Fredensborg – afholdte møder

Her ser du Hemingway Club Fredensborg´s seneste møder og arrangementer:

info.fredensborg@hemingwayclub.dk

 

22. marts 2023 – foredrag: Fremtidsfuldmagt, arv og testamente

Ved advokat Mette Rude Clemmensen fra Drachmann Advokater i Allerød

Oplægget har til formål at gøre medlemmerne i stand til at tage stilling til om det er nødvendigt at oprette en fremtidsfuldmagt og eller et testamente, og i så fald hvorledes det gøres. Jeg kommer ind på relevant lovgivning og den praktiske fremgangsmåde ved oprettelse af dokumenterne. Vi skal således igennem lov om fremtidsfuldmagter, arveloven og stifte bekendtskab med dødsboskifteloven.

Betaling/tilmelding senest mandag den 20. marts kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

15. marts 2023 – foredrag: Dansk landbrug: Fra glorværdig fortid til problematisk fremtid

Ved Søren Kjeldsen-Kragh

Danmark er blevet et af de rigeste lande i verden
Hvorfor er vi blevet så rige? Hvilken rolle spiller
landbruget i denne udvikling? Foredraget belyser
dansk landbrug i en samfundsøkonomisk sammen-
hæng i fortid, nutid og fremtid.”

Betaling/tilmelding senest mandag den 13. marts kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

8. marts 2023 – foredrag: Hvad gulduret gemte

Ved Carl Jochimsen

Carl Jochimsen fortæller om glæden ved at bruge pensionisttilværelsen til at finde historien om det guldur han arvede som ung.
Det er der kommet bogen ”Hvad gulduret gemte” ud af. Den handler om grandonklen Achton Jochimsen, der i Amerika blev en kendt ishavsskipper i begyndelsen af 1900-tallet.
Vi møder også Achton på arbejde langs Alaskas og Sibiriens kyster og under redningen af de skibbrudne fra ”Karluk” i 1914

Betaling/tilmelding senest mandag den 6. marts kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

1. marts 2023 kl. 10:50 – udflugt: Besøg på Karen Blixen Museet

Ved Peter Aarby

Besøg på Karen Blixen Museet, som formentlig ikke kræver nærmere præsentation. Museet ligger ud for Rungsted Havn, hvor der er mulighed for parkering. Mette Frederiksens mindretalsregering foreslog museets statstilskud fjernet, så måske forsvinder muligheden for at besøge museet inden så længe.

Vi mødes kl. 10:50 foran museet i Rungsted og går samlet ind kl. 11:00. Klubben betaler entreen, og der er derefter en meget kompetent rundvisning på museet i tre kvarter. Derefter mulighed for at gå rundt på museet eller i haven på egen hånd. Kl.12:15 går vi i samlet flok til Rungsted Kro, hvor der serveres en seniorbuffet med efterfølgende kaffe. For turen alt inklusive betaler I 250 kr. via MobilePay til Søren Bek på 2049 2054. senest søndag den 19. februar kl. 18:00. I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

Vi skal betale for en ekstra omviser for hver 25 deltagere, så medmindre der melder sig tilstrækkeligt mange til at retfærdiggøre betaling for to omvisere, er vi nødt til at sætte en grænse på højst 25 tilmeldinger.

 

22. februar 2023 – foredrag: Hvor stort er råderummet i dansk økonomi – og hvorfor?

Ved Jesper Jespersen, Professor(em), dr. scient. adm. Roskilde Universitet

En vigtig forudsætning for realiseringen af den nye regerings program er ’råderummet i dansk økonomi’. Problemet er blot, at ’råderummet’ ofte forveksles med saldoen på statsbudgettet: at samfundsøkonomisk balance forveksles med balance på statens ’husholdningsbudget’. Det er desværre stadig en udbredt misforståelse. I midten af 2000’erne forledte et historisk stort overskud på statsfinanserne således til den populære forestilling selv ind på Christiansborg, at hvis det fortsatte, så ’kunne regeringen købe hele verden’. Det gik som bekendt anderledes fra 2008 og 10 år fremefter.

En tilsvarende fejltagelse skulle nødigt gentage sig; men det kræver, at diverse samfundsøkonomiske misforståelser ryddes af vejen. Hertil kan bl.a. den britiske økonom John Maynard Keynes være en god hjælp, idet han allerede i 1930erne stillede det relevante spørgsmål: ’Hvilke reale ressourcer er til rådighed for den økonomiske politik? Og hvordan skabes der herigennem en bedre realøkonomisk balance i samfundsøkonomien?

Herom kan der læses mere i:

Jesper Jespersen, ’John Maynard Keynes – den makroøkonomiske teoris fader’, Djøfs Forlag, 2014

Jesper Jespersen, Kriseøkonomi og Klimagæld – hvor kommer pengene fra?, Forlaget Jensen og Dalgaard, 2021”

Betaling/tilmelding senest mandag den 20. februar kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

15. februar 2023 – foredrag: Ad Strandvejen fra Helsingør til Mikkelborg

Ved Bent Skov Larsen

Bent Skov Larsen har gennem mange år beskæftiget sig med Lokalhistorien ikke mindst i Humlebæk, Asminderød og Grønholt Sogne. Bent Skov Larsen er tidligere formand for Fredensborg Humlebæk Lokalhistoriske Forening og tager os med på en historisk Vandring fra Helsingør til Mikkelborg langs Strandvejen. Strandvejen var indtil de moderne chausseer mellem hovedstaden og Frederiksborg/Helsingør blev anlagt i sidste fjerdedel af 1700-tallet, hovedvejen fra København til Helsingør, men har siden stadig været en betydende vej til Helsingør. Turen fortælles gennem tekst og billeder, og der berettes bl.a. om havnene, historiske begivenheder og personer på strækningen.

Betaling/tilmelding senest mandag den 13. februar kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

8. februar 2023 – foredrag: I Dronningens klæder – på Kongeskibet og i Adjudantstaben

Ved Christian Greulich Højgod Meinertz

Adjudant og orlogskaptajn Christian G. H. Meinertz gæster den 8. februar Hemingway Club Fredensborg og fortæller om sit virke og sine oplevelser i Dronningens klæder.

Christian Meinertz har været i Søværnet i 25 år og har i de sidste 12 år arbejdet direkte for Hendes Majestæt Dronningen, først om bord på Kongeskibet Dannebrog og sidenhen som adjudant.

Han vil under foredraget fortælle lidt generelt om Søværnets kultur og traditioner, om Kongeskibet og dets historie og betydning for monarkiet, om hoffets organisation og om adjudantens funktioner ved Dronningens side.

Foredraget vil være krydret med personlige anekdoter fra de 25 år i Forsvaret og fra arbejdet hos Dronningen og den øvrige kongelige familie.”

Betaling/tilmelding senest mandag den 6. februar kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

1. februar 2023 kl. 10:00– udflugt: Datamuseet, Charlottegårdsvej 1, 2640 Hedehusene

Ved Niels Klagenberg

Pga. afstanden vil det være en fordel, at vi finder sammen i fællesbiler.

Datamuseet tilhører Dansk Datahistorisk Forening. Museet indsamler og bevarer kendskabet til dansk datahistorie bl.a. ved at fremstille historien om de virksomheder og mennesker, som drev udviklingen fremad, samt historien om databehandlingens anvendelse i Danmark. Foreningen indsamler, registrerer og bevarer udstyr og dokumenter fra den danske data-udvikling.

Samlingen rummer en enestående dokumentation af den danske IT-historie fra 1957, som ikke findes i dette omfang andre steder i Danmark. Vi har maskiner, manualer, brochurer, litteratur og naturligvis den gamle software, som vi indlæser i vores bitarkiv, så det bliver bevaret for eftertiden. Det unikke ved foreningen er de mange frivillige, som holder de gamle maskiner kørende, så historien kan opleves og ikke bare beskues.

Der er kaffe og wienerbrød ved ankomsten, herefter rundvisning og lidt tid til selvsyn. Vi afslutter med en let frokost ca. 11.45 på:

Restaurant Bollinis
Hovedgaden 437
2640 Hedehusene

Pris for hele arrangementet 150 kr. efter klubbens tilskud. Betaling/tilmelding 150 kr. senest torsdag den 26. januar kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).

I kommentarfeltet i MobilePay skriver du først mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ og så din adresse, hvis du er med på evt. samkørsel.

Niels Ivar Bech, Willy Heise, Bent Scharøe Petersen og H. B. Hansen arbejder med DASK på Regnecentralen, 1957.

 

25. januar 2023 – foredrag: Fra landslagter til grøn slagter i det fine Humlebæk.

Ved Ole Bagger (Slagter Bagger), medlem af Hemingway Club Fredensborg

Ole vil fortælle om det at være en landslagter, som kommer til Humlebæk og køber forretning som 20-21 årig og skulle accepteres som ny lokal slagter og fortsætte med som grøn slagter at arbejde for dyrenes velfærd, inden de skal slagtes.
”Det er en glæde i vores store sorg vi til pølser bliver hos slagter Bagger. Her laves ej pølser på bånd men med kærlighed og hånd.”

Betaling/tilmelding senest mandag den 23. januar kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

18. januar 2023 – foredrag: Fredensborg kommunes situation nu og i fremtiden

Ved Borgmester Thomas Lykke Pedersen

Betaling/tilmelding senest mandag den 16. januar kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

11. januar 2023 – foredrag: Sådan arbejder Folketinget i virkeligheden

Ved Frank Dahlgaard
https://da.wikipedia.org/wiki/Frank_Dahlgaard

Vi har modtaget følgende fra foredragsholderen:

Jeg vedhæfter en oversigt med ti falske udsagn om folketinget.
Realiteten er, at befolkningen har langt bedre og dygtige politikere, end den fortjener. Folketinget er aldeles ikke nogen ”børnehave”, som mange vælgere plejer at sige.
Med venlig hilsen
Frank Dahlgaard

 1. Tror politikerne virkelig, at deres poppede snak giver bonus?
 2. Folk har de politikere, som de fortjener.
 3. Der er stor politiker-lede i befolkningen.
 4. Politikerne er dumme og dovne. Folketingssalen er jo ofte næsten tom.
 5. Politikerne er bag Christiansborgs mure. De kender ikke til virkeligheden.
 6. De er alle sammen levebrøds-politikere
 7. Politikerne scorer kassen.
 8. Politikerne store ansvar retfærdiggør en høj løn.
 9. Det er partitaktik og spin alt sammen – der er ingen idealister
 10. Sommerens udvalgsrejser er luksusferie betalt af skatteyderne.

Betaling/tilmelding senest mandag den 9. januar kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

4. januar 2023 – foredrag: Årstiderne og grundlaget for konceptet

Ved Søren Ejlersen, CoFounder Aarstiderne, Banegaarden og Haver til maver

I slutningen af 90’erne stiftede Søren Ejlersen sammen med Thomas Harttung Aarstiderne. Siden har Søren stået bag en lang række grønne initiativer, bl.a. Haver til Maver konceptet, der giver skolebørn mulighed for at komme ud og få hands-on erfaring med at dyrke jorden. Konceptet er udrullet i 25 kommuner. Derudover er Søren medstifter af BaneGaarden – en grøn oase midt i København – og er desuden forfatter til en lang række bøger om mad og spiselige planter.

Søren Ejlersen er et energibundt uden lige og evner at få andre med på sine vilde ideer og forretningseventyr. Hans mål er at skabe koncepter, der gør en forskel for andre mennesker og for vores omgivelser.

Betaling/tilmelding senest mandag den 2. januar kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

 

14. december 2022: Julefrokost

Ved julefrokostudvalget

Kære Hemingway’ere

Atter i år vil vi gribe muligheden for at samles i Hemingwayklubben inden jul til

Den traditionelle Julefrokost.

Vi mødes i Byens Hus onsdag den 14. december kl. 11.00 til et uformelt og som altid i Hemingway Klubben hyggeligt arrangement.

Hvis nogen skulle komme lidt tidligere, så er det hel ok, der vil fra kl. 10:45 være julemusik og snacks.

Efter bagmandens korte (???) velkomsttale, lægges der ud med opvarmning med underholdning i verdensklasse, professionelt leveret af den fantastiske trio, som vi havde glæden af til forårsfrokosten: Boje Poulsen, Jørgen Falk og vores egen Ivan Kemnitz med musik og sange.

Den mere kulinariske del (Frokosten) starter ved 12-tiden. Vi skal nyde SuperBrugsens fantastiske juleplatte hvor der bl.a. er sild, rejer, fiskefilet, leverpostej, kødpålæg og til sidst Risalamande.

Hemingway klubben vil sponsorere snaps – og måske en mandelgave.

Øl, sodavand osv. vil være ad libitum – så længe du selv medbringer, alt det du selv vil drikke. (Der kan desværre ikke købes drikkevarer på Egedal.)

Vi har dog sørget for ølåbnere 😊 !!!

Efterfølgende vil der blive Jule-Bingo, vi planlægger 5 runder i alt. Husk at medbringe noget at skrive med!!!

Vi satser på MANGE og GODE præmier. Hemingway-klubben vil komme med nogle præmier, men vi satser på at supplere op med præmie-doneringer fra medlemmerne i form af kaffe, snaps og vin el.lign. For at vi får et overblik over hvilke præmier vi kan regne med, så beder vi om at donationer indmeldes på forhånd. Det gøres ved at sende en e-mail til erik.hartvig@gmail.com, gerne samtidig med tilmeldingen.

Med hver kuvert, og inkluderet i prisen, følger et sæt Bingoplader (5 ark. med hver 3 plader). Og ønsker du flere chancer, kan supplerende sæt Bingoplader købes for kr. 20.- pr. sæt. Dette sker ved at sende beløbet til Søren Bek på MobilePay 20 49 20 54; husk at skrive hvem du er og hvorfor du betaler beløbet.

Dagen afsluttes med kaffe og småkager. Vi regner med at være færdige en gang mellem 14.00 og 15.00.

Prisen for det hele (underholdning – julefrokost – et sæt bingoplader) vil være kr. 200.- pr. deltager, det er et fund for det beløb. Tilmelding senest fredag den 9. december kl. 18:00 ved indbetaling af kr. 200 til Søren Bek på MobilePay 20 49 20 54.
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

Vi ses til nogle hyggelige timer på Egedal.

Julefrokostkomitéen

     

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. På godt gensyn den 4. januar 2023.

 

7. december 2022 – foredrag: Mozart

Ved Peter Filtenborg

Miraklet, mysteriet og myten Mozart har altid fyldt mig med forundring! For hvordan kunne den lille Wolfgang Amadeus skrive sin første symfoni, da han var 5, sin første klaverkoncert da han var 8 og sin første helaftensopera, da han var 11? I foredraget forsøger jeg at nærme mig lidt af baggrunden for det ellers ufattelige hos det største musikalske geni i hele musikhistorien, Mozart.

Betaling/tilmelding senest mandag den 5. december kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

30. november 2022 – udflugt: Fredensborghusene. Historien om Jørn Utzons arkitektoniske mesterværk

Ved Niels Klagenberg

Vi mødes Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg kl. 10:00 og kan parkere gratis omkring centerbygning.

Besøget fokuserer på bebyggelsens arkitektur og historie samt på arkitekten Jørn Utzon.

Det er formålet med Fredensborghusenes nye museum at udbrede kendskabet til arkitekt Jørn Utzon, hans filosofi og hele værk og arkitektur til en bredere offentlighed. Det unikke ved museet er, at det egentlige objekt er selve bebyggelsen, samt stedets fremtræden og ånd.

Vi starter i Saxild-salen i centerbygningen med introduktion, kaffe og kage, herefter besøg i museet og to boliger, afsluttende med orientering om det sociale liv i Fredensborghusene og spørgetid.

Som afslutning skal vi i lokalerne ca. kl. 12:00 nyde frokost med to stykker smørrebrød og en øl eller vand.

Prisen for hele arrangementet som beskrevet ovenfor er 150 kr. efter klubbens tilskud.

Betaling/tilmelding 150 kr. senest søndag 27. november kl.18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

23. november 2022 – foredrag: Vil Kina blive den nye supermagt?

Ved Søren Kjeldsen-Kragh

Søren Kjeldsen-Kragh, der er professor emeritus, har som et af sine specialer: Kinas økonomi.

Søren Kjeldsen-Kragh vil prøve at besvare det store spørgsmål: Vil Kina blive den nye supermagt?

Foredrager, der tager udgangspunkt i Kinas position i verden i dag, vil bl.a. også søge at besvare bla. spørgsmål som:

 • Vil Kinas hidtidige økonomiske udvikling fortsætte med det resultat, at den hidtidige verdensorden vil blive ændret?
 • På en række områder har Kina store problemer. Hvilke?
 • Hvad er Kinas ønsker?
 • Hvilke instrumenter vil Kina anvende for at nå sine mål?

Betaling/tilmelding senest mandag den 21. november kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

16. november 2022 – foredrag: 30 års arbejde i NASAs kontrolrum

Ved Mariann Albjerg

Mariann Albjerg har i 30 år arbejdet i NASA’s Space Shuttle-program og er den hidtil højest placerede dansker i NASA. Mariann Albjerg kom med sin daværende mand til Houston i 1979. Med en uddannelse som kemotekniker og en fortid hos Haldor Topsøe, Radiometer og Danmarks Tekniske Højskole og med en enorm interesse for rumfart var det nærliggende at forsøge sig hos NASA. Hun fik et job, og fra 1979 til 2010 var hun en del af holdet. Hun har været involveret i omkring 50 af de tilsammen 133 succesfulde flyvninger med Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis og Endeavour. I 1999 flyttede hun til NASA’s hovedkvarter i Washington DC, hvor hun var Flight Integration Manager; nu var det hende, der havde det overordnede ansvar for og udvalgte de videnskabelige forsøg på rumfærgerne. Shuttle-programmet blev endeligt indstillet i 2011, og NASA har ikke siden stået for bemandet rumfart. Men Mariann Albjerg følger stadig rumforskningen fra sit hus i Rungsted. Lige nu arbejder hun på DTU Space som konsulent.

 

Betaling/tilmelding senest mandag den 14. november kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

9. november 2022 – foredrag: Den kolde krig

Ved Kim Reisz

Kim Reisz er pensioneret som major fra Hæren efter mange års aktiv tjeneste og vil gerne fortælle lidt om sin tid i Forsvaret 1976 – 2017.

Det vil blive en munter fortælling i ord og billeder om soldatens foranderlige liv fra beskidt dragon i felten under den kolde krig til adskillige missioner i mere eller mindre eksotiske lande – endende op som gallaklædt garderofficer ved hoffet.

Der er jo sikkert mange af deltagerne, der også har været ”i trøjen”, så de vil være meget velkomne til at bidrage med en morsom anekdote eller to.

Til sidst kan vi sammen forsøge at drage nogen paralleller og konklusioner vedr. den aktuelle situation i Europa.

Betaling/tilmelding senest mandag den 7. november kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

 

2. november 2022 – foredrag: Mænds sundhed – bedre indsats?

Ved Finn Kamper-Jørgensen

Mænd lever i gennemsnit 4 år kortere end kvinder. Overdødelighed af kræft, diabetes, lungesygdomme. Halvdelen af mænd med psykiske lidelser – især depression – er ikke opdaget og får ikke behandling. Mænd har 3 gange så mange selvmord som kvinder livet igennem. Bl.a. dette har Forum for Mænds Sundhed sagt til Folketinget, da sundhedsloven blev ændret. Dette Forum har mange forslag til bedre indsats.

Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen i Fredensborg Kommune er ved at udvikle temaet om bedre sundhed for mænd. Finn Kamper-Jørgensen, der er formand for Forebyggelsesrådet giver oplæg. Gennem efterfølgende diskussion i grupper kan der formuleres forslag til bedre indsats, som vil blive taget med i Forebyggelsesrådets arbejde.

Betaling/tilmelding senest mandag den 31. oktober kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

26. oktober 2022 – foredrag: Mit liv med Marathon kloden rundt

Ved Egon Erlandsen

I mine unge dage dyrkede jeg atletik og korte løb på bane. I sluthalvfjerdserne begyndte jeg at løbe med et par naboer ca. 3 km.
I 1979 løb jeg mit første egentlige løb Hørsholm kondi 11 km, efterfølgende Gribskovløbet og Eremitageløbet og BT halv Marathon.
I 1982 meldte jeg mig ind i Kokkedal Idræts Klubs atletikafdeling, i dag Kokkedal Løbeklub, her har jeg løbet i over 40 år, som har givet mange gode venner, sociale oplevelser og mange løb sammen med løbevennerne herunder Marathon løb.
Jeg vil fortælle om nogle af de Marathon jeg har løbet og de særlige oplevelser de har ført med sig.
I 1984 løb jeg mit første Marathon i København, efterfølgende Berlin og Paris.
31 juli 1990 brækkede jeg nakken, ved at en hund løb ud foran min cykel på vej hjem fra arbejde på Frederiksberg, en ulykke som har sat præg på mit liv fremover, intet tydede på at jeg nogen sinde ville komme til at løbe igen. I sygesengen mellem mareridt og håb læste jeg brochurer om løb rundt i verden.
I 1994 stillede jeg igen op til Marathon hvilket forsatte frem til 2014, med store oplevelser i New York, Kina, Tibet, 2 x Sydafrika, Grønland og Marathon på et krydstogtsskib i Caribien.
Marathon rejser sammen med hustru Lilian og venner, som jeg vil krydre mit foredrag med.
Mentalt har løb betydet meget, løb i naturen stimulerer hjernen, så problemer der ikke kan løses på arbejdet, pludselig finder sin løsning ude i naturen, så er det bare at huske det efterfølgende.
I Dong betød et Marathon på sit cv meget, vilje til at gennemføre mål.
Jeg stillede op i 45 Marathon og gennemførte alle.
I forbindelse med en skade købte jeg pigsko til baneløb og meldte mig i min aldersklasse til DM på bane i 6 discipliner og blev danmarksmester på 100 m.

Betaling/tilmelding senest mandag den 24. oktober kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

12. oktober 2022 – foredrag: Kan islam forenes med den demokratiske retsstat?

Ved Asger Aamund

Asger Aamund, der er kendt som både erhvervsmand og samfundsdebattør, har i mange år beskæftiget sig med problemet med integration af immigranter med muslimsk baggrund i det danske samfund. Han mener, det er en umulig opgave at prøve at forene islam med den demokratiske retsstat, fordi islam ikke bare er en religion, men en personkult, et komplet samfundssystem og en tro, alt sammen indstiftet af Allah og derfor helligt og ukrænkeligt.

Betaling/tilmelding senest mandag den 10. oktober kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

5. oktober 2022 – udflugt: Cirkusmuseet i Hvidovre

Ved Erik Hartvig

Vores udflugt i oktober måned går til to steder i Hvidovre, så med afstanden er det en fordel, at I finder sammen i fællesbiler. Karavanekørsel er ikke praktisk i bytrafikken, så husk gps-navigator eller Krak-kort.

Vi mødes kl. 10 foran Cirkusmuseet på adressen Hovedporten 6, 2650 Hvidovre og kan parkere gratis lige bag museet. Efter en kop kaffe og  vores velkendte wienerbrød vil vi få en lille times foredrag om museet og kan derefter gå rundt i museets mange rum på egen hånd.

Cirkusmuseet rummer over 100.000 effekter indsamlet af hovedsageligt jongløren Ølund Barly, der i 1992 fik Københavns Amts Kulturpris for sin store indsats. Museet åbnede i 2001 i hovedbygningen til Avedørelejren, der frem til 2.Verdenskrig tilhørte militæret, og museet indeholder to spændende etager med billeder, udstyr, kostumer og tryk-på-knappen filmklip og lydklip fra danske cirkusoplevelser.

Kl. ca.12 kører vi fra museet til Hvidovre Lystbådehavn på adressen Hvidovre Strandvej 31 H. Turen tager 10-15 minutter i bil. Gratis parkering lige ved restauranten.

Vi mødes igen kl. 12:15 ved Hvidovre Sejlklub Suset’s restaurant på sydsiden af havnen. Med den skønneste udsigt over hav og landskab skal vi her nyde frokost med to stykker smørrebrød og et glas Tuborg Classic fadøl inden det er tid til at køre hjemad – eller gå en tur langs vandet.

Prisen for hele arrangementet som beskrevet ovenfor er 180 kr. efter klubbens tilskud.

Betaling/tilmelding 180 kr. senest mandag 3.oktober kl.18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054) med angivelse af din adresse.

NB!
For at give deltagerne mulighed for samkørsel til dette arrangement skal du i kommentarfeltet i MobilePay skrive din adresse på formen vejnavn-husnummer-postnummer som fx Egedalsvej-2-2980. Så vil turlederen med SMS informere alle tilmeldte om alles adresse og mobilnummer, så I selv kan arrangere samkørsel.

28. september 2022 – foredrag: Den grønne omstilling

Ved Thomas Dalgaard, Andel, Koncernudvikling

Jeg vil forsøge at give et indblik i de teknologier, vi arbejder med, hvordan vi vil tilpasse infrastrukturen til den grønne omstilling og ikke mindst hvilke udfordringer, vi står overfor.
Nøgleord for indlægget vil være Power to X (PtX), Vind, Sol og andre rene energi former, Grøn gas, Grøn strøm, Energi lagre, CCS/CCU (Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization).
Jeg vil opfordre til spørgsmål fra forsamlingen under indlægget, så vi kan få brugt tiden på det mest interessante indenfor dette meget store emne.

Kort om mig selv:
Sidder i dag hos ANDEL (Koncern udvikling) og arbejder på fremtidens energiforsynings teknologier.
Har en Msc Mech Eng fra AUC (1994) og har arbejdet i vindmølleudviklingsafdelinger ved danske, spanske og kinesiske vindmølleproducenter.
Har arbejdet en del år hos Det Norske Veritas som er verdens største indenfor vindmølle og projektcertificering.
Har drevet egen konsulentvirksomhed i 13 år.
Kommer fra en stilling som Projekt Direktør i COWI og har bla. været med til at sætte rammerne for fremtidens Energiøer og havmølleparker i Danmark.

Betaling/tilmelding senest mandag den 26. september kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

21. september 2022 – foredrag: Samtalesalon

Nærmere info følger.

Betaling/tilmelding senest mandag den 19. september kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

14. september 2022 – foredrag: Enevældens københavnske byplan. 

Ved Bjørn Westerbeek Dahl

Det vi i dag kender som Frederiksstaden i København, er kun en bleg afglans af de planer enevælden havde for Københavns udbygning. Med enevælden kom samtidigt barokken, der som virkemidler understregede symmetri, sigtelinjer, regelmæssighed og orden. Hele samfundsopbygningen skulle afspejles i hovedstadens huse og ikke mindst i gadenettet. Virkeligheden blev ikke helt som man havde forestillet sig, og selv da lejligheden bød sig til en ændring i den retning efter branden i 1728 veg man tilbage for de helt store revolutioner, for det kostede penge, mange penge. Selv enevælden kunne ikke gennemføre de største planer. men hvor det lykkedes og hvor man fik begyndt, ses stadigvæk sporene af det, der skulle være blevet til “Kongens København” i barokkens ånd.

Bjørn Westerbeek Dahl, bibliotek- og fhv. museumsinspektør med ansættelse ved Københavns Rådhusbibliotek og bogværket Danmarks Kirker, Nationalmuseet. Forfatter til flere monografier om danske fæstninger i 16- og 1700-tallet samt adskillige artikler om københavnsk lokal- og kulturhistorie.

Betaling/tilmelding senest mandag den 12. september kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

7. september 2022 – udflugt: Spadseretur i Fredensborg slotspark 

Ved Bent Skov Larsen og Peter Aarby

Som de fleste af Jer er bekendt med, fejres i år 300-året for Fredensborg Slots indvielse. I den anledning vil tidligere formand for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening Bent Skov Larsen føre os rundt i Fredensborg Slotspark, hvor han fortæller om slottet og om parken herunder Normansdalen med dens enestående mandshøje figurer. Også Skipperhuset, som ligger for enden af alleen ned til Esrum Sø, vil Bent Skov Larsen fortælle om.

Bent Skov Larsen er en af vores kommunes mest vidende lokalhistorikere og har gennem en menneskealder været med til at udbrede kendskabet til vores lokalhistorie som foredragsholder, forfatter og virke i Fredensborg-Humlebæks lokalhistoriske forening.

Vi mødes ved slotspladsen onsdag den 7. september kl. 10 og efter en introduktion går vi rundt i parken.

Turen afsluttes med frokost i Skipperhuset. 

Desværre må vi sætte en begrænsning på dette arrangementet på 25 personer. Det gælder både spadseretur og frokost.

Tilmelding til tur og frokost sker ved indbetaling af 200kr. til Søren Bek på Mobilepay 2049 2054 senest onsdag, den 31. august 2022. kl. 20:00. I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ. Såfremt enkelte deltagere har særlige kostkrav, bedes dette meddelt Peter Aarby på paarby@post.tdcadsl.dk.

31. august 2022 – foredrag: Brødremenigheden og Christiansfeld

Ved Keld Nicolaisen

Foredrag om Brødremenigheden og Christiansfeld ved Keld Nicolaisen

”Fra Jan Hus’ martyrdød på et bål i Konstanz i 1415 til en mark i Sønderjylland i 1773”

Keld Nicolaisen, der har haft sin barndom i Christiansfeld, og som er døbt og konfirmeret i Brødremenigheden, vil fortælle om

Brødremenigheden, der blev stiftet i 1457 i Böhmen og blev en del af den tidligste reformationsbevægelse med Luther som en efterfølgende vigtig samarbejdspartner
Brødremenigheden, der under religionskrigene i 1. halvdel af 1600-tallet næsten blev udslettet, men 100 år senere blev fornyet i Herrnhut og siden ofte benævnes som herrnhutere
Brødremenigheden, der er en evangelisk-luthersk frimenighed med samme bekendelsesgrundlag som den danske folkekirke – tilsluttet et verdensomspændende fællesskab  
Christiansfeld, der blev grundlagt i 1773 af Brødremenigheden som en kristen idealby med snorlige gader og ensartede bygninger og i 2015 blev optaget på UNESCO’s verdens kulturarvliste

Betaling/tilmelding senest mandag den 29. august kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

24. august 2022 – foredrag: Fredensborg kommunes landskab

Ved Niels Hald

Niels Hald vil fortælle om den  geologiske historie i vores del af Nordsjælland fra de ældste tider og helt op til nutiden. Niels Hald er uddannet geolog og har været ansat på Geologisk Museum i København. I mange år frem til 2015 har han været formand for Naturfredningsforeningens lokale afdeling, først i Karlebo Kommune og siden i Fredensborg Kommune. Sidste år tog han sammen med bl.a. Carl Holten-Andersen initiativ til dannelse af Fredensborg Folkeuniversitet.

Betaling/tilmelding senest mandag den 22. august kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

17. august 2022 – foredrag: Ringsted -Femern, Landforbindelsen, Elektrificeret bane

Ved Joana Rasmussen

Joanna er ingeniør, ansat som projektleder i Banedanmark og har i 25 år arbejdet med transport og energiinfrastruktur i både Danmark og i udlandet. Joana er bosat i Fredensborg Kommune nærmere betegnet i Kokkedal.

Joana har givet os følgende teaser til selve foredraget:

“Ringsted- Femern Banen: Landforbindelsen og elektrificering af banen”

Ringsted- Femern er en grøn ERTMS korridor mellem Tyskland (Europa) og Danmark (Skandinavien), hvor jernbanen udbygges af Banedanmark og Femern A/S. Vi er i gang med elektrificering samt fornyelse af banen med bl.a. nye spor, broer og nye signaler.  Når vi elektrificerer 115 km jernbane i projektet er det til gavn for både miljøet og togdriften. El-tog giver mulighed for at køre med højere hastigheder f.eks. op til 250 km/h , udleder mindre CO2 til atmosfæren (reduktion på 170.000 tons årligt ift. dieseltog), støjer mindre og giver et bedre nærmiljø ved stationer og langs banen.

Endvidere vil der blive fortalt om elektrificering af det danske jernbanenet og Bane Danmarks energibesparelser.

Betaling/tilmelding senest mandag den 15. august kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

10. august 2022 – foredrag: Plus-alderen – om ældrestyrken i det danske samfund

Hør Monica Krog-Meyer fortælle om et nyt livsafsnit for de 50+årige

Det skal handle om alder, når Monica Krog-Meyer fortæller. Hun har selv forladt DR efter mere end 40 års radio på P3, P4 og P5. Nu kalder hun sig deltids-pensionist og bruger sin tid på at holde foredrag og skrive til netmediet POV International.

I 2010 udkom hendes bog ”Plus-alderen – vi bliver jo bare ved!”
Om moderne pensionister, der bliver gamle på en anden måde end deres forældre. Om de store efterkrigsårgange, der nu forlader arbejdsmarkedet, men ofte fortsætter et aktivt, nysgerrigt og temmelig privilegeret liv. Det er på tide at gøre op med myter og fordomme om alder.

I dag handler det mere om at finde nye partnere, at komme overens med en krop, der ældes og samtidig dyrke motion og kaste sig ud i lange rejser. Om mod på nyt arbejde, at starte egen virksomhed og nærmest opleve en anden ungdom, nu hvor børnene er i gang med deres eget liv og tiden er ens egen.

Monica Krog-Meyer fortæller om sig selv med glimt i øjet, og om de ændringer vi skal igennem, når vi bevæger os fra at være voksne til at blive ældre.

Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket. Også som lydbog.

Betaling/tilmelding senest mandag den 8. august kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

15. juni 2022 – møde: Vi samles for sidste gang inden sommerferien

Kære alle

Vi slutter første halvdel af 2022 med et eksternt arrangement, der falder i tre etaper.

Første etape er Fredensborg Museum i Avderød, Avderødvej 19, hvor museumsleder Tora Riebers vil fortælle om årets særudstilling. Efterfølgende er der mulighed for på egen hånd at se museets øvrige udstillinger. Vi mødes kl. 9:30 på parkeringspladsen for Indoor Golf Kokkedal, Fredtoftevej 19. Parkeringspladsen ligger lige bag museet. Jeg viser vej fra parkeringspladsen til museet.

Anden etape er Karlebo Kirke, hvor sognepræst Kirsten Johansen vil fortælle om kirken, hvis ældste dele stammer fra 1100-tallet. Kirken er forsynet med renæssancealter fra 1597 og Prædikestol fra 1584 samt meget gamle kalkmalerier. Der vil blive mulighed for at komme op i tårnet, som stammer fra Middelalderen og se de indre dele af det gamle og interessante urværk, som er anbragt i tårnet. Vi ankommer til kirken kl. 10:45 og parkerer foran kirken på Hesselrødvej 2.

Tredje etape er frokost på restaurant Trekosten. Vi mødes yderst på den sydlige mole i Nivå Havn kl. 12:15. Der er gode muligheder for parkering tæt ved restauranten, idet mange af havnens både er sat i vandet.

Hemingwayklubben giver et bidrag til frokosten, således at hver deltager betaler 200kr til Søren Bek i forbindelse med tilmeldingen. Drikkevarer er for egen regning.

Bliver I væk under transportern
e så ring på mit mobilnummer som er 40382207”

MVH

Peter Aarby

Betaling/tilmelding senest søndag den 12. juni kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

8. juni 2022 – foredrag: Viggo Jarl og hans yacht Atlantide

Ved Peter Heiberg

Går man tur på Humlebæk Kirkegård er der specielt et gravmæle, der må fange interessen. Nemlig billedhuggeren Viggo Jarls gådefulde gravsten med en mandsperson i fuld størrelse placeret ovenpå. Ikke ret mange kender i dag Viggo Jarl. Han var søn af meget velhavende forældre, hvilket satte ham i stand til at leve et meget eksklusivt liv med villa ved Gl. Strandvej i Tibberup, flere ejendomme i Cannes og ikke mindst som ejer af Danmarks største lystyacht, den 3-mastede skonnert ”Atlantide”, som han sejlede jorden rundt i og umiddelbart efter besættelsen bemandede med en gruppe videnskabsmænd og dermed banende vejen for den 2. Galathea-ekspedition (1950-52). Peter Heiberg vil i foredraget forsøge at kaste lys på de mange sider af Viggo Jarls spændende liv og virke.

Betaling/tilmelding senest mandag den 6. juni kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

1. juni 2022 – foredrag: Covid -19: Hvad var læren? Og hvordan kom vi ind og ud af krisen

Ved Jørgen Grønnegård Christensen

Foredrag ved professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen om den politiske håndtering af Covid 19 (granskning af nedlukning i foråret 2020 samt aflivning af mink i efteråret 2021).

Betaling/tilmelding senest mandag den 30. maj kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

25. maj 2022 – udflugt: Deltagelse i jubilæet for Karlebo Frisbee-golf Klub i Fredtoften med efterfølgende frokost.

Invitation til 25 året for frisbee-golfbanens indvielse på Fredtoften.

Arrangementet begynder onsdag den 25. maj 2022 kl. 10 ved hul 1, hvor der vil blive budt på en kop kaffe og en croissant.

Parkering: Fredtoftevej 11A, Kokkedal:

Herfra er der kort gåafstand til hul 1.

Efter taler bl.a. af Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen vil der være mulighed for en parturnering, hvor en nybegynder danner par med en af klubbens medlemmer for instruktion og gennemspil af de første 9 huller/kurve, der blev etableret for 25 år siden.

Det kræver ikke noget forudgående kendskab til frisbee-golf – alle kan kaste med en ”tallerken”.
Frisbee-golf klubben sørger for gode frisbee’s til alle.

Efter runden kan vi fra Hemingway-Klubben slutte af med 2 stk. smørrebrød plus 1 øl/vand i det fri, i klubhuset på Fredtoften eller på Egedal.

Deltagelse koster kr. 50 pr person.

For mere info om Karlebo Frisbee-Golf Klub – klik på hjemmesiden: http://home.kfgk.dk/

Vi satser på en god dag på Fredtoften, Fredensborg Kommunens kultur- og naturområde skabt på slaggerne fra det daværende Nordforbrænding i Kokkedal, det nuværende forbrændingsanlæg Norfors – stadig mere aktuel i lyset af krigen og klimakrisen.

Betaling/tilmelding senest mandag den 23. maj 2022 kl. 18 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

Tilmeldingerne på Hemingway-Klubbens vegne sender jeg mandag aften til Lars Lau Jensen, der er formand for Frisbee-golf klubben.

Venlig hilsen
Carl Holten-Andersen

18. maj 2022 – foredrag: Brødremenigheden og Christiansfeld

Mødet er aflyst på grund af sygdom. Foredraget udsættes til efteråret.

Ved Keld Nicolaisen

Foredrag om Brødremenigheden og Christiansfeld ved Keld Nicolaisen

”Fra Jan Hus’ martyrdød på et bål i Konstanz i 1415 til en mark i Sønderjylland i 1773”

Keld Nicolaisen, der har haft sin barndom i Christiansfeld, og som er døbt og konfirmeret i Brødremenigheden, vil fortælle om

Brødremenigheden, der blev stiftet i 1457 i Böhmen og blev en del af den tidligste reformationsbevægelse med Luther som en efterfølgende vigtig samarbejdspartner
Brødremenigheden, der under religionskrigene i 1. halvdel af 1600-tallet næsten blev udslettet, men 100 år senere blev fornyet i Herrnhut og siden ofte benævnes som herrnhutere
Brødremenigheden, der er en evangelisk-luthersk frimenighed med samme bekendelsesgrundlag som den danske folkekirke – tilsluttet et verdensomspændende fællesskab  
Christiansfeld, der blev grundlagt i 1773 af Brødremenigheden som en kristen idealby med snorlige gader og ensartede bygninger og i 2015 blev optaget på UNESCO’s verdens kulturarvliste

Betaling/tilmelding senest mandag den 16. maj kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

11. maj 2022 – foredrag: Ordblindhed samt skrive- og læsevanskeligheder

Ved Karsten Højer

Forfatter til Bogen ””På Trods””

Foredraget vil indeholde følgende temaer:

·         Hvordan er det at være ordblind.

·         Krydret med et lille indblik i mig og min historie.

·         En refleksion over hvilke kompetencer min skoletid har givet mig, og hvad jeg har kunne bruge det til i mit arbejdsliv.

·         En refleksion over at alle bør se på hvad man er god til, og dyrke det i stedet for at have fokus på det modsatte

 

Til inspiration har DR – TV lavet et kort indslag om min historie som kan ses via dette link

Han kunne ikke kende forskel på 6 og 9 – men hans virksomhed blev solgt for millioner | Nærsyn | DR

Betaling/tilmelding senest mandag den 9. maj kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

4. maj 2022 – foredrag: De danske EU forbehold giver os frihed

Ved Søren Kjeldsen-Kragh

Forsvarsforbeholdet skal til folkeafstemning den 1 juni.
Foredraget gennemgår den omfattende udvikling, EU-samarbejdet har gennem gået siden 1972.
Hvor er EU på vej hen?
Hvorfor fik vi forbeholdene?
Har de haft betydning?
Har de overlevet sig selv?
Forsvarsforbeholdet og dets konkrete indhold vil blive særskilt belyst.

Betaling/tilmelding senest mandag den 2. maj kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

27. april 2022: Besøg på Norfors med efterfølgende frokost

Den 9. februar i år havde vi besøg af Tonny Juul Jensen, der er direktør for Norfors.
Vi følger nu hans opfordring til at besøge værket.
Deltagerantallet er begrænset til 30.

Vi mødes kl. 9.45 på Kærvej 9-11, 2970 Hørsholm.
Rundvisningen varer 2 timer.
Så spiser vi frokost.

Nærmere om pris og tilmelding følger.

Se mere på
https://norfors-besoegscenter.dk/

20. april 2022 – foredrag: Det danske alkoholparadoks

Ved Lars Iversen

Lars Iversen arbejder for tiden på en bog om udviklingen i det danske alkoholforbrug siden midtfirserne, hvor det toppede, for herefter frem til 2020 at falde med cirka 30% på trods af stærkt faldende priser, markant større tilgængelighed overalt og intensiv markedsføring. Vores forbrug nærmer sig stærkt svenskernes forbrug, der har været stigende. Der er sket markante ændringer i vores kultur: arbejdspladsforbruget er stort set forsvundet, gravide drikker ikke, spirituskørslen er faldet markant, og de unges forbrug er faldet.

Det er også et faldende antal, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser på  10/4 om ugen. Og dette fald gælder begge køn, alle uddannelsesniveauer og i de fleste aldersgrupper. Denne udvikling kommer bag på mange. Det er en udbredt forestilling, at forbruget ikke er faldet, og at specielt de unge drikker mere end nogensinde før.

I bogen søger Lars Iversen at forstå denne udvikling, og han synes det kunne være spændende at diskutere udviklingen med klubbens medlemmer. Vi er jo i en alder, hvor vi har oplevet hele dette forløb.

Lars Iversens baggrund for at arbejde med alkoholspørgsmålet er blandt andet, at han var i Sundhedsstyrelsen som kontorchef med ansvar for uge-40 kampagnerne, som på mange måder repræsenterede et nybrud med dansk alkoholpolitik.

Betaling/tilmelding senest mandag den 18. april kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

6. april 2022 – foredrag: Færøerne og Rigsfællesskabet

Ved Søren Christensen

Søren Christensen vil bringe os gennem Færøernes historie herunder arven fra Kielerfreden fra 1814 og forholdet mellem Danmark og Færøerne, samt de spilleregler som i dag gives gennem grundloven og hjemmestyreloven. Foredraget gennemgår også de udfordringer, Rigsfællesskabet har givet bla. Klaksvig krisen, forholdene under 2. og 1. verdenskrig, hvor Færøerne dels var afskåret fra Danmark, dels var udsat for særlige udfordringer med den tyske ubådskrig og fødevaremangel. Der fortælles endvidere om, hvorledes Færøerne indenfor en relativ kort årrække har bevæget sig fra et fattigt samfund, hvor de fleste levede på et eksistensminimum, til et moderne og velstående samfund.  Parallelt hermed, er der på Færøerne sket en ”Nation Building”, hvor den færøske nationale egenart defineres ofte i kraft af sin modsætning til den danske. Også den aktuelle afsøgning, som Færøerne og Grønland pt. fortager mht. handlefrihed på det udenrigs og sikkerhedspolitiske område, vil blive berørt. Ikke mindst dette spørgsmål er aktualiseret af den nuværende sikkerhedspolitiske situation i Europa.

Cand. Jur. Søren Christensen har en lang og indholdsrig karriere bag sig i det offentliges tjeneste. Søren har bla. været stiftamtmand, departementschef, Rigsombudsmand på Færøerne, kommitteret i Udenrigsministeriet og generalsekretær for Nordisk Råd. Søren er en kapacitet mht. værdifuld viden om den nyere nordiske økonomiske politiske historie herunder også forholdet til EU. En viden som vi ser frem til at blive delagtiggjort i.

Betaling/tilmelding senest mandag den 4. april kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

30. marts 2022 – foredrag: Gibraltar og dets historie

Ved Jørgen Fogelstrøm

Jeg har i en årrække boet og arbejdet på Gibraltar og har i den anledning efter min hjemkomst udviklet et foredrag om Gibraltar, som jeg hermed tilbyder at holde i jeres Hemingway-Club. Foredraget er allerede blevet holdt i andre Hemingway-, Blixen- samt Rotaryklubber. Det skal i den forbindelse siges, at jeg er medlem af Hemingwayklubben i Hørsholm.

Mit foredrag handler om Gibraltars historie samt oplevelsen af Gibraltar og Andalusien som bopæl og arbejdsplads, herunder

– Gibraltars vigtige rolle gennem tiderne i både krig og fred.
– Halvøens rolle som brohoved mellem Afrika og Europa.
– Forsikringskoncernen Balticas rolle som bygherre på Gibraltar med svindel og konkurser under                   byggeriet.
– Dagligliv med smuglere, forskellige folkeslag samt religioner og sprog.
– Et spændende og oplevelsesfyldt ophold i et behageligt klima.

Betaling/tilmelding senest mandag den 28. marts kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ

23. marts 2022 – foredrag: Johannes V. Jensens liv og forfatterskab

Ved Preben Etwil

Johannes V. Jensen (1873-1950) var i sin samtid en af Danmarks mest produktive og anerkendte forfattere, og modtog i 1944, som den kun tredje dansker i historien, en Nobelpris i litteratur.
Hans forfatterskab var utroligt omfangsrigt, og dækkede en lang række litterære genre.
Han mestrede både romanen, novellen, dramatikken, oversættelsen, rejsebeskrivelser, journalistik og ikke mindst digtning – både den der rimer, og den der i dag kaldes knækprosa.
Han havde en enorm viden, og skrev ufattelig meget om mennesket og dets leve- og livsvilkår i førhistorisk tid. På samme måde som han beskrev mennesker og verden for millioner af år siden (Den Lange Rejse), eller mennesker fra sin barndoms hjemegn (Himmerlandshistorier), lige så stilsikkert beskrev han det moderne menneske og dets tekniske fremskridt i verdens millionbyer (Hjulet).
Han var både kosmopolit, hjemstavnsforfatter, åndshøvding og Nobelpristager. Man ville i dag sige, at han i overdreven grad led af hovmodighed, der skaffede ham mange kritikere på halsen.
Johannes V. Jensen skrev om, hvordan fremskridtet og det moderne liv påvirkede mennesket. Han fremhævede maskinen og dens kraft som et forbillede for mennesket, fordi maskinen ikke havde menneskets tøvende sjæl. Friheden kunne også være skadelig for mennesket, der kan føre til splittelse mellem livslede og livslyst. Tvivlen kan komme til at råde, så man undlader at handle, og så ender det galt. ‘Tvivlesygen’ kaldte Jensen denne lidelse.
Foredraget vil punktvis slå ned på Johannes V. Jensens liv og forfatterskab, og hvis lydanlægget tillader det, vil vi høre nogle af hans mest berømte sange.


Preben Etwil                                          Johannes V. Jensen

Betaling/tilmelding senest mandag den 21. marts kl. 18:00 via MobilePay (Søren Bek 2049 2054).
I kommentarfeltet i MobilePay skriver du mødets dato på formen DD-MM-ÅÅÅÅ.

16. marts 2022 – foredrag: Situationen i Ukraine

Ved Henrik Iversen

Som situationen omkring Ukraine udvikler sig med overraskende elementer næsten hver dag vil jeg tale om “Der er uger, hvor årtier sker, nogle tanker og bemærkninger omkring tragedien i Ukraine”

Tilmelding senest den 15. marts kl. 18:00 via doodle

9. marts 2022  kl. 11.00 – Den “traditionelle” forårsfrokost

Kære Hemingway’ere

Først forhindrede Corona os i at holde Påskefrokost i 2020. Så gik det ud over 2 gange julefrokost: I 2020 og i 2021. Sidste gang, Corona kom i vejen for os, var da vi ville arrangere Nytårsfrokost nu i januar 2022. Men, kendetegnet med en ægte Hemingwayklub er, at vi opgiver ikke så let….

Så nu afholder vi den ”traditionelle” forårsfrokost

Onsdag den 9. marts 2022 kl. 11:00

Vi mødes i Byens Hus Egedal, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal kl. 11.00 til et uformelt og som altid i Hemingway Klubben hyggeligt arrangement.
Efter bagmandens korte (???) velkomsttale, lægger vi ud med ca. én lille times opvarmning med underholdning på højeste niveau, professionelt styret af Boje Poulsen og vores egen Ivan Kemnitz. Husk at medbringe højt humør og velsmurte stemmebånd.
Den mere kulinariske del (Frokosten) starter ved 12-tiden. Vi har bestilt 2 stykker meget højt belagte stykker smørrebrød til hver. Hemingway klubben vil sponsorere snaps.
Øl, sodavand osv. vil være ad libitum – så længe du selv medbringer, alt det du selv vil drikke. (Der kan desværre ikke købes nogle drikkevarer på Egedal.)
Efterfølgende vil der blive Bingo-Banko, vi planlægges på 5 runder i alt. Husk at medbringe noget at skrive med!!!
Vi satser på MANGE og GODE præmier. Hemingway-klubben vil komme med nogle præmier, men vi håber på at supplere op med præmie-doneringer fra medlemmerne i form af kaffe, snaps og vin el.lign. Hvis du ønsker at donere så send en mail til Erik Hartvig på erik.hartvig@gmail.com og anmeld dit bidrag.
Eventuelt overskud fra Bingo går til værdigt trængende, voksne mænd i Fredensborg (læs: Os selv fordi Hemingway­klubbens kasse stort set er tom efter alle de mange Corona-arrangementer uden betaling tidligere i år).
Med hver kuvert og inkluderet i prisen følger ét set Bingoplader (5 ark. med hver 3 plader). Men ønsker du flere chancer, kan supplerende sæt Bingoplader erhverves for kr. 20.- pr. set. Send en ekstra betaling til Søren Bek på MobilePay 2049 2054, så ligger pladerne klare og venter på dig, når du kommer. (Husk at skrive hvem du er, og hvorfor du sender penge til Søren.)
Dagen afsluttes med kaffe og småkager. Vi regner med at være færdige en gang mellem 14.00 og 15.00.

Tilmelding senest den 1. marts kl. 18:00 via doodle

Prisen for det hele vil være kr. 100.- pr. deltager. Betaling til Søren Bek på MobilePay 2049 2054, også senest 1. marts kl. 18:00.

Mange af os betalte forrige gang vi forsøgte, og det har Søren styr på. Mangler du at betale, så gør det nu. Og har du betalt, men er forhindret i at deltage, så send en mail til Søren på soren@bek1.dk om det, så får du dine penge tilbage.

Velkommen til nogle hyggelige timer på Egedal.

         

2. marts 2022 – foredrag: Karriere uden plan og ende

Ved Søren lang, medlem af Hemingway Club Fredensborg

Jeg startede med at arbejde som 13 årig i 1962 og har beskæftiget mig med produktion, indkøb, logistik, markedsføring, salg, bankvæsen og økonomi. Jeg har været ansat i 27 forskellige virksomheder og fik mit første lederjob som 24 årig. Jeg har altid valgt virksomheder med noget interessant på hylderne og kan underholde (forhåbentligt) med en masse historier fra karrieren, f.eks:

Hvor langt kan man lave et målebånd?
Hvad laver en trækkerdreng i Tivoli?
Hvor mange opvaske kan man klare med to viskestykker?
Hvordan er det at være reklamationschef hos IKEA?
Hvordan tager man r….  på sin bankrådgiver, og overlever?
Hvad sker der i Røde Kors under en tsunami?
Hvordan er det at optræde på Ekstrabladets forside – og i Hudibras?

23. februar 2022 – foredrag: Optimistens guide til verdens undergang

Ved Bo Øksnebjerg, generalsekretær/CEO  WWF Danmark

Vi står over for en naturkrise af helt ufattelige dimensioner. Vores planet lider under menneskers overudnyttelse af naturens ressourcer, og for nylig viste FNs klimarapport, at skaden er sket.
Nu er spørgsmålet så: skal vi bare fortsætte som hidtil? Eller kan vi gøre tingene på en ny måde?

Faktisk viser videnskaben, at der er en anden vej. Og tilmed en, der gør både mennesker og naturen rigere – overalt på kloden. Alt det vil Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, fortælle meget mere om, når vi møder ham i februar måneds arrangement i Hemingway Club Fredensborg. Hør fx om, hvordan vores planet egentlig har det, hvorfor han stadig er optimist på verdens vegne.”

16. februar 2022 – vi går en tur

Onsdag den 16. februar bliver indslaget en spadseretur, som Torsten Hoffmann-Petersen og Peter Aarby har lovet at tilrettelægge, så alle kan være med. Vi mødes som sædvanligt kl. 9.30 i Multisalen til kaffe, basse og bitter. Herefter spadserer vi den planlagte tur. Når vi kommer tilbage, er der ca. kl. 12 smørrebrød og en øl/vand i Egestuerne (til venstre i indgangen og op på 1. sal).

Ønsker I at deltage i morgen- og frokostarrangementet indbetales til Søren Bek 125 kr. Ønsker I ikke at deltage i frokosten, indbetales kun de sædvanlige 25kr.

Vi skal have besked om deltagelse senest mandag den 14. februar om formiddagen.

9. februar 2022 – foredrag: Klima, Affald og Fjernvarme

Ved Direktør Tonny Juul Jensen og Plan- og Miljøchef Peter Storm, begge fra Norfors.

Regeringen og en række af folketingets partier har vedtaget en Klimalov og i den forbindelse indgået forskellige aftaler om ”Grøn Omstilling””. Planerne skal understøtte det meget ambitiøse mål om at reducere de nationale udledninger af drivhusgasser med 70 % i 2030 i forhold til 1990.
Klimaplanerne for affaldsområdet  har en række visioner og initiativer for indretningen af fremtidens affaldssektor, men hvad betyder det i praksis for borgerne og virksomhederne i Nordøstsjælland.
For hvad sker der egentlig med affaldet? Er det en ressource eller et problem? Og hvordan tror vi, det bliver i fremtiden? På mødet præsenteres, hvordan affaldsbehandlingen er indrettet i dag, fra affaldet er produceret til det er genanvendt, energiudnyttet eller deponeret. Der ses på de mange nye tiltag med kildesortering i husstandene og på genbrugspladserne, som allerede er godt i gang, men som også vil blive udvidet i årene fremover i takt med at Klimaplanerne tager form.
Men klima er for Norfors ikke kun affald men i høj grad også energi og fjernvarme. De fem kommuner, som ejer Norfors, er ved at udarbejde en ny fælles varmeplan kaldet ”Grøn Varme”, som viser, hvordan de fossile brændstoffer kan erstattes af mere vedvarende og bæredygtige alternativer. Fjernvarmen spiller her en stor rolle, og på mødet gennemgås status for arbejdet og nogle af Norfors aktuelle tiltag på området. En central brik i den grønne omstilling er også Usserødværket, der fyrer med affald og biomasse, og på den måde binder affaldet, fjernvarmen og klimaet sammen. Men hvad sker der, hvis affaldet ”forsvinder”?
Skal Usserødværket lukke? Og hvor skal varmen så komme fra? Spørgsmålene er mange, og vi ser på svarene.

2. februar 2022 – foredrag: Med Catalina over Grønland

Ved Stig Sandvang

I anledning af udgivelsen af bogen – MED CATALINA OVER GRØNLAND -1960 kommer Stig Sandvang og beretter om oplevelserne og baggrunden for at han skrev bogen.

Klik her: Catalina 1 Catalina 2

26. januar 2022 – foredrag: Hver by har sin heks, Heksetro og hekseprocesser før og nu

Ved Allan Henriksen

Der går en grænse igennem Europa. Nogle kalder den øl-ækvator, altså skellet mellem øl- og vindrikning. Men historisk set er det desuden grænselinjen mellem katolicisme og protestantisme og dermed også for heksetroens og hekseforfølgelsernes udformning i henholdsvis Nord- og Sydeuropa. Danmark indtager i denne sammenhæng en absolut særstilling.

Med udgangspunkt i den nyere forskning og et par eksemplariske retsforhandlinger skal vi se på forskelle i definitioner, udbredelse og procesformer samt hvilke socialpsykologiske mekanismer, der ligger bag. Det giver nogle overraskende resultater.


David Teniers the Younger (1700) 1          Danni Druehyld

Desuden skal det undersøges, om tilsvarende mekanismer også kan anes i dag. F.eks. i ( ny-) nazismens, visse feministiske grupperingers og Qanons (Trumphs) hekseopfattelser

Som det fremgår af ovenstående cykliske heksekalender, nærmer en af de vigtige mærkedage sig. Den 2. februar er dagen for den kristne lysfest Kyndelmisse, som har rod i hedensk tid under navnet Imbolg.  Så måske vil det være klogt, som heksetraditionen byder, at holde en flaske vin parat og udgyde den i haven, hvis der skulle blive behov for det?

19. januar 2022 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Har kirkekritikken overlevet sig selv

Ved Preben Etwil

Martin Andersen Nexø og Henrik Pontoppidan, to verdensberømte forfattere, holdt i henholdsvis 1913 og 1914 nogle meget velbesøgte, men også særdeles kritiske foredrag rettet mod den danske folkekirke og dets mænd – på det tidspunkt var der absolut ingen kvinder.
Der er løbet meget vand i åen siden dengang – både på verdensplan og i den danske folkekirke. Spørgsmålet er, om fordums kritik har overlevet sig selv.
For at kunne afklare det, er det nødvendigt at vide, hvad de to forfattere sagde dengang.

Preben Etwil vil fortælle om, hvad der stod i de to taler, og hvad baggrunden for kirkekritikken var.
Det handler om Martin Andersen Nexø: ”Fattig Per og Kirken” (1913) og Henrik Pontoppidans ”Kirken og dets Mænd” (1914).
Preben Etwil vil efterfølgende diskutere med publikum, om kritikken har relevans i dagens folkekirkedebat, eller om den var skudt langt over målet.


Pontoppidan              Nexø

Preben Etwil, Birkevej 32 B, 3460 Birkerød, prebenetwil@gmail.com, tlf. 29992223, www.etwil.com

12. januar 2022 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Kemikalier i miljøet
Sundhedsskadelige effekter efter udsættelse for miljøfremmede stoffer

Ved Lisbeth E. Knudsen, Professor, Phd, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

I dagligdagen udsættes vi for fremmedstoffer fra kosten, luften og drikkevand. Der er stor bevågenhed herom og jeg vil fortælle om de redskaber vi har til at bedømme skadelige effekter af miljøfremmede stoffer på mennesker. Jeg vil komme ind på fødevareforureninger, miljøforureninger, herunder pesticider og PFOS. Men spørg endelig!

8. december 2021 – foredrag: Verden ingen ser

Ved fængselsbetjent Martin Tranders

Ofte er der stor mediebevågenhed omkring en forbrydelse. Når politiet efterforsker en sag, er pressen tit tilstede med spørgsmål til det ene og det andet. Når domstolene behandler sagen venter journalisterne tålmodigt på, at kunne videregive seneste nyt, og en domsafsigelse kan være ”breaking news”.

Men hvad sker der så? I de danske fængsler og arresthuse sidder der 4240 mennesker fordelt på 4121 pladser. Hvor efterforskningen og domsforhandlingen, der har mediernes bevågenhed, som regel er overstået i løbet af nogle måneder, kan kriminalforsorgens efterfølgende arbejde med det enkelte menneske tage årevis.

Foredraget vil kaste lidt lys over hvad, der sker i en ellers lukket verden. Hvad er det, man i Danmark gør for at beskytte samfundet mod kriminalitet, og hvordan forsøger vi at hjælpe folk videre? Hvordan er hverdagen bag murene for indsatte og ansatte, og hvilken betydning har kriminalforsorgen for samfundet?

Dette vil Fængselsbetjent Martin Tranders give nogle svar på. Martin har været fængselsbetjent på Statsfængslet i Vridsløselille, Vestre Fængsel, samt Kriminalforsorgens Transport og Bevogtningsenhed. I dag er han Uddannelseskonsulent på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter, hvor han uddanner kommende fængsels og transportbetjente.

1. december 2021 – foredrag: Mit liv som dommer

Ved John Mosegaard

24. november 2021 – foredrag: Flystøtteoperationer på Balkan 1993-1994

Ved Michael Huusom

En af vore egne, pensioneret jagerpilot Michael Huusom (med flyvernavnet HUS) kommer igen i Hemingway klubben og fortæller via PowerPoint slides. Denne gang om det at være udsendt i FN tjeneste som ”Forward Air Controller (FAC)” under krigen på Balkan, nærmere betegnet i og omkring byen Tuzla i Bosnien i Hercegovina. I husker sikkert alle beretningen om de danske Leopard kampvogne i operation Bøllebank.

Foredrag Balkan Hemingway 27. oktober 2021

17. november 2021 – udflugt: Rundtur i Carlsberg Byen med frokost

Så er det tid at aktivere traveskoene igen.
Onsdag den 17. november 2021 får vi en guidet tur rundt i Carlsberg Byen, hvor vi hører om nybyggeriet og tankerne bag det. Vi får også historierne om både Gl. Carlsberg og Ny Carlsberg, der er dog ikke smagsprøver som i gamle dage.

Turen starter på Carlsberg Byens S-togsstation kl. 11.00.
Den varer ca. 1,5 time og der gås ca. 2,5 km og med flere stop, hvor vi får historierne fortalt.
Husk fornuftigt tøj og fodtøj, også til hovedet. Der kan være koldt her i november.
Efter turen fortsætter vi til Bjælkehuset, Valby Langgade 2, hvor vi får frokost.

Frokosten består af:
Rødspættefilet med remoulade
Hønsesalat med stegt bacon
Frikadelle med rødkål og syltede agurker

Den guidede tur koster kr. 50,00 og frokosten koster kr. 129,00 plus drikkevarer.

Man kan tage det offentlige til Carlsberg Byen:

Afgang:
Humlebæk       9.46
Nivå                 9.50
Kokkedal          9.55

Ankomst KbH  10.22

Linie C mod Frederikssund
Afgang             10.28

Ankomst Carlsberg Byen 10.32
Så er vi der i god tid, plus der er tid til forsinkelser.
Der er også et P-hus i Carlsberg Byen indkørsel fra Vigerslev Alle.

Da Bjælkehuset skal have bestillingen 8 dage før, skal I tilmelde jer senest den 8. november kl. 18.00.

Prisen for dette arrangement er:
Rundtur alene kr. 50,00
Rundtur og frokost kr. 179,00

Mobile Pay 2049 2054 (Søren Bek)

10. november 2021 – foredrag: Glæden ved musik og sang

Ved Kurt Senfer

Kurt vil føre os på et krydstogt gennem fortrinsvist dansksproget musik fra 1930’erne til 1980’erne.
Der lægges op til masser af fællessang med musikledsagelse produceret i eget lydværksted.
For så vidt angår introduktion af mig selv, så plejer jeg at begrænse det til “Fuldtids livsnyder”.

3. november 2021 – foredrag:  En personlig fortælling om Iran – før og efter den islamiske revolution

Ved Hossein Armandi

Hossein Armandi kom til Danmark i 1986 som politisk flygtning fra Iran. I en alder af bare 24 år måtte han forlade alt han kendte; familie, venner, job og hele sin verden.
Livet inden flugten havde budt på en barndom fuld af gode oplevelser, mens ungdommen var præget af hårde oplevelser. Især tiden som en del af fronten i krigen mod Irak, og som medlem af modstandsbevægelsen da præstestyret overtog magten, sætter spor.
I dette oplæg vil Hossein, med udgangspunkt i personlige oplevelser, fortælle om Iran før og efter revolutionen i 1978. Her vil han komme ind på emner som:
Shahens fald og præstestyres dominans siden revolutionen
Islams rolle før og efter revolutionen
Kvindens status
Demokrati og ytringsfrihed
Iran-Irak-krigen
Irans rolle i Mellemøsten i dag

27. oktober 2021 – foredrag: Aflyst, intet møde denne dag

På grund af renovering af varme- og ventilationsanlæg i Egedal Byens Hus er Michael Huusoms foredrag flyttet til den 24. november 2021.

20. oktober 2021 – foredrag: Passion og drivkraften bag fotokunsten

Ved Grit Sanders

Kom og vær med på en oplysende rejse med historiefortælling og stærke indtryk fra fjerne rejsemål og hvordan en drivkraft og passion kan forvandle fotografiet til et malerisk billede. Travel Tales, de stille, stærke møder med autentiske kulturer der danner rammen om storformat portræt serien “Listen”. Rejseoplevelser der sætter sig i maven og portræt fortælling af farverige sjæle og stammefolk, der´ hvor møder mellem to mennesker er mere end blot et håndtryk og en samtale.

Portrait Tales er det personlige fotografiske portræt eller Grits egen historiefortælling der smeltes sammen med ældre maleriske facetter og rekvisitter. Tilføjer man dette med Grit Sanders´ unikke øje for sanselighed, skaber det en nærmest hypnotiskstemning.  Portrætterne der forundrer med en udefinerbar tekstur får ofte beskuerens nysgerrighed til at stille spørgsmålet: ”Er det et fotografi eller et maleri.”

13. oktober 2021 – foredrag: Hvad sker der når NemID udskiftes med MitID

Ved Ove G. Kristensen

NemID bliver til MitID. Og der kommer nyt Digital Post system for det offentlige.
I denne digitale tidsalder sker der hele tiden ændringer – noget forsvinder og noget nyt kommer i stedet. Sådan er det også med Nem ID – det bliver snart til MitID. Der sker også ændringer m.h.t. eBoks.dk og Borger.dk.
NemID som vi kender det i dag udfases og erstattes af MitID. Det er ikke blot navnet der ændres, det er måden vi logger på f.eks. banken, kommunen, skattevæsnet, lægen og meget mere. Det velkendte papkort med koderne forsvinder, således at der kun er adgang via en app til smartphones og tablets. Alternativt bliver der adgang via en MitID kodeviser eller en MitID kodeoplæser.
Overgangen starter midt i oktober og varer i en længere periode. Når det er ens tur til at overgå til det nye system, får vi besked fra vores bank. Herefter har vi 30 dage til at foretage skiftet, hvilket skal gøres digitalt i flere tempi.
Kom og hør nærmere, når Ove G. Kristensen på en underholdende og let forståelig måde guider os gennem ændringerne.

6. oktober 2021 – udflugt: Vandretur i Fredensborg den 6. oktober kl. 9:30 til mellem 13:00 og 13:30

Ved Peter Aarby og Niels Klagenberg

Fredensborg er den eneste by i vores kommune, der har købstadslignende præg. Den opstod i tilknytning til slottes opførelse og indvielse i 1722 og har sikkert i begyndelsen leveret varer og tjenester til slottet. Året 1726 anses af de indfødte for året for byens grundlæggelse.
Byen blev dog aldrig købstad, men har eller har haft næsten alle de funktioner og institutioner, en købstad bør have herunder en station. Da Nordbanen åbnede i 1864 var det med station i Fredensborg oveni købet med en vente og ankomstsal til kongelige gæster. I øvrigt den eneste station i vores kommune i 1864.
Byen er efter 1900 sammenvokset med landsbyerne Asminderød og Endrup. Asminderød er måske 1000 år gammel og fik allerede i 1100-tallet en kirke og senere en kro. Hele området hedder stadig Asminderød Sogn. Eneste kirke i byen Fredensborg er slotskirken.
Hver af vores bysamfund har sin egen karakteristik. Fredensborgs er med dens købstadsagtige fremtoning og ikke mindst tilknytningen til Fredensborg Slot oplagt kandidat til en interessant byvandring.

Drejebog:

Vi mødes kl. 09:30 på den lille parkeringsplads bag biblioteket.
Vi går herfra ned til Zarens Hus på Kejservej og videre ned til slottet.
Herfra går vi op ad Jernbanegade, hvor vi besøger Susanne Schmidts Café, hvor der serveres kaffe og kage.
Vi fortsætter ad Jernbanegade, hvor der fortælles om gaden og nogle af forretningerne. Vi stopper foran boghandlen.
Vi fortsætter til rundkørslen på Helsingørvej og drejer mod vest ned langs denne.
Vi drejer til højre i rundkørslen, der afslutter den gamle landevej fra København.
Vi går ned ad Slotsgade og hører om nogle af de gamle huses historie.
Ved slottet går vi til højre ad Skipper Allés forlængelse
Vi går mod uret rundt i slotshaven og ned til Normandsdalen
Vi går herfra hen til Skipper Allé og hen til bilerne.
Vi kører ned til Skipperhuset og hører om Bådehus m.v.

Mellem kl 12:00 og 12:30 serveres smørrebrød i Skipperhuset. Prisen for traktementet både i Skipperhuset og caféen er 200kr. pr. person, som I skal betale. Drikkevarer betales herudover særskilt. Resten betales af Hemingwayklubben.

Turen op ad Skipper Allé kan måske for nogle synes lidt for streng. I så fald anbefales at fortsætte ned til Skipperhuset og så entrere med en af de øvrige deltagere om at blive kørt tilbage til parkeringspladsen til sin bil. Alternativt kan man droppe turen rundt i slotshaven og køre ned til Skipperhuset og få en forfriskning, indtil det øvrige selskab ankommer.

Noter venligst mobil nr.: for Niels og Peter, så I kan ringe til os under turen, såfremt noget uventet indtræffer:
Niels: 4031 1127 Peter: 4038 2207

Prisen for dette arrangement er:
Vandretur og kaffe kr. 25,00
Vandretur, kaffe og frokost kr. 200,00

Mobile Pay 2049 2054 (Søren Bek) eller bank 5501 konto 5080010701.

Tilmelding  senest fredag den 1. oktober kl. 18
Kun vandretur og kaffe tryk på
doodle
Vandretur, kaffe og frokost tryk på doodle

29. september 2021 – foredrag: Samtaleeffektivitet fra tidligere tider, som vi sammen kan genopdage og søge tilbage til. 

Ved John Bern Nielsen, Hemingway Club Greve

Citat: ”Jeg ved, du tror, du forstår, hvad du tror, jeg sagde, men jeg er ikke sikker på, om du er klar over, at hvad du har hørt, ikke er, hvad jeg mente.”
I en tid, hvor der nu kommunikeres på kryds og tværs i samfundet – og uendelig meget mere, end det skete i „gamle dage“, må vi nok konstatere, at der findes megen kommunikation, der ikke er præcis nok til at give modtageren den forståelse af budskabet, som afsenderen ønsker.
Kommunikationen kan let forfalde til kun at blive et noget overfladisk fænomen, som let kan forvirre eller fejlinformere, fordi den ikke giver en dybere forståelse af, hvad sagen egentlig drejer sig om.
Vi er kommet bort fra den måde, der blev kommunikeret på før i tiden.
Den gang, hvor man kunne sidde og få sig en god og dyb snak om dagligdagens oplevelser og problemer.

22. september 2021 – foredrag:  Irans nyere historie

Ved Søren Haslund

Et causeri om Irans nyere historie, regionale placering og den aktuelle politiske situation med hovedvægt på Søren Haslunds tre år som dansk ambassadør i Teheran.

15. september 2021 – udflugt: Hangar 2 – Værløse Flyhistorisk Hangar

Da vor tidligere forsøg på at besøge Hangar 2 den 28. oktober 2020 blev aflyst på grund af corona restriktioner prøver vi nu igen.
Hangar 2 – Værløse Flyhistoriske Hangar tilbyder en guidet rundvisning og besigtigelse af forskellige fly, bl.a. F-16 og F-35 Draken.

Besøget finder sted onsdag den 15. september 2021 og starter kl. 11.00.
Selve rundvisningen varer 1,5 time.
Vi mødes kl. 9.30 ved Byens hus, hvor vi fylder bilerne op og kører mod Værløse.
For dem, der vælger at køre direkte er mødetidspunktet kl. 10. 45 på denne adresse:
Hangar 2, Helikoptervej 2, Jonstrup, 3500  Værløse. Bemærk at der er noget vejarbejde i området.
Der er uddybende oplysninger om adgangsveje på hjemmesiden.

I kan læse mere på www.historiskhangar.dk

Efter rundvisningen er der mulighed for frokost og kaffe.

Prisen for dette arrangement er:
Rundvisning alene kr.30,00
Rundvisning, frokost, 1 øl/vand og kaffe kr. 130,00

Mobile Pay 2049 2054 (Søren Bek) eller bank 5501 konto 5080010701.

Tilmelding  senest torsdag den 9. september kl. 18
Kun rundvisning tryk på
doodle
Rundvisning og frokost tryk på doodle

8. september 2021 – foredrag:  Det ordentlige menneske

Ved Henrik Jensen

Ordentlighed er kittet i samfundet, i fællesskabet og vores omgang med hinanden. Når ordentligheden forvitrer, falder de forpligtende fællesskaber fra hinanden.

Det ordentlige menneske er et, som ikke bare kan opføre sig pænt og imødekommende over for andre, men som på mærkværdig vis er i stand til, i stort som småt, også at se tingene fra andres synsvinkel og forholde sig til sig selv med distance. Som kan se sig selv i forhold til pligten, og ikke bare til rettighederne. Som formår at trække grænser for sig selv, men vel at mærke også for andre. Som stiller rimelige krav til sig selv, og også til andre.

Det ordentlige menneske giver sit eget liv værdi ved at give andres liv værdi. Det er en genvej til fællesskab uden store ideologiske armbevægelser. Skønheden og tilfredsstillelsen ved at gøre sin pligt og at være der for andre er ikke uvæsentlig.

1. september 2021 – Foredrag: ”Forfatterdebut – hvor svært kan det være?”

Ved Niels Christian Larsen

Niels Chr. Larsen debuterede i 2019 med romanen ‘Egne rækker’. Han har siden udgivet flere noveller og er ved at afslutte første bind af trilogien ‘Lysets børn’.
Dette foredrag handler om hans debut, og der garanteres træk på smilebåndet.
Egne rækker er et humoristisk tidsbillede af livet i en vestjysk stationsby i 60erne, hvor vi møder en række personligheder som Bajong Åge og Skummeren.
I ‘Lysets børn’ følges en gruppe unge fra 1. real og op gennem livet. Første bind har titlen ‘Lysets børn – kinddans og fingersafari’.

25. august 2021 – foredrag: Novgorod 1998-1999, Mit møde med Rusland og russiske familier

Ved Jan Rubin

Jan Rubin vil i sit indlæg fortælle om sin tid i Novgorod i Rusland. Han var i 1998-1999 udstationeret som konsulent i 1½ år og bosat i Velikij Novgorod i Rusland, hvor han arbejdede på et EU finansieret erhvervsudviklingsprojekt. Han vil i foredraget give sin personlige beretning om det Rusland, han mødte, fortælle om nogle af sine oplevelser, og om de familier, han lærte at kende.

Jan Rubin er kemiingeniør fra DTU i 1970, og har arbejdet indenfor forskning og udvikling, teknisk salg og drift i levnedsmiddel- og farmaceutisk industri. På den baggrund blev Jan Rubin ansat som konsulent i Teknologistyrelsen under Industriministeriet, (senere i Erhvervsministeriet) og efterfølgende i Udenrigsministeriet, hvor han kom til at arbejde med finansiering af nye produkter og processer, udvikling af små og mellemstore virksomheder, erhvervsudvikling i Østeuropa og Sydafrika, eksportfremme samt IT-udvikling og -support. Jan Rubins karriere har ført til jobs og bopæl i USA, Rusland og Litauen.

18. august 2021 – foredrag: Fra opvækst i en flygtningelejr i Libanon til lokalpolitiker i Fredensborg Kommune

Ved Susan Daoud

Jeg er forfatter til bogen ” Vejen væk fra Baalbeck”, som er en personlig beretning om mit liv som flygtning. Bogen udkom i 2013. 2. udgave udkom i marts 2019.
Jeg blev født den 1. april 1980 i en libanesisk flygtningelejr. Jeg kom til Tønder/DK i 1992, blev student i 1999, færdiguddannet som farmakonom i 2002 og lægemiddelkonsulent i 2008. Først var jeg medlem af integrationsrådet fra 2006-2008 i Fredensborg Kommune og i november 2009 blev jeg valgt ind i byrådet i Fredensborg Kommune som den første kvinde med en anden etnisk baggrund. Jeg er stifter og formand for Fredensborg Multikulturel Kvindeforening. Jeg har modtaget flere priser, bI.a. Fredensborgs integrationspris, den palæstinensiske hæderspris og Samaa Cultural Society hæderspris. Og i 2016 var jeg nomineret til Årets person i Palæstina, Danmarks fællesskabspris i 2017 og til Årets Ildsjæl i 2019 og 2020.  

Et liv som flygtning er ikke et nemt og sjovt liv, men en hverdag med flere udfordringer, end de fleste mennesker kommer til at møde. Udfordringen er blandt andet at skulle falde til i et samfund, der er så forskelligt fra det man oprindeligt kommer fra.

Hvordan føles det pludselig at stå i Københavns Lufthavn som palæstinensisk flygtning fra en flygtningelejr? Hvordan tilegner man sig fra den ene dag til den anden en ny kultur, et nyt sprog og et nyt tankesæt?

Det er nogle af de spørgsmål som jeg med udgangspunkt i min selvbiografiske bog “Vejen væk fra Baalbeck” vil komme ind på i mit foredrag. 

I kan læse mere om mit foredrag og referencer her: 

http://www.suzandaoud.dk 

https://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/suzan-daoud-foredrag-om-eget-liv-som-flygtning/

Bogen er også velegnet som undervisningsmateriale på sprogskoler, folkeskoler, højskoler, gymnasier, universiteter og lignende.

11. august 2021 – foredrag: Snublesten, Den ”lille” historie om nazismen

Allan Henriksen fra Hemingwayklubben i Gentofte står for foredraget. Han er cand.mag. i historie og germansk filologi og har arbejdet i EU-Parlamentet og Folketinget samt været international sekretær for et større dansk parti. Desuden har han en baggrund som lektor og inspektor i den danske gymnasieskole.

Den 17. juni 2019 blev de første ”snublesten” lagt i København. Små guldbrosten med nogle få personoplysninger om et af nazismens ofre nedfældet i fortovet foran dennes sidste bopæl. “Sten mod glemsel”, kaldes de. På tysk ”Stolpersteine”.

Det begyndte i Berlin, mens Danmark var et af de sidste lande i Europa, de kom til.
Hvad er idéen bag disse sten, og hvilke skæbner gemmer der sig bag dem?
Oplægget vil fokusere på, hvordan det moderne Tyskland forsøger at bearbejde traumerne fra 2. verdenskrig ved bevidst at konfrontere den nazistiske fortid.

Det store jødiske mindesmærke midt i Berlin er et kendt eksempel, mens arbejdet med snublesten er foregået mere i det stille.  Udgangspunktet er en simpel menneske til menneske tilgang. F.eks. en interesse for tidligere beboere og deres skæbne under krigen i den lejlighed eller ejendom, hvor man selv bor.  Stenen og ofrets livshistorie hører sammen. Amatørforskning, hvor den lille og den store historie kombineres i denne for Tyskland så vigtige periode.
I Berlin deltager foredragsholderen selv i dette arbejde.

16. juni 2021 kl. 10 – Rundtur i Humlebæk med frokost

Bemærk tidspunkt!!

Ved Peter Aarby og Kim Winther Jensen, begge medlemmer af vores klub.

Vi mødes kl. 10 på parkeringspladsen nord for Gl. Humlebæk Kro, Humlebæk Strandvej 2A, 3050 Humlebæk.
Når vi er samlet, går vi op til Krogerup, hvor vi vil fortælle om Herregårdens historie.
Derfra går vi gennem skoven ned til Humlebæk Bymidte, hvor vi skal besøge Kulturstationen, som ligger i det tidligere posthus. Her vil formanden Lisbeth Valentin fortælle om Kulturstationens aktiviteter. Måske kommer vi også lidt ind på planerne for udvikling af bymidten. Vi får kaffe, te og lidt spiseligt.
Vi går videre gennem Hejreskoven ned til Louisiana, ned ad trappen, forbi roklubben og hen til Humlebæk havn og søen, som ligger mellem Louisiana og kirkegården. Vi fortæller om området undervejs.
Når klokken nærmer sig 12.30 bevæger vi os tilbage til Gl. Humlebæk kro, hvor vi spiser frokost.

Den samlede pris for arrangementet er 110 kr., som betales til Mobilepay 20 49 20 54 (Søren Bek). Beløbet dækker kaffe mm på Kulturstationen samt 3 stk. smørrebrød på Gl. Humlebæk kro. I prisen er fradraget et tilskud fra klubben på 50 kr.  Drikkevarer på kroen afregner vi hver især.

9. juni 2021 – Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud i 1990 (Mødet blev aflyst)

ved Anders Wejrup

Hvorfor gik det så galt, som det gjorde, og hvordan kunne den arbejdende bestyrelsesformand, Johannes Petersen, igennem mere end 30 år lyve, svindle og bedrage uden at nogen reagerede – hverken indenfor eller udenfor koncernen. Hvad var det han kunne, og hvorfor lod alle sig i den grad føre bag lyset? Hvorfor var der ingen i virksomhedens ”Drømmebestyrelse”, der reagerede trods de mange røde advarselslamper igennem årene?

Anders Wejrup tager os på en til tider uvirkelig tur rundt i Nordisk Fjer- universet og hilser på Solkongen Johannes Petersen og de mange skjulte millioner i Schweiz, Stråmanden på Isle of Man, Efterretningschefen & Rigsforstanderen, Rivieramanden, Mørkets Fyrste, Tryllekunstneren, Cowboy John, Faktura-kongen, New Jersey Mafiaen og flere andre.

Vi kommer helt tæt på storsvindleren Johannes Petersen og hører om fantastiske, ekvilibristiske, finansielle og regnskabsmæssige stunts som:

 • Hønsefjer, der blev tryllet om til edderdun
 • Falske fakturaer og ikke-eksisterende kontrakter på 3-cifrede millionbeløb
 • Bankgæld på 14 mio. USD, der forsvandt op i den blå luft
 • Operation Small Talk og en uventet gave på 100 mio. kr.
 • – og mange andre finansielle stunts, fortielser, løgne og manipulationer du ikke troede var mulige!

Om Anders Wejrup

Anders Wejrup har haft Nordisk Fjer sagen helt tæt inde på kroppen de seneste mere end 35 år. Fra 1988-1990 som adm. direktør i Nordisk Fjer Koncernen og som part i det retslige efterspil fra 1990-2002 – hertil sin personlig rutsjebane-tur fra direktør til ufrivillig indsat i Horserød Statsfængsel i 487 dage. Han var desuden en af de centrale kilder til bestsellerbogen: ”Bedraget – sagen om Nordisk Fjer”. Et fantastisk og svært forståeligt erhvervsdrama, som ændrede store dele af dansk lovgivning på erhvervsområdet (Lex Nordisk Fjer).

2. juni 2021 – foredrag: H.C. Ørsted og elektromagnetismen  

Ved Helge Kragh

H.C. Ørsted er verdensberømt for at have opdaget elektromagnetismen i 1820 og dermed lagt grunden til den elektriske og elektroniske tidsalder. Mindre kendt er hans næsten lige så vigtige opdagelse af grundstoffet aluminium. Men Ørsted var en mand af mange talenter og de begrænsede sig ikke til det videnskabelige område. Også som iværksætter, organisator, litterat og kulturpersonlighed var han en dominerende skikkelse i sin samtid. I foredraget vil der gives et bredt billede af Ørsted og hans centrale rolle i dansk kulturliv i første halvdel af 1800-tallet.

26. maj 2021 – foredrag:  Nationalisme og national identitet  

Ved Allan Henriksen

Hvis man i udlandet bliver udsat for at skulle præsentere sig selv, vil man formodentlig indledningsvis sige, at man er fra Danmark. Ikke at man er socialdemokrat, ikke at man er fra Lolland eller medlem af Folkekirken. På trods af individualisering og globalisering synes det nationale for de fleste stadig at være en central identitetsmarkør.

Nationen er mange steder kommet øverst på den politiske agenda. Med slagordet ”Make America great again! ”  blev Donald Trump blev valgt på løfter om at være folkets repræsentant mod den korrupte elite. I Storbritannien valgte et flertal at forlade EU, og også i Danmark er danskhed i de senere år blevet et vigtigt og hyppigt diskuteret emne.

Men hvornår opstår begrebet egentlig, og har danskerne altid været nationale? Hvordan har definitionen af danskhed ændret sig undervejs i historien, og i hvilket omfang har store omvæltninger som f.eks. nederlaget i 1864 påvirket den danske nationale identitet? I hvilket omfang giver begrebet mening i forbindelse med fejringen af det udsatte Genforeningsjubilæum den 15. juni 2021.?

 1. Monies: Episode fra soldaternes hjemkomst sep. 1949.

Allan Henriksen fra Hemingwayklubben i Gentofte står for foredraget. Han er cand.mag. i historie og germansk filologi og har arbejdet i EU-Parlamentet og Folketinget samt været international sekretær for et større dansk parti. Desuden har han en baggrund som lektor og inspektor i den danske gymnasieskole.

12. maj 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Borgmesteren har ordet

Ved Borgmester Thomas Lykke Pedersen

Status på kommunens tilstand
– Økonomi
– Byudvikling

Spørgsmål

5. maj 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Heraldik og det danske rigsvåben

Ved Troels Marcher

Siden de ældste tider har krigere udsmykket deres skjolde med farver, figurer og visuelle fortællinger. Denne praksis udviklede sig i middelalderen især hos adelsslægterne, der fik lavet våbenskjolde, der repræsenterede deres familie. Gennem foredraget vil vi dykke ned i denne praksis! Nærmere bestemt heraldikken og dens betydning.

Troels Marcher vil i et foredrag dele sin indsigt i historie og heraldik med os. Han vil komme ind på:

 • Hvad er heraldik?
 • Hvorfor og hvordan opstod heraldikken?
 • Hvad symboliserer heraldikkens farver og figurer?
 • Hvordan kan det være, at løver optræder i det danske rigsvåben?

Foredraget varer ca. 1 time og vil gennem fortælling og billeder berette om heraldikkens opståen, regler, symbolik og betydning. Desuden vil Troels vise os, hvordan Danmarkshistorien afspejler sig i kongevåbenet. Med baggrund i heraldikkens symbolverden vil han tage os på en rejse gennem Europas og Danmarks historie. Startende tilbage i middelalderen og sluttende med vor egen tid.

28. april  2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
En fortælling fra Grønland

Ved Jens Anton Hansen, medlem af Hemingway Fredensborg

Foredragets indhold
Jeg vil fortælle om perioden 1960 – 1963, hvor jeg var udlånt fra Post- og telegrafvæsenet i Danmark til Grønlands Postvæsen. Jeg havde til opgave, at få postvæsenet i Grønland til at fungere bedre. Jeg havde tilsynet med byerne i Grønland undtagen Nuuk og tog derfor på tjenesterejser både sommer og vinter. Tjenesterejserne foregik med forhåndenværende transportmidler hundeslæde, jeg kørte selv, men med forkører, fiskekuttere og passager- og fragtskibe. I 1968 vendte jeg tilbage til Grønlands Postvæsen  fra P & T som souschef. Jeg havde da bl.a. ansvaret for driften af posthusene i Grønland og var ofte på tjenesterejser til samtlige byer og baser. Jeg stoppede i 1996, hvor min stilling blev flyttet til Grønland og jeg ønskede ikke at flytte med. Jeg  var stadigvæk souschef og postinspektør.

Detaljeret info om Jens Anton
Født 21.05.36 fem km syd for den tyske højborg i Sønderjylland Tinglev og ca. 10 km nord for Flensborg.
Uddannelse: Uddannelsen for Post- og telegrafvæsenets embedsklasser 1. og 2. del og uddannelsen i offentlig forvaltning ved Københavns universitet.
Aktiviteter jeg har deltaget i:
– Formand for den grønlandske tjenestemandsforening.
– Formand for andelsboligforeningen Dannebo 1, Fredensborg.
-Formand for Fredensborg Amatørscene og amatørskuespiller. Har bl.a optrådt ved Højsager Mølle og i Slotsparken.
– Maling. Jeg har udstillet på Fredensborg Bibliotek sammen med andre.
– Har været fuglekonge for danske deltagere i fugleskydning Berleburg.
– Tog initiativ til etablering af Dronning Ingrids Anlæg i Fredensborg, hvilket udløste et kongeligt  håndtryk.
– Kursusleder Daghøjskolen , Hillerød emne: Kultur- og kulturformidling.
– Indehaver af Slotsklinikken , Fredensborg
– Formand for Blærekræftforeningen.
– Bestyrelsesmedlem FNYK (Fredensborg Ny Kunstforening).
– Næstformand i foreningen Yoga i Fredensborg.
Nuværende aktiviteter:
–  Formand for foreningen Lindehusets Venner.
– tovholder for sanggruppe i Lindehuset, Fredensborg.

21. april  2021 – Udendørsmøde ved Byens Hus Egedal (ingen betaling)
Mental sundhed og trivsel

Ved Peter Søndergaard og Lene Møller Christensen

Mental Sundhed og trivsel eller mangel på samme er et af de helt store temaer i vores samfund i disse år. Opmærksomhed på stress, ensomhed og depression er desværre vokset i takt med, at COVID-19 har lukket mange af vores fællesskaber ned. Men hvad er mental sundhed og hvordan kan man tage var på sin egen mentale sundhed?

Et forsknings- og oplysnings-program under Syddansk Universitet og Statens Institut for Folkesundhed har arbejdet med konceptet ABC for Mental Sundhed, som står for:
A – : Gør noget aktivt
B – : Gør noget sammen med andre
C – : Gør noget meningsfuldt
Som så mange ting er ABC for Mental Sundhed forholdsvist enkelt at forstå, men ganske udfordrende at omsætte til praksis.
Dette lidt anderledes Henmingway Klub-møde vil foregå udendørs og det skyldes bl.a., at det har en positiv effekt på vores mentale sundhed, når vi opholder os i naturen  – både i selskab med os selv og andre. I naturen er der gode muligheder for at være både nærværende, opmærksom og kreativ.
Mødet indledes med et par korte oplæg ved erhvervspsykolog, Lene Møller Christensen og leder af Frivilligcenteret, Peter Søndergaard og så vil der på en inspirerende gå-tur være plads til den gode samtale om livskvalitet, fællesskaber og aktivt seniorliv med et par andre “Hemingway´ere”.
Vi (Lene og Peter) glæder os til en sjov og udfordrende tur med Hemingway klubben.
Lene Møller Christensen er cand.psych.aut. og har haft egen virksomhed siden 2007. Lene blev frivillig i Frivilligcenteret i Fredensborg Kommune i 2017.
Peter Søndergaard er teolog og har været folkekirkepræst i 13 år inden han i 2017 blev leder af Frivilligcenteret i Fredensborg Kommune.
Vi mødes kl. 9.30 uden for vores sædvanlige lokale i Egedal Byens Hus.
Vejrudsigten ser pt fornuftig ud, men ændres udsigten til storm og regn/sne udskyder vi arrangementet til bedre tider.

14. april  2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Det nye supersygehus i Hillerød

Ved Henrik Schødts, tidligere projektchef på byggeriet

Foredraget vil komme ind på:
– de grundlæggende forudsætninger for sygehusets størrelse og placering
– hvilke behandlingsmæssige specialer vil sygehuset omfatte, og er der nogle
behandlingsformer, der ikke vil findes på sygehuset
– hvordan vil infrastrukturen blive opbygget omkring sygehuset, transport til og fra
– hvilke forskningsmæssige institutioner, der vil blive knyttet til sygehuset
– hvilke visioner, der er om den fortsatte udvikling af sygehuset.

31. marts 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Du er hvad du spiser: Om Hvordan geologer kan gøre nytte i arkæologi og medicin

Ved Bjørn Buchardt Westergaard, lektor emeritus i geologi

Geologer har i mange år anvendt avancerede analysemetoder (massespektrometri) til bl.a. aldersbestemmelse af gamle prøver. I de senere år er disse metoder blevet udbredt til andre faggrupper, ofte i samarbejde med geologer.
I dette foredrag vil jeg give eksempler – dels fra min egen forskning, dels fra kollegers undersøgelser – på brug af geologiske analysemetoder i medicin og arkæologi.
Jeg vil fortælle om hvordan isotopanalyser af vores negle og hår kan fortælle om hvad vi spiser. Er vi veganere, kød- eller fiskespisere? Spiser vi kartofler, majs eller sælkød? I et stort studie af negle fra grønlændere har vi påvist sammenhæng mellem kostmønstre og folkesygdomme. Vi har også benyttet metoden i arkæologiske koststudier.
Jeg vil komme ind på historien om Egtved-og Skrydstruppigerne, hvis oprindelse blev undersøgt af professor Karin Frei fra Nationalmuseet. Ved hjælp af strontiumisotop analyser af Egtvedpigens tænder kunne Karin vise, at pigen ikke var vokset op i Danmark, men kom fra Mellemeuropa. Denne konklusion er der stor uenighed om.
Og hvad er så isotoper? For at forstå det hele vil jeg selvfølgelig også fortælle lidt om baggrunden for vores analyser.


24. marts 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
EU efter brexit

Ved Stina Soewarta, EU’s repræsentant i Danmark

Stina Soewarta er EU’s repræsentant i Danmark siden September 2016. Før det har hun en lang karriere i Bruxelles bag sig, med så forskellige områder som energi, miljø, udviklingsbistand og kommunikation som arbejdsområder. Hun har også være ansat i både Landbrugs og Udenrigsministerierne inden da. Hun er jurist fra København og Lunds universiteter. Barnefødt og opvokset på Falster er hun student fra Kaj Munks gamle skole – Nykøbing Katedralskole.

Stina vil fortælle om EU efter Brexit – men i lige så høj grad hvad der førte til Brexit. Den diskussion har man måske hørt før, men Stina vil give en anderledes vinkel på EU’s historie og hvorfor udfaldet af forhandlingerne måtte blive som de blev set ud fra de værdier, EU er bygget på. Selvom man tror man ved alt om både EU og Brexit, ja så er der nyt at lære, måske også om Danmark……

17. marts 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Dansk økonomi i Corona’ens skygge:
Er der råd til den grønne omstilling?

Ved Jesper Jespersen, Professor Emeritus, Roskilde Universitet

Blå bog.
Født 1948. Professor(em), dr. scient. adm. Roskilde Universitet.  PhD-international økonomi, Det europæiske Universitet, Firenze. Tidligere beskæftiget i Det økonomiske Råds sekretariat, Copenhagen Business School, samt gæsteforsker ved University of Cambridge.

Han er aktuel med bogen ’Vækstøkonomi på vildspor’, 2019 og har ’Kriseøkonomi og Klimagæld – hvor kommer pengene fra? under udgivelse, april 2021.

Dagens Program
1. Samfundsøkonomi er ikke en eksakt videnskab.
2. Kort status over, hvor står dansk økonomi lige nu: Betydeligt produktionstab, der forsvinder af sig selv?
3. Hvorledes opgøres det økonomisk politiske råderum?
Pause
4. Hvorledes kan en mere aktiv finanspolitik i DK og EU bidrage til at mindske problemet
5. Hvor skal pengene komme fra?

10. marts 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Humor i transit – Et foredrag om flygtninge i Grækenland

Ved antropologerne Julie Agger Johannessen og Emilie Gad

I sensommeren 2019 drog vi afsted til Athen i Grækenland på 3 måneders feltarbejde, i forbindelse med vores kandidat i antropologi på Københavns Universitet. Feltarbejdet dannede grundlaget for vores efterfølgende speciale. Vi ønskede at undersøge flygtninges hverdagsliv og udsatte situation, ansporet af hvad vi oplever som et ensidigt og generaliseret fokus på emnet i medier og politisk debat. Det meste af feltarbejdet tilbragte vi med en vennegruppe af syriske flygtningefamilier, og vi blev optaget af deres sociale fællesskab og hvad det gav dem. Humor kom især til at spille en stor rolle.
I foredraget vil vi både kort redegøre for den generelle flygtningesituation i en græsk kontekst, men især vil vi berette om de nære menneskelige oplevelser fra flygtninges hverdag i transit. Derudover vil vi selvfølgelig give et indblik i antropologisk metode og videnskabelig tilgang.

Kort om os: Begge født i 1992 og opvokset på Fyn. Vi har fulgtes ad siden vi startede på bacheloren i antropologi i 2014 og har eksempelvis begge foretaget feltarbejde på Færøerne og i Kenya. Vi skrev vores bacheloressay sammen om irakiske kvinders integration i København og har nu skrevet speciale sammen om syriske flygtninge i Grækenland. Så man kan sige vi har fulgtes igennem tykt og tyndt.

3. marts 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Materialer, kemi der berører dig

Ved Kjeld Schaumburg, Professor emeritus

Ting vi benytter, er fremstillet af materialer. Der har været en tro på, at naturen havde uudtømmelige resurser som vi kunne udvinde. Med den stigende befolkning og vore behov for bedre leveforhold, er det ved at blive klart, at de globale tilgængelige resurser er begrænsede. I foredraget vil nogle eksempler på materialer blive diskuteret, herunder  begrænsningen i de tilgængelige mængder, deres recyckling og deres miljøpåvirkning. Nye materialer og nye måder at anvende gamle materialer på vil blive omtalt. Formålet med foredraget er at vise at kemi er en væsentlig faktor i optimeringen af de betingelser hvorunder fremtidige generationer kommer til at leve.

24. februar 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
50 år i krig og fred

Ved journalist Jens Holsøe

Jens Holsøe, født 1937. Student Holte Gymnasium 1955. Berlingske Tidende 1956-58. Værnepligt 1958-59. FNs assistent Information Officer i Mellemøsten 1959-61. Nordisk Pressefoto 1961-63. Pressesekretær på den britiske ambassade 1963-70. Politikens udlandsredaktion 1970, fra 1973 bladets London-korrespondent til 1975.
Redaktionssekretær og fra 1978 til 88 på den politiske redaktion på Christiansborg med speciale i forsvars- og sikkerhedspolitik. 1990-91 baltisk medarbejder. Kronik- og debatredaktør 1992-94. Fra 1994 til 2004 senior udenrigsmedarbejder hovedsagelig udsendt til Balkan og Mellemøsten. Fast ophold i Kroatien-Bosnien 1995-96. Dækkede urolighederne i Albanien, Kosovo og Serbien frem til min pension fra Politiken i 2004.
Det er sådan mit cv i komprimeret form. I mange år var jeg med i en lille gruppe medarbejdere på Politiken, der kunne blive udsendt til hurtigt opståede brændpunkter. Jeg dækkede Indien-Pakistan krigen i 1971, Watergate i en måned i 1973, hvor jeg var vikar i Washington, utallige ture til Israel, Libanon, Jordan, Saudi Arabien, når ballonen gik op, rejste med udenrigsministre rundt omkring, var med på NATO rundrejser i USA, Tyskland Middelhavet m.v. Fløj med et F-16 fly, og besøgte NATO anlæg fra Kirkenes til Sicilien. Dækkede de to topmøder mellem Reagan og Gorbatjov i Geneve og Reykjavik. Var en måned i Saudi Arabien efter Iraks invasion af Kuwait i 1990.
Startede med at redigere i bly med rigtig gammeldags typografer og endte med satellit telefon og computer.
Har også indlagt nogle betragtninger om journalistik før og nu, hvor de sociale medier har skabt noget nær et informationskaos, hvor pjat, sladder og fake news er ved at overtage dagsordenen.

17. februar 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Bedsteforældrenes klimaaktion

Ved Michael K. Nielsen

Michael, der er pensioneret ingeniør, har fundet sammen med andre aktivister i samme aldersklasse for at prøve at finde ud af, hvad vi kan gøre for at forbedre det klima, vi giver videre til vores børnebørn.
Første afdeling af foredraget har temaet: ”Hvad er alt det klimahalløj for noget?” Michael har hertil skrevet en sang, som vil blive udsendt, og som han spiller på sin guitar og som vi skal synge med på.
Anden afdeling har temaet: ”Hvad kan/vil man gøre for at mindske CO2 udledningen?”
Hertil har Michael skrevet endnu en sang, som vi skal synge med på.

10. februar 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Druideordenen

Ved Peder Fløjborg, medlem af Hemingway Fredensborg

To af vore klubmedlemmer har tidligere fortalt os om og taget os med til henholdsvis Den Danske Frimurerorden og Odd Fellow Ordenen.
Denne gang vil vores medlem Peder Fløjborg fortælle os om sit medlemskab af Den Danske Druideorden.
Informationer om denne Orden kan findes her:

https://druideorden.dk/p/om-druideordenen

Han har været medlem af Druideordenen siden 2006.
Erhvervsmæssigt har Peder i årene 1967 til 1982 været beskæftiget i flyvevåbnet med kommunikation mellem Nato enheder. Arbejdsstederne har primært været Flyvertaktisk Kommando i Karup og Natos Hovedkvarter i Kolsås i Norge.
Fra 1982 til sin pensionering i  2018 har han arbejdet med IT i ØK samt offentlige institutioner.
Siden 2019 har han hentet mad for Madkassen i Nivå.
Han er samboende med Gitte i Espergærde.
Hans motto er: Jo ældre man bliver, jo bedre kan man huske alt det der ikke er sket ????

3. februar 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Fredensborg kommunes seværdigheder

Ved Peter Aarby, som blandt meget andet er medlem af Hemingway Fredensborg.

Fredensborg Kommunes seværdigheder omfatter meget mere end Fredensborg Slot, Louisiana, Teglværksmuseet og Nivågård for at nævne de seværdigheder, som oftest omtales.
På Fredensborg Museum i Auderød er beskrevet hele 140 såkaldte historiske seværdigheder, og der mangler fortsat at blive føjet ca. 50 yderligere til databasen, før man kan hævde, at kommunen er nogenlunde dækket. Seværdighederne er indlagt i en elektronisk database, som let, i form af tekst og billeder, kan tilgås af publikum via en interaktiv skærm.
Selvom man ikke er historisk interesseret, er en rundtur til seværdighederne alligevel en berigende oplevelse, fordi vi befinder os i en af landets landskabeligt flotteste kommuner, der på rejsen til seværdighederne bringer os gennem stærkt varierede landskaber med interessante lokaliteter, flotte udsigter og panoramaer både over land, sø og hav.
Foredraget viser nogle få af disse historiske seværdigheder i form af en række billeder, og jeg vil under fremvisningen supplere med nogle bemærkninger om stedernes historie og betydning for vores egn og land.

27. januar 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Retsopgøret efter besættelsen

Ved Peter Birkelund

I 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet efter fem lange besættelsesår.
De første efterkrigsår var præget af retsopgøret mod de mange danskere, som på forskellig vis havde arbejdet for tyskerne under besættelsen.
Det skete med en række tillæg til straffeloven, hvorefter bl.a. tysk krigstjeneste på Østfronten, uniformeret vagttjeneste, deltagelse i bekæmpelsen af modstandsbevægelsen og angiveri blev straffet hårdt – fra 4 år til dødsstraf.
Foredraget vil sætte fokus på Retsopgørets baggrund, forløb og afslutning.
Og tillader tiden det, vil jeg gerne give en introduktion til de mange hyldemeter arkivalier, der blev produceret i forbindelse med Retsopgøret, som i dag findes på Rigsarkivet.

Foredragsholder: Peter Birkelund, arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet i København.
Har i de sidste knap 40 år beskæftiget sig med Besættelsestiden og skrevet flere bøger om især Modstandsbevægelsen.

20. januar 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
En verdensberømt væremåde

Ved Michael Meinhardt
Foredragsholder, forfatter og konsulent med eget firma MOVING YOU MOTIVATION

Michael har i mere end 20 år turneret med et kursus om en fiskeforretning i Seattle, der hedder Pike Place Fish. Det har han gjort fordi fiskeforretningen havde udviklet en adfærd, der blev så berømt, at virksomheder og enkeltpersoner over hele kloden faldt pladask for deres praktiske måde at være nærværende på, at lege på, at vælge deres adfærd på og at gør kunderne glade på. Fire små praksisser, som fiskehandlerne og vi omgående kunne tage i brug. Dette holder Michael foredrag om. Vi der ’møder op’ bliver ikke helt anonyme tilhørere, men bliver involveret på en passende måde.

BOOST Read about training workshop for leaders/Læs mere om workshop for ledere.
FISH! Dive deepter into FISH! culture/Dyk ned i FISH! kulturen.
TOOLS Choose your culture-tool/Vælg dit kultur redskab.
HappyOrNot Measure, follow and develop/Måle, følge og forbedre med HappyOrNot.

13. januar 2021 – foredrag (Zoom – ingen betaling)
Fra start gennem vækst via aktiesalg til tiden efter

Ved Niels Klagenberg, medlem af Hemingway Fredensborg

Jeg er elektronik-nørd, søn af en elektroingeniør og uddannet på DTU som svagstrømsingeniør 1976.
I min familie var der nogle selvstændige og iværksættere, som fortalte røverhistorier om disse muligheder gennem min barndom. Historierne blev til en drøm hos mig om at starte egen virksomhed.
Efter et par år som ansat i danske elektronik og softwarevirksomheder grundlagde jeg sammen med 3  “elektronik/software tosser” 1. januar 1986 selskabet Crysberg. Det blev til til et firma, som vi gjorde til verdens førende producent af et styringssystem for mere effektiv kunstvanding af professionelle vandingsanlægs. Med global distribution til golfbaner, landskaber og landbrug.
I 2016 solgte vi som et ejermæssigt generationsskifte alle aktierne til den svenske industrikoncern Indutrade AB. Og jeg fortsatte som direktør til min pensionering 4,5 år senere.
Min præsentation handler om denne rejse med et par nedslag på afgørende begivenheder.

6. januar 2021 – foredrag
Afholdes som Zoom-møde, ingen betaling til Søren
Fortæl dit liv. Sådan skriver du dine erindringer

Ved Marie Østergaard Knudsen

Skriv ikke alt, du kan huske, men det, du ikke kan glemme. Foredraget giver inspiration til at komme i gang med at skrive dine erindringer. Marie Østergaard Knudsen præsenterer sin metode, der er overskuelig og som skaber læsevenlige tekster. Historier, som dine omgivelser gerne vil læse, og som dine børn, børnebørn og nære kan have til eftertiden. Det at skrive om sit liv rækker både bagud i tiden og peger fremad mod det liv, der skal leves. Fokus er glæden ved at skrive. Den kan alle finde.

Marie Østergaard Knudsen er cand.mag. i litteraturvidenskab, journalist og forfatter. Hun har i en årrække afholdt kurser i kunsten at skrive sine erindringer. Hun holder både foredrag og længevarende kurser i emnet.

Kontakt: +45 61744567 marie@skrivditliv.nu

2. december 2020 – foredrag
Astronomi

Ved Karsten Christiansen

Hermed lidt om hvad foredraget vil komme til at handle om.

 • Hvad er der derude.
 • Er det et stille uforanderligt rum eller er det et vildt og voldsomt sted.
 • Vores forståelse af universet i dag.
 • Supernovaer
 • Universets udvidelse
 • Mørkt stof og mørk energi
 • Liv på planeter om andre stjerner.
 • Og meget andet. Hvad vi nu når.

25. november 2020 – foredrag
Historien om Værløse Tårn, flyvekontrol i Danmark og Europa og om Mogens Houman

Ved Mogens Houman

Hør den dygtige formidler Mogens Houman fortælle historien, og vise billeder,
om Værløse Tårn samt flyvekontrol i Danmark og Europa.
Mogens Houman er manden med en fortid som bankmand, sanger, skuespiller, musiker – suppleret med en baggrund som civil pilot, militær flyveleder, linjeofficer indenfor flyvekontrol, en international baggrund, der rækker langt og bredt, samt tjeneste som lærer og skoleleder.
Desuden universitetsuddannelse i psykologi, pædagogik, økonomiforvaltning, statsvidenskab og virksomhedsledelse.
Og så lyser det ud af ham, at han elsker at optræde.
Mogens Houman er i sandhed ikke en pensioneret statstjenestemand – han er i dag 72 år, og beskæftiger sig med foredragsvirksomhed omkring flyvekontrol, udgivelse af lærebøger, madopskrifter og novellesamling, lobbyvirksomhed, assistance til ruteplanlægningen hos Transport Nord i Nørresundby, konsulentbistand vedr. regulering af bramgæs for Aarhus universitet, og konsulentarbejde vedr. bedring af omdømmet for Norsk opdrættet laks fra Leroy Seafood A/S i Bergen.
En mand der med rette kan tilskrives mottoet: Man kan, det man vil.
Nåh ja, så er han også slået til Ridder af Dannebrosordenen af Hendes Majestæt Dronning Marethe, og var af Furesø Kommune nomineret til Årets Kulturpris i Kommunen i 2019. Desuden er Mogens 5 led efter Lensgreve Mogens Christian Kragh-Juel-Vind-Friis af Frijsenborg, men det har ikke givet ham fine fornemmelser. Han er den ”bonderøv”, vi alle kender.
Efter 40 år i Forsvaret, hovedsaligt indenfor flyvekontrol, sluttede han med 18 års tjeneste som den øverste kommanderende for militær flyvekontrol ved Eskadrille 515 i Kastrup, med ansvar for samarbejde med den civile sektor, samt uddannelse og efteruddannelse af alle militære flyveledere i Danmark.
Herunder mange tjenesteperioder i udlandet samt udenrigsministeriet samt rådgivning til nye NATO lande.

Uddrag af et meget, meget langt CV …
1966 – 1968 Pilotelev Aviation Training Kastrup
1969 – 1970 Flyvelederelev Jonstrup
1969 – 1983 flyveleder Skrydstrup, Karup, Værløse, Vandel, Aalborg m.fl.
1983 – 1990 Uddannelsesleder flyvelederuddannelsen Kastrup og Luxembourg.
1990 – 1991 Sagsbehandler Forsvarskommandoen.
1990 – 1991 Forbindelsesofficer til Statens Luftfartsvæsen.
1990 – 2008 Eskadrillechef Eskadrille 515 Kastrup, samt supplerende chef for områdekontrolcentralen i Kastrup. (Chef for al lufttrafik i Danmark).”

11. november 2020 – foredrag
Amerika – Home of the Hamburger

Præsenteret af Thorkild C. Bøg-Hansen, 81 år, PhD, tidligere underviser og forsker.

En personlig beretning om en skoledrengs rejse til og igennem Amerika, 1956-57, med mødet med amerikansk kultur og amerikanske personligheder. Med tråde op igennem skoledrengens liv lige til i dag, en uge efter det mest betydningsfulde præsidentvalg i USAs historie. Med nedslag på oplevelser af amerikanere og det amerikanske samfund og meget mere.

Tilmelding  senest tirsdag den 10. november kl. 18 via doodle

4. november 2020 – foredrag
”Fidelio” i 250-året for Beethovens fødsel

Ved Peter Filtenborg, tidligere radiovært på P2.

Beethoven skrev én opera ….fire gange. Så meget bøvlede han med ”Fidelio”, at han skrev den om flere gange. Han kæmpede med at give idealerne frihed, lighed, broderskab fra den franske revolution et dramatisk udtryk. Først kaldte han operaen ”Leonore” og fokuserede på den kvindelige helt. Senere omdøbte han hende og operaen til ”Fidelio” og skrev bl.a. endnu en ouverture til den. Men han var stadig ikke tilfreds og værre bliver det, da hans helt Napoleon udråbte sig selv til kejser….”Så er også han kun et menneske!” rasede Beethoven, krassede tilegnelsen af sin 3. symfoni til Napoleon ud og kaldte den i stedet ”Til minde om en stor mand”, ”Eroica”. Og sin musik ville han ikke have opført for franske officerer, da Napoleons hære besatte Wien. Da én af hans mæcener, fyrst Lichnowsky ville tvinge ham til at spille for franske officerer, gik Beethoven i åben konfrontation med fyrsten og forlod hans palads med eder og forbandelser og smækkede døre.

Sådan kæmper historiens første “frie” komponist med sine omgivelser og sin musik, en kunstnerisk frihedskamp der kommer til bevægende udtryk i hans eneste opera, ”Fidelio”.

28. oktober 2020 – udflugt (Denne udflugt blev aflyst pga Corona)
Hangar 2 – Værløse Flyhistorisk Hangar

Efter 2 spændende foredrag af Michael Huusom er vi nu fuldt uddannede ”piloter” og er parate til at finde ud af, hvad vi kan bruge vor  ”uddannelse” til. Hvilket fly skal vi investere
i ?
Vi har nu mulighed for at besøge Hangar 2 – Værløse Flyhistoriske Hangar, der tilbyder en guidet rundvisning og besigtigelse af forskellige fly, bl.a. F-16 og F-35 Draken.
Efter rundvisningen er der mulighed for frokost og kaffe.

Prisen for dette arrangement er:
Rundvisning alene kr. 30,00
Rundvisning, frokost, 1 øl/vand og kaffe kr. 130,00

Besøget finder sted onsdag den 28. oktober 2020 og starter kl. 10.30.
Selve rundvisningen varer 1,5 time.
Vi mødes kl. 9.30 ved Byens hus, hvor vi fylder bilerne op og kører mod Værløse.
For dem, der vælger at køre direkte er mødetidspunktet kl. 10. 30 på denne adresse:
Hangar 2, Helikoptervej 2, Jonstrup, 3500  Værløse.

Der er uddybende oplysninger om adgangsveje på hjemmesiden.
I kan læse mere på www.historiskhangar.dk

Tilmelding og betaling senest den 19. oktober kl. 18.00.
Mobile Pay 2049 2054 (Søren Bek) eller bank 5501 konto 5080010701.
Benyt den ene af følgende to muligheder:

Tilmelding  til rundvisning alene via doodle
Tilmelding  til rundvisning og frokost via doodle

21. oktober 2020 – foredrag
Michael tryller med TRUXAs numre og fortæller om TRUXAs liv og karriere

Ved Michael Frederiksen

Michael tryller med TRUXAs numre og fortæller om TRUXAs liv og karriere med udgangspunkt i biografien “TRUXA – en biografi” som Michael har forfattet i anledning af TRUXAs 100 års jubilæum.

 

“Den er guld værd… anbefales!” lektør Lars Ovesen

TRUXA ryddede avisforsider i 5 årtier, var en mester til PR, en pioner indenfor TV-underholdning i Skandinavien, fik afskaffet forlystelses skatten, tryllede, forudsagde tipskuponen, kørte blindkørsel på Rådhuspladsen og lavede tankelæsning med Gulli, hans svenske kone. Han havde en affære med den dansk/svenske spion, Jane Horney, der blev likvideret med 2 nakkeskud i 1945 af modstandsbevægelsen på Øresund. Han var ven med Ib Schønberg, Volmer Sørensen og Poul Bundgaard, og der er mange anekdoter om deres utrolige oplevelser.

Michael modtog TRUXAs Mindelegat i september 2019 på Cirkusmuseet. Andre modtagere af legatet er: Benny Schumann, Søren Pilmark, Sanne Salomonsen m.fl.

Der er også et par links her:

MICHAEL TRYLLER SOM TRUXA (TV2Lorry)
https://www.youtube.com/watch?v=y0xDG3DKxyI&feature=youtu.be

TRUXA TRYLLER
https://www.youtube.com/watch?v=jbEepfCtuys

14. oktober 2020 – foredrag
Blekingegadebanden
Ved Finn Orbe

Med udgangspunkt i Peter Øvig Knudsen og Jørgen Moos´s bøger om Blekingegadebanden gennemgås hele historien om denne danske celle, som kom til at spille en betydelig rolle i den danske historie omkring terror i Verden.
Foredraget vil være opbygget som en gennemgang af bøgerne, idet de historiske kapitler tegner et sammenhængende billede af hvad der fik 6/7 mænd til at leve et dobbeltliv med meget personlige konsekvenser for dem men så sandelig også for Danmark.
Vi følger (næsten) slavist bogens opbygning hvor dette er relevant, men vil især også dvæle omkring det held, som bevirkede at man i det hele taget fik dem arresteret og senere dømt, dog ikke efter terrorparagraffen, hvilket også undrede og fortsat undrer mange, med baggrund i historien.
Jeg har i anledning af den nuværende ”sexisme” kampagne omkring mænd, udbygget kapitlet ”kønnenes kamp” lidt i forhold til hvad jeg tidligere har fortalt for at perspektivere hvordan historien (desværre) gentager sig.
Derudover vil der være informationer af en mere personlig karakter, idet jeg både har talt med PØK og JM i forbindelse med mit foredrag, der er kommet i stand eftersom HC ikke kan betale honorar til de to forfattere hvorfor jeg besluttede at lave mit eget.
Bogudgivelsen afstedkom en offentlig undersøgelse af myndighedernes eventuelle muligheder for at have fanget dem tidligere og denne rapport i 7 bind, vil også delvis blive afdækket.

7. oktober 2020 – foredrag
Tegneren Jens Hage fortæller om ”Humor, politik og menneskekundskab”

Alle står for skud, høj som lav, når Hage retter blikket mod det danske samfund. Politikerne revses i demokratiets tjeneste. Og vi følger kønsrollernes udvikling og danskernes rolle i en stadig mere global verden. Tilsammen udgør Hages tegninger et stykke Danmarkshistorie tilsat humor, bid, erotik og menneskekundskab. Hans enkle streg gør os klogere på os selv, hinanden og den tid, vi lever i.
Jens Hage er bl.a. kendt for sine tegninger i den årlige udgave af Blæksprutten samt på bagsiden af Berlingske.

Han havde for nylig en udstilling på Nivaagaards Malerisamling. Ved ferniseringen dukkede flere af hans ”ofre” op i form af kendte politikere, som i rosende vendinger kommenterede hans fine satiriske streg.

30. september 2020 – foredrag
Sandfærdige historier fra et spændende liv (2.del)
Ved Michael Huusom

Her kommer 2. del af Michael foredrag, hvor Michael fortæller om oplevede tornadoer og oversvømmelser i Texas, krigen på Balkan, historier fra Grønland, moskusoksejagt, kryolitminen og ikaitter i Ivittuut Kommune og om OECD-traktaten ”Open Skies”.

Vi skal naturligvis høre lidt om livet som jagerpilot … katapultsæde, undertrykskammer, centrifuge og flyoperationer under den kolde krig.

Michaels morale med disse to foredrag er:
Alle har et spændende liv … skriv din livshistorie.

Michael har bl.a. været flyveinstruktør på jetfly i USA i 2 perioder a 4 år og har uddannet mange af de danske jagerpiloter, der senere har deltaget i forskellige operationer rundt om i verden. Så sent som 25. oktober 2019 var han (nu 73 år ung) tilbage i Texas for at holde tale til NATO´s 26 allernyeste piloter.

Kostskoleelev 1956              Teenager i Australien 1961             Ung pilot i Texas 1968

Michael Huusom er født i 1946 og har, grundet faderens arbejde som udlandsrejsende civilingeniør, bl.a. gået i skole i Grønland, i Tyrkiet og Australien samt fire steder i Danmark. Efter MAT/FYS-studentereksamen fra Marselisborg Gymnasium, Aarhus, og et kort ophold på Aarhus universitet, sendte sessionen ham til Flyveskolen på Avnø og derfra til videreuddannelse i USA som jagerpilot i Det danske Flyvevåben.

I sin 40-årige karriere har Michael indtaget en lang række ledende stillinger, til og med oberstniveau, inden for Flyvevåbnet i Danmark og på Grønland, samt i NATO og FN-regi; blandt andet i USA, Tyskland, Polen, Estland og i Bosnien-Herzegovina.
Michael Huusom er tildelt flere hæderstegn fra ind-og udland, og er Ridder af Dannebrog. Michael Huusom blev i 2006 pensioneret som 60-årig.

Michael Huusom er i dag medlem af Fredensborg Kommunens folkevalgte Seniorråd og næstformand i Ældre Sagens lokalafdeling Fredensborg.

23. september 2020 – foredrag
Sandfærdige historier fra et spændende liv (1. del)
2. del af foredraget finder sted 30. september 2020
Ved Michael Huusom

Her kommer (1.del) medlem af Hemingway klubben, pensioneret jagerpilot Michael Huusom og beretter via PowerPoint slides, om nogle af kapitlerne i hans livshistorie. Vi skal bl.a. høre om oplevelser i Grønland, om skolegang på en militær ”Koranskole” i Konja, Tyrkiet, om kostskoleophold på Tølløse Mellem og Realskole som 10-årig, om 2 års ophold i det øde Vest-Australien.

Michaels morale med disse to foredrag er:
Alle har et spændende liv … skriv din livshistorie.

Michael har bl.a. været flyveinstruktør på jetfly i USA i 2 perioder a 4 år og har uddannet mange af de danske jagerpiloter, der senere har deltaget i forskellige operationer rundt om i verden. Så sent som 25. oktober 2019 var han (nu 73 år ung) tilbage i Texas for at holde tale til NATO´s 26 allernyeste piloter.

Kostskoleelev 1956              Teenager i Australien 1961             Ung pilot i Texas 1968

Michael Huusom er født i 1946 og har, grundet faderens arbejde som udlandsrejsende civilingeniør, bl.a. gået i skole i Grønland, i Tyrkiet og Australien samt fire steder i Danmark. Efter MAT/FYS-studentereksamen fra Marselisborg Gymnasium, Aarhus, og et kort ophold på Aarhus universitet, sendte sessionen ham til Flyveskolen på Avnø og derfra til videreuddannelse i USA som jagerpilot i Det danske Flyvevåben.

I sin 40-årige karriere har Michael indtaget en lang række ledende stillinger, til og med oberstniveau, inden for Flyvevåbnet i Danmark og på Grønland, samt i NATO og FN-regi; blandt andet i USA, Tyskland, Polen, Estland og i Bosnien-Herzegovina.
Michael Huusom er tildelt flere hæderstegn fra ind-og udland, og er Ridder af Dannebrog. Michael Huusom blev i 2006 pensioneret som 60-årig.

Michael Huusom er i dag medlem af Fredensborg Kommunens folkevalgte Seniorråd og næstformand i Ældre Sagens lokalafdeling Fredensborg.

16. september 2020 – udflugt

Fredensborg Møllelaug, Karlebo Mølle og Karlebo Kro
Ved vores medlem Peter Aarby.

Vores afdeling har indgået aftale med Fredensborg Møllelaug og Karlebo Kro om et besøg på Karlebo Mølle med efterfølgende frokost på Karlebo Kro onsdag den 16. september 2020. Vi forventer, at Coronasituationen er så meget under kontrol til den tid, at det er fuldt forsvarligt at gennemføre arrangementet. Såfremt vinden blæser tilstrækkelig, vil vi prøve at få møllen til at ”køre.”

Tidsplanen for vores tur ser således ud:
9:30 Vi mødes som sædvanligt på Egedal Byens Hus.
9:45 Peter Aarby fortæller lidt om møllernes historie i Fredensborg Kommune. Peter er bestyrelsesmedlem i Karlebo Lokalhistoriske forening og har blandt andet holdt foredrag og skrevet om møllernes historie i vores kommune
10:45 Vi begiver os i bil til den nyrestaurerede Karlebo Mølle.
11:15 Elton Seierø og Peter Aarby viser rundt på møllen. Vi skal være indstillet på at fordele os i hold, så kun 10 ad gangen er på hvert af lofterne. 

12:15 Vi ankommer til Karlebo Kro, hvor der serveres en lækker kroplatte.

Parkeringsmulighederne ved møllen er ikke overvældende, så hvis I kan blive enige om at køre sammen, vil det være en fordel. Oplys derfor ved tilmelding til Peter (paarby@post.tdcadsl.dk), hvorledes I påtænker at komme frem til møllen, og om I evt. har ledige pladser i bilen.
Prisen for bidrag til Møllelauget samt kroplatte er 100 kr. pr. person. Hertil kommer drikkevarer, som afregnes direkte med betjeningen.

9. september 2020 – foredrag

Foredraget blev desværre ikke gennemført pga en fejltagelse. Så snart det er muligt, vil foredraget komme i vores kalender igen 

Tegneren Jens Hage fortæller om ”Humor, politik og menneskekundskab”

Alle står for skud, høj som lav, når Hage retter blikket mod det danske samfund. Politikerne revses i demokratiets tjeneste. Og vi følger kønsrollernes udvikling og danskernes rolle i en stadig mere global verden. Tilsammen udgør Hages tegninger et stykke Danmarkshistorie tilsat humor, bid, erotik og menneskekundskab. Hans enkle streg gør os klogere på os selv, hinanden og den tid, vi lever i.
Jens Hage er bl.a. kendt for sine tegninger i den årlige udgave af Blæksprutten samt på bagsiden af Berlingske.

Han havde for nylig en udstilling på Nivaagaards Malerisamling. Ved ferniseringen dukkede flere af hans ”ofre” op i form af kendte politikere, som i rosende vendinger kommenterede hans fine satiriske streg.

2. september 2020 – foredrag

Foredrag af Christina Bottelet fra UNICEF om organisationens arbejde med børnenes rettigheder.

Tilmelding senest tirsdag, den 1. september kl. 18.I lyset af FNs Verdensmål blev børnekonventionen vedtaget i 1989 og underskrevet af 190 lande. På baggrund af denne vil UNICEF i dette oplæg omtale vores arbejde og forklare hvorfor vores arbejde for alle verdens børn er vigtigt. Vi vil tale om hvordan en global krise som corona påvirker børnene og hvad vi gør for at arbejde imod de enorme konsekvenser en sådan krise har for børn rundt i verden.

26. august 2020 – foredrag

Langsigtede investeringer i værdipapirer midt i en svær coronatid

Er du en af mange, som er interesseret i at vide mere om investeringer i værdipapirer? Kristian Kjer, direktør i StockRate Asset Management, vil på dette foredrag gøre dig klogere på:

 • Hvad der karakteriserer langsigtede investeringer i værdipapirer (med fokus på risiko, investeringshorisont, allokering mellem aktivklasser og mm.)
 • Fordele og ulemper ved langsigtede investeringer i økonomiske op- og nedture

Formiddagens oplægsholder Kristian Kjer har været med siden StockRates opstart i ’08 og er i dag adm. direktør og samtidig ansvarlig for investeringer.

19. august 2020 – foredrag

Foredrag af Preben Etwil om Henrik Pontoppidans liv og forfatterskab.

Henrik Pontoppidan (1857-1943) er en af Danmarks mest kendte og læste forfattere. Han
modtog i 1917 Nobelprisen i litteratur for ”hans autentiske beskrivelse af dagligliv i
Danmark”.
Ud over et utal af noveller og mindre romaner, er han især kendt for tre mammut-romaner:
”Det Forjættede Land” (1891-95), ”Lykke Per” (1898-1904) og ”De Dødes Rige” (1912-16). Alle tre romaner findes i dag også som lydbøger, og ”Lykke Per” er endda filmatiseret for nylig. Foredraget om Pontoppidan vil ud over selve forfatterskabet især handle om hans samtid – hvordan Danmark så ud i slutningen af 1800-tallet og frem til udbruddet af Første
Verdenskrig i 1914. Det handlede om stands- og klasseskel mellem land og by, om
sædelighedsfejden, om det moderne gennembrud, og parlamentarismen eller mangel på
samme.
Om Preben Etwil:
Preben Etwil er formand for Hemingway Club 3 i Rudersdal, og har bl.a. undervist
som ekstern lektor på SAXO-Instituttet i velfærdshistorie, modernitet og
kulturkonflikter.
Preben Etwil er udlært kleinsmed og cand.polit., og var før sin pensionering
kontorchef i Danmarks Statistik.
Se mere på hans hjemmeside: www.etwil.com

12. august 2020 – udflugt

Rundtur på Holmen med pensioneret orlogskaptajn Kaj Hansson.

Tag bus 2A fra Københavns Hovedbanegård ca. 1040, og stå af på Holmen ved FABRIKSMESTERVEJ (indkørselsvejen til Operaen).
Bilister kan køre videre over broen til NYHOLM (den nordligste ø på Holmen) og parkere inden for hegnet på HENRIK GERNERS PLADS.
Besøget/rundvisningen starter på HENRIK GERNERS PLADS ca. 1100 eller når alle er ankommet.
Der er ingen øvre grænse for antal deltagere.
Vores rundviser, Kaj Hansson,  “svæver” mellem Fabriksmestervej og indkørslen til Nyholm.
Hans telefonnummer er 51 50 58 50.

Ca. 1115 – 1145: En gåtur rundt på Nyholm.,
1145 – 1230: Vi går op i Mastekranen (6 etager) og nyder udsigten. (Er man ikke interesseret i at gå i Mastekranen venter man bare nede på kajen).
1230 – 1330: Besøg på Fregatten PEDER SKRAM.
1330 – 1400: Vi går rundt på resterende del af Nyholm og ud.

Derefter tager vi til Reffen, der er et kæmpe gadekøkken på Refshaleøen, se https://reffen.dk/madboder/.
Hver deltager vælger den madbod, han vil købe sin mad hos.
Vi vil forsøge at reservere bord(e), hvor vi kan spise samlet.

Deltagelse i rundturen er gratis.
Mad mv er for egen regning.

01.07.2020  kl. 10.00– udflugt

Ringovnen i Nivå

Efter en længere pause prøver vi nu med et udendørs arrangement i Hemingway Club Fredensborg, håber det kan sætte gang i møderækken igen.
Onsdag den 1. juli 2020 har vi lavet en aftale med
Ringovnen i Nivå, Teglværksvej 23, Nivå
Det er en guidet rundtur, der varer ca. 2 timer med start kl. 10.00 fordelt i 1 eller 2 grupper (max. 20 personer pr. gruppe).
Selvom det meste af rundvisningen foregår under tag, opfordres der til fornuftigt tøj og fodtøj.

Detaljeret information om Ringovnen kan fås på:
https://ringovn.dk/

Efter rundvisningen, ca. kl. 12.00 er der frokost – 3 stk. smørrebrød. I bedes selv medbringe drikkevarer og kaffe. Vi sørger for engangstallerkener, engangsbestik, glas og kaffekopper.

Prisen for arrangementet incl. frokost er kr. 50,00, der bedes indbetalt via mobilepay 2049 2054.

Der er parkeringsmulighed lige uden for porten til ringovnen.

17.06.2020  kl. 10.00– Zoom møde

Kære alle

Det har jo været en lang og ufrivillig pause, vi har haft i vores sammenkomster. Forhåbentlig har I og jeres nærmeste været fritaget for angreb af Corona virussen. Og forhåbentlig er I friske til, at vi kan samles igen – på den ene eller den anden måde.

Der har været lidt aktivitet nogle få andre steder i Hemingway systemet.

Bl.a. er der nogle meget aktive Hemingway´ere, der for anden gang har indsamlet historier rundt omkring fra. Jeg vedhæfter resultatet af deres anstrengelser, så kan I jo muntre jer med det.

Heldigvis ser det ud til, at vi nu kan forsamles op til 50 personer, måske kan der kun være knap så mange (måske 30) i vores vante lokale i Byens Hus. Det finder vi snart ud af.

I mellemtiden er jeg kommet ret langt med at etablere en løsning for et virtuelt møde ved hjælp af Zoom. Flemming Johansen er den IT tekniske ankermand i projektet, som med succes blev afprøvet på styregruppen (5 personer).

Dog er der meget at lære endnu. Men vi blev enige om som det første møde efter Corona pausen at kaste os ud i et Zoom møde for alle medlemmer af klubben, hvor vi altså sidder hjemme ved hver vores computer.

Dette møde vil finde sted onsdag den 17. juni 2020 kl. 10.00.

Det er en forudsætning for at deltage, at I har et webcam med mikrofon og højttaler i jeres computer. De fleste bærbare computere har denne installation. For at deltage skal I endvidere installere Zoom programmet på jeres computere (hvis I altså ikke allerede har installeret programmet).

Dette sker ved at følge nedenstående link:

https://zoom.us/

klik øverst til højre på ”Resources”
klik på ”Download Zoom Client”
klik på ”Download” under ”Zoom Client for Meetings”
klik nederst til venstre på ”ZoomInstaller exe”
klik på ”Kør”

Så er Zoom installeret på jeres computer. Denne installation kan ske allerede nu. Hvis I har problemer kan I kontakte Flemming Johansen på

fjasm@internetemails.net
40 32 23 76

Dagen før mødet (tirsdag den 16. juni) modtager I en mail fra mig med en link til mødet. I denne mail vil jeg forklare nærmere om afviklingen af mødet.

Der er ikke lagt et sædvanligt program for mødet. Det er tanken, at de af jer, der har lyst, kan fortælle lidt om de refleksioner, som Corona pausen har givet anledning. Endvidere vil jeg gerne høre om, hvordan jeres holdning er til mødeformen i den nærmest kommende tid.

Der er følgende scenarier:

 1. Vi kan mødes som vi plejer i Byens Hus. Alle myndighedernes forholdsregler om hygiejne og afstand vil bliver overholdt. Vi kan nok ikke være flere end 30 personer som følge af afstandskravet
 1. Vi mødes udelukkende via Zoom. Her er ingen deltagerbegrænsning
 1. Vi kan kombinere de to mødeformer, således, at de, der vil, mødes i Byens Hus, men resten får mulighed for deltage via Zoom. Denne løsning kræver nogle tekniske løsninger, som ikke helt er på plads endnu, men Flemming er i fuld gang!
 1. Vi kunne arrangere udendørsmøder. F.eks. i Fredtoftens amfiteater, eller en guidet tur i Ringovnen ved Nivå Teglværk med medbragt frokost under Halvtagene.
 1. Vi har fået lov til at fortsætte møderne i Byens Hus i sommerperioden (juli til primo august)

Er det en god ide?

Glæder mig til at se, hvor mange af jer, der har lyst til at være med.

Tilmelding  via Doodle.

Vel mødt i Hemingway Club Fredensborg!!!

04.03.2020 – uge 10 Foredrag

Fredensborg Kommune
ved Borgmester Thomas Lykke Pedersen

Fredensborg Kommune – den aktuelle situation og fremtiden.

26.02.2020 – uge 9- Foredrag

Beatles 2
OBS: Vi starter 9.15
ved Finn Orbe og Jan Haugvik

Vi skal på en rejse omkring The Beatles, idet der er lidt om medlemmerne og deres opvækst, den musik der inspirerede dem i Liverpool, deres engagementer i Hamburg og Liverpool hvor de møder Brian Epstein, som bliver deres manager, og som sørger for at de får en plade kontrakt hos Parlophone (med George Martin), samt hvordan deres musik udvikles fra at være et band med tre guitarer og et sæt trommer, til at introducere tangentinstrumenter, strygere, messing- og træblæsere, indiske instrumenter og alle andre muligheder, som teknikken giver mulighed for.
Foredraget er opbygget som en gennemgang af alle deres 14 LPér samt udvalgte numre fra deres singlerepertoire hvorfra man fornemmer den musikalske udvikling de gennemgår på bare syv år.
Deres tekster vil også blive gennemgået idet tekstuniverset markant ændres fra og med Rubber Soul hvorefter næsten alle sange for en ekstra dimension af aktualitet.
Selve Power Point præsentationen er også bygget op med tilgængelige klip fra deres engagementer og studiearbejder, og hele foredraget vil også inddrage medlemmerne idet vi inden afslutning efter hver ”forelæsning” afslutter med en kendt fællessang.
Slutteligt er der lidt om hvad de så lavede efter bruddet den 10. april 1970, hvor Paul McCartney meddeler, at nu eksisterer The Beatles ikke mere.

19.02.2020 – uge 8- Foredrag

Beatles 1

OBS: Vi starter 9.15
ved Finn Orbe og Jan Haugvik

Vi skal på en rejse omkring The Beatles, idet der er lidt om medlemmerne og deres opvækst, den musik der inspirerede dem i Liverpool, deres engagementer i Hamburg og Liverpool hvor de møder Brian Epstein, som bliver deres manager, og som sørger for at de får en plade kontrakt hos Parlophone (med George Martin), samt hvordan deres musik udvikles fra at være et band med tre guitarer og et sæt trommer, til at introducere tangentinstrumenter, strygere, messing- og træblæsere, indiske instrumenter og alle andre muligheder, som teknikken giver mulighed for.
Foredraget er opbygget som en gennemgang af alle deres 14 LPér samt udvalgte numre fra deres singlerepertoire hvorfra man fornemmer den musikalske udvikling de gennemgår på bare syv år.
Deres tekster vil også blive gennemgået idet tekstuniverset markant ændres fra og med Rubber Soul hvorefter næsten alle sange for en ekstra dimension af aktualitet.
Selve Power Point præsentationen er også bygget op med tilgængelige klip fra deres engagementer og studiearbejder, og hele foredraget vil også inddrage medlemmerne idet vi inden afslutning efter hver ”forelæsning” afslutter med en kendt fællessang.
Slutteligt er der lidt om hvad de så lavede efter bruddet den 10. april 1970, hvor Paul McCartney meddeler, at nu eksisterer The Beatles ikke mere.

12.02.2020 – uge 7 – Foredrag

Kina – riget i midten

ved Peter Snabe

I 1949 udråbte Mao Zedong sit krigshærgede land som Folkerepublikken Kina, et klasseløst kommunistisk samfund. Ved Maos død i 1976 var Kina fortsat et forarmet land, hovedsageligt baseret på landbrug. I 1978 gennemførte Deng Xiaoping et frontalt opgør med fortiden, etablerede delvis markedsøkonomi og åbnede det dengang isolerede udviklingsland over for omverdenen. I dag er Kina et moderne, selvbevidst land, der styres som en kæmpekoncern af Xi Jinping – målet er at placere Kina som en stormagt, på linje med USA.

Civilingeniør Peter Snabe, medlem af Hemingway Club i Gentofte, besøgte Kina i 1978 på en delegationsrejse, ledet af Morten Lange, dengang rektor på KU. Han har også senere besøgt Kina, senest i 2019 på en studierejse med Udenrigspolitisk Selskab til Beijing og Shanghai. Men baggrund i besøgene beskrives udviklingen i perioden i ord og billeder, og der lægges op til en drøftelse om Kinas rolle i fremtiden.

07.02.2020 – uge 6 – Udflugt

Folketinget – Christiansborg

Bemærk, at denne uges arrangement er henlagt til fredag.

Fredag den 7. februar 2020 har vi igen en tur ud af vore sædvanlige mødelokaler.
Denne gang går turen til Folketinget, Christiansborg.

www.ft.dk

Vi mødes ved besøgsindgangen til højre i Rigsdagsgården, når man kommer fra slotspladsen.
Mødetiden er kl. 12.30, da vi skal sikkerhedstjekkes som i lufthavnen.
Kl. 13.00 er der frokost i Snapsetinget med 3 stk. højt belagt smørrebrød, pris herfor er 80 kr. Drikkevarer afregner I selv.
Frokosten forventes færdig kl. 14.00.
Kl. 14.30 er der bestilt guidet rundvisning i Folketinget. Rundvisningen varer ca. 45 minutter.
Der er trapper og niveauforskelle. Hvis vi ønsker hjælp, skal dette meddeles Besøgstjenesten forinden.

29.01.2020 – uge 5 – Foredrag

Den Geopolitiske Situation
ved Per Stig Møller

Per Stig Møller tager udgangspunkt i sin bog ”De Fire Isbjerge”.
Bogens titel hentyder til de fire største udfordringer, vi står overfor:

 1. Demografi (befolkningsudvikling)
 2. Økonomi
 3. Økologi
 4. Demokrati

Den fyldige anmeldelse af bogen kan ses på nedenstående link

https://www.altinget.dk/artikel/anmeldelse-per-stig-moeller-maler-dystert-billede-af-verdens-tilstand

Det kan stærkt anbefales at læse bogen inden foredraget. Den koster ca. kr. 100.

22.01.2020 – uge 4 – Foredrag

En ”fortælling” om kriminallitteratur
ved Bo Tao Michaëlis.
Hvad taler vi om når vi taler om en krimi? Der er flere forskellige typer og genrer. Fra Sherlock Holmes og den klassiske whodunit  til den hårdkogte privatdetektiv, politirutineromanen og livsstilskrimien som er yderst populær netop nu. Alt dette handler mit foredrag om også hvorfor vi overhovedet læser krimier.
15.01.2020 – uge 3- Foredrag

Multiopfinderen J.C.H. Ellehammer
ved Poul Ellehammer

Multiopfinderen Jacob Christian Hansen-Ellehammer (1871-1946) var grandonkel til dagens foredragsholder, Poul Ellehammer, som giver et indblik i grandonkelens familiemæssige baggrund og i hans tekniske univers fra han etablerede sig som selvstændig i 1896.
J.C.H. Ellehammer stod i starten af det 20. århundrede bag opfindelsen af en lang række apparater og tekniske hjælpemidler – forlystelsesautomater, Tivolibåde, æggeåbnere, motorer, motorcykler, biler og brandslukningsudstyr m.m.m. Mest kendt i eftertiden var nok forsøgene med flykonstruktioner, som førte til, at det lykkedes at foretage en kort flyvetur på øen Lindholm i 1906.

08.01.2020 – uge 2- Foredrag

Vigtige kendsgerninger om 9/11, 10 år før, selve dagen og tiden siden
ved Stephen Egede Glahn

Selv om Stephen Egede Glahn endte sit arbejdsliv som sognepræst i 26 år, er de forudgående 7 år som major med speciale i kontraefterretningstjeneste ikke levet forgæves. De seneste 10 år har han efterforsket, hvad der virkelig og rent faktisk skete den 11. September 2001. Dette fortæller han om, samt hvad der i den forbindelse skete i 10 året før og i tiden siden da. Der er trods alt tale om århundredets største enkeltstående forbrydelse, og forudsætningen for at forstå nutiden er, at man kender til fortiden.

4.12.2019 –  uge 49 – Foredrag

Til rette tid på rette sted
ved Søren P. Fabricius

Under denne devise vil vores medlem, Søren P. Fabricius, som i princippet er autodidakt, komme med nogle anekdoter i forbindelse med en orientering om hans praktiske uddannelse indenfor detailhandel i Danmark, UK og USA med et sidespring til omtale af ½ år som ungtjener på et ØK-fragtskib på rejse til og fra Singapore. Derefter orientering om en karriere med salgsledelse og marketing indenfor IT primært også indenfor detailhandel delvist internationalt.

Hvis tiden tillader det, vil Søren også fortælle om sine øvrige aktiviteter og begivenheder og orientere lidt om taleteknik.

27.11.2019 –  uge 48 – Julehygge

Julefrokost

Vi mødes kl. 10.30. Frokosten starter kl. 12.00.
Programmet inden frokosten er under udarbejdelse, men deltagerne opfordres til at komme med indslag.
Det vigtigste er, at vi kommer til at hygge os!

Frokosten vil bestå af  3 stk. lækkert smørrebrød, snaps, ris a la mande, kaffe og julekager.
Medbring selv øvrige drikkevarer til eget forbrug.

Det koster kun 100 kr.  at deltage i dette arrangement.
Yderligere info kommer, når tiden nærmer sig.

20.11.2019 – uge 47 – Foredrag

Kommunens Seniorråd – og Byrådets Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen: Arbejdet og resultaterne
ved Finn Kamper-Jørgensen

Om Finn Kamper-Jørgensen: Lokalt medlem af Hemingway klubben. Pensioneret læge. Har arbejdet i Seniorrådet/Ældrerådet 9 år, bl.a. været formand i en periode.  Ifølge lovgivningen  rådgiver Ældreråd/Seniorråd politikerne om ældreforhold. Han er også formand for Byrådets “Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen. Han vil fortælle om arbejdet i Seniorrådet og Forebyggelsesrådet – og nogle af resultaterne. Han har en professionel fortid som leder i 30 år af Statens Institut for Folkesundhed, herunder 2o års medlemsskab af sundhedsministeriets koncernledelse.

13.11.2019 – uge 46 – Foredrag

Demens en folkesygdom
ved Connie Engelund

Demens er latin og betyder ”ude af sind”.
Demens er en samlet betegnelse for sygdom i hjernen, en tilstand hvor de mentale færdigheder bliver svækket. Demens går ud over andet end hukommelsen.
75-85.000 mennesker har antageligt en demenssygdom. Kun ca. halvdelen har fået en egentlig diagnose. Ca. 400.000 mennesker lever med demens i familien. Der er ca. 8000 nye tilfælde årligt.
Demens er præget af tabu, det opleves flovt at have fået en demensdiagnose.
En mand med en ny diagnosticeret demenssygdom sagde til mig: ” Det er lige før jeg hellere ville have en kræftsygdom. Det lyder måske mærkeligt, men jeg synes det er meget flovt, og folk opfører sig som om jeg ikke er mig mere, jeg føler mig overset, umyndiggjort”.
Manglende viden forværre vilkårene for mennesker med demens!
I mit foredrag, ”Værd at vide om demens”, kommer jeg ind på betydningen af en demensdiagnose, hvordan diagnosen påvirker følelseslivet og ikke mindst hvad vi kan gøre for at bevare et respektfuldt samvær med et menneske med en
demenssygdom.

06.11.2019 – uge 45 – Foredrag

Om Martinus
ved Bent Wiinberg

Bent Wiinberg, som er medlem af Hemingway Club Karlslunde, er pensioneret ingeniør. Det var efter at have læst en boganmeldelse i 1983 i bladet Ingeniøren, at Bent fik interesse for Martinus. En helt ny verden åbnede sig ved at læse i det omfangsrige værk, Martinus havde skrevet.
Den danske forfatter Martinus (1890-1981) har i sine værker beskrevet et samlet åndsvidenskabeligt verdensbillede, der rummer en logisk underbygget helhedsforklaring på tilværelsen. Kernen i Martinus’ kosmiske verdensbillede er, at der bag alt, hvad vi oplever som uretfærdighed og ondskab, er et positivt
formål, og at verdens udvikling såvel som det enkelte individs skæbne føres frem til en lykkelig tilstand. Hans baggrund herfor var en højtudviklet intuitionsevne, der satte ham i stand til at overskue og analysere den åndelige verden, som ligger bag den kendte fysiske verden. Målet med hans arbejde var at skabe en åndelig videnskab, der kan give vor tids sandhedssøgende og
logisk tænkende mennesker en dybere indsigt i livets natur og udviklingen i verden. I sine analyser præsenterer Martinus et langt mere optimistisk og vidtrækkende livssyn end det, vi almindeligvis kender. Samtidig er de et værdifuldt hjælpemiddel til den praktiske udvikling af moral og væremåde.
Martinus Kosmologi er ikke en religiøs trosretning, men giver en logisk baseret forståelse af livet.
Ifølge Martinus er tiden moden for det, han betegner som en
kærlighedsvidenskab eller intellektualiseret kristendom, og han har i forlængelse heraf givet sit samlede værk den fælles overordnede titel Det Tredie Testamente.
Se mere på www.martinus.dk

30.10.2019 – uge 44 – Tur

Naverhulen – en klub for berejste håndværkere i Helsingør

Klubben er åben fra 11 til 16, så vi må møde lidt senere end sædvanligt.
Vi vil blive orienteret om Naverbevægelsen og om Naverklubbens historie og aktivitet. Ca. 1 – 1,5 time.
Efter orienteringen vil vi nyde 3 stykker smørrebrød i hulen.
Pris kr. 105,00. NB: Smørrebrød skal bestilles sammen med tilmeldingen.
Drikkevarer skal man købe udover og det er til købmandspriser. Husk at medbringe
kontanter til drikkevarerne.
Vi skal give Naverhulen besked senest den 23. oktober, derfor skal I tilmelde jer
senest tirsdag den 22. oktober kl. 18.00
Entre til Naverhulen dækkes af fælleskassen, men betalingen for smørrebrød kr. 105,00 skal betales ved tilmeldingen på sædvanlig vis.
Naverhulen finder I Sct. Annagade 21, Helsingør og vi mødes der kl. 10.50.
Læs om naverne her: naverhulen.dk

23.10.2019 – uge 43 – Foredrag

Hvorfor er vi nu som vi er?
ved Ebbe Taudorf

16.10.2019 – uge 42 – Foredrag

Min vej til skipper på Slotssøen
ved Finn Sylvest Jensen som fortæller om en fattig men god barndom i Hillerød og Hørsholm – Caddie i Rungsted Golfklub i 9 år. Har været caddie for Dronning Alexandrine og Prins Bertil fra Sverige.
18 år gammel bliver jeg pilot i flyvevåbnet og er her i 10 år, de sidste 5 som instruktør for nye piloter.
Har været pilot i det civile liv ca. 32 år og heraf de 25 i Sterling Airways ejet af Tjæreborg præsten.
Sluttede mit flyverliv med 4 år i Taiwan som chefinstruktør i EVA AIR.
Har de sidste 19 år sejlet som skipper på ”Den Lille Færge” på Slotssøen i Hillerød.

09.10.2019 – uge 41 – Foredrag

Nedslag i fødevareteknologiens historie og fremtidens udfordringer
ved Jens Adler-Nissen som er civilingeniør i kemi og dr. techn. Har været ansat i Novos enzymforskning 1974-86, hvorefter han tiltrådte som professor i fødevareteknologi på DTU. Gik på pension i 2016 er nu professor emeritus på sin gamle afdeling.

Gennem næsten hele menneskehedens historie har det at skaffe nok mad og opbevare den været en kæmpe udfordring for samfundenes overlevelse. Megen menneskelig snilde er lagt i at udvikle klassiske konserveringsmetoder, som tørring, saltning og senere varmekonservering. Først gennem de sidste halvandet hundrede år har man fået en mere videnskabelig forståelse af principperne bag disse teknikker og deres brug i industriel praksis. I dag er udfordringerne for fødevareteknologi imidlertid meget mere komplekse, idet det ikke manglen på mad, men tilgængeligheden af sunde og lækre måltidsløsninger, som efterspørges. Bæredygtighed – miljømæssigt, socialt og økonomisk – er  morgendagens største udfordring til fødevareteknologien, også globalt.

02.10.2019 – uge 40 – Foredrag

Livet set med hvid-vinkel
ved Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot

Foredraget tager udgangspunkt i hans eget liv, Kurt Flemming fortæller om en fantastisk barndom. Om en meget svær skoletid. Om at træffe nogle svære valg. Om en lang idrætskarriere på højt niveau. Om drømmen om at blive artist, på trods af en lille talent, men en stor vilje. Om at bevare det positive, selv når døden kommer meget tæt på.
Om at lave 900 – 1000 forestillinger hvert år og alligevel glæde sig til den næste.
Ud over jobbe som Bakkens Pjerrot skriver Kurt Flemming også teaterstykker, skriver revynumre, er mimer, skuespiller, instruktør og spiller også dukketeater. Han underviser også unge talenter, producere forestillinger til andre artister, underviser i mime og sceneoptræden.
Han er også ved at skrive en bog om livet som artist og en novellesamling.
Desuden holder han mange foredrag med så forskellige emner som, børneopdragelse, døden, Caminoen, arbejdsglæde og livet som artist.
Han er også ambassadør for UNICEF og protektor for Albinoforeningen.
Hans mål med foredragene er, at tilhørerne kan omsætte nogle af hans valg i livet til noget de selv kan bruge i deres eget liv.

25.09.2019 uge 39 – Foredrag

Erik Tingsøe vil fortælle om Mellemøsten.
Erik Tingsøe har rejst meget i Mellemøsten. Sammenlagt 11⁄2 år. Erik vil i den første halvdel af sit foredrag fortælle og forklare om den politiske situation i området.
Hvorfor er der disse konflikter.

 • Hvordan spiller religionen ind?
 • Er der mulighed for at skabe fredelige forhold?
 • Hvordan vil en fredsløsning se ud.

Der vil være specielt fokus på Israel / Palæstina konflikten.
I anden halvdel af foredraget vil Erik fortælle om rejser i området og dermed personlige
erfaringer med hvad der sker i området – krydret med billeder.
Erik er en alsidig herre med en fortid på Københavns Universitet, job i Arbejdsministeriet og i fritiden halv maraton og deltagelse i Go aften Danmark.

18.09.2019 uge 38 – Musik & debatmøde

Mødet indledes med, at vores medlem og harmonikaspiller, Ivan Kemnitz og hans Bjørnekvartetten spiller kendte melodier (ca. 1 time).

Herefter vil vi følge op på den drøftelse af form og indholdet af klubbens aktiviteter, som vi startede på mødet inden sommerferien.
Her er det vigtigt, at så mange som muligt giver deres mening til kende. Vi bestemmer jo selv, hvad vi vil beskæftige os med.

11.09.2019 uge 37 – Tur

Besøg på Krogerup Højskole
Forstander Rasmus Meyer vil fortælle om højskolen og i forlængelse heraf lidt om meningen med livet.
Under besøget vil vi få serveret kaffe/te/kage og frugt.
Deltagerbetalingen er kr. 40, som bedes betalt på sædvanlig vis (se praktiske oplysninger)
LOKATION: Krogerup Højskole, Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk TID: 09.50

Efter besøget er der reserveret bord på Gl Humlebæk Kro, som tilbyder 3 stk. smørrebrød for kr. 130 + drikkevarer. Dette afregnes direkte med kroen.

04.09.2019 uge 36 – Foredrag

Slum, sammenhold og sæbe
Fotofortælling fra Røde Kors i Kenya
Søs Stadil er frivillig i Røde Kors og har været på studietur til Kenyas slumkvarterer for ved selvsyn at opleve Røde Kors’ arbejde for de fattigste. Hjælpeprojekterne har især fokus på kvinder og børn. Hendes fotofortælling viser ikke kun nød og elendighed, men også sammenhold, virkelyst og livsglæde.

28.08.2019 uge 35 – Foredrag

Vinsmagning
Bo Andersen er tidligere vinhandler og vil fortælle om: ”Mit liv med vin”
Han vil skænke 6-7 forskellige vine op og fortælle om produktion, kvalitet mv.
Deltagelse koster kr. 50, som dækker kaffe, en basse samt vinsmagning.
Der bliver ikke serveret Gammel Dansk den dag.

21.08.2019 uge 34 – Foredrag

Kulturforskelle som landstræner for fodboldhold
i  Singapore, Armenien, Tanzania og Jordan
af Jan Poulsen

Mit udgangspunkt er selvfølgelig fodbold, men jeg taler som sådan ikke om selve spillet, med mindre der er nogen der ønsker det – går aldrig af vejen for en god fodboldfaglig diskussion.
Det er fortællingen om de oplevelser jeg har haft som spiller og træner i så forskellige lande som Danmark, USA, Singapore, Jordan, Armenien og Tanzania – min livshistorie!
Jeg vil undervejs komme ind på, hvordan mine oplevelser har påvirket mit syn på den verden vi lever i.

14.08.2019 uge 33 – Foredrag

Forfatteren der så rødt……
af Preben Etwil

Nexø var bl.a. forfatter til romanværkerne Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn.
Preben Etwil vil i ord og billeder fortælle om almuens og arbejdsklassens leve- og
livsvilkår omkring slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet med
baggrund i Martin Andersen Nexøs romaner og fortællinger.
Det der kendetegnede Martin Andersen Nexø mest, var, at han var rasende over den
store fattigdom, og det slavesind, der fulgte i kølvandet på denne nedværdigelse. Han
var ligefrem fortørnet og indigneret over, at store dele af den fattige almuebefolkning
i deres slavesind indordnede sig lydigt under, at de kun var sat i verden for at slide i
deres eget ansigts sved for andre, og at de hverken kunne eller ville sætte sig op mod
tingenes sande tilstand, der var indstiftet af Gud.

Preben Etwil har bl.a. undervist som ekstern lektor på SAXO-Instituttet i modernitet
og kulturkonflikter. Preben Etwil er udlært kleinsmed og cand.polit. og var før sin
pensionering kontorchef i Danmarks Statistik.
Se mere på hans hjemmeside: www.etwil.co

Juli 2019:


Fik du ikke set Hemingway Club Fredensborg i Senior Magasinet på DR2,
så kan du se det HER

21. juni 2019 – Uge 25: GOLF TUR – Hemingway Club mesterskab

19. juni 2019 – Uge 25 – Tur

09.30 – 11.30:
Besøg hos Eriksholm Research Centre, Rørtangsvej 20, Snekkersten,
hvor vi vil høre om deres forskning samt præsentation af høreapparatets historie.
Der vil blive serveret en kop kaffe samt en croissant i løbet af besøget.
Besøget er uden beregning.
Se endvidere https://www.eriksholm.com/

12.30 – ??
Efter besøget vil der være frokost i Helsingør – Sted bliver oplyst på et senere tidspunkt.
Frokosten er for egen regning.

12. juni 2019 – Uge 24: Debatmøde

 1. Styregruppemedlem Reinhard Preuss aflægger 2. del af beretningen om hans tilværelse i fotobranchen.
  (Første del blev aflagt under julefrokosten 2018 og var meget underholdende).
 2. Debat ved bordene over emnerne
  Hvem er vi? (Indbyrdes præsentation)
  Hvad har vi ud af at deltage i Hemingway Club’s møder?
  Hvad kan gøres bedre?
  Forslag til foredrag og andet indhold af fremtidige møder, herunder udflugter

29. maj 2019 – Uge 22: FOREDRAG

James Bond’s Univers II
Ved Finn Orbe og Jan Haugvik

Foredraget er en forsættelse og færdiggørelse af foredraget den 22. maj 2019.

22. maj 2019 – Uge 21: FOREDRAG

James Bond’s Univers I
Ved Finn Orbe og Jan Haugvik

Der er indledningsvis en beretning om forfatteren Ian Flemming og hans baggrund/familiehistorie, dernæst om selve James Bond figuren og endelig en gennemgang med karakteristiske klip fra alle 24 film, med fokus på specielle sekvenser, idet vi skal se kvinder, tricks, actions samt udvalgte klip med hans omfattende viden.

NB! DR2 kommer denne dag og laver en TV optagelse til udsendelsen “Senior Magasinet” som er et livsstilsmagasin for og om ældre, der har livsmod – og med overraskende og finurlige vinkler/indslag på det gode seniorliv.
Magasinet skal sendes 4 gange om ugen, og der vil både være indslag og gæster i studiet, som kærligt styres af tidligere nyhedsoplæser – Ole Thisted.

15. maj 2019 – Uge 20: FOREDRAG

Arveret
Ved: Advokat Jane Heller

Arveloven er sidst ændret i 2008, hvor ægtefælle blev stillet stærkere. Jane Heller redegør for hvem, der er er arving, beskriver forhold ved at sidde i uskiftet bo samt testamente, tvangsarv, friarv og regler for samlever. Endvidere vil de nye regler om fremtidsfuldmagter blive omtalt.

08. maj 2019 – Uge 19: TUR

Besøg på Teknisk Museum
Denne dag har vi igen en tur ud af vore sædvanlige mødelokaler.
Denne gang går turen til Teknisk Museum, Fabriksvej 25, Helsingør
Vi mødes ved indgangen kl. 9.50
Dørene åbnes kl. 10.00, hvor vi har bestilt guidet rundvisning.
Entre er 80 kr.
Info om museet: Teknisk museum

Efter et par timer der, vil vi, for dem der måtte være interesseret, arrangere en frokost kl. 12.30 på Cafe Hyacint på Axeltorv i Helsingør.
Der kan man få 3 stk. smørrebrød, 1 øl og 1 snaps for 119 kr. – afregnes individuelt på stedet.

01. maj 2019 – Uge 18: FOREDRAG

Kampen for liv – fem danske forebyggelsessucceser
Et foredrag af Lars Iversen, sociolog, dr. med, prof. Emeritus.

Forebyggelse kommer ikke af sig selv. Faktisk er det en kamp at skabe de forandringer i vores adfærd, miljø og samfund, som gør, at vi lever længere og bedre. Det viser historien om forebyggelse i Danmark. I Lars Iversens bog ‘KAMPEN FOR LIV – fem danske forebyggelsessucceser’ præsenteres fem cases fra 1850 og frem til i dag om de emner, som også præsenteres  i foredraget. De har været en succes på den måde, at der er blevet reddet rigtig mange liv – omend økonomiske og politiske interesser ofte har kæmpet imod. I foredraget præsenteres  fem eksempler på forebyggelse, der har sparet tusindvis af liv – kloakering og rent vand, trafiksikkerhed, alkohol, rygning og vuggedød. Hvad kan vi lære af disse eksempler i forhold til  forebyggelse i dag?           

Lars Iversen er dr med i 1990 på en disputats om helbredsmæssige følger af lukningen af Helsingør Værft. I 1990 forlod han universitetet for at blive kontorchef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme. Han vendte tilbage til universitetet i 1997 som professor i forebyggelse ved Institut for Folkesundhedsvidenskab. Trangen til at arbejde med forebyggelse i praksis gjorde dog, at han i 2001 blev afdelingschef i det tidligere Ribe Amts sundhedsforvaltning og senere seniorspecialist inden for sundhedsområdet i COWI. Han har endvidere været formand for sundhedsudvalget i Hørsholm Kommunes kommunalbestyrelse fra 2010-2013, hvor han blandt andet var med til at få etableret kommunens sundhedscenter på Louiselund. I 2013 gik han på pension og er nu professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed.

24. april 2019 – Uge 17

Sangeren John Mogensen
ved Leif Jürgensen

John Mogensen blev født 5. maj 1928 og døbt John Louis Hansen. Efternavnet blev ændret i 1936, da moderen giftede sig.
Gennembruddet kom med kvartetten Four Jacks og hittet ”Når lygterne tændes”.
Gruppen, der også bestod af Bent Werther, Poul Rudi og Otto Brandenburg, der efter et par år blev skiftet ud med James Rasmussen, stod også bag kæmpehit som “Mandalay”, “Personality” og “Åh, Marie jeg vil hjem til dig”.
107 produktioner blev det til med Four Jacks.

10. april 2019 – Uge 15

Marie Uldall Thomsen

Fødevarebanken
ved Marie Uldall Thomsen

Marie Uldall Thomsen fra FødevareBanken vil fortælle om denne non-profit organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark.
Læs mere om Fødevarebanken HER

03. april 2019 – Uge 14

Besøg på Politimuseet
Læs mere HER

LOKATION: Fælledvej 20, 2200 Kbh. N

27. marts 2019 – Uge 13

Foredrag om den aldrende hjerne
ved Ellen Garde, læge, phd

Med moderne teknikker som MR-skanning bliver vi bedre og bedre til at se de spor alder, livsstil og sygdom efterlader.
Ved foredraget tages du med på en rejse ind i hjernen, får indblik i hvordan livet sætter spor i hjernen og den nyeste viden om hvordan du selv kan styrke din hjerne
.

20. marts 2019 – Uge 12

Tryg i en terrortid
ved Lotte Lund.

Lotte Lund

Lotte Lund er journalist og selvstændig med kommunikationsvirksomheden Lotte Lund Media Lab. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus og har en mastergrad i international politik og økonomi fra Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).

Hun startede sin karriere på Dagbladet Politiken, hvor hun blandt andet sammen med sammen med journalist og redaktør Ambro Kragh afdækkede den organiserede kriminalitet i det danske rockermiljø. Makkerparret modtog for denne journalistiske indsats som de første Politikens ærespris, Hørup-Prisen. Lotte modtog desuden “ en lille Cavlingpris”, Kristian Dahls Mindelegat. Lotte har også en årrække dækket dansk politik på avisens Christiansborg-redaktion.

Efter sin mastergrad fra SAIS arbejdede Lotte Lund i en årrække som redaktør i Verdensbanken i Washington DC og boede ligesom Anja Dalgaard-Nielsen i den amerikanske hovedstad i september 2001. Efterfølgende har hun arbejdet som 1. sekretær og Congressional Liaison på Den Kongelige Danske Ambassade i Washington DC.

Som leder af netværket Humanity in Action i årene 1999-2004 var Lotte Lund med til at arbejde for et inkluderende samfund baseret på menneskerettigheder og respekt for minoriteter gennem udviklingen af et transatlantisk uddannelsesprogram målrettet studerende. Lotte Lun er i dag tilknyttet tænketanken Ret & Sikkerhed som projektleder for et undervisningsprojekt støttet af Trygfonden. Projektet er målrettet gymnasier og erhvervsuddannelser med fokus på at forebygge terrorisme.
Hun bor i dag i Hornbæk med sin familie.

13. marts 2019 – Uge 11

Fra jægerkorps til prædikestol – en skæbnehistorie
ved Stephen Egede Glahn.

Stephen Egede Glahn

Stephen Egede Glahn var 24 år i Forsvaret som soldat og officer i kamptropperne og
Jægerkorpset med særlig uddannelse i USA, Tyskland og England og FN-tjeneste i Gaza og på Cypern. Senest var han, som major, 7 år i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) med kontraefterretningstjeneste og sikkerhed som speciale.
Efterfølgende var Stephen sognepræst i 26 år i Munke Bjergby og Kirke Flinterup pastorat nord for Sorø, fordi det nu engang var meningen med hans liv.
Hvor er sammenhængen og den røde tråd i et sådant liv?
Få svaret i en spændende og livsbekræftende beretning af manden selv.
Den 3. november 2016 blev Stephen Egede Glahn vinder af Valbymesterskaberne (VM) i foredrag 2016, og han har – af gode grunde – et og andet at sige om krig og fred.
Siden 2005 har han boet i Humlebæk, hvor han i særlig grad føler sig hjemme.

06. marts 2019 – Uge 10

Ernest Hemingway – mennesket, manden og myten.
ved Bo Tao Michaelis.

Man kan diskutere om Hemingway er USA’s største forfatter, men ikke om at han er den mest skelsættende og epokegørende. Hans berømte skrivestil, minimalisme med det hårdkogte, nøgterne og nøgne sprog skabte skole med hans romaner og noveller fra 1920erne og frem. Romanerne om The Lost Generation, ’Solen går gang’ og ’Farvel til våbnene’ samt hans mange noveller om sønner med fædre og mødre, mænd uden og med kvinder. Om at finde sig selv i konfrontation med døden. Enten engageret i den spanske borgerkrig, ’Hvem ringer klokkerne for’ eller kampen

 med sit livs fisk, ’Den gamle m

and og havet’. Alt dette handler foredraget om.

Bo Tao Michaelis

27. februar 2019 – Uge 09

Rundvisning på TV2 News fra kl. 18.00 til 20.00
Rundvisningen på TV2 begynder i lokalet Højlund Forsamlingshus, hvor rundviseren fortæller om husets historie, organisation, public service-forpligtelse, finansiering, programplanlægning, seertal, reklamer m.v. Derefter går turen rundt i huset, og her ser man bl.a. NEWS-studiet og får et indblik i, hvordan TV 2 arbejder døgnet rundt. Turen går også forbi WEB-studiet.
En rundvisning på TV 2 er et besøg på en virksomhed, der konstant påvirkes af begivenheder på nyheds- og sportsområdet, hvorfor der kan forekomme ændringer i programmet.

20. februar 2019 – Uge 08

Hvor går Afrika hen i en ny politisk og økonomisk verdensorden
ved Holger Bernt Hansen.

Holger Bernt Hansen er professor i Afrikastudier og tidl. leder af Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet.
Han har gennem flere år været tilknyttet Ugandas universitet og har skrevet doktordisputats om forholdet mellem religion og politik. Gennem en årrække har han deltaget aktivt i den danske ulandshjælp til Afrika, og han var gennem 12 år formand for Danidas Styrelse. Han har besøgt de fleste lande i Afrika og har gennem de senere år som ekspert deltaget i talrige radio-og tv-programmer.

13. februar 2019 – Uge 07

Fremtidsforskning: Videnskab eller fantasi?

Niels Bøttger-Rasmussen vil fortælle om sit arbejde på Instituttet for fremtidsforskning, hvor han var fremtidsforsker fra 1996 til 2013. Han er uddannet cand.polit. og har endvidere arbejdet for Danmarks Apotekerforening, F.L. Smidth og Privatbanken.
Niels vil give en introduktion til fremtidsforskning og de vigtigste drivkræfter for forandring, de såkaldte megatrends. Vi skal i plenum diskutere, hvorvidt disse megatrends fortsat holder, eller om der er afgørende modtrends eller egentlige trendbrud.
Niels vil vise eksempler på scenarier, som benyttes, når fremtiden er meget usikker. Scenarier er billeder af alternative mulige og sandsynlige fremtider. Scenarier kan benyttes til at ”vælge fremtid” eller til at inspirere til at ”skabe” en ønsket fremtid.

06. februar 2019 – Uge 06

Havarirapport under lup – et voldsomt havari med et AIR France fly i Stillehavet
ved Wagn Langebek.

Hvad forårsagede, at Air France 447 (en Airbus 330 , jumbo) styrtede i Atlanterhavet på en flyvning fra Rio til Paris? Flyet, med 228 mennesker ombord, forsvandt uden varsel efter ca. 4 timers flyvning.
En omfattende eftersøgning blev sat i gang og fortsatte de efterfølgende år, indtil man fandt de “sorte box’e” på 3,5 km dybde.
Eftersøgningen kostede ca. 125 mill. kr, og havariudredningen afslørede utallige årsager, der hver for sig kunne have forårsaget styrtet.

Mit navn er Wagn Langebek. Jeg har fløjet som pilot i 60 år. De første 35 år som pilot i flyvevåbnet på 4 forskellige typer jagerfly plus diverse træningsfly som instruktør.
Jeg har været Eskadrillechef 2 gange. Den ene gang i Eskadrille 729 på Karup. Den anden gang i 89 Sqn på NATO’s flyveskole i Texas.
Efter afgang fra flyvevåbnet var jeg i nogle år sektionschef i luftfartsdirektoratet. Herefter fløj jeg div. civile fly, afsluttende med at flyve en kopi af en Ellehammer fra 1909.
Det hurtigste fly jeg fløj var F-104, Starfighter, der kunne flyve 2 gange lyden.
Det langsomste var Ellehammeren, der på gode dage kunne presses op på 65 km/t.

30. januar 2019 – Uge 05

Med kikkerten for det andet øje
ved Professor emeritus, dr. scient. Johannes Krüger
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet

Læs mere HER

23. januar 2019 – Uge 04

Besøg i Od Fellow Logen i Helsingør
Vært Thomas Larsen, overmester i Odd Fellow Helsingør & Styrgruppemedlem i Fredensborg Hemingway Club.
Besøget indbefattede rundvisning i Logen og en frokost som bestod af 3 stk. luksus smørrebrød incl. kaffe og småkager.

16. januar 2019 – Uge 03

TV, øl og EU
ved journalist Ole Andreasen – Læs mere HER

09. januar 2019 – Uge 02

Det danske sundhedsvæsen og det forbistrede IT
v/ Niels Rossing, fhv. overlæge,
fhv. IT direktør i Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS).
Læs mere HER

12. december 2018 – Uge 50

Her spiste vi julefrokost og ønskede hinanden glædelig jul  😀

Reinhard Preuss underholdt os om sin læretid inden for fotobranchen.
Vi fik dejlig smørrebrød, snaps samt kaffe og småkager og medbragte selv anden form for drikkevare.

05. december 2018 – Uge 49

Lars Valbjørn holdt et foredrag med titlen:
Det er IKKE herrens vilje !
Det drejede sig om at vi selv, som mennesker, træffer vore egne beslutninger. Gode som dårlige.
Vi selv styrer vort liv. Selv tager ansvar for vor handlinger osv.
Han kom også ind på emnet om diabetes, for det brænder han meget for.

28. november 2018 – Uge 48

Hans Otto Kristensen viste rundt på Force Technology (Skibsteknisk Laboratorium)

Simulator

21. november 2018 – Uge 47

Niels Erik Hougaard kom og fortalte om frivilligt arbejde, specielt med flygtninge.

12. november 2018 – Uge 46

Spændende rundvisning i Frimurerordenens Stamhus efterfuldt af en lækker og hyggelig frokost.

07. november 2018 – Uge 45

”Mit liv med ASK og URD og mange andre danske færger” ved Hans Otto Kristensen.

31. oktober 2018 – Uge 44

Vi havde besøg af borgmester Thomas Lykke Pedersen, som gjorde rede for Fredensborg Kommune nu og i fremtiden.

Thomas lagde dog ud med at fortælle lidt om sin personlige baggrund og tilgang til politik. Han er uddannet som civilingeniør og var ansat i energisektoren inden han som mangeårigt socialdemokratisk byrådsmedlem blev valgt til borgmester.

Herefter fortalte Thomas om den politiske proces omkring de igangværende projekter i kommunens 4 bysamfund. Han lytter meget til input fra såvel borgere som politikere og foretrækker beslutninger, der tiltrædes af væsentligt mere end 50% af byrådet.

Kommunens økonomi blev også berørt. Der er pt en kassebeholdning på ca. 300 mio. kr. – den største i mange år. Størrelsen skyldes bl.a., at regeringen har lagt meget stramme regler for, hvad kommunen må bruge penge til.

Thomas kunne med stolthed fortælle, at kommunens budget for 2019 netop er vedtaget i enighed blandt de 27 medlemmer af byrådet.

Dette blev et meget levende foredrag suppleret med anekdoter fra den politiske hverdag.

24. oktober 2018 – Uge 43

Der var på denne herlige solskinsdag rundvisning på Nordisk Film i Valby, over emnet “Dansk Film Skat”, efterfulgt af en frokost på Cafe Phenix.

17. oktober 2018 – Uge 42

Niels Kofoed Hansen kom og fortalte om sine 40 spændende år ved Politiet.

10. oktober 2018

Sven Kolstrup kom og fortalte om kunstig intelligens.
Sven har været direktør i IBM og er nu selvstændig som ledelsesrådgiver inden for IT.
Han fortalte  bl.a. om følgende:
Kunstig intelligens – hvad er det, hvad betyder det for os og hvordan styrer vi det?
IT teknologien er nu så langt fremme, at vi allerede i dag har systemer, der er i stand til at lære komplekse ting, finde løsninger på spørgsmål, vi har svært ved at overskue, overtage mange typer ensformigt, tidskrævende arbejde og tage beslutninger på samme niveau som et menneske.
Denne teknologi kaldes kunstig intelligens. Den giver os store muligheder for at forbedringer i hele verden og af det enkelte menneskes liv.
Sven gjorde os også opmærksom på, at vi ved søgninger på nettet samt anvendelse af apps udstiller os selv med store datamængder, som kan anvendes til målrettede reklamer og det, der er værre.

3. oktober 2018

Overlæge Ebbe Taudorf fortalte om sin tid som overlæge  på bl.a. Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland.
Ebbe kom ind på nogle af de store udfordringer, som det moderne Grønland står over for inden for sundhedsvæsenet, socialvæsenet samt sprogpolitik og det politiske system.
Der skal meget snart træffes nogle store politiske beslutninger, hvis ikke Grønlænderne skal ende som en etnisk minoritet.

26. september 2018

Grønlands geologi. Forhenværende statsgeolog Niels Henriksen har været leder af kortlægningen af den geologiske kortlægning af Grønland. Han fortalte om fire milliarder års geologisk historie baseret på 35 sæsoners geologisk feltarbejde til store dele af både beboede og ubeboede dele af Grønland.

19. september 2018

Vi besøgte det smukt indrettede Fredensborg Museum, tidligere kaldet Lokalhistorisk Museum. Vi fik en meget spændende rundvisning af vores medlem og kustode på museet, Reinhard Preuss samt formanden for Karlebo Lokalhistoriske Forening, Niels Storgaard Simonsen.
Besøget blev rundet af med en herlig frokost på Karlebo Kro.

12. september 2018

Henrik Iversen holdt sit foredrag ”Løst og fast om Rusland og Putin”.
Henrik har været ambassadør i en lang række lande, herunder i Rusland,
og har beskæftiget sig med multilateralt arbejde i FN og EU.
Det var en meget opdateret og detaljeret fortælling om Ruslands (læs Putins) politik, økonomi, samfundsforhold og relationer til resten af verden.
Mange aktuelle emner (militær balance, hacking, krigen i Syrien) blev berørt, og de fleste af os fik nuanceret vores syn på dette store land.

5. September 2018

John Bern Nielsen holdt sit foredrag om ”At lykkes som senior”.
På en underholdende måde fik John os til at tænke på de muligheder vi har
og fravælge det, som vi ikke har brug for.

29. August 2018

“Nydelse gennem hele livet – sexolog, par-/krops-/psykoterapeut Lene Alexander kom og fortalte, hvordan du kan holde dig sund, rask og fuld af vitalitet livet igennem.

22. August 2018

Vores medlem, cand. mag. Jørgen Sevaldsen fortalte om ”Store briter i dansk perspektiv”’Churchill. Statsmand og Myte’ (2004), ‘Montgomery: Danmarks befrier’ (2007) og ´Thatcher’ (2010).

20.06.2018 (sidste møde inden sommerferien)

Vi var på Christiania og fik en guidet tur af en christianit, der havde boet på Christiania i 38 år – altså lige fra etableringen af Fristaden.
Det blev en spændende rejse i facts, visioner, natur og fællesskab. De fordomme, vi havde med, blev lidt mere nuancerede.
Der var masser af politi og livlig hashhandel i Pusher Street.

06.06.2018

Vi havde besøg af tidligere beredskabschef Jesper Djurhuus, der kaldte sit foredrag ”Sårbarhed i det moderne samfund”.
Jesper fortalte om sårbarhed i samfundet, herunder pludselige hændelser og varslede hændelser samt afhjælpningen af disse.
Han berørte beredskabets ansvar og kompetencer samt uddannelse af   indsatsledere til såvel indsats ved dagligdags opgaver som ved terrorsituationer.
Sluttelig fortalte han om indsatsen ved togulykken i Holte, busulykken på isterødvej med 41 børn, samt tagbranden i Flintemarken i Vedbæk.
Jesper fortalte til sidst om en hændelse fra dengang, han havde vagt på redningshelikopteren i Skrydstrup.
Et meget indsigtsfuldt og engagerende foredrag.

23.05.2018

Mødet indeholdt bl.a. et foredrag af Helge Dissing, som han kalder ”Frimureri”.
Helge er selv en dybt engageret frimurer både på det åndelige og organisatoriske plan, og han vil give os en grundig indsigt i Frimureriet, der nok ikke er helt så hemmeligt, som mange tror.

09.05.2018
Vi fik besøg af Finn Orbe fra Gentofte onsdags klubben. Han fortalte os ”Om at finde og producere olie – primært offshore”. Finn er maskiningeniør og jurist. Han har haft lederstillinger i Mærsk Drilling, Lauritzen Offshore og NKT Flexibles.

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne