Rudersdal 3 afholdte møder

 

Hemingway  Club Rudersdal
Klub 3

 

 

10. marts 2020 var 35 medlemmer af klubben var mødt op for at høre Bernard Hoch fortælle om sit liv som flygtning i Danmark. Bernard var blandt de cirka 3.000 jøder, som i 1971 fik asyl i Danmark, da de var blevet presset ud af Polen af det kommunistiske regime. Vi fik et spændende indblik både i den anspændte situation i Polen i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne og i, hvordan det var for Bernard, hans famile og flygtningene i det hele taget at komme til et helt andet samfund, end de var vokset op i. Generelt tog Danmark godt imod flygtningene, som på deres side aktivt integrerede sig i det danske samfund.

 3. marts 2020 fortalte Henrik Høyer-Hansen om sit store arbejde med at udbrede det glade budskab om sin PYT-ideologi. Han fortalte om hvordan han kom i gang og hvordan projektet i løbet af relativ kort tid voksede sig stort, og hvilken glæde det både havde givet ham og sine omgivelser. PYT-bøgerne er en samling af alverdens talemåder og ordsprog, der hver og et giver anledning til refleksion og eftertanke.

25. februar 2020 præsenterede Henning Tjørnehøj sin nyeste film om ”Påskekuppet 1920”. Inden filmen fortalte Henning om den historiske baggrund for filmen, og da filmen var blevet vist, fulgte der en god diskussion baseret på spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne.

18. februar 2020 talte Ib Hedegaard Sørensen om arbejdet i Rudersdals Seniorråd.
Han redegjorde for hvordan lovgivningen på området var, om hvordan Rådet i praksis arbejdede, og hvilke konkrete opgaver den påtager sig.Der var også en kraftig opfordring til klubmedlemmerne om at engagere sig i dette arbejde.

 

28. januar 2020
Stiftende møde i Klub 3

Resumé.

På et møde d. 28. januar 2020 blev Hemingway Club 3 stiftet. Der var stort fremmøde; Hemingwayklubbernes formål, historie og virke blev præsenteret; der blev fremsat en række ideer til foredragsemner og udflugter; en styregruppe med syv medlemmer blev etableret.

Der var i alt mødt 33 personer op, som var interesserede i evt. at blive medlem af Rudersdals tredje Hemingwayklub (HC3). Herudover deltog repræsentanter for ledelsen af HC1 og HC2.

Preben Etwil ledede mødet. Helge Dissing præsenterede baggrund, formål og aktiviteter i Hemingway Club i almindelighed og Rudersdal i særdeleshed. Han anførte, at en styregruppe har brug for en kasserer og en eller flere, som kan stå for det it-mæssige. Ingen af de to funktioner kræver den helt store ekspertise.  Der sigtes mod at have et arrangement hver uge og tre udflugter pr. halvår samt et halvårligt møde, hvor man drøfter planerne for det kommende halvår.

Indlæg fra salen pegede på, at man typisk har fået kendskab til Hemingwayklubberne ved mund-til-mund metoden og/eller via den lokale dagspresse.

Der blev vist en slide med mulige emner for foredrag (seniorers liv og helbred; rejsebeskrivelser; historiske hændelser og personligheder; 2. verdenskrig, den kolde krig, byvandringer, litteratur, teater, musik, arkitektur). Der var ingen indvendinger mod disse emner. En række deltagere pegede på yderligere muligheder: Naturen i og omkring Rudersdal, virksomhedsbesøg, klima og miljø, lokalhistorie, madlavning og kostvaner, fremmede kulturer, herunder Grønland, besøg på Peder Skram og Holmen, gamle industrier, f.eks. Rådvad.

Preben Etwil omtalte det første foredrag, tirsdag d. 18. februar, hvor Rudersdal Seniorråds formand har lovet at stille op. Herefter følger en foredragsserie, i starten ikke nødvendigvis hver uge.

Bent Høgsberg oplyste, at HC3 nu bliver oprettet på Rudersdal Hemingway Club’s hjemmeside; at HC1 havde udlånt 1.000 kr. til HC3; at der vil blive tale om et kommunalt tilskud; at den kommende HC3-kasserer vil skulle godkendes af banken (Bent hjælper til hermed); at man nu er velkommen til at indbetale kontingent på bankkonto 9570 1291 4679; og at it-erfarne fra HC1 og HC2 gerne vil være behjælpelige med at få sat it-arbejdet i HC3 godt i gang.

Fremover vil HC3’s arrangementer blive annonceret både via mail til medlemmerne og på hjemmesiden.

Tre medlemmer af den midlertidige styregruppe (Preben Etwil, Kurt Lundgaard Larsen og Carsten Nilaus Pedersen) var villige til at fortsætte i den fremtidige styregruppe. Herudover indtræder Jørgen Løvgreen, Ivan Parum, Søren Molbech  og Mogens Palvad.  Styregruppen holder et første – konstituerende  – møde tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 10.00 på Havarthigården.

Ref: Carsten Nilaus Pedersen