Rudersdal 3 kommende møder

Hemingway Club
Rudersdal – Klub 3

Kommende møder i 2020

Kære HC3-Medlem

HUSK at Henning Tjørnehøj kommer i Hemingway Club 3, Rudersdal den 25. februar 2020 og fortæller om:
Påskekuppet 1920
Da Danmark balancerede på randen af en revolution

Det påstod den overordnede politimand, som havde til opgave at holde styr på en oprørsk menneskemængde på Amalienborg Slotsplads i påskedagene 1920 i hvert fald. Årsagen var, at kong Christian X. havde fjernet regeringen Zahle, skønt den siden 1913 havde haft et socialdemokratisk-radikalt flertal bag sig.

Ved det såkaldte Systemskifte lykkedes det Socialdemokratiet og Venstre at få indført parlamentarisme, dvs. at der aldrig måtte vise sig et flertal i mod en regering.

Siden 1872 havde Venstre været landets største parti, men i 1913 blev Socialdemokratiet det største. Venstre nåede således kun at danne regering fra 1901. Det gjorde den ledende Venstremand, fhv. statsminister I.C. Christensen, så rasende at han gav Christian X. sin fulde støtte til groft anti-parlamentarisk at fjerne Zahle-regeringen, skønt denne regering ved et valg i 1918 havde bevaret sit flertal fra 1913.

Henning Tjørnehøj viser sin film, hvor han taler med en redaktør og en syndikalist dvs. en repræsentant fra fagbevægelsens venstrefløj – som var med under Påskekuppet i 1920, ligesom han i filmen fortæller, hvad der skete forud for og efter Kuppet – en begivenhed, der ikke ofres mange ord på i historiebøgerne.

Fra foreningsfronten
Den foreløbige foredragsplan ser nu ud som nedenfor:

 • Katherine Richardson: Klimamøde, TORSDAG 27. februar (tilmelding nødvendigt- stadig to pladser tilbage)
 • Henrik Høyer-Hansen: ”At være glad for livet”, 3. marts
 • Bernard Hoch: ”Mit liv som flygtning i Danmark”, 10. marts
 • Niels Friis-Hansen: Havartigårdens historie, 17. marts
 • Preben Etwil: Martin Andersen Nexøs liv og forfatterskab, 24. marts
 • Stig Englund: Vaserne – naturperlen ved Furesøen, 31. marts
 • Per K. Larsen: Undren, nytte og taknemmelighed, 7. april
 • Leif Druedahl: Historier om og musik fra gamle 78’ere, 14. april
 • Holger Bernt Hansen: ”Situationen i Afrika”, 21.
 • Jens Ive: Kommunalpolitik set fra en borgmesterstol, 5. maj

Har I gode forslag til foredrag, så skriv til Preben Etwil, e-mail: prebenetwil@gmail.com

 Der er blevet valgt en styregruppe for HC 3, der ser ud som følger:

 • Formand og foredragsbooker: Preben Etwil
 • Kasserer: Ivan Parum
 • Referater mm. samt foredragsbooker: Carsten Nilaus Larsen
 • Hjemmeside: Preben Etwil
 • Maillister mm.: Jørgen Løvgreen
 • Indkøb og arr. ture: Mogens Palvad
 • Indkøb og foredragsbooker: Kurt Lundgaard Larsen

Kontaktoplysninger kommer senere – også på vores snarlig oploaded hjemmeside

 • Vi skal have organiseret nogle indkøbs- og kaffehold. På næste møde (d. 25. februar) vil vi ved håndsoprækning finde dem, der kan indgå i de første

 Der har været forskellige udsagn om vores bankkontonummer, men fra pålidelig kilde er det blevet oplyst, at det ER:
DB: 9570-1291-4679

Gode hilsner
Preben