Næstved – afholdte møder

Traveturen 20 marts

Dagens vandretur var arrangeret af Leif. Mødestedet var Herlufsholm Svømmehal, hvor 7 trodsede den stille regn og mødte op. Vi gik under jernbanen frem til Ringstedgade, som vi fulgte – lidt på den ene side og lidt på den anden. Lige før ringvejen besøgte vi Kåre Christensen Auto ApS, hvor vi fik set en række gamle knallerter mv. – interessant! Vi nåede frem til Holsted Allé og gik tilbage på Ringstedgade og et stykke mod nord. Vi benyttede stien, som førte os under jernbanen og herefter langs med Susåen helt frem til fodsporet. Vi benyttede broen over åen og gik straks ned under broen, hvor Leif bød på en kop kaffe. Tilbage til svømmehallen hvor vi takkede for en den dejlige tur.

Næste travetur:
Mandag d 27 marts kl 10.00
Mødested: REMA 100/Pub Dyssen, Dyssegårdsvej, Næstved

Fællesmøde 15 marts 2023

22 deltagere.

Sangen var ”Det er i dag et vejr”.

Herefter fortalte Bent Eghjort om sit spændende liv fra skoletid, elektriker, flyreparatør og efterlønner. 
Vi fik et indblik i de mange forskellige flytyper som Bent havde stået for reparation/check af.
Mon ikke tilhørerne føler sig meget trygge ved at flyve, efter Bents fortælling!

Næste møder:

29 marts kl 10: Klubbens fremtid som evt registreret forening, samt fremlæggelse af regnskab.
Der er tidligere udsendt ”Forslag til vedtægter”. Der er modtaget to kommentarer.
Til/framelding senest 27 marts.

5 april: intet møde pga påske

19 april bemærk: kl 13.00:

Besøg på Næstved automobil museum. 
Her starter vi med tre stykker smørrebrød og derefter besøg på museet.
Tilmeldte får efterfølgende besked om betaling.

Traveturen 13 marts:

Dagens tur var arrangeret af Niels.
Start ved REMA Grønlandsvej, videre ad Parkvej forbi Politistationen, over Ringvejen igennem Boligkvarteret “Nøddehegnet”, bag om Kobberbakkeskolen videre gennem Boligkvarteret “Birkehegnet”, videre af stien der krydser Nygårdsvej og videre af stien bagved Figenvej / Abrikosvej til Aldi. Over Ringvejen til Blommevej bag om Gymnasiet og NIF’s træningsbaner til Rolighedsvej, som vi følger til vi drejer til højre ned af Norgesvej og over Dyrskuepladsen tilbage til Grønlandsvej – Rema.

Næste travetur: Mandag d 20 marts kl 10.00
Mødested: Herlufholm svømmehal.

 

Traveturen 6. marts

Dagens tur var arrangeret af Leif. Der var fremsat forslag om at besøge byggepladsen, hvor den nye svømmehal opføres. Hvad kunne være mere oplagt end, at mødestedet blev Kongebryg. Vi gik gennem skoven ud til ringvejen og langs denne frem til Kalbyrisvej (den ”gamle”). Vejen er i dag mere en sti end en vej. Vi nåede frem til Næstved Nord Station, krydsede under togbanen og frem til ”FDF-huset” på Gammel Holstedvej. På deres areal og tæt på banen ligger ”en jordbakke/et udsigtspunkt”, som vi benyttede til at se ind over svømmehalsbyggeriet. Som nabo til FDF ligger Lauritz.com, hvor vi stak ”hovedet indenfor”. Nu gik turen ud over Stenlængegårdens ny-udstykkede boligområder og frem til A-broen (hvem var det nu, som leverede den til kommunen?? 🙂 ). Vi gik nu gennem det store og nyere boligområde tilbage til Kongebryg. Her nåede vi ”i sidste øjeblik” at købe en øl, som vi nød udenfor i det fantastisk dejlige vejr.

Næste travetur er mandag d 13 marts kl 10.00
Mødested: Rema 1000 på Grønlandsvej, Næstved
Bare mød op og gå med.

Fællesmøde 1 marts 2023

24 deltagere

Sangen var ”Den blå anemone”

Herefter blev orienteret om muligheder for fremtidig klub struktur. Allerede nu var der mange kommentarer og forslag. ”Forslag til vedtægter for Hemingway klub Næstved” er udsendt via “info mail”.
På årsmødet d 29 marts fremlægges eventuelle konklusioner og der tages stilling til oprettelse af forening eller ej, nu eller senere når der viser sig behov.

Vedr interessegrupper blev nævnt muligheden for at deltage i havegruppe ved Michael tlf 53 53 31 20 og i whistgruppen ”Storsvindlerne” hver anden onsdag ved Finn tlf 20 47 85 67.
Ring til kontaktpersonerne hvis du er interesseret.

Vedrørende mødeemner kom der nogle nye op:
Besøg på rensningsanlæg
Besøg på biogasanlæg
Besøg på automobilmuseum
Foredrag med Ole Sohn

Næste møder:

15 marts kl 10: ”Her er mit liv” med Bent Eghjort.
Til/framelding senest 13 marts.

29 marts kl 10: Årsmøde med klubstruktur og regnskab

5 april: intet møde.

19 april kl 13.00: Besøg på Næstved automobil museum.

Traveturen d 27 februar 2023:
Dagens tur var arrangeret af Niels. Vi mødtes ved Skovgrillen på Ny Præstøvej og gik parallelt med Præstøvej helt ud til Fårebakkerne. Her fra toppen kunne vi nu se ud over det kæmpe areal, hvor de er i gang med at bygge det nye DSB-værksted. Vi havde dejligt vejr, så vi måtte undervejs konstatere, at vi havde fået for meget tøj på!! Det blev aftalt, at vi skal forbi byggepladsen med jævne mellemrum, så vi kan se, hvorledes byggeriet skrider frem.

Næste travetur er mandag d 6 marts kl 10.00
Mødested: Kongebryg, Kasernevej 21, Næstved.  Bare mød op og gå med.

Travetur 20 februar

Dagens tur var arrangeret af Uffe. Mødestedet var ved skolen på Karrebækvej, hvorfra turen gik gennem Digtervejskvarteret frem til Baunehøj Ridecenter. Herfra gennem det nyeste parcelhusområde til Gedebjergvej, som vi benyttede til at krydse Vestre Ringvej. Vi gik igennem skoven og frem til det grønne område, hvor vi havde den flotteste udsigt over Evegrøften – og nu kunne vi mærke vestenvinden! Vi skyndte os videre frem til ringvejen, som vi denne gang krydsede i niveau. Turen sluttede med en pause i den overdækkede bålplads i Hundeskoven og gennem skolen frem til p-pladsen.

Næste travetur bliver mandag 27. februar 2023 kl.10

Mødested: Skovgrillen, Ny Præstøvej 310 B, Rønnebæk

Bare mød op og gå med.

Fællesmøde 15 februar 2023

Deltagere: 26

Mødet blev afholdt som et besøg på Affald Plus i Næstved. 
Her startede vi med et foredrag om organisationen, genbrugspolitik og selve anlægget. Herefter var vi rundt og se anlægget, hvor vi kom startede ved aflevering fra renovationsbiler og videreforarbejdning af skrald med kæmpekran til de store ovne. Herefter tur til kontrolrummet og gennem hele forbrændingsafdelingen med et kig ind i en af ovnene. Et imponerende anlæg, som leverer el og fjernvarme til Næstved by.

Travetur 13 februar

Dagens vandretur var arrangeret af Willy. Vi var 11 deltagere, der mødtes ved Herlufsholm Svømmehal. Turen gik ad Fodsporet frem til stien til Ladby (lige efter omfartsvejen). Vi fulgte stien frem til Egehøj, som vi ”besteg”. Her fra toppen havde vi en smuk udsigt over landskabet ned mod Susåen. Området hedder Ladby Skov og hører under Naturstyrelsen. Vi gik gennem området frem til Ladby Kirkeruin. Herfra gik turen tilbage gennem Ladby og ad Fodsporet til mødestedet. Vi nød her Willys medbragte kaffe og småkager. En skøn tur gennem landskabet, hvor vejret midtvejs tilsmilede os med sol fra en skyfri himmel.

Næste travetur bliver mandag 20. februar 2023 kl.10

Mødested: Lille Næstved Skole, afdeling Karrebækvej, Karrebækvej 70.
Kør til højre og helt i bund på p-plads.
Bare mød op og gå med.

Travetur d 6 februar 2023

 Dagens vandretur var arrangeret af Niels. Vi mødtes ved Rema 1000 på Dyssegårdsvej. Vi krydsede over vejen og gik langs Rønnebækken helt frem til Suså’en. Med Susåen på højre hånd og Appenæs på venstre  nåede vi frem til krydset, hvor Appenæs Bygade møder Gavnøvej. Gennem parcelhuskvarteret nåede vi frem til stien langs markerne. Stien førte os gennem et skønt naturområde og helt frem til Plantevej, som vi ”krydsende” fulgte til det grønne område op mod Gavnøvej. Efter et par timer i den skønne natur langs ruten nåede vi tilbage til Rema. Vejret var køligt, men det var vindstille.

Næste travetur bliver mandag 13 februar 2023 kl.10 
Mødested: Herlufholm svømmehal.
Bare mød op og gå med.

Fællesmøde 1 februar 2023

Deltagere: 25

Vi startede med sangen  ”Will you still love me when i’m 64” på opfordring af Uffe som input til hans foredrag ”Her er mit liv”.

Herefter en kort gennemgang af ”info mails” og hvordan man svarer/tilmelder sig møder/arrangementer.

Uffe holdt foredrag i to omgange. 
Kapitel 1 som omhandlede hans slægt fra tidligere tider til hans fødsel. Ingen tvivl om Uffes hengivenhed for slægtsforskning og detaljer.

Herefter kort summepause.

Kapitel 2 var om hans eget interessante liv gennem diverse uddannelser, arbejdssteder, familieliv og fritidsinteresser.

Travetur 30 januar 2023

Niels havde arrangeret dagens tur, som startede og sluttede ved Uglebroskolen. Vi gik ad stien langs skoven til Englebjergvej, på stibroen over jernbanen og forbi Rønnebæk skole. Vi nåede næsten frem til skovgrillen, men ændrede så ruten og gik op på åsen til jagthytten. Ad stien nåede vi frem til legepladsområdet og shelterpladsen og videre til Præstøvej. Ad stien gennem Rønnebæk Fælled nåede vi frem til Uglebroskolen igen. En fin tur i den skønne natur, og vejret var med os.

Næste travetur er mandag d 6 februar kl 10.00. 
Mødested: REMA 1000 Dyssegårdsparken, Dyssegårdsvej 10, 4700 Næstved.
Niels planlægger ruten. Bare mød op og gå med

Travetur d 23 januar 2023

Leif havde arrangeret dagens tur med mødested ved ”Kongebryg”. Det blev en tur langs med ringvejen, som vi krydsede og gik over til Øverupvej. Vi gik langs med jernbanen og frem til Kalbyrisskoven. En dejlig tur gennem skoven inden vi nåede frem til Kalbyrisvej. Herfra krydsede vi igennem kolonihaveområdet Skovhøjen, inden vi nåede frem til Kongebryg igen. På trods af at bryghuset var lukket, lykkedes det at komme indenfor og nyde en dejlig flaskeøl. 

Næste travetur er mandag d 30 januar kl 10.00. 
Mødested: Uglebroskolen Nygårdsvej 110, 4700 Næstved.
Niels planlægger ruten. Bare mød op og gå med.

Fællesmøde d 18 januar 2023.

Deltagere: 26

Vi indledte med dagens sang.

Herefter havde vi gæsteforelæsning af Klaus Eusebius Jakobsen, som fortalte om sin tid som tidligere rektor på Herlufsholm Kostskole, lidt om skolens historie samt hans generelle interesse i historie.

Travetur mandag d 16 januar 2023:

Dagens vandretur var arrangeret af Tage. Vi mødtes ved Fensmark Kirke, som vi startede med at gå en tur rundt om. Kirken har – på flere måder – en atypisk arkitektur. Herfra ud til skellet mellem byen og det åbne landskab, hvor vi havde et flot udsyn over marker og Holmegaard Mose. Vandstanden i mosen var temmelig høj, så vi fik bekræftet, at det har regnet heftigt i den senere tid. Vi nåede frem til Holmegaard Værk, hvor vi udefra så reolen med de mange produkter, der er produceret på værket gennem tiden. Museet var lukket, men vi blev inviteret indenfor i det lille glaspusteri, hvor der var 2 på arbejde. Her fik vi set og fortalt, hvorledes de fremtryller et fantastisk flot fad. Vi forlod værket og gik gennem byen tilbage til startstedet. En skøn tur – og Tage havde sørget for et dejligt vejr.

   

Næste travetur, mandag d 23 jan kl 10.00.
Mødested: p-plads ved Kongebryg,  Kasernevej 21, 4700 Næstved. Leif arrangerer tur i området.
Bare mød op og gå med.

Travetur d 9 januar 2023:

I mandags, havde Niels arrangeret en dejlig vandretur i den vestlige del af Næstved. Turen blev gennemført på trods af regn,  fra start til slut,  af 6 deltagere som tilbagelagde 6,8 km.
En rigtig hyggelig tur, bortset fra vejret,  hvor alle får snakket med hinanden.
Vores faste fotograf måtte desværre melde afbud. Så derfor ingen billeder og ruteangivelse.

Næste vandretur:
Mandag d. 16 januar kl. 10.
Mødested: Fensmark kirke,  Chr Winthersvej 7A,  4684 Holmegård, hvorfra Tage guider os rundt i hans lokalområde !

Alle er velkomne ! Bare mød op

Juleafslutning d 21 december 2022:

Antal deltagere: 22

Dagens møde var med æbleskiver. gløgg, kaffe og kage. Der blev sunget julesang og fortalt småhistorier, inden vi sagde god jul og godt nytår.

Travetur d 12 december 2022:

Dagens tur var arrangeret af Leif. Det var fint vejr – men koldt (-5 gr.), så tophuerne var atter kommet i brug. Vi mødtes ved ”Symfonien” og gik over ”Grøn Koncert Plænen”. Videre under Ringvejen til Vridsløsevej, forbi ”Minitraktorgården” til Ringstedgade. Vi gik ind i Stenskoven og gennem et fantastisk flot ”naturområde” inden vi Nåede frem til Vridsløse. Herfra gik turen over Ringvejen, gennem ”Musik-instrument-vejs-området” og tilbage til ”Symfonien”. 
Det var årets sidste tur.
Første gang i 2023 bliver mandag 9/1/23 kl.10, fra Fønixgrillen.

