Organisation

Arrangementer og formiddagsmøder planlægges og arrangeres på styregruppemøderne. Styregruppens værktøjer består dels af mødereferater og en bruttoliste med forslag til mulige arrangementer og foredragsemner/-holdere.

Der afholdes 3 – 4 årlige fællesmøder, hvor repræsentanter for alle klubber mødes og drøfter fælles emner, som f.eks. web sider, IT, mødeindhold, udveksling af erfaringer m.m.

Etablering af nye klubber sker i 2 faser:

 1. Den lokale styregruppe etableres og man besøger en af de veletablerede klubber for at få råd og vejledning til opstart. Hvis styregruppen er klar, så tilslutter de sig til Hemingway Clubs Charter og konceptbeskrivelse. Task Force gruppen formeres i forhold til:
  1. Er den nye styregruppe opstået på foranledning af en af vore klubber, så deltager denne klubs udpegede styregruppemedlemmer i Task Force gruppen.
  2. Der vil også deltage 2 faste repræsentanter i Task Force gruppen, f.eks. et styregruppemedlem fra den nærmeste Hemingway Club og et styregruppemedlem fra Gentofte klubberne. 
 2. Opstart af den nye klub støttes af medlemmer i Task Force gruppen. Denne støtte kan ske i form af:
  1. Etablering af e-mails, websider og andre IT opgaver. 1-2 IT kyndige deltager i den fælles IT gruppe.
  2. Etablering af administrative rutiner og hjælp til planlægning af møder og arrangementer.
  3. Koordination af foredragsholdere fra veletablere klubber til de første møder i de nye klubber.