Gentofte mandag – afholdte møder

Link til vores kommende møder: her

Marts 2023

20/3 Forsikringsmægler Leo Julsgaard fortalte om sit liv som assurandør og forsikringsmægler og sine 45 år i branchen krydret med nogle fine og ret usandsynlige anekdoter. Der var stor interesse og mange spørgsmål. Leo lovede os, at fremtiden bliver uden telefonkøer og uendelige menuvalg: Vi vil nemlig blive betjent af kunstig intelligens! Vores medlem Jens Hald Mortensen sagde i sin introduktion at han var meget glad for at komme i Hemingway og at han og alle andre medlemmer havde en pligt til at tænke på, om der mon ikke var en i omgangskredsen eller en tidligere kollega der kunne bidrage med noget til vores Klub.

13/3 Der blev grinet meget under Erik Hansens foredrag om søværnet og navnlig ubådene. Vi blev klogere på, hvor ufatteligt mange ventiler, der er på en ubåd af Delfinern klasse, og vi fik en del historier om Eriks og hans kollegers oplevelser. Erik tilbøsd også, at vi gratis kan se den udstillede ubåd på Holmen om torsdagen, hvor Erik er rundviser, vi skal bare nævne, at vi kommer fra Hemingway klubben. Ved et besøg kan man få en forståelse for at ingen besætningsmedlemmer var over 30 år … Og jeg skal vi beklage at have kaldt Erik for Peter i sidste uges torsdagsmail.

6/3 Mange medlemmer havde lagt vejen forbi til et sprudlende foredrag om hvordan man kan bruge de første 7-8 år af sin pensionisttilværelse til at sejle rundt i Europa og lidt til Afrika og Azorerne. Dog med pauser uden sejlads – ude eller hjemme. Tak til Niels O. for at få dette til at ske.

Februar 2023

27/2 bød Jan  velkommen og fortalte at vores medlem Asger Dirksen, ikke helt uventet, var afgået ved døden. Styregruppen har kondoleret familien og Mandagsmødet holdt et minuts stilhed til minde om Asger.

Efter dejlig morgensang fra et stort mandskor kom Carl Jochimsen og fortalte levende om glæden ved at bruge pensionisttilværelsen til at finde historien om det guldur han arvede som ung.En spændende historie der foregik i Alaska for 100 år siden.

20/2 fortalte vores medlem Arne Skadhede kort om sig selv og sit liv frem til nu.  Tak til Arne for en levende beretning. Efter Arnes indlæg ankom Generalsekretær Christian Lagoni, Foreningen Norden. Christian blev Generalsekretær for et  års tid siden, efter han har været ansat i foreningen i nogle år. Christian fortalte levende og entusiastisk om sit arbejde, foreningen og dens formål. Vi har efterfølgende fået tilsendt hans præsentation, som vedlægges.  Man kan også søge information om foreningen på dens hjemmeside: foreningen-norden.dk

13/2 mødtes vi i Byens Hus drak en kop kaffe mv.  Efter en halv times tid ryddede vi op og gik os en tur i det fine vinterferievejr. Turen gik til Hellerup Havn og videre derfra mod Tuborg Havn. Rundt i Tuborg Havn og derfra retur til Byens Hus. Tak til Max for at tage hånd om opvasken og efterlade et spotfrit køkken, og tak til Peter L og Nikolai H. for spændende fortællinger undervejs i Tuborg Havn.

6/2 var fremmødet igen rigtig stort, og de mange der kom, lyttede til vores medlem Torsten Johnsen, der startede med, at præsentere sig selv og sin historie indtil nu, og dernæst fortalte om sit arbejde med sin livs- og familiekrønike. I Torstens tilfælde har det sidste resulteret i en bog af en vis størrelse, idet Torsten i sit forarbejde var stødt ind i flere interessante familie-spor; han havde så forfulgt enkelte af dem, og gravet et spadestik dybere, så der faktisk er kommet lidt af en historisk bog ud af det. Torsten gav os nogle eksempler på hvordan han havde arbejdet med programmet  myheritage.dk , et slægtsforskningsprogram for “amatør-slægtsforskere”. Tak til Torsten for et meget interessant indlæg.

Januar 2023

30/1 havde vi besøg af Anna Maria Indrio, som under titlen “Anna Maria Indrio, Hvem er Hun? Et liv som arkitekt, kvinde og indvandrer, genoplevet i erindringen”. Det var et uhyre interessant foredrag, hvor vi kom rigtig vidt omkring.  Helt fra Anna Marias barndom i Italien, hendes færd mod og til Danmark, gennem indtil flere ægteskaber og ikke mindst hendes aktive arbejdsliv i arkitektsbranchen.  Anna Maria har gennem sit partnerskab i arkitektfirmaet C.F. Møllers tegnestue, været involveret i og ikke mindst sat sit præg på en lang række bygninger i Danmark og i det store udland. Fremmødet var igen stort, og jeg tror ikke nogen gik skuffet fra dette møde.  Enkelte gik hjem med et dedikeret eksemplar af Anna Marias bog, med samme titel som foredraget.  Tak til Per Graham for at få det til at ske.

23/1 havde vi egenpræsentation fra vores medlem Peter Skinhøj, som levende fortalte om sin karriere i sundhedsvæsnet. Tak til Peter.

Efter Peters indlæg gik vi over til sit-and-talk møde.  Det er en rigtig god mødeform, hvor vi i klubben lærer hinanden at kende udover korte ordvekslinger ved møder med foredragsholdere.  Fremmødet blandt medlemmerne var igen rigtig fint, ca 40 medlemmer. Ikke sidste gang vi benytter denne mødeform.

16/1 havde vi egenpræsentationer fra to af vore nyere medlemmer.  Det er altid spændende at høre, hvad vi hver især har foretaget os i livet, hvilke erfaringer har vi gjort os igennem mange år. Lars fik gjort sit indlæg om pilotuddannelse og -træning, samt Lars’ bedrifter som pilot og undervisning af andre piloter, færdig.. Han siger selv at han måske ikke er helt færdig alligevel, så det må han få mulighed for ved et kommende møde.Igen var vi rigtig mange der mødte forventningsfulde op, drak en kop kaffe, nød en ostemad og havde mulighed for en lille skarp.

Pilotuddannelse

9/1 hørte vi om pilotuddannelse og -træning, samt Lars’ bedrifter som pilot og undervisning af andre piloter. Han blev ikke helt færdig, meeen det får han mulighed for på mandag.  Mere om det senere i denne mail. Igen var vi rigtig mange der mødte forventningsfulde op, drak en kop kaffe, nød en ostemad og havde mulighed for en lille skarp. Hvorefter Lars startede sit indlæg. Der var som vanligt i vores klub stor spørgelyst, og vi var som skrevet, nødt til at slutte uden Lars blev helt færdig.

2/1 afholdt vi den årlige Nytårskur i lokalerne i Byens Hus.  Jan R. bød velkommen og godt nytår til alle og meddelte med glæde, at vi fremover kun skal krydse os af på listerne for fremmøde, og ikke betale mødepenge, da vi pr. 1. januar 23 er overgået til kvartalsvis betaling.  38 mand var mødt op, drak en kop kaffe, nød en ostemad og havde mulighed for en lille skarp.  DR Pigekoret fik skarp konkurrence, da vi med rungende basser afsang “Vær velkommen herrens år” – tænker vi lægger billet ind på nytåret 2024! Herefter var der small-talk over bordene I et stykke tid, hvorefter vi gik over til bobler med og uden i medbragte glas samt tilhørende kransekage.  Snakken gik igen ved bordene, og ved 11:45-tiden begyndte vi at bryde op og mødet sluttede.

December 2022

19/12 Årets sidste møde var et “Sit and Talk” møde, som  blev besøgt af 33 medlemmer. Der var en summen af stemmer i 90 minutter idet vi havde sløjfet pausen. Der var megen ros for løsningen, men selvom placeringen ved bordene var tilfældig, så havde et bord 3 læger, et andet 3 ingeniører. Det kan næppe være anderledes.

12/12 Lektor Emeritus Erik Both har udgivet et stort antal bøger om fysik i tillæg til sin undervisning på DTU. Også bøger og foredrag om kernekraft er det blevet til. Dagens indlæg manglede måske den fornødne tid til det omfattende materiale – eller måske var det den store spørgelyst der gjorde, at vi kun lige nåede det. Et godt og teknisk foredrag om teknikken i kernekraft og forskellen på kernekraft og atombomber.

5/12 fortalte vores medlem Professor Dr. Techn Jens Adler-Nissen om et spændende projekt der blev startet på DTU: Hvordan kan man industrialisere madfremstilling på en vok? Det kræver først at man forstår hvad der sker i en vok som har en meget høj temperatur. Resultatet var overraskende og den videre udvikling gav anledning til flere patenter og en produktionsmaskine der kunne behandle 3-500 kg grøntsager eller kød i timen. Det store gennembrud blev dog standset af et vulkanudbrud i 2009 på Island og der er ikke siden udviklet på systemet – men–der er stadig enheder i drift.

November 2022

28/11 holdt vi årets Julefrokost – vi var 44 mand høj, der nød dejlig mad og drikkelse i Siffen. Der blev afviklet en quiz undervejs – den dygtige vinder og nummer 2 blev præmieret. Fra styregruppens side blev der taget initiativ til at indkøbe et par flasker snaps, og det blev kundgjort, at man afregnede 25 kr. pr stk, man nød.  Afregning skulle finde sted med MobilePay til samme nummer, som vi benytter ved betaling for kaffe mm for deltagelse i møder i Byens Hus, alternativt kunne kontant indbetaling finde sted i kassen ved det kommende møde i Byens Hus. Vi har desværre kun modtaget kr 525 på MobilePay, og har betalt 1.200 kr for 2 flasker snaps, hvoraf der var ½ flaske tilbage til klubskabet.  Nogle ville først afregne kontant til mandagsmødet, men nok ikke så mange, så vi mistænker at nogle medlemmer ved en fejl har afregnet med Siffen i stedet?? Hvis det er tilfældet, så drop os lige en mail på adressen  info.gentofte2@hemingwayklub.dk, så beder vi Siffen overføre pengene til HC. Og tjek gerne om I har betalt for snaps, ellers kan betaling ske til MobilePay 4885UZ – samme som vi bruger til møderne

28/11  havde vi besøg af Mads Høhne Kromann fra Gentofte Kommune – projektleder for klimatilpasning og regnvandsseparering. Et meget interessant og lærerigt oplæg. Mads fortalte om kommunens planlægning af en kommende separering af regnvand således, at spildevand løber i en ledning og regnvand i en anden ledning. Projektet har baggrund i klimaforandringerne der betyder at vi i fremtiden vil se betydeligt større nedbørsmængder og derfor skal mulighederne for at komme af med regnvandet ske ved en ny og anderledes udformning af afløbssystemerne i kommunen.

14/11 var vi med på tur i en moderne zeppeliner.  Kim Krogtoft fortalte livligt og medlevende om projektet Ocean Sky, som han er medejer af. Der var rigtig mange af vore medlemmer, som også synes det var interessant, så i alt var der – 42 fremmødte…..Og de var vidner til en fin præsentation/promovering af moderne luftskibsrejse og -industri, samt Kims lange liv med luftfart iøvrigt. Tak til Lars for at få det til at ske.

7/11 Egentlig vidste vi det jo godt, meeen alligevel, skal man have fat i Hemingway medlemmers opmærksomhed, så gør det ikke noget at Henning Hansen og Allan Henriksen, fortæller om øllets genese, og dertil serverer dejligt afkølede smagsprøver. Noget nær 50 medlemmer mødte op i mandags til dette spændende indlæg, og det var det – spændende og lærerigt. Tusind tak til Henning og Allan for at få det til at ske.

Oktober 2022

31/10 blev rigtig mange medlemmer gjort klogere på arv, dødsboafgifter, skatter og fuldmagter.  Lotte Møhring-Andersen Wagner fra Liv & Lov lagde vejen forbi, og fortalte os hvad der er op og ned på arveretten i Danmark. Spørgelysten var i hvertfald rigelig, og svarene det samme. Lotte Wagner, udrustede alle med en mappe med div. flyers og visitkort og dertil et gavekort på en halv times info møde på hendes kontor.

24/10 havde vi forfatteren Claudia Westh Lønning på besøg.  Det var stort fremmøde, 39 talte jeg, og med god grund.  Claudia holdt et meget interessant foredrag om sin seneste roman “Pigen fra Vestkysten”, krydret med oplevelser og erfaringer hun gjorde sig i forbindelse med research til bogen.

17/10 mødtes vi i Byens Hus.  Trods efterårsferie mødte 19 mand op til en kop kaffe mm, morgensang og snak ved bordene.  Efter en halv times tid ryddede vi op, og begav os på apostlenes heste afsted i dejligt efterårsvejr til Hellerup Havn og retur.

10/10 havde vi besøg af Jens Buus, som fortalte om tidevand og hvad der påvirker tidevandet kloden rundt.  Jens er blandt meget andet, matematiker og det skinnede igennem i hans foredrag, på den positive måde. Egentlig er tidevand ikke noget Jens har beskæftiget sig med i sit arbejdsliv, men et emne han har fundet interessant at fordybe sig i.  Det var et rigtig interessant foredrag, hvor Jens stillede op til mange spørgsmål undervejs. Tak til vores medlem Max B for at få det til at ske.

3/10 havde vi besøg af Asger Kej, tidligere CEO i DHI-Gruppen (DHI).  Der var igen rigtig god søgning til klubmødet, og det blev honoreret af Asger, som fortalte levende om sin tid i DHI – før og efter. Fint indlæg med mange gode vinkler. Asger fortalte også, at hans oplevelse af Hemingway klub konceptet, havde ført til at han havde opsøgt sin lokale HC i Rudersdal, hvor han nu søger om optagelse.  Hemingway kan også noget med at give tilbage til vores foredragsholdere.

September 2022

26/9 drejede det sig primært om det afholdte Årsmøde i Hemingway DK (HC-DK) regi, og dermed også om vores egen klub.  Der var et rigtig godt fremmøde, som naturligvis er godt i forhold til at vi bl.a. debaterede klubbens fremtid i forskellige sammenhæng. Niels og Morten orienterede om, hvad der skete,  primært med baggrund i det udsendte referat fra Årsmødet. På mødet besluttede vi, at indstille til HC-DK:

“Vi (HC-DK) fortsætter som hidtil med et årligt kontingent fra klubberne i den størrelsesorden, som vi har haft. Samtidig søger vi midler til sponsorering af årsmøde, kørselsomkostninger m.m.”

På mødet foreslog Henrik, at vi ændrer vores betaling for klubmøder (mødepenge) fra at være fra betaling fra gang til gang, til at blive opkrævet kvartalsvis.  Det giver nogle fordele i forhold til planlægning af møder uden for Byens Hus, samtidig giver det naturligvis også ændringer i vores administration, men fordelene vejer tungest. Der var bred opbakning fra salen til at gennemføre ændringen.  Det endelige beløb er ikke fastlagt, men nu vil styregruppen regne på sagerne, og derefter melde tilbage.

Henrik foreslog også, at vi udvider vores medlemskreds, fra at være 59 til 69.  Dette fik også bred opbakning. Så det arbejder vi nu ud fra.

19/9 havde vi fornøjelsen at have Michael Demsitz, formand for Forenet Kredits bestyrelse på besøg. Michael fortalte os først lidt om sig selv, og hans opvækst og uddannelse.  Dernæst blev vi indviet i realkredittens historie i Danmark, og dens store betydning for vores moderne samfund.  Dansk realkredit som vi kender det, er enestående i verden, intet mindre, og der må kæmpes for bevarelsen på den internationale scene, når der opstilles kapital- og sikkerhedskrav til den internationale finanssektor. Michael fortalte også levende om foreningens sociale forpligtelser i DK, herunder bl.a. som sponsor for såvel herre- og damelandsholdene i fodbold. Der var igen stort fremmøde blandt medlemmerne.  Stort tak til Niels for at skabe kontakten.

12/9 havde vi besøg af Lars Kolind, og det affødte rigtig stort fremmøde, nok det talrigeste i denne sæson af Hemingway, omkring 40 mand. Lars havde delt sit indlæg op i 2 dele. Første del drejede sig om Lars erfaring med at skabe virksomheder, som gør en forskel for samfundet, for medarbejderne, for kunderne og for ejerne.  Meget spændende ord fra en mand med erfaring i lige netop det.  Anden del drejede sig om den internationale spejder bevægelse og Lars’  store engagement i samme, og hvordan han mener, at samme bevægelse blandt andet evner at udvikle fremtidens ledere gennem spejderarbejdet.  Det var også rigtig spændende at høre på. Tak til Peter L. for at få det til at ske.

5/9 mødtes 15 – 20 mand i Frederiksdal ved Den gamle Have, og vandrede under kyndig ledelse af Jan R. en tur i skoven.  Et enkelt medlem stødte til da turen var slut. Efter strabadserne blev der indtaget forfriskninger.

August 2022

29/8 På mandagens møde gik vi lidt mere i dybden med alle de forslag til Hemingway aktiviteter, som kom ud af vores idé-møde. Der var atter livlig deltagelse i mødet, og styregruppen blev meget klogere på forslagenes baggrund og substans.  I nærmeste fremtid bliver skemaet ajourført igen, og vil blive rundsendt. Det har været en god øvelse, som vi helt sikkert vil gentage på et senere tidspunkt.

22/8 mødte ca. 30 mand op i Byens Hus.  Dagens program kunne have haft overskriften efter et lidt omskrevet Kennedy citat – spørg ikke, hvad Hemmingway Klubben kan gøre for dig – spørg, hvad kan jeg gøre for min Hemingway Klub. Efter morgensang inddelte vi os i grupper ved de borde hvor vi sad.  Niels O. kom med et kort oplæg, og derefter kastede vi os ud i gode ideer til forskellige programpunkter.  Til formålet var der fremstillet et skema inddelt i 4 hovedgrupper:

1) Vores egne medlemmer som kan bidrage med at holde et oplæg/foredrag/emner til diskussion/ videoindslag etc.

2) Eksterne foredragsholdere – medlemmernes netværk.

3) Gåture – forslag til nye steder hvor vi kan gå ture.

4) Udflugter til seværdigheder – julefrokost – virksomhedsbesøg – sommerfrokost etc.

Efter knap et par timer summen, “afrapporterede” de enkelte grupper ganske kort, således at der blev sat nogle få ord på idé og tanker bag forslagene.  Vi sluttede ved 12-tiden, de håndskrevne ark blev indsamlet, og er efterfølgende oplistet i et samlet ark, som er sendt ud til medlemmerne.

15/8 mødtes vi knap 30 mand i Byens Hus – rart at være retur i vante omgivelser.  Efter de indledende ritualer, kom Henrik Teileskov på scenen og fortalte om de tidligere Dansk Vestindiske øer. En hel masse om historie og noget om nutid.  Det var et godt og interessant foredrag, som også medførte en god spørgelyst.

8/8 Tog vi fat igen efter sommeren, hvor 19 Hemingwayere mødtes på Bakken og nød gensynet med en god frokost på Bondestuen. Nogle af os startede i “Hulen” inden frokosten og blev drevet af en nærmest uimodståelig trang til også at slutte af i “Hulen”.

Juni 2022

27/6 var vi seks Hemingwayer, der gik fra p-pladsen ved Frederiksdal og langs med Mølleåen, hvor der var skygge, og det luftede. Desværre kunne vi ikke finde uglen eller det træ, som uglen plejede at holde til i. I stedet fik vi klasket nogle myg på stien gennem hindbærkrattet. Efter en varm tur nød vi en forfriskning i Den Gamle Have.

