Hillerød 2 – Interessegrupper

Her kan du se, hvilke interessegrupper der i øjeblikket er etableret blandt medlemmerne i klubben. Interessegrupperne fungerer uafhængigt af Hemingwayklubben. Du kan kontakte kontaktpersonen for den enkelte interessegruppe via mail ved at trykke på kontaktpersonens navn eller kopiere mailadressen og sætte den ind i dit eget mailsystem.

Interessegruppe 1. Arbejder med ….
Kontaktperson: … Link til deres indlæg.

Interessegruppe 2. Arbejder med…

Interessegruppe 3. Arbejder med…

Interessegruppe 4. Arbejder med…

Der er blandt Hillerød 2-klubbens medlemmer etableret en række interessegrupper, hvor man uden for de normale fællesmøder kan mødes omkring specifikke interesser:

Det er vigtigt at understrege, at de er helt selvstændige grupper, som drives af medlemmerne selv.

Hver gruppe aftaler selv hvor ofte, hvor og hvor længe man vil mødes om gruppens aktiviteter. Hver af interessegrupperne har valgt en tovholder, som har ansvaret for at holde sammen på gruppen og stå for kommunikationen internt i gruppen. Se oversigt over tovholdere og deres kontaktdetaljer sidst på dette opslag.

Alle medlemmer i Hillerød 2 kan frit tilmelde sig en interessegruppe, med mindre der er adgangsbegrænsning til den pågældende interessegruppe.

Interessegruppe 1

Emne 1
Tovholder: xx (se kontaktdetaljer nedenfor)
Annoncering: xxx
Mødested: Mødested skifter og bliver annonceret ved indkaldelsen.
Tidspunkt: kl. 10.00 og sluttidspunkt senest kl. 12.00.
Nye deltagere: Åben for alle medlemmer i Hillerød 2

Interessegruppe 2

Emne 2
Tovholdere: xx (se kontaktdetaljer nedenfor)
Annoncering: xx
Nye deltagere: Åben for alle medlemmer

Interessegruppe 3

Emne 3
Tidspunkt: Hver onsdag kl 13.00-15.00
Nye deltagere: Der er plads til nye spillere, som tilbydes en oplæring i spillets grundregler i enetimer, hvis det er nødvendigt.

Interessegruppe 4

Emne 4
Tovholder: xx (se kontaktdetaljer nedenfor)
Annoncering: Direkte rundskrivelse fra tovholder til gruppens medlemmer.
Nye deltagere: Da ikke alle gruppens medlemmer er ”aktive”, vil der være plads til et par nye medlemmer ved henvendelse til tovholder.

Interessegruppe 5

Emne 5
Tovholder: xx (se kontaktdetaljer nedenfor)
Nye deltagere: Gruppen ønsker af pladshensyn ikke at optage flere medlemmer i denne litteraturkreds, men tovholderen er gerne behjælpelig med at etablere en ny gruppe, hvis nogen skulle have lyst til at være tovholder.

Interessegruppe 6

Emne 6.
Tovholder: xx (se kontaktdetaljer nedenfor)
Starttidspunkt (alle hver anden torsdag): kl. 12:30 og sluttidspunkt senest kl. 15.15.
Annoncering: Alle arrangementer lægges i Mødekalenderen på hjemmesiden, hvor man kan de se planlagte møder i gruppen. Desuden rundsender tovholder en dagsorden til gruppens medlemmer inden hvert møde.
Nye deltagere: Nye medlemmer er velkomne, men skal på forhånd have et vist basiskendskab til slægtsforskning for at få noget ud af møderne. Skriv til 

Interessegruppe 7:

Emne 7
Tovholder: xx (se kontaktdetaljer nedenfor)
Nye deltagere: Alle interesserede kan sende ende en mail til tovholderen
Annoncering: Alle arrangementer lægges i Mødekalenderen på hjemmesiden, hvor man kan de se planlagte møder i gruppen. Desuden rundsender tovholder en dagsorden til gruppens medlemmer inden hvert møde.

Interessegruppe 8

Emne 8
Tovholder: xx (se kontaktdetaljer nedenfor)
Nye deltagere: Interesserede kan sende en mail til tovholder, mail xx@xx.dk.  Gruppen kan af pladshensyn kun optage 25 medlemmer.  Hvis flere er interesseret oprettes en venteliste, hvorfra man kan inviteres til gruppens arrangementer, hvis der er plads.
Annoncering: Alle arrangementer lægges i Mødekalenderen på hjemmesiden, hvor man kan de se planlagte møder i gruppen. Desuden rundsender tovholder en dagsorden til gruppens medlemmer inden hvert møde.

Tovholdere

Hvis du skulle få lyst til at melde dig ind i en eller flere interessegrupper, skal du kontakte tovholderen for gruppen, som vil sørge for, at du kommer på deltagerlisten og bliver holdt orienteret om kommende aktiviteter.

Interessegrupper Tovholder telefon Email
emne 1      
emne 2     xx@xx.com
emne 3     x.x@x.dk
Emne 4     x@x.dk
emne 5     x@xx.dk
emne 6     x@x.dk
emne 7     x@x.dk
emne 8     xx@x.dk
emne 9     x@x.dk
emne 10     x@x.dk
Alle tovholdere har bekræftet, at de accepterer at stå på listen med deres navn og kontaktdetaljer

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne