Rudersdal 2 – kommende møder

Kære Hemingway’ere

I fortsættelse af vor mail af 8. ds. ang. forholdsregler i forbindelse med den fortsatte udvikling i smittespredning af Corona-virus, og i lyset af regeringens understregning af alvoren – specielt i forhold til sundhedssektorens mulige manglende evne til at håndtere et stort antal smittede, har Styregruppen for Club 2 valgt at aflyse vore møder og udflugter foreløbig indtil den 28. maj 2020.

Dette også set i lyset af, at vi som ældre medborgere er i en særlig risikogruppe. Vi vil således ikke længere lade det være op til den enkelte at træffe beslutning, om man bør holde sig væk fra møderne, men har på fællesskabets vegne truffet ovennævnte beslutning.

Vi vil løbende følge udviklingen og myndighedernes opfordringer og vende tilbage med yderligere, når situationen måtte ændre sig til det bedre.

Vi skal oplyse, at Styregrupperne for Club 2 og 3, har truffet samme beslutning.

Såfremt situationen måtte muliggøre det, vil vi gennemføre udflugten til Kroppedals Museum og efterfølgende frokost hos Sallies på et senere tidspunkt i foråret. Det forudbetalte deltagergebyr kr. 200 vil vi tillade os at betragte som betaling for denne senere udflugt. Skulle man ikke kunne deltage på denne alternative dato, vil gebyret naturligvis blive refunderet.

Med venlig hilsen
Henning
På Styregruppens vegne

 

 

 

 

Foredrag den 12. marts 2020

Fusestrømmens ni møller.

Ved Søren P. Petersen

Det omhandler møllerne på Mølleåen og deres historie.
• Forholdene for møllerne på Mølleåen.
• Hvordan og hvorfor industrimøllerne opstod.
• Gennemgang af hver af de ni møller, med lidt vægt på nogle historier.
• Andre møller og industrier, som hænger sammen med vandet i Mølleåen.

Lidt historie i store træk:
Der har været møller ved Mølleåen siden Vikingetiden. Der er således ved udgravning ved Ravnholm fundet rester af en vandmølle fra tiden omkring år 1000.

Ifølge den historiske tradition var det Knud den Store der ca. år 1020 indkaldte engelske munke til at lære danskerne at bygge vandmøller. Møllerne var oprindeligt kornmøller, men senere kom der anden produktion til. Det drejer sig om bl.a. krudtværker og klædefabrikker. I 1640’erne var der ”manufaktur-produktion” ved alle 9 møller fra Frederiksdal til Strandmøllen (18 km strækning med et samlet fald på 20 m) omfattende krudt, tekstil, papir, metalvarer af jern, kobber og messing.

Efter mange stridigheder dannede mølleejerne i 1721 ”Fuursø Møllestrøms Interessentselskab” for at undgå at de enkelte mølleejere lukkede for vandets gennemløb, så de næste i rækken ikke fik vand til deres produktion.

I løbet af 1800-tallet overgik man til turbiner i stedet for møllehjul. Kun Strandmøllen laver stadig elektricitet til egen brug med sin vandturbine.

I 2007 blev Mølleådalen udnævnt af Kulturarvsstyrelsen til et af Danmarks nationale industriminder.

 

 

Foredrag den 19. marts 2020

Grundtvig – hvem er han?

ved Thorstein Balle

Vi véd vel alle, hvem Grundtvig er. Eller gør vi?
I sit foredrag om Grundtvig og hans virkningshistorie i den danske samfund tager videnskabelig medarbejder ved Center for Grundtvig-forskning, Aarhus Universitet, cand. pæd. Thorstein Balle, udgangspunkt i, at der nok er flere ”Grundtvig’er” – ja måske mange. Vi skal høre om en person, der blev født i 1783, var en enestående begavelse, i mange år ugleset af de fine og mægtige i Danmark og i 33 år var præst i Vartov i det mest usle og lurvede præsteembede på det tidspunkt i København. Alligevel: Få andre enkeltperson har gennem sine tanker og arvtagere haft så stor betydning – og har det stadig i dag – for den danske samfundsbygning. Selv om betydningen i flere år har været under stadig pres, og man kan spørge: Er det mon godt eller skidt?

