Koncept

Hemingway klubberne fungerer alle efter samme koncept:

  • Formiddagsmøder på en fast ugedag, kl. 09.30-11.30, med kaffe, ostemad og efter eget valg en Gammel Dansk, foredrag og/eller en anden aktivitet.
  • Møderne skal give en rig lejlighed til at tale sammen, hygge sig indbyrdes og skabe nye fællesskaber og kammeratskaber.
  • Alle nuværende og kommende Klubber skal bygge på det samme værdigrundlag.