat i bl.a. Novo Nordisk i over 20 år. Han har rejst overalt i verden og boet i Brasilien og Kina i flere år.

Asbjørn startede med at præsentere sin konklusion på de overordnede kulturforskelle han har oplevet. Hans synspunkt er, at man kan opdele befolkningen i dele efter om de bor nord eller syd for München.

Kulturen mod nord karakteriserede han som ”Protestantisk Nordeuropæisk arbejdsmoral ” som er kendetegnet ved personligt ansvar, initiativ og professionalisme. Hvor medarbejdsmoralen mod syd blev karakteriseret som ”Manjana mentalitet” der er kendetegnet ved at chefer foregiver at vide alt, og at de ikke ønsker at have fingrene nede i det operationelle arbejde.

Asbjørn talte herefter om sin tid i Kina. Om overvågning fra Styrets side, forurening og kuller, som medførte at danske medarbejdere tog hjem. Han fortalte også om sin tid i Brasilien – om kriminalitet, skønheds kirurgiens betydning, og om sensuelle kvinders forsøg på erobringer af danske medarbejdere.

Asbjørn talte om udfordringerne omkring mad og spisevaner de forskellige steder i verden og om helbredsproblemer blandt udsendte medarbejdere som kulde, højdesyge, dengue feber, og madforgiftning.

Foredraget var meget personligt. Asbjørn har qua de mange rejser fået stor erfaring med de kulturforskelle som der findes i verden, og som er vigtige at tage bestik af, når man skal arbejde langt fra Danmark.

25 medlemmer var mødt op for at høre det spændende foredrag.

 

Møde d.8. maj 2019 i Rådhusstræde med foredrag om Værløse Tårnet mm af Mogens Houman.

Mogens Houman indledte med at forklare at flykontrol kan sidestilles med den funktion trafiklys udgør på landjorden. Dog foregår flytrafikken i flere niveauer.

Optagelsesbetingelserne til flyvelederuddannelsen:

Adgangskrav.

Studentereksamen med gode karakterer i dansk, matematik og engelsk

Helbredskrav.

Ud over Forsvarets basis helbredskrav, Skal du også kunne honorere uddannelsens særlige helbredskrav.

Øvrige krav.

 

Du er fyldt 18 år ved uddannelsesstart.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Mogens Houman fortalte endvidere at 91% af kandiddaterne dumper.

De første kvindelige kandidater til civile flyveledere bestod eksamen i 72 og de første militære i 83.

Kontroltårnets historie.

 

 • Hangar 5 blev bygget af Hærens flyvertropper 1935-38
 • Udvidet af tyskerne i 1940 med operationscenter, faldskærmstørringstårn og senere kontroltårnet i 1942.
 • Moderniseret af flyvevåbnet i 1953 med brandstation og faldskærmspakkeri.
 • Lukket for flyvekontrol 1979.
 • Nuværende tårn overtager flyvekontrollen 1979.
 • Nuværende tårn lukker for flyvekontrollen 2004.

Europæisk luftrum en dag i 2018.

Et luftfartøj startede eller fløj ind i europæisk luftrum i gennemsnit hvert 3. sekund. Dette betyder, at 29.000 flyvninger gennemføres hver dag.

Der har været civil flyvekontrol siden 1936 og militær flyvekontrol siden 1950. Den civile flyvekontrol financieres af en ruteafgift.

Mogens Houman kiggede afslutningsvis i krystalkuglen:

Førerløse fly kan være en realitet fra omkring år 2030.

Førerløse fly kan spare flyselskaberne for omkring 220 milliarder hvert år.

 

Møde d.1. maj 2019 i Rådhusstræde med John Bern Nielsen

John Bern Nielsen var inviteret for at holde et foredrag med titlen At lykkes som pensionist.

John, som er med i HC i Greve, driver egen rådgivningsvirksomhed for større danske virksomheder omkring udvikling af mennesker. Han er medlem af forretningsudvalget i Selskabet for Fremtidsforskning og står bag lederkurset Timeout og er bestyrelsesmedlem i www.haengoddag.dk.

John startede med at fortælle om faserne i vor livscyclus, (sinuskurve, som alt menneskeskabt følger) – og den modsatrettede kurve, Lykkekurven.

Herefter fortalte han om tidsbegreber, og konstaterede at mennesket som udgangspunkt er i nuet 20% af tiden, og at fokus på åndedrætsøvelser var godt for at styrke det, at være mere tilstede i nuet. – og få mere ud af livet.

Fremtiden (og begrænsningerne i at forudsige denne) blev også diskuteret. Johns teori er, at den kan defineres som en vifte af muligheder man har – og som man selv skaber og har ansvar for. Virkeligheden har vi også selv ansvar for, da den dannes i vores eget hoved.

John foreslog at man som øvelse, prøvede at lave en liste over, hvad vi hver især var taknemmelig over.

Efter en kort pause gennemgik alle medlemmer en praktisk øvelse, som gik ud på dels at stille (forberedte) spørgsmål om tilværelsen til andre deltagere og selv svare på spørgsmål.

Til sidst blev vi opfordret til at lave en langsigtet plan for vores liv, med os selv i centrum. – En 6 trins model, bygget op med Analysefase, Livsværdier, Interessenter, Ledestjerne, At sætte mål og Udførelsesfasen. Modellen blev udleveret i en lille brochure til interesserede.

25 medlemmer var mødt op for at høre det meget inspirerende foredrag, hvor John med stor viden og erfaring gjorde os alle klogere på mulighederne for at skabe et godt liv i den 3. alder. Den praktiske øvelse, var samtidig en god anledning til at lære hinanden bedre at kende, og få alle til at tænke lidt mere over livets store spørgsmål.