Besøg på Kongebryg den 7 december, inkl. julefrokostmøde.

Antal deltagere:  31 medlemmer.

Mødet blev åbnet med velkomst til de fremmødte, med særlig velkomst til nye medlemmer, og en kort introduktion af dagens program der begyndte med en fællessang; ”Jeg vil male dagen blå”

Som dagens indslag var fortælling om Kongebrygs historie og produktion, efter ca. times varighed var der arrangeret julefrokost med øl fra det lokale bryghus. Introduktionen af Bryggeriet, var yderst interessant at høre om og hvorledes selve ølproduktionen forgår efter den oprindelige metode med brygning og tapning udført med håndkraft, tilmed hvorledes man opbevarer den færdige bryggede vare på en bæredygtig måde, i en såkaldt jordkælder med naturlig konstant lav temperatur, hvor øllet får lov til at færdiggære på de tappede enheder, alt i alt en interessant fortælling.

Under julefrokosten med socialt samvær blev der fortalt lidt om klubbens aktiviteter i den forgangne periode og med hvilket der er planlagt aktiviteter i starten af det nye år, i øvrigt var der på mødet en god og hyggelig stemning hvortil den livlige samtale er værd at bemærke, så mange tak til alle for et godt møde og en god dag.

Generelt set, håber vi at der fortsat er den gode interesse for deltagelse i fællesskabet og vi kan sige på glædeligt gensyn.

Travetur d 5 december 2022

Dagens tur var arrangeret af Stig. Vi mødtes ved Rønnebæk Kirke. Det regnede en smule, så det var spændende, hvor mange der dukkede op.
Vi blev 8 – så vejret betyder altså ikke så meget. Vi gik gennem det skønne område ”Rønnede Søskov” op til ”Øvelsesterrænet”. Vi fulgte stien, som ligger på den nedlagte Næstved-Præstø jernbane, helt frem til stien, som førte os til Rønnebæksholm. Her kom vi forbi ”Venligheden”, inden vi gennem et stort skovområde nåede frem til Kirkevej og Rønnebæk Kirke igen. Vi havde en dejlig tur – trods det var lidt fugtigt.

Næste travetur er

Mandag d 12 december kl 10.00
Samlingspunkt: Plejecenteret Symfonien. For enden af Enggårdsvej.
Bare mød op og gå med.

Det er årets sidste tur. Første gang i 2023 bliver mandag 9/1/23 kl.10, fra Fønixgrillen.

Travetur d 28 november 2022

Finn havde arrangeret dagens vandretur, som også denne gang var i det bynære område.
Vi kom bl.a. forbi et af byens flotte gavlmalerier. Det er imponerende som disse kunstnere kan udfolde sig – til glæde for alle borgere i byen.
Men vi kom også ud i naturen, idet vi gik ud på den ene side af Susåen – og tilbage på den anden side. Vi bemærkede det store antal af væltede træer, som får lov til at blive liggende i skovbunden.

Næste travetur er mandag d 5 december kl 10.00
Mødested: legepladsen på Kirkevej lige ved Rønnebæk kirke.
Bare  mød op og gå med. 

Travetur d 21 november 2022

Finn havde arrangeret dagens vandretur den 21. november. Vi mødtes på
Grønnegade Kaserne og gik så over “Høje Plads” – videre over Jernbanegade og
op i udsigtstårnet.
Herfra til “Guldhjørnet” med udsigt over Teatergade, videre over Farimagsvej
og Åsen til Præstøvej. Vi rundede Thorsvej – hvor Finn tidligere har boet –
inden vi vendte tilbage kasernen.


Fællesmøde d 16 november 2022

Vi startede med sangen om Jens vejmand

Herefter fortalte Aksel om hændelser og personer der har præget hans liv. Han kom meget omkring, bl.a. fra besættelsen, FN styrker og andet militær relateret.

Så gennemgik Finn ”interesse gruppe” listen og opfordrede til personlig involvering i disse eller andre relevante grupper. To aktive gruppe: 

  • Travetur om mandagen, her opfordres flere til at deltage.
  • Havegruppen ligger noget stille, men igen en opfordring til at kontakte Michael ved interesse: brauball@privat.dk

 Der blev dannet en ”whist gruppe” med Finn Rådmann, Bent Nielsen, Verner Hansen og Ole Nerup.

Der har været en artikel om vore Hemingway gruppe i Sjællandske. Kommer også i Ugebladet.

Der er en lille tyrkfejl i artiklen: vi holder møde hver d. første og tredje onsdag i hver måned.

Næste fællesmøde er d 7 december på Kongebryg (julefrokost). Husk tilmelding til Bjørn.

Travetur d 14 november 2022:

Stig havde arrangeret dagens vandretur, som startede og sluttede ved kano- og kajakklubben

ved kanalen. Turen gik hele Ydernæs rundt, og vi nød den skønne natur – herunder en kæmpeflok gæs.

Det var den Sjællandske udgave af ”Sort Sol”.

