Om Hemingway Club

Hemingway Club® er et socialt netværk for voksne mænd i alderen fra 60+.

Netværket bygger på frivillighed og fællesskab.

Alle nuværende og kommende klubber skal bygge på det samme værdigrundlag og den samme vision.

Vejen til det gode liv – for voksne mænd

Hemingway Club® er uafhængig af partipolitik, religion og sociale grupperinger.

Hemingway Club® modtog i 2016 Gentofte Kommunalbestyrelses Ældrepris

Historie   Koncept   Værdigrundlag   Vision    Organisation