Gentofte onsdag – afholdte møder

Her ser du de seneste møder og arrangementer og længere nede på siden finder du PDF filer med tidligere afholdte møder og arrangementer.

Marts 2023

22.marts 2023
Ud af huset arrangement hos Gillelejegruppen Videncenter.

15. marts 2023
Vort medlem George Lett talte om kampen for FETA-navnet på osten af samme navn. Her var EU domstolen inde over striden om retten til at bruge navnet på osten.

8. marts 2023
Vort medlem Lars Damm Jensen fortalte om: INTERNET OF THINGS ( IoT )
Hvad er det for en størrelse?
Hvilken indflydelse får det på vores hverdag?
Digitalisering af vores hverdag – hvad bruges alle de opsamlede data til?
Hvilken indflydelse har det på etablerede virksomheder?
Hvor finder vi det i dag, f.eks.: Ældreboliger

1. marts 2023
Vi fik besøg af Jep Loft som talte om arkitekturoprøret. Arkitekturoprøret kæmper imod de mange trusler mod vores gamle bykerner. På hjemmesiden GodeByer.dk kan du få et overblik over de ødelæggelser, som nedrivninger og utilpasset nybyggeri har medført. Du kan også se mere via dette link: https://www.arkitekturoproeret.dk/

Februar 2023

22. februar 2023
Vores medlem, professor emeritus Carl-Henrik Brogren fortalte om Napoleon. Et meget gennemarbejdet indlæg, som der er lagt et stort arbejde i at udvikle. .

15. februar 2023
Vort nye medlem Frederik Qvist talte om sin slægtsforskning.

8. februar 2023
Vi fik besøg af Orlogskaptajn Johannes Riber fra Forsvarsakademiet hvor han beskæftiger sig med Arktis. Et interessant foredrag om bl.a. Kongeriget Danmarks ligeværdige position til Arktis i forhold til Canada og Rusland.

1. februar 2023
Vort medlem Claus Valentiner fortalte om “Ledelse af forandring – Forandring af ledelse.” Claus Valentiner er adj. professor ved CBS og oberstløjtnant (R). (Fra en halvstuderet landsknægts pulterkammer)

Januar 2023

25. januar 2023
Jan Buch fortalte om polyhistoren Thomas Young. Polyhistor er en betegnelse for en person med viden i mange fag.

18. januar 2023
Direktør Asser Amdisen fortalte om skoleskibet Georg Stage, som på en gang er verdens ældste sejlende civile søfartsskole og Danmarks mest moderne uddannelsesinstitution. Foredraget fortæller om skibets fortid, nutid og fremtid.

11. januar 2023
Vi fik besøg af kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen, der fortalte om det danske forsvar. 

4. januar 2023
Niels Lindvig opdaterede os om den aktuelle internationale politik. En tradition, som vi holder meget af i klubben.

December 2022

28. December 2022
24 medlemmer trodsede vejrguderne og mødte på forskellig vis op ved Eremitageslottet kl. 11.30 og ønskede hinanden et rigtigt godt Nytår 2023 med håb om mange spændende onsdage i løbet af det kommende år i Byens Hus eller ude på berigende opdagelser. 

21. December 2022
Julehygge med dejlige Juleboller i stedet for de traditionelle ostemadder, Vi sang Ebbe og Bo`s medbragte julesange med alternative tekster uden akkompagnement. Jan informerede om Nytårsturen til Eremitageslottet den 28. december. Leif og Ebbe introducerede Julequiz, som bord 1 vandt. Finn fortalte om sabotagen på Nordstream gasledningen. Jørgen læste en morsom novelle om forbyttede børn og Jan slog et slag for at genoptage, mere systematisk, introduktion af nye medlemmer, men også at de “gamle” Smakkegårdsmedlemmer fortalte de nye hvem de var!! Afslutningsvis sang vi igen Bo`s julesang med Leif ved klaveret og ønskede hinanden Glædelig Jul.

14. December 2022
Julehygge med gaver og julesange. Deltagerne havde selv en beskeden, men vittig gave med, som man spillede om.
Der var efterfølgende julefrokost i  restaurant Siffen, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg

7. December 2022
Vort medlem, Finn Orbe fortalte om sine erfaringer med olieefterforskning. Meget interessant og godt præsenteret.