Travetur d 7 november 2022:

Verner havde arrangeret dagens vandretur. Vi mødtes på p-pladsen i Hesede Skov – tæt på Villa Galina.

Vi gik langs med ”Svenskekløften”, og her oplevede vi et meget kuperet terræn. Det var en skøn oplevelse

at se skovens mangfoldighed af træer.

Det var bemærkelsesværdigt så mange grønne blade, der stadig sidder på træerne.

Fællesmøde d 2 november 2022:

 

Deltagere: 15

 

Vi startede med sangen ”Livets træ”.

 

Herefter fortalte Verner om sit liv indenfor forskellige organisationer, erhverv og landbrug.

 

Under eventuelt:

 

blev nævnt muligheden for at få en udenlandsk person tilknyttet for at lære dansk og ”danskhed”. Mere info her: https://www.elderlearn.dk

 

Michael fortalte om en ny film.

 

Her er Michaels input:

 

I Næstved Bio Kattebjerg spilles den 22. november kl. 18.00 ”Kaptajnen Hjerte”.

 

Simon Bang, barnebarn af kaptajn Goth fra Fensmark, har gennem flere år lavet filmen om sin farfar. En mand, der kunne styre sit skib gennem to krige, men han magtede ikke sin egen familie. Gennem billeder og arkiver har Simon Bang skabt en imponerende animationsfilm om en patriark og en tyran, der siden har kastet sin skygge over flere generationer Den eneste anden visning 20/11 blev udsolgt på et døgn, men der er stadig mange ledige pladser Den 22/11, og nedenfor er et link til filmen, med direkte mulighed for at klikke videre til at købe billet. https://naestved.biografkompagniet.dk/movie_details/7377_date=all_dage

 

Julefrokost

 

Der er opbakning til at afholde julefrokost d 7 december. Den afholdes som firmabesøg på Kongebryg, hvor der for 220 kr serveres smørrebrød og én genstand. Yderligere kan købes. Der vil også være en kort fortælling om bryghuset. Indbydelse til bindende tilmelding udsendes snarest.

 

Travetur d 31 oktober 2022:

 

Finn havde arrangeret dagens tur, som begyndte ved den store p-plads ved Café Vivaldi i Karrebæksminde. Vi var en tur rundt langs kysten på Lungshave. Vejret var lidt diset og uden sol – men vindstille, så det var en skøn tur.

 

 

Travetur d 24 oktober 2022

 

Verner havde arrangeret en ny rundtur i Holme-Olstrup – denne gang i den
nordlige del af byen.
Vi gik bl.a. på den tidligere landevej gennem byen – se kort fra ca. 1975.
Vi fik også vist, hvor stort et område BonBon-land råder over.
Tak til Verner for en interessant vandretur.

 

 

Travetur d 17 oktober 2022

 

Endnu en skøn tur, hvor vi gik fra Sandageren til lagunestien langs med kanalen og ud til ”lufthavnen”. Herfra til Stenbæksholm, hvor vi kiggede på golfspillerne, inden vi gik langs landevejen tilbage til Sandageren.

 

 

Travetur d 10 oktober 2022

 

Leif havde arrangeret en tur fra Appenæs til Gavnø og Appenæshoved.

 

Undervejs var der en fødselsdags overraskelse.

 

 

Travetur d 3 oktober 2022

 

Turen gik fra Verners hus i Holme Olstrup mod Toksværd. Gennem Toksværd og retur til Holme Olstrup, hvor vi blev shanghajet af forstanderen for institutionen ”Døgndiamanten”, til både kaffe og foredrag om institutionen.

 

 

Fællesmødet d  5 oktober.

 

Deltagere: 15.

 

Vi startede med sangen ”Nu falmer skoven trindt om land”.

 

Herefter fortalte Michael om sit liv i søfart både til vands og land.

 

Derefter kort indlæg vedr travegruppen og havegruppen.

 

Travetur den 26 september 2022:

 

Leif havde arrangeret dagens vandretur. Vi mødtes på hjørnet af Østre
Ringvej og Bag Bakkerne. Herfra gik turen gennem “frugtkvarteret” til gymnasiet
og arenaen. Videre til Gallemarksvej hvorfra vi gik ind på “Gamle
Kirkegård”. Herfra ad Farimagsvej, Kählersbakken, Præstøvej og Frejasvej til
det gamle vandtårn på Åsen. Leif havde været hos kommunen og lånt nøgle
til tårnet. Efter 120 trin nydes udsigten fra tårnets top.
Det var en dejlig tur i fint vejr og med interessante oplevelser.

 

 

Fællesmøde d 7 september:

 

Deltagere: 12

 

Mødet var socialt samvær og mulighed for at lave interessegrupper.

 

Efter mødet har Michael B opfordret til at danne en havegruppe. Info vedr dette

 

er udsendt på mail.

 

 

Travetur den 12 september 2022:

 

Vandregruppens tur den 12 september havde overskriften ”Ydernæs rundt”.

 

Det blev en fantastisk dejlig oplevelse at se, hvor smukt der er hele vejen rundt.

 

Oplevelsen blev ikke ringere af, at vejret viste sig fra sin bedste side – solrigt og lunt.

 

 

Travetur den 5 september 2022:

 

Deltagere: 5

 

Mødestedet for dagens travetur var Kjeps Bolighus ved havnen. Vi havde i dag en

 

dejlig havnerundfart til fods 5 personer. Vejret var skønt, og undervejs besøgte vi

 

bokseklubben hvor Ingvard var ved at opstarte et motionshold. Turen gik langs

 

havnens-kanalens sydøst-side til svingbroen og tilbage langs nordvest-siden.

 

På vejen blev havnen, omgivelserne og fremtiden drøftet. Der var enighed om, at

 

byens mest attraktive arealer i dag anvendes til de mindst attraktive aktiviteter.

 

Vi må håbe, at byrådet finder den ”rigtige” løsning meget snart!!

 

Besøg på Gavnø d 31-8-2022:

 

20 personer deltog i det vellykkede arrangement. Aksel øste af sin

 

enorme viden om Næstved og Gavnø, og vi kom rundt i mange, for

 

almindelige turister ukendte, kroge af slottet.

 

Afsluttet med frokost i Cafe Tulipanen.

 

 

Travetur den 27 august 2022:

 

Deltagere:

 

Mandag d 27-8 gik turen ca 5 km i og ved Kalbyrisskoven.

 

 

 

 

Travetur den 22 august 2022:

 

Deltagere: 8

 

Gåture er startet op igen. Mandag d 22-8 gik 8 personer ca 5 km ved og på

 

Åsen i Næstved.

 

Fællesmødet den 17 august 2022:

 

Deltagere: 16

 

Vi startede med sangen: Marken er mejet.

 

Herefter fik vi vores første ”her er dit liv” indlæg fra Bjørn. Interessant foredrag fra relationer til den franske adel og til nuværende (aktive) pensionisttilværelse. Afsluttet med Bjørns ideer om hvad senior tilværelsen kan bruges til. Helt sikkert et emne der vil blive gentaget.

 

Er du interesseret i at fortælle lidt om dig selv, så kontakt Finn Raadman.

 

Finn forsatte med yderligere tanker om tilværelsen ”60+ og hvad så”.

 

Herefter socialt samvær.

 

Efter 31 august afholdes fælles møder hver den første og tredje onsdag i måneden.

 

D. 7/9 er det almindeligt socialt samvær.

 

Travetur den 27 juni 2022:

 

Deltagere: 5

 

Vi mødtes igen ved Fønix grillen og gik en lidt længere tur i dag. Bl.a. omkring Pinet (https://www.sydkystdanmark.dk/sydkystdanmark/soeg-efter-oplevelser/herlufsholm-pinetum-gdk1058826) ved Sønderdræsset og lidt ud af fodsporet ( den gamle Slagelse bane). Pause nu til efter august mødet.

 

Travetur den 20 juni 2022:

 

Deltagere: 7

 

Vores første eksterne arrangement var en gåtur langs Suså’en fra bymidten til Herlufholm og retur. Dejlig tur i godt vejr (99% af tiden) og gode forklaringer undervejs om snegle, rådnede træer og træer der snoede sig efter solen. Succesen gentages mandag d 27 juni kl 10, med en lidt anden rute. Ingen tilmelding, bare mød op. Mødested: Fønix grillen, Slagelsevej.

 

Fællesmødet den 15 juni 2022:

 

Deltagere: 16

 

Vi tyvstartede lidt tidligt med midsommersangen.

 

Prioriteringen på mødet var bl.a. at få fastlagt fællesmøders indhold og frekvens.

 

Efter næste møde i august afholdes der indtil videre møde to gange per måned, den første og tredje onsdag i måneden. Forventningen er at det ene møde er et emne møde og det andet et mere socialt møde.

 

M.h.t til indhold blev der foreslået forskellige emner.

 

Der er oprettet en emnebank ”Møde emner” på hjemmesiden: https://hemingwayclub.dk/klub/naestved.

 

Check hjemmesiden. Det forventes det at man på eget initiativ tager ”lederskab” til disse emner.

 

Første aftalte aktivitet bliver en rundtur på Gavnø ved Aksel Fløe engang i efteråret.

 

I forbindelse med interessegrupper, bliver siden ”Interessegrupper” på hjemmesiden opdateret, efterhånden som der kommer tovholdere på de enkelte grupper.

 

Konkret blev der i dag aftalt en ”traveturs gruppe”, som siden ”Interessegrupper”  er opdateret med. Finn er tovholder, og første tur bliver mandag d 20 juni kl 10, hvor vi mødes ved Fønix grillen (Slagelsevej), og går ca 5 km til Herlufsholm og retur.

 

Der er ikke tilmelding, bare mød op. Alle fra klubben er velkomne med og uden stave, stokke osv. Medbring selv drikkevarer.

 

I forbindelse med både emner og interessegrupper, kan du kontakte styregruppen på:

 

info.naestved@hemingwayclub.dk hvis der er et emne eller gruppe du gerne vil være tovholder på.

 

Mødet blev afsluttet med en kort præsentation runde, hvor deltagere meget kort fortalte om sig selv.

 

 

 

Fællesmødet den 1 juni 2022:

 

Deltagere: 10

 

Mødet blev afholdt som ”summe møde”, for at få deltagernes ideer til rammerne og mødefrekvens for de kommende møder i Hemingway klubben.

 

Der var mange forslag og kommentarer. Overordnet ser det ud til at prioriteringen er at få fastlagt fællesmøders indhold og frekvens. Der var enighed om at et møde per måned er for lidt, der foreslås to møder per måned. Der kan evt veksles mellem to ugedage, så alle får mulighed for at deltage.  Dette gav anledning til både for- og imod kommentarer.

 

Det er vigtigt at gruppens medlemmer får kendskab til hinanden, og får et tilhørsforhold til gruppen.

 

Vi kan evt få personer fra en anden Hemingway klub til at fortælle om hvad de gør i deres klubber.

 

I forbindelse med invitationer til møder, ville det være rart at kende grunden til at der ikke kommer flere til møderne. Til dagens møde havde 11 tilmeldt sig, 8 frameldt og dermed 33 der slet ikke har svaret. Derfor husk til/framelding til mødet d 15 juni.

 

Fremover forventes det at det bliver på hjemmesiden (https://hemingwayclub.dk/klub/naestved)

 

man orienterer sig om aktiviteter i klubben, især når der kommer gang i diverse interessegrupper.

 

Der vil dog stadig komme ”Info mail” når der er nyt.

 

Interessegrupper har ikke rigtig været taget op endnu.

 

For at genopfriske hvad der tidligere har været nævnt er disse listet her:

 

Musik, Revy, Hemingway litteratur, Motion, Traveture, Kortklub (whist), Grundtvig,

 

Fluefiskeri, Sang, Krigsbørn, Lokalhistorie, EDB/IT, Bio, Have, 60+ hvad så,

 

Her er dit liv (5-10 minutter).

 

Det forventes at der er en person, der tager initiativ og ”lederskab” i disse grupper

 

Der kom desuden flere forslag:

 

Bustur/udflugt til Femern projektet, Blå planet, Gavnø samt lokale gåture.

 

Byvandring 18 maj:

 

Turen blev gennemført i fint vejr og godt humør. Tak til Aksel for en fin og informativ tur til Næstveds gamle bymidte.

 

Fællesmødet den 20 april 2022:

 

Der var 29 deltagere til mødet.

 

Velkommen ved Uffe og dagen sang.

 

Dagens emne:

 

Tredje del af ”Næstved bys udvikling” denne gang ved borgmester Carsten Rasmussen.

 

Carsten kom omkring mange ting om Næstved by, Næstved kommune, infrastruktur, bymidte, havn og boliger/erhverv.

 

Klubben:

 

Der laves et ekstra møde d. 1 juni hvor deltagere kan komme med ide input til vores møder. Nærmere oplysning senere.

 

Aksel Fløe fortalte kort om sig selv og sin interesse i Næstved historie, som optakt til byvandringen. Der er nu 13 tilmeldte til byvandring d 18 maj og det er det maksimale antal. Der udsendes invitation til en mulig ekstra tur d 31 maj afhængig af antal tilmeldinger.

 

Opfordring til alle om at huske at tilmelde sig møder når der udsendes info.

 


Fællesmødet den 9 marts 2022:

 

Der var 26 deltagere til mødet.

 

Velkommen ved Uffe.

 

Dagens emne:

 

Anden del af ”Næstved bys udvikling” denne gang ved Rune Kristensen fra Næstved byråd.

 

Rune fortalte om sine ideer/visioner omkring byens udvikling. Her kom vi bl.a. omkring, med input og diskussioner fra tilhørere:

 

Det nye Næstved, 2000 flere arbejdspladser, udviklingsplan med stadsarkitekt, behovet for flere overnatningsmuligheder i Næstved, havnens udvikling/udbygning, et tre/firkant område med flere byer, udvikling i forvaltningens størrelse contra indbygger antal, grøn energi/fjernvarme.

 

Uffe oplyste at tredje del af ”byens udvikling” bliver med borgmester Carsten Rasmussen på næste møde d 20 april.

 

Klubben:

 

Vi har 52 personer på mail liste. Heraf har de 29 svaret aktivt tilbage på fortsat ønske om deltagelse.

 

Alle på mail listen får stadig information. Ønsker man at blive slettet sendes besked til info.naestved@hemingwayclub.dk.

 

Her er dit liv:

 

Der blev opfordret til at melde sig, hvis man har lyst til at fortælle lidt om sig selv ved et kommende møde.

 

Evt:

 

Styregruppen på fire mand kan bruge en ekstra person, hvis nogen ønsker at melde sig. Efterfølgende har Bjørn Bjerking meldt sig til styregruppen.

 

Byvandring med Aksel Fløe er fastsat til d 18 maj (ændret – blev på mødet oplyst til afholdelse d. 11. maj). Nærmere info senere.

 


Fællesmødet den 16 februar 2022:

 

Uffe bød velkommen og vi gennemgik status for klubben:

 

Status:

 

Vi er tilmeldt i Frivilligcenteret Næstved. Det betyder at vi kan booke lokaler til fællesmøder og hvad der ellers måtte være behov for i kommende undergrupper.

 

Vi er officielt medlem af Hemingway Club Danmark og kan trække på deres faciliteter. En hjemmeside for Næstved klubben er under udarbejdelse og forventes frigivet inden vores næste møde.

 

Der er i øjeblikket 51 personer på vores mail liste. Tilstede i dag er 23 personer.

 

Næstveds bys udvikling:

 

Herefter nød vi Uffes gennemgang af Næstveds bys/omegns historie/udvikling.

 

I denne forbindelse kunne Uffe fortælle at der er aftalt en Byvandring med Aksel Fløe som guide senere på året.

 

Uffe viste et par billeder fra kanalområdet.  ”Staceys Diner” har som et nyt koncept i Næstved fundet dejligt sted ved kanalen hvor det bare er den rene idyl. Så kom der billeder fra området bag det samme område med nedslidte tomme huse, smadrede vinduer osv. Det var et input til Uffes præsentation om, hvad er det der sker i Næstved.

 

Ved Uffes gennemgang fik vi gennemgået Lungshave/Enø afgrænsninger, diverse årstal for begivenheder i vores område, befolkningsudvikling, erhvervsudvikling, forskellige tidligere og nuværende projekter.

 

Desuden mange interessante fotos fra det gamle Næstved og omegn.

 

Uffe afsluttede med ”Hvor går vi hen?”

 

Det gav anledning til mange kommentarer og mulige emner for fremtidige møder. For blot at nævne nogle:

 

Bymidte udvikling kontra storcenter(re). Havnen. Infrastruktur til/fra Næstved. Sammenligning Næstved andre købstæder. Iværksætter initiativer for unge sammen med ”gamle håndværkere”.

 

Styregruppen havde foreslået kommende møder med hhv Henning Jensen og Carsten Rasmussen for at høre deres mening om Næstveds udvikling. Dette blev på gruppens opfordring ændret til et møde med blå blok og et med rød blok, for (måske) at få forskellige vinkler på temaet Næstveds udvikling.

 

Der blev foreslået et møde med Rune Kristensen som en mulighed d 16 marts.

 

Efter vores møde viser det sig at dette ikke kan lade sig gøre pga KL-møde med diverse politikere netop denne dag.

 

Vi flytter derfor næste møde til d 9 marts 2022 kl 10-12 hvor Rune deltager.

 

Kommende Møder

 

Uffe præsenterede de 16 emner der kom op på det allerførste møde, hvor Hemingway konceptet blev præsenteret. Deltagere blev opfordret til at tænke over hvad de kunne tænke sig at være en del af i disse grupper.

 

Specifikt blev nævnt ”her er dit liv”, hvor medlemmer kunne fortælle 5-10 minutter om sit liv eller arbejdsliv hvad vedkommende selv har lyst til. Der var stor interesse for det. Du opfordres til at sende en mail til nedenstående adresse hvis du vil komme med et bidrag hertil.

 

Andet:

 

Mailadressen for Hemingway klubben Næstved er fremover: info.naestved@hemingwayclub.dk

 

På kommende møder kan kaffe 20 kr indbetales på mobilepay 20168083 (Verner Hansen). Kontanter modtages stadig (uden gebyr som i banken).

 


Fællesmødet den 19 januar 2022
:

 

Aflyst pga Corona.

 

Fællesmødet den 17. november 2021

 

Efter en forespørgsel fra en af de interesserede tog styregruppen initiativ til afholdelse af et ”Fællesmøde” den 17. november i Frivillighedscentret. Med ca. 20 tilmeldte fandt styregruppen det forsvarligt at afholde mødet, da det var muligt at holde god afstand.

 

Mødet blev afviklet iht. den udsendte dagsorden. Der var en god dialog, hvor konceptet blev drøftet, og hvor der kom flere gode input til emner. Der blev forespurgt til hvilken ugedag møderne skal afholdes. Dette er et ”rigtig godt spørgsmål”, som vi, i tiden der kommer, må finde svaret på.

 

Konklusionen fra mødet blev, at

 

– vi opretter den lokale ”Hemingway Club Næstved” og tilslutter os ”Hemingway Club Danmark” ved at indsende det til formålet udarbejdede ”Charter” i underskreven stand.

 

– vi starter ”så småt” op i det nye år ved at afholde et månedligt møde i første kvartal. Dette med henblik på at få overblik over mulige emner til de efterfølgende ugentlige møder.

 

– vi undersøger mulighederne for benyttelse af lokaler i frivillighedscenteret for herefter at finde det ugentlige mødetidspunkt.

 

– vi benytter mail som kommunikationsmiddel

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne