Køge 2 – afholdte møder

RAVNSBORG ENGE 21/3

Byudvikling i den sydlige del af Køge Kommune.

Foredragsholder: Rikke Sø Andersen fra Køge kommune.

Tilstede var 40 + medlemmer (måske rekord?).

Dagen indledtes med velkomst og nogle få ord omkring kommende ting, der kan være interessante for medlemmerne: Der er Forskningens Døgn fra 23/4-27/4 på Teaterbygningen. Her kommer bl.a.  Naturhistoriske Professorer. Der er gratis adgang, så check det lige. Cykelholdet (R-nest) har planer for sæsonstart efter Påske. Næste møde er et ”Summemøde”, men starten bliver et 30 min. indlæg fra Margit Kjellquist fra Køge Kommunes Kulturhus.

Her et billede af velkomsten, med Skønheden og Overdyret.

                                                                                                                                                                                                       

Rikke indledte foredraget med en orientering om, at hun ville dele præsentation i 2 dele nemlig: 1. Helhedsplan og efter ”tissepausen 2. del, nemlig Bæredygtighed.

                                                                                                                                                                                                 

Vi startede med de 5 byplanprojekter som kommunen har gang i og som alle baserer sig på den såkaldte ”Fingerplan” helt tilbage fra 1947 (dengang havde man fremsynede politikere). Det har man nu også i Køge, og der var roser fra embedskvinden omkring samarbejdet med politikerne.

Planerne er til dels foranlediget af Brødrene Jesper og Claus Bælum, som ejer meget af jorden, og tidligere har vist at de kan administrere og sælge (bl.a. var man involveret i salget af Rosengårdscenteret i Odense, som måske er Danmarks største ejendomssalg).

Bygherre bliver Bælum brødrene, men i et tæt samarbejde med kommunen, og man har fra starten ønsket et bæredygtigt byggeri, hvor man bevarer så meget af miljøet som muligt. Meget gerne en blandet bebyggelse med en fordeling af 4 småbyer, hvor bymidte er med lidt højere huse, hvorefter det flader naturligt ud i landskabet.

Allerede nu kan man se de første udfoldelser i den lille kommunalt ejede del af området, nemlig: Tiny Varigheden, hvor en del meget dedikerede mennesker er i gang med at opstarte et område med små, flytbare huse på en 10 års kontrakt. Det bliver spændende at se hvordan det forløber?

Man forventer at hele den nye bydel skal huse ca. 5000 mennesker fuldt udbygget med daginstitution, forsamlings hus m.m. En stor opgave bliver at løse de trafikale problemer, hvorfor bl.a. en station er et hedt ønske, da det bliver slemt at få biltrafikken afviklet.

Det bliver spændende at følge infrastruktur og økonomi, men spændende år følger for de nuværende beboere i området.

Ref.: Torben B. Jensen

 

Tirsdag d. 14/3-2023.

”Historien om The Beatles og deres musik – Del 2” v/ Finn Orbe og Jan Haugvik:

 

Formanden stemte de 48 fremmødtes sind med afspilning af “In My Life” af Lennon/McCartney (1967), arrangeret af George Martin og nærmest gryntet af Sean Connery. Sådan blev Finn og Jans foredrag fra efteråret 2022 og dagens foredrag smukt forbundet. Og efter et højlydt “God morgen!!” overlod Formanden ordet til Finn og Jan at genoptage deres sprudlende gennemgang af The Beatles´ musik og karriere.

Den 7. marts hørte vi om The Beatles’ læreår, øve-tid og år som kopiband i Liverpool og Hamburg og om den fanatisme, der omgav gruppen – også kaldet ”Beatlemania”. Perioden dækker årene fra 1963 til 1966 med utallige koncerter, turneer og pladeindspilninger.

 

 

 

[Koncentreret Jan Haugvik]

 

 

[Finn Orbe med pegepind]

 

Dagens fokus er så perioden fra 1967 til 1970. Referenten vælger at kalde årene “Studieperiode – mixerpulten som kunstnerisk udtryksmiddel”.

Og hvorfor det? Jo, for Finn og Jan viste, at The Beatles i denne periode udvikler The Beatles sig fra at være en typisk britisk popgruppe til en gruppe hardcore operatører af kompliceret teknisk grej.

 

 

 

 

 

 

Jan og Finn viste en sand guldgrube af velvalgte film-og lydklip professionelt mixet: Startskuddet på perioden er “Revolver” (1966) og herefter omtalte de perlerækken af Beatles-udgivelser frem til opløsningen i 1970. Undervejs slog Finn og Jan ned på adskillige Beatles-juveler. De fortalte om gruppens koncert i Candlestick Park, Californien august 1966, hvor musikerne ikke kunne høre sig selv, og som var deres sidste optræden inden afskedskoncerten på taget af Apple-bygningen på Abbey Road i 1970. Begge koncerter blev for øvrigt afbrudt af politiet, der ikke kunne garantere for publikums sikkerhed.

Undervejs fik vi et rejsetips: Besøger du Liverpool, så tag turistbusturen ”The Magical Mystery Tour” til Strawberry Fields og Penny Lane – begge konkrete steder i byen – ”beneath the blue suburban skies/ under de blå forstadshimle.”

Inden foredraget blev genoptaget efter pausen, sagde Finn Orbe, som sidder i HC Danmarks styregruppe: ”Det er simpelthen altså enormt rart at komme i HC2, Køge”. Den måde medlemmerne i HC2, Køge snakker med hinanden på, giver en rigtig god stemning i lokalet: ”I er simpelthen indbegrebet af Hemingway-konceptet”.  Finns ord glæder i den grad Styregruppen – og det må da også glæde jer, medlemmer! En meget stor tak for den bemærkning.

Jan og Finn fortsatte herefter med et velvalgt potpourri tilbage og frem i tiden. Via ”The White Album” og de første tegn på opløsning. Efter omtale af tegnefilmen “Yellow Submarine”, og af McCartneys krav om struktur og gennemskuelighed også i økonomien, kom Finn og Jan frem til d. 30/1-1969 med ”The Roof – The Beatles’ Final Concert”, der viser megadårlig samklang på flere fronter blandt gruppens medlemmer.

 

The Beatles’ signatur har første færd været den trestemmige sang – særligt i omkvæd og fraseafslutninger. I YouTube-klippet fra Apple-studiets tag prøver de at synge som i gamle dage. Men deres stemmer harmonerer ikke længere – deres øjne er døde, og de er upræcise, nedslidte, ukoncentrerede og hæse. Politiet afbryder koncerten, fordi fanskaren blokerer trafikken på Abbey Road.

 

Finn og Jan spillede numre fra LP’erne “Abbey Road”, “Let It Be” – og deres foredrag viser, at der er så meget stof i The Beatles, at man uvægerligt går over hvilken som helst tid. Men vi nåede at slutte dagen af med fælles afsyngning af “Yellow Submarine” – og nogen af os huskede Bjørn Tidemands gakkede fordanskning, herligt!

Under den store applaus for et fremragende og berigende foredrag, overrakte Formanden det obligate honorar til Jan Haugvik og Finn Orbe. Og med vanlig opvakt medlemsassistance blev Multisalen hurtigt ryddet, mens den uundværlige kaffe-og-brød-med-ost-smør-og-marmelade-fremtryllende Barista-gruppe gik til opvasken. Dagens ”maskintømmer” var Jens Sølund, og over en kop købekaffe i forhallen fordrev referenten og maskintømmeren tiden med at udveksle minder om hedengangne jazzklubber.

Referent: Gunner Thor Nielsen

 

7/3 2023

Ved dagens møde steg humøret med super god musik og historiefortællingen om The Beatles.

Finn Orbe og Jan Haugvik kunne fortælle så meget og indlevende, at man skulle tro de havde været en del af gruppen og festerne i de vilde 60´r.

Jan og Finn gør klar”

Pladerne og numrene kunne de, og miksede det hele til et to timers langt, spændende og fængslende indlæg.

Så er Finn i gang. !!

Vi så klip fra tidspunktet hvor John og Paul (16 hhv. 15 år gamle) introduceres for hinanden, med John som den barske guy og Poul som den, der åbner deres øre for en guitarist, der virkelig kan spille.

Se filmen om John Lennons barndom i ”Nowhere Boy”

John havde på det tidspunkt et band, der hed Quarry Men, hvor der hele tiden blev søgt dygtigere musikere, og svingdøren stod åben.

Musikinspirationen kom med Amerikabådene fra USA, der landede i Liverpool, og medbragte de sidste nye numre. – De øvede sig utroligt meget.

For at tjene lidt penge, tog de til Hamborg, hvor de dagligt spillede 5-6 timer for en ussel løn, med et meget begrænset repertoire, der blev spillet om og om igen.

Det hele foregik i slutningen af 50’rne og starten på 60’rne.

    

Deres første plade udkom i 1963.

I 1964 kom de på verdensturné via Stockholm til København, hvor de spillede en dobbeltkoncert den 4. juni 1964. – første og eneste gang de kom til København. – Jan havde købt billet og får næsten gåsehud hver gang koncerten nævnes.

Vi følger deres verdensturne til bl.a. USA og mange andre steder rundt. Kæmpe succes! Og der produceres hurtigt en LP, der passer ind på det amerikanske marked.

Musikken og specielt teksterne får nu mere budskab og der eksperimenteres mere med teknik, instrumenter og tekster. 

Vi siger tak til Finn og Jan, og ser virkelig frem til de kommer tilbage på tirsdag den 14. marts med version II af historien om The Beatles og deres musik.

Referent: Torben Bo

 1. marts 2023

 

28/2 Ordinær generalforsamling 2023

Den ordinære generalforsamling blev afholdt i.h.t. vedtægterne med ca. 46 deltagere.

Referat af generalforsamlingen sendes direkte til medlemmerne, og vil ikke blive gjort tilgængeligt her på siden.

28/2 Poul Skræddergaard

 

SKANDINAVISK TRANSPORT CENTER

Et foredrag omkring havn og Transportcenter.

Foredragsholder:  Direktør Thomas Kampmann.

Tilstede var 43 medlemmer (rekord?)

 

 Den veloplagte foredragsholder startede med at sige, at han ikke kunne holde det foredrag der var annonceret, idet havn og transportcenter hænger uløseligt sammen, og derfor ville starte ganske kort med havnen og Køges historie.

Det blev først en kort historietime, om hvordan byen havde udviklet sig omkring Å udløbet med bl.a. kort og plancher fra 1660 til dags dato.

Ingen tvivl om at manden med de mange arbejdsgivere (Skandinavisk Transportcenter, Køge Kyst og Køge Havn) havde sat sig ind i stoffet, og han styrede suverænt foredraget og holdt øje med hvert et spørgsmål der dukkede op undervejs.

I år 2000 var Køge havn en hensygnende virksomhed, og mange af de store virksomheder i byen var måske ovre deres bedste tid i Danmark?. 

Fremsynede kommunalpolitikere besluttede, at det var nødvendigt med nye initiativer, for at kommunen kunne vækste på en ny måde, og en af måderne, var at satse på Køge som et regionalt center for bl.a. logistik, samtidigt med at man solgte jord til formål for alle nye initiativer.

Hele den nye, eksplosive udvikling startede omkring år 2000 som også var året hvor Thomas blev ansat som chef for havnen.

Man besluttede at udvikle havnen og områderne tæt på, som en første prioritet og det er jo en udvikling som vi dagligt kan se er i fuld sving. Man satsede på at sanere hele den sydlige del af den gamle havn som skulle blive til nye attraktive boligområder. Gradvist blev landbrugsjorden i den nordvestlige del af kommunen erhvervet, tæt på motorveje og bane, og perspektivet var at etablere et internationalt transportcenter og et uddannelsesmiljø i forbindelse med Universitetshospitalet man satsede på.

Alt i alt, er det jo lykkedes, og det der startede som et beskæftigelsesprojekt, er i dag et kraftcenter på Østsjælland med over 5.500 ansatte i forskellige virksomheder.

 

Havnen er blevet en god forretning for første gang i mange år, grundet de kloge udvidelser man har gjort, ved hjælp af indtægter fra bl.a. jorddeponi m.m., og i dag har man netop offentliggjort rekordomsætningen i havnen for 2022 på hele 2.467 millioner tons i lastning og losning. Man har så samtidigt fået hele 2 daglige færgeruter til henholdsvis Bornholm og Klaipeda.

Udviklingen er i fuld gang, og bliver ikke fuldført i vores levetid, og den helt våde drøm er en multiterminal (omlasteplads) mellem bane og lastvogn, men det bliver i bedste fald et sted sydpå i kommunen.

 Referat: Torben B. Jensen, 22/2-2023.

 

 14 februar 2023

Foredrag ved Advokat Lasse Plambeck og Advokatfuldmægtig Rebecca Sørensen ASSECCA advokater

Arv og testamente

Der var vel omkring 40 deltagere. Jørgen Friis bød velkommen til foredragsholdere.

Rebecca indledte med at fortælle om arveklasserne som der er 3 af. Den første arveklasse er børn og børnebørn (og evt. ægtefælle) 15% arveafgift (ægtefælle dog 0%)

 1. arveklasse går opad til far, mor, søskende (og niecer, nevøer i deres forældres sted) 36,25% i arveafgift
 2. arveklasse bedsteforældre, morbror og moster men IKKE kusiner og fætre (og ingen her så er det staten) også her 36,25% i arveafgift.

Og 4. arveklasse er øvrige (f.eks. naboen, elskerinden osv.) og arveafgift 36,25%

Begge foredragsholdere gennemgik arveloven fra 2008 og rettelser i 2018 og der var utrolig mange kombinationsmuligheder med dine børn, mine børn, fællesbørn og måske også familiens sorte får.

 Kombinationerne er umulige et referere, men der er på klubbens hjemmeside www.hckoege2.com uploaded plancherne som blev gennemgået.

Det der er vigtigt at understrege er, at samlevere IKKE er arveberettigede og for at være det skal der være oprettet testamente. Hvis testamente er udfærdiget til samleveren, omfattes samlever som arveklasse 1, dvs. 15% i arveafgift (men hvis de havde været gift ville arveafgiften have været 0%). I 2018 blev det vedtaget at samlevere omfattes af arveklasse 1 (15%) mod tidligere arveklasse 4 dvs. 36,25% i arveafgift.

Spørgelysten var enorm og der var mange kringelkroge og en masse fordelingsnøgler/kombinationer og testamenters betydning ved fordeling af arven.

Tvangsarv og friarv blev gennemgået grundigt og andre muligheder. Skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje og mulighederne for båndlæggelser blev gennemgået og spørgsmål besvaret.

Der var spørgsmål om pris for testamente også i forhold til fx Ældresagen der tager 3.000 kr. Foredragsholdere oplyste, at online testamenter eller Ældresagens testamenter er udarbejdet af jurister (ikke advokater) og er derfor ikke omfattet af erstatningsansvar, forsikringer m.v.

På plancherne fremgår priser for et ”sædvanligt” testamente (med eller uden fuldmagtstestamente) og omfatter et møde af ca. 1 time og papirarbejde frem og tilbage. Man skal selv gå til notar og få det tinglyst (pris 300 kr.).

Timeløn udover det første møde er for advokat 2.625 og advokatfuldmægtig 2.125 incl. moms.

Foredragsholderne kommer retur 12. september 2023 og fortæller om fremtidsfuldmagter.

Referent Kjeld  

 

Grundtvig og Svoger

Et foredrag af Professor Emeritus, Ove Korsgaard.

                                                                                                               

Tilstede: 40-43 medlemmer.

Vi fik forklaret, at foredraget ville blive delt i 2 dele, nemlig: ”Grundtvig i tiden” og efter pausen, ”Grundtvig og Køge”. Det virkede dog som om den kære foredragsholder blev grebet af emnet, og som referent var det lidt svært at ”flakse” frem og tilbage, men har gjort det efter bedste evne.

N.F.S. Grundtvig er jo også i dag en kendt person, da han i sit lange liv (1783-1872) var uhyre produktiv og kendt for mange forskellige ting bl.a. teolog, salmedigter, højskolemand og samfundsdebattør med tæft for tidens strømninger. Han var født i Udby nord for Vordingborg. Voksede jo op i tiden efter den franske revolution og bølgerne gik højt overalt i Europa, og det kom til at præge hele hans liv. Danmark var jo ikke et lille hyggeland dengang, men et stort rige omfattende Danmark-Norge, Island, Grønland, Færøerne, De Vestindiske Øer, Trankebar og Guldkysten.

Dette skulle ændre sig meget, da vi var involveret i hele 5 krige (1801 og 1807, 1848-1850 (tildels kan det også kaldes en borgerkrig) samt den ulykkelig krig i 1864, som nær havde udslettet Danmark som en selvstændig nation.

En mand som Grundtvig var med til at præge hele den udvikling fra Helstat til National stat.

Grundtvig var gift 3 gange, og det er gennem ægteskabet med hans 2. kone, at tilknytningen til Gammel Kjøgegård opstår og Godsejer Hans Carlsen bliver meget præget af Grundvigs syn på samfund og politik

Grundtvig var levende interesseret i den moderne tid, og bl.a. rejste han 3 gange til England, som på den tid var den førende nation indenfor alt ny teknik og var i fuld gang med at opbygge et imperium. Han sugede de nye tanker (også politiske) til sig, og var dermed med til præge samfundsdebatten.

Hans Carlsen fra Gammel Kjøgegård (Landsting-og Folketingsmand), glider stille og roligt ud i glemslen, og inden for de seneste år, er der faktisk fundet dokumenter i Sverige, som viser at han var en stærk tilhænger af et andet kongedømme end det Glücksburgske som kom til magten efter Frederik den Syvendes død. Der er få år siden udkommet en meget detaljeret bog om det forsøg på at samle Norden, under en svensk konge, som aldrig blev til noget, og som reelt var et forsøg på statskup.

Grundtvig opretholder også efter konens død et venskabeligt forhold til familien Carlsen, og det er også derfor han også er blevet begravet her, på den såkaldte Claras kirkegård.

                                                                                                         

Referat: Torben B. Jensen, 9/2-23

 

Referat af møde hos KLAR FORSYNING, Køge Vandværk den 31. januar 2023

Guide Linda Tvede-Lieberkind

                                                                                                     

Vi mødte op i regnvejr og præcis 09.30 blev vi mødt af en veloplagt guide Linda som startede med at præcisere, at når vi om lidt kom ind i det ”lukkede rum” måtte vi ikke røre installationerne. Selv fingeraftryk var vanskelige at rengøre. Det var vigtigt at der forblev rent.

Vi fik alle ”futters” (blå sko) på i en maskine – først venstre fod – og så træde med venstre fod ind i det rene område og så tage højre futter på. Heldigvis var der en maskine så vi skulle ikke stå på et ben og kæmpe med balancen.

Guidningen foregik ved, at vi kunne gå rundt i det inderste og se alle tanke/beholdere og læse hvad der stod på de enkelte plancher. Selve rundgangen tog vel en halv times tid og så var der fælles spørgsmål i foyeren.

Det virkede fuldstændigt sterilt – og der var også et luftrum som alene lavede luft og sikrede korrekt temperatur og fugtighed. Den nye bygning og alle installationer virkede overskueligt – selvom der var mange rørføringer. Det var også sådan, at evt. skader/utætheder straks kunne spottes og dermed udbedres.

Køge vandværk har 2 store tanke med hver 5.000 m3 (5 millioner) vand og det svarer ca. til 8-10 timers forbrug. Det store vandtårn har en bufferkapacitet på 6,5 millioner liter vand. Såfremt nedbrud eller andet kan man klare sig i op til 3 døgn. Der samarbejdes med andre vandværker således at forsyningssikkerheden hele tiden er intakt men også for at ”trækket” på kildeområderne er konstant og ikke ujævn over døgnet.

Vandet kommer fra kilder i nærheden og iltes, renses, filtreres og meget mere. Helt utroligt at selve vandet er så billigt. Det her er et nyt anlæg fra 2018. De store beholdere kan rense 75 m3 i timen og der er 4 i alt. Her renses, filtreres så okker, mangan og andet fjernes. Vandet bliver helt rent. Slammet bortkøres til sikrede affaldspladser.

Der er fra vandet kommer fra kildepladserne og ind til vandværket et forbrug på ca. 2 procent som er spildet. I ledningsnettet til forbrugerne må der højst være 10 procent (og hvis spildet overstiger dette, skal der betales skat eller strafafgift). Det at forbrugere har elektroniske målere gør det muligt at overvåge om der er brud eller lignende. Fx bliver kunder/borgere kontakte hvis der er et forbrug på over 7 liter i timen om natten (toilet der løber). Det blev bekræftet af en af vores medlemmer, der havde oplevet et sådant opkald.

Vandet i Køge er nr. 2 i landet og kun overgået af Bornholm. En flot placering man godt kan være stolt af. Der foretages løbende målinger af vandkvalitet – og PFAS har vi ikke. Hver kontrolmåling koster ca. 10.000 kr.

Fra ca. 2026 bliver vandet blødgjort for kalk og udbud for at finde bygherre er i gang lige nu.

Vi gav Linda en velfortjent applaus.

Ctrl og klik så kommer hjemmesiden KLAR Forsyning

Referent Kjeld

 

Eigil Larsens liv i Vordingborg og byens kongehistorier.

Vores eget medlem Eigil Larsen fortæller om Vordingborgs konger og hans familie og barndom herfra.

                         

Eigil fortæller engageret og entusiastisk om Kongernes tid i Vordingborg. Og her er det specielt de tre Valdemar konger.

Valdemar den store, søn af Knud Lavard, og voksede op med Absalon og Esbern Snare. Valdemar den store blev konge af Danmark efter tredelingen af Danmark mellem Svend, Knud og Valdemar. Knud blev dræbt nogle måneder efter under blodgildet i Roskilde, og efter at have samlet en hær, drog Valdemar til Grathe Hede, hvor han slog Svend ihjel. Valdemar var nu enekonge i Danmark støttet af vennen Absalon, der blev udnævnt til biskop i Roskilde

En af Valdemars sønner var Valdemar Sejr, der også blev konge af Danmark, og efterfulgte sin bror Knud 6. der døde barnløs. Valdemar Sejr, videreførte den danske ekspansion hans far Valdemar den Store havde i gang sat. Han fik sit navn, da han var en af de store erobrere, der sikrede sig store områder ved Østersøen, som Estland og Pommern. Især erobringen i Estland fik stor betydning, da det iflg. Sagnet var at det var her Dannebrog faldt ned fra himlen.

Så kom vi også frem til Valdemar Atterdag, der også blev konge af Danmark, og forsøgte at genforene Danmark.

I tiden fra Valdemar Sejr til Valdemar Atterdag var Danmark blevet pantsat til primært de holstenske grever. Danmark var blevet utroligt fattigt, og styret af kreditorer.

Valdemar Atterdag var far til Margrete den 1, der senere blev Dronning af Danmark.

Eigils familie boede som nabo til slottet i Vordingborg, og Eigil voksede op med slottet og arealerne omkring som legeplads. Der kom mange gode og hyggelige historier, samt nogle rigtige røverhistorier, der også ændrede lokalhistorien. f.eks. Ifm. H.C. Andersens besøg i Vordingborg.

 

Under udgravning til nye kloaker i familiens baghave, blev der fundet gamle historiske fund i jorden, og fra at være annonceret til at kunne gøres hurtigt, blev udgravningerne større og større og tog flere år.

Det sluttede med at de gamle familie fiskerhuse blev ryddet, og der blev gjort plads til andet nyt byggeri.

Et rigtig spændende historisk indlæg, og nogle dejlige familiefortællinger. Som et lille kuriosum kunne et medlem fortælle at hans mormor havde boet i nabo fiske huset i Vordingborg.  Så der er nu grundlag for familieudvekslinger.   

For referat: Torben Bo

 

Et foredrag af Forfatteren, Litteraturanmelderen, Skribenten og ikke mindst Fortælleren: Bo Tao Michaëlis.

Tilstede var 35-40 veloplagte medlemmer, og den fantastiske Styregruppe havde i dagens anledning sørget for Mojitos (alkoholfrie) for at understrege hovedpersonens tilknytning til Caribien/Cuba, og den direkte modsætning til hovedpersonens alkoholforbrug.

Fortælleren gik i gang nærmest på sekundet, og lignede en Gymnasielærer fra 1970érne, men det skulle man ikke lade sig snyde af. Han talte som et maskingevær i den fulde tid, uden at blive kedelig.

Foredraget var delt op i 2 dele, hvor første del var hans baggrund og start, og den sidste om den senere tid og myterne.

Hemingway stammede fra Oak Ridge i udkanten af Chicago, født i 1899. Det var et udpræget ”hvidt samfund” (må man skrive det i dag?), med typiske engelske dyder, Faderen var læge og mor tidligere Operasangerinde fra New York, som nu ernærede sig som Spillelærerinde (og tilsyneladende havde en glimrende indkomst). Det lille samfund var meget styret af kvinder, som også havde indført spiritusforbud, lang tid før det føderale forbud.

Ernest har senere beskrevet sig selv som lidt af en vild knægt, men senere undersøgelser viser at han var ganske god i skolen, og bl.a. var redaktør af skolebladet. Han dyrkede meget sport og fastholdt interessen resten af livet.

Sandsynligvis havde han nok en glimrende barndom/ungdom, selvom han senere har udtalt sig meget negativt.

Hans første job bliver som sportsjournalist i Kansas City og det passer ham fint, men som den machomand han gerne vil være, skal han selvfølgelig til Vestfronten, da USA træder ind i 1.verdenskrig i 1917. Han dumper dog til session grundet dårligt syn. En god bekendt rådgiver ham til at søge ind som Ambulancefører, da han har kørekort og taler flere sprog, Det gør han og bliver hyret.

Han ankommer derefter til Le Havre, hvorefter hans buldrende Odyssé tager fart.

Den unge Ernest bliver sendt til den ikke så kendte Italienske front (der døde såmænd bare ca. 1 million mennesker i Dolomitterne og Alperne i frygtelige slag imellem Østrigere og det ”nye” samlede Italien). Den unge ambulancefører får travlt og oplever frygtelige ting. Nogle forskere mener at hans traumer skyldes PTSD fra den periode?. Han bliver i Europa. Han bliver et stykke tid I Europa efter krigen, og oplever de brølende tyvere i bl.a. Paris hvor tidens førende personligheder hygger sig på kryds og tværs. Ernest har familien med, men det forhindrer ikke hans udfoldelser, da han har et kontor lidt fra lejligheden hvor de bor.

Her får han sine måske største boglige pletskud, nemlig: ”Solen går sin gang”, og senere ”Farvel til Våbnene”.

Den store depression i 1929 forandrer en masse menneskers liv og Hemingways far tager sit eget liv. Rastløst flakker han rundt med diverse opgaver, venner og elskerinder. Mange i USA betragter ham som kommunist, da hans skriverier fra borgerkrigen tydeligt afspejler hans modstand mod Franco.

Han vil gerne betragtes som den store ”Superman” med både jagteventyr i Afrika og Fiskeeventyr i Caribien, men sandheden er nok at historierne er mest hans egne oppustede fortællinger. Han opnår dog at få Nobelprisen i litteratur for romanen ”Hvem ringer klokkerne for” samt hans samlede forfatterskab.

De sidste år tilbringes i Florida og på Cuba, hvor man bl.a. kan se hans villa udenfor Havanna, og besøge hans favorit vandhul, Sloppy Joe`s på Key West.

Det ender trist med en ”vådeskudsulykke”

Levende foredrag, som blev belønnet med et stort bifald fra samtlige tilstedeværende.

Køb bogen, den er bestemt værd at læse.

 Referent.

Torben B. Jensen 17/1-23

 

Årets første Hemingway møde den 10. januar 2023

Mødet blev ledet af vores formand Gunner Thor, der indledte med at spille til et par sange fra højskolesangbogen.

 • Vær velkommen herrens år
 • Kong Christian stod ved højen mast

Derefter blev der skålet i lidt mousserende vin, som en nytårskur for medlemmerne.

Gunner skiftede derefter til den mere alvorlige del at agendaen.

Med lidt forstyrrelser på vejen gennemgik Jørgen det planlagte forårsprogram, som synes meget spændende og indholdsrigt.

Både Jørgens arbejde og programvalget blev rost og anerkendt med stor applaus og med stor tak til Jørgen.

Keld gennemgik og præsenterede vores hjemmeside, www.hckoege2.com og opfordrede endnu engang til, at de medlemmer, der endnu ikke havde fået indsendt sine informationer til den blå bog, skulle se at få det gjort.
Så begynd året med at få dine data sendt til Keld eller Jens. Billedet kan Keld/Jens tage når vi mødes næste gang. (hvis du ikke har et der ligner!!)

Men et kæmpe stort arbejde, der også blev rost og anerkendt af medlemmerne. 

Torben Bo gennemgik proceduren for tilmelding og betaling til arrangementerne, og viste ligeledes hvordan man får sit gebyr refunderet, hvis man bliver forhindret i deltagelse efter tilmelding.  – Men er deadline overskredet kan funktionen ikke længere aktiveres.

Herefter gennemgik Torben Bo Nem-tilmeld systemet, hvordan de ugentlige invitationer bliver skabt, og hvordan der kan arbejdes med layout etc.

Torben Bo brugte scenariet, at hvis han i en periode ikke kunne lave invitationerne, kunne foreningen ikke sende invitationer ud, og ønskede derfor en back-up til denne opgave.

Leif Vejbæk skal have en stor tak for at melde sig som hjælper. – Torben Bo kontakter Leif.

Opdatering om interessegrupperne.

Baristagruppen synes det kørte fint på den måde de havde organiseret sig. Dog blev gruppen udvidet fra 5 til 6 deltagere.

Per Jensen, Folmer Jørgensen, Knud Christensen, Egon Thomsen, Jørgen Sølund, og som ny reserve kom Jørn Bech til. Tak til Jørn for engagementet. Og en stor applaus til Barista gruppen for at lave klubbens bedste morgenbord og rydde op efter os.

Torben Jensen berettede om referat gruppens arbejde, hvortil der blev søgt en supplering med 1-2 skribenter. – Ingen meldte sig umiddelbart, og Gunner opfordrede de fremmødte medlemmer til at give det en positiv tanke. – Også jer, der var forhindret i at deltage på mødet, må gerne give det en tanke og give Torben Jensen eller Torben Bo et kald, hvis I har mod på at høre nærmere og evt. prøve jer selv af. 

Efter nogle hyggelige timer, blev mødet sluttet af til tiden, og vi ser frem til næste møde, hvor vi skal høre om forfatteren Hemingway. – og fejre vores 1 års fødselsdag.

Ps. Gunner opfordrede til at vi på fødselsdagen fik taget et nyt foreningsfoto, og bad os alle om at tage pænt tøj på??

Referent Torben Bo

Referat af behageligt møde den 13/12-22

Tilstede: Ca. 30-35 medlemmer

Emnet: Den gode mad, eller kost og ernæring.

Foredragsholder: Helene Dominiak, Klinisk Diætist m.m., ansat i Køge kommune.

Helene indledte med at fortælle om sin hverdag, og indledte med at berolige de tilstedeværende. Det meste af hendes tid gik faktisk med at få folk på bl.a. vores alder til at spise mere eller bedre. Det kunne være efter sygdom-hospitalsindlæggelse eller skader, hvor mange mister appetitten. Det er vigtig at forstå at maden er vigtig i træningsforløb og specielt under rehabilitering. Mad skal helst være en kombination af nydelse og kærlighed, med basis i de gode ting.

Vi startede sådan set med en gennemgang af ”lortetyper”, da det giver en ganske god indikation for om kroppen fungerer optimalt. Input og output skal være fornuftig, men væske er også en nødvendighed, og en tommelfinger regel her er ca. 30 ml. væske pr. kg. Kropsvægt.

Der var ikke noget revolutionerende nyt, da vi vel alle sammen er klar over at vi skal spise varieret og godt, men det blev også slået fast at alle over 65 år absolut behøver kød i kosten. Grøntsager og fisk er stadig også godt, og de gode olier og fuldkornsbrød er selvfølgelig perfekt.

Vi fik en forklaring på, hvorfor den gammelkendte Kostpyramide er blevet afløst af Kostcirklen, som mere detaljeret kan rådgive om de forskellige behov vi i dag stiller til den kost vi indtager. Vi skal vænne os til at se om fødevaren har et Nøglehuls- eller Fuldkornsmærke på emballagen, da det er et fingerpeg om et produkt man roligt kan fortære. Vi fik bl.a. at vide, at bare at udskifte det kridhvide sandwichbrød til et mørkere med rug ville være et godt tilskud til en sundere hverdag.

Der var i foredraget ingen løftede pegefingre, men tværtimod en god og positiv stemning med rigtig mange spørgsmål undervejs. Afsluttende var der mulighed for at stille spørgsmål og de var mange. Det hele afsluttedes med sjove bemærkninger (”Lort er det nye Sort”, K vitaminer er ikke Kage vitaminer”), men selvfølgelig også stort bifald fra forsamlingen.

Referat Torben B. Jensen

 

 

Referat af møde 6. december 2022

Formanden indledte med klaverspil og Holger Buchhave sang fra 1956 – Nu har vi altså jul igen.

Oplyste derefter vi havde 40 tilmeldte, hvilket var rekord. Der var allerede 20 tilmeldte til julefrokost – frist for tilmelding 14. december.

—-0—-

Rasmus Bech

Galathea 3 ekspeditionen.

Galathea er en videnskabelig forskningstradition, og har været det i knap 200 år. Efter Englænderne i 1802 sænkede og stjal den danske flåde mistede Danmark førerpositionen indenfor søfart. Kong Christian Vlll sendte Galathea 1 ud i verden i 1843-1845 for at promovere Danmark. Galathea skulle besøge mange lande og sejlede faktisk hele jorden rundt. Skibet var 40 meter langt og der var inkl. besætning, forskere mv 231 personer om bord – og der var proviant til 1 år, så måtte man finde ud af resten. Forskningsresultaterne blev ikke så epokegørende som man troede.

Efter hjemkomsten besluttede man, at 100 år efter skulle der en ny Galathea ekspedition af sted på samme rute for at se hvordan verden havde ændret sig i mellemtiden. Dvs. i 1945; men der var jo kommet en krig i vejen. Alligevel begyndte planlægningen faktisk allerede i 1941. Efter krigen blev der søgt midler fra fonde osv. og Galathea 2 blev til virkelighed i 1950-52. Galathea 2 var en ombygget engelsk fregat 80 meter langt og med ca. 90 marinefolk og 25-30 forskere. Galathea 2 var væk i 2 år.

Rasmus der er ”gammel journalist” på Politiken oplyste med humoristisk skam, at det faktisk var konkurrenten Jyllands-Posten der fik ideen til Galathea 3 ekspeditionen. Men da der var mange fonde og staten også bidrog kunne Jyllands-Posten ikke stå som arrangør. Politiken var glade. Medie som tv blev valgt TV2; men TV2 var alene interesseret i sensationer, og ikke selve forskningsresultaterne og den formidlingsekspedition Galathea 3 også havde. Men der var ikke store Loch Ness uhyrer eller lignende så Tv-dækningen var elendig.   

     

Galathea 3 stævnede ud i 2006 og det var forsvarets inspektionsskib Vædderen. Det var et moderne skib fra 1992 og var forud for sin tid. Fx var der anlæg til at omdanne saltvand til ferskvand og affald blev forbrændt på skibet og anvendt til varme mv., og der blev altså ikke smidt rester overbord (som i gamle dage). Der var i alt 102 søfolk med (over 2 omgange – blev udskiftet). Der var 50 forskere/mediefolk med og på Vædderens dæk (hvor der havde været helikopterplads o.l.) var der blevet opsat containere, hvori der kunne forskes.

Formidlingsopgaven var overfor skoler og gymnasier som kunne følge med i forskningen undervejs – og der var hele tiden 2 elever med (som blev udskiftet undervejs). I alt meget fornuftigt opsat.

Der var i alt 40 forskningsprojekter. Rasmus var heldig at få et togtben – og da Rasmus tidligere har interesseret sig for ålen, valgte han det togtben der hed Ålens vandringer. Rasmus påmønstrede Sct. Croix og fulgte forskningen i Sargasso havet hvor ålen gyder. Vi fik herefter alle et indblik i hvor godt Rasmus kender til ål i alle afskygninger og hvordan de vandrede til Sargassohav for at gyde – og ungerne tog tilbage fra gydestederne til ”forældrenes” opholdssteder. Vandringer som kunne tage et par år. Rasmus har lovet at holde et senere foredrag om ålens vandringer. Det kan vi glæde os til.

Der var løbende 10 journalister om bord på de forskellige togtben. Når man påmønstrede, fik man sin ”messe”-placering angivet. Der var cafeteriet som var til de menige. De menige skulle selv dække borde og rengøre alt bagefter. Så var der sergentmessen, hvor der var servietter og messedrenge til oprydning; men maden skulle man selv hente. Rasmus blev placeret i sergentmessen (og det var et herligt sted). Så var der officersmessen hvor næstkommanderende sad for bordenden. Ingen startede med at spise før næstkommanderende havde gaflen i maden. Der var servering og afrydning.

Chefen (som ikke ville kaldes kaptajn) spiste hos sig selv og fik maden bragt og serveret af hovmesteren. Det måtte være r..kedeligt at spise alene, og derfor inviterede chefen mange gange gæster. Rasmus var heldig og spiste med chefen. Rasmus spurgte hvorfor hierarkiet var sådan. Chefen forklarede, at det var vigtigt at alle kunne få ”luft for frustrationerne” når man var længe på havet. På denne måde kunne de menige rakke ned på sergenterne, og sergenterne på officererne og officererne på chefens uduelighed. Så havde alle fået luft – og arbejdet kunne fortsætte.

Der var en aften hvor der vist film. Filmen Martha er kult for søfolk ikke alene i Danmark; men også for svenske og norske marinere.

Det var tanken, at Rasmus skulle fra Sct. Croix og videre til Boston og derfra til København. Undervejs talte han med nogle søfolk og spurgte hvad der skulle ske når de kom til København. Stor fest? Næh de havde alle fået 2 billetter til Tivoli og det var det.

Rasmus fik fat i sin chefredaktører og de ville gerne holde en stor fest for dem – måske også for at tage æren fra Jyllands-Posten (hæ-hæ). Men da Rasmus fandt ud af, at der måske var tale om ca. 400-450 gæster, sagde han til sin chefredaktør, at der nok var for mange – men nej Jo flere Jo bedre. Så Rasmus afmønstrede i Boston og tog fly hjem til København for at arrangere festen – og det blev i Politikens trykkeri hvor der på den ene store væg blev vist rullende billeder fra ekspeditionen og på den anden blev der vist filmen Martha (uden lyd). Festen blev en stor succes og alle var mødt op i gallauniform. Politiken fik megen omtale.

Det her var et kort uddrag af Rasmus´s spændende og humoristiske foredrag. Der var helt stille under fortællingerne og ind i mellem store brøl af grin.

Referenten henviser i øvrigt til nedenstående links som er vanvittig gode at blive klogere på.

Referent Kjeld

—–0—-

Se nedenstående link til artikel. Meget god og fortæller om ombygning af Vædderen og ekspeditionens færd.

Madsen, Jørn: Galathea 3 i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 6. december 2022 fra www.https://denstoredanske.lex.dk/Galathea_3

Og denne hjemmeside om hele ekspeditionen og hvad hvert enkelt togtben gik ud på. Meget interessant hjemmeside.

