Værdigrundlag

Gensidig inspiration til et aktivt seniorliv gennem socialt samvær, engagerende foredrag, samtaler og aktiviteter, hvor

  • der er ugentlige formiddagsmøder, som er uformelle og det er let at få ordet
  • der ikke er mødepligt og ingen dresscode
  • ingen tvinges til noget mod sin vilje og hvor det er tilladt bare at komme og lytte
  • det ikke betyder noget, hvilken job man engang bestred i sit arbejdsliv
  • klubbens styregruppe er selvsupplerende
  • der gives mulighed for at finde sammen om en eller flere fælles interesser, såsom mad, cykel- og  vandreture,  motion, teater, film, musik, rejser, kultur og så videre
  • der er ingen åbne eller skjulte hensigter om at virke for et bestemt politisk, kommercielt eller religiøst formål