 

 

 

 

Ud-af-huset-arrangement den 26. marts 2020

Besøg på Kroppedal Museum

Ole Rømer – Kongens videnskabsmand og tjener
Få en dybere indsigt i Ole Rømers videnskabelige resultater og hans virke som embedsmand under enevælden.

Udstillingen er centreret omkring Ole Rømers og andre astronomers mangesidige liv og virke. Det gælder ikke bare astronomi, men også opmålingen af Danmark, standardiseringen af mål og vægt, og astrofysikkens gennembrud. Her bliver astronomien både en del af historien og en del af astronomernes livshistorie.
I gåafstand fra museet ligger resterne af Ole Rømers landobservatorium fra 1704.

Efter besøget på Kroppedal Museum skal vi genopdage 50’erne på Restaurant Sallie’s i Albertslund. Her bliver vi ført tilbage i en tidslomme fra dengang Sallie Zimmerhackel fra Denver, Colorado kom til Danmark og besluttede at starte et motel og snackbar op.

​Vi spiser her en fælles frokost og for at blive i stemningen, har vi bestilt en Classic Beef Burger med sprød icebergsalat, frisk tomat, løg, pickled agurk & Sallie’s Classic Mayo.

Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 200 til klubbens konto i Danske Bank: 9570-12665733 senest den 15. marts  2020. Antallet vil være begrænset til 30 deltagere og som sædvanlig gælder “først-til-mølle-princippet”.

Vi vil arrangere dele-bil-ordning. Nærmere herom senere. 

 

 

Foredrag den 2. april 2020

“Menneskerettighederne – jamen hov! Hvad skal vi med dem? Helt ærligt?”

ved Claus von Barnekow (Fhv. ambassadør ved Europarådet. Seniorrådgiver i Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder)

Overskriften er et citat fra forfatteren til en kronik i Randers Amtavis den 18. december 2018. Forfatteren er forbløffet over udtalelsen, der faldt ved en privat lejlighed. Hun udtrykker bekymring, ikke mindst fordi ophavsmanden er journalist. Udsagnet afspejler hvor let det er at have holdninger. Det er godt med holdninger, men det er bedre, hvis de er underbygget med viden og indsigt. Menneskerettigheder er et emne, der løbende dukker op i medierne. De rejser følelser og holdninger, der skaber en fordrejet og hovedløs debat. Og mange får deres viden fra medier og sociale fora. Det gælder også politikerne. Og det kan få konsekvenser.

Emnet er både ligetil og kompliceret. Det er selvsagt legitimt at være imod, men det bør være på et oplyst og argumenteret grundlag. Det gælder for alle parter. I mit indlæg vil jeg kort belyse hvad menneskerettigheder er, hvem de omfatter og hvorledes arbejdet med menneskerettighederne og deres overholdelse foregår internationalt, blandt andet belyst ved Danmarks foruroligende formandskab for Europarådets Ministerkomité november 2017 – maj 2018.

 

 

Foredrag den 16. april 2020

København – by, bygninger og borgere fra enevælde til det første demokrati.

ved Ole Pedersen, historiker fra Københavns Universitet, gik på pension som lektor i 2017 efter ca. 40 års undervisning på gymnasialt niveau.

Et foredrag om byen København fra enevældens tid til slutningen af 1800-tallet – om byens udvikling i store træk. Undervejs suppleret med billeder og kortmateriale fra tiden.

Det kommer til at handle om livet i København, om befolkningen fra høj til lav, om slagtere, fattiglemmer, konger, børn, sundhed og hygiejne, hollændere og svenskere – og en fodgarder og øltapper, der hed Werner Dam. Der var krige og kolera, lav levealder og høj børnedødelighed, men der var også store fremskridt både materielt og socialt.

 

 

 

Foredrag den 23. april 2020

Nordisk Fjers spektakulære sammenbrud

ved Anders Wejrup

Hvorfor gik det så galt, som det gjorde, og hvordan kunne den arbejdende bestyrelsesformand, Johannes Petersen, igennem mere end 30 år lyve, svindle og bedrage uden at nogen reagerede – hverken indenfor eller udenfor koncernen. Hvad var det han kunne, og hvorfor lod alle sig i den grad føre bag lyset? Hvorfor var der ingen i virksomhedens ”Drømmebestyrelse”, der reagerede trods de mange røde advarselslamper igennem årene?
Anders Wejrup fortæller i sit foredrag medrivende og fængslende om sin karriere i Nordisk Fjer og om koncernens spektakulære sammenbrud i 1990, der rystede hele Danmark og også gav genlyd internationalt. På aftenen får du et unikt indblik i, hvad der skete på de bonede gulve op til sammenbruddet i en af dansk erhvervslivs vækstlokomotiver, og du bliver klogere på det efterfølgende 12-årige retslige efterspil. Du kommer også tæt på de menneskelige konsekvenser af at være underlagt en psykopats manipulationer, drømme og magtbegær.

Anders Wejrup tager os på en til tider uvirkelig tur rundt i Nordisk Fjer- universet og hilser på Solkongen Johannes Petersen og de mange skjulte millioner i Schweiz, Stråmanden på Isle of Man, Efterretningschefen & Rigsforstanderen, Rivieramanden, Mørkets Fyrste, Tryllekunstneren, Cowboy John, Faktura-kongen, New Jersey Mafiaen og flere andre.
Vi kommer helt tæt på storsvindleren Johannes Petersen og hører om fantastiske, ekvilibristiske, finansielle og regnskabsmæssige stunts.

 

Foredrag den 14. maj 2020

Historien om Værløse Tårn, flyvekontrol i Danmark og Europa
ved Mogens Houman

Hør Mogens Houman fortælle historien, og vise billeder, om Værløse Tårn samt flyvekontrol i Danmark og Europa.

Mogens Houman er manden med en fortid som sanger, skuespiller, musiker
– suppleret med en baggrund som civil pilot, militær flyveleder, linjeofficer indenfor flyvekontrol, en international baggrund der rækker langt og bredt, samt tjeneste som lærer og skoleleder.
 
Og så lyser det ud af ham, at han elsker at optræde.

Houman er i sandhed ikke en pensioneret statstjenestemand – han er i dag 71 år, og beskæftiger sig med foredragsvirksomhed omkring flyvekontrol, udgivelse af lærebøger, madopskrifter og novellesamling, arbejde for Sundhedssektoren, lobbyvirksomhed, assistance til ruteplanlægningen hos Transport Nord, lobbyvirksomhed for Leroy Seafood i

Bergen, samt konsulentbistand vedr. regulering af bramgæs.
En mand der med rette kan tilskrives mottoet: Man kan hvad man vil. 

Uddrag af et meget, meget langt CV …
1966 – 1968 Pilotelev Aviation Training Kastrup
1969 – 1970 Flyvelederelev Jonstrup
1969 – 1983 flyveleder Skrydstrup, Karup, Værløse m.fl.
1983 – 1990 Uddannelsesleder flyvelederuddannelsen Kastrup
1990 – 2008 Eskadrillechef Eskadrille 515 Kastrup

 

 

 

 

Foredrag og arrangementer i forårssæsonen:

Uge Dato    Emne:                                                                                                Foredragsholder

9    27.02          Klima & IPCC                                                                                   Katherine Richardson

10  05.03          Henrik Pontoppidans roman: Lykke-Per                            Julie Rebel    

11. 12.03         Fusestrømmens ni møller                                                          Søren P. Petersen

12  19.03          Grundtvig – hvem er han?                                                         Thorstein Balle

13  26.03          Besøg på Kroppedals Museum                                        

14  02.04          Menneskerettighederne – jamen hov!                                 Claus von Barnekow

16  16.04          København – by, bygninger og borgere                              Ole Pedersen

17  23.04          Nordisk Fjers spektakulære sammenbrud                        Anders Wejrup

20  14.05          Historien om flyvekontrol i Danmark og Europa            Mogens Houman