Galathea 3

Eckersberg, CW – Korvetten “Galathea” i en storm i Nordsøen – 1839

 

Referat fra vores medlemsmøde den 29. november 2022

Gunner bød velkommen og spillede flot til ”Regnvejrsdag i november” af Ebba Munk og Pia Raug.

En god opvarmning til Torben B. Jensens indlæg om sin rotur på tværs af Skotland.

Flodbådsrotur på Caledonian Canal, der strækker sig mellem Inverness til Fort William. Ca. 140 km.

I en meget small og lang klinkebygget robåd, – 2’er med styrmand ”Bue Viking” fra 1964 begav Torben, – hans hustru og en god veninde sig ud på opgaven.

Men først op til Göteborg og videre til Newcastle, via Kristiansand. Herefter kørte bilen dem til Edinburgh, hvor der lige var lidt tid til at være turist og samle mod og hjerte i maverne til den kommende uges strabadser.

Torben kom til at synes om ”haggis” og hans hustru ”whisky”

Teamet var meget erfarent og havde gjort sine forberedelser hjemmefra. De skulle sove i telt, og kvinderne i det store og Torben i et lille festivaltelt. Det viste sig ret hurtigt at Torbens telt ikke var skabt til Skotlands vejr, – sagde han, og ganske snart havde han fundet plads i kvindernes telt!!

De blev også lidt genkendelige, da de var teamet, der altid gik med hver sin spand, – hvis de nu skulle noget! – Men det var af praktiske årsager, da spanden med låg, blev brugt til alle deres værdisager, og sager, der ikke måtte blive våde. Desuden kunne spandene bruges til at sidde på, når der skulle hygges på bryggen eller ved bålet om aftenen.

De forcerede tidevandet, ved de rigtig mange sluser, de mødte undervejs. Ofte kunne de blive siddende i båden, og lade sig hæve eller sænke, men i et enkelt tilfælde, blev de gennet ud af båden, og måtte så holde snor i båden, der startede 5-6 meter nede og blev hævet op til dem efterfølgende.

Bortset fra første dagen, der var tåget, kold og med regn og blæst, og samtidig også var den længste dagstur på 42 km, kom solen og turen blev herefter nydt i herligt vejr.

En tur i godt selskab. Dejlig oplevelse under primitive telt forhold, hvor det ikke var B&B logier.

Torben nævnte ikke hvor ofte han siden har fået haggis, men nævnte at han ofte skulle hjemtage en flaske af den gode whisky hans kone synes så godt om, når han kom hjem fra sine forretningsrejser. – Og det forstår man jo godt!!

10 år senere tog teamet en rotur gennem Berlin, så både haggis og whisky kunne åbenbart holde sammen på noget.

Tak Torben!  

For referat: Torben Bo

 

Medlemsmøde 22. november 2022

Vi var 21 svende, der på en blæsende og kold novemberdag, besøgte den dejlig varme Naverhule i Helsingør.

Efter en rigtig hyggelig togtur fra Køge via Hovedbanegården kom vi perfekt op til Helsingør Station, hvorfra vi gik hen til Naverhulen.

Klubben er stiftet i 1919. Første verdenskrig var færdig og mange håndværkere vendte hjem efter at have arbejdet i fremmede lande.

Naverne i Helsingør har rod i Helsingørs traditionelle, århundredgamle laugsvæsen. Specielt på grund af Øresundstolden, der skabte en stor skare velhavende købmænd, embedsmænd ved toldkammeret og andre indflydelsesrige personer, og dermed et givtigt marked for håndværkere fra nær og fjern.

 

Et rigtig hyggeligt sted, hvor historier og kammeratskab udveksles over en øl eller vand for hulens medlemmer og gæster.

Da vi kom ind, så vi en helt usædvanlig hyggelig stue, hvor der gennem rigtig mange år var samlet og opstillet utroligt mange fantastiske og sjældent sete effekter fra naverne eller deres bekendte.

Efter at have købt en billig øl eller vand til en enhedspris på 10 kroner, fik vi et underholdende indlæg om Naverhulen, naveren og klubbens traditioner og historier.  

Fyldt med sjove indtryk og gode fortællinger fra en for mig helt ukendt verden, fik vi begivet os tilbage til toget.

På denne blæsende og kolde dag havde vi en rigtig dejlig tur med fornøjelig snak og gode historier i hyggeligt selskab.

Naver er en forkortelse for Skandinaver, og bruges om håndværkere fra Skandinavien, der drager på valsen. En naver drager rundt i Europa og laver forefaldende arbejde inden for sit fag.

Især i 1800-tallet og i 1900-tallet rejste håndværkersvende ud for at dygtiggøre sig. Traditionelt var mestre inden for faget i andre lande forpligtet til at tilbyde arbejde eller et måltid mad til naveren.

Der findes regler og traditioner for navere på valsen, blandt andet må en naver kun opholde sig samme sted i seks måneder.

Navertraditionen findes fortsat, især inden for tømrerfaget i Tyskland og Schweiz.  

For referat: Torben Bo

Referat af behageligt møde i Hemingway Club 2, Køge. 15/11-22

Tilstede: Ca. 35 medlemmer (i et lille lokale).

Emnet: Glemmer samleveren/eller gentager sig selv?

Lokalet var en anelse formindsket, så der var ikke mulighed for en lille sang med akkompagnement, det havde ellers været passende med: ”Glemmer Du, så husker jeg det ord for ord” (referentens personlige kommentar).

Billeder af 1 velkendt, og de 2 velkomne og veltalende personer fra Køge Kommune.

Det var en del af Demensteamet i Køge Kommune, nemlig Helle Fuglsang og Karina Degner, som fortalte levende om dette interessante emne, og vi skulle såmænd også bruge hjernen på en tipskupon…, hvor man kunne få 13 rigtige (men kun vinde sin ego fornøjelse, men det er tilfredsstillende i vores alder).

Demens er en betegnelse, som dækker over forskellige, normalt aldersrelaterede sygdomme. Det kan udarte sig på forskellige måder:

Svækket hukommelse

Sprogproblemer

Manglende orientering i tid og sted

Dårlig eller nedsat dømmekraft

Problemer med abstrakt tænkning

Siger ting på forkerte tidspunkter og steder

Humør og adfærd ændres

Personlighedsændring

Mangel på initiativ

Man formoder at ca. 90.000 er ramt i Danmark, hvoraf ca. 62% er Alzheimers. Det er de nære pårørende der skal tage initiativ til at kontakte læge og måske kommunen? Lægen vil normalt foretage en demenstest, og derefter måske henvise til en evt. scanning og neurolog. Her er desværre en del ventetid. Forskellige ting kan afhjælpe problemerne der måtte opstå, og det kan såmænd være noget så simpelt som vitamin- eller blodmangel…

Der findes Demensteam i alle kommuner, hvor man trygt kan henvende sig.

Det var et foredrag, som fornøjeligt førte os igennem et alvorligt emne som nok bliver mere og mere aktuelt for os alle.

Så kan jeg for øvrigt ikke huske mere, (pladder, men sådan er min krøllede hjerne.).

Plancher som blev brugt, kommer sandsynligvis på vores nye hjemmeside snart.

Referat: Torben B. Jensen

Social tur med bus til Assens på Fyn 8/11 2022

Vi var 28 forventningsfulde gutter, der mødtes ved Køge station kl. 08:00, for at have en hyggelig, spændende og vild dag sammen.

Vi besøgte Strøjers bilsamling…………

Det var helt vildt. En kommentar, jeg tror vi alle fik sagt flere gange i beundring over alle disse fantastisk flotte biler.

Godt hjulpet af vores guide, fik vi samlet kæberne op igen, og med gode røverhistorier og oplevelser som races bilerne havde deltager i, kom han fantastisk rundt om næsten alle bilerne. Måske ca. 120 stk. Der er Bugatti, Bentley, Rolls-Royce, Mc-Laren, Ferrari, Porsche, Mercedes, Bac og den dansk producerede Zenvo blot for at nævne nogle!

Der kan også bygges racerbiler i Danmark. En Zenvo fra Præstø.

Der var rigtig mange røde Ferraier – og enkelte ”misfarvede”

Ejeren Jørgen Strøjer kom lige forbi og fortalte om bilerne og endnu flere hyggelige røverhistorier og hvordan han havde fået købt nogle af bilerne.

En dejlig dag med store drenge smil på læberne landede igen i Køge med en fantastisk tur i bagagen.

For referat: Torben Bo

Referat af møde den 1. november 2022

Jazz og blå briller – Flugten fra Stasi ved Dan Hilfling Petersen

Formanden indledte med opfordring til at skrive bidrag til blå bog, og Torben Bo opfordrede igen til flere deltagere til referatgruppen.

—- 0 —-

Dan indledte med at ”historien” startede i 1963 (og Dan 19 år gammel) da de skulle spille til havnearbejdernes fagforenings fest – og det var dengang der blev sat en kasse øl (50 stk.) foran. I pauserne sang et ”rødt” kvindekor som snart skulle optræde i DDR. Korleder spurgte om det var noget for os – og 14 dage efter fik vi en invitation fra DDR. Om det var den øl-løftede stemning der gjorde det ved Dan ikke.

Vi tog til DDR – hvor vi skulle være i 14 dage og optræde 5 gange. Vi besøgte en bekendt til orkesteret i byen. Vi fik rigeligt at drikke og aftenen udviklede sig så hele opgangen var i en lille 2-værelses, hvor vi spillede og fyldte det ene værelse. Jazz var ukendt og forbudt i DDR (det var jo amerikansk musik – og farligt og havde derfor været forbudt indtil DDR fandt ud af, at jazz var amerikanske arbejdersange). Det var festligt og godt den aften.

Vores første optræden var en vild succes – selvom vi spillede i vores eget tøj og fodformede sko som DDR ikke havde set før. Chefen anbefalede flere job – og vi blev enige om at efterårsferien var et godt tidspunkt. Alle i bandet læste jo, og havde fri i efterårsferien.

I efterårsferien mødte Dan en pige (Bärbel) som han blev vildt forelsket i. Kunne dog kun besøge Bärbel hver 14. dag på et 2-dages pas. Lidt besværligt; men det var jo vilkårene.

Dan tænkte på at smugle Bärbel ud; men vidste det var svært med patruljebåde ud for Warnemünde.

En dag fik Bärbel besøg af Stasi der ønskedes hendes medvirken til at hverve Dan som DDR-spion – og hvis Bärbel ikke ville havnede hun i et usselt job og meget mere.

Stasi mødtes med dem, og opgaven gik ud på at skaffe Kraks vejviser – som jo var nemt nok. Dan var betænkelig og kontaktede efterretningstjenesten i Danmark. Efterretningstjenesten var interesseret i hvorledes DDR hvervede agenter så Dan fortsatte med at skaffe oplysninger. Dan blev ”ansat” som Knud Jensen af DDR; men ingen fa de oplysninger der blev videregivet ville eller kunne ændre verdensordenen.

På et tidspunkt blev Dans far kaldt til politiet – og han troede det var en trafikforseelse det handlede om; men efterretningstjenesten ønskede at faderen fik Dan til at stoppe som spion. Faderen var rystet for han vidste intet!!

Dan havde i mellemtiden fået en plan med at ombytning af person og falsk pas. Dan tjekkede på sine ture hvor betjente mv var.

En aften fortalte Dan jazzgruppen alt – også planen. Gruppen diskuterede planen, og var enige om at den var god og godt kunne gennemføres.

Faderen nægtede Dan at tage af sted. Men storebror (24 år) ville gerne høre planen – og Dan tog papirer frem på spisebordet og fortalte hovedtrækkene i planen. Storebror fandt planen god og ufarlig og ville gerne hjælpe. Faderen som jo også havde hørt planen ville NU også gerne deltage.

Så blev der talt om flugtplanen og mange detaljer fx en x-tra bil der skulle gå i stå for at forsinke osv. osv.

Et nyt pas blev fremskaffet ved at vaske et pas i 40 grader og så få et nyt med ændret foto, sikre at man ikke blev skygget og meget mere.

Selve planen blev vi selvfølgelig orienteret om,o g den vil jeg ikke gengive her, fordi Dan har skrevet en bog om flugten. Det var nervepirrende at høre den forholdsvis enkle plan og alle de detaljer der var forinden. Mødedeltagerne var helt stille.

Første forsøg måtte de aflyse under operationen. De gennemgik planen og der blev flere involveret. Nu var 13 deltagere – men ingen ville have Dan med!!

Det lykkedes jo, og Dan ventede ved færgen i Ystad (fra Polen) som var meget forsinket. Var de med, var alle med. Nervepirrende. Men alle var med.

Derefter turen til Limhamn og færgen til Dragør.

Dan og Bärbel er stadig gift og har været det i 55 år, og Bärbel lærte dansk, så allerede efter 4 måneder kunne hun selv gå til fx lægen uden Dan som tolk. Syntes dog det var en mærkelig læge der spurgte om hun havde haft røde hunde – mærkeligt spørgsmål som hun besvarede med, at hun da havde haft en puddelhund, men den var sort. Sprogforbistringer; men sjovt bagefter.

Dan fik et bragende bifald af de ca. 35-40 deltagere.

Referenten vil gerne henvise til DRTV og søg efter ”Danskere i DDR” og se evt. afsnit 3, hvis du vil vide mere om selve flugten. Dan bliver interviewet i afsnittet.

Herudover bogen som afbilledet: Jazz og blå briller. Flugten fra Stasi

Referent Kjeld Olsen

Referat af behageligt møde den 25. Oktober 2022.

Tilstede: ca. 35 ærede medlemmer.

Emnet var endnu engang James Bond, af Finn Orbe og Jan Haugvik.

Indledning og sang under ledelse af Formanden (Tra ta tra m.m.), og derefter en del praktisk bemærkninger omkring fremtidige møder, nedlæggelse, men også styrkelse af IT gruppen, samt bøn om at flere melder sig til Referatgruppen, tak.

Herefter gik de 2 veloplagte herrer i gang med et hæsblæsende foredrag, omkring de indtil nu sidste film med Superhelten Mr. James Bond. Grundet en strålende indtjening for filmene, er man sikker på der kommer flere? (Nobody kills a Golden Goose).

Vi fik en sjov gennemgang af de sidste 11. film, og de skuespillere som spillede hovedrollen, nemlig Timothy Dalton, Pierce Brosnan og David Craig.

Der var også lidt omtale af de ”mærkelige” James Bond kopifilm, som den mystiske Casino Royal med Herb Albert musik, og Peter Sellers som agent fra 1967, men også lidt om de danske skuespillere der har været med (mest som skurke….).

Som sidste gang var, der interessante klip fra de forskellige film, og ikke mindst baggrundsoplysninger om budgetter m.m.

Herrerne lavede endnu engang, et professionelt foredrag med både lyd, film og friske bemærkninger, og bag det hele, sad den nærværende Mr. Roadie og styrede løjerne.

Der blev afsluttet med et massivt bifald til begge d´herrer.

Torben B. Jensen

Summemøde den 18. oktober i Sundhedscentret med 24 deltagere.

Mødet var etableret i stedet for turen til Thorsvang Samlermuseum på Møn, der måtte aflyses da der ikke var tilstrækkeligt med tilmeldinger.

Torben Bo indledte mødet og informerede om baggrunden for aflysningen.

Da klubben har fået mange nye medlemmer – nu 62 – blev det lige ridset op, at vi startede den 18. januar 2022 med 17 deltagere.

Vi blev refereret ind på Hemingway Club Danmarks hjemmeside, hvor vores referater ligger, og en opfordring til de nye medlemmer, at kigge ind på vores side og læse referaterne fra de forskellige møder. Der ud over kan de også se vores kommende aktiviteter for resten af året 2022.

Der ud over en opfordring til at vi også læste hvad der foregår i de andre Hemingway klubber, som en inspiration til kommende initiativer for 2023 sæsonen.

Jens og Keld åbnede op for vores hjemmeside og viste hvor langt de er nået med projektet. Meget spændende. Vi kan forvente at der bliver sendt en mail ud til alle medlemmer, hvor vi kan skrive lidt om os selv, der kan indgå i en blå bog.

Herefter blev der igangsat en idé udveksling mellem medlemmerne med udgangspunkt i disse punkter:

 • Hvilke aktiviteter synes I er interessante?

Personers oplevelser interne/eksterne
Besøg hos virksomheder/rundvisninger – via medlemmers netværk eller HC netværk. Faglige indlæg – interne/eksterne
Temaer – f.eks. som HC1 har haft i år. ‘Den grønne omstilling’ – med relaterede indlæg og virksomhedsbesøg
Udflugter til seværdigheder
Øvrige? 

Jørgen indsamlede de nedskrevne ideer, og styrelsen vil så samle dem, og se hvad der kommer frem heraf.

Et hyggeligt møde hjulpet som vanligt at en aktiv barista gruppe, der havde sørget for dejlig kaffe og brød.

Tak til jer alle.

For referat: Torben Bo

Referat af mødet den 11. Oktober 2022.

Tilstede: Ca. 35 medlemmer.

James Bond universet ved Finn Orbe og Jan Haugvik.

Efter en kort velkomst, gik de veloplagte foredragsholdere hurtigt i gang, og hold da op hvor der skete noget… Det er vel ikke så mærkeligt, når det gælder spionen og kvindebedåreren over dem alle, nemlig selveste Mr. James Bond.

Universet er skabt af englænderen Ian Fleming, en mand født med en guldske i munden, som famlede sig lidt frem i livet via gode kontakter og skoler, men selvom bortvist fra Eton, endte med at få en glimrende stilling i MI 5 (den engelske efterretningstjeneste). Han havde en god fantasi, hvorfor han også tidligt havde hjulpet efterretningstjenesten med at lave såkaldte Fake News….

Filmproducenterne Brocolli og Salzman købte filmrettighederne til historierne og en verdens succes var skabt, allerede med den første film: Dr. No.. Dansk premiere i Nørreport Bio.

Senere er det blevet til mange andre film, og samtlige er blevet store succeser overalt.

Igennem årene, har vi set flere skuespillere som helten. Sean Connery, George Lazenby, Roger More og Daniel Craig har spillet rollen, men alle var populære…

Det var et meget veloplagt foredrag af 2 mennesker som havde prøvet det før, så en stor tak til dem, men de kommer heldigvis snart igen til endnu et foredrag om superhelten, så glæd Jer til mere spion hygge.

Torben B. Jensen

.to be continued…….

Medlemsmøde den 4. oktober blev afholdt med en frisk tur til Kastellet i København.

23 fremmødte havde en dejlig dag, hvor vi mødtes på Køge Nord station, og kunne køre hele vejen ind til Østerport.

Med et flot efterårsvejr i ryggen, stod den på spadseretur rundt på stierne i den grønne oase omkring det kulturhistoriske fæstningsværk.

Efter at have passeret vagterne, tog guiderne imod os som aftalt ved flagstangen. En spændende og underholdende tur med mange interessante og historiske fortællinger fulgte os hele formiddagen.

Hvorfor Christian den IV begyndte at bygge det, og at det stod færdigt i 1664. Et forsvarsværn for København med høje volde, fremskudte bastioner og dybe og brede voldgrave.

Turen gik forbi kirken, hvor pianisten øvede så flot på orglet, og vi fik vist de tilstødende fængselsceller. Herfra fik vi fortalt mange af de drabelige, grusomme og forfærdelige historier om, hvem der havde siddet i cellerne, hvad de havde gjort, og hvordan mange af dem endte sine dage. Kongernes involvering gennem årene og hvilke fanger, der blev benådet, og hvem der blev halshugget. 

Tidligere boede soldaterne med sine familier på fæstningen, men med årene er mange bygninger blevet fjernet, og nogle renoveret og disse bygninger benyttes i dag som kontorer for forsvaret. 

Det lykkes os at få bestilt nogle sandwich på Marketenderiet, som vi i fællesskab kunne nyde i nogle tilstødende lokaler.

Mætte af indtryk og den gode sandwich, gik turen til Østerport og toget hjem.

En hyggelig dag i godt selskab.

Referent: Torben Bo

27. september 2022

John Kerrys præsidentkampagne v. Camilla Sebelius

Camilla præsenterede sig. Har en virksomhed som hjælper virksomheder med kommunikation – og er ikke nogen erfaren foredragsholder (men jeg kan røbe, at Camilla var en glimrende foredragsholder).

I en ung alder – ca. 25 år -skulle hendes daværende kæreste studere i Boston – og Camilla fulgte med som det ”tynde øl” og havde intet at foretage sig.

Camilla har altid interesseret sig for politik, at i Boston var der en demokrat John Kerry der stillede op til primærvalgene frem til præsidentvalget 18 måneder senere. John Kerry er født i 1941 i en militærfamilie og fik tildelt ”purple heart” 2 gange for sin indsats i Vietnam-krigen. Hjemsendelsen ændrede John Kerry der var imod krig og kaldte Vietnam-krigen for en katastrofe – og dengang gik Kerry også ind for bæredygtighed og udenrigspolitikken har præget hele hans liv.

Kerry havde uddannelse fra Yale, og blev offentlig anklager i et par år før hans politiske karriere startede – og han var aldeles ukendt.

Camilla blev frivillig – uden løn – for Kerry. De var 13 i alt i 2003 i Bostons kampagnekontor – og nogle har Camilla fortsat kontakt til. Kerry er en god mand, der viste omsorg for sine medarbejdere og støtter, talte altid pænt og er et varmt menneske. Camilla havde kun positive ting at fortælle om Kerry. Kerry møder en dag Camilla og spørger: ”Are you an American” Camilla fremstammede ”no I am Danish” og Kerry ”why here?” og Camilla svarede ”I will help you to be the next president”

John Kerry var junior-senator for Ted Kennedy som hjalp Kerry I primærvalgene som støtte (selvom de ikke ligefrem var bedste venner).

Camilla blev bidt af arbejdet for Kerry – og tanken var oprindelig at hun kun skulle være der i 6 måneder sammen med kæresten – men efter de kom til DK primo 2004 tog hun uden kæresten flyet retur til Boston for at hjælpe. Hendes onkel hjalp med finanserne – 60.000 kr. – så Camilla kunne klare sig. Camilla boede sammen med de gamle frivillige i en beskeden bolig. Camillas kæreste kunne ikke forstå at hun arbejdede 60-70 timer ugentligt.

Da Kerry vandt primærvalgene og dermed var demokraternes præsidentkandidat skiftede alt – Det demokratiske parti tog over – og nu var der sikkerhedsfolk omkring Kerry hele tiden – og man kunne komme ind i maskinrummet med en særlig ”clearence” og sådan én opnåede Camilla.

I præsidentkampagnen kørte Kerry i bus – mange kilometer – og holdt den samme tale hver gang og når man kører i bus i flere måneder, kommer man til at hade det. I Danmark er en valgperiode på ca 21 dage. I USA tager det 18 måneder. Kerry lignede mere og mere en præsident.

Kerry ”opfandt” en måde at fundraise donationer – som i dag må opfattes som oldnordisk; men de fik mange penge. Donationerne blev brugt til bus, tv-kampagner, reklamer der blev uddelt.

Det gik faktisk godt for ham. De store tv-taler skulle fortælle hvilken politik Kerry gik ind for; men bestemt også hvorfor man ikke skulle stemme på Bush.

Tilsvarende fandt republikanerne en smart måde at angribe Kerry – udenrigspolitikken – og spurgte om Kerrys opfattelse af Iran krigen. Var Kerry for eller imod. Kerry vævede og på den ene side og på den anden.

Det får ikke i amerikansk politik. Man skal være klar i mælet.

Selve valgaftenen var spændende – og Kerry fik 50,7 pct. af stemmerne og der var 130.000 stemmer der adskilte Kerry og Bush, men de særlige regler om valgmandsstemmer betød at Bush vandt.

Camilla kunne næsten ikke bære det selv, og tænkte hvordan et menneske kunne rejse sig efter et nederlag og hvor man havde været ”på” i 18 måneder. Det må være hårdt.

MEN Kerry blev jo senere udenrigsminister i Barack Obamas præsidentperiode, og opnåede gode resultater. Selv her i præsident Bidens periode er Kerry udnævnt til: Special Presidential Envoy for Climate.

Og Kerry rejser fortsat meget i en alder af 79 år. Flot klaret.

De 10 måneder har præget Camillas liv siden på en positiv måde.

Camilla fik et stort bifald for hendes engagerede og livlige indlæg der var spændende at høre.

Referenten skønner der var ca. 40 – 45 deltagere.

Referent Kjeld Olsen

Wikipedia:

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7fc326cc2299f36fJmltdHM9MTY2NDIzNjgwMCZpZ3VpZD0wNTU4MzlhNC01NWMwLTYxMWMtMmI4Ny0zNjg3NTRhYjYwNjQmaW5zaWQ9NTIxMQ&ptn=3&hsh=3&fclid=055839a4-55c0-611c-2b87-368754ab6064&u=a1aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSm9obl9LZXJyeQ&ntb=1

lidt biografi fra udenrigstjenesten

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=26d277e6dd5a971dJmltdHM9MTY2NDIzNjgwMCZpZ3VpZD0wNTU4MzlhNC01NWMwLTYxMWMtMmI4Ny0zNjg3NTRhYjYwNjQmaW5zaWQ9NTI2NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=055839a4-55c0-611c-2b87-368754ab6064&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc3RhdGUuZ292L2Jpb2dyYXBoaWVzL2pvaG4ta2Vycnkv&ntb=1

Medlemsmøde den 20. september 2022 med vores Eigil Larsen, der fortalte om sit arbejdsliv med opture og nedture.

Erling blev inspireret under et tidligere indlæg til at ville holde sit eget indlæg om, hvordan hans arbejdsliv havde udviklet sig, og hans liv efterfølgende havde formet sig.

Eigil fik masser af tid og kærlighed med og af sin mor og havde en dejlig barndom.

Gennem skolegangen viste det sig, at Erling nok var mere gennemsnitlig, end hans mor havde indtryk af. Han sprang ud af gymnasiet, da han ikke kunne følge med. Fik en læreplads som maskinarbejder. Et beskidt og hårdt arbejde, der slet ikke passede til Erling.

Han genoptog uddannelsen og blev skolelærer, og senere overlærer. Mange år som succesrig skolevejleder, der kunne få børnene, der hang lidt i bremsen, i gang med et arbejde og bedst en uddannelse.

Det blev gjort med Erlings succesrige metoder, indtil der kom en kvindelig leder, der fortalte Erling at han arbejdede helt forkert med de unge, (der skulle mange flere følelser med i pædagogikken). Ikke den kontante Erling facon.

Erling kunne herefter ikke finde modellen og metoderne i arbejdsopgaverne og finde sin vej til succes. – Men kæmpede med det gennem flere år, og blev mere og mere usikker og deprimeret over den drejning hans arbejdsliv havde taget. Han havde mistet sin tro på det han gjorde, og kunne ikke se en vej ud af det.

Resultatet blev søvnløse nætter og til sidst en blodprop og lang sygemelding.

Erling kom tilbage på arbejdsmarkedet igen, og har siden reflekteret meget over, hvad han skulle/kunne have gjort. At Erling havde betalt til efterløn hele hans arbejdsliv, blev hans redning ud af arbejdsmarkedet, og han kan nu koncentrere sig om de ting i livet, der interesseret ham og giver ham fornyet indhold.

Et meget interessant indlæg, som mange af os, i en vis udstrækning, kan nikke genkendende til. 

Vi er glade for at have Erling med på holdet i HC2.

For referat: Torben Bo

Referat af 13/9-22, Hemingway Club 2, Køge

Tilstede: ca. 26-28 medlemmer

En kort indledning ved Torben B. Sørensen, da Formanden ikke var tilstede. Det klarede han fint med sin introduktion til Birgit og Henning Olsen, som skulle fortælle om deres specielle forhold til Gambia.

Birgit startede med at fortælle, at hun som pensioneret skolelærer var blevet interesseret i et skole projekt, startet af en dansk sygeplejerske.

Forbindelserne imellem Danmark og Gambia blev tætte, da Spies Rejser, som nogle af de første startede med charterrejser direkte til hovedstaden Banjul allerede i 1960érne. Her var solgaranti og danskerne valfartede hertil og en turistindustri opstod hurtigt ved de skønne sandstrande.

Landet er ganske småt og består af land på begge sider af River Gambia, og der er i dag ca. 1.9 millioner indbyggere, og man er omgivet af den store nabo, Senegal. Det officielle sprog er i dag engelsk.

Masser af slaver (Se en kontrakt på billedet) er herfra fragtet til USA fra det, der tidligere hed James Island (I dag Kuntah Kinte Island, efter den berømte roman og TV serie).

Det er tydeligt at det er blevet en hjertesag, og ægteparret er nu dernede min. 1 gang om året for at arbejde og hygge med kolleger og venner. Foredraget med mange informationer og billeder blev afsluttet med klapsalve

Evt. bidrag til: SOS-Gambia (http://sos-gambia.dk.

Ref. Torben B. Jensen

 
  Skoleprojekt er vokset formidabelt, og efterhånden kom Henning også med i det, så ægteparret er i dag begge aktive på hver deres måde, hvor Henning mere er den praktiske ”gris” og Birgit den undervisende. Det var imponerende hvad man har nået, og meget af det ved hjælp af sponsorer fra Danmark, hvor man har fået eksempelvis brugte møbler og flotte legeredskaber.

 

Medlemsmøde den 6. september 2022 med vores egen Folmer Jørgensen, der kom og fortalte om sit lange og spændende arbejdsliv ved Siemens.

Folmer har været langt omkring, som elektriker hos Siemens. Vi kan være glade for at der nu er opsat brandalarmer i næsten alle Københavns kirker, teatre og på Kronborg. Har arbejdet på næsten alle Danmarks broer, hvor han viste nogle fotos han havde taget, da han var oppe på pylonerne.

Har i flere perioder, – i nogle tilfælde op til flere år, været udlånt til bl.a. DSB og en periode i Stavanger, Norge, hvor en borerig skulle rigges til.

Folmer har haft et meget varieret og interessant arbejdsliv hos Siemens, og der var historier fra rigtig mange kendte bygninger og steder fra det ganske land, der skulle fortælles.

Et langt arbejdsliv sluttede med den store anerkendelse af Dronningens Fortjenstmedalje.

Tak Folmer.

Referent: Torben Bo

Referat af busturen til Oplevelsescenter Nyvang, Holbæk tirsdag den 30. august 2022

Formanden oplyste til referenten, at der var 18 tilmeldte – og at det i forhold til klubbens økonomi ikke er rentabelt med så få tilmeldte.

Det bekymrede formanden, da der jo forude er Rundvisning Kastellet, Torsvang Samlermuseum på Møn, Støjers Samling i Assens og Naverklubben i Helsingør.

Er fremmødet til de næste par udemøder som i dag, bør styregruppen sammen med medlemmerne nok overveje forhåndstilmeldinger eller i værste fald stille sådanne aktiviteter i bero.

—- 0 —-

Vi var alle på stationen kl. 09.00 og ventede på bussen – Vi fik da snakket godt og Jørgen hang i telefonen. Bussen kom da – og der var rigeligt med plads til alle.

Vi var fremme ca. kl. 10 og fik besked på, at bussen afgik kl. 14.00 (ikke 14.02!!). Oplevelsescentret er en lille ”andelslandsby” i midten af 1900-tallet. Det var faktisk et stort areal.

Vi fik minderne frem, da vi så Brugsen fra gamle dage med gamle diske, kaffemølle og meget andet – og endda med Rød Tuborg, og enkelte medlemmer oplyste, at øllen var rigtig god.

Falck-Zonen så vi med oldgamle ambulancer og et værksted hvor de frivillige arbejdede med at reparere og vedligeholde bilerne – og videre til mejeri (hvor der i weekenden produceres smør og mælk) og et andelsfrysehus, hvor beboerne havde hver deres ”mini”-fryser med navn: Fru skolelærer Knud Hansen osv. (Det må da lige være noget for feministerne i dag!).  Så over til smeden der var i gang med at smede julehjerter som skulle sælges til juleudstillingerne.

Elektriker Flemming havde glædet sig til at se en jævnstrømsmølle; men det lignede absolut ingenting. Savværket var i gang og larmede så man troede det var løgn. Der var også damptromler, hangar, husmandssted med have (og vi var et par stykker der smagte afgrøder fra nyttehaven).

Så var der en lille by i byen; med politi (og museum), frisør, posthus med sække og noget broderi. Det var interessant at se, og vi talte med den tidligere betjent da vi så en masse stempler og fik en snak om Varulvene i Danmark under krigen (som vi have et indlæg om 29. marts 2022).

Bagerbutik og gammelt legetøj og slagter var der også; og så KTAS-museum – og der var julelys i en elektrikers øjne da han så ledningsbundtet.

Det var nostalgisk at se telefonerne og de gamle telefonborde – og foto af telefondamerne. Vi tænkte på vi havde telefoner man delte med andre og fx Ægir xxxx og nogle sluttede på fx Ypsilon.

Da vi så et hav af mobil-telefoner kunne vi virkelig se udviklingen – og hvor gamle i gårde vi faktisk selv er.

En herlig og god frokost blev det også til og vi vendte snuden hjemad præcis kl. 14.00 og var retur lidt før 15.

En god dag hvor vi medlemmer også fik snakketøjet klaret.

Referent Kjeld

Medlemsmøde den 23. august 2022 med besøg af Køge Borgmester Marie Stærke

Gunner bød velkommen, og satte sig ved klaveret og akkompagnerede os med sangen: ”Jeg er havren” Musik/Tekst: Aksel Agerby/Jeppe Aakjær (1916)

Herefter blev Marie Stærke budt velkommen og Gunner takkede for de 50.000 vi har fået i støtte.  Marie kom på scenen og startede med at give udtryk for sin glæde og stolthed for Hemingway klubberne i Køge. Vi ligger højt på hendes opmærksomhedsliste.

En af Marie Stærkes mærkesager er borgerdialogen. Derfor prioriterer hun også at mødes med os. – Os – De rigtige Køge borgere, der bliver påvirket af, og skal leve med de politiske beslutninger, der bliver ført ud i livet.

På medlemsmødet 9/8, blev der forberedt spørgsmål til Marie, og Gunner havde ligeledes fundet nogle udfordrende spørgsmål.   

Med godt humør og i en hyggelig stemning blandet med latter og spændende svar på spørgsmålene kom Marie gennem de fleste, og der var super gode spørgsmål, hun ville tage til sig og med hjem i arbejdet.

Ud over borgerdialog, er det også en mærkesag, at Køge skal være den by, hvor færrest borgere er alene og ensomme. – Derfor er Hemingway klubberne et rigtig godt initiativ.  

Et super godt møde, og ville vi se hende igen, ville hun ikke tøve med at komme. Og samtidig blev vi opfordret til at gøre brug af administrationen, hvis der var områder vi gerne ville høre mere om.

Med denne afslutning suser Marie til et nyt møde på rådhuset.

Efter et kort break, fik vi igen mulighed for at se den prisbelønnede video af Jørgen Friis, om arbejdet i Køge Miniby. Og 3rd gang var lykkens gang.  

Fantastisk at se hvordan bygninger bliver til med små mursten og vinduer i forholdet 1:10 samt reparationsarbejdet på eksisterende huse og både.

Torben Bo annoncerede for vores kommende tur til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.  Og Gunner fik vi overtalt til at sætte cykelturene i gang igen om fredagen. På fredag den 26. august startes der fra Torvet kl. 10:00. Alle er velkomne med cykel og hjelm.

For referat: Torben Bo   

Møde 16. august 2022

Udemøde: besøg Køge Bibliotekerne, Kirkestræde 18.

Der var mødt 18 deltagere til dagens arrangement. Gunner oplyste, at dagens møde var 2 delt. Den første time med bibliotekar Anders der ville vise søgemuligheder og rundvisning på hele biblioteket.

2. del var udearrangement med ”De gæve Gutter” der spiller musik frem til kl. 11.00

Anders bød velkommen og viste hjemmesiden og diverse søgemuligheder, herunder hvilke services der kun blev udbudt på biblioteket fx Infomedia med bla. Aviser.

Herefter orientering og visning af e-reolen – som er et fælles bibliotek for hele DK. Anders viste også Bibliotekerne.dk hvor man kan søge i alle biblioteker i DK, herunder forskningsbiblioteker og andre specialer. Man kunne bestille en bog til udlevering på det lokale bibliotek.

Filmstriben.dk blev vist og her kan man streame film via sin hjemkommunes bibliotek. Gunner supplerede med at oplyse, at man ved oprettelse bliver spurgt om ”hjemmebibliotek” – men var man fx. i sommerhus skulle ”hjemmebiblioteket” ændres til den kommune, hvori sommerhuset var beliggende.

Anders orienterede også om biblioteksvagten.dk, hvor der hverdage frem til kl.22 var bemandet med bibliotekar, der kunne svare/chatte med bruger om spørgsmål. Var ekstremt populær under Corona hvor bibliotekerne var lukket.

Herefter var der rundvisning på biblioteket med orienteringer om de afsnit biblioteket var opdelt i.

Herefter var der opstillet stole i gården, og vi fra klubben samt borgere hørte rigtig god musik fra De gæve gutter og klassisk indslag fra Jakob Nørrelund. Det var de kendte sange og viser vi alle kunne synge med på. Der var ”brummere” bag mig og det var dejligt.

 

 

Vi sluttede præcis kl. 11.00 (af hensyn til arrangement i Køge kirke).

Efterfølgende har Gunner fået tilsendt et link til øvrige aktiviteter på biblioteket :

https://www.koegebib.dk/arrangementer/foredrag-debat/i-bisvaermen-mytisk-krigslitteratur-i-den-teknologiske-tidsalder

Referent: Kjeld

Ekstraordinær generalforsamling + summemøde.

Dagen startede med teknikproblemer – hvilket gjorde at vi fik dagens program mundtligt – og fælles morgensang blev udskudt.

Dagens program:

Orientering

X-ordinær generalforsamling

Jørgen viser den film vi missede ved hans foredrag (Køge miniby) – lad os håbe teknik virker. Poul S arbejder på højtryk på mødet.

kaffepause

Summemøde (grupper og spørgsmål til Marie Stærke)

Poul S fik teknik til at virke kortvarigt – han knokler stående ved vinduet – og det blev muligt at gennemføre morgensang.

Orientering:

Gunner erindrede om, at det næste møde 16. august er et udemøde Køge Kirke.

Senere på mødet blev Gunner kontaktet af guide, og det blev konstateret at der var ”kuk” i bookningen. Guide havde ventet på os, og det er ikke muligt at ændre til næste tirsdag. Gunner vil forsøge at finde alternativ og det vil fremgå af indkaldelse. Lokalerne er optaget så det bliver udemøde.

27 fremmødte medlemmer.

Emneforslag til 23. august hvor vi har møde med Marie Stærke.

Cykelhold starter igen.

Jørgen orienterede om de kommende møder frem til juleafslutning (hvor diætist er næstsidste indlæg før jul).

Oplyste at vi var 59 medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling.

Herefter blev der afhold X-ordinær generalforsamling. Referat udsendes særskilt til medlemmerne iht. vedtægterne.

Morgensang. Da teknikproblemerne var løst, var det muligt at gennemføre morgensang (nu formiddag) og Gunner havde valgt Marken er mejet (Adolph Recke – 1886).

Efter morgensang viste Gunner HC2 Køges side på Hemingway Clubs hjemmeside. Jeg tillader mig at henvise til: www.hemingwayclub.dk/klub/koege-2/ hvor også tidligere referater var tilgængelige og program for næste halve år kunne ses.

