Hillerød 2 – afholdte møder

Tirsdag den 7. marts 2023

Når journalister betaler den højeste pris v/Journalist Mogens Blicher Bjerregaard 

Danmarks journalistforbund havde i 16 år Mogens Blicher Bjerregaard som formand. Han valgte at stoppe på et tidspunkt, hvor han havde fået en slagkraftig faglig organisation op at stå.

Mogens Bjerregaard blev i 2013 valg som præsident for European Federation of Journalists, der tæller over 300.000 mediefolk i Europa, hvor han stadigvæk følger blandt andet EU lovgivningen.

Mellem 50 og 120 journalister bliver hvert år dræbt på arbejdet og stadig oftere fordi de afdækker vigtige historier om kriminalitet og politisk korruption.

Disinformation og propaganda har altid eksisteret, men er vokset med 40 pct på et år, ikke mindst i forhold til krigen i Ukraine.


Tirsdag den 21. februar 2023

Oceanernes liv – Havets krise er vores krise v/ Professor Katherine Richardson

Vi har tidligere haft Katherine Richardson til, på sin egen intense og inspirerende måde, at fortælle om bæredygtig udvikling for alle, Denne gang skal Katherine Richardson, professoren i biologisk oceanografi på Københavns universitet fortælle om emnet, Havets krise er vores krise.

Livet startede i havet, og der er intet der tyder på, at havets natur har mindre værdi, eller mindre behov for beskyttelse, end naturen på landjorden. Alligevel er det de færreste, der skænker havets natur en tanke!  Havet opvarmes dog meget mere og meget hurtigere i forbindelse med klimaforandringer end landjorden og luften. Oplægget fokuserer på, hvordan klimaforandringer påvirker havet med særlig fokus på, hvordan de påvirker havets natur. Så mærkeligt som det må lyde, kan klimaforårsagede ændringer i havets natur eventuelt komme til at forstærke den globale opvarmning!


Tirsdag den 7. februar 2023 

Lars Fuglsang vil fortælle om organisering af Nødhjælp

Lars Fuglsang har i 10 år været næstformand i MAF DANMARK, som er en verdensomspændende organisation, der ved hjælp af små fly bringer medicin, læger, sygeplejersker, nødhjælp mv. ud til de mest øde og “glemte” folk i den 3. verden. Organisationen har 120 småfly til det brug.

MAF står for Mission Aviation Fellowship, der flyver, hvor ingen andre tør flyve. Indsatsen bliver bliver mere og mere nødvendig i takt med oversvømmelser og storme.


Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 

Salpetermoseliget og de andre glemte moselig v/Museumsinspektør og post.doc. Pernille Pantmann

Udgravningerne i Salpetermosen under det nye supersygehus afslørede et moselig. Fundet af dette satte skub i et forskningsprojekt om de nordsjællandske moselig, der hidtil har spillet en ubetydelig rolle i den internationale moseligsforskning på trods af, at der er fundet mere end 50 moselig. Det er en stor fejl, som der dog nu vil blive rettet op på. For spørgsmålene hober sig op. Er de alle samtidige, og er de alle udtryk for ofringer?

Hvis de er ofre, hvad siger det om de samfund, der ofrede mennesker og om opfattelsen af menneskets værdi? Kan der være andre forklaringer på moseligene? Hvordan kan de nordsjællandske moselig gøre os klogere og har de i det hele taget noget at bidrage med til moseligsforskningen?

Disse og mange andre overvejelser er væsentlige arkæologiske spørgsmål, der samtidig sætter vores eget moderne menneskesyn og etik i perspektiv.

Museumsinspektør og post.doc. Pernille Pantmann vil med udgangspunkt i sit forskningsprojekt ”De Glemte” præsentere perspektiverne i sin forskning og måske tillige besvare nogle af disse og andre spørgsmål

 


Tirsdag den 17. januar 2023

Dronningens adjudant Søren P. Østergaard

Major Søren P. Østergaard fortæller om sit liv i det danske forsvar fra kold krig med nationalforsvar til udsendelser i krig på Balkan og til Helmand, Afghanistan. Han har under sine mere end 30 år i Forsvaret oplevet konsekvenserne af Danmarks aktivistiske udenrigspolitik og har som “Kontaktofficer” været en af de officerer, der skulle overbringe budskab til pårørende om døde og sårede soldater og efterfølgende tage hånd om de pårørende. I dag er Søren adjudant for Hendes Majestæt Dronningen efter at have været chef for Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni i 8 år. Ved siden af dette har Søren haft mange tillidshverv i Nødebo, og i 2017 – 21 var han medlem af kommunalbestyrelsen i Hillerød.


Tirsdag den 10. januar 2023

v/Erik Lindsø, tidligere højskoleforstander, programvært (DR) og kulturjournalist

Humor som medicin

Erik Lindsø er forfatter og foredragsholder og har gennem årene holdt mere end 3.000 foredrag. En fortid bl.a. som programvært i Danmarks Radio, forstander på Rønshoved Højskole, højskolelærer og kulturjournalist giver ham et vid og en ballast, der tydelig mærkes.

