Rudersdal 2 – kommende møder

 

Foredrag den 26. september 2019
Port Winston or the story of the Mulberries
Ved Per B. Laursen

Foredraget er en fortælling om de meget omfattende tiltag som englændere og amerikanere planlagde og udførte for at sikre at en invasion i Frankrig under 2. verdens krig ville blive vellykket.
I 1942 efter det meget ulykkelige britisk/canadiske angreb på den franske havneby Dieppe, forudså de allierede, at et angreb på en havneby ved en fremtidig invasion i Frankrig ville blive uhyrligt kostbart i menneskeliv og materiel. Dette medførte, at man flyttede muligheden for et invasionssted fra havneområder til de åbne strande i Normandiet.
Dette gav store overvejelser hos specielt briterne om muligheden og specielt sikkerheden for at kunne forsyne en invasionshær med tilstrækkelige forsyninger over åbne strande eller midlertidigt opsatte havne. De militære betragtninger gik på, at man fra dag 1 havde et forsyningsbehov på 10.000 tons forsyninger. Dette understregede behovet for en stabil forsyningsplan. Normandiets strande var specielt udfordret ved at have 6-7 m dagligt tidevand og en strøm på 4 kn langs med kysten
Briterne udførte i perioden fra 1942-43 forsøg med forskellige havnekonstruktioner og specielt et flydende havnekoncept viste sin kolossale styrke og effektivitet under en storm i foråret 1943 på testsiten i Skotland. Disse test lagde grunden til, at man på Quebec konferencen i august 1943 mellem Roosevelt og Churchill samt deres militære chefer besluttede, at der skulle bygges to kunstige havne på Normandiets kyst efter D-dag.


Foredraget vil fortælle om selve planlægningen, designprocessen, de mange innovative tiltag samt stormen i foråret 1943. Hertil kommer fortælling om produktionen som inddrog 45.000 mand, 1,5 mill tons byggematerialer og det samlede puslespil på 500 anlægselementer, samtidig med, at det hele skulle hemmeligholdes for Tyskland.
Foredraget vil beskrive slæbningen til Normandiet med 150 slæbebåde, stormen d. 19-22. juni, samt driften af Mulberry Harbour til december 1944 og slutteligt rundes af med, hvor man i dag kan se rester af havnen ikke bare i Arromanches på den franske kyst, men også i resten af Nordfrankrig og Sydengland og Holland.
Foredraget vil være støttet af en til foredraget opbygget model af Mulberry Harbour. Supplerende har jeg sammensat 3 nye små film a ca. 5 min, som viser de tre procesforløb under Mulberry Harbour projektet omfattende design, produktion og opsætning.
Omregnet til nutidens penge kostede havneprojektet op til 10 mia. kr., og det blot for en havn i 6 måneder! 

 

 

Foredrag den 3. oktober 2019
Orientexpressen
Ved Otto Freiesleben

Otto Freiesleben skriver følgende om sig selv og foredraget.
Min kærlighed til livet på landet gjorde, at jeg uddannede mig til Landmand og senere læste til Agronom på Landbohøjskolen. Herefter har hele min professionelle karriere udspillet sig med import og distribution af traktorer, høstmaskiner og maskiner til professionel græspleje.
Men min fritidsinteresse blev vakt, da jeg som 6 årig fik en uvurderlig julegave af mine forældre. Et Märklin startsæt. Et elektrisk tog med lokomotiv, tre vogne og en skinneoval.
Dette startsæt er vokset støt lige siden. Alle fødselsdagsgaver og julegaver siden hen gik på ”elektrisk tog”, og som barn tjente jeg penge ved at slå græs for folk og være babysitter for deres børn. Alle indkomster gik ubeskåret til elektrisk tog.
Da jeg i en ung alder fandt min kæreste og senere giftede mig med hende, kendte hun præmisserne: Tog fylder meget hos mig.
Men denne toginteresse er ikke kun ”barnlig”. Den har også ført os rundt især i Europa til de mest spændende steder. Mon ikke toppen af disse udflugter var, da vi i november 1986 tog en tur med det legendariske tog ”Orient Expressen”.


Selve foredraget om Orient Expressen er et lysbillede foredrag, der efter at have ført os tilbage til det rigtige tidspunkt i historien giver lidt baggrund for togets opståen.
Herefter hører vi noget om, hvorledes toget synede hen men blev genfødt i firserne.
Nu er interessen så forhåbentlig vakt: Hvordan er det så, at køre i vognene, der er skabt af de dygtigste jernbanefolk og udsmykket på en måde, som kun fantasien åbner for i nutidens rationelle offentlige transport.
Hvordan lever man i disse ekstremt luksuriøse vogne, hvordan spiser man og hvordan bliver man nogen sinde sig selv igen?
….. og hvad var det egentligt, der skete ved ”Mordet i Orient Expressen”.

 

 

Ud-af-huset-arrangement den 17. oktober 2019

Arbejdermuseet og rundvisning hos familien Sørensen

Hvordan var en arbejderfamilies liv med otte børn, arbejde, og fest fra 1885-1990? Det viser den spændende udstilling med udgangspunkt i familiens hjem på Østerbro i København.

Fra land til storbyliv
Familien Sørensen bestod af Peter Martin Sørensen, Karen Marie Sørensen og deres otte børn. Peter Martin var arbejdsmand, Karen Marie gik hjemme. Efter at have boet i mange forskellige lejligheder flyttede familien i 1915 ind i en toværelses lejlighed på Østerbro. Denne lejlighed er udgangspunktet for udstillingen om familiens liv i hverdag og fest.

I 1915 boede fem af Sørensen-familiens børn stadig hjemme. Karen, 27 år, passede hjemmet, Kristian, 26 år, arbejdede i Frihavnen, Anna, 21 år, var på vej ud at tjene, og Yrsa, 19 år og Olga, 17 år, arbejdede som tyende hos finere herskaber.

Da forældrene døde sidst i 1940’erne, blev Karen og Kristian boende i lejligheden, og i midten af 1960’erne overtog søsteren Yrsa den. Yrsa giftede sig aldrig. Hun arbejdede som rengøringskone og passede til sidst toiletter på Hovedbanegården. Yrsa blev boende til december 1989, hvor hun flyttede på plejehjem, uden stort set at have ændret på lejlighedens indretning siden 1915. Arvingerne forærede alt indhold fra lejligheden til Arbejdermuseet, der nu kan fremvise den som et eksempel på den ufaglærte arbejders lejlighed fra begyndelsen af 1900-tallet.

Vi mødes foran kl. 11.50 foran museet, som ligger i Rømersgade 22, overfor Torvehallerne og tæt på Nørreport Station. Efter rundvisningen vil der være lejlighed til at gå rundt i museets øvrige samlinger og få en kop kaffe el. lign. i museets restaurant ”Café & Øl-Halle”.

Du tilmelder dig ved at indbetale 50 kr. til klubbens konto i Danske Bank, reg. nr. 9570, kontonr. 12665733. Husk at anføre dit navn og teksten ”Arbejdermuseet”.

Tilmeldingsfristen er 5. oktober 2019, og da der er begrænset deltagerantal, gælder først til mølle-princippet.

 

 

Foredrag torsdag den 24. oktober 2019

Ta’ tilbage i tiden på de Dansk vestindiske Øer

ved tidl. overlærer og kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal kommune Jens Bruhn

Jens Bruhn vil tage os med på en super spændende postkorthistorisk rejse til de tidligere tre danske øer i Vestindien. Her vil tilhørerne opleve hverdagslivet på øerne i tiden mellem 1900 til 1917 og komme oplevelsestur gennem byerne Charlotte Amalie, Christianssted og Frederikssted. Her vil der blandt andet blive budt på havne- og torveliv, besøg i de mange trossamfunds kirker og en tur gennem den sorte befolknings boligområder.

Også en tur i sukkermarkerne vil der blive tid til inden Dannebrog bliver strøget den 31. marts 1917.

 

 

 

 

Foredrag den 7. november 2019
”Det ordentlige menneske”
ved forfatter, samfundsdebatør og lektor emeritus ved RUC Henrik Jensen

 

Henrik Jensens stemme gør sig især gældende i offentligheden indenfor historie, kultur og samfundsproblemer.

Specielt med sin bog ”Det ordentlige menneske” (2009) og sine indlæg i Jyllands Posten har han sat begrebet ”ordentlighed” på dagsordenen.

”Ordentlighed”. Det emmer af historie, af forgangne tider, af mormor. Men ordentlighed er kittet i samfundet, i fællesskabet og i vores omgang med hinanden. Og når ordentligheden forvitrer, falder de forpligtende fællesskaber fra hinanden. Derfor, insisterer Henrik Jensen, må vi genfinde det ordentlige menneske.

Pligt er trængt i baggrunden til fordel for rettigheder, og normen er blevet en selvets kultur, en umodenhedskultur, hvor alle vægrer sig mod at blive voksne.
Det ordentlige menneske er et opgør med offer-mentalitet, egoisme og dårlige undskyldninger. Hvordan kom vi fra pligt-kulturen til rettighedskulturen? Fra at yde til at nyde?

Ja, man kan jo blive det ordentlige menneske, man allerede har i sig. Skønheden og tilfredsstillelsen ved at gøre sin pligt og være der for andre er ikke uvæsentlig. Det ordentlige menneske giver sit eget liv værdi ved at give andre menneskers liv værdi.
Tanker om ordentlige mennesker indebærer naturligvis dannelsesbetragtninger, “med ordentlige mennesker” tænker Henrik Jensen på dem, som ikke blot opfører sig pænt og er imødekommende over for andre, men på mærkværdig vis er i stand til – i stort og småt – at se tingene også fra andres synsvinkel og forholde sig til sig selv med distance. Det er i opvæksten, gennem opdragelse og uddannelse, at den enkelte får en grundlæggende fornemmelse af, hvad der er ret og uret.

 

Foredrag og arrangementer i efterårssæsonen:

Uge   Dato     Emne                                                                                        Foredragsholder

39     26.09      Mulberry Harbour                                                              Per B. Laursen

40    03.10       Orient-Expressen                                                               Otto Freiesleben

41    10.10       Thorvald Stauning – Demokrati eller kaos               Henning Grelle

42    17.10       Besøg på Arbejdermusset

43    24.10       Ta’ tilbage i tiden på de Dansk-Vestindiske Øer     Jens Bruhn

44    31.10       Netværksmøde

45    07.11       Det ordentlige menneske                                                Henrik Jensen

46    14.11        Åben

47    21.11        Ud af huset arrangement

48    28.11        Åben

49    05.12        Tordenskjolds liv og levned                                           Gunnar Sørensen

50    12.12         Julefrokost på Brede Spisehus