 

Møde d.24. april 2019 i Rådhusstræde med Gunnar Christensen

Michael havde arrangeret et foredrag med titlen Grønlands historie med Gunnar Christensen.

Gunnar Christensen har i mange år været lærer i biologi og historie på Grønland, og har senere arrangeret ture med danske skoleelever til landet.

Foredraget blev indledt med oplysninger om betydningen af den afsmeltning som finder sted af Grønland, samt landets størrelse og strategiske betydning qua landets placering mod nord, hvor Polarhavet grænser til stormagterne.

Gunnar Christensen gennemgik herefter Grønlands historie fra 4.500 år før vor tidsregning frem til år 986, hvor Erik den Røde navngav Grønland.

Gunner Christensen fortalte om de forskellige bosætningers placering og levevilkår gennem årene.

Vi hørte om de store forskere, som har haft betydning for at forstå landet og befolkningen. Blandt andet Eske Villerslev, som har forsket i hvor de første beboere kom fra. Om Willy Damgaard som afdækkede udviklingen i vejret med hjælp af is boringer. – og om Minik Rosing, geolog og kunstner.

Gunner er en god fortæller, som har stor viden og indsigt, som han serverer med anekdoter og humor.

28 medlemmer var mødt op for at høre det spændende foredrag, som gjorde os alle klogere på landet.

 

Møde d.17. april 2019 med byvandring i Køge

Anders Hansen havde arrangeret en guidet byvandring med John Danielsen.

Vi mødtes på hjørnet af Ågade og Vestergade ved den gamle Gråbrødreklosters Kirkegård.

John Danielsen fortalte om byens oprindelse og åens store betydning gennem historien. Herefter gik turen af Vestergade med besøg i de gamle gårde, som strækker sig helt ud til åen.

Vi besøgte blandt andet. Jernstøberigården fra begyndelsen af 1830´erne, Garvergården og Kong Hans gård, hvorefter turen gik til den imponerende kælder under Køge Apotek, hvor vi foruden en historiske beretning fik en Apotekerdram.

Senere gik turen til Richters Gård i Vestergade, hvor vi fik flere Køgehistorier og sammen sluttede med en øl.

Under turen berettede John Danielsen om Køge industri gennem historien og han fortalte en masse anekdoter om byens personligheder gennem tiderne. – og hans personlige utilfredshed med mange af de ændringer som byen har gennemgået.

Turen som var begrænset til 25 personer, som alle fik en informativ formiddag som samtidig var meget fornøjelig pga., Johns viden og humoristiske fortællinger. Blandt medlemmerne var der var interesse for en opfølgende tur til andre områder i den historiske by.

 

Møde d.10. april 2019 i Rådhusstræde med Jan B. Poulsen.

Hans Birk havde arrangeret dette møde, hvor tidligere assisterende landsholdstræner Jan B. Poulsen præsenterede sit foredrag: EM 92 og lidt mere..

Jan Poulsen startede med at fortælle om sit liv og ikke mindst hans fodboldkarriere fra skoletiden og frem til sommeren 92.

Han stammer fra St. Heddinge, hvor han startede med at spille fodbold. Spillede senere i Rønne, samtidig med at han var soldat. Som sergent lærte han vigtigheden af disciplin. En lære han tog med sig i han som 30-årig startede som fodboldtræner i bl.a. Frem og Køge.

Jan fortalte herefter om tiden som assisterende landsholdstræner under Richard Møller Nielsen og ikke mindst anekdoter fra EM 92. – om træningen, de enkelte spillere og forholdet til pressen. Afsluttende med oplevelserne fra modtagelsen i København efter sejren.

Herefter fortalte Jan om et aktivt liv fra perioden efter EM 92, som landstræner i mange forskellige lande. Herunder Singapore og forskellige afrikanske lande. Samt hans arbejde i DBU.

Han har nået at besøge 125 lande.

Jan var en rigtig god fortæller. Han fortalte meget personligt om sine oplevelser, og var utrolig vidende om fodboldsporten. Både på banen og alt det vi som tilskuere ikke ser og hører.

23 medlemmer hørte det spændende foredrag. 

 

Møde d.3. april 2019 i Rådhusstræde med borgmester Marie Stærke.

Michael havde arrangeret dette møde med besøg af Køges borgmester.

Marie Stærke startede mødet med at tale om Frivillige-aktiviteten i Køge, herunder Senior klubbernes betydning.

Da det offentliges betydning bliver stadig mindre i kommunen pga. blandt andet stram økonomi, fylder det frivilligt arbejde mere og mere. – Og for seniorklubberne vedkommende er de vigtige, da de har de stor positiv effekt på helbredet blandt de ældre.

Hun talte også generelt om medborgerskab/fællesskab, som hun finder meget vigtig.

Et Foreningernes hus har været diskuteret i byrådet, men bliver ikke realiseret, da der ikke er penge til det. I stedet for satses på deling af lokaler.

Marie Stærkes andet punkt havde fokus på byudviklingen. – Fra de oprindelige planer, som blev lagt i 1993 til i dag, samt visionerne for fremtiden. Af helt centrale faktorer for den positive udvikling nævnte hun Transportcenteret, Universitetshospitalet og den kommende togforbindelse fra Køge nord. Og ikke mindst strategiske jordopkøbs betydning gennem årene.

Efter en kort pause var der mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren. Et udpluk af spørgsmålene handlede om:

 • Udviklingen i antallet af butikker (nye og lukkede)
 • Parkeringsforhold
 • Lystbådehavnens placering
 • Den udbredte brug af rustfarven i det nye bybillede
 • Det gamle Posthus fremtid

Mødet var meget positivt, grundet Marie Stærkes klare kommunikation og konkrete svar på de mange spørgsmål. – En unik mulighed for de 32 fremmødte medlemmer, for uformelt at komme direkte i kontakt med borgmesteren.

