Organisation

Organisation

Hemingway Club Danmark S/I

Den selvejende institution Hemingway Club Danmark er stiftet med det formål, at være overordnet administrativt organ for Hemingway klubberne i Danmark – en såkaldt “Paraplyorganisation”. Se vedtægterne her. Bestyrelsens sammensætning ses her.

Vi vil gennem øget synlighed, og en gradvis udbredelse af konceptet, arbejde for Hemingway klubbernes tilstedeværelse i hele Danmark. Det vil vi gøre ved:

  • at yde erfaringsmæssig støtte til nye klubber
  • at udvikle og tilbyde drift af fælles platforme og enkle administrative systemer
  • at kunne indgå fælles aftaler med samarbejdspartnere, så som: Sponsorer, IT-leverandører, offentlige myndigheder.
  • at tage initiativ til og styrke et fælles informationsarbejde om Hemingway klubberne.

De enkelte Hemingway klubber

Det er fortsat de enkelte klubber, der selv indgår lokale aftaler med Frivilligcentre, kommuner eller andre, der støtter dem, f.eks. om lokaleleje

Se mere om vort koncept her.

Nye klubber, som er villige til at følge vort koncept, underskriver et Charter, som ses her.

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne