Hørsholm mandag

Mandagsklubben mødes i Hørsholm Sognegård, Barakstien 2, 2970 Hørsholm

En initiativgruppe fra Hørsholm og Rungsted besluttede i 2015 at etablere en lokalafdeling. Allerede ved det første informationsmøde i september 2015 var der stor interesse for at blive medlem, og i løbet af kort tid rundede medlemstallet 100 ’voksne’ mænd. Medlemstallet er siden da vokset støt, og der var ultimo april 2019 ca. 140 medlemmer og yderligere 50 på venteliste.

Mandagsklubben holder sine ugentlige møder hver mandag kl 09.30 – 11.30 i Sognegården, Barakstien 2, 2970 Hørsholm. Ved hvert møde kommer omkring 70-90 af klubbens medlemmer for at mødes til et inspirerende foredrag af en ekstern foredragsholder eller af et af klubbens egne medlemmer. Desuden er der et par ud-af-huset arrangementer i hver sæson.

Medlemskabet er gratis, man betaler blot 20 kroner for kaffe, ostemad og en morgenbitter.

Udover de organiserede medlemsarrangementer er der dannet en række interessegrupper, hvor medlemmer mødes regelmæssigt i eget regi, hver ledet af en ‘tovholder’.

Klubben er organiseret med en række udvalg, som på frivillig basis står for administration, aktiviteter, arrangementer m.v. Formændene for udvalgene udgør tilsammen ’Styregruppen’.

Styregruppe

Stig Kuhlmann                   (Administration/medlemmer)
Jesper Djurhuus                (Aktiviteter)
Per Balser                             (Arrangementer/’F&B’)
Gert Hemmingsen            (Medlemskommunikation – fælles for de to klubber)

Se mere om hvad, hvor og hvornår i nedenstående links:
Kommende møder
Afholdte Møder
Interessegrupper

Nærmere information: info.horsholm@hemingwayclub.dk