Kommende møder – Rudersdal

                                                                                             

Hemingway Club 1

Kommende foredrag Foråret 2020

10.marts 2020
Kære medlem af Hemingway Club 1 Rudersdal
Vedr.: Spredning af Coronavirussen i Danmark

Styrergruppen i Hemingway Club 1 har besluttet at
aflyse alle vore møder og udflugter – foreløbig indtil Påske.

Vi kan oplyse, at Styregrupperne for Club 2 og 3, har truffet samme beslutning.

Beslutningen er taget på baggrund af statsministerens og sundhedsmyndighedernes meget klare anbefaling om, at alle i Danmark skal bidrage til at dæmpe indtrængningen og spredningen af Corona-virussen i landet.

Dette skal især også ses i lyset af, at vi som ældre medborgere er i en særlig risikogruppe. Vi vil således ikke længere lade det være op til den enkelte at træffe beslutning, om man bør holde sig væk fra møderne, men har på fællesskabets vegne truffet ovennævnte beslutning. 

Vi vil løbende følge udviklingen og myndighedernes opfordringer og vende tilbage med yderligere information, når situationen måtte ændre sig til det bedre.

Gode hilsner
På vegne af Styregruppen Rudersdal 1
Bent

Følgende møder er aflyst

12. Marts 2020  Aflyst p.g.a. Covid-19
Port Winston or the storry of the Mulberries ved: Rigsarkivar Per B.Laursen
Bemærk: Mødet adholdes kl. 19.00 – 21.00

19. Marts 2020  Aflyst p.g.a. Covid-19
Om store bygherrer i Søllerød ved: Tandlæge K.Preben Olesen

26. Marts 2020  Aflyst p.g.a. Covid-19
Plastens succeshistorie og bagsiden af medaljen ved: Peter Skov

2. April 2020 Aflyst p.g.a. Covid-19
Københavns nyere befæstning ved: Historiker P.Petersen

9. April 2020  Aflyst p.g.a. Covid-19
Havarthigården er lukket p.g.a.Påsken

16. April 2020 Aflyst p.g.a. Covid-19
Den økonomiske ulighed ved: Professor Jesper Jensen

23. April 2020
Planlægningsmøde med efterårets arrangementer 2020 på programmet

30. April 2020
Novo Nordisk historie ved: Afd.chef Anders Jensen

7. Maj 2020
Rudersdal i Danmarkhistorien. 
Havarthigården lukket p.g.a.konfirmationer
Mødet afholdes på Mariehøjcentret

14. Maj 2020
“Ud af huset” – Afslutning.
Besøg hos Carlsberg med efterfølgende frokost.

Ret til ændringer forbeholdes