Info til medlemmerne

Information til medlemmer

1.juli 2019
Stop for tilgang til klub 2.

Succesen fortsætter.
Der er nu lukket for tilgang til klub 2, der herefter oprettet en venteliste til en kommende klub 3.
Interesserede  kan henvende sig til Klub 2 info.rudersdal2@hemingwayclub.dk

Vedrørende Klub 2

Fra 1. oktober 2018 henvises til Klub 2´s hjemmeside
Info til medlemmerne (Klik her)
Kommende møder  (Klik her)
Afholdte møder (Klik her)

27. september 2018

Der er nu dannet en styregruppe til Klub 2, og der er afholdt det første ordinære møde den 27. september 2018. kl. 12.00-1400 på Havarthigården,  Havarthivej 6 i Holte

17. September 2017
Se artikel i Rudersdal Avis “Klik her”

12. juli 2018
Der blev afholdt et møde i Hemingway Club Rudersdal – klub 2, hvor der blev sammensat en ny foreløbig arbejdsgruppe med 5 medlemmer.

Den nye arbejdsgruppe konstituerede sig selv.

Det blev vedtaget, at man deler Hemingway Club Rudersdal op i 2 Klubber, Klub 1 og Klub 2.  Den nye klub 2 respekterer vedtagne vedtægter og retningslinier som vedtaget under klub 1, men tilrettelægger iøvrigt sit arbejde med gruppen selvstændigt.

Se: https://hemingwayclub.dk/rudersdal-2-kommende-moeder/

28.juni 2018
Hemingway Club Rudersdal – Gruppe 2

Tilslutningen til Hemingway Club Rudersdal var ved årsskiftet så stor, så vi måtte overveje mulighederne for en parralelklub på grund af pladsmangel.

Ved generalfiorsamlingen den 25. februar 2018 blev det besluttet, at stoppe for tilgang af nye medlemmer og oprette en venteliste.

Dette bevirkede, at ventelisten blev opgraderet i foråret, og nu er så stor, at der blev indkaldt til det første møde den 28. juni for oprettelse af parralelklubben under navnet Rudersdal 2.

På det første møde mødte 13 personer op. Alle styregruppens medlemmer var også til stede. Ebbe Taudorf fra styregruppen holdt et foredrag om Hemningway  clubbernes historie, vision og udbredelse, og man enedes om at fortsætte bestræbelserne for at den nye klub kunne fortsætte.

Mæste møde den torsdag den 5. juli 2018 kl.10.00 til 12.00

Bent Høgsberg

25. februar 2018 
Stop for tilgang.

Vi en nu 80 fuldgyldige medlemmer. 
På baggrund af den store succes, som foreningen har haft med stor deltagelse af  fuldgyldige medlemmer af klubben, er vi desværre nødsaget til midlertidigt at stoppe for tilgang af nye medlemmer pr.25. januar 2018 .
Det midlertidige stop er bl.a. begrundet i lokaleforholdene på Havarthigården. 

Der vil bliver oprettet en interesseliste (venteliste) for personer der ønsker medlemskab, da det er hensigten, at oprette en parallel klub i Rudersdal kommune når tilslutningen hertil er stor nok. Styregruppen arbejder på sagen.

Der er sket følgende siden start i august/september 2016

1: Stiftende generalforsamling (af 30.09.16)
2
: Vedtægter (sidst revideret 25.01.2018)

3: Sidste generalforsamling 25.01.2018
4: Godkendelse af erhversvsstyrelsen (Oprettet med CVR-nr.: 38071556
5: Godkendelse af kommunen (Vi har fået tilskud fra § 18 og 79)
6: Bankkontoen i DB er oprettet. (Reg. nr: 9570-12033168)
7: Program for aktiviteter for foråret 2018 er på plads.

Medlemskab indtræder når kontingentet for et nyt år på 100 kr. er indbetalt på ovennævnte fælles konto i Den Danske Bank. Indbetaling skal dog først ske efter indmeldelse.

Uanset betalingstidspunkt gælder kontingentet fra det sidst afholdte generalforsamling til det næste. 
Ved indbetaling bedes der påføres ordet ”Kontingent”

Med venlig hilsen 
Bent Høgsberg –
Medl. af bestyrelsen

Vedtægter for Hemingway Club Rudersdal – Version 2018.01.25 (klik her

Referat af generalforsamling (Klik her)

HC Charter (klik her)

Bestyrelsesmedlemmer: 2019

Helge Dissing       Klub 1 – Formand
Leif Vincentsen   Klub 2 – Næstformand
Bent Høgsberg    Klub 1- Regnskab
Peter Skov            Klub 1 – Medlem
Henning Toft        Klub 2 – Medlem

E-mail konto:  info.rudersdal@hemingwayclub.dk