 

Møde d.27. marts 2019 i Vilhelm Lauritzen terminalen, Københavns Lufthavn

 

Jens havde arrangeret besøget i Vilhelm Lauritzens gamle terminal, hvor Flemming Jørgensen var rundviser.

Flemming Jørgensen har frem til 2016 været ansat i Københavns Lufthavn i 60 år, og arbejder der nu som pensionist. Han har gennem årene samlet historiske effekter, og hans viden om stedet er helt unik.

Vi startede besøget med at se en film om bygningens historie – fra starten i 1939 til i dag. Fokus var på flytningen i 1999 af terminalen til lufthavnens vestlige område. En strækning på 3,8 km, hvor 4.000 kvadratmeter, svarende til 2600 tons blev flyttet, hvorefter bygningen blev genopført sin oprindelige størrelse og arkitektur.

 

 

Terminalen bruges i dag til kontor og uddannelsescenter for personalet i Lufthavnen og til særlige arrangementer som f.eks. modtagelse af statsoverhoveder.

Senere var vi på rundvisning i terminalen og kontroltårnet.

Bygningen, som er tegnet af den berømte arkitekt, Wilhelm Lauritsen er imponerende og fremstår som et helt unikt stykke arkitektur.

Flemming Jørgen underholdt under rundvisningen med en masse sjove anekdoter fra de mange år, han havde arbejder i Lufthavnen.

Efter afslutning på besøget fortsatte hovedparten af med medlemmerne til Flyvergrillen for at spise frokost.

Deltagerantallet var begrænset til 25. Alle som var med, fik en rigtig god oplevelse. Bygningen er  spændende og opleve – og rundviseren tryllebandt alle med sin viden, humor og veloplagte måde at præsentere stedet på.

Møde d.20. marts 2019 på Gammel Køgegård

Lars Steen havde arrangeret besøget hos Gammel Køgegård, hvor P.F. Collet var vært.

P.F. Collet bød velkommen i hovedbygningen, som han selv bor i sammen med sin hustru.

I det gamle bibliotek fortalte han om Gammel Køgegård historie, om familien Carlsen, og om virksomheden Carlsen Langes Legatstiftelse.

Gammel Køgegårds historie går helt tilbage til 1200-tallet, hvor det nævnes første gang. Stedet har   igennem tiderne har været ejet af flere danske adelsslægter b.la. Krumpen, Basse, Bille og Skeel.

I 1776 blev det overtaget af familien Carlsen og i 1912 overgik hele godset til Carlsen-Langes Legatstiftelse – og det blev i 1964 fredet.

P.F. Collet fortalte herefter om udfordringerne med at opnå et positivt afkast på driften af de i alt 1100 hektarer land-og skovbrug sammen med de forpligtelser der samtidig skal opfyldes for at bevare stedet i god stand for eftertiden.

Selve Åsen, det område som gammel Køgegård ligger i besøges nu af ca.800.000 personer om året.

 

 

Herefter var det rundvisning i de historiske lokaler.

Senere besøgte vi Claras Kirkegård – også kaldet Grundtvigs Grav, som er et familiegravsted for Carlsen familien (inkl. Grundtvig). Vi fik i forbindelse med besøget mulighed for at komme ind i krypten.

 

Som afslutning besøgte nogle af medlemmerne den store Rododendronpark tæt på hovedbygningen.

Deltagerantallet, som var begrænset til 30, havde en indholdsrig formiddag. Mange som har gået forbi hovedbygningen gennem årene, fik via besøget mulighed for at se, hvad der gemte sig bag døre og vinduer – og historien bag stedet.

 

Møde d.13. marts 2019 i Rådhusstræde 10, Køge.

 

Temaet for dette møde var Samtalecafe, og det var det første møde klubben havde i de nye lokaler i Rådhuset 10.

Flytningen til nye, større lokalet var timet godt, idet 40 medlemmer deltog.

Wagn bød velkommen og fortalte lidt om klubbens knap et årige historie i Køge – og foranlediget af at mange af medlemmerne var helt nye, orienterede han også om klubbens oprindelige start, om idegrundlaget og udbredelse. Der er nu 11 klubber i alt – og 3 nye er ved at blive startet.

Michael orienterede om det praktiske omkring krav om tilmelding og afbud til hvert enkelt møde. Om planlægningsproceduren for nye arrangementer og om kørsel i forbindelse med eksterne ture.

Herefter blev medlemmerne bedt om at præsentere sig selv inkl. deres interesser. Grundet tidsnød nåede kun en del af de fremmødte at præsentere sig. Resten vil blive samlet op ved en senere lejlighed.

Under pausen blev alle fremmødte fotograferet således, at der kan udarbejdes en intern liste over alle medlemmer, så det bliver lettere for den enkelte at huske medlemmernes navne.

 

Møde d.7. marts 2019 hos IBM Kundecenter, Holte.

Innovationsdirektør Anders Quitzau var vært for dette møde hos IBM.
Kundecenteret indeholder præsentationer af de mange udviklingsprojekter som IBM arbejder med på
verdensplan.
Anders Quitzau gav os en rundvisning i centeret og præsenterede en række af de spændende områder, der
arbejdes med. Herunder:
 Blockchain, hvor der i dag er 500 projekter i gang, hvoraf Mærsk og Walmart er nogle af de
største brugere
 Internet of things, hvor data overføres fra censorer og registrerer hændelser, som der kan
handles på. En stor bruger er ISS. – Bruges også i blandt andet sport, hvor statistik kan danne
grundlag for strategi eller bruges af journalister
 Watson, som er kunstig intelligens. – Vi fik en oversigt over udviklingen på området og
eksempler på brugen inden for sygdomsbehandling som sker på 200 hospitaler i udlandet, hvor
systemet kan foreslå behandlingsløsninger.
 The Weather Company, som er verdens største vejrtjeneste – og er ejet af IBM.
 Kvantecomputere, som er klar inden for 5-6 år.
Besøget sluttede med en frokost, som IBM også var vært for.
Uanset hvilken IT viden/forudsætninger man måtte have , var det et udbytterigt besøg, der gav et unikt
billede af hvor meget IT/data fylder nu og i fremtiden.
26 medlemmer deltog.