Der blev stillet spørgsmål til salen om hvor mange der havde været på denne hjemmeside – og svaret var overvældende positivt. Også svar på gennemlæsning af referat på møder hvor man ikke selv har deltaget var overraskende stor.

Jørgen viser film om Køge miniby.

Men men – sørme om ikke teknik igen voldte problemer. Vi har den til gode.

Summemøde

Vi rykkede lidt rundt og sad i grupper a 5 og præsenterede os for hinanden – så vi kom til at kende hinanden bedre. Og der fremkom også forslag til emner formanden kunne drøfte med Marie Stærke til hendes oplæg.

Referent Kjeld Olsen

Så blev det Sommerafslutning for vores første halvår 2022.

Den 28. juni mødtes vi igen, og endnu engang med fantastisk vejr, super hyggelig stemning akkompagneret med dejlig tapas og lidt øl eller vin fra Vinbaren i Oluf Jensens gård.

Der var en dejlig trafik til den hyggelige betjening i baren. 🍺🍷

I ønskes alle en dejlig sommer og vi ses igen 9. august kl. 9:30 i Sundhedshuset.

// Torben Bo

Rundtur på Køge Marina den 21. juni 2022

Havnemester Kenneth Højlund Jensen fortalte og viste os rund på marinaen.

Ca 25 personer benyttede det gode vejr til en helt fantastisk rundtur. Kenneth fortalte med stort engagement og hjerteblod om udviklingen og de betingelser der var og er, med at drive og facilitere marinaen og dens gæster.

Vi kom rundt om hele marinaen og forbi amfiscenen hvor der skal holdes koncerter og de store smukke græsarealer, hvor vi som gæster kan nyde solen, udsigten og den fantastiske natur. – bestemt et besøg værd.

Vores fotograf Leif Vedbæk gør sig klar til at fange de spændende vinkler.

En fantastisk dag i godt selskab.

Torben Bo

HC2, Køge medlemsmøde den 14. juni 2022

Vores formand Gunner indledte dagens møde med nogle oplysninger om vores cykeltur i fredags, hvor vi var 7 medlemmer, der i fantastisk flot vejr cyklede en hyggelig tur på ca. 6 km.

Samtidig blev det annonceret, at vi fredag den 24. juni planlægger at cykle 15 km med start 9:30 fra statuen på Køge Torv. – Husk cykelhjelm og væske! Vi kan alle være med!

Dernæst blev der kastet en snøre ud for etablering af en Street fiskeklub. Vi kan alle kan deltage og os der er +65 år, behøver ikke fiskekort til de områder Gunner skitserede. – Mere herom efter sommerferien, hvor vi må udfordre fiskeriet.

(Gunners 2 præsentationer findes efter referatet)

Så blev der gjort opmærksom på vores sommerafslutning den 28. juni kl. 12:00 hos Vinbaren, Oluf Jensens gård. Er der nogen af jer, der ikke kan finde indbydelsen, giver I Torben Bo en mail. Sidste frist er søndag den 19. juni.

Efter at have sunget akkompagneret af Gunner på klaveret, blev det aktuelt med dagens indlæg om Ældre i trafikken. Endnu en Sølund bror, Jesper (den yngste) kom på scenen. Han har en stor del af sit liv (40 år) arbejdet med trafiksikkerhed, og vil gerne afdække de mange meninger om ældre i trafikken og den sparsomme viden herom.

Som fhv. dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik, har han fulgt trafiksikkerheden over hele verden, og her placerer Danmark sig i top 5. Har fulgt den historiske udvikling i antallet af biler på vejene og antallet af dræbte. Her ser vi tydeligt at hastighedsbegrænsningen på motorvejen, der blev indført i 1972 knækkede kurven af dræbte ift. antallet af biler. Bilerne bliver sikrere og sikrere, og der bliver lavet svingbaner, bump og de brede veje blev indsnævret til et spor i hver sin retning. Alt sammen for at forbedre trafiksikkerheden.

Strategien for at forbedre trafiksikkerheden bygger på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplaner fra 1990, og er løbende blevet opdateret siden. Her indgår handlingsplaner og et væsentligt element er kommunernes lokale initiativer og handlinger, der kan opfylde planerne. Hvor er de sorte pletter og hvad kan der gøres for at forbedre sikkerheden.    

Vi kom forbi fodgængere, cyklister, knallertførere og unge som ældre bilister. Alle uheld med persondate bliver registreret af politiet, der opbygger en database som analyseres for at kunne tilrettelægge nye visioner og indsatsområder.

Ældre bliver mere skrøbelige med alderen, går let itu – og vanskeligere at reparere, så udgangspunktet er at reducere risikoen for ulykker ….. i tide!

De ældres syn bliver svagere med alderen. Det kan være grå eller grøn stær, øjenforkalkning, lysfølsomhed, slagtilfælde eller diabetes.

Når du bliver ældre, er det endnu mere vigtigt, at du har en sikker bil, med høje sikkerhedsstandarder, mange airbags, og gerne automatgear, så du kan koncentrere dig om trafikken og overblikket.

En væsentlig statistik viser at uheld blandt ældre cyklister ofte er forbundet med manglende balance. 60% af alle uheld! Derfor – Køb en cykel du kan håndtere og i rette størrelse så det forbedrer balancen. Sæt cykeltasker på cyklen i stedet for cykelkurv. Kør altid med cykelhjelm – den hjælper når uheldet er ude, og bær synligt tøj.

En mand med stor viden og indsigt, og kan formidle det alvorlige emne på en dejlig realistisk måde.

Tak til Jesper Sølund (Hemingway medlem på Amager)  

Søg mere information hos www.Sikkertrafik.dk

For referat: Torben Bo

Referat af møde tirsdag 7. juni 2022

Køge under besættelsen og jøders flugt fra Lund på Stevns v. pensioneret kriminalchef Bruno Juul

Meddelelser: Formanden orienterede om folder om aktivt seniorliv. Husk rundvisning 14/6 er Køge Marina og 28/6 afslutning (pt. 22 tilmeldte)

Knap 30 deltagere.

Gunner havde (i forlængelse af folderen åbenbart) gjort klart til sangen: With a little help from my friends (Lennon/McCartney) delt os op i hold, hvor vi i forbindelse med refræn henholdsvis skulle rejse os op og sætte os ned samtidig med vi skulle stille spørgsmål og svare – som heldigvis stod på skærmen som Torben styrede.

Ganske udmærket motion og vi sang da virkelig godt med.

–0—

Bruno indledte med at fortælle at han gik på pension i 2006, hvor politireformen trådte i kraft i 2007 – og var alene en overgangsfigur her. Har udover sit professionelle arbejde haft mange foreninger han har deltaget i – længst dog som næstformand for Hjemmeværnsforeningen i 42 år.

Musikanlægget gik i gang – og de velkendte toner fra Danmarks befrielse tonede sig igennem og den velkendte stemme, om at tyskerne havde overgivet sig.

Lidt over 5 års besættelse var slut – og hvordan var det så i Køge? Landet havde allerede inden krigen rationeringer af smør, sukker, kaffe, te og benzin – og flere kom jo til, så befolkningen ”led” da. Bilerne kørte på tørv og gas. Generelt var der ikke de store problemer med tyskerne i Køge – når bortses fra lidt små slagsmål primært på dansebeværtning. Der blev i tiden bygget beskyttelsesrum, og også på Torvet af gamle sveller. Beskyttelsesrummet blev kaldt ”onkel Toms hytte”.

Ultimo juni 1941 havde tyskerne besluttet at kommunister skulle arresteres, og enkelte havde i Buchenwald.

Efterhånden kom der flere sabotageangreb – som af forsigtighedshensyn blev foretaget af gruppe fra Vordingborg.

Tyskerne besluttede, at der skulle oprettes et kystpoliti der skulle kontrollere al sejlads fra havnene og attestere det – så tyskerne ved kontrol på havet kunne se det var kontrolleret.

Den 1. oktober 1943 besluttede tyskerne at danske jøder skulle arresteres. Mange jøder flygtede til Sverige. I alt flygtede 7800 jøder til Sverige – og heldigvis blev kun 500 arresteret og sendt ti Kz-lejre i Tyskland. Af de 500 var de 30 fra Sømandshjemmet i Køge som var blevet ”stukket”.

Brunos research har vist, at den største enkeltredning af jøder var den 8. oktober 1943 med i alt 400 fra Strøby Ladeplads til Sverige. Heraf mange kendte.

I Køge boede en ung kontorist Mogens (22 år) på et pensionat på Emilievej 16 (og ejendommen er der stadig) som var gode venner med en tandlægestuderende Sammy (22 år) der var jøde – og Mogens ville gerne hjælpe med at skaffe flugt til Sammy. Ultimo september 1943 kom Sammys forældre og senere søster (26 år) til Køge og indlogerede sig på hotel – og her skulle man registreres og papirer blev afleveret til politiet. Søsteren som kom efter forældrene oplyste, at der i København var jagt på danske jøder. Det kunne jo være fatalt, og Sammy fik afhentet forældre og søster og fik dem indlogeret på pensionatet.

Sammys familie var udover forældre og søster også svigersøn. Faderen var ”ved muffen” og havde fået nogen til at pakke noget tøj og 15.000 kr. i kontanter som de fik dagen efter. En gennemsnitsløn var 400 kr. mdl. Så det var mange kontanter.

Mogens og Sammy kørte på cykel for at finde en båd/fisker. De fik et tip fra en kystpolitimand fra Rødvig -Knud Nørregaard – om, at der var en fisker i den lille by Lund og de unge mænd for en aftale i stand med en fisker Ingemann som kun havde en fiskerlærling – Bent Hove (18 år) – som eneste besætningsmedlem. De betalte 500 kr. for hver person.

Familien tog fra Køge ca. kl. 21 og kom til den lille by Lund. Fisker Ingemann ville nu pludselig ikke sejle og ville vente nogle dage; men familien sagde nej. De skulle over her til aften. I mellemtiden var lærlingen Bent Hove kommet og han ville da gerne sejle dem over nu – hvis politimanden, som han kendte godt, Knud Nørregaard også ville hjælpe med at sejle.

Det blev så til, at den griske fisker fik 10.000 kr. for båden Ternen KE 186. Der var ikke andre muligheder, hvis de ville over her til aften.

Samtidig var en anden familie også kommet til Lund – forældre og 3 børn, hvoraf den ældste var 24 år – som også var blevet fundet af venlige beboere som koordinerede overfarten. De var nu 13 personer samlet (2 jødiske familier a 5 og Mogens, Knud og Bent) om bord på Ternen som var 7,5 meter lang. Kystvagten fra kl. 23 til 07 var netop blevet kaldt til Rødvig så der var ca. 15 minutter at slippe af sted i. De padlede ud af havnen med sejl på båden og først efter ca. 1 time ville de starte motoren. Men den ville ikke starte; men med hjælp fra Knuds politiuniform og lappegrej lykkedes det efter yderligere ca. 1 times tid at få gang i motoren og ned med sejlet – og så mod Sverige!!

Pludselig hører de lyd af tyske motorbåde – 3 stk., og i mørket havde en tysk patruljebåd tændt projektør men så dem ikke. Heldigt at sejlet var taget ned. Så igen mod Sverige.

Ternen rammes dog af vand ved hækken (bagenden?) men klarer den. Nu var de nær et svensk udlagt minefelt. Minerne var ca. 2 meter under vandet. Bent og Knud mente nok, at selvom der var 13 personer og ål med lasten ville de ikke stikke under 2 meter så de kunne sejle over. Det må da kaldes mod. De kom igennem og var nu i svensk farvand efter 6-7 timers sejlads. De søgte nordpå mod havn. Her blev de afhentet af politiet og kørt til Malmø hvor de blev afhørt, og fik lov til at gå mod mødepligt hver dag. Mogens, Knud og Bent fik job som skovarbejdere resten af krigen.

Ved krigens afslutning kom Mogens og Knud tilbage som ”soldater”; men ikke Bent som havde taget hyre og skulle sejle kul til Göteborg. Skibet ramte dog et svensk anlagt minefelt som den svenske skibsfører ikke kendte, og Mogens omkom desværre.

Ternen står nu – efter donation – på Frihedsmuseet med al den dokumentation der er fundet og nedskrevet i årene efter krigen.

Bruno har søgt efterkommere, og det er der heldigvis fra alle, og de mødtes på Frihedsmuseet og alle fortalte de historier de havde hørt.

Alle troede at efter krigen var det slut – men nej, de russiske styrker havde presset mange til at flygte fra de baltiske lande og Tyskland. Røde Kors tog sig af den opgave.

Bruno havde interesseret sig for perioden og netop denne flugt. Bruno var engageret, og de alvorlige oplevelser blev fortalt med følelser. Bruno fik stor velfortjent applaus fra tilhørerne.

Referat Kjeld

Hvis du vil se mere: Ctrl + klik på link

Fiskerbåd fra Lund udstilles på Frihedsmuseet – Stevnsbladet

Hitler snydt: 7742 jøder flygtede over Øresund | Historienet.dk

Referat af møde tirsdag den 31. maj 2022

Vi startede mødet med fællessangen: Jeg elsker de grønne lunde, tekst/musik J Helms/A Møller 1873.

Gunner spillede og vi sang faktisk godt med.

Ca. 35 deltagere.

Velkomst til Per Vedel, Anæstesilæge – Anæstesi gennem tiderne.

Per er uddannet læge fra 1979 – og har arbejdet med anæstesi i mange år. Nu alene anæstesi i forbindelse med tandlæger. Der er dog ingen tvivl om, at anæstesi har interesseret Per hele livet.

Anæstesi – bedøvelse i daglig tale lokalt eller helt – har været delvist ukendt begreb helt frem til slutningen af 1800-tallet; og blev først godt op i 1900-tallet ”anerkendt” og anvendt.

I helt gamle dage var det troldmænd der kogte ting sammen, munke prøvede at bedøve med planter. I den græske oldtid mente man, at sygdom skyldes ubalancer i kroppen og behandlingen var åreladning. En metode der faktisk blev brugt i de næste par tusind år – helt op til slut 1800-tallet.

Der var dog andre – fransk konsul i ca. år 1800 – der havde fundet ud af, at akupunktur gav gode resultater ved bevægelsesapparatet.

En af Napoleons generaler interesserede sig for de sårede soldater – der normalt bare lå skadede indtil slaget var overstået; måske flere dage efter – og lavede optegnelser over de sårede og kerede sig faktisk om dem. Det handlede om at amputere meget hurtigt og lappe korrekt sammen med nervebaner osv.

I Napoleonskrigen mod Moskva (127 t. franske og 14o t. russiske soldater) opererede generalen 200 på et døgn – hvilket svarer til ca. 7 minutter pr. amputation. Det kan vi ikke i dag!

Tilbage i tiden var der læger og barberer. Akademikere og håndværkere. De arbejdede under ingen omstændigheder sammen. Når der ikke var bedøvelse til stede, var man som patient interesseret i, at den der foretog indgrebet var hurtig – og det var barbererne. I 1860-erne var der 80 læger i Danmark, og en barber næsten på hvert gadehjørne, så barberer var vellidte.

Man fandt så æter – dryp på en klud over gaze over næse og mund. Det blev faktisk også anvendt da Per startede som anæstesilæge. Ulempen ved æter er, at det tager ca. 20 minutter at falde i søvn – og så var det brandfarligt og lugtede (men effektivt selvom det var ubehageligt).

Per fortalte om en episode i Frederikshavn hvor en operationsstue eksploderede som følge af bruge af æter. Og selv da Per var anæstesilæge gik de med ”jordede” træsko i de første 20 år – for at undgå gnister.

Æter blev også brugt til fødende. Læger bedøvede de bedrestillede fødende kvinder, og jordemødre alle andre helt ned til lommetyve og det der var værre. Det viste sig dog, at dødeligheden blandt de bedrestillede kvinder var væsentlig højere end der hvor jordemødrene klarede fødslen. I 1840-erne kommer Pasteur til og mener der er sammenhæng mellem bakterier og dødelighed.

Det viste sig at lægerne ikke vaskede hænder og gik fx fra en obduktion til en fødsel. Lægerne mente det var vrøvl og ville fortsat ikke vaske hænder. Det var først år senere, at håndvask blev en integreret del af behandlingen af alle sygdomme – og det nedbragte fødende kvinders dødelighed betydeligt.

I stedet for æter blev der også anvendt kloroform der var langt bedre. Det tog kun patienten et halvt minut at falde i søvn, det lugtede ikke og var heller ikke brændbart; men havde andre ubehagelige bivirkninger som fx hjertetilfælde.

Fra midten af 1850-erne og frem blev anæstesi spredt som en hvirvelvind over hele verden.

Per fortalte også enormt sjove episoder med lattergas og kokain. Vi grinede højlydt; men egner sig ikke til referat, for det er jo Pers fortæller stil der gjorde det alvorlige emne morsomt.

I dag er der sket store landvindinger, og Per fortalte om en fantastisk læge han har kendt: Henning Ruben der faktisk var en multikunstner. Han kunne trylle, danser og vandt præmier, bronze ved OL i 1939 i fægtning (og jøde), sanger også med familie Rachel Rastenni. Uddannet som tandlæge og fik interesse for anæstesi. Ville så også være læge – og det blev han så, Ruben har haft et spændende og lidt omflakkende liv; men som menneske var han helt jordnær. Mund-mund metoden er ham der opfandt det – og selv i dag er en af hans opfindelser Ruben-ballonen stadig i anvendelse. Man kunne tydeligt høre at Per virkelig respekterede Ruben.

Per fortalte også om, hvordan det foregår i dag – og de forskellige bedøvelsesformer og hvor man skal ramme alt afhængig af, om det er bevægeapparatets store og ”isolerede” nervebaner der skal bedøves eller følenerverne der ikke skal have så meget. Herudover er kroppen inddelt i nervebaner så anæstesilægen ved hvor der sættes ind. Der blev vist eksempler og vi fik lov at se remedier der bliver brugt.

Når mængden af bedøvelse skal fastslås, er man inddelt i ASA grupper. Gruppe 1 fx rask 30-årig, ikke ryger, ingen alkohol og måske aktiv motionist. Gruppe 3 har afgrænsede funktionsnedsættelser – flere sygdomme eller meget overvægt og så til gruppe 6 hvor man er hjernedød (der faktisk kræver meget bedøvelse, da reflekser stadig er i ”live” – men blodet flyder ikke i hjernen)

Per besvarede spørgsmål fra salen og forsikrede, at det var utroligt sikkert at blive bedøvet. Det farlige er kirurgen (hæ hæ).

Vi sad musestille og hørte et godt indlæg fra en entusiastisk og medlevende Per. Per krydrede det alvorlige emne med en masse sjove episoder – og sidebemærkninger, der fik os alle til at grine højlydt. Per havde også taget diverse remedier med så vi kunne se hvad det drejede sig om.

Per fik en velfortjent applaus.

Hvis i vil læse mere om Henning Moritz Ruben har jeg indsat et par links; men søger i på Google bliver i overrasket:

Om Henning Ruben 1914 – 2004 Om førstehjælp og genoplivning (foerste-hjaelp.dk)

Henning Ruben • LITFL • Medical Eponym Library

Referent Kjeld

Referat af 25/5—22, Hemingway Club 2, Køge

Tilstede: ca. 35 medlemmer.

En kort indledning, bl.a om at vi har fået et pænt tilskud til aktiviteter, og senere fik vi vist de fine artikler der har været i Dagbladet og Kristeligt Folkeblad (vil blive distribueret til alle senere).

Derefter blev der budt velkommen til foredraget; ”Såret soldat, før under og efter” af Jacob Panton.

Jacob startede foredraget med at forklare lidt om sin baggrund, og selvom det startede på landbrugsskole, blev det til en længere tid i militæret med udsendelser til forskellige brændpunkter. Starten var i Kosovo (Kosova) og sluttede på skrækkelig vis i Afghanistan.

