Rudersdal 2 – kommende møder

Foredrag den 25. april 2019

”Værd at vide om demens”

ved Connie Engelund 

 

Lidt om foredragsholderen Connie Engelund:

Jeg er uddannet sygeplejerske. I årene fra 2003 til 2016 har jeg været direktør for Holmegårdsparken, som er et selvejende plejehjem med 120 beboere. Jeg har derigennem mange års erfaring med mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Jeg har igennem de sidste 40 år været underviser og foredragsholder, ligesom jeg har bidraget med adskillige faglige kronikker og artikler. Jeg har siden min pensionering fra Holmegårdsparken været free lance underviser, foredragsholder og privat rådgiver indenfor demensområdet. Jeg er tilknyttet Alzheimer foreningen, i deres projekt ”rekruttering af 100.000 tusind demensvenner”. Uddanner i denne sammenhæng Demensinstruktører, som afholder kurser for potentielle demensvenner. Yderligere er jeg tilknyttet Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet som fagkonsulent. Jeg er meget optaget af ”en værdig afslutning på livet”, hvilket bl.a. udmønter sig i undervisning af plejehjemspersonale over hele landet i ” terminal palliativ Indsats” d.v.s. lindring ved livets afslutning, samt afholdelse af kurser i ”Sidste hjælp” i samarbejde med Foreningen for palliativ indsats.

Lidt om demens: Demens er latin og betyder ”ude af sind”. Demens er en samlet betegnelse for sygdom i hjernen, en tilstand hvor de mentale færdigheder bliver svækket. Demens går ud over andet end hukommelsen. 75-85.000 mennesker har antageligt en demenssygdom. Kun ca. halvdelen har fået en egentlig diagnose. Ca. 400.000 mennesker lever med demens i familien. Der er ca. 8000 nye tilfælde årligt. Demens er præget af tabu, det opleves flovt at have fået en demensdiagnose. En mand med en ny diagnosticeret demenssygdom sagde til mig: ” Det er lige før jeg hellere ville have en kræftsygdom. Det lyder måske mærkeligt, men jeg synes det er meget flovt, og folk opfører sig som om jeg ikke er mig mere, jeg føler mig overset, umyndiggjort”. Manglende viden forværrer vilkårene for mennesker med demens!

I mit foredrag, ”Værd at vide om demens”, kommer jeg ind på betydningen af en demensdiagnose, hvordan diagnosen påvirker følelseslivet og ikke mindst hvad vi kan gøre for at bevare et respektfuldt samvær med et menneske med en demenssygdom.

 

 

Udflugt torsdag den 9. maj til 1) Nivaagaard Teglværks Ringovn kl. 13 & 2) Nivå Bugt Strandenge ca. kl. 15.

Tag med Hemingway Rudersdal Club 2 på denne tur.

Indkørsel Teglværksvej 23, parkering udenfor hegnet. Vi mødes ved indgangen kl. 12.50.

1) Rundvisning ca. 1½ time ved kyndige frivillige, som vedligeholder og driver stedet. Husk robust tøj og skotøj, da der ikke er ganske støvfrit i ovnen.

Nivaagaard Teglværks Ringovn fra 1870 var en epokegørende opfindelse for teglværksindustrien og er det eneste bevarede eksemplar af Friedrich Hoffmanns berømte ringovne i Danmark. Ringovnen er et vidnesbyrd om et af de helt store fremskridt i industrihistorien. Bygningen blev fredet i 1985 og indgår i dag i et formidlingsprojekt i stadig udvikling. Meget information via hjemmesiden www.ringovn.dk

&) Medbragt kaffe/te og kage kan nydes under halvtag eller lige udenfor.

2) (Med bil eller) efter en spadseretur på ca. 500 meter fortsætter de interesserede til Fugleværnsfondens område Nivå Bugt Strandenge. Vi er mindst et par stykker, som medbringer gode kikkerter og teleskoper til at opleve fuglelivet ved kysten fx fra fugletårnet dér ca. en times tid.

Nyttig information her: https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/nivaa-bugt-strandenge Praktiske oplysninger

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at indbetale 60 kr. til klubbens konto i Danske Bank, reg.nr. 9570, kontonr. 12665733 med angivelse af dit navn i tekstfeltet.

Tilmelding efter ”først til mølle”-princippet

 

 

 

Foredrag torsdag den 23. maj 2019 (Ny dato)

Den modne hjerne: udfordringer og potentiale

Ved Ellen Garde, læge, phd Ellen Garde

Ellen Garde, der er forsker og lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet har givet følgende korte appetitvækker til sit foredrag i Hemingway Club Rudersdal 2: “Med moderne teknikker som MR-skanning bliver vi bedre og bedre til at se de spor alder, livsstil og sygdom efterlader. Ved foredraget tages du med på en rejse ind i hjernen, får indblik i hvordan livet sætter spor i hjernen og den nyeste viden om hvordan du selv kan styrke din hjerne”.

På Center for Sund Aldring’s hjemmeside kan man i øvrigt læse følgende: Forskning i Center for Sund Aldring viser, at ældre selv kan gøre meget for at udsætte og måske forebygge en lang række aldersbetingede sygdomme som eksempelvis demens.

Lektor Ellen Garde er en aktiv formidler af sin forskning ved Center for Sund Aldring. Hun indgår i dialog med borgere i hele Danmark for at dæmme op for demenssygdomme. I det såkaldte LISA-studie bruger hun højopløselige MR-scanninger til at få viden om, hvordan aktiv livsstil og sygdom påvirker hjernens netværk og funktion. Studiet bygger på data fra 450 danskere, der gennemgår et program med hjemmetræning med elastik og træning i fitnesscenter. Studiet fokuserer på de processer, der styrker hjernen og modvirker neurologiske sygdomme hos ældre. Resultaterne bliver brugt som anbefalinger i den løbende dialog med borgerne. ”Det handler om at udfordre sin hjerne. Vi skal være fysisk aktive og helst sammen med andre mennesker. Det bedste er at komme op af sofaen og styrke sit sociale netværk med fysiske og mentale oplevelser. Hjernen stortrives, når vi argumenterer og skal træffe valg, mens hjertet slår lidt hurtigere.”, siger Ellen Garde, lektor ved Center for Sund Aldring.

 

Uge nr.  Dato      Emne:                                                                       Foredragsholder:                         

18            02-maj  Netværksmøde – skabe relationer?

19           09-maj  Nivå teglværk og strandenge

20           16-maj  

21            23-maj  

23            06-jun Sommerfrokost