 

Møde i det Grønne Hus 27.02.2019

Hemingway Club Køge
Referat

Generalforsamling – 2019.02.27.

Dagsorden i følge vedtægterne – §8
Til stede var 28 medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Dirigent blev Hans Birk Nielsen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
2. Valg af referent.
Referent blev Nils Thyssen
3. Formandens beretning.
Beretningen var kort, men godt orienterende.
Kort fordi Hemingway Club Køge er "næsten" nystartet.
Beretningen indeholdt bla økonomi og lokaler, hvor vi mht lokaler kan se frem til et fast
tilholdssted i Rehabiliteringscentret ved Irma i Køge.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Regnskab var udsendt til medlemmerne – og pengene står i banken!
Regnskab blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Det ene forslag der var indsendt, blev taget af bordet, idet forslaget vedrørte den tidligere situation i
december, hvor mødested var ukendt hvad angår 2019.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Budget var udsendt til medlemmerne.
Størrelse af kontingent blev godkendt, og vil blive taget op på de kommende generalforsamlinger.
Klubben skal ikke udvise store overskud, og derfor følges økonomien nøje fremover.
7. Valg til bestyrelsen.
Formand: Wagn Langebek
Kasserer: Hans Jørn Lindeskov
Sekretær: Michael Dehn
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Ad frivillighedens vej valgtes Henning Hjalholt og Anton Pedersen

9. Valg af revisor.
Til revisor blev John Nybo genvalgt.
10. Eventuelt.
Potentielle nye medlemmer er altid velkomne til at overvære vores møder.
Det eneste krav er aldersmæssigt: +60 år, og man behøver ikke at være Køge borger.

 

Møde d.20. februar 2019 hos Bevaring Sjælland, Køge.

 

Nils havde arrangeret besøget, som havde lederen af Bevaring Sjælland, Simon Libbert Botfeldt som vært.

Bevaring Sjælland – Videncenter for Bevaring af Kulturarven er fondsejet og servicerer alle museer på Sjælland og Lolland Falster med konserveringsarbejde og rådgivning. – Foruden museer er kunderne også store erhvervsvirksomheder, kirker, Folketinget og private.

Lars L.B. fortale om de forskellige opgaver centeret varetager og vi fik en rundvisning i de forskellige afdelinger, som hver er specialiseret i et fagområde. Der er 5 fastansatte på centeret.

Vi så arbejdet med konservering af 2 rustninger fra 1500 hundrede tallet, som har tilhørt Herluf Trolle og hans bror Børge Trolle.

Besøget sluttede med en rundvisning af helt nye lokaler som er ved at stå klar til ibrugtagning.

25 medlemmer deltog i det interessante besøg, som gav indblik i en verden/område, som man normalt ikke har adgang til.

Møde d.13. februar 2019 hos Biogas i Solrød.

 

Hans Kirk havde arrangeret besøget, som havde Steen Danielsen som vært hos Biogas.

Ideen om et biogasanlæg opstod i 2008, da lugten fra tang generede beboerne omkring Køge Bugt. Da Solrød Kommune samtidig havde et ønske om at styrke den grønne omstilling opstod ideen om at etablere et biogasanlæg, som dels kunne anvende det opskyllede tang, men også  udnytte organiske restprodukter og husdyrgødning til at producere grøn energi.

I forbindelse med implementering af Solrød Kommunes Klimaplan for Solrød Kommune 2010-2025, hvor målsætningen var at reducere CO2 udslippet med 55%, gik man i gang med etableringen af anlægget.

Steen Danielsen startede med at gennemgå de store globale omstillinger, vi står over for i forhold til bl.a. befolkningsvæksten, teknologi og miljøet.

Herefter fortalte han om etableringen af Biogas, visionerne for fremtiden hvor det er målet at biogas kan udnyttes i naturgasanlæg. Han gennemgik også udnyttelsesgraden af de forskellige affaldsstoffer som indgår i produktionen.

De største samarbejdspartnere er i dag KP Kelco som producere pektin og ligger tæt på – samt Chr. Hansen. (Fødevareingredienser).

Anlægget beskæftiger 4 medarbejdere. Pga. af automatisering er anlægget i drift 24 timer i døgnet.

Steen Danielsen sluttede besøget med en rundvisning for de 27 medlemmer (heraf 4 nye).

Besøget var udbytterigt og levede fuldt op til klubbens målsætning om, at vi alle skal være klogere når vi går hjem end da vi kom.

 

Møde d.6. februar 2019 i Det Grønne Hus.

 

Nils havde arrangeret et foredrag af Jacob Panton Kristiansen med emnet

Såret soldat – før under og efter

Jacob Panton Kristensen som i dag er veteran, har en mangeårig karriere i Hæren som oversergent, kampvogns kommandør og underviser ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter. Han har været udsendt til operationer i henholdsvis Kosovo, Irak og senest i Helmanprovinsen i Afghanistan (2012).

Jacob fortalte om de vilkår man under udstationering lever under i en kampvogn, om arbejdsdelingen og de forskellige ammunitionstyper. – Og om det pres som hviler på soldaterne kombineret med høje temperaturer og støv.

Jacob er blevet såret flere gange, og vi fik den dramatiske beretning om hans sidste mission i Helman, hvor han blev ramt af skud 4 gange. Desuden blev han ramt af granatsplinter og strejfet af kugler. Han var efterfølgende død i over 3 minutter efter forblødning, og han var indlagt i et halvt år.

Jacobs mål som soldat var at gøre en forskel, og han fik det derfor meget svært, da militæret ikke længere kunne bruge ham eller anerkendte hans indsats. Efter at have fundet sig selv satte han sig for at hjælpe veteranerne og han oprettede ”Veteranskytterne”. Desuden kastede han sig over politik og stiller nu op som Folketingskandidat.

Jacobs foredrag var utrolig spændende. Man blev opslugt af hans beretninger, som kom hele vejen rundt om ham som professionel soldat, familiefar og iværksætter.

En beretning om en sand helt, som gjorde et stort indtryk på de 28 medlemmer som hørte det.

 

Møde d.30. januar 2019 os HB Køge.

John havde arrangeret et besøg hos HB Køge, hvor adm. direktør og sportsdirektør Per Rud var vært for
Hemingway Klubben med præsentation af klubben samt det store byggeprojekt. – Et udviklingsprojekt som
skal resultere i et helt nyt stadion, Køge Idrætspark, som skal stå klar i 2021. Det bliver et lukket stadion
med plads til 6.000 tilskuere og 200 virksomheder.
Per Rud gav et billede af klubben økonomiske situation og strategi: Der omsættes for 16 mio.kr om året og
lønningerne udgør 10 mio. kr. For at dække driftsunderskuddet skal der hvert år sælges spillere for 3.
mio.kr. Klubben køber ikke selv spillere, da strategien er selv at udvikle dem blandt de ca. 4000
medlemmer. Ca.50 % af klubbens udgifter går til trænere som bl.a. tæller 6 fuldtidsansatte og 6
deltidstrænere. Klubben har rigtig mange frivillige tilknyttet.
Målet for HB Køge er at komme i Superligaen, og ifølge Per Rud skal ved hjælp af det at det store bygge-
udviklingsprojekt som skal mange doble sponsorindtægterne kombineret med fortsat talentpleje.
Strategien eller klubbens DNA er fortsat ”hellere at være fattig end sælge sin sjæl til en rig ejer”.
Per Rud viste tegningerne af det kommende stadium og fortalte om de forskellige faser i byggeplanerne og
økonomien.
Om få uger indvies en tribune med 1026 siddepladser og selve banen, som bliver en opvarmet
kunststofbage efter gældende FIFA-regler. Omkostninger til tribune og bane løber op i over 30 mio.kr.
Per Rud fortalte også om samarbejdet med 31 sjællandske klubber og det internationale samarbejde med
Capelli Sport, som har en mindre ejerandel af klubben.
Vi sluttede besøget med at se byggepladsen – og vi fik lov til at gå på den nye bane.
Besøget har meget udbytterigt, uanset man er fodboldinteresseret elle ej.
Arrangementet havde deltagerrekord med 26 medlemmer. – Heraf mange nye, efter en god omtale af
Hemingway Klubben i Lørdagsavisen.

Møde d.23. januar 2019 i ”Det Grønne Hus”, Køge.

Dette møde, var det første som fandt sted i Det Grønne Hus i Vestergade i Køge. Stedet bliver fremover ramme for klubbens møder.
Klubbens formand Wagn Langebek som er fhv. pilot, præsenterede opklaringsarbejdet af et voldsomt flystyrt, som fandt sted for 10 år siden.
Flyet, AF 447 med 228 passagerer og besætningsmedlemmer styrtede ned på sin rute mellem Rio de Janeiro og Paris, ca.4 timer efter start, hvor man tabte signalet fra flyet.
Wagn startede sin præsentation med at gennemgå basisviden omkring flyvning. Herunder Venturirør,
Pitotrør og Bernaulli Ligningen, så vi forstod baggrunden for et flys opdrift, hastighed og årsag til evt. Stall.
Det var udfordrende stof, men meget afgørende for at forstå den efterfølgende gennemgang af årsager til styrtet. (og om flyvning i det hele taget)
Efter den teoretiske del anvendte Wagn videoen ”Final Report of AF 447” Følg dette link:
https://youtu.be/sBzTjuRFCao
Opklaringsarbejdet stod på i flere år. Vragdele blev fundet efter få dage, men de sorte boxe blev først fundet et par år efter styrtet.
Hovedårsagerne til flystyrtet var følgende:
AF 447 kom ind et voldsomt uvejr og Pitotrørene (som skulle have været udskiftet) frøs til, hvorefter alle flyets automatiske systemer et efter et satte ud. Piloten greb for sent ind med manuel flyvning – og manglende træning og over load af information medførte kaos på flydækket inden det styrtede.
Wagn præciserede de mulige negative konsekvenser af en udviklig hvor automatikken tager mere og mere over. (og det kan jo godt overføres til andet end flyvning).
17 medlemmer var mødt op til den spændende præsentation.

 

Møde d.16. januar 2019 på Sjællands Universitetshospital, Køge.

 

Årets første møde fandt sted på Sjællands Universitetshospital, Køge hvor Teknisk driftsdirektør Johnny Petersen var vært for en præsentation af sygehuset med fokus på det store 4 mia.kr. store udviklingsprojekt: Projekt Universitetshospital, Køge om skal stå klar i 2024.

Hospitalet, som dækker 820.000 borgere i 17 kommuner, skal udbygges til 190.00 kvadratmeter i 7 etager, hvoraf 110.000 er nybyggeri – således, at antal sengepladser 3 dobles og antallet af medarbejdere øges fra 1.600 til ca. 5.000.

Johnny Petersen gennemgik hospitalets nuværende værdisæt og den transformation de nuværende strukturer og processer skal igennem i forbindelse med byggeriet. Patienterne vil fremover få enestuer og al undersøgelser og behandling foregår på stuerne. Ingen afdelinger ”ejer” fremover en fysisk placering og alt udstyr rekvireres i forhold til den aktuelle behandling af patienten.

 Et gigantisk Change management projekt, da ændringer forplanter sig i helt ud i de forskellige kommuner.

Johnny informerede også om start af en læge uddannelse som starter 1.februar, om samarbejdet med Københavns Universitet, om professorater der forventes udvidet fra 20 til 50.

Det var en meget spændende gennemgang af et imponerende projekt.

15 medlemmer var mødt op til mødet.

 

Møde d.28. november 2018 på Sandmarksbo  – Selskabslokalet

 

Mødets emne var slægtsforskning , og blev præsenteret af vores medlem Jens Dehn.

Jens har arbejdet med programmet MyHerritage.dk som blev gennemgået.

Der findes en gratis version, men hvis man ønsker at benytte alle faciliteter, er prisen ca. 3.000 kr./år.

Baseret på de oplysninger brugeren lægger ind på sit stamtræ, modtager brugeren automatisk nye eller supplerende oplysninger, så det løbende udbygges.

Jens gennemgik hans eget stamtræ, som starter tilbage til hans tipoldefar. Han har pt.ca. 2000 navne i træet. Vi fik desuden eksempler på fejl, som man som bruger bør være opmærksom på, når nye oplysninger uploades.

Afledt at oplysninger fra stamtræet om et familiemedlems død i et skibsforlis i 1969, gennemgik Jens forløbet med at finde oplysninger om ulykken. Dette skete gennem kontakt til Biblioteksvagten.dk og det lokale bibliotek, som fremskaffede kopier af blandt andet avisartikler.

15 medlemmer var mødt op for at høre om dette spændende emne.

Jens har suppleret præsentationen med disse links:

https://www.myheritage.dk

https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/

https://www.danishfamilysearch.dk/

https://odensedatabasen.dk/avanceret

https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet/politiets-registerblade

https://www.slaegtogdata.dk/aktuelt

https://www.biblioteksvagten.dk/

 

 

Møde 21. november 2018

Grønland v/Gunnar Christensen

Sandmarksbo, den 21. november 2018.

14 deltagere.

GC gav en interessant og humoristisk skildring af sin tid som lærer i Grønland.

GC var lærer deroppe i perioden 1970-1982.

Først 2 år i Aasiaat, derefter 4 år i udstedet Kangaamiut og sidst igen i Aasiaat i 6 år.

Skildringerne kan bedst karakteriseres som oplevelser og skrøner primært fra Kangaamiut, og berørte vigtige begivenheder som fødsel, død og præsentation af musik og moderne malerkunst for indbyggerne.

Alt i alt en meget fin præsentation af livet i et udsted.

Kangaamiut havde på det tidspunkt ca 700 indbyggere.

Møde 14. november 2018

EU mærkningsordninger

v/Nils Thyssen

En gennemgang af en række typiske og meget brugte mærkninger.

Emnet blev opdelt i kategorier:

 1. Mærker som er af oplysende og informerende karakter, og
 2. Mærker, hvor brugen er omfattet af lovgivning.

I kategori 1 var der speciel fokus på mærker som anvendes i DK og derfor vil være synlige på produkter indenfor bl.a. trafik, fødevarer og forbrugersikkerhed.

I kategori 2 var udgangspunktet CE mærkning af produkter, hvor der i dag er mere end 20 produktområder der kræver denne mærkning for at opnå en lovlig og uproblematisk adgang til det indre marked.

CE mærkning af produkter tog sin begyndelse i starten af 90´erne og har som nævnt  indflydelse på mere end 20 produktområder som fx legetøj, byggevarer, maskiner, medicinsk udstyr og el-artikler.

Mærkningsordningerne er gældende for fabrikanter og deres leverandører world-wide, ligesom også importører skal være opmærksomme på regelsættene inden et givet produkt markedsføres og sælges i EU.

CE mærkning kræver for det meste at fabrikant og/eller importør er i besiddelse af den nødvendige dokumentation i mindst 10 år efter stop af markedsføring og salg.

Er produktet omfattet af CE mærknings reglerne, vil undladelse af mærkning være lig med et produkt som det er ulovligt at sælge og anvende.

Vil du vide mere – så prøv disse hjemmesider:

* www.ds.dk (Dansk Standard) som har kortfattede beskrivelser

* Søg på Google: eur-lex som er en af kommissionens hjemmesider.

* www.nilsthyssen.dk

 

Møde d.7.november 2018 på Sandmarksbo  – Selskabslokalet

 

Mødets emne var ”Hvilke bøger læser modne mænd”, og blev præsenteret af Carsten.

Med mere end 35 års erfaring i bogbranchen, kom han med sit bud på følgende temaer:

 • Hvorfor læse bøger?
 • Hvor meget læser vi?
 • Hvilke genrer læser mænd?
 • Præsentation af række forfatterskaber og titler inden for forskellige genrer
 • En gennemgang af hvor bøgerne findes

Målet med præsentationen var at give et overblik og tips til læsning. Samt at motivere medlemmerne til at genoptage eller starte med at læse bøger.

!3 medlemmer ar mødt op til mødet.

Møde d.31.oktober i Kjøge Mini-By

 

Formanden for Lauget i Kjøge Mini-By, Claus Philipsen bød 11 medlemmer af Hemingway klubben velkommen kl.13.00.

Vi startede med en rundvisning i værkstederne, som totalt beskæftiger ca.140 frivillige medarbejdere og som færdiggør ca. 25 nye huse på årsbasis. Vi fik en gennemgang af teglstensproduktionen og så de andre forskellige afdelinger som er fagopdelte.