20/6 Mødet i mandags blev anderledes. Vores foredragsholder Pernille Ingemann Nielsen fik på fremragende vis gjort os klogere på virus, vacciner – både dem til Covid-19 – og til en lang række andre sygdomme. Der var stor spørgelyst, Pernille lod sig ikke slå ud af tekniske eller lokalemæssige problemer og svarede på det meste. En stor tak til Jørgen Prag for at have formidlet kontakten til Pernille.

Men som sagt, det blev et lidt anderledes møde.  Da vi kom i gang, havde Pernille problemer med sin medbragte PC, der frøs. Da det var klaret, dukkede Anders (ansat i Byens Hus) op med en klaverstemmer, som var ret pirrelig, og som skulle bruge 2 timer til at stemme flyglet. Der var gået kuk i bookingsystemet og sket en dobbeltbooking. Nå, men vi er flinke mennesker, så vi holdt en kort pause, mens vi fik ryddet det meste service af og gjort lokalet klar, rykkede vi ovenpå til Forsamlingen, hvor vi med Anders hjælp fik forbundet Pernilles PC og fik mikrofonen sluttet til. Stor tak til køkkenholdet og til Anders.

13/6 havde vi et rigtig fint møde på Børsen. Vi var 19 fremmødte som oplevede Brian Mikkelsen i meget afslappet tilstand fortælle om Dansk Erhverv og sig selv.  Efter Brians indlæg blev vi vist rundt i Børsen bygningen af Kristian Kongensgaard, som vidste meget om bygningen og dens historie og om Dansk Erhverv og foreningens historie.  Vi gav en vingave til begge 2.

Maj 2022

30/5 var der 21 mand der kl 10:30 mødte op på Vor Frues Plads foran hovedindgangen til Københavns Universitet.  Vores medlem Allan Henriksen tog ordet og førerskabet på en ølvandring i det absolut indre København. Allan ledte os gennem øllets historie, og ikke mindst gennem finurlige små passager i middelalderbyen, og vi sluttede af i Vestergade, hvor vi fik lejlighed til at smage på lokalt bryg i BrewPub. Det var rasende godt og interessant – tusind tak til Allan for hans store indsats.

23/5 var der mellem 20 og 24 mand der mødte op på Garderhøjfortet. (Jeg fik ikke lige talt alle op, så det bliver et ca tal.). Efter vores individuelle entré betaling, blev vi delt op i 2 grupper, og fik en rundviser til hver gruppe. Efter rundvisningen var fortet vært ved en kop kaffe – det var en fin mandag formiddag – tak til Niels Olsen for initiativ og eksekvering.

16/5 Professor Michael Møller leverede et indlæg, der mere end levede op til forventningerne. Med stor humor tilbageviste han myter om ”den grådige og kortsigtede” finanssektor, der set ud fra en normal forretningsmæssig betragtning ikke tilgodeså aktionærernes interesser i tilstrækkeligt omfang, men viste samfundshensyn ved at betjene ”almindelige” lønmodtagerkunder uden mulighed for indtjening og yde lån med lille indtjening til ejendomme i yderområder, men til gengæld en stor risiko. Der var stor spørgelyst, og vi gik fra mødet en tand klogere.

9/5 mødtes vi i Byens Hus og indtog en kop veltillavet kaffe, velsmurt brød og dertil et lille glas.  Jan havde sørget for en sang, og efter det bød vi velkommen til Arve Sund, som er nyt medlem.  Han blev straks kastet ud i en selvpræsentation, som afslørede, at Arve har haft et meget spændende erhvervsliv, som har bragt ham rigtig meget rundt i Europa og USA.  Dernæst tog Morten ordet, og holdt et ego-foredrag.  Det skulle egentlig have været et par korte indlæg, men som det ofte sker, når man skal tale om sig selv, blev indlæggene af en vis varighed.  Efter snakken, ryddede vi op i salen og gik en tur til til Hellerup Havn i det dejlige vejr. Efter et ophold der, gik vi retur og mødet sluttede.

2/5 havde vi besøg af Henrik Knudsen.  Henrik fortalte om golfens historie og historiske og levende udøvere og anekdoter fra sit næsten 30 årige liv i golfens verden. Det hele var krydret med video-klip og billeder.  Det var et uhyre interessant foredrag fra Henrik.  Tror også det var interessant for ikke golfere.

April 2022

25/4 var i forskningens uge, og vi havde valgt et indlæg om Blockchain og dets muligheder. Stefan Voigt har en PhD i disse dele og har boet i Danmark i snart 2 år, hvor han har en stilling på Københavns Universitet som Assistant Professor. Stefans dybe interesse ligger i noget teknisk om kryptovalutahandel, og det var noget kompliceret. Vi fik dog forklaringen på hvad blockchain er: en netværksteknologi hvor hver enkelt blok af data rummer dele af naboblokkene og omvendt, og at disse blokke sendes som en ubrudt kæde. Det giver meget stor sikkerhed og sporbarhed og udover handel med kryptovaluta, kan det også bruges af f.eks. Mærsk til at sikre data om containere, deres indhold og deres position.  Blockchain har mange muligheder udover kryptovaluta. Og det nuværende valutahandelssystem SWIFT er fra 70’erne så måske brydes dette gamle monopol i fremtiden af Blockchain ?? Tak til Stefan Voigt for et spændende indlæg.

18/4 var det anden påskedag og intet møde.

11/4 var 25-30 hemingwayere var mødt op for at høre professor Bente Klarlund fortælle om, hvordan vi bliver “yngre med årene”. Vi lærte om livets klipppekort, et nyt ord som “telomererne”, som nok mange af os nok ikke havde stiftet bekendtskab med, er helt afgørende for at forstå, hvorfor vi ældes i forskelligt tempo. Som Bente sagde: Bruger du en gang imellem frasen “ jeg er vist ved at blive gammel”, så prøv variationen “jeg er vist ved at blive telomerforkortet”

Ikke bare livsstil, men også livsindstilling, ser ud til at påvirke vore aldring, så et godt netværk med familie, venner, og frivilligt arbejde, har en positiv indflydelse på livskvalitet/aldring. Hvis du gerne vil have et langt liv uden alvorlig sygdom, så gør KRAM-venlig livstil,(kost, rygning, alkohol, motion) en forskel i videnskabelig forstand.

Som Bente Klarlund sagde: Jeg søger efter livets eliksir, også kendt som ungdommens kilde, altså en slags trylledrik, der skænker drikkeren evig ungdom og et langt liv, men som kræver, at man er i besiddelse af de vises sten. Det står mig klart, at der er mange komponenter i den drik, og nogle ingredienser batter mere end andre. Jeg kræver, at der er forskning bag mine råd.

4/4 havde vi besøg af Amir Shafaat og Peter Ladegård Sørensen fra Geodatastyrelsen, der fortalte om Geodatastyrens arbejde og om, hvordan man i dag laver søkort. Det blev et spændende foredrag, hvor alle blev klar over, hvor vigtigt styrelsens arbejde og ikke mindst kvalitetskontrollen og den løbende opdatering af søkort er skibsfart og forsvar.

Marts 2022

28/3 var vi begunstiget af godt solskinsvejr på vandreturen i Nymosen.  Før frokosten blev Vangede kirke besøgt og netop med godt sollys er den en særlig oplevelse. 18 mand til en dejlig frokost med lidt godt øl til.

21/3 Fortalte vores medlem Finn om sit liv, lidt om det private og mere om sin løbebane i erhvervsivet, om hvordan han efter en rejse til USA, endte med at sige sit gode job op, for at forfølge en drøm om at studere på universitet derovre, og ikke mindst, hvad der kom ud af det.  Egen virksomhed, forlag m.m. Det var meget spændende – tusind tak til Finn.

14/3 fortalte vicedirektør Ulrik Smith Korsholm fra Danmarks Meteologiske Institut om DMIs historie frem til i dag, hvor alle data er frie og hvor man betjener samfundet med meteorologisk viden og data inden for rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum. Opgaverne dækker vejr, klima og hav. De strækker sig fra at udsende vejrudsigter og varsle om farligt vejr til at producere isinformation for Grønland og udvikle fremtidige klimascenarier til brug for klimatilpasning i Danmark. Han fortalte videre om det store inernationale netværk der er mellem vejrtjenester verden over.

Der var stor spørgelyst til et meget levende og lærerigt foredrag.

7/3 havde vi besøg af Mette Jespersen fra Gentofte Kommune – enheden for forebyggelse. Gentofte Kommune er ligesom en række andre Kommuner med i partnerskabet for mental sundhed – ABC modellen. Godt 34 deltagere fik en indføring i begreberne omkring Mental sundhed som er vigtigt for et godt og langt liv. Vi fik at vide, at en god mental sundhed bidrager væsentligt til en god livskvalitet og forebygger bl.a. ensomhed. Mettes foredrag tog afsæt i ABC modellen (Act-Belong-Commit) som går ud på:

A – Gør noget aktivt. Vær fysisk, mentalt, kulturelt, spirituelt og social aktiv.

B – Gør noget sammen. Og åben dine fællesskaber for andre.

C – Gør noget meningsfudt. Lær noget nyt, giv dig selv en udfordring.

Desuden fortalte Mette om kommunens mange aktiviteter for ældre og reklamerede for “forårsdagne” hvor vi kan blive præsenteret for alle de relevante foreninger for ældre i kommunen.

Foredraget gav anledning til en god debat og meningsudveksling. Mette Jespersen uddelte materiale som vi hver især kan arbejde med og tænke på over og hun henledte opmærksomheden på en test der findes på hjemmesiden for ABC modellen for mental sundhed.

Mette vender tilbage på et senere tidspunkt med en opfølgning om emnet.

Februar 2022

28/2 indtog 35-40 forventningsfulde HC medlemmer teatersalen, hvor der, som sædvanlig, var dækket op med velsmurte  rundstykker og friskbrygget kaffe fra køkkenholdet, og selvfølgelig skal den lille skarpe ikke glemmes. Planen var, at den første time, skulle bruges med snak ved bordene, og kl 11 skulle Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv komme og holde sit indlæg, – men sådan gik det ikke!

Mellem kl 10 og 11 fik styregruppen en meddelelse fra Brian Mikkelsens sekretær, at grundet specielle omstændigheder, måtte han desværre aflyse mødet med HC mandag. Da vi naturligvis er omstillingsparate i vores klub, fortsatte snakken ved bordene, med mange interessante anekdoter fra tiden, da bedstefar var ung og “on the road”.

Efter pausen, var det blevet arrangeret, at to af vores nye medlemmer Peter Ladischensky og Hans Beck Thomsen gav en kort selvpræsentation. Begge præsentationer var yderst interessante, og vi glæder os meget til lære dem bedre at kende i klubben. Alt i alt en god dag i klubben, selvom det ikke blev som planlagt, men vi fik mulighed for at lytte til de historier som blev fortalt ved bordene.

Citat Hemingway: “Jeg kan godt lide at lytte. Jeg har lært meget af at lytte nøje, De fleste mennesker lytter aldrig”.

21/2 mødtes vi i Byens Hus til kaffe og fastelavnsboller mm.  Vi havde besøg af ledelsen af Huset og Frivilligcenteret.  Først fortalte Leyla om Frivillig Centret. Og efter pausen fortalte Lærke om Byens Hus og forbindelsen til Gentofte Kommune, samt deres tanker om fremtiden og udviklingen. Det var en lang historie, som ikke til fulde skal gengives her, men stil gerne spørgsmål til medlemmer af styregruppen, så svarer vi efter bedst evne. Der var stor spørgelyst til indlægsholderne, og lige pludselig var de 2 timer gået.

14/2 fik vi besøg af Lise Kehlet, pensioneret balletdanser fra Det kongelige Teater og medlem af Blixen klubben mandag. Lise fortalte om den kongelige ballet på Kongens Nytorv, der for mange er en lukket verden. Hun fotrtalte levende om sine personlige oplevelser ved at have været balletbarn og senere danserinde i balletkompagniet på Det kgl. Teater. Foredraget vil blive krydret med fotos.

7/2 havde vi besøg af Tom Guldbæk Olsen, som fortalte om Uropatruljen.  Tom var i med Uropatruljen 1979-1982. Efter tiden i Uropatruljen fortsatte han i kriminalpolitiet, hvor han i perioder var beskæftiget med narkotikaefterforskning, frem til sin pension. Tom fortalte levende og godt om “fænomenet” uropatruljen, dens virke og til slut nedlæggelse. Han fik også solgt et par bøger undervejs.  Alt i alt et godt møde med fint indhold, og med STORT fremmøde blandt vore medlemmer.

Før Tom fik ordet, havde vores broderklub, HC Gentofte Tirsdag v/ Donald Nekman & Egon Clausen et kort indklæg og præsentation af deres tur til Jylland.

Januar 2022

31/1 mødtes vi for første gang i et stykke tid i vante omgivelser i Byens Hus.  Heldigvis blev vi ikke plaget af støj eller andet i forbindelse med ombygningen. På mødet præsenterede 3 af styregruppens medlemmer sig ganske kort, så også de nyere medlemmer har en chance for at kende lidt til baggrund m.m.  (Resten af styregruppen kommer senere).

Inden præsentationen fik først Christian Aagaard Schultz ordet for at præsentere sit initiativ til at starte er motionshold op i MoMo regi.  MoMo står for Modne Motionister.  Der er i skrivende stund noteret 5 interesserede.  Interesse-liste vil være fremlagt på kommende møde så man kan skrive sig på. Dernæst fik Troels Ølgaard ordet for kort at fortælle om en mulighed for besøg mm på Charlottenlund Travbane, besøg i staldene mm.  Tilmelding havde deadline samme dag, så der er lukket for tilmelding nu!

Efter præsentationen var der lagt op til “brainstorm” blandt de fremmødte om interesser og ønsker til emner vi skal tage fat i med mere.  Der var livlig debat og rigtig mange gode forslag kom på bordet.  I alt 12 forslag til foredrag og aktiviteter, så der er rigeligt for styregruppen at gå i gang med.  Tusind tak for alle for engagement og forslag.

24/1 var vI 16-17 mand, der mødte op bag Den gamle Have i Frederiksdal, hvorfra vi vandrede en tur i Frederiksdal Skov.  Turen gik bl.a. et stykke langs Bagsværd Sø med fri udsigt til rostadion mm. Det var en fin tur med stop undervejs hvor snakken gik lystigt.  Tak til Jan R. for godt forarbejde og “tropledelse”.

17/1 var vi 22(!) mand der mødtes på Jægersborg Station for nogles vedkommende, herfra med “Grisen” til Brede,  hvor resten af flokken stod og ventede.  Efter samling, foregik turen under kyndig og informativ ledelse af vores medlem Troels Ø. Vi gik gennem Brede Værk, langs Mølleåstien til Ørholm, gennem Det danske Schweiz, videre til Nymølle og en anden vej tilbage til Ørholm station, hvorfra nogle tog “grisen” retur og andre vandrede retur til Brede.  En tur på ca.3 km. Undervejs kom der informationer fra flere af deltagerne, om hvad vi passerede undervejs – STOR tak til Troels og alle andre der bidrog. Det var som vanligt rigtig fint vejr, og der var god stemning blandt deltagerne, som undervejs fik mulighed for at indtage en lille skarp.

10/1 var vi 20 mand der mødtes på P-pladsen ved Mindelunden i Hellerup. Vi vandrede i mindre “flokke” gennem Mindelunden, beså både gamle og nyere mindesmærker for faldne under 2. verdenskrig.  Vejret var fint, køligt javel, men tørt og ringe vind, og så er der altså en særlig stemning.  Rundgangen i Mindelunden sluttede ved henrettelsespladsen, som samtidig trak klare tråde tilbage til vores tur på Frihedsmuseet. Undervejs fik de der ville det, en lille skarp. Vi gik videre en tur rundt i Ryvangens Naturpark, for at slutte af på P-pladsen.

3/1 var vi 15 mand som mødtes til en noget anderledes nytårskur på P-pladsen ved Grøndaslhuset på Ordrup Jagtvej.  Vi indtog medbragt kaffe af egne kopper, spiste et stk kransekage og sluttede af med en lille skarp.  Vandrede i nogenlunde samlet flok en tur gennem Charlottenlund Skov til Strandpaken, rundt om fortet og slottet for til sidst at slutte ved udgangspunktet.  Ved ankomst til udgangpunktet stod Freddy for overraskelsen. Han havde smurt og medbragt små hapser til alle – med pinde i, så helt igennem Corona korrekt.  Tusind tak til Freddy for dét 🤗

December 2021

20/12 aflyst på grund af Corona restriktioner.

13/12 mødtes vi i Byens Hus hvor vores medlem Freddy R. havde sørget for dagens indlægsholder, forfatteren Erling Jepsen.  Erlings indlæg var formet som et causeri over hans liv, forfatterskab generelt og i særdeleshed om romanen “Erna i krig” og dens filmatisering.  Erling er et særdeles humoristisk menneske med en egen form for humor, som klart skinnede igennem i hans indlæg. Det var meget underholdende. Tusind tak til Erling og ikke mindst til Freddy.

6/12 holdt vi årets julefrokost, hvor 32 forventningsfulde medlemmer mødte op i Siffen, restauranten i SIF i Skovshoved.  Restauranten serverede individuelle platter (Corona korrekt) med alskens lækkert pålæg og dertil hørende brød.  Risalamande blev også serveret inklusive mandel og tilhørende mandelgave.  Den heldige var Kristian Haahr.

Undervejs diverterede undertegnede med rebus og quiz til afgørelse af legen.  Den dygtige vinder blev Henning Jensen.  Henning vandt et “toiletspil”, som han forhåbentlig får meget glæde af.

November 2021

29/11 fik vi flere indlæg fra nyere medlemmer af klubben.  Ved godt det er skrevet før, men det er altså interessante medlemmer vi har i Hemingway. Efter disse indlæg tog styregruppen over og fortalte om, hvad vi går rundt og laver. Et af de punkter der ikke uventet gav en vis debat, er arrangementer i bred forstand, rigtig mange medlemmer gav udtryk for forskellige ønsker.  Her skal blot nævnes nogle få.  Ib. T. ville gerne opfordre til et møde med brainstorming på møde ideer, foredrags forslag og udflugts muligheder.  Finn A. foreslog, at vi holdt et mere struktureret klubmøde hvor vi i 4 mands grupper kom med forslag.  Grupperne skulle sidde et stykke tid sammen og derefter rotere. Tak til alle deltagere for gode inputs. Der er noget at bygge videre på.

22/11 var der atter fint fremmøde, og de der var til stede, hørte vores medlem Niels Olsen fortælle om sit erhvervsliv som ansat og direktør i DAB.  Vi blev ført meget informativt ind i de almene boligers verden, og oplyst om, hvordan finansieringen foregår og mange af os blev meget klogere på den del af vores boligmarked.

15/11 mødtes vi i Byens Hus til rejseforedrag ved vores medlem Troels Ølgaard.  Troels berettede om en rejse til New Zealand, både til nordøen og sydøen med et afsluttende smut til Sydney, Australien og et møde med Utzons operahus. Troels berettede med flittig hjælp af fotos om stort og småt som han og hans kone havde oplevet og lært undervejs. Tak til Troels for en levende og lærerig beretning.

8/11 indledte vi med et par korte “selvpræsentationer” ved  Hans Fenger og Jesper Kirchheiner.  Utrolig spændende medlemmer vi har i Hemingway. Derefter havde vi borgmesterbesøg.  Uden at forfalde til valgløfter og valgflæsk fortalte Michael Fenger om sine planer for Gentofte Kommune på mange planer.  At en af hans kæpheste er udligningspenge kommunerne imellem, og at det i særdeleshed går ud over Gentofte, var man i hvert fald ikke i tvivl om.  Rigtig interesant. Mødet var velbesøgt, og vi nåede op på det højeste antal deltagere i meget lang tid.

1/11 mødtes vi 28 mand hos Widex, hvor vi fik en rigtig fin rundvisning og informationer om virksomheden og høreapparater. Efter præsentationen og foredraget om høreapparater, blev vi vist rundt i virksomhedens produktion.  Ret imponerende at man opretholder en stor produktion på dansk jord. Årsagen til det, så vi også, en højt automatiseret produktion, med meget få hænder involveret, og en stor brug af industrirobotter. Widex var efterfølgende vært ved en fin frokost til os alle, og herefter var der mulighed for at få foretaget en såkaldt screening af hørelsen.  Ganske mange tog mod tilbudet, og blev klogere på vores hørelse.

Oktober 2021

25/10 havde vi et velbesøgt møde, hvor Ole Olesen fortalte om John Maynard Keynes liv og hans økonomiske teorier.

18/10 var vi i alt 18 personer (heraf 4 damer på gæsteoptræden) på Frihedsmuseet.  Vi blev vist rundt og fik en god gennemgang af det genopbyggede museum, som en fortsættelse af mødet med Niels Gysting, formand for Frihedsmuseets venner, mandagen forinden. Selve rundvisningen blev fint udført af en professionel formidler, han var rigtig god.  Museet var, som vi også fik fortalt af Niels G. i hans oplæg i sidste uge, lavet i et fint forløb med hovedvægten på formidling til en yngre generation og turister. Efter rundvisningen og lidt efterfølgende kiggeri, var vi nogle stykker som gik i caféen og fik lidt føde og væde. Alt i alt en fin rundvisning – og hyggeligt med et kvindeligt islæt.

11/10 fortalte formanden for Frihedsmuseets Venner Niels Gyrsting om frihedsmuseets historie for et velbesøgt forum, der havde mange spørgsmål både ved foredraget og i pausen.

4/10 Ulrik Danneskiold-Samsøe var med til at stifte det danske akustikforma, Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S. På mødet fortalte han, hvordan to unge maskiningeniører i begyndelsen af 1970’erne mødtes på DTU og på deres fælleskontor fødte ideen om en virksomhed, som tilbød rådgivning i dæmpning af støj og vibrationer fra maskiner. Den 1. januar 1980 startede virksomheden Ødegaard & Danneskiold-Samsøe opkaldt efter de to stiftere. Virksomheden specialiserede sig i skibe, tog og offshore anlæg. Den voksede gennem de næste 25 år for i 2005 at blive købt af det engelske selskab Lloyd’s Register.

September 2021

27/9 fortalte Jens Ingwersen om prostakræft, der er den hyppigste kræftform blandt mænd, og alligevel er en af de kræftformer, vi taler mindst om. Jens har været generalsekretær i PROPA og fortalte os om arbejdet i prostatakræftforeningen. Det blev et møde med en usædvanlig stor spørgelyst.

20/9 fortalte Christina Wex om projektet Fodbold Fulton, som hun i 2020 fik Gentofte Kommunes initiativpris for. I projektet giver kommunen drenge i udskolingen (7.-9. klasse) mulighed for at blive undervist i små klasser på op til 20 elever og med fodbold som en måde at skabe samarbejde og motivation blandt eleverne. Klasserne har tre faste lærere, der samtidig er fodboldtrænere, og som underviser to lærere ad gangen. Klubbens medlemmer bidrog med mange spørgsmål til at gøre indlægget meget vedkommende.

13/9 drog en lille skare Hemingwayere med havnebus og bil til Reffen, hvor hemingwayerne nød samværet og fik prøvet noget af den gode streetfood.

6/9 mødtes vi et par håndfulde HemingwayClub medlemmer i Byens Hus, hvor vi hørte vores medlem Troels Ølgård fortælle om mange hjørner af Spanien, både de mere kendte og de ukendte.

August 2021

30/8 mødtes 41 af vores pt 55 medlemmer, heriblandt 2 nye medlemmer Hans Fenger og Peter Ladischensky.Velkommen til. Hvis afkrydsning på skemaet også havde vist 41, ville det være fint . Prøv at huske det !

Vores medlem Allan fortalte om, hvordan nationalitetsfølelsen var opstået i Danmark, og hvad der karakteriserer nationalitetsfølelse.

23/8 var vi nogle stykker der mødtes på Bakken i Bondestuen, hvor vi fik en rigtig god frokost og nød hinandens selskab i nogle timer.

16/8 mødtes vi igen med klima som overskrift og indlæg ved vort medlem Nikolaj.  Vi fik et resume af Nikolajs indlæg fra ugen før, og hørte efter pausen om Green Building Council og klimamæssigt bæredygtigt byggeri og DGNB certificering i den sammenhæng.  Undervejs var der livlig debat og mange spørgsmål til Nikolaj. Tak til Nikolaj for indlæg som grundet IT udfordringer i Byens Hus, kom til at strække sig over 2 mandage.

9/8 mødtes vi så endelig i de vante omgivelser i Byens Hus, og der var lagt op til en rigtig god repremiere, meeeen helt som håbet, gik det nu ikke.  Vores medlem Nikolaj Hertel fik gennemført 1. afsnit af sit indlæg, men efter pausen, brød husets IT desværre sammen, så 2. afsnit var umuligt at gennemføre. Der var ellers rigtig mange gode kræfter i gang med at få det hele til at virke.  Mødets anden halvdel blev til at en række mindre grupper snakkede indbyrdes, nogle med Nikolaj om klima, og andre var bare glade for at tale sammen efter lang tids Corona-venten.

2/8 var vi på den sidste gåtur i denne omgang.  Vi mødtes 11 mand ved Røde Låge i Klampenborg.  Gik en tur i Dyrehaven, bl.a. forbi de relativt nybyggede sommerstalde ved Bakken, hvor heste og kapervogne kan opstaldes tæt ved deres arbejdsplads i skoven. Der blev nydt en lille skarp undervejs, og vi sluttede af på Café Parforce beliggende i en af de gamle stationsbygninger, hvor der blev indtaget forfriskninger for egen regning.

Juli 2021

26/7 var vi 8 mand på gåtur i Dyrehaven – turen gik fra Røde Låge ved Hotel Fortunen, rundt om Ulvedalene og det sydvestlige hjørne af Eremitagesletten. Enkelte så mange hjorte på rigtig lang afstand, men det var nu også meget varmt, så måske var det i virkeligheden et fatamorgana.  Det får vi så nok ikke opklaret.  Men vi glimtede Eremitageslottet, og den var god nok. Tilbage ved Fortunen, fik vi “banket” udskænkningen igang så vi kunne slutte turen af med et forfriskende glas humle.

19/7  var vi en flok glade Hemingway’er på vandretur i Dyrehaven, under kyndig ledelse af Peter S. som tilmed bød på kølige forfriskninger ved vejs ende!  Undervejs blev vi foreviget foran Cirkus Revy teltet på Bakken – tak til Preben K. for idé og fotos.  Og vejret var som sædvanlig rigtig godt.

12/7 gik vi tur langs Mølleåen, fik hilst på uglen ved Spurveskjulskoven, forbi Louisekilde og retur gennem skoven og kom ud ved Jægerhuset. Vi sluttede af med en god snak over en øl i Den Gamle Have.

5/7 mødtes vi 8 mand ved Garderhøjfortet.  John P havde planlagt en tur med fortet som udgangspunkt.  Vi kom forbi Hvidegården og den nærliggende gravhøj, som for år tilbage blev udgravet og vigtige historiske fund gjort. Vi gik videre til Ermelundssletten og retur.

Juni 2021

28/6 mødtes vi endnu engang i nye omgivelser i biblioteket i Byens Hus, hvor Marie Brixtofte fortalte om sin opvækst med sin far, og om hvordan hans afhængighed af alkohol havde påvirket og påvirker hende.

21/6 fortalte Birgitte Hagemann Snabe i teatersalen om de 17 verdensmål og de 169 delmål. Birgitte fortalte om tilblivelsen af verdensmålene og om, hvor langt vi er kommet for at nå målene. Der er siden målene blev udarbejdet sket fremskridt på mange områder, men der er stadig nok at tage fat på.

14/6 mødtes vi i Byens Hus  for første gang efter Corona nedlukningen. Mødesalen bliver stadig brugt som testcenter, så vi mødtes i Teatersalen. Der var pænt fremmøde af 25-30 medlemmer. der hørte civilingeniør Karl Iver Dahl-Madsen fortælle om ”Vækst uden grænser” i foredraget “Hellere varm og rig end kold og fattig”. Der var en god spørgelyst og drøftelser både i pausen og efter foredraget.

7/6 Gåtur og frokost i det grønne. Nogle af os mødtes på P-pladsen bag traktørstedet Den Gamle Have, Frederiksdal og gik tur, inden de resterende stødte til, og vi gik til bords og spiste et par højtbelagte stykker smørrebrød og fik snakket.

Maj 2021

31/5 Turen gik til Ermelunden.  Vi mødtes på Klampenborgvej ud for Hjortedam Søen (ligger i Ermelunden overfor stien op til Fortunen). Undervejs fik vi igen en lille opstrammer.

17/5 mødtes vi 12 mand ved Røde låge ved Fortunen.  Vi vandrede til Fortunfortet, hvor vi blev mødet af Ole Bruun Nielsen fra Fortunfortets venner.  Ole berettede om alt lige fra fortets tilblivelse, hvordan det har været på flere ejerhænder, offentlige som private igennem tiden.  I dag ejes det af Lyngby-Tårbæk Kommune som har lagt det daglige vedligehold og oplæg til restaurering i hænderne på Fortunfortets Venner.  Vi blev vist rundt inden i fortet og så en mindre planche-udstilling omkring hele Københavns Befæstning, som var sat op inden i fortet.  Man havde utvivlsomt ikke sluppet afsted med den form for indkvartering af soldater i dag, og det skal da også nævnes, at fortet aldrig har været i anvendelse som fort.  Militæret forlod fortet efter 1. Verdenskrig i 1920. Det var spændende og Ole fortalte meget vidende om alt vi villle vide.