Hans foredrag er pakket ind i gode historier og snøret til med humorens bid og er skarpe og tankevækkende. Foredraget “Humor som medicin” handler om livslyst og livsglæde. Erik Lindsøs ærinde er at få os til at ændre mismod til livsmod og få os til at grine af os selv. En fantastisk mand, I kan glæde jer til at møde.


Tirsdag den 13. december 2022 

 Fra luftkaptajn til søkaptajn v/Finn Sylvest Jensen

Som optakt til årets julefrokost har vi igen i år fået overtalt Finn Sylvest Jensen til at fortælle om sit eventyrlige liv som luftkaptajn og søkaptajn Finn Sylvest fortæller om en fattig, men god barndom i Hillerød og Hørsholm, om tiden som caddie i Rungsted Golfklub igennem 9 år. Jobbet som caddie førte også til, at Finn Sylvest blandt andet har haft fornøjelsen af at være caddie for Dronning Alexandrine og Prins Bertil fra Sverige. 18 år gammel bliver han pilot i flyvevåbnet og er her i 10 år, de sidste 5 som instruktør for nye piloter. Forlod flyvevåbnet til fordel for et job som pilot i den civile luftfart, som blev til ca. 32 år og heraf de 25 i Sterling Airways, ejet af Tjæreborgpræsten. Finn Sylvest Jensen sluttede sit flyverliv med 4 år i Taiwan som chefinstruktør i EVA AIR.


Tirsdag den 29. november 2022 

De Vestindiske øer – engang danske  v/ Henriik Teileskov

I sit foredrag tager Henrik Teileskov os med på en spændende rejse til de Vestindiske Øer.
Han fortæller bl.a. om den historiske baggrund for øernes danske periode. Selv nu så mange år efter at Danmark solgte øerne til USA rummer de mange minder om den danske indflydelse, hvilket bl.a. vil fremgå, når han tager os med på en rundrejse til de mange seværdigheder på St. Thomas, St. Jan og St. Croix

 


Tirsdag den 15. november 2022 

Demens v/ Læge Sverre Barfod

Vi har fået lægen Sverre Barfod til at fortælle om demens, en sygdom som mange møder og ofte lidt uforberedte?

Der findes flere former for demens, og i nogle tilfælde kan medicin udskyde udviklingen af demens, hvis demensen opdages tidligt. Demens er en tilstand, hvor den demente gradvist mister evnen til at huske, genkende og hermed også lære. Ofte svækkes også evnen til at tage initiativ, kommunikere, og senere i forløbet påvirkes fysiske funktioner, fx hygiejne, påklædning og spisning.

Demenssygdommen påvirker i høj grad de pårørende, især da personligheden også kan blive ændret.
Det er derfor vigtigt at familien så vidt muligt inddrages, når planen lægges for behandling, således at alle behov tilgodeses bedst muligt i forhold til de lokale muligheder. Dette gælder især vedr. omgangen med den demente og støtten til de pårørende.

I dette foredrag er udgangspunktet den dementes og de pårørendes situation.


Tirsdag den 1. november 2022 

Ivan – og Putin ved, hvor du bor v/Tidligere efterretningsofficer Niels Jensen

De danske stræder – Øresund, Storebælt og Lillebælt – har gennem århundreder været et sikkerhedsproblem for Danmark – og ikke mindst nu under den igangværede konflikt i Østeuropa.

Den tidligere efterretningsofficer under den kolde krig, Niels Jensen, viser eksempler på den russiske kortlægning af Danmark under den kolde krig.

Niels Jensen vil bl.a. vise en udstilling af hemmelige russiske kort over lokalområder og fotografier, der tidligere har været kategoriseret ”Fortroligt hemmeligt”, ”Yderst hemmeligt” eller ”Top secret”. Materiale, der bl.a. stammer fra CIA.


Tirsdag den 18. oktober 2022 

Catalina over Grønland 1960 v/ Stig Sandvang
Stig Sandvang beretter om sine oplevelser i flyvevåbnet i 1960`erne.

Catalinaen havde sin storhedstid i perioden 1947-1970. Stig Sandvang var yngste mand på grønlandstogterne, og han bibringer stor forståelse for Østgrønland og de flyvemæssige forhold i en pionertid. Spændende foredrag for alle med interesse for Grønland, og flyvemaskiner, der også kunne lande på havet. Virkeligt et foredrag, der bidrager til vores forståelse af Grønland, Sirius og de forhold, der har været for forsyninger før helikopter flyvninger.


Tirsdag den 4. oktober 2022

Honningbien v/ Ingeniør Vagn Kildsig

Biernes bestøvning har afgørende betydning for det, vi mennesker og dyr lever af.

Biernes historie: Starten for ca. 100 mio. år siden til i dag, hvor de er et husdyr. Deres evne til at klare sig næsten overalt på jorden og i al slags vejr. Deres sanser, liv, opbygning og indretning af deres bolig, evner til at finde vej og hvordan de kommunikerer og samarbejder. Individ og familie – en superorganisme.

Biernes produkter: Honning, pollen, propolis, voks, Gelè Royal og gift. Både historisk og i vore dage har produkterne stor betydning og ikke kun for bierne.

Biavlens organisering og forskning

Foredraget ledsages af billeder samt korte videoer.


Tirsdag den 20. september 2022

Nordisk fjer II v/Anders Wejrup

Anders Wejrup fortsætter sin fantastiske fortælling fra tirsdag den 23. august.


Tirsdag den 13. september 2022 AFLYST

Udflugt: Panzermuseum East i Slagelse


Tirsdag den 6. september 2022 

Nyt sygehus i Hillerød

Vi glæder os til at få besøg fra Region Hovedstaden, der vil fortælle om det nye sygehus. Hvornår står det færdigt, hvor mange sengepladser får det, hvor kommer maden fra, kan vi parkere, og mange andre spørgsmål vil blive belyst.


Tirsdag den 30. august 2022 

Elbil?
VW_rugbr%C3%B8d_1900x1200.jpg?h=155cf02a&itok=6SXXzVjY
Overvejer du en elbil eller en bil med plugin-hybridteknik, der kører på både el og benzin eller diesel, eller skal det være ren hybrid. Så har du formentlig en lang række spørgsmål om alt fra opladning af bilen til rækkevidde og bilbudget.

Hvad er der sket, og hvor bevæger bilmarkedet sig hen.
Er der en lovgivning, der kan påvirke markedet.
Hvad kan vi spå om fremtiden.
Fordele og ulemper.
Lade markedet / lade typer / priser / økonomi.

Ja, der er mange spørgsmål.

Mød op, bliv informeret og mød Ilyas Dogru. En af eksperterne fra FDM. Forenede Danske Motorejere.
Stil de spørgsmål du sidder inde med, og bliv klædt på, så du kan træffe det rigtige valg for dig.

Udover at vi bliver klogere på el biler, bruger vi dagens møde, efter Ilyas, til at give tilbagemeldinger på den spørgeskemaundersøgelse, vi satte i søen primo juni måned.

Så alt i alt et møde, hvor du bliver klogere på elbiler, og mulighed for at påvirke vores fremtidige møder i Heminwayclub2 i Hillerød.


Tirsdag den 23. august 2022 

Nordisk Fjer I v/Anders Wejrup

Hvem har ikke hørt om det store kollaps af industrikoncernen Nordisk Fjer i 1991, der står som den største danske erhvervsskandale.

Vi har fået Anders Wejrup, der selv havde en karriere i Nordisk Fjer, til at fortælle. Vi får et indblik i, hvad der skete op til sammenbruddet i en af dansk erhvervslivs vækstlokomotiver, og de efterfølgende 12-års retslige efterspil.

Hvorfor gik det så galt, som det gjorde, og hvordan kunne den arbejdende bestyrelsesformand, igennem mere end 30 år lyve, svindle og bedrage uden at nogen råbte op? Hvad var det han kunne, og hvorfor lod alle sig i den grad føre bag lyset? Hvorfor var der ingen i virksomhedens ”Drømmebestyrelse”, der reagerede trods de mange røde advarselslamper igennem årene?


Tirsdag den 16. august 2022 

Udflugt: Byvandring i Carlsbergbyen med mulighed for efterfølgende frokost

Inspirerende Byvandring/Rundvisning i Carlsbergbyen med efterfølgende fælles frokost.

Byvandring/rundvisning i Carlsbergbyen ca. 1 1/2time fra kl 11.00 til 12.30 pris 60 kr til tourguide


Tirsdag den 14. juni 2022 

Besøg på Værløse flyhistoriske museum på Værløse flyveplads

Adressen er Hangarhal 2, Helikoptervej 2, Jonstrup, 3500 Værløse

Der er rundvisning kl 10.30 og vores mødetidspunkt er kl. 10.15
Rundvisningen varer ca. 1 1/2 time afhængig af spørgelysten. Vi besigtiger bl.a. flere flytyper.

Der vil blive serveret kaffe og kage.


Tirsdag den 31. maj 2022 

Indiansk livsfilosofi v/Cand. mag Birthe Marie Kildsig

Den typiske indianer: Myte og virkelighed med fokus på Sioux.

Situationen før og efter den hvide mands komme. Stammeorganisationens betydning for stammen og den enkelte.

Stammens 10 bud, religion og ritualer. Ciklernes idé og vejen til at blive et helt menneske i balance.

Kommunikation: Fjer, frisure og tegnsprog. Situationen efter indianerkrigene og op til nutiden.


Tirsdag den 17. maj 2022 

Flyhavari i Grønland i 1990 v/Lasse Hebsgaard

Et flyhavari i Grønland i 1990 indebar, at otte personer omkom – to piloter og seks canadiske trawlfiskere. Bjergningen af de omkomne blev foretaget under særdeles vanskelige forhold i det uvejsomme terræn og med vejret som modstander.

Lasse fortæller om puslespillet med at få de omkomne identificeret og fortæller ligeledes om bjærgningen af havaridelene fra flyet året efter. Her sætter vejret også dagsordenen.

Som supplement vil Lasse kort fortælle om identifikationsarbejdet af de omkomne efter tsunamien i Thailand og om udviklingen siden da.


Tirsdag den 3. maj 2022 

Eget frikvarter om Sarajevo v/Per Møller

Mit besøg i Sarajevo sammen med et hold veteraner fra krigshandlingerne der 1992-95 fandt sted for 2-3 år siden, og selvom emnet måske har fået fornyet aktualitet med debatten om Afghanistan, må jeg understrege at selvom jeg teknisk set er veteran (det var mit alibi for deltagelse i turen) var fjendtlighederne  ophørt da jeg gjorde min entre som stabsofficer i IFOR/SFOR hovedkvarteret i Sarajevo i efteråret 1996. Jeg kan derfor ikke tilbyde en dramatisk historie, men jeg havde dog indtryk af de rigtige veteraner, der deltog i samme tur, fandt min korte orientering om egne oplevelser i det hovedkvarter, hvis indsættelse  betød afslutningen på de krigshandlingerne nogle af dem havde set, interessant.


Tirsdag den 19. april 2022  

1864 v/Andreas Wiberg

Andreas Wiberg holder foredrag om krigen i 1864. Han fortæller kort om tilbagetrækningen fra Danevirke og om slagets gang ved Dybbøl.

Han møder bl.a. op i en original uniform og med et våben fra dengang. Han fortæller om de forskellige uniformsdele, ligesom han viser os, hvordan våbnet virker. Han referer til dagbogsnotater og breve, som soldaterne har skrevet eller modtaget, deres tanker og følelser.

Han er en dygtig og spændene formidler, som ligger inde med en stor viden om emnet.

Efterfølgende storslået påskefrokost.


Tirsdag den 5. april 2022 

Hemingway v/Bo Tao Michaelis

Man kan diskutere om Hemingway er USA’s største forfatter, men ikke om at han er den mest skelsættende og epokegørende. Hans berømte skrivestil, minimalisme, med det hårdkogte, nøgterne og nøgne sprog skabte skole med hans romaner og noveller fra 1920erne og frem. Romanerne om The Lost Generation, ’Solen går gang’ og ’Farvel til våbnene’ samt hans mange noveller om sønner med fædre og mødre, mænd uden og med kvinder. Om at finde sig selv i konfrontation med døden. Enten engageret i den spanske borgerkrig, ’Hvem ringer klokkerne for’ eller kampen med sit livs fisk, ’Den gamle mand og havet’. Alt dette handler foredraget om.


Tirsdag den 22. marts 2022 

Hillerød set gennem postkort v/Lennart Weber

Forfatter Lennart Weber vil fortælle om Det gamle Hillerød, og han vil vise et utal af gamle postkort og fotografier fra byens historie. Et centralt udgangspunkt er byens status som kongeby med det smukke Frederiksborg slot, der på godt og ondt kom til at præge byen. Branden i 1859 lammede byen, men borgerne tog udfordringen op og skabte en ny spændende udvikling. Denne evne til at tænke kreativt midt i krisen har været en vigtig del af fortællingen om kongebyen, der blev regionshovedstad.


Tirsdag den 8. marts 2022 

Haven: Stauder og krydderurter v/Hans-Henrik Kallstrøm, Hillerød Staudegartneri

Dyrkning af stauder, grøntsager, krydderurter m.m. giver mange fornøjelser. Det er nu blevet tid til at så og plante for senere at kunne høste blomster og afgrøder. Mulighederne i havebrug er mange, uanset om det handler om stauder, krydderurter eller grøntsager og om det foregår i haven, i plantekasser, i drivhus eller i krukker – også til gårdhaver op altaner. Alting giver de bedste resultater, hvis man har en plan!
Jeg vil give inspiration og gode råd om planlægning og dyrkning. Undervejs er der rig mulighed for at stille spørgsmål.

Tirsdag den 22. februar 2022

Eget frikvarter om lægemidler v/Bo Barfod

Resistens betyder modstand. Kroppens modstandskraft mod sygdomme er påvirkelig gennem livet.

Med den rette forebyggelse og behandling kan vi øge modstandskraften. Sygdomme kan blive modstandsdygtige – resistente – mod behandling, som så er virkningsløs. Det gælder både cancer og infektioner. Blærehalskirtelkræft vil blive brugt som eksempel.

Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 9.20 – 12.00

IS og deres nuværende aktiviteter v/Deniz Serinci

Serinci er en dansk journalist, forfatter og foredragsholder med kurdisk baggrund. Serinci har tidligere fortalt os om Tyrkiet, mens han denne gang fortalte om IS, deres udbredelse og primære aktiviteter.


Tirsdag den 25. januar 2022 

Om High:Five v/Ole Hessel fra High:Five.

High:Five er et virksomhedsprojekt der involverer kommuner, politi, kriminalforsorg m.fl.

High:Five har kontakt til en bred vifte af virksomheder, som er parate til at åbne dørene for unge med plettede straffeattester. Virksomhederne ser ikke på attesten, men på mennesket bag straffeattesten og vedkommendes kvalifikationer. Målet er altid kortest mulige vej til ordinær beskæftigelse.


Tirsdag den 30. november 2021

Historien om Værløse Tårn, flyvekontrol i Danmark og Europa – og om Mogens Houman

Hør den dygtige formidler Mogens Houman fortælle historien, og vise billeder,
om Værløse Tårn samt flyvekontrol i Danmark og Europa.

Mogens Houman er manden med en fortid som bankmand, sanger, skuespiller, musiker– suppleret med en baggrund som civil pilot, militær flyveleder, linjeofficer indenfor flyvekontrol, en international baggrund, der rækker langt og bredt, samt tjeneste som lærer og skoleleder.
Desuden universitetsuddannelse i psykologi, pædagogik, økonomiforvaltning, statsvidenskab og virksomhedsledelse.

Og så lyser det ud af ham, at han elsker at optræde.

Mogens Houman er i sandhed ikke en pensioneret statstjenestemand – han er i dag 72 år, og beskæftiger sig med foredragsvirksomhed omkring flyvekontrol, udgivelse af lærebøger, madopskrifter og novellesamling, lobbyvirksomhed, assistance til ruteplanlægningen hos Transport Nord i Nørresundby, konsulentbistand vedr. regulering af bramgæs for Aarhus universitet, og konsulentarbejde vedr. bedring af omdømmet for Norsk opdrættet laks fra Leroy Seafood A/S i Bergen.

En mand der med rette kan tilskrives mottoet: Man kan, hvad man vil.

Nåh ja, så er han også slået til Ridder af Dannebrosordenen af Hendes Majestæt Dronning Margrethe, og var af Furesø Kommune nomineret til Årets Kulturpris i Kommunen i 2019. Desuden er Mogens 5 led efter Lensgreve Mogens Christian Kragh-Juel-Vind-Friis af Frijsenborg, men det har ikke givet ham fine fornemmelser. Han er den ”bonderøv”, vi alle kender.

Efter 40 år i Forsvaret, hovedsageligt indenfor flyvekontrol, sluttede han med 18 års tjeneste som den øverst-kommanderende for militær flyvekontrol ved Eskadrille 515 i Kastrup, med ansvar for samarbejde med den civile sektor, samt uddannelse og efteruddannelse af alle militære flyveledere i Danmark.

Desuden mange tjenesteperioder i udlandet samt i Udenrigsministeriet samt rådgivning til nye NATO lande.


Tirsdag den 16. november 2021   

Hvordan skabes en bæredygtig udvikling for os alle? v/Katherine Richardson

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet

Alle har hørt om Verdens Bæredygtighedsmål, men har de virkelig noget med os danskere, at gøre? Katherine Richardson, som blev udpeget af Ban Ki Moon til, sammen med 13 andre internationalt anerkendte forskere, at skrive en statusrapport for verdens bæredygtige udvikling, vil ajourføre os ift. hvad bæredygtig udvikling er for en størrelse, hvorfor det vedkommer os alle sammen, og hvordan vi som samfund og individer bedst kan bidrage til, at verdenen stadig kan understøtte udvikling for vores børns og børnebørns generationer.


Tirsdag den 2. november 2021 

“Ikke en jordisk chance” v/Tidligere kriminalinspektør Frode Z. Olsen

Tidligt om morgenen den 8. december 1941 iværksatte Japan samtidige angreb på den britiske kronkoloni Hong Kong, Singapore, Filippinerne, Malaysia og den amerikanske flådebase på Pearl Harbor. I Hong Kong boede en del danskere, mest handelsmænd og søfolk, flere med ægtefælle og børn.

En lille håndfuld af dem meldte sig til  Hong Kongs hjemmeværn. Om aftenen den 7. december trak de i britisk militæruniform, kyssede konen farvel og blev de næste 18 dage involveret i voldsomme kampe. Første juledag var det slut. Hong Kong overgav sig.

Tre danskere mistede livet, to flygtede under vanvittigt dramatiske forhold, seks kom til at tilbringe resten af krigen i japansk krigsfangeskab.

Tidligere kriminalinspektør Frode Z. Olsen fortæller historien på baggrund af sin dokumentarbog ”Ikke en jordisk chance”,  der udkom i 2016 som en markering af 75-året for de dramatiske dage i Hong Kong. Bogen udkom på engelsk i 2020.

                  


Tirsdag den 26. oktober 2021

Grønland og Grønlands hjemmestyre v/Peter Sørensen og Bo Barfod

Grønland og Grønlands hjemmestyre – den samfundsmæssige udvikling fra 1984 til nu, samt minedrift i Grønland og op og ned om minedrift i Kvanefjeld


Tirsdag den 19. oktober 2021 kl 09:30,  Hillerød Stadion, Selskovvej 76, Hillerød 

Vi har fornøjelsen af at byde Hillerøds borgmester,  Kirsten Jensen, velkommen til Hemingway Club 2. Kirsten Jensen vil i sit foredrag bl.a. berøre vigtige emner som den overordnede vision for Hillerød kommune, og mange andre emner, der på en eller anden måde berører og optager os alle som borgere i kommunen i et år, der byder på et kommunalvalg  den 16. november.


Tirsdag den 17. august 2021 

På eventyr i det vilde westen” v/rejsefører Johan Bech Pedersen.

Lewis og Clark Ekspeditionen 1803 – 1806

En rejse i tid og sted

Efter købet af “The Louisiana Territory” i 1803 giver USA’s 3. præsident Thomas Jefferson instruks til kaptajn Merriwether Lewis om at udruste en ekspedition med det formål at drage op ad Missouri og “indtage” det tilkøbte landområde. Han skal samtidig undersøge muligheden for at etablere en sejlbar rute over kontinentet til Stillehavet og undervejs rapportere om geografiske, geologiske og biologiske forhold, herunder om indianske nationer, deres udbredelse, levevilkår og mulighederne for handel med dem. Det bliver en dramatisk rejse på i alt næsten 12.000 km, som tilbagelægges med båd, kano, til hest og til fods. Med både stor hjælp fra indianerne, men også med kritiske konfrontationer med disse og med en udfordrende og aldeles utæmmet natur som en vældig modspiller.