Herefter fik vi en rundvisning i minibyens gader og stræder, hvor Claus supplerede med fortællinger om projektets historie.

Vi sluttede af i minibyens helt nye Besøgscenter, som blev indviet i uge 42.                                  Her gav Claus os forskellige sjove tal på antallet af Køges indbyggere, værtshuse og købmænd mv. i 1865, som er det årstal hele minibyen arkitektur er baseret på.

Vi sluttede arrangementet efter et par timers spændende besøg.

Møde d.24.oktober 2018 på Kastellet

 

10 mænd tog turen til Kastellet i København.

Vagn havde arrangeret en rundvisning, som blev ledet af Kastellets guide Flemming Seir Eriksen.

Det blev en spændende tur på 1½ time, hvor vi hørte om Kastellets historie. Kom forbi Kastel Kirken. Besøgte Den gamle arrest, hvor vi var inde i Struensees celle. Senere besøgte vi Krudttårn 1, der fungerede som fængsel fra begyndelsen af 1800-tallet.

Besøget sluttede med besøg i en mandskabsstue, hvor vi fik et indtryk, af hvordan officererne var indkvarteret.

Undervejs fik vi fortalt en del historiske anekdoter af den veloplagte guide.

Møde 8 på Sandmarksbo den 6. juni 2018 klokken 09:30 til 12:00.
Det med stor spænding imødesete foredrag foregik i dag, og 7 gæve Hemingway mænd blev underholdt og undervist. Vi drog alle hjem – lidt gladere og lidt klogere.  Vores nestor blev født i 1924 og fortalte stolt, at jo længere jeg lever, desto mere husker jeg !
Erindringerne var dokumenterede i en lille bog, og vi fik læst op fra ende til anden af emner som:
Der står en mand i skabet – juleaften 1929.
Min første cykel.
Skeen med levertran.
Herremiddagen.
Hellerup Strand i 1934.
Jeg reddede en selvmorder i Sortedamssøen.
Gentofte Sø -før og nu!
Om alsang under krigen.
Kongemærket – og Silkeborg roklub
og meget, meget mere,
For os gamle drenge, var det specielt at høre en tidligere frihedskæmper fortælle om,
hvordan det helt præcist foregik, – dengang under Anden Verdenskrig i Danmark  – spændende,
 – særdeles interessant og meget lærerigt.
Normal mødetid 9.30 til 11.30 i Kollektivboligerne Sandmarksbo.
 8.8. besøg på Stevnsfort 
        ÆNDRET mødetid  11.00 ved Sandmarksbo  eller 11.45 ved Stevnsfortet, husk varmt         tøj    til besøg i de underjordiske rum
15.8 Rusland og dets historie
22.8 Naturvandring mødested Comwell Køge
29.8 er aflyst fordi vi skal deltage den 30.8 på Køge festuge, med en stand
30.8 Stand på Køge Torv
5.9 besøg på Arbejdermuseet
12.9 Naturvandring                                                                                                        Comwell Hotel Køge 
19.9 Krigen på Sjælland i 1807                                                                                               Sandmarksbo
26.9 Pia Gommesen fra Køge kommune fortæller om ensomheds projekt        Sandmarksbo  3.10 En dansk lærers oplevelser under sin gerning i Øst-grønland i 2010       Sandmarksbo
10.10.Besøg og orientering på Køge byhistoriske Arkiv.                         Køge byhistoriske Arkiv 
17.10 Sundhedsplatformen og Sundhed.dk, Personlige oplysninger               Sandmarksbo
Møde 8 på Sandmarksbo den 30. maj 2018 klokken 09.30 til 11.30.
Vi var 8 personer, en ny mand kom til, velkommen.
Vi fik et meget spændende foredrag fra Wagn Langebek, der i fire årtider har været med i den danske flyvehistorie.
Vi hørte om Wagns karriere knyttet sammen med ikke mindst forsvarets udskiftning af materiel.
Et foredrag, der ikke helt kunne nås på de to timer hvorfor der sikkert senere kommer en
part two.
Referatet er måske ikke ligeså velskrevet som de øvrige, men det skyldes fravær af Egon.

 

Møde 7 hos  Køge Maritime Modelbyggerlaug  i Den Gule Hal på Søndre Havn Køge. 23. maj 2018  09:30 til 12:00.
Vores planlagte foredragsholder var desværre blevet syg og vi måtte lynhurtigt ændre program.
Foredraget i Sandmarksbo blev forvandlet til et spændende besøg i sø-krigenes verden,
6 mænd fandt adressen, hvor en herboende pensioneret orlogskaptajn fortalte om sit maritime
liv i søværnet. Det startede da han var 16 år gammel og sluttede da han blev pensioneret.
Det helt usædvanlige i Den Gule Hal på Søndre Havn er modelbyggerværkstedet. Et hold dygtige
modelbyggere genskaber de berømteste danske krigsskibe fra 16 og 17 hundrede tallet, og det
helt overraskende er modellernes størrelse. De er bygget i målestok 1:40 og derfor vældigt store
og imponerende. Det tager modelbyggere op til 12-13 år at bygge de meget nøjagtige kopier.
Modellerne er aldeles ubetalelige. Linieskibet Dannebrogen, der var Ivar Huitfeldts flagskib, 
eksploderede i Køge Bugt 4 oktober 1710. Dette skib har således en særlig relation til Køge 
og modellen skal opstilles i det nye Køge Universitetshospital, – det bliver fantastisk. 
Vi hørte også meget om Niels Juel og hvilken stor helt han var engang og faktisk stadig er. 
 
 
Møde 6 hos Hjemmeværnsflotille 368 Køge Havn 16. maj 2018 10:00 til 12:00.
 