10/5 gik 8 mand tur i Ordrup Krat og Dyrehaven. Vi mødtes ved Posemandens hus på Klampenborgvej, gik en tur gennem Ordrup Krat, forbi befæstningen og videre til Kongekilden, ind i Dyrehaven rundt om Fuglesangssøen til Ulvedalene og retur til udgangspunktet.  Der var inkluderet pause med indtagelse af en lille skarp. Vejret var igen igen med os, rigtig fint og lidt lunt.

3/5 Denne uges mandagstur var henlagt til Charlottenlund Slotspark og omegn.  7 mand mødte op og undervejs gik vi igennem Forstbotanisk Have.  Haven kan varmt anbefales på nuværende tidspunkt på året, rigtig mange buske og planter er i blomst, rhodedendron buskene er på vej i blomst, alene det er en tur værd. Vejret var for en gangs skyld ikke det bedste, det smådryppede meget af vejen, så det var godt at de små skarpe ikke var glemt.  De faldt så at sige på et “tørt” sted!

April 2021

26/4 var vi 8 mand, der mødtes i Frederiksdal ved Den gamle Have. Vi gik først langs Mølleåen og dernæst langs bredden af Furesøen.  Vi havde fået et tip om der skulle være fiskeørne i luften over søen, og da vi mødtes på P-pladsen, kom der da også andre besøgende iført fotoapparater med meget store linser, så noget var der jo nok om snakken. Desværre så vi ikke rigtig nogen ørne, men til gengæld førte Jan R., som havde planlagt ruten, os frem langs bredden af søen ad en sti, der sluttede ret brat og gik opad, meget opad; så der fik de gamle hjerter lov til at vise deres værd. Det hjalp så heller ikke, at de små skarpe var blevet glemtderhjemmede. Men alt i alt var det en rigtig god tur, med fint vejr (igen-igen), som vi sluttede af med en kop kaffe eller chokolade for egen regning fra Den gamle Have, hvor kiosken var åben.

19/4 gik vi 10 mand rundt om Gentofte Sø og gennem Brobæk Mose, af nogen måske også kendt som Insulin Mosen.

12/4 gik vi 11 mand høj en tur rundt i Ermelunden.  Vi delte os op i 2 grupper, så alle restriktioner blev overholdt. Ermelunden er et sted med flere historier. Her ligger Stemmeværket, som var en del af “oversvømmelse forsvaret” nord for København.  Og stedet hvor Verdensjamboree’n for spejdere fandt sted for knap 100 år siden.  Så snakken gik ivrigt.

Marts 2021

29/3 mødtes vi på Mindelundens p-plads og gik tur i Mindelunden og det tidligere militære øvelsesterræn.

22/3 Denne uges mandagsgåtur foregik i Bernstorffs Parken, hvor 2 hold mødtes og gik tur rundt i parken efter eget valg.  Efter forhøjelsen af Forsamlingsforbudet fra de hidtil gældende max 5 til 10 personer udendørs, gik de i alt 12 deltagere i to 6-mandshold.  Vejret var helt planmæssigt i top, høj himmel og noget varmere end sædvanligt, og undervejs blev der nydt en opstrammer.

15/3 gik vi 9 Hemingway’er fordelt på to hold tur i Dyrehaven.  Vi starter ved Posemandens Hus på Klampenborgvej via Fuglsangssøen og Kildesøen en lille tur over Bakken, hvor “teltholderne” var i fuld gang med at pynte op på facader mm, og gøre klar til snarlig åbning.

8/3 Vandretur fra Røde Port v/Tårbæk Kirke: Vi mødtes ved porten og gik t vandreglade Hemingwayer i to hold derfra tur til Eremitageslottet og retur.

1/3 var vi 7 mand fordelt på 2 hold, som vandrede rundt i Sorgenfri Slotspark.  Det var en dejlig tur, igen med fint vejr, og de fleste af os der var med, er nu med i den eksklusive klub, som har set en levende ugle.  Den lille fyr holder til i et delvist hult træ, som befinder sig meget tæt ved indgangen til Slotsparken.

Februar 2021

22/2 var vi 8 der vandrede i Fortunens Indelukke i Dyrehaven opdelt i 2 hold.  Det var næsten forårsagtigt, og et af holdene fik “banket” døren til Hotel Fortunen op, så vi kunne få en forfriskning to-go.  Tak til Jan for forslag til turen, og til de der mødte op.

15/2 Mandagens Walk & Talk førte 7 af os rundt i Charlottenlund Slotshave og omliggende skov, samt TIL Charlottenlund Fort.  Vejret var fint, køligt men tørt og svag vind.  Nogle af os gik en runde på fortet, og andre stoppede ved den lokale Is Café.

8/2 gik vi en dobbelt-tur frem og tilbage langs Mølleåen mellem Fuglevad Station og Brede Station og en lignende tur bare spejlvendt.

Januar 2021

Ingen møder eller gåture.

December 2020

Ingen møder eller gåture.

November 2020

30/11 mødtes vi ved Posemandens Hus v/indkørslen til Kongekilden/Studenterkilden kl. 10:00. Derfra gik vi med Fuglesangssøen på højre side mod Kirsten Pills Kilde, til Ulvedalene og mod venstre (der er en mindre bakke op) og retur af den store sti der går mellem Eremitagesletten og vores udgangspunkt.

16/11 gik 15 veloplagte Hemingway Club medlemmer tur i Nymosen ved Vangede.
Jan R. og Ib T. fungerede som turførere, under iagttagelse af diverse Corona anbefalinger og forholdsregler.  Opdelt i 2 grupper vandrede vi gennem mosen, og blev underholdt om livet i Vangede og mosens historie. Undervejs blev der gjort holdt og forplejning blev indtaget.

9/11 Mødet blev aflyst.

2/11 Mødet blev aflyst.

Oktober 2020

26/10 Vi skulle have hørt Birgitte Hagemann Snabe/vores medlem Peter Snabe fortælle om “FN’s 17 verdensmål”. Mødet måtte desværre aflyses på grund af Corona restriktioner. Mødet vil blive gennemført, når det igen er muligt at samles mere end 10 personer.

19/10 Tæt på 4 års dagen for starten af Hemingway Gentofte Mandag. To af de medlemmer der var med fra starten – Bjarne og Sven – gentog deres selvpræsentationer fra for ca 4 år siden og fortalte samtidig lidt om Mandagsklubbens liv fra spæd til nu.

12/10 Et oplæg om Coronaforløb fra ted.com indeholdt en teori om, at ved at arbejde 4 dage og holde sig isoleret i 10 dage ville virussens evne til at sprede sig blive ødelagt. Den efterfølgende debat blev krydret med et medlems egne erfaringer fra smitte i marts med deraf følgende feber og hospital.

Asger gav en selvpræsentation af sin karriere frem til pensioneringen for 5 år siden

5/10 Walk-and-talk rundt om Fuglesangssøen i Dyrehaven. En tur på en god times tid med afsluttende picnic. Turen er smuk og varieret, men ikke synderligt anstrengende.

September 2020

28/9 Lars Ingwersen indledte mødet med en præsentation af sig selv. Hvorefter vores medlem Jan Rubin fortalte om Schweiz som rejseland.

21/9 Karoly Nemeth/vores medlem Anders Steenstrup: “Fra flygtningebarn til stjerneadvokat”

14/9 Vores medlem Allan Henriksen: “Hver by sin heks”

7/9 Christian Gregart/vores medlem Niels Rossing om “Nepal i tal, farver og billeder – før, under og efter jordskælvet i 2015”

August 2020

31/8 Udflugt med frokost til Det nationalhistoriske museum, Frederiksborg Slot, Hillerød arrangeret af vores medlem Jens Adler-Nissen.

24/8 Poul Grooss/vores medlem Søren Kruse: “Anden verdenskrig i Østersøen”

17/8  Vores medlem Jens H. Henriksen: “Hemingway. En personlig tilgang til en forfatter, lystfisker og jæger”

10/8 Mogen Houman om Flykontrol ,  se https://sn.dk/Furesoe/Mogens-Houman-var-med-da-kontroltaarnet-aabnede-og-lukkede/artikel/882658    

Juli-Juni-Maj-April 2020

Coronapandemien satte en stopper for mødeaktivitet, men fra d.27.april har vi vandret hver mandag – i små grupper og med hensyn til afstandsregler m.m. Tak til arrangementsgruppen for forfriskninger undervejs. Vi har bl.a. været rundt om Gentofte sø, flere gange i Dyrehaven, Charlottenlund Fort og skov, Bøllemosen og Garderhøjfortet

Marts 2020

Mødeaktiviteten indstillet p.gr.a. Coronakrisen

9/3  Claus von Barnekow “MENNESKERETTIGHEDER – HELT ALVORLIGT, ER DET VIRKELIG NOGET, VI HAR BRUG FOR?”

2/3 Jes Olesens emne var “Hovedpineprofessoren taler ud”

Februar 2020

24/2  Efter formiddagskaffen gik vi en tur til Hellerup Havn gennem Staudehaven og Rosenhaven, ud på den nye mole og ud på den nye badebro.

17/2 Vores medlem Finn A arrangerede Hemingway samtaler

10/2 Torben Nielsen fra Onsdagsklubben fortalte om “Årets gang i kongehuset”

3/2  Fokus på os selv med tre medlemspræsentationer

Januar 2020

27/1 Roberta Kettel fra Blixenklubben fortalte om “Hemingway and Spain with Power Point” og med vores medlem Troels Ølgaard som “Papa” Hemingway…det hele foregik på engelsk

20/1  Om os selv: Medlemspræsentationer

13/1 Temadag Amerika: vores medlemmer Finn Andersen fortalte om Min Amerikanske drøm og Thorkild C. Bøg-Hansen fortalte om Amerika – Home of the Hamburger

6/1 Temadag Amerika: Vores medlemmer Mogens Friis, Kjell Ryholm Nielsen og Nytårskur

December 2019

16/12  Julefrokost i Restaurant Rotunden

9/12  Temadag om Amerika: vores medlemmer Sven Brunstedfortalte om rejseoplevelser og Anker Mikkelsen fortalte om Route 66

2/12  Vores medlem Per Loubjerg forklarede om Logikken hos filosofferne

November 2019

25/11  Temadag om Frankrig. Vores medlem Anders Steenstrup fortalte om 30 lykkelige år i hjertet af Frankrig og Carl Henrik Brogren fortalte om Radioaktivitet i Paris

18/11.  Besøg på SAS-museet med frokost.

4 og 11/11. Finn Orbe og Jan Haugvik fortalte om Beatles og spillede videoer af deres optræden

Oktober 2019

28/10.  Vores medlem Søren Kruse fortalte om Kongens rettigheder og pligter. Mødet foregik i Kildeskovshallens mødelokale.

21/10.  Kina-tema. Vores medlemmer beretter om oplevelser i Kina: Jan Rubin, Troels Ølgaard og Erik Jepsen

14/10.Kina-tema. Kina før og nu. Vores medlem Allan Henriksen fortæller om brud eller kontinuitet i Kinas udvikling.  Vores medlem Thorkild C. Bøg-Hansen fortæller om på arbejde med Danida i Kina

7/10. Kina-tema. Riget i midten – 70 år for Den Kinesiske Folkerepublik. Vores medlem Peter Snabe fortalte om Kina før og nu

September 2019

30/09 Udflugt til Nordhavn med start kl. 10 på Østbanegade ved Nordhavn Station arrangeret af vores medlem Troels Ølgaard

23/09  Lars Wismann fremsatte sit syn på den offentlige ejendomsvurdering, kører den helt i hegnet? og vores medlem Sven Brunsted fortalte om sine indtryk fra USA

16/09 John Hebo fortalte om indtryk fra Afrika og vores medlem Niels Rossing fortalte om sit college og fraternity og en 10.000km tur på tommelfingeren rundt i USA i 1953

09/09 Udflugt til Køge med byvandring med Per Sørensen fra Visit Køge og frokost

02/09 Lidt af hvert og fem nye medlemmer blev introduceret

August 2019

26/08Vagn Leick fortalte om sine drengeår i grænselandet

19.08 På eventyr i det vilde vesten. Johan Bech Pedersen fortalte om Lewis og Clark-ekspeditionen

Sommerferien 01.07 – 12.08 Vi mødtes stadig hver mandag til forskellige aktiviteter

12.08  Havnetur og vandretur med frokost i Tutten arrangeret af vores medlem Troels Ølgaard

15.07 Tur til Bakken med frokost

Juni 2019

24/06 2019  Frankrigstema. Finn Rasten fortæller om sin fascination af Frankrig. Finn Rasten er redaktør og udgiver af tidsskriftet “la France”. Derefter vil vores medlem Troels Ølgaard tage os med på bjergvandring i naturparken Mercantour i Sydfrankrig

17/06 2019  Frankrigstema. Carl-Henrik Brogren fra Ondagsklubben fortæller om Champagne og viser sin originale Citroen årgang 1957 frem og  vores medlem Anker Mikkelsen tager os med båd gennem Frankrig

03/06 2019  Finn Orbe fra Onsdagsklubben: Historien om Blekingegade-banden

Maj 2019

27/05 2019  Tysklands-tema – vores medlemmer beretter: Mogens Friis: Efterkrigstiden og murens fald i et hessisk og sønderjysk perspektiv. Per Graham: Tyske vine. Smag, karakteristik og historie. Niels Graae: Udfordringer ved at komme til, arbejde i og vende tilbage fra Tyskland

20/5 2019  Vores medlem Jan Rubin fortalte om sine indtryk fra det fjernøstlige Rusland
13/5 2019  Ulla Britta Christensen berettede om sit eventyr med pensionister
06/05 2019 Tysklands-tema. Vores medlem Allan Henriksen fortalte en historie om nazismen i Berlin: Snublesten
April 2019

29/4 2019  ”Verdens bedste sundhedsvæsen – kan vi det i Danmark?” Liselotte Højgaard forklarer hvordan via faglighed, forskning, 4,0 digitalisering og medinddragelse af patienter og pårørende i den nødvendige prioriteringsdebat

25/4 2019  Torsdag efter påske kl. 15 Fællesmøde med de andre Gentofteklubber i teatersalen i serien Forskningens Dag med forskeren Tue Hassenkam om  “På sporet af det første liv på jorden” – du er velkommen til at tage en ledsager med

15/4 2019  Bernhard Hoch, medlem af Hemingwayclub Hørsholm, fortalte om “Flugten fra Polen”

8/4 2019  Møde ud af huset. Ekskursion til Politimuseet og frokost på restaurant Sebastopol arrangeret af vores medlem Finn Andersen

 1/4 2019  Bjørn Buchardt fortalte om “Du er hvad du spiser: om hvordan geologer kan gøre nytte i arkæologi og medicin”

Marts 2019
25/4 2019  Vores medlem Sven Brunsted fortalte om en nylig rejse til Burma
18/4 2019  Vores medlem Sven Brunsted underholdt med oplevelser ved grænseovergange i Østeuropa
11/4 2019  Vores medlem Troels Ølgaard fortalte om en rejse til Peru.
4/3 2019  Fokus på os selv. Præsentation og samtaler.
Februar 2019
25/2 2019  Søs Stadil om et besøg i Kenya med Røde Kors

18/2 2019  Vores medlem Anders Steenstrup fortalte om “Død og arv set fra helicopterhøjde”

11/2 2019  Grøndlandstema fortsat: vores medlemmer Birger Kofoed-Sørensen fortalte om en Grønlandsrejse og Thorkild C. Bøg-Hansen fortalte om Hiawatha-krateret.

4/2 2019  Vi mødtes for første gang i de nye lokaler i Byens Hus, Hellerupvej 24 og grundet parkeringsreglerne i området mødes vi først kl. 10 – Bemærk, fremtidig mødetid er kl. 10.

På mødet fortalte medlem af Frivilligcenterets bestyrelse, Preben Herholdt-Rasmussen om det frivillige arbejde i Gentofte, specielt om “Skolens venner”

Januar 2019

28/01 2019 Sidste dag på Smakkegårdsvej.  Vores gæst var direktøren for Dansk Aktionærforening,  Niels Mengel

21/1 2019  Tema om Grønland. Per Grahams billeder blev vist som slideshow. Anker Mikkelsen: 8 år i Grønland.  Birger Kofoed-Sørensen fortalte kort om sin rejse til Grønland.

Derefter talte vi kort om opdatering af bruttolisten.

14/1 2019  Tema om Grønland. Vores medlemmer berettede:

Christian Schultz: Introduktion. Per Graham: En sejltur langs Grønlands vestkyst. Knud Langskov: I min fars fodspor. Annette Schultz: En vild historie.

7/1 2019  John Hebo (Frivilligcenter Gentofte) fortalte om sin tid i Kina. Derefter Nytårskur.

December 2018

17/12 2018  Julefrokost for 44 tilmeldte medlemmer af klubben

10/12 2018  Fokus på os selv – nogle medlemmer af vores klub præsenterede sig selv

3/12 2018 Rebecca Adler-Nissen forklarede os alt om Brexit: Overblik over Brexit-processen fra folkeafstemningen d. 23. juni 2016 til i dag med fokus på de væsentligste uenigheder, de største vendepunkter og de fremtidige scenarier for forholdet mellem Storbritannien og EU

November 2018

26/11 2018  Vores medlem Henning Jakobsen fortalte om “Copyright for Dummies”

19/11 2018  Niels Claudius Jensen fra Hemingway Greve fortalte om sit arbejde i Afrika

12/11 2018  Vores medlem Jens Adler-Nissen fortalte om “Enzymforskning og fødevareproteiner: Bedre at ramme ved siden af end slet ikke at ramme!”

5/11 2018  Vi havde fokus på os selv. Hvem er jeg? Hvem er du? Gennem mødet talte vi med hinanden på skift, således at vi fik lejlighed til at lære hinanden bedre at kende.
Oktober 2018

29/10 2018  Asser Amdisen diskuterede emnet “Demokrati betyder folkestyre – men er du en del af folket?”

22/10 2018  Vores medlem Jørgen Prag fortalte om “En glemt og gemt bakterie-art”

15/10 2018  Det er efterårsferie og vi hyggede os med spil m.m.
8/10 2018  Ida Sofie Møller fortalte om Gentofte Kommunes Innovationsafdeling.  Derefter spiste vi 2års Fødselsdagsfrokost

1/10 2018  Ole Gerstrøm fortalte om reinkarnation

September 2018
24/9 2018  Kim Olin fortalte om sin tid i Københavns Brandvæsen
17/9 2018   Vores medlem Ib Tardini underholdt om filmkrediteringer

10/9 2018  Sommerudflugt – Heldagstur til Stevns med bus kl 9.30-17: Koldkrigsmuseet, frokost på Højeruplund, vandrefalke og Klinten

6/9 2018  Besøg på Holmen på fregatten Peder Skram

3/9 2018  “Det ville være nemmere at tælle de knogler, som jeg ikke har brækket, flækket eller bøjet.” Den 88-årige opfinder og vovehals Vincent Seremet fra Greve har, lige siden han var 6 år, drømt om at kunne flyve. Det er blevet til 40 flykonstruktioner, som han selv har tegnet og testfløjet. Med skiftende held, må man sige. Og nu er det så slut.

Juli – August 2018
27/8 2018. “Hallo, er der nogen derude?” – Vores medlem  Thorkild C. Bøg-Hansen fortalte om jagten på liv i universet
I sommerperioden har vi ikke haft indlæg eller foredrag, men har lagt vægten på det sociale samvær. Vi har gået en rundt om Gentofte sø, været i Bernstoffs Parken, spist frokost på Dyrehavs Bakken, haft “Store legedag” i haven, været på Flakfortet m.v.
Juni 2018
25-06-2018  Jørgen Ulriksen fortalte om spaniolerne i Danmark 1808
18-06-2018  Anders Holde fortalte om Gentofte Brandmuseum
11-06-2018  Møde med Ole Stephensen
04-06-2018  Samtalesalon

Maj 2018

28-05-2018  Besøg på Sommers automobil museum i Nærum

14-05-2018  Vores medlem Peter Snabe fortalte om Mellemøsten
07-05-2018  Sven Kolstrup fortalte om kunstig intelligens

April 2018

30-04-2018  Niels Elberling fortalte om religiøse mindretal i USA
23-04-2018  Som en del af Forskningens Døgn har Anna Lind Hansen berettet om sin forskning: Kan man se fri vilje i hjernen?
16-04-2018  Ole Rossel fortalte om sit arbejde med dokumentation af flyvevåbnets jagerfly

09-04-2018  Telecenter-DK informerede om IT sikkerhed og nye betalingsmetoder

Marts 2018

26-03-2018  “Karl Marx bliver 200 år i år.” – Vores medlem Per Loubjerg fortalte om Karl Marx’ liv, filosofi og virkningshistorie.

19-3-2018  Niels Ulrik Kampmann Hansen fra den lokalhistoriske forening fortalte om det centrale Gentofte, og Jan Jürgensen fortalte om Frivilligcenterets hus

12-3-2018  Lam-Phol Lam berettede om Becker-børnene fra Vietnam – “…fra ris til kartoffel

5-3-2018  Poul Nyrup Rasmussen fortalte om mennesket bag statsministeren

Februar 2018

26-2-2018  Vores medlem Jan Rubin fortalte om nogle oplevelser i forbindelse med sit arbejde og i mødet med tre russiske familier, da han boede i Novgorod i Rusland i 1998-1999

19-2-2018  Forfatteren og konsulenten Henning Kirk gav en kort guide til et langt liv

12-02-2018  Claus Ovesen fortalte om “Danske malere – deres landskaber og miljøer”

5-02-2018 Inspirationsmøde

Januar 2018

29-01-2018  Besøg i Frimurerlogen på Blegdamsvej med frokost og rundvisning

22-01-2018  Ida Sofie Møller fortalte om Gentofte Kommunes TEAMWORK (tlf. 23346195 – ism@gentofte.dk) og Jan Votelen fortalte om Rygårdscenteret støtteforening. Vi så også What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

15-01-2018  Thomas Horn fortalte om sin far, “Det ensomme hjerte

08-01-2018  Vores medlem Christian Aagaard Schultz fortalte om en tur til Oman. Bagefter havde vi nytårskur.

December 2017

18-12-2017  Leif Jürgensen og Jan Haugvik underholdt med “The Juleshow” – Julefrokost

11-12-2017  Pjerrot fortalte om sine ture til/på Caminoen

04-12-2017  Vores medlem Anders Steenstrup fortalte om fremtidsfuldmagten

 November 2017

27-11-2017  “Aldring – et liv i sus og dus – eller?”  Seniorforsker, pensioneret overlæge dr. med. Carsten Hendriksen fortalte om kroppens aldring og hvad man selv kan gøre for at opleve et aktivt liv.  Link til ÆldreForums publikationer anbefalet af Lotte Philipson.

20-11-2017  Vores medlem Troels Ølgård fortalte om en tur til Cuba og viste billeder

13-11-2017  Borgmester Hans Toft talte om Gentofte Kommune, socialt, globalt m.m.

06-11-2017 og 07-11-2017  Vores medlem Steffen Bülow berettede om “Johs – En Gentofte sabotørs skæbne” og i forlængelse deraf var der besøg i Mindelunden med rundvisning.

Oktober 2017

30-10-2017  Ud af huset arrangement – udflugt til Naverhulen i Helsingør

16-10-2017 og 23-10-2017  “James Bond i Hemingwayklubben” –  Finn Orbe og Jan Haugvik fra Gentofte Onsdag tog os gennem James Bonds univers med eksempler fra de 24 film, der er lavet om Agent 007.

9-10-2017  Sønderjyllands historie blev fortolket af romanforfattereren og satirikeren Erling Jepsen, fra de ældste tider til i dag, om Gram-havet, om Første Verdenskrig og Udkantsdanmark versus København. Efterfølgende var der frokost i anledning af klubbens et års fødselsdag.

2-10-2017  Rikke Gormsen fortalte om psykosocial hjælp i internationale krisesituationer

September 2017

25-09-2017  Tid til medlemmerne

18-09-2017  “Analyse af Tyskland, før valget” af Jan Bo Hansen, historiker og journalist

11-09-2017  Apoteker Hanne Rothe fortalte om “Sundhedsvæsnet set med en apotekers synsvinkel”

04-09-2017   “40 forrygende år i dansk film” – Vores medlem Ib Tardini fortalte og viste film

August 2017

28-08-2017 Forskningschef Peter Rossing, Steno Diabetes Center, fortalte om “Insulineventyret i Gentofte”

21-08-17  “I anledning af solformørkelsen i USA (og det handler ikke om Trump)” – Vores medlem Thorkild C. Bøg-Hansen fortalte om solsystemet og viste billeder

14-08-17 Udveksling af ferieoplevelser med efterfølgende gåtur rundt om Gentofte sø.

07-08-17 Besøg med rundvisning på Garderhøj Fortet

Juli 2017

31-7-17 Vores medlem Sven Brunsted fortalte om sin rejse i Afrika

24-7-17 Vi spillede spillet “Er du menneskekender”

17-7-17 Frokost på Dyrehave Bakken

10-7-17 Samtalesalon over emnet “Hverdagen”

03-7-17 Mødet startede med en morgensang, hvorefter 3 af vores medlemmer fortalte om sig selv.

26-6-17 Vores medlem Lars Emborg fortalte om sit arbejde i Rumænien

Juni 2017

19-6-17 Torben Petersen fra Forebyggelse og sundhedsfremme i Gentofte kommune informerede om projektet “Sund start”, hvorefter Per Loubjerg filosoferede om “Det Gode Liv”.

12-6-17. Peter Scavenius, tidligere godsejer, Klintholm, Møn fortalte om fredningen af Klinteskoven og om initieringen og bygningen af Geocenteret

Maj 2017

29-5-17 Vores medlem Per Loubjerg gav en indføring i det filosofiske rundlag for “Det Gode Liv”

22-5-17 Efter morgenkaffen gik vi til Avlsgården, Bernstorff Slot, hvor slotsgartner Bjarne Nørgaard gav os en guided tur om bygninger, have og park

15-5-17 Efter morgenkaffen gik vi en hyggelig tur rundt om Gentofte sø

11-5-17 Besøg på Holmen (Nyholm)

8-5-17 Vi lavede brainstorm om klubbens program for mandagsmøderne og “ud af huset” arrangementerne og vores medlem Lars Emborg fortalte “Om stort og småt i Østeuropa”

1-5-17 Birthe Philip fortalte om sit liv som borgmester i Gentofte

April 2017

24-4-17 Vores medlem Sven Brunsted fortalte om “Militærproduktion – Skæg og Blå Briller”

10-4-2017 Voresmedlem Per Graham fortalte om sine oplevelser på Svalbard

03-04-2017 Charlotte Langkilde fortalte om sin bog “Bedraget: Sagen om Nordisk Fjer

Marts 2017

27-03-2017 “Lægen i Østgrønland” ved tidligere overlæge Ebbe Taudorff fra Gentofte Onsdag

20-03-2017 Den armenske ambassador Mr. Hrachya Aghajanyan fortalte om Armenien.

10-03-2017 Samtaler om “Det gode liv”

06-03-2017 Vi havde besøg af Bakkens Pjerrot, Kurt Flemming, som fortalte om sit liv

Februar 2017

27-02-2017 Diesel House. Et “ud af huset arrangement.“

20-02-2017 – Vores medlem Thorkild C. Bøg-Hansen fortalte om “Rundt i verden med nogle af naturvidenskabens store landvindinger i vor levetid”

13-02-2017 – Jørgen Fogelstrøm: Gibraltar, historie, bopæl og arbejdsplads

06-02-2017 – Vores medlem Ole Almegaard Ohlsen fortalte om emnet: “To historier om handel i Tyskland efter krigen”

Januar 2017

30-01-2017 – Vi fortsatte med vores præsentationsrunde af medlemmerne, så vi kan lære hinanden bedre at kende. Derefter diskuterede vi planerne for vores fremtidige aktiviteter og så et par små videoer til eftertanke og samtale. Efter mødet tog de tilmeldte til Cafe A på Ordrupvej  for at spise frokost sammen.

23-01-2017 – Vores medlem Niels Rossing fortalte om: “Det danske sundhedssystem og det forbandede IT”

16-1-2017 – Vores medlem Sven Brunsted fortalte om sine to år i Polen

9-1-2017 – Nytårsfortsæt – hvad vil vi gerne opleve på vores møder?

Dec 2016

19-12-2016 – Samtalesalon efterfulgt af julefrokost

12-12-2016 – Carl-Henrik Brogren fra Gentofte Onsdag fortalte om sit arbejde, overgang til pensionisttilværelsen og om Bernstorff Frugt og Vinlaug

05-12-2016 – Vores medlem Niels Graae fortalte om sine år i Tyskland og arbejde i Icopal

Okt – Nov 2016

28-11-2016 – Klaus Kiens fortalte om Faxe Kalk

21-11-2016 – Fødevareteknologiens historie blev gennemgået af vores medlem Jens Adler-Nissen

14-11-2016 – Samtalesalon over emnerne “Hverdagen” og “Vaner”

07-11-2016 – Erik Tingsøe fortalte om Mellemøsten

31-10-2016 – Besøg på Skovshoved  Havn

24-10-2016 – Flo Laraignou fortalte om Karen Blixen

17-10-2016 – Finn Orbe fra Gentofte Onsdag fortalte om oliesøgning og olieboring

10-10-2016 – Opstartsmøde

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne