Rudersdal 2 – kommende møder

 

 

Netværksmøde den 23. januar 2020

PROGRAM

1) Velkomst, fællessang og indledning 10 min

2) 3 korte personpræsentationer med spørgetid 30 min
(Arne Levorson, Henning Bastian, Ole Kamstrup)

3) Privatlivspolitik – fremlæggelse og spørgsmål. 15 min

PAUSE
(der sættes i opvaskemaskine –
og halvdelen ved bordet flytter til nyt bord) 10 min

4) Samtalesalon ved bordene 45 min
Indledning om spilleregler og herefter
drøftelse af forskellige dilemmaer med udgangspunkt i
3 samtalekort per bord med 6-7 deltagere (3×15 min)

5) Samlet evaluering og afslutning med fællessang 10 min

 

 

Foredrag den 30. januar 2020

Sovjets opløsning i 1991 og de nye stater
ved Jens Adler Sørensen
Jens Adler Sørensens baggrund var arbejde i folketingets serviceorganisation, der betjener tingets medlemmer. Senere COWI konsulent og arbejde for FN med nye parlamenters organisation.

Hvem husker ikke de dramatiske begivenheder I Moskva og Ukraine, da Jeltsin gav Sovjetimperiet sit dødstød efter “Kremls gamle gardes” mislykkede forsøg på at afsætte Gorbatjov og bringe udviklingen tilbage til de normale diktatoriske tilstande, hvor kommunistpartiet var den eneste magtfaktor i Sovjet.

Jens vil opridse Ruslands lange og dramatiske historie og tilblivelsen af Sovjetstaten efter revolutionen i 1917.

 

 

Baggrunden for Sovjets fald var konservative ledere, der ikke havde blik for ændringer, men krampagtig holdt fast i planøkonomien. Sovjet sakkede bagud teknologisk, våbenkapløbet tærede voldsomt på ressourcerne. Gorbatjov kom til i 85 og indførte Perestrojka (omstrukturering) og Glasnost (åbenhed). Reformerne havde ikke den positive effekt på økonomien. I 86 fandt Tjernobyl ulykken sted. Den illustrerede Sovjets teknologiske inkompetence. I 89 trak Sovjet sig tabende ud af Afghanistan efter et årtis krigsindsats. Republikkerne, der hidtil havde været overvåget og styret af Rusland med hård hånd (eks. Ungarn, Tjekkoslovakiet, Polen), vejrede morgenluft og selvstændighedsbevægelser voksede frem og fik flertal i parlamenterne. I august 1991 blev Gorbatjov kuppet fra magten og USSR blev opløst i november samme år.

 

 

 

Ud-af-huset-arrangement 13. februar 2020

Denne dag går turen til høreapparatvirksomheden Widex i Lynge

Widex er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i Danmark i 1956.

I dag er det en af verdens førende producenter af høreapparater. Widex høreapparater forhandles i mere end 100 lande over hele verden, og virksomheden har over 4.000 ansatte globalt.

Widex udvikler digital teknologi på et kvalitetsniveau, som de færreste kan matche, hvilket har skabt deres omdømme som en af de mest innovative producenter i branchen. Deres kompromisløse tilgang til innovation har ført til fremskridt som verdens første digitale i-øret-høreapparat og egen revolutionerende trådløse teknologi.

Widex’s mission er at tilbyde de absolut bedste høreapparater og den absolut bedste kundeservice. Vi tilbyder den mest avancerede, naturlige lyd på markedet. 

Udover at høre om virksomhedens produkter og teknologi, er deres domicil en arkitektonisk perle og i sig selv en oplevelse værd. 

Vi påregner at arrangere en dele-bils-ordning til turen til/fra Lynge, hvor den, der lægger bil til, får benzin-penge af passagererne. Nærmere herom, når tiden nærmer sig.

Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 20,00 til klubbens bankkonto i Danske Bank: 9570-12665733 senest den 1. februar 2020. Antallet vil være begrænset til 25 deltagere og som sædvanlig gælder “først-til-mølle-princippet”.

 

 

 

Foredrag den 20. februar 2020

Kulturkampen i Sydslesvig (1864-1920)

ved Palle Hermund (HCR2)

I 2020 fejrer vi genforeningen med de sønderjyske landsdele, der stemte sig hjem til Danmark ved folkeafstemningen den 10. februar 1920. Hemingwayklubben markerer det ved, at vort medlem Palle Hermund torsdag den 20. februar fortæller om den kulturkamp, der blev udkæmpet Slesvig mellem dansk og tysk i perioden fra 1864 til 1920.

Fra dansk side kæmpede man for at fastholde det danske sprog trods tysk pres, og det foregik ikke mindst igennem de danske sange, som sønderjyderne istemte ved enhver lejlighed, hvor de fik mulighed for det. Tyskerne prøvede at forhindre manifestationerne, blandt andet ved at forbyde adskillige af sangene i sønderjydernes “Blå Sangbog” og straffe de formastelige, der overtrådte forbuddet, men de dansksindede lærte de fleste af sangene udenad og lod sig ikke kue. “Den Blå Sangbog” blev efter en tysk professors udsagn “det farligste agitationsmiddel som danskerne ejede”, og blev trykt og uddelt i titusindvis af eksemplarer syd for grænsen.

 

 

Foredrag den 27. februar 2020

Klima og IPCC

ved professor Katherine Richardson

I samarbejde med Hemingway Club 1 og Blixen-klubben er det lykkes at få professor Katherine Richardson, til at holde foredrag om Klima-problemet og arbejdet i IPCC (FN organet The Intergovernmental Panel on Climate Change). Kathrine Richardson er kendt som en af de klareste og mest indflydelsesrige stemmer i klimadebatten.

Berlingske bragte lørdag den 18. januar 2020 en artikel med professorens klimaopsang “Hvem skulle vi skyde? Vi skulle skyde dig og mig”. 

På nuværende tidspunkt kender vi ikke alle detaljerne om mødet (tidspunkt, begrænsninger i deltagerantal m.m.), men når vi har modtaget den endelige information om mødes form, vil vi straks udsende oplysningerne herom, men reservér dagen allerede nu. Det tegner til at blive et tilløbsstykke.

 

 

Foredrag den 19. marts 2020

Grundtvig – hvem er han?

ved Thorstein Balle

Vi véd vel alle, hvem Grundtvig er. Eller gør vi?
I sit foredrag om Grundtvig og hans virkningshistorie i den danske samfund tager videnskabelig medarbejder ved Center for Grundtvig-forskning, Aarhus Universitet, cand. pæd. Thorstein Balle, udgangspunkt i, at der nok er flere ”Grundtvig’er” – ja måske mange. Vi skal høre om en person, der blev født i 1783, var en enestående begavelse, i mange år ugleset af de fine og mægtige i Danmark og i 33 år var præst i Vartov i det mest usle og lurvede præsteembede på det tidspunkt i København. Alligevel: Få andre enkeltperson har gennem sine tanker og arvtagere haft så stor betydning – og har det stadig i dag – for den danske samfundsbygning. Selv om betydningen i flere år har været under stadig pres, og man kan spørge: Er det mon godt eller skidt?

 

 

 

 

Ud-af-huset-arrangement den 26. marts 2020

Besøg på Kroppedal Museum

Ole Rømer – Kongens videnskabsmand og tjener
Få en dybere indsigt i Ole Rømers videnskabelige resultater og hans virke som embedsmand under enevælden.

Udstillingen er centreret omkring Ole Rømers og andre astronomers mangesidige liv og virke. Det gælder ikke bare astronomi, men også opmålingen af Danmark, standardiseringen af mål og vægt, og astrofysikkens gennembrud. Her bliver astronomien både en del af historien og en del af astronomernes livshistorie.
I gåafstand fra museet ligger resterne af Ole Rømers landobservatorium fra 1704.

Efter besøget på Kroppedal Museum skal vi genopdage 50’erne på Restaurant Sallie’s i Albertslund. Her bliver vi ført tilbage i en tidslomme fra dengang Sallie Zimmerhackel fra Denver, Colorado kom til Danmark og besluttede at starte et motel og snackbar op.

​Vi spiser her en fælles frokost og for at blive i stemningen, har vi bestilt en Classic Beef Burger med sprød icebergsalat, frisk tomat, løg, pickled agurk & Sallie’s Classic Mayo.

Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 200 til klubbens konto i Danske Bank: 9570-12665733 senest den 15. marts  2020. Antallet vil være begrænset til 30 deltagere og som sædvanlig gælder “først-til-mølle-princippet”.

Vi vil arrangere dele-bil-ordning. Nærmere herom senere. 

 

 

Foredrag den 16. april 2020

København – by, bygninger og borgere fra enevælde til det første demokrati.

ved Ole Pedersen, historiker fra Københavns Universitet, gik på pension som lektor i 2017 efter ca. 40 års undervisning på gymnasialt niveau.

Et foredrag om byen København fra enevældens tid til slutningen af 1800-tallet – om byens udvikling i store træk. Undervejs suppleret med billeder og kortmateriale fra tiden.

Det kommer til at handle om livet i København, om befolkningen fra høj til lav, om slagtere, fattiglemmer, konger, børn, sundhed og hygiejne, hollændere og svenskere – og en fodgarder og øltapper, der hed Werner Dam. Der var krige og kolera, lav levealder og høj børnedødelighed, men der var også store fremskridt både materielt og socialt.

 

 

 

Foredrag den 23. april 2020

Nordisk Fjers spektakulære sammenbrud

ved Anders Wejrup

Hvorfor gik det så galt, som det gjorde, og hvordan kunne den arbejdende bestyrelsesformand, Johannes Petersen, igennem mere end 30 år lyve, svindle og bedrage uden at nogen reagerede – hverken indenfor eller udenfor koncernen. Hvad var det han kunne, og hvorfor lod alle sig i den grad føre bag lyset? Hvorfor var der ingen i virksomhedens ”Drømmebestyrelse”, der reagerede trods de mange røde advarselslamper igennem årene?
Anders Wejrup fortæller i sit foredrag medrivende og fængslende om sin karriere i Nordisk Fjer og om koncernens spektakulære sammenbrud i 1990, der rystede hele Danmark og også gav genlyd internationalt. På aftenen får du et unikt indblik i, hvad der skete på de bonede gulve op til sammenbruddet i en af dansk erhvervslivs vækstlokomotiver, og du bliver klogere på det efterfølgende 12-årige retslige efterspil. Du kommer også tæt på de menneskelige konsekvenser af at være underlagt en psykopats manipulationer, drømme og magtbegær.

Anders Wejrup tager os på en til tider uvirkelig tur rundt i Nordisk Fjer- universet og hilser på Solkongen Johannes Petersen og de mange skjulte millioner i Schweiz, Stråmanden på Isle of Man, Efterretningschefen & Rigsforstanderen, Rivieramanden, Mørkets Fyrste, Tryllekunstneren, Cowboy John, Faktura-kongen, New Jersey Mafiaen og flere andre.
Vi kommer helt tæt på storsvindleren Johannes Petersen og hører om fantastiske, ekvilibristiske, finansielle og regnskabsmæssige stunts.

 

 

 

 

 

Foredrag og arrangementer i forårssæsonen:

Uge Dato    Emne:                                                                                                Foredragsholder:

 4     23.01         Netværksmøde

 5     30.01         Sovjetimperiets opløsning og de nye stater                    Jens Adser Sørensen

 6     06.02         Generalforsamling med efterfølgende vinsmagning   HCR bestyrelse

7     13.02           Besøg hos høreapparatvirksomheden Widex i Lynge

8     20.02           Kulturkampen i Sydslesvig (1864-1920)                            Palle Hermund

9    27.02          Klima & IPCC                                                                                   Katherine Richardson     

12  19.03          Grundtvig – hvem er han?                                                         Thorstein Balle

13  26.03          Besøg på Kroppedals Museum                                        

16  16.04          København – by, bygninger og borgere                              Ole Pedersen

17  23.04          Nordisk Fjers spektakulære sammenbrud                        Anders Wejrup