Sammen med sin ven William Clark leder Lewis  “The Corps of Discovery” hvor i alt 34 deltagere foretager hele rejsen, som har givet et væsentligt bidrag til den amerikanske selvforståelse med tråde til dagens USA.


Tirsdag den 31. august 2021 kl 09:30, Hillerød Stadion, Selskovvej 76, Hillerød

Kammermusik & fortællinger”

Musikerne, der kommer fra Tisvilde, Hundested og Hillerød, er:

  • Hans Christian Nielsen – klarinet
  • Lorilea Jäderborg – violin
  • Frede Knudsen – violin
  • Rasmus Rude – viola
  • Peter Voigt – cello

Kvintetten indeholder et hav af potentiale, og har forberedt nogle forrygende indslag med Mozart, Brahms og  Hermann. Det bliver en musisk rejse med alt der hører sig til ved et musikalsk indslag.

Lisbeth Lund – historiefortæller med noget på hjerte.


Tirsdag den 7. september 2021 

“Den glemte krig” med Lasse Hebsgaard

Tidligere kriminaltekniker Lasse Hebsgaard med speciale i skud, blev i sommeren 1999 sammen med to kolleger sendt til Kosovo for at dokumentere de uhyrlige krigsforbrydelser, der blev begået under den glemte krig i Europas baggård. Det er beretningen, om de utallige udfordringer de blev budt på, under arbejdet i det sønderbombede land. Beretningen handler om at tro på sig selv og sine kolleger.

Det danske team blev kendt for at bruge sloganet“Just do it”


Tirsdag den 14. september  2021
Spændende udgravninger i Hillerød v/Afdelingsleder Esben Aarslev
Afdelingsleder Esben Aarslev, Nordsjællands Museum, står for mange af de arkæologiske udgravninger i Hillerød. Dem er der blevet flere af de senere år i kølvandet på de mange nye anlægsprojekter i Hillerød. Esben Aarslev har tidligere holdt foredrag om “Døde mennesker, der graves op af jorden fra gamle gravpladser”, ligesom Nordsjællands museum i vinterferien  afholdt aktivitetsoplevelser for bl.a. skolebørn om “Grumme skæbner” i vores fortid.

Esben Aarslev vil ved arrangementet i Hemingway Club2 sætte fokus på den formelle ramme for udgravningerne, og han vil tage fat i områder i Hillerød, hvor de arkæologiske udgravninger har afsløret spændende aktiviteter i fortiden.

Lille dragtsmykke af form som en hest eller drage. Fundet på Smørkilde Bakke, Hillerød.


Tirsdag den 21. september 2021 

Henrik Pontoppidan v/Preben Etwil

Den 29. september 2020 havde vi besøg af Preben Etwil, der leverede et meget spændende foredrag om Martin Andersen Nexø. Og nu har vi så igen fornøjelsen at byde Preben Etwil velkommen, denne gang med et meget spændende foredrag om Henrik Pontoppidan, kendt for sine mange spændende bøger, og ikke mindst bogen om “Lykke-Per”.

Preben Etwiler formand for Hemingway Club 3 i Rudersdal, og har bl.a. undervist som ekstern lektor på SAXO-Instituttet i modernitet og kulturkonflikter. Preben Etwil er udlært kleinsmed og cand.polit., og var før sin pensionering kontorchef i Danmarks Statistik.

Se mere på Preben Etwils  hjemmeside www.etwil.com


Tirsdag den 5. oktober 2021 

Det ordentlige menneske v/Forfatter, samfundsdebattør og lektor emeritus ved RUC, Henrik Jensen

Med sin historiske indfaldsvinkel kaster Henrik Jensen sig ivrigt over en række emner i samfundet, der vedrører os alle, som vores identitet, vores kultur og vores samfundsudvikling. Med tilsætning fra hans tanker og analyser i nogle af hans mange bøger, bl.a bogen om det ordentlige menneske og den helt nye “Efter Gud”, vil Henrik Jensen ved sit foredrag, se på balancen mellem pligt og rettigheder og den udvikling der er sket og hvordan påvirker det forholdet mellem ret og uret.
Særligt vil foredraget tage fokus på perioden efter 2. Verdenskrig for 75 år siden, hvor vores verden forandrede sig efter befrielsen, og hvordan det så er gået siden.


Tirsdag den 12. januar  2021

Afdelingsleder Esben Aarslev, Nordsjællands Museum, står for mange af de arkæologiske udgravninger i Hillerød. Dem er der blevet flere af de senere år i kølvandet på de mange nye anlægsprojekter i Hillerød.

Esben Aarslev har tidligere holdt foredrag om “Døde mennesker, der graves op af jorden fra gamle gravpladser”, ligesom Nordsjællands museum i vinterferien  afholdt aktivitetsoplevelser for bl.a. skolebørn om “Grumme skæbner” i vores fortid.

Esben Aarslev vil ved arrangementet i Hemmingway Club2 sætte fokus på den formelle ramme for udgravningerne, og han vil tage fat i områder i Hillerød, hvor de arkæologiske udgravninger har afsløret spændende aktiviteter i fortiden.

Lille dragtsmykke af form som en hest eller drage. Fundet på Smørkilde Bakke, Hillerød.


Tirsdag den 22. december  2020 

Fra  “Luftkaptajn til Skibskaptajn” v/Finn Sylvest Jensen

Finn Sylvest Jensen fortæller om en fattig men god barndom i Hillerød og Hørsholm, om tiden som  caddie i Rungsted Golfklub igennem 9 år. Jobbet som caddie førte også til at Finn blandt andet har haft fornøjelsen af at være caddie for Dronning Alexandrine og Prins Bertil fra Sverige. 18 år gammel bliver han pilot i flyvevåbnet og er her i 10 år, de sidste 5 som instruktør for nye piloter. Forlod flyvevåbnet til fordel for et job som pilot i den civile luftfart, som blev til ca. 32 år og heraf de 25 i Sterling Airways, ejet af Tjæreborg præsten. Finn Sylvest Jensen sluttede sit flyverliv med 4 år i Taiwan som chefinstruktør i EVA AIR.


Tirsdag den 8. december  2020 

Krig, forbrydelser, fangeskab og flugt

Tidligt om morgenen den 8. december 1941 iværksatte Japan samtidige angreb på den britiske kronkoloni Hong Kong, Singapore, Filippinerne, Malaysia og den amerikanske flådebase på Pearl Harbor. I Hong Kong boede en del danskere, mest handelsmænd og søfolk, flere med ægtefælle og børn.

En lille håndfuld af dem meldte sig til  Hong Kongs hjemmeværn. Om aftenen den 7. december trak de i britisk militæruniform, kyssede konen farvel og blev de næste 18 dage involveret i voldsomme kampe. Første juledag var det slut. Hong Kong overgav sig.

Tre danskere mistede livet, to flygtede under vanvittigt dramatiske forhold, seks kom til at tilbringe resten af krigen i japansk krigsfangeskab.

Tidligere kriminalinspektør Frode Z. Olsen fortæller historien på baggrund af sin dokumentarbog ”Ikke en jordisk chance”,  der udkom i 2016 som en markering af 75 året for de dramatiske dage i Hong Kong. Bogen udkom på engelsk i 2020.

                  

Berlingske, 22. november 2013


 Tirsdag den 24. november  2020 

Forfatter, samfundsdebattør og lektor emeritus ved RUC, Henrik Jensen

Med sin historiske indfaldsvinkel kaster Henrik Jensen sig ivrigt over en række emner i samfundet, der vedrører os alle, som vores identitet, vores kultur og vores samfundsudvikling.

Med tilsætning fra hans tanker og analyser i nogle af hans mange bøger, bl.a bogen om det ordentlige menneske og den helt nye “Efter Gud”, vil Henrik Jensen ved sit foredrag, se på balancen mellem pligt og rettigheder og den udvikling der er sket og hvordan påvirker det forholdet mellem ret og uret.
Særligt vil foredraget tage fokus på perioden efter 2. Verdenskrig for 75 år siden, hvor vores verden forandrede sig efter befrielsen, og hvordan det så er gået siden.


Tirsdag den 10. november  2020

“Danmarks smukkeste sømil” v/ Finn Sylvest Jensen

Finn Sylvest Jensen – mangeårig skipper kommer og fortæller om sejlads på Slotssøen igennem tiderne. Men det er også et historisk foredrag bl.a. om Birgitte Gøye og Herluf Trolle, der byggede det første slot. Frederik 2., der byttede med Trolle og om Chr.4,  der blev født på det gamle slot og byggede det nye i perioden 1601 – 1623.
Andre historiske nedslagspunkter er  Frederik 7. og Grevinde Danner og branden i 1859. Og turen går selvfølgelig også til Barokhaven, der er anlagt af Frederik den 4. i 1723. Der fortælles om Barokhaven anlagt af Frederik 4. i 1723.
Ved hjælp af 90 billeder kommer vi med på sejlturen, hvor vi kommer til at høre om de steder, den lille båd sejler forbi. Selve færgen og rederiet skal vi selvfølgelig også høre mere om.
Vi vil på turen blive klogere på færgen, Slotssøen, og Hillerøds historie. Et must for enhver Hillerød borger, der vil gerne vil have et dybere kendskab til byens spændende  historie. Og har du ikke allerede været på sejlturen, vil du med garanti blive inspireret til det.


Tirsdag den 27. oktober 2020 

Afdelingsleder Esben Aarslev, Nordsjællands Museum, står for mange af de arkæologiske udgravninger i Hillerød. Dem er der blevet flere af de senere år i kølvandet på de mange nye anlægsprojekter i Hillerød.

Esben Aarslev har tidligere holdt foredrag om “Døde mennesker, der graves op af jorden fra gamle gravpladser”, ligesom Nordsjællands museum i vinterferien  afholdt aktivitetsoplevelser for bl.a. skolebørn om “Grumme skæbner” i vores fortid.