Udsendelser blev næsten en livsstil, selvom det aldrig blev dagligdag for hustruen, men dog accepteret. Detaljerne om krigen vil jeg ikke sige skrive så meget om her, da det nok ikke er den historie Jacob ønsker så meget frem nu, men check selv hans hjemmeside , hvis Du ønsker at vide mere….

Desværre blev Jacob hårdt såret kort før afslutningen af hans tur, men var tidligere indlagt på felthospitalet med et ”banalt skudsår”. På dette tidspunkt kom en US general på besøg, og spurgte ind til denne Viking Warrior på en personlig måde og stak ham ”en coin”. Den daværende Forsvarsminister kom også på besøg, men havde mere travlt med at blive fotograferet til pressen…

Da missionen faktisk var ved at være forbi, blev man nødt til at hjælpe de britiske allierede, og Jacob og hans besætning fik desværre tekniske problemer med tankvognen, og der var her det gik galt. Jacob blev skydeskive for en snigskytte med en kraftig russisk riffel, og blev såret utallige gange…

Jacob var teknisk set død, men blev holdt kunstigt i live og vågnede først op i en seng på Rigshospitalet. Senere er Jacob blev højt dekoreret i både i USA, UK og Danmark. Det var meget på grund af den amerikanske General og hans ”coin”, at Jacob i dag har fået gang i diverse aktiviteter for at hjælpe veteraner til en meningsfyldt hverdag, også i flere lande.

En menneskelig historie om en krigsskæbne, der er blevet til noget positivt for den lille familie i dag, og heldigvis med næsten ingen gener for den nuværende regionspolitiker og forretningsmand.

Ref.: Torben B. Jensen, 24/5-22

Referat fra Joop Voss beretning om sin opvækst og ophold i KZ lejre.

Medlemsmøde den 18. maj 2022 hvor vi var ca. 35 fremmødte.

Joop er et kendt ansigt i Køge, hvor han gennem mange år har haft sin gang og en butik på Torvet.

Selvom Joop efterhånden er blevet en ældre herre på 86 år besidder han fortsat humor og har en klar og tydelig røst.

Som jøde med en opvækst i en jødisk getto i Amsterdam, var anden verdenskrigs rædsler en del at hans liv. Familien blev hentet at tyskerne i marts 1943 og deporteret til en opsamlingslejr i Østholland inden familien blev sendt videre til arbejdslejren Bergen Beltzen i Tyskland. Herfra kunne Joop fortælle mange gruvækkende historier.

Som lille dreng i lejren blev han bl.a. passet af Anne Frank.

En detalje for familien var, at Joops far var født i England og dermed var han, men også Joop engelske statsborgere, og der var indgået en aftale mellem Tyskland, England og USA om at ’deres’ jøder ikke blev sendt i udryddelseslejre, men måtte gerne arbejde sig ihjel i arbejdslejrene.

Via Røde Kors kom familien senere til Sydtyskland, hvor de blev indlemmet i en opholdslejr for engelske krigsfanger, der senere kunne blive udvekslet med tyskere. Her var de til befrielsen 28. april 1945.

Efter krigens afslutning tilbød Danmark, gennem Red Barnet, børn der har haft ophold i KZ lejre at komme til Danmark til ’opfedning’, og Joop blev en del af en sådan gruppe.

Han blev modtaget af familien Rasmussen og fik et nyt og helt andet liv de næste 8 måneder.

I sine ferier rejste Joop frem og tilbage mellem forældrene i Holland og Danmark. Han blev tilbudt job i Danmark og fik senere en uddannelse. Det betød at han blev boende i Danmark og stiftede familie. Senere tog han springet og blev selvstændig, der endte med at en butik i Køge.

Joop vil ikke modtage honorar for sit indlæg, men vil være taknemmelig for en donation til

Red Barnet med et mobil pay nr. 247744 

For referat Torben Bo

Referat fra vores besøg 10. maj 2022 i Solgårdsparken, Strøby Egede

En flok friske fyre mødtes med Olli Petersen, der guidede os rundt.

Med dejligt vejr og god stemning, blev der hygget og fortalt historier undervejs rundt i parken.

Referat af møde tirsdag den 3. maj 2022

Antal fremmødte ca. 35

Formanden orienterede om, at Velux Fonden havde givet tilskud på kr. 15.000 til bl.a. indkøb af pc.

Husk møde næste gang er hos Solgårdsparken i Strøby Egede, 09:30

Kanaltur 2019

Vores Torben Jensen

  Køge, Stettin, Berling, Wolfsburg, Lübeck og retur til Danmark.

Torben og ægtefælle havde roet i mange år – men valgte at købe sejlbåd og for et par år siden anskaffede de sig denne motoriserede sejlbåd fra 1976. Købspris 90.000 og en størrelse på 27 fod (samme længde som den tidligere). Denne var dog lidt bredere og mere bekvem.

De havde ombygget lidt – fx fjernet toilet og erstattet med et campingtoilet til nødtørft. Der var plads til børnebørn nu.

Ægtefællerne havde sejlet en del; men var ikke superøvede – selvom turene var gået til Sverige og sågar Skotland. Torben havde dog taget relevante kurser, selvom de ikke var krævede for at sejle. Det var vigtigt, at de begge kunne manøvrere båden – for der kunne jo ske noget – og alt udstyret om bord. Udstyret som Torben anbefalede var omfangsrigt, herunder kanalkort, fenders, mobil, masser af mønter (toiletbesøg, pladsleje mv), nødrationer af mad, oversigtskort, og andre særlige ting. En ting savnede han dog på sin liste – en minicykel. Mange steder var bådpladserne ikke altid lige ved indkøb og så var der måske 2-3 kilometer til nærmeste indkøbssted – som sled på bentøjet for man skulle jo hjem igen med varer.

Men i 2019 ville de besøge nogle venner i Berlin, og være der i ca. 8 dage. Turen var så planlagt til i alt at vare ca. 4 uger; men max 5 uger. Torben var pensioneret (ikke til at se!!) og hustru var arbejdsramt (men havde dog en fleksibel bagkant).

Forinden sejlturen skulle det besluttes, hvorvidt der skulle være mast på. Der var jo mange broer på kanalturen i Nordtyskland, så det blev besluttet ikke at tage den med (andre ville måske lægge den ned på dækket).

Turen startede i Vallensbæk Havn og første dag gik til Klintholm (Møn) – så ville turen (afhængig af vejret) gå til Rügen (den største ø i Østersøen ud for Stralsund og i det gamle DDR) og Stralsund, der var en smuk by med en marina midt i byen. Videre til Greifwald og et smut til Wiek (ikke ret langt fra Greifwald) videre til Wohlgast og til Mönkebude (ved Ueckermünde. Der mærkede de virkelig uvejret om natten. Torben op i underbukser og sikre fortøjningen og samtidig mærkede han hagl på sin ryg.

De var heldige at kunne få ca. 50 liter diesel som kun kunne betales kontant. Det var et problem for nærmeste pengeautomat var 12 km væk og bussen gik først 4 timer efter. Heldigvis var der en tysker der var hjælpsom og kørte Torben til hæveautomaten som ren service.

Herfra videre mod Szczecin (dansk Stettin) – og Torben havde netop fået at vide at det var vigtigt at have et polsk gæsteflag med – ellers ville der komme patrulje. Bådpladsen var lidt nord for byen Marina Gozslaw med nem adgang til byen.

Som I ser var der mange tilhørere – der sad musestille og hørte på Torbens engagerede fortælling om kanalturen.

Det var en anderledes oplevelse at komme til Polen. Her virkede internet, mobiltelefonen og det var muligt at se danske nyheder. I Tyskland var det ikke muligt. Der er man stadig på telefax niveau. Et taletidskort med 10 minutters acces kostede 50 Euro og kunne kun anskaffes i Deutsche Telekom ved at vise pas.

Herfra videre mod Gartz af en flod som skiftevis var i Polen og Tyskland – og det gav jo lidt flagbøvl. En dansker Lars fra Nakskov var cafeejer og havne mand her. Lars var tjekkisk gift.

Undervejs i indlægget var der masser af foto som virkelig gav grobund for selv at opleve det.

Der var mange sluser – og specielt 1, hvor de blev hævet 80 meter i et ”badekar”. Næstsidste stop inden Berlin var Oranienburg lidt nord for Berlin – og her fik ægteparret nybagt morgenbrød af en venlig havnemester, der på knallert hentede det.

Så til Spandau – der var målet, og de mødte vennerne.

Da vi skulle hjemad – ja så var der netop fundet 2 bomber a 500 kilo på flodbrinken. Det betød en forsinkelse på et par dage.

Pludselig fik vi orientering om, at vi kunne sejle ud om morgenen mellem 06.00 og 08.00 og det gjorde de i tæt tåge.

Slusen Spandau var lukket så de skulle en lang omvej. Hvor deres båd, der stak 1,22 meter kunne passere.

De valgte at sejle mod Wolfsburg – altså fra Sandau mod Potsdam. Her lavede vi åbenbart en fejl ved slusen – og havnemesteren skældte ud og forlangte at vi lagde til længere fremme hvor politiet ville være. OK vi fik en bøde på 35 Euro; men en flot behandling af politiet (der mellem linjerne sagde, at havnemesteren var lidt besværlig.

Videre via Weser-Elbe-kanal mod Wolfsburg, hvor de overnattede et specielt sted – hvor de som danskere kunne købe øl (men ingen sodavand for dem stjal de lokale børn). Torben fik tanket båden og det er jo vigtigt. Igen meget høflige tyskere. Vi så flotte foto af bl.a. campingbåde og en fantastisk natur.

Wolfsburg var en industriby og der var 6 kilometer haller langs kanelen med VW-fabrikkerne. De lokale kendte godt Bendtner – som var en mærkelig karl.

Nu skulle vi til Elben og videre med Elben-Lübeck kanal mod Lübeck. De lagde til ved en bådklub der hed Kattegat. Her vågnede Torbens hustru og sagde der var vand i båden – og ja ganske rigtigt. De fyldte mange spande med vand – men det var besværligt at komme af med for det var faktisk forbudt at smide noget i vandet af hensyn til forurening (olierester o.l. – men også fækalier). Dagen efter kontaktede de forsikringen der anbefalede værftet hvor de netop var i Kattegat klubben. Vi kom på værftet – og en ventil (bronzehane) var i stykker,

Efter reparation videre fra Lübeck mod Femern, Gedser og Nykøbing Falster og det sidste stykke hjem.

Turen varede 2 måneder !!!! og de havde sejlet ca. 1.300 kilometer.

Turen var faktisk billig med pladsleje, bade og toilet for i gennemsnit 12 Euro pr. døgn. Billigere end i Danmark.

Torben fik et velfortjent klap af os alle. Torben var engageret og sprudlende.

Tak til Torben.

Referent Kjeld

Referat fra 26. april 2022

Vores egen Carsten Schrøder guidede os gennem THYME Planteskole.

Der var fremmødt 22-24 medlemmer kl. 9:30 hos Thyme, hvor vi mødtes med Carsten.

Det var en strålende formiddag og meget interessant vandring.

Carsten fortalte hvordan THYME blev etableret og historien med de meget loyale ansatte. Som medarbejder købte han planteskolen af Flemming Thyme, og drev den i mange år, indtil han solgte den i 2018 til en medarbejder. Nu han er økonomisk ude af THYME, men har fortsat sin gang på planteskolen, og har kontakt til erhvervskunderne. Et forretningsområde, der har udviklet sig positive gennem årene.

Vi kom forbi arealerne, der normalt ikke er åbne for kunder. I lange rækker står der mængder af pottede planter. Der var frugttræer, røn, japansk kirsebær, roser, store træer og mange mange flere.

Det er træer og buske, der ikke sælges i år, men forventes klare til næste år. For at få økonomi i driften, købes planterne ind som meget små, eller de bliver podet eller drevet af selvproducerede stiklinger. I den periode, skal de vandes og passes 365 dage om året.  

Vanding er en væsentlig faktor for en planteskole. Der er indført automatisk vanding, der vander 3 gange i døgnet, startende fra kl. 4:00 om morgenen. Vand ledes ned fra alle tage og opsamles i en kæmpe tank, hvorfra vandingen iværksættes.

Overvintring af planterne er også en kæmpe faktor, hvor næsten alle planter flyttes til overvintringshuse/buer om efteråret. Buerne etableres med plastic overtræk. Om foråret pakkes det hele ned igen, og planterne sættes frem.

Vi gik forbi mængder af stauder og roser, og blev lige kølet ned med en tur i kølerummet, hvor de opbevarer hækplanter på bar rod.

Derefter kom vi ud i varmen igen, og fik et indblik i det fantastiske rododendron område.

Når vi lyttede til Carstens indlevende fortællinger om plante produktionen og på detaljeret niveau viste planteskolen frem, var det tydeligt at den fortsat fylder meget i hans liv og det stadig er hans ekstra barn.

Tak til Carsten for en dejlig oplevelse.

Referent Torben Bo, 26. april 22   

Referat af 19/4-22

Hemingway Club II, Køge.

Tilstede ca. 34 med(lemmer)….

Dagens møde indledtes med en kendt sang fra Elvis Presleys katalog nemlig:

Can´t help falling in Love  af L.Creatore og G. Weiss.

Derefter gik man næsten direkte til dagens spændende foredragsholder, nemlig vores egen Jens Sølund med foredraget:

20 fantastiske år med Papa Bue.

Allerede i det lille bagerhjem på Amager var der musik indenfor væggene. Storebror begyndte at spille med nogle lokale kammerater, og igennem væggen lå Lillebror og lyttede (han skulle lære at spille violin på skolen, men var ikke begejstret). Senere fik forældrene råd til et B&O musikmøbel med indbyggede Stereo højtalere og pladespiller. Lille Jens lå stadig og lyttede, men normalt var det mest bassen som gik igennem til knægten, og det har siden fulgt ham igennem livet.

Han ønskede sig kun en eneste ting i konfirmationsgave, nemlig en stor dejlig kontrabas, alt andet var ligegyldigt…., og  han fik den.

Her begyndte eventyret, da han ikke bare stod og ”klimtede” på den, men samtidig gik til undervisning, og senere startede i lokale jazzbands. Bassisterne den gang var mere religiøse (Søg og Du skal finde…)Det var her at Arne Bue hørte ham som opvarmning til hans eget band, og knægten kunne jo lidt mere, så han ringede senere og tilbød job, men Lille Jens sagde nej, da han jo skulle være læge. Sludder sagde Papa Bue; ” så skal Du jo starte fra bunden af, som fodlæge, og Du bliver højest Gynækolog”..

Så fik vi en række morsomme anekdoter om det morsomme, men også opslidende turnéliv med Papa Bues Viking Jazzband over en periode på 20 år. Et sommerjob der skulle have varet 3 måneder, blev i stedet til 20 år. En vrimmel af gæstesolister optrådte sammen med dem, både i studiet og live i lille Danmark, men så sandelig også store udland.

Det var i sandhed et kollektiv, da alt blev delt lige, ingen var vigtigere end andre. Mange morsomme episoder blev nævnt, som da Prinsgemalen skulle hjem fra Plaza efter en fornem aften, og fik bemærkningen, ”hils Lillemor derhjemme”…, eller da den snobbede tjener på Fyrklit, fik at vide: ”at det ikke var godt der ikke var sidst salgsdato på rødvinen”

Man sluttede i en lang periode altid koncerterne af med den danske udgave af Armstrongs kendte ”What a wonderfull World”.

Efter et spændende foredrag med masser af musikstumper, slapper den modne Foredragsholder af med at signere masser af sine bøger, som også var til salg.

Referat Torben B. Jensen, 19/4-22

Referat af 12/4 2022 fra Hemingway Club2, Køge

Tilstede var 25-27 medlemmer.

Mødet blev indledt med en fællessang, hvor Gunner Thor ved klaveret ledte os gennem “Hilsen til forårssolen”, Musik/Tekst: Povl Dissing/Benny Andersen (1981).

Dagens foredrag var af Olli Pedersen, der fortalte historien om Solgårdsparken i Strøby Egede.

Med Olli som formand for Solgårdsparkens Støtteforening, blev vi på entusiastisk vis ført gennem historien fra Solgårdens oprindelse i 1904, hvor skuespilsforfatterinde Karen Bramson fik bygget en fornem strandsvejsvilla på 220 kvadratmeter. Grunden på 20.000 kvadratmeter havde Karen Bramson købt af Gjorslev Gods.

Siden blev der tilbygget sidefløje og et højt tårn med store ørne i alle hjørner. Om sommeren husedes mange kunstnere fra store dele af Europa. Det var et rigtigt kunstnerhjem med scene og stor fest- og selskabelig underholdning.

Under 1st. verdenskrig flyttede Karen Bramson til Frankrig, og i 1917 blev Solgården solgt til skibsredder Marius Nielsen, der tilkøbte mere jord og ombyggede bygninger til garageanlæg og stalde samt gartnerbolig og drivhusanlæg. Parken blev anlagt med kanaler og søer, alleer, grusgange og tennisbane. Om vinteren kom skibsrederens travheste fra Charlottenlund til opstaldning.

Siden blev Solgården solgt til Københavns Kommune, der bortauktionerede alt inventaret og ombyggede huset til tuberkulosehjem for kvinder. Senere som reaktionshjem og senest for sindslidende. Bygningerne stod så tomme i rigtig mange år, indtil Røde Kors husede flygtninge fra Iran og Irak, hvorefter specielt hovedbygningen blev meget forfalden. Vallø Kommune købte Solgården og alle større bygninger blev revet ned.

Der var forskellige initiativer i gang for brugen af Solgården, men det sluttede med at der blev dannet en støtteforening, der skulle være med til at udvikle Solgårdsparken, og det samarbejde har resulteret i en smuk park, der i dag har mange rekreative steder, parkens gæster har fornøjelse af.

Vi mødes derude den 10. maj 2022.

Referat af 5/4.22 fra Hemingway Club 2, Køge

Tilstede: 35-37 Medlemmer?

Mødet indledtes med en sang til akkompagnement, som var Benny Andersens, ”Fællessang til Morgensolen”.

Derefter en række informative informationer, med bl.a. nyt fra Formanden, og kassereren (som desværre var syg), lidt om ”Barista” og Referent gruppen samt ikke mindst det spændende arbejde med vores helt egen hjemmeside. Flere informationer følger, når alle har fået samlet sig. Vi er for nærværende. ca. 50 medlemmer, og vi har allerede nu søgt Køge Kommune om tilskud til aktiviteter og vi venter længselsfuldt på et positivt svar.

Vi forventer at holde sæsonafslutning den 28/6-22

Dagens foredrag af Rasmus Bech:

Sir Ernest Shackletons fantastiske fiaskoer

Rasmus har haft en lang og spændende karriere hos Politiken med mange interessante opgaver, og en af de spændende var en tur, med et af det norske rederi ”Hurtigrutens” polarskibe til Sydhavet, bl.a. for at skrive om den berømte opdagelsesrejsende. Han var specielt i samtiden meget kendt, men er nok senere blevet overstrålet af bl.a. af bl.a. Amundsen, Nansen, Scott og Byrd m.m.

Shackleton var født Irland i 1874 og blev uddannet til søs i handelsflåden, men havde store drømme om at blive en berømt opdagelsesrejsende. Meget var allerede udforsket, men endnu ikke hele Sydpolen, så det blev hans mål. Desværre kom Amundsen ham i forkøbet, da han nåede selve den geografiske Sydpol…. Så ændrede Shacleton sit mål, til at blive den første ekspeditionsleder der krydsede det nye, sydlige kontinent, og han havde egentlig forudsætningerne, da han tidligere havde været med på Scotts ekspedition i 1901. Senere i 1907 havde han selv en ekspedition, som næsten nåede Sydpolen, men manglede 182km.

Han fik rejst noget kapital og fik købt skibet Endurance som stævnede ud fra Ildlandet i Argentina i 1914. Samtidig var det planlagt at et andet skib, Aurora, sejlede fra Australien og de 2 togter skulle mødes.

Alt gik desværre galt, og Endurance blev skruet fast i isen og gik til sidst ned, men mandskabet var gået fra borde med både telte og redningsbåde m.m. og levede på en isflage indtil den brækkede i 2 dele. Så var der kun en mulighed for overlevelse, og det var at ro så godt man kunne. Det var en barsk tur i meterhøje bølger og kølige temperaturer og der var langt til land (1.300 km). Specielt efter at have levet af minimumsrationer i flere måneder.

Det lykkedes til sidst at komme i land på South Georgia, dog på den forkerte side af øen, hvorfor en barsk tur over den bjergrige ø var nødvendig.

Man kom til sidst til Grytviken (den norske hvalfanger station), hvor man kunne få hjælp. Det andet skib Aurora havde også problemer og rev sig løs under en storm, hvilket gjorde at man først kunne hente de folk der var på land året efter. Desværre døde her 3 mænd, mens ingen mistede livet fra den østlige ekspedition.

Shackleton blev fejret som en helt og døde i 1922, igen på ekspedition ved Antarktis. Hans hustru valgte at få ham begravet i Grytviken, hvor der er rejst et monument på hans grav. Hertil blev asken fra hans næstkommanderende også sejlet hen i 1939, så de ligger ved siden af hinanden

Det yderst velbevarede vrag af Endurance (Udholdenhed) er netop fundet.

Der er masser af bøger og YouTube film, hvis man vil undersøge nærmere.

Ref. Torben B. Jensen, 5/4-22

 

Referat 29. marts 2022 : De danske varulve.

Foredrag ved netop pensioneret kriminalassistent Erland Leth Pedersen (Erland)

Indledningsvist blev vi oplyst om, at der var 28 tilmeldinger i dag.

Erland indledte med at fortælle om sin politimæssige karriere – i 43 år og 9 måneder – hvor han har været i mange afdelinger/stationer fra Hørhusvej, 000 Politigården, kriminalpolitiet og senest efterforskningsafdelingen i mange afskygninger. Har fra barnsben haft en historielærer der fortalte om 2. verdenskrig så man følte sig inddraget. Erland fik stor historisk passion for hvad der skete i Danmark i den periode. Det kom tydeligt til udtryk igennem foredraget.

Denne interesse førte til, at Erland i 2003 fik til opgave at hjælpe Politimuseet som skulle afholde aktiviteter ifm. 60 året for Politiets internering. Der var 2000 politifolk der blev interneret; men det var lykkedes 8000 at gå under jorden. Hvad skete der med de internerede politifolk – men lige så interessant hvad skete der med de politifolk der var MED/FOR tyskerne og altså mod danske politifolk. Det skulle også med i udstillingen.

Der var grupperinger, bestående af politifolk, der var landsforrædere som arbejdede for Schalburgkorpset. Erland nævnte flere navne som var ”bagmænd” (og altså forrædere) for disse grupperinger: Peter gruppen, Svend Staal gruppen, hipo/Schalburgkorpset. Der var tale om grupperinger som udførte skrupelløse terrorangreb mod Danmark og danskerne.

Erland fortalte, at en højtstående politimand var med i en af grupperne, og han forestod afhøringer af stikkere og dermed kunne videregive oplysninger til tyskerne. Der var tale om nogle fanatiske nazister der vitterlig havde socialnazismen som ideologi. Laverestående mennesker var russere, jøder osv. var skyld i alle verdens ulykker.

Erlands opgave for/på politimuseet betød, at han fik adgang til lukkede og forseglede arkivalier. Her fandt han en rapport fra 6. december 1949 om en tysker Horst Issel.

Horst Issel var den sidste leder af Peter gruppen som var Danmarks største terrorgruppe, bestående af danske SS og tyske SS-folk. De tyske SS-folk havde tidligere erfaringer med Østfronten så for dem var intet helligt. Gruppen begik over 200 gengældelsessprængninger og over 100 mord. Sprængninger og mord skete når modstandsfolk havde gjort skade på tyske interesser. Det første gengældelsesmord var Kaj Munk.

Horst Issel havde siden 1933 været indenfor efterretningsvirksomhed – og han blev i august 1944 kaldt til Berlin og talte med chefen for det tyske ”jægerkorps” (på dansk) – altså specialtropper. Horst Issel blev sendt til Danmark som næstkommanderende for terrorgruppen og sideløbende fik han til opgave at oprette og organisere Varulve.

Varulve var den hemmelige betegnelse for en nazistisk gruppe der skulle bekæmpe kommunismen efter kriges ophør. Tyskerne i Berlin var overbevist om, at det var russerne der befriede Danmark, og derfor skulle varulvene være klar til modangreb.

Der blev nedgravet adskillige depoter rundt i landet med det relevante indhold af legitimationspapirer mv. der blot skulle tilføjes med navne osv.

Erland fortalte, at havde Montgomery kommet 8 timer senere var Erland overbevist om, at vi havde været under kommunistisk styre. Englænderne nåede at flyve ind med tropper til København, og englændere også i Jylland (så var det jo ”kun” Bornholm der i en periode havde besøg af russiske ”venner”).

Rapporten om Horst Issel forklarer præcist hvorledes og hvordan varulvene skulle oprettes, grupperes og hvilke opgaver (sprængninger, skabe ustabilitet mv.) der skulle iværksættes når der blev givet klarmelding – ved indrykning i billetmærke med særlig tekst som de implicerede varulve var klar over.

Det var faktisk godt orkestreret. Varulvene skulle jo kunne indgå i det danske samfund som almindelige borgere – altså en ny identitet. Til det brug var der af SS-folkene begået indbrud i folkeregistre og andre myndigheder, ligesom man havde studeret kirkebøger om ægteskaber mv. Så forfalskede man afdøde danskere (som kun de tyske myndigheder vidste var døde) legitimationspapirer, vielsesattester, lægsrulle og soldaterbog og sågar anbefalinger fra tidligere arbejdsgivere. Man sikrede sågar indbrud og fik myndighedernes folkeregisterkort o.l. destrueret. Man fik det til at se ud som om det var modstandsfolk der havde gjort det; men det var et led i opbygningen af varulvegrupperingerne. Penge var også indsat på bankbøger og der var også forfalsket typisk engelske pund og amerikanske dollar – men alt kunne forfalskes i koncentrationslejren Saxen-An halt lidt syd for Berlin, der havde fanger med de specifikke forfalskningskompetencer.

Grupperingerne fik anskaffet/købt diverse ejendomme som mejerier der skulle anvendes når varulvene blev igangsat.

Så sent som i februar og marts 1945 – altså meget kort tid før krigen var afsluttet – blev der sendt varulvegrupperinger på 40-50 mand til uddannelse i Tyskland så de kunne klare opgaverne når krigen var tabt.

Erland undrede sig over at man gjorde det – det måtte jo være tegn på fanatisme. Erland undrede sig også over, at der ikke var historikere eller andre fagfolk der havde interesseret sig for varulve grupperingerne; men havde erfaret at det faktisk var ret ukendt – og selv Rigsarkivet havde ingen oplysninger herom.

Horst Issel nåede at flygte lige i det kaos der var ved krigens afslutning – skiftede navn og arbejdede i Berlin (bl.a. som agent for CIA – ja en underlig verden). Blev ved et tilfælde genkendt – og det danske politi fik åbenbart på en eller anden måde bragt ham til Danmark, hvor har indrømmede alt og fortalte yderligere om hvad han havde forestået i krigen i Danmark. Der var ingen anger overhovedet. Han blev idømt døden i 1949 af byretten og Landsretten; men højesteret ændrede til 20 års fængsel – og han blev løsladt i 1953.

I 2012 blev Erland – altså flere år efter 60 året for politiets internering i 1944 – overflyttet til Politigården som led i en større sag, og havde fået tildelt et midlertidigt kontor. Erland taler med kollega på dennes kontor og ser et gammelt Hellesen batteri som stadig virkede – og som kun kunne bruges på kollegaens ur på væggen fra 1924. Erland tilbød at ordne batteriskift via en lem i loftet – som dog drillede. Det lykkedes, og på loftet så Erland nogle gamle tomme flasker – godt støvede – og kunne identificere dem tilbage til lige efter krigen. Det var da godt nok lang tid siden der havde været nogen der. Af ren og skær interesse prøvede Erland at åbne flere loftslemme og på det sidste så han tilfældigvis en pakke som viste sig at indeholde: blanke legitimationskort, blanke lægsruller/soldaterbøger, blanke vielsesattester, flyttemeddelelser, fangekort på modstandsfolk mv. men også myndighedsstempler mv. fra kommuner/områder omkring Kolding – alt det som Horst Issel havde fortalt.

I pakken var også en fortegnelse med kort på 15 nedgravningssteder og oplysning om indhold af sprængstof, ammunition mm. i hver enkelt tønde (oftest 2 tønder) meget sirligt beskrevet. Så vidt vides var de udfærdiget i 3 eksemplarer, hvoraf det ene var til Berlin.

Opgaven i 2012 efter fundet af pakken var at efterforske, hvorvidt de 15 nedgravningssteder var fundet/opgravet. Det viste sig ved efterforskningen at 12 af stederne allerede var opgravet. Der blev så foretaget forsøg på opgravning af et af de resterede steder uden held. Sagen om opgravningerne blev herefter henlagt.

I forbindelse med en anden sag fandt politiet ud af, at en anholdt havde oplyst, at han havde været med til at nedgrave ammunition, sprængstoffer mv. på 83 lokationer i Danmark. Politiet var skeptiske men den anholdte bad politiet kontakte Århus politi og fik Århus politi til at afsøge en bestemt og nøje beskrevet lokation. Og ganske rigtigt Århus politi fandt det som den anholdte havde oplyst. Herefter deltog den anholdte efter hukommelsen med at lokalisere de 82 andre steder.

Erland skønner at der mindst er 2-300 nedgravningssteder i Danmark.

Erland viste en animationsfilm der var udarbejdet i forbindelse med 60 års udstillingen på Politimuseet om varulve.

Et link til Politimuseets om Horst Issel

https://politi.dk/politimuseet/artikler/horst-paul-issel-jagten-paa-en-krigsforbryder


Et link til en artikel om henrettelserne af danske politifolk i 1947 – god baggrundslæsning

https://www.dengang.dk/artikler/4673

Et link til Erlands bog: De danske varulve

https://www.politikensforlag.dk/de-danske-varulve/t-0/9788740024609

Medlemsmøde 22. marts 2022 hvor Jørgen Friis ville vise 3 små videoer. 

Som sekretær bød Jørgen først velkommen med en opdatering på medlemstallet, der nu er oppe på 49 medlemmer.

Steen Vestergaard Andersen, der sidste tirsdag fortalte om sin tjeneste i søværnet, er Jørgens svoger, og Jørgen kunne som opfølgning herpå, berette om familieturen til Grønland, hvor de skulle besøge Steen og hans familie.

Med militærets Herkules fly, i soldatersæder, uden dametoiletter og med omveje pga. snestorm, blev det en spændende tur til Grønland.

Herefter skulle vi se de 3 små videoer, som Jørgen havde optaget og lagt stemme til.

Den første var historien Sprogø. Fra besættelserne og frem til i dag. Specielt gjorde historien om ”plejehjemmet” på Sprogø – kvindeanstalten, store indtryk. En anstalt for ”moralsk defekte kvinder” under perioden 1923 helt frem til 1961.

Film 2 var fra Oradour-sur-Glane. En spøgelsesby i Frankrig, der nådesløst blev lagt øde af nazisternes SS-regiment i juni 1944. Ruinerne af landsbyen ligger urørte som mindesmærke.

Desværre kunne vi ikke få film 3 til at spille, så den må vi have til gode.

Alle 3 film blev af filmklubben præmieret med 1. plads 3 år i træk. 

Tak til Jørgen.

Herefter blev der summemøde, hvor Gunner præsenterede en kort dagsorden.

 • I Hemingway regi var der modtaget en invitation til årets HC golfturnering.
  • Jørgen har sendt invitationen rundt og interesserede tilmelder selv
 • Flemming Prehn havde født ideen med hyggeaften på Hugo
  • Jørgen har sendt invitationen rundt og interesserede tilmelder selv
 • Vi drøftede den manglende afregning af kaffekassen, og efter lidt dialog, var stemningen til at Torben Bo skulle sende en indbetaling rundt.
 • Vi drøftede muligheden for at etablere en hjemmeside, og der blev fundet et hold, der kunne mødes med HC1, for at drøfte konditionerne herfor.
  • Tak til Jens Grubbe, Keld Olsen og Flemming Prehn
 • En udvidelse af referentgruppen, der fremover består af
  • Keld Olsen, Torben Jensen, Rasmus Bech og Torben Bo Sørensen
 • Der blev etableret en kaffebryggerklub, eller barista gruppe, der sørger for opgaverne omkring kaffe og brød på medlemsmøderne.
  • Per Jensen, Folmer Jørgensen, Knud Christensen, Jørgen Sølund og Egon Thomsen

Den resterende tid blev der hyggesnakket.

En stor tak til jer, der har meldt sig til opgaverne.

 

Medlemsmøde den 15. marts 2022 med indlæg af kammerherre, kommandør Steen Vestergaard Andersen

Vi fik et herligt indblik i Steen Vestergaard Andersen’s utrolig spændende karriere som søofficer. Efter uddannelse på Søværnets Officersskole søgte han om at blive uddannet som helikopterpilot. Der var dog lige et par år med sejlende tjeneste på inspektionsskib ved Færøerne og Grønland, inden han påbegyndte pilotuddannelse på Flyveskolen Anvø. Gennemgik efterfølgende pilotuddannelsen ved US Navy under et års ophold i Florida. Vi så nogle dejlige billeder af træningsflyene, der blev større og større under forløbet, for til sidst at vise billeder af de store helikoptere, der blev fløjet i.

 

Efter pilotuddannelsen gjorde Steen tjeneste i 5 år på Flyvestation Værløse, hvor han fløj Alouette helikopteren. Tjenesten bød på udstationeringer 3 mdr. af gangen

Herefter blev han chef for Søværnets Flyvetjeneste. Han forestod indfasning af Lynx helikopteren, som afløste Alouetten i 1980-82.
Efter i alt 7 år som chef for Flyvetjenesten gjorde han tjeneste som chef på inspektionsskibet Hvidbjørnen, der gennemførte længere togter i Nordatlanten.  

Vi kom forbi perioden og historierne, hvor Steen var chef for patruljefartøjer, som primært patruljerede i Østersøen med Rønne som udgangspunkt

I 1988 gennemgik han uddannelse ved Nato Defence College i Rom, og gjorde derefter tjeneste med ”force planning” ved Hovedkvarteret i Virginia for de Allieredes Styrker i Atlanten.

I 1993 blev han udnævnt til marinehjemmeværnsinspektør i Danmark, for efter 4 år at blive chef for Grønlands Kommando med midlertidig rang som kontreadmiral.

De sidste 3 år inden pensionering gjorde kommandør Steen Vestergaard Andersen tjeneste som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og var dermed chef for Kongeskibet Dannebrog. Som tjenestegørende ved Hoffet forstod han kontakten mellem H. M. dronningen og forsvaret, søværnet især. I vinterperioden var hovedopgaven at planlægge sommerens togter med Kongeskibet Dannebrog med besøg i provinsen og udlandet, herunder Færøerne og Grønland. Planerne blev forelagt H. M. Dronningen til godkendelse.

Her fik vi også nogle af de sjove og spændende historier om de officielle og de uofficielle besøg rundt om i verden med Dannebrog.

Efter et spændende tjenesteforløb takkede Steen af og gik på pension i 2003 med titel af kammerherre. Gallauniformen kommer lejlighedsvis i brug, bl. a. ved den årlige nytårskur.

Tak til Steen Vestergaard Andersen for sin fortælling om et utroligt spændende liv inden for søværnet.

 

Medlemsmøde den 8. marts 2022 med Poul Stærkær og hans liv med brevduer gennem 60 år.

Poul er den første af vores egne medlemmer, der har stillet sig på scenen og beretter om sit liv med duerne.

Lige fra barnsben har det at passe dyr og være arbejdsom for at nå sine mål, været en gennemgående tråd i Pouls liv.

Som dreng gav Poul gerne en hjælpende hånd, når naboen skulle have trænet duer. Poul svang sig på cyklen og cyklede nogle kilometer uden for byen og slap duer.

Det blev vejen ind i brevduesporten, hvor han først i kompagniskab med sin far i Albertslund og senere fra det nybyggede hus i Køge Nord. De næste mange år blev et liv med brevduer. I flere omgange blev der bygget eller ombygget dueslag, og vi kunne følge udviklingen heraf, samt få et indblik i de forskellige motiverende flyvemetoder og kornblandinger Poul praktiserede med sine duer. 

Vi fik set billeder fra både 60’erne, 70’erne, 80’erne og helt frem til 2010, hvor Poul sluttede på konkurrenceniveau.

Poul og 3 venner var nogle af de første i Danmark, der tilbage i 70’erne tog til Belgien og Holland og købte duer. Forud for disse ture, havde Poul researchede i due-tidsskrifter fra både Belgien og Holland, med det formål at kunne besøge de dueslag, der havde de bedste resultater.

Disse indkøb gav et hurtigt afkast, da alle 4 venner fik avlet vinderduer af de importerede duer. Efterfølgende besøgte Poul Belgien og Holland årligt gennem en 10 års periode. Der blev importeret mange super gode duer. Desværre var duesporten allerede dengang ramt af faldende medlemmer, så Poul ville gerne motivere nye medlemmer med at udlåne unger af sine importerede duer til dem, der gerne ville forsøge sig i duesporten. Det betød at de gratis fik mulighed for at få tilgang til superduer, og hurtigt kunne etablere sig og komme i gang med sporten.

At Poul også selv var dygtig til at flyve sine duer, bevidnede de forskellige vinderduer, han kunne vise resultater af.

Det var specielt den lange distance, der havde Pouls interesse. Den lange distance er dækkende over flyvninger fra 450 km til over 1.000 km. Mellemdistancen er mellem 250 km op til 450 km, og sprint er fra 100 km til 250 km.   

Poul har haft mange sektionsvindere (område Storkøbenhavn ned til Køge). Flere gruppevindere der dækkede alle duer fra hele Sjælland og endda landsvindere på maratondistancerne. Der er mange duefolk, der aldrig opnår at få en vinderdue med et af disse resultater.
Derudover vandt Poul også flere samlede mesterskaber på både mellemdistance og langdistance. Mesterskaber, hvor alle flyvninger på hhv. mellemdistance og langdistance gennem sæsonen blev beregnet til det bedste samlede resultat.

Med den begrænsede tid på 2 timer, nåede Poul desværre ikke at få vist os hele sit indlæg, som vi må have til gode. Dog nåede Poul lige at vise os hvad prisniveauet kan være for en superdue. –  Euro 1,6 mio.!  Et avlsslag havde på et år solgt duer for over 6 mio. Euro. Det er primært Asien med Kina i spidsen, der køber disse duer. 

Et dedikeret liv på 60 år med duerne, og hans fortælling viste hvilke fantastiske resultater, der var opnået gennem årene. 

Tak til Poul.

Medlemsmøde den 1. marts 2022.
Guided rundtur i Køge Centrum med Ole Avnskjold.

Tirsdag formiddag havde en frisk og klar luft gjort sig klar til at 25 medlemmer af Hemingway Club 2, Køge kunne følge Ole rundt i det centrale centrum af Køge.

Vores medlem Ole havde sprunget til som guide for denne tur, da vores lokaler i STR-centret var optaget af et jubilæum i Kommunen.
Ole førte os hen forbi Køge Kirke og videre ned af Kirkestræde, med bl.a. fortællinger om opmuringen af kirken og historier om de gamle velbevarede huse i Kirkestræde, med de forskellige byggeteknikker samt nogle af gårdene i Kirkestræde. Inkl. om optagelser af Agnes systue fra Matador.

Videre gik turen over til Torvet, hvor vi mødte statuen af Frederik den VII og hørte om afskaffelse af enevælden samt nogle af røverhistorierne fra den tid.
Over til rådhuset med nye fortællinger herfra og om nogle af husene i Nørregade og deres tidligere beboeres historie samt besøg i flere af de hyggelige gårde. 

Nu gik turen hen ad Brogade og besøg i endnu flere gårde.  Både på vejen hen mod Køge Å, og tilbage igen mod Torvet. Ind i gården ved Ostebutikken for at slutte turen ved CF gården.   

En rigtig hyggelig tur rundt i byen og for en Solrød borger var der rigtig meget nyt at lære om historien fra dengang og om Køge by.

Vendinger som ”Over stok og sten” og ”De stinkende rige” blev lige genopfrisket.

Håber Ole kan tage os videre rundt i byen på en anden tur.

Tak Ole! 

Medlemsmøde den 22. februar 2022 med indlæg af Just Christensen ” En cykeltur i Europa i 1951”

Tirsdag den 22.02.2022 var vi 32 fremmødte medlemmer, og i sin velkomst introduktion til Just Christensen nævnte Gunner, at vi nu har oppe på fantastiske 43 medlemmer.
Just Christensen voksede op i Fredericia, og var kammerat med Ove. I skoleklassen kom der 2 brødre Hans og Pieter, der under krigen var opvokset i Berlin. Hans og Pieters forældre var hhv. tysk og hollandsk, og faderen havde en tandlægeklinik i Berlin.
Via kontakter til præsten kom de til præstegården i Fredericia, hvor de skulle vokse sig til, under mere humane og sundere forhold end i efterkrigens Berlin.
Senere flyttede Hans og Pieters forældre til Amsterdam, hvor de bosatte sig, og der blev indgået en aftale om at drengene Hans og Pieter kunne vende hjem til forældrene i Holland. Opholdet på præstegården blev dog noget længere end først planlagt, og sluttede først efter 6 år.
Just og Ove, der var hhv. 14 og 15 år gamle og 2 andre kammerater, fik en invitation til at kunne besøge Hans og Pieter i Amsterdam, hvor de i sommerferien kunne bo gratis en uges tid. De 2 kammerater fik arrangeret, at de kunne tage toget til Amsterdam, men Ove og Just havde ikke midler til en sådan tur. De begge have fraskilte forældre, hvor de med søskende voksede op hos deres mødre. Men det holdt dem ikke fra at ville til Amsterdam. De ville tage deres cykler.
Planlægningen gik i gang, og der blev søgt 3 dages visum til gennemrejse i Tyskland for både turen ned til Holland og hjem igen. De fik booket pladser på vandrehjem gennem Tyskland, og så var det bare at få startet cyklerne mod Amsterdam. Der var dog lige det krav fra forældrenes side, at de skulle poste et postkort, hver dag når de nåede frem til deres destination. Hvilket de naturligvis gjorde.
De cyklede mellem 120 og 140 kilometer pr. dag, og boede på vandrehjem undervejs.
Første destination var Flensburg. – Et meget kedeligt og usselt vandrehjem, men de fik lidt at spise og justerede deres forventninger til turen, hvis dette var niveauet på tyske vandrehjem.
Næste dag tog de via Rendsborg til Itzehoe. En tur der flere steder var med meget dårlige
brostensveje. Det medførte at bagagebæreren på Just’s cykel knækkede, og det var nødvendigt at få den svejset samme igen. Det lykkedes dem at finde en smed i Itzehoe, der hjalp dem og med alt deres charme fik det oven i købet gratis. De fik også lige det tip, at de ikke skulle cykle helt til Hamburg, da der var en meget kortere vej til lidt syd for Itzehoe, i en by der hedder Glückstad, hvor de kunne komme med færge over Elben. Derfra gik turen til Bremen.
Både i Itzehoe og i Bremen var vandrehjemmene meget bedre end i Flensburg. Her kunne de samtidig få brasede kartofler med spejlæg. Lige noget for 2 trætte drenge i den alder. I Bremen boede de på et stort og flot skoleskib, der var omdannet til et vandrehjem. Her fik de hver udleveret en hængekøje at sove i. Og de gode brasede kartofler med spejlæg.
De forlod Bremen, der på turen derned, var den sidste dag de havde visum til. Nu gik turen mod Holland. Undervejs blev Just mødt med endnu et uheld, da hans forgaffel knækkede. Men da det var weekend havde de ingen mulighed for at få den fikset i Tyskland. Just kørte med en knækket forgaffel til Holland, hvor de efter at have søgt et vandrehjem, og spurgt om vej, kom frem sidst på aftenen. Desværre var vandrehjemmet lukket, men igen og med drengenes charme, blev der åbnet og de fik de alligevel lov til at overnatte der.
Dagen efter kørte de til Amersfoort, hvor de havde aftalt at kunne vinke til kammeraterne fra Fredericia, der skulle passere forbi i toget ved 22-tiden. Desværre blev lysene slukket og der skulle være ro på vandrehjemmet kl. 21:00, så de kunne ikke vinke til sine danske kammerater. Næste dag cyklede de mod Amsterdam, hvor de skulle mødes med Hans og Pieter, men de var ingen sted at finde, så de begav sig selv ind i Amsterdam, hvor de til sidst fandt frem til adressen, og ferien samme med de 4 andre kammerater kunne begynde.
Det viste sig senere at familien i Amsterdam havde sendt et brev til skoleskibet/vandrehjemmet i Bremen, med udførlig beskrivelse af hvordan de fandt frem til adressen, men dette brev fik de ikke mens de var i Bremen.
Just fik sin forgaffel udskiftet, og da der fortsat var garanti på cyklen, skulle forgaflen jo med hjem igen, og det kom den.
Hjemturen blev mødt med meget regn og en enkelt punktering. Men hjem kom de, og der var stor enighed om at det havde været en fantastisk tur.
Just kom efterfølgende ind på, hvad der siden var sket med Hans, Pieter og Ove. Hans flyttede bl.a. tilbage til Danmark. Blev dansk gift og boede på Fyn.

Summemøde den 15. februar 2022

Jørgen Friis indledte med at kunne uddele navneskilte og berette at vi i den seneste uge, havde fået 6 nye medlemmer, og vi er nu oppe på 36 medlemmer. Heraf var der fremmødt 27.  
Meget flot, og husk– Alle er velkomne.

Det var vores første summemøde, hvor medlemmerne skulle komme med forslag og ideer til, hvordan vi selv kunne skabe indhold hos Hemingway Club 2, Køge.

Vi havde sat os i grupper, der indbyrdes fik talt sammen, og da der først blev åbnet for posen, væltede det frem med super gode forslag til indhold. Der er virkelig mange af jer, der har rigtig meget indhold, de kan bidrage med. Både kulturelt og med gode oplevelser.

Vi blev hurtigt enige om, at vi skulle finde en indlægsholder til på tirsdag den 22. februar 2022. Gunner Thor spørger HC 1 om de har endnu et medlem, vi kan låne til på tirsdag.

Vi havde modtaget en mail fra Sundhedscentret med besked om, at de selv skulle benytte Multisalen den 1. marts, hvorefter det hurtigt blev arrangeret, at vi i stedet mødes uden for centret kl. 9:30 og Ole Avnskjold giver os en guidet tur rundt i Køges brostensgader.

Der var blevet udleveret sedler, hvorpå medlemmerne kunne skrive sine gode forslag til, hvad de synes kunne være gode indhold for et møde.
Torben Bo samler alle forslag til en bruttoliste, hvorefter vi i fællesskab vil arbejde med at få dem realiseret.
Der blev spurgt om vi kunne rundsende HC 1 aktivitetsliste, som inspiration. Vi informerer HC1 om ønsket.

Der blev ligeledes stilet forslag til, at vi huskede at booke summemøder. Gerne 1 gang pr. måned.

Poul Skræddergaard arbejder på, at vi får etableret et domain hos Hemingway Club, Danmark.

Tiden fløj afsted i hyggeligt selskab.

 

 

Medlemsmøde den 7. februar med Gunnar Christensens indlæg om livet på Grønland. 

Gunnar Christensen er medlem i HC1, Køge, og som skole -lærer og – leder, har han med sin familie haft et interessant og spændende liv, hvor en stor del blev virket på Grønland fra 1970 til 1982.

Først 2 år i Aasiaat (Egedesminde) og derefter 4 år i bgden Kangaamiut med ca. 200 indbyggere, for at slutte perioden i Aasiaat igen. Gunnar har hvert år efterfølgende holdt ferie på Grønland.

Vi blev ført igennem bosættelserne af eskimoerne, der for 4.500 år siden som nomader vandrede mellem Nordamerika og Grønland og i kortere eller længere perioder slog sig ned på den nordøstlige kyst af Grønland. Et folk blev kaldt Independence-kulturen, da der var flere grupper bosat ved Independence fjorden. Danmark har haft flere ekspeditioner i området for at sikre kortlægningen, og at halvøerne var landfaste med Grønland, og for derved undgå at andre lande påberåbte sig ejerskab til eventuelle øer i området.

Gunnar havde flere sjove og spændende historier om de oplevelser, han og hans familie havde under sine ophold.

Specielt fik vi lige et indblik i hans børns fødsler, hvor specielt da nr. 2 blev født i Kangaamiut, under en snestorm, og hustruen var gået i veer. GC skulle først ned for ca. 100 meget stejle trappetrin, der alle var tildækket af sne for at varsle bygdens sygeplejerske om den forestående fødsel. Tilbage og hjælpe hustruen ned for trapperne og gøre klart til fødsel i en stue, der ikke var opvarmet, og hvor snestormen fik gardinerne til at stå i en vinkel på 30 grader ind i stuen. Gunnar fik fat på nogle tæpper, som han sømmede for vinduerne, så der kunne komme lidt plusgrader i rummet. Fødslen gik fint, og sygeplejersken skulle efterfølgende tage nogle prøver fra moderkagen, der derfor blev stillet til side under sengen. Under den efterfølgende pusling af den nye baby, hørte de pludselig nogle klask henne ved trappen. Det viste sig, at hunden var kommet ind på fødestuen og havde stjålet moderkagen og var på vej væk ned ad trappen med den.  

En anden historie var, da han havde overnattende gæster og skulle købe brød hos bageren. Ugen efter skulle han igen købe et brød og bad om et tilsvarende kommensbrød som sidst. Bageren vidste ikke hvad kommen var, og de kom frem til at det var muselort, da der var mange mus i bageriet. – Men brødet var jo bagt!!   

Efterfølgende blev vi ført ind i historien om nordboernes bosættelser og indførsel af kristendommen.

Erik den Røde blev forvist fra Island i 3 år for drab på naboen, og besluttede sig for at tage til Grønland. Han blev så begejstret for livet der, at han efter straffen var udstået, vendte tilbage til Island og fik mange slægtninge og venner med til bosættelser i Grønland, hvor de etablerede sig som bondesamfund og blev kristne. Der blev også bygget kirker, som det fortsat muligt at se rester af.

Eriks søn, Leif, var også eventyrlysten og havde hørt om et nyt land længere ude vest på. Han drog på en ekspedition til det nye land, der senere viste sig at være Amerika. Der opstod dog nogle skærmydsler med lokalbefolkningen, efter en af de indfødte blev halshugget, og Leif måtte flygte tilbage til Grønland.

Så nåede vi også at høre om Gudrun, der kom fra Irland og samlede en flåde og drog til Grønland for at slå sig ned. Da de skulle runde Grønlands sydkyst, blev de mødt af en skrækkelig storm, og mange af skibene gik ned. Gudrun gik på et rev ud for kysten, men kunne ikke komme derfra. Heldet ville af Leif kom forbi på sin vej hjem fra en tur i Norge. Han så skibet på revet og fik reddet de overlevende heriblandt Gudrun. De blev forelsket, og Leif fik tilnavnet Leif den Lykkelige.

Vil man læse mere om Gudrun og hendes rejse, blev vi anbefalet at læse bogen ”Den kvindelige vikings farefulde rejse”

Gunnar havde så meget at fortælle, at tiden fløj afsted, og han kommer gerne tilbage med andre historier om Grønland.      Det ser vi frem til.

 

”Biernes forunderlige verden”
Medlemsmøde 1. februar 2022 med indlæg fra Torben Petersen

Gunner Thor Nielsen, bød velkommen til Torben og de 22 fremmødte.
Som indledning sang vi ”Spurven sidder stum bag kvist”

Torben Petersen fra HC1, Køge kom og holdt et indlæg for os, om hans erfaringer, oplevelser og arbejde med bier, biavl, undervisning heraf samt honningproduktion.

Torben har en lang erfaring inden for området, og i 2008 blev han kåret som årets biavler i Østsjællands Biavler Forening.

Vi fik en spændende indflyvning med en fortælling om de 3 forskellige bi arter vi har i DK, og hvordan biernes hierarki er i en bistade. De forskellige typer af bistader der benyttes samt biernes bevægelsesmønster og orienteringsevne i staden.

Der kommer ikke lys ind i en stade, så derfor har bierne en fantastisk evne til alligevel at kunne orientere sig i staden, – om de går op, går ned, til højre eller til venstre. Små fimrehår sidder på både hoved og nakke, så de via fimrehårenes berøringerne med hinanden, kan de orientere sig og derved udføre sine opgaver i et bælgsort hjem sammen med 20.000 til 50.000 andre bier.

Fælles for trivslen i en bistade er, at de altid kan oparbejde en konstant temperatur på 33 grader. Uanset temperaturen uden for staden.

Om dronningens rolle ift. familielivets udvikling -æglægning og hierarkiet i bistaden. Arbejdsbiernes opgaver og dronernes (hanbier) rolle.

Foderet har meget stor betydning for det færdige honning produkt. Den 5 maj slippes bierne ud af staderne, da rapsmarkerne er kommet i blomst, og der kan samles pollen og nektar til staden. Efterfølgende kommer kløvermarker, markblomster og træernes blomstring. Det er muligt at se på honningens farve, hvornår på året honningen er indsamlet. Lyst og fint om foråret og derefter mørkere og mørkere. Bistaderne høstes 3 til 4 gange pr. år.

Det var også interessant at høre, at de mest producerende bistader i DK (+100kg pr. stade) står på taget af Frederiksberg Rådhus. – Hvilket skyldes Københavns store grønne parker og arealer, der optræder usprøjtede, og har en vedligeholdt naturlig vekslende vækst over året.

Dansk natur honning har en meget fin kvalitet. Det betyder at der eksporteres en meget stor mængde af biavlerforeningens honning til specielt Sverige. Samtidig importeret Danmark honning fra udlandet af en usikker herkomst. De store erhvervsindustrier for honning kan hjemtage honning fra forskellige landsdele og lande, og blande det hele under et fællesnavn. Der er væsentligt forskel i kvalitet og smag på de forskellige honningproducenter, og der lød en stor opfordring fra Torben til at købe honningen fra en dansk biavler, og gerne fra lokalområdet. Så ved man at nektaren er indsamlet i nærområdet, da bierne maksimalt flyver i en afstand på 5 km. fra staden. Et meget spændende indlæg og en ny verden for mange af os.
Vi afsluttede mødet med en kort statusopdatering af foreningens etablering, og ser frem til at mødes igen på tirsdag.

 

Referat af vores medlemsmøde den 25. januar 2022 med indlæg af Palle Maag. ”Afghanistan – gæstfrihedens land”

Det var meget flot med 22 fremmødte, hvoraf 5 var nye indmeldelser.

Det var vores første møde, hvor vi havde aftalt at Palle Maag, der i dag er medlem i HC 1, Køge, skulle komme og holde sit indlæg ”Afghanistan – gæstfrihedens land” om hans udstationering i Herat, Vest Afghanistan for en privat NGO-organisation DAC, Danish Afghanistan Comitee, der med støtte fra Danida, skulle etablere og uddanne læge- og medicinsk hjælp i Herat området.
Palle fik på sin meget levende fortællemåde gives os et spændende og personligt indlæg, indrammet af sine private billeder, der blev uddybet med historierne bag billederne. 

Efter Palles indlæg, var der lige 20 min til at give de fremmødte en introduktion til lederne af rehabiliteringscentret, der gav udtryk for at de virkelig var glade for at se, der blev etableret endnu en HC-forening, og vi bare skulle tage kontakt til dem, hvis vi havde initiativer og ideer, der kunne bidrage til at gøre centret endnu bedre. Vi var meget velkomne.

Afslutningsvis takkede formand Gunner Thor Nielsen for dagen, og orienterede om den organisatoriske fremdrift der er med etablering af HC 2, Køge.
Poul Skræddergaard, suppleant til bestyrelsen, arbejder med at få tilrettet og underskrevet vedtægter mv. så vi kan få HC 2 formelt etableret, og der kan oprettes en bankkonto.
Desværre var der afbud fra vores sekretær Jørgen Friis, der havde et familiemedlem med Corona, og først vil deltage efter en smittefri test.
Så snart vi har foreningen registreret, vil Torben Bo Sørensen, kasserer etablere en bankkonto, og derefter vil der blive opkrævet kontingent på 50,00 og deltager gebyr på 20,00 for kaffe til møderne, samt en adgang til et tilmeldingssystem.

Alle gav udtryk for, at det var nogle meget spændende og orienterende timer i hyggeligt selskab. Lad os mødes igen på tirsdag, hvor Torben Petersen vil holde et af sine indlæg om bier. Torben er også medlem i HC 1.   

For referat: Torben Bo Sørensen

 

Opstartsmøde for etablering af Hemingway Club 2, Køge

Køge den 18, januar 2022, kl. 9:30 – Rehabiliteringscentret, Rådhusstræde 10 C, Køge

Referat fra mødet.

Der deltog 17 personer, og der var modtaget 3 afbud. Derudover er der 4 personer, der har vist interesse for medlemskab.

Opstartsmødet var initieret af Hemingway Club, Køge, (HC) der gennem en periode har opsamlet interesserede indmeldelser på venteliste, med henblik på opstart af en Hemingway Club 2 Køge. (HC 2).

I forberedelsen af dette opstartsmøde havde Hans Birk Nielsen og Carsten Håkan samt Jørgen Friis (JF) og Torben B. Sørensen (TBS) deltaget.

De fremmødte deltagere gav en kort introduktion af sig selv og baggrund for interesse.

Styrelsen (bestyrelsen) fra HC var repræsenteret og introducerede HC -organisationen, -konceptet og Hemingway Club, Danmark (HC-DK) charter, samt gav os deres erfaringer, de har været gennem med driften af HC, og hvordan de nu er organiseret.

TBS præsenterede overgangen til et ønske om en opstart af HC 2, Køge.

Den store interesse udviklede sig til en stiftende generalforsamling af HC 2 med Poul Skræddergaard som dirigent. Med baggrund i en kopiering af vedtægterne samt det øvrige set up fra HC, blev der uddelt indmeldelsesblanketter, og tilbageleveret 15 indmeldelser. Derudover blev valgt en bestyrelse, der konstituerede sig med

Jørgen Friis                      Sekretær

Gunner Thor Nielsen     Formand

Torben Bo Sørensen     Kasserer

Poul Skræddergaard    Suppleant

Bestyrelsen fordeler de praktiske opgaver mellem sig, og vender evt. nyt navn på foreningen, der indtil videre bliver benævnt Hemingway Club 2, Køge.

Det første medlemsmøde er allerede sat til først kommende tirsdag, den 25. januar kl.9:30 i Rehabiliteringscentret, Rådhusstræde 10 C, Køge.

Der vil være et indlæg fra Palle Maag, der fortæller om hans oplevelser fra Afghanistan og hans indtryk af Taliban.

Det blev givet et stort tillykke med fødslen af den nye forening, Hemingway Club 2, Køge.

For referat: Torben Bo Sørensen, den 19. januar 2022

Dirigent: 

Poul Skræddergaard

Bestyrelsen:

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne