Herlev

Velkommen til et inspirerende netværk for mænd på 60+

Mødested: Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indkørsel af J.E Pitznersvej)
Mødetidspunkt: hver anden mandag i lige uger kl. 10.00 – 12.00
Billede af mødestedet

Hemingway Club® er et frirum og et socialt netværk for modne mænd i alderen 60 år og opefter. Netværket bygger på frivillighed og fællesskab.
Alle klubberne bygger på den samme vision og de samme kerneværdier.

 • Socialt samvær, engagerende foredrag og samtaler.
  • Gensidig inspiration til et aktivt seniorliv.
  • Opbygning af nye netværk.
  • Hemingway Club® er uafhængig af partipolitik, religion og sociale grupperinger.

Vi mødes i Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev mandage i lige uger kl. 10.00-12.00.

Der bliver lyttet til medlemmernes interesser, som gerne skulle afspejles i de indlæg, der kommer på møderne.

Nærmere information fås på mail: info.herlev@hemingwayclub.dk
eller på telefon 6151 5405

På glædeligt gensyn

Kommende møder

Kommende møder – Herlev
Vi mødes hver anden mandag kl. 10:00 til 12:00 hos Frivilligcenter Herlev.
Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indkørsel J.E Pitznersvej)
Tag en god ven over 60 år med til næste møde.

August 2022

22. august program afventer udspil fra den nye planlægningsgruppe.

8. august starter vi igen efter sommerferien. Program ikke fastlagt endnu.

Juni 2022

27.Juni.  Afslutning på første halvår. Næste møde bliver 8. august.
Bowling og spisning på Cecilie’s. Giv en bindende tilmelding til Mogens senest mandag den 20. med besked om hvad du ønsker at spise.

13. juni.  Planlægningsmøde

Maj 2022

30. maj Ole Olesen fortæller om økonomen John Maynard Keynes – den radikale optimist
Disposition for foredraget:
1. Introduktion
2. Opvækst og uddannelse – hans liv og indsats efter uddannelsen er indrammet af henholdsvis 1. og 2. verdenskrig
3. Første verdenskrig til og med Versailles-traktaten
4. Mellemkrigstiden – økonomen som frelser
5. Anden verdenskrig og det internationale samarbejde efter krigen

16. maj. Herlev bladet kommer og fortæller

2. Maj Ole Sterndorff kommer og fortæller om Digteren Sigfred Pedersen

April 2022

18. april. 2. påskedag og intet møde.

4. april. Et spændende foredrag om den engelske enklave Gibraltar, holdt af Jørgen Fogelstrøm

Marts 2022

21. marts. Planlægningsmøde.

7. marts. Planlægningsmøde.

Februar 2022

21. februar. Vi vil have en fri og åben snak om, hvilke emner vi skal vælge at få foredrag om indtil sommerferien og hvordan vi organiserer det praktiske arbejde omkring møderne.

 1. Skal vi være en registreret klub med mulighed for tilskud og alt det.der følger med?
 2. Hvem deltager i møder i Hemingway club DK , f.eks årsmøder , IT møder mm.
 3. Vil vi levere materiale til info avisen “Gitar”
 4. Hvem ud over mig deltager i praktiske gøremål som f.eks arrangering af fremtidige møder?2
 5. Hvem vil hjælpe med kaffebrygning indkøb af morgenbrød ?

7. februar. Jan Skov vil fortælle om den amerikanske filosofiprofessor Clare W. Graves og hans arbejde, der senere udvikledes af to af hans elever til modellen Spiral Dynamics. Det er en model, der beskriver, hvorfor vi er forskellige, med hensyn til de værdier der styrer os, og hvordan værdierne kan ændre sig gennem livet.

Januar 2022

24. Januar er et planlægningsmøde hvor en liste over mulige foredragsemner bliver diskuteret.
Listen er prioriteret efter en afstemning blandt medlemmerne.

10. januar bliver første møde i 2022.

Afholdte møder

Gå på opdagelse og bliv inspireret af vores tidligere afholdte møder.