9 mænd var mødt op. Chef og  Kaptajnløjtnant samt hans næstkommanderende og premierløjtnant, der begge var i ulastelig uniform, fortalte os om flotilles mandskab og
skibe. De var hardcore og professionelle og viste os vilde billeder og de fortalte os spændende historier både nye og gamle. De ca. 100 mænd og kvinder i flotillen har til huse i Havnen 43. Det
er Køges gamle gasværk, altså også en bygning med en spændende historie. Efter 1 times tid
i mødelokalet på første sal (kaffe og lækker kage) gik vi uorganiseret over havnepladsen og ombord i flotillens nyeste skib. Det stikker 2,30 meter og kan derfor ikke gå i lystbådehavnen,
hvilket egentlig er et ønske, fordi den ligger tættere på åbent vand. 12 mand kan sejle i 4 døgn, 
om nødvendigt er der plads til 19 ombord. Søhjemmeværnet i Danmark har 29 af denne slags skibe, – samt 50 drengevilde gummibåde. Gummibådene kan sejle 73 km i timen, patruljebådene
 22 km i timen. Når der øves inddæmning af olieforurening anvendes popcorn – det var sjovt.
Alt i alt nogle spændende timer i strålende sol og rekordvarme for maj måned.
 
Møde 5 på Sandmarksbo den 9. maj 2018 klokken 09:30 til 11:30.
 
10 mænd var mødt op. Wagn og Michael instruerede os i at afholde en samtalecafé om personlige interesser og gode idéer til fremtidens møder og udflugter. Lokalet var i dagens anledning pyntet med et par håndlavede plakater.  Den ene beskrev generelle emner og den anden var en kollage med emnerne andre klubber har afviklet. Vi blev delt i tre grupper og udarbejdede hver en liste.
Til slut lavede vi et plenum, hvor de tre lister blev  sat sammen til vores fælles liste . Mødet havde desuden den vidunderlige virkning, – at vi kom til at kende hinanden meget bedre end før. 
Bruttolisten med idéer bliver på en eller anden måde publiceret, og den kan fortsat bearbejdes i al fremtid. Bruttolisten er vist under fanebladet Ideer til fremtidige arrangementer.
 
Møde 4 på Sandmarksbo den 2. maj 2018 klokken 09:30 til 11:30.
8 mænd var mødt op. Nogle var nogle andre end sidste gang. Vovehals og livskunstner Vincent Seremet ( født 1930 ) fortalte om sit helt fantastiske liv.
Vincent er et idé-menneske med hang til faldskærme, ryghelikoptere og mange andre livsfarlige himstregimser. Altsammen noget der kan bringe et 
menneske langt op i atmosfæren og ned igen, mere eller mindre dramatisk. Han fortalte og fortalte i 2 gange 1 time, og vi var målløse. Vincent Seremet
kan let findes på internettet; men du kan helt sikkert også finde ham igen, ved et af den kommende vinters arrangementer i Køge Hemingway Club.
 
 
Møde 3 i Køge Kirke den 25. april 2018 klokken 09:45 til 11:15.
7 kække Hemingway Club medlemmer var mødt op i regnvejret. Sognemedhjælper
Mette Zeb Egemose Nielsen viste os rundt i kirken og fortalte levende om historie, bygning 
og inventar. Perioden 1550 til 1650 var en blomstringstid for Køge. Mægtige købmænd
satte deres præg og det fremgår tydeligt af kirkens indre.  Mindetavler – såkaldte epitafier,
der hver især kostede en bondgård – gravsten i gulvet og specielle pladser i bænkeraderne
kan henføres til navngivne personer og familier fra denne periode. Kirkens imponerende 
altertavle og prædikestol er også fra denne tid.
Efter en times foredrag fik vi frit lejde til at gå rundt på egen hånd, og der var vistnok et
par ungdommelige medlemmer der klatrede de 142 trin op i tårnet !
 
Møde 2 på Sandmarksbo den 18. april 2018 klokken 09:30 til 11:30.
 
11 mænd var mødt op. Jørgen Bager havde meldt afbud, “hjælperen” fra sidst var rejst 
tilbage til Østrig, hvor han bor, og herren der kom meget sent sidste gang dukkede ikke op.
Vi diskuterede antallet og muligheden for vækst, Wagn er utålmodig, og vi andre manede til tålmodighed. Målet er mindst 20 og maksimalt 30 deltagere.
Wagn nævnte muligheden for at deltage som hjælpere til skolernes idrætsdage. Vi lærer
hinanden at kende, og bliver populære i Køge Kommune.
 
Egon holdt et foredrag om – “Overgange – fra arbejdsliv til pensionist” ; det kunne også have heddet “ At skabe sig en ny identitet”. Det gik rimelig godt, med lånt udstyr til ca 38 billeder, der blev projiceret op på den hvide væg. 

 

Møde 1 på Sandmarksbo den 11. april 2018 klokken 09.30 til 11.30.

12 – 14 mænd var mødt op. Den ældste på 94 år var ledsaget af sin søn,
og en deltager kom meget for sent.
Antallet var overraskende stort, andre klubber ( Greve-Solrød) startede med meget
færre.
Wagn fortalte om principperne og historien bag Hemingway klubberne. At kalde klubberne for “Kun for mænd” er for fantasiløst og tiltrækker ingen deltagere; men en etiket som Hemingway har andre steder haft en fin effekt, og nu prøver vi i Køge.
 
Hver enkelt deltager præsenterede sig på ca. 4 minutter til hver.
 
Efter pausen fortalte Wagn om sit liv som pilot. Fascinationen af flyvningen stammer helt fra barndommen og er stadig usvækket og vi fik indblik i et spændende, udfordrende; men også priviligeret liv. Det kommer vi til at høre meget mere om fremover.
 
 
 

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne