Hemingway Club®

Vejen til det gode liv for voksne mænd

Hemingway Club® er et socialt netværk for voksne mænd i alderen 60+. Netværket bygger på frivillighed og fællesskab.

Kompasretning

Berigende samvær for mænd

Vores ambition er at skabe fælles aktiviteter, hvor mænd i 60+ alderen trives sammen og vedligeholder deres sociale kompetencer,
hvilket giver et godt liv.

Fællesskab

Et stærkt socialt fællesskab 

Gennem øget synlighed og langsom tilpasning, udbredes konceptet til hele landet. Vi vil skabe et netværk, som bidrager til inspirerende fællesskaber blandt selvhjulpne mænd.

Klubberne