Esben Aarslev vil ved arrangementet i Hemmingway Club2 sætte fokus på den formelle ramme for udgravningerne, og han vil tage fat i områder i Hillerød, hvor de arkæologiske udgravninger har afsløret spændende aktiviteter i fortiden.

Lille dragtsmykke af form som en hest eller drage. Fundet på Smørkilde Bakke, Hillerød.


Tirsdag den 13. oktober 2020 

Hvordan skal Hillerød udvikle sig de kommende år?”

v/ Dan Riise (V), formand for arkitektur, byplan og trafikudvalget. Hen over de næste 10 år forventes en stor befolkningstilvækst på op mod 10.000 nye borgere i kommunen. Det vil byde på udfordringer på en lang række områder.

Der er mange initiativer i gang. Ullerødbyen, Møllebro, Favrholm, Supersygehus, Hillerød Station, og ikke mindst  mange ejendomsprojekter i selve bymidten. De trafikale forhold og bevaring af eksisterende bygninger hører også med i billedet.Er der hjælp at hente i ny teknologi – kommunen arbejder med projektet “Smart City”, som vi også vil komme til at høre om.

Alt i alt en række spændende områder, som vil komme til at præge vores hverdag i de kommende år. Alt dette og mere til vil Dan Riise komme ind på i sit foredrag.


Tirsdag den 29. september  2020 

Forfatteren der så rødt……
af Preben Etwil

Martin Andersen Nexø (1869-1954) var bl.a. forfatter til romanværkerne Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn.

Preben Etwil vil i ord og billeder fortælle om almuens og arbejdsklassens leve- og livsvilkår omkring slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet med baggrund i Martin Andersen Nexøs romaner og fortællinger.

Det der kendetegnede Martin Andersen Nexø mest, var, at han var rasende over den store fattigdom, og det slavesind, der fulgte i kølvandet på denne nedværdigelse. Han var ligefrem fortørnet og indigneret over, at store dele af den fattige almuebefolkning i deres slavesind indordnede sig lydigt under, at de kun var sat i verden for at slide i deres eget ansigts sved for andre, og at de hverken kunne eller ville sætte sig op mod tingenes sande tilstand, der var indstiftet af Gud.

Om Preben Etwil :

Preben Etwil er formand for Hemingway Club 3 i Rudersdal, og har bl.a. undervist som ekstern lektor på SAXO-Instituttet i modernitet og kulturkonflikter. Preben Etwil er udlært kleinsmed og cand.polit., og var før sin pensionering kontorchef i Danmarks Statistik.

Se mere på hans hjemmeside: www.etwil.com


 Onsdag den 16. september 2020 

Anekdoter fra isen fortalt ved Det Runde Bord” 

v/polarforsker Henrik Højmark Thomsen

Henrik Højmark Thomsen er polarforsker og medlem af Eventyrernes Klub. Han har i over 20 år fløjet hen over og trasket igennem de store ødemarker af is i Grønland og Antarktis. Denne aften vil han fortælle anekdoter fra et langt arbejdsliv på isen. Det er historier, som er blevet fortalt ved det legendariske Runde Bord i Eventyrernes Klub, og Henrik vil også løfte lidt af sløret for, hvad der foregår i denne klub, som blev stiftet af polarforskeren Peter Freuchen i 1938.

Henrik Højmark Thomsen er født i 1953 og er uddannet som isforsker ved Københavns Universitet. Han har deltaget i 29 videnskabelige ekspeditioner på Indlandsisen i Grønland, to ekspeditioner til iskapper i Island og én ekspedition til Antarktis. Han har været konsulent for radio og TV i forbindelse med polarprogrammer og har varetaget kontakten mellem forskningsverdenen og Forsvaret som Videnskabelig Forbindelsesofficer for Grønland ved Dansk Polar Center. Der ud over har han rejst i hele Europa, Svalbard, New Zealand, Australien samt mange andre lande i Afrika, Asien, Nordamerika og Sydamerika.


Tirsdag den 1. september 2020 

Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej

Peer Kaae har som en af de første fået eksklusiv adgang til Landsarkivets enorme samling af hemmeligstemplet materiale fra sagen og bygger sin historie på tekniske spor, vidneforklaringer og politirapporter, som ikke tidligere har været tilgængelige. Hændelserne på morddagen dokumenteres minutiøst, og sporene følges ud i den tåge af rygter og konspirationsteorier, som politiets efterforskere siden forsøgte at trænge gennem. Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej er en efterforskningsrejse gennem Danmarkshistoriens mest spektakulære drabssag. Det er en rejse, som både forfølger alle sporene, både blandt modstandsbevægelsens mænd og i det myrdede ægtepar Jacobsens omgangskreds. Fortællingen vrimler med mistænkte og motiver, men kun én morder – som gik fri.

Hør hele historien om, hvordan Peer Kaae kom frem til en overraskende og simpel løsningsteori på århundredets mordgåde – underbygget af eksklusive fotos fra politiets arkiver og en omfattende privat efterforskning, der tog over 20 år. Efterfølgende stiller Peer Kaae gerne op til debat.

“Dobbeltmordet på Frederiksberg” ligger på bestsellerlisten og anmelderne roser den til skyerne
**** overlegen opsummering af århundredets dobbeltmord, Jyllandsposten
**** dramatik for alle pengene, BerlingskeTidende

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne