Herlev – afholdte møder

Vejen til det gode liv – for voksne mænd.

Marts 2023

6. marts. Endnu et hyggeligt møde med livlig snak om forskellige emner så “Kommende møder” kan blive opdateret.

Februar 2023

20. februar Et hyggeligt møde med 20 deltagere. Mogens viste forskellige små videoer og vi havde en livlig diskussion om mange forskellige emner.

6. februar. Evalueringsmøde med planlægning og snak og hygge. Vi får langsomt opbygget en list over hvilke emner vores medlemmer selv kan tale om.

Januar 2023

23. januar. Finn E. Olsen fortalte om TINAP (Transdisciplinary Innovation Network Against Prostate cancer) som er en tværfaglig forening, som har til formål at finde årsagssammenhænge som leder til prostatakræft. Derved at bidrage til forebyggelse og helbredelse af prostatakræft. Et meget interessant foredrag om mange af de gåder der omgiver kræften.

9. januar. Bordet rundt hvor vi fortalte lidt om hvem vi selv er.

December 2022

9. december. Et meget fint møde uden en fast agenda. Vi bød et nyt medlem velkommen og gik bordet rundt og fortalte om vores personlige baggrund. Det blev meget spændende og udviklede sig så hele mødet gik med det.

November 2022

28. november – Julefrokost på Café Off-Side

16 var samlet til en hyggelig frokost vor snakken var livlig og historierne mange.
Ole havde medbragt to meget fine julesange og andre fortalte historier.
Specielt skal fremhæves Niels Nielsens ode til julefrokosten hvor han opsummerer årets højdepunkter i vores klub.
Hele teksten er indsat herefter:

Hemmingway Club Herlev
Julefrokosten 28. november 2022

Allerførst vil jeg på alles vegne her sige mange tak
til Troels og Mogens, for at de har fået julefrokosten til ”at falde i hak”
og samtidig ønske at vi sammen får nogle hyggelig og rare timer,
hvorefter jeg fortsætter med lidt Hemmingway historie, der rimer.

I Hemmingway Club Herlev er vi vor’ egen,
idet vi blot fremover vil fortsætte ”legen”
og blot holde kontakt til Hemmingway Club DK
med den ret beskedne hjælp, vi dér kan få.

Vi skylder tak til dem, der til et Hemmingway DK-møde tog,
for at lytte til de forandringer, man dér så foreslog.
Deres referat fra mødet var en nedslående melding,
som medførte den netop nævnte, vedtagne stilling.

For ved vores møder rigtigt at komme i gang
starter vi med at synge en lille sang,
som vi nu finder i sangbog for ”de gamle”,
og som vi synes rigtigt kan os samle.

Ved møderne hører vi om mange ting,
som virkelig bringer os langt omkring,
og som styrker vores generelle viden
en viden, vi bevarer op gennem tiden.

Vi har hørt om Kroatien og Gibraltar
om Herlev Bladet, og som det gamle Herlev en gang var.
Om dobbeltmordet i en lejlighed
en forbrydelse, der i pressen var meget hed.

Svenske soldater med udstyr, ammunition, koner og børn
rejste fra Polen via Tyskland til Danmark – en ganske voldsom tørn,
for at slå sig ned med henblik på byen København at besejre
i storbyen ”Karlststad” nær Herlev for København at belejre.

”Rakkerne” har vi for nylig hørt en del om.
De sikrede bl.a., at lokumsspanden, den var tom
Hos landmanden fjernede de de selvdøde dyr,
således at landmanden slap for alt det beskidte ”hyr”.

Vi har også for nylig hørt om rillede sten i skoven
med de fine grønne bøgeblade for oven.
Vi hørte også, at oprindelsen ikke er kendt,
selv om mange teorier derom er blevet vendt.

I et foredrag om en USA-rejse kunne vi se og høre,
at der skulle være luft i dækkene før bilen kunne køre.
Ja der var altså et dæk, der for luften var ganske tom,
et problem, som blev klaret af venlig en mand, der med hjælpen kom.

Vi lærte om Sabotage – et velkendt ord
men viden om baggrunden for ordet var ikke stor.
Ordet stammer fra stop af arbejde ved en metode, der var go’
nemlig brug af en træsko, der på fransk hedder sabot.

Jeg har tidligere fortalt om mit arbejde med olieudvinding i Qatar,
så til starten af udviklingen dér, jeg bidraget har.
Dermed har jeg pådraget mig et ansvar for det Qatar, vi har i dag,
hvilket måske set i dagens lys, ikke er den allerbedste sag.

Vi har også haft møder, hvor det ”bare” var snak,
og for denne mødestil er det kun at sige tak,
for de samtaler har bragt mange deltageres oplevelser frem,
så vi har kunne tage helt nye indtryk med os hjem.

Ved de seneste møder har Troels været referent,
med meget fine notater, som til os er blevet sendt,
så vi der hjemme i sofaen kan genopleve dagen,
og tænke: At være Hemmingway Club medlem, det er sagen.

Mogens rejste væk og vi var helt alene,
men det gik egentlig meget godt, skulle jeg mene.
Vi fik nemlig både foredrag, kaffe, brød og ost på bordet,
så vi alle tilfredse kunne lytte interesseret til ordet.

I dag lyder her en tak til Mogens og flere aktive mænd,
der sammen klarer alt der praktiske, såmænd,
så programmet, kaffen og oste-maden fortsat er på plads,
så det sikres at dagene ikke blot ender i det rene gas.

Nu nærmer vi os atter en JUL,
og mon ikke, der vanker noget sul?
Men efter det kommer der endnu et år,
hvor vi forhåbentlig mange gode Hemmingway møder får.

Med de bedste ønsker for JULEN og året 2023, (2-02-3)
hvor der sikkert mange ting kommer til at ske,
så jeg vil slutte med en opfordring til jer alle
om at foreslå indlæg, så vi det ”gode møder” kan kalde

14. november. 

17 fremmødte!

Niels holdt foredrag om sin rejse med familie primo 1980 til USA.
Baggrund: Niels skulle qua sit job rejse til Salt Lake City og holde foredrag om “indkapsling af “stave”i atomreaktorer”!!! Niels valgte at medtage familien og således kombinere det videnskabelige med det familiemæssige (altså ferie):
Amerikanernes venlighed, åbenhed og hjælpsomhed blev lovprist .
Niels mødte dog også svenskere “derovre” som han havde samarbejdet med pa Barsebæk i sin tid. Mennesker mødes og skæbner sammenfiltres. (Jeg tror, vi alle har lignende oplevelser.(red.komm.)). Note: Ordet “sabotage” stammer fra en tid, hvor det at standse et maskineri foregik ved, at man stoppede transportbåndet med en træsko! Og en træsko hedder naturligvis på fransk:”Un sabot”. Enkelt og ligetil – men nok ukendt for de fleste.
Fra Salt Lake City’s mormoner gik turen til LA med besøg i de imponerende filmstudier og videre til Washington, hvor det på den tid stadig var muligt at besøge Det Hvide Hus.
Derpå til NY med tog – og SÂ til CPH (dog med fly).
En beskrivelse af en herlig tur, ligefremt og indlevende leveret.

—————————————————————————————————————
HC-DK har meldt, at landsforeningen efter tilkendegivelser fra klubberne vil fortsætte samme forretningsgang som førhen. D.v.s. de enkelte klubber betaler kr 500- årligt til HC-DK for at have en rubrik på hjemmesiden samt have adgang til en liste vedr. mulige foredragsholdere. Endvidere kan 2 medlemmer fra hver klub deltage i et årsmøde.
Vi holdt afstemning om:
1) hvorvidt vi vil tilslutte os nævnte ordming. Eller
2) udmelde HC-Herlev af HC-DK og stifte en selvstændig klub.
Resultat: 16 stemmer for 1). 1 stemme for 2). 1) er således vedtaget.

Oktober 2022

31.oktober. Mødet indledtes med efterårs fællessang af Grundtvigsk oprindelse og af Oles udvælgelse. 12 medlemmer deltog i dette møde.
Hans fortalte om “Rillesten i Hareskoven”. Et fascinerende foredrag om et fænomen, som ingen tilsyneladende ved noget om, og som der ikke forskes i. Mystik, mystik!!
Men der er plads til meget gætteri og fantasi……spændende.
Jørgen fortsatte sit indlæg fra forrige uge ved at berette om Chr.2.’ tid og beskrev efterfølgende rakkernes historie og vilkår.

17. oktober.  Jørgen Mulbjerg fortalte om Frederik d. 3.’s oplevelser med svenskerne fra optakten til Roskildefreden i 1658, via denne og til fredsslutningen efter Gustav d tiendes død i 1660 med fokus på det militære forløb og ikke mindst de menige svenskeres og berørte danskeres forhold i disse skrækkelige tider. Hvad ikke mange danske skolebøger har nævnt: Afstodes Skåne hovedsagelig på baggrund af indblanding fra Hollandsk og Britisk side!!!
Belejrings Byen Carlstadt på Bellahøj/Brønshøj, på størrelse med selve København samt plyndringerne i et større opland blev levende beskrevet.

Et utroligt oplysende og engagerende foredrag, som da også foranledigede en stribe kommentarer og diskussion hos de 12 fremmødte😀

3. oktober. 15 medlemmer deltog. Julefrokost afholdes 28.11 eller 12.12 på cafe Offside.

Mogens skal have hjælp af to medlemmer. Jørgen og Troels hjælper for en periode og John Hansen vil træde til senere.

Vi diskuterede HC-platformens oplæg til strukturændring for det landsdækkende HC.
Der var bred enighed om, at vi ikke i HC-Herlev kan (har lyst til at) tiltræde det fremsatte forslag.
Vi ønsker en klub med følgende
A) Formål:
At samle mænd (alder +65) i Herlev til fælles kammeratskab og hyggelige sammenkomster.
B) Aktiviteter:
Møde i lige uger kl 1000-1200 i Frivilligcenteret i Herlev. Foredrag, diskussioner, udflugter, almindelig snak og hyggeligt samvær.
C) Der betales ca kr. 20- pr møde for kaffe og ostemad. Overskud går til vin til foredragsholdere.

August 2022

8. august. Et godt møde hvor vi var 13 fremmødte og fik planlagt hvordan vi vil operere fremover. Vi vil afveksle mellem fordrag udefra og møder hvor vore egne deltagere står for erfaringsudveksling.

En gruppe med Mogens, Jørgen og Steen vil planlægge de næste tre måneder.

Vi deltager i Frivilligcenterets stand på Herlev Festuge, men uden at være personligt tilstede.

Mogens og Jørgen eller Troels deltager i Hemingway clubbernes årsmøde i Nyborg.

Juni 2022

13. juni. Planlægningsmøde hvor det blev besluttet at vores forårsafslutning skulle foregå med Bowling og spisning på Cecilie´s.

Maj 2022

30. maj fortalte Ole Olesen om økonomen John Maynard Keynes – den radikale optimist

16. maj. Steffen Glaas fra Herlev bladet fortalte

2. maj Ole Sterndorff fortalte om digteren Sigfred Pedersen, vi sang et par sange og blev akkompagneret af Ole på guitar, virkeligt festligt.

April 2022

4. april Fik vi et spændende foredrag om den engelske enklave Gibraltar, holdt af Jørgen Fogelstrøm

Marts 2022

21. marts. Vi diskuterede fordele og ulemper ved at registrere som forening, og der var (stort set) enighed om, at vi ikke har brug for tilskud fra kommunen og at vi gerne vil slippe for det bureaukrati, der følger med at være en forening.
Troels vil hjælpe Mogens med at kontakte foredragsholdere, og så havde vi en afslappet snak om alt fra forsvarspolitik til børnebørn.
Mødet sluttede med en fantastisk lejlighedssang skrevet af Niels.

7. marts  Et hyggeligt møde hvor der var en fri og åben samtale om det at være ældre og hvor flere medlemmer fortalte om hvordan de personligt håndterer det.

Februar 2022

21. februar. Niels fortalte om Mesdag’s Panorama nær Den Haag i Holland.
Og følgende blev vedtaget:

  • Ronald finder dato for besøg på politimuseum og dato for foredragsholder
  • Niels køber morgenmad til mandagsmøder
  • Hermann hjælper med kaffe og brød til mandagsmøderne
  • Mogens laver indlæg til Herlev Bladet og tager kontakt til Blixen Klubben og undersøger muligheden for at vise en Hemingway film
  • Ole bestiller foredrag om Sigfred Pedersen og undersøger mulighed for besøg på Niels Bohr Instituttet

7. februar. Vi fik en beskrivelse af den amerikanske filosofiprofessor Clare W. Graves arbejde, der senere udvikledes af to af hans elever til modellen Spiral Dynamics. Det er en model, der beskriver, hvorfor vi er forskellige, med hensyn til de værdier der styrer os, og hvordan værdierne kan ændre sig gennem livet.

Januar 2022

24. januar.

Vi gennemgik listen over de mulige foredragsholdere med medlemmernes prioriteringer og vi havde en dejlig ustruktureret samtale om mange emner.

10. januar var vores første møde i 2022

December 2021

13. december
Julefrokost på Cafe Offside Kl. 1200

November 2021

29. november. Ole Sterndorff og fortæller og synger/spiller om Benny Andersen.

15. november Kroatien ved jan Skov
En fortælling om det unge lands historie og det smukke landskab.

1. november

Havde vi besøg af Leif Jûrgensen der fortalte om de ” De 8 intelligenser”.

Oktober 2021

18 oktober

Vi havde en Præsentation af medlemmer, og det kom der en del sjove og spøjse fortællinger ud af.

4. oktober
Planlægningsmøde

September 2021

20. september.
I mordgådernes tegn : “Dobbeltmordet på Peter Bangsvej ”
foredragsholder Ronald Outzen.

6. september

foredrag 06.09.2021Mødet var baseret på et foredrag om :” Flykontrol i ind-og udland ” af Mogens Houman.
Ud over et meget interessant og inspirerende foredrag, fik vi lige et par madopskrifter med.

Han havde et motto som alle burde tage til sig: ” Man kan, det man vil “.
PS opskrifterne vil blive sendt til alle klubbens medlemmer.
Næste møde 20 september står i mordgådernes tegn : “Dobbeltmordet på Peter Bangsvej “
foredragsholder Ronald Outzen.

August 2021

Møde 23. august.

Vi behandlede følgende emner:  Hvad vil vi egentlig med vor klub? Herunder foredrag – samtaler om vigtige emner – ud af huset oplevelser. Præsentation af nye medlemmer.

·         Kom gerne med forslag/ideer
·         Hvilke aktiviteter kommer i den nærmeste fremtid?
·         Hvordan er vor økonomi?
·         Hvem gør hvad?.

  1. Alle tilstedeværende havde en kort præsentation af sig selv. Vi var 11 fremmødte og 11 havde meldt afbud. Mogens vil prøve at få kontakt med de der ikke bruger mail, om de stadig er interesseret.(4 stk.) en enkelt har vi intet på.
  2. Enighed om at det er godt med lidt mere samtale, f.eks. dagens avisartikel. Lidt mere kendskab af hinanden, Nogle af de store spørgsmål i livet. Måske kortere foredrag og mere diskussion bagefter.

Møde 9. august.

Første møde efter sommerferien. Vi var 18 deltagere.
Foredrag: “Catalina over Grønland” af Stig Sandvang.
Vi fik et spændende indblik i, hvordan det var, at være besætning på en Catalina på Grønland, og hvordan den løste sine opgaver.

Juni 2021

Møde 28. juni.

Festlig afslutning inden sommer-pausen. Vi hyggede med mini-golf, spisning og en masse god snak. Ronald løb med præmien for bedste resultat på minigolfbanen.

Møde 14. juni.

Møde i Frivilligcentret i den lille sal på 1. sal.
Mogens fortalte om en tur fra “Jerusalem til Petra” og foreslog et festligt indslag næste gang med en tur ned på Cecilies med enten minigolf eller bowling, samt spisning.

Maj 2021

17.05.2021

Opstart møde holdt udendørs. Formål var at få vedtaget et program for de næste møder.
Vi har møde igen den 31. maj og derefter 14. juni og 28. juni. Vi holder sommerferie i hele juli og starter igen op 9.august.

September 2020

12.10.2020

Dagens møde gik ud på at få planlagt resten af 2020 med aktiviteter.Gerne længere frem.
Der var på forhånd udsendt en liste med evt. aktiviteter. Vi blev enige om at nedsætte en lille gruppe bestående af Jørgen Mulbjerg, Troels Monberg og Mogens Lindskog til at komme med et forslag til udsendelse til alle medlemmer, således at man på forhånd kan se hvad der er på “menuen” i den kommende fremtid. Det skal naturligvis også fremgå af vores hjemmeside under fremtidige møder. Vi fik en ny deltager Jørgen Schou Rasmussen. En nærmere præsentation af ham må vi have til gode til næste gang
Troels fik til opgave at redigere vor tekst til Herlevbladet.

28.09.2020: Hemingway Club Herlev har i dag været på den nedlagte flyvestation Værløse.
Det var en meget vellykket tur, med en rigtig god rundvisning, herunder flere “pensionerede” jagerfly.
Der var også mulighed for at sidde i cockpittet, på nogle af flyene. Efterfølgende var der kaffe og brød. En rigtig god dag for “barnet” i os. Vi var 12 personer, 2 havde meldt afbud i sidste øjeblik, ud over os fra klubben var Flemming Larsen der holdt foredraget om redningseskadrillen for en måned siden også med.
3 erfarne gutter fra Værløse Flyhistoriske Hangar, som guider.

August 2020

Italy - Navy EHI EH-101 (cropped).jpg31.08.2020 var vi tilbage på Frivilligcenteret og Flemming B Larsen fortalte om sin tid i helikopter eskadrille 722 som i dag er stationeret i Karup.
17. 08. 2020 mødes vi på Klausdal værkstederne (det tidligere Nye Veje) kl 10 for at få et indblik over de aktiviteter der er der.
Du kan læse mere her: http://nyevejeherlev.dk/?page_id=602

Mødedeltagere d.3/8 2020: 16.
Første møde efter sommeferien. Vi sprang over vores ellers traditionelle sang af hensyn til smittefaren, men ellers var der ikke specielle forholdsregler ud over håndsprit.

Preben Etwil fra Hemingway Club Rudersdal holdt et interessant foredrag om Martin Andersen Nexøs liv og hans forfatterskab.
Juni 2020

Vi startede op mandag den 22. juni, vi var lige under 10 fremmødte. Vi talte lidt om fremtiden og blev enige om at vi starter op efter sommerferien nærmere bestemt mandag den 3. august.

Vi har endnu ikke noget fast på programmet. Kom gerne med nogle gode ideer. Jeg vedlægger en oversigt med mulige emner.

Marts 2020

Mødedeltagere d.2/3 2020: 19.
1) Ole-papir fejrede sin fødselsdag med sang, Fernet Branca og wienerbrød.
2) Vi bød velkommen til endnu et medlem: Ole.

3) Doha is located in QatarNiels (Nielsen) holdt et spændende foredrag om sit arbejde gennem 3 mdr. i 1963 med olierørlægning i Den Persiske Havbugt, hvor han stod for røntgenkontrol af svejsningerne på rørledningerne. Vi hørte om oliens vej fra boring til udskibning.
Vi oplystes undervejs om arbejdsforholdene i Doha/Qatar: Transport, bespisning, indkvartering, Doha’s udvikling siden 1963.

4) Annoncetekst til Herlevbladet fremlagdes til kommentarer: Troels sender den endelige tekst til Mogens, som kontakter Herlevbladet.
5) Mogens betaler Frivvilliigcenteret kr 300- (“husleje for 2020”)
6) Mogens betaler paraplyorganisationen HC kontingent kr.500-. efter en diskussion om, hvad beløbet anvendes til. Mogens vil udsende et regnskab fra HC. Det nævntes, at betaling fra lokalafdelingerne burde være afhængig af medlemstallet og at regnskabsaflæggelse fra HC bør være en forudsætning for indbetaling.
7) Næste møde d.16/3: Foredrag ved et medlem af ornitologisk Forening.

Februar 2020

17.02.2020

17 fremmødte! Hans holdt fødselsdag: Gl. dansk og wienerbrød.

Præsentation af ny medlemmer:
1) Jacob: IT og rejser.
2) Niels: Jagt
John var ikke med sidste gang, derfor fortalte han også lidt om sig selv: Matematik, fysik og ornitologi.
——————————————
Erling og Mogens har været til “klyngemøde” i Hellerup. Forslag om, at afdelingerne betaler til HCDK  iflg. medlemstal. Referat fremsendes.
Troels foreslog ændret annoncetekst i Herlevbladet for HCH, da nuværende tekst intet siger  om klubbens formål eller aktiviteter; han vil fremsende et forslag til fremtidig annonceudformning (se nedenfor). Vedr. betaling for annoncen vil Mogens henvende sig til Herlevbladet, og om nødvendigt til Herlev kommune og frivilligcenteret. Sagen færdiggøres på vort møde d.2/3.  Troels undersøger en eventuel “flyer” om HC på Herlev bibliotek, hvor en sådan siges at befinde sig.
——————————————
Hans holdt foredrag om elementer til en “Herlev mini by” i Hjulmandens Husstørrelsesforholdet 1:10 fra 2002 og fremefter: Hjulmandens hus, som har haft en omflakkende tilværelse og er havnet på Lærkegårdscenteret. Præsteboligen som nu kan beskues på Ll. Birkholm. Kapellet, som står på Kildegaards skolen øst. Det er nogle imponerende “værker” med en utrolig detailrigdom – et spændende og anderledes foredrag.

03.02.2020
Hvert medlem fortalte lidt om sig selv og foreslog aktiviteter og fordrag.
Vi har nu en lang liste af mulige foredrag og aktiviteter, som vi kan bruge til at planlægge møder i fremtiden.

Januar 2020

06.01.2020

Styregruppen blev udvidet med Ole Jensen, Erling Mortensen, Troels Momberg, Dennis E. Hindsgaul. Ole Jensen sørger for sang til vore møder, og Herman Pelzer indkøber brød, smør og ost.

20.01.2020

Bjørn Nakskov Petersen deltog for at svare på spørgsmål om Hemmingway Club’s Vedtægter, Koncept og Charter.
Brainstorming omkring hvad vi vil med klubben og hvordan det skal organiseres.

December 2010

09.12.2019
Julefrokost med minigolf efterfulgt af smørrebrød på Cecilie’s

November 2019

25.11.2019
Herlevs historie fra landsby til moderne forstad fortalt ved Kaj Rasmussen medlem af Herlev Kommunes Lokalarkiv. Hovedvægten var på Eventyrkvarteret

11.11.2019 
Forbrydelsens ansigt foredrag ved forfatteren Gitte Høstbo. I Forbrydelsens ansigt møder vi en række barske og ofte rørende og rystende menneskeskæbner, som på forbryderbilleder er fastholdt i en brøkdel af et sekund. Fotografierne stammer fra forbryderalbums fra perioden 1850-1920, da det danske politi begyndte at anvende tvangsfotografering af lovovertrædere.

Oktober 2019

Foredrag mandag d. 14. og 28. oktober
Gunnar Anker fortalte 2. del af sin barndom og ungdom i Sønderjylland og meget mere. En hel masse historisk – krydret
med små detaljer /special viden – enten af egen oplevelse / overleveret fra familie eller på anden måde erfaret. Indlæggene skal opleves.
Vi hørte i 1. del om Sønderjylland – og grænsedragningen i 1864, om de 7 sogne der kom med og om Ærø, der ved et ”uheld” også kom med til Danmark.

September

2. september
Stig Tarnow afholdt “Samtalesalon eller en bedre og mere spændende måde at tale sammen på”

16. september
Om mikro byggerier. Niels Hald Danmarks bryggeriforening fortalte om den spændende verden der foregår ved øl brygning. Samt den meget store diversitet der er i nutidens bryggerier. Små som store importerede øl , blandings øl, Bestående af øl og lemonade, og trenden med alkoholfri øl.

30. september
Niels Kofoed fortalte om 40 år i politiet

August

19. august
Kunstig intelligens, Svend Kolstrup fortalte om den fagre nye verden, med alle de glæder og sorger der følger med Vi kan jo alle se fordelene ved al den nye elektronik, han satte også skrækscenarierne i perspektiv og lidt om hvad fremtiden bringer. Pænt fremmøde, ”reklamespot i Herlev Bladet.”

5. august
Sommerferielukket

Juli

22. juli
Sommerferielukket

8. juli
Sommerferielukket

Juni

24. juni
Freddy Christiansen, Greve, holdt et indlæg om “Fake News”. Et spændende indlæg, der efterfulgtes af en god dialog imellem deltagerne.

Maj

13. maj
Galapagosøerne er nogle helt eventyrlige øer, som ligger næsten 1.000 km vest for Ecuador i Stillehavet. Øerne gemmer på et ubegribeligt og fascinerende dyreliv, som kan være svært at forestille sig eksisterer på denne jord – ved Mogens R. Lindskog
Samtalesalon en sjov og struktureret metode til at tale sammen.

27. maj
Søren Boye, Herlev, fortæller om Balkan og den komplicerede historik der ligger bag de langvarige konflikter.

April

29. april
Ytringsfrihed er retten til frit at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse, og står dermed i modsætning til censur. Ytringsfriheden har haft afgørende indflydelse på den samfundsudvikling, som har fundet sted i den vestlige verden – ved Hans J. F. Scheel

Samtalesalon en sjov og struktureret metode til at tale sammen.

15. april
Turen igennem det højest beliggende, motoriserede bjergpas, ved Jesper Weishaupt.

1. april
 Om Tove Ditlevsen ved Kaj Christensen
og Samtalesalon i sidste time.

Marts

18. marts 
“Kulturforskelle som landstræner for fodboldhold i Singapore, Armenien, Tanzania og Jordan” ved Jan Poulsen, der er medlem af Hemingway Club Greve.

4. marts
Poul Eriksen fortalte om sit liv som restauratør hos Herefore Beefstouw og Grøften i Tivoli. Han er medlem af Hemingway Club Gentofte onsdag.

18. februar
“Har arbejdet som frivillig i Afrika sat er aftryk?” ved Claudius Jensen som er uddannet seminarielærer. Han har arbejdet i forskellige lande i Afrika med undervisningsrelaterede opgaver. Oplægget vil være et tilbageblik på ca. 7 års arbejde i forskellige sammenhænge i afrikanske lande.

4. februar 
“Mine 22 dage på den spanske pilgrimsrute Caminoen “ved Freddy Christensen, der er medlem af Hemingway Club Greve.

Den 21. januar 2019 holdt vi vores første møde i Hemingway Club Herlev.

14 gæve, unge mænd på +60 dukkede op til mødet til trods for et massivt snefald.Derudover havde vi vores venner fra Greve og Gentofte, henholdsvis John og Bjørn med til at hjælpe os i gang.

Først sang, kaffe, ostemadder og velkomst – derefter fortalte John om baggrunnden for at oprette en klub for mænd +60, der kunne være med til at modvirke ufrivillig ensomhed blandt ældre hjemeboede mænd i Ordrup og omegn.

Med udgangspunkt i Frivilligcenter Gentofte, blev der startet op som en frivillig arbejdsgruppe, senere styregruppe. I november 2013 blev Hemingway Club lanceret via annoncering i lokalaviserne. Det blev en succes. Allerede året efter måtte der oprettes en venteliste i Gentofte. I dag er der klubber i Hørsholm – Rungsted, Greve, klub nummer 2 i Gentofte og en i Rudersdal og en i Lyngby – Taarbæk.

For at løfte stemningen yderligere fik vi, hver især, fik et kort med 2 spørgsmål. Vi skulle så finde en makker at stille det ene spørgsmål til og derefter bytte osv, osv, osv. SÅ steg lydniveauet betragteligt. Efterfølgende udfyldte vi interessekort med navn, mail og interesser.

Du kan se mere om kommende møder her.

Tag en ven med til næste møde!

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af en Hemingway Club, så kan du kontakte den klub på mail, der ligger i din kommune.

Klubberne