Ballerup – Afholdte møder

3. oktober 2022 – stiftende møde

Claudius Jensen fra Hemingway Club Greve/torsdag holdt oplæg om en rejse alene med bus/tog/færge/bil langs Nordamerikas stillehavskyst. Ca. 20 deltagere

Herefter ca. 15 mænd der drøfter:

  • Er det Hemingway Club vi skal organisere os under. JA!
  • Hvem der ønsker at bidrage til arbejdet fra en styregruppe (og er de øvrige ok med disse personer): ”Valgt” blev
  • Benth Skjoldorf stiller sig til rådighed ved behov for hjælp i konkrete situationer

Vi aftalte at vi indleder møder med en fællessang. Og vi på næste møde (17. oktober) skal lave aktiviteter med det formål at lære hinanden at kende. (Carsten vælger en sang)

Møde den 17. oktober 2022

Indledende drøftelse om vilkårene for at deltage under Hemingway Club paraplyen. Styregruppen underskrev Hemingway Club charterret.

Vi sang ”Nu falmer skoven trindt omkring”

Herefter en præsentationsrunde, hvor alle deltagere kort præsenterede sig selv og en lille aktivitet: Alt det vi deler. Vi er en Falstring, en del jyder og flest sjællændere/københavnere. Flest fra Ballerup, færre fra Måløv, et par stykker fra Skovlunde og en enkelt fra Egedal osv.

Vi havde en lille brainstorm vedr. aktiviteter til vores møder og følgende kom op:

  • Lave en liste over vores interesser hver især (se om der er flere/mange med samme interesser) tage udgangspunkt i det
  • Tage et emne op, som vi diskuterer/kloger os på til hvert møde
  • Vandreture (nok ikke på mødedagene)
  • Forslag om at oprette en gruppe på Facebook, som et sted at kommunikere
  • 3 konkrete tilbud om oplæg: Carl Georg om Leitra (liggecyklen), Benth sin tid som FN-soldat på Cypern og Carsten om et besøg på Statsfængslet i Vridsløselille

Møde den 31. oktober

Biblioteket har budgetteret med et foredrag/oplæg med HC-Ballerup som ”vært”. Det indebærer at arrangementet skal være et åbent arrangement (alle skal kunne deltage). Der var enighed om at det takker vi ja til!

Vi sang ”den sømand han må lide”.

Carl Georg fortalte om baggrunden for og arbejdet med tri- og kabinecyklen Leitra. Det var virkelig interessant – og vi gik ud og så på et par modeller inkl. En anhænger med plads til en kasse øl.

Benth fortalte om sin udsendelse (på hold 2 i 1963-1964) som FN-soldat til Cypern med de gode og mindre gode sider der var med det. Vi fik indtryk af en udstationering der har været livspåvirkende.

Møde den 14. november

Vi startede med at synge Svantes lykkelige dag

Forslag til indslag: Klima, Ove Dalsgaard, sundhed / Hvorfor er det at vi skal bevæge os, Jens Werner / Fodbold trænere (Vi talte også om at det måske er lidet sandsynligt da de nok koster meget at få ud) Vi får lavet en liste over foredragsholdere…

Bendt fortalte om sin arbejdstid i Schweiz – Turen derned samt oplevelser dernede

Erik foreslog at vi 12 december holder lidt julefrokost i posthuset. Igen ingen talte imod – Aftalen blev at vi på næste møde laver en bindende tilmelding – til evt at købe smørrebrød ca 2 stk – og sild

Møde den 28. november

Dagens sang Jeg elsker den brogede verden (H V Kaalund … den første lærer på Vridsløselille)

Carsten fortalte om Statsfængslet i Vridsløselille og vi aftalte at vi holder julefrokost til næste møde

Møde den 12. december

Dagens sang: Juletræet med sin pynt.

Dejlig julefrokost – flot arrangeret af Erik L. OBS: 11. januar er HC Ballerup medvært ved et foredrag i Postsorteringen med Bent Isager-Nielsen

Møde den 9. januar 2023

Dagens sang: I Danmark er jeg født.

Steen B fortæller om et spændende liv i Danmarks Nationalbank …

Møde den 23. januar 2023

Carl Georg R fortæller om at flyve som pilot, over Sahara oma.

Møde den 6. februar 2023

Vi havde besøg af tidligere flyveleder mmm. Mogens Houman

Møde den 20. februar 2023

Ruslands krig i Ukraine; baggrund, status og mulige udfald. Rusland kan ikke forstås med forstanden… hvad har Putin gang i?! Oberst Søren Bo Bojesen gør os klogere.

Møde den 6. marts 2023

Jørgen Fogelstrøm gør os klogere på Gibraltar gennem tiden og om livet blandt smuglere, forskellige folkeslag, religioner og sprog. Forsikringskoncernen Balticas rolle som bygherre med svindel og konkurser under byggeriet.

Møde den 20. marts 2023

Præst Inge Meibom taler om den omvæltning og tab det er, ikke at kunne genkende hustru/kæreste pga. demens.

 

 

Kalender Ballerup Kalender – Tryk på link

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne