Rudersdal 2 – kommende møder

 

Foredrag den 14. februar 2019

Københavns nyere befæstning – Nordfronten

Foredrag ved Søren P. Petersen, Historiske-topografisk Selskab for Søllerødegnen og Fæstningskanalens Venner.

Første verdenskrig brød ud den 1. august 1914 og sluttede den 11. november 1918 – for 100 år siden. Danmark mobiliserede op mod 60.000 soldater fra Sikringsstyrken, hvoraf langt de fleste var stationeret på Københavns nyere befæstning. Sikringsstyrken kom fra hele landet og blev indkvarteret hos private, på hoteller og naturligvis i befæstningens anlæg. Foredraget giver et overblik over befæstningens anlæg med fokus på forterne, den forberedte oversvømmelse og stillingerne på Nordfronten. Sidste halvdel af foredraget kommer ind på Sikringsstyrkens indkvartering på Søllerødegnen. I foredraget beskrives også de i 2016 udførte arkæologiske udgravninger af skyttegrave i Bavnehøjstillingen.

 

Indkaldelse til Generalforsamling Hemingway Club Rudersdal – Klub 1 og 2

Afholdes torsdag den 21. februar 2019

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Hemingway Club Rudersdal Den 21. februar 2019 kl. 10.00 på Havarthigården med følgende dagsorden.

1. Valg af Dirigent

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5. Orientering om Hemingway Club Danmark HC-DK

6. Godkendelse af forslag til ændring af vedtægt af 25.01.2018 

7. Valg af styregrupper for de enkelte klubber.

8. Valg til bestyrelsen.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. Ingen kan repræsentere andre end sig selv ved generalforsamlingen. Forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest 21 dage før GF dvs. senest 31.januar 2019.

Efter Generalforsamlingen er klubberne vært for afholdelse af en vinsmagning for medlemmerne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

 

Foredrag den 28. februar 2019

Modstandsbevægelsens likvideringer

Seniorforsker Peter Birkelund, arkivar, ph.d. ved Rigsarkivet

Under besættelsen blev omkring 400 danskere likvideret af modstandsbevægelsen, fordi de var mistænkt for at hjælpe den tyske besættelsesmagt. Efter krigen sænkede tavsheden sig over likvideringerne.

Som der ligger i betegnelsen ”likvideringer” var der ikke tale om åben kamp mellem to lige parter, men derimod tale om snigdrab, skud i ryggen, og det var sjældent et job, som de udøvende bagefter omtalte med stolthed, men det var som oftest et job, som var nødvendigt for at sikre modstandsbevægelsen mod yderligere stikkeri bl.a. ved præventivt at sikre sig, at potentielle stikkere kendte til konsekvensen af deres handlinger. Nogle af de mest kendte modstandsfolk var ”Flammen” og ”Citronen” som tilsammen stod for omkring elleve drab. Vi ved, at det påvirkede modstandsfolkene psykisk meget hårdt, især når uskyldige blev ramt under likvideringerne. Og begge måtte da også betale med deres liv, da Gestapo kom på sporet af dem.

Ikke alle likvideringer havde dog sin berettigelse. Det skete i enkelte tilfælde, at uskyldige blev dræbt, fordi underretningerne havde været forkerte eller mangelfulde, og eksempler på personlige opgør er også forekommet.

Efter befrielsen besluttede modstandsbevægelsen og regeringen, at omstændighederne omkring likvideringerne ikke skulle undersøges af politiet, men at samfundet var bedst tjent med at begrave emnet i tavshed og glemsel. Dog er i de senere år flere af de overlevende modstandsfolk, som var med til at udføre likvideringer trådt frem offentligt og fortalt deres historie, ligesom flere forfatter og forskere har udgivet bøger og artikler herom, herunder dagens foredragsholder Peter Birkelund.

 

 

Uge nr.  Dato      Emne:                                                                       Foredragsholder:  

  8             21-feb  Vinforedrag og vinsmagning                               Generalforsamling

  9             28-feb  Modstandsbevægelsens likvideringer             Peter Birkelund

10            07-mar  Netværksmøde – skabe relationer?                    

11            14-mar  “Den aldrende hjerne”                                           Ellen Garde

12            21-mar  Besøg på Arbejdermuseet med efterfølgende foredrag

13            28-mar  Rudersdal i Danmarkshistorien                         Niels Peter Stilling

14            04-apr  Mænds aldring – sundhed og forebyggelse    Ronni Eg Sahl                       

15            11-apr               

17            25-apr  Værd at vide om demens                                         Connie Engelund

18            02-maj  Netværksmøde – skabe relationer?

19           09-maj  Ud af huset arrangement Hans Henrik

20           16-maj  Selv det største træ begynder som et lille frø  Steffen Havelund

21            23-maj  8 intelligenser                                                                Leif Jürgensen

23            06-jun Sommerfrokost