November 2022

30. November 2022
Niels Nørbæk fortalte om ubåde. Han blev indkaldt i 1973 og efter rekruttiden i Auderød og Korporalskolen på Margretheholm kom jeg i Ubådene, hvor han var i sejlende tjeneste i 1 år. Siden har han været i Københavns Brandvæsen i 38 år både som ambulancemand, brandmand, chauffør og vanddykker. Niels Nørbæk har også siddet i kommunalbestyrelsen i Lyngby Taarbæk i to perioder, og været domsmand i 16 år.

23. November 2022
“Alle har en historie – men ikke alle får den skrevet ned”. Vi havde besøg af Preben Etwil, som fortalte om hvordan seniorer selv kan skrive deres egne biografier med eksempler fra sin egen biografi. 

16. November 2022
Vi havde besøg af Peter Nissen som vil bringe os rundt i Jazzens verden gennem historie fortælling fra et liv med New Orleans Jazz. Efter Jazzen var der fødselsdagsfrokost i salen med smørrebrød, øl og en dram. 

9. november 2022
Vi fik besøg af Per Mikael Jensen , Head of External Affairs & Communication, Seaborg. Seaborg startede I 2014 med udvikling af næste generation af atom reaktorer. De har ca. 130 ansatte fra nukleare ingeniører til forretningsudviklere. En meget interessant præsentation af mulighederne med en kompakt molton salt reaktor. Se mere på deres webside: https://www.seaborg.com/the-reactor 

2. November 2022
Vi havde besøg af Lærke Harbo, som er daglig leder af Byens Hus. 
Byens Hus; fællesskab og aktivt medborgerskab.
Oplæg om kulturhuset, Byens Hus. Om processen fra opgaveudvalg til kulturhus med fokus på fællesskaber og aktivt medborgerskab. Og om den kommende proces for at mindske kompleksiteten i organisationen og sikre større synlighed i og samskabelse med lokalmiljøet.

Oktober 2022

26. Oktober 2022
På onsdag havde vi besøg af pensioneret luftkaptajn Bo Johansen, som har holdt flere foredrag om sit virke. Han talte om sin uddannelse og virke som jagerpilot i det danske luftforsvar.

19.Oktober 2022

Det ordinære møde var uden indkaldt dagsorden, idet der kl. 12.30 var udflugt med frokost til Copenhill og ARC. Det lykkedes dog at få stablet et lille program sammen som det kan ses af nedenviste med sang, svensk regeringsdannelse, et par nostalgiske videoer og satire!

12.Oktober 2022
Tidligere Generalsekretær for EHIMA (The European Hearing Instrument Manufacturers Association), Søren Hougaard holdt et interessant foredrag om den danske høreforsorg. Selvom ca. 800.000 danskere har et høretab, fylder det uendelig lidt i medierne og i den kollektive bevidsthed. Der er ringe viden om konsekvenserne (f.eks. depression og demens) og om mulighederne for at gøre noget ved det, herunder hvordan man navigerer i den danske hørejungle.

5. Oktober 2022

Temaet var “Evangeliet på gyngende grund” – en orlogspræst/feltpræst på arbejde, til vands, til lands og enkelte gange i luften.
Henning Nielsen fortalte om sit spændende virke som præst i det danske forsvar – og som sømandspræst og han viste billeder fra de forskellige missioner.

 

Afholdte møder og arrangementer i PDF format

3. kvartal 2022

1. kvartal 2022 2. kvartal 2022

September til 31. december 2021

4. kvartal 2020 til 31. august 2021

1. kvartal 2020              3. kvartal 2020

4. kvartal 2019             3. kvartal 2019

1. kvartal 2019              2. kvartal 2019

4. kvartal – 2018           3. kvartal – 2018

1. kvartal – 2018           2. kvartal – 2018

4. kvartal – 2017           3. kvartal – 2017

1. kvartal – 2017           2. kvartal – 2017

4. kvartal – 2016           3. kvartal – 2016

2. kvartal – 2016           1. kvartal – 2016

4. kvartal – 2015           3. kvartal – 2015

 

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne