Det sker

På denne side finder du omtale af begivenheder i Hemingway Club, der rækker ud over den enkelte klub. Det kan f.eks. være en kort orientering om landsdækkende begivenheder, der forventes at ske i det kommende år, eller det kan være en omtale af åbningen af nye klubber.

Nogle fællesaktiviteter sker i et tilbagevendende samarbejde mellem klubber i et nærområde som, f.eks filmklubben i Gentofte og live-streaming i Greve af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet, eller det sker på landsplan som det årlige Hemingway Club golfmesterskab.

Læs mere om tilbagevendende klubsamarbejde                                            

 

For at bevare et historisk overblik har vi samlet en omtale af tidligere års klubåbninger og tværgående aktiviteter i et separat opslag.

Læs mere om tidligere års klubåbninger og tværgående aktiviteter

 

Det sker i 2024

Hemingway Club årsmøde 6. September 2024

Vi har nu datoen på plads, men mangler stadig at udarbejde indhold, tid og sted. Det meddeler vi så snart vi er klar.

Klub nr. 4 i Rudersdal

Klub 4 i Rudersdal ventes i gang til august. Der afholdes informationsmøde for de ca. 40 interesserede den 22. april. Nærmere information fås her: info.rudersdal@hemingwayclub.dk

April – En tredje klub i Hørsholm kom godt fra start

HC bannere bød velkommen til Hørsholm Gamle Rådhus

Der var stiftende møde for en tredje klub i Hørsholm tirsdag den 9. april. Der var stort fremmøde (56) og stor opbakning til initiativet, som har været støttet af indlæg i lokalaviserne. Efterfølgende har 50 medlemmer bekræftet deres fortsatte interesse i at være medlemmer af Hemingway Club Hørsholms onsdagsklub.

Fire mand har meldt sig som tovholdere for de arbejdsgrupper, der blev nedsat på det stiftende møde for at forberede virkeliggørelsen af den nye onsdagsklub: Niels Pedersen (forplejning), Kai Madsen (aktiviteter), Jesper Clausen (medlemmer/teknik/IT), og Henrik Jeppesen (økonimi og administration). Assisteret af mentorer fra de to eksisterende klubber er de nu i gang med at organisere det arbejde, der skal føre frem til at klubben kan indkaldes til det første møde i anden halvdel af maj.
/Gert Hemmingsen

Marts – Ny klub under forberedelse i Brøndby

Der blev afholdt informationsmøde i Kulturhuset Brønden tirsdag den 19. marts, hvor 32 mænd deltog og 5 meldte interesse for en klub selv om de ikke kunne komme. Der er nu etableret en styregruppe. Yderligere information fås ved at skrive til: kontakt@hemingwayclub.dk
/Bjørn Nakskov Petersen

Januar – Ny klub i Vejle – HC Vejle onsdag

Den nye HC Vejle onsdag startede den 10.1.24 da fire fra den etablerede HC Vejle torsdag mødtes med 5 fra ventelisten for at afsøge muligheden for at starte en klub mere i byen. Vi blev hurtige enige om, at det måtte der være basis for, og vi gik så igang med planlægningen og kalenderøvelser. Hurtigt fik vi en tovholder og en referent. Vi har fået rigtig god hjælp af erfarne “Hemingwaygutter” og har etableret os i “Foreningernes Hus” i Vejle.

Nu skriver vi april og er 15 medlemmer, der har deltaget i gode snakke og fælles oplevelser i form af oplæg udefra og internt i gruppen. Der er god energi og altid en god stemning i gruppen, der er kendetegnet ved en mangfoldig sammensætning og stor lyst til at engagere sig i samtalerne. Vi ser en spændende tid imøde med flere planlagte aktiviteter bl.a. udflugter.
/Kim Brunthaler Mortensen

Januar – Opdatering af webside

HC-DKs Kommunikationsgruppe foreslog i november 2023 i et notat til bestyrelsen, at hjemmesidens hovedstruktur skulle opdateres, især hvad angår forsiden og de generelle websider, der beskriver klubbens baggrund, organisation historie etc.

IT-gruppen har efterfølgende tilpasset den hovedstruktur, som webdesigneren i sin tid udviklede i WordPress programmet DIVI, og alle de generelle sider er blevet opdateret både hvad angår, layout, funktionalitet og indhold. De nye fællessider blev godkendt af bestyrelsen i januar 2024 og er nu implementeret som en del af den fælles webside. Der er ikke ændret ved strukturen af klubbernes egne sider.

Den nye web-arkitektur er bygget med otte menupunkter i topmenuen, som hvert også har et klikbart billede på forsiden.
/Gert Hemmingsen

HC på højskole – Opdagelsesrejse for den modne mand

HC Greve i samarbejde med Højskolen Marielyst på Falster står bag ved et højskoleophold under overskriften ‘Opdagelsesrejse for den modne mand’, som medlemmer i alle Hemingway klubber i landet kan deltage i. Opdagelsesrejsen foregår fra mandag 21. til lørdag 26. oktober 2024.

Ugen byder bl.a. på foredrag af højskolens lærere om almene temaer, og der er to halvdagsudflugter i bus til nogle af Sydhavnsøernes største attraktioner for tiden: Byggeriet af Femern-forbindelsen, Dodekalitten på Vestlolland og det pittoreske centrum omkring Maribo domkirke.

Opholdet koster 5800 kr. på eneværelse og 5000 kr. pr. mand på dobbeltværelse. Du kan læse mere og se et detaljeret program i indbydelsen, som du finder her. Tilmelding sker direkte til højskolen ved at klikke på det link, der er angivet i indbydelsen..
/